Verksamhetspresentation Allt som rör bilen. Och lite till.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till."

Transkript

1 Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till.

2 Affärsmodell Innehåll B Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären Bilaffären Ekonomisk översikt Koncernöversikt Sverige Norge Danmark Aktien, årsstämman och viktiga datum Viktiga händelser Kvartal 1 Bilia förvärvade Toyotas verksamhet samt rörelsefastigheter i Malmö, Trelleborg och Lund. Kvartal 4 Bilia träffade avtal om försäljning av verksamheten i Stavanger i Norge. Tillträdet var den 1 januari 215. Kvartal 2 Bilia firade 3 år på börsen och är därmed ett av Stockholmsbörsens äldsta företag. Kvartal 3 Bilia Segeltorp öppnade en ny bilutställning och erbjuder numera även service för Hyundai. Bilia sålde rörelse fastigheterna, som ingick i förvärvet av Toyota, till Balder Fastighets AB. Händelser efter balansdagen Bilia träffade den 21 januari 215 avtal om att förvärva en Toyotaverksamhet i Norge som omsätter cirka 1 Mdr. Tillträdet ägde rum den 1 mars 215. Bilia ABs styrelse beslutade den 2 mars 215 att verksamheten i Danmark ska säljas alternativt läggas ned. För ytterligare information se sidan 22.

3 Året i siffror Året i siffror Service - om sättning, Mkr 425 Bilomsättning, Mkr levererade begagnade bilar 36 3 levererade nya bilar Total omsättning, Mkr Drivmedelsomsättning, Mkr 1 5 Volvokort anläggningar 97 anställda Vinst per aktie, kr 15:35 Bilia Nordens största bilkedja Bilia är Nordens största bilkedja med 97 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark. Bilia erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster och strävar efter att ha de mest nöjda kunderna i branschen. Serviceaffären omfattar service- och skadecenter, reservdelar, biltvätt, butiker, däck- och glascenter samt andra servicetjänster. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar. De bilvarumärken Bilia erbjuder är Volvo, BMW, Ford, Renault, Toyota, Dacia, Hyundai och MINI. Drivmedelsaffären omfattar försäljning av drivmedel i Sverige. 1

4 Affärsmodell Med kunden under hela bilinnehavet» Bilia är en helhetsleverantör med ett gediget utbud av produkter och tjänster inom både Bil- och Serviceaffären. Vår affärsmodell bygger på att sätta kunden i fokus och skapa ett erbjudande kring allt som rör bilen hela vägen genom bilinnehavet. Utifrån ett starkt kundfokus utvecklar Bilia kontinuerligt företagets erbjudande efter kundens, bilens och årstidens behov. Bilia har flera av de starkaste och mest populära bilvarumärkena på marknaden, vilka stärker Bilaffären och bidrar till nya affärer som på sikt leder till besök på Bilias anläggningar. När kunden exempelvis väljer finansieringslösningar via Bilia inleds en lång siktig relation. När en försäkring säljs i samband med bilköpet säkerställs att Bilia får ta hand om eventuella framtida skadebehov. Serviceabonnemang har stora kundfördelar men är även till fördel för Bilia. Abonnemangen har konkurrenskraftiga priser samtidigt som den personliga serviceteknikern tidigt får inplanerade möten med kunden där de gemensamt kan se över bilens behov. Detta stärker kundrelationen samtidigt som vi kan presentera hela utbudet. Bilia har utöver service- och skadecenter även andra produkter och tjänster som till exempel glas- och däckcenter, lack- och glasbehandling, buckelborttagning, tillbehör, rekonditionering, biltvätt samt hyrbilar och drivmedel. För bilinnehavaren är det fördelaktigt att få möjlighet att tillgodose alla sina bilrelaterade behov oavsett säsong vid ett enda besök. Bilias nära samarbete med biltillverkare, ledande däcktillverkare och andra samarbetspartners ger medarbetarna specialkompetens inom till exempel bilelektronik, däck och glas, vilket skapar värde för kunden. Bilias däckhotell underlättar för kunderna och genererar planerade möten där vi även har möjlighet att se över kundernas behov. I anslutning till flera av Bilias anläggningar finns oberoende bilbesiktningsföretag. Biliakortet är navet som sammanbinder Bilias tjänster och produkter och ger möjlighet för kunden att samla alla bil relaterade kostnader på en och samma faktura. Bilias storlek ger skalfördelar som medför konkurrenskraftiga priser på produkter och tjänster. Tillgängligheten är hög, det går alltid att komma i kontakt med välutbildad personal som arbetar för att ge kunden bästa möjliga service. "Tillgängligheten är hög, det går alltid att komma i kontakt med Bilia." 2

5 Finansiering Försäkring Biliakort Tillbehör Serviceabonnemang Lackbehandling Däckförsäljning Glasbehandling Reservdelar AC-rengöring Buckelborttagning Rekonditionering Vägassistans Skadecenter Reparation Inbyte Däckhotell Drivmedel Biltvätt Butik Glasreparation Hyrbil Servicecenter & PST Hjulskifte 3

6 VD har ordet Xxx B "Den starka trenden med exklusivitet passar bra för Bilia, vi blir skickligare och ökar vår konkurrenskraft." 4

7 Exklusivitet och tillväxt» Stora volymer inom bilförsäljningen präglade 214, ett år då kostnader och kapitalbindning låg på bra nivåer samtidigt som Bilia satsade på tillväxt, exklusivitet för bilvarumärkena och att utveckla de bilrelaterade tjänsterna. ISverige var hushållens köpkraft stark och nybilsförsäljningen 214 uppgick till personbilar vilket gör det till sjätte bästa året någonsin. Danmark hade ett rekord artat år när det gäller bilförsäljning, med sålda bilar. Trots det fortsätter det att vara en tuff i situation i landet. Bilia beslutade den 2 mars 215 att verksamheten i Danmark ska säljas alternativt läggas ned. Bakgrunden till beslutet är att verksamheten under lång tid redovisat förlust och att konkurrensen från andra aktörer i Köpenhamnsområdet som säljer samma bilvarumärken har ökat under de senaste åren. Norge hade för fjärde året i rad en bra nybilsmarknad. Men prisnivån på olja har gått ner kraftigt vilket påverkar den norska ekonomin. Strategin med organisk tillväxt och förvärv har fortsatt också under 214. Vi har förvärvat Toyota-verksamheten i Malmö, Lund och Trelleborg med en omsättning under tio månader på 28 Mkr. Toyotas höga kvalitet och goda rykte på marknaden gör att märket passar väl in i Bilias produktportfölj. Den 2 mars 215 utökade vi med ett Toyota-förvärv även i Norge. Under 214 färdigställdes en Stand Alone-anläggning för Renault i Jägersro där vi även bygger om för Volvo Stand Alone. Uppdelningen ger en högre effektivitet inom både försäljning och service, men förutsätter starka varumärken och stora volymer för att ge lönsamhet. Det gör att den starka trenden med exklusivitet passar bra för Bilia, vi blir effektivare och ökar vår konkurrenskraft. Vårt fokus på att vara en helhetsleverantör av bilrelaterade tjänster fortsätter. Bland annat är vi framgångsrika med våra däck- och glastjänster där vi fortsätter att ta marknadsandelar. Bilias däckhotell förvarar nu däck och vi har en stor utmaning i att bygga ut vår kapacitet för att klara att ta emot fler kunder. Den långsiktiga satsningen på äldre bilar går vidare. Konceptet är nu etablerat i Sverige och Norge och vi ökar intensiteten för att få in fler äldre bilar till verkstäderna. Koncernens rörelseresultat exklusive jämförelse störande poster uppgick till 538 Mkr (395). Förbättringen är hänförlig till både Service- och Bilaffären. Rörelseresultatet inom Serviceaffären uppgick till 415 Mkr (351). Något förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på serviceavtal, däckhotell och merförsäljning är förklaringar till resultatförbättringen. Bilaffären redovisade ett rörelseresultat på 156 Mkr (67). Förbättringen är främst hänförlig till försäljningen av nya bilar som redovisade ett bättre resultat med 74 Mkr. Årets resultat uppgick till 385 Mkr (29) och resultat per aktie uppgick till 15:35 kronor (11:7). Bilia är den största leverantören i Norden för Volvo, BMW, Ford och Renault. Även för våra övriga varumärken Hyundai, MINI, Dacia och Toyota är vi en av de största aktörerna. Kundnöjdheten är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Bilia har den egna metodiken Race för att söka förbättringar i kundbemötandet. Vi redovisar kontinuerligt resultaten från kundmätningarna på våra hemsidor. Den årliga medarbetarundersökningen i Sverige och Norge har precis blivit klar och den visar att vi har förbättrat oss i båda länderna. Resultaten borgar för att vi kommer att ta hand om kunderna ännu bättre under 215, för nöjda kunder börjar alltid med nöjda medarbetare. Vi kan se tillbaka på ett bra år med fortsatt tillväxt, goda försäljningsvolymer och framgångar inom fokusområdena. Alla vi på Bilia fortsätter vår gemensamma strävan mot målet att bli branschens bästa servicebolag. Göteborg i mars 215 Per Avander VD och koncernchef 5

8 Vision och affärsidé Visionen är att bli branschens bästa servicebolag» För att uppfylla Bilias kundlöfte, Hela Vägen, måste vi vara en helhetsleverantör som hjälper kunderna med allt som rör bilen. Och lite till. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Strategi Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Framgångsfaktorer Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. via bilförsäljning knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. utveckla konceptet för Personliga Servicetekniker för att stärka kundrelationerna. medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. identifiera och utveckla ledare inom Bilia. centralisera funktioner som ger kostnads-, kompetens- och kvalitetsförbättringar som till exempel inom inköp, administration, personal, marknadsföring, IT och leveransadministration. varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Bilaffären. våra anläggningar har hög tillgänglighet och kunden kan till exempel enkelt via vår hemsida göra tidsbokningar online. Finansiella mål Rörelsemarginal Avkastning Avkastning sysselsatt sysselsatt kapital kapital Avkastning Avkastning eget eget kapital eget kapital Tillväxt Tillväxt Mål, Mål, Mål, minst minst minst Mål, Mål, Mål, 15 Mål, 15 Mål, Mål, 2,2 2,2 % 2,2 % % minst minst minst minst minst minst % 5 1 % % % % 14 % % % 15 % % % 212 % % % 212 % % % 212 % % % 212 % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick marginalen till 2,8 procent (2,1). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under 214 till 19,8 procent jämfört med 17,7 procent föregående år. Målet är att upp nå en avkastning på minst 14 procent. Bilias mål är att uppnå en avkast ning på eget kapital på minst 15 procent. Av kast ningen under 214 uppgick till 21, procent, jämfört med 17, procent föregående år. Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Tillväxten inom Serviceaffären blev 5 procent och inom Bilaffären 13 procent. 6

9 "Vi stöttar varandra och ser till att kunderna alltid får den hjälp de behöver." Kevin Ahlström, Personlig Servicetekniker 7

10 Kärnvärden Intresse, tillgänglighet och ett attraktivt bilägande» Kundrelationen är avgörande för servicebolaget Bilia. Det avspeglas i kundlöftet och i Bilias kärnvärden Intresse, Tillgänglighet och Attraktivt bilägande. För att överträffa kundernas förväntningar är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och känner ett engagemang att hjälpa kunderna. Därför utbildar Bilia medarbetarna regelbundet som ett naturligt inslag i verksamheten. Trivseln på arbetsplatserna mäts löpande av ett externt företag och mätningarna visar på mycket nöjda medarbetare. Målsättningen är att alla medarbetare ska vara medvetna om att de representerar varumärket Bilia samt dess tjänster och produkter. När vi möter en kund i verksamheten anstränger vi oss för att överträffa kundens förväntningar. Intresse Intresse för kundens behov är grundläggande för att uppnå Bilias vision, att bli branschens bästa servicebolag. Kundnöjdheten mäts och följs upp dagligen, via Mystery Shopping och andra kundundersökningar, för att säkerställa att de högt uppställda målen infrias. Bilias CRM-system är ett viktigt verktyg som underlättar att stärka kundrelationen. Tillgänglighet Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Företaget finns representerat med anläggningar i tre länder och har Nordens bästa nät av auktoriserade serviceverkstäder. Webbtjänster är prioriterade och uppskattas av kunderna. Företagets hemsidor har över 21 3 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. Möjligheten att boka tid för service, däckskifte, glasreparationer och provkörning direkt på hemsidan har funnits länge. Kunderna kan även chatta med oss online. Alla nya och begagnade lagerbilar publiceras på Bilias hemsidor. Auktionssajten netbil.se är en internetbaserad tjänst där privat- och företagskunder erbjuds att till en fast kostnad auktionera ut sin bil. Bilia är aktiva inom sociala medier i marknadsföringen och i kommunikationen med kunderna. De sociala medierna är även effektiva kanaler för att snabbt fånga upp och bemöta synpunkter. Bilia läser inlägg och ger snabb återkoppling. Telefontillgängligheten mäts regelbundet och målsättningen är att besvara samtliga samtal snabbt. Den nya centrala telefonväxeln har som mål att 95 procent av alla inkomna samtal ska besvaras inom 3 sekunder. Vår kundservice Bilia Nu är tillgänglig dygnet runt via telefon och webbtjänster. 8

11 Attraktivt bilägande För Bilias kunder ska det vara attraktivt att ha bil. Bilia erbjuder auktoriserad service och reparationer, finansiering, försäkring, däck och däckhotell, serviceabonnemang, drivmedel, tillbehör, hyrbilar samt servicetjänster såsom glasarbeten och lackbehandling. Bilia är lyhört när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna och utvecklar kontinuerligt sortiment och tjänster. 9

12 Hållbar utveckling Hållbart samhälle i fokus» Bilia arbetar för att bidra till ett hållbart samhälle. Koncernen har regler och rutiner för hur medarbetare och samarbetspartners ska agera i frågor om miljö, korruption, konkurrens och samhällsengagemang. De senaste åren har intresset för motorer med låg bränsleförbrukning ökat och blivit allt viktigare i billtillverkarnas strävan efter minskad miljöpåverkan från motorerna. Eldriften fortsätter att göra framsteg och Volvos elhybrid V6 säljs på Bilias anläggningar, i första hand med inriktning på företagsmarknaden. BMWs eldrivna bil, i3, säljs både i Sverige och Norge och är populär. På transportbilssidan har Bilia numera helt eldrivna modeller från Renault. Bilia är fullt ut certifierat att sälja Renaults elbilsprogram samt att utföra alla typer av service och underhåll av bil och batteri. Bilia erbjuder ett starkt elbilsprogram och ser med tillförsikt fram emot utvecklingen av alternativa bränslekällor. Bilias miljöarbete Bilias miljöarbete har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt. Under 1 året har minskad energianvändning varit ett prioriterat miljömål, med fokus på moderniserad ventilation och byte till LED-lampor. På lackavdelningarna används sedan flera år vattenbaserade färger i alla lackskikt utom klar - lacken. I Bilias biltvättar renas allt spillvatten för att eliminera risken för att tungmetaller, olja och kemikalier når reningsverken. Bilia utför varje år närmare 1 biltvättar i Svanenmärkta tvättanläggningar. Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. All spillolja som genereras på serviceavdelningarna blir omhändertagen och återvinns. Även slitna däck som byts ut på Bilias däckcenter går till återvinning, sammanlagt 81 ton per år. Bilia ansvarar för att bilbatterier som byts ut i verksamheten återvinns på ett säkert sätt. Varje år blir 93 ton uttjänta batterier omhändertagna och återvunna. De två senaste åren har antalet kemikalier i verksamheten minskat från cirka 3 5 till 1 7 produkter. Flera produkter har ersatts med liknande produkter som har en lägre miljöpåverkan. Bilia rapporterar till den världsomspännande organisationen CDP, som vänder sig till investerare och marknad i hela världen med information om vilken påverkan börsbolagen har på klimatet och hur arbetet fortgår med att minska koldioxidutsläpp. Minskad klimatpåverkan Från och med 213 mäts koldioxidutsläppen för merparten av alla tjänstebilar som används i Bilias verksamhet i Sverige. Uppgifterna ligger till grund för kommande års målsättningar om att minska klimatpåverkan från företagets persontransporter. Bilias system för video- och telefonkonferenser har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit färre och tusentals timmar mötestid per år sker via video. Merparten av Bilias medarbetare i Sverige har genomgått utbildningar i miljö och brandskydd. Av Bilias anläggningar är 87 anläggningar miljöcertifierade enligt ISO 141. u Läs Bilias miljöpolicy på bilia.com

13 Samhällsengagemang Att vara en engagerad part i samhället är viktigt för Bilia och koncernen stödjer bland annat Missing People och Barncancerfonden i återkommande kampanjer. Bilia stödjer World Childhood Foundation genom att donera ett belopp för varje ny Volvo som säljs. Miljöbilar hos Bilia Volvo: dieseldriven miljöbil, plug-in-hybrid, Bifuel (gas och bensin), Flexifuel (etanol och bensin) BMW: plug-in-hybrid, ren elbil Ford: dieseldriven miljöbil, plug-in-hybrid Renault: dieseldriven miljöbil, ren elbil Hyundai: dieseldriven miljöbil Toyota: bensinhybrid, plug-in-hybrid Leverantörer Bilia har höga krav inom kvalitets- och miljöområdet, vilket avspeglas både i den egna verksamheten och hos de leverantörer koncernen arbetar med. Samarbetspartners förväntas leva upp till kvalitetskraven i certifieringen ISO 9 och miljökraven enligt ISO 141. När Bilia ingår avtal med leverantörer där Bilias standardvillkor inkluderas, innebär det alltid att Bilia kräver att leverantören inte bryter mot någon av FNs tio Global Compact principer. Global Compact reglerar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. De fordonstillverkare som levererar till Bilia stödjer Global Compact. Medarbetare Bilias uppförandekod gäller i hela koncernen och ska säkerställa att Bilia alltid strävar efter att agera föredömligt för att stärka relationen med kunder, leverantörer, medarbetare och övriga samhället. Uppförandekoden reglerar bland annat Bilias kärnvärden och värderingar, mänskliga rättigheter, miljö, motverkan av diskriminering och arbete för jämställdhet, motverkan av korruption, hantering av intressekonflikter, informationsgivning och informationssäkerhet, samt efterlevnad av konkurrensregler och övriga lagar och förordningar på bolagets alla marknader. Uppförandekoden kan läsas på bilia.com under avsnittet Företaget. 11

14 Serviceaffären Offensiv satsning och tillväxt» Bilia är offensiva inom Serviceaffären med satsningar inom behovsförsäljning och att attrahera fler kunder som har äldre bilar. Kundrelationen är i fokus när bilarna kräver mindre service och konkurrensen ökar. SERVICEAFFÄREN Servicecenter Skadecenter Reservdelar Biltvätt Butiker Däckcenter Glascenter Servicetjänster Bilia har 77 verkstäder i Norden som arbetar med service och reparationer av person- och transportbilar. Dessutom finns det 34 skadecenter som utför plåtarbeten och lackering på uppdrag från kunder som nästan uteslutande kommer via försäkringsbolag. Bilias reservdelsavdelningar assisterar de egna verkstäderna. Bilia har även 66 butiker som säljer delar över disk samt en omfattande grossistverksamhet som levererar reservdelar till verkstäder i närområdet kring Bilias anläggningar. Konceptet med Personliga Servicetekniker, som nu är helt infört i både Sverige och Norge, är en framgång. Det ger mer nöjda kunder och fler möjligheter att öka behovsförsäljningen. Konceptet erbjuder ett komplett utbud av tjänster och produkter för ett attraktivt bilägande. För att möta kundernas allt mer komplexa behov arbetar Bilia kontinuerligt med att utvidga produkt- och tjänsteutbudet inom Serviceaffären. Två önskemål i våra kundundersökningar är att samla alla tjänster under ett tak och att vara en helhetsleverantör med hög tillgänglighet. I dag har kunderna möjlighet att få hjulen monterade, servicen utförd, bilen rekonditionerad, glasskadan reparerad och tanken fylld vid ett enda verkstadsbesök. På Bilias hemsidor kan kunden till exempel enkelt göra tidsbokningar online. I butikerna och i vår webbshop har vi kompletterat reservdelssortimentet med ett brett utbud av tillbehör såsom takräcken, skidboxar, cykelhållare och bilbarnstolar. Däck- och hjulaffären fortsätter att växa och Bilias däckcenter erbjuder däckhotell, hjulinställning och andra däckstjänster. Bilia har under året installerat en maskin på en av verkstäderna som automatiskt mäter däckens mönsterdjup, tryck och snedslitage. Förutsatt att utvärderingen blir positiv kommer flera verkstäder att installera samma typ av utrustning, vilket kommer att öka däckförsäljningen. I samband med bilköpet erbjuds kunderna ett prisvärt serviceabonnemang i tre nivåer som är enkla att överblicka: Bas, Extra och Total. Abonnemangen ger återkommande möten vilket bygger upp kundrelationen. Vid årsskiftet hade Bilia cirka 53 8 aktiva serviceabonnemang. Biliakortet är ett sätt för våra kunder att på ett enkelt sätt hantera sina utgifter för allt från billån och service till drivmedel och biltvätt. Det finns även ett bonussystem Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 6,8 8,7 9,8 anställda Serviceavtal hjul i förvar kopplat till inköpen och cirka 35 bilinnehavare har i dag ett Biliakort. Händelser under året Omsättningen i Serviceaffären ökade i både Sverige och Norge. Skadeverksamheten, som svarar för cirka 2 procent av den totala Serviceaffären, redovisade dock en något lägre omsättning under året. Bilparken blir successivt utrustad med bättre säkerhetssystem, vilket minskar skadefrekvensen. Bilia intensifierade kampanjerna för konceptet Service 6+ för äldre bilar och antalet äldre bilar på våra verkstäder ökade något under året. Vi är dock inte nöjda med utfallet och satsningen kommer att fortsätta 12

15 under 215. Konceptet Service 6+ bidrar till behovs försäljningen eftersom äldre bilar är i större behov av produkter som bromsvätska, spolarvätska, vindrutetorkare, glasreparationer, däck med mera. Resultat Resultatet inom Serviceaffären uppgick till 415 Mkr (351). Resultatförbättringen är främst hänförlig till en högre omsättning, som underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade med cirka 3 procent. Utmaningar och möjligheter Nya bilar kräver allt mindre service och bättre säkerhetssystem minskar skadefrekvensen, vilket ger färre arbetstimmar på verk städerna. Bilia fortsätter satsningen på de äldre bilarna (6+) där det finns en stor potential att hitta nya kundgrupper. Behovsförsäljningen av exempelvis däck, glas och bromsvätska är en affär som fortsätter att växa och generera vinster. 13

16 Bilaffären Bilen en affär som ger mervärden» I Bilaffären arbetar Bilia med nya och begagnade personoch transportbilar av ledande märken. Bilförsäljningen utgör ett nav i Bilias verksamhet och skapar stora mervärden i form av servicetjänster och behovsförsäljning. Sammanlagt har Bilia 62 försäljningsanläggningar i hela Norden som arbetar med personbilsmärkena Volvo, BMW, Ford, Renault, Toyota, Dacia, Hyundai och MINI samt transportbilsmärkena Renault, Ford, Dacia, Toyota och Hyundai. Affären med nya personbilar är uppdelad i en privatmarknad och en företagsmarknad. Av de nya personbilar som levererades under 214 år är fördelningen cirka 55 procent till företag och 45 procent till privatkunder. Försäljningen av begagnade bilar hanteras i en separat organisation med fokus på hög omsättningshastighet. Sedan det nya konceptet för att hantera begagnataffären startades 29 har Bilia varje år redovisat vinst inom affärsområdet. Finansiering är en viktig del vid försäljning av bilar och den kan även vara en förutsättning för att kunden ska kunna köpa bilen. Bilia förmedlar finansieringar för cirka 4 procent av totalt antal levererade bilar. Bilia samarbetar med Volvofinans Bank AB i Sverige, DNB i Norge och biltillverkarnas finansbolag. Finansieringar som förmedlats av Bilia genererar provisioner under kontraktens löptid och bidrar till resultatet inom Bilaffären. Under 214 uppgick erhållna 14 BILAFFÄREN Försäljning av nya och begagnade bilar Finansiering och försäkring Tillbehörsförsäljning provisioner från finansbolag till 177 Mkr (148). Händelser under året I början av året förvärvade Bilia en Toyotaverksamhet i södra Sverige. Bilia Jägersro i Malmö nyinvigdes i juni efter ombyggnad till en modern Stand Aloneanläggning för Renault. Trenden att renodla försäljningen med märkesspecifika anläggningar har blivit starkare och detta är en fördel för Bilia då vi representerar starka varumärken och har stora volymer. Resultat Resultatet inom Bilaffären uppgick till 156 Mkr (67). Det förbättrade resultatet beror främst på en ökad försäljning av både nya- och begagnade bilar och lägre relativa kostnader. Utmaningar och möjligheter Under året har Bilia ökat försäljningen av bilar och marknadsandelen vid försäljning av nya bilar uppgick i Sverige till 8,5 procent (7,9), Norge till 4,8 procent (4,5) och Danmark till 1,6 procent (1,7). Bilaffären Nettoomsättning, Mkr Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, %,7,5 1, levererade nya bilar levererade beg bilar anställda

17 "Att leverera en bil till en ny kund är början på en lång relation. Den gör jag allt för att vårda." Julia Skau, säljare Säljorganisationens processer och rutiner har varit ett fokusområde under 214 vilket ledde till att effektiviteten förbättrades. Även 215 kommer det att vara ett prioriterat område. För att utveckla Bilias kundrelationer, lyckas med kundnöjdheten och effektivisera säljorganisationen har Bilia under året implementerat en säljprocess i syfte att säkerställa kundrelationen hela vägen. Bilförsäljningen påverkar även servicemarknaden eftersom varje såld bil genererar bokningar för våra serviceavdelningar både vid leverans och genom det servicebehov som uppstår på sikt. Bilen skapar också möjligheter till behovsförsäljning av produkter som vindrutetorkare, bromsvätska samt glas- och däcktjänster. Allt i linje med att hjälpa Bilias kunder med allt som rör bilen. För att stärka Bilias position inom Serviceaffären erbjuder våra bilförsäljare effektiva paketlösningar till kunderna som innehåller serviceabonnemang, däckhotell, finansiering och försäkring. 15

18 Ekonomisk översikt Resultatredovisning Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat Jämförelsestörande poster Årets jämförelsestörande poster hänför sig främst till reservering för hyreskontrakt i Danmark, 4 Mkr. Finansnetto Finansnettot minskade med 11 Mkr. Främsta orsaken var lägre resultat från intresseföretag. Resultat per aktie, kr 6:3 11:55 15:3 aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 6:3 11:7 15:35 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal Nyckeltal Rörelsemarginal, % 1,5 2,1 2,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,3 17,7 19,8 Avkastning på eget kapital, % 9,1 17, 21, Operativt kassaflöde, Mkr Soliditet, % 27,1 29,9 26,6 Eget kapital per aktie, kr 64:3 72:5 73:4 Utdelning per aktie, kr 6: 9: 12: anställda den 31 december Styrelsen föreslår en utdelning med 12: kronor per aktie (9:). 16

19 Koncernöversikt Både Bil- och Serviceaffären presterade bättre resultat» Efterfrågan på bilar och service var bättre jämfört med föregående år och koncernen redovisade det bästa resultatet i historien. Efterfrågan på bilar var bättre och på service något bättre jämfört med föregående år. Bilia levererade nya och begagnade bilar vilket var 12 procent fler jämfört med 213. Bilaffären redovisade ett rörelseresultat på 156 Mkr (67) och en marginal på 1, procent (,5). Förbättringen är främst hänförlig till försäljningen av nya bilar som redovisade en resultatförbättring med 72 Mkr beroende på högre omsättning och lägre relativa kostnader. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar förbättrades med 15 Mkr, främst beroende på en något högre bruttovinstmarginal. Efterfrågan inom Serviceaffären stärktes under året och rörelseresultatet uppgick till 415 Mkr (351) och marginalen till 9,8 procent (8,7). Underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade omsättningen inom Serviceaffären med drygt 3 procent. Något förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på serviceabonnemang, däckhotell och mer försäljning är förklaringar till ökningen i Sverige (4 procent) och Norge (4 procent). Verksamheten i Danmark redovisade en omsättningsminskning på 11 procent, vilken främst förklaras av en ökad konkurrens från andra aktörer som företräder samma varumärken i Köpenhamnsområdet. Koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 538 Mkr (395) och årets resultat till 385 Mkr (29). Koncernens omkostnader i relation till omsättningen minskade och uppgick till 13, procent (13,5). Årets goda resultatnivå medförde att det kommer att utgå bonus till medarbetarna med 21 Mkr. Styrelsen har även föreslagit en högre utdelning till aktieägarna, 12: kronor per aktie (9:). Lagren av begagnade bilar ökade något i slutet av året, men är ändå på en bra nivå. Omsättningshastigheten för begagnade bilar ökade och uppgick till drygt 1 gånger per år. Operativt kassaflöde blev mycket starkt och uppgick till 748 Mkr (83). Branschbedömare räknar med att personbilsmarknaderna i Bilias marknadsområden under 215 kommer att vara något lägre jämfört med

20 Sverige Starkt resultat» I Sverige har Bilia 73 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen och Skaraborg. Den svenska verksamheten representerar åtta bilvarumärken: Volvo, BMW, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, MINI samt Dacia. Marknaden Under året ökade den svenska marknaden för nya personbilar med 13 procent till nya personbilar ( ) vilket innebär att 214 blev det sjätte bästa bilåret genom tiderna. En tydlig trend under året var den kraftiga ökningen av privatleasing. Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark och cirka 58 procent av alla bilar registrerades på företag. Efterfrågan inom Serviceaffären var på en bra nivå under 214 och Bilia ökade sina marknadsandelar. Satsningarna inom det så viktiga beståndet av äldre bilar kommer att fortsätta även under 215. Bilia levererade nya personbilar (22 163), 25 6 begag nade personbilar (22 729), nya trans portbilar (2 11) och begagnade transportbilar (1 92). Begagnatlagren och dess ålderstruktur höll sig på en mycket bra nivå. Händelser under året I början av året förvärvades en Toyotaverksamhet i Malmö, Lund samt Trelleborg. Under maj månad invigdes vår Renault Stand Alone-anläggning i Malmö och i juli invigde vi ett helt nytt skadecenter i Malmö. Resultat Rörelseresultatet blev starkt och uppgick till 458 Mkr (342) och marginalen till 3,5 procent (3,). Serviceaffärens rörelseresultat förbättrades med 36 Mkr främst beroende på högre omsättning och en högre bruttovinstmarginal. Bilaffärens rörelseresultat förbättrades med 83 Mkr. Förbättringen är främst hänförlig till högre omsättning och lägre relativa kostnader vid försäljning av nya bilar. Även försäljningen av begagnade bilar redovisade ett bättre resultat beroende på hög omsättning och en högre bruttovinstmarginal. Utmaningar och möjligheter Arbetet med att knyta kunderna närmare med hjälp av produkter som serviceabonnemang och däckhotell fortsätter. Vid årets slut hade cirka 42 6 kunder tecknat serviceabonnemang och hjul förvarades i Bilias däckhotell. Affärsområden där vi ser en potential att växa är glas, rekonditionering, däck samt inom beståndet av bilar äldre än sex år. u Totalmarknad nya nya nya bilar bilar u Bilias försäljning och marknadsandel nya nya nya bilar bilar % u Bilias andel av respektive märkes försäljning % % Renault Volvo Volvo BMW BMWDacia Dacia Mini Mini Ford Ford HyundaiToyota 18

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Verksamhets presentation 2015. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhets presentation 2015. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären Bilaffären Ekonomisk översikt Koncernöversikt

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Verksamhetspresentation 2010

Verksamhetspresentation 2010 Verksamhetspresentation 21 innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Hela Vägen 1 Kunderna 12 Marknad & Miljö Året i korthet Finansiellt

Läs mer

Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären Bilaffären Ekonomisk översikt Koncernöversikt

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll VERKSAMHETS- PRESENTATION 29 ÅRET I KORTHET 29 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 13 7 Mkr (14 28). Årets resultat uppgick till 114 Mkr ( 11). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION

VERKSAMHETSPRESENTATION VERKSAMHETSPRESENTATION 08 INNEHÅLL 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Marknad med miljöbilar i fokus 8 Bilia rustar inför framtiden 10 Marknadens drivkrafter 12

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007 VERKSAMHETSPRESENTATION 20 INNEHÅLL 1 2 4 6 8 10 16 17 23 Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer