Diabetes Checklista för Primärvården, Landstinget i Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetes Checklista för Primärvården, Landstinget i Kalmar län"

Transkript

1 Diabetes Checklista för Primärvården, Landstinget i Kalmar län För att få god kvalitet i diabetesvården krävs bl a struktur och systematik i arbetet. Detta är något som flera hälsocentraler i länet arbetat med och tagit fram riktlinjer kring. Ur en del av dessa, kompletterat med riktlinjer från bl a Gotland och Storbritannien, har vi tagit fram dessa riktlinjer. (Förutom struktur och systematik krävs naturligtvis annat som kunskap och resurser, bl a i form av personal och tid men det berörs endas delvis i dessa dokument. I ett vårdprogram behövs också riktlinjer kring mycket mer, t ex val av behandling men det faller utanför denna checklista.) Dokumentet har två huvudsyften: vara en hjälp för de vårdcentraler som ännu inte hunnit så långt med sin diabetesvård så att alla patienter i länet får en god kvalitet när det gäller diabetesvård vara utgångspunkt vid diskussioner med sjukhusen om olika ansvarsområden och samverkan Det nationella diabetesregistret, NDR, har både för och nackdelar. En fördel är att registreringen fokuserar på hur vi tar omhand våra diabetespatienter och det i sin tur leder i regel till bättre vård. Därför är registrering av alla diabetespatienter (med undantag av de som tackar nej) ett mål i sig i Landstinget i Kalmar Län. Detta dokument kommer att revideras då Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för diabetes kommer. Kvalitetsansvariga sjuksköterskor och koordinator i NDR ansvara för att revidering görs. Primärvårdsförvaltningen december 2008

2 Innehåll: 1. Inledning... 3 Diagnoskriterier Plasmaglukos... 3 Behandlingsmål Kontroll av riskpatienter Nydebuterad diabetes... 6 Läkare... 6 Diabetessköterska Årskontroll... 7 Vid bokning... 7 På lab en vecka före... 7 I receptionen vid årskontrollen:... 7 Läkare... 7 Diabetessköterska... 7 NDR/journal... 8 Journalskrivning/Registering i NDR... 8 Blodtryckskontroll hos undersköterska Övrigt... 9 Besöksintervall... 9 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Bilagor

3 1. Inledning Diagnoskriterier Plasmaglukos P-Glukos (mmol/l) Venöst prov Kapillärt prov Fastande Diabetes mellitus Icke-diabetisk fastehyperglykemi (IFG) Normoglykemi 7,0 7,0 6,1 och < 7,0 6,1 och < 7,0 4,2 6,0 4,2 6,0 Slumpmässigt taget prov Diabetes mellitus i kombination med symptom 11,1 12,2 Gråzon 7,8 och < 11,1 8,9 och < 12,2 Normoglykemi, men observandum Normoglykemi 7,1-7,7 4,2 7,1 4,2 8,8 Kompletteras med ytterligare en provtagning om inte klara symtom föreligger Indikation för glukosbelastningstest (OGTT) (ev förnyad provtagning inom ett par veckor som första åtgärd) 5,6-6,0 mmol/l- indikation för OGTT i riskgrupperna* (se riskgrupper) Kompletteras med fasteglukos Kompletteras med fasteglukos Glukosbelastning* Diabetes mellitus 11,1 12,2 Nedsatt glukostolerans 7,8 och < 11,1 8,9 och < 12,2 Ny kontroll om ett år Normoglykemi < 7,8 < 8,9 * Oralt glukosbelastningstest (OGTT, 2 timmars p-glukos efter 75 g glukos po För att fastställa diagnosen ska två patologiska P-glukos finnas Behandlingsmål Förebygga komplikationer och skapa symtomfrihet och välmående genom: Kunskap om sjukdomen och behandlingen Livstil Parameter Mål BMI <25 Midjemått M < 102 cm K < 88 cm Tobak Rökstopp 3

4 Fysisk aktivitet Alkohol Daglig fysisk aktivitet motsvarande 60 minuters rask promenad < 9 standardglas/vecka för kvinnor, < 14 standardglas/vecka för män, se riskbruksgränserna Metabol kontroll Parameter Gränsvärde enligt Kontrollintervall vid NDR Socialstyrelsen uppnådda mål HbA1c (%) <6,5 1-2 gånger årligen <6,0 TC (mmol/l) <5,0 årligen <4,5 LDL (mmol/l) <3,0 årligen <3,0 TG (mmol/l) <1,7 årligen <1,7 HDL (mmol/l)* >1,2 årligen >1,0 M >1,3 K Blodtryck (mmhg) 130/85 vid varje planerat besök och vid behov 130/80 120/70 ** Behandlingsmålen är oberoende av ålder, kön, etnisk grupp mm och ju lägre desto bättre. Men man måste ändå ta hänsyn till patientens andra kroniska sjukdomar diabetessjukdomens varaktighet och ålder för att målen ska vara realistiska. * För HDL gäller att ju högre desto bättre ** Bör vara ett mål för alla patienter med njursjukdom, dvs mikroalbuminuri eller bestående kreatininstregring Se även bilagorna: Bilaga 1: Fickversion Behandlingsmål vid diabetes enl NDR 4

5 2. Kontroll av riskpatienter Alla patienter i nedanstående riskgrupper erbjuds livsstilsrådgivning. Vid årligt läkarbesök kontroll av P-glukos för riskpatienter med: Kranskärlssjukdom Hypertoni Övervikt/fetma Långvarig steroidbehandling som vid polymyalgia rheumatica, Hyperlipidemi Observera att diabetesrisken ökar med åldern. Var därför generös med kontroll av P- glukos för patienter över 45 år. På livsstilsmottagning för patienter med: Övervikt/fetma (enl. något av nedanstående) o BMI > 30 kg/m2 o WHR (midja/stuss kvot) >0,9 M ; >0,85 K o Midjemått >102 cm M; 88 cm K Lokala rutiner för patienter med: IGT; nedsatt glukosintolerans Vartannat år eller enligt individuell överenskommelse vid Graviditetsdiabetes 5

6 3. Nydebuterad diabetes Omhändertagande av diabetes patient: Läkare Läkarbesök för diagnos, för att kartlägga symptom och för att upptäcka ev komplikationer Lab. prover: f-lipider, HbA1c, blodstatus, fp-glukos, p-natrium, p-kalium, kreatinin, mikroalbuminuri (albuminkreatininkvot) Kontrollera GAD-antikroppar och C-peptid vid misstanke om LADA EKG, blodtryck Basal sjukdoms- och symptomundervisning Rådgivning för korrigering av kost, motion, alkoholintag samt rökstopp. Ställningstagande till lämplig behandling Livsstilsförändringar först, tre månader Diskutera målvärden, åtgärder och ansvar, fortsatt uppföljning hos diabetessjuksköterska Planera nästa besök hos diabetessköterska (överrapportera) Registrera diagnosen diabetes Diabetessköterska (inom 1-4 v) Patientutbildning (och information till anhörig), utgå från individuell vårdplan o Vad innebär diabetes? o Förstärk med pedagogisk diabetesundervisning, framför allt kost, motion, tobak, alkohol o Kontrollera att ordinationer uppfattats o Realistiska målvärden? o Egenkontroller (vb, gäller ffa vid insulinbehandling) Upprätta individuell vårdplan (målvärden, åtgärder och ansvar, fortsatt uppföljning) Ögonfotoremiss Undersökning fötter, remiss fotvård vb Registrering i NDR. Midjemått och BMI (längd och vikt) Övrig provtagning Om insulininsättning: Lär ut egenprovtagning med digital mätare Hjälpmedel, självtestmaterial Lär ut registrering av egenprovtagning, symptom (framför allt känningar) Lär ut injektionsteknik samt handhavande av insulinpenna Endagsregistrering före och två timmar efter måltid efter behov (Fotvård: lokala rutiner baserade på lokala avtal om samverkan kring fotvårdsresurser) Se även bilagorna: Bilaga 2: Brev: Några första råd till dig som har diabetes Bilaga 3: Upphandlade hjälpmedel 6

7 4. Årskontroll Vid bokning Har patienten diagnos diabetes? (se diagnos, lablista och journalant). Dags för årskontroll? Information till patienten i telefonen: Patienten ska komma en vecka före läkarbesöket för provtagning fastande (12 timmar), medtag ett morgonurinprov. Patienten skall ej dricka alkohol kvällen innan och undvika hård fysisk aktivitet. Anteckna på kommentarsraden: Årskontroll Skicka ev brev Dags för årskontroll av Din diabetes! till patienten. Informera om att brevet ska fyllas i och tas med till läkarbesöket. På lab en vecka före Prover vid årskontroll diabetes (fasteprover): vikt, längd, midjemått, f-lipider, HbA1c, blodstatus, fp-glukos, p-natrium, p-kalium, kreatinin, mikroalbuminuri (albuminkreatininkvot) Ge patienten enkät/informationsbrev/brevet Dags för årskontroll av Din diabetes! till patienten om det inte skickats ut tidigare. Informera om att brevet ska fyllas i och tas med till läkarbesöket. Inför besöket - enligt lokala rutiner Ge läkaren Checklista för NDR inför årligt besök och/eller utdrag ur NDR eller motsvarande enligt lokala rutiner I receptionen vid årskontrollen: Enligt lokala rutiner. Ev ge patienten enkät/informationsbrev/brevet Dags för din årskontroll om han/hon inte redan fått det. Kan fyllas i i väntrummet. Läkare Gå igenom Dags för årskontroll av Din diabetes! med patienten. Förstår patienten? Sinnesstämning? Livsstil? Medicinering? Gå igenom labresultat EKG vb Värdera riskfaktorer: Sockerläge, lipider, blodtryck? Läkemedelsjustering? Klargör tillsammans med patienten om förändringar är 'medical' eller 'selfmanaged' Använd checklista. (NDR-blankett/motsv) Glöm ej fotstatus! Planera nästa besök hos diabetessköterska Justera individuell vårdplan (målvärden, åtgärder och ansvar, fortsatt uppföljning) Diabetessköterska Aktuell situation? Fortsatt patientutbildning, uppföljning av vårdplan o Livsstilsfaktorer? o Följer ordinationer? o Realistiska målvärden? 7

8 Undersökning fötter, remiss fotvård vb Tid för nästa kontroll Registrering i NDR. Ögonfotoremiss (om patienten nyinsatt på läkemedelsbehandling/beroende på lokala rutiner) Labprover: längd, vikt, HbA1C NDR/journal Diktera NDR värden som inte kommer in automatiskt. (Dessa är markerade på inplastad NDR blankett.) Cosmic Registrera diagnosen diabetes Dokumentera vårdplan Om insulininbehandling: Egenkontroller? Injektionsteknik, handhavande av pennan. Hjälpmedel, självtestmaterial Journalskrivning/Registering i NDR Var observant om det är en diabetespatient, tänk då på följande: o SWEDESTAR Skriv diktatet först. Sist skrivs sökordet NDR för att fylla i parametrar. De parametrar som ej kommer in automatiskt ska sekreteraren skriva in och doktorn diktera. Säger doktorn inget, skriv ett SWS brev och påminn läkaren. Om det enbart är ett blodtryck kontrollerat ska det registreras i NDR. o COSMIC (Ej klart) Blodtryckskontroll hos undersköterska Kontrollera om patienten har diabetes Skriv sökordet NDR i med-reg efter att ha dokumenterat blodtrycket. Se även bilagorna: Bilaga 3: Upphandlade hjälpmedel Bilaga 4. Brev: Dags för årskontroll av Din diabetes Bilaga 5: Checklista för NDR vid läkarbesök 8

9 5. Övrigt Remiss till medicinklinik (Ej klart) Remiss till psykolog, ortoped, sårteam m fl enligt individuella behov Besöksintervall Återbesökens intervall individualiseras enligt rekommendationer i Nationella Riktlinjer. Riktlinjer är minst ett besök hos läkare och ett hos diabetessköterska årligen. Ett system för att kalla patienter (eller bevaka att ingen diabetespatient tappas bort) bör finnas. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Nödvändiga skriftliga rutiner: Innehåll och ansvar vid nydebuterad diabetes och årskontroller Rutiner för registrering i NDR Patientutbildning Fortbildning Samarbete och tillgång till med.klin specialistresurser Tillgång till Fotvårdsterapeut (medicinsk fotvård) Resurspersoner: Diabetesansvarig läkare med uppgift att stödja diabetesteamet i dess arbete Diabetesutbildad sjuksköterska o tid för patientmottagning o ansvarar för NDR o ingår i nätverk för diabetessjuksköterskor?? Båda ansvarar för uppföljning tillsammans med personalen på vårdcentralen av data från NDR och lokala rutiner samt är behjälpliga avseende fortbildning?? Se även bilagorna: 6. Intyg utlandsresa 7. Förkortningar och ICD-10 koder 6. Bilagor 1. Fickversion Behandlingsmål vid diabetes enl NDR 2. Brev: Några första råd till dig som har diabetes 3. Upphandlade hjälpmedel 4. Brev: Dags för årskontroll av din diabetes 5. Checklista för NDR vid läkarbesök 6. Intyg utlandsresa 7. Förkortningar och ICD-10 koder (Nybro/Emmaboda) 9

10 Variabel Mål för NDR-IQ 2 Hba1c < 6,0 Kolesterol < 4,5 Målvärde i Syst.bltr < 130 Diast.bltr < 80 Variabel Mål för NDR-IQ 2 Hba1c < 6,0 Kolesterol < 4,5 Målvärde i Syst.bltr < 130 Diast.bltr < 80 Rökning Ingen skall röka Rökning Ingen skall röka Mål för NDR-IQ 2 Mål för NDR-IQ 2 Variabel Hba1c < 6,0 Kolesterol < 4,5 Målvärde i Syst.bltr < 130 Diast.bltr < 80 Variabel Hba1c < 6,0 Kolesterol < 4,5 Målvärde i Syst.bltr < 130 Diast.bltr < 80 Rökning Ingen skall röka Rökning Ingen skall röka Mål för NDR-IQ 2 Mål för NDR-IQ 2 Variabel Hba1c < 6,0 Kolesterol < 4,5 Målvärde i Syst.bltr < 130 Diast.bltr < 80 Variabel Hba1c < 6,0 Kolesterol < 4,5 Målvärde i Syst.bltr < 130 Diast.bltr < 80 Rökning Ingen skall röka Rökning Ingen skall röka

11 Variabel Målvärde Triglycerider < 1,7 LDL-kolesterol < 2,5 HDL-kolesterol > 1,3 kvinnor HDL-kolesterol > 1,0 män Bltr hos diabpat < 120/70 Med njursjd.= Mikroalb. eller bestående kreatininstregring Variabel Målvärde Triglycerider < 1,7 LDL-kolesterol < 2,5 HDL-kolesterol > 1,3 kvinnor HDL-kolesterol > 1,0 män Bltr hos diabpat < 120/70 Med njursjd.= Mikroalb. eller bestående kreatininstregring Variabel Målvärde Triglycerider < 1,7 LDL-kolesterol < 2,5 HDL-kolesterol > 1,3 kvinnor HDL-kolesterol > 1,0 män Bltr hos diabpat < 120/70 Med njursjd.= Mikroalb. eller bestående kreatininstregring Variabel Målvärde Triglycerider < 1,7 LDL-kolesterol < 2,5 HDL-kolesterol > 1,3 kvinnor HDL-kolesterol > 1,0 män Bltr hos diabpat < 120/70 Med njursjd.= Mikroalb. eller bestående kreatininstregring Variabel Målvärde Triglycerider < 1,7 LDL-kolesterol < 2,5 HDL-kolesterol > 1,3 kvinnor HDL-kolesterol > 1,0 män Bltr hos diabpat < 120/70 Med njursjd.= Mikroalb. eller bestående kreatininstregring Variabel Målvärde Triglycerider < 1,7 LDL-kolesterol < 2,5 HDL-kolesterol > 1,3 kvinnor HDL-kolesterol > 1,0 män Bltr hos diabpat < 120/70 Med njursjd.= Mikroalb. eller bestående kreatininstregring

12 Några första råd till dig som har diabetes Måltidsordning Regelbundna måltider är viktigt för ditt blodsocker. Ät tre huvudmål: frukost, lunch samt middag Socker Ät ej produkter som innehåller socker. T ex. Kräm, fruktyoghurt, kaffebröd, godis, läsk m.m. Fibrer Ät grönsaker ( gärna råa ) eller rotfrukter ( minska på potatis ) till alla måltider. Ät färsk frukt högst 2-3 gånger per dag Välj fullkornsbröd med kross eller hela korn Drycker Vatten är bäst Begränsa intag av mjölkprodukter ( Mjölk, fil, yoghurt m.m.) till en ½ liter per dag Använd ej söta drycker ( saft, läsk, nektar, juice m.m. ) Fett Var sparsam med animaliskt fett ( mättat fett ). Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet är viktigt för ditt blodsocker. Du skall röra på dig dagligen helst genom dagliga promenader 60 minuter. Rökning Det är viktigt att du slutar röka då rökning är skadligt även för dina blodkärl Alkohol Var försiktig med alkohol. Primärvårdsförvaltningen dec 2008

13 Diabetes hjälpmedel, upphandlade hjälpmedel Diabetessköterska har förskrivningsrätt Rekvisition från förrådet och Poståkeriet transport till patientens hemadress Inga hjälpmedel förskrivs från apoteket Utomläns patient får kontakta sin VC diabetessköterska där patienten tillhör som får faxa HMK kort till apoteket Pat från utlandet visar intyg E111 och vi skriver ut tillfälligt ett HMK kort till apoteket Diabetes mottagning har ett litet lager teststickor, kanyler etc Se varukatalog (separata blanketter)

14 Dags för årskontroll av din diabetes Diabetes är en kronisk sjukdom som kräver regelbundna kontroller för att minska risken för komplikationer. För att ge ditt besök ett bättre innehåll får du även tid för provtagning så att proverna är klara vid ditt besök. Besöket kommer att handla om din diabetes sjukdom och dess följdsjukdomar. Om du har frågor om andra besvär kan du boka en tid för ett nytt läkarbesök. Följande värden är viktiga att sträva efter: HbA1c = långtidsblodsocker Bör vara mindre än 6.0% Blodtrycket Bör vara mindre än 130/80 Kolesterol Bör vara mindre än 4.5 LDL kolesterol (onda kolesterol) Bör vara mindre än 2.5 Bra sockervärde, lågt blodtryck och låga blodfetter minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Tänk igenom följande frågor och fyll i svaren: a) Hur mår du allmänt just nu?. (Ange på en skala där 0 är dåligt och 6 är utmärkt ) b) Påverkar diabetessjukdomen din vardag?.. (Ange på en skala där 0 är mycket och 6 är lite) c) Hur nöjd är du med din behandling?.. (Ange på en skala där 0 är missnöjd och 6 är nöjd) d) Röker du? Ja - om ja, hur mycket?... cigaretter/dag Nej e) Dricker du alkohol Ja Nej f) Hur ofta motionerar du? (motsvarande ca 60 minuters promenad) Mindre än 1 gång/vecka 1-2 gånger /vecka 3-5 gånger/vecka Varje dag Tag med detta papper vid besöket Väl mött på årskontrollen! Primärvårdsförvaltningen dec 2008

15 CHECKLISTA NDR Rapp. Vårdg: Pers.nr: Diab.beh: Insulin: Tabl: Kost: Blodtryck: / BLTR beh: JA NEJ Okänt Minskad Ökad Bytt prep. Lipidsänkande medel: JA NEJ Okänt Minskad Ökad Bytt prep. Mikroalbumin: JA NEJ Okänt Iscmemisk hjärtsjd: JA NEJ Okänt Cerebrovaskulär sjd: JA NEJ Okänt Asa: JA NEJ Okänt Minskad Ökad Bytt prep. Ögonbottenundersökning senaste 2åren: JA NEJ Datum: Fotstatus: JA NEJ Datum: Ändrad Diabetesbeh: Minskad Ökad Bytt prep. Väntelista Dr SSK Antal mån.

16 Bilaga 6 Intyg för utlandsresa Exempel på hur texten kan formuleras: Certificate This is to certify that... born (date)...address... has diabetes mellitus. He/she needs daily injection and consequently he/she brings syringes and hypodermic needles with him/her. Name/title (sign) Adress: Phone:

17 Bilaga 7 Förkortningar (Nybro/Emmaboda) BMI body mass index (kroppsvikt index) GDM gravi ditetesdiabetes HbA1c glikosylated hemoglobin HDL high density lipoprotein HMK hjälpmedels kort IFG impaired fasting glucose (nedsatt fasteglukos) IGT - impaired glucose tolerance (nedsatt glukos tolerans) LDL low density lipoprotein OGTT oral glucose tolernce test (glukos belastnings test) PCO polycystiska ovarier syndrom SFD Svenska Förening för Diabetes TC total kolesterol TG triglycerider WHR waist/hip ratio (midja/tuss kvot) ICD-10 koder (Nybro/Emmaboda E14-P Diabetes E10.8 Typ I diabetes utan komplikationer E10.9 Typ I diabetes med komplikationer E11.8 Typ II diabetes utan komplikationer E11.9 Typ II diabetes med komplikationer E66-P Obesitas E78- Lipidrubbning I10- Hypertoni Primärvårdsförvaltningen december 2008

REGIONALT VÅRDPROGRAM/ RIKTLINJER 2008 DIABETES - INDIVIDUELL VÅRDÖVERENSKOMMELSE

REGIONALT VÅRDPROGRAM/ RIKTLINJER 2008 DIABETES - INDIVIDUELL VÅRDÖVERENSKOMMELSE REGIONALT VÅRDPROGRAM/ RIKTLINJER 2008 DIABETES - INDIVIDUELL VÅRDÖVERENSKOMMELSE Reviderad januari 2012 Innehållsförteckning DIABETES - INDIVIDUELL VÅRDÖVERENSKOMMELSE... 2 Bakgrund patientens delaktighet

Läs mer

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Giltighet 2013-08-16 2014-08-16 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp

Läs mer

Min personliga diabetesbok

Min personliga diabetesbok Min personliga diabetesbok Ta alltid med dig din diabetesbok när du ska träffa någon inom sjukvården. Min personliga diabetesbok Namn Personnummer Min diabetesläkare Min diabetessköterska Telefonnummer

Läs mer

Viktiga telefonnummer och adresser. Njurmedicinska mottagningen: Min njurläkare: Sjuksköterska: Njursviktskoordinator: Dietist: Sjukgymnast: Kurator:

Viktiga telefonnummer och adresser. Njurmedicinska mottagningen: Min njurläkare: Sjuksköterska: Njursviktskoordinator: Dietist: Sjukgymnast: Kurator: A D R E S S E R O C H T E L E F O N N U M M E R Viktiga telefonnummer och adresser Njurmedicinska mottagningen: Min njurläkare: Sjuksköterska: Njursviktskoordinator: Dietist: Sjukgymnast: Kurator: Min

Läs mer

Till dig som har typ 2-diabetes

Till dig som har typ 2-diabetes Till dig som har typ 2-diabetes Informationsskriften du håller i handen Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger förhöjt blodsocker, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är vanligast, men det finns

Läs mer

Är SU-preparat omoderna och farliga ska vi gå över till inkretiner? Eller vad finns det för skäl att ha kvar sulfonylurea i Rek-listan?

Är SU-preparat omoderna och farliga ska vi gå över till inkretiner? Eller vad finns det för skäl att ha kvar sulfonylurea i Rek-listan? Är SU-preparat omoderna och farliga ska vi gå över till inkretiner? Eller vad finns det för skäl att ha kvar sulfonylurea i Rek-listan? Hjördis Fohrman Allmänläkare Hjällbo VC Västra Götalands reklista

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

få kontroll över din diabetes

få kontroll över din diabetes VAR aktiv goda råd om hur du kan få kontroll över din diabetes RESAN MOT KONTROLL Diabetes-utbildning Mina värden Datum / / / / / / / / / / / / HbA1c LDL-kolesterol (mmol/l) Blodtryck (mmhg) Vikt Midjemått

Läs mer

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning (ateroskleros) Sammanfattning Vid åderförkalkning ateroskleros blir blodkärlen stelare och trängre, blodet får svårare att passera. Ateroskleros

Läs mer

2016-02-18. Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset

2016-02-18. Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset Graviditetsdiabetes Steinunn Arnardóttir Specialistläkare Sektionen för endokrinologi och diabetes Akademiska Sjukhuset 1 DM relaterade malformationer 70 % ofdm 1 kvinnor planerae ej graviditet 2 3 4 Sammanfattning

Läs mer

Att välta ett landsting

Att välta ett landsting Att välta ett landsting Regional kvalitetsregisterkonferens 5 september 2014 Marianne Olsson Landstinget Västmanland Ansamling av riskfaktorer hos primärvårdens patienter (mikroalbuminuri, HbA1c>70, LDL>2.5,

Läs mer

Glukoselimination, per os, venöst provtagning.

Glukoselimination, per os, venöst provtagning. 1(5) INDIKATIONER Huvudindikation enl WHO är förhöjt fasteglukos ( impaired fasting glucose ) dvs fp-glukos 6,1 6,9 mmol/l. Andra indikationer beskrivs i Läkemedelsboken 2011-2012 som screening (opportunistiskt)

Läs mer

Genomförande av Hälsokurvan

Genomförande av Hälsokurvan Senast uppdaterad 2012-09-06 Genomförande av Hälsokurvan 1. Förslag till kallelserutiner Inbjudan, information, frågeformulär, svarsbrev (se bilagor) och svarskuvert skickas ut cirka en månad före planerad

Läs mer

SFAM-Q. Bättre följsamhet till lokala diabetes vårdprogrammet

SFAM-Q. Bättre följsamhet till lokala diabetes vårdprogrammet SFAM-Q Bättre följsamhet till lokala diabetes vårdprogrammet 2010-11-11 Vårdcentralen Wisby söder Gotland Barbara Koch, ST-läkare Presentationens innehåll Bakgrund Syfte Mål och mått Resultat Slutsatser

Läs mer

Förbättring? Peter Olsson Jokkmokk

Förbättring? Peter Olsson Jokkmokk Förbättring? Peter Olsson Jokkmokk 1 1 Förbättring-vad är det och hur? På fm patienternas mätbara uppgifter på vårdcentralen X, de ger en mycket begränsad bild DAL: 1 2 3 4 5 6 DAS: 1 2 3 4 PATIENT 2 2Vad

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2010-10-14 Samverkansnämndens rekommendationer och beslut

Läs mer

HbA1c diagnostik och monitorering. Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska

HbA1c diagnostik och monitorering. Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska HbA1c diagnostik och monitorering Stig Attvall, Diabetescentrum SU Sahlgrenska Cumulative Incidence (%) DCCT 1993 bevisar blodsockrets betydelse 60 76% Risk Reduction 59% Risk Reduction 39% Risk Reduction

Läs mer

23% i Kuwait 2014-01-14. Fettskolan. Diabetes i världen IDF Diabetes Atlas 5 th Edition 2012. Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser

23% i Kuwait 2014-01-14. Fettskolan. Diabetes i världen IDF Diabetes Atlas 5 th Edition 2012. Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser Ettårs dödlighet (%) 2014-01-14 Fettskolan Vi är alla olika! Olika känsliga och olika preferenser Skräddarsydda råd om mat Varför då? Type 2 Diabetes + stable CAD + angiography n = 2 368 Follow Up: 5.3

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

Repetition 2016-08-31. Cirkulationsorganens sjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar den främsta orsaken till död i världen

Repetition 2016-08-31. Cirkulationsorganens sjukdomar. Kardiovaskulära sjukdomar den främsta orsaken till död i världen Cirkulationsorganens sjukdomar Upplägg Gr B Gr A 1. Hypertoni och arytmier 5/9 fm 3/10 fm 2. Akuta koronara syndrom 5/9 em 3/10 em 3. Hjärtsvikt 6/9 4/10 HT 16 Catarina Nahlén Bose, leg ssk, Med Dr, Biträdande

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

GLUKOSBELASTNING, PERORAL

GLUKOSBELASTNING, PERORAL GLUKOSBELASTNING, PERORAL BIOLOGISK BAKGRUND OCH KLINISKT VÄRDE Glukosbelastning kan användas som stöd vid fastställandet av nedsatt glukostolerans, diagnosen Diabetes Mellitus samt ibland i samband med

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning?

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning? Vårdcentral Uppgiftslämnare Profession HSA- id (alt. vårdcentralens namn) Telefonnummer Län/region Information Denna version i word-format kan användas som ett arbetsmaterial för att underlätta att besvara

Läs mer

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck.

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Metabola Syndromet Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Definition av MetS 3 av 5. 1. Midjemått (beroende av etnicitet) >90cm för män

Läs mer

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Promenad och studiegrupp

Promenad och studiegrupp Promenad och studiegrupp Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvården Ett av sjukvårdens problem, som samtidigt är den största tillgången, är att människor tänker och känner själva. B. Sandén

Läs mer

Variabler i BORIS. Formulär / Modul När registrera Variabel Beskrivning / Kommentar Alternativ Hjälptext

Variabler i BORIS. Formulär / Modul När registrera Variabel Beskrivning / Kommentar Alternativ Hjälptext PATIENTINFORMATION Obligatoriska uppgifter vid nyregistrering Personnummer De fyra sista sifforna lagras kodat och visas inte. De fyra sista sifforna i personnumret lagras kodat och visas inte efter man

Läs mer

KlinikNytt NV Skåne Sidan 1 av 5

KlinikNytt NV Skåne Sidan 1 av 5 KlinikNytt NV Skåne Sidan 1 av 5 Lokalt dokument om diabetes hos äldre Med Åsa Theanders och Anders Nilssons goda minne vidareskickar vi deras uppdaterade PM som gjorts för VC Åstorp. Vi vet att deras

Läs mer

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll:

Hälsochecken. Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Hälsochecken Detta är en mindre hälsokoll med följande innehåll: Längd Vikt Midjemått BMI (body mass index) Blodtryck Puls Provtagning (blodsocker, kolesterol och blodvärde) Alla resultat får man i pappersform

Läs mer

Bra Mottagning team:

Bra Mottagning team: Bra Mottagning team: Inger Körner, sjuksköterska Eivor Eriksdotter, undersköterska Lena Tengvall, distriktsläkare Ann Danielsson, verksamhetschef Jessica Mellstål, läkarsekreterare 1 (22) Innehållsförteckning

Läs mer

37 Körkort Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Undantag från anmälningsplikt

37 Körkort Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Undantag från anmälningsplikt 37 Körkort 2016-01- 20 diabeteshandboken.se Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Körkortslagen reglerar frågan om läkares anmälningsplikt med följande text: "Om en läkare vid undersökning

Läs mer

Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare.

Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Greta 75 år är tidigare i stort sett tidigare frisk och tar inga mediciner. Ej rökare. Söker på grund av nedstämdhet sedan 3 månader tillbaka och sätts in på T Citalopram 20mg 1x1. Normala rutinprover.

Läs mer

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Orsaker

Läs mer

Hälsoundersökningar/ samtal, riktade till 40, 50 och 60 åringar.

Hälsoundersökningar/ samtal, riktade till 40, 50 och 60 åringar. Hälsoundersökningar/ samtal, riktade till 40, 50 och 60 åringar. Uppföljning av åren 2012 2014 Forslin B, Gidlund A, Möllerswärd P (2016) Folkhälsoenheten 2016 03 09 2016 03 09 2(24) 2016 03 09 3(24) SAMMANFATTNING

Läs mer

10 Vad är ett bra HbA1c?

10 Vad är ett bra HbA1c? 10 Vad är ett bra HbA1c? HbA1c och blodsocker HbA1c är ett mått på medelblodsockret de senaste 6-8 veckorna. Observera att HbA1c inte anger medelblodsockret utan måste översättas enligt: Det finns en hel

Läs mer

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning Gävle HC Carema Metabol bedömning & mottagning Är personen SJUK? eller FRISK?... . eller har hon en mycket HÖG RISK? Hur ska vi HJÄLPA utan att STJÄLPA? HJÄLP!? Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

Del 3. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p

Del 3. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p Du tjänstgör på Hjärtinfarktavdelningen på ditt sjukhus. På ronden bestäms att Herr Andersson skall skrivas hem Det rör sig om en 67-årig man som tidigare arbetat som ingenjör

Läs mer

Gruppträff 1 Presentation och uppstart

Gruppträff 1 Presentation och uppstart Kinesiskt ordspråk Gruppträff 1 Presentation och uppstart Fyll inte livet med dagar, fyll dagarna med liv. /okänd Överenskommelse När du medverkar i gruppen är det viktigt att du följer programmet vi lagt

Läs mer

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci Socialtjänsten HSL Läkemedelsavstämning D.nr: 2013/71/738 Upprättad: 2013-0109 Reviderad: 2014-11-18 Riktlinje för läkemedelsavstämning I samverkan med Närhälsan, Tibro vårdcentral. Mål: en säker och ändamålsenlig

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro)

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp

Läs mer

Rutin för årskontroll/nyinskrivning

Rutin för årskontroll/nyinskrivning Vård och omsorg Töreboda kommun 120411 Primärvården Töreboda Rutin för årskontroll/nyinskrivning Bakgrund Gäller patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och socialpsykiatrin 1. Planering

Läs mer

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2 Mer information finns på www.accu-chek.se Kontakta Accu-Chek Kundsupport Telefon 020-41 00 42 E-post info@accu-chek. se ACCU-CHEK Combo Broschyren är granskad av Legitimerad Diabetessköterska Insulinbehandlad

Läs mer

HbA 1c i diagnostiken (PRO)

HbA 1c i diagnostiken (PRO) HbA 1c i diagnostiken (PRO) - en pragmatisk klinikers reflektioner Lena Landstedt-Hallin Överläkare, Processansvarig Diabetes/Endokrin Medicinkliniken, Danderyds sjukhus AB Tredje gången gillt? 1 EASD,

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet ger bättre hälsa och längre liv Världens bästa medicin (gratis) hjärtinfarkt, stroke, fönstertittarsjuka, typ 2 diabetes, höga

Läs mer

Hur högt är för högt blodtryck?

Hur högt är för högt blodtryck? Hur högt är för högt blodtryck? Hypertonigränser med olika mätmetoder HANDLÄGGNING AV HYPERTONI I PRIMÄRVÅRD DR DSK SSK BT x 3, ca 1 gg/v Medel-BT räknas ut 130-140/85-90 >=140/90 Åter om 1-2 år DSK SSK

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

Diabetes & psykisk sjukdom. Carina Ursing

Diabetes & psykisk sjukdom. Carina Ursing Carina Ursing Schizofreni en sjukdom som förkortar livslängden Livslängden 20% kortare än generellt 1/3 onaturlig död 2/3 naturlig död hjärtkärl sjukdom dominerar Varför ökad överdödlighet i hjärtkärl

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

Analysförklaring. är det den senaste registreringen/patient som gäller

Analysförklaring. är det den senaste registreringen/patient som gäller Analysförklaring Vid analys: är det den senaste registreringen/patient som gäller (patienten kan bara vara med 1 gång) är det minst 1 patienter/enhet av andel måste frågan vara besvarad med ja eller nej

Läs mer

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem

Rapport Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem 1 (6) HANDLÄGGARE Sara Tylner 08-535 312 59 sara.tylner@huddinge.se Kartläggning av nutritionsstatus bland de äldre på ålderdomshem och sjukhem Bakgrund Sedan 2003 har mätningar av längd och vikt regelbundet

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Screening för GDM. Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr

Screening för GDM. Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr Screening för GDM Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr General oral glucose tolerance test during pregnancy An opportunity for improved pregnancy outcome and improved future health Screening 1. Att testa

Läs mer

Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker?

Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker? Rapport VESTA Uppnår vi behandlingsmålen enligt riktlinjerna för hypertoni på Husläkarna i Österåker? En kvantitativ retrospektiv studie Sofia Wiegurd, ST-läkare, Vårdcentralen Husläkarna i Österåker Oktober

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression

Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression Susanne Fredén, Karin Kauppi, Lolita Mörk leg dietister Psykiatridivisionen/HFS Akademiska sjukhuset, Uppsala 2015 Nationella

Läs mer

Användarmanual Blodtrycksmätare

Användarmanual Blodtrycksmätare Användarmanual Blodtrycksmätare Tack för att du köpt din blodtrycksmätare hos oss Kära kund Ca. 1 miljon har för högt blodtryck har det någon betydelse? Ca. 50% av befolkningen känner inte till sin blodtrycksnivå

Läs mer

Månadstema Dokumentation & uppföljning Diabetes

Månadstema Dokumentation & uppföljning Diabetes 1 (7) Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Mars-April 2012 Månadstema Dokumentation & uppföljning Diabetes Utse någon som dokumenterar de punkter som behöver föras vidare till APT, t.ex. frågor, förbättringsförslag,

Läs mer

PMO-guide primärvården

PMO-guide primärvården Nationella diabetesregistret (NDR) Automatisk överföring av data från PMO till NDR-registret sker runt den första helgen varje månad. Kriterier för att uttag till NDR ska ske Enheten måste vara ansluten

Läs mer

Kliniska och metaboliska riskfaktorer för uppkomsten av typ 2 diabetes resultat från PPP-Botnia studien

Kliniska och metaboliska riskfaktorer för uppkomsten av typ 2 diabetes resultat från PPP-Botnia studien Kliniska och metaboliska riskfaktorer för uppkomsten av typ 2 diabetes resultat från PPP-Botnia studien Henrik Finnström 013719702 Helsingfors 30.11.2015 Avhandling henrik.finnstrom@helsinki.fi Handledare:

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid!

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid! Att äta och röra sig är ett grundläggande behov hos människan. Det behövs för att vi ska förebygga sjukdom och hålla oss friska. Mat och rörelse är också en källa till glädje, njutning och social samvaro

Läs mer

6. Farmakologisk behandling vid debut

6. Farmakologisk behandling vid debut 6. Farmakologisk behandling vid debut Fundera först över diagnos Typ 1- diabetes är ganska väl definierad som en ren insulinbristsjukdom där behandlingen består i att tillföra insulin i relation till födointag,

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Diabetes = sockersjuka Fasteplasmasocker 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5%

Läs mer

minhälsa DIABETES allt du behöver veta om sjukdomarna Självtestning ger kontroll Nya riktlinjer för diabetesvården

minhälsa DIABETES allt du behöver veta om sjukdomarna Självtestning ger kontroll Nya riktlinjer för diabetesvården minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 3/2010 DIABETES allt du behöver veta om sjukdomarna Självtestning ger kontroll Nya riktlinjer för diabetesvården foto björn fröberg 3 Tema Diabetes

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Mina sidor typ 2-diabetes

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Mina sidor typ 2-diabetes Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Mina sidor typ 2-diabetes Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 Bestnr: 5331 Foto: Matton

Läs mer

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41769 Fastställandedatum: 2012-04-19 Giltigt t.o.m.: 2014-04-19 Upprättare: René F Klötz Fastställare: Åsa Celander Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi,

Läs mer

Handläggning av diabetes typ 2

Handläggning av diabetes typ 2 Handläggning av diabetes typ 2 DEFINITION Typ 2 diabetes orsakas av insulinresistens i kombination med relativ insulinbrist. Majoriteten (ca 80%) är överviktiga/feta och sjukdomen ingår som en del i ett

Läs mer

Mina sidor. Typ 2-diabetes

Mina sidor. Typ 2-diabetes Mina sidor Typ 2-diabetes 2 Mina sidor Mina sidor På dessa sidor hittar du material som ger stöd när du planerar aktiviteter och matvanor. Här finns kalender för fysisk aktivitet, en matdagbok och en tabell

Läs mer

Från Blod Glukos till Plasma Glukos. Version 6

Från Blod Glukos till Plasma Glukos. Version 6 Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige External quality assurance in laboratory medicine in Sweden Uppsala 2005-04-15 Från Blod Glukos till Plasma Glukos. Version 6 Denna version innehåller

Läs mer

PREVENTION VID RISK FÖR DIAGNOSEN METABOLT SYNDROM

PREVENTION VID RISK FÖR DIAGNOSEN METABOLT SYNDROM Hälsa och samhälle PREVENTION VID RISK FÖR DIAGNOSEN METABOLT SYNDROM EN LITTERATURSTUDIE OM EFFEKTER AV LIVSSTILSFÖRÄNDRANDE PREVENTION MARIA HOLMGREN ÅSA NORDSTRÖM Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola

Läs mer

% Totalt (kg) Fetma >30.0 9 6-8 0.3

% Totalt (kg) Fetma >30.0 9 6-8 0.3 EN EPIDEMI AV ÖVERVIKT I Sverige och resten av världen sprider sig en epidemi av övervikt med en lång rad negativa hälsoeffekter på kort och lång sikt. Denna epidemi förklaras av livsstilsförändring i

Läs mer

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma

Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kunskapsstöd/Handlingsplan Barn och unga med övervikt och fetma Kristianstad 2015-02-23 Innehållsförteckning Kunskapsstöd Inledning 3 Definition 3 Förekomst 3 Orsak 3 Risker 4 Aktuell forskning 4 Behandling

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. vhlt_rgb. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. vhlt_rgb. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum vhlt_rgb Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Uppföljning av målen Tillgänglighet Täckningsgrad Medicinsk kvalitet Läkemedelsförskrivning Hälsofrämjande arbete 2 Sammanfattande kommentarer God

Läs mer

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes?

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes? Typ 1 diabetes: För familjer och vänner Ungdomar med diabetes Typ 1- diabetes är en väldigt svår sjukdom att hantera, speciellt när man är ung. Tyvärr är det ofta tonåringen som får skulden om något går

Läs mer

Deltagare Borlänge: 118 personer. Deltagare Malung: 48 Fler läkare i Malung. Ingen chef någonstans! Många från kommunen i Borlänge

Deltagare Borlänge: 118 personer. Deltagare Malung: 48 Fler läkare i Malung. Ingen chef någonstans! Många från kommunen i Borlänge Deltagare Borlänge: 118 personer Deltagare Malung: 48 Fler läkare i Malung Ingen chef någonstans! Många från kommunen i Borlänge Orda en liknade dag för chefer så dom förstår och är med i arbetet Mer samarbete

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Namn Personnummer Adress Telefon (även riktnummer) E-post Postadress Telefon mobil Behöver du tolk?

Läs mer

Diabetes och njursvikt

Diabetes och njursvikt Diabetes typ 2 i 18 år Bosse 53 år (1) Diabetes och njursvikt peter.fors@hotmail.com Riskfaktorer: Snusar, hypertoni, hyperkolesterolemi, överviktig (midjemått 107 cm), motionerar inte, nästan aldrig alkohol.

Läs mer

Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling

Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling Malin Werling ST-läkare allmänmedicin, Göteborg Forskare, Sahlgrenska/SU malin.werling@vgregion.se Stockholm SFSD symposium 2016-04-08 Disposition Bakgrund/Historik

Läs mer

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram)

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Vecka Besök Screening Riktade åtgärder 0-para Fler-para (Var god se sid 2) Vecka 6-12, två Barnmorskebesök. ABCD-inskrivning

Läs mer

Hälsoundersökning vid Renhållningsverket i Borås. Pia Håkansson Aldenmalm Pia.aldenmalm@previa.se. Handledare: Marianne Törner

Hälsoundersökning vid Renhållningsverket i Borås. Pia Håkansson Aldenmalm Pia.aldenmalm@previa.se. Handledare: Marianne Törner Hälsoundersökning vid Renhållningsverket i Borås Pia Håkansson Aldenmalm Pia.aldenmalm@previa.se Handledare: Marianne Törner Projektarbete vid företagsläkarkursen, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa Kvalitetsbokslut Vårdcentralen Trosa Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia.

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia. Totalt 17p. Som primärjour på ett länsdelssjukhus ca sju mil från universitetsstaden blir Du sökt av en sjuksköterska kl 22.15. Man har mottagit ett EKG från ambulansen, det gäller en 73-årig kvinna med

Läs mer

Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov?

Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov? Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov? Författare Anna Stomberg, biomedicinsk analytiker Vårdcentralen Hentorp, Skövde Projektredovisning 2005:12 Handledare

Läs mer

Lathund Stöd för egenvård

Lathund Stöd för egenvård Lathund Under 04 erbjuds stöd för egenvård till patienter listade vid Björknäs, Sanden, Grytnäs och Övertorneå hälsocentraler. Ni kan registrera och se grafer över fysisk aktivitet och egenprovtagning

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö. Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg

Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö. Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg Höglandssjukhuset 11. Länssjukhuset Ryhov 145. Värnamo sjukhus 85. Analysförklaring Vid analys:

Läs mer

Manual för dig som arbetar med projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande

Manual för dig som arbetar med projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Manual för dig som arbetar med projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Del 1. Läs detta först Denna manual beskriver hur datainsamlingen i studien Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 november 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Glukoselimination, per os, venöst provtagning.

Glukoselimination, per os, venöst provtagning. 1(5) INDIKATIONER Huvudindikation enl WHO är förhöjt fasteglukos ( impaired fasting glucose ) dvs fp-glukos 6,1 6,9 mmol/l. Andra indikationer beskrivs i Läkemedelsboken 2011-2012 som screening (opportunistiskt)

Läs mer

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Anne-Li Isaxon leg. dietist, projektledare Margareta Eriksson, leg. sjukgymnast Med Dr, Folkhälsostrateg Folkhälsocentrum Kroniska sjukdomar kan förebyggas Hälsosamma

Läs mer