KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004"

Transkript

1 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/ Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att hon är kvinna? Har hon verkligen rätt erfarenhet och bakgrund? Alla nya ledare blir ifrågasatta, men kvinnor upplever ofta att de granskas extra intensivt. Vid varje ny utnämning måste de visa att de förtjänar sin ledarposition. De tvingas gå igenom prövningar och räta ut frågetecken som manliga kollegor slipper ta sig an. Her Place at the Table bygger på intervjuer med kvinnliga ledare. Den ger exempel på de prövningar som du som kvinnlig ledare kan utsättas för och visar hur du bemästrar dem. Boken ger dig en plan som hjälper dig att klara av fem viktiga utmaningar och nå ett framgångsrikt ledarskap. Du får tips om hur du skaffar dig information om de villkor och förväntningar du ställs inför, om hur du vinner uppbackning, samlar ihop resurser, får med dig folk, och sist men inte minst, blir en betydelsefull person med genomslagskraft i organisationen. Värdefull information för alla nya ledare, oavsett kön. Läs om: Första utmaningen: Informera dig Andra utmaningen: Skaffa uppbackning Tredje utmaningen: Samla ihop resurser Fjärde utmaningen: Få med dig andra Femte utmaningen: Bli betydelsefull

2 Första utmaningen: Informera dig >> Vad förväntas av dig? Hur ser organisationskulturen ut? Finns det outtalade uppförandekoder? Fungerar personkemin i dina viktigaste kontakter? Har du motstånd som måste övervinnas? Ska du lyckas, sök svar på de frågorna. En god underrättelseverksamhet ger varje ledare en starkare position. Ju mer du vet om en roll innan du tar den, desto större är dina chanser att lyckas. Det svåraste med en ledarroll är inte jobbet i sig. Det svåraste är att förstå det politiska spelet. Innan du tillträder en ny tjänst, se till att du har en klar bild av rollen, företagskulturen och vad som förväntas av dig. Gräv fram så mycket information du kan. Först när du har tillräcklig information kan du avgöra om jobbet är rätt för dig. Använd informationen också för att anpassa tjänsten till dig. Ofta kan du förhandla om tjänstens omfattning och om de resurser och det stöd du behöver för att göra ett bra jobb. Se upp för några vanliga missuppfattningar som får många kvinnor och män att inte söka den information om ett nytt jobb som de borde förse sig med. > Det är prestationen som räknas. Om jag passar in i företaget spelar mindre roll. Dina prestationer bedöms genom ett filter som är färgat av organisationens värderingar. Skaffa dig därför information både om tjänstens utmaningar och om företagets kultur. > Det här är ett toppjobb, jag är en idiot om jag inte tar det. Även om jobbet ger dig en åtråvärd titel på ett välrenommerat bolag, ta reda på dess eventuella baksidor. Då har du ett fullständigare beslutsunderlag och en starkare förhandlingsposition. > Jag älskar utmaningar och kan knappt vänta tills jag får börja lösa problemen. Problemen kan vara svårlösta därför att organisationen saknar vilja eller resurser att lösa dem. > Jag har inget val, jag måste ta det här jobbet. Även om du inte kan tacka nej finns det alltid möjlighet att förhandla om tjänstens omfattning och om ditt behov av resurser och stöd. Så här gräver du fram information > Utnyttja ditt nätverk Prata med flera personer så hör du om åsikterna pekar i samma riktning. Varje medlem i ditt nätverk har sitt perspektiv. Prata med personer i organisationen. De kan ge dig en god bild av tjänsten och av företagets kultur och ledarstil. personer med liknande jobb på andra företag. De kan ge dig något att jämföra med. dina mentorer. De kan ge dig råd om hur väl tjänsten passar dig. > Knyt relationer med dina blivande kollegor och chefer Fördjupa informationen från nätverket och känn efter hur väl era personligheter och intressen passar ihop. Punkter som är lämpliga att ta upp: din kompetens. Varför vill de ha just dig och din kompetens? eventuella luckor i dina meriter. Påverkar de luckorna dina möjligheter att göra ett bra jobb? personkemin. Samtalen ger dig en indikation på hur ert samarbete kommer att fungera. tjänstens omfattning. Har den delar som inte passar dig? Kan de förändras? > Red ut oklarheter Lita på din intuition. Om något i jobbet verkar oklart eller konstigt, gräv djupare på det området. Se till att få upp oklarheterna till ytan så förebygger du problem. Det kan vara oklarheter om varför du har valts ut. Ta reda på vilka av dina egenskaper som har vägt tyngst. Det hjälper dig att förstå vad tjänsten kräver och vilka förväntningar som finns. andras åtaganden. Vilket stöd kan du vänta dig från olika håll? din roll. Är ansvar och befogenheter klara? > Finn bromsklossarna Organisationer är fulla av politik. Medlemmarna har sina egna intressen att försvara och planer som de vill förverkliga. Förvänta dig därför alltid motstånd mot dina planer när du tillträder en ny tjänst. Ta reda på vilka som kan bli bromsklossar i ett tidigt skede. Då kan du begränsa deras inflytande och förhindra att de sprider sina åsikter och får med sig andra. KONTENTAN utkommer med 20 nummer per år. Varje nummer sammanfattar en aktuell bok om företagsledning, organisationsutveckling, marknadsföring eller personlig utveckling. För att prenumerera skriver du till Kontentan Förlags AB, Box 5273, Göteborg, ringer , faxar eller e-postar till Mer information finner du på ISSN

3 KONTENTAN 214 Leta potentiella bromsklossar bland: personer som är missnöjda med din utnämning. Det kan till exempel finnas personer i gruppen som tvivlar på din kompetens och som hellre hade sett en annan person på din post. personer som känner sig hotade. Det kan vara kollegor som riskerar att få förändrat ansvar och minskat inflytande som en följd av din tillsättning. personer som känner sig åsidosatta. Några kan tycka att de själva borde ha fått din tjänst. Andra utmaningen: Skaffa uppbackning >> Den information du nu har visar vilket förtroende nyckelpersonerna har för dig och hur de engagerar sig för och stöder dig och tjänsten. Det engagemanget och stödet måste du nu sprida till andra i organisationen. När du är ny i en ledarroll, innan du har hunnit prestera några resultat, skärskådas du extra intensivt. Detta gäller såväl män som kvinnor, men många kvinnor upplever att de granskas mer ingående. Därför behöver du ett starkt stöd bakom dig. Det stödet kan du inte ta för givet. Du måste förhandla för att få det. Många nytillträdda tvekar att mobilisera den uppbackning de behöver. Som ursäkt kan de ange någon av följande missuppfattningar. > Utnämningen av mig talar för sig själv. Utnämningar talar sällan för sig själva. Du kan tycka att du är rätt person för tjänsten, men det finns oftast andra åsikter. Kollegor kan anse att de själva har bättre meriter eller att det finns luckor i din meritlista som gör att de tvivlar på din kapacitet. De kan också ha haft en god relation till din företrädare och vara oroliga för en förändring. > Det är resultatet som räknas. Resultat märks först efter en tid, medan andras intryck av dig börjar formas direkt. Dessutom är dina resultat inte alltid tydliga för andra. > Jag vill inte framstå som svag. Vissa personer kan tycka att du visar svaghet om du ber om stöd. I själva verket är det en styrka att kunna be om stöd i rätt situation. Utan det stödet kanske du får svårigheter att klara av dina åtaganden. Så här skaffar du uppbackning Intryck formas snabbt. Det gäller att nyckelpersoner i organisationen stöder dig och ger en positiv bild av dig. Välj i första hand de nyckelpersoner som har störst påverkan på resten av organisationen. Bygg upp förtroendet för dig och försäkra dig om andras stöd och engagemang på följande sätt. > Ta reda på förväntningarna Målet är inte bara att försäkra dig om stöd från nyckelpersoner utan också att komma överens om hur ni ska jobba tillsammans. Felaktiga förväntningar kan vara farliga. Är de för optimistiska kan de leda till besvikelse, är de oklara kan de leda till oenighet. Om du inte agerar för att definiera förväntningarna kommer de att utkristalliseras i alla fall, men troligen inte i den form du önskar. Se därför till att ni bygger upp en ömsesidig respekt. Få nyckelpersonerna att inse att de kan ha ett värdefullt samarbete med dig och att uppdraget därtill kräver det. definierar reglerna för samarbetet. Att komma överens om när, hur och kring vad ni ska samarbeta är viktigt. Ännu viktigare är att diskutera spelreglerna för hur ni behandlar varandra. lär er hur ni kan lära av varandra. Ett väl fungerande samarbete bygger på ömsesidighet, båda parter lär av varandra och utvecklas. Diskutera hur ni vill bli informerade och vilken återkoppling ni behöver. > Värna om ditt ansvar Se till att din tjänst för med sig det ansvar som den förknippas med. Ditt ansvar har en direkt påverkan på hur dina prestationer uppfattas och hur synlig du blir i organisationen. Delegera strategiskt, behåll ansvaret för alla funktioner som påverkar uppfattningen om din auktoritet och trovärdighet. Att behålla ansvaret innebär inte att du behöver göra allt jobb själv. Du bör sträva efter att behålla funktioner som signalerar auktoritet. Att få folk att köpa nya idéer och få dem med sig i en ny organisation är en utmaning. En förutsättning för att lyckas är att de vet att du påverkar bedömningen av deras prestationer, deras lön eller andra incitament. funktioner som har en direkt påverkan på resultatet. Vilka funktioner som påverkar result- Vänta dig inte att automatiskt få uppbackning, du måste förhandla dig till den. När du tar ett toppjobb tar du en risk, och de som ger dig jobbet tar en risk. Utrymmet för misstag är litet. 3

4 Nya jobb är ofta dåligt definierade, den som tar ett sådant måste förhandla om gränserna och det strategiska ansvaret. atet mest varierar och beror på vilka utmaningar du som ledare står inför. funktioner som får dig att framträda. Att du är synlig påverkar uppfattningen om dig och ger dig trovärdighet. > Låt toppledare introducera dig Utnämningen av en ny ledare ger alltid upphov till funderingar och oro hos medarbetarna. De funderar över hur deras karriärer kommer att påverkas av förändringen, vem som valts och varför och hur den nya ledaren ska fungera. Låt företagsledningen göra det klart vad enheten måste genomföra och varför dess nya ledare är bäst lämpad att leda det arbetet. Då blir det lättare för medarbetarna att förstå och ställa sig bakom utnämningen. Försök därför att få en övertygande introduktion. Om ledningen visar att den stödjer dig och kan motivera sitt val blir det lättare för andra att acceptera din utnämning. peka på kopplingen mellan organisationens övergripande mål och den nya tjänsten. Då blir det lättare att få acceptans hos olika intressenter. välja olika vägar till olika intressenter. Inte bara medarbetarna ska acceptera dig som ny ledare utan också externa partners. Olika kommunikationssätt och argument kan behövas för att påverka olika parter. > Finn bundsförvanter Människor i organisationer pratar och det som sägs påverkar deras åsikter. Strategiskt utvalda bundsförvanter kan hjälpa till att sprida goda nyheter. Vänliga röster på olika ställen i organisationen och utifrån kan ge dig extra styrka och komplettera det nödvändiga stödet från ledningen. Skaffa dig bundsförvanter genom att hitta minglarna. De är personer med många kontakter i organisationen och som är viktiga opinionsbildare. Det kan till exempel vara personer som har jobbat länge i företaget eller som har lätt för att röra sig i olika grupper. få skeptikerna på din sida. Om du kan vinna över personer som först var skeptiska mot dig på din sida, kommer deras synpunkter att ha en extra tyngd i opinionsbildningen. utforma en kampanj. Isolerade nyheter är lätta att bortse från. Men om flera källor säger samma sak blir budskapet starkare. Ta reda på vilka som behöver känna till dig och ditt arbete och vem som kan informera dem. Tredje utmaningen: Se till att få resurser >> När du tillträder en ny ledartjänst, försäkra dig i ett tidigt skede om de resurser personal, pengar, tid som du behöver. De har både en praktisk och en symbolisk betydelse. Att förfoga över resurser har inte bara en praktisk betydelse, utan också en symbolisk. 4 Som ny ledare blir du extra granskad och ifrågasatt; medarbetarna funderar över dina ledaregenskaper och vad du kan göra för dem. Att ha tillräckligt med resurser signalerar makt och att ledningen anser att ditt område är viktigt. Det visar också att du kommer kunna leverera. Så här samlar du ihop resurser Det är inte lätt att få de resurser som behövs med dagens krav på lönsamhet och effektivitet. Följande fyra steg kan vara ett stöd när du ska förhandla om de resurser du behöver. > Koppla resursbehovet till strategiska mål För att få de resurser du behöver måste du kunna visa på nyttan för organisationen. Beslutsfattarna måste kunna se kopplingen mellan ditt resursbehov och organisationens övergripande mål. Välj det av följande förslag som sannolikt har störst effekt på den du ska övertyga: Visa att resurserna löser ett stort problem. Det är lättare att få igenom en begäran om den är De flesta organisationer har begränsade resurser, att få extra resurser är svårt. Prioriteringar blir nödvändiga. Två vanliga missuppfattningar kan göra att du inte lägger tillräcklig vikt vid resursallokeringen i början. > Jag försöker klara mig på det som finns. Du ska givetvis fundera på hur verksamheten kan effektiviseras, men se upp så att du inte skapar en tillfällig lösning som sedan blir svår att ta sig ur. Om du genom hårt arbete lyckas klara dig väl med bristande resurser under en period, blir det svårt att motivera att du behöver mer resurser nästa period. Och om resursbristen leder till ett dåligt resultat kommer det tolkas som att din förmåga brister. > Jag måste kontrollera kostnaderna, något utrymme för lyx finns inte. Även om utgifterna måste hållas nere är det viktigt att inte bli dumsnål. Vissa aktiviteter kan ha en symbolisk betydelse vars värde vida överstiger kostnaden i kronor.

5 KONTENTAN 214 kopplad till strategiska hot eller möjligheter. Försök till exempel att visa ett samband mellan resurstilldelning och framtida möjligheter. Koppla resurserna till förväntat resultat. Gör en tydlig plan som visar hur resurserna leder till ett konkret resultat och hur lång tid det tar. Anpassa resurserna till det aktuella behovet. Resursbehovet i en organisation är inte statiskt, det påverkas bland annat av säsongsbundna säljvariationer och av i vilken fas ett utvecklingsprojekt befinner sig. Att kunna redogöra för när och varför specifika resurser behövs i ett visst projekt kan säkra resurstilldelningen. > Låt andras intressen ge draghjälp Du är inte den enda vars arbete påverkas av de resurser du får. Försök att hitta andra intressenter som också påverkas. Om deras personliga intressen stämmer överens med dina kan du enkelt få dem att stödja dig och dina behov. Det finns flera sätt att argumentera för gemensamma intressen: Fokusera på nyckelintressen. Utgå inte från att andra motiveras bara av pengar och karriärmöjligheter. Försök i stället att lära känna dem och hitta annat som motiverar dem. Visa sedan hur ditt arbete hjälper dem att nå sina mål. Strukturera resursallokeringen. Om andra kan förutse ditt behov av dem och planera för det är det enklare att få de resurser som behövs. Påverka på olika sätt. Olika personer har olika intressen. Anpassa ditt budskap så att varje person tydligt ser hur ditt resursbehov stödjer just den personens intresse, till exempel av att synas. > Engagera stödpersoner Konkurrensen om resurser är hård. Att ha stöd från olika håll hjälper dig styrka ditt behov av resurser. I vissa fall är det rent av nödvändigt att ha stöd av andra för att få gehör för din resursbegäran. Dina argument blir starkare och mer övertygande om personer med andra perspektiv och kompetenser står bakom dig. Försök till exempel att engagera personer med intressen i beslutet. Personer som kan dra nytta av att du får resurser är lätta att engagera och deras stöd kan få din begäran att verka mer objektiv. personer med specifik kompetens. Specialister på olika områden kan styrka dina argument och ge ökad trovärdighet åt din begäran. personer som direkt påverkas av beslutet. Dina medarbetare kan hjälpa till att tydliggöra situationen genom sina synpunkter. > Låt framgång föda framgång Att säkra resurser är ofta en stegvis process. Även om du kan motivera dina behov väl är beslutsfattarna ofta försiktiga i början. Det är inte ovanligt att de vill se vad du kan åstadkomma med befintliga resurser innan de ger dig mer. Ett sätt att komma över detta hinder är att börja med ett litet pilotprojekt som visar att du kan leverera. Om projektet misslyckas är ingen större skada skedd, utgifterna är relativt små och uppmärksamheten är liten. Om projektet lyckas kan du tillgodoräkna dig en liten seger som du kan använda som språngbräda för att nå högre höjder. Så här kan du göra: Ta en liten tugga av den stora kakan. Stora, ambitiösa planer kan ofta brytas ner i små steg. Börja med en isolerad del som snabbt kan visa resultat. Lansera ett pilotprojekt. Ibland finns motstånd mot själva idén eller konceptet. Då kan ett lyckat pilotprojekt ge idén trovärdighet. Bygg vidare på synliga resultat. Försök att åstadkomma något som ger ett tydligt, mätbart resultat. Det resultatet blir en språngbräda för nästa steg. Resurser visar vad en organisation anser vara viktigt och vem den anser utöva gott omdöme och ledarskap. Fjärde utmaningen: Få med dig andra >> En ny chef innebär förändringar. Medarbetarna riskerar att förlora något, till exempel ett bekvämt och invant arbetssätt eller ett väletablerat förtroende. Därför kan de reagera med motstånd. För att få med dig medarbetare och ledarkollegor måste du visa dem att dina planer är fördelaktiga även för dem. Engagera dem och se till att de känner sig delaktiga i planerna. Etablera också ett förtroende för dig som ledare och visa att du kan fatta de beslut som krävs. Så här får du med dig andra Att ha ett samlat stöd bakom sig är nödvändigt för en ny ledare. För att få med dig medarbetare och ledarkollegor behöver du motivera dem. Möjligheter att utvecklas som person och i sin yrkesroll är viktiga drivkrafter för många. Följande fyra steg kan hjälpa dig att samla ett team som ställer sig bakom dina planer. > Genomför en lyssnarrunda För att få medarbetare att stödja en förändring måste de övertygas om att de är viktiga och att deras åsikter beaktas. En lyssnarrunda är ett sätt att lära känna dina medarbetare, förstå vad som Du kan inte tvinga fram en förändring, du måste få folk att förstå att möjligheterna med det nya uppväger kostnaden för att ge upp något av det gamla. 5

6 Nyckeln till att få andras uppmärksamhet är att ge dem uppmärksamhet. Svårigheter försvinner inte för att du undviker dem. 6 För att få medarbetarnas stöd måste du visa både att du kan styra och fatta beslut, och att du är bra på att lyssna och få alla att känna sig delaktiga. Här är några vanliga missuppfattningar som kan försvåra arbetet med att få med dig medarbetarna. > Jag vet att det jag gör är rätt. De flesta nya ledare har konkreta idéer om hur de ska lyckas med sina uppgifter. Problemet uppstår när du blir så begeistrad av din plan att du inte lyssnar på vad andra har att säga. > Det här är mitt problem, jag måste skydda mina medarbetare och hantera det själv. Att du är ansvarig för ett problem innebär inte att du måste lösa problemet själv. Att hålla undan problemet från medarbetarna kan göra att de känner oro och hot (ofta känner de väl till vad som pågår i organisationen). Dessutom går du miste om möjliga lösningsförslag. > Jag har ledningens stöd, folk kommer rätta in sig i ledet. Det är farligt att överdriva både betydelsen av ledningens stöd och det inflytande det kommer ha på medarbetarna. Att ha medarbetarnas stöd är lika viktigt som att ha ledningens stöd. För att få medarbetarna med dig måste de känna att förändringen är bra för deras personliga utveckling. > Om jag undviker problemet nu kanske det löser sig på sikt. Ju längre du väntar med att konfrontera motstånd, desto större blir risken att motståndet sprids till fler. är viktigt för dem och låta dem förstå vad som är viktigt för dig. En lyssnarrunda kan genomföras i följande steg: Lär känna individerna. Vilka de är, vad de jobbar med och hur det fungerar, planer och förhoppningar för framtiden. Du visar att medarbetarna är viktiga och får information som hjälper dig att utforma dina planer. Ta pulsen på gruppen. Individernas åsikter är viktiga, men för att få ett bredare perspektiv och mer information om arbetssituationen är det viktigt att ha ett möte med en större grupp. Att få dela och diskutera sina bekymmer kan minska osäkerheten inför det nya. Lyssna utåt. Att ta reda på hur utomstående ser på gruppen är också viktigt och kan visa på organisationsproblem. Det kan vara värdefullt att prata både med personer i organisationen och utanför. > Agera för att lösa problemen Att lyssna och prata är inte tillräckligt för att skingra osäkerhet. Du måste också med handling visa att du kommer ta tag i problemen du blivit informerad om. Att angripa problemen tidigt kan minska individuell oro och göra gruppen både mer enad och produktiv. Behandla de olika typerna av problem i tur och ordning: Lös individuella problem. Hjälp individerna att komma över sina personliga bekymmer och visa att deras åsikter beaktas. Försök hitta synergier så att lösningen gagnar både individen och företaget. Ta itu med gruppens problem. Att lösa gruppproblem syftar till att göra gruppen mer produktiv. Se över såväl processer och system som arbetsmoralen. Angrip organisationsproblem. Organisationsproblem kan kräva stora insatser, kanske en översyn av hela företagskulturen. Men även mindre förändringar kan ge en stor förbättring. Att förbättra gränssnittet och samarbetet mellan din grupp och viktiga användare eller kunder kan vara en väg framåt. Tackla de svåra problemen. Om du undviker vissa problem är det kanske dessa du ska ta tag i först. Att lösa ett svårt problem i ett tidigt skede har både praktiska fördelar och en symbolisk betydelse. > Forma breda allianser Din grupp och dina närmaste chefer är inte de enda som du behöver stöd från. Leta i hela organisationen efter personer som kan tänkas dela dina intressen och mål och stödja dina planer. Försök att få dem med dig på följande sätt: Erbjud hjälp. Visa att de förändringar du tänker genomföra kommer att underlätta deras arbete. Be om hjälp. Genom att engagera andra blir de delaktiga i problemet och får ett intresse i lösningen. Tydliggör alternativkostnaderna. Om du inte kan övertyga folk om fördelarna med dina förändringsplaner, måste du få dem att inse nackdelarna med alternativet. Tydliggör kostnaderna för alternativet att inte stödja dina planer. Om det behövs, höj priset för alternativet. Förena krafterna. Om du kan hitta personer som tydligt påverkas av dina planer kan du få dem att aktivt jobba för ert gemensamma mål. Med förenade krafter ökar ni genomslagskraften i organisationen. > Skapa förutsättningar för lärande Att kunna anpassa sig till förändringar är viktigt i dagens föränderliga värld. Anpassningsförmåga är något som måste underhållas. Underlätta för dina medarbetare att utvecklas genom att skapa formella och informella processer för lärande.

7 KONTENTAN 214 Här följer några exempel på hur du kan stödja lärandet: Öppna upp för en dialog. En öppen dialog underlättar för medarbetarna att förstå orsakerna till förändringarna och att dela med sig av sina lösningsförslag. Lär av misstagen. Vänd misstagen till erfarenheter. För att kunna lära av ett misstag se till att fokusera på varför det har skett, inte på vem som har gjort det. Våga chansa. För att kunna dra nytta av möjligheter måste du ibland våga chansa. Men gör det inte utan att vara medveten om riskerna. Om chansningen misslyckas är det viktigt att det finns ett säkerhetsnät för de medarbetare som tog risken med dig. Gå igenom konsekvenserna. Om medarbetarna ska inse fördelarna med din plan måste de också förstå konsekvenserna av att bara fortsätta som tidigare och inte göra någonting. Femte utmaningen: Bli betydelsefull >> Den sista och svåraste utmaningen är att bli betydelsefull. Det gäller att få genomslagskraft i organisationen genom att bidra med viktiga resultat. Att bli betydelsefull är lättare i vissa organisationer än andra. Det finns branscher och specifika företag som är mer mottagliga för kvinnliga ledare. Det är också viktigt att du passar in och tror på vad du och företaget gör. Försök hitta en organisation som passar ihop med din personliga stil, dina värderingar och vad du vill uträtta. På ett sådant ställe är det lättare att få genomslagskraft och bli synlig. För att bli betydelsefull för andra personer och för organisationen måste du själv göra dina resultat synliga. Det finns några vanliga missuppfattningar som kan hindra dig från att bli synlig och betydelsefull. > Jag togs in för att lösa ett visst problem med mina sakkunskaper och det ska jag göra. Sakkunskap är bara entrébiljetten. För att lyckas i en ledarroll måste du lyfta dig och använda ytterligare kompetenser som kan ligga långt från din sakkunskap. > Min prestation talar för sig själv. Risken är stor för att andra inte ser dina resultat eller att de inte förstår att det är ditt arbete som ligger bakom dem. Därför är det viktigt att synliggöra dina resultat för dem som bör känna till dem. > Jag lyckades aldrig riktigt uppnå vad jag ville. Det är svårt att marknadsföra vad du gjort om du inte själv är nöjd med resultatet. Ibland kan vi sätta ribban för framgång så högt att vi inte själva ser vad vi lyckats uppnå. Vi ser bara vad vi inte har gjort istället för allt vi faktiskt har åstadkommit. Så här blir du betydelsefull Att synas och vara betydelsefull är en kontinuerlig process. Resultat som uppmärksammats blir byggstenar för nya resultat och ny uppmärksamhet. Du kan underlätta processen genom att ta följande steg. > Ta tag i strategiska behov Effektiva ledare hanterar den pågående verksamheten samtidigt som de planerar framåt och förutser kommande förändringar. Du måste kunna fokusera på det som är viktigt och bortse från oväsentligheter. Ta itu med de strategiska behov som är kopplade till organisationens vision och övergripande mål. Följande arbetssätt hjälper dig att hålla fokus på de strategiska behoven: Ta fram en plan. Rita upp en bild som visar hur ni ska ta er från A till B, som bryter ner de övergripande strategiska målen till konkreta, lätt tagna steg. Stäm av kontinuerligt. Omgivningen och de strategiska behoven förändras fortlöpande. Kolla därför regelbundet att de behov och mål som finns definierade stämmer med vad du vill göra och vad andra är beredda att göra. Omdefiniera vad som är strategiskt. Du behöver inte alltid anpassa dina intressen så att de stämmer överens med den strategiska riktningen. Det omvända kan också vara en väg framåt. > Lös okända problem Det är svårt att lösa ett problem om vi inte inser att problemet finns. Det är också svårt att lösa gemensamma problem när medarbetare är isolerade i grupper utan öppen kommunikation med varandra. Genom att vara uppmärksam på saker som är motsägande och oförenliga kan du upptäcka problem som folk inte känner till. Detta ger dig Att skryta är en sak, att kräva erkänsla för det du har åstadkommit en helt annan. Sätt inte ribban så högt att du aldrig kan känna dig framgångsrik. 7

8 Utgå inte från att dina bedrifter syns helt och fullt visa upp dem. Ser du bara det du inte har uppnått så blir det vad också andra ser. utrymme att genomföra åtgärder som märks och uppskattas, i din grupp och i organisationen. Följande punkter kan vara ett stöd när du vill lösa okända problem: Finn problemen som folk inte känner till. Det är lätt att hålla fast vid gamla vanor och bli hemmablind. Som nykomling har du lättare att se problemen och kan sedan tillhandahålla en lösning. Hitta synergier. Problemlösning sker ofta i isolerade grupper. Att upptäcka problem som delas mellan grupper är ofta svårt, de gemensamma behoven faller lätt mellan stolarna. Undersök vilka av dina uppgifter som är relevanta för andra grupper och hur informationsspridningen mellan grupperna kan underlättas. Förutse kommande behov. En ledare som lyssnar till vad som händer i organisationen och har bra kontakter kan ofta förutse förändringar innan de sker. Om du kan förutse förändringar kan du också förutse kommande behov för andra och hjälpa dem hantera dessa. > Visa din betydelse Det viktigaste för en ny ledare är att skapa värde för organisationen. Och detta värde måste bli synligt; det värde du skapar kommer att vara osynligt om du inte gör anspråk på det. Finn därför ett sätt att synliggöra din betydelse som passar dig och som stämmer med organisationskulturen. Några tips: Spela på en synlig spelplan. Se till att etablera dig själv, skapa dig en egen identitet och försäkra dig om att tjänstens ansvar förknippas med dig och vad du gör. Använd en gångbar valuta. Beskriv vad du har gjort med ett språk som folk förstår och koppla dina bidrag till mätbara resultat. Attrahera bra medarbetare. Framgångsrika ledare är som magneter. De drar till sig bra människor som vill vara med i deras team. Invänta rätt tidpunkt. Gör en plan för hur du ska synliggöra din betydelse och när respektive steg i planen ska iscensättas. Att se upp med Varje organisation bör vara medveten om de prövningar som en kvinna sannolikt möter när hon utnämns till ledare. Här är några exempel på hur uttalade och outtalade antaganden och fördomar i en organisation gör det svårt för en kvinna i ledarskapsposition. De är hämtade från intervjuer med kvinnliga ledare. > Antagandet att könet har något att göra med att en kvinna utses till ledare. Bakom det ligger misstanken att hon har fått jobbet för att hon är kvinna, inte för att hon förtjänar det. Det tvingar henne att bevisa att könet inte har något att göra med utnämningen. > Den stereotypa uppfattningen som likställer ledarskap med maskulint (»starkt«) beteende och nedvärderar relationsskapande (»kvinnligt«) arbete. Det tvingar henne att välja mellan att vara en ledare och att vara en kvinna, och vad hon än väljer kan hon dömas hårt. > Uppfattningen att kvinnor inte har den mognad eller linjeerfarenhet som krävs av en ledare. Det tvingar henne att visa hur väl hon passar för rollen, särskilt om hennes bakgrund är ovanlig. > Ifrågasättandet av om kvinnor har de färdigheter, det engagemang och den karaktär som krävs för att leda. Mäns och kvinnors färdigheter kanske inte värderas eller belönas likvärdigt och kvinnor kan få svårt att bevisa att de har allt som krävs för att göra jobbet. Her Place at the Table A woman s guide to negotiating five key challenges to leadership success Copyright 2004 by Deborah M. Kolb, Judith Williams, and Carol Frohlinger Utgiven av Jossey-Bass. Sammanfattad med förlagets tillstånd. Deborah Kolb är professor i företagsledning vid Simmons Graduate School of Management. Judith Williams har arbetat på investmentbank. Carol Frohlinger är advokat och konsult i frågor om hur företag ska behålla och befordra kvinnor. De leder The Shadow Negotiation, LLC (www. theshadownegotiation.com). Blir du intresserad av att läsa boken i sin helhet kan du beställa den genom Kontentan. Kontentan Kopiering förbjuden.

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1 Sida 1 Om grunder för PPS Nöjd kund och nytta för alla är utgångspunkten för PPS. Grundläggande synsätt är positiv människosyn, åtagande, nytta och samförstånd. PPS utgår ifrån att varje människa är en

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Vad är det då som gör att man inte får en bra start?

Vad är det då som gör att man inte får en bra start? Guide: Bra start på nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb, oavsett om det är externt eller internt, finns det förstås många frågor, funderingar och förväntningar. Både från din sida och från arbetsgivarsidans.

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013 Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Karriärrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Rollen som kommunikationsrådgivare

Rollen som kommunikationsrådgivare Rollen som kommunikationsrådgivare Styrkor, svagheter och utmaningar i praktisk kommunikationsrådgivning Helle Petersen, PhD, MPO Forskningsgruppchef och lektor, Roskilde Universitet Kort om mig PhD och

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer