Verksamhetspresentation Allt som rör bilen. Och lite till.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till."

Transkript

1 Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till.

2 Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö 12 Serviceaffären 14 Bilaffären 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 18 Sverige 2 Norge 22 Danmark 24 Aktien, årsstämman och viktiga datum Bilia: nordens största bilkedja Bilia är Nordens största bilkedja med 94 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark. Bilia erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster. Bilia fokuserar på kunden och strävar efter att ha de mest nöjda kunderna i branschen. Serviceaffären omfattar service- och skadecenter, reservdelar, biltvätt, butiker, däck- och glascenter samt andra servicetjänster. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar. De bilvarumärken Bilia erbjuder är: Volvo, BMW, Ford, Renault, Hyundai, Mini och Dacia. Drivmedelsaffären omfattar försäljning av drivmedel i Sverige. 213 året i siffror Antal levererade nya bilar: Service - om sättning, Mkr: 4 5 Antal an läggningar: 94 Drivmedelsomsättning, Mkr: 1 7 Antal levererade begagnade bilar: 33 6 Antal anställda: 3 41 Total omsättning, Mkr: KRONOR KRONOR Bilomsättning, Mkr: KRONOR Volvokort Vinst per aktie, kr: 11:7

3 1 Viktiga händelser KVARTAL 4 KVARTAL 3 KVARTAL 2 KVARTAL 1 ImarsförvärvadesVolvo-och Ford-handlarenKvernelandBili Drammen.Isambandmedaffären avyttradesbiliasvolvo-anläggning ibryne. IaprilöppnadesenstandaloneanläggningförRenaultiEklanda igöteborg. IaugustisåldesBMW-verksamheteni Uddevalla,HenånochStrömstadtill ANAiTrollhättan. IaugustiinvigdesBiliaSisjönefteratt haomprofileratstillenmodernstand alone-anläggningförvolvo. Iseptemberstartadeomprofileringen avanläggningenijägersroavseende standaloneförvolvoochrenault. Klarthösten214. IoktoberförvärvadeBiliaen BMW-verkstadiTønsberg,Norge. InovemberutsågsLars-Gunnar Jönsson,tidigarekoncernchefpå SvenskaBil,tillnyVDiBiliaDanmark. Händelser efter balansdagen Den2januari214träffadeBilia avtalomattförvärvatoyotas verksamhetimalmö,trelleborgoch Lund.Tillträdetskeddeden1mars 214.

4 2 Affärsmodell Samspel med kunden under hela bilägandet Affärsmodellen bygger på att Bilia sätter kunden i fokus och skapar ett erbjudande kring allt som rör bilen. Och lite till. Kunden ska bara behöva en leverantör i sina bilrelaterade frågor. Bilia är en helhetsleverantör och har ett gediget utbud av produkter och tjänster inom både Bil- och Serviceaffären. Bilia följer kunden hela vägen genom bilägandet. Med ett starkt kundfokus utvecklar Bilia ständigt företagets erbjudande efter kundens, bilens och årstidens behov. Bilia har flera av de starkaste och mest populära bilvarumärkena på marknaden. Det stärker Bilaffären och bidrar till nya affärer. Redan vid försäljningen av en ny eller begagnad bil skapas kundbehov av flera tjänster som på sikt leder till besök på någon av Bilias anläggningar. När kunden exempelvis väljer finansieringslösningar via Bilia inleds en långsiktig relation. När Bilia säljer försäkring i samband med bilköpet säkerställs att Bilia får ta hand om eventuella framtida skadebehov. Bilia följer med kunden hela vägen. Serviceabonnemang har stora fördelar för kunden men är även till fördel för Bilia. Service abonnemangen har konkurrenskraftiga priser samtidigt som Bilias personliga service tekniker får tidigt inplanerade möten med kunden där de gemensamt kan se över bilens behov. Detta stärker kundrelationen samtidigt som Bilia kan presentera hela sitt utbud. Bilia har utöver service- och skadecenter även glas- och däckcenter, lackoch glasbehandling, buckelborttagning, rekonditionering, biltvätt samt hyrbilar och drivmedel på ett och samma ställe. För bilägaren är det fördelaktigt att få möjlighet att tillgodose alla sina bilrelaterade behov oavsett säsong vid ett enda besök. Bilias nära samarbete med biltillverkare, ledande däcktillverkare och andra samarbetspartners ger våra medarbetare specialkompetens inom till exempel däck och glas, vilket skapar värde för kunden. Bilias däckhotell underlättar för kunden och genererar planerade möten där vi även har möjlighet att se över vilka behov kunderna har. I anslutning till vissa av Bilias anläggningar finns oberoende bilbesiktnings företag. Bilia-kortet är navet som sammanbinder Bilias erbjudande med alla tjänster och produkter och ger möjlighet för kunden att samla alla bilrelaterade kostnader på en och samma faktura. Bilias storlek ger skalfördelar som gör att vi kan ha konkurrenskraftiga priser på alla produkter och tjänster. Bilia har anläggningar med hög tillgänglighet samt intresserad och välutbildad personal som arbetar för att ge kunden bästa möjliga service.

5 3 START Bilköp Finansiering Försäkring Serviceabonnemang Däckhotell Lackbehandling Bilia-kortet Tillbehör Allt som rör bilen. Och lite till. Drivmedel Servicecenter Vår Sommar Däckförsäljning Rekonditionering Vinter Höst Däckhotell Vinter Hyrbil Höst Biltvätt Däckskifte Service Sommar Vår Reservdelar Glasbehandling AC-rengöring Vår Sommar Glasreparation Personlig servicetekniker Vinter Höst Vägassistans Buckelborttagning Skadecenter

6 4 VD har ordet "Kundnöjdheten är en av våra viktigaste framgångsfaktorer"

7 5 Tillväxt inom Serviceaffären För Bilia har strategin med tillväxt fortsatt samtidigt som vi lyckats hålla kostnader och kapitalbindning på låga nivåer. ISverige uppgick nybilsförsäljningen till nästan 27 personbilar, vilket är i nivå med den genomsnittliga försäljningen under de senaste tio åren. Efter halvårsskiftet ökade köpkraften bland privatpersoner. Nybilsförsäljningen är viktig för vår Serviceaffär, dels genom tjänster i samband med billeveranserna, dels i form av framtida service- och reparationsbehov. I Danmark har vi efter flera år med lågkonjunktur nu sett stigande bostadspriser samtidigt som stimulanser från den danska regeringen bidragit till en ökande privat konsumtion. Bilförsäljningen blev den bästa i historien, men det är de allra minsta bilarna som efterfrågas och dessa svarade för knappt 7 procent av den totala försäljningen. Norge har för tredje året i rad haft en bra nybilsmarknad. Arbetslösheten är låg, landet har starka finanser och det säljs många bilar. Men vi känner av en hårdare prispress i Oslo-området vilket leder till lägre bruttovinstmarginaler. Serviceaffären i Norge har ställt om till verkstadskonceptet med personliga servicetekniker vilket ger ökad kundnöjdhet och lägre kostnader. Trots att marknadssituationen förbättrades under året har vi sett över våra kostnader. Ett sparprogram har genomförts som reducerar koncernens framtida kostnader med cirka 3 Mkr per år, med full effekt från och med 214. De senaste årens strategi med tillväxt fortsatte även under 213. Vi har bland annat förvärvat en verksamhet för Volvo och Ford i Drammen samt en BMWverkstad i Tønsberg. Trenden att gå från multibrandstrategi till att ge exklusivitet åt respektive bilvarumärke fortsätter och i augusti invigdes Bilia Sisjön efter ombyggnad till en modern stand alone-anläggning för Volvo. Generalagenterna efterfrågar mer exklusivitet för sina varumärken och för Bilia ger en uppdelning av varumärkena en högre effektivitet inom både försäljning och service. Specialisering gör oss skickligare och ökar vår konkurrenskraft, men förutsätter starka varumärken och stora volymer för att få lönsamhet i stand alone-anläggningen. Vårt fokus på däck- och glastjänster ger resultat och vi ser en ökad tillväxt. Med däckstjänsterna tar vi andelar från de stora aktörerna på marknaden. Bilia har intensifierat den långsiktiga satsningen med att få in fler äldre bilar till verkstäderna. Konceptet är etablerat i Sverige och under 214 kommer vi även att implementera konceptet i Norge. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 395 Mkr (331). Förbättringen är hänförlig till Serviceaffären som redovisade ett betydligt bättre resultat främst beroende på en högre omsättning som underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade med cirka 3 procent. Bilaffären redovisade ett sämre resultat beroende på högre relativa kostnader vid försäljning av nya bilar. Årets resultat uppgick till 29 Mkr (156) och resultat per aktie till 11:7 kronor (6:3). Samarbetet med våra leverantörer har fortsatt att utvecklas bra. Bilia är den största leverantören i Norden för Volvo, BMW, Ford och Renault. Även för våra övriga varumärken Hyundai, Mini och Dacia är vi en av de stora aktörerna. Kundnöjdheten är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Vi har höga mål och arbetar hela tiden på att förbättra oss. Nöjda kunder börjar med nöjda medarbetare och den årliga medarbetarundersökningen är därför mycket angelägen för oss. I den senaste undersökningen fick vi bra resultat. Framförallt medarbetarnas engagemang har ökat, vilket är glädjande. Tillsammans med våra medarbetare ska vi fortsätta arbetet med tillväxt och att bli branschens bästa servicebolag. Göteborg i mars 214 Per Avander VD och koncernchef

8 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer Visionen är att bli branschens bästa servicebolag Bilias kundlöfte Allt som rör Bilen. Och lite till. innebär att Bilia strävar efter att vara med våra kunder genom hela bilägandet med alla produkter och tjänster, vid alla tillfällen. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Strategi Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Vi ska: utveckla Bil- och Serviceaffären. i högre grad dra nytta av kopplingen mellan Bilaffären och Serviceaffären. skapa tillväxt främst inom Serviceaffären. bibehålla fokus på kapitalbindning och kostnader. fortsätta utveckla vår tillgänglighet. fortsätta utveckla våra ledare och medarbetare. stärka varumärket Bilia. Framgångsfaktorer Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. via bilförsäljning ta vara på möjligheten att knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. utveckla konceptet för personliga servicetekniker som är viktigt för att stärka kundrelationerna. medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. identifiera och utveckla ledare inom Bilia. storleken ger fördelar vid inköp, logistik och administration. varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Bilaffären. våra anläggningar har hög tillgänglighet. Finansiella mål Rörelsemarginal Avkastning sysselsatt kapital Avkastning eget kapital Tillväxt Mål, minst 15 Mål, 15 Mål, 2,2 % minst minst % 15 % % % % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick marginalen till 2,2 procent (1,9). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under 213 till 17,7 procent jämfört med 12,3 procent föregående år. Målet är att upp nå en avkastning på minst 14 procent. Bilias mål är att uppnå en avkast ning på eget kapital på minst 15 procent. Av kast ningen under 213 uppgick till 17, procent, jämfört med 9,1 procent föregående år. Mål, 5 1 % 5 % Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Tillväxten inom Serviceaffären blev cirka 2 procent och inom Bilaffären procent.

9 7

10 8 Kärnvärden Intresse, tillgänglighet och ett attraktivt bilägande Relationen med kunden är en avgörande framgångsfaktor för servicebolaget Bilia. Det avspeglas i kundlöftet och i Bilias kärnvärden Intresse, Tillgänglighet och Attraktivt bilägande. För att överträffa kundernas förväntningar är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och känner ett engagemang att hjälpa kunderna. Därför utbildar Bilia medarbetarna regelbundet som ett naturligt inslag i verksamheten. Trivseln på arbetsplatserna mäts löpande av ett externt företag och mätningarna visar på nöjda medarbetare. Målsättningen är att alla medarbetare ska vara medvetna om sin roll som säljare av varumärket Bilia. När vi möter en kund i verksamheten anstränger vi oss för att överträffa kundens förväntningar. Intresse Intresse för kundens behov är grundläggande för att uppnå Bilias vision om att bli branschens bästa servicebolag. Kundnöjdheten mäts och följs upp dagligen, via Mystery Shopping- och andra kundundersökningar, för att säkerställa att de högt uppställda målen infrias. Bilias moderna CRM-system är ett viktigt verktyg som underlättar att stärka kundrelationen. Tillgänglighet Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Företaget finns representerat på 94 platser i tre länder och har Nordens bästa nät av auktoriserade serviceverkstäder. Internet och webbtjänster är prioriterade och uppskattas av kunderna. Företagets hemsidor har över 12 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. Möjligheten att boka tid för service, däckskifte, glasreparationer och provkörning direkt på hemsidan har funnits länge. Kunderna kan även chatta med oss online. Alla lagerbilar ligger publicerade på Bilias hemsidor. Auktionssajten netbil.se är en internetbaserad tjänst inom koncernen där privat- och företagskunder erbjuds att till en fast kostnad auktionera ut sin bil. Bilia är aktiv genom sociala medier i marknadsföringen och i kommunikationen med kunderna. De sociala medierna är även effektiva kanaler för att snabbt fånga upp och bemöta synpunkter. Bilia läser inlägg och ger återkoppling direkt. Telefon tillgängligheten mäts regelbundet och målsättningen är att besvara samtliga samtal snabbt. Den nya centrala telefonväxeln har som mål att 95 procent av alla inkomna samtal ska besvaras inom 3 sekunder. Den gemensamma telefontjänsten Bilia Nu är öppen dygnet runt. Attraktivt bilägande För Bilias kunder ska det vara attraktivt att äga sin bil. Bilia erbjuder allt som bilägaren behöver: professionell service och reparationer, finansiering, försäkring, däck och däckhotell, serviceabonnemang, drivmedel, tillbehör, hyrbilar samt servicetjänster såsom glasarbeten och lackbehandling. Bilia är lyhört när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna och utvecklar ständigt sortiment och tjänster.

11 9 Allt som rör bilen. Och lite till.

12 1 Miljö Miljöpåverkan fortsatt i fokus Miljöpåverkan fortsätter att vara en viktig fråga både för kunderna och för Bilia. Företaget har väl fungerande rutiner för att ta hand om miljöfarligt avfall. Dieselmotorer med låg bränsleförbrukning är den lösning som har tagit täten i billtillverkarnas strävan efter minskad miljöpåverkan från motorerna. Även etanol och fordonsgas är etablerade drivmedel, fast i begränsad omfattning. Eldriften gör framsteg och Volvos elhybrid V6 säljs i dag på Bilias anläggningar, i första hand med inriktning på företagsmarknaden. Under 213 började BMWs eldrivna bil, i3, att säljas i både Sverige och Norge och modellen väckte stort intresse bland kunderna. På transportbilssidan har Bilia ett brett program av helt eldrivna modeller från Renault. Bilia är fullt ut certifierat att sälja Renaults elbilsprogram samt att utföra alla typer av service och underhåll på bil och batteri. Bilia kan erbjuda ett starkt elbilsprogram och ser med tillförsikt fram emot den framtida utvecklingen av elbilar. Bilias miljöpolicy Bilias egen miljöpolicy har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och företaget arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen på anläggningarna. Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. På Bilias serviceavdelningar, försäljningsavdelningar och kontor är miljöfrågan viktig och företaget arbetar på ett flertal sätt med att ta hand om miljöfarligt avfall och att minska miljöpåverkan. Under året har minskad vattenförbrukning på biltvättarna varit ett prioriterat miljömål. I tvättarna renas allt spillvatten för att eliminera risken att tungmetaller, olja och kemikalier når reningsverken. Bilia har flera Svanenmärkta biltvättar. På lackavdelningarna används i dag vattenbaserade färger i alla lackskikt utom klarlacken. Den spillolja som genereras på våra serviceavdelningar blir omhändertagen och återvinns. Även slitna däck som byts ut på Bilias olika däckcenter går till återvinning, sammanlagt 131 ton per år. Bilia ansvarar för att bilbatterier som byts ut i verksamheten återvinns på ett säkert sätt när de är förbrukade. Varje år tar vi hand om 82 ton uttjänta batterier som återanvänds till nya produkter. Bilia har under året minskat antalet kemikalier i verksamheten från 3 5 till 2 9 produkter. Vissa av produkterna har ersatts med liknande produkter som har en lägre miljöpåverkan. Minskad klimatpåverkan Från och med 213 mäts koldioxidutsläppen för merparten av alla tjänstebilar som används i Bilias verksamhet i Sverige. Uppgifterna ligger till grund för kommande års målsättningar om att minska klimatpåverkan från företagets persontransporter. Bilias system för video- och telefonkonferenser har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit färre. Merparten av Bilias medarbetare i Sverige har genomgått en miljöutbildning och under 214 ska även alla medarbetare genomgå en brandskyddsutbildning. Av Bilias anläggningar är 84 anläggningar miljöcertifierade enligt ISO 141. Bilias miljöpolicy Bilia ska: uppfylla de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal. i partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön. välja miljöanpassat och återvinningsbart material. beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster. prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön. sälja produkter som håller hög miljömässig standard. ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön. arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.

13 11

14 12 Serviceaffären Offensiv satsning och tillväxt inom Serviceaffären Bilia är offensiva inom Serviceaffären med satsningar på både nya och äldre bilar. Kundrelationen är i fokus när bilarna kräver mindre service och konkurrensen ökar. Bilia har 75 verkstäder i Norden som arbetar med service och reparationer av person- och transportbilar. Dessutom finns det 34 skadecenter som utför plåtarbeten och lackering på uppdrag från kunder som nästan uteslutande är försäkringsbolag. Bilias reservdels avdelningar assisterar de egna verkstäderna. Bilia har även 72 butiker som säljer delar över disk samt en omfattande grossistverksamhet med turbilar som levererar reservdelar till verkstäder i närområdet kring Bilias egna anläggningar. Konceptet med personliga servicetekniker, som nu är helt infört i både Sverige och Norge, är en framgång. Det ger mer nöjda kunder och fler möjligheter med den viktiga behovsförsäljningen. Konceptet bidrar till att erbjuda ett komplett utbud av tjänster och produkter för ett attraktivt bilägande. För att möta kundernas allt mer komplexa behov arbetar Bilia ständigt med att utvidga produkt- och tjänsteutbudet inom Serviceaffären. Att samla alla tjänster under ett tak och att vara en helhetsleverantör med hög tillgänglighet efterfrågas i våra kundundersökningar. I dag har kunderna möjlighet att få vinterhjulen monterade, servicen utförd, bilen rekonditionerad, glasskadan reparerad och tanken fylld vid ett enda verkstadsbesök. I butikerna och i vår webbshop har vi kompletterat reservdelssortimentet med ett brett utbud av tillbehör som takräcken, skidboxar, cykelhållare och bilbarnstolar. Däck- och hjulaffären fortsätter att växa och Bilias däckcenter erbjuder däckhotell, hjulinställning och andra däckstjänster. Även glasaffären växer stadigt. I samband med bilköpet erbjuds kunderna ett prisvärt serviceabonnemang i tre nivåer som är enkla att överblicka: Bas, Extra och Total. Abonnemangen ger återkommande möten vilket bygger upp relationen med kunden. Vid årsskiftet hade Bilia cirka 36 aktiva serviceabonnemang. Bilia-kortet är ett sätt för våra kunder att på ett enkelt sätt hantera sina utgifter för allt från billån och service till drivmedel och biltvätt. Det finns även ett bonussystem kopplat till inköpen och cirka 35 bilägare har i dag ett Bilia-kort. Händelser under året Omsättningen i Serviceaffären ökade i både Sverige och Norge. Under 213 har vi även sett ett positivt trendbrott i tillväxttakten jämfört med konkurrenter bland de oberoende verkstäderna. Under året förvärvade Bilia bland annat en BMW-verkstad i Tønsberg i Norge. Konceptet med personliga servicetekniker blev under första kvartalet helt infört i Norge. Vi intensifierade kampanjerna för konceptet Service 6+ för äldre bilar och antalet äldre bilar på våra verkstäder ökade under året. Service 6+ bidrar till behovsförsäljningen eftersom äldre bilar är i större behov av produkter som bromsvätska, spolarvätska, vindrutetorkare, glasreparationer, däck med mera. Resultat Resultatet inom Serviceaffären uppgick till 351 Mkr (268). Resultatförbättringen är främst hänförlig till en högre omsättning, som underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade med cirka 3 procent. Utmaningar och möjligheter Nya bilar kräver allt mindre service, vilket ger färre arbetstimmar på verkstäderna. Bilia fortsätter satsningen på 6+ där det finns en stor potential att hitta nya kundgrupper. Behovsförsäljningen av till exempel däck, glas och bromsvätska är en affär som fortsätter att växa och generera vinster.

15 13 Serviceaffären Servicecenter Skadecenter Reservdelar Biltvätt Butiker Däckcenter Glascenter Servicetjänster Serviceaffären Nettoomsättning, Mdr 4,1 4, 4,1 Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 9,9 6,8 8,7 Antal anställda

16 14 Bilaffären Bilen en affär som ger mervärden I Bilaffären arbetar Bilia med nya och begagnade person- och transportbilar av ledande märken. Bilförsäljningen utgör ett nav i Bilias verksamhet och skapar stora mervärden i form av servicetjänster och behovsförsäljning. Sammanlagt har Bilia 59 försäljningsanläggningar i hela Norden som arbetar med personbilar av märkena Volvo, BMW, Ford, Renault, Hyundai, Mini och Dacia samt transportbilar av märkena Renault, Ford, Dacia och Hyundai. Affären med nya personbilar är uppdelad i en privatmarknad och en företagsmarknad. Av de nya personbilar som levererades under 213 år är fördelningen cirka 65 procent till företag och 35 procent till privatkunder. Försäljningen av begagnade bilar hanteras i en separat organisation med stort fokus på hög omsättningshastighet. Sedan det nya konceptet för att hantera begagnataffären startades 29 har Bilia varje år redovisat vinst inom affärsområdet. Finansiering är en viktig del vid försäljning av bilar och den kan även vara en förutsättning för att kunden ska kunna köpa bilen. Bilia förmedlar finansieringar för cirka 4 procent av totalt antal levererade bilar och samarbetar med Volvofinans Bank i Sverige, DNB i Norge och biltillverkarnas finansbolag samt ett antal andra finansbolag. Finansieringar som förmedlats av Bilia genererar provisioner under kontraktens löptid och bidrar till resultatet inom Bilaffären. Under 213 uppgick erhållna provisioner från finansbolag till 148 Mkr (131). Händelser under året Bilia Sisjön nyinvigdes i augusti efter ombyggnad till en modern stand aloneanläggning för Volvo, enligt varumärkets senaste standard. I september inleddes även ombyggnationen av anläggningen i Jägersro där vi öppnar nya stand alone-avdelningar för både Volvo och Renault. Ombyggnaden beräknas vara klar hösten 214. Trenden att renodla försäljningen med märkesspecifika anläggningar har blivit starkare och vi har de senaste åren bevisat att vi kan hantera varumärkena var för sig med dedikerade säljorganisationer. Resultat Resultatet inom Bilaffären uppgick till 67 Mkr (89). Det försämrade resultatet beror främst på lägre bruttovinstmarginal och högre relativa kostnader i Sverige och Norge. Begagnataffären har stärkts under året, främst beroende på högre omsättning och bruttovinstmarginal. Utmaningar och möjligheter Konkurrensen på nybilsmarknaden har hårdnat till följd av konjunkturen och det finansiella läget. Under de närmaste åren kommer processer och rutiner för att öka effektiviteten i säljorganisationen att vara ett nytt fokusområde. För Bilia är det avgörande att lyckas med kundnöjdheten för att skapa lojala bilägare. Bilförsäljningen driver även eftermarknaden eftersom en såld bil genererar bokningar för våra serviceavdelningar både vid leverans och genom det servicebehov som uppstår på sikt. Bilen skapar också möjligheter till behovsförsäljning av produkter som vindrutetorkare, bromsvätska samt glas- och däcktjänster. Allt i linje med att hjälpa Bilias kunder med allt som rör bilen. För att stärka Bilias position inom Serviceaffären erbjuder våra bilförsäljare effektiva paketlösningar till kunderna som innehåller serviceabonnemang, däckhotell, finansiering och försäkring.

17 15 BILAFFäRen Försäljning av nya och begagnade bilar Finansiering och försäkring Tillbehörsförsäljning Bilaffären Nettoomsättning, Mdr 13,7 13,2 13,3 Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, %,9,7,5 Antal levererade nya bilar Antal levererade beg bilar Antal anställda

18 16 ekonomisk översikt Resultatredovisning Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat Resultat per aktie, kr 17:1 6:3 11:55 Antal aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 16:85 6:3 11:7 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal nyckeltal Rörelsemarginal, % 2,7 1,5 2,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,3 12,3 17,7 Avkastning på eget kapital, % 23,6 9,1 17, Operativt kassaflöde, Mkr Soliditet, % 32,9 27,1 29,9 Eget kapital per aktie, kr 73:85 64:3 72:5 Utdelning per aktie, kr 9:5 6: 9: Antal anställda den 31 december Styrelsen föreslår en utdelning med 9: kronor per aktie (6:).

19 Koncernöversikt 17 Starkt resultat och positiv trend inom Serviceaffären Efterfrågan på bilar i Bilias marknads områden var i nivå med föregående år, medan efterfrågan på service var något högre. Marknadssituationen förbättrades successivt under året. Bilia levererade nya bilar, vilket var 3 procent högre jämfört med 212. Underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, blev leveranserna oförändrade jämfört med föregående år. Bilaffären redovisade ett rörelseresultat på 67 Mkr (89) och en marginal på,5 procent (,7). Resultatet vid försäljning av begagnade bilar förbättrades beroende på en högre omsättning och en något högre bruttovinstmarginal. Resultatet vid försäljning av nya bilar blev däremot sämre beroende på lägre omsättning och något högre relativa kostnader. Efterfrågan inom Serviceaffären stärktes under året och rörelseresultatet uppgick till 351 Mkr (268) och marginalen till 8,7 procent (6,8). Underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade omsättningen inom Serviceaffären med cirka 3 procent. Något förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på äldre bilar, serviceavtal och merförsäljning är förklaringar till ökningen i Sverige (+5 %) och Norge (+4 %). Verksamheten i Danmark redovisade en omsättningsminskning på 15 procent beroende på de omfattande strukturella åtgärder som genomfördes under 212, då tre av åtta anläggningar stängdes. Koncernens rörelseresultat uppgick till 368 Mkr (27) och årets resultat till 29 Mkr (156). Koncernens omkostnader ökade underliggande med 1 procent jämfört med föregående år och omkostnaderna i relation till omsättningen uppgick till 13,5 procent (13,5). Lagren av begagnade bilar ökade något i slutet av året, men är med undantag för Norge på acceptabla nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar var dock på en fortsatt hög nivå och uppgick till drygt 9 gånger per år. Operativt kassaflöde minskade och uppgick till 83 Mkr (446). Kassaflödet påverkades negativt av ökad kapitalbindning, främst lager av bilar och kundfordringar, i slutet av året. Branschbedömare räknar med att personbilsmarknaderna i Bilias marknadsområden under 214 kommer att vara i nivå med situationen under 213.

20 18 Sverige Positiv utveckling inom Serviceaffären I Sverige har Bilia 69 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen och Skaraborg. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den svenska verksamheten har sju nybilsmärken: Volvo, BMW, Renault, Ford, Hyundai, Mini och Dacia. i Göteborg har byggt om anläggningen på Mölndalsvägen enligt det senaste konceptet från BMW. Bilia har även introducerat Dacia inom alla regioner. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 342 Mkr (293) och marginalen till 3, procent (2,6). Förbättringen är hänförlig till ett bättre resultat inom Serviceaffären samt försäljning av begagnade bilar. Marknaden Under året minskade den svenska marknaden för nya personbilar med 4 procent till nya personbilar ( ). Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark och cirka 65 procent (65) av alla bilar registrerades på företag. Efterfrågan inom Serviceaffären var på en bra nivå under 213 och Bilia ökade sina marknadsandelar inom det så viktiga beståndet av äldre bilar där satsningen fortsätter även under 214. Bilia levererade nya personbilar (21 695), begagnade personbilar (21 333), 2 11 nya transportbilar (2 34) och 1 92 begagnade transportbilar (942). Begagnatlagren och dess ålderstruktur höll sig på en bra nivå. Händelser under året I augusti invigdes Bilia Sisjön efter ombyggnation till en stand alone-anläggning. Anläggningen är den första i världen med Volvos nya koncept. Bilia öppnade ett helt nytt skadecenter i Uppsala och därmed är anläggningen en full serviceanläggning med försäljning, service verkstad och skadecenter. I Malmö bygger Bilia om för att skapa två stand alone-anläggningar en för Renault och en för Volvo. Bilia har även i Malmö startat byggnationen av ett helt nytt skadecenter som beräknas vara klart i juni 214. Bilia Group Utmaningar och möjligheter Arbetet med att knyta kunderna närmare med hjälp av produkter som serviceabonnemang och däckhotell fortsätter. Vid årets slut hade cirka 27 kunder tecknat serviceabonnemang och 13 hjul förvarades i Bilias däckhotell. Affärsområden som däck och glas är viktiga tillväxtområden där Bilia utmanar de etablerade kedjorna i respektive bransch. Under 212 började Bilia bearbeta beståndet av bilar äldre än sex år och har under året tagit marknadsandelar. Möjligheterna att växa ytterligare är goda. Situationen på finansmarknaden var något osäker under 213, men flera bedömare spår en konjunkturuppgång under 214. Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias andel av respektive märkes försäljning Antal Antal nya Antal bilar nya bilar nya bilar Antal Antal nya Antal bilar nya nya bilar bilar % %% Personbilar Personbilar 3 3 Personbilar Personbilar Personbilar Personbilar Antal Antal Transportbilar Antal Transportbilar Marknadsandel Transportbilar Antal Antal Antal Marknadsandel % % Renault Renault Volvo Volvo BMW BMW Mini Mini Ford Ford Dacia Dacia Hyundai Hyundai

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer