Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till."

Transkript

1 Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till.

2 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till Mkr (18 16). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 31 Mkr (498) och marginalen till 1,8 procent (2,7). Årets resultat uppgick till 152 Mkr (42). Vinst per aktie uppgick till 6:15 kronor (16:85). Operativt kassaflöde uppgick till 446 Mkr (485). Utdelning föreslås med 6: kronor per aktie (9:5). Nettolåneskulden uppgick till 395 Mkr (323). Händelser under året I februari förvärvade Bilia BMW-verkstaden Blombergs service i Lidingö AB. I februari förvärvade Bilia BMW- och Volvohandlaren Stenshagen Bil i Norge. I mars beslutades att skapa två nya stand alone-anläggningar i Oslo för Volvo och BMW, i Fornebu respektive Skøyen. I mars beslutades att Bilia-anläggningen i Sisjön byggs om till Volvos största stand aloneanläggning i världen. I samband med förändringen skapas en stand alone-anläggning för Renault. Bilia avyttrade i juni BMW -verksamheten i Moss och Fredrikstad. Bilia-anläggningen i Jägersro byggs om till en Volvo stand alone samt en stand alone-anläggning även för Renault. Bilia mottog pris för bäst värdetillväxt inom den europeiska bilbranschen av Automotive News.

3 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 18 Sverige 2 Norge 22 Danmark 24 Aktien, årsstämman och viktiga datum Detta är Bilia Bilia är Nordens största bilåterförsäljare en koncern med en stark position i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder kunderna allt som behövs för ett attraktivt bilägande. Och lite till. I augusti öppnade Bilias nybyggda Volvo- och Renault-verkstad i Lerum. I november förvärvade Bilia BMW-verksamheten i Auto 7H-koncernen med flera anläggningar i västra Sverige. Bilia har i mars 213 träffat avtal om förvärv av rörelsen i Kverneland Bil Drammen AS, varvid Kverneland Bil samtidigt förvärvar Bilias rörelse i Bryne. Med 1 anläggningar i tre länder är Bilia ledande i Norden när det gäller försäljning av person- och transportbilar. Anläggningarna är lokaliserade i storstadsregionerna. I Sverige finns vi i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Mälardalen och Skaraborg. De norska anläggningarna är koncentrerade i och omkring Oslo samt i Stavanger. I Danmark är vi representerade i Köpenhamnsområdet. Vårt kundlöfte Hela Vägen syftar på att vi ska erbjuda kunderna allt de behöver för sitt bilägande. Förutom de traditio nella verkstadstjänsterna är vi även glasmästare och däckhandlare med ett stort utbud av däck hotell. Bilia erbjuder dessutom också finansiering, försäkring, tillbehör och service tjänster samt andra tilläggs tjänster. Visionen är att bli branschens bästa servicebolag och Bilias kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och Attraktivt bilägande fokuserar på kundens upplevelse. I Serviceaffären ingår verkstäder, reservdelar, drivmedel, butiker, däckverksamhet, glasreparationer samt andra tjänster och produkter. Koncernen kan tack vare sin storlek teckna fördelaktiga avtal med Bilias leverantörer. Vi arbetar kontinuerligt för att finna nya koncept som tilltalar kunderna. Bilaffären utgörs av nya och begagnade person- och transportbilar. De varumärken Bilia erbjuder kunderna är: Volvo, BMW, Ford, Renault, Hyundai, Mini, Nissan och Dacia. Bilia-aktien finns sedan 1984 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. 212 ingick den i indexet OMX Stockholm Mid Cap PI. I slutet av 212 skapade anställda tillsammans en omsättning på Mkr.

4 2 / VD har ordet Väl rustade för framtiden Problemen i euroområdet påverkade verksamheten negativt i både Sverige och Danmark. Vi har under året vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna och även lyckats hålla kapitalbindningen på en låg nivå. Tillsammans med ett starkt fokus på tillväxt, kundnöjdhet samt våra varumärken står vi väl rustade för framtiden. I Sverige och Danmark var marknadssituationen en utman ing under 212. De finansiella problemen i övriga Europa påverkade nybilsförsäljning och servicemarknad negativt och Bilia fick anpassa verksamheten efter den försämrade marknadssituationen. Vi har med framgång genomfört sparprogram i främst Sverige och Danmark som totalt beräknas minska kostnaderna med 11 Mkr per år. I Danmark har omfattande åtgärder vidtagits för att sänka kostnaderna. Under året har tre anläggningar stängts och verksamheten kommer under 213 att drivas från fem anläggningar. Totalt i Danmark har kostnadsmassan sänkts med cirka 6 Mkr. I Norge är situationen annorlunda. Med låg arbetslöshet, stark finansiell ställning samt oljetillgångar är landet betydligt mer stabilt. För Bilia Norge var det historiskt sett ett av de bättre åren när det gäller nybilsförsäljningen. Även efterfrågan på begagnade bilar var stark. 212 fortsatte vi med vår strategi för tillväxt. Vi förvärvade en BMW-verkstad på Lidingö och i Norge gjorde vi en storaffär med förvärvet av Stenshagen Bil i Oslo respektive Kongsvinger. I november förvärvades även BMWåterförsäljaren Auto 7H i västra Sverige. En trend under året har varit att skapa anläggningar som ger exklusivitet åt ett enda varumärke. I Sverige har vi börjat bygga upp stand alone-anläggningar för Volvo i både Sisjön och Jägersro. I Norge är Skøyen exklusivt för BMW och Fornebu exklusivt för Volvo. Specialiseringen gör oss skickligare och ökar vår konkurrenskraft. Det är även glädjande att se att våra nya affärsområden med däck och glas fortsätter att växa. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 31 Mkr (498), vilket vi är nöjda med mot bakgrund av den tuffa marknadssituationen under 212. Försämringen är främst hänförlig till lägre efterfrågan inom Serviceaffären. Rörelsemarginalen blev 1,8 procent vilket ska jämföras med målet på minst 2,2 procent. Samarbetet med våra leverantörer har fortsatt att utvecklas väl. Vi är den största återförsäljaren i Norden för Volvo, BMW, Ford, Renault samt Mini och är även relativt stora avseende våra övriga varumärken Hyundai, Nissan och Dacia. Under hösten upprepade vi konceptet med en konferens för ledarna inom koncernen. Årets tema handlade om att alla medarbetare är säljare. Säljkulturen är viktig, inte minst när vi ska leva upp till vår målsättning att vara en helhetsleverantör för kunderna. Kundnöjdheten var i starkt fokus under hela året och vi såg en positiv utveckling i alla våra marknader. Vi satte i oktober månad nya rekord för kundnöjdheten inom både nybils försäljning och servicemarknad. I Norge infördes konceptet med personliga servicetekniker och vi kunde direkt se att det hade en positiv effekt på kundernas uppfattning om oss. Det är fantastiskt att se engagemanget från alla drivna medarbetare, yrkeskunniga människor som är lika skickliga när det gäller bilarna och våra andra produkter som i mötet med kunderna. De är vår största tillgång. Göteborg i mars 213 Per Avander VD och koncernchef

5 3

6 4 / Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål

7 5 Visionen är att bli branschens bästa servicebolag Bilias erbjudande En bättre affär innebär ett tydligt fokus på nyttan för kunden. Vi eftersträvar att alltid utvecklas och säkerställa att vi lever upp till våra kärnvärden. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Strategi Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Vi ska: Fortsätta att utveckla ledare och medarbetare. Bibehålla fokus på kapitalbindning och kostnader. Utveckla Serviceaffären. I högre grad dra nytta av kopplingen mellan Bilaffären och Serviceaffären. Skapa tillväxt främst inom Serviceaffären. Stärka varumärket Bilia. Framgångsfaktorer Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. Bilförsäljning ger möjlighet att även knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. Personliga servicetekniker är ett viktigt koncept för att stärka kundrelationerna. Medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. En process att identifiera och utveckla framtida ledare inom Bilia. Storleken ger fördelar vid inköp, logistik och administration. Varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Bilaffären. Våra anläggningar har hög tillgänglighet. Finansiella mål Rörelsemarginal Avkastning sysselsatt kapital Avkastning eget kapital Tillväxt Mål, 15 Mål, 15 Mål, 2 minst minst minst 1 1 2,2 % 14 % 15 % % % % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick marginalen till 1,8 procent (2,7). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under 212 till 11,5 procent jämfört med 2,3 procent föregående år. Målet är att upp nå en avkastning på minst 14 procent. Bilias mål är att uppnå en avkast ning på eget kapital på minst 15 procent. Av kast ningen under 212 uppgick till 8,5 procent, jämfört med 23,6 procent föregående år Mål, % 5 % Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Genomförda förvärv under året kunde inte kompensera för den lägre efterfrågan. Tillväxten blev negativ både inom Bil- och Serviceaffären.

8 6 / Bilias kärnvärden

9 7 Kärnvärden och kundlöfte stärker Bilias kundrelation Hela Vägen är Bilias kundlöfte. Vi följer kunden genom hela bilägandet är tillgängliga, intresserade och erbjuder kompletterande tjänster och lösningar. För att leva upp till kundlöftet arbetar vi kontinuerligt med våra kärnvärden: Intresse, Tillgänglighet och Attraktivt bilägande. De genomsyrar alla processer och är tätt sammankopplade med varandra. Engagemang och kompetens är avgörande för att infria kundlöftet och Bilia mäter kontinuerligt hur nöjda medarbetarna är. Utbildningsenheten Bilia Academy skräddarsyr utbildningar efter medarbetarnas behov. Intresse Intresse är grundläggande för att uppnå Bilias vision om att bli branschens bästa servicebolag. För att säkerställa att vi når våra högt uppställda mål mäts kundnöjdheten på individnivå dagligen. Här får vi en direkt och viktig återkoppling i vår strävan att alltid bli bättre. Tillgänglighet Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Vi ska vara tillgängliga och finnas nära kunderna, hela vägen genom bilägandet. Företaget finns representerat på många platser i tre länder och har Nordens tätaste nät av auktoriserade serviceverkstäder. Internet och webbtjänster är prioriterade och uppskattas av kunderna. Bolagets hemsidor har över 1 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. I början av 212 lanserades en ny hemsida. Det går att boka tid för service, däckskifte och provkörning direkt på hemsidan. Kunderna kan även chatta med oss online. Telefonen är ett viktigt verktyg och tillgängligheten på telefon mäts regelbundet. För att kunna hålla en hög tillgänglighet är operatörer och alla funktioner kring telefonin under ständig bevakning och översyn. I början av 212 öppnades ett gemensamt telefonnummer, Bilia Nu, som är tillgängligt dygnet runt. För att öka tillgängligheten och för att kunna arbeta ännu mer proaktivt implementerade Bilia ett nytt hanteringssystem för kundrelationer under våren 212. Attraktivt bilägande För Bilias kunder ska det vara attraktivt att äga sin bil. Vi erbjuder helhetslösningar som innehåller bra produkter och ger ett mervärde. Vi har ett brett utbud av produkter och tjänster, allt från finansiering och försäkring till serviceabonnemang och däckhotell. Bilia erbjuder allt som bilägaren behöver: professionell service och reparationer, däck och däckhotell, drivmedel och tillbehör, servicetjänster såsom glasarbeten och lackförsegling. Vi är lyhörda när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna.

10 8 / Kunderna

11 9 Nöjda kunder en förutsättning För att lyckas i den hårda konkurrensen är nöjda kunder helt avgörande. Bilia arbetar därför kontinuerligt och målmedvetet med att öka kundtillfredsställelsen. Kontakten med kunderna är en avgörande framgångsfaktor. Därför är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och känner engagemang. Trivseln på arbetsplatsen mäts löpande och Bilia investerar i anpassade utbildningar. Alla medarbetare har en medvetenhet om sin roll som säljare av varumärket Bilia. När vi möter en kund i verksamheten anstränger vi oss för att överträffa förväntningarna. Alla som ringer blir hälsade med Välkommen till Bilia. Kundlöftet Hela Vägen, med ledorden Allt som rör bilen. Och lite till., kopplar samman kundfokus med ambitionerna kring försäljningen. Hela företaget har en vilja att anstränga sig för att hjälpa kunderna med allt som rör deras bilägande. Bilia är en helhetsleverantör kring allt som rör Bilen och lite till. Under året har medarbetarna fått utbildning och coachning i ett nytt system för hantering av kundrelationer. För att förstärka säljarbetet och komma närmare kunderna har Bilia delegerat ut kundrelationsansvar till dedikerade personer inom företaget. Den digitala närvaron har hög prioritet. I början av 212 publicerades en ny, mer kundanpassad hemsida där nyheter och erbjudanden visas kontinuerligt. Även Facebook används för att kommunicera med kunderna och marknadsföra utbudet av produkter och tjänster. De sociala medierna är dessutom viktiga kanaler för att snabbt fånga upp och bemöta synpunkter från kunderna. Bilia läser inläggen dagligen och ger feedback. Auktionssajten netbil.se är ytterligare en internetbaserad tjänst inom koncernen. Där erbjuds både privat- och företagskunder att till en fast kostnad auktionera ut sin bil på webben. Målsättningen är att nå 1 procent tillgänglighet. Det gäller alla kundkanaler hemsidor, telefon, chatt, sms med mera och kräver bra tekniska lösningar. Under 212 utökade Bilia Kundservice sin tillgänglighet med en 24-timmarslinje, Bilia Nu. Flera av våra verkstäder har dessutom utökade öppettider och kommer i större utsträckning att anpassas efter kundernas behov. Helnöjda kunder Verkstadsradar Nybilsradar Graferna visar andelen helnöjda Volvokunder i Sverige. Helnöjda kunder är de som angett en femma på en femgradig skala. Bilia mäter kundnöjdhet kontinuerligt. Mätningarna visar att Bilia i huvuddelen av mätningarna har högre kundnöjdhet jämfört med övrig Volvohandel. Prestationen ska ses mot bakgrund av att Bilia finns i storstäderna, där det är svårare att uppnå hög kundtillfredsställelse % Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel juni 1 dec 1 juni 11 dec 11 juni 12 dec 12 % Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel juni 1 dec 1 juni 11 dec 11 juni 12 dec 12

12 1 / Marknad & Miljö

13 11 Tillväxtområden viktigare Den finansiella oron i övriga Europa påverkade även Sverige och Danmark medan Norge påverkades marginellt under 212. Redan i början av året märktes en trend med vikande bilförsäljning. Tendensen blev starkare under hösten. I de marknader där Bilia verkar registrerades nya personbilar (613 33) under året. För Bilias del blev resultatet levererade personbilar (37 879). Den vikande försäljningen har inneburit en starkare fokusering på tillväxtområden inom Serviceaffären. Bilia är en helhetsleverantör med såväl glasmästeri och däckcenter samt butiker med reservdelar och tillbehör. Internet har blivit etablerat som försäljnings- och informationskanal. Kunderna uppskattar möjligheten att boka tjänster och köpa Diesel- och bensinmotorer är betydligt mer bränslesnåla än tidigare, med bättre vrid moment och god effekt även på låga varvtal. Även etanol och fordonsgas är etablerade som driv medel fast fortsatt i begränsad omfattning. Under hösten 212 startade produktionen av Volvo V6 elhybrid. Sedan cirka ett år tillbaka är Bilia fullt ut certifierad att sälja Renaults elbilsprogram samt utföra alla typer av service och underhåll på bil och batteri. Renault är Europas ledande tillverkare inom elbilsteknik och under året kommer ytterligare två modeller. tillbehör via webben. Internet är även ett viktigt verktyg för att söka information inför ett bilköp. Bilias hemsida är utformad för att följa den här utvecklingen. Från och med juni 213 kommer bilförsäljning att vara underkastad samma konkurrensrättsliga regler som övriga branscher inom EU. De nya reglerna kan innebära förändringar för Bilia på sikt om någon av Bilias fordonsleverantörer väljer att begränsa sina återförsäljares valfrihet. Miljöpåverkan fortsatt i fokus Miljöpåverkan fortsätter vara en viktig fråga för kunderna och Bilia. Men inriktningen mot lägre förbrukning är en starkare utvecklingstrend än alternativa bränslen. Bilias egen miljöpolicy har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och företagets klimatpåverkan analyseras kontinuerligt. Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall och alla anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 141. Medarbetarna får genomgå en miljöutbildning och bland företagets kemiprodukter fasas miljöfarliga ämnen ut kontinuerligt. Bilias system för video- och telefonkonferenser har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit färre. Bilias miljöpolicy Bilia ska: Uppfylla de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal. I partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön. Välja miljöanpassat och återvinningsbart material. Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster. Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön. Sälja produkter som håller hög miljömässig standard. Ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön. Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.

14 12 / Serviceaffären

15 13 Offensiv satsning inom Serviceaffären En nyckelfaktor för att lyckas i en allt hårdare konkurrens är att skapa långvariga kundrelationer. Bilia fortsätter sin offensiva satsning inom Serviceaffären. D För att möta kundernas allt mer komplexa behov arbetar Bilia sedan flera år med att utvidga produkt- och tjänsteutbudet på eftermarknaden, eller Serviceaffären som vi kallar den. Redan i dag har våra kunder möjlighet att få vinterhjulen monterade, servicen utförd, bilen rekonditionerad, glasskadan reparerad, tanken fylld och besiktningen, av en extern partner, avklarad på samma dag. Har kunden inte tid att vänta finns hyrbilar att tillgå. Att samla alla tjänster under ett tak, att vara en helhetsleverantör, är något som efterfrågas i våra kundundersökningar. Bilarna blir allt mer säkra, tillförlitliga och tekniskt avancerade. Däck och hjul är exempel på ett produktområde som utvecklats snabbt de senaste åren. Där har krav på högre säkerhet, lägre bullernivåer, lägre miljöpåverkan och lägre drivmedelsförbrukning skapat en allt mer komplicerad produktflora. Däck är ett affärsområde där vi ser stor potential. Med vår höga kompetens och våra konkurrenskraftiga produkter ska vi vara ett naturligt val för bilförare när de ska köpa däck och hjul. Våra däckcenter erbjuder däckhotell, hjulinställning och andra däckstjänster. De är mycket uppskattade och byggs ut kontinuerligt för att möta den stigande efterfrågan. Däck och hjul är även en allt mer självklar del av våra serviceteknikers erbjudande, med tydliga råd om säkerhet och kvalitet. En annan förbättring är att vi nu även erbjuder möjligheten att via vår hemsida boka tid för att reparera glasskador. Tidigare var det bara möjligt för servicebesök och hjulskiften. När kunderna bokar tid på internet finns även möjligheten att ställa frågor via en chattfunktion. Det går även bra att ringa oss, dygnet runt. I butikerna och i vår webbshop har vi kompletterat reservdelssortimentet med ett brett utbud av takräcken, skidboxar, cykelhållare, bilbarnstolar med mera. Allt det här är exempel på hur vi på Bilia arbetar för att vara en helhetsleverantör med hög tillgänglighet.

16 14 / Serviceaffären (fortsättning)

17 15 Under året arbetade Bilia vidare med strategin för tillväxt inom Serviceaffären. En BMW-verkstad på Lidingö förvärvades och dessutom öppnade vi en nybyggd Volvo- och Renault-verkstad i Lerum. Konceptet med personliga servicetekniker har varit en framgång i Sverige och under 212 infördes konceptet även i Norge. Kunder som står i direktkontakt med en servicetekniker är mer nöjda än andra kunder, det ger oss ökade möjligheter att förstå deras behov och anpassa vårt produkt- och tjänsteutbud. Internt arbetar vi kontinuerligt med temat alla är säljare. Budskapet handlar om att alla medarbetare ska ha kundfokus och tänka på sin roll som säljare av varumärket Bilia och av alla produkter och tjänster. I samband med bilköpet erbjuds kunderna ett prisvärt service abonnemang i tre nivåer: Bas, Extra och Total. Nivåerna är enkla att överblicka med tydliga priser och innehåll. När Bilia säljer en bil finns ett förtroende mellan kund och säljare som ger ett försprång jämfört med våra konkurrenter på servicemarknaden som inte har egen bilförsäljning. Bilias servicemarknadsavdelning kon taktar de kunder som inte har teck nat serviceabonnemang eller missat att beställa andra tilläggstjänster och tillbehör vid bilköpet. Abonnemangens syfte är att bygga relationer eftersom de skapar återkommande möten mellan servicetekniker och kunder. Sedan starten har Bilia sålt cirka 3 serviceabonnemang. Efter den inledande succén med serviceabonnemang till nya bilar breddas nu utbudet till att omfatta även begagnade bilar, där det finns en stor potential att nå nya kundgrupper. Redan i dag kör ungefär hälften av våra kunder en bil som är äldre än fem år, men penetrationen är lägre än för kunder med nyare bilar. Därför har vi under året lanserat Service 6+, ett nytt servicekoncept med ett lägre pris. Det lägre priset är motiverat av att äldre bilar inte är lika komplicerade som nya. Dessutom är investeringarna i verktyg och annan utrustning redan betalda. Bilia-kortet är ett bra sätt för våra kunder att hantera sina utgifter för allt från billån och service till drivmedel. Kortet ger möjlighet att dela upp betalningen på fyra månader och går även att knyta till Visa. Det finns även ett bonussystem kopplat till inköpen. Bilia har under året gjort offensiva marknadssatsningar med bland annat tv-reklam där grundbudskapet har varit att vi är en helhetsleverantör kring bilägandet. Vi arbetar även med regelbundna marknadsundersökningar för att hitta rätt prisnivåer. Priserna justeras efter säsongerna, till exempel har vi erbjudandet Röd avgång som innebär lägre priser när våra verkstäder har låg beläggning.

18 16 / Ekonomisk översikt Resultatredovisning Under 212 minskade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 31 Mkr (498). Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat Årets resultat uppgick till 152 Mkr (42) och resultat per aktie till 6:15 kronor (16:85). Resultat per aktie, kr 6:15 17:1 16:35 Antal aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 6:15 16:85 16:5 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 11,5 procent (2,3). Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,5 procent (23,6). Styrelsen föreslår en utdelning med 6: kronor per aktie (9:5). Nyckeltal Rörelsemarginal, % 1,4 2,7 3,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,5 2,3 23,9 Avkastning på eget kapital, % 8,5 23,6 25,7 Operativt kassaflöde, Mkr Soliditet, % 3,3 32,9 34,2 Eget kapital per aktie, kr 71:1 73:85 69:9 Utdelning per aktie, kr 6: 9:5 12: Antal anställda den 31 december

19 Koncernöversikt / 17 Förvärv och kostnadsminskningar Under året tryckte Bilia på gaspedalen genom att förvärva verksamheter samtidigt som vi tryckte på bromspedalen och vidtog åtgärder för att minska kostnaderna. Bilia levererade nya bilar under året, vilket är 16 procent färre jämfört med 211. Efterfrågan inom Serviceaffären var också på en lägre nivå och nettoomsättningen minskade med 3 procent. Underliggande, justerat för gjorda förvärv under året, uppgick minskningen inom Serviceaffären till cirka 6 procent. Rörelseresultatet minskade med 188 Mkr och uppgick till 31 Mkr, försämringen är främst hänförlig till lägre efterfrågan inom Serviceaffären. Under året förvärvades en BMW-handlare i Norge och en i Sverige som tillsammans svarar för en årlig omsättning på cirka 1,4 Mdr. Begagnataffären var stabil och resultatet förbättrades något jämfört med föregående år. Under året har sparprogram och andra åtgärder genomförts som beräknas att reducera kostnaderna med cirka 11 Mkr per år. Verksamheten i Danmark har drabbats hårdast av en lägre efterfrågan och tre av totalt åtta anläggningar har stängts under året. Lagren av både nya och begagnade bilar var på bra nivåer och omsättningshastigheten för begagnade bilar var fortsatt hög och uppgick till 1 gånger per år. Kassaflödet var starkt och koncernen redovisade en låg skuldsättning. Branschbedömare räknar med att personbils marknaderna i Bilias marknadsområden under 213 kommer att vara marginellt lägre jämfört med situationen under 212. Bilaffären Försäljning av nya och begagnade bilar Finansiering och försäkring Tillbehörsförsäljning Serviceaffären Servicecenter Skadecenter Reservdelar Biltvätt Butiker Däckcenter Glascenter Servicetjänster Drivmedelsaffären Drivmedel

20 18 / Sverige Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias andel av respektive märkes försäljning Antal nya bilar Personbilar Transportbilar Antal nya bilar % Personbilar Antal Marknadsandel % Transportbilar Antal Marknadsandel Renault Volvo Mini BMW Ford Dacia Hyundai

21 19 l nya bilar En svagare marknad i Sverige I Sverige har Bilia 74 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen och Skaraborg. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den svenska verksamheten har sju nybilsmärken: Volvo, BMW, Renault, Ford, Hyundai, Mini och Dacia. Marknaden 212 blev resultatmässigt Personbilar ett ganska 3 ansträngt år för Bilia. Begagnatlagren och dess ålderstruktur höll sig på en bra nivå. Under 2 året Transportbilar dämpades nybilsförsäljningen till privatkunder på grund av den fortsatta finansiella 1 oron inom euroområdet. Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark och cirka 65 procent (61) av alla bilar registrerades på företag. Efterfrågan inom Serviceaffären var lägre under 212 jämfört med föregående år. Under året minskade den svenska marknaden för nya personbilar med 8 procent till bilar (34 984). Bilia levererade nya personbilar (27 192), begagnade personbilar (21 978), 2 34 nya transportbilar (2 515) och 942 begagnade transportbilar (1 26) Antal nya bilar % Händelser under året Bilia expanderade på servicesidan. En ny BMW-verkstad öppnades på Lidingö samt en helt nybyggd Volvo-verkstad i Lerum. I november tillträdde Bilia BMW-återförsäljaren Auto 7H-koncernen som bedriver verksamhet i västra Sverige. Verksamheten kommer att ge ett bra tillskott både vad det gäller volymer och resultat. Resultat Rörelseresultatet 9 Personbilar på 28 Mkr 4 (414) når inte upp till målsättningen, Antal men är på en acceptabel nivå 3 mot 6bakgrund Marknadsandel av den marknadsnedgång som skedde under Transportbilar året. Försämringen 2 är hänförlig till en 3 lägre Antal efterfrågan inom Serviceaffären. Marknadsandel 1 Serviceaffären minskade med 5 procent. För att möta den svagare efterfrågan har Renault ett sparprogram Volvo genomförts. Kostnaderna beräknas att minska med cirka 4 Mkr per år och sparprogrammet ger full effekt från och med 213. Utmaningar och möjligheter Arbetet med att knyta kunderna närmare med hjälp av produkter som serviceabonnemang och däckhotell fortsätter och vid årets slut hade cirka 24 kunder tecknat serviceabonnemang och vi förvarade 9 hjul i våra däckhotell. Affärsområden som däck och glas är viktiga tillväxtområden där Bilia utmanar de etablerade kedjorna i respektive bransch. Vi började under året att bearbeta det äldre beståndet, det vill säga bilar äldre än sex år och vi ser goda möjligheter att växa inom det kundsegmentet. Redan första månaden gav satsningen fler äldre bilar i våra verkstäder. Situationen på finansmarknaden var osäker under 212 men flera bedömare spår en långsam konjunkturuppgång under 213 och 214. Bilia Sverige Nettoomsättning, Mkr Andel av Bilias omsättning, % % Rörelseresultat, Mkr Service Bil 49 9 Mini Drivmedel Totalt Rörelsemarginal, % BMW Ford Dacia Hyundai Service 8,6 11,5 Bil,6 1, Drivmedel 1,1 1,2 Totalt 2,5 3,4 Bilias leveranser uppdelat per märke, % Personbilar Transportbilar Volvo, 58 BMW, 16 Renault, 12 Ford, 9 Hyundai, 3 Mini, 2 Dacia, Renault, 62 Ford, 36 Dacia, 2 Hyundai,

22 2 / Norge Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias andel av respektive märkes försäljning Antal nya bilar Personbilar Transportbilar Antal nya bilar % Personbilar Antal Marknadsandel % Transportbilar Antal Marknadsandel Volvo BMW Ford Nissan

23 21 nya bilar Bra resultat på stark marknad I Norge har Bilia 21 anläggningar två i Stavanger och de övriga i området kring Oslo. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den norska verksamheten har fyra nybilsmärken: Volvo, BMW, Ford och Nissan samt utför auktoriserad service på Renault och Mini. Bilia Norge Marknaden Bilmarknaden i Personbilar 8 Norge var på en hög nivå även under 212 Transportbilar med en totalmarknad 6 på nya personbilar ( ). BMW 4 hade en betydande framgång, Volvo var stabilt, medan Ford hade en tillbakagång 2 på marknaden. Under året levererade Bilia nya personbilar (6 75), 7 37 begagnade personbilar (6 146) och 165 nya transportbilar (126) Antal nya bilar % Händelser under året I februari förvärvades Stenshagen Bil Oslo AS den största BMW-handlaren i Norge och den tredje största Volvo-handlaren i Oslo. I köpet ingick även Stenshagen Bil Kongsvinger AS som säljer BMW och Nissan. Under våren blev verksamheterna integrerade i Bilia. I samarbete med Volvo och BMW har en etablering av stand alone-anläggningar startat, på Fornebu respektive Skøyen. En ny anläggning i Hamar öppnades i april och i juni såldes Bilias BMW-verksamhet i Moss och Fredrikstad. Anläggningarna i Gol, Jessheim, Økern och Forus uppgraderades under året. Dessutom implementerades konceptet med personliga servicetekniker, PST. Vid årets slut återstod endast två verkstäder att implementera Resultat Rörelseresultatet 6 Personbilar på 117 Mkr (128) 4 Antal är historiskt bra. Bilaffären gav 3 4 Marknadsandel ett rörelseresultat på 7 Mkr (48). Transportbilar 2 Affärsområdet begagnade bilar var 2 Antal tillfredsställande Marknadsandel och levererade 1 för fjärde året i rad ett positivt resultat. Serviceaffären hade en negativ resultat utveckling till följd Volvo av implementeringen av PST-konceptet. När konceptet är helt infört förväntas Serviceaffären ge ett ekonomiskt resultat i nivå med tidigare år, men med betydligt högre kundtillfredsställelse. Utmaningar och möjligheter Både nybilsförsäljning och servicemarknad är hårt konkurrensutsatta. Konceptet med PST ger dock Bilia en konkurrensfördel framför såväl fria aktörer som andra auktoriserade verkstäder. Den krävande situationen i övriga Europa påverkade marknaden även i Norge. Tillverkarna vill få ut fler bilar på den norska bilmarknaden vilket håller volymerna uppe men kan resultera i en lägre bruttovinstmarginal. Importen av begagnade bilar ökade betydligt under 212 och där tog även Bilia en aktiv position Nettoomsättning, Mkr % 212 Andel 211 av Bilias omsättning, % BMW Rörelseresultat, Mkr Service Bil 7 48 Drivmedel 1 1 Totalt Rörelsemarginal, Ford % Nissan Service 4,4 8,3 Bil 1,5 1,3 Drivmedel 2,3 2,8 Totalt 2,2 2,8 Bilias leveranser uppdelat per märke, % Personbilar Transportbilar Volvo, 53 BMW, 32 Ford, 15 Nissan, Ford, 1