Praktiska tips. Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen Huddinge Tel Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska tips. Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 141 87 Huddinge Tel 08 578 410 00 Fax 08 578 419 99"

Transkript

1 Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen Huddinge Tel Fax Rätt till tekniska ändringar förbehålles Best. nr. SE2000sv maj Xerox Mediacenter Building Technologies s

2 Översikt över regulatorsortiment Bästa lösningar 4 Shuntgruppskopplingar Principkoppel olika system och behov 5 Ventiler och ventilställdon Dimensionering och val 6 Placering av givare Exempel: Styrventiler 9-4 Hänvisning, ventildata för vatten 5 Dimensionering och val för ånga 7 Terminologi 22 Montering 2 Givare för rumstemperatur, rumstermostat, fjärrkontrollsenhet med inbyggda givare 24 Temperaturgivare för framledning och retur, vattentemperaturgivare eller anliggningsgivare 25 Givare monterad på isoleringsrör 26 Spjällställdon Val av spjällställdon 27 Tabeller 28 Ventilöversikt - medium 7 Formler 8 Tumregler 9

3 Översikt över regulatorsortimentet Teknisk information om dimensionering och val av ventiler och ställdon Bästa lösningar med vårt regulatorsortiment och system Efterbehandling rumsreglering Anläggningens storlek projektets storlek Användning Handhavande Värme Ventilation Kyla Radiatorer, VAV + LQ kyltak Fan coil Belysning och solskydd Enskilda system n Självstyrande regulator n Lokal drift n Förprogrammerade lösningar Mindre system n Kommunicerande regulator n Lokal drift/fjärrdrift n Förprogrammerade lösningar SIGMAGYR RVP.. SIGMAGYR RVL.. Synco 00 Synco 200 DESIGO RXB DESIGO RXA Större system n Kommunicerande regulator n Central/lokal drift n Förprogrammerade lösningar Synco 700 Synco 700 DESIGO RXB Komplexa anläggningar n Kommunicerande regulator n Central/lokal drift n Anpassade lösningar DESIGO PX DESIGO RXC Komplexa anläggningar med byggnadsautomations- och styrsystem n Kommunicerande regulator n Central drift n Anpassade lösningar n Korsintegrering av tredjepartssystem DESIGO INSIGHT DESIGO PX DESIGO RXC 4

4 Shuntgruppskopplingar Principkoppel olika system och behov Att förstå vilka motstånd styrventilen arbetar mot för att få rätt ventilauktoritet Prim. Sek. VARISHUNT VF... Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt G-koppel -vägs SV Prim. RV2 RV Sek. VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt G-koppel 2-vägs SV RV2 VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt N-koppel Svensk koppling där primärsidan kan ta tillbaka returvatten (t.ex. en panna) med samma temperatur som framledningen. Primär- och sekundärsidan har i princip konstant flöde. Man kan ha större flöde på sekundärsidan än på primärsidan. Primär pump är ett måste. Styrventilen belastar huvudpumpen. Shuntgrupp vanlig när man har fjärrvärme. Låg returtemperatur. Här tryckreglerar man lämpligen huvudpumpen som annars kommer att åka upp och ner på pumpkurvan. Styrventilen belastar huvudpumpen. Notera flödesvariabla kretsen vid ombyggnad till 2-vägskoppel. Norsk koppling för värme. Primärsidan är kortsluten så returtemperaturen blir samma som utgående från pannan om styrventilen är stängd i reglerporten. Styrventilen belastar sekundärpumpen. Rött = Flödesvariabel krets p bör vara minst lika stort som flödesvariabla kretsen β = 0,5 (formeln för β se sid. 8) Allt prickat + SV dividerat med SV ger dig pv Rött = Flödesvariabel krets Om man pluggar Sv port när man övergår till fjärrvärme notera då att primärsidan med injusteringsventilen blir flödesvariabel och kan resultera i sämre ventilauktoritet. Man räknar inte med sekundära pumpkretsen för ventilauktoriteten Prim. RV2 RV Sek. VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt L-koppel Koppling ofta kallad SABO-koppel eller lågflödeskoppel. Sekundära pumpen skall även klara tryckfallet i styrventilen. Gruppen kan även ha en primär pump men tänk då på att SV arbetar som 2-vägare mot primärsidan. På primärsidan kan man kortsluta med en liten trimventil för att säkerställa ett flöde fram till gruppen. Rött = Flödesvariabel krets RV2 Prim. Rött = Flödesvariabel krets RV Sek. Tilluft RV Frånluft RV2 VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt R-koppel Koppel för vattenburen värmeåtervinning. Tilluftsbatteriets tryckfall (vattensida) är beräkningsvärde för SV ventilauktoritet. Tilluft RV Frånluft RV2 Till gruppens flödesvariabla sida adderas tilluftsbatteriet. 5

5 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val av hjälpmedel Teknisk information om dimensionering och val av ventiler och ventilställdon En anläggnings drift och egenskaper beror till stor del på styrventilernas kapacitet. Dimensioneringen är optimal när anläggningens fulla utkapacitet uppnås efter att styrventilen öppnas helt. Verktyg för val av ventiler och ställdon Vi rekommenderar att man använder ventilstickan, datablad och programmen EasyVASP eller Refrigeration VASP samt ProSHUNT för shuntgrupper. Dessa verktyg förenklar dimensionering och val. ProSHUNT kan beställas som en CD för installationen med automatisk uppdatering. Alternativt en enklare version på Internet. Ventilsticka ** Ventiler och ställdon för centrala VVS-anläggningar. Användningsområden n Värmeproduktion n Värmedistribution n Värmegrupper n Värmeanläggning n Ventilationssystem n Anläggningar för lokal- och fjärrvärme n Tappvarmvatten Ventiler och ställdon för rums- och zonapplikationer Användningsområden n Enheter för efterbehandling av luft n Induktionsenheter n Kyltak n Laddning av panna n Zonkontroll n Användning med radiatorer Ventiler och ställdon för n Centrala VVS-anläggningar n Rums- och zonapplikationer n Användning med ångstyrda system Användningsområden n För de ovan nämnda användningsområdena Refrigeration VASP ** Ventiler och ställdon för n Expansionsapplikationer n Hetgasapplikationer n Suggasapplikationer Användningsområden n Kylkretsar n Kylare n Värmepumpar ** Kontakta ditt säljkontor Diagram i datablad att ladda ner från hemsidan Ventiler och ställdon för n Centrala VVS-anläggningar n Rums- och zonapplikationer Användningsområden n För de ovan nämnda användningsområdena 6

6 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val Dimensionering och val för medium = vatten. Fastställ volymflöde V 00 Volymflöde. V 00 (m³/h) Volymflöde Anmärkningar f (korrigerande faktor) = för vatten V& 00 Q00 =.6 T f Q 00 (kw) Anläggningens nominella uteffekt Vid glykolhalter >20 procent eller användning av andra förbrukningstyper, se sid T (K) Temperaturskillnad Fastställ ventilkapacitet - k v och differenstryck p V00 b/ Välj nominellt k vs -värde p V00 () Tryckfall i den helt öppna ventilen Kan också fastställas med diagram i datablad, EasyVASP eller ventilsticka Hydrauliskt baserade kretsar Fastställ hydraulisk krets Dimensionerande tryckfall beror på den hydrauliska kretsen. p d Tryckförlust i variabla flöden p d är ofta okänd eller mycket liten. Använd i detta fall följande fältvärden: Blandningskrets på den differenstryckfria fördelaren: p V00 = med primärpump p V00 = utan primärpump Pannretur: p V00 = Konstantflöde med -vägsventil: p V00 = 50 procent från p VR Variabelflöde med -vägsventil: p V00 = 50 procent från p VR Strypdon: p V00 = 50 procent från p VR Blandningskrets utan förbigång Blandningskrets (injektionskoppel) med konstant sekundärkrets Med primärpump Utan primärpump Med primärpump 7

7 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val Kontrollera ventilauktoritet β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Hänvisning Ventilauktoriteten bör vara 0,5 välj mindre ventiler vid behov. Använd det resulterande differenstrycket p V00 Välj lämpliga ventilserier a) Fastställ ventiltyp Välj 2-vägs- eller -vägsventiler som lämpar sig för Se typöversikten i produktkatalogen den hydrauliska kretsen b) Fastställ anslutningstyp Gängade (på insidan/utsidan) eller flänsade Se typöversikten i produktkatalogen c) Välj tryckklass PN Tryckklassen måste åtminstone uppfylla anläggningens tryckklass Se typöversikten i produktkatalogen Kontrollera ventilernas arbetsområde a) Temperatur Används inom tillåtna temperaturnivåer b) Medium Kontrollera att ventilmodellens material passar mediet. Se sid. eller produktkatalogen Välj ställdon a) Välj matningsspänning och styrsignal I enlighet med spänningskällan och styrsignal b) Fastställ ställdonets önskade gångtid Matcha gångtiden med den dynamiska processen Se rekommendationer om användning c) Om nödstängningsfunktion krävs Välj vid behov lämplig funktion Se produktöversikt i produktkatalogen Kontrollera maxtryck a) Differenstryck p max Större än eller lika med det maximala drivtrycket Se hjälpavsnitten om val a) p s (Nödstängning, avstängning) Snabbstängningstid vid energibortfall Se produktkatalogen 8

8 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för värmeanläggningar Exempel: Dimensionering av styrventil Kräver Anläggningsinformation -vägs styrventil, flänsad Tryckklass PN 0 Anläggningens märkkapacitet Q 00 Temperaturdifferens T Medium Differenstryck över variabelt flöde p d Styrsignal 60 kw 70/55 = 5 K Vatten 8 -läges AC 20 V. Fastställ volymflöde V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets Differenstryck p d över variabelt flöde Blandningskrets utan förbigång Blandningskrets med förbigång Med primärpump Utan primärpump Med primärpump p d Ex. intervall Exempel värde 8 p V00 p V00 p d p max p V00 Exempel på hydraulisk krets Exempel Blandningskrets utan primärpump p V00 p d Valt differenstryck p V00 = 8 Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8. kv-värde,4. kv-värde k vs 0,8 2,5 m³/h = 26 m³/h k vs = m³/h Närmast i vår ventilserie Resulterande p V00 9

9 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för värmeanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoriteten β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 p V00 P V00 + p d 8,8 = = 0,52 8, Välj lämplig ventil a) Ventiltyp -vägs sätesventil b) Anslutning Flänsad c) Tryckklass PN 0 d) Anslutning DN 50 e) Medium Vatten f) Medietemperatur 70 C Tillgängligt arbets område för styrventil k vs = m³/h VXF... Vald ventiltyp VXF.50 k vs = m³/h 7 Välj ställdon a) Märkspänning AC 20 V b) Styrsignal -läges c) Gångtid av ställdon Elektromekaniskt SQX s Elektrohydrauliskt SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej behövs ej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, positionsåterföringssignal Tillgängliga ställdonstyper SQX..., SKD..., SKB... 8 Kontrollera ställdonens arbetsområde SQX... + VXF.50 SKD... + VXF.50 SKB... + VXF.50 a) Differenstryck p max p V00 p max 8,8 p max a) Stängningstryck p s H 0 Gäller inte för -vägsventiler Vald typ av ställdon SQX2.00 (utan fjäderretur, gångtid 50 s, inga hjälpfunktioner) Val Ventiltyp VXF.50 För detaljer, se datablad N420 Typ av ställdon SQX2.00 För detaljer, se datablad N4554 0

10 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar Exempel: Ventilationsanläggning med tilluftstemperaturreglering Del luftvärmare Kräver Anläggningsinformation -vägs styrventil, gängad på utsidan Tryckklass PN 6 Anläggningens maxeffekt Q kw Temperaturskillnad varmvattenslinga T 60/40 = 20 K Medium Vatten Differenstryck över variabelt flöde pd Styrsignal anpassas efter regulatorn V Pumpens dämda punkt X Fastställ volymström V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets RV2 RV RV2 RV RV2 Differenstryck p d över variabelt flöde Förbrukningskrets Injektionskrets med -vägsventil Injektionskrets med 2-vägsventil Variabel krets Primärpump konstant varvtal Primärpump varvtalsstyrd p d Typiskt arbetsområde Typiskt värde 5 8 p VR Typiskt arbetsområde Typiskt värde Använd effektivt p VR -värde p V00 p V00 p d p p V00 VR x 2 p max p max p V00 p max p VR Exempel på hydraulisk krets Exempel Expansionskrets med -vägsventil p V00 p MV Primärpump konstant Valt differenstryck p V00 = Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8 k v -värde,4 Kv- värde k vs 0,8,9 m³/h =, m³/h eller k vs = 2 m³/h eller k vs = 6 m³/h Resulterande p V00 kvs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h

11 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoriteten β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 MXG k vs = 2 m³/h p β = v00 4 = = 0,57 p v00 + p d 4 + VXG4.2 k vs = 6 m³/h p v00 2, β = = = 0,4 p v00 + p d 2, + 6 Välj lämpligt arbetsområde för ventilerna a) Ventiltyp b) Anslutning c) Tryckklass d) Anslutningsdimension DN e) Tillbehör Tillgängliga arbetsområden för ventilerna Vald ventiltyp -vägs styrventil Gängad för koppling PN 6 2 Kopplingar k vs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h MXG VXG4.2 MXG46... VXG4..., VXG44..., VXP45... k vs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h 7 Kontrollera ventilernas arbetsområde a) Arbetstemperatur 90 C <MXG46... för en maximal tillåten arbetstemperatur på 0 C 90 C <VXG4... för en maximal tillåten arbetstemperatur på 0 C b) Medium MXG46...: Lämplig för vatten VXG4...: Lämplig för vatten 8 Välj ställdon a) Märkspänning AC 24 V b) Styrsignal V c) Gångtid, ställdon Tillgängligt MXG46... <2 s arbetsområde SQX s SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, återföringssignal Tillgängliga ställdonstyper MXG46...: integrerat ställdon VXG4...: SQX..., SKD..., SKB... Vald typ av ställdon MXG SQX62 9 Kontrollera ställdonens arbetsområde MXG VXG4.2 + SQX62 a) Differenstryck p max p V00 p max 4 p max 2, p max a) Stängningstryck p s H 0 Gäller inte för -vägsventiler MXG Integrerat ställdon Vald typ av ställdon SQX62 Utan fjäderåtergång, gångtid 5 s, inga hjälpfunktioner, med återföringssignal Val Ventiltyp VXG4.2 För detaljer, se datablad N446 Typ av ställdon SQX62 För detaljer, se datablad N4554 Lämplig för reglersystem med: n Vanlig svårighetsgrad n Enkel att reparera Ventil och ställdon MXG För detaljer, se datablad N4455 Särskilt lämpad för reglersystem med: n Hög svårighetsgrad n Höga krav på noggrannhet n Snabba belastningsändringar 2

12 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar Exempel: Ventilationsanläggning med reglering av tilluftstemperatur Del 2 luftkylare Kräver Anläggningsinformation 2-vägs styrventil, gängad på utsidan Tryckklass PN 6 Anläggningens märkkapacitet Q 00 Temperaturdifferens Kylslinga för kallvatten T Medium 65 kw 6/2 = 6 K Vatten Differenstryck p VR Pumpens dämda punkt H 0 Styrsignal V. Fastställ volymström V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets Differenstryck p d över variabelt flöde Förbrukningskrets Injektionskrets med -vägsventil Injektionskrets med 2-vägsventil Variabel krets Primärpump konstant varvtal Primärpump varvtalsstyrd p d Typiskt arbetsområde Exempel värde 5 p VR Typiskt arbetsområde Exempel värde Använd effektivt p VR -värde p V00 p V00 p d p V00 p max p max p V00 p max p VR Exempel på Strypdon hydraulisk krets Exempel p V00 p VR 2 Primärpump kontrollerad Valt differenstryck p VR 2 Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8 k v -värde k vs 0,8 24 m³/h = 9,2 m³/h eller k vs = 20 m³/h eller k vs = 25 m³/h Resulterande p V00 kvs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h

13 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoritet P V (reglerstabilitet) β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 MXG k vs = 20 m³/h β = 2,6 = 0,72 0 VVG4.40 k vs = 25 m³/h β =,8 = 0, Välj lämpligt arbetsområde för ventilerna a) Ventiltyp -vägs styrventil b) Anslutningar Gängad c) Tryckklass PN 6 d) Nominell storlek DN 40 e) Tillbehör Kopplingar Tillgängliga arbetsområde för ventilerna Vald ventiltyp k vs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h MXG VVG4.40 MXG46... (2-vägs) VVG4..., VVG44..., VVP45... k vs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h 7 Kontrollera ventilernas arbetsområde 2 C <MXG46... för temperatur på 0 C högsta a) Medie temperatur 2 C <VVG4... för temperatur på 0 C högsta 6 C >MXG4... för temperatur på C lägsta 6 C >VVG4... för temperatur på -25 C lägsta b) Medium MXG46...: Lämplig för vatten VVG4...: Lämplig för vatten 8 Välj ställdon a) Matningsspänning AC 24 V b) Styrsignal V c) Gångtid, ställdon Tillgängligt arbetsområde MXG46... <2 s SQX s SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, återföringssignal Tillgängliga ställdonstyper MXG46...: Integrerat ställdon VVG4...: SQX..., SKD..., SKB... Vald typ av ställdon MXG SQX62 9 Kontrollera ställdonens arbetsområde MXG VVG SQX62 a) Differenstryck p max p VR p max 0 p max 0 p max a) Sluttryck p s H MXG Integrerat ställdon Vald typ av ställdon SQX62 Utan fjäderåtergång, gångtid 5 s, inga hjälpfunktioner, med återföringssignal Val Ventiltyp VXG4.40 För detaljer, se datablad N446 Typ av ställdon SQX62 För detaljer, se datablad N4554 Lämplig för reglersystem med: n Normal svårighetsgrad n Enkel att montera Ventil och ställdon MXG För detaljer, se datablad N4455 Särskilt lämpad för reglersystem med: n Hög svårighetsgrad Ventilen får endast användas som blandnings- eller 2-vägsventil och inte som fördelningsventil. Vid användning som 2-vägsventil skall ingång B pluggas med medlevererad täckbricka samt kopplingens överfallsmutter. n Höga krav på noggrannhet n Snabba belastningsändringar n Stänger vid strömbortfall 4

14 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Viktig information Om du beräknar ventilstorleken med ett annat medium än vatten ber vi dig observera att egenskaperna n specifik värme n densitet n kinematisk viskositet skiljer sig från vatten. Alla uppmätta värden beror på temperaturen. Vatten utan frysskyddsmedel [m³/h] Vatten med frysskyddsmedel Den nominella temperaturen är den lägsta medietemperaturen i ventilen. V 00 = = (m / h) Q C. T. p eller V& 00 Q00 =.6 T f = Volymström = Anläggningens märkkapacitet = Temperaturskillnad mellan framledning och retur = Specifik värmekapacitet = Specifik densitet [m³/h] [kw] [K] [kj/kgk] [kg/m ] För en glykoldel > 20 % använd korrigerande faktor f per tabell i formeln för att fastställa volymflödet. Korrigerande faktor f för Frysskyddsmedel N x Temp. [ C] Informationen och användningsinstruktionerna från glykoltillverkaren ska beaktas. x = procent Frysskyddsmedel N Fastställ korrigerande faktorn f Inmatning: c; ρ Resultat: Korrigerande faktor f Kinematisk viskositet Inga korrigeringar krävs för kinematisk viskositet = upp till 0 mm²/s. Kavitation När vätskan passerar ventilkägla och ventilsäte (förträngning) ökar flödeshastigheten. Då uppstår lokalt undertryck (P2 se bild). Om undertrycket underskrider mediets ångtryck bildas ångblåsor. När mediet passerat sätet imploderar ångblåsorna vilket kan skada ventilen i form av erosionsskador. Detta kan ge ljud likt kvitter eller som om grovt grus vore inne i ventilen och vill ut genom utloppsporten. Det kan ibland även bli så kraftigt att ventilen vibrerar. 40Z02 Kavitationen förstör kägla och säte. Se diagram sid 4 för p max över ventilen i relation till temperatur och P trycket. Om möjligt öka P. Ett motstånd efter ventilen så som en växlare eller en injusteringsventil alternativt två styrventiler i serie som då styrs så att varje ventil tar del av det totala tryckfallet. Alla dessa åtgärder med motstånd efter styrventilen måste vara med i dimensioneringen av styrventilen för dess auktoritet. Tryckprofil Hastighetsprofil 5

15 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Kavitation Se till att mottrycket är tillräckligt p vid ventilens utlopp för att förhindra kavitation P [] ϑ 80 C 60 C 20 C 00 C 80 C 40 C P [bar] D Dp max [] Tryckdiagram 2 p max = Differenstryck med nästan helt stängd ventil, vilket innebär att kavitationen nästan helt kan undvikas p = Statiskt tryck vid inlopp p = Statiskt tryck vid utlopp M = Pump J = Vattentemperatur Exempel: Varmvatten Tryck p matning i ventilen: 500 (5 bar) Vattentemperatur: 20 C p p Diagram 2 ovan visar att när ventilen nästan är helt stängd, är ett maximalt differenstryck p max på 200 (2 bar) tillåtet. M D pmax 482Z06 Exempel: Kallvatten Förebyggande av kavitation med hjälp av exemplet på kylning av brunnsvatten: Kallvatten = 2 C p = 500 (5 bar) p 4 = 00 ( bar) (atmosfärs tryck) p max = 00 ( bar) p - = 20 (0,2 bar) p D (strypdon) = 80 (0,8 bar) p = Utgående tryck från förbrukare i M p 4 p D pd D pmax p p ' 482Z07 6

16 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Ventilkarakteristik för mättad och överhettad ånga Mättad och överhettad ånga i underkritiskt intervall SKD... SKB SKC... Absolut driftstryck [bar] DN5, DN25 DN D07 Våt ånga Undvik 2 Mättad ånga Tillåtet driftsintervall Överhettad ånga Medietemperatur [ C] Rekommendation: Differenstrycket p max via ventilen för mättad och överhettad ånga bör ligga så nära det kritiska trycket som möjligt. Tryckproportioner = p p p 00% p = Absolut tryck före ventilen i p = Absolut tryck efter ventilen i Beräkna k vs -värdet för ångan Underkritiskt intervall Överkritiskt intervall p p p 00% < 42 % Tryckproportioner < 42 procent underkritiskt p p p 00% 42 % Tryckproportioner 42 procent överkritiskt (rekommenderas ej) ṁ vs m& m k 4.4 k vs v s = k 8.8 k p (p p ) = ṁ& v s p m& ṁ = Mängden ånga i kg/h k = Faktor för överhettad ånga = + 0,002 T (för mättad ånga, k = ) T = Temperaturskillnad i K mellan mättad och överhettad ånga 7

17 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Exempel med mättad ånga och för underkritiskt intervall Med formel Med diagram (nästa sida) Förutsättningar Mättad ånga =,5 C Mättad ånga =,5 C p = 50 (,5 bar) p = 50 (,5 bar) m = 75 kg/h m = 75 kg/h Tryckfall = 27 % Tryckfall = 40 (0,4 bar) Eftersökt k vs, ventiltyp k vs, ventiltyp Lösning Vertikal linje uppåt för tryckförlust p =,5 bar (50 ) (absolut) Horisontal linje till höger för korsningspunkten vid,5 bar (50 ) och tryckförlust 0,4 bar (40 ) 75 kg h kvs k = vs = 4.4 = 4.97m = 4.97m/h /h Vertikal linje nedåt vid 75 kg/h 0 (50 0 ) 75 kg h kvs = 4.4 = 4.97m /h 0 (50 0 ) Korsningspunkt k vs värde Välj befintligt k vs värde i ventilserierna VVF4..., VXF4..., 40 VVF45..., VVF52..., VVF6..., VXF6... p = p 40 % p p = p % Valt k vs värde: 5 m³/h 40 % p p 40 = p 500 p = % 500 = 00 (bar) 00 % 00 p = 500 % = 00 (bar) 00 % Valt k vs = 5 m³/h VVF6.24 k vs = 5 m³/h VVF kg h k % 500 vs = =.02m /h p00 = (500 kg h 00 ) = 00 (bar) kvs = % =.02m /h 00 ( ) 50 kg h Exempel med överhettad ånga och kvs för = underkritiskt 4.4 intervall =.02m /h 00 ( ) % p Med formel p = p Med diagram (nästa sida) % 27 % p p Förutsättningar Överhettad = p ånga 00 % = 25,8 C Överhettad ånga = 25,8 C Mättad ånga = ,8 % C Mättad ånga = 5,8 C Överhettning p = T = 00 C = 0 0 (. (. Överhettning bar) bar) 27 % 50 T = 00 C % p p = 50 = 0 (. bar) = % (5 bar) p = 500 (5 bar).. m = 50 kg/h m = 50 kg/h kg kg h Tryckförlust kvs vs = = 7540 kg% h = 4.97m 4.97m Tryckförlust /h /h k = 200 (2 bar) 0 0 (50 ( ) ) vs = 4.4 = 4.97m /h 0 (50 0 ) Eftersökt k vs, ventiltyp k vs, ventiltyp % p Lösning p Vertikal linje uppåt för tryckfall p = 5 bar (500 ) (absolut) = p 40 % p p = p % % 27 % p = p 27 % 27 % p p p = p = 00 % p 00 % 00 % p p % p p= = = = 0 % 0 50 (. (. bar) bar) p = % = 0 (. bar) 00 % 40 % Horisontal linje till höger för korsningspunkten vid 5 bar % p p= 500 = = 00 = (bar) 00 % (bar) (bar) (500 ) och tryckfall 2 bar (200 ) % 50 kg h kvs = 4.4 Vertikal linje överhettad ånga uppåt vid 50 kg/h kg kg h =.02m /h kvs vs = ( ) =.02m.02m /h /h (500 ( ) ) Korsningspunkt k vs värde Välj befintligt k vs värde i ventilserierna VVF4..., VXF4..., VVF45..., VVF52..., VVF6..., VXF6... Valt k vs -värde: m³/h Valt k vs = m³/h VVF6.2 k vs = m³/h VVF6.2 8

18 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Exempel Flödesdiagram för VVF ,0 0,02 0,0 0,04 0,05 0,06 0,08 0, Dp v00 [bar] 0,2 0, 0,4 0,5 0,6 0,8 SKC SKB... SKD V 00 [m³/h] ,8 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 DN - k vs , , , ,9 5 -,2 5-0,7 5-0,45 0, 0,08 0,06 0,05 0,04 0,0 0, , ,4 6,8 4,2 8,4 5,8 2,8 2,24,68,4,2 0,84 0,58 0,28 0,224 0,68 0,40 0,2 0,084 0,058 V 00 [l/s] 0,028 0,0224 0,068 0,040 0,02 0,0084 0, D04 5-0,9 Dp max Dp v00 [] 9

19 Praktiska tips Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Exempel för mättad ånga Exempel för överhettad ånga 20 Building Technologies Diagram om bestämning av ångans kvs-värde Praktiska tips, maj 2009

20 Siemens Building Technologies CAN4025E / Landis & Staefa Division /2 Tabell vattenånga Water vapour table state of saturation (pressure table) Praktiska tips Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Tabell vattenånga pressure Tryck Temperatur tempera- Specifik specific Specifik specific Densitet density Entalpi enthalpy Entalpi enthalpy evaporation Avdunstning heat ture vattenvolym volume volym volume vapour water vapour water ång- vapour ånga of vatten of ånga of värme p p t v v ρ h h r bar C dm/kg m/kg kg/m kj/kg kj/kg kj/kg

21 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Terminologi Förklaring av använda förkortningar och termer Förkortning Termer Enhet Definition p Differenstryck Differenstryck mellan två anläggningsdelar p max Maximalt differenstryck Maximalt tillåtet differenstryck över hela lyfthöjdsområdet, gemensamt för ventil och ställdon p V00 Differenstryck vid nominellt flöde Differenstryck över den helt öppna ventilen och ventilens reglergång med ett volymflöde V 00 p s Maximalt stängningstryck (nödstängning) Max. tillåten tryckdifferens (stängningstryck), vid vilken ventilen och ställdonet säkert kan stänga (nödstängning) p d Differenstryck över variabelt flöde Dimensionerande tryckfall, ofta är pd inte känt p VR Differenstryck i framledning och retur T Temperaturskillnad K Temperaturskillnad mellan framledning och retur EPDM O-ringstätning Etylen propylen... - gummipackbox H Lyfthöjd (på sätesventil, ventilställdon) mm Axiell rörelse i ventilspindel H 0 Pumpens dämda punkt m Pumpen arbetar mot en stängd ventil och ger ett maxtryck men inget flöde. Kilopascal, tryckenhet 00 = bar = 0 mvp k v Flödeskapacitet vid bar m³/h Mängden kallvatten (5...0 C) som passerar genom en given förstrypning t ex ventil eller strypbricka med ett differenstryck på 00 ( bar) k vs Flödeskapacitet vid bar och angiven lyfthöjd m³/h Mängden kallvatten (5...0 C) genom ventilens nominella lyfthöjd (H 00 ) med ett differenstryck på 00 ( bar) Läckage % k vs Läckage när ventilen är helt stängd (H 0 ) till DIN EN 49 p s Nödstängning Nödstängning vid händelse av strömavbrott mvp Metervattenpelare tryckenhet mvp 00 = bar = 0 mvp PN Tryckklass Utmärkande egenskaper gällande kombinationen av mekaniska och dimensionella funktioner hos en komponent i rörsystemet. Exempel: PN 6 är max 6 bar från ventilens inre hus ut mot atmosfären, är ej lika ventilens tillåtna differenstryck. β Ventilauktoritet Tryckfallet över ventilen i förhållende till totala trycket över den flödesvariabla kretsen och alla dess komponenter. För 2-vägsventil 0,5 och -vägsventil 0, Teflon Tätningsmaterial PTFE Poly Tetra Fluor Ethylene (PTFE) i t ex ventilens packbox. Tål högre temperaturer och mineralolja Viton Tätningsmaterial Fluorkarbon t ex O-ring i ventilens packbox Q 00 Max. kapacitet kw Anläggningens max. kapacitet V00 Max. volym flöde m³/h Volymetriskt flöde med ventilerna helt öppna (H 00 ) u Kinematisk viskositet mm²/s c Specifik värmekapacitet kj/kgk r Specifik densitet kg/m³ SV Styrventil SV = Beteckning för styrventil RV Injusteringsventil RV = Beteckning för injusteringsventil CV Amerikansk enhet kvs *,7 = m /h Relationen mellan termerna p max och p s (avstängning) Maximalt differenstryck p max indikerar till vilken differenstrycknivå styrventilen kan belastas beroende på de resulterande dynamiska kraven över hela lyfthöjden, dvs mellan positionerna helt stängd och helt öppen. Därför beror p max inledningsvis på design och de valda materialen samt den tillgängliga kraften hos ställdonet. Om ställdonet är för svagt kan endast en del av det möjliga omfånget utnyttjas. kvs = CV,7 Slutsats: p max är den viktigaste trycktermen i samband med drift av styrventiler. Sluttryck p s gäller bara vid enklare driftsavbrott men inte som kontinuerligt drifttillstånd. I det här fallet (till exempel som säkerhetsfunktion om ett rör spricker) är det viktigt att kunna stänga även om det dynamiska trycket är mycket högt. Mängden kan jämföras med termen avstängningstryck som är vanlig på marknaden. Slutsats: p s eller avstängningstrycket är ofta medvetet eller omedvetet inställt på samma som det dynamiska intervallet p max. Detta kan ge kunden fel uppfattning om ett användningsområde som inte överensstämmer med det tillåtna för reglerventilen och kan leda till att fel inträffar. Förkortningarna i listan kan förekomma bland produktbeskrivningarna och den tekniska informationen i produktkatalogen. Normer och standarder Ventilerna överensstämmer med kraven i direktivet om tryckutrustning 97/2/EG för tryckbärande utrustning enligt avsnitt, artikel För produkter som klassindelas i kategori I och II tillhandahålls CE-deklarationer. 22

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Grundprinciper för pumpteknik

Grundprinciper för pumpteknik Grundprinciper för pumpteknik Pumpteori 2007/2008 I n n e h å l l Grundprinciper för pumpteknik 5 Historik pumpteknik 7 Vattenförsörjning 7 Pumpning av avloppsvatten 8 Värmeteknologi 9 Pumpsystem 12 Öppet

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION INTRODUKTION 2 Nya Tryckluftguiden BIAB tryckluft är idag ett expansivt företag som säljer på hela den Skandinaviska marknaden. Vårt mål att ta hand om det viktigaste vi har, nämligen kunderna. Vi på BIAB

Läs mer

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning?

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? Inledning Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? - Jo, vi vill förmedla vår kunskap kring tappvarmvattenberedning och presentera en funktionslösning för just ditt behov. Målsättningen med den här

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

HANDBOK UTGÅVA 1 2005. Tryckavsäkring. Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK UTGÅVA 1 2005. Tryckavsäkring. Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 1 2005 Tryckavsäkring Säkerhetsventiler Sprängbleck Ljuddämpare Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg 0. Förord Förord Denna

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin 2003:106 CIV EXAMENSARBETE Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin JONAS STRANDBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Energiteknik

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Små system för värmekulvertar på gårdsnivå. Gunnar Hadders

Små system för värmekulvertar på gårdsnivå. Gunnar Hadders 92 Små system för värmekulvertar på gårdsnivå Gunnar Hadders Små system för värmekulvertar på gårdsnivå Ett stabilt högt pris på eldningsolja har åter fått många jordbruksföretag att söka efter billigare

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Byt och förnya minska din energianvändning INLEDNING ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem Installatörshandbok Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem 1 Förord Förord - Välkommen till Geberits installatörshandbok! Geberits grundläggande princip är Know-How Installed. Det betyder att vi vet hur

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer