Information till dig som vill bli familjehem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till dig som vill bli familjehem"

Transkript

1 1 (3) Information till dig som vill bli familjehem Vad innebär det att vara familjehem? Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö och en familjegemenskap. Familjehem, socialtjänst och de biologiska föräldrarna delar på ansvaret för barnet. Ni som familjehem står för vardagsomsorgen, men övertar inte vårdnaden om barnet från föräldrarna. Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla. Ni blir utvalda som familjehem till just det barnet eller ungdomen som har placerats hos er. I många fall blir ni som familjehem barnets chans till ett nytt liv. Det kommer förmodligen att innebära ett annat sätt för er att leva som familj än tidigare. Det kan ge många positiva och meningsfulla erfarenheter men också utmana er och kräva mer av er än vad ni tänkt er. Lagens intention är att alltid försöka att återförena barn med sina biologiska föräldrar men ofta leder familjehemsuppdraget till en livslång relation med barnet. Vilka barn kan behöva ett familjehem? Skälet till att barn och ungdomar placeras i familjehem är skiftande. Det kan t ex vara pga missbruk, vålds/övergreppsproblematik eller psykisk ohälsa hos föräldrarna. Det kan vara relationsproblem mellan en tonåring och föräldrarna, men också att en tonåring behöver trygga vuxna för att komma bort från ett stökigt liv. Ofta är beslutet att flytta till en annan familj frivilligt för både barnet/den unge och föräldrarna, men det kan också ha föregåtts av tvångslagstiftning och beslut i domstol. Hur länge bor barnet i familjehem? En familjehemsplacering kan vara från några månader till hela barnets uppväxt. Beslutet om placering omprövas var sjätte månad. Enligt lagstiftningen är målet att barnet ska återvända till sina biologiska föräldrar så snart hemsituationen tillåter det. En viktig uppgift för er som familjehemsföräldrar är att stödja barnets relation med de biologiska föräldrarna. Socialtjänstens ansvar Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som vistas i kommunen. Detta gäller även de familjehemsplacerade barnen. Socialtjänsten ska noga följa vården av de barn som är placerade. Därför ska vi göra regelbundna personliga besök i familjehemmet ha enskilda samtal med barnen ha enskilda samtal med familjehemmet ha samtal med vårdnadshavarna (föräldrarna). Uppföljningen ska omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. I det ingår att bevaka att vården inte fortgår längre än nödvändigt.

2 2 (3) Vem kan bli familjehem? Det vi söker är stabila familjer som trivs med tillvaron och har viljan och tiden att engagera sig. Ett familjehem består som regel av två vuxna, men det kan även vara möjligt att bli familjehem som ensamstående. Ni kan vara en familj med eller utan barn, bo i stan eller på landet, ha djur eller inte, vi behöver olika slags familjer, med olika arbets- och livserfarenheter, för att kunna göra en bra matchning mot barnens behov. Uppdraget som familjehem är ideellt, och ingen särskild utbildning krävs. Det är dock en fördel om ni har erfarenhet av barn och unga. Hur blir man familjehem? För att bli familjehem behöver ni bli utredda..vid ca fyra fem tillfällen, varav ett hemma hos er, träffar ni två familjehemssekreterare för samtal och intervju. Familjehemssekreterarna träffar och samtalar även med era biologiska barn. Vi begär även, efter ert godkännande, utdrag från polisoch socialregistren samt kronofogdens register. Utredningen görs i flera syften; dels för att kunna bedöma er lämplighet som familjehem, dels för att få tillräcklig information om er för att kunna göra bra matchningar, dvs. hitta rätt familjehem till varje barn, samt för att se att ni som familj inte utsätts för en alltför stor belastning om ni skulle åta er ett uppdrag som familjehem. Våra basvilkor för att bli familjehem Att vara trygg i sig själv som person: Att man i huvudsak är nöjd och tillfreds med sig själv och med sitt liv. Att man har en god självkännedom och personlig mognad samt har en förmåga eller en vilja att lära sig, att reflektera över livet och de omständigheter som en familjehemsplacering medför. Stabil parrelation: Att ni som par har en kontinuitet och trygghet i er relation. Alla barn som blir placerade har svårigheter av olika slag och kommer att kräva uppmärksamhet och ett gott samarbete mellan de vuxna i familjen. Därför vill vi att relationen ska vara minst tre år gammal samt att ni inte inom den närmaste tiden planerar biologiska barn eller har ett spädbarn. Att eventuella egna barn är positiva till att få fostersyskon. Ålder: Att ni är så gamla eller unga att ni skulle kunna vara biologiska föräldrar till det placerade barnet. Stabil ekonomi: Att ni har medel att försörja den egna familjens behov. Egna svårigheter/allvarliga förluster: Att ni inte, som par eller individer, under det senaste året varit med om kriser som tex dödsfall eller skilsmässa, som gör att ni är inne i en egen krisbearbetning. Har du tidigare haft ett missbruk vill vi att det ska har gått minst fem år sedan avslutat missbruk/behandling.

3 3 (3) Vilket stöd får ni som familjehem? Som familjehem får ni en familjehemssekreterare som ansvarar för att ge er det stöd ni behöver i ert uppdrag. Det placerade barnet och barnets biologiska föräldrar har en socialsekreterare, en sk barnhandläggare, som ska se till deras behov och ompröva behovet av placering var sjätte månad. Familjehemssekreterare och barnhandläggare har ett tätt samarbete under en placering. Som familjehem får ni ett skattepliktigt arvode för er insats. Arvodet kan variera beroende på barnet/ungdomens vårdbehov och ålder. Ni får även ersättning för de omkostnader uppdraget innebär. Kalmar Socialförvaltning ligger inom de ersättningsnivåer som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kontaktuppgifter Är du intresserad? Välkommen att höra av dig till Socialförvaltningen, familjehemsteamet via telefon eller skicka in din intresseanmälan direkt på kommunens hemsida. Socialförvaltningen Familjehemsteamet Besöksadress: Skeppsbrogatan 55 Box Kalmar Tel: Hemsida:

Familjehem. Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx. en viktig uppgift

Familjehem. Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx. en viktig uppgift Familjehem Norrköpings Kommun Socialförvaltningen Familjehemsgruppen, tel: 011-15 00 00 vx en viktig uppgift barn föds och växer upp under olika villkor. Många har föräldrar som nästan alltid finns till

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 3 2009 Årgång 26. för familjehem. Tema: Att vara familjehem

Familjevårdens centralorganisation Nr 3 2009 Årgång 26. för familjehem. Tema: Att vara familjehem Familjevårdens centralorganisation Nr 3 2009 Årgång 26 aktuelltmagazin för familjehem Tema: Att vara familjehem Nr 3-09/Årgång 26 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation FaCO är

Läs mer

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG?

ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? ATT VARA GOD MAN - NÅGOT FÖR DIG? Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturligt för Dig och mig att klara själva. Det kan bero på sjukdom,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga.

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Diarienr. S2014/1332/FST Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga.

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer