Verksamhetspresentation Allt som rör bilen. Och lite till.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till."

Transkript

1 Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till.

2 Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö 12 Serviceaffären 14 Bilaffären 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 18 Sverige 2 Norge 22 Danmark 24 Aktien, årsstämman och viktiga datum Bilia: nordens största bilkedja Bilia är Nordens största bilkedja med 94 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark. Bilia erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster. Bilia fokuserar på kunden och strävar efter att ha de mest nöjda kunderna i branschen. Serviceaffären omfattar service- och skadecenter, reservdelar, biltvätt, butiker, däck- och glascenter samt andra servicetjänster. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar. De bilvarumärken Bilia erbjuder är: Volvo, BMW, Ford, Renault, Hyundai, Mini och Dacia. Drivmedelsaffären omfattar försäljning av drivmedel i Sverige. 213 året i siffror Antal levererade nya bilar: Service - om sättning, Mkr: 4 5 Antal an läggningar: 94 Drivmedelsomsättning, Mkr: 1 7 Antal levererade begagnade bilar: 33 6 Antal anställda: 3 41 Total omsättning, Mkr: KRONOR KRONOR Bilomsättning, Mkr: KRONOR Volvokort Vinst per aktie, kr: 11:7

3 1 Viktiga händelser KVARTAL 4 KVARTAL 3 KVARTAL 2 KVARTAL 1 ImarsförvärvadesVolvo-och Ford-handlarenKvernelandBili Drammen.Isambandmedaffären avyttradesbiliasvolvo-anläggning ibryne. IaprilöppnadesenstandaloneanläggningförRenaultiEklanda igöteborg. IaugustisåldesBMW-verksamheteni Uddevalla,HenånochStrömstadtill ANAiTrollhättan. IaugustiinvigdesBiliaSisjönefteratt haomprofileratstillenmodernstand alone-anläggningförvolvo. Iseptemberstartadeomprofileringen avanläggningenijägersroavseende standaloneförvolvoochrenault. Klarthösten214. IoktoberförvärvadeBiliaen BMW-verkstadiTønsberg,Norge. InovemberutsågsLars-Gunnar Jönsson,tidigarekoncernchefpå SvenskaBil,tillnyVDiBiliaDanmark. Händelser efter balansdagen Den2januari214träffadeBilia avtalomattförvärvatoyotas verksamhetimalmö,trelleborgoch Lund.Tillträdetskeddeden1mars 214.

4 2 Affärsmodell Samspel med kunden under hela bilägandet Affärsmodellen bygger på att Bilia sätter kunden i fokus och skapar ett erbjudande kring allt som rör bilen. Och lite till. Kunden ska bara behöva en leverantör i sina bilrelaterade frågor. Bilia är en helhetsleverantör och har ett gediget utbud av produkter och tjänster inom både Bil- och Serviceaffären. Bilia följer kunden hela vägen genom bilägandet. Med ett starkt kundfokus utvecklar Bilia ständigt företagets erbjudande efter kundens, bilens och årstidens behov. Bilia har flera av de starkaste och mest populära bilvarumärkena på marknaden. Det stärker Bilaffären och bidrar till nya affärer. Redan vid försäljningen av en ny eller begagnad bil skapas kundbehov av flera tjänster som på sikt leder till besök på någon av Bilias anläggningar. När kunden exempelvis väljer finansieringslösningar via Bilia inleds en långsiktig relation. När Bilia säljer försäkring i samband med bilköpet säkerställs att Bilia får ta hand om eventuella framtida skadebehov. Bilia följer med kunden hela vägen. Serviceabonnemang har stora fördelar för kunden men är även till fördel för Bilia. Service abonnemangen har konkurrenskraftiga priser samtidigt som Bilias personliga service tekniker får tidigt inplanerade möten med kunden där de gemensamt kan se över bilens behov. Detta stärker kundrelationen samtidigt som Bilia kan presentera hela sitt utbud. Bilia har utöver service- och skadecenter även glas- och däckcenter, lackoch glasbehandling, buckelborttagning, rekonditionering, biltvätt samt hyrbilar och drivmedel på ett och samma ställe. För bilägaren är det fördelaktigt att få möjlighet att tillgodose alla sina bilrelaterade behov oavsett säsong vid ett enda besök. Bilias nära samarbete med biltillverkare, ledande däcktillverkare och andra samarbetspartners ger våra medarbetare specialkompetens inom till exempel däck och glas, vilket skapar värde för kunden. Bilias däckhotell underlättar för kunden och genererar planerade möten där vi även har möjlighet att se över vilka behov kunderna har. I anslutning till vissa av Bilias anläggningar finns oberoende bilbesiktnings företag. Bilia-kortet är navet som sammanbinder Bilias erbjudande med alla tjänster och produkter och ger möjlighet för kunden att samla alla bilrelaterade kostnader på en och samma faktura. Bilias storlek ger skalfördelar som gör att vi kan ha konkurrenskraftiga priser på alla produkter och tjänster. Bilia har anläggningar med hög tillgänglighet samt intresserad och välutbildad personal som arbetar för att ge kunden bästa möjliga service.

5 3 START Bilköp Finansiering Försäkring Serviceabonnemang Däckhotell Lackbehandling Bilia-kortet Tillbehör Allt som rör bilen. Och lite till. Drivmedel Servicecenter Vår Sommar Däckförsäljning Rekonditionering Vinter Höst Däckhotell Vinter Hyrbil Höst Biltvätt Däckskifte Service Sommar Vår Reservdelar Glasbehandling AC-rengöring Vår Sommar Glasreparation Personlig servicetekniker Vinter Höst Vägassistans Buckelborttagning Skadecenter

6 4 VD har ordet "Kundnöjdheten är en av våra viktigaste framgångsfaktorer"

7 5 Tillväxt inom Serviceaffären För Bilia har strategin med tillväxt fortsatt samtidigt som vi lyckats hålla kostnader och kapitalbindning på låga nivåer. ISverige uppgick nybilsförsäljningen till nästan 27 personbilar, vilket är i nivå med den genomsnittliga försäljningen under de senaste tio åren. Efter halvårsskiftet ökade köpkraften bland privatpersoner. Nybilsförsäljningen är viktig för vår Serviceaffär, dels genom tjänster i samband med billeveranserna, dels i form av framtida service- och reparationsbehov. I Danmark har vi efter flera år med lågkonjunktur nu sett stigande bostadspriser samtidigt som stimulanser från den danska regeringen bidragit till en ökande privat konsumtion. Bilförsäljningen blev den bästa i historien, men det är de allra minsta bilarna som efterfrågas och dessa svarade för knappt 7 procent av den totala försäljningen. Norge har för tredje året i rad haft en bra nybilsmarknad. Arbetslösheten är låg, landet har starka finanser och det säljs många bilar. Men vi känner av en hårdare prispress i Oslo-området vilket leder till lägre bruttovinstmarginaler. Serviceaffären i Norge har ställt om till verkstadskonceptet med personliga servicetekniker vilket ger ökad kundnöjdhet och lägre kostnader. Trots att marknadssituationen förbättrades under året har vi sett över våra kostnader. Ett sparprogram har genomförts som reducerar koncernens framtida kostnader med cirka 3 Mkr per år, med full effekt från och med 214. De senaste årens strategi med tillväxt fortsatte även under 213. Vi har bland annat förvärvat en verksamhet för Volvo och Ford i Drammen samt en BMWverkstad i Tønsberg. Trenden att gå från multibrandstrategi till att ge exklusivitet åt respektive bilvarumärke fortsätter och i augusti invigdes Bilia Sisjön efter ombyggnad till en modern stand alone-anläggning för Volvo. Generalagenterna efterfrågar mer exklusivitet för sina varumärken och för Bilia ger en uppdelning av varumärkena en högre effektivitet inom både försäljning och service. Specialisering gör oss skickligare och ökar vår konkurrenskraft, men förutsätter starka varumärken och stora volymer för att få lönsamhet i stand alone-anläggningen. Vårt fokus på däck- och glastjänster ger resultat och vi ser en ökad tillväxt. Med däckstjänsterna tar vi andelar från de stora aktörerna på marknaden. Bilia har intensifierat den långsiktiga satsningen med att få in fler äldre bilar till verkstäderna. Konceptet är etablerat i Sverige och under 214 kommer vi även att implementera konceptet i Norge. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 395 Mkr (331). Förbättringen är hänförlig till Serviceaffären som redovisade ett betydligt bättre resultat främst beroende på en högre omsättning som underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade med cirka 3 procent. Bilaffären redovisade ett sämre resultat beroende på högre relativa kostnader vid försäljning av nya bilar. Årets resultat uppgick till 29 Mkr (156) och resultat per aktie till 11:7 kronor (6:3). Samarbetet med våra leverantörer har fortsatt att utvecklas bra. Bilia är den största leverantören i Norden för Volvo, BMW, Ford och Renault. Även för våra övriga varumärken Hyundai, Mini och Dacia är vi en av de stora aktörerna. Kundnöjdheten är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Vi har höga mål och arbetar hela tiden på att förbättra oss. Nöjda kunder börjar med nöjda medarbetare och den årliga medarbetarundersökningen är därför mycket angelägen för oss. I den senaste undersökningen fick vi bra resultat. Framförallt medarbetarnas engagemang har ökat, vilket är glädjande. Tillsammans med våra medarbetare ska vi fortsätta arbetet med tillväxt och att bli branschens bästa servicebolag. Göteborg i mars 214 Per Avander VD och koncernchef

8 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer Visionen är att bli branschens bästa servicebolag Bilias kundlöfte Allt som rör Bilen. Och lite till. innebär att Bilia strävar efter att vara med våra kunder genom hela bilägandet med alla produkter och tjänster, vid alla tillfällen. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Strategi Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Vi ska: utveckla Bil- och Serviceaffären. i högre grad dra nytta av kopplingen mellan Bilaffären och Serviceaffären. skapa tillväxt främst inom Serviceaffären. bibehålla fokus på kapitalbindning och kostnader. fortsätta utveckla vår tillgänglighet. fortsätta utveckla våra ledare och medarbetare. stärka varumärket Bilia. Framgångsfaktorer Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. via bilförsäljning ta vara på möjligheten att knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. utveckla konceptet för personliga servicetekniker som är viktigt för att stärka kundrelationerna. medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. identifiera och utveckla ledare inom Bilia. storleken ger fördelar vid inköp, logistik och administration. varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Bilaffären. våra anläggningar har hög tillgänglighet. Finansiella mål Rörelsemarginal Avkastning sysselsatt kapital Avkastning eget kapital Tillväxt Mål, minst 15 Mål, 15 Mål, 2,2 % minst minst % 15 % % % % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick marginalen till 2,2 procent (1,9). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under 213 till 17,7 procent jämfört med 12,3 procent föregående år. Målet är att upp nå en avkastning på minst 14 procent. Bilias mål är att uppnå en avkast ning på eget kapital på minst 15 procent. Av kast ningen under 213 uppgick till 17, procent, jämfört med 9,1 procent föregående år. Mål, 5 1 % 5 % Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Tillväxten inom Serviceaffären blev cirka 2 procent och inom Bilaffären procent.

9 7

10 8 Kärnvärden Intresse, tillgänglighet och ett attraktivt bilägande Relationen med kunden är en avgörande framgångsfaktor för servicebolaget Bilia. Det avspeglas i kundlöftet och i Bilias kärnvärden Intresse, Tillgänglighet och Attraktivt bilägande. För att överträffa kundernas förväntningar är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och känner ett engagemang att hjälpa kunderna. Därför utbildar Bilia medarbetarna regelbundet som ett naturligt inslag i verksamheten. Trivseln på arbetsplatserna mäts löpande av ett externt företag och mätningarna visar på nöjda medarbetare. Målsättningen är att alla medarbetare ska vara medvetna om sin roll som säljare av varumärket Bilia. När vi möter en kund i verksamheten anstränger vi oss för att överträffa kundens förväntningar. Intresse Intresse för kundens behov är grundläggande för att uppnå Bilias vision om att bli branschens bästa servicebolag. Kundnöjdheten mäts och följs upp dagligen, via Mystery Shopping- och andra kundundersökningar, för att säkerställa att de högt uppställda målen infrias. Bilias moderna CRM-system är ett viktigt verktyg som underlättar att stärka kundrelationen. Tillgänglighet Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Företaget finns representerat på 94 platser i tre länder och har Nordens bästa nät av auktoriserade serviceverkstäder. Internet och webbtjänster är prioriterade och uppskattas av kunderna. Företagets hemsidor har över 12 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. Möjligheten att boka tid för service, däckskifte, glasreparationer och provkörning direkt på hemsidan har funnits länge. Kunderna kan även chatta med oss online. Alla lagerbilar ligger publicerade på Bilias hemsidor. Auktionssajten netbil.se är en internetbaserad tjänst inom koncernen där privat- och företagskunder erbjuds att till en fast kostnad auktionera ut sin bil. Bilia är aktiv genom sociala medier i marknadsföringen och i kommunikationen med kunderna. De sociala medierna är även effektiva kanaler för att snabbt fånga upp och bemöta synpunkter. Bilia läser inlägg och ger återkoppling direkt. Telefon tillgängligheten mäts regelbundet och målsättningen är att besvara samtliga samtal snabbt. Den nya centrala telefonväxeln har som mål att 95 procent av alla inkomna samtal ska besvaras inom 3 sekunder. Den gemensamma telefontjänsten Bilia Nu är öppen dygnet runt. Attraktivt bilägande För Bilias kunder ska det vara attraktivt att äga sin bil. Bilia erbjuder allt som bilägaren behöver: professionell service och reparationer, finansiering, försäkring, däck och däckhotell, serviceabonnemang, drivmedel, tillbehör, hyrbilar samt servicetjänster såsom glasarbeten och lackbehandling. Bilia är lyhört när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna och utvecklar ständigt sortiment och tjänster.

11 9 Allt som rör bilen. Och lite till.

12 1 Miljö Miljöpåverkan fortsatt i fokus Miljöpåverkan fortsätter att vara en viktig fråga både för kunderna och för Bilia. Företaget har väl fungerande rutiner för att ta hand om miljöfarligt avfall. Dieselmotorer med låg bränsleförbrukning är den lösning som har tagit täten i billtillverkarnas strävan efter minskad miljöpåverkan från motorerna. Även etanol och fordonsgas är etablerade drivmedel, fast i begränsad omfattning. Eldriften gör framsteg och Volvos elhybrid V6 säljs i dag på Bilias anläggningar, i första hand med inriktning på företagsmarknaden. Under 213 började BMWs eldrivna bil, i3, att säljas i både Sverige och Norge och modellen väckte stort intresse bland kunderna. På transportbilssidan har Bilia ett brett program av helt eldrivna modeller från Renault. Bilia är fullt ut certifierat att sälja Renaults elbilsprogram samt att utföra alla typer av service och underhåll på bil och batteri. Bilia kan erbjuda ett starkt elbilsprogram och ser med tillförsikt fram emot den framtida utvecklingen av elbilar. Bilias miljöpolicy Bilias egen miljöpolicy har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och företaget arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen på anläggningarna. Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. På Bilias serviceavdelningar, försäljningsavdelningar och kontor är miljöfrågan viktig och företaget arbetar på ett flertal sätt med att ta hand om miljöfarligt avfall och att minska miljöpåverkan. Under året har minskad vattenförbrukning på biltvättarna varit ett prioriterat miljömål. I tvättarna renas allt spillvatten för att eliminera risken att tungmetaller, olja och kemikalier når reningsverken. Bilia har flera Svanenmärkta biltvättar. På lackavdelningarna används i dag vattenbaserade färger i alla lackskikt utom klarlacken. Den spillolja som genereras på våra serviceavdelningar blir omhändertagen och återvinns. Även slitna däck som byts ut på Bilias olika däckcenter går till återvinning, sammanlagt 131 ton per år. Bilia ansvarar för att bilbatterier som byts ut i verksamheten återvinns på ett säkert sätt när de är förbrukade. Varje år tar vi hand om 82 ton uttjänta batterier som återanvänds till nya produkter. Bilia har under året minskat antalet kemikalier i verksamheten från 3 5 till 2 9 produkter. Vissa av produkterna har ersatts med liknande produkter som har en lägre miljöpåverkan. Minskad klimatpåverkan Från och med 213 mäts koldioxidutsläppen för merparten av alla tjänstebilar som används i Bilias verksamhet i Sverige. Uppgifterna ligger till grund för kommande års målsättningar om att minska klimatpåverkan från företagets persontransporter. Bilias system för video- och telefonkonferenser har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit färre. Merparten av Bilias medarbetare i Sverige har genomgått en miljöutbildning och under 214 ska även alla medarbetare genomgå en brandskyddsutbildning. Av Bilias anläggningar är 84 anläggningar miljöcertifierade enligt ISO 141. Bilias miljöpolicy Bilia ska: uppfylla de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal. i partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön. välja miljöanpassat och återvinningsbart material. beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster. prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön. sälja produkter som håller hög miljömässig standard. ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön. arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.

13 11

14 12 Serviceaffären Offensiv satsning och tillväxt inom Serviceaffären Bilia är offensiva inom Serviceaffären med satsningar på både nya och äldre bilar. Kundrelationen är i fokus när bilarna kräver mindre service och konkurrensen ökar. Bilia har 75 verkstäder i Norden som arbetar med service och reparationer av person- och transportbilar. Dessutom finns det 34 skadecenter som utför plåtarbeten och lackering på uppdrag från kunder som nästan uteslutande är försäkringsbolag. Bilias reservdels avdelningar assisterar de egna verkstäderna. Bilia har även 72 butiker som säljer delar över disk samt en omfattande grossistverksamhet med turbilar som levererar reservdelar till verkstäder i närområdet kring Bilias egna anläggningar. Konceptet med personliga servicetekniker, som nu är helt infört i både Sverige och Norge, är en framgång. Det ger mer nöjda kunder och fler möjligheter med den viktiga behovsförsäljningen. Konceptet bidrar till att erbjuda ett komplett utbud av tjänster och produkter för ett attraktivt bilägande. För att möta kundernas allt mer komplexa behov arbetar Bilia ständigt med att utvidga produkt- och tjänsteutbudet inom Serviceaffären. Att samla alla tjänster under ett tak och att vara en helhetsleverantör med hög tillgänglighet efterfrågas i våra kundundersökningar. I dag har kunderna möjlighet att få vinterhjulen monterade, servicen utförd, bilen rekonditionerad, glasskadan reparerad och tanken fylld vid ett enda verkstadsbesök. I butikerna och i vår webbshop har vi kompletterat reservdelssortimentet med ett brett utbud av tillbehör som takräcken, skidboxar, cykelhållare och bilbarnstolar. Däck- och hjulaffären fortsätter att växa och Bilias däckcenter erbjuder däckhotell, hjulinställning och andra däckstjänster. Även glasaffären växer stadigt. I samband med bilköpet erbjuds kunderna ett prisvärt serviceabonnemang i tre nivåer som är enkla att överblicka: Bas, Extra och Total. Abonnemangen ger återkommande möten vilket bygger upp relationen med kunden. Vid årsskiftet hade Bilia cirka 36 aktiva serviceabonnemang. Bilia-kortet är ett sätt för våra kunder att på ett enkelt sätt hantera sina utgifter för allt från billån och service till drivmedel och biltvätt. Det finns även ett bonussystem kopplat till inköpen och cirka 35 bilägare har i dag ett Bilia-kort. Händelser under året Omsättningen i Serviceaffären ökade i både Sverige och Norge. Under 213 har vi även sett ett positivt trendbrott i tillväxttakten jämfört med konkurrenter bland de oberoende verkstäderna. Under året förvärvade Bilia bland annat en BMW-verkstad i Tønsberg i Norge. Konceptet med personliga servicetekniker blev under första kvartalet helt infört i Norge. Vi intensifierade kampanjerna för konceptet Service 6+ för äldre bilar och antalet äldre bilar på våra verkstäder ökade under året. Service 6+ bidrar till behovsförsäljningen eftersom äldre bilar är i större behov av produkter som bromsvätska, spolarvätska, vindrutetorkare, glasreparationer, däck med mera. Resultat Resultatet inom Serviceaffären uppgick till 351 Mkr (268). Resultatförbättringen är främst hänförlig till en högre omsättning, som underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade med cirka 3 procent. Utmaningar och möjligheter Nya bilar kräver allt mindre service, vilket ger färre arbetstimmar på verkstäderna. Bilia fortsätter satsningen på 6+ där det finns en stor potential att hitta nya kundgrupper. Behovsförsäljningen av till exempel däck, glas och bromsvätska är en affär som fortsätter att växa och generera vinster.

15 13 Serviceaffären Servicecenter Skadecenter Reservdelar Biltvätt Butiker Däckcenter Glascenter Servicetjänster Serviceaffären Nettoomsättning, Mdr 4,1 4, 4,1 Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 9,9 6,8 8,7 Antal anställda

16 14 Bilaffären Bilen en affär som ger mervärden I Bilaffären arbetar Bilia med nya och begagnade person- och transportbilar av ledande märken. Bilförsäljningen utgör ett nav i Bilias verksamhet och skapar stora mervärden i form av servicetjänster och behovsförsäljning. Sammanlagt har Bilia 59 försäljningsanläggningar i hela Norden som arbetar med personbilar av märkena Volvo, BMW, Ford, Renault, Hyundai, Mini och Dacia samt transportbilar av märkena Renault, Ford, Dacia och Hyundai. Affären med nya personbilar är uppdelad i en privatmarknad och en företagsmarknad. Av de nya personbilar som levererades under 213 år är fördelningen cirka 65 procent till företag och 35 procent till privatkunder. Försäljningen av begagnade bilar hanteras i en separat organisation med stort fokus på hög omsättningshastighet. Sedan det nya konceptet för att hantera begagnataffären startades 29 har Bilia varje år redovisat vinst inom affärsområdet. Finansiering är en viktig del vid försäljning av bilar och den kan även vara en förutsättning för att kunden ska kunna köpa bilen. Bilia förmedlar finansieringar för cirka 4 procent av totalt antal levererade bilar och samarbetar med Volvofinans Bank i Sverige, DNB i Norge och biltillverkarnas finansbolag samt ett antal andra finansbolag. Finansieringar som förmedlats av Bilia genererar provisioner under kontraktens löptid och bidrar till resultatet inom Bilaffären. Under 213 uppgick erhållna provisioner från finansbolag till 148 Mkr (131). Händelser under året Bilia Sisjön nyinvigdes i augusti efter ombyggnad till en modern stand aloneanläggning för Volvo, enligt varumärkets senaste standard. I september inleddes även ombyggnationen av anläggningen i Jägersro där vi öppnar nya stand alone-avdelningar för både Volvo och Renault. Ombyggnaden beräknas vara klar hösten 214. Trenden att renodla försäljningen med märkesspecifika anläggningar har blivit starkare och vi har de senaste åren bevisat att vi kan hantera varumärkena var för sig med dedikerade säljorganisationer. Resultat Resultatet inom Bilaffären uppgick till 67 Mkr (89). Det försämrade resultatet beror främst på lägre bruttovinstmarginal och högre relativa kostnader i Sverige och Norge. Begagnataffären har stärkts under året, främst beroende på högre omsättning och bruttovinstmarginal. Utmaningar och möjligheter Konkurrensen på nybilsmarknaden har hårdnat till följd av konjunkturen och det finansiella läget. Under de närmaste åren kommer processer och rutiner för att öka effektiviteten i säljorganisationen att vara ett nytt fokusområde. För Bilia är det avgörande att lyckas med kundnöjdheten för att skapa lojala bilägare. Bilförsäljningen driver även eftermarknaden eftersom en såld bil genererar bokningar för våra serviceavdelningar både vid leverans och genom det servicebehov som uppstår på sikt. Bilen skapar också möjligheter till behovsförsäljning av produkter som vindrutetorkare, bromsvätska samt glas- och däcktjänster. Allt i linje med att hjälpa Bilias kunder med allt som rör bilen. För att stärka Bilias position inom Serviceaffären erbjuder våra bilförsäljare effektiva paketlösningar till kunderna som innehåller serviceabonnemang, däckhotell, finansiering och försäkring.

17 15 BILAFFäRen Försäljning av nya och begagnade bilar Finansiering och försäkring Tillbehörsförsäljning Bilaffären Nettoomsättning, Mdr 13,7 13,2 13,3 Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, %,9,7,5 Antal levererade nya bilar Antal levererade beg bilar Antal anställda

18 16 ekonomisk översikt Resultatredovisning Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat Resultat per aktie, kr 17:1 6:3 11:55 Antal aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 16:85 6:3 11:7 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal nyckeltal Rörelsemarginal, % 2,7 1,5 2,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,3 12,3 17,7 Avkastning på eget kapital, % 23,6 9,1 17, Operativt kassaflöde, Mkr Soliditet, % 32,9 27,1 29,9 Eget kapital per aktie, kr 73:85 64:3 72:5 Utdelning per aktie, kr 9:5 6: 9: Antal anställda den 31 december Styrelsen föreslår en utdelning med 9: kronor per aktie (6:).

19 Koncernöversikt 17 Starkt resultat och positiv trend inom Serviceaffären Efterfrågan på bilar i Bilias marknads områden var i nivå med föregående år, medan efterfrågan på service var något högre. Marknadssituationen förbättrades successivt under året. Bilia levererade nya bilar, vilket var 3 procent högre jämfört med 212. Underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, blev leveranserna oförändrade jämfört med föregående år. Bilaffären redovisade ett rörelseresultat på 67 Mkr (89) och en marginal på,5 procent (,7). Resultatet vid försäljning av begagnade bilar förbättrades beroende på en högre omsättning och en något högre bruttovinstmarginal. Resultatet vid försäljning av nya bilar blev däremot sämre beroende på lägre omsättning och något högre relativa kostnader. Efterfrågan inom Serviceaffären stärktes under året och rörelseresultatet uppgick till 351 Mkr (268) och marginalen till 8,7 procent (6,8). Underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade omsättningen inom Serviceaffären med cirka 3 procent. Något förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på äldre bilar, serviceavtal och merförsäljning är förklaringar till ökningen i Sverige (+5 %) och Norge (+4 %). Verksamheten i Danmark redovisade en omsättningsminskning på 15 procent beroende på de omfattande strukturella åtgärder som genomfördes under 212, då tre av åtta anläggningar stängdes. Koncernens rörelseresultat uppgick till 368 Mkr (27) och årets resultat till 29 Mkr (156). Koncernens omkostnader ökade underliggande med 1 procent jämfört med föregående år och omkostnaderna i relation till omsättningen uppgick till 13,5 procent (13,5). Lagren av begagnade bilar ökade något i slutet av året, men är med undantag för Norge på acceptabla nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar var dock på en fortsatt hög nivå och uppgick till drygt 9 gånger per år. Operativt kassaflöde minskade och uppgick till 83 Mkr (446). Kassaflödet påverkades negativt av ökad kapitalbindning, främst lager av bilar och kundfordringar, i slutet av året. Branschbedömare räknar med att personbilsmarknaderna i Bilias marknadsområden under 214 kommer att vara i nivå med situationen under 213.

20 18 Sverige Positiv utveckling inom Serviceaffären I Sverige har Bilia 69 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen och Skaraborg. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den svenska verksamheten har sju nybilsmärken: Volvo, BMW, Renault, Ford, Hyundai, Mini och Dacia. i Göteborg har byggt om anläggningen på Mölndalsvägen enligt det senaste konceptet från BMW. Bilia har även introducerat Dacia inom alla regioner. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 342 Mkr (293) och marginalen till 3, procent (2,6). Förbättringen är hänförlig till ett bättre resultat inom Serviceaffären samt försäljning av begagnade bilar. Marknaden Under året minskade den svenska marknaden för nya personbilar med 4 procent till nya personbilar ( ). Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark och cirka 65 procent (65) av alla bilar registrerades på företag. Efterfrågan inom Serviceaffären var på en bra nivå under 213 och Bilia ökade sina marknadsandelar inom det så viktiga beståndet av äldre bilar där satsningen fortsätter även under 214. Bilia levererade nya personbilar (21 695), begagnade personbilar (21 333), 2 11 nya transportbilar (2 34) och 1 92 begagnade transportbilar (942). Begagnatlagren och dess ålderstruktur höll sig på en bra nivå. Händelser under året I augusti invigdes Bilia Sisjön efter ombyggnation till en stand alone-anläggning. Anläggningen är den första i världen med Volvos nya koncept. Bilia öppnade ett helt nytt skadecenter i Uppsala och därmed är anläggningen en full serviceanläggning med försäljning, service verkstad och skadecenter. I Malmö bygger Bilia om för att skapa två stand alone-anläggningar en för Renault och en för Volvo. Bilia har även i Malmö startat byggnationen av ett helt nytt skadecenter som beräknas vara klart i juni 214. Bilia Group Utmaningar och möjligheter Arbetet med att knyta kunderna närmare med hjälp av produkter som serviceabonnemang och däckhotell fortsätter. Vid årets slut hade cirka 27 kunder tecknat serviceabonnemang och 13 hjul förvarades i Bilias däckhotell. Affärsområden som däck och glas är viktiga tillväxtområden där Bilia utmanar de etablerade kedjorna i respektive bransch. Under 212 började Bilia bearbeta beståndet av bilar äldre än sex år och har under året tagit marknadsandelar. Möjligheterna att växa ytterligare är goda. Situationen på finansmarknaden var något osäker under 213, men flera bedömare spår en konjunkturuppgång under 214. Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias andel av respektive märkes försäljning Antal Antal nya Antal bilar nya bilar nya bilar Antal Antal nya Antal bilar nya nya bilar bilar % %% Personbilar Personbilar 3 3 Personbilar Personbilar Personbilar Personbilar Antal Antal Transportbilar Antal Transportbilar Marknadsandel Transportbilar Antal Antal Antal Marknadsandel % % Renault Renault Volvo Volvo BMW BMW Mini Mini Ford Ford Dacia Dacia Hyundai Hyundai

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

Verksamhets presentation 2015. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhets presentation 2015. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären Bilaffären Ekonomisk översikt Koncernöversikt

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Verksamhetspresentation 2010

Verksamhetspresentation 2010 Verksamhetspresentation 21 innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Hela Vägen 1 Kunderna 12 Marknad & Miljö Året i korthet Finansiellt

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll VERKSAMHETS- PRESENTATION 29 ÅRET I KORTHET 29 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 13 7 Mkr (14 28). Årets resultat uppgick till 114 Mkr ( 11). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till

Läs mer

Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären Bilaffären Ekonomisk översikt Koncernöversikt

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION

VERKSAMHETSPRESENTATION VERKSAMHETSPRESENTATION 08 INNEHÅLL 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Marknad med miljöbilar i fokus 8 Bilia rustar inför framtiden 10 Marknadens drivkrafter 12

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007 VERKSAMHETSPRESENTATION 20 INNEHÅLL 1 2 4 6 8 10 16 17 23 Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 17 662 Mkr (18 160). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer