Pedagogiskt ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogiskt ledarskap"

Transkript

1 Pedagogiskt ledarskap Anna-Karin Axelsson Agneta Blohm SANOMA UTBILDNING

2 Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: E-post: Order/Läromedelsinformation Telefon: Telefax: Redaktör/Projektledare: Anja Aronsson Grafisk form: Helen Miller Crafoord/Cosmos Art Illustrationer: Karin Lodin Omslagsbild: Maskor/Scanpix Bildredaktör: Helena Åson Bratt/Zobra Bildresearch Pedagogiskt ledarskap ISBN Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärarens rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Livonia Print, Lettland 2014

3 Förord Vad krävs för att bli en bra ledare? Hur får du andra att vilja lära? Hur utvecklas samhörighet och effektivitet i en grupp? Hur får du motsträviga att vilja följa? Hur tar du beslut som är genomförbara i olika situationer? Vilken samtalsmodell kan användas i en viss situation? Hur gör du för att lösa en konflikt som uppstått? Vad är genus och vad innebär det att vara jämställd? Hur planerar och dokumenterar du vårt arbete så att det blir användbart? Detta är några frågeställningar som boken ger dig svar på. I boken beskrivs ledarskapets mångfacetterade uppgift. I de olika kapitlen kan du till exempel läsa om kunskap och lärande, grupprocesser, organisation och förändringsprocesser, samarbete och konflikthantering, planering och dokumentation samt om källkritik och pedagogiskt stöd där du också finner mallar för hur man kan granska olika källor. Boken är skriven för fyra gymnasieprogram. I Barn- och fritidsprogrammet ingår kursen pedagogiskt ledarskap i det programgemensamma ämnet pedagogik, det vill säga läses av alla elever som studerar på programmet. I Humanistiska- och Samhällsvetenskapliga programmen samt Teknikprogrammet erbjuds kursen pedagogiskt ledarskap som programfördjuping. Studieuppgifterna har sin utgångspunkt i de krav som ställs utifrån betygsstegen E, C och A. Att vara pedagogisk ledare innebär att visa vägen och skapa begripliga och meningsfulla sammanhang för alla man möter i sitt dagliga arbete. Ledarskapet handlar också om att ge en verksamhet möjlighet att utvecklas mot uppsatta mål. Med önskan om ett meningsfullt lärande med denna bok som stöd. Anna-Karin Axelsson och Agneta Blohm FÖRORD 3

4 Innehåll 1. Att vara pedagogisk ledare Formell och informell ledare Ledarskap Auktoritet auktoritär Ledarskapets förutsättningar Värderingar och normer Makt Modernt ledarskap Demokratiskt ledarskap Målinriktat ledarskap Lärande ledarskap Situationsanpassat ledarskap Rationellt ledarskap Kommunikativt ledarskap Etikinriktat ledarskap Salutogent ledarskap Förnyelseinriktat ledarskap Ledare chef Definitioner Humanistisk människosyn Kognitivistiskt synsätt Konstruktivistiskt synsätt Sociokulturell kunskapssyn Fenomenologiskt synsätt Pedagogik Att vara pedagogisk Didaktik och metodik Att inventera kunskap Problembaserat lärande Casemetodik Aktionslärande Genrepedagogik Lesson study och learning study Livsstilens och arbetsmiljönsbetydelse för lärande Arbetsmiljöns betydelse Aktivitet och vila 2. Kunskap och lärande Kunskapssyn Kunskapsbegreppet Synen på lärande Hjärnan Multipla intelligenser och olika lärstilar Teorier om lärande Behaviorismen Social inlärningsteori 3. Individen och gruppen Definition av begreppet grupp Olika grupper Primärgrupp Sekundärgrupp Formell grupp Informell grupp Gruppdynamik Effektiva grupper Grupprocessen 4 INNEHÅLL

5 FIRO IDMG-modellen Lennéer Axelsons och Thylefors modell Barngruppens dynamik Mobbning, trakasserier och kränkningar Mobbning Trakasserier och kränkande behandling Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning Kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen 4. Förändringsprocess och motivation Förändringsprocessen Förändring av första och andra ordningen Försvar mot förändring Att leda förändringsprocesser betydelsen av eldsjälar Modeller för förändringsarbete Motivationsteorier McGregors teori Maslows behovsmodell Kenricks behovsteori DISC-modellen Att skapa motivation Inre och yttre motivation Att sträva efter balans Vad motverkar motivationen? Feedback återkoppling Feedbacktrappan Feed forward 5. Organisation Organisationsformer Ideell organisation Offentliga organisationer Privata företag och organisationer Moderna organisationen Nätverk Organisationsmål (2)Organisationsstrukturer Hierarkisk organisation Platt organisation Den byråkratiska skolan Scientific management Den administrativa skolan Human relation-rörelsen Det sociotekniska synsättet Organisationskultur Organisationen över och under ytan En förändrad organisationsstruktur Kulturkompetens Olika sätt att fatta beslut Enväldigt beslut Majoritets minoritetsbeslut Kompromissbeslut Konsensusbeslut Rättigheter, skyldigheter och ansvar 6. Samarbete och möten med människor Skapa sammanhang Bygga relationer Integrera och kommunicera Goda samtal Lyssna och tona in Jag-budskap INNEHÅLL 5

6 Öppna frågor Undvika vissa ord Befästa en uppfattning Lösningsfokuserat förhållningssätt Professionella samtal Motiverande samtal Coachande samtal Svåra samtal 7. Konflikter och konflikthantering Olika konflikter Öppen eller dold konflikt Kommunikationskonflikt Interpersonell konflikt Intrapersonell konflikt Värderingskonflikt Intresse- eller sakkonflikt Rollkonflikt Maktfördelningskonflikt Strategikonflikt Konfliktreaktioner Omedvetna försvarsmekanismer Härskartekniker Att hantera konflikter Konfliktkompetens Lösningsfokuserat förhållningssätt 8. Genus- och jämställdhet Jämlikhet Jämställdhet Genus Stereotypi Hur jämställt är Sverige? Fyra delmål Kvinnomaktutredningen Jämställdhet i skolan DEJA Hur ska man göra för att öka jämställdheten Jämställdhetsarbete i förskola och skola Kvinnligt och manligt ledarskap En ny ledarstil Kvotering 9. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering Att uppnå mål och resultat Vision Syfte Mål Planera Genomföra Dokumentera Observera och reflektera Följa upp och reflektersa Utvärdera Analysera Blicka framåt nya mål Demings cirkel Gibbs reflektionscirkel Att utvärdera varandra 6 INNEHÅLL

7 10. Källkritik och pedagogiskt stöd Hur kontrollera att en källa är säker? Vad? Vem? Varför? Checklista Pedagogiskt stöd Sociala medier Bild, film och musik Upphovsrätt Kopiering Ämne Pedagogik Ämnets syfte Pedagogiskt ledarskap 100 p Centralt innehåll Litteraturlista Register INNEHÅLL 7

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Ledarskap. Lästips från sjukhusbiblioteket

Ledarskap. Lästips från sjukhusbiblioteket Ledarskap Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Att kunna vara chef (5. uppl. 2008) Av Tommy Iseskog Ledarskap i arbetslivet har sin utgångspunkt i relationen mellan arbetsgivare

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer