Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Acvatix ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Acvatix ..."

Transkript

1 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.21 Styrventil med fabriksmonterat ställdon 465. Acvatix Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 av rostfritt gjutstål MXG461S.. Kort gångtid (<2 s), hög upplösning av lyfthöjden (1:1000) Valbar ventilkarakteristik: linjär eller logaritmisk Stort ställförhållande Matningsspänning AC/DC 24 V Omkopplingsbar styrsignal: DC 0 10 V / DC V eller DC ma Friktionsfri induktiv avkänning av lyfthöjd Robust, underhållsfritt Snabbstängningsfunktion: Spänningslöst stängd mellan port A AB Lägesreglering, lägesåterföring och handomställning Delar i kontakt med mediet av CrNi-stål Användningsområde Styrventilerna MXG461S.. är blandnings- eller 2-vägsventiler med monterat elektromagnetiskt ställdon. Det elektromagnetiska ställdonet är utrustat med en elektronik för lägesreglering och lägesåterföring. Tack vare den korta gångtiden, den höga upplösningen och det stora ställförhållandet, är dessa styrventiler mycket användbara för kontinuerlig styrning i slutna och öppna kretsar med höga krav på reglerkvaliteten. CA1N4465sv Building Technologies

2 Typöversikt Styrsignal DC V eller DC V eller DC ma Typbeteckning Beställningsnummer DN Anslutning k VS p max p S Matningsspänning [inch] [m 3 /h] [kpa] [kpa] MXG461S BPZ:MXG461S G 1B 1,5 MXG461S BPZ:MXG461S G 1¼B 5,0 MXG461S BPZ:MXG461S G 1½B 8, AC / DC 24 V MXG461S32-12 BPZ:MXG461S G 2B 12 Gångtid Snabbstängning <2 s... DN = Ventilens anslutning. k vs = Nominellt kallvattenflöde (5 30 C) genom helt öppen ventil (H 100 ), vid tryckdifferens 100 kpa (1 bar). p max = Max.tillåten tryckdifferens över ventilen (blandning: Port A-AB, B-AB) för ventilställdonets hela ställområde. p S = Max. tillåten tryckdifferens (stängningstryck), vid vilken ventilen och ställdonet säkert kan stänga mot trycket. Tillbehör Beställning Typbeteckning Benämning SEZ91.6 Extern signalomvandlare för fassnittsignal DC 0 20 V, se datablad N5143 Vid beställning anges antal, benämning och typbeteckning/beställningsnummer. Exempel Typbeteckning Beställningsnummer Benämning Antal MXG461S BPZ:MXG461S Kontinuerlig styrventil med 2 elektromagnetiskt ställdon... Leverans Ersättningsenhet ASE1 Reservdelar, revisionsnummer Ventilhuset och det elektromagnetiska ställdonet bildar en kompakt enhet och kan inte separeras. En tätningsbricka av rostfritt CrNi-stål med 3 plantätningar ingår i leveransen. Erforderliga förskruvningarna ingår ej i leveransen, dessa måste anskaffas via fackhandeln, t.ex. Fors Verkstäder tillverkar kopplingar i CrNi-stål som säljs av VVSgrossister. Vid fel i ventilelektroniken skall kopplingsboxen ersättas med ersättningsenhet ASE1. Monteringsinstruktion medföljer ersättningsenheten. Se översiktstabell sidan 11 Tekniskt / mekaniskt utförande För utförlig funktionsbeskrivning, se datablad N4028sv. Reglerdrift Styrsignalen omvandlas genom elektroniken i kopplingsboxen till en fassnittsignal. Denna signal genererar ett magnetfält i ställdonets magnetspole. Ankarets läge bestäms av magnetfältets styrka, motfjäderns kraft och hydrauliska krafter. Ankaret reagerar snabbt på varje signaländring med motsvarande rörelse som överförs direkt till ventilens tallrikskägla. Därigenom kan snabba belastningsändringar korrigeras snabbt och noggrant. Ventilens läge avkänns kontinuerligt (induktivt). Den integrerade lägesregulatorn korrigerar varje anläggningsrelaterad avvikelse snabbt och levererar lägesåterföringssignalen. Ventilens lyfthöjd är proportionell mot styrsignalen. 2/12

3 Styrning Snabbstängningsfunktion Styrventilen kan styras med Siemens eller tredjeparts regulatorer som levererar utgångssignal DC V, DC 2 10 V eller DC ma. För optimal reglering rekommenderas en 4-trådsanslutning mellan regulator och ventil. Vid avbrott i styrsignalen eller matningsspänningen stängs portarna A AB automatiskt av fjäderkraften. Manuell drift MANUAL Genom att trycka och vrida manöverratten medurs kan flödesvägen A AB, beroende på ventilstorlek, mekaniskt öppnas upp till % av den totala lyfthöjden. (MANUAL-läge). Därigenom frånkopplas styrsignalen i regulatorn, den gröna lysdioden blinkar. OFF AUTO MANUAL OFF Genom att trycka och vrida manöverratten moturs till läge OFF, frånkopplas den automatiska regleringen av ventilen. Ventilen stänger, den gröna lysdioden blinkar. 4455Z03 AUTO För automatisk reglerdrift måste manöverratten sättas i läge AUTO (manöverratten hoppar ut), den gröna lysdioden lyser kontinuerligt. Betjänings- och indikeringselement i elektronikdelen 1 Anslutningsplintar 2 Handratt 3 Öppning för autokalibrering 4 DIP-omkopplare för val av driftsätt 5 Lysdioder för indikering av drifttillstånd... green ok calib. / Man 4461Z28 red error calib. error 3/12

4 Konfigurering DIP-omkopplare Omkopplare Funktion ON / OFF Beskrivning 1) Fabriksinställning Val av styrsignal och -områdey: Spänning eller ström Ventilkarakteristik Styrsignal Y [V] eller [ma] Ventilkarakteristik ON V. log (logaritmisk) OFF V. lin (linjär) 1) ON DC V, DC ma OFF DC V 1) ON [ma] OFF [V] 1) ON n gl 3.0 OFF n gl 5.3 1) Val av ventilkarakteristik (styrsignal till volymflöde): Logaritmisk eller linjär /12

5 Tvångsstyrning YF YF funktion Ingen funktion Helt öppen Stängd Överföring Anslutning..... Funktion YF ej ansluten Ventilens följer Y-signalen YF förbunden med G Ventilen öppnas helt över A AB YF förbunden med G0 Ventilen stänger helt över A AB Signalprioritet Kalibrering 1. Lägen på manöverratten: MANUAL (öppna) eller OFF (stänga) 2. Tvångsstyrningsingång YF 3. Signalingång Y Styrventilerna MXG461S.. är från fabriken kalibrerad vid 0 % och 100 % lyfthöjd. I enstaka fall kan vid igångkörning (särskild under extrema driftförhållanden) läckage ändå förekomma över flödesvägen A AB, vid en styrsignal av 0 % lyfthöjd (DC 0 V, DC 2 V eller DC 4 ma). I dessa fall kan ventilen omkalibreras enkelt och snabbt. 1. Sätt manöverratten [2] i läge AUTO. 2. Tryck en gång på knappen i öppningen [3] med hjälp av ett stift (ø 2 mm). 3. Under omkalibreringen blinkar den gröna lysdioden [5] i ca 10 sekunder. Därvid stänger ventilen automatiskt och öppnar därefter helt. Om kopplingsboxen ersätts, måste ventilelektroniken kalibreras på nytt. Manöverratten måste sättas i läge AUTO.... 5/12

6 Indikering av drifttillstånd Drifttillståndet indikeras med en tvåfärgsdiod som är endast synlig när locket till ventilelektroniken är öppet. Lysdiod Indikering Funktion Anmärkning, åtgärd Grön Lyser Reglerdrift Automatisk drift; allt ok Blinkar Kalibrering pågår Vid manuell drift Röd Lyser Kalibreringsfel Internt fel Vänta tills kalibreringen är avslutad (lysdioden lyser då grönt eller rött) Manöverratten är i läge MANUAL eller OFF Starta en ny kalibrering (kortslut en gång i kontakterna i kalibreringsöppningen) Ersätt elektroniken Blinkar Nätfel Kontrollera nätspänningen (t.ex. utanför frekvens- eller spänningsområdet) eller blockerad ventil Båda Släckt Ingen matning Fel i elektroniken Kontrollera nätspänningen, kontrollera den elektriska inkopplingen Ersätt elektroniken Generellt kan dioden lysa kontinuerligt (rött eller grönt), blinka (rött eller grönt) eller kan vara släkt.... Dimensionering Flödesdiagram VS p v100 = Tryckdifferens över helt öppen ventil och flödesväg vid volymflöde V 100 V 100 = Volymflöde genom helt öppen ventil (H 100 ) pmax = Max.tillåten tryckdifferens över ventilen (blandning: Port A-AB, B-AB) för ventilställdonets hela ställområde. 100 kpa = 1 bar 10 mws 1 m 3 /h = 0,278 l/s vatten vid 20 C 6/12

7 Ventilkarakteristik Logaritmisk Linjär Volymflöde Volymflöde [%] 4455D02 [%] 4455D [V] 10 [V] 20 [ma] y y y [V] 10 [V] 20 [ma] y y y Styrsignaler Styrsignaler Anslutningstyp 1) 4-trådsanslutning 4-trådsanslutning till ställdonet rekommenderas! S NA P MED S TR I N Kabelarea [mm 2 ] 1,5 2,5 4,0 Typbeteckning [VA] [W] [VA] [A] max. kabellängd L [m] MXG461S MXG461S MXG461S MXG461S , S A P MED I F L = Skenbar effekt för val av transformator = Effektförbrukning = Min. erforderlig trög säkring = Max. kabellängd. Vid 4-trådsanslutning är max.längden på den separata styrsignalledningen vid 1,5 mm 2 Cu 200 m. 1) Samtliga uppgifter baseras på AC 24 V-drift... Projektering OBS Elektrisk anslutning skall utföras enligt lokala föreskrifter för elektrisk installation och apparat- resp. anslutningsscheman. Säkerhetstekniska föreskrifter och begränsningar till skydd av personer och egendom skall alltid beaktas! Vid öppna kretsar finns det risk att ventilen fastnar p.g.a. kalkavlagring. Dessutom måste periodisk aktivering (en till två gånger per vecka) planeras. Ett smutsfilter skall monteras före ventilen, vid slutna kretsar. Detta ökar ventilens funktionssäkerhet. Varma ytor får inte beröras. Undvik ljud från ventilen För att minska ljudet från ventilen, undvik abrupta minskningar av rördiametrar, snäva rörböjar, tvära böjar eller minskningar i närheten av ventilen. En stabiliseringsstrecka L erfordras. Rekommendation: L 10 x DN, minst 0,4 m Dessutom måste flödet vara kavitationsfritt.... 7/12

8 Montering Monterings- /driftinstruktioner finns tryckta på ställdonet och på kopplingsboxen. Obs! Ventilen får endast användas som blandnings- eller 2-vägsventil men inte som fördelningsventil. Flödesriktningen A AB skall alltid beaktas. Monteringsläge 90 IP54 90 IP54 De specificerade kapslingsklasser gäller endast med kabelförskruvning M20 som tillhandahålls på installationsplatsen. 4455Z11 Åtkomst vid montering Användning som 2-vägsventil Min. upptill och sidledes avstånd (100 mm) mellan väggen och ställdonet och/eller kopplingsboxen (100 mm) skall alltid beaktas. (se avsnitt Måttuppgifter). Ventilerna MXG461S.. levereras som 3-vägsventiler men kan även användas som 2-vägsventiler. För detta ändamål skall ingång B pluggas. Styrventiler MXG4691S.. med gängad anslutning När ventilen används som 2-vägsventil måste anslutning B pluggas med en förskruvning. En Tätningsbricka av CrNi-stål och 3 plantätningar medlevereras. Förskruvningarna enligt ISO 49 / DIN 2950 (ingår ej i leveransen, se avsnitt Beställning/Leverans). 4455Z13 Installation Lin får inte användas för tätning av gängorna på ventilhuset. Ställdonet får inte kläs in med värmeisolerande material. Ventilerna MXG461S.. är plantätande, 3 plantätningarna medlevereras. För elektrisk installation se avsnitt Kopplingsschema. Underhåll Ventilerna och ställdonen är underhållsfria. Den friktionsfria och robusta konstruktionen erfordrar ingen periodisk service och garanterar en lång livslängd. Ventilspindeln är tätad på utsidan med en underhållsfri spindelgenomföring. Om den röda lysdioden lyser kontinuerligt måste elektroniken omkalibreras eller ersättas. Reparation Vid fel i ventilelektroniken skall kopplingsboxen ersättas med ersättningsenhet ASE1. Monteringsinstruktion medföljer ersättningsenheten. Varning Kopplingsboxen får inte monteras eller demonteras under spänning. Efter ersättningen måste kalibreringen utlösas för att anpassa elektroniken optimalt till ventilen (se avsnitt Kalibrering). Ställdonet upphettas vid drifttillstånd inom gränsområdet för användningsspecifika data, men någon brandrisk föreligger dock inte. Min. avstånd mot vägg skall beaktas, se avsnitt Måttuppgifter. 8/12

9 Avfallshantering Apparaten skall inte avfallshanteras som hushållssopor. Detta gäller särskilt för kretskortet. En särbehandling av specifika komponenter kan vara obligatorisk enligt lagens föreskrifter eller önskvärd ur ett ekologiskt perspektiv. Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. Garanti Användarrelaterade tekniska data skall beaktas. Vid överskridande upphör alla garantier från Siemens BT. Ventilhuset, magnetspolen och stålfästet bildar tillsammans en enhet. Demontering förstör magnetventilen. Tekniska data Funktionsdata ställdon Matning Endast tillåten med skyddsklenspänning AC / DC 24 V ±20 % (SELV, PELV) eller AC / DC 24 V ±20 % klass 2 (US) Frekvens Hz Effektförbrukning P MED Se tabell i avsnitt Anslutningstyp Beredskap <2 W (ventil stängd) Skenbar effekt S A 29 VA Min.effekt transformator S TR 50 VA Erforderlig säkring I N Se tabell i avsnitt Anslutningstyp Avsäkring av yttre matningsledning (EU) Trög smältsäkring 6 10 A Ledningsskydd max. 13 A, utlösningskarakteristik B, C, D enligt EN Strömförsörjning med strömbegränsning av max. 10 A Ingång Styrsignal Y DC 0/ V eller DC ma Impedans DC 0/ V 100 k DC 4 20 ma 100 Tvångsstyrning YF Impedans 22 k Stänga ventil (YF förbunden med G0) < AC 1 V Öppna ventil (YF förbunden med G) > AC 6 V Ingen funktion (YF inte ansluten) Styrsignal Y aktiverad Utgång Lägesåterföring X DC V; lastmotstånd > 5 k Max.belastning Lyfthöjdavkänning Icke-linjäritet 2 ma // 100 pf Induktiv ± 3 % av slutvärdet Gångtid Gångtid <2 s Elektrisk anslutning Kabelgenomföringar 2 x 20,5 mm (för M20) Anslutningsplintar Skruvplintar för tråd 1,5 4 mm 2 Max. kabellängd Se avsnitt Anslutningstyp.... 9/12

10 Funktionsdata ventil Tryckklass PN 16 enligt EN 1333 Tillåtet drifttryck 1 MPa (10 bar) Tryckdifferens pmax / p S Se tabell i avsnitt Typöversikt, sidan 2 Ventilkarakteristik 1) Linjär eller logaritmisk n gl = 3,0 och 5,3 VDI / VDE 2173, med optimering inom stängningsområdet... Läckage vid p = 0,1 MPa (1 bar) A AB <0,02 % av k vs -värdet Tillåtna medier B AB <0,2 % k VS beroende på inställda värden Kyl-, kall- och varmvatten, vatten med frysskyddsmedel Rekommendation: Vattenbehandling enligt VDI 2035 Medietemperatur C Upplösning lyfthöjd H / H 100 Arbetssätt 1:1000 (H = lyfthöjd) Kontinuerlig Hysteres Standard 3 % Ventilläge vid spänningslöst ställdon Monteringsläge Arbetssätt A AB stängt Upprätt till horisontellt (beakta kapslingsklass) Kontinuerlig Handomställning Möjlig, upp till max. 90 % Material Ventilhus CrNi-rostfritt gjutstål (Nr ) Säte, kägla, bälg Inre ventildel Ventilspindeltätning CrNi-stål CrNi-stål EPDM (O-ring) Mått / Vikt Mått Se avsnitt Måttuppgifter Vikt Se avsnitt Måttuppgifter Gängad anslutning Enligt ISO Normer och standarder Produktstandard EN x Elektromagnetisk kompatibilitet För användning inom industri- och bostadssektor EU-märkning (CE) CA1T4465xx *) RCM-märkning CA1T4465en_C1 * ) UL, cul AC / DC 24 V UL Riktlinje för tryckregleringsapparater PED 97/23/EC Tryckbärande delar Enligt Artikel 1, avsnitt Fluidgrupp 2: DN Utan CE-märkning enligt artikel 3, avsnitt 3 (allmänt giltiga ingenjörspraxis) DN 65 Kategori I, modul A, med CE-märkning Skyddsdata Isolerklass III enligt EN Nedsmutsningsgrad Klass 2 enligt EN Kapslingsklass upprätt till horisontellt IP54 enligt EN (med kabelförskruvning M20) Vibration 2) IEC (1 g acceleration, Hz, 10 min) Miljökompatibilitet Produktens miljödeklaration innehåller information om produktens miljövänliga tillverkning och process (RoHSmärkning, materialsammansättning, förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering) MXG461s DN DN 32 CA2E4465.4en * ) CA2E4465.5en * ) 1) 2) Valbar med DIP-omkopplare Vid kraftigt vibrerande anläggning bör av säkerhetsskäl endast högflexibel flertrådig kabel användas. * ) Dokumenten kan laddas ner från 10/12

11 Tillåtna omgivningsförhållanden Drift EN Transport EN Lagring EN Omgivningsförhållanden Klass 3K5 Klass 2K3 Klass 1K3 Temperatur C C C Fuktighet % RF < 95 % RF % RF Omgivningsfaktorer och deras strängheter Klass 2M2 Klass 1M2 Biologiska förhållanden Klass 3B2 Kemiska aktiva substanser Klass 3C1 Mekaniska aktiva substanser Klass 3M2 Anslutningsplintar Matningsspänning AC/DC 24 V Styrsignal Lägesåterföringssignal Systemnoll Systempotential DC V / V / ma Mätnoll (= G0) DC V... Tvångsstyrning R = Inremotstånd mellan G0 och YM, ca 10 kω Kopplingsscheman Varning Vid separat matning av regulatorer och ventil får endast en transformator jordas på sekundärsidan. Anslutning av en regulator med 4-trådsanslutnings utgång (rekommenderas!) Anslutning av en regulator med 3-trådsanslutnings utgång Gemensam transformator Gemensam transformator U Regulator Regulator Separat transformator Separat transformator Indikering av ventilläge (endast vid behov) DC V % volymflöde Partvinnad. Om ledningarna för AC 24 V-spänningen och styrsignalen DC V (DC V, DC ma) dras separat, då behöver AC 24 V-ledningen inte vara tvinnade /12

12 Varning Funktionsväljare Kalibrering Rörledningen skall anslutas till jordpotentialutjämning! Fabriksinställning: Linjär ventilkarakteristik, styrsignal DC V. För detaljerad information, se avsnitt Konfigurering DIP-omkopplare. Se avsnitt Kalibrering Måttuppgifter (mått i mm) MXG461S.. Styrventil med gängade anslutningar med elektronikdel H min. E F 4455M01 H min. Rp H2 L3 G A B AB L4 L2 L1 Ventiltyp DN Rp [tum] G [tum] L1 L2 L3 * L4 H2 H min. E F MXG461S Rp ½ G 1B , MXG461S Rp ¾ G 1¼B 95 47,5 52, , MXG461S Rp 1 G 1½B , ,7 MXG461S Rp 1¼ G 2B ,5 67, ,6 kg 1) [kg] 3,8 Yttergänga G..B enligt ISO228-1 Innergänga Rp enligt ISO 7-1 Förskruvningar enligt ISO 49 / DIN 2950 (ingår ej i leveransen, se avsnitt Beställning/Leverans) * Vid användning som 2-vägsventil 1) Vikt i kg, (inkl. förpackning) Revisionsnummer Typ Giltig från rev.nr. Giltig fr.o.m. prod.datum MXG461S A 02/15 1) MXG461S B 02/15 1) MXG461S A 02/15 1) MXG461S A 02/15 1) 1) MM/ÅÅ = Tillverkningsmånad/-år... 12/ Siemens AB, Building Technologies Division, en/ Rätt till ändringar förbehålles

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för varmvatten, hetvatten och ånga 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.2 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 6 Användningsområde Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 6 för varmvatten, hetvatten och ånga

Läs mer

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och varmvattensystem DVGW-godkänd

Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och varmvattensystem DVGW-godkänd AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.1 Styrventiler med fabriksmonterat ställdon 61 Användningsområde Kontinuerlig styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN 16 för tappvarmvatten-, kallvatten- och

Läs mer

MXG461... MXF461... Building Technologies HVAC Products MXF461 ... för kall- och varmvattensystem, slutna kretsar

MXG461... MXF461... Building Technologies HVAC Products MXF461 ... för kall- och varmvattensystem, slutna kretsar 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.2 Styrventil med ställdon 455 MX461... MXF461 Användningsområde Styrventil med elektromagnetiskt ställdon, PN16 för kall- och varmvattensystem, slutna kretsar MX461...

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler

Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 566 Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler med 40 mm lyfthöjd SKC32.. SKC82.. SKC62.. SKC60 SKC32.. Matningsspänning AC 230 V, 3-läges styrsignal

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

STA..3.. STP..3.. Acvatix Termiskt ställdon. för radiatorventiler, småventiler och kombiventiler

STA..3.. STP..3.. Acvatix Termiskt ställdon. för radiatorventiler, småventiler och kombiventiler 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UCE Ställdon för ventil 884 STA..3.. STP..3.. Acvatix Termiskt ställdon för radiatorventiler, småventiler och kombiventiler STA..3.. STP..3.. Matningsspänning AC/DC

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

PXM40. Pekskärm 10,1" DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100

PXM40. Pekskärm 10,1 DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 9 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SFC.3 Bildskärmar 292 DESIGO Pekskärm 10,1" för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 PXM40 Kompakt design med låg inbyggnadsdjup för montering i apparatskåpsdörr

Läs mer

Elektromekaniskt ställdon

Elektromekaniskt ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventiler 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 med snabbstängningsfunktion, utan handomställning SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 utan

Läs mer

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för ventil OEM Elektromekaniska ställdon Handomställningsratt för ventiler VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199

Läs mer

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 701 Synco living Rumstemperaturgivare QAA910 Trådlös rumstemperaturgivare för avkänning av rumstemperaturen Trådlös datakommunikation baserad

Läs mer

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31

Styrutrustning. Montering- och skötselinstruktion. 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 2-vägs sätesventil i gjutjärn VVF31 Används som styrventil enligt DIN 32730 i värme-, ventilations- och luftbehandlingsanläggningar. Endast för slutna hydraliska kretsar (kavitation beaktas). Flänsad anslutning,

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning AMA 8 UCA Styr- och övervakningssystem 3 Styrfunktionsenheter med sammansatt funktion 842 DESIGO RXC Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning Tillsats till rumsregulator RXC30 / RXC31 RXC40.5 Utbyggnadsmodul

Läs mer

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem. I ventilations- och luftbehandlingsanläggningar för reglering av vattensidan i.

VDN1.. VEN1.. Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem. I ventilations- och luftbehandlingsanläggningar för reglering av vattensidan i. 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.12 Radiatorventiler 105 EN 215 Tvåvägsventil VDN1.. Vinkelventil VEN1.. Acvatix TM Radiatorventiler DIN-typ, 2-rörssystem VDN1.. VEN1.. Ventilhus av mässing, matt

Läs mer

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10

3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 4 420 cvatix 3-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 10 VXF31.. Ventilhus av gjutjärn DN 15...150 k vs 2,5...315 m 3

Läs mer

Elektromekaniska ställdon för ventiler VVG549..., VVP459 och VXP459

Elektromekaniska ställdon för ventiler VVG549..., VVP459 och VXP459 AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för småventiler OEM Användningsområde med snabbstängningsfunktion, utan handomställning utan snabbstängningsfunktion, med handomställning Elektromekaniska

Läs mer

SEZ91.6. Signalomvandlare

SEZ91.6. Signalomvandlare AMA 8 UFF 5 Styr- och övervakningssystem Signalomvandlare, logikenheter, börvärdesomställare m m 143 Användningsområde arning Signalomvandlare ränssnitt mellan fasvinkelregulator och styrdon. SEZ91.6 ingång:

Läs mer

TAC Forta M800 Ventilställdon

TAC Forta M800 Ventilställdon TAC 800 Ventilställdon -40-36 September 2003 800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 800 styrs valfritt

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

Modul för motståndsmätning TXM1.8P

Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 176 TX-I/O Modul för motståndsmätning TXM1.8P 8 ingångar med lysdiod för signal-/felindikering. 8 ingångar för motståndsmätning som kan konfigureras

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Anliggningstemperaturgivare QAD2.. Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.

Anliggningstemperaturgivare QAD2.. Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer. 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 801 QAD2.. Anliggningsgivare för avkänning av temperatur på rörledningar. Användningsområde -30 125/130 C / 5 95 % RF. Kondensbildning ej

Läs mer

Rumstermostat. för 4-rörs Fan Coil-applikationer

Rumstermostat. för 4-rörs Fan Coil-applikationer 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBC Givare för temperatur 017 Rumstermostat för 4-rörs Fan Coil-applikationer RAB31 Rumstermostat med väljare för värme- eller kyldrift 2-lägesreglering Manuellt val

Läs mer

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 917 Climatix Manöverpanel HMI-TM POL871.71/STD POL871.72/STD för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter Climatix HMI-TM

Läs mer

3-vägsventiler vxf42..

3-vägsventiler vxf42.. Air Comfort Air treatment 999 SE.0.0 -vägsventiler vxf.. med flänsad anslutning, pn STAZ- och stz-» eq DATAblad -vägsventiler VXf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

Kanaltemperaturgivare

Kanaltemperaturgivare 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 761 Monteringsfläns AQM63.0 QAM2110.040, QAM2120.040 QAM2120.200, QAM2120.600 Symaro Kanaltemperaturgivare QAM21.... Passiv givare för avkänning

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MPE 322 har konstruerats för att styra vattencirkulationen i två kretsar genom att styra flödet till en av kretsarna eller

Läs mer

ADM 322: Vridande ställdon

ADM 322: Vridande ställdon ADM 322: Vridande ställdon Hur energieffektiviteten förbättras Bästa driftsbekvämlighet, precision och hög energieffektivitet med minimal ljudnivå. Funktioner För reglering av vridande ventiler etc. För

Läs mer

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT

Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 930.3 REGLERSHUNT Prefabricerad shuntgrupp OPTIMASHUNT O O5M OPTIMASHUNT är en kompakt prefabricerad shuntgrupp för små utrymmen och passar

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode

Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 602 QMX3.P37 QMX3.P34 / P74 QMX3.P02 QMX3.P70 QMX3.P30 DESIGO TRA Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N TA-Slider 160 Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N IMI TA / Styrventiler och ställdon / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Digitalt konfigurerbara ställdon med ett brett utbud av inställningsmöjligheter

Läs mer

Termostat / Temperaturvakt

Termostat / Temperaturvakt 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UDB Mätstyrdon för temperatur 212 Dubbeltermostat Termostat / Temperaturvakt kombinerad termostat för dykrörs- eller väggmontering RAZ-TW.. Användningsområde Funktion

Läs mer

Dyktemperaturgivare. Reglering och begränsning av framledningstemperaturen Begränsning av returtemperaturen

Dyktemperaturgivare. Reglering och begränsning av framledningstemperaturen Begränsning av returtemperaturen AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 1 781 Symaro Dyktemperaturgivare QAE21.. Passiv givare för avkänning av vattentemperaturen i ledningar och beredare. Användningsområde Dyktemperaturgivare

Läs mer

M800. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon. M800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i:

M800. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon. M800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: 01 Ventilställdon är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem styrs valfritt av en öka/minska-signal eller av

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

QAC31.. Utetemperaturgivare. Symaro

QAC31.. Utetemperaturgivare. Symaro 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 814 181401 Symaro Utetemperaturgivare QAC31.. Aktiv givare för avkänning av utetemperaturen Matningsspänning AC 24 V eller DC 13,5 35 V Signalutgång

Läs mer

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25

2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Ställdon för platsmonterat ställdon 4 379 2-vägs sätesventil med utvändig gänga, PN 25 VVG55.. Ventilkropp Rödgods Rg5 DN 15...25 (½...1 ") K vs 0.25...6.3 m 3

Läs mer

FlowCon UniQ 15-20 mm

FlowCon UniQ 15-20 mm FlowCon marknadsförs i Sverige av TTM. www.ttmenergi.se 15-20 mm Dynamisk självbalanserande styrventil SPECIFIKATIONER Statiskt tryck: 2500 kpa/360 psi Omgivningstemperatur: +1 ºC till +50 ºC/+34 ºF till

Läs mer

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020.

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020. ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020 Bruksanvisning ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) i stavutförande med anslutningshuvud

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

M400. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon

M400. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon 01 Ventilställdon är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: värmesystem luftbehandlingssystem är främst avsett att användas i installationer med mindre krav på ställdonets

Läs mer

Rumstermostat. för 2-rörs Fan Coil-applikationer

Rumstermostat. för 2-rörs Fan Coil-applikationer AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBC Givare för temperatur 3 016 Rumstermostat för 2-rörs Fan Coil-applikationer RAB21 Rumstermostat för värme- eller kyldrift Omkopplingsfunktion (med extern termostat

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Elektromekaniskt ställdon

Elektromekaniskt ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 501 ACVATIX Elektromekaniskt ställdon för ventiler med 20 mm lyfthöjd SAX.. SAX31.. Matningsspänning AC 230 V, 3-läges styrsignal SAX61.. Matningsspänning

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Rumsgivare för infälld montering

Rumsgivare för infälld montering 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 408 Rumsgivare för infälld montering AQR2531ANW Passiv givare för mätning av rumstemperaturen Användningsområde 0 50 C Användningsområde I

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Applikationsexempel QFZC

Applikationsexempel QFZC Applikationsexempel QFZC Endast kyla Rumsregulator QFZC-02-1, termoställdon QFZC-03-1, ventil QFZC-04-1 och transformator QFZC-11-6. Kyla och värme i sekvens Rumstermostat QFZC-02-1. Termoställdon QFZC-03-1

Läs mer

TXA1.IBE. Bussutbyggnadsmodul TX-I/O

TXA1.IBE. Bussutbyggnadsmodul TX-I/O AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 8 184 TX-I/O Bussutbyggnadsmodul TXA1.IBE Modulbussens längd kan utökas upp till 2 x 200 meter Kompakt konstruktion enligt DIN 43 880, kräver

Läs mer

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar FLÖDE Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar Flöde Flödessensor FS5/FS5L, FS5LA serie för Gas och vätskor Flödessensorn består av två temperaturberoende

Läs mer

MV 505809 MV 506066 Miljödeklaration MD 51.366

MV 505809 MV 506066 Miljödeklaration MD 51.366 51.366/1 AVM 124/125S: Ventilställdon med lägesregulator. För regulatorer med kontinuerlig utsignal (0 10V och / eller 4 20 ma) eller 2-punkt, 3-punkts reglering För reglering a 2-ägs- eller 3-ägs entiler

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Rumsregulator med display för väggmontering för Fan Coil-applikationer för universella applikationer för användning med kompressorer i DX-utrustning

Rumsregulator med display för väggmontering för Fan Coil-applikationer för universella applikationer för användning med kompressorer i DX-utrustning 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UCB Styrfunktionsenhet för temperatur 181 RDG1 RDG1.. Rumsregulator med display för väggmontering för Fan Coil-applikationer för universella applikationer för användning

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 16 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler för platsmonterat ställdon 45 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN 6 VVF45.. Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-5 DN 50...50 k vs 9...00 m /h

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 52 Användning Instrument för omvandling av standardiserad likströmssignal till standardiserad

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD. Styrventiler för platsmonterat ställdon 7 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 VVF52 Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m

Läs mer

353.1. Systemet är avsett för temperaturreglering i: Fjärrvärmecentraler för enbostadshus Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning

353.1. Systemet är avsett för temperaturreglering i: Fjärrvärmecentraler för enbostadshus Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UCB Styrfunktionsenhet för temperatur 353.1 QAC34/101 QAA78.610/101 AVS71.390/109 QAD36/101 SQK349.00/209 RVS46.530/11 Reglercentral QAA55.110/101 RVS46.530/11 Villasystem

Läs mer

2- och 3-vägsventiler PN 16

2- och 3-vägsventiler PN 16 4 M 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 845 nvändningsområde 2-vägsventil VVP45.10-0.25 till VVP45.25-4 2-vägsventil VVP45.25-6.3 bis VVP45.40-25 CVTIX 3-vägsventil

Läs mer

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator 4.04/1 R 105: Elektronisk fan-coil regulator För individuell reglering av rum och zoner, lämplig för användning i hotell, bostadhus och offentliga lokaler med krav på hög komfortstandard. Aktiverar automatiskt

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Elektromekaniskt ställdon för ventiler

Elektromekaniskt ställdon för ventiler s Acvatix Elektromekaniskt ställdon för ventiler SAS.. Elektromekaniskt ställdon med 5,5 mm lyfthöjd och 400 N ställkraft SAS31.. Matningsspänning AC 230 V, 3-läges styrsignal Matningsspänning AC 24 V

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Strömförsörjningsmodul, bussanslutningsmodul

Strömförsörjningsmodul, bussanslutningsmodul 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 183 8183p01, p02 TX-I/O modulsystem Strömförsörjningsmodul, bussanslutningsmodul TXS1.12F10 Alla modulrader börjar med någon av dessa enheter

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 Typ 5288 Figur 1 typ 6102-51, instrument i rackutförande Figur 2 typ 6102-52, instrument i rackutförande Figur

Läs mer

Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar

Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD Styrventiler 853 VPI45.. VPI45..Q med tryckmätnippel ACVATIX Kombiventil, PN 25 för rum, zoner, luftbehandlingsenheter samt små och medelstora värme- och luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

Dragkraft [N] Dragkraft [N]

Dragkraft [N] Dragkraft [N] 51.362/1 AVM 105/115S: Ventilställdon med Sauter Uniersal Technology (SUT) För regulatorer med analog utgång (0...10 V) eller kontaktutgång (2- eller 3-punkts styrning). För tå- och treägs-ägs entiler

Läs mer

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25

2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSD.3 Styrventiler för platsmonterat ställdon 373 Acvatix 2-vägs sätesventil med flänsad anslutning, PN25 VVF52.. Användningsområde Ventilhus av segjärn EN-GJS-400-8-LT

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

2-vägsventiler vvf42..

2-vägsventiler vvf42.. Air Comfort Air treatment 99 SE 0.0.0 -vägsventiler vvf.. med flänsad anslutning, pn staz- och STBZ-» eq DATABlad -vägsventiler vvf.. I panncentraler, kylanläggningar, värmegrupper samt i luftbehandlingsanläggningar

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer