STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0"

Transkript

1 Reviderad: : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun

2 Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av Östersunds kommun, Fastighet. Dokumentet har flera syften: Vägleda vid projektering. Vara en standard oavsett vem som projekterar Skapa ett samarbete mellan oss som beställare och projektörer. Genom att vara en standard som nyttjas vid många projekteringar göra det möjligt att utveckla vårt sätt att arbeta. Komplettera lagar och förordningar. I vissa delar vara ett sätt att förtydliga en högre ambition än vad lagar och förordningar anger. Exempel är energikrav. Styrdokumentet kompletterar AMA samt övriga lagstadgade bestämmelser. Styrdokumentet utgår till stor del från Fastighets kvalitets-, miljö- och energiarbete. Styrdokumentet är märkt med ett årtal. Det styrdokument som används skall alltid vara märkt med innevarande årtal. Avsteg från styrdokumentet får inte ske utan beställarens skriftliga godkännande. Projektören skall i sin dokumenterade egenkontroll redovisa att de tekniska anvisningarna inarbetats och i förekommande fall redovisa avvikelser. OBS! För att ständigt utveckla styrdokumentet är vi mycket öppna för synpunkter och förslag till förbättringar/förtydliganden. Östersund Jan Högberg Fastighetschef

3 Sidan 3 (101) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT 9 EL- & TELEANLÄGGNINGAR ELKRAFTSYSTEM HISSYSTEM 10 BE FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING 10 SMB.1 VÄGGUTTAG 11 SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M.M. 11 T APPARATER & UTRUSTNING I TELE- & DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM 12 XK UTRUSTNING FÖR MATLAGNING, FÖRVARING EL. RENGÖRING I BOSTAD EL. DYL. 12 YU TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER 12 YUP INFORMATION TILL DRIFT- & UNDERHÅLLSPERSONAL 12 INBROTTSLARM 13 ALLMÄNT 13 HÄNDELSER 13 FUNKTIONER 14 UTFÖRANDE/MONTAGE 14 ÖVRIGT 16 BRANDLARM 18 ALLMÄNT 18 FUNKTIONER 18 UTFÖRANDE/MONTAGE 19 ÖVRIGT 22

4 Sidan 4 (101) PASSAGE 23 ALLMÄNT 23 HÄNDELSER 23 FUNKTIONER 23 UTFÖRANDE/MONTAGE 23 ÖVRIGT 25 VENTILATION LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 26 BE FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING 29 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 29 QE FLÄKTAR 31 QGB LUFTFILTER 31 QJB LUFTSPJÄLL 31 QJJ FLÖDESMÄTDON 31 QK LJUDDÄMPARE 32 QL VENTILATIONSKANALER MM 32 QM LUFTDON MM 32 RCF YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSKANAL 33 UGE MÄTARE FÖR FLÖDE 33 YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER 33 YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 34 YUD.57 RELATIONSHANDLINGAR FÖR LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER 35 YUP INFORMATION TILL DRIFT- & UNDERHÅLLSPERSONAL 35

5 Sidan 5 (101) VS 36 5 VA-, VVS-, KYL- & PROCESSMEDIESYSTEM 36 PUC.1 TVÄTTSTÄLL 37 PUE.1 KLOSETTER 37 PUF DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR MM 37 PVB TAPPVENTILER, BLANDARE MM I TAPPVATTENSYSTEM 37 TAPPVATTEN BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM 42 YU TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER 43 YUP INFORMATION TILL DRIFT- & UNDERHÅLLSPERSONAL 43 SÖ 44 5 VA-, VVS-, KYL- & PROCESSMEDIESYSTEM 44 8 STYR- & ÖVERVAKNINGSSYSTEM ALLMÄNT 44 INFORMATION TILL DRIFT- & UNDERHÅLLSPERSONAL GENERELL DRIFTBESKRIVNING VE VENTILATIONSAGGREGAT GENERELL FLÖDESBILD GENERELL DRIFTBESKRIVNING VS FJÄRRVÄRME-UNDERCENTRAL GENERELL FLÖDESBILD 50

6 Sidan 6 (101) GOLVLÄGGNING 50 ALLMÄNT 50 MILJÖ 50 SKÖTSELANVISNINGAR 50 MFF 50 MFK 50 MFK.2 50 MFK GOLVBELÄGGNINGAR 50 MÅLNING 50 MATERIAL- & VARUFÖRESKRIFTER 50 MATERIALREDOVISNING 50 FÄRGSYSTEM UTVÄNDIGT TRÄ 50 KONTROLL 50 STAKET & GRINDAR 50 ALLMÄNT 50 MILJÖ 50 DEG REKOMMENDATIONER 50 ENERGI & BYGG 50 ENERGIBEHOV 50 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 50 MILJÖKLASSNING 50 FUKTSÄKERT BYGGANDE 50

7 Sidan 7 (101) LUFTTÄTT BYGGANDE 50 ALLMÄNT 50 KRAV UNDER PROJEKTERINGSSKEDET 50 KRAV UNDER BYGGSKEDET 50 DOKUMENTATION 50 TAKSÄKERHET 50 CAD 50 1 TILLÄMPLIGHET & GENERELLA KRAV 50 2 CAD-SAMORDNING 50 3 GEMENSAMMA CAD-KRAV 50 4 BESTÄLLARENS CAD-KRAV SAMT LEVERANSKRAV 50 5 FÖRETAGSSPECIFIKA BILAGOR 50

8 Sidan 8 (101) BILAGA 1 PROTOKOLL LUFTBEHANDLINGSINSTALLATION 50 BILAGA 2 LUFTFLÖDESPROTOKOLL 50 BILAGA 3 STANDARDBETECKNINGAR 50 BILAGA 4 NORMAGGREGAT 50 BILAGA 5 CHECKLISTA FÖR PROJEKTERING AV LUFTTÄTA BYGGNADER 50 BILAGA 6 PUNKTER I EGENKONTROLLPLAN - LUFTTÄTHETSPLAN 50 BILAGA 7. INDATA FÖR LCC-KALKYLER. 50 BILAGA 8. TEKNISK DOKUMENTATION 50 INNEHÅLL I PÄRM KVALITETSREDOVISNING 50 INNEHÅLL I PÄRM - MARK 50 INNEHÅLL I PÄRM - BYGG 50 INNEHÅLL I ANVÄNDARPÄRM - BRAND 50 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR VVS-, KYL-, OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER 50 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER 50 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR EL- OCH TELEINSTALLATIONER 50 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR SÖ-INSTALLATIONER 50

9 Sidan 9 (101) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument ska användas vid all projektering på uppdrag av Östersunds kommun, Teknisk förvaltning/fastighet. Styrdokumentet kompletterar AMA samt övriga lagstadgade bestämmelser. Styrdokumentet utgår till stor del från Teknisk Förvaltning/Fastighets kvalitets-, miljö- och energiarbete. Avsteg från styrdokumentet får inte ske utan beställarens skriftliga godkännande. I de fall det förekommer frågeställningar kring Styrdokumentet ska frågeställningar alltid förmedlas via aktuell projektledare. Styrdokumentet är en del i projektörernas egenkontroll och ska redovisa att de tekniska anvisningarna inarbetats och i förekommande fall redovisa avvikelser. *Förändringar mot senaste dokument markeras med röd text. Blå text är hyperlänkar.

10 Sidan 10 (101) El- & Teleanläggningar 63 ELKRAFTSYSTEM Centralbeskrivningar ska alltid åtföljas av enlinjescheman och kretsscheman avseende manöverfunktioner. Vid om och tillbyggnad ska befintliga ritningar och funktionsbeskrivningar revideras. Femledarsystem installeras generellt, gäller även servisledning. Kraftuttag uppmonteras i driftrum. Undermätare installeras för att separera verksamhetsel och fastighetsel. Uppdelning av verksamhetsel och fastighetsel enligt de begrepp som används i energideklarationen. Verksamhetsel: Den el som används för verksamheten i lokaler. Exempel på detta är belysning, datorer, kopiatorer, spisar, kyl-frysar, disktvättmaskiner och andra hushållsmaskiner. Motorvärmare, utomhusbelysning och gemensam tvättstuga räknas också till verksamhetsel. Fastighetsel: Den el som används för att driva de centrala systemen i byggnaden som krävs för att byggnaden ska kunna användas på avsett sätt. Exempel på detta är elanvändningen för fläktar, pumpar, hissar, avfrostning av hängrännor och dylikt. Kondensatorbatterier med filter installeras i anläggningar med stor reaktiv last. Skydd mot åsköverspänningar installeras för kraft och telesystem. Jordfelsövervakning installeras för större anläggningar. Centraler förses med mätlådor. 71 HISSYSTEM I anläggningar med trygghetslarm, integreras hisslarmet med detta. I byggnader där IP-telefoni är installerad, skickas larmet vidare över GSM-nätet till larmcentral. BE FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING Ska ske enligt Östersunds kommuns Renhållningsordning.

11 Sidan 11 (101) SMB.1 VÄGGUTTAG Vägguttag för kaffebryggare och strykjärn ska vara försedda med timerfunktion. Vägguttag och brytare ska vara av slagtåligt material (typ Eljo Robust), i allmänna utrymmen på skolor och övriga platser där man kan misstänka en förhöjd risk av skadegörelse. Motorvärmaruttag ska vara utrustade med temperatur- och tidsstyrning och vara avsäkrade med 6 amperes säkring samt med en jordfelsbrytare för varje uttag. Undantag kan förekomma för t.ex. större fordon eller för hemtjänstens fordon där annan verksamhetsanpassad styrning installeras. SN LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M.M. Minimering av olika typer av ljuskällor i underhållssyfte och servicevänlighet. Val av armaturer ska göras utifrån den bedömning man gör av risken för skadegörelse. Utrymnings- och anvisningsskyltar ska vara av LED-typ. LED-belysning ska alltid ses som ett första alternativ vid installation av effektbelysning. Närvarodetektering ska användas på alla ställen där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart I skolsalar ska funktionen vara: Manuell tändning och släckning via tryckknapp/strömbrytare, belysningen släcks alltid efter 10 minuters inaktiverad närvarodetektor. Armaturerna ska även ljusregleras via dimmer. Automatisk tändning får ej förekomma i skolsalar. Dagsljusstyrning ska installeras i utrymmen med stort dagsljusinsläpp. Vid uppmontering av strålkastare för belysning av skolgårdar och lekplatser ska dessa styras med ljusrelä och timer och inte enbart över den ordinarie utebelysningen. Ljuskulturs anvisningar och rekommendationer när det gäller belysningsstyrka och färgtemperaturval ska gälla: Klassrum 500 lux Korridorer 150 lux Kontor 500 lux Lekrum 300 lux

12 Sidan 12 (101) T APPARATER & UTRUSTNING I TELE- & DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM Vid nyinstallation eller utbyte av larm, brandlarm eller passagesystem, se respektive kapitel. XK UTRUSTNING FÖR MATLAGNING, FÖRVARING EL. RENGÖRING I BOSTAD EL. DYL. Alla vitvaror ska vara energimärkta med klass A****. Beakta möjligheten att bygga torkrum med avfuktare som alternativ till kondenstorktumlare och som sista hands val används torkskåp. Där torkskåp installeras ska dessa vara av kondenserande typ. Spisar ska förses med timer. På äldreboenden ska spisar ej ha touchfunktion. YU TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR INSTALLATIONER Relationsritningar lagras digitalt enligt kapitel CAD. Entreprenören ska innan slutbesiktning tillhandahålla digitala drift- och skötselinstruktioner. Dessa handlingar ska levereras i filformatet pdf. Strukturen i dessa digitala drift- och skötselinstruktioner ska följa Bilaga 8. YUP INFORMATION TILL DRIFT- & UNDERHÅLLSPERSONAL Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning. Informationen till personalen utförs med för anläggningen upprättad driftinstruktion som grund och består av teoretisk och praktisk genomgång som ska ske vid anläggningens färdigställande före slutbesiktning. Informationen ska genomföras som en funktionskontroll av anläggningen, där samtliga funktioner och ingående delar ska förevisas och kontrolleras enligt driftinstruktion.

13 Sidan 13 (101) Inbrottslarm ALLMÄNT I alla kommunens fastigheter där kommunen bedriver egen verksamhet och där det bedöms finnas ett behov av inbrottslarm, står fastighet för installationen. Administration av inbrottslarmet kommer däremot att skötas av respektive verksamhet. Syftet med anvisningarna är att få användarvänliga anläggningar med hög säkerhet, där man i kommunens fastigheter ska mötas av anläggningar som är uppbyggd runt samma koncept. Försäkringsförbundet och Svenska Stöldskyddsföreningen har utgivit regler för utförande av inbrottslarm, SSF 130:6. Dessa är i stort applicerbara i anläggningar som berörs av dessa projekteringsanvisningar och ska också användas vid materialval. HÄNDELSER I de fastigheter där det finns ett passagesystem installerat, ska om möjligt passersystemet styra till och frånkoppling av inbrottslarmet. Till- och frånkoppling av larm på dessa ställen sker på manöverenheten för passagesystemet, som placeras skyddad i anslutning till entrén. I anläggningar med automatinkoppling av larmet, ska en försignal ljuda 10 min innan larmet kopplas in. Under förvarningstiden ska man med behörighetskod på manöverapparaten kunna fördröja inkoppling av larmet, en förbestämd tid. När den tiden löpt ut ska ny försignal sändas ut över larmdonen. Om ingen ytterligare frånkopplingstid begärs aktiveras larmet. Centralapparat Lokal där centralapparaten installeras ska vara skyddad av detektor. Centralutrustning ska vara försedd med överspänningsskydd för kraft och teleledningar. Erforderlig strömförsörjning med 24 timmar batteribackup ska ingå. I direkt anslutning till manöverpanel ska Serviceritningar finnas. Efter planerat och utfört montage ska det finnas minst 20% ledig kapacitet i centralapparaten, avseende detektorslingor, larmdonsslingor och strömförsörjning.

14 Sidan 14 (101) FUNKTIONER Huvudledning vatten Se kapitel VS. Belysning Möjlighet att styra belysningen när anläggningen larmas av/på. Överordnat system Anläggningen ska helt integreras med vårt överordnade system Noctu, där man både ska kunna övervaka och styra funktioner i brandlarmsanläggningen. Licenser för Noctu ska ingå i entreprenader för nya larmanläggningar. Licens beställs utan fördröjning av entreprenören för varje ny anläggning. Licensfil skickas direkt från FOAB till Östersunds Kommun. Anläggningen ska avprovas avseende funktionen mot Noctu. Larmöverföring All larmöverföring går via IP protokoll. IP-larmsändaren (typ sip 22/86) kommunicerar med en larmserver som övervakar och vidarebefordrar larm från våra fastigheter via stadsnätet. Från larmservern skickas sedan de olika larmen vidare till vald mottagare. UTFÖRANDE/MONTAGE Inbrottsdetektorer Detektorer ska vara passiva IR-detektorer med krypskydd (antimask) och linser anpassade för maximal bevakning inom rum och korridorer. IR-detektorer i korridorer, trapphus samt datasalar i skolor ska vara maskeringsskyddade. I gymnastiksalar, lekrum och liknande ska detektorer förses med mekaniskt skydd. Inbrottsdetektorer ska framförallt utgöra ett indraget skalskydd, men också skydda korridorer, administrativa lokaler, kök och andra utrymmen där stöldbegärligt material förvaras. Alla detektorer ska vara märkta och ha individuella adresser. Manöverpanel ska installeras innanför huvudentré i samråd med brukaren.

15 Sidan 15 (101) Detektorledningar ska ha sabotagelarm (s.k. daglarm) för eliminering av möjligheten att klippa av eller koppla bort ledningar dagtid. (När larmet är frånkopplat.) Sektionsindelning Sektionsindelningen ska på ett lätt sätt kunna utökas och ändras i efterhand, vid t.ex. ombyggnationer. Grundförutsättningen är att varje detektor ska kunna identifieras individuellt vid larm. Varje detektor ska märkas med adressnummer. Manöverutrustning Manöverpanelen ska ha ett robust utförande. Den ska vara försedd med sabotagekontakt ansluten till dagslinga. Centralenhet Placering av centralapparat avgörs efter samråd med beställaren. I centralapparaten ska det finnas utgångar för styrning av vatten och belysning etc. Erforderlig strömförsörjning med 24 timmar batteribackup ska ingå. I fastigheter där det installeras flera olika typer av säkerhetsanläggningar som kräver batteribackup, ska man tillsammans med beställaren diskutera en eventuell lösning med gemensam övervakad batteribackup. Centralutrustning ska vara försedd med överspänningsskydd för kraft och svagströmsledningar. Inre larmdon Inom lokalerna installeras larmsirener med hög frekvens och ljudstyrka på minst 100 db. Sirener ska ha robust utförande och vara försedda med sabotagekontakt för anslutning till dagslinga. I de fall automatisk till-/frånkoppling utnyttjas ska sirener vara försedda med summerton för försignal. Sirener uppsätts på lämpliga platser vid tänkbara intrångsvägar och i anslutning till lokaler med stöldbegärlig utrustning. I första hand ska larmdonens funktion vara att irritera och skrämma iväg inkräktare.

16 Sidan 16 (101) I anslutning till utrymmen för administrativ personal (vaktmästare, lärarexpeditioner och liknande) installeras ett larmdon som ljuder även dagtid, vid åverkan på anläggningen. (Utlöst dagslinga.) Detta larmdon kan vara monterat i manöverpanel. Övriga larmdon ska endast aktiveras under tiden när anläggningen är tillkopplad för överföring till vald mottagare. Om ett inbrottslarm och brandlarm samtidigt utlöses, ska sirenen för inbrottslarmet automatiskt kopplas bort. Larmdon som placeras i allmänna utrymmen där åverkan kan befaras ska förses med mekaniska skydd. Kablage Ledning ska, vid genomgång i vägg, golv eller tak samt där övrig risk finns för mekanisk åverkan, skyddas med skyddsrör/skyddsprofil. Samtliga genomföringar ska tätas. Vid genomföring i brandcellsgräns skall alltid brandtätning utföras. Orienteringsritning På OR-ritningar och serviceritning ska rumsnummer och larmområden vara inskrivna/markerade. Dessa placeras i skåp i anslutning till manöverpanel. Märkning & skyltning I samband med apparatinstallation och driftsättning ska anläggningen märkas och skyltas enligt SBF 110 och maskindirektiven (CE-märkning). ÖVRIGT Befintliga installationer Vid utbyte av befintlig utrustning, ska vissa delar av utrustningen kunna behållas och inlemmas i den nya anläggningen, om det är förenligt med kraven i dessa anvisningar (Exempelvis larmsirener, ledningsnät mm). Vid ombyggnad av befintlig anläggning ska befintlig driftinstruktion och märkning uppdateras.

17 Sidan 17 (101) Information till drift- & underhållspersonal Information ska ske enligt kapitel El- & Teleanläggningar. Entreprenören informerar personal från verksamhet om anläggningens funktion och drift. Dokumentation/instruktioner Innan slutbesiktning ska anläggarintyg, service- och säkerhetskoder och övrig dokumentation färdigställas och överlämnas till anläggningsägaren. Utrustningens macadress och tilldelade ipadresser tillsammans med switchnummer och den port som utrustningen kopplats till skall finnas i dokumentationen. Det ska finnas en handhavandebeskrivning i form av ett menyträd vid centralen.. Beskrivningar och instruktioner ska vara på svenska. En drift- och skötselinstruktion med samtliga styrfunktioner och funktionstext specifikt för anläggningen ska sättas upp vid centralapparaten. Relationsritningar levereras enligt kapitel CAD. Digital drift- och skötselpärm levereras enligt kapitel El- & Teleanläggningar.

18 Sidan 18 (101) Brandlarm ALLMÄNT Syftet med anvisningarna är att få användarvänliga anläggningar med hög säkerhet, där man i kommunens fastigheter ska mötas av anläggningar som är uppbyggd runt samma koncept. Försäkringsförbundet och Svenska Brandförsvarsföreningen har utgivit regler för utförande av automatiska brandlarmanläggningar, SBF 110. Dessa regler gäller alltid materialval och utförande. FUNKTIONER Händelser Larm skickas automatiskt till SOS Alarm under följande förutsättningar: När larmknapp trycks in Vid utlöst brandlarm dagtid, och den inställda larmlagringstiden har löpt ut. När värmedetektor eller två av varandra oberoende rökdetektorer har löst ut. Räddningstjänsten ska i entrén vid manöverenheten kunna tysta larmdon och återställa brandlarmet. Larm överförs efter larmlagringstid dagtid och kvällstid utan larmlagringstid direkt till SOS Alarm. Samtliga larmdon ska ljuda inom den byggnad där larmet utställts. Centralenhet Lokal där centralapparaten installeras skall vara skyddad av rökdetektor. Centralutrustning skall vara försedd med överspänningsskydd för kraft och teleledningar. Erfoderlig strömförsörjning med 24 timmar batteribackup skall ingå. I direkt anslutning till centralapparat och brandförsvarstablå skall Orienteringsritningar för Räddningstjänsten finnas enligt SBF 110. Efter utfört montage skall det finnas minst 20 % ledig kapacitet i centralapparaten, avseende detektorslingor, larmdonsslingor och strömförsörjning.

19 Sidan 19 (101) Larmlagring Larmlagring förutsätter en bra fungerande larmorganisation enligt SBF Larmlagring ska alltid finnas under ordinarie arbetstid med personal på plats. Larmlagringen utformas efter de olika arbetsplatsernas förutsättningar och utformning, t.ex. ensamarbete kvällstid. Styrning av larmlagring ska kunna ske via tidkanal, passagesystem eller inbrottslarm. Larmlagringstiden anpassas efter verksamheten. Larmlagringstiden skall normalt vara 1+3 minuter, d.v.s 1 minut att kvittera larmet och köpa tid + 3 minuter att undersöka och återställa utlöst larm. Under larmlagringstiden skall larmet normalt ljuda i aktuell byggnad. Undantag kan göras i samråd med beställaren. Vid upptäckt brand innan larmlagringstiden löpt ut trycks larmknapp in varvid larmet går direkt till SOS Alarm. Överordnat system Se kapitel Inbrottslarm. Larmöverföring IP larmsändare monterade i kravanläggningar typ vårdboenden, skall utrustas med backup i form av gprs-sändare. I övrigt, se kapitel Inbrottslarm. UTFÖRANDE/MONTAGE Detektorer Alla detektorer ska vara godkända och anpassade efter verksamheten i lokalerna (SBF 110 3:3). Särskild vikt ska läggas vid val och placering av detektorer så att risken för onödiga larm undviks. Som allmän regel gäller att där rökdetektorer installeras, ska dessa avge servicelarm vid nedsmutsad detektor (servicelarm).

20 Sidan 20 (101) I utrymmen där man misstänker risk för åverkan t.ex. gymnastiksalar, rörelselek och liknande ska detektorer förses med mekaniskt skydd. Alla detektorer ska vara märkta och ha individuella adresser. I kravanläggningar skall detektorer utplaceras helt i enlighet med anvisningarna i SBF 110. I anläggningar som installeras efter Fastighets egen ambition utan myndighetskrav installeras detektorer i första hand i följande utrymmen: Utrymningsvägar Teknikutrymmen, Sovsalar Arkiv Kök Vindar Övriga lokaler efter riskanalys Alla detektorer skall vara adresserade. Utomhus under takfot skall branddetekterande kabel installeras. Värmedetektionskabel skall normalt vara av typen 105 graders HDC - kabel och normalt monteras på en höjd av 2,7 m ovanför obrännbar sockel. HDC kabel skall skruvas med av leverantören godkänd skruvklammer. För provning av detektorer skall för ändamålet lämplig provningsutrustning ingå. Sprinkler Där sprinkler finns installerad skall detta anslutas till brandlarmsanläggningen som en egen sektion. Om sprinkler har fler sektioner (slingor) ska flödeslarm i dessa indikeras separat i larmanläggningen. Larm från utlöst sprinkler ska gå direkt till SOS Alarm utan fördröjning och även utlösa larmdon utan fördröjning. Sektionsindelning Sektionsindelningen skall vara logisk och normalt följa brandcellsgränser

21 Sidan 21 (101) Sektionsindelningen ska på ett enkelt sätt kunna ändras i efterhand, vid t.ex. ombyggnationer. Grundförutsättningen är att varje detektor skall kunna identifieras individuellt vid larm. Varje detektor skall märkas med adressnummer. Märkningen skall anpassas efter läsavstånd från golvnivå. Placering av detektor skall utföras så att service och kontroller kan ske utan verktyg och ställningar, samt så att säker arbetsmiljö uppfylls för driftpersonal. Brandlarmtablå/brandförsvarstablå Larmlagring Centralapparatens uppgift är att övervaka och administrera detektorer, larmdon och larmöverföringsutrustning så att larm med säkerhet överförs till SOS Alarm. Den är räddningstjänstens informationscentral på platsen. Där centralapparat ej sitter i anslutning till Räddningstjänstens insatsväg, placeras Brandförsvarstablå vid insatsvägen. Larmlagringstablå skall vara utformad så att utlösta sektioner och detektorer ska visas i klartext. I en och samma enhet skall både kvittering och återställning kunna göras. Larmlagringstablåer skall placeras vid huvudentréer, avdelningsentréer och dylikt. Vid anläggning med flera byggnader eller där byggnaden är uppdelad avdelningsvis, kan flera tablåer erfordras. Larmknapp Larmknappar för brand och utrymningslarm placeras vid larmlagringstablåer, entréer och t.ex. i personalrum/expedition. Larmdon/Positionsljus För att lätt kunna skilja på ljudet från inbrott och brandlarm, så installeras klockor för indikering av brandlarm.

22 Sidan 22 (101) Klockor ska installeras i den omfattning så att de ger förutsättning för att skapa en bra fungerande larmorganisation, med en hörbarhet i den omfattning som krävs för att säkerställa utrymning. Larmklockor ska avge en ljudstyrka av minst 95dB på 1 meter. Summer i brandlarmtablå ska alltid ljuda vid brand. Blixturladdningslampa med orange ljus ska sättas upp på fasad i anslutning till entré där larmtablå sitter. Positionslampan ska tändas vid brandlarm. Detta ljus ska leda räddningstjänsten till rätt insatsväg. Där insatsvägen är dold vid framkörning, t ex på baksidan av en byggnad, skall även yttre larmklocka monteras. Kablage Ledningar ska huvudsakligen förläggas inom lokaler som skyddas med rökdetektorer. I övrigt se kapitel Inbrottslarm. Orienteringsritning OR-ritningar och SR-ritningar skall finnas och vara utförda enligt SBF 110 bilaga 1. Dessa ska vara placerade i larmskåp. Märkning & skyltning Se kapitel Inbrottslarm. ÖVRIGT Befintliga installationer Se kapitel Inbrottslarm. Information till drift- & underhållspersonal Se kapitel Inbrottslarm. Dokumentation/instruktioner Se kapitel Inbrottslarm.

23 Sidan 23 (101) Passage ALLMÄNT Syftet med anvisningarna är att få användarvänliga anläggningar med hög säkerhet, där man i kommunens fastigheter ska mötas av anläggningar som är uppbyggda runt samma koncept. HÄNDELSER Inpassering av låst dörr sker med hjälp av tagg via beröringsfri läsare. Om man i någon fastighet önskar en högre säkerhet, löses detta med en beröringsfri läsare med knappsats. FUNKTIONER Överordnat system Se kapitel Inbrottslarm. Detta ska även inkludera licenser för dörrmiljöer. UTFÖRANDE/MONTAGE Passagesystem Beröringsfria taggar ska kunna programmeras för olika behörighetsnivåer, och man ska på ett enkelt sätt komma in i systemet för att spärra en bricka. Systemet ordnas in i domäner. De olika domänerna administreras av den lokale systemadministratörer enligt den behörighetstilldelning som beställaren bestämmer. De beröringsfria läsarna ska i första hand placeras på insidan av dörrpartiet, i annat fall fällas in i väggen eller på annat sätt placeras så att den är skyddad mot vandalisering. Systemet ska i förekommande fall, kunna kommunicera med kommunens bokningssystem Interbook, för bokning av sporthallar. Passagesystemet ska projekteras så att det på ett enkelt sätt ska kunna utökas med ytterliggare dörrmiljöer. I de fastigheter som redan är utrustade med inbrottslarm, ska passagesystemet där det är möjligt, även integreras med detta.

24 Sidan 24 (101) I de fall man schemalägger en dörr ska dörren fortfarande vara låst intill första inpassering. Taggar som levereras med anläggningen ska vara s.k. kombikort som klarar av både Mifare och Em-lästeknik samt är av den typ att de ej behöver siffertolkas. Elslutbleck Elslutbleck ska vara utförd i extra kraftigt utförande (typ Step 60). Låshuset ska vara ett cylinderfallås med uppställningsbart cylinderfall med nyckel, inbyggda microbrytare för indikering av låst eller öppen dörr samt dörrmagnetkontakt (helst infälld) som ska kopplas i serie med låskolvskontakt för att undvika manipulering av larmindikering. Elslutblecket ska vara av rättvänd funktion (låst vid spänningsbortfall). Elslutbleck på innerdörrar ska ha omvänd funktion. Skaldörrar Övriga dörrar i skalet som varken är utrustade med läsare eller elslutbleck med inbyggd indikering för låst/olåst dörr, ska förses med larmindikering i låshus. Låshuset ska vara ett cylinderfallås med uppställningsbart cylinderfall med nyckel, och med microbrytare för indikering av låst eller öppen dörr. Larmindikeringen seriekopplas med dörrmagneter som monteras in i dörr och dörrkarm, för indikering av dörrens läge. Centralenhet Centralenheten ska vid behov kunna utrustas med porttelefoner. Enheten ska också arbeta autonomt, dvs. att den ska fungera även om nätverket ligger nere, och därför också vara utrustat med batteri för att driva anläggningen 24 timmar vid ett strömavbrott. I fastigheter där det installeras flera olika typer av säkerhetsanläggningar som kräver batteribackup, ska man tillsammans med beställaren diskutera en eventuell lösning med gemensam övervakad batteribackup.

25 Sidan 25 (101) Kablage Synliga ledningar ska förläggas i vit kabelkanal. Alla plastkanaler ska skruvas fast. I övrigt se kapitel Inbrottslarm. Märkning & skyltning Se kapitel Inbrottslarm. ÖVRIGT Befintliga installationer Se kapitel Inbrottslarm. Installatör Passageinstallatören kommer i utförandeskedet ha tillgång till systemet som operatör. Installatören lägger upp trädstrukturen med de dörrmiljöer som finns, lika som i de övriga befintliga domänerna. Installatören får inte lämna ut taggar till verksamheten. När anläggningen är färdigställd kommer beställaren tillsammans med verksamheten skapa behörighetskategorier, scheman och lägga upp användare Information till drift- & underhållspersonal Information ska ske enligt kapitel El- & Teleanläggningar. Dokumentation/instruktioner Se kapitel Inbrottslarm.

26 Sidan 26 (101) Ventilation 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Täthetskrav för kanalsystem och luftbehandlingsaggregat Cirkulära kanaler: Täthetsklass C ska uppfyllas förutom synligt förlagda kanaler i betjänad lokal där täthetsklass B ska uppfyllas. Rektangulära kanaler: Täthetsklass B ska uppfyllas.

27 Sidan 27 (101) Luftbehandlingsaggregat ska utföras och fogas så att täthetsklass L1 uppfylls. Tryckförhållandena mellan till- och frånluftsinstallationer ska vara anpassade till installationernas täthet så att strömning av frånluft till tilluft inte sker. Ljudkrav Enligt BFS 1998:38, kap 7, Bullerskydd

28 Sidan 28 (101) Dimensionering SFP-tal Riktvärde för sammanlagda specifika eleffekten (SFP-talet) för hela ventilationssystemet vid nybyggnad: 1,5 kw/(m 3 /s) vid dimensionerande flöde. Dimensionerande luftflöde avser grundflöde plus en viss del av eventuellt forceringsflöde. 1 Strävan ska vara att hålla ett så lågt SFP-tal som möjligt, men det ska ställas i relation till LCC. LCC-kalkyl ska inkludera samtliga driftkostnader och investeringskostnader för anläggningen. LCC-kalkyler ska använda indata enligt Bilaga 7, LCC. Provning ska ske av tillförd aktiv fläkteleffekt. I tillförd aktiv eleffekt ska även ingå effektbehov för eventuell hjälputrustning (transformator, frekvensomformare etc.). Vid provning ska mätning av aktiv eleffekt utföras endera med instrument som samtidigt mäter effektfaktorn cos φ alternativt kan mätning av aktiv eleffekt ske med separat elmätare och effektfaktorn med separat instrument. Provningsresultatet (SFP) ska dokumenteras på protokoll luftbehandlingsinstallation, Bilaga 1 och förevisas vid den samordnade funktionsprovningen. Vid ombyggnad gäller enbart att strävan ska vara att hålla ett så lågt SFPtal som möjligt, men det ska ställas i relation till LCC. LCC-kalkyl ska inkludera samtliga driftkostnader och investeringskostnader för anläggningen. LCC-kalkyler ska använda indata enligt Bilaga 7, LCC. Värmeåtervinning i luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning väljs i första hand med roterande värmeväxlare. I luftbehandlingssystem där det kan finnas stor risk för luktöverföring mellan olika verksamheter/hyresgäster ska åtgärder vidtas. Om plattvärmeväxlare väljs ska den förses med automatiskt reglerad förbigångsfunktion. Värmeväxling med tvåfasmedium eller vätskekopplade batterier ska inte användas. 1 Denna del diskuteras med beställaren i varje enskilt fall.

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

STYRDOKUMENT 2015 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2015 Version 1.0 Reviderad: : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2015 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (104) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument ska användas vid all projektering på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

STYRDOKUMENT VENTILATION

STYRDOKUMENT VENTILATION Rev 2010-12-07 Upprättad 2002-10-16 Handläggare 08 STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun STYRDOKUMENT Sidnummer Sidan 2 (18) Handläggare Revideringsdatum 2010-12-07 FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM...

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm 2014-08-22 Automatiska Brandlarm Innehåll 1 Syfte och Mål... 3 2 Bakgrund... 3 3 Åtgärder för att minska antalet onödiga larm... 4 3.1 Larmorganisation... 4 3.2 Larmlagring... 5 Timer på vidarekopplingen...

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1 Referens nr: Plats för stämpel -008 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ekhagsvägen 0 0 0 Byggnadsägaren

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 1/19 Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 2/19 Bilaga 1 RAMBESKRIVNING FÖR BRANDLARMANLÄGGNING ALLMÄNT...... 3 TEKNISK DOKUMENTATION... 3 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING... 3 BRANDLARMETS OMFATTNING...

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Räddningstjänsten Syd 2010-01-01 2 (13) BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll B1 Fastighetsbeteckning Referensnummer Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet Systemnummer Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2)

Läs mer