10 Livets kemi. Faktabokens idé. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 Livets kemi. Faktabokens idé. Inledning"

Transkript

1 10 Livets kemi Faktabokens idé Inledning ilder och text i kapitelinledningen är tänkta ge underlag till en diskussionsstart om livets kemi. Frågorna ger möjlighet att känna av vad eleverna redan kan, samt öppna för nya diskussioner. Till kapitlet har vi knutit avsnitt med vardagstillämpningar som har koppling till livets kemi. Här finns exempelvis avsnitten Vi tvättar oss och våra kläder samt Hudvård och smink. Kopplingen till bland annat avsnittet om fetter är här naturlig. Till livets kemi passar givetvis också avsnittet Läkemedel och gifter kemi på liv och död. SVR PÅ FRÅGORN 1. Proteiner används bland annat som byggnadsmaterial och enzymer i kroppen. Kolhydrater används framför allt som energikällor. Fetter används bland annat som energireserv och i cellmembraner. 2. n svår fråga om eleverna inte berört fotosyntesen i biologin, men samtidigt en spännande frågeställning att diskutera runt. Utgångspunkten är att i energirika kolföreningar ingår oftast kol-, väte- och syreatomer. tt dessa atomer kommer från marken är ofta ett naturligt svar från eleverna. Och från markens vatten kan växter naturligtvis få både väte- och syreatomer. Men varifrån kommer kolatomerna som bygger upp bland annat kolhydraterna i växten? Svaret att de kommer från luften är ingen självklarhet för eleverna. Lek med tanken att växten skulle ta allt kol från marken. Då borde det rimligen bildas stora gropar runt träden efter ett tag. Fråga eleverna om de sett sådana. 3. örja med att fråga eleverna vilka vitaminer de känner till. Sedan kan du fortsätta med att höra om de vet något om deras effekter i kroppen. Fastna inte för länge i frågan, det är inte avsikten här. Vitaminer finns i alla livsmedel i kostcirkeln. Därför bör man äta väl sammansatta måltider under dagen. Nämn gärna att vitaminer är organiska ämnen och en viktig del i den organiska kemin om än liten. 4. Här gäller liksom i fråga 3 att svaren är svårförutsägbara. Den enkla tanken är att bädda lite för kapitlets sista avsnitt om läkemedel. Läkemedel fungerar genom att påverka olika kemiska reaktioner i kroppen och har i allra högsta grad med livets kemi att göra. Ipren, alvedon, magnecyl, insulin och penicillin är några läkemedel som är välkända Kolhydrater lagrar solenergi 96 Det första avsnittet behandlar kolhydraternas byggnad och hur de byggs upp vid fotosyntesen. Därefter följer en genomgång av de vanligaste sockerarterna, där monosackarider och disackarider beskrivs. vsnittet avslutas med stärkelse och cellulosa, deras likheter och olikheter Fetter är kroppens energireserv Fetters stora energiinnehåll och uppbyggnad av alkoholen glycerol och tre fettsyror inleder avsnittet. Därefter beskrivs mättade och omättade fetter, djur- respektive växtfetter. vslutningsvis nämns lite om varför fetter inte löser sig i vatten, kopplat till fettsyrornas långa kolvätekedjor Proteiner bygger kroppen och sköter kemin Här beskrivs proteinernas karaktär av makromolekyler byggda av små organiska byggstenar, aminosyrorna. Proteinernas mycket skiftande funktioner beskrivs med bland annat hemoglobin och enzymer. Även DN nämns i sammanhanget Vitaminer och mineralämnen Här behandlas vitaminer och mineraler, trots att den senare gruppen inte är kolföreningar. Ämnenas stora betydelse beskrivs och vilka funktioner de har i kroppen Vi tvättar oss och våra kläder Smuts är ofta feta ämnen och kan därför inte sköljas bort med vatten. Tensidernas förmåga att lyfta bort smuts genom att kapsla in fettet förklaras. I grundboken avslutas avsnittet med en beskrivning av moderna tvättmedel som oftast är gjorda av syntetiska tensider, och de olika tillsatser som idag används för att öka deras rengörande förmåga Hudvård och smink Smink är emulsioner oftast baserade på fetter och vatten. Sammansättningen varierar något efter användningsområde liksom de olika fetter som ingår Läkemedel och gifter kemi på liv och död I det sista avsnittet beskrivs hur vissa läkemedel fungerar som gift, antingen mot bakterier eller mot kroppens egna celler vid cancerbehandling. vsnittet tar även upp gifter och hygieniska gränsvärden. I grundboken tar vi även upp läkemedel som härmar signalämnen eller hindra kroppens egna signalämnen. I grundboken finns ett fokusuppslag. Det berättar om hur människan genom historien har använt bioteknik, från jästceller i forntiden till dagens genteknik.

2 Översikt Kopieringsunderlag och demonstrationsförsök vsnitt OH Undersök mat från växter 40 Olika födoämnen 2 växternas fotosyntes 20 Krukväxter. vläses efter några dagar. OH1 Fotosyntesen Grundboken s 186. OH2 3 Undersök olika sorters socker trommers prov 40 5 trommers prov på rörsocker 40 6 Undersök en sockerbeta 40 Sockerbeta 7 vilka livsmedel innehåller socker? 40 Olika födoämnen 8 Hur känner man igen stärkelse? 40 9 vilka livsmedel innehåller stärkelse? 40 Olika födoämnen 10 vilken nytta gör saliven? 40 D1 silverspegel lite överkurs kan vara bra att kunna ta fram när man har duktiga elever. D2 11 vad finns i växternas blad? 40 Krukväxter sönderdelning av cellulosa kolhydrater Hur kan man påvisa fett? låt smöret stå 5 + vläses efter några dagar. 14 Går det att lösa fett? rinner fett? mättade och omättade fetter 40 OH3 Fettmolekylen Grundboken s 192 och 194, lightboken s Hur känner man igen proteiner? vilka matvaror innehåller proteiner 40 Olika födoämnen, öppen laboration. 19 sönderdelning av albumin 20 kollagen i skelettet 5 Kycklingben. vläses efter några veckor. D3 mjöl innehåller inte bara stärkelse 40 Mjöl 21 vad händer när vi kokar maten? Ägg och fisk 22 Undersök skolkorv 60 Skolkorv. Öppen laboration. OH4 minosyror och proteiner Grundboken s 195, lightboken s Försök med -vitamin 10 + Äpple. vläses efter ett dygn. 24 Järn i maten (I) 40 Te och fruktsafter 25 Järn i maten (ii) Gör en tvål 40 Kokosfett 27 tillverka såpa 40 Kokosfett 28 Hur fungerar ett tvättmedel? 20 Ulltråd 29 tvättmedel och hårt vatten 40 Hårt vatten 30 Pottaska ett gammalt tvättmedel 40 jörkaska OH5 tensider Grundboken s , lightboken s 105. D4 D5 Laboration Demonstration Teoretisk uppgift Rubrik vad sker med fett i en tvättmedelslösning? Natriumhydroxid som propplösare. Tidsåtgång i min Kommentar Gör din egen handkräm 40 Torskleverolja, doftessens 32 Gör ditt eget badsalt 20 Grovt salt, karamellfärg, doftessens 33 adbomber med bubbel 40 Doftessens Hjälp mot smärta och feber 40 Sälgbark eller älggräs TM skönhet Receptsamling 97

3 Laborativa och teoretiska uppgifter Undersök mat från växter MÅL leven ska veta att mat innehåller kolatomer. KOMMNTR Här fokuserar vi på mat från växter eftersom avsnittet handlar om fotosyntesen. n svärtning tyder på att matvaran innehåller kol. Kolatomerna har växten tagit upp från luftens koldioxid. Det är viktigt att man med så många exempel som möjligt visar att en viktig beståndsdel i vår föda är kolatomer. Salt, som också är en viktig beståndsdel i vår mat, innehåller däremot inte kol. nvänd gärna OH1 som visar fotosyntesen. 6O 2 + 6H 2 O 6 H 12 O 6 + 6O 2 Din kropp är till stor del uppbyggd av kol-, syre- och väteatomer. Varifrån tror du kolatomerna kommer? Du behöver: rännare, nät, aluminiumformar, ris, äpple, bröd, salt, banan, potatis eller andra vegetabiliska varor. Vilka av matvarorna innehåller kolatomer? Skriv ner din hypotes. Lägg lite av det du vill undersöka i en aluminiumform och värm. Studera och anteckna vad som sker. Hur ser man om varan innehåller kolatomer? Innehöll alla matvarorna kolatomer? Var din hypotes riktig? D Hur har kolatomerna hamnat i växterna? Varifrån får växterna sina kolatomer? 2. Växternas fotosyntes MÅL leven ska veta att fotosyntesen är grunden för bildandet av organiska ämnen. KOMMNTR Pelargon är en bra krukväxt i sammanhanget. När ni konstaterat att bladen ljusnat under folien kan ni diskutera varför solljus är nödvändigt för växterna. Låt sedan folien sitta kvar tills ni gör Trommers prov i uppgift 5 nedan. Där kan ni testa bladen. nvänd gärna OH1 som visar fotosyntesen. iologi och kemi är områden inom naturvetenskapen som har väldigt mycket gemensamt. Fotosyntesen är en av de viktigaste kemiska reaktionerna på vår planet. Du behöver: n krukväxt (gärna pelargon), gem och aluminiumfolie. Klipp 1 cm breda remsor av aluminiumfolie. Fäst remsorna på blombladen med hjälp av gem. Du kan också klippa ut ett mönster i folien som på bilden och vika det runt bladet. Ställ blomman i ett soligt fönster cirka tre dagar. Tag sedan bort folien och försök förklara resultatet. 3. Undersök olika sorters socker MÅL leven ska se att det finns olika sorters socker. KOMMNTR Många elever är omedvetna om att det finns fler sorters socker än rörsocker och druvsocker. Rörsocker (eller betsocker) är det socker som finns i exempelvis bit-, strö-, flor- och pärlsocker. nvänd glukos (druvsocker), fruktos (fruktsocker), sackaros (rör- eller betsocker) och kanske laktos (mjölksocker). leverna ska lära sig skillnaden mellan monooch disackarider. Skillnaden syns bäst om man tittar på strukturformeln. Monosackariderna druvsocker och fruktsocker ger snabbt energitillskott. Druv- Frukt- Rör Mjölk- Maltsocker socker socker socker socker vitt vitt vitt vitt svagt gult kristaller kristaller kristaller mjöligt små kristaller sött mycket sött sött lite sött lite sött Det finns flera olika typer av socker som har olika egenskaper. Du behöver: Urglas, lupp och olika sockerarter. Lägg upp en sked socker på urglaset. nteckna sockrets namn. Undersök sockrets kristaller, färg och smak. Gör samma undersökning med de andra sockerarterna. eskriv och anteckna. D Vilken typ av socker tror du finns i de sportdrycker som ska ge energi snabbt? Läs om olika sockerarter i grundboken sidorna , samt sidan 219 (lightboken sidorna 97 98). 98

4 Trommers prov avslöjar om en blandning innehåller socker. Du behöver: Provrör, bägare, två dropprör, brännare, trefot, nät, kopparsulfatlösning (uso 4 ), natriumhydroxidlösning (NaOH) och olika sockerarter. Gör i ordning ett vattenbad som på bilden. Fyll ett provrör till knappt hälften med vatten och tillsätt lite socker. Skaka om så du får en sockerlösning. D Tillsätt ett par droppar natriumhydroxidlösning till sockerlösningen. Skaka om. D Tillsätt ett par droppar kopparsulfatlösning så att sockerlösningen blir ljusblå. F G Sätt ner provröret i vattenbadet. Låt provröret stå några minuter. Vad händer? Gör om försöket med de andra sockerarterna. eskriv och anteckna. Gick det att använda Trommers prov för att påvisa alla sockerarter? 4. Trommers prov MÅL leven ska lära sig en metod att påvisa socker. KOMMNTR leven kommer att upptäcka att man kan påvisa alla sorters socker, utom rörsocker. Färgen varierar från grönt över orange till rött beroende på sockermängden i provet. Mycket socker ger röd färg. Det är viktigt att visa att det idag finns moderna testremsor som används både på laboratorium och av diabetiker. Låt några elever gå till skolsyster för att undersöka hur hon testar för socker i urinen. Tala med skolsyster i förväg så du vet vad hon använder. tt göra Trommers prov här är bra om man sedan gör demonstration D2. Vissa sockerarter måste sönderdelas innan de kan testas med Trommers prov. Du behöver: Vattenbad, provrör, två dropprör, syra, sackaros, kopparsulfatlösning (uso 4 ) och natriumhydroxidlösning (NaOH). Fyll ett provrör till hälften med vatten. Tillsätt lite sackaros och skaka om så du får en lösning. Tillsätt ett par droppar syra. Värm provröret ett par minuter i vattenbadet. Utför Trommers prov på lösningen. eskriv och anteckna. Försök att förklara vad som hände med sackarosen när du tillsatte syran. 5. Trommers prov på rörsocker MÅL leven ska se att sackaros kan påvisas med Trommers prov om det först sönderdelas. KOMMNTR Sackaros måste först sönderdelas till enkla sockerarter, glukos och fruktos, innan man kan få utslag i Trommers prov. Sönderdelningen kan beskrivas med formeln: 12 H 22 O 11 + H 2 O 6 H 12 O H 12 O 6 Gör nu gärna Trommers prov på bladen från den tidigare uppgiften 9.2. Det visar att det inte bildas socker i de delar av bladen som täcks över. Testa naturligtvis också blad som stått ljust. Naturligtvis har du sett vanligt socker. Men har du sett växten som vi framställer en stor del av vårt socker från? Du behöver: ägare, tratt, filtrerpapper, provrör, två dropprör, vattenbad, syra, kopparsulfatlösning, natriumhydroxidlösning och en sockerbeta. Skär en skiva av sockerbetan och dela skivan i mindre bitar. Lägg bitarna i bägaren och koka dem i vatten i 5 minuter. Filtrera avkoket. D Fyll två provrör till hälften med filtratet. Gör Trommers prov på det ena filtratet. eskriv och anteckna. F Tillsätt ett par droppar syra till det andra filtratet. Värm provröret ett par minuter i vattenbadet. Gör sedan Trommers prov. eskriv och anteckna. G Vilket socker finns alltså i sockerbetor? Motivera ditt svar. 6. Undersök en sockerbeta MÅL leven ska kunna bevisa vilket socker som finns i sockerbetor. KOMMNTR Sockerbetor innehåller sackaros. Trommers prov ger utslag först efter tillsats av syra som spjälkar sackaros till monosackarider. Försöket är tyvärr bara genomförbart om du har tillgång till sockerbetor. Från sockerbetorna får man ett brunt råsocker som kan göras vitt med aktivt kol. Livsmedel kan faktiskt innehålla socker utan att smaka speciellt sött. Med dina nya kunskaper kan du nu testa om ett livsmedel innehåller socker. Du behöver: Olika livsmedel samt utrustning och kemikalier som du anser behövs. Dela ämnet som du ska undersöka i mindre bitar. Lägg bitarna i en bägare, tillsätt vatten och koka i ett par minuter. Filtrera avkoket och utför sedan Trommers prov på filtratet. Om det behövs tillsätter du ett par droppar syra och värmer provet innan du gör Trommers prov. Skriv en redogörelse över dina resultat. Notera gärna om något resultat överraskade dig. 7. Vilka livsmedel innehåller socker? MÅL leven ska kunna testa om livsmedel innehåller socker. KOMMNTR Kontrollera innan laborationen att de varor som betecknas som sockerfria inte innehåller något annat reducerande ämne som ger utslag med Trommers prov. Testa exempelvis de som innehåller andra sötningsmedel än socker i förväg. 99

5 8. Hur känner man igen stärkelse? MÅL leven ska känna till några egenskaper hos stärkelse. KOMMNTR nvänd inte lättlöslig stärkelse, utan helst potatismjöl. leven ska ange färgen som vit och inte färglös. Jodlösning är reagens på stärkelse. Lösningen blåfärgas om den innehåller stärkelse. När växterna ska lagra sockret de tillverkat vid fotosyntesen kopplar de ihop sockermolekylerna till långa kedjor. Stärkelse är en sådan jättemolekyl. Du behöver: ägare, urglas, lupp, provrör, jodlösning och stärkelse. Undersök stärkelsen. eskriv och anteckna. Fyll en bägare till hälften med kallt vatten. Häll i stärkelse och rör om. Vad händer? Fyll en annan bägare till hälften med vatten och värm tills det kokar. D När vattnet kokar rör du om i bägaren med stärkelsen och häller ner det i bägaren med kokande vatten. Vad händer? Tillsätt ett par droppar jodlösning till provet. eskriv och anteckna vad som händer. 9. Vilka livsmedel innehåller stärkelse? MÅL leven ska veta att många baslivsmedel innehåller stärkelse. KOMMNTR Visa framförallt att potatis, ris, spagetti och bröd i olika former innehåller stärkelse. Ibland händer det att eleverna själva tillsätter stärkelse till proven vid den här laborationen. Det beror ofta på att de sedan föregående laboration är osäkra på om det är joden eller stärkelsen som blåfärgas. Förtydliga gärna detta. De ska naturligtvis inte tillsätta stärkelse när de ska testa om det finns stärkelse i proven. Jodlösning är allt som behövs. 10. Vilken nytta gör saliven? MÅL leven ska veta att stärkelse börjar sönderdelas redan i munnen. nzymet amylas sönderdelar det till socker. KOMMNTR e gärna eleverna att skölja munnen före laborationen, speciellt om de ätit alldeles nyligen. I punkt bör det inte finnas någon stärkelse kvar eftersom det sönderdelats av saliven. Trommers prov i punkt D visar att det bildats reducerande sockerarter när stärkelsen sönderdelats. Det är enzymet amylas i saliven som sönderdelar stärkelsen 11. Vad finns i växternas blad? MÅL Visa att växterna tillverkar stärkelse vid fotosyntesen. KOMMNTR xperimentet görs ofta i biologin, men kan gärna göras även i kemin när man studerar fotosyntesen ur en mer kemisk synvinkel. Här kan ni använda bladen från uppgift Vid fotosyntesen bildas druvsocker som sedan kan omvandlas till stärkelse i växten. Stärkelsen kan påvisas med jodlösning. Sammanfatta gärna de olika kolhydraterna med hjälp av OH Stärkelsen vi får i oss när vi äter kan användas som bränsle i kroppen. Du behöver: Matvaror samt utrustning och kemikalier du tycker behövs. Gör i ordning lösningar av de olika livsmedlen. Testa om de innehåller stärkelse med hjälp av jodlösning. Gör en lista över de livsmedel som innehöll stärkelse. Vilken mat bör du absolut ta med om du ska ut på en lång vandring? Tänk på packningens vikt! När du tuggar maten blandas den med saliv. Nu ska du undersöka en av salivens uppgifter. Du behöver: ägare, glasstav, provrör, stärkelse, jodlösning och din saliv. Lägg två skedar stärkelse i bägaren. Tänk på någon riktigt god maträtt så att det vattnas i munnen. Spotta ett par gånger i bägaren och blanda stärkelsen med saliven. Låt bägaren stå varmt i cirka 15 minuter. Tillsätt vatten till bägaren och rör om. Häll över blandningen till två provrör. Tillsätt några droppar jod till det ena provröret. Vilka slutsatser kan du dra av resultatet? eskriv och anteckna. D Gör Trommers prov med det andra provet. Vilka slutsatser kan du dra av resultatet? eskriv och anteckna. Vilken uppgift har alltså saliven? Du behöver: Grönt blad, skål, T-röd, jodlösning, bägare, petriskål och urglas. Fyll bägaren till hälften med vatten och koka upp. Håll ner bladet i det kokande vattnet. Placera sedan bladet i petriskålen och täck det med T-röd. Låt bladet ligga tills allt det gröna klorofyllet har gått i lösning. D Skölj bladet med vatten och lägg det på ett urglas. Tillsätt jodlösning och studera vad som händer? Vilka slutsatser kan du dra av resultatet?

6 Fett kan påvisas med en enkel metod. Påvisa betyder att du med ett experiment visar att fläcken är just fett och inte något annat. Du behöver: Filtrerpapper, matolja, smör, godis och andra matvaror. Dela med hjälp av en penna in filtrerpappret i åtta delar som bilden visar. Lägg en droppe matolja på en del. Gnid in lite smör på en annan del och droppa en droppe vatten på en tredje del. Testa även andra saker som exempelvis godis. Lägg undan filtrerpappret i minst 25 minuter. D Undersök fläckarna. eskriv och anteckna. Hur kan man enkelt ta reda på om det finns fett i maten? 12. Hur kan man påvisa fett? MÅL leven ska se hur man kan påvisa fett. KOMMNTR Det enkla försöket bygger på att en fettfläck inte torkar som en vattenfläck. Det syns tydligt om man tar ett filtrerpapper och har en droppe vatten och en droppe fett på det. Därefter läggs pappret på en varm plats en stund innan man jämför fläckarna Vad händer med fett om det inte förvaras kallt? Du behöver: Urglas och smör. Lägg en liten klick smör på ett urglas och ställ det på en varm plats under några dagar. Ta fram urglaset och undersök smörklicken. eskriv och anteckna. Fetter är en kombination av två organiska ämnen. eskriv och rita hur ett fett är uppbyggt och vilka de olika beståndsdelarna är. Läs gärna grundboken sidan 192 (lightboken sidan 100). Vilken av fettets beståndsdelar är det som doftar? 13. Låt smöret stå MÅL leven ska inse att smör innehåller smörsyra. KOMMNTR Om smöret får stå tillräckligt länge kommer man att känna lukten av smörsyra. Starta försöket i god tid så att smöret hinner härskna tills det är aktuellt att undersöka det. Smörsyra ( 3 H 7 OOH) finns små mängder i smörfett. 3 H 5 ( 3 H 7 OO) 3 + 3H 2 O 3 H 5 (OH) H 7 OOH leven ska här kunna knyta ihop tidigare kursmoment om organiska syror och alkoholer. tt smör innehåller smörsyra är nog bekant för många. tt det även ingår alkoholen glycerol är däremot säkert något nytt. nvänd gärna OH3 som visar en modell av en fettmolekyl. tt ta bort fettfläckar kan vara svårt. Det gäller att välja rätt lösningsmedel. Du behöver: Fyra provrör, provrörställ, flytande fett, bensin, vatten, etanol och tvättmedel. Fyll ett provrör till hälften med vatten. Tillsätt 1 cm flytande fett och skaka om. Ställ provröret i stället. Häll 1 cm bensin i det andra provröret. Tillsätt 1 cm fett och skaka om. Ställ provröret i stället. Fyll det tredje provröret till hälften med vatten. Tillsätt en sked tvättmedel och 1 cm fett. Kopiering Skaka tillåten. om Spektrum och ställ Kemi provröret Liber i stället. D Häll 1 cm etanol i det fjärde provröret. Tillsätt 1 cm fett och skaka om. Ställ provröret i stället. Studera de fyra proverna och beskriv vad som händer med fettet. F Fetter innehåller långa fettsyror. Men varför är en lång fettsyra som exempelvis stearinsyra olöslig i vatten, medan ättiksyra är lättlöslig? Läs i grundboken sidan 194 (lightboken sidan 100). 14. Går det att lösa fett? MÅL leven ska förstå varför vatten inte kan lösa fett, medan andra vätskor kan det. KOMMNTR Fettet löses i bensin, finfördelas i tvättmedelslösningen (emulsion), lägger sig på botten i etanolröret och flyter ovanpå vattnet. Karboxylsyror som innehåller fler än cirka 10 kolatomer i sin kolkedja kallas även fettsyror. Stearinsyra har 18 kolatomer vilket ger syran tydliga fettegenskaper. Ättiksyra har bara två kolatomer och är vattenlöslig. 101

7 15. rinner fett? MÅL leven ska se att fett är brandfarligt. KOMMNTR tt fett brinner med en sotande låga beror på att det innehåller mycket kol. Fett som antänds i en kastrull, till exempel när man gör popcorn, släcks bäst med ett lock för att kväva elden. Man kan även hälla i ytterligare matfett, vilket sänker temperaturen och därmed släcker elden. Det kan demonstreras i liten skala genom att man upphettar lite fett i en degel tills det antänds. Släck genom att hälla på ytterligare fett. Man kan demonstrera vad som händer när man försöker släcka brinnande fett med vatten. Detta får endast visas i dragskåp. Placeras några droppar fett i en degel, sätt degeln i en triangel och hetta upp tills fettet brinner. Tillsätt en droppe vatten med hjälp av en droppipett, men se till att glasskivan på dragskåpet är neddraget så långt som möjligt. När vattendroppen hamnar i det brinnande fettet kommer det att explodera och ett brinnande moln bildas i dragskåpet. 16. Mättade och omättade fetter MÅL leven ska känna till att omättade fetter innehåller dubbel- och/eller trippelbindningar. KOMMNTR Diskutera frågan om man ska äta fett som är mättat eller omättat. Låt gärna eleverna ta med matolja hemifrån för att undersöka om innehållsdeklarationen stämmer. Sammanfatta gärna fetter med OH3. Idag behandlas många omättade fetter med vätgas så att de omvandlas till så kallade transfetter. Transfetter finns inte naturligt i naturen och anses därför vara hälsovådliga. Fetter som innehåller fettsyror med enbart enkelbindningar kallas mättade. Finns det dubbelbindningar kallas fetterna omättade. Du behöver: Provrör, olika flytande fetter och kaliumpermanganatlösning (KMnO 4 ). Häll 2 cm fett i ett provrör. Tillsätt kaliumpermanganatlösning droppvis. Räkna dropparna och skaka om mellan varje droppe. Omättade fetter avfärgar Kopiering kaliumpermanganatlösningen. tillåten. Spektrum Kemi Liber vbryt när färgen inte längre försvinner. nteckna hur många droppar fettet kunde avfärga. Varför ska man vara försiktig när man friterar mat? Du behöver: Glasstav, brännare och fett. Ta lite fett på glasstaven och håll den i lågan. Vad sker med fettet? eskriv och anteckna. Hur släcker man en brand i stekpannan på ett säkert sätt? Läs mer i grundboken sidan 233 (lightboken sidan 119). Prova de olika fetterna. Ju mer omättade fettsyror fettet innehåller, desto mer kaliumpermanganatlösning avfärgas. Gör en lista och rangordna de undersökta fetterna. Vilken typ av fetter är nyttigast, mättade eller omättade? Läs i grundboken sidan 193 (lightboken sidan 100). Vilket av de testade fetterna är alltså bäst att använda i maten? Hur känner man igen proteiner? MÅL leven ska kunna påvisa proteiner i matvaror. KOMMNTR Här görs två olika test: biuretprovet (punkt ) och Hellers ring (punkt D ). iuretprovet utförs på samma sätt som Trommers prov och ger violett färg vid proteinförekomst. Testet med Hellers ring ger en gulvit hinna mellan lösningarna. nknyt gärna till den tidigare demonstrationen av salpetersyra då nagel och hår gulfärgades. leverna ska kunna dra slutsatsen att naglar och hår innehåller proteiner. Förutom dessa två tester är det viktigt att man visar de enkla testremsor som används idag, exempelvis lbustix. leverna bör dock inte själva använda stickorna eftersom de innehåller cancerogena ämnen. Skolsyster undersöker elevers urin med avseende på proteinförekomst. Några elever kan göra ett studiebesök hos syster och ta reda på hur ofta hon undersöker urinprov, och vad hon använder som reagens på protein. Sammanfatta aminosyror och proteiner med hjälp av OH Proteiner kan påvisas med flera metoder. Här får du lära dig två av dem. Du behöver: ägare, stort provrör, filtrerpapper, natriumhydroxidlösning, kopparsulfatlösning, salpetersyra och hönsäggvita (albumin). Häll ett par centimeter vatten i en bägare. Tillsätt två skedar torkad hönsäggvita (proteinet albumin) och rör om. Häll lite av proteinlösningen i ett provrör. Tillsätt ett par droppar natriumhydroxidlösning och ett par droppar kopparsulfatlösning och skaka om. D Häll ett par centimeter salpetersyra i ett stort provrör. Vik ett filtrerpapper som på bilden. Sätt papperstratten i provrörsmynningen. Luta provröret 45 grader och häll försiktigt proteinlösningen genom filtrerpapperet. eskriv och anteckna.

8 Proteiner i maten är nödvändiga för att kroppen ska må bra. Men vad bör man äta för att få i sig proteiner? Du behöver: Den utrustning du tycker dig behöva och några olika livsmedel. Gör i ordning prover av de olika livsmedlen och testa om de innehåller protein. Gör en lista över de livsmedel som innehöll proteiner. Det påstås ofta att vegetarianer inte får i sig tillräckligt med proteiner. Stämmer det? Läs mer i grundboken sidorna (lightboken sidan 102). 18. Vilka matvaror innehåller proteiner? MÅL leven ska lära sig lite om vilka livsmedel som innehåller proteiner. KOMMNTR ftersom proteiner är en viktig del av vår föda är det viktigt att eleven lär sig vilka livsmedel som innehåller proteiner. leverna får nu användning för sina tidigare kunskaper i matanalys. lbumin är ett protein som finns i bland annat äggvita. Du behöver: Provrör, provrörshållare, brännare, blått och rött lackmuspapper samt albumin. Lägg en sked albumin i ett provrör. Fäst provröret i provrörshållaren. Tänd brännaren och värm provröret försiktigt. nteckna vad du ser på provrörets insida efter en liten stund. D Fukta lackmuspapperen och håll dem ovanför provröret och fortsätt uppvärmningen. nteckna vad du ser. Fortsätt uppvärmningen tills det slutar att bildas gaser. Vad tror du det är som finns kvar i provröret? F Vilka atomslag ingår alltid i proteiner? Läs i grundboken sidan 195. Kollagen är ett protein som tillsammans med kalk bygger upp ditt skelett. Du behöver: ägare, saltsyra och kycklingben. Lägg kycklingbenet i en bägare med utspädd saltsyra. Låt benet ligga i syran några veckor. Ta upp benet ur syran och skölj av det med vatten. enet består nu av nästan rent kollagen eftersom syran har löst ut kalken. eskriv dess utseende och egenskaper. minosyra 19. Sönderdelning av albumin MÅL leven ska veta vilka grundämnen som ingår i proteiner. KOMMNTR Många elever kommer säkert att säga att det luktar bränt hår. Påpeka då att hår innehåller bland annat proteinet keratin. I punkt kan eleven se att det bildas imma av vatten i provröret. Lackmuspapperet blåfärgas, basiskt, i punkt D. De svarta resterna i punkt är kol. 20. Kollagen i skelettet MÅL leven ska känna till att ben innehåller protein. KOMMNTR lla skelettben innehåller proteinet kollagen. Om man inte får tillräckligt med proteiner i födan kan det medföra att man får en svagare benstomme. Proteinet i skelettet gör att det blir segare och därmed starkare. tt rått ägg skiljer sig mycket från ett kokt. Samma sak gäller för rå och kokt fisk. Du behöver: ägare, plastpåsar, brännare, färskt ägg och rå fisk. Knäck ägget och skilj vitan från gulan. landa vitan med lika mycket vatten i en plastpåse. Studera hur blandningen ser ut. eskriv och anteckna. Lägg påsen i en stor bägare med kokande vatten någon minut. Ta upp påsen och studera innehållet. Hur ser äggvitan ut nu? Gör samma försök med en bit rå fisk. D Vilka slutsatser kan du dra av de båda försöken? Varför ska man tvätta en yllekofta i högst 40º? Läs i grundboken sidan 197 (lightboken sidan 103). Korv är en svensk matklassiker. Men vad innehåller den egentligen? Nu Kopiering ska tillåten. du använda Spektrum Kemi dina Liber analyskunskaper för att ta reda på svaret. Du behöver: Utrustning och kemikalier som du tycker behövs samt en bit skolkorv. Du ska undersöka om skolkorven innehåller följande ämnen: socker, stärkelse, fett och protein. Tänk igenom och skriv ner hur du ska genomföra underökningarna. Visa ditt förslag för din lärare innan du börjar. När du är klar med dina undersökningar skriver du en rapport som du lämnar in till din lärare. Kommentera om det var något som förvånade dig. 21. Vad händer när vi kokar maten? MÅL leven ska se att proteiner koagulerar vid kokning. KOMMNTR Vid kokning stelnar (koagulerar) proteinet i äggvitan. Samma sak händer med proteinerna i fisken. Ylle innehåller proteiner som också koagulerar när de upphettas. Det förkortar fibrernas längd så att ylletröjan krymper. Vårt blod innehåller ett protein, fibrin, som koagulerar vid kontakt med luftens syre. Det gör att blodet stelnar vid en skada. Saknas proteinet lider personen av blödarsjuka. 22. Undersök skolkorv MÅL leven ska kunna genomföra en ganska omfattande livsmedelsanalys. KOMMNTR Uppgiften kan också genomföras som en praktisk provuppgift. Maten som serveras i skolan är speciellt anpassad till elevernas skoldag. Den korv som serveras i bespisningen innehåller socker, stärkelse, fett och proteiner. Ta gärna med en innehållsdeklaration från en korvförpackning. 103

9 Försök med -vitamin MÅL leven ska se att -vitamin förhindrar oxidation. KOMMNTR Äppelbiten i vatten utan -vitamin mörknar snabbt på grund av oxidation. skorbinsyra tar hand om syret och oxideras istället för äpplet. Äppelbiten förblir därför ljus och färsk i bägaren med -vitamin. Det gäller därför att tillsluta juiceflaskan noga, annars minskar -vitaminhalten snabbt vid kontakt med syre. Du behöver: Två bägare (250 ml), ett äpple och -vitamintablett (askorbinsyra). Fyll de två bägarna till hälften med vatten. Lägg ner halva tabletten i den ena bägaren. Skär två skivor av äpplet och lägg en skiva i vardera bägaren. Ställ undan de båda bägarna och låt dem stå i minst ett dygn. D Undersök de båda äppelskivorna och beskriv resultatet. skorbinsyra (-vitamin) 24. Järn i maten (l) MÅL leven ska på ett enkelt sätt visa om ett livsmedel innehåller järn. KOMMNTR Järn är nödvändigt för bildandet av hemoglobin, det protein som sköter syretransporten i kroppen. lodpudding, lever och persilja är exempel på livsmedel som innehåller mycket järn. ventuell järnbrist beror ofta på att vi inte äter inälvsmat i så stor utsträckning som förr i tiden. Om du ofta känner dig trött kan det bero på järnbrist i kroppen. Det brukar också kallas blodbrist. Här ska du lära dig påvisa järn i lösningar. Du behöver: Provrör, starkt te och olika fruktsafter. Häll lite av fruktsaften i ett provrör. landa saften med lite kallt te. Om det finns järn i saften så blir teet mörkare. Gör en lista över vilka av fruktsafterna som innehöll järn. Det är viktigt att äta järnrik mat. Kan du ge några exempel på mat som innehåller mycket järn Järn i maten (II) MÅL leven ska inse att viss mat kan innehålla mikroskopiska järnpartiklar. KOMMNTR Järnbrist är idag mycket vanligare än för år sedan. Idag används sällan grytor och stekpannor av gjutjärn. Dessa gjorde att vi fick i oss en nödvändig mängd järn. För att råda bot på järnbristen så järnberikar man vissa livsmedel. 26. Gör en tvål MÅL leven ska få en inblick i hur man kunde göra tvål förr i tiden. KOMMNTR nvänd 2M NaOH-lösning. Läs gärna i P.. Fogelströms Mina drömmars stad, i vilken huvudpersonen Lotten stod på Stockholmsutställningen 1897 och kokade tvål. Det är viktigt att eleverna inte tvättar sig i ansiktet eftersom tvålen kan irritera ögonen. Ibland säger man att lika barn leka bäst. Det stämmer faktiskt bra även för tvål. Den görs av fett för att vi ska kunna ta bort feta ämnen. Du behöver: Porslinsskål, glasstav, kokosfett, natriumhydroxidlösning och ett doftämne. Väg upp 15 gram kokosfett. Mät upp 40 milliliter natriumhydroxidlösning. Lägg fettet i porslinsskålen och värm. När fettet har smält häller du försiktigt i natriumhydroxiden. Fortsätt att värma och röra om tills du får en vit massa i skålen. Du har gjort tvål. D Tillsätt gärna en droppe lukta gott. Forma massan till en tvål och låt den svalna. Du behöver: Magnet, plastpåsar och järnberikade flingor eller liknande. Krossa flingorna i en plastpåse. Stoppa magneten i den andra plastpåsen och knyt till. Lägg plastpåsen med magneten i flingpåsen och skaka någon minut. D Ta upp plastpåsen med magneten och undersök om det finns några små järnkorn på påsen. Pröva om tvålen löddrar genom att tvätta händerna med den. Tvätta inte ansiktet med tvålen! F Skriv en redogörelse för hur du gjorde din tvål. 27. Tillverka såpa MÅL leven ska lära sig vad såpa kan tillverkas av. KOMMNTR Såpa är bra som allrengöringsmedel och framställs på samma sätt som tvål, med fett eller fettsyror som råvara. Men istället för att koka fettet med natriumhydroxid som när man gör tvål använder man kaliumhydroxid. 104 Såpa är ett vanligt rengöringsmedel när golven ska skuras hemma. Kopiering Precis tillåten. som Spektrum tvål tillverkas Kemi Liber såpa av fett och en stark bas. Du behöver: Porslinsskål, glasstav, kokosfett och kaliumhydroxidlösning. Smält 15 gram fett i porslinskålen. Tillsätt försiktigt 40 milliliter kaliumhydroxid. Fortsätt att värma och röra om i blandningen tills du fått en trögflytande vätska. Du har gjort såpa. Skriv en kort redogörelse för hur du tillverkade såpa. D Pröva att skura av bänken med din såpa.

10 Tvättmedel ska hjälpa vattnet att lösa och skölja bort fet smuts. Du behöver: n 400 ml bägare av hög modell, en ulltråd (3 cm), ett gem, matolja och tvättmedel. Fyll bägaren med vatten. Häll i tvättmedel och rör om. Fetta in ulltråden med lite matolja. D Fäst gemet i ena änden av ulltråden och släpp ner den i bägaren. Studera vad som händer med fettet. Försök förklara resultatet. Läs i grundboken sidorna (lightboken sidan 105). Fettälskande del Vattenälskande del 28. Hur fungerar ett tvättmedel? MÅL leven ska förstå tvättmedlets dubbla natur, med en vattenälskande och en fettälskande del. KOMMNTR Man kan se hur fettet lyfts bort från ulltråden i form av små fettkulor som långsamt flyter upp till ytan. nvänd gärna OH5 om tensider vid genomgången. Moderna, syntetiska tensider påverkas inte lika mycket av hårt vatten som vanlig tvål gör. Nu ska du jämföra två olika tensider. Du behöver: ägare, kranvatten, hårt vatten, tensider från ett modernt tvättmedel och tvål. Fyll två av bägarna till hälften med kranvatten och två med lika mycket hårt vatten. Tillsätt lika mycket tvål till en av bägarna med kranvatten och en av dem med hårt vatten. Tillsätt samma mängd tvättmedel till de andra två bägarna. Rör om kraftigt och lika mycket i alla fyra bägarna och jämför resultatet. D lir det någon skillnad mellan bägarna. Var skummar det mest och var skummar det minst? Kan man göra ett tvättmedel av aska som är så svart och smutsigt? Du behöver: Provrör, bägare, tratt, sked, filtrerpapper och aska (helst från björk). Fyll provröret till hälften med varmt vatten. Lägg i ett par skedar aska. Skaka provröret och filtrera lösningen. landa filtratet med vatten i en bägare och lägg i en smutsig tygbit. D Koka upp under omrörning i 5 10 minuter. lev tygbiten ren? 29. Tvättmedel och hårt vatten MÅL leven ska förstå varför doseringen av tvättmedel också beror på vattnets hårdhet/kalkhalt. KOMMNTR Hårt vatten kan tillverkas genom att blanda ao i en bägare med vatten och sedan filtrerar lösningen. Har ni hårt vatten där ni bor så använd kranvattnet som hårt vatten och avjoniserat vatten som mjukt. Tvålen ska skumma mest i mjukt vatten. Syntetiska tensider är mer okänsliga för hårt vatten. Läs mer i grundboken sidan 201. Laborationen kan också genomföras som en öppen laboration med följande introduktion: Du ska undersöka om moderna tensider påverkas av hårt vatten. Som jämförelse ska du använda tvål. Tänk igenom hur testet ska genomföras. Presentera ditt förslag för din lärare och genomför sedan testet. 30. Pottaska ett gammalt tvättmedel MÅL leven ska se hur man kunde göra ett tvättmedel förr i tiden. KOMMNTR Pottaska, K 2 O 3, är lättlösligt i vatten och kan därför lätt lakas ur askan. jörkaska innehåller pottaska och användes förr när man tvättade kläder. Pottaska har fått sitt namn efter de lerpottor som användes vid indunstningen av lösningen. tt göra sig vacker har varit viktigt i alla kulturer genom människans hela historia. Kopiering Du behöver: tillåten. Vaselin, Spektrum Kemi torskleverolja, Liber glycerol och ett doftämne. Väg upp 7 gram vaselin, 1 milliliter torskleverolja och 6 milliliter glycerol. Rör ihop ingredienserna. Rör tills du får en jämn kräm. Tillsätt ett par droppar av något doftämne. Rör om. D Lägg din handkräm i en burk med tättslutande lock. 31. Gör din egen handkräm MÅL leven ska tillverka en enkel handkräm som man normalt köper i en affär. KOMMNTR Råvarorna går att köpa på ett apotek eller i färghandeln. nknyt gärna till tidigare kunskaper om emulsioner tt pudra utanpå smutsen som man gjorde på 1700-talet är ingen särskilt bra idé. Då är det bättre med ett uppfriskande bad. Du behöver: Grovt salt, karamellfärg, tallbarrsolja eller annat doftämne. Rör ihop 4 droppar karamellfärg med några droppar vatten. landa i 30 gram salt i färglösningen. Tillsätt ditt doftämne. 32. Gör ditt eget badsalt MÅL leven ska tillverka ett enkelt badsalt som man normalt köper i en affär. KOMMNTR adsalt är mycket enkelt att framställa och ger ett uppfriskande bad. 105

11 adbomber med bubbel MÅL leven ska tillverka en enkel badbomb som man normalt köper i en affär. KOMMNTR n rolig produkt där eleverna kan fundera över vilken gas som utvecklas när bomben kommer i vattnet. Tillsätt oljan före karamellfärgen, annars utlöses bomben för tidigt. Glycerol, eller glycerin som det hette tidigare, kan också föra tankarna till bomber, vilket ju är helt riktigt i sammanhanget. Men de här bomberna är mycket snällare. 34. Hjälp mot smärta och feber MÅL leverna ska veta att medicinalväxter inte är hokuspokus, utan fortfarande en råvara för forskning och tillverkning av mediciner. KOMMNTR I många så kallade överlevnadsböcker kan man hitta fler exempel på kemi- och biologikunskapernas betydelse för vår överlevnad. Varför inte göra badet till en bubbelupplevelse. Du behöver: Stärkelse, natriumbikarbonat, vinsyra, karamellfärg, olivolja eller glycerol samt ett doftämne. landa 3 delar stärkelse och 2 delar natriumbikarbonat och 1 del vinsyra. Tillsätt lite karamellfärg och olja eller glycerin så att du får en formbar konsistens. Forma till kulor och låt dem lufttorka ett dygn. Växter har alltid varit en viktig råvara för tillverkning av läkemedel. Kan man fortfarande använda växter för det ändamålet? Du behöver: Sälgbark eller älggräs, bägare, tratt, filtrerpapper och en lösning av Fel 2. Gör ett avkok på sälgbark eller älggräs. Filtera lösningen. Tillsätt ett par droppar av Fel 2 -lösningen. Om det blir en violett färg visar det att filtratet innehåller salicylsyra. D nvänd ett uppslagsverk och ta reda på lite om salicylsyra och acetylsalicylsyra. Du kan också läsa lite i grundboken sidan 12. F Ta reda på vilka värk- och febernedsättande tabletter som innehåller acetylsalicylsyra. n del värk och febernedsättande medel innehåller inte acetysalicylsyra utan andra aktiva substanser. Känner du till någon sådan substans? OH-underlag OH 1 OH 2 Syrgas släpps ut i luften. Koldioxid från luften. Socker bildas i bladet. Socker transporteras till andra delar av växten. Vatten från marken. Stärkelse ellulosa 106

12 OH 3 OH 4 Glycerol Stearinsyra Ättiksyra OH 5 Fettälskande del Vattenälskande del 107

13 Demonstrationsförsök D1. Silverspegel KOMMNTR Droppa några ml 10% gno 3 lösning i ett rent provrör. Tillsätt konc ammoniak droppvis tills den bildade fällningen löst sig. Fyll med vatten till provrörets kant, tillsätt lite glukos och sätt röret i ett vattenbad med varmt vatten. På insidan ska nu en silverspegel bildas. Liksom i Trommers prov fungerar sockret som reduktionsmedel. Silverjonerna reduceras till silver: g + + e g D2. Sönderdelning av cellulosa MÅL leven ska se att cellulosa liksom stärkelse kan omvandlas till socker. KOMMNTR Doppa ett filtrerpapper rivet i centimeterbreda remsor i koncentrerad svavelsyra. Släpp sedan ner dem i en bägare med vatten och koka tills papperet går sönder. Tillsätt uso 4 och NaOH. tt tydligt färgomslag ska visa att det bildats reducerande socker, druvsocker. Det behövs mycket NaOH på grund av att syran först ska neutraliseras. nvänd eventuellt NaOH-pastiller. Var försiktig! ellulosa kallas ofta för fibrer. Själva kan vi inte tillgodogöra oss cellulosan, men det kan många djur. Kon har fyra magar för att kunna bryta ner cellulosan. Hästen, som inte är en idisslare, har istället en mycket lång tarm för att bryta ner cellulosan. omull, som till största delen består av cellulosa, kan behandlas med natriumhydroxid. omullen får då en glansig yta, likt silke och användes ofta vid broderi och liknande. D3. Mjöl är inte bara stärkelse MÅL leven ska ha sett att mjöl innehåller mer än stärkelse, bland annat gluten. KOMMNTR Knyt in ett par matskedar mjöl i ett tygstycke. Knåda paketet under vatten. Det som tränger ut genom tyget är stärkelse. Det gulaktiga klibbiga ämnet som stannar kvar på tyget är gluten. Gluten är ett protein som är viktigt för degens sammanhållning vid bakning. nligt flera svenska bagerier innehåller svenskt vetemjöl alltför lite gluten, varför mjölet anrikas med importerat, glutenrikare, mjöl. Glutenintolerans, det vill säga att man inte kan äta glutenföda, är ett problem som ökat under senare år i Sverige. D4. Vad sker med fett i tvättmedelslösning? MÅL leven ska se att tvättmedel emulgerar fettet. KOMMNTR landa vatten och olja i ett provrör. landa vatten, olja och tvättmedel i ett annat provrör. Skaka båda provrören kraftigt i cirka en minut. Ställ dem i ett provrörsställ och studera vad som sker. Många tror att när man tvättar så löser tvättvätskan fettet och smutsen, men det är fel. Vid kraftig skakning av fett i tvättmedelslösning bildas istället en emulsion, det vill säga fettet finfördelas i mycket små droppar som svävar runt i tvättvätskan. Det är därför tvättvattnet är gråvitt. Ta vid detta tillfälle upp att mjölk också är en emulsion. D5. Natriumhydroxid som propplösare MÅL leven ska inse att det som sker när man löser en propp i ett avlopp inte är trolleri, utan endast kemi. KOMMNTR Tag ett glasrör med en diameter på 1,5 2 cm. Fetta in glasröret på insidan cirka 5 cm från den ena änden. Fetta även in en tuss glasull. Fäst glasröret vertikalt i ett stativ och placera en större bägare under glasröret. Därefter placeras glasullstussen i glasröret cirka 5 cm från den övre mynningen. Häll i ett par centimeter vatten i glasröret. Vattnet ska stanna kvar ovanför glasullstussen. Tillsätt fast NaOH till vattnet, en till tre pastiller åt gången. Fettet ska förtvålas, glasullsproppen ska släppa och vattnet ska rinna ut genom den nedre öppningen på glasröret. Man kan se att det bildas tvål ovanför glasullstussen. Försöket tar ganska lång tid varför man bör starta det i början på en lektion. Försöket görs lämpligen i samband med att man låter eleverna framställa tvål. 108

14 Tema skönhet Vad finns i sminket? Försök att förstå innehållsförteckningarna på olika kosmetikaprodukter. Sammansättningen är ofta en fabrikshemlighet, vilket medför att innehållsförteckning ibland saknas. Även om de produkter som säljs har kontrollerats, har vissa produkter gett upphov till allergier hos känsliga personer. Mascara innehåller exempelvis ofta små mängder nickel. n gör det själv receptsamling Material till nedanstående recept kan köpas hos de vanliga kemikalieleverantörerna samt på apotek. adsalt Grovt salt Karamellfärg Tallbarrsolja 30 g 4 droppar 3 droppar Rör ut karamellfärgen med några droppar vatten. Färga saltet med lösningen. Parfymera med tallbarrsolja. Tandkräm Natriumvätekarbonat Vetemjöl Glycerol Vatten Pepparmyntsolja 14 g 8 g 8 ml 1 2 ml 1 droppe landa natriumvätekarbonat och vetemjöl väl. Rör ner glycerolen och 1 ml vatten. Smaksätt med pepparmyntsolja. Önskar du en tunnare tandkräm, späd med resten av vattnet. Mascara Djurkol ivax Lanolin Paraffinvax 1 g 12 g 0,8 g 4 g landa ingredienserna och värm över vattenbad. Rör om. När massan är jämn och slät hälls den upp i små formar där den får stelna. Handkräm I Vaselin Torskleverolja Glycerol Liljekonvaljdoft eller annan parfym 7 g 1 ml 6 ml 2 3 droppar Rör ihop ingredienserna. För att erhålla en krämig konsistens måste du röra både länge och väl. Krämen förvaras sedan i en burk med tättslutande lock. Handkräm II Ullfett Torskleverolja Vatten Parfym 12 g 1 ml 50 ml 1 droppe Värm ullfett, torskleverolja och vatten i ett vattenbad. Rör om så att du får en jämn massa. Låt krämen svalna något innan du parfymerar den. Krämen förvaras sedan i en burk med tättslutande lock. OS! Var försiktig vid värmningen, risk för stötkokning! alsam för spruckna läppar Honung 2 matskedar Lavendelvatten 1 4 droppar landa och förvara i en burk. Proteinkur för håret Ricinolja Äppelcidervinäger Ägg 1 2 matskedar 2 stycken landa 1 2 matskedar ricinolja med lite äppelcidervinäger och ett par ägg. Vispa samman ingredienserna och gnid in blandningen i håret efter den första schamponeringen. Låt det sitta i minst en halvtimme. 109

13 Matspjälkning och andning

13 Matspjälkning och andning 13 Matspjälkning och andning 13.1 1 Ett bättre liv med tallriksmodellen 2 Matspjälkningspussel 3 Hur lång väg färdas maten? OH1 Matspjälkningsorganen 4 Undersök munnen 5 Gör tandavtryck 6 Testa socker

Läs mer

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft... Vatten 2 1 Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...7 Utför arbete med sprutorna...7 Densitet...8

Läs mer

UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK

UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK Unga forskares experimenthandbok Av David Andersson och Johanna Rogvall FÖRORD Alla känner vi igen oss i känslan av att göra något man tycker är riktigt kul. Man känner

Läs mer

Studentkokboken v.1. Hanna Maria Björklund

Studentkokboken v.1. Hanna Maria Björklund Studentkokboken v.1 Hanna Maria Björklund INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 6 Studentisk matlagning... 7 Om mat och nyttigt... 9 Basskafferi... 13 Skafferi... 13 För bakning... 14 Kylskåp... 14 I Frysen...

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer

Brandfarligt: Ämnet kan antändas. Mycket brandfarligt: Sådana ämnen tar lätt eld och får inte förvaras nära öppen eld eller stark värme.

Brandfarligt: Ämnet kan antändas. Mycket brandfarligt: Sådana ämnen tar lätt eld och får inte förvaras nära öppen eld eller stark värme. Farosymboler Starkt frätande eller frätande: Om man dricker ett sådant ämne kan det bli obotliga skador i matstrupen. Huden blir röd och det svider om man får ämnet på sig. Ögonen är extra känsliga om

Läs mer

INTRODUKTION I KOSTLÄRA

INTRODUKTION I KOSTLÄRA INTRODUKTION I KOSTLÄRA ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN JENNY SJÖGREN Examensarbete Traditionell kinesisk akupunktur Akupunkturakademin, Stockholm April 2007 epost: info@akupunkturakademin.se http://www.akupunkturakademin.se

Läs mer

Bra mat för spädbarn. under ett år

Bra mat för spädbarn. under ett år Bra mat för spädbarn under ett år 1 341 279 Livsmedelsverket 2011 Första upplagan, andra tryckningen, februari 2012 Box 622, 751 26 Uppsala Telefon: 018-17 55 00 E-post: livsmedelsverket@slv.se Grafisk

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Mamma äter inget vitt ********** En bok om lågkolhydratkost

Mamma äter inget vitt ********** En bok om lågkolhydratkost Mamma äter inget vitt ********** En bok om lågkolhydratkost Umeå 06-09-22 Maria Tauson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Inledning... 5 Teorin bakom lågkolhydratkost... 7 Ketosis...

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

TILLAGNING AV FISK OCH SKALDJUR

TILLAGNING AV FISK OCH SKALDJUR TILLAGNING AV FISK OCH SKALDJUR Fisk och skaldjur har kort tillagningstid. Vi pratar minuter för filéer och små skaldjur. För att lyckas är det därför helt avgörande att fisken hanteras varsamt och under

Läs mer

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp.

Vi hoppas att du och diabetespatienterna på din mottagning ska få nytta av materialet och vi önskar dig lycka till när du startar din första grupp. Författare: Lillemor Fernström, Åsa Jönsson, Gillian Johansson och Ann Lindström, LUC-D, Centrum för allmänmedicin, Stockholms läns landsting. Första upplagan utgavs 2003, uppdaterad 2006, 2008, 2010 och

Läs mer

Några vanliga syror och baser

Några vanliga syror och baser Några vanliga syror och baser Index Namn Sida Syra Bas Ammoniak 2 x Kalciumhydroxid 3 x Kolsyra 4 x Natriumhydroxid 5 x Några vanliga syror 6 x Salpetersyra 7 x Saltsyra 8 x Svavelsyra 9 x Repetitionsfrågor

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

-Dess mjuka och flexibla molekylstruktur med milt slipande egenskaper gör den till en förträfflig rengörare.

-Dess mjuka och flexibla molekylstruktur med milt slipande egenskaper gör den till en förträfflig rengörare. Vad är bikarbonat. NaHCO3 Bikarbonat Natriumbikarbonat Tvåfalt kolsyrat natron Dubbelsoda Soda-aska Det är en fullständigt ofarlig produkt. Skulle ett barn av misstag stoppa det i munnen så spottar de

Läs mer

Födan vi är anpassade till 2 juni 2006. Finns det ett samband mellan fetma och svält? Mellan välfärdssjukdomarna och utfiskningen av haven?

Födan vi är anpassade till 2 juni 2006. Finns det ett samband mellan fetma och svält? Mellan välfärdssjukdomarna och utfiskningen av haven? Evolutionen har anpassat oss till en viss föda Maten vi borde äta som håller oss normalviktiga och vid god hälsa i hela långa livet Orsaken till metabola syndromet förklaras av Evolutionen Jenny Reimers

Läs mer

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Version 3 Det är skillnaden som gör skillnaden sa en gång en klok person till mig. Vill du ha en förändring så måste du förändra något.

Läs mer

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand BIOLOGI Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand ISBN 978-91-47-08594-1 2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB Redaktion: Peter Larshammar Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör:

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Mat för små magar Maria Melin Mat för små magar Maria Melin MAT FÖR SMÅ MAGAR MARIA MELIN

Mat för små magar Maria Melin Mat för små magar Maria Melin MAT FÖR SMÅ MAGAR MARIA MELIN MAT FÖR SMÅ MAGAR MARIA MELIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta Sid Barn 0-6 månader... 3 Barn 6-8 månader... 4 Barn 8 månader... 9 Barn 9-12 månader... 13 Mat att undvika... 16 RECEPT Smakportioner... 20 Gröt...

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

ARBETSBLAD TILL KEMIDETEKTIVEN GILBERT BLAND SKURKAR OCH BURKAR

ARBETSBLAD TILL KEMIDETEKTIVEN GILBERT BLAND SKURKAR OCH BURKAR ARBETSBLAD TILL KEMIDETEKTIVEN GILBERT BLAND SKURKAR OCH BURKAR Kan du skriva ett hemligt meddelande? Du behöver: Pressad citron Tunn pensel eller fjäderpenna Vitt skrivpapper Stearinljus eller strykjärn

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer