Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB"

Transkript

1 Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2013 våren 2014

2 Innehåll UTBILDNINGAR En mötesplats för familje- och jourhem... sid 3 Hur har det sett ut för de ensamkommande barnen från Afghanistan när de bodde i sitt hemland?... sid 4 Skolgång hos barn i familjehem... sid 5 Varför just jag? Om utsatthet, offer och förövare... sid 6 Traumatiserade flyktingbarn och ungdomar symptom, bemötande och behandling... sid 7 Kulturmöten kulturkrockar... sid 8 Grundutbildning för familjehem... sid 9 Grupphandledning för familje- och jourhem...sid 10 Vad är Gryning Vård AB?...sid 11 Kontaktpersoner...sid 12 2

3 En mötesplats för familjehem! gryning vård har tre familjehemsverksamheter i Västra Götaland; Familje hem Göteborg, Familjehem Vänersborg och Familjehem Skaraborg. De tre verksamheterna samarbetar i alla frågor som rör familjehemsvård. Genom detta utbildningsprogram vill vi förmedla kunskap inom olika områden som rör familjehemsvård och ge familjehemsföräldrar och socialtjänstens handläggare tillfälle till att mötas under trevliga former. Temadagarna för kommande säsong är förlagda till Scandic Hotell Opalen i Göteborg och Dalheimers Hus i Göteborg samt Karstorps konferensanläggning och Kyrkans hus i Skövde. Vid heldagsarrangemang serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Vid halvdagsarrangemang serveras kaffe, te och smörgås. Vi vill ha in din senast sju dagar före önskad föreläsning. Det går bra att ringa eller e-posta din. I informationen för varje temadag framgår telefonnummer och e-postadress till de personer som ansvarar för utbildningarna. Det är viktigt att förankra önskemålen om utbildning hos ansvarig handläggare i placeringskommunen då det är denna som står för kostnaden. Antalet deltagare är begränsat och är därför bindande. kostnader Kostnad för en hel temadag är 1195 kr exklusive moms och för en halvdag/kväll 595 kr exklusive moms. Detta redovisas i informationen för varje temadag där också eventuella avvikelser från dessa priser framgår. Har du som handläggare anmält en familj har du möjlighet att gå med utan kostnad. Varmt välkommen till våra utbildningar! 3

4 Hur har det sett ut för de ensamkommande barnen från Afghanistan när de bodde i sitt hemland? Hur är det att leva och bo i Afghanistan? Sociala förhållanden, historia, politik, kultur och sedvänjor. Dagens tema handlar om att sprida kunskap om och öka förståelsen för hur det är att komma till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Vilka förhållanden kommer de afghanska barnen från, vilken kultur bär de med sig och hur kan det vara att komma till Sverige? Välkommen på en resa till Afghanistan där vi får möta den afghanska kulturen och värderingarna som präglar landet och på så sätt öka vår kunskap och förståelse för de ensamkommande barnens villkor. tid och plats Lördag 14 september 2013 kl Kaffe och smörgås mellan kl Lunch och eftermiddagskaffe serveras i pauser. Scandic Hotell Opalen Göteborg. Föreläsare Anders Fänge har arbetat med Afghanistan sedan början 1980-talet främst som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet i landet men också med FN och som journalist. Han har skrivit ett stort antal artiklar och reportage samt medverkat i flera böcker om Afghanistan utnämndes han till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet, för bland annat sina insatser inom biståndet till Afghanistan och för sina analyser av situationen i landet. kostnad kr exkl moms. Ulrika Bronsman, , 4

5 Skolgång hos barn i familjehem Hur kan man som familjehem stötta det placerade barn i skolarbetet? På vilket sätt kan man påverka barnets skolmiljö till det bättre? Dagens tema kommer att handla om placerade barns svårigheter i skolan. Genom aktuell forskning vet vi att de familjehemsplacerade barnen ofta lämnar skolan med ofullständiga betyg vilket ger dem sämre förutsättningar att leva ett självständigt vuxenliv. Därför är det av stor vikt att se till att barnen får maximalt med stöd redan från skolstarten, men också under hela skoltiden. Med detta som utgångspunkt ska vi ägna kvällen åt betydelsen av att läsa och skriva läxor och läxhjälp och vad det kan innebära för barnet att ha ett åtgärdsprogram i skolan. tid och plats Tisdag 24 september 2013 kl Kaffe och smörgås serveras i pausen. Kyrkans hus, Skövde. Torsdag 10 oktober 2013 kl Kaffe och smörgås serveras i pausen. Scandic Hotell Opalen Göteborg. Föreläsare Lena Erneborn, grundskollärare och specialpedagog. Lena har varit lärare sedan 1992 och har stor erfarenhet av att träffa och arbeta med barn i svårigheter i skolmiljön. Lena arbetar sedan 2012 med familjehemsplacerade barns skolgång inom Gryning Vård, Familjehemsenheten. kostnad 595 kr exkl moms. Ulrika Bronsman, , 5

6 Varför just jag? Om utsatthet, offer och förövare Hur möter vi barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp? Vad kan vuxna göra för att hjälpa barnen? Dagens tema är sexuella övergrepp, unga förövare och deras offer. Olof Risberg kommer att tala om förövare med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder inom ADHD och autismspektrat samt offrens subjektiva upplevelser av att ha blivit utsatta för kränkningar. Dagen ger ett unikt tillfälle att ta del av den kunskap som finns samlad inom detta ämnesområde. Temadagen är ett samarrangemang mellan Gryning Vård Familjehemsenhet och Familjehem Göteborg Stad. tid och plats Torsdag 14 november 2013 kl Kaffe och smörgås serveras i pausen. Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Majorna Göteborg. Det kan vara svårt med p-platser på gatorna runt omkring så parkera gärna vid Klippan nere vid hamnen och promenera sista biten. Föreläsare Olof Risberg, psykolog och psykoterapeut, har under lång tid arbetat främst med frågor som rör våld och övergrepp inom barnpsykiatri, habilitering, ungdomsvård samt Rädda Barnen. Nu driver han i egen regi Pojkmottagningen i Stockholm. Olof är en ofta anlitad föreläsare och har publicerat två böcker inom området våld och övergrepp. kostnad 595 kr exkl moms. Ulrika Bronsman, , 6

7 Traumatiserade flyktingbarn och ungdomar symptom, bemötande och behandling Hur är det att vara ett ensamkommande flyktingbarn och leva i en svensk familj? På vilka olika sätt kan vi som familjehem stödja barnet i vardagen? Hur kan vi som familjehem finnas till för ett barn som har erfarenheter som skiljer sig från allt vi själva känner till? Dagens tema handlar om barn och ungdomar som kommer från ett annat land till Sverige. Att vara ett ensamkommande flyktingbarn och komma till ett nytt land med ett nytt språk, en helt annan kultur och nya människor är en omvälvande upplevelse. Marie-Louise Lundberg har träffat många barn och ungdomar som bär på svåra upplevelser från sitt hemland och från resan hit till Sverige. Utifrån sin erfarenhet berättar hon och ger exempel på hur det kan vara att leva som ensamkommande flyktingbarn i Sverige. tid och plats Lördag 8 mars 2014 kl på Scandic Hotell Opalen Göteborg. Kaffe och smörgås serveras från kl Konferenslunch, för- och eftermiddagskaffe ingår Föreläsare Marie-Louise Lundberg är enhetschef, legitimerad psykolog och fil. dr. vid Teamet för krigs- och tortyrskadade inom barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö och Skånes universitetssjukhus. Hon har över tjugo års erfarenhet av att arbeta med svårt traumatiserade barn och ungdomar. Hon anlitas som föreläsare och expert av bland annat Röda Korset och BRIS. kostnad kr exkl moms. Ulrika Bronsman, , 7

8 Kulturmöten kulturkrockar Hur är det att växa upp i Sverige idag i en familj där hedersbegreppet är en självklar del av föräldrarnas kulturella identitet? Hur påverkas barnet? Vilka värderingar får man med sig och hur anpassar men dem efter svenska förhållanden? Vilka mekanismer kan leda fram till hedersrelaterat våld och förtryck? Hur kan man som familjehem bli bättre på att möta och förstå dessa barn och ungdomar? Dagens tema handlar om öka förståelsen för barn och ungdomar som vuxit upp i ett annat land och som placeras i traditionella familjehem i Sverige. tid och plats Torsdag 13 mars 2014 kl på Karstorps Konferenscentrum i Skövde. Kaffe och smörgås serveras från kl Konferenslunch, för- och eftermiddagskaffe ingår. Föreläsare Rasool Awla är född och uppvuxen i irakiska Kurdistan. Han är utbildad journalist, statsvetare och sociolog. Till Sverige kom han som asylsökande Han har skrivit flera rapporter, uppsatser och debattartiklar om hedersrelaterat våld och förtryck samt om barn- och tvångsäktenskap. Sedan 2000 har han rest runt i landet och föreläst för och utbildat offentliganställda om bland annat kulturmöten. kostnad kr exkl moms. Senast 6 mars till Pernilla Ekström, , 8

9 Grundutbildning för familjehem att vara familjehem är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag som familjehem. Som ett led i en god förberedelse för kommande uppdrag eller som stöd i ett pågående uppdrag erbjuder vi grundutbildning för familjehem. Grynings grundutbildning omfattar 21 timmar (7 x 3 tim.) med följande innehåll: Introduktion, historia, kompetensvillkor för familjehem, film Teamarbete inom familjehemsvården, vårdplan och genomförandeplan, lagstiftning, vårdnadsöverflyttning Barns utveckling och behov, anknytningens speciella betydelse, störningar i utvecklingen Förlust och sorg, separationers inverkan på barn, sorgeprocessens faser och familjehemmets roll Att stödja barns relationer till sin familj, rötters betydelse, umgänge, film Familjehemsuppdragets inverkan på den egna familjen Att ge god omsorg, avtal och ersättningar, rättigheter och skyldigheter MÅLGRUPP Denna utbildning vänder sig främst till blivande och nyblivna familjehem, men kan också vara värdefull även om man hunnit skaffa sig lite erfarenhet som familjehem. UTBILDNINGSLEDARE Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter tillsammans med erfarna familjehemsföräldrar. TID OCH PLATS Grundutbildningen hålls årligen i Skövde, Vänersborg och Göteborg. kostnad 2800 kr exkl moms. För information om och till nästa utbildningstillfälle: Pernilla Ekström, , (Skövde) AnnMarie Wadenbo, , (Vänersborg) Stefan Larsson, , (Göteborg) 9

10 Grupphandledning för familje- och jourhem familjehemsenheten inom Gryning Vård arrangerar handledning i grupp för familje- och jourhemsföräldrar på ett flertal platser i Västra Götaland. Grupperna träffas regelbundet flera gånger per termin och leds av erfarna handledare med bred kunskap om såväl barns utveckling som socialtjänsten och familjehemmens villkor. Vid behov kan vi även erbjuda grupphandledning för familje- och jourhemsföräldrar som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Handledningen erbjuder möjligheter att ventilera tankar och känslor som uppdraget väcker tillsammans med andra familje- och jourhemsföräldrar. Ett annat syfte är att ge en ökad kunskap och förståelse för det placerade barnets särskilda behov samt belysa samspelet mellan dem själva, barnet, barnets föräldrar och socialtjänstens handläggare. Är du som familje- och jourhemsförälder intresserad av att delta i en handledningsgrupp bör du kontakta den socialsekreterare eller familjehemsekreterare som ansvarar för placeringen. Vill du veta mer om handledning får du gärna höra av dig till handledningsansvariga inom Gryning Vård: Familjehem Familjehem Familjehem Göteborg Vänersborg Skaraborg Stefan Larsson Karin Sahlin Ringstedt Pernilla Ekström

11 Vad är Gryning Vård? gryning vård är ett kommunägt vårdbolag utan vinstsyfte. Det är landets största företag inom HVB med cirka 500 anställda. Gryning Vård erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer samt för unga och vuxna missbrukare. Gryning Vård driver behandlingshem, familjehem, jourhem och olika öppenvårdsverksamheter och har 40 olika verksamheter belägna inom Västra Götalands län. Grynings tre familjehemsverksamheter i Vänersborg, Göteborg och Skaraborg arrangerar utbildningar och grupphandledning för familjehem. Utbildningarna har olika innehåll och inriktning för att kunna passa så många som möjligt. Verksam heterna erbjuder även grundutbildning för familjehem och blivande familjehem (se sid 9). Familjehemsenheten har ett flertal konsulentstödda familjehem och jourhem knutna till sina respektive verksamheter. De konsulentstödda familjerna har lång erfarenhet, personlig trygghet, tid och tålamod för att kunna ta emot vårdkrävande barn och ungdomar. De erbjuds utvecklingsinsatser i form av utbildning, handledning i grupp, möjlighet till avlastning samt stöd genom hög tillgänglighet av familjehemskonsulenterna. För att främja erfarenhetsutbyte mellan de konsulentstödda familjehemmen och jourhemmen genomförs också varje år gemensamma sociala aktiviteter. Vi rekryterar även traditionella familjehem som förmedlas till kommunerna. Vi åtar oss också konsultuppdrag som exempelvis utredning av blivande familjehem och nätverksutredning inför placering. Familjehem Vänersborg har även möjlighet att tolka djupintervjuer av blivande familjehem. 11

12 Kontaktpersoner enhetschef Catharina Andersson, , Familjehem Göteborg Pipblåsaregatan 5B, Göteborg Jourhem Helena Nyman, , Ulrika Bronsman, , Anette Blomqvist, , Familjehem Ingemar Widman, , Stefan Larsson, , Familjehem Skaraborg Villagatan 7, Skövde Sivert Jonsson, , Pernilla Ekström, , Susanne Bödker, , Annika Ehrngren, , Familjehem Vänersborg Box 306, Vänersborg Jourhem Susanne Kleby Eriksson, , Familjehem Susanne Kleby Eriksson, , Karin Sahlin Ringstedt, , Ann Marie Wadenbo, , Ylva Spetz, , 12 BESÖK: Gårdavägen 2, Göteborg POST: Box 5154, Göteborg Tel: Fax:

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård Hösten 2015 våren 2016 2 Innehåll En mötesplats för familjehem!... sid 4 TEATER: Jag är ett barnhemsbarn... sid 5 Traumamedveten omsorg... sid 6

Läs mer

Utbildning för familjehem. arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006.

Utbildning för familjehem. arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006. A k t u e l l t o m u t b i l d n i n g 2 0 05 / 2 0 06 Utbildning för familjehem arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006. En mötesplats för familjehem Genom vårt utbildningsprogram vill

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Engagerat. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och boende www.gryning.se Engagerat Gryning vård AB

Engagerat. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och boende www.gryning.se Engagerat Gryning vård AB Engagerat En tidning om vård och behandling juni 2012 Våld mot barn i nära relationer årets Barnrättskonferens i Örebro Barn som upplevt våld hur kan deras delaktighet ökas? Stella Asylboende har startat

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25 aktuelltmagazin för familjehem Tema:ADHD/ADD hos flickor Nr 2-10/Årgång 27 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, är en

Läs mer

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Engagerat En tidning om vård och behandling DEC 2009 Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Foto: Tony Dahl. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010 SKL:s rekommendationer 2011 Att förstöra en barngrupp Alla barn ska ha det bra IFCO, BO, FfF och fler intressanta artiklar Välkommen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Familjehemmet. Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 4 december 2012 Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek och fler intressanta artiklar I detta nummer

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Barnombudsmannen 2011 Josefine Vad är jag? En pjäs i ett parti schack som någon har lämnat och glömt bort? En tröja i en låda med bortglömda

Läs mer