Praktiska tips. Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen Huddinge Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska tips. Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 141 87 Huddinge Tel 08 578 410 00 Fax 08 578 419 99"

Transkript

1 Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen Huddinge Tel Fax Rätt till tekniska ändringar förbehålles Best. nr. SE2000sv maj Xerox Mediacenter Building Technologies s

2 Översikt över regulatorsortiment Bästa lösningar 4 Shuntgruppskopplingar Principkoppel olika system och behov 5 Ventiler och ventilställdon Dimensionering och val 6 Placering av givare Exempel: Styrventiler 9-4 Hänvisning, ventildata för vatten 5 Dimensionering och val för ånga 7 Terminologi 22 Montering 2 Givare för rumstemperatur, rumstermostat, fjärrkontrollsenhet med inbyggda givare 24 Temperaturgivare för framledning och retur, vattentemperaturgivare eller anliggningsgivare 25 Givare monterad på isoleringsrör 26 Spjällställdon Val av spjällställdon 27 Tabeller 28 Ventilöversikt - medium 7 Formler 8 Tumregler 9

3 Översikt över regulatorsortimentet Teknisk information om dimensionering och val av ventiler och ställdon Bästa lösningar med vårt regulatorsortiment och system Efterbehandling rumsreglering Anläggningens storlek projektets storlek Användning Handhavande Värme Ventilation Kyla Radiatorer, VAV + LQ kyltak Fan coil Belysning och solskydd Enskilda system n Självstyrande regulator n Lokal drift n Förprogrammerade lösningar Mindre system n Kommunicerande regulator n Lokal drift/fjärrdrift n Förprogrammerade lösningar SIGMAGYR RVP.. SIGMAGYR RVL.. Synco 00 Synco 200 DESIGO RXB DESIGO RXA Större system n Kommunicerande regulator n Central/lokal drift n Förprogrammerade lösningar Synco 700 Synco 700 DESIGO RXB Komplexa anläggningar n Kommunicerande regulator n Central/lokal drift n Anpassade lösningar DESIGO PX DESIGO RXC Komplexa anläggningar med byggnadsautomations- och styrsystem n Kommunicerande regulator n Central drift n Anpassade lösningar n Korsintegrering av tredjepartssystem DESIGO INSIGHT DESIGO PX DESIGO RXC 4

4 Shuntgruppskopplingar Principkoppel olika system och behov Att förstå vilka motstånd styrventilen arbetar mot för att få rätt ventilauktoritet Prim. Sek. VARISHUNT VF... Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt G-koppel -vägs SV Prim. RV2 RV Sek. VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt G-koppel 2-vägs SV RV2 VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt N-koppel Svensk koppling där primärsidan kan ta tillbaka returvatten (t.ex. en panna) med samma temperatur som framledningen. Primär- och sekundärsidan har i princip konstant flöde. Man kan ha större flöde på sekundärsidan än på primärsidan. Primär pump är ett måste. Styrventilen belastar huvudpumpen. Shuntgrupp vanlig när man har fjärrvärme. Låg returtemperatur. Här tryckreglerar man lämpligen huvudpumpen som annars kommer att åka upp och ner på pumpkurvan. Styrventilen belastar huvudpumpen. Notera flödesvariabla kretsen vid ombyggnad till 2-vägskoppel. Norsk koppling för värme. Primärsidan är kortsluten så returtemperaturen blir samma som utgående från pannan om styrventilen är stängd i reglerporten. Styrventilen belastar sekundärpumpen. Rött = Flödesvariabel krets p bör vara minst lika stort som flödesvariabla kretsen β = 0,5 (formeln för β se sid. 8) Allt prickat + SV dividerat med SV ger dig pv Rött = Flödesvariabel krets Om man pluggar Sv port när man övergår till fjärrvärme notera då att primärsidan med injusteringsventilen blir flödesvariabel och kan resultera i sämre ventilauktoritet. Man räknar inte med sekundära pumpkretsen för ventilauktoriteten Prim. RV2 RV Sek. VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt L-koppel Koppling ofta kallad SABO-koppel eller lågflödeskoppel. Sekundära pumpen skall även klara tryckfallet i styrventilen. Gruppen kan även ha en primär pump men tänk då på att SV arbetar som 2-vägare mot primärsidan. På primärsidan kan man kortsluta med en liten trimventil för att säkerställa ett flöde fram till gruppen. Rött = Flödesvariabel krets RV2 Prim. Rött = Flödesvariabel krets RV Sek. Tilluft RV Frånluft RV2 VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt R-koppel Koppel för vattenburen värmeåtervinning. Tilluftsbatteriets tryckfall (vattensida) är beräkningsvärde för SV ventilauktoritet. Tilluft RV Frånluft RV2 Till gruppens flödesvariabla sida adderas tilluftsbatteriet. 5

5 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val av hjälpmedel Teknisk information om dimensionering och val av ventiler och ventilställdon En anläggnings drift och egenskaper beror till stor del på styrventilernas kapacitet. Dimensioneringen är optimal när anläggningens fulla utkapacitet uppnås efter att styrventilen öppnas helt. Verktyg för val av ventiler och ställdon Vi rekommenderar att man använder ventilstickan, datablad och programmen EasyVASP eller Refrigeration VASP samt ProSHUNT för shuntgrupper. Dessa verktyg förenklar dimensionering och val. ProSHUNT kan beställas som en CD för installationen med automatisk uppdatering. Alternativt en enklare version på Internet. Ventilsticka ** Ventiler och ställdon för centrala VVS-anläggningar. Användningsområden n Värmeproduktion n Värmedistribution n Värmegrupper n Värmeanläggning n Ventilationssystem n Anläggningar för lokal- och fjärrvärme n Tappvarmvatten Ventiler och ställdon för rums- och zonapplikationer Användningsområden n Enheter för efterbehandling av luft n Induktionsenheter n Kyltak n Laddning av panna n Zonkontroll n Användning med radiatorer Ventiler och ställdon för n Centrala VVS-anläggningar n Rums- och zonapplikationer n Användning med ångstyrda system Användningsområden n För de ovan nämnda användningsområdena Refrigeration VASP ** Ventiler och ställdon för n Expansionsapplikationer n Hetgasapplikationer n Suggasapplikationer Användningsområden n Kylkretsar n Kylare n Värmepumpar ** Kontakta ditt säljkontor Diagram i datablad att ladda ner från hemsidan Ventiler och ställdon för n Centrala VVS-anläggningar n Rums- och zonapplikationer Användningsområden n För de ovan nämnda användningsområdena 6

6 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val Dimensionering och val för medium = vatten. Fastställ volymflöde V 00 Volymflöde. V 00 (m³/h) Volymflöde Anmärkningar f (korrigerande faktor) = för vatten V& 00 Q00 =.6 T f Q 00 (kw) Anläggningens nominella uteffekt Vid glykolhalter >20 procent eller användning av andra förbrukningstyper, se sid T (K) Temperaturskillnad Fastställ ventilkapacitet - k v och differenstryck p V00 b/ Välj nominellt k vs -värde p V00 () Tryckfall i den helt öppna ventilen Kan också fastställas med diagram i datablad, EasyVASP eller ventilsticka Hydrauliskt baserade kretsar Fastställ hydraulisk krets Dimensionerande tryckfall beror på den hydrauliska kretsen. p d Tryckförlust i variabla flöden p d är ofta okänd eller mycket liten. Använd i detta fall följande fältvärden: Blandningskrets på den differenstryckfria fördelaren: p V00 = med primärpump p V00 = utan primärpump Pannretur: p V00 = Konstantflöde med -vägsventil: p V00 = 50 procent från p VR Variabelflöde med -vägsventil: p V00 = 50 procent från p VR Strypdon: p V00 = 50 procent från p VR Blandningskrets utan förbigång Blandningskrets (injektionskoppel) med konstant sekundärkrets Med primärpump Utan primärpump Med primärpump 7

7 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val Kontrollera ventilauktoritet β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Hänvisning Ventilauktoriteten bör vara 0,5 välj mindre ventiler vid behov. Använd det resulterande differenstrycket p V00 Välj lämpliga ventilserier a) Fastställ ventiltyp Välj 2-vägs- eller -vägsventiler som lämpar sig för Se typöversikten i produktkatalogen den hydrauliska kretsen b) Fastställ anslutningstyp Gängade (på insidan/utsidan) eller flänsade Se typöversikten i produktkatalogen c) Välj tryckklass PN Tryckklassen måste åtminstone uppfylla anläggningens tryckklass Se typöversikten i produktkatalogen Kontrollera ventilernas arbetsområde a) Temperatur Används inom tillåtna temperaturnivåer b) Medium Kontrollera att ventilmodellens material passar mediet. Se sid. eller produktkatalogen Välj ställdon a) Välj matningsspänning och styrsignal I enlighet med spänningskällan och styrsignal b) Fastställ ställdonets önskade gångtid Matcha gångtiden med den dynamiska processen Se rekommendationer om användning c) Om nödstängningsfunktion krävs Välj vid behov lämplig funktion Se produktöversikt i produktkatalogen Kontrollera maxtryck a) Differenstryck p max Större än eller lika med det maximala drivtrycket Se hjälpavsnitten om val a) p s (Nödstängning, avstängning) Snabbstängningstid vid energibortfall Se produktkatalogen 8

8 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för värmeanläggningar Exempel: Dimensionering av styrventil Kräver Anläggningsinformation -vägs styrventil, flänsad Tryckklass PN 0 Anläggningens märkkapacitet Q 00 Temperaturdifferens T Medium Differenstryck över variabelt flöde p d Styrsignal 60 kw 70/55 = 5 K Vatten 8 -läges AC 20 V. Fastställ volymflöde V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets Differenstryck p d över variabelt flöde Blandningskrets utan förbigång Blandningskrets med förbigång Med primärpump Utan primärpump Med primärpump p d Ex. intervall Exempel värde 8 p V00 p V00 p d p max p V00 Exempel på hydraulisk krets Exempel Blandningskrets utan primärpump p V00 p d Valt differenstryck p V00 = 8 Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8. kv-värde,4. kv-värde k vs 0,8 2,5 m³/h = 26 m³/h k vs = m³/h Närmast i vår ventilserie Resulterande p V00 9

9 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för värmeanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoriteten β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 p V00 P V00 + p d 8,8 = = 0,52 8, Välj lämplig ventil a) Ventiltyp -vägs sätesventil b) Anslutning Flänsad c) Tryckklass PN 0 d) Anslutning DN 50 e) Medium Vatten f) Medietemperatur 70 C Tillgängligt arbets område för styrventil k vs = m³/h VXF... Vald ventiltyp VXF.50 k vs = m³/h 7 Välj ställdon a) Märkspänning AC 20 V b) Styrsignal -läges c) Gångtid av ställdon Elektromekaniskt SQX s Elektrohydrauliskt SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej behövs ej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, positionsåterföringssignal Tillgängliga ställdonstyper SQX..., SKD..., SKB... 8 Kontrollera ställdonens arbetsområde SQX... + VXF.50 SKD... + VXF.50 SKB... + VXF.50 a) Differenstryck p max p V00 p max 8,8 p max a) Stängningstryck p s H 0 Gäller inte för -vägsventiler Vald typ av ställdon SQX2.00 (utan fjäderretur, gångtid 50 s, inga hjälpfunktioner) Val Ventiltyp VXF.50 För detaljer, se datablad N420 Typ av ställdon SQX2.00 För detaljer, se datablad N4554 0

10 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar Exempel: Ventilationsanläggning med tilluftstemperaturreglering Del luftvärmare Kräver Anläggningsinformation -vägs styrventil, gängad på utsidan Tryckklass PN 6 Anläggningens maxeffekt Q kw Temperaturskillnad varmvattenslinga T 60/40 = 20 K Medium Vatten Differenstryck över variabelt flöde pd Styrsignal anpassas efter regulatorn V Pumpens dämda punkt X Fastställ volymström V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets RV2 RV RV2 RV RV2 Differenstryck p d över variabelt flöde Förbrukningskrets Injektionskrets med -vägsventil Injektionskrets med 2-vägsventil Variabel krets Primärpump konstant varvtal Primärpump varvtalsstyrd p d Typiskt arbetsområde Typiskt värde 5 8 p VR Typiskt arbetsområde Typiskt värde Använd effektivt p VR -värde p V00 p V00 p d p p V00 VR x 2 p max p max p V00 p max p VR Exempel på hydraulisk krets Exempel Expansionskrets med -vägsventil p V00 p MV Primärpump konstant Valt differenstryck p V00 = Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8 k v -värde,4 Kv- värde k vs 0,8,9 m³/h =, m³/h eller k vs = 2 m³/h eller k vs = 6 m³/h Resulterande p V00 kvs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h

11 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoriteten β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 MXG k vs = 2 m³/h p β = v00 4 = = 0,57 p v00 + p d 4 + VXG4.2 k vs = 6 m³/h p v00 2, β = = = 0,4 p v00 + p d 2, + 6 Välj lämpligt arbetsområde för ventilerna a) Ventiltyp b) Anslutning c) Tryckklass d) Anslutningsdimension DN e) Tillbehör Tillgängliga arbetsområden för ventilerna Vald ventiltyp -vägs styrventil Gängad för koppling PN 6 2 Kopplingar k vs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h MXG VXG4.2 MXG46... VXG4..., VXG44..., VXP45... k vs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h 7 Kontrollera ventilernas arbetsområde a) Arbetstemperatur 90 C <MXG46... för en maximal tillåten arbetstemperatur på 0 C 90 C <VXG4... för en maximal tillåten arbetstemperatur på 0 C b) Medium MXG46...: Lämplig för vatten VXG4...: Lämplig för vatten 8 Välj ställdon a) Märkspänning AC 24 V b) Styrsignal V c) Gångtid, ställdon Tillgängligt MXG46... <2 s arbetsområde SQX s SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, återföringssignal Tillgängliga ställdonstyper MXG46...: integrerat ställdon VXG4...: SQX..., SKD..., SKB... Vald typ av ställdon MXG SQX62 9 Kontrollera ställdonens arbetsområde MXG VXG4.2 + SQX62 a) Differenstryck p max p V00 p max 4 p max 2, p max a) Stängningstryck p s H 0 Gäller inte för -vägsventiler MXG Integrerat ställdon Vald typ av ställdon SQX62 Utan fjäderåtergång, gångtid 5 s, inga hjälpfunktioner, med återföringssignal Val Ventiltyp VXG4.2 För detaljer, se datablad N446 Typ av ställdon SQX62 För detaljer, se datablad N4554 Lämplig för reglersystem med: n Vanlig svårighetsgrad n Enkel att reparera Ventil och ställdon MXG För detaljer, se datablad N4455 Särskilt lämpad för reglersystem med: n Hög svårighetsgrad n Höga krav på noggrannhet n Snabba belastningsändringar 2

12 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar Exempel: Ventilationsanläggning med reglering av tilluftstemperatur Del 2 luftkylare Kräver Anläggningsinformation 2-vägs styrventil, gängad på utsidan Tryckklass PN 6 Anläggningens märkkapacitet Q 00 Temperaturdifferens Kylslinga för kallvatten T Medium 65 kw 6/2 = 6 K Vatten Differenstryck p VR Pumpens dämda punkt H 0 Styrsignal V. Fastställ volymström V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets Differenstryck p d över variabelt flöde Förbrukningskrets Injektionskrets med -vägsventil Injektionskrets med 2-vägsventil Variabel krets Primärpump konstant varvtal Primärpump varvtalsstyrd p d Typiskt arbetsområde Exempel värde 5 p VR Typiskt arbetsområde Exempel värde Använd effektivt p VR -värde p V00 p V00 p d p V00 p max p max p V00 p max p VR Exempel på Strypdon hydraulisk krets Exempel p V00 p VR 2 Primärpump kontrollerad Valt differenstryck p VR 2 Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8 k v -värde k vs 0,8 24 m³/h = 9,2 m³/h eller k vs = 20 m³/h eller k vs = 25 m³/h Resulterande p V00 kvs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h

13 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoritet P V (reglerstabilitet) β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 MXG k vs = 20 m³/h β = 2,6 = 0,72 0 VVG4.40 k vs = 25 m³/h β =,8 = 0, Välj lämpligt arbetsområde för ventilerna a) Ventiltyp -vägs styrventil b) Anslutningar Gängad c) Tryckklass PN 6 d) Nominell storlek DN 40 e) Tillbehör Kopplingar Tillgängliga arbetsområde för ventilerna Vald ventiltyp k vs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h MXG VVG4.40 MXG46... (2-vägs) VVG4..., VVG44..., VVP45... k vs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h 7 Kontrollera ventilernas arbetsområde 2 C <MXG46... för temperatur på 0 C högsta a) Medie temperatur 2 C <VVG4... för temperatur på 0 C högsta 6 C >MXG4... för temperatur på C lägsta 6 C >VVG4... för temperatur på -25 C lägsta b) Medium MXG46...: Lämplig för vatten VVG4...: Lämplig för vatten 8 Välj ställdon a) Matningsspänning AC 24 V b) Styrsignal V c) Gångtid, ställdon Tillgängligt arbetsområde MXG46... <2 s SQX s SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, återföringssignal Tillgängliga ställdonstyper MXG46...: Integrerat ställdon VVG4...: SQX..., SKD..., SKB... Vald typ av ställdon MXG SQX62 9 Kontrollera ställdonens arbetsområde MXG VVG SQX62 a) Differenstryck p max p VR p max 0 p max 0 p max a) Sluttryck p s H MXG Integrerat ställdon Vald typ av ställdon SQX62 Utan fjäderåtergång, gångtid 5 s, inga hjälpfunktioner, med återföringssignal Val Ventiltyp VXG4.40 För detaljer, se datablad N446 Typ av ställdon SQX62 För detaljer, se datablad N4554 Lämplig för reglersystem med: n Normal svårighetsgrad n Enkel att montera Ventil och ställdon MXG För detaljer, se datablad N4455 Särskilt lämpad för reglersystem med: n Hög svårighetsgrad Ventilen får endast användas som blandnings- eller 2-vägsventil och inte som fördelningsventil. Vid användning som 2-vägsventil skall ingång B pluggas med medlevererad täckbricka samt kopplingens överfallsmutter. n Höga krav på noggrannhet n Snabba belastningsändringar n Stänger vid strömbortfall 4

14 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Viktig information Om du beräknar ventilstorleken med ett annat medium än vatten ber vi dig observera att egenskaperna n specifik värme n densitet n kinematisk viskositet skiljer sig från vatten. Alla uppmätta värden beror på temperaturen. Vatten utan frysskyddsmedel [m³/h] Vatten med frysskyddsmedel Den nominella temperaturen är den lägsta medietemperaturen i ventilen. V 00 = = (m / h) Q C. T. p eller V& 00 Q00 =.6 T f = Volymström = Anläggningens märkkapacitet = Temperaturskillnad mellan framledning och retur = Specifik värmekapacitet = Specifik densitet [m³/h] [kw] [K] [kj/kgk] [kg/m ] För en glykoldel > 20 % använd korrigerande faktor f per tabell i formeln för att fastställa volymflödet. Korrigerande faktor f för Frysskyddsmedel N x Temp. [ C] Informationen och användningsinstruktionerna från glykoltillverkaren ska beaktas. x = procent Frysskyddsmedel N Fastställ korrigerande faktorn f Inmatning: c; ρ Resultat: Korrigerande faktor f Kinematisk viskositet Inga korrigeringar krävs för kinematisk viskositet = upp till 0 mm²/s. Kavitation När vätskan passerar ventilkägla och ventilsäte (förträngning) ökar flödeshastigheten. Då uppstår lokalt undertryck (P2 se bild). Om undertrycket underskrider mediets ångtryck bildas ångblåsor. När mediet passerat sätet imploderar ångblåsorna vilket kan skada ventilen i form av erosionsskador. Detta kan ge ljud likt kvitter eller som om grovt grus vore inne i ventilen och vill ut genom utloppsporten. Det kan ibland även bli så kraftigt att ventilen vibrerar. 40Z02 Kavitationen förstör kägla och säte. Se diagram sid 4 för p max över ventilen i relation till temperatur och P trycket. Om möjligt öka P. Ett motstånd efter ventilen så som en växlare eller en injusteringsventil alternativt två styrventiler i serie som då styrs så att varje ventil tar del av det totala tryckfallet. Alla dessa åtgärder med motstånd efter styrventilen måste vara med i dimensioneringen av styrventilen för dess auktoritet. Tryckprofil Hastighetsprofil 5

15 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Kavitation Se till att mottrycket är tillräckligt p vid ventilens utlopp för att förhindra kavitation P [] ϑ 80 C 60 C 20 C 00 C 80 C 40 C P [bar] D Dp max [] Tryckdiagram 2 p max = Differenstryck med nästan helt stängd ventil, vilket innebär att kavitationen nästan helt kan undvikas p = Statiskt tryck vid inlopp p = Statiskt tryck vid utlopp M = Pump J = Vattentemperatur Exempel: Varmvatten Tryck p matning i ventilen: 500 (5 bar) Vattentemperatur: 20 C p p Diagram 2 ovan visar att när ventilen nästan är helt stängd, är ett maximalt differenstryck p max på 200 (2 bar) tillåtet. M D pmax 482Z06 Exempel: Kallvatten Förebyggande av kavitation med hjälp av exemplet på kylning av brunnsvatten: Kallvatten = 2 C p = 500 (5 bar) p 4 = 00 ( bar) (atmosfärs tryck) p max = 00 ( bar) p - = 20 (0,2 bar) p D (strypdon) = 80 (0,8 bar) p = Utgående tryck från förbrukare i M p 4 p D pd D pmax p p ' 482Z07 6

16 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Ventilkarakteristik för mättad och överhettad ånga Mättad och överhettad ånga i underkritiskt intervall SKD... SKB SKC... Absolut driftstryck [bar] DN5, DN25 DN D07 Våt ånga Undvik 2 Mättad ånga Tillåtet driftsintervall Överhettad ånga Medietemperatur [ C] Rekommendation: Differenstrycket p max via ventilen för mättad och överhettad ånga bör ligga så nära det kritiska trycket som möjligt. Tryckproportioner = p p p 00% p = Absolut tryck före ventilen i p = Absolut tryck efter ventilen i Beräkna k vs -värdet för ångan Underkritiskt intervall Överkritiskt intervall p p p 00% < 42 % Tryckproportioner < 42 procent underkritiskt p p p 00% 42 % Tryckproportioner 42 procent överkritiskt (rekommenderas ej) ṁ vs m& m k 4.4 k vs v s = k 8.8 k p (p p ) = ṁ& v s p m& ṁ = Mängden ånga i kg/h k = Faktor för överhettad ånga = + 0,002 T (för mättad ånga, k = ) T = Temperaturskillnad i K mellan mättad och överhettad ånga 7

17 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Exempel med mättad ånga och för underkritiskt intervall Med formel Med diagram (nästa sida) Förutsättningar Mättad ånga =,5 C Mättad ånga =,5 C p = 50 (,5 bar) p = 50 (,5 bar) m = 75 kg/h m = 75 kg/h Tryckfall = 27 % Tryckfall = 40 (0,4 bar) Eftersökt k vs, ventiltyp k vs, ventiltyp Lösning Vertikal linje uppåt för tryckförlust p =,5 bar (50 ) (absolut) Horisontal linje till höger för korsningspunkten vid,5 bar (50 ) och tryckförlust 0,4 bar (40 ) 75 kg h kvs k = vs = 4.4 = 4.97m = 4.97m/h /h Vertikal linje nedåt vid 75 kg/h 0 (50 0 ) 75 kg h kvs = 4.4 = 4.97m /h 0 (50 0 ) Korsningspunkt k vs värde Välj befintligt k vs värde i ventilserierna VVF4..., VXF4..., 40 VVF45..., VVF52..., VVF6..., VXF6... p = p 40 % p p = p % Valt k vs värde: 5 m³/h 40 % p p 40 = p 500 p = % 500 = 00 (bar) 00 % 00 p = 500 % = 00 (bar) 00 % Valt k vs = 5 m³/h VVF6.24 k vs = 5 m³/h VVF kg h k % 500 vs = =.02m /h p00 = (500 kg h 00 ) = 00 (bar) kvs = % =.02m /h 00 ( ) 50 kg h Exempel med överhettad ånga och kvs för = underkritiskt 4.4 intervall =.02m /h 00 ( ) % p Med formel p = p Med diagram (nästa sida) % 27 % p p Förutsättningar Överhettad = p ånga 00 % = 25,8 C Överhettad ånga = 25,8 C Mättad ånga = ,8 % C Mättad ånga = 5,8 C Överhettning p = T = 00 C = 0 0 (. (. Överhettning bar) bar) 27 % 50 T = 00 C % p p = 50 = 0 (. bar) = % (5 bar) p = 500 (5 bar).. m = 50 kg/h m = 50 kg/h kg kg h Tryckförlust kvs vs = = 7540 kg% h = 4.97m 4.97m Tryckförlust /h /h k = 200 (2 bar) 0 0 (50 ( ) ) vs = 4.4 = 4.97m /h 0 (50 0 ) Eftersökt k vs, ventiltyp k vs, ventiltyp % p Lösning p Vertikal linje uppåt för tryckfall p = 5 bar (500 ) (absolut) = p 40 % p p = p % % 27 % p = p 27 % 27 % p p p = p = 00 % p 00 % 00 % p p % p p= = = = 0 % 0 50 (. (. bar) bar) p = % = 0 (. bar) 00 % 40 % Horisontal linje till höger för korsningspunkten vid 5 bar % p p= 500 = = 00 = (bar) 00 % (bar) (bar) (500 ) och tryckfall 2 bar (200 ) % 50 kg h kvs = 4.4 Vertikal linje överhettad ånga uppåt vid 50 kg/h kg kg h =.02m /h kvs vs = ( ) =.02m.02m /h /h (500 ( ) ) Korsningspunkt k vs värde Välj befintligt k vs värde i ventilserierna VVF4..., VXF4..., VVF45..., VVF52..., VVF6..., VXF6... Valt k vs -värde: m³/h Valt k vs = m³/h VVF6.2 k vs = m³/h VVF6.2 8

18 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Exempel Flödesdiagram för VVF ,0 0,02 0,0 0,04 0,05 0,06 0,08 0, Dp v00 [bar] 0,2 0, 0,4 0,5 0,6 0,8 SKC SKB... SKD V 00 [m³/h] ,8 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 DN - k vs , , , ,9 5 -,2 5-0,7 5-0,45 0, 0,08 0,06 0,05 0,04 0,0 0, , ,4 6,8 4,2 8,4 5,8 2,8 2,24,68,4,2 0,84 0,58 0,28 0,224 0,68 0,40 0,2 0,084 0,058 V 00 [l/s] 0,028 0,0224 0,068 0,040 0,02 0,0084 0, D04 5-0,9 Dp max Dp v00 [] 9

19 Praktiska tips Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Exempel för mättad ånga Exempel för överhettad ånga 20 Building Technologies Diagram om bestämning av ångans kvs-värde Praktiska tips, maj 2009

20 Siemens Building Technologies CAN4025E / Landis & Staefa Division /2 Tabell vattenånga Water vapour table state of saturation (pressure table) Praktiska tips Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Tabell vattenånga pressure Tryck Temperatur tempera- Specifik specific Specifik specific Densitet density Entalpi enthalpy Entalpi enthalpy evaporation Avdunstning heat ture vattenvolym volume volym volume vapour water vapour water ång- vapour ånga of vatten of ånga of värme p p t v v ρ h h r bar C dm/kg m/kg kg/m kj/kg kj/kg kj/kg

21 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Terminologi Förklaring av använda förkortningar och termer Förkortning Termer Enhet Definition p Differenstryck Differenstryck mellan två anläggningsdelar p max Maximalt differenstryck Maximalt tillåtet differenstryck över hela lyfthöjdsområdet, gemensamt för ventil och ställdon p V00 Differenstryck vid nominellt flöde Differenstryck över den helt öppna ventilen och ventilens reglergång med ett volymflöde V 00 p s Maximalt stängningstryck (nödstängning) Max. tillåten tryckdifferens (stängningstryck), vid vilken ventilen och ställdonet säkert kan stänga (nödstängning) p d Differenstryck över variabelt flöde Dimensionerande tryckfall, ofta är pd inte känt p VR Differenstryck i framledning och retur T Temperaturskillnad K Temperaturskillnad mellan framledning och retur EPDM O-ringstätning Etylen propylen... - gummipackbox H Lyfthöjd (på sätesventil, ventilställdon) mm Axiell rörelse i ventilspindel H 0 Pumpens dämda punkt m Pumpen arbetar mot en stängd ventil och ger ett maxtryck men inget flöde. Kilopascal, tryckenhet 00 = bar = 0 mvp k v Flödeskapacitet vid bar m³/h Mängden kallvatten (5...0 C) som passerar genom en given förstrypning t ex ventil eller strypbricka med ett differenstryck på 00 ( bar) k vs Flödeskapacitet vid bar och angiven lyfthöjd m³/h Mängden kallvatten (5...0 C) genom ventilens nominella lyfthöjd (H 00 ) med ett differenstryck på 00 ( bar) Läckage % k vs Läckage när ventilen är helt stängd (H 0 ) till DIN EN 49 p s Nödstängning Nödstängning vid händelse av strömavbrott mvp Metervattenpelare tryckenhet mvp 00 = bar = 0 mvp PN Tryckklass Utmärkande egenskaper gällande kombinationen av mekaniska och dimensionella funktioner hos en komponent i rörsystemet. Exempel: PN 6 är max 6 bar från ventilens inre hus ut mot atmosfären, är ej lika ventilens tillåtna differenstryck. β Ventilauktoritet Tryckfallet över ventilen i förhållende till totala trycket över den flödesvariabla kretsen och alla dess komponenter. För 2-vägsventil 0,5 och -vägsventil 0, Teflon Tätningsmaterial PTFE Poly Tetra Fluor Ethylene (PTFE) i t ex ventilens packbox. Tål högre temperaturer och mineralolja Viton Tätningsmaterial Fluorkarbon t ex O-ring i ventilens packbox Q 00 Max. kapacitet kw Anläggningens max. kapacitet V00 Max. volym flöde m³/h Volymetriskt flöde med ventilerna helt öppna (H 00 ) u Kinematisk viskositet mm²/s c Specifik värmekapacitet kj/kgk r Specifik densitet kg/m³ SV Styrventil SV = Beteckning för styrventil RV Injusteringsventil RV = Beteckning för injusteringsventil CV Amerikansk enhet kvs *,7 = m /h Relationen mellan termerna p max och p s (avstängning) Maximalt differenstryck p max indikerar till vilken differenstrycknivå styrventilen kan belastas beroende på de resulterande dynamiska kraven över hela lyfthöjden, dvs mellan positionerna helt stängd och helt öppen. Därför beror p max inledningsvis på design och de valda materialen samt den tillgängliga kraften hos ställdonet. Om ställdonet är för svagt kan endast en del av det möjliga omfånget utnyttjas. kvs = CV,7 Slutsats: p max är den viktigaste trycktermen i samband med drift av styrventiler. Sluttryck p s gäller bara vid enklare driftsavbrott men inte som kontinuerligt drifttillstånd. I det här fallet (till exempel som säkerhetsfunktion om ett rör spricker) är det viktigt att kunna stänga även om det dynamiska trycket är mycket högt. Mängden kan jämföras med termen avstängningstryck som är vanlig på marknaden. Slutsats: p s eller avstängningstrycket är ofta medvetet eller omedvetet inställt på samma som det dynamiska intervallet p max. Detta kan ge kunden fel uppfattning om ett användningsområde som inte överensstämmer med det tillåtna för reglerventilen och kan leda till att fel inträffar. Förkortningarna i listan kan förekomma bland produktbeskrivningarna och den tekniska informationen i produktkatalogen. Normer och standarder Ventilerna överensstämmer med kraven i direktivet om tryckutrustning 97/2/EG för tryckbärande utrustning enligt avsnitt, artikel För produkter som klassindelas i kategori I och II tillhandahålls CE-deklarationer. 22

3-vägsventiler vxf42..

3-vägsventiler vxf42.. Air Comfort Air treatment 999 SE.0.0 -vägsventiler vxf.. med flänsad anslutning, pn STAZ- och stz-» eq DATAblad -vägsventiler VXf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 Används som styrventil enligt DIN 32730 i värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar. Endast för slutna hydraliska kretsar (kavitation beaktas). Flänsad anslutning,

Läs mer

2-vägsventiler vvf42..

2-vägsventiler vvf42.. Air Comfort Air treatment 99 SE 0.0.0 -vägsventiler vvf.. med flänsad anslutning, pn staz- och STBZ-» eq DATABlad -vägsventiler vvf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 429 VVG11.15 (DN 15) VXG11.25 (DN 25) VARIVALVE 2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 med justerbart kvs-värde VVG11 VXG11

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Praktiska tips.

Praktiska tips. www.siemens.se/buildingtechnologies Siemens AB Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 4 87 Huddinge Tel 08 578 40 00 Fax 08 578 49 99 www.siemens.se/buildingtechnologies

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler för platsmonterat ställdon 7 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 VVF52 Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 420 cvatix 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10 VXF31.. Ventilhus av gjutjärn DN 15...150 k vs 2,5...315 m 3

Läs mer

Rörkopplingsenhet STD-05 Specifikation och monteringsanvisning

Rörkopplingsenhet STD-05 Specifikation och monteringsanvisning Rörkopplingsenhet STD-05 Specifikation och monteringsanvisning Innehåll Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Ventil, funktion... 4 Ventil, tekniska data... 4 Cirkulationspump, tekniska data... 5 Ställdon,

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon: AMV 0 AMV(E) 10 /AMV(E) 20/AMV(E)

Läs mer

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr.

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr. Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) V4-26 AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returlednings- och tilloppsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler för platsmonterat ställdon 45 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 6 VVF45.. Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-5 DN 50...50 k vs 9...00 m /h

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem. I ventilations- och luftbehandlingsanläggningar för reglering av vattensidan i.

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem. I ventilations- och luftbehandlingsanläggningar för reglering av vattensidan i. 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.12 Radiatorventiler 105 EN 215 Tvåvägsventil VDN1.. Vinkelventil VEN1.. Acvatix TM Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem VDN1.. VEN1.. Ventilhus av mässing, matt

Läs mer

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska motorer: AMV 150 1) AMV(E) 10 1)

Läs mer

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning

Prefabricerad värmeväxlarenhet, 1 st Maxi 130/110 med reglerutrustning Maxi 130/110 Siemens PJB PJB.0 VÄRMEVÄXLARE Värmeväxlarenhet Värmeväxlarenhet för uppvärmning av värmevatten till värmekretsar och varmvatten. Rostfritt, syrafast stål i överförings- och omslutningsytor.

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 405 VVF53.. VXF53.. ACVATIX 2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 från stor lyfthöjd-serie VVF53.. VXF53..

Läs mer

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 01 Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, fjärrvärme och luftbehandlingssystem. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten.

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 373 Acvatix 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 VVF52.. Användningsområde Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-8-LT

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 429 VVG11.15 () VXG12.25 (DN 25) VARIVALVE 2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 med justerbart k vs -värde V..G11.. V..G12..

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

V212. Venta. TEKNISKA DATA Typ... 2-vägskägelventil, tryckbalanserad Tryckklass...PN 16 Flödeskarakteristik...EQM Lyfthöjd... Reglerområde Kv/Kv min

V212. Venta. TEKNISKA DATA Typ... 2-vägskägelventil, tryckbalanserad Tryckklass...PN 16 Flödeskarakteristik...EQM Lyfthöjd... Reglerområde Kv/Kv min 1 Tryckbalanserad tvåvägs kägelventil PN 16 (Mjuktätande) kan användas i ett stort antal applikationer, såsom värme, kyla, lufthantering och tappvatten. Ventilen klarar följande typer av media: Hetvatten

Läs mer

2- och 3-vägsventiler PN 16

2- och 3-vägsventiler PN 16 4 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 845 nvändningsområde 2-vägsventil VVP45.10-0.25 till VVP45.25-4 2-vägsventil VVP45.25-6.3 bis VVP45.40-25 CVTIX 3-vägsventil

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

- tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning AVP-F

- tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning AVP-F Datablad Differenstrycksregulator (PN 16) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returledningsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är försedd med en reglerventil,

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning Beskrivning Regulatorn är en självverkande differenstrycksregulator som huvudsakligen är avsedd

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 363 Acvatix 2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 6 VVG4.. Ventilhus av rödgods CuSn5Zn5Pb2 DN 5 50 k vs 0,63...40

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för ventil OEM Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10 4 AMA 8 Styr och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 402 VVF32.. VXF32... Acvatix 2 och 3vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10 från ventilserien med stor lyfthöjd VVF32..

Läs mer

Differentialtrycksregulator (PN 16, 25, 40) AFP(-9)/VFG 2(1) retur- och tilloppsmontering, justerbar inställning

Differentialtrycksregulator (PN 16, 25, 40) AFP(-9)/VFG 2(1) retur- och tilloppsmontering, justerbar inställning Datablad Differentialtrycksregulator (PN 16, 25, 40) AFP(-9)/VFG 2(1) retur- och tilloppsmontering, justerbar inställning Beskrivning Regulatorn har en reglerventil, ett ställdon med regleringsmembran

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik.

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Ventiler avsedda att reglera varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- ventilations- och tappvarmvattensystem.

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Användning V4-36B AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn

Läs mer

Anliggningstemperaturgivare QAD2.. Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.

Anliggningstemperaturgivare QAD2.. Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer. 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 801 QAD2.. Anliggningsgivare för avkänning av temperatur på rörledningar. Användningsområde -30 125/130 C / 5 95 % RF. Kondensbildning ej

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventil RA-N/RA-U med förinställning Ventil RA-G utan förinställning EN 215-1 HD 1215-2 Användning Danfoss VVS V2-10D RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U

Läs mer

VRIDANDE VENTILER URVALSGUIDE ESBE SYSTEMKUNSKAP GUIDE OCH DIMENSIONERING. Stigare. Retur. Värmekälla 2. Stigare. Från panna Retur.

VRIDANDE VENTILER URVALSGUIDE ESBE SYSTEMKUNSKAP GUIDE OCH DIMENSIONERING. Stigare. Retur. Värmekälla 2. Stigare. Från panna Retur. ESBE SYSTEMKUNSKAP GUIDE OCH DIMENSIONERING VRIDANDE VENTILER URVALSGUIDE VAL AV SHUNTVENTILTYP ESBE 3-vägs shuntventiler är avsedda för blandningsfunktion men kan även användas som växelventil eller fördelningsventil.

Läs mer

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Introduktion Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör

Läs mer

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde

SPJÄLLVENTIL IA 31100, IA IA 31102TS. Högfors spjällventil. ANVÄNDNINGsområde PN 25 DN 80-700 Högfors spjällventil ANVÄNDNINGsområde Avstängnings- eller reglerventil för krävande media inom industri eller fjärrvärme. BESKRIVNING Hus av stål och spjällskiva av syrafast stål. Spjället

Läs mer

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-C Terminalventil för ON/OFF-reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C är konstruerad för användning

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

Produktöversikt. Tekniska data. Säkerhetsinstruktioner

Produktöversikt. Tekniska data. Säkerhetsinstruktioner Tryckoberoende Zonventil C2..QP(T)-.. Tryckoberoende zon- miniventil, 2-port, invändig gänganslutning För kontinuerlig reglering av varmt eller kallt vatten i slutna kretsar För flödesstyrning i värme

Läs mer

G Mekaniskt utförande. Tekniska data Tryckklass PN 10 Max. tillåten medietemperatur 120 C Max. tillåten tryckskillnad vid heltöppen ventil

G Mekaniskt utförande. Tekniska data Tryckklass PN 10 Max. tillåten medietemperatur 120 C Max. tillåten tryckskillnad vid heltöppen ventil G4931.1 VARISHUNT sv Installationsanvisning Funktionsenhet VFG36.. (DN 25) VARISHUNT är en funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten i radiator- och ventilationskretsar. Den dubbla käglan i ventildelen

Läs mer

Automatisk flödesbegränsare AB-QM

Automatisk flödesbegränsare AB-QM Automatisk flödesbegränsare AB-QM V4-16A Beskrivning AB-QM är en ny ventil med dubbelfunktion. Ventilen kan användas som automatisk flödesbegränsare eller som kombinerad flödesbegränsare och reglerventil

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

V241. Venta. ARTIKELNUMMER (kopplingar beställs separat, se sidan 4) Tvåvägs kägelventil Rödgods, PN 16

V241. Venta. ARTIKELNUMMER (kopplingar beställs separat, se sidan 4) Tvåvägs kägelventil Rödgods, PN 16 1 Tvåvägs kägelventil Rödgods, PN 16 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, kyla, luftbehandling och tappvatten. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten. Förbrukningsvatten.

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 463 Acvatix 3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 VXG41.. Ventilhus av Rödgods CuSn5Zn5Pb2 DN 15...50 k vs 1,6...40

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

2- och 3-vägsventiler PN 16

2- och 3-vägsventiler PN 16 4 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 845 2-vägsventil VVP45.10-0.25 till VVP45.25-4 3-vägsventil VXP45.10-0.25 till VXP45.25-4 3-vägsventil med T-förbigång VMP45.10-0.25

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing Inledning Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar, men är precis lika effektiv i kyldiskar och kylrum. Oavsett applikation ger STAD-C samma

Läs mer

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.2 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 6 Användningsområde Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 6 för varmvatten, hetvatten och ånga

Läs mer

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och varmvattensystem DVGW-godkänd

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och varmvattensystem DVGW-godkänd AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.1 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 61 Användningsområde Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och

Läs mer

Dimensionering av kulsektorventiler och sätesventiler för kontinuerlig reglering

Dimensionering av kulsektorventiler och sätesventiler för kontinuerlig reglering F 756 S It isn t just Industrial Control alves and Regulators It s the now How! Dimensionering av kulsektorventiler och sätesventiler för kontinuerlig reglering entilkoefficienten v och C v id dimensionering

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Danfoss VVS Användning V3-57B AVTQ är en självverkande termostatisk ventil som reglerar tappvarmvattnet enligt en flödeskompenserande princip. Ventilen är avsedd

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A108TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

Dyktemperaturgivare. Reglering och begränsning av framledningstemperaturen Begränsning av returtemperaturen

Dyktemperaturgivare. Reglering och begränsning av framledningstemperaturen Begränsning av returtemperaturen AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 1 781 Symaro Dyktemperaturgivare QAE21.. Passiv givare för avkänning av vattentemperaturen i ledningar och beredare. Användningsområde Dyktemperaturgivare

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Tillbehör för STRA rumsregulator

Tillbehör för STRA rumsregulator Tillbehör för STRA rumsregulator Extern temperaturgivare, STRZ-5-b Tekniska data för rumsgivare: STRZ-5-5 C PT, DIN klass B IP Tekniska data för extern givare: STRZ-5-2 - 7 C PT, DIN klass B Tekniska data

Läs mer

INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52

INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52 INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52 1. ALLMÄNT TBLK är en kombinationsdel för värme och kyla med inspektion. Ingående funktioner: Värme: Varmvattenbatteriet är en lamellvärmeväxlare, som är tillverkad

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Ställdon för platsmonterat ställdon 4 379 2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25 VVG55.. Ventilkropp Rödgods Rg5 DN 15...25 (½...1 ") K vs 0.25...6.3 m 3

Läs mer