Praktiska tips. Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen Huddinge Tel Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska tips. Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 141 87 Huddinge Tel 08 578 410 00 Fax 08 578 419 99"

Transkript

1 Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen Huddinge Tel Fax Rätt till tekniska ändringar förbehålles Best. nr. SE2000sv maj Xerox Mediacenter Building Technologies s

2 Översikt över regulatorsortiment Bästa lösningar 4 Shuntgruppskopplingar Principkoppel olika system och behov 5 Ventiler och ventilställdon Dimensionering och val 6 Placering av givare Exempel: Styrventiler 9-4 Hänvisning, ventildata för vatten 5 Dimensionering och val för ånga 7 Terminologi 22 Montering 2 Givare för rumstemperatur, rumstermostat, fjärrkontrollsenhet med inbyggda givare 24 Temperaturgivare för framledning och retur, vattentemperaturgivare eller anliggningsgivare 25 Givare monterad på isoleringsrör 26 Spjällställdon Val av spjällställdon 27 Tabeller 28 Ventilöversikt - medium 7 Formler 8 Tumregler 9

3 Översikt över regulatorsortimentet Teknisk information om dimensionering och val av ventiler och ställdon Bästa lösningar med vårt regulatorsortiment och system Efterbehandling rumsreglering Anläggningens storlek projektets storlek Användning Handhavande Värme Ventilation Kyla Radiatorer, VAV + LQ kyltak Fan coil Belysning och solskydd Enskilda system n Självstyrande regulator n Lokal drift n Förprogrammerade lösningar Mindre system n Kommunicerande regulator n Lokal drift/fjärrdrift n Förprogrammerade lösningar SIGMAGYR RVP.. SIGMAGYR RVL.. Synco 00 Synco 200 DESIGO RXB DESIGO RXA Större system n Kommunicerande regulator n Central/lokal drift n Förprogrammerade lösningar Synco 700 Synco 700 DESIGO RXB Komplexa anläggningar n Kommunicerande regulator n Central/lokal drift n Anpassade lösningar DESIGO PX DESIGO RXC Komplexa anläggningar med byggnadsautomations- och styrsystem n Kommunicerande regulator n Central drift n Anpassade lösningar n Korsintegrering av tredjepartssystem DESIGO INSIGHT DESIGO PX DESIGO RXC 4

4 Shuntgruppskopplingar Principkoppel olika system och behov Att förstå vilka motstånd styrventilen arbetar mot för att få rätt ventilauktoritet Prim. Sek. VARISHUNT VF... Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt G-koppel -vägs SV Prim. RV2 RV Sek. VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt G-koppel 2-vägs SV RV2 VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt N-koppel Svensk koppling där primärsidan kan ta tillbaka returvatten (t.ex. en panna) med samma temperatur som framledningen. Primär- och sekundärsidan har i princip konstant flöde. Man kan ha större flöde på sekundärsidan än på primärsidan. Primär pump är ett måste. Styrventilen belastar huvudpumpen. Shuntgrupp vanlig när man har fjärrvärme. Låg returtemperatur. Här tryckreglerar man lämpligen huvudpumpen som annars kommer att åka upp och ner på pumpkurvan. Styrventilen belastar huvudpumpen. Notera flödesvariabla kretsen vid ombyggnad till 2-vägskoppel. Norsk koppling för värme. Primärsidan är kortsluten så returtemperaturen blir samma som utgående från pannan om styrventilen är stängd i reglerporten. Styrventilen belastar sekundärpumpen. Rött = Flödesvariabel krets p bör vara minst lika stort som flödesvariabla kretsen β = 0,5 (formeln för β se sid. 8) Allt prickat + SV dividerat med SV ger dig pv Rött = Flödesvariabel krets Om man pluggar Sv port när man övergår till fjärrvärme notera då att primärsidan med injusteringsventilen blir flödesvariabel och kan resultera i sämre ventilauktoritet. Man räknar inte med sekundära pumpkretsen för ventilauktoriteten Prim. RV2 RV Sek. VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt L-koppel Koppling ofta kallad SABO-koppel eller lågflödeskoppel. Sekundära pumpen skall även klara tryckfallet i styrventilen. Gruppen kan även ha en primär pump men tänk då på att SV arbetar som 2-vägare mot primärsidan. På primärsidan kan man kortsluta med en liten trimventil för att säkerställa ett flöde fram till gruppen. Rött = Flödesvariabel krets RV2 Prim. Rött = Flödesvariabel krets RV Sek. Tilluft RV Frånluft RV2 VARISHUNT VF Den behöver inga externa RV för den sekundära finns integrerad och primärt ändrar man kvs-värdet, varmed tryckfallet kommer till SV i gruppen. Reglershunt R-koppel Koppel för vattenburen värmeåtervinning. Tilluftsbatteriets tryckfall (vattensida) är beräkningsvärde för SV ventilauktoritet. Tilluft RV Frånluft RV2 Till gruppens flödesvariabla sida adderas tilluftsbatteriet. 5

5 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val av hjälpmedel Teknisk information om dimensionering och val av ventiler och ventilställdon En anläggnings drift och egenskaper beror till stor del på styrventilernas kapacitet. Dimensioneringen är optimal när anläggningens fulla utkapacitet uppnås efter att styrventilen öppnas helt. Verktyg för val av ventiler och ställdon Vi rekommenderar att man använder ventilstickan, datablad och programmen EasyVASP eller Refrigeration VASP samt ProSHUNT för shuntgrupper. Dessa verktyg förenklar dimensionering och val. ProSHUNT kan beställas som en CD för installationen med automatisk uppdatering. Alternativt en enklare version på Internet. Ventilsticka ** Ventiler och ställdon för centrala VVS-anläggningar. Användningsområden n Värmeproduktion n Värmedistribution n Värmegrupper n Värmeanläggning n Ventilationssystem n Anläggningar för lokal- och fjärrvärme n Tappvarmvatten Ventiler och ställdon för rums- och zonapplikationer Användningsområden n Enheter för efterbehandling av luft n Induktionsenheter n Kyltak n Laddning av panna n Zonkontroll n Användning med radiatorer Ventiler och ställdon för n Centrala VVS-anläggningar n Rums- och zonapplikationer n Användning med ångstyrda system Användningsområden n För de ovan nämnda användningsområdena Refrigeration VASP ** Ventiler och ställdon för n Expansionsapplikationer n Hetgasapplikationer n Suggasapplikationer Användningsområden n Kylkretsar n Kylare n Värmepumpar ** Kontakta ditt säljkontor Diagram i datablad att ladda ner från hemsidan Ventiler och ställdon för n Centrala VVS-anläggningar n Rums- och zonapplikationer Användningsområden n För de ovan nämnda användningsområdena 6

6 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val Dimensionering och val för medium = vatten. Fastställ volymflöde V 00 Volymflöde. V 00 (m³/h) Volymflöde Anmärkningar f (korrigerande faktor) = för vatten V& 00 Q00 =.6 T f Q 00 (kw) Anläggningens nominella uteffekt Vid glykolhalter >20 procent eller användning av andra förbrukningstyper, se sid T (K) Temperaturskillnad Fastställ ventilkapacitet - k v och differenstryck p V00 b/ Välj nominellt k vs -värde p V00 () Tryckfall i den helt öppna ventilen Kan också fastställas med diagram i datablad, EasyVASP eller ventilsticka Hydrauliskt baserade kretsar Fastställ hydraulisk krets Dimensionerande tryckfall beror på den hydrauliska kretsen. p d Tryckförlust i variabla flöden p d är ofta okänd eller mycket liten. Använd i detta fall följande fältvärden: Blandningskrets på den differenstryckfria fördelaren: p V00 = med primärpump p V00 = utan primärpump Pannretur: p V00 = Konstantflöde med -vägsventil: p V00 = 50 procent från p VR Variabelflöde med -vägsventil: p V00 = 50 procent från p VR Strypdon: p V00 = 50 procent från p VR Blandningskrets utan förbigång Blandningskrets (injektionskoppel) med konstant sekundärkrets Med primärpump Utan primärpump Med primärpump 7

7 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val Kontrollera ventilauktoritet β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Hänvisning Ventilauktoriteten bör vara 0,5 välj mindre ventiler vid behov. Använd det resulterande differenstrycket p V00 Välj lämpliga ventilserier a) Fastställ ventiltyp Välj 2-vägs- eller -vägsventiler som lämpar sig för Se typöversikten i produktkatalogen den hydrauliska kretsen b) Fastställ anslutningstyp Gängade (på insidan/utsidan) eller flänsade Se typöversikten i produktkatalogen c) Välj tryckklass PN Tryckklassen måste åtminstone uppfylla anläggningens tryckklass Se typöversikten i produktkatalogen Kontrollera ventilernas arbetsområde a) Temperatur Används inom tillåtna temperaturnivåer b) Medium Kontrollera att ventilmodellens material passar mediet. Se sid. eller produktkatalogen Välj ställdon a) Välj matningsspänning och styrsignal I enlighet med spänningskällan och styrsignal b) Fastställ ställdonets önskade gångtid Matcha gångtiden med den dynamiska processen Se rekommendationer om användning c) Om nödstängningsfunktion krävs Välj vid behov lämplig funktion Se produktöversikt i produktkatalogen Kontrollera maxtryck a) Differenstryck p max Större än eller lika med det maximala drivtrycket Se hjälpavsnitten om val a) p s (Nödstängning, avstängning) Snabbstängningstid vid energibortfall Se produktkatalogen 8

8 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för värmeanläggningar Exempel: Dimensionering av styrventil Kräver Anläggningsinformation -vägs styrventil, flänsad Tryckklass PN 0 Anläggningens märkkapacitet Q 00 Temperaturdifferens T Medium Differenstryck över variabelt flöde p d Styrsignal 60 kw 70/55 = 5 K Vatten 8 -läges AC 20 V. Fastställ volymflöde V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets Differenstryck p d över variabelt flöde Blandningskrets utan förbigång Blandningskrets med förbigång Med primärpump Utan primärpump Med primärpump p d Ex. intervall Exempel värde 8 p V00 p V00 p d p max p V00 Exempel på hydraulisk krets Exempel Blandningskrets utan primärpump p V00 p d Valt differenstryck p V00 = 8 Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8. kv-värde,4. kv-värde k vs 0,8 2,5 m³/h = 26 m³/h k vs = m³/h Närmast i vår ventilserie Resulterande p V00 9

9 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för värmeanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoriteten β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 p V00 P V00 + p d 8,8 = = 0,52 8, Välj lämplig ventil a) Ventiltyp -vägs sätesventil b) Anslutning Flänsad c) Tryckklass PN 0 d) Anslutning DN 50 e) Medium Vatten f) Medietemperatur 70 C Tillgängligt arbets område för styrventil k vs = m³/h VXF... Vald ventiltyp VXF.50 k vs = m³/h 7 Välj ställdon a) Märkspänning AC 20 V b) Styrsignal -läges c) Gångtid av ställdon Elektromekaniskt SQX s Elektrohydrauliskt SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej behövs ej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, positionsåterföringssignal Tillgängliga ställdonstyper SQX..., SKD..., SKB... 8 Kontrollera ställdonens arbetsområde SQX... + VXF.50 SKD... + VXF.50 SKB... + VXF.50 a) Differenstryck p max p V00 p max 8,8 p max a) Stängningstryck p s H 0 Gäller inte för -vägsventiler Vald typ av ställdon SQX2.00 (utan fjäderretur, gångtid 50 s, inga hjälpfunktioner) Val Ventiltyp VXF.50 För detaljer, se datablad N420 Typ av ställdon SQX2.00 För detaljer, se datablad N4554 0

10 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar Exempel: Ventilationsanläggning med tilluftstemperaturreglering Del luftvärmare Kräver Anläggningsinformation -vägs styrventil, gängad på utsidan Tryckklass PN 6 Anläggningens maxeffekt Q kw Temperaturskillnad varmvattenslinga T 60/40 = 20 K Medium Vatten Differenstryck över variabelt flöde pd Styrsignal anpassas efter regulatorn V Pumpens dämda punkt X Fastställ volymström V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets RV2 RV RV2 RV RV2 Differenstryck p d över variabelt flöde Förbrukningskrets Injektionskrets med -vägsventil Injektionskrets med 2-vägsventil Variabel krets Primärpump konstant varvtal Primärpump varvtalsstyrd p d Typiskt arbetsområde Typiskt värde 5 8 p VR Typiskt arbetsområde Typiskt värde Använd effektivt p VR -värde p V00 p V00 p d p p V00 VR x 2 p max p max p V00 p max p VR Exempel på hydraulisk krets Exempel Expansionskrets med -vägsventil p V00 p MV Primärpump konstant Valt differenstryck p V00 = Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8 k v -värde,4 Kv- värde k vs 0,8,9 m³/h =, m³/h eller k vs = 2 m³/h eller k vs = 6 m³/h Resulterande p V00 kvs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h

11 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoriteten β β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 MXG k vs = 2 m³/h p β = v00 4 = = 0,57 p v00 + p d 4 + VXG4.2 k vs = 6 m³/h p v00 2, β = = = 0,4 p v00 + p d 2, + 6 Välj lämpligt arbetsområde för ventilerna a) Ventiltyp b) Anslutning c) Tryckklass d) Anslutningsdimension DN e) Tillbehör Tillgängliga arbetsområden för ventilerna Vald ventiltyp -vägs styrventil Gängad för koppling PN 6 2 Kopplingar k vs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h MXG VXG4.2 MXG46... VXG4..., VXG44..., VXP45... k vs = 2 m³/h k vs = 6 m³/h 7 Kontrollera ventilernas arbetsområde a) Arbetstemperatur 90 C <MXG46... för en maximal tillåten arbetstemperatur på 0 C 90 C <VXG4... för en maximal tillåten arbetstemperatur på 0 C b) Medium MXG46...: Lämplig för vatten VXG4...: Lämplig för vatten 8 Välj ställdon a) Märkspänning AC 24 V b) Styrsignal V c) Gångtid, ställdon Tillgängligt MXG46... <2 s arbetsområde SQX s SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, återföringssignal Tillgängliga ställdonstyper MXG46...: integrerat ställdon VXG4...: SQX..., SKD..., SKB... Vald typ av ställdon MXG SQX62 9 Kontrollera ställdonens arbetsområde MXG VXG4.2 + SQX62 a) Differenstryck p max p V00 p max 4 p max 2, p max a) Stängningstryck p s H 0 Gäller inte för -vägsventiler MXG Integrerat ställdon Vald typ av ställdon SQX62 Utan fjäderåtergång, gångtid 5 s, inga hjälpfunktioner, med återföringssignal Val Ventiltyp VXG4.2 För detaljer, se datablad N446 Typ av ställdon SQX62 För detaljer, se datablad N4554 Lämplig för reglersystem med: n Vanlig svårighetsgrad n Enkel att reparera Ventil och ställdon MXG För detaljer, se datablad N4455 Särskilt lämpad för reglersystem med: n Hög svårighetsgrad n Höga krav på noggrannhet n Snabba belastningsändringar 2

12 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar Exempel: Ventilationsanläggning med reglering av tilluftstemperatur Del 2 luftkylare Kräver Anläggningsinformation 2-vägs styrventil, gängad på utsidan Tryckklass PN 6 Anläggningens märkkapacitet Q 00 Temperaturdifferens Kylslinga för kallvatten T Medium 65 kw 6/2 = 6 K Vatten Differenstryck p VR Pumpens dämda punkt H 0 Styrsignal V. Fastställ volymström V 00 2 Fastställ differenstryck p V00 Fastställ typ av hydraulisk krets Differenstryck p d över variabelt flöde Förbrukningskrets Injektionskrets med -vägsventil Injektionskrets med 2-vägsventil Variabel krets Primärpump konstant varvtal Primärpump varvtalsstyrd p d Typiskt arbetsområde Exempel värde 5 p VR Typiskt arbetsområde Exempel värde Använd effektivt p VR -värde p V00 p V00 p d p V00 p max p max p V00 p max p VR Exempel på Strypdon hydraulisk krets Exempel p V00 p VR 2 Primärpump kontrollerad Valt differenstryck p VR 2 Fastställ k v -värdet 4 Välj nominellt framledningsvärde k vs och fastställ differenstrycket p V00 k vs 0,8 k v -värde k vs 0,8 24 m³/h = 9,2 m³/h eller k vs = 20 m³/h eller k vs = 25 m³/h Resulterande p V00 kvs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h

13 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Exempel för ventilationsanläggningar 5 Kontrollera ventilauktoritet P V (reglerstabilitet) β = 0,...0,6 Pv00 Pv00 + P d Ange resulterande differenstryck p V00 MXG k vs = 20 m³/h β = 2,6 = 0,72 0 VVG4.40 k vs = 25 m³/h β =,8 = 0, Välj lämpligt arbetsområde för ventilerna a) Ventiltyp -vägs styrventil b) Anslutningar Gängad c) Tryckklass PN 6 d) Nominell storlek DN 40 e) Tillbehör Kopplingar Tillgängliga arbetsområde för ventilerna Vald ventiltyp k vs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h MXG VVG4.40 MXG46... (2-vägs) VVG4..., VVG44..., VVP45... k vs = 20 m³/h k vs = 25 m³/h 7 Kontrollera ventilernas arbetsområde 2 C <MXG46... för temperatur på 0 C högsta a) Medie temperatur 2 C <VVG4... för temperatur på 0 C högsta 6 C >MXG4... för temperatur på C lägsta 6 C >VVG4... för temperatur på -25 C lägsta b) Medium MXG46...: Lämplig för vatten VVG4...: Lämplig för vatten 8 Välj ställdon a) Matningsspänning AC 24 V b) Styrsignal V c) Gångtid, ställdon Tillgängligt arbetsområde MXG46... <2 s SQX s SKD..., SKB s d) Fjäderåtergång Nej e) Hjälpfunktioner Hjälpkontakt, potentiometer, återföringssignal Tillgängliga ställdonstyper MXG46...: Integrerat ställdon VVG4...: SQX..., SKD..., SKB... Vald typ av ställdon MXG SQX62 9 Kontrollera ställdonens arbetsområde MXG VVG SQX62 a) Differenstryck p max p VR p max 0 p max 0 p max a) Sluttryck p s H MXG Integrerat ställdon Vald typ av ställdon SQX62 Utan fjäderåtergång, gångtid 5 s, inga hjälpfunktioner, med återföringssignal Val Ventiltyp VXG4.40 För detaljer, se datablad N446 Typ av ställdon SQX62 För detaljer, se datablad N4554 Lämplig för reglersystem med: n Normal svårighetsgrad n Enkel att montera Ventil och ställdon MXG För detaljer, se datablad N4455 Särskilt lämpad för reglersystem med: n Hög svårighetsgrad Ventilen får endast användas som blandnings- eller 2-vägsventil och inte som fördelningsventil. Vid användning som 2-vägsventil skall ingång B pluggas med medlevererad täckbricka samt kopplingens överfallsmutter. n Höga krav på noggrannhet n Snabba belastningsändringar n Stänger vid strömbortfall 4

14 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Viktig information Om du beräknar ventilstorleken med ett annat medium än vatten ber vi dig observera att egenskaperna n specifik värme n densitet n kinematisk viskositet skiljer sig från vatten. Alla uppmätta värden beror på temperaturen. Vatten utan frysskyddsmedel [m³/h] Vatten med frysskyddsmedel Den nominella temperaturen är den lägsta medietemperaturen i ventilen. V 00 = = (m / h) Q C. T. p eller V& 00 Q00 =.6 T f = Volymström = Anläggningens märkkapacitet = Temperaturskillnad mellan framledning och retur = Specifik värmekapacitet = Specifik densitet [m³/h] [kw] [K] [kj/kgk] [kg/m ] För en glykoldel > 20 % använd korrigerande faktor f per tabell i formeln för att fastställa volymflödet. Korrigerande faktor f för Frysskyddsmedel N x Temp. [ C] Informationen och användningsinstruktionerna från glykoltillverkaren ska beaktas. x = procent Frysskyddsmedel N Fastställ korrigerande faktorn f Inmatning: c; ρ Resultat: Korrigerande faktor f Kinematisk viskositet Inga korrigeringar krävs för kinematisk viskositet = upp till 0 mm²/s. Kavitation När vätskan passerar ventilkägla och ventilsäte (förträngning) ökar flödeshastigheten. Då uppstår lokalt undertryck (P2 se bild). Om undertrycket underskrider mediets ångtryck bildas ångblåsor. När mediet passerat sätet imploderar ångblåsorna vilket kan skada ventilen i form av erosionsskador. Detta kan ge ljud likt kvitter eller som om grovt grus vore inne i ventilen och vill ut genom utloppsporten. Det kan ibland även bli så kraftigt att ventilen vibrerar. 40Z02 Kavitationen förstör kägla och säte. Se diagram sid 4 för p max över ventilen i relation till temperatur och P trycket. Om möjligt öka P. Ett motstånd efter ventilen så som en växlare eller en injusteringsventil alternativt två styrventiler i serie som då styrs så att varje ventil tar del av det totala tryckfallet. Alla dessa åtgärder med motstånd efter styrventilen måste vara med i dimensioneringen av styrventilen för dess auktoritet. Tryckprofil Hastighetsprofil 5

15 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Kavitation Se till att mottrycket är tillräckligt p vid ventilens utlopp för att förhindra kavitation P [] ϑ 80 C 60 C 20 C 00 C 80 C 40 C P [bar] D Dp max [] Tryckdiagram 2 p max = Differenstryck med nästan helt stängd ventil, vilket innebär att kavitationen nästan helt kan undvikas p = Statiskt tryck vid inlopp p = Statiskt tryck vid utlopp M = Pump J = Vattentemperatur Exempel: Varmvatten Tryck p matning i ventilen: 500 (5 bar) Vattentemperatur: 20 C p p Diagram 2 ovan visar att när ventilen nästan är helt stängd, är ett maximalt differenstryck p max på 200 (2 bar) tillåtet. M D pmax 482Z06 Exempel: Kallvatten Förebyggande av kavitation med hjälp av exemplet på kylning av brunnsvatten: Kallvatten = 2 C p = 500 (5 bar) p 4 = 00 ( bar) (atmosfärs tryck) p max = 00 ( bar) p - = 20 (0,2 bar) p D (strypdon) = 80 (0,8 bar) p = Utgående tryck från förbrukare i M p 4 p D pd D pmax p p ' 482Z07 6

16 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Ventilkarakteristik för mättad och överhettad ånga Mättad och överhettad ånga i underkritiskt intervall SKD... SKB SKC... Absolut driftstryck [bar] DN5, DN25 DN D07 Våt ånga Undvik 2 Mättad ånga Tillåtet driftsintervall Överhettad ånga Medietemperatur [ C] Rekommendation: Differenstrycket p max via ventilen för mättad och överhettad ånga bör ligga så nära det kritiska trycket som möjligt. Tryckproportioner = p p p 00% p = Absolut tryck före ventilen i p = Absolut tryck efter ventilen i Beräkna k vs -värdet för ångan Underkritiskt intervall Överkritiskt intervall p p p 00% < 42 % Tryckproportioner < 42 procent underkritiskt p p p 00% 42 % Tryckproportioner 42 procent överkritiskt (rekommenderas ej) ṁ vs m& m k 4.4 k vs v s = k 8.8 k p (p p ) = ṁ& v s p m& ṁ = Mängden ånga i kg/h k = Faktor för överhettad ånga = + 0,002 T (för mättad ånga, k = ) T = Temperaturskillnad i K mellan mättad och överhettad ånga 7

17 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Exempel med mättad ånga och för underkritiskt intervall Med formel Med diagram (nästa sida) Förutsättningar Mättad ånga =,5 C Mättad ånga =,5 C p = 50 (,5 bar) p = 50 (,5 bar) m = 75 kg/h m = 75 kg/h Tryckfall = 27 % Tryckfall = 40 (0,4 bar) Eftersökt k vs, ventiltyp k vs, ventiltyp Lösning Vertikal linje uppåt för tryckförlust p =,5 bar (50 ) (absolut) Horisontal linje till höger för korsningspunkten vid,5 bar (50 ) och tryckförlust 0,4 bar (40 ) 75 kg h kvs k = vs = 4.4 = 4.97m = 4.97m/h /h Vertikal linje nedåt vid 75 kg/h 0 (50 0 ) 75 kg h kvs = 4.4 = 4.97m /h 0 (50 0 ) Korsningspunkt k vs värde Välj befintligt k vs värde i ventilserierna VVF4..., VXF4..., 40 VVF45..., VVF52..., VVF6..., VXF6... p = p 40 % p p = p % Valt k vs värde: 5 m³/h 40 % p p 40 = p 500 p = % 500 = 00 (bar) 00 % 00 p = 500 % = 00 (bar) 00 % Valt k vs = 5 m³/h VVF6.24 k vs = 5 m³/h VVF kg h k % 500 vs = =.02m /h p00 = (500 kg h 00 ) = 00 (bar) kvs = % =.02m /h 00 ( ) 50 kg h Exempel med överhettad ånga och kvs för = underkritiskt 4.4 intervall =.02m /h 00 ( ) % p Med formel p = p Med diagram (nästa sida) % 27 % p p Förutsättningar Överhettad = p ånga 00 % = 25,8 C Överhettad ånga = 25,8 C Mättad ånga = ,8 % C Mättad ånga = 5,8 C Överhettning p = T = 00 C = 0 0 (. (. Överhettning bar) bar) 27 % 50 T = 00 C % p p = 50 = 0 (. bar) = % (5 bar) p = 500 (5 bar).. m = 50 kg/h m = 50 kg/h kg kg h Tryckförlust kvs vs = = 7540 kg% h = 4.97m 4.97m Tryckförlust /h /h k = 200 (2 bar) 0 0 (50 ( ) ) vs = 4.4 = 4.97m /h 0 (50 0 ) Eftersökt k vs, ventiltyp k vs, ventiltyp % p Lösning p Vertikal linje uppåt för tryckfall p = 5 bar (500 ) (absolut) = p 40 % p p = p % % 27 % p = p 27 % 27 % p p p = p = 00 % p 00 % 00 % p p % p p= = = = 0 % 0 50 (. (. bar) bar) p = % = 0 (. bar) 00 % 40 % Horisontal linje till höger för korsningspunkten vid 5 bar % p p= 500 = = 00 = (bar) 00 % (bar) (bar) (500 ) och tryckfall 2 bar (200 ) % 50 kg h kvs = 4.4 Vertikal linje överhettad ånga uppåt vid 50 kg/h kg kg h =.02m /h kvs vs = ( ) =.02m.02m /h /h (500 ( ) ) Korsningspunkt k vs värde Välj befintligt k vs värde i ventilserierna VVF4..., VXF4..., VVF45..., VVF52..., VVF6..., VXF6... Valt k vs -värde: m³/h Valt k vs = m³/h VVF6.2 k vs = m³/h VVF6.2 8

18 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Hänvisning Ventildata för vatten Exempel Flödesdiagram för VVF ,0 0,02 0,0 0,04 0,05 0,06 0,08 0, Dp v00 [bar] 0,2 0, 0,4 0,5 0,6 0,8 SKC SKB... SKD V 00 [m³/h] ,8 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 DN - k vs , , , ,9 5 -,2 5-0,7 5-0,45 0, 0,08 0,06 0,05 0,04 0,0 0, , ,4 6,8 4,2 8,4 5,8 2,8 2,24,68,4,2 0,84 0,58 0,28 0,224 0,68 0,40 0,2 0,084 0,058 V 00 [l/s] 0,028 0,0224 0,068 0,040 0,02 0,0084 0, D04 5-0,9 Dp max Dp v00 [] 9

19 Praktiska tips Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Dimensionering och val för ånga Exempel för mättad ånga Exempel för överhettad ånga 20 Building Technologies Diagram om bestämning av ångans kvs-värde Praktiska tips, maj 2009

20 Siemens Building Technologies CAN4025E / Landis & Staefa Division /2 Tabell vattenånga Water vapour table state of saturation (pressure table) Praktiska tips Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Tabell vattenånga pressure Tryck Temperatur tempera- Specifik specific Specifik specific Densitet density Entalpi enthalpy Entalpi enthalpy evaporation Avdunstning heat ture vattenvolym volume volym volume vapour water vapour water ång- vapour ånga of vatten of ånga of värme p p t v v ρ h h r bar C dm/kg m/kg kg/m kj/kg kj/kg kj/kg

21 Styrventiler AMA-PSD... och ventilställdon AMA-UEC... Terminologi Förklaring av använda förkortningar och termer Förkortning Termer Enhet Definition p Differenstryck Differenstryck mellan två anläggningsdelar p max Maximalt differenstryck Maximalt tillåtet differenstryck över hela lyfthöjdsområdet, gemensamt för ventil och ställdon p V00 Differenstryck vid nominellt flöde Differenstryck över den helt öppna ventilen och ventilens reglergång med ett volymflöde V 00 p s Maximalt stängningstryck (nödstängning) Max. tillåten tryckdifferens (stängningstryck), vid vilken ventilen och ställdonet säkert kan stänga (nödstängning) p d Differenstryck över variabelt flöde Dimensionerande tryckfall, ofta är pd inte känt p VR Differenstryck i framledning och retur T Temperaturskillnad K Temperaturskillnad mellan framledning och retur EPDM O-ringstätning Etylen propylen... - gummipackbox H Lyfthöjd (på sätesventil, ventilställdon) mm Axiell rörelse i ventilspindel H 0 Pumpens dämda punkt m Pumpen arbetar mot en stängd ventil och ger ett maxtryck men inget flöde. Kilopascal, tryckenhet 00 = bar = 0 mvp k v Flödeskapacitet vid bar m³/h Mängden kallvatten (5...0 C) som passerar genom en given förstrypning t ex ventil eller strypbricka med ett differenstryck på 00 ( bar) k vs Flödeskapacitet vid bar och angiven lyfthöjd m³/h Mängden kallvatten (5...0 C) genom ventilens nominella lyfthöjd (H 00 ) med ett differenstryck på 00 ( bar) Läckage % k vs Läckage när ventilen är helt stängd (H 0 ) till DIN EN 49 p s Nödstängning Nödstängning vid händelse av strömavbrott mvp Metervattenpelare tryckenhet mvp 00 = bar = 0 mvp PN Tryckklass Utmärkande egenskaper gällande kombinationen av mekaniska och dimensionella funktioner hos en komponent i rörsystemet. Exempel: PN 6 är max 6 bar från ventilens inre hus ut mot atmosfären, är ej lika ventilens tillåtna differenstryck. β Ventilauktoritet Tryckfallet över ventilen i förhållende till totala trycket över den flödesvariabla kretsen och alla dess komponenter. För 2-vägsventil 0,5 och -vägsventil 0, Teflon Tätningsmaterial PTFE Poly Tetra Fluor Ethylene (PTFE) i t ex ventilens packbox. Tål högre temperaturer och mineralolja Viton Tätningsmaterial Fluorkarbon t ex O-ring i ventilens packbox Q 00 Max. kapacitet kw Anläggningens max. kapacitet V00 Max. volym flöde m³/h Volymetriskt flöde med ventilerna helt öppna (H 00 ) u Kinematisk viskositet mm²/s c Specifik värmekapacitet kj/kgk r Specifik densitet kg/m³ SV Styrventil SV = Beteckning för styrventil RV Injusteringsventil RV = Beteckning för injusteringsventil CV Amerikansk enhet kvs *,7 = m /h Relationen mellan termerna p max och p s (avstängning) Maximalt differenstryck p max indikerar till vilken differenstrycknivå styrventilen kan belastas beroende på de resulterande dynamiska kraven över hela lyfthöjden, dvs mellan positionerna helt stängd och helt öppen. Därför beror p max inledningsvis på design och de valda materialen samt den tillgängliga kraften hos ställdonet. Om ställdonet är för svagt kan endast en del av det möjliga omfånget utnyttjas. kvs = CV,7 Slutsats: p max är den viktigaste trycktermen i samband med drift av styrventiler. Sluttryck p s gäller bara vid enklare driftsavbrott men inte som kontinuerligt drifttillstånd. I det här fallet (till exempel som säkerhetsfunktion om ett rör spricker) är det viktigt att kunna stänga även om det dynamiska trycket är mycket högt. Mängden kan jämföras med termen avstängningstryck som är vanlig på marknaden. Slutsats: p s eller avstängningstrycket är ofta medvetet eller omedvetet inställt på samma som det dynamiska intervallet p max. Detta kan ge kunden fel uppfattning om ett användningsområde som inte överensstämmer med det tillåtna för reglerventilen och kan leda till att fel inträffar. Förkortningarna i listan kan förekomma bland produktbeskrivningarna och den tekniska informationen i produktkatalogen. Normer och standarder Ventilerna överensstämmer med kraven i direktivet om tryckutrustning 97/2/EG för tryckbärande utrustning enligt avsnitt, artikel För produkter som klassindelas i kategori I och II tillhandahålls CE-deklarationer. 22

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

TA-SHUNT. Prefabricerade enheter Monteringsfärdiga reglerkretsar

TA-SHUNT. Prefabricerade enheter Monteringsfärdiga reglerkretsar TA-HUNT refabricerade enheter onteringsfärdiga reglerkretsar II TA / tyrventiler / TA-HUNT TA-HUNT TA-HUNT är en serie reglerkretsar som uppfyller de mest skiftande krav. TA-HUNT lämpar sig för värme-

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop Hydrocontrol gruppventil G-86/2 R reglerar olika värme-, kyl- och tappvarmvattensystem. Inregleringen görs genom förinställning av Ov-värdet (strypvärdet),

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 Sammanfattning Värmebehovet för uppvärmning av en

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem.

VP223R, VP224R. Fältenheter. VP223R och VP224R är tryckoberoende flödesreglerande reglerventiler för användning i vattenbaserade värme- och kylsystem. Fältenheter 1 VP223R, VP224R DN15-32 med MP140 Termiskt ställdon DN15-32 med MP200 Elektromotoriskt ställdon DN40-50 med AVU. Elektromotoriskt ställdon SPECIFIKATIONER Tryckklass.... PN25 Arbetstryck....

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Kärlberäkning för värmesystem

Kärlberäkning för värmesystem Kärlberäkning för värmesystem Beräkning av ett Flexcon-expansionskärl för värmesystem med fast eller utbytbart membran Grundläggande begrepp för beräkning av Flexcon-expansionskärl Du behöver förstå följande

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket -10

LK Värmeväxlarpaket -10 LK Värmeväxlarpaket -10 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel på detta kan vara uterum vinterträdgårdar

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB 1 VÄRMEPRODUKTER PELLTEC Pelltecs vision är att leverera moderna, innovativa och effektiva värmeprodukter, särskilt utvalda för att möta industrins och lantbrukets behov. Våra produktområden är främst

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Vi ger dig MER genom att ge dig MINDRE

Vi ger dig MER genom att ge dig MINDRE TA-Compact-P Vi ger dig MER genom att ge dig MINDRE styrventil avstängning injusteringsventil 5 i 1 mätbar fullt ut TA-Compact-P Den nya tryckoberoende injusteringsoch styrventilen passar för apparater

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör FUKT Fuktgivare Hygrostater Tillbehör Fukt DIGITALA FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE MED KAPACITIVT ELEMENT PM-V SERIEN Aktiv digital fukt- och temperaturgivare med integrerad processor. Givaren har god linjäritet

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket 10 - n

LK Värmeväxlarpaket 10 - n LK Värmeväxlarpaket 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 8 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de fl esta radiatorer på marknaden och är avsett för

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1

Mätinstrument Innehåll 1001 Tryckmätare 1010 Termometrar 1020 Vattenmätare 1021 Vattenmätarkonsoler 1022 Vattenmätarkoppling 10:1 Innehåll 1001 Tryckmätare 2 Tryckmätare 617 2 Tryckmätare 101-A 2 Difftryckmätarsats 2 1010 Termometrar 2 Termometer rak, lång 2 Termometer rak, kort 3 Termometer vinkel, lång 3 Dykrör 3 Instickstermometer,

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014 Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet 4 november 2014 Agenda Miljö & ekonomi Einar Marknad och kundfrågor Cecilia Fikapaus med kaffe och smörgås Nya prismodellen energispartips Ove Borg Allmänt om

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer