Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Josefine Thimberg (S) ersättare för Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Mehari Tesfai (FP) Jonas Ahlström (M) Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mikael Welander (C) ersättare för Mikael Börjesson (KD) Ersättare: Ove Ivarsen (S) Gun Barrljung (MP) Johnny Edvinsson (V) Mats-Olov Johansson (M) Jessica Bergne (M) Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux, Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16, och 49 Susann Johansson, verksamhetschef 1-16, och 49 Anette Norlander Svensson, avdelningschef avdelningen för funktionshinder, omsorgsförvaltningen, 44 Thomas Roos, rektor vuxenutbildningen, 46 Camilla Börjesson Jansson, kvalitetschef, 48 Thorbjörn Levenstam, personalföreträdare Lärarförbundet Sirpa Mohlin, personalföreträdare Vision

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Justering : Jessica Bredenberg Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 22 maj 2014 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Anneli Löwhagen Sebastian Clausson Jessica Bredenberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Den 15 maj 2014 Datum då anslaget sätts upp: Den 22 maj 2014 Datum då anslaget tas ned: Den 13 juni 2014 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Innehållsförteckning Bun 44 Information - Edvinsamarbetet... 4 Bun 45 Information antal sökande till Katedralskolan läsåret 14/ Bun 46 Information Svenska för invandrare (SFI)... 6 Bun 47 Dnr bun 14/62 Samfond för lärare Bun 48 Dnr bun 14/93 Reviderad delegationsordning... 8 Bun 49 Dnr bun 14/94 Information utvärdering planeringsdagar för barn- och skolbarnsomsorg... 9 Bun 50 Övriga frågor Bun 51 Sommarhälsning Bun 52 Delegation Bun 53 Meddelande... 13

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) Bun 44 Information - Edvinsamarbetet Information om det förvaltningsövergripande Edvinarbetet av Annelie Eriksson, verksamhetschef 1-16, Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux, Susann Johansson, verksamhetschef 1-16 samt Anette Norlander Svenson, avdelningschef avdelningen för funktionshinder, omsorgsförvaltningen. Edvin antogs av både barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i juni 2008 och är ett gemensamt arbete där resurserna ska riktas mot förebyggande och tidiga insatser. Barnens behov ska alltid stå i fokus. Det gemensamma arbetet kretsar kring att utveckla och förfina metoder samt att förbättra samverkan vid anmälnings-, placeringsärenden och vid elevers frånvaro i skolan.

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) Bun 45 Information antal sökande till Katedralskolan läsåret 14/15 Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux informerar om att antalet sökande har ökat till Katedralskolan efter omvalsperioden.

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) Bun 46 Information Svenska för invandrare (SFI) Information av Thomas Roos, rektor vuxenutbildningen, om att behovet av SFIundervisning ökar till hösten.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) Bun 47 Dnr bun 14/62 Samfond för lärare 2014 Nämndens beslut beslutar att Lena Oskarsson, lärare på Katedralskolan, erhåller 2 157kr från samfond för lärare Yttrande Det har i år kommit in fyra ansökningar. s presidie föreslår att Lena Oskarsson tilldelas 2 157kr. Sammanfattning av ärendet Fonden är en årlig fond som ska användas till förmån för skolledare och lärare vid ortens gymnasieskola och högstadium som bidrag till studier, studieresor eller till vetenskapligt och pedagogiskt författarskap. Beslutsunderlag Lena Oskarsson, lärare på Katedralskolan, dnr Bun 14/62.2 Elisabeth Ohlsson, lärare på Djäkneskolan, dnr Bun 14/62.3 Arbetslag A på Djäkneskolan, dnr Bun 14/62.4 Arbetslag A på Djäkneskolan, dnr Bun 14/62.5 Paragrafen ska skickas till: De sökande Lisbeth Andersson, kommunledningskontoret

8 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Bun 48 Dnr bun 14/93 Reviderad delegationsordning Nämndens beslut beslutar att justera delegationsordningen enligt följande: Kapitel 1 Gemensamma frågor 1.6 Ansöka om, rekrytera och lämna in uppföljningar av statsbidrag från/till Skolverket. Delegat kvalitetschef. Anmäls till BUN. Kapitel 6 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Beslut om att elev ska tas emot och skrivas ut i grundsärskola eller träningsskola. Delegat rektor. Beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet sker i samråd med Elevhälsachef. Kapitel 8 Gymnasiesärskola 8.1 Beslut om att elev ska tas emot och skrivas ut i gymnasiesärskola. Delegat rektor. Beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslutet sker i samråd med Elevhälsachef. 8.2 Beslut om mottagande i kommunens gymnasiesärskola av elev från annan kommun. Delegat rektor. 8.3 Beslut om elev i gymnasiesärskolan ska gå på nationellt program, individuellt program, särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar samt riksidrottsgymnasium. Delegat verksamhetschef.

9 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) Bun 49 Dnr bun 14/94 Information utvärdering planeringsdagar för barnoch skolbarnsomsorg Susann Johansson, verksamhetschef 1-16, informerar om genomförd utvärdering av den fjärde planeringsdagen för barn- och skolbarnsomsorg. Beslut kommer att fattas i samband med beslut om läsårstider för läsåret 15/16 vid nämndens sammanträde i september 2014.

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) Bun 50 Övriga frågor Patrik Ragnar (M) ställer frågan om vad som kommer att ske med anledning av statusen på fastigheten som förskolan Gläntan i Ardala har sin verksamhet i. Sebastian Clausson (S) informerar om att en utredning pågår om möjligheten för förskolan att flytta in i skolans lokaler.

11 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) Bun 51 Sommarhälsning Ordförande Sebastian Clausson (S) tillönskar nämndens ledamöter, personal och elever en trevlig sommar. 1:e vice ordförande Jessica Bredenberg (S) tillönskar ordförande Sebastian Clausson en trevlig sommar.

12 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) Bun 52 Delegation Delegationsärenden enligt förteckning nr 7/2014, anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga bun 52/2014

13 Bilaga Bun 52/2014 KOMMUN Sammanställning av anmälda delegationsbeslut vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 maj 2014 FÖRTECKNING NR 7/2014 Delegationsbeslut NR FRÅN ÄRENDE DNR 41. Anneli Ahlm, rektor Beslut om uppskov med skolplikten Bunelev 12/ Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen Bun 13/172

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) Bun 53 Meddelande Meddelande enligt förteckning nr 8/2014, anmäls och läggs till handlingarna. Bilaga bun 53/2014

15 Bilaga Bun 53/2014 KOMMUN Sammanställning av anmälan av meddelande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 maj 2014 FÖRTECKNING NR 8/2014 Meddelande NR FRÅN ÄRENDE DNR 15. Kommunala Pensionärsrådet Protokoll daterat Christina Ljungström, förskolesekreterare Tjänsteanteckning upphävd avstängning Bun 14/ Skolinspektionen Beslut om elevs rätt till särskilt stöd och utbildning vid Varnhemsskolan 18. Skolinspektionen Beslut om elevs rätt till särskilt stöd vid Teglaskolan Bun 13/112.8 Bun 14/50.3

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2013-12-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Ersättare:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 47(61)

Sammanträdesdatum 47(61) Sammanträdesdatum 47(61) Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.40-15.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.05 16.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.40 11.00 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.50-15.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00-13.50 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S), 17-19 Sven

Läs mer

Ove Ivarsen (S) Hanna Warmark (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 08:30 9.

Ove Ivarsen (S) Hanna Warmark (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 08:30 9. 1(8) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 08:30 9.30 Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.10 16.15 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 96(109)

Sammanträdesdatum 96(109) Sammanträdesdatum 96(109) Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.30-14.40 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 9.00 10.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.00 15.15 Beslutande: Jessica Hjärtqvist (S) ersättare för Sebastian Clausson (S) Gunnar Sporrong (MP), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.15 16.15 Ajournering klockan 15.30-15.35 ( 85) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.40 12.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.40 14.50 Beslutande: Jessica Hjärtqvist (S) ersättare för Sebastian Clausson (S) Gunnar Sporrong (MP), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 9.00 10.45 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Jessica Hjärtqvist (S), SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl.

Jessica Hjärtqvist (S), SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 1(16) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:00 15:35 Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.40 15.40 Ajournering kl 13.55-14.00 ( 60) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S)

Läs mer

Ove Ivarsen (S) Karin Schmidt (L) Johan Hjertén (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

Ove Ivarsen (S) Karin Schmidt (L) Johan Hjertén (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 09:00 09:30 Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 9.00 12.10 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S), 93-95,

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(19) Plats och tid Djäkneskolans aula, kl. Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist Hanna Ohlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.00-16.05 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Jessica Hjärtqvist (S) ersättare

Läs mer

Jessica Hjärtqvist (S) Bo Karlsson (V) Malin Larsson (MP) Karin Schmidt (L) Hanna Warmark (C) Birgit Bjelkengren (C) Silvia Persson (SD)

Jessica Hjärtqvist (S) Bo Karlsson (V) Malin Larsson (MP) Karin Schmidt (L) Hanna Warmark (C) Birgit Bjelkengren (C) Silvia Persson (SD) 1(17) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:00 15:45 Ajournering, 15 minuter Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice

Läs mer

Bo Karlsson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:35 15:30. Ersättare.

Bo Karlsson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:35 15:30. Ersättare. 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:35 15:30 Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Jessica Hjärtqvist (S) ersättare för Gunnar Sporrong

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15 1(11) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Beslutande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, 1:e vice ordförande (S) Peter

Läs mer

Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 31

Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 31 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 14.00 16.00 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Jessica Hjärtqvist (S) Ove Ivarsen (S) Malin Larsson (MP) Johan Hjertén (M) Hanna Warmark (C) Barbro Magnusson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Jessica Hjärtqvist (S) Ove Ivarsen (S) Malin Larsson (MP) Johan Hjertén (M) Hanna Warmark (C) Barbro Magnusson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 10:15 11:15 Beslutande Ledamöter Sebastian Clausson (S), Ordförande Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplananden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.55 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Verkstaden sal C, kl 13:30-17.30 Beslutande Ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) 83-86 Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Ingela

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15 1 / 14 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-20:15 ande ledamöter Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) 14-17 Camilla Wallhed (M) Mats Ahlbom (M) Charlotte Woge (M) Thomas Swenson

Läs mer

Utskottet lärande och stöd

Utskottet lärande och stöd Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.20 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Peter Joensuu (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:00 Beslutande ledamöter Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Camilla Wallhed (M) Magnus Danielsson (M) Michael Tranell (M) Mats Ahlbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-23 1 (7) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55.

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55. sid 1 av 15 Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55. Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) Susanne Olsson Vice Ordförande (S) Qristina Ribohn Ledamot (S) Mona

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 1(19) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (8) Plats och tid Töcksfors skola, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Allan Spets, V. ordförande (C) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Thord Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 Beslutande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Serviceutskottet. Lilla Rådhussalen, Rådhuset Kl 14:00-16:00 Rast kl 14:30-14:45

Serviceutskottet. Lilla Rådhussalen, Rådhuset Kl 14:00-16:00 Rast kl 14:30-14:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Serviceutskottet Plats och tid: Beslutande: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Kl 14:00-16:00 Rast kl 14:30-14:45 Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S), vice ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden Plats och tid Asarumssalen, klockan 13: , ajournering

PROTOKOLL Gymnasienämnden Plats och tid Asarumssalen, klockan 13: , ajournering sid 1 av 15 Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 15.40, ajournering 14.40 15.00 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice ordförande (S) Fredrik Nilsson

Läs mer

Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson (S) Krister Nilsson (C) Anita Blixt (FP) Peter Persson (S)

Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson (S) Krister Nilsson (C) Anita Blixt (FP) Peter Persson (S) 1 (10) Plats och tid Onsdagen den 20 januari 2016 kl 18:30-20:40 Beslutande Ledamöter Ann-Sofie Fridehjelm (S), Ordförande Jörgen Johnsson (M) Caroline Wegner (S), 1:e vice ordförande Jörgen Bernebring

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Förskolan Prästkragen kl. 14:30 17.15 ande Ragnar Lindberg (S) ordf. Andreas Eidevåg (S) Ahmed Yonis Warsame (S) Monika Stasny (S) Kristina Eriksson (C) vice ordf. Marcus Dackling (M) Markku

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Bror Sterner (S) Mikael Sporgelin (S) Ann-Sophie Nygren (S) Lina Erixson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Ulla-Britt Svensson (S) Thord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(22) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.45 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativ enhet 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, 1:e vice ordförande (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 24 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 25 Delgivningar 2018/4005 5 26 Statusrapport 2018/4006 6 27 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.20 15.50 Ajournering kl 14.05-14.10 ( 89) Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Ingrid Markström Barn- och utbildningskontoret

Ingrid Markström Barn- och utbildningskontoret Plats och tid Norrtäljesalen onsdagen den 16 januari 2019 kl. 14. 14.45 Ledamöter Patrik Dahl (C) ordförande Jörgen Jansson (M) Gustav Palm (M), tj ersättare Nina Jones (M) Sören Forslund (M) Peter Cederholm

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63 1 (17) Paragrafer 51-63 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 14:00-15:35 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Rune Persson (S) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-19.15 Beslutande Annika Holmstrand (c) Ordförande Karl-Erik Andersson (c) Therese Gustafsson (fp) Stefan Moberg

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.20 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Sara Hansson (S), tjänstgörande ers. Katrine Mattsson

Läs mer

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.25 Beslutande Övriga närvarande Daniel Markstedt, Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Ulla-Britt Svensson (S) Chriztian Hansson (S) Rolf Emanuelsson (C) Marita

Läs mer

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Margareta Ljunggren-Demegård (MP) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C)

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Margareta Ljunggren-Demegård (MP) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C) 1(6) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-10:50 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Ylva Pettersson (M), 2:e vice ordförande Martin Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl. 17:00 19:30 Utses att justera Christer Olsson Justeringens plats och datum Kommunhuset 2015-12-21

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämndens au. Plats och tid Dialogen kl. 18:00-18:30. Beslutande ledamöter

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämndens au. Plats och tid Dialogen kl. 18:00-18:30. Beslutande ledamöter 1 / 7 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Dialogen kl. 18:00-18:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Ove Wallin (C) (vice

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15 Beslutande: Övriga närvarande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Anders Bengtsson (KD)

Anders Bengtsson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:25 Beslutande Ledamöter Svante Hanses (KOSA), ordförande Ann-Christine Karlsson (S) Per Källs (KOSA) Maria

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 (8) Ärendenummer BUN 2018/0284-600 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Tingssalen, Tingshuset Tanumshede, kl 08.00 12.15 Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Svarvaren, onsdagen den 28 mars 2018 kl 16:00-16.35 Beslutande Anne-Marie Wahlström S) Ordförande Ann-Britt Danielsson (M) Vice ordförande Andreas Rännare (S) Christoffer Johansson (S) Ersätter

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (FP) Jörgen Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Nämnden för service och teknik Plats och tid Götenesalen, Centrumhuset, Götene, kl. 10.30-11.00, 11.30-11.35 Beslutande Ledamöter Karl-Gustav Bynke (L), Ordförande Clemens Nordentoft (GF), 1:e vice

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-17.45 Beslutande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) ledamot Helene Svensson, (S) ledamot Pehr Magnusson,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (11) Diarienummer VOO 2016/0062 Vård- och omsorgsnämnden Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, klockan 17.00 19.30

Läs mer

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) 1 (8) Plats och tid Blosset, onsdagen den 23 mars 2016 kl 13:30 Beslutande Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen

Läs mer

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-07 Plats och tid Högskolecentrum hörsal 13.15-16.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall. 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun

9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall. 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-03-23 9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun 11 Information

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-17 1(8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Sune Frisk (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset 29 november kl. 13.30 16.55 Paus 15.25 15.50 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD Rune Imberg 53 56 S Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer