Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga"

Transkript

1 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.2 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 6 Användningsområde Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 6 för varmvatten, hetvatten och ånga MVF46H.. Kort gångtid (<2 s), hög upplösning ( : 000) Valbar ventilkarakteristik: logaritmisk eller linjär Stort ställförhållande Valbart standardgränssnitt DC 0/2...0 V eller DC 0/ ma Fassnittsignalingång för Staefa-regulatorer Lägesreglering och lägesåterföring Friktionsfri induktiv avkänning av lyfthöjd Snabbstängningsfunktion: Spänningslöst stängd mellan port A AB Friktionsfritt, robust och underhållsfritt Styrventilerna MVF46H.. är 2-vägsventiler med monterat elektromagnetiskt ställdon som är utrustat med en anslutningselektronik för lägesreglering och -återföring. Spänningslöst stängd mellan portarna A AB stängda. Tack vare den korta gångtiden, den höga upplösningen och det stora ställförhållandet är ventilerna MVF46H.. mycket användbara för kontinuerlig styrning av fjärrvärmeundercentraler och värmetekniska anläggningar med hetvatten och ånga. Endast för slutna kretsar CEN46sv Building Technologies

2 Typöversikt Beställning Typ DN Δp max Δp S Matningsspänninningsfunktion Styrsignal Gångtid Snabbstäng- [m /h] [kpa] [kpa] MVF46H ,6 MVF46H5-.5 5,5 MVF46H5- DC V eller MVF46H DC 2 0 V AC / DC 24 V eller MVF46H DC 0 20 ma MVF46H eller DC ma MVF46H < 2 s MVF46H Δp max = Max. tillåten tryckdifferens över ventilens flödesväg för ventilställdonets hela ställområdet Δp S = Max. tillåten tryckdifferens (stängningstryck), vid vilken ventilen och ställdonet säkert kan stänga (nödstängning). = Nominellt kallvattenflöde (5 0 C) genom helt öppen ventil (H 00 ), vid tryckdifferens 00 kpa ( bar) Vid beställning anges antal, benämning och typbeteckning. Exempel Antal Typbeteckning Beställningsnummer Benämning 2 MVF46H5-0.6 MVF46H5-0.6 Flänsad ventil med elektromagnetiskt ställdon.... Leverans Ventilkroppen och det elektromagnetiska ställdonet bildar en kompakt enhet och kan inte separeras. Ersättningsenhet ASE2 Vid fel i ventilelektroniken ska kopplingsboxen ersättas med ersättningsenhet ASE2 Monteringsinstruktion medföljer ersättningsenheten.. Reservdelar, rev.nr. Se översiktstabell sidan 4 Tekniskt / mekaniskt utförande För utförlig funktionsbeskrivning se datablad N4028sv Reglerdrift Styrsignalen omvandlas genom elektroniken i kopplingsboxen till en fassnittsignal. Denna signal genererar ett magnetfält i ställdonets magnetspole. Ankarets läge bestäms av magnetfältets styrka, motfjäderns kraft och hydrauliska krafter. Ankaret reagerar snabbt på varje signaländring med motsvarande rörelse som överförs direkt till ventilens tallrikskägla. Därigenom kan reglerstörningar justeras snabbt och exakt. Ventilens läge avkänns kontinuerligt (induktivt). Varje anläggningsrelaterad avvikelse korrigeras snabbt av den interna lägesregleringen. Lägesregleringen ger alltid ett exakt förhållande mellan styrsignal och ventilens lyfthöjd samt genererar en även en lägesåterföringssignal. Styrning Styrventilen kan styras med Siemens eller tredjeparts regulatorer som levererar utgångssignal DC 0/2...0 V- eller DC 0/ ma.. För optimal reglering rekommenderas en 4-trådsanslutning mellan regulator och ventil. Vid DC-matning måste en 4-trådsanslutning användas! 2/4

3 Regulatorns signalnoll M skall förbindas med ventilens M-plint. M- och G0-plintarna har samma potential och är internt förbundna med ventilens elektronikdel. Snabbstängningsfunktion Vid avbrott i styrsignalen eller matningsspänningen stängs portarna A AB automatiskt av fjäderkraften. Manuell styrning Genom att trycka (a) och vrida (b) manöverratten: Vid medurs vridning (CW) kan flödesvägen A AB öppnas mekaniskt upp till %. Vid moturs vridning (CCW) frånkopplas ställdonet och ventilen stängs. Man b a Auto Off b När manöverratten trycks och vrids inverkar varken tvångsstyrningssignal Z eller ingångssignal Y eller fassnittsignalen på ställdonet. Den gröna lysdioden blinkar. För automatisk reglerdrift måste manöverratten sättas i läge Auto. Den gröna lysdioden lyser kontinuerligt. Betjänings- och indikeringselement i elektronikdelen Konfigurering DIP-omkopplare V 2...0V mA 0...0V mA V V Anslutningsplintar 2 Lysdioder för indikering av drifttillstånd green Omkopplare Funktion / Beskrivning [ma] Styrsignal Y [V] ) ) fabriksinställning red ok calib. / Man error calib. error 446Z28 Öppning för autokalibrering 4 DIP-omkopplare för val av driftsätt: V 2...0V mA 0...0V mA Ställområde V, ma Y och U V, ma ) Ventilkarakteristik V. lin (linjär) ) V. log (logaritmisk) V V... /4

4 Val av styrsignal och - område Y Spänning eller ström Y V V ma ma 446Z22 Val av ställområde Y och U: V / ma eller V / ma U Ri > 500 Ω V V Utgångssignal U (lägesåterföring) är beroende av lastmotståndet Ri. Ri > 500 Ω, spänningssignal, Ri < 500 Ω, strömsignal.. Ri < 500 Ω ma ma Val av ventilkarakteristik logaritmisk eller linjär. V. V. Y Y 4/4

5 Tvångsstyrning Z Anslutning Överföring Funktion Z ej ansluten Z-funktion Ingen funktion Helt öppet Stängt Ventilens följer Y-signalen eller fassnittsignalen Z förbunden med G Ventilen öppnas helt över A AB Z förbunden med G0 Ventilen stängs helt över A AB.. Signalprioritet Kalibrering. Lägen på manöverratten Man (Öppna) eller Off (Från) 2. Tvångsstyrningsingång Z. Fassnittsignal 4. Signalingång Y Om kopplingsbox ASE2 ersätts eller ställdonet vrids 80 måste ventilelektroniken kalibreras på nytt. Manöverratten måste sättas i läge Auto. Elektronikkortet har en öppning (se position, på sidan ). När de båda kontakterna på insidan av öppningen kortsluts, t.ex. med en skruvmejsel, utlöses kalibreringen. Ventilen kommer då att röra sig över hela lyfthöjdsområdet och lagrar de aktuella ändlägena Under kalibreringen blinkar den gröna lysdioden i ca 0 sekunder; se avsnitt Indikering av drifttillstånd. Indikering av drifttillstånd LED Indikering Funktion Anmärkning, åtgärd Grön Lyser Reglerdrift Drift; allt ok Blinkar Kalibrering pågår Vid handstyrning Röd Lyser Kalibreringsfel Blinkar Internt fel Nätfel DC-matning - / + Båda Släckt Ingen matning Fel i elektroniken Vänta tills kalibreringen är avslutad (lysdioden lyser då grönt eller rött) Manöverratten är i läge Man eller Off Starta en ny kalibrering (kortslut kontakterna i kalibreringsöppningen) Ersätt elektroniken Kontrollera nätspänningen (t.ex. utanför frekvens- eller spänningsområdet) Justera DC-matningen + / - Kontrollera nätspänningen, kontrollera den elektriska inkopplingen Ersätt elektroniken 5/4....

6 Dimensionering Drifttryck och medietemperatur Fluide Mättad ånga: Överhettad ånga Arbetstryck [bar] Medietemperatur [ C] Gällande lokala föreskrifter skall beaktas. Arbetstryck absolut [bar] Medietemperatur [ C] Fuktig ånga Skall undvikas Mättad ånga Tillåtet driftområde Överhettad ånga Flödesdiagram Mättad ånga 46D02 pv p 00 [%] MVF46H... b a 0,6, ,42 0,0 0,20 0,5 0,0 0, [kpa] [bar] p [kg/h]. m 6/4

7 Rekommendation Beräkning av k vs - värdet för ånga För mättad och överhettad ånga skall tryckdifferensen Δpmax över ventilen vara så nära det kritiska tryckförhållandet som möjligt. p p Tryckförhållande = 00% p p p = absolut tryck före ventilen i kpa = absolut tryck efter ventilen i kpa Underkritiskt område Överkritiskt område p p p 00% < 42% p 00% 42 p % p Tryckförhållande < 42 % underkritiskt k vs = 4. 2 p m& k ( p p ) Tryckförhållande = 42 % överkritiskt (rekommenderas ej) k vs m& = 8. 4 k p m& = Ångvolym i kg/h k = Faktor för övertryck av ånga = + 0,00 ΔT (vid mättad ånga är k = ) ΔT = Temperaturdifferens mellan mättad och överhettad ånga i K Exempel Underkritiskt område Överkritiskt område Känd Mättad ånga,54 C p = 00 kpa ( bar) m& = 0 kg/h Tryckförhållande: = 2 % Sökes: k vs, ventiltyp k vs, ventiltyp Lösning p 2 p = p p = 00 = 264 kpa ( 2, 64 bar) 00 Mättad ånga,54 C p = 00 kpa ( bar) m& = 0 kg/h Tryckförhållande 42 % (överkritiskt tillåten) 0 0 = 4, 2 = 4, 74 m / h k vs = 8, 4 =, 08 m / h 264 ( ) 00 k vs..... Valt k vs = 5 m /h MVF46H20-5 k vs = m /h MVF46H5-7/4

8 Flödesdiagram Vatten 00 46D0. V 00 [m /h] ,7 0,5 0,4 0, 0,2 MVF46H... VS D N50 k 0 VS D N40 k 2 0 VS DN2 k 2 VS D N25 k 8 VS D N20 k 5 VS D N5 k VS DN5 k,5 VS D N5 k 0,6 p max.0 bar ,7. 0,5 0,4 0, 0,2 0, 0,07 0,05 [l / s] V [kpa] 0, 0,2 0, 0,5 0, [b ar] p v00 Δp V00 = Tryckdifferens över helt öppen ventil och flödesväg A AB vid volymflöde V00 V00 = Volymflöde genom helt öppen ventil (H 00 ) Δpmax = Max.tillåten tryckdifferens över ventilens flödesväg för ventilställdonets hela ställområde 00 kpa = bar 0 mws m /h = 0,278 l/s vatten vid 20 C Ventilkarakteristik Logaritmisk Volymflöde [%] Linjär Volymflöde [%] [V] [V] [V] [V] [ma] Styrsignaler [ma] Styrsignaler 8/4

9 Anslutningstyp ) 4-trådsanslutning 4-trådsanslutning rekommenderas! S NA P MED S TR I F Kabelarea [mm 2 ],5 2,5 4,0 Typbeteckning [VA] [W] [VA] [A] max. kabellängd L [m] MVF46H5-0.6 MVF46H5-.5 MVF46H5- MVF46H20-5 MVF46H MVF46H MVF46H MVF46H S NA P MED S TR I F L ) = Nominell skenbar effekt för val av transformator = Effektförbrukning = Min.effekt transformator = Erforderlig trög säkring = Max.kabellängder. Vid 4-trådsanslutning är max.längden på den separata styrsignalledningen vid,5 mm 2 Cu 200 m. Samtliga uppgifter baseras på AC 24 V-drift.. Montering Monteringsinstruktion medföljer ventilen. OBS Ventilen får endast användas i pilens riktning (A AB). Beakta flödesriktningen! Monteringsläge 90 IP 90 IP 446Z6.. Installation Ställdonet får inte kläs in med värmeisolerande material. För elektrisk installation se Kopplingsscheman på sidan 2. Obs! Ett smutsfilter bör alltid monteras före ventilen, vilket ökar ventilens funktionssäkerhet. Vid renspolning av rörsystemet, se till att spån, slagg och smuts ej samlas i ventilen. Mediet måste vara fritt från fasta partiklar vilka annars kan skada ventilen och dess funktion. Underhåll Den friktionsfria, robusta, underhållsfria konstruktionen erfordrar ingen periodisk service och garanterar en lång livslängd. Ventilspindeln är tätad på utsidan med en underhållsfri spindelgenomföring. Om den röda lysdioden lyser kontinuerligt måste elektroniken omkalibreras eller ersättas. 9/4

10 Reparation Vid en defekt i ventilelektroniken skall kopplingsboxen ersättas med ASE2 (se monteringsinstruktion ). Varning Kopplingsboxen får inte monteras eller demonteras under spänning. Efter ersättningen måste kalibreringen utlösas för att anpassa elektroniken optimalt till ventilen (se avsnitt Kalibrering). Avfallshantering Apparaten får inte avfallshanteras som hushållssopor. Detta gäller särskilt för kretskortet. En särbehandling av speciella komponenter kan vara obligatorisk enligt lagens föreskrifter eller önskvärd ur ett ekologiskt perspektiv. Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. Garanti Användarrelaterade tekniska data skall beaktas. Vid överskridande upphör alla garantier från Siemens. Tekniska data Funktionsdata ställdon Matning Endast tillåten med skyddsklenspänning (SELV, PELV) AC 24 V Matningsspänning AC 24 V +20 / -5 % Frekvens Hz Effektförbrukning: P MED Se tabell, Anslutnigstyp på sidan 9 Beredskap < W (ventil stängd) Nominell skenbar effekt S NA Se tabell, Anslutnigstyp på sidan 9 Erforderlig säkring Trög, se tabell, Anslutnigstyp på sidan 9 DC 24 V Matningsspänning DC V Signalingångar Styrsignal Y DC 0/2...0 V eller eller fastsnittsignal Phs DC 0/ ma DC V Impedans DC 0/2...0 V 00 kω // 5nF (belastning < 0, ma) DC 0/ ma 240 Ω // 5nF Tvångsstyrning Z Ingångsmpedans 22 kω Stänga ventil (Z förbunden med G0) < AC V; < DC 0,8 V Öppna ventil (Z förbunden med G) > AC 6 V; > DC 5 V Ingen funktion (Z inte ansluten) fassnitt- eller styrsignal Y inverkar Signalutgångar Lägesåterföring Spänning DC 0/2...0 V; lastmotstånd > 500 Ω Ström DC 0/ ma; lastmotstånd 500 Ω Lyfthöjdavkänning Icke-linjäritet induktiv ± % av slutvärdet Gångtid Gångtid < 2 s Elektrisk anslutning Kabelgenomföringar 2 x 20,5 mm (för M20) Anslutningsplintar Skruvplintar för max. 4 mm 2 tråd Min. kabelarea 0,75 mm 2 Max. kabellängd se avsnitt Anslutnigstyp på sidan /4

11 Funktionsdata ventil Tryckklass PN6 enligt EN Tillåtet drifttryck ) Inom det tillåtna området för "Medietemperatur" enligt diagram på sid 6 Vatten upp till 20 C:,6 MPa (6 bar) Vatten över 20 C:, MPa ( bar) Mättad ånga: 0,9 MPa (9 bar) Tryckdifferens Δpmax / Δp S MPa (0 bar) Läckage vid Δp = 0, MPa ( bar) A AB max. 0,05 % Ventilkarakteristik 2) Logaritmisk n gl = enligt VDI / VDE 27 eller linjär, med optimering inom stängningsområdet Tillåtna medier. Vatten Kall- och varmvatten, hetvatten, vatten med frysskyddsmedel. Rekommendation: Vattenbehandling enligt VDI 205 Ånga Mättad ånga, överhettad ånga. Torrhet vid inloppet minst 0,98 Medietemperatur >...80 C Upplösning lyfthöjd ΔH / H 00 : 000 (H = lyfthöjd) Ventilläge vid spänningslöst ställdon A AB stängd Monteringsläge Upprätt till horisontellt Arbetssätt Kontinuerligt Material Ventilhus, monteringsfläns Segjärn EN-GJS LT Säte / kägla CrNi-stål Ventilspindeltätning EPDM (O-ring) Mått och vikt Dimensionering Se avsnitt Måttuppgifter Vikt Se avsnitt Måttuppgifter Normer och standarder CE-märkning enligt EMC-riktlinje 2004/08/EG Störtålighet (immunitet) EN :[2005] Industrisektor ) Strålning (emission) EN :[2007] Bostadssektor Elektrisk säkerhet EN Kapslingsklass Upprätt till horisontellt IP enligt EN Vibration 4) IEC ( g acceleration,...00 Hz, 0 min) Normering UL standarder CSA, Canada C-tick UL 87, C22.2 No. 24 N 474 Miljökompatibilitet ISO 400 (miljö) ISO 900 (kvalitet) SN 650 (miljövänliga produkter) RL 2002/95/EG (RoHS) Tryckapparat-riktlinjer PED 97/2/EG Tryckbärande delar Enligt artikel, avsnitt 2..4 Fluidgrupp 2 Utan CE-märkning enligt artikel, avsnitt (allmänt giltiga ingenjörspraxis) ) 2) ) Testad med,5 x PN (24 bar) enligt DIN 20- Valbar med DIP-omkopplare Vid kraftigt vibrerande anläggning bör av säkerhetsskäl endast högflexibel flertrådig kabel användas. /4

12 Tillåtna omgivningsförhållanden Anslutningsplintar Kopplingsscheman Drift EN Transport EN Lagring EN Omgivningsförhållanden Klass K5 Klass 2K Klass K Temperatur C C C Fuktighet % RF % RF % RF Omgivningsfaktorer och deras strängheter EN Klass M2 Systemnoll AC 24 V, DC 20 0 V Systempotential AC 24 V, DC 20 0 V Styrsignal DC 0/2 0 V, DC 0/4 20 ma Mätnoll (= G0) Lägesåterföringssignal DC 0/2 0 V, DC 0/4 20 ma Ingång tvångsstyrning Fassnittsignal DC V Phs, växelbar, galvaniskt frånskild Fassnittsignal DC V Phs, växelbar, galvaniskt frånskild.... Varning OBS Vid separat matning av regulatorer och ventil får endast en transformator jordas på sekundärsidan. Vid DC-matning måste en 4-trådsanslutning användas! Anslutning av en regulator med 4-trådsanslutnings utgång (rekommenderas!) DC V DC V DC ma DC ma Anslutning av regulator med -trådsanslutnings utgång DC V DC V DC ma DC ma 2/4 Gemensam transformator Gemensam transformator U Separat transformator Separat transformator Indikering av ventilläge (endast vid behov) DC V % volymflöde Partvinnad. Om ledningarna för AC 24 V-spänningen och styrsignalen DC V (DC V, DC ma) dras separat, då behöver AC 24 V-ledningen inte vara tvinnade

13 Varning För regulatorer med fassnittsignal DC0 20 V Phs Rörledningen skall anslutas till jordpotentialutjämning! Gemensam transformator Separat transformator... Användningsexempel Nedan presenterade exemplen är endast principscheman utan installationsspecifika detaljer. 9H808 A 9H807 A Fjärrvärmeförsörjning värmeanläggning, indirekt anslutning Fjärrvärmeförsörjning värmeanläggning, direkt anslutning av värmevattenanläggningen OBS Ventilen får endast användas i pilens riktning (A AB). Beakta flödesriktningen! /4

14 Måttuppgifter 46M0 min. 00 ø 50 F ø E H B ø D2 Flänsdimensioner enligt DIN25, PN6 A AB ø K ø D L Ventiltyp DN L ø D ø D2 B ø K H ø E F Vikt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] MVF46H x , MVF46H x , MVF46H5-5 MVF46H MVF46H MVF46H2-2 2 MVF46H MVF46H x , x , x , x , x , x ,2 Vikt inkl. förpackning Revisionsnummer Typ MVF46H5-0.6 MVF46H5-.5 MVF46H5- MVF46H20-5 MVF46H25-8 MVF46H2-2 MVF46H40-20 MVF46H50-0..C..C..C..B..B..B..C..B Giltig från rev.nr... 4/ Siemens AB, Building Technologies Division, de/ Rätt till ändringar förbehålles

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och varmvattensystem DVGW-godkänd

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och varmvattensystem DVGW-godkänd AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.1 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 61 Användningsområde Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och

Läs mer

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Acvatix ...

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Acvatix ... 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.21 Styrventil med fabriksmonterat ställdon 465. Acvatix Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Kort gångtid

Läs mer

MXG461... MXF461... Building Technologies HVAC Products MXF461 ... för kall- och varmvattensystem, slutna kretsar

MXG461... MXF461... Building Technologies HVAC Products MXF461 ... för kall- och varmvattensystem, slutna kretsar 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.2 Styrventil med ställdon 455 MX461... MXF461 Användningsområde Styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN16 för kall- och varmvattensystem, slutna kretsar MX461...

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler

Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 566 Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler med 40 mm lyfthöjd SKC32.. SKC82.. SKC62.. SKC60 SKC32.. Matningsspänning AC 230 V, 3-läges styrsignal

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

STA..3.. STP..3.. Acvatix Termiskt ställdon. för radiatorventiler, småventiler och kombiventiler

STA..3.. STP..3.. Acvatix Termiskt ställdon. för radiatorventiler, småventiler och kombiventiler 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UCE Ställdon för ventil 884 STA..3.. STP..3.. Acvatix Termiskt ställdon för radiatorventiler, småventiler och kombiventiler STA..3.. STP..3.. Matningsspänning AC/DC

Läs mer

Elektromekaniskt ställdon

Elektromekaniskt ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventiler 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 med snabbstängningsfunktion, utan handomställning SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 utan

Läs mer

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för ventil OEM Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199

Läs mer

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 Används som styrventil enligt DIN 32730 i värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar. Endast för slutna hydraliska kretsar (kavitation beaktas). Flänsad anslutning,

Läs mer

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 701 Synco living Rumstemperaturgivare QAA910 Trådlös rumstemperaturgivare för avkänning av rumstemperaturen Trådlös datakommunikation baserad

Läs mer

3-vägsventiler vxf42..

3-vägsventiler vxf42.. Air Comfort Air treatment 999 SE.0.0 -vägsventiler vxf.. med flänsad anslutning, pn STAZ- och stz-» eq DATAblad -vägsventiler VXf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning AMA 8 UCA Styr- och övervakningssystem 3 Styrfunktionsenheter med sammansatt funktion 842 DESIGO RXC Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning Tillsats till rumsregulator RXC30 / RXC31 RXC40.5 Utbyggnadsmodul

Läs mer

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 420 cvatix 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10 VXF31.. Ventilhus av gjutjärn DN 15...150 k vs 2,5...315 m 3

Läs mer

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem. I ventilations- och luftbehandlingsanläggningar för reglering av vattensidan i.

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem. I ventilations- och luftbehandlingsanläggningar för reglering av vattensidan i. 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.12 Radiatorventiler 105 EN 215 Tvåvägsventil VDN1.. Vinkelventil VEN1.. Acvatix TM Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem VDN1.. VEN1.. Ventilhus av mässing, matt

Läs mer

TAC Forta M800 Ventilställdon

TAC Forta M800 Ventilställdon TAC 800 Ventilställdon -40-36 September 2003 800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 800 styrs valfritt

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler för platsmonterat ställdon 45 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 6 VVF45.. Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-5 DN 50...50 k vs 9...00 m /h

Läs mer

SEZ91.6. Signalomvandlare

SEZ91.6. Signalomvandlare AMA 8 UFF 5 Styr- och övervakningssystem Signalomvandlare, logikenheter, börvärdesomställare m m 143 Användningsområde arning Signalomvandlare ränssnitt mellan fasvinkelregulator och styrdon. SEZ91.6 ingång:

Läs mer

M400. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon

M400. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon 01 Ventilställdon är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: värmesystem luftbehandlingssystem är främst avsett att användas i installationer med mindre krav på ställdonets

Läs mer

M3FB..LX.. Kontinuerlig köldmedieventil med elektromagnetiskt ställdon, PS43

M3FB..LX.. Kontinuerlig köldmedieventil med elektromagnetiskt ställdon, PS43 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 7 Användningsområde Kontinuerlig köldmedieventil med elektromagnetiskt ställdon, PS4 Pressanslutning, hermetiskt tillsluten

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

M800. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon. M800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i:

M800. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon. M800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: 01 Ventilställdon är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem styrs valfritt av en öka/minska-signal eller av

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler för platsmonterat ställdon 7 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 VVF52 Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m

Läs mer

Elektromekaniska ställdon för ventiler VVG549..., VVP459 och VXP459

Elektromekaniska ställdon för ventiler VVG549..., VVP459 och VXP459 AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för småventiler OEM Användningsområde med snabbstängningsfunktion, utan handomställning utan snabbstängningsfunktion, med handomställning Elektromekaniska

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

PXM40. Pekskärm 10,1" DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100

PXM40. Pekskärm 10,1 DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 9 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SFC.3 Bildskärmar 292 DESIGO Pekskärm 10,1" för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 PXM40 Kompakt design med låg inbyggnadsdjup för montering i apparatskåpsdörr

Läs mer

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Ställdon för platsmonterat ställdon 4 379 2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25 VVG55.. Ventilkropp Rödgods Rg5 DN 15...25 (½...1 ") K vs 0.25...6.3 m 3

Läs mer

Elektromekaniskt ställdon

Elektromekaniskt ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 501 ACVATIX Elektromekaniskt ställdon för ventiler med 20 mm lyfthöjd SAX.. SAX31.. Matningsspänning AC 230 V, 3-läges styrsignal SAX61.. Matningsspänning

Läs mer

2-vägsventiler vvf42..

2-vägsventiler vvf42.. Air Comfort Air treatment 99 SE 0.0.0 -vägsventiler vvf.. med flänsad anslutning, pn staz- och STBZ-» eq DATABlad -vägsventiler vvf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

Modul för motståndsmätning TXM1.8P

Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 176 TX-I/O Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 ingångar med lysdiod för signal-/felindikering. 8 ingångar för motståndsmätning som kan konfigureras

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 373 Acvatix 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 VVF52.. Användningsområde Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-8-LT

Läs mer

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 917 Climatix Manöverpanel HMI-TM POL871.71/STD POL871.72/STD för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter Climatix HMI-TM

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Rumstermostat. för 4-rörs Fan Coil-applikationer

Rumstermostat. för 4-rörs Fan Coil-applikationer 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBC Givare för temperatur 017 Rumstermostat för 4-rörs Fan Coil-applikationer RAB31 Rumstermostat med väljare för värme- eller kyldrift 2-lägesreglering Manuellt val

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

MV 505809 MV 506066 Miljödeklaration MD 51.366

MV 505809 MV 506066 Miljödeklaration MD 51.366 51.366/1 AVM 124/125S: Ventilställdon med lägesregulator. För regulatorer med kontinuerlig utsignal (0 10V och / eller 4 20 ma) eller 2-punkt, 3-punkts reglering För reglering a 2-ägs- eller 3-ägs entiler

Läs mer

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 363 Acvatix 2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 6 VVG4.. Ventilhus av rödgods CuSn5Zn5Pb2 DN 5 50 k vs 0,63...40

Läs mer

Kanaltemperaturgivare

Kanaltemperaturgivare 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 761 Monteringsfläns AQM63.0 QAM2110.040, QAM2120.040 QAM2120.200, QAM2120.600 Symaro Kanaltemperaturgivare QAM21.... Passiv givare för avkänning

Läs mer

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25

2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 405 VVF53.. VXF53.. ACVATIX 2- och 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 25 från stor lyfthöjd-serie VVF53.. VXF53..

Läs mer

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MPE 322 har konstruerats för att styra vattencirkulationen i två kretsar genom att styra flödet till en av kretsarna eller

Läs mer

Anliggningstemperaturgivare QAD2.. Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.

Anliggningstemperaturgivare QAD2.. Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer. 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 801 QAD2.. Anliggningsgivare för avkänning av temperatur på rörledningar. Användningsområde -30 125/130 C / 5 95 % RF. Kondensbildning ej

Läs mer

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020.

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020. ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020 Bruksanvisning ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) i stavutförande med anslutningshuvud

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar

Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD Styrventiler 853 VPI45.. VPI45..Q med tryckmätnippel ACVATIX Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

2- och 3-vägsventiler PN 16

2- och 3-vägsventiler PN 16 4 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 845 nvändningsområde 2-vägsventil VVP45.10-0.25 till VVP45.25-4 2-vägsventil VVP45.25-6.3 bis VVP45.40-25 CVTIX 3-vägsventil

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

ADM 322: Vridande ställdon

ADM 322: Vridande ställdon ADM 322: Vridande ställdon Hur energieffektiviteten förbättras Bästa driftsbekvämlighet, precision och hög energieffektivitet med minimal ljudnivå. Funktioner För reglering av vridande ventiler etc. För

Läs mer

Rumsgivare för infälld montering

Rumsgivare för infälld montering 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 408 Rumsgivare för infälld montering AQR2531ANW Passiv givare för mätning av rumstemperaturen Användningsområde 0 50 C Användningsområde I

Läs mer

353.1. Systemet är avsett för temperaturreglering i: Fjärrvärmecentraler för enbostadshus Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning

353.1. Systemet är avsett för temperaturreglering i: Fjärrvärmecentraler för enbostadshus Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UCB Styrfunktionsenhet för temperatur 353.1 QAC34/101 QAA78.610/101 AVS71.390/109 QAD36/101 SQK349.00/209 RVS46.530/11 Reglercentral QAA55.110/101 RVS46.530/11 Villasystem

Läs mer

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10

2- och 3-vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10 4 AMA 8 Styr och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 402 VVF32.. VXF32... Acvatix 2 och 3vägsventiler med flänsad anslutning, PN 10 från ventilserien med stor lyfthöjd VVF32..

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Termostat / Temperaturvakt

Termostat / Temperaturvakt 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UDB Mätstyrdon för temperatur 212 Dubbeltermostat Termostat / Temperaturvakt kombinerad termostat för dykrörs- eller väggmontering RAZ-TW.. Användningsområde Funktion

Läs mer

TXA1.IBE. Bussutbyggnadsmodul TX-I/O

TXA1.IBE. Bussutbyggnadsmodul TX-I/O AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 8 184 TX-I/O Bussutbyggnadsmodul TXA1.IBE Modulbussens längd kan utökas upp till 2 x 200 meter Kompakt konstruktion enligt DIN 43 880, kräver

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

QAC31.. Utetemperaturgivare. Symaro

QAC31.. Utetemperaturgivare. Symaro 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 814 181401 Symaro Utetemperaturgivare QAC31.. Aktiv givare för avkänning av utetemperaturen Matningsspänning AC 24 V eller DC 13,5 35 V Signalutgång

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N TA-Slider 160 Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N IMI TA / Styrventiler och ställdon / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Digitalt konfigurerbara ställdon med ett brett utbud av inställningsmöjligheter

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 554 Elektromekaniska ställdon för ventiler med lyfthöjd 2 mm SQX32 SQX82 SQX62 SQX32... : Matningsspänning AC 23 V, 3-läges styrsignal SQX82...

Läs mer

FlowCon UniQ 15-20 mm

FlowCon UniQ 15-20 mm FlowCon marknadsförs i Sverige av TTM. www.ttmenergi.se 15-20 mm Dynamisk självbalanserande styrventil SPECIFIKATIONER Statiskt tryck: 2500 kpa/360 psi Omgivningstemperatur: +1 ºC till +50 ºC/+34 ºF till

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

Typ Matningsspänning Best.nr AME 10 082G3005 AME 20 082G3015 AME 30 24 V 082G3017. Typ Matningsspänning Best.nr AME 13 082G3006 AME 23

Typ Matningsspänning Best.nr AME 10 082G3005 AME 20 082G3015 AME 30 24 V 082G3017. Typ Matningsspänning Best.nr AME 13 082G3006 AME 23 Ställdon för modulerande reglering AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med säkerhetsfunktion som är certifierad enligt SS-EN 14597 (fjäder ned) eskrivning AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23,

Läs mer

Dyktemperaturgivare. Reglering och begränsning av framledningstemperaturen Begränsning av returtemperaturen

Dyktemperaturgivare. Reglering och begränsning av framledningstemperaturen Begränsning av returtemperaturen AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 1 781 Symaro Dyktemperaturgivare QAE21.. Passiv givare för avkänning av vattentemperaturen i ledningar och beredare. Användningsområde Dyktemperaturgivare

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Rumstermostat. för 2-rörs Fan Coil-applikationer

Rumstermostat. för 2-rörs Fan Coil-applikationer AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBC Givare för temperatur 3 016 Rumstermostat för 2-rörs Fan Coil-applikationer RAB21 Rumstermostat för värme- eller kyldrift Omkopplingsfunktion (med extern termostat

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode

Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 602 QMX3.P37 QMX3.P34 / P74 QMX3.P02 QMX3.P70 QMX3.P30 DESIGO TRA Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode

Läs mer

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL Komponenter för automation Innehåll sid 1.0 Allmän beskrivning 3 1.1 3-pkt-regulator (Värme-Från-Kyla) 3 1.2 Dimensioner mm. 3 1.3 Typnyckel 4 1.4 Mätområden,

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 52 Användning Instrument för omvandling av standardiserad likströmssignal till standardiserad

Läs mer

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar FLÖDE Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar Flöde Flödessensor FS5/FS5L, FS5LA serie för Gas och vätskor Flödessensorn består av två temperaturberoende

Läs mer

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka ELSÄKERHET. Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka Förord. Detta material gäller för elinstallationer vilka matas med växelspänning under 1000V eller med likspänning

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 Figur 1 typ 6102-51, instrument i rackutförande Figur 2 typ 6102-52, instrument i rackutförande Figur

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Silverline Light Design

Silverline Light Design RGB Color Light Set Manual Silverline Light Design RGB Startset Spotlight Gratulerar till ert inköp av Silverline Light Design RGB Set. Vi hoppas ni kommer att finna mycket nöje och tillfredsställelse

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

Applikationsexempel QFZC

Applikationsexempel QFZC Applikationsexempel QFZC Endast kyla Rumsregulator QFZC-02-1, termoställdon QFZC-03-1, ventil QFZC-04-1 och transformator QFZC-11-6. Kyla och värme i sekvens Rumstermostat QFZC-02-1. Termoställdon QFZC-03-1

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435 QM

Motor för modulerande reglering AME 435 QM Motor för modulerande reglering AME 435 QM Beskrivning Justeringsfunktion för ventilflöde; flödet kan variabeljusteras från linjär till logaritmisk och tvärtom. Den avancerade konstruktionen inkluderar

Läs mer