2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25"

Transkript

1 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler för platsmonterat ställdon 7 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 VVF52 Ventilhus av segjärn EN-GJS LT DN k vs 0, m /h Kan utrustas med elektromekaniska ställdon SQX... eller elektrohydrauliska ställdon SKD... och SKB... Användningsområde 2-vägsventil VVF52 används som styrventil enligt DIN 270 i fjärrvärme-, värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar. För slutna eller öppna kretsar (kavitation beaktas, se sidan 6). Vi öppna kretsar, syresatt vatten, så kommer ventilhuset att rosta. Ventiler i silikonfritt utförande erhålls med tilläggsbeteckning...m. CMN47sv Building Technologies

2 Typöversikt Ventiltyp DN k vs [m / h] S v VVF ,6 VVF ,2 VVF ,25 VVF ,2 VVF ,4 VVF ,5 VVF ,6 VVF , VVF52.5- VVF ,25 VVF ,6 VVF VVF ,5 VVF ,2 VVF VVF VVF , 25 VVF VVF VVF , VVF VVF VVF DN = Ventilens anslutning, inre diameter k VS = Nominellt kallvattenflöde (5 till 0 C) genom helt öppen ventil (H 00 ), vid tryckdifferens 00 kpa ( bar) S v = Ställförhållande k vs / k vr = Minsta k v -värde, vid bibehållen flödeskarakteristik, vid tryckdifferens00 kpa ( bar) k vr Specialutförande Ventiltyp Tilläggsbeteckning Beskrivning Exempel VVF52 A A Packbox med PTFE manschett för temperaturer upp till 80 C VVF52 G G Packbox med PTFE manschett för ånga upp till 80 C, levereras för k vs,25 m /h VVF52 M M Packbox med PTFE manschett, silikonfritt utförande, för temperaturer upp till 80 C VVF A VVF G VVF M Tillbehör Typbeteckning Beskrivning ASZ6.5 Elektrisk spindelvärmare, AC 24 V / 0 W för medier under 0 C Beställning Leverans Exempel: Vid beställning anges antal, ventilens benämning och typbeteckning samt eventuell tilläggsbeteckning. st 2-vägsventiler VVF Ventil, ställdon och tillbehör förpackas och levereras separat. Ventilerna levereras utan motflänsar och flänspackningar. Reservdelar Se översikt över reservdelar på sidan 2. 2/2 Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv

3 Kombinationsmöjligheter Ventiltyp Ställdon SQX... ) SKD... ) 2) ) SKB... 2) ) H 00 p max p s p max p s p max p s [mm] [kpa] VVF VVF VVF ) Används upp till en medietemperatur av max.50 C Nationella och lokala föreskrifter skall övergripande gälla. 2) Används även i kombination med specialutförande G för mättad / överhettad ånga. ) Tillsammans med ställdonen SKD eller SKB är 2-väggsventilen VVF52 TÜV-godkänd enligt DIN 270 och kan användas som avstängnings- eller säkerhetsventil för vattenånga eller hetvatten samt förhindrar överskridande av temperatur- eller tryckbegränsningar. H 00 = Nominell lyfthöjd p max = Max. tillåten tryckdifferens över ventilens flödesväg för ventilställdonets hela ställområde p s = Max. tillåten tryckdifferens (stängningstryck), vid vilken ventilen och ställdonet säkert kan stänga Översikt Ställdon Typ Styrsignal Ställdonstyp Matningsspänning Snabb- stängnings- funktion Gångtid Ställkraft Datablad SQX2.00 SQX2.0 SQX82.00 SQX82.0 SQX62 Elektromekanisk AC 20 V AC 24 V -läges DC 0 0 V ) Nej 50 s 5 s 50 s 5 s 700 N N4554 SKD2.50 Nej 20 s SKD2.2 AC 20 V 0 s Ja SKD2.5 -läges Elektrohydraulisch SKD82.50 Nej 20 s SKD82.5 Ja AC 24 V SKD60 Nej DC 0 0 V ) 0 s SKD62 Ja 000 N N456 N456 SKB2.50 SKB2.5 SKB82.50 SKB82.5 SKB60 SKB62 Elektrohydraulisk AC 20 V AC 24 V -läges DC 0 0 V ) Nej Ja Nej Ja Nej Ja 20 s 2800 N N4564 N4566 ) Eller DC 4 20 ma /2 Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv

4 Tekniskt / mekaniskt utförande Ventilgenomskärning 47Z0 47Z02 Standardutförande VVF52... för kylvatten, kallvatten, varmvatten, hetvatten, vatten med frysskyddsmedel, saltlösning C Specialutförande VVF52...G för användning vid mättad / överhettad ånga upp till max. 600 kpa (6 bar) abs 80 C Beroende på ventilstorlek används en styrd parabolisk, perforerad eller slitsad kägla vilken är fast förbunden med ventilspindeln. Ventilsätet är inskruvat i ventilhuset och tätat med ett speciellt tätningsmedel. 2-vägsventilen går ej att byggas om till -vägsventil genom att avlägsna blindflänsen! 4/2 Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv

5 Dimensionering Flödesdiagram p v00 [bar] 0,0 0,02 SQX... 0,0 SKD... 0,04 0,05 0,06 0,08 0, 0,2 0, 0,4 0,5 0,6 0,8 2 SKB DN-k vs ,4 6,8 4,2 8,4 5,8 2,8 2,2,7,4, 0,85 V 00 [m³/h] 2 0,8 0,6 0,5 0,4 0, 0, , , , ,6 5 -, ,8 5-0,6 5-0,5 5-0,4 5-0,2 5-0,25 5-0,2 5-0,6 5-2,5 p max 0,6 0,28 0,22 0,7 0,4 0, 0,08 0,06 V 00 [l/s] 0, 0,08 0,08 0,022 0,06 0,05 0,04 0,07 0,04 0,0 0,0 0,008 0,02 0,006 0,0 0, p v00 [kpa] D04 p vmax = Max. tillåten tryckdifferens över ventilens flödesväg för ventilställdonets hela ställområdet p v00 = Tryckdifferens över helt öppen ventil och flödesväg vid volymflöde V & 00 V & 00 = Volymflöde genom helt öppen ventil (H 00 ) 00 kpa = bar 0 mws m /h = 0,278 l/s vatten vid 20 C Ventilkarakteristik 47D02 Flöde k v / k vs 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 % Linjär 0 00 % Logaritmisk n gl = enligt VDI / VDE ,2 0,4 0,6 0,8 Lyfthöjd H / H 00 Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv /2

6 Kavitation Anmärkning Kylvatten Kavitation orsakar förslitning av ventilkäglan och sätet och ger dessutom upphov till störande ljud. Kavitation kan undvikas genom att inte överskrida, i flödesdiagram på sidan 6, angivna tryckdifferensvärden samt genom att upprätthålla, i följande diagram, angivna statiska trycken. För att undvika kavitation i kylvattenkretsar, säkerställ tillräckligt statiskt mottryck vid ventilens utloppssida. Detta kan garanteras t.ex. via en injusteringsventil efter värmeväxlaren. Välj tryckfall över ventilen som max. enligt 80 C-kurvan i nedanstående diagram P [kpa] 500 ϑ 80 C 60 C 20 C 00 C 80 C 40 C 5 P [bar] p max [kpa] 482D05 p max = Tryckdifferens över nästan stängd ventil, vid vilken kavitationen till stor del kan undvikas p p p = Statiskt tryck vid inloppet p M ϑ = Statiskt tryck vid utloppet = Pump = Vattentemperatur M pmax 482Z06 Exempel: Varmvatten Tryck p vid ventilens inlopp: 500 kpa (5 bar) Vattentemperatur: 20 C Ovanstående diagram visar att en tryckdifferens p max av max.200 kpa (2 bar) är tillåten vid nästan stängd ventil. Exempel: Kallvatten Kylning av källvatten som ett exempel för att undvika kavitation. Kallvatten = 2 C p = 500 kpa (5 bar) p 4 = 00 kpa ( bar) Atmosfärtryck = 00 kpa ( bar) p max M p p max p 482Z07 p - = 20 kpa (0,2 bar) p 4 p ' p D (strypdon) = 80 kpa (0,8 bar) p = Tryck efter förbrukaren i kpa p D 6/2 Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv

7 Arbetstryck och arbetstemperatur Fluid Arbetstryck [bar] VVF52... VVF52...A VVF52...G VVF52...M 47D Medietemperatur [ C] Arbetstryck och medietemperaturer enligt ISO 7005 Gällande lokala föreskrifter skall beaktas. Mättad ånga Överhettad ånga Absolut arbetstyck [bar] SKD SKB... 47D09 < 80 C VVF52 G Medietemperatur [ C] Fuktig ånga Mättad ånga Överhettad ånga Skall undvikas Tillåtet driftområde Rekommendation För mättad och överhettad ånga skall tryckdifferensen p max över ventilen vara så nära det kritiska tryckförhållandet som möjligt. p p Tryckförhållande = 00% p p p = Absolut tryck före ventilen i kpa = Absolut tryck efter ventilen i kpa Beräkning av k vs -värdet för ånga Underkritiskt område p p 00% < 42% p Tryckförhållande < 42% underkritiskt Överkritiskt område p p 00% 42% P Tryckförhållande 42% överkritiskt (finns inte tillgängligt) k vs = 4.4 m& k p (p p ) k vs m& = 8.8 k p m& = Ångvolym i kg/h k = Faktor för övertryck av ånga = + 0,002 T (vid mättad ånga är k = ) T = Temperaturdifferens mellan mättad och överhettad ånga i K Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv /2

8 Exempel Känd Mättad ånga 5,8 C p = 500 kpa (5 bar) m& = 460 kg/h Tryckförhållande = 0 % Mättad ånga 5,8 C p = 500 kpa (5 bar) m& = 460 kg/h Tryckförhållande = 42 % (överkritisk tillåten) Sökes k vs, ventiltyp k vs, ventiltyp Lösning 0 p = p 00 p p = 500 = 50 kpa (.5bar) 00 k = m / h k vs = 8.8 = 8.09 m / h 50 (500 50) 500 vs = Valt k vs = 0 m /h VVF G k vs = 8 m /h VVF G Anvisningar Projektering Montering i värmeanläggningens returledningen är att föredra, på grund av att temperaturen i denna är lägre, vilket ökar packboxens livslängd. Vid öppna kretsar finns risk för kalkavlagring som kan blockera ventilspindelns rörelse. I sådana fall skall endast de starkaste ställdonen SKB eller SKC användas. Ett smutsfilter skall alltid användas före ventilen. Dessutom rekommenderas motionering av ventilen två till tre gånger per vecka. Även vid slutna kretsar rekommenderas att ett smutsfilter monteras före ventilen. Detta ökar ventilens funktionssäkerhet. Säkerställ ett kavitationsfritt flöde (se sidan 6). Vid medier med temperatur under 0 C erfordras den elektriska spindelvärmaren ASZ6.5 erfordras, för att undvika fastfrysning av ventilspindeln i packboxen. Spindelvärmaren är ur säkerhetssynpunkt utförd för en driftspänning av AC 24 V / 0 W. Användningen av dessa ventilen för ånga är beroende av specifika parameter: Se diagrammet på sidan 7 och avsnitt Tekniska data! Montering Ventil och ställdon kan enkelt sammanbyggas på monteringsplatsen. Inga specialverktyg och justeringsarbeten erfordras. Monteringsinstruktion medföljer ventilen Monteringslägen Z6 8/2 Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv

9 Flödesriktning Igångkörning Vid montering skall pilen för flödesriktningen som är angiven på ventilen beaktas! VVF52... Standard Funktionsriktning: Stänger mot trycket VVF52...G För ånga Funktionsriktning: Stänger med trycket Igångkörning av ventilen får endast ske med korrekt monterat ventilställdon. Ventilspindel rör sig inåt i ventilen: Ventilen öppnar = Flödet ökar Ventilspindel rör sig utåt i ventilen: Ventilen stänger = Flödet minskar Underhåll Ventil VVF52... är underhållsfri. Varning Vid servicearbeten på ventil och/eller ställdon: Stoppa pumpen samt slå ifrån matningsspänningen, Stäng avstängningar i rörledningar och Gör dem trycklösa samt låt dem svalna Om nödvändigt lossa elektriska ledningarna från anslutningsplintarna. Igångkörning av ventilerna får endast ske med enligt föreskrifterna monterat ventilställdon. Packbox Avfallshantering Vid trycklösa och avsvalnade rörledningar och om spindelns övre del är oskadad, kan packboxen bytas utan att ventilen behöver demonteras. Finns det skador på ventilspindeln inom det område som kommer i kontakt med packboxen skall spindeln med tillhörande kägla bytas ut. Kontakta ditt lokala Siemens BT regionkontor eller filial för mer information. De olika ventilmaterialen skall i samband med miljöanpassad avfallshantering åtskiljas och sorteras var för sig. En särbehandling av specifika komponenter kan vara obligatorisk enligt lagens föreskrifter eller önskvärd ur ett ekologiskt perspektiv. Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. Garanti Användarspecifika tekniska data garanteras endast med de Siemens-ställdon som anges under avsnitt Kombinationsmöjligheter. Vid användning tillsammans med ställdon av annat fabrikat upphör ovanstående garantiåtagande. Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv /2

10 Tekniska data Funktionsdata Tryckklass PN25 enligt ISO 7268 Arbetstryck Enligt ISO 7005 inom det tillåtna medietempe raturområdet enligt diagram på sid 7 Ventilkarakteristik % % Linjär Logaritmisk; n gl = enligt VDI / VDE 27r Normer och standarder Material Mått / vikt Läckage 0...0,02 % av k vs -värdet enligt DIN EN 49 Tillåtna medier Vatten Kyl-, kall-, varm- och hetvatten, vatten med frysskyddsmedel; Rekommendation: Vattenbehandling enligt VDI 205 Saltlösning 4) Ånga Mättad ånga, överhettad ånga; Torrhet vid inloppet min. 0,98 Värmebärarolja (endast ventiler med tilläggsbeteckning A eller M) Medietemperatur ) Vatten, saltlösning 2) Mättad ånga Överhettad ånga Max. 50 C (80 C) C (80 C) 80 C 600 kpa (6 bar) abs 80 C 600 kpa (6 bar) abs tillåtet temperatur- och tryckområde enligt Värmebärarolja diagram på sid 7 80 C (endast ventiler med tilläggsbeteckning A eller M) Ställförhållande S v DN 5: DN 25 40: Lyfthöjd 20 mm Tryckapparat-riktlinjer PED 97/2/EC Tryckbärande delar Enligt artikel, avsnitt 2..4 Fluidgrupp 2: Utan CE-märkning enligt artikel, avsnitt (allmänt giltiga ingenjörspraxis) Ventilhus Segjärn EN-GJS LT Spindel CrNi-stål Kägla, säte, CrNi-stål Packbox ) Standardutförande: Mässing, silikonfri Specialutförande: Rostfritt stål Spindeltätning Standardutförande: EPDM O-ring, silikonfri Specialutförande: VVF52 A: PTFE Manschette VVF52 G: PTFE Manschette VVF52 M: PTFE Manschette, silikonfri Se avsnitt Måttuppgifter Flänsade anslutningar Enligt ISO 7005 ) För C använd specialutförande med tilläggsbeteckning A, G eller M. Använd elektrohydrauliska ställdon SKB 2) Vid en medietemperatur < 0 C skall en spindelvärmare ASZ6.5 användas. Nationella och lokala föreskrifter skall övergripande gälla. ) Silikonfritt utförande upp till 80 C med tilläggsbeteckning M 4) Får ej vara av sådan art eller blandning att det angriper ventilens material. )... 0/2 Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv

11 Måttuppgifter L D4 D H H2 H B D2 K L2 L 47M0 DN B D D2 D4 K L L2 L H H2 H kg Ø Ø Ø SQX SKD SKB [kg] , 4 (4x) 64 60,5 > 489 > > 69 5, (4x) ,5 57 5,5 > 482 > 557 8,9 DN = Ventilens anslutning, inre diameter H = Total höjd för ventil och ställdon inkl. minsta erforderliga avstånd till vägg eller tak för montering, anslutning, handhavande, underhåll etc. H = Mått från rörledningens centrum till montagehyllan för ställdonet H2 = Ventil i läge STÄNGD med ventilspindeln helt utskjuten Mått i mm Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv /2

12 Reservdelar Beställningsnummer för reservdelar Packbox Sats 47Z0 482Z05 Kägla med ventilspindel, säkringsring, tätning Ventiltyp VVF52 VVF52 A, VVF52 G VVF52 M VVF52, VVF52 G, VVF52 M, VVF52 A VVF VVF VVF Vid dessa ventiler är ett kägelbyte ej möjligt VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF VVF /2 Siemens AB, Building Technologies, de , Tryckt i Sverige Rätt till ändringar förbehålles Building Technologies 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25, VVF52 CMN47sv

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler för platsmonterat ställdon 45 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 6 VVF45.. Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-5 DN 50...50 k vs 9...00 m /h

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 373 Acvatix 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 VVF52.. Användningsområde Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-8-LT

Läs mer

VVF31.. Acvatix 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN10

VVF31.. Acvatix 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN10 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 320 Acvatix 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN10 VVF31.. Användningsområde Ventilhus av gjutjärn DN 15...150

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 340 Acvatix 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 6 VVF4.. Ventilhus av gjutjärn EN-GJL-250 DN 50...50 k vs 9...300

Läs mer

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 Används som styrventil enligt DIN 32730 i värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar. Endast för slutna hydraliska kretsar (kavitation beaktas). Flänsad anslutning,

Läs mer

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 AMA8 PSD.3 Styr- och övervakningssystem 4 Styrventil för platsmonterat ställdon 440 Acvatix 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 VXF41.. Ventilhus av gjutjärn EN-GJL-250 DN 15...150 k vs 1,9...300

Läs mer

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 420 cvatix 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10 VXF31.. Ventilhus av gjutjärn DN 15...150 k vs 2,5...315 m 3

Läs mer

VXF61.. DN 15 och DN 25 DN Acvatix 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 40

VXF61.. DN 15 och DN 25 DN Acvatix 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 40 AMA8 PSD.3 Styr- och övervakningssystem Styrventil för platsmonterat ställdon 4 482 DN 1 och DN 2 DN 40...10 Acvatix 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 40 VXF61.. Ventilhus av stålgjutgods GP240GH

Läs mer

STYRUTRUSTNING STAZ-16, STBZ-16

STYRUTRUSTNING STAZ-16, STBZ-16 STYRUTRUSTNING STZ-16, STZ-16 MONTERING- OCH SKÖTSELINSTRUKTION 3-VÄGS SÄTESVENTIL I GJUTJÄRN VXF31 nvänds som styrventil för blandning eller fördelning i värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar.

Läs mer

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 för gäng- eller lödkoppling

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 för gäng- eller lödkoppling 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 464 3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 6 för gäng- eller lödkoppling VXG44.. Ventilhus av Rödgods CC49K (Rg5) DN

Läs mer

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 463 Acvatix 3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 VXG41.. Ventilhus av Rödgods CuSn5Zn5Pb2 DN 15...50 k vs 1,6...40

Läs mer

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 för gäng- eller lödkoppling

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 för gäng- eller lödkoppling AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 464 Acvatix 3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 6 för gäng- eller lödkoppling VXG44.. Ventilhus av Rödgods CC49K

Läs mer

2-VÄGSVENTILER PN16 MED FLÄNSAD ANSLUTNING STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 DATABLAD

2-VÄGSVENTILER PN16 MED FLÄNSAD ANSLUTNING STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 DATABLAD -VÄGSVENTILER PN MED FLÄNSAD ANSLUTNING STAZ-, STBZ-, STCZ- DATABLAD I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar som regler- eller avstängningsventiler. För slutna

Läs mer

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 363 Acvatix 2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 6 VVG4.. Ventilhus av rödgods CuSn5Zn5Pb2 DN 5 50 k vs 0,63...40

Läs mer

2-vägsventil med utvändig gänga, PN 25

2-vägsventil med utvändig gänga, PN 25 AMA 8 Styr- och övervakningssystem OEM PSD3 2-vägs sätesventil VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K 2-vägsventil med utvändig gänga, PN 25 VVG549.. Användningsområde Obs! Rödgods CuSn5Zn5Pb2 DN15...25 mm k vs 0,25...6,3

Läs mer

3-vägsventiler vxf42..

3-vägsventiler vxf42.. Air Comfort Air treatment 999 SE.0.0 -vägsventiler vxf.. med flänsad anslutning, pn STAZ- och stz-» eq DATAblad -vägsventiler VXf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 463 Acvatix 3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 VXG41.. Ventilhus av Rödgods CuSn5Zn5Pb2 DN 15...50 k vs 1,6...40

Läs mer

2-vägsventiler vvf42..

2-vägsventiler vvf42.. Air Comfort Air treatment 99 SE 0.0.0 -vägsventiler vvf.. med flänsad anslutning, pn staz- och STBZ-» eq DATABlad -vägsventiler vvf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 464 3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 6 för gäng- eller lödkoppling VXG44.. Ventilhus av Rödgods CC49K (Rg5) DN

Läs mer

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16

3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 463 Acvatix 3-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 VXG41.. Ventilhus av Rödgods CuSn5Zn5Pb2 DN 15...50 k vs 1,6...40

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 405 VVF53.. VXF53.. ACVATIX 2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 från stor lyfthöjd-serie VVF53.. VXF53..

Läs mer

Små ventiler DIN-serie med högre k v -värde

Små ventiler DIN-serie med högre k v -värde AMA Styr- och övervakningssystem PSD. Radiatorventiler 0 EN - Små ventiler DIN-serie med högre k v -värde VD CLC Ventilhus av mässing, matt förnicklad DN, DN 0 och DN Innergängade och utvändigt gängade

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 405 Användningsområde VVF53.. VVF53..K * VXF53.. ACVATIX 2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 från

Läs mer

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10 4 AMA 8 Styr och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 402 VVF32.. VXF32... Acvatix 2 och 3vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10 från ventilserien med stor lyfthöjd VVF32..

Läs mer

2- och 3-vägsventiler PN 16

2- och 3-vägsventiler PN 16 4 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 845 nvändningsområde 2-vägsventil VVP45.10-0.25 till VVP45.25-4 2-vägsventil VVP45.25-6.3 bis VVP45.40-25 CVTIX 3-vägsventil

Läs mer

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Ställdon för platsmonterat ställdon 4 379 2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25 VVG55.. Ventilkropp Rödgods Rg5 DN 15...25 (½...1 ") K vs 0.25...6.3 m 3

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 404 / K Acvatix 2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 från ventilserien med stor lyfthöjd Högeffektiva

Läs mer

2- och 3-vägsventiler PN 16

2- och 3-vägsventiler PN 16 4 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 845 2-vägsventil VVP45.10-0.25 till VVP45.25-4 3-vägsventil VXP45.10-0.25 till VXP45.25-4 3-vägsventil med T-förbigång VMP45.10-0.25

Läs mer

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10 AMA 8 Styr och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 402 VVF32.. VXF32... Acvatix 2 och 3vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10 från ventilserien med stor lyfthöjd VVF32..

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 429 VVG11.15 (DN 15) VXG11.25 (DN 25) VARIVALVE 2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 med justerbart kvs-värde VVG11 VXG11

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10

2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 429 VVG11.15 () VXG12.25 (DN 25) VARIVALVE 2- och 3-vägs sätesventil, PN 10 med justerbart k vs -värde V..G11.. V..G12..

Läs mer

2- och 3-vägs reglerkulventiler, PN 40, med invändigt gängad anslutning

2- och 3-vägs reglerkulventiler, PN 40, med invändigt gängad anslutning Acvatix 2- och 3-vägs reglerkulventiler, PN 40, med invändigt gängad anslutning VAI61.., VBI61.. Används i värme- och luftbehandlingsanläggningar som regler- eller avstängningsventil. För slutna kretsar.

Läs mer

2- och 3-vägsventiler PN 16

2- och 3-vägsventiler PN 16 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 845 2-vägsventil VVP45.10-0.25 till VVP45.25-4 3-vägsventil VXP45.10-0.25 till VXP45.25-4 3-vägsventil med T-förbigång VMP45.10-0.25

Läs mer

2-vägs avstängningskulventiler och 3-vägs omkopplingskulventiler, PN 40, med invändigt gängad anslutning

2-vägs avstängningskulventiler och 3-vägs omkopplingskulventiler, PN 40, med invändigt gängad anslutning ACVATIX 2-vägs avstängningskulventiler och 3-vägs omkopplingskulventiler, PN 40, med invändigt gängad anslutning VAI60.., VBI60..L, VBI60..T VAI60.. VBI60..L VBI60..T Används i värme- och luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

931.5 VFF VFF VFG VFG Funktionsenhet. Varishunt

931.5 VFF VFF VFG VFG Funktionsenhet. Varishunt AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA. Förtillverkad shuntgrupp 931. Varishunt Funktionsenhet VFF3... VFF3... VFG3... VFG3... Funktionsenheten används för shuntning av varme- eller kylvatten i lågflödessystem

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 AMA 8 Styr och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 405 VVF53.. / VVF53..K VXF53.. Acvatix 2 och 3vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 från ventilserien med stor

Läs mer

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem. I ventilations- och luftbehandlingsanläggningar för reglering av vattensidan i.

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem. I ventilations- och luftbehandlingsanläggningar för reglering av vattensidan i. 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.12 Radiatorventiler 105 EN 215 Tvåvägsventil VDN1.. Vinkelventil VEN1.. Acvatix TM Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem VDN1.. VEN1.. Ventilhus av mässing, matt

Läs mer

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 16

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 16 AMA 8 Styr och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 403 VVF42.. / VVF42..K VXF42... Acvatix 2 och 3vägsventiler med flänsad anslutning, PN 16 från ventilserien med stor lyfthöjd

Läs mer

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för ventil OEM Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199

Läs mer

Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar

Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD Styrventiler 853 VPI45.. VPI45..Q med tryckmätnippel ACVATIX Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

Elektromekaniska ställdon för ventiler VVG549..., VVP459 och VXP459

Elektromekaniska ställdon för ventiler VVG549..., VVP459 och VXP459 AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för småventiler OEM Användningsområde med snabbstängningsfunktion, utan handomställning utan snabbstängningsfunktion, med handomställning Elektromekaniska

Läs mer

Elektromekaniskt ställdon

Elektromekaniskt ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 501 ACVATIX Elektromekaniskt ställdon för ventiler med 20 mm lyfthöjd SAX.. SAX31.. Matningsspänning AC 230 V 3-läges styrsignal SAX61.. Matningsspänning

Läs mer

2- och 3-vägs småventiler PN 16

2- och 3-vägs småventiler PN 16 4 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventil för platsmonterat ställdon 847 cvatix 2-vägsventiler VVP47.. 3-vägsventiler VXP47.. 2- och 3-vägs småventiler PN 16 3-vägsventiler med T-förbigång VMP47..

Läs mer

2- och 3-vägs flänsad ventil med DINbygglängd

2- och 3-vägs flänsad ventil med DINbygglängd Revision 08-04-4 - och -vägs flänsad ventil med DINbygglängd Styrventiler för bruk i värme-, kyl- och ventilationssystem. De är avsedda att användas tillsammans med Regins RVAN-ställdon. Ventilerna har

Läs mer

BF2/BF3. Invändigt gängade 2- och 3-vägs reglerventiler. Funktion. Installation

BF2/BF3. Invändigt gängade 2- och 3-vägs reglerventiler. Funktion. Installation Revision 2016-12-30 Invändigt gängade 2- och 3-vägs reglerventiler Ventilerna är avsedda för reglering av varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- och ventilationssystem. vsedda att användas tillsammans

Läs mer

Elektromekaniskt ställdon

Elektromekaniskt ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventiler 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 med snabbstängningsfunktion, utan handomställning SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 utan

Läs mer

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem AMA Styr- och övervakningssystem PSD. Radiatorventiler 0 EN - Tvåvägsventil VDN.. Vinkelventil VEN.. Radiatorventiler DIN-typ, -rörssystem VDN.. VEN.. Ventilhus av mässing, matt förnicklad DN0, DN och

Läs mer

SERIE VLA300 OCH VLB300

SERIE VLA300 OCH VLB300 ESE-serie med reglerventiler med fläns för PN6, DN-. -vägsventiler: och VL3. 3-vägsventiler: VL33 och VL33. VL3 MEDI Reglerventilerna klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten Vatten med

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

Sätesventiler (PN 16) VF 2 2-vägsventil, fläns VF 3 3-vägsventil, fläns

Sätesventiler (PN 16) VF 2 2-vägsventil, fläns VF 3 3-vägsventil, fläns Datablad Sätesventiler (PN 16) VF 2 2-vägsventil, fläns VF 3 3-vägsventil, fläns Beskrivning VF 2 VF 3 VF 2- och VF 3-ventiler ger en kostnadseffektiv kvalitetslösning för de flesta vatten- och kyltillämpningar.

Läs mer

Tryckbalanserade ventiler (PN 25)

Tryckbalanserade ventiler (PN 25) Datablad Tryckbalanserade ventiler (PN 25) Tvåvägsventil med utvändig gänga VB 2 Tvåvägsventil, fläns Beskrivning VB 2 och VB 2 är tvåvägsventiler som är konstruerade för att användas tillsammans med Danfoss

Läs mer

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.2 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 6 Användningsområde Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 6 för varmvatten, hetvatten och ånga

Läs mer

Elektromekaniska ställdon för ventiler med 5,5 mm lyfthöjd

Elektromekaniska ställdon för ventiler med 5,5 mm lyfthöjd AMA 8 Styr- och övervakningssystem 4 UEC Ställdon för ventiler 573 (Ersätter N4574 och N4574.1) SQS35.50, SQS35.53, SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS65.5 SQS85.00, SQS85.03 med snabbstängningsfunktion,

Läs mer

Ventiler och ställdon

Ventiler och ställdon Ventiler och ställdon Översikt F-10-6 December 2004 V241 V311 V211 V341 V232 Datablad 2-vägsventiler V241 DN 15 DN 50, Rödgods F-20-50 V211 DN 15 DN 50, Segjärn F-20-60 V212 DN 25 DN 50, Segjärn F-20-63

Läs mer

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 01 Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, fjärrvärme och luftbehandlingssystem. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten.

Läs mer

VPP46..Q, med tryckmätnipplar P/T. Kombiventil, PN 25

VPP46..Q, med tryckmätnipplar P/T. Kombiventil, PN 25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD Styrventiler 855 VPP46.. VPI46.. VPP46..Q, med tryckmätnipplar P/T VPI46..Q, med tryckmätnipplar P/T ACVATIX Kombiventil, PN 25 för rum, zoner och luftbehandlingsenheter

Läs mer

Ventiler och ställdon

Ventiler och ställdon Ventiler och ställdon Översikt F-10-6 15 apr 2002 Datablad Tvåvägsventiler V221 DN 65 DN 100, Gjutjärn F-20-1 V231 DN 15 DN 50, Segjärn F-20-13 V232 DN 25 DN 50, Segjärn F-20-15 V241 DN 15 DN 50, Rödgods

Läs mer

B6R: 3-vägs ventil med invändig gänga, PN 16 (el.)

B6R: 3-vägs ventil med invändig gänga, PN 16 (el.) B6R: 3-vägs ventil med invändig gänga, PN 16 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Effektivitet innebär exakt och tillförlitlig kontroll Funktioner Reglerventil fri från siliconfett med invändig gänga

Läs mer

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik.

ETRS. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Funktion. Flödeskarakteristik. Utvändigt gängad reglerventil, manuellt ombyggbar till 2-vägs eller 3-vägs (valbart) Ventiler avsedda att reglera varmt, kallt eller glykolblandat vatten i värme- ventilations- och tappvarmvattensystem.

Läs mer

Manuellt förinställda ventiler MSV-F2, PN 16/25, DN

Manuellt förinställda ventiler MSV-F2, PN 16/25, DN Manuellt förinställda ventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 V4-14 Beskrivning MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2-ventilerna är manuellt förinställda ventiler. De används för att styra flödet i system

Läs mer

Tryckbalanserade ventiler (PN 25)

Tryckbalanserade ventiler (PN 25) Datablad Tryckbalanserade ventiler (PN 25) Tvåvägsventil med utvändig gänga VB 2 Tvåvägsventil, fläns Beskrivning VB 2 och VB 2 är tvåvägsventiler som är konstruerade för att användas tillsammans med Danfoss

Läs mer

Elektromekaniska ställdon för ventiler med 5,5 mm lyfthöjd

Elektromekaniska ställdon för ventiler med 5,5 mm lyfthöjd 4 AA 8 Styr och övervakningssystem UEC Ställdon för ventiler 573 Användningsområde SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 med snabbstängningsfunktion, utan handomställning Elektromekaniska ställdon för ventiler med

Läs mer

FRS. Flänsad 2-vägs fjärrvärmeventil. Funktion. Ställkraft

FRS. Flänsad 2-vägs fjärrvärmeventil. Funktion. Ställkraft Revision 2018-08-15 Flänsad 2-vägs fjärrvärmeventil Flänsade ventiler för värme, fjärrvärme och ventilationssystem. Ventilerna är avsedda att användas tillsammans med Regins RVAN-ställdon. Det finns även

Läs mer

SQK33.00 SQL33.., SQL83.00 Elektromekaniskt ställdon för sektor- och vridspjällventiler med 90 vridningsvinkel

SQK33.00 SQL33.., SQL83.00 Elektromekaniskt ställdon för sektor- och vridspjällventiler med 90 vridningsvinkel AMA 8 UEC 4 Styr- och övervakningssystem Ställdon för ventil 506 SQL33.., Elektromekaniskt ställdon för sektor- och vridspjällventiler med 90 vridningsvinkel SQL33.. Matningsspänning AC 230 V SQL33.. Matningsspänning

Läs mer

Sätesventiler (PN 16) VRG 2 2-vägsventil, utvändig gänga VRG 3 3-vägsventil, utvändig gänga

Sätesventiler (PN 16) VRG 2 2-vägsventil, utvändig gänga VRG 3 3-vägsventil, utvändig gänga Datablad Sätesventiler (PN 16) VRG 2 2-vägsventil, utvändig gänga VRG 3 3-vägsventil, utvändig gänga Beskrivning VRG-ventiler ger en kostnadseffektiv kvalitetslösning för de flesta vatten- och kyltillämpningar.

Läs mer

V212. Venta. TEKNISKA DATA Typ... 2-vägskägelventil, tryckbalanserad Tryckklass...PN 16 Flödeskarakteristik...EQM Lyfthöjd... Reglerområde Kv/Kv min

V212. Venta. TEKNISKA DATA Typ... 2-vägskägelventil, tryckbalanserad Tryckklass...PN 16 Flödeskarakteristik...EQM Lyfthöjd... Reglerområde Kv/Kv min 1 Tryckbalanserad tvåvägs kägelventil PN 16 (Mjuktätande) kan användas i ett stort antal applikationer, såsom värme, kyla, lufthantering och tappvatten. Ventilen klarar följande typer av media: Hetvatten

Läs mer

VTTV/VTTR/VTTB. 2-vägs, 3-vägs och 3-vägs (bypass) zonventiler. Funktion. Inget läckage i stängt läge

VTTV/VTTR/VTTB. 2-vägs, 3-vägs och 3-vägs (bypass) zonventiler. Funktion. Inget läckage i stängt läge Revision 12 2015 2-vägs, 3-vägs och 3-vägs (bypass) zonventiler Ventiler för reglering av värme och kyla i fan-coileller kylbaffelsystem. Ventilerna är avsedda att användas tillsammans med de termiska

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

NTVS. Flänsade 2-vägsventiler med DINstandardlängd. Funktion

NTVS. Flänsade 2-vägsventiler med DINstandardlängd. Funktion Revision 2016-12-28 Flänsade 2-vägsventiler med DINstandardlängd för fjärrvärme Tryckbalanserad 2-vägsventil avsedd att reglera kallt, varmt eller glykolblandat vatten eller fjärrvärme inom temperaturområdet

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

SAY..P.. Elektromekaniskt ställdon för ventiler A6V Acvatix. med 15 mm lyfthöjd

SAY..P.. Elektromekaniskt ställdon för ventiler A6V Acvatix. med 15 mm lyfthöjd s AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil A6V10628469 Acvatix Elektromekaniskt ställdon för ventiler med 15 mm lyfthöjd SAY..P.. Matningsspänning AC 230 V, 3-läges styrsignal Matningsspänning

Läs mer

Sätesventiler (PN 16) VRB 2 2-vägsventil, invändig och utvändig gänga VRB 3 3-vägsventil, invändig och utvändig gänga

Sätesventiler (PN 16) VRB 2 2-vägsventil, invändig och utvändig gänga VRB 3 3-vägsventil, invändig och utvändig gänga Datablad Sätesventiler (PN 16) VRB 2 2-vägsventil, invändig och utvändig gänga VRB 3 3-vägsventil, invändig och utvändig gänga Beskrivning Kombinationer med andra motorer kan ses under tillbehör. VRB 2

Läs mer

Funktionsenhet VFF (DN 65)

Funktionsenhet VFF (DN 65) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA.2 Förtillverkad shuntgrupp 931.3 Varishunt Funktionsenhet VFF35.65.. (DN 65) för shuntning av värme- kylvatten Användningsområde Funktionsenhet för shuntning av

Läs mer

Sätesventiler (PN 16) VRB 2 2-vägsventil, invändig och utvändig gänga VRB 3 3-vägsventil, invändig och utvändig gänga

Sätesventiler (PN 16) VRB 2 2-vägsventil, invändig och utvändig gänga VRB 3 3-vägsventil, invändig och utvändig gänga Datablad Sätesventiler (PN 16) VR 2 2-vägsventil, invändig och utvändig gänga VR 3 3-vägsventil, invändig och utvändig gänga eskrivning Egenskaper: bubbeltät konstruktion mekanisk snäppanslutning av MV(E)

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 554 Elektromekaniska ställdon för ventiler med lyfthöjd 2 mm SQX32 SQX82 SQX62 SQX32... : Matningsspänning AC 23 V, 3-läges styrsignal SQX82...

Läs mer

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Acvatix ...

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Acvatix ... 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.21 Styrventil med fabriksmonterat ställdon 465. Acvatix Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Kort gångtid

Läs mer

Tryckavlastade ventiler VM 2, VB 2 V7-06A

Tryckavlastade ventiler VM 2, VB 2 V7-06A Datablad Tryckavlastade ventiler VM 2, VB 2 V7-06A Användning VM 2 VB 2 Ventilerna med split-karakteristisk VM 2 och VB2 är konstruerade för att användas med Danfoss motorer AMV (E) 10, AMV (E) 20 och

Läs mer

ZTV/ZTR. Utvändigt gängade 2- och 3-vägs zonventiler. Funktion. Inget läckage i stängt läge

ZTV/ZTR. Utvändigt gängade 2- och 3-vägs zonventiler. Funktion. Inget läckage i stängt läge Revision 12 2015 Utvändigt gängade 2- och 3-vägs zonventiler Ventiler för styrning av varmt och kallt vatten i klimat-, värme- och ventilationssystem. De kan även reglera glykolblandat vatten i exempelvis

Läs mer

Dyktemperaturgivare QAE21.. CE1N1781sv. Symaro. Passiv givare för avkänning av vattentemperaturen i ledningar och beredare.

Dyktemperaturgivare QAE21.. CE1N1781sv. Symaro. Passiv givare för avkänning av vattentemperaturen i ledningar och beredare. 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 781 1781P01 Symaro Dyktemperaturgivare QAE21.. Passiv givare för avkänning av vattentemperaturen i ledningar och beredare. Användningsområde

Läs mer

Sätesventiler (PN 16) VS 2 2-vägsventil, med utvändig gänga

Sätesventiler (PN 16) VS 2 2-vägsventil, med utvändig gänga Datablad Sätesventiler (PN 16) VS 2 2-vägsventil, med utvändig gänga Beskrivning Funktioner: SPLIT-karaktäristik för de mest krävande tillämpningar (DN 20 och DN 25). Olika k VS -värden. Enkel mekanisk

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

SQK34.00S, SQK84.00S. Elektromekaniskt ställdon för vridslidventiler med 90 vridningsvinkel

SQK34.00S, SQK84.00S. Elektromekaniskt ställdon för vridslidventiler med 90 vridningsvinkel 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ventilställdon 508 SQK34.00S,. Elektromekaniskt ställdon för vridslidventiler med 90 vridningsvinkel SKQ34.. Matningsspänning AC 230 V Matningsspänning DC 24 V

Läs mer

Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering

Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon: AMV 0 1) AMV(E)

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag STAD-C Injusteringsventiler DN 15-50 med dubbelsäkrade mätuttag IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-C STAD-C Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar,

Läs mer

Produktöversikt. Tekniska data. Säkerhetsinstruktioner

Produktöversikt. Tekniska data. Säkerhetsinstruktioner Tryckoberoende Zonventil C2..QP(T)-.. Tryckoberoende zon- miniventil, 2-port, invändig gänganslutning För kontinuerlig reglering av varmt eller kallt vatten i slutna kretsar För flödesstyrning i värme

Läs mer

Vridventiler HRE 3, HRE 4

Vridventiler HRE 3, HRE 4 Datablad Vridventiler HRE 3, HRE 4 Beskrivning HRE-vridventiler kan användas tillsammans med de elektriska ställdonen AMB 162 och AMB 182. Egenskaper: Gjutjärnshus med invändig gänga. Lägst läckage i produktklassen.

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

Vridventiler HRB 3, HRB 4

Vridventiler HRB 3, HRB 4 Datablad Vridventiler HRB 3, HRB 4 Beskrivning HRB-vridventiler kan användas tillsammans med de elektriska ställdonen AMB 162 och AMB 182. Egenskaper: Lägst läckage i produktklassen. Unik lägesindikering

Läs mer

BUG: 3-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.)

BUG: 3-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.) BUG: 3-vägs flänsad ventil, PN 25/16 (el.) Hur energieffektiviteten förbättras Exakt och tillförlitlig reglering Funktioner Kontinuerlig reglering av kallt och varmt vatten i slutna kretsar I kombination

Läs mer

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.2 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 4 6 Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 6 för varmvatten, hetvatten och ånga MVF46H.. Kort gångtid

Läs mer

Elektromekaniskt ställdon för ventiler VVP45, VXP45, VMP45

Elektromekaniskt ställdon för ventiler VVP45, VXP45, VMP45 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 895 ACVATIX Elektromekaniskt ställdon för ventiler VVP45, VXP45, VMP45 SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 Matningsspänning AC 230 V 3-läges styrsignal

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon: AMV 0 AMV(E) 10 /AMV(E) 20/AMV(E)

Läs mer

Vridventiler HRE 3, HRE 4

Vridventiler HRE 3, HRE 4 Datablad Vridventiler HRE 3, HRE 4 Beskrivning HRE-vridventiler kan användas tillsammans med de elektriska ställdonen AMB 162 och AMB 182. Egenskaper: Gjutjärnshus med invändig gänga. Lägst läckage i produktklassen.

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 895 Användningsområde Elektromekaniska ställdon för ventil VVP45, VXP45, VMP45 SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 Matningsspänning AC 230 V 3-läges

Läs mer

Dyktemperaturgivare. Reglering och begränsning av framledningstemperaturen Begränsning av returtemperaturen

Dyktemperaturgivare. Reglering och begränsning av framledningstemperaturen Begränsning av returtemperaturen AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 1 781 Symaro Dyktemperaturgivare QAE21.. Passiv givare för avkänning av vattentemperaturen i ledningar och beredare. Användningsområde Dyktemperaturgivare

Läs mer

56.122/1. VUP: 2-vägs flänsad ventil med tryckavlastning, PN 25. Sauter Components

56.122/1. VUP: 2-vägs flänsad ventil med tryckavlastning, PN 25. Sauter Components 56.122/1 VUP: 2-vägs flänsad ventil med tryckavlastning, PN 25 Reglerventil, fri från siliconfett, med tryckkompensering, för kontinuerlig reglering av kallt eller varmt vatten, ånga eller luft. Vattenkvalitet

Läs mer

TBV-CM. Terminalventil för modulerande reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-CM. Terminalventil för modulerande reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-CM Terminalventil för modulerande reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-CM är konstruerad för

Läs mer

CV216/316, 225/325, 240/340 S/E. Styrventiler 2- eller 3-vägs, DN , för hög temperatur och högt tryck

CV216/316, 225/325, 240/340 S/E. Styrventiler 2- eller 3-vägs, DN , för hög temperatur och högt tryck CV216/316, 225/325, 240/340 S/E Styrventiler 2- eller 3-vägs, DN 15-300, för hög temperatur och högt tryck IMI TA / Styrventiler och ställdon / CV216/316, 225/325, 240/340 S/E CV216/316, 225/325, 240/340

Läs mer