Datorrelaterade operationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorrelaterade operationer"

Transkript

1 Filöverföring och MIDI-kommunikation Innehåll Q Q Vad du kan göra genom att ansluta till en dator... sidan 2 Ansluta till en dator: Vilket uttag ska jag använda?... sidan 3 Ansluta en dator till instrumentet... sidan 4 Ansluta till USB TO HOST-uttaget... sidan 4 Ansluta till MIDI-uttag... sidan 5 Spela upp melodier på en dator via instrumentljuden... sidan 6 Spela in ditt klaviaturframförande på datorn... sidan 6 Överföra MIDI-filer inklusive Songer... sidan 7 Installera Musicsoft Downloader... sidan 8 Överföra MIDI-data från datorn till instrumentet... sidan 9 Överföra Song-/Style-data från instrumentet till datorn... sidan 11 Spela upp MIDI-filer inklusive Songer som överförts från en dator... sidan 12 Målmodeller och funktioner... sidan 14 Den här bruksanvisningen gäller för modeller som lanserats under januari 2012 eller senare. Mer information om målmodell och tillgängliga funktioner i den här bruksanvisningen finns i slutet av den samma. Den här bruksanvisningen innehåller endast MIDI-kommunikation mellan instrumentet och datorn via en USB-kabel och MIDI-kablar. Observera att den inte innehåller någon ljudrelaterad information. SV 1

2 Vad du kan göra genom att ansluta till en dator Många digitala musikinstrument stöder MIDI-formatet (Musical Digital Interface). Med den här tekniken kan instrumentet kommunicera med en ansluten dator, sända/ta emot MIDI-data, inklusive information från klaviaturframförande och melodiuppspelning. Den här bruksanvisningen innehåller endast MIDI-kommunikation mellan instrumentet och datorn via en USB-kabel och MIDI-kablar. Observera att den inte innehåller någon ljudrelaterad information. Mer information om MIDI finns i Grunderna om MIDI på följande webbplats: På den här webbplatsen anger du modellnamnet och väljer sedan Grunderna om MIDI från listan med relaterade bruksanvisningar. Överföra MIDI-filer inklusive Songer sidan 7 Om du har spelat in User Songer på instrumentet kan de överföras till en dator och sparas som en fil medan Songer (MIDI-filer) som hämtats från Internet kan överföras och sparas på instrumentet för framtida lyssning eller klaviaturövning. Dataöverföring kan göras med Musicsoft Downloader (hämtas gratis). Överföra Det du kan göra i kombination med en dator varierar beroende på instrumentet. Mer information finns i slutet av den här bruksanvisningen eller i bruksanvisningen som följer med instrumentet. Spela upp melodier på en dator via instrumentljuden sidan 6 ets ljud kan spela upp MIDI-Song-filer på en dator med hjälp av programvaran för uppspelning av MIDI-filer. Uppspelning Spela in ditt klaviaturframförande på datorn sidan 6 Ditt klaviaturframförande kan spelas in som MIDI-händelser till musikprogramvara på en dator. Beroende på program kan inspelade data redigeras på olika sätt och till och med konverteras till noter. Inspelning 2

3 Ansluta till en dator: Vilket uttag ska jag använda? De flesta MIDI-instrument är utrustade med MIDI-uttag eller ett USB TO HOST-uttag för anslutning till en dator. Kontrollera vilket uttag ditt instrument är utrustat med. Om det är utrustat med ett USB TO HOST-uttag: sidan 4 I så fall kan instrumentet anslutas till datorn via en USB-kabel (USB-kabel av AB-typ på högst tre meter). Om det är utrustat med MIDI-uttag: sidan 5 I så fall kan instrumentet anslutas till datorn via MIDI-kablar och ett USB-MIDI-interface, t.ex. Yamaha UX16. Om instrumentet är utrustat med båda uttagen rekommenderar vi att du använder USB TO HOST-uttaget eftersom du då bara behöver en kabel samt att flera portar stöds. 3

4 Ansluta en dator till instrumentet Ansluta till USB TO HOST-uttaget Försiktighetsåtgärder när du använder USB TO HOST-uttaget Vid anslutning av datorn till USB TO HOST-uttaget måste du observera följande punkter. Gör du inte det kan datorn hänga sig och data riskerar att förstöras eller gå förlorade. Om datorn eller instrumentet låser sig ska du starta om programmet eller datorns operativsystem eller slå av strömmen till instrumentet och sedan slå på den igen. MEDDELANDE Använd en USB-kabel av AB-typ på högst tre meter. USB 3.0-kablar kan inte användas. Stäng av alla eventuella energisparlägen på datorn (exempelvis viloläge och vänteläge) innan du ansluter datorn till USB TO HOST-uttaget. Anslut datorn till USB TO HOST-uttaget innan du slår på strömmen till instrumentet. När datorn är ansluten till instrumentet måste du vänta minst sex sekunder eller mer mellan följande operationer: (1) när du slår av strömmen till instrumentet och slår på den igen, eller (2) när du kopplar i eller ur USB-kabeln. Operativsystem (OS) Windows Vista (32-bitars), Windows 7 (32-/64-bitars), Windows 8.1 (32-/64-bitars) Mac OS X Version x MEDDELANDE Använd aldrig en dator som inte har något av operativsystemen ovan. Det kan orsaka problem Slå av strömmen till instrumentet. Starta datorn och avsluta alla program som körs. Anslut USB-kabeln till USB TO HOST-uttaget på instrumentet och sedan till datorns USB-uttag. USB-uttag USB TO HOST-uttag Dator USB-kabel 4 Slå på strömmen till instrumentet. Datorn ställs automatiskt in för MIDI-kommunikation med instrumentet. Drivrutinen Yamaha Standard USB-MIDI När datakommunikationen är instabil eller ett problem uppstår med ovanstående åtgärd hämtar du drivrutinen Yamaha Standard USB-MIDI från nedanstående URL: Installera drivrutinen på datorn genom att följa Installationguiden som medföljer paketfilen. Beroende på datorns operativsystem kanske Yamaha Standard USB-MIDI-drivrutinen inte är kompatibel med instrumentet. 4

5 Ansluta en dator till instrumentet Ansluta till MIDI-uttag Datorn kan också anslutas till MIDI-uttagen via ett USB-MIDI-interface, t.ex. Yamaha UX Installera drivrutinen Yamaha USB-MIDI (medföljer USB-MIDI-interfacet) på datorn. Mer information finns i bruksanvisningen för USB-MIDI-interfacet. Slå av instrumentet och anslut sedan USB-MIDI-interfacet till datorns USB-uttag och till instrumentets MIDI-uttag. MIDI [IN][OUT]-uttagen Dator USB-uttag USB-MIDI-interface (Yamaha UX16, etc) 3 Slå på strömmen till instrumentet. 5

6 Spela upp melodier på en dator via instrumentljuden ets ljud kan spela upp melodier (MIDI-filer) på datorn med hjälp av programvaran för uppspelning av MIDI-filer. Det här avsnittet innehåller grundläggande anvisningar. Utförliga anvisningar finns i bruksanvisningen för den programvara för uppspelning av MIDI-filer som du använder. 1 Anslut instrumentet till en dator. 2 Starta programvaran för uppspelning av MIDI-filer på datorn. 3 Ha en standard MIDI-fil tillgänglig på datorn. 4 Välj anslutet instrument som MIDI-utgång från programvaran för uppspelning. 5 Starta uppspelning av MIDI-filerna i programvaran för uppspelning. Uppspelningen av MIDI-data på datorn överförs till instrumentet och du kan höra melodin spelas upp av instrumentets ljud. Uppspelning Spela in ditt klaviaturframförande på datorn Ditt klaviaturframförande kan spelas in på datorn som MIDI-data med hjälp av programvaran Music Production. Utförliga anvisningar hittar du i programmets bruksanvisning. I det här avsnittet visas de grundläggande inställningar som måste göras på instrumentet för inspelning. Kom ihåg att några av följande funktioner kanske inte finns inbyggda i instrumentet. Inställningar för Local Control När du spelar in klaviaturframförandet till ansluten dator överförs de MIDI-data du spelar till datorn och återsänds sedan till instrumentet. Detta orsakar ett dubbelt ljud eftersom instrumentets tongenerator tar emot data från klaviaturframförandet direkt från klaviaturen liksom från datorn. Du kan undvika den här situationen genom att ställa Local Control i läge Off, vilket separerar instrumentets tongenerator från klaviaturen. När du använder en programvarusynthesizer som tongenerator måste du se till att göra programvaruinställningar på datorn så att MIDI-data från instrument inte återsänds till instrumentet samt ställa Local Control i läge Off. Extern klocka När du spelar in uppspelning av kompstil/arpeggio anger du vilken klocka som används, instrumentets eller datorns. Om du använder datorns klocka gör du inställningar på instrumentet så att uppspelning av kompstil/arpeggio följer den externa klockan. Inställningar för MIDI-sändning Gör inställningar så att uppspelning av såväl kompstil/arpeggio som klaviaturframförande överförs till datorn. Observera att vissa instrument inte kan överföra uppspelningsdata. Sända panelens inställningar (Initial Send) Om du utför detta innan inspelning kan du spela in panelens inställningar i början av Song-data. Detta säkerställer att rätt och förväntade ljud återges när den inspelade Songen spelas upp. Inspelning 6

7 Överföra MIDI-filer inklusive Songer Följande typer av data kan överföras mellan datorn och instrumentet med Musicsoft Downloader (finns för gratis hämtning). Song-filer med tillägget.mid Extern Song Detta avser Song-data som skapats på en extern enhet och inte ditt instrument (t.ex. en dator). Detta avser också Song-data som finns tillgängliga på Internet. User Song Detta avser Song-data som skapats via instrumentets inspelningsfunktion. User Song-data kan överföras till datorn som säkerhetskopia och sedan tillbaka till instrumentet. Style-fil med tillägget.sty Extern Style Detta avser Style-data som skapats på en extern enhet (t.ex. en dator) och inte ditt instrument. Detta avser också Style-data som finns tillgängliga på Internet. User Style Detta avser Style-data som skapats via instrumentets inspelningsfunktion. User Style-data kan överföras till datorn som säkerhetskopia och sedan tillbaka till instrumentet. Säkerhetskopia med tillägget.bup Den här filen, som innehåller panelinställningar och framförandedata, kan överföras till datorn och sparas som säkerhetskopia. Säkerhetskopian på datorn kan återsändas till instrumentet igen, vilket gör att du kan hämta panelinställningar och framförandedata som du har skapat tidigare. Överföra De komponenter som ingår i säkerhetskopian och data som kan överföras varierar beroende på instrumentet. Mer information finns i slutet av den här bruksanvisningen eller i bruksanvisningen som följer med instrumentet. MEDDELANDE Om det går att sätta i batterier i instrumentet: Undvik att strömmen bryts under dataöverföring och data förloras genom att se till att använda nätadaptern i stället för batterier när du använder Musicsoft Downloader. Se till stoppa uppspelningen av Songen eller Stylen när du använder Musicsoft Downloader eftersom instrumentets interna minne inte kan användas från datorn under uppspelning. 7

8 Överföra MIDI-filer inklusive Songer Installera Musicsoft Downloader 1 2 Gå till följande webbplats på datorn och hämta sedan Musicsoft Downloader. På den här webbplatsen anger du modellnamnet och väljer sedan Musicsoft Downloader. Där bekräftar du information om datorns systemkrav och senaste versionen av programmet. Utför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. När installationen är slutförd kontrollerar du att genvägsikonen finns på skärmen eller att Musicsoft Downloader har lagts till under Yamaha på startmenyn. Utförliga anvisningar om det här programmet finns under Hjälp. 8

9 Överföra MIDI-filer inklusive Songer Överföra MIDI-data från datorn till instrumentet Meny- och skärmangivelser kan skilja sig från de som visas i instruktionerna nedan beroende på vilket instrument och datoroperativsystem som används Anslut instrumentet till en dator. Dubbelklicka på genvägsikonen för Musicsoft Downloader på datorns skrivbord. Om du inte hittar genvägsikonen väljer du [Start] [All Programs] [YAMAHA] [Musicsoft Downloader 5] [Musicsoft Downloader]. Musicsoft Downloader startas och huvudfönstret visas. Klicka på [Connection Check] längst ned i fönstret. Den här åtgärden kontrollerar om anslutningen mellan datorn och instrumentet fungerar. Om ett felmeddelande visas följer du instruktionerna för att kontrollera anslutningens status med drivrutinen för Yamaha USB-MIDI. I Musicsoft Downloaders huvudfönster klickar du på Add File för att ta fram filvalsfönstret. 5 I filvalsfönstret väljer du önskad fil och klickar sedan på [Open]. Välj en fil och klicka sedan här. I övre halvan av huvudfönstret visas dubbletten av vald fil. 9

10 Överföra MIDI-filer inklusive Songer 6 Till vänster om mitten i huvudfönstret klickar du på Electronic Musical s och väljer sedan önskad målenhet. Om du vill överföra Song- (***.mid) eller Style-data (***.sty) till instrumentets internminne väljer du Flash Memory. Om du vill överföra Song- (***.mid) eller Style-data (***.sty) till USB-minnesenheten som är ansluten till instrumentets USB TO DEVICE-uttag väljer du USB. Om du vill överföra säkerhetskopierade (****.bup) data väljer du System Drive. Om mappen USER FILES visas under Flash Memory eller USB : Välj USER FILES för användar-song. Song-filer utanför mappen USER FILES hanteras som externa Songer. För externa Songer väljer du en annan mapp än USER FILES eller anger Flash Memory eller USB (det område som först visas när du klickar på Flash Memory eller USB ). Om du väljer USER FILES för externa Songer kommer de inte att spelas upp på instrumentet. VIKTIGT När det gäller säkerhetskopior, User Songer och User Styles som skapats på instrumentet ska du aldrig ändra deras namn på datorn. Om du gör det blir det omöjligt att överföra säkerhetskopian till instrumentet och instrumentet känner inte igen User Song- och User Style-data Klicka på Electronic Musical s och välj sedan önskad målenhet. Markera filen i övre halvan och klicka sedan på [Move]-knappen (nedåt). Ett bekräftelsemeddelande visas. Om du vill avbryta operationen klickar du på [CANCEL] i detta steg. Klicka på [OK] för att starta dataöverföring från datorn till instrumentet. MEDDELANDE Dra aldrig ur USB-kabeln under dataöverföring. Det är inte bara dataöverföringen som avbryts. Minnets funktion kan bli instabil och innehållet kan försvinna helt när strömmen slås på eller av. När dataöverföringen är slutförd stänger du fönstret för att avsluta Musicsoft Downloader. Använd dessa data för att spela musik på instrumentet. Om du har överfört en säkerhetskopia (****.bup) bekräftar du att panelinställningarna har ändrats som förväntat. Om du har överfört en Song (***.mid) eller Style (***.sty) väljer du motsvarande nummer och startar sedan uppspelningen. Mer information finns i instrumentets bruksanvisning eller på sidan 12 i det här dokumentet. Observera att instrumentet inte kan användas medan Musicsoft Downloader körs. 10

11 Överföra MIDI-filer inklusive Songer Överföra Song-/Style-data från instrumentet till datorn Meny- och skärmangivelser kan skilja sig från de som visas i instruktionerna nedan beroende på vilket instrument och datoroperativsystem som används Anslut instrumentet till en dator. Dubbelklicka på genvägsikonen för Musicsoft Downloader på datorns skrivbord. Om du inte hittar genvägsikonen väljer du [Start] [All Programs] [YAMAHA] [Musicsoft Downloader 5] [Musicsoft Downloader]. Musicsoft Downloader startas och huvudfönstret visas. Klicka på [Connection Check] längst ned i fönstret. Den här åtgärden kontrollerar om anslutningen mellan datorn och instrumentet fungerar. Om ett felmeddelande visas följer du instruktionerna för att kontrollera anslutningens status med drivrutinen för Yamaha USB-MIDI. Till vänster om mitten i huvudfönstret klickar du på Electronic Musical s och väljer sedan önskad källenhet. Om du vill överföra Song- (***.mid) eller Style-data (***.sty) i instrumentets interna minne väljer du Flash Memory. Om du vill överföra Song- (***.mid) eller Style-data (***.sty) i USB-flashminnet som är anslutet till instrumentets USB TO DEVICE-uttag väljer du USB. Om du vill överföra säkerhetskopierade (****.bup) data väljer du System Drive Markera önskad fil i övre halvan av fönstret och klicka sedan på [Move]-knappen (uppåt). Ett bekräftelsemeddelande visas. Om du vill avbryta operationen klickar du på [CANCEL] i detta steg. Klicka på [OK] för att starta dataöverföring från instrumentet till datorn. Efter en stund kontrollerar du att överförda data visas i rutan i fönstrets övre halva. Markera önskad fil i nedre vänstra rutan, välj önskad målmapp och klicka sedan på [Move]-knappen (nedåt). Ett bekräftelsemeddelande visas. Om du vill avbryta operationen klickar du på [CANCEL] i detta steg. Klicka på [OK] för att starta dataöverföring från instrumentet till specificerad målmapp på datorn. MEDDELANDE Dra aldrig ur USB-kabeln under dataöverföring. Det är inte bara dataöverföringen som avbryts. Minnets funktion kan bli instabil och innehållet kan försvinna helt när strömmen slås på eller av. När dataöverföringen är slutförd kontrollerar du att filen finns i den specificerade målmappen på datorn. Avsluta Musicsoft Downloader. 11

12 Spela upp MIDI-filer inklusive Songer som överförts från en dator Instruktioner som gäller andra modeller än de som följer här hittar du i respektive bruksanvisning. YDP-C71/YDP-S52/YDP-S51/YDP-162/YDP-142/CLP-525 Du kan överföra upp till 10 Song-filer från en dator till det här instrumentet för uppspelning. De överförda Songerna tilldelas till tangenterna D#6C7 där du kan välja och spela upp dem. 1 Medan du håller ned [DEMO/SONG] trycker du på en av tangenterna D#6C7 för att välja en Song att spela upp. Song 1 Song 10 D#6 C7 (högsta tangenten) 2 YDP-C71 [PLAY]-, [+ R]- och [- L]-lamporna tänds och uppspelningen fortsätter i den här följden: andra Songer som överförts från datorn följt av demomelodier och förprogrammerade melodier. YDP-S52/YDP-S51/YDP-162/YDP-142/CLP-525 [PLAY]-, [+ R]- och [- L]-lamporna tänds och uppspelningen fortsätter i den här följden: andra Songer som överförts från datorn. Så här ändrar du Song under uppspelning: Tryck på [+ R] eller [- L] för att byta till nästa eller föregående Song. Tryck på [DEMO/SONG] eller [PLAY] för att stoppa uppspelningen. Ändra uppspelningskanaler Prova den här operationen om Song-uppspelningen återger ett oväntat eller onaturligt ljud. Ställ in uppspelningskanalerna till 1+2 : Håll ned [DEMO/SONG] och [PIANO/VOICE] samtidigt och tryck på tangent C7. C7 Högsta tangenten Med den här operationen spelas endast Song-data för kanalerna 1 och 2 upp. När ljud som inte är kompatibla med det här instrumentet tilldelas till kanalerna 316 och pianostämmorna tilldelas till kanalerna 1 och 2 resulterar den här operationen i rätt eller förväntat ljud. 12

13 Spela upp MIDI-filer inklusive Songer som överförts från en dator Ställ in uppspelningskanalerna till Alla : Håll ned [DEMO/SONG] och [PIANO/VOICE] samtidigt och tryck på tangent B6. B6 Högsta tangenten Med den här operationen spelas Song-data för alla kanalerna upp. 13

14 Target Models and Functions / Zielmodelle und Funktionen / Modèles cibles et fonctions / Modelos y funciones objetivo / Modelos de destino e funções / Modelli interessati e funzioni / Doelmodellen en functies / Modele i funkcje / Применимые модели и функции / Målmodeller og funktioner / Målmodeller och funktioner User Song / Anwender-Song / Morceau utilisateur / Canción de usuario / Música do usuário / Song utente / Gebruikerssong / Utwór użytkownika / Пользовательская композиция / Brugermelodi / User Song User Style / Anwender-Style / Style utilisateur / Estilo de usuario / Estilo do usuário / Stile utente / Gebruikersstijl / Styl użytkownika / Пользовательский стиль / Brugerstilart / User Style Backup File / Sicherungsdatei / Fichier de sauvegarde / Archivo de copia de seguridad / Arquivo de backup / File di backup / Back-upbestand / Plik kopii zapasowej / Файл резервной копии / Sikkerhedskopifil / Säkerhetskopia External Song / Externer Song / Morceau externe / Canción externa / Música externa / Song esterna / Externe song / Utwory zewnętrzne / Внешняя композиция / Ekstern melodi / Extern Song YDP-S52/ S51 YDP-C71 (YDP-C71.bup) YDP-162/ 142 PSR-S950 (PSR-S950.bup) PSR-S750 (PSR-S750.bup) PSR-I455 (PSR-I455.bup) PSR-E433 (PSR-E433.bup) PSR-E353 (PSR-E353.bup) PSR-E343/ YPT-340 PSR-E243/ YPT-240 (PSR-E343.bup) External Style / Externer Style / Style externe / Estilo externo / Estilo externo / Stile esterno / Externe stijl / Style zewnętrzne / Внешний стиль / Ekstern stilart / Extern Style P-255 P-115/105 NU1 F02 CVP-601/ 605/609 ( Model Name.bup) CLP-535/ 545/575/585 ( Model Name.bup) 14

15 Target Models and Functions / Zielmodelle und Funktionen / Modèles cibles et fonctions / Modelos y funciones objetivo / Modelos de destino e funções / Modelli interessati e funzioni / Doelmodellen en functies / Modele i funkcje / Применимые модели и функции / Målmodeller og funktioner / Målmodeller och funktioner User Song / Anwender-Song / Morceau utilisateur / Canción de usuario / Música do usuário / Song utente / Gebruikerssong / Utwór użytkownika / Пользовательская композиция / Brugermelodi / User Song User Style / Anwender-Style / Style utilisateur / Estilo de usuario / Estilo do usuário / Stile utente / Gebruikersstijl / Styl użytkownika / Пользовательский стиль / Brugerstilart / User Style Backup File / Sicherungsdatei / Fichier de sauvegarde / Archivo de copia de seguridad / Arquivo de backup / File di backup / Back-upbestand / Plik kopii zapasowej / Файл резервной копии / Sikkerhedskopifil / Säkerhetskopia External Song / Externer Song / Morceau externe / Canción externa / Música externa / Song esterna / Externe song / Utwory zewnętrzne / Внешняя композиция / Ekstern melodi / Extern Song CLP-525 Om instrumentets modellnamn inte visas ovan kontrollerar du dess funktioner i bruksanvisningen som följde med instrumentet. External Style / Externer Style / Style externe / Estilo externo / Estilo externo / Stile esterno / Externe stijl / Style zewnętrzne / Внешний стиль / Ekstern stilart / Extern Style Manual Development Department Yamaha Corporation Published 03/2015 LB-H0 15

Datorrelaterade operationer

Datorrelaterade operationer Innehåll Q Q Vad du kan göra genom att ansluta till en dator... sidan 2 Ansluta till en dator: Vilket uttag ska jag använda?... sidan 4 Ansluta en dator till instrumentet... sidan 5 Ansluta till USB TO

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

2009-10-28. SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2

2009-10-28. SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2 2009-10-28 SDC Web-Access Installationsanvisning v 2.0.2 Sammanfattning av tjänsten Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänst Web-Access och kommer att förklara vad du

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

ReSound Aventa 3 Installationsguide

ReSound Aventa 3 Installationsguide ReSound Aventa 3 Installationsguide 1 Innehåll Systemkrav för Aventa 3.... 3 Vanliga Frågor (FAQ) Installation... 4 NOAH vs. Operativsystem... 5 Installera Aventa 3... 6 Installera.NET Framework.... 12

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e

INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e INSTALLATIONSGUIDE Compal CH7486e 1 INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopplade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den här guiden,

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator

Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator Installationsanvisning för kursens programvara på egen dator Två program, Java och DrJava, skall installeras på datorn. DrJava är en så kallad utvecklingsmiljö, ett program som underlättar att programmera

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Så här använder du P-touch Transfer Manager

Så här använder du P-touch Transfer Manager Så här använder du P-touch Transfer Manager Version 0 SWE Introduktion Viktigt meddelande Innehållet i dokumentet och specifikationerna för produkten kan ändras utan att det meddelas i förväg. Brother

Läs mer

- Trådlös USB-adapter - USB förlängningskabel - Cd med drivrutin och den fullständiga bruksanvisningen - Bruksanvisning

- Trådlös USB-adapter - USB förlängningskabel - Cd med drivrutin och den fullständiga bruksanvisningen - Bruksanvisning B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 5 T I L L Ä M P N I N G 6

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Din manual YAMAHA YDP-135 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4060394

Din manual YAMAHA YDP-135 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4060394 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för YAMAHA YDP-135. Du hittar svar på alla dina frågor i YAMAHA YDP-135 instruktionsbok

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

GUITAR LINK UCG102. Software Installations beskrivning A50-19890-03002

GUITAR LINK UCG102. Software Installations beskrivning A50-19890-03002 GUITAR LINK UCG102 Software Installations beskrivning A50-19890-03002 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Inkluderad mjukvara... 4 1.2 Systemkrav... 6 1.3 Apparatdrivare och latens... 7 2. Installation

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual Intraoral kamera Installations- och användarmanual 1. Paketets innehåll... 1 1.1. Standardkonfiguration... 1 1.2. Trådlöst tillval... 1 2. Installation av drivrutin... 2 3. Installation av SuperCam...

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok.

Den här texten ska förhoppningsvis underlätta en del av anpassningarna. Det kan säkert finnas en del fel och annat tok. Ver Okt 2011/pls Windows7, GX-IEC Developer, USB-adapter I olika kurser i styrteknik på Högskolan Dalarna används ett styrsystem från Mitsubishi och programvaran GX-IEC Developer. Kurserna går på distans

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer