Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård"

Transkript

1 Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård Hösten 2015 våren 2016

2 2

3 Innehåll En mötesplats för familjehem!... sid 4 TEATER: Jag är ett barnhemsbarn... sid 5 Traumamedveten omsorg... sid 6 Frågar man inget får man inget veta... sid 7 I huvudet på en tonåring om att coacha tonåringen till att göra bra val... sid 8 Varför stannar bussen när inte jag ska gå av?... sid 9 Det goda mötet om etik och bemötande mellan oss människor... sid 10 Drog/alkoholkunskap i vardagen Beroendeutveckling, beroendepersonlighet och tecken... sid 11 Grundutbildning för familjehem... sid 12 Grupphandledning för familje- och jourhem... sid 13 Vad är Gryning Vård?... sid 14 Kontaktpersoner... sid 15 Strömstad Fyrbodal Fengersfors Skaraborg Mariestad Vänersborg Trollhättan Lidköping Skara Skövde Ljungskile Kungälv Alingsås Göteborgsregionen Göteborg Kullavik Örby Borås Sjuhärad 3

4 En mötesplats för familjehem! GRYNING VÅRD har tre familjehemsverksamheter i Västra Götaland; Familjehem Göteborg, Familjehem Vänersborg och Familjehem Skaraborg. De tre verksamheterna samarbetar i alla frågor som rör familjehemsvård. Genom detta utbildningsprogram vill vi förmedla kunskap inom olika områden som rör familjehemsvård och ge fosterföräldrar och socialtjänstens handläggare tillfälle till att mötas under trevliga former. Temadagarna för kommande säsong är förlagda till Scandic Opalen i Göteborg och Dalheimers Hus i Göteborg samt Kyrkans hus i Skövde och på Ronnums Herrgård Vargön i Vänersborg. Vid heldagsarrangemang serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Vid halvdagsarrangemang serveras kaffe, te och smörgås. Det går bra att ringa eller e-posta. I informationen för varje temadag finns telefonnummer och e-postadress till de personer som ansvarar för utbildningarna. Det är viktigt att förankra önskemålen om utbildning hos ansvarig handläggare i placeringskommunen då det är denna som står för kostnaden. Antalet deltagare är begränsat och anmälan är därför bindande. KOSTNADER Kostnad för en halvdag/kväll är 595 kr exklusive moms. Detta redovisas i informationen för varje temadag där också eventuella avvikelser från dessa priser framgår. Du som jour eller familjehem behöver kontakta din handläggare för att få godkänt med din anmälan. Har du som handläggare anmält en familj har du möjlighet att gå med utan kostnad. Varmt välkommen till våra utbildningar! 4

5 TEATER: Jag är ett barnhemsbarn En personlig berättelse FÖRESTÄLLNINGEN Jag är ett barnhemsbarn är en berättande föreställning om ett barn som överges av sina första föräldrar, lämnas bort till nya föräldrar och sätts att glömma vem hon är och varifrån hon kommer. Föreställningen bygger på Fia Adler Sandblads egen historia, fotografier och dokumentärt material, men även på djupintervjuer med tre personer som genom sina röster medverkar till att lyfta fram de särskilda erfarenheter som tidigt övergivna barn bär. Uppsättningen är en musikalisk iscensättning där det finns plats för värme, humor och hopp. Regi och bearbetning har gjorts av Gunilla Johansson (Backa Teater). Jonas Franke-Blom står för den nyskrivna musiken och medverkar också på scen. Föreställningen arrangeras i samarbete med Vara Konserthus. TID OCH PLATS Onsdag 16 september kl , Vara konserthus. Kaffe och smörgås serveras från Programmet inkluderar föreställningen samt ett efterföljande möte och samtal med Fia Adler Sandblad. AV OCH MED Fia Adler Sandblad är skådespelare och manusförfattare. Hon är yrkesverksam sedan 28 år fick hon Västra Götalandsregionens stora arbetsstipendium för att vara en av de viktigaste inslagen i Göteborgs fria kulturliv. Jonas Franke-Blom är musiker, kompositör och artist. Han har arbetat på Göteborgs stadsteater under många år och är sedan 1996 verksam inom det fria teaterlivet. KOSTNAD 595 kr exklusive moms. Karin Sahlin Ringstedt , Annika Ehrngren , Anmälan senast 7 september

6 Traumamedveten omsorg Vilka symptom kan man få av trauma? Hur kan man få vardagen mer stabil för barnen? DAGENS TEMA är traumamedveten omsorg, som är ett förhållningssätt som utgår ifrån tre grundpelare; trygghet, relation och vikten av samreglering av affekter. Föreläsaren förklarar och konkretiserar begreppet traumamedveten omsorg, utifrån sina möten med ensamkommande barn och ungdomar och kunskaper om komplexa trauman. Föreläsaren har som utgångspunkt att det goda bemötandet och omsorgen i vardagen är centralt för att öka barnens och ungdomarnas livskvalitet och psykiska hälsa. TID OCH PLATS Torsdag 17 september 2015 kl , Scandic Opalen i Göteborg. Kaffe och smörgås serveras i pausen. FÖRELÄSARE Anna Thom Olin är legitimerad psykolog på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer i Göteborg. Hon har tidigare erfarenhet från bland annat BUP och Mödra- och barnhälsovård. Anna har flerårig erfarenhet av att arbeta med traumatiserade barn och ungdomar. KOSTNAD 595 kr exklusive moms. Ulrika Bronsman, , Anmälan senast 11 september

7 Frågar man inget får man inget veta Hur kan det vara att växa upp med föräldrar i missbruk? Hur kan det vara att växa upp med föräldrar som har en psykisk sjukdom? Hur kan det vara för ett barn att bli utsatt av fysisk och psykisk misshandel under sin uppväxt? DAGENS TEMA utgår från organisationen Maskrosbarns intervjustudie med 50 ungdomar mellan 13 och 19 år som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Föreläsningen tar avstamp i hur ungdomar upplever bemötande, delaktighet, information, miljö och stöd från socialtjänsten och vad de skulle vilja förändra. Utifrån ungdomarnas egna berättelser, bilder och filmer fokuserar föreläsaren på förändringsmöjligheter och ger konkreta tips, checklistor och verktyg som kan vara till hjälp i möten med unga. Temakvällen är ett samarrangemang mellan Familjehem Göteborg Stad och Gryning Vård. TID OCH PLATS Torsdag 8 oktober 2015 kl , Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Majorna, Göteborg. Kaffe och smörgås serveras i pausen. Det kan vara svårt med p-platser på gatorna runt omkring så parkera gärna vid Klippan nere vid hamnen och promenera sista biten. FÖRELÄSARE Jessika Arvik från organisationen Maskrosbarn - Jessika växte upp i en familj med psykisk ohälsa, missbruk och psykisk och fysisk misshandel. Jessika beskriver upplevelser och känslorna från sin uppväxt ur både ett barns och en ungdoms perspektiv. Hon berättar om sin egen resa till att börja må bättre, börja välja sig själv och att idag kunna välja relationen till sina föräldrar. Jessika berättar också om sin egen väg genom organisationen Maskrosbarn, från deltagare till anställd. KOSTNAD 595 kr exklusive moms. Ulrika Bronsman, , Anmälan senast 2 oktober

8 I huvudet på en tonåring om att coacha tonåringen till att göra bra val Hur kan jag som vuxen förstå en tonåring? Vad går tonårstiden ut på? Hur kan jag som vuxen hjälpa en tonåring genom tonårstiden och sedan ut i vuxenlivet? Hur kan jag som vuxen förmedla framtidshopp? DAGENS TEMA handlar om tonårstidens uppgifter; att som tonåring frigöra sig, utöka sina egna arenor och börja förbereda sig för vuxenlivet. Föreläsningen kommer också att ge en bild av pubertetens olika sidor, självbildens utvecklande, identitet och attityd. Fokus kommer att ligga på vad den unge behöver få med sig ut i livet för att det ska bli så bra som möjligt. TID OCH PLATS Vänersborg: Fredag 16 oktober 2015 kl på Ronnums gård, Parkvägen 18, Vargön. Kaffe och smörgås serveras från Göteborg: Torsdag 3 mars 2016 kl , Scandic Opalen. Kaffe och smörgås serveras i pausen. FÖRELÄSARE Mia Börjesson är socionom med mastersexamen i socialt arbete. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående enskilt och i grupp. Mia är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare både i Sverige och Norge. Mia Börjesson är författare till flera böcker och har bland annat skrivit boken Motivation och medkänsla om att samtala med tonåringar. KOSTNAD 595 kr exklusive moms. Vänersborg: Karin Sahlin Ringstedt , Anmälan senast 9 oktober Göteborg: Ulrika Bronsman, , Anmälan senast 26 februari

9 Varför stannar bussen när inte jag ska gå av? Vad är autismspektrumtillstånd? Vad kan man tänka på för att underlätta bemötande och kontakt med ett barn med svårigheter inom autismspektrumtillstånd? DAGENS TEMA kommer att handla om hur man kan förstå situationer som uppstår kring barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd. SvenOlof presenterar flera olika förklaringsmodeller för att kunna förstå varför situationen uppstått och därmed kunna hantera den bättre. TID OCH PLATS Göteborg: Tisdag 24 november 2015 kl :00, Scandic Opalen. Skövde: Tisdag 1 mars 2016 kl , Kyrkans hus. Kaffe och smörgås serveras i pausen. FÖRELÄSARE SvenOlof Dahlgren är filosofie doktor, legitimerad psykolog och författare till boken Varför stannar bussen när inte jag ska gå av? Han har sedan mitten av 80-talet arbetat med barn, ungdomar och vuxna inom området autism, Aspergers syndrom och DAMP/ ADHD. SvenOlof är en mycket uppskattad föreläsare, som förmedlar sin kunskap på ett konkret sätt med många exempel och förslag till praktiska lösningar i olika situationer. KOSTNAD 595 kr exklusive moms. Göteborg: Ulrika Bronsman , Anmälan senast 18 november Skövde: Annika Ehrngren, , Anmälan senast 22 februari

10 Det goda mötet om etik och bemötande mellan oss människor Hur ser vi på andra människors sätt att vara? Hur kan vi öka vår medvetenhet så att vi kan ta bättre beslut, blir mer insiktsfulla och våga att pröva nya vägar? Hur kan vi skapa goda möten för utvecklande samtal? DAGENS TEMA handlar om att etik inte är vad vi säger utan det vi gör. I mötet med människor skapas regler och förväntningar. Det goda samtalet bygger på nyfikenhet, öppenhet och vilja. Föreläsningen utgår ifrån fyra hörnstenar: Självbilden, Relation och reflektion, Kultur och Värderingar. TID OCH PLATS Göteborg: Torsdag 28 januari 2016 kl , Scandic Opalen. Kaffe och smörgås serveras i pausen. Vänersborg: Fredag 8 april 2016 kl , Ronnums gård, Parkvägen 8, Vargön. Kaffe och smörgås serveras från FÖRELÄSARE Egon Rommedahl är är teolog, psykoterapeut och handledare. Han arbetar med ungdomar i behandling och har medverkat vid internathelg med familjehemsplacerade barn. Egon är en uppskattad föreläsare för personal inom socialt arbete. KOSTNAD 595 kr exklusive moms. Göteborg: Ulrika Bronsman , Anmälan senast 22 januari Vänersborg: Karin Sahlin Ringstedt , Anmälan senast 1 april

11 Drog/alkoholkunskap i vardagen Beroendeutveckling, beroendepersonlighet och tecken Hur sker en beroendeutveckling, vilka stadier går man igenom? Olika personligheter och beroendeutveckling Vad finns det för tecken i vardagen, vad ska jag vara vaksam på? Hur för man ett samtal kring detta? DAGENS TEMA handlar om de funderingar man kan ha som förälder kring ungdomar och droger/alkohol. Ni kommer att få grundkunskaper i beroendeutveckling, beroendepersonlighet och vad man kan vara vaksam på. TID OCH PLATS Tisdag 9 februari 2015 kl , Scandic Opalen i Göteborg. Kaffe och smörgås serveras i pausen. FÖRELÄSARE Kristina Ramberg är socionom och yrkesverksam inom Kriminalvården. Kristina har 30 års erfarenhet av att jobba med missbruk och beroende inom ungdomsvård och kriminalvård och är för närvarande anställd på Kriminalvårdens Huvudkontor som utbildare och handledare för personal som jobbar i missbruksprogram. KOSTNAD 595 kr exklusive moms. Ulrika Bronsman, , Anmälan senast 2 februari

12 Grundutbildning för jour- och familjehem ATT VARA FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem. Med utgångspunkt från Socialstyrelsens nya studiematerial för grundutbildning för jour- och familjehem Ett hem att växa i, erbjuder Gryning Vård här en utbildning som sträcker sig över 24 timmar (8x3 tim) med följande innehåll: Familjehemsvården och barnen Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg Att hantera kriser, separationer och förluster Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse Barns skolgång och hälsa Att fostra och vägleda Vardagen i familjehemmet MÅLGRUPP Denna utbildning vänder sig främst till blivande och nyblivna familjehem/jourhem, men kan också vara värdefull även om man hunnit skaffa sig lite erfarenhet som familjehem. UTBILDNINGSLEDARE Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter tillsammans med erfarna familjehemsföräldrar. TID OCH PLATS Grundutbildningen hålls regelbundet i Göteborg, Skövde och i Vänersborg. KOSTNAD kr exklusive moms per person. För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle: Göteborg: Stefan Larsson, , Skövde: Pernilla Ekström, , Vänersborg: AnnMarie Wadenbo, , 12

13 Grupphandledning för jour- och familjehem FAMILJEHEMSENHETEN inom Gryning Vård arrangerar handledning i grupp för jour- och familjehemsföräldrar på ett flertal platser i Västra Götaland. Grupperna träffas regelbundet flera gånger per termin och leds av erfarna handledare med bred kunskap om såväl barns utveckling som socialtjänsten och familjehemmens villkor. Vi erbjuder även grupphandledning för jour- och familjehemsföräldrar som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Handledningen erbjuder möjligheter att ventilera tankar och känslor som uppdraget väcker tillsammans med andra jour- och familjehemsföräldrar. Ett annat syfte är att ge en ökad kunskap och förståelse för det placerade barnets särskilda behov samt belysa samspelet mellan dem själva, barnet, barnets föräldrar och socialtjänstens handläggare. Är du som jour- och familjehemsförälder intresserad av att delta i en handledningsgrupp kontaktar du den socialsekreterare eller familjehemssekreterare som ansvarar för placeringen. Vill du veta mer får du gärna höra av dig till handledningsansvariga inom Gryning Vård: Familjehem Familjehem Familjehem Göteborg Vänersborg Skaraborg Eva Bernetoft Karin Sahlin Ringstedt Pernilla Ekström

14 Vad är Gryning Vård? GRYNING VÅRD ägs gemensamt av kommunerna i Västra Götalands län och är ett icke vinstdrivande vårdbolag. Med utgångspunkt från kommunernas behov utvecklar vi Grynings verksamhet. Bolagets medel används för ständig verksamhetsutveckling. Gryning är ett av landets största bolag inom HVB med cirka 500 anställda och erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer samt för unga och vuxna missbrukare. Gryning driver behandlingshem, familjehem, jourhem och olika öppenvårdsverksamheter och har ett 40-tal olika verksamheter belägna inom Västra Götalands län. GRYNINGS TRE FAMILJEHEMSVERKSAMHETER i Vänersborg, Göteborg och Skaraborg arrangerar utbildningar och grupphandledning för familjehem. Utbildningarna har olika innehåll och inriktning för att kunna passa så många som möjligt. Verksamheterna erbjuder även grundutbildning för familjehem och blivande familjehem (se sid 11). FAMILJEHEMSENHETEN har konsulentstödda familjehem och jourhem knutna till sina respektive verksamheter över hela Västra Götaland. De konsulentstödda familjehemmen har lång erfarenhet, personlig trygghet, tid och tålamod för att kunna ta emot vårdkrävande barn och ungdomar. De erbjuds utvecklingsinsatser i form av utbildning, handledning i grupp, möjlighet till avlastning samt stöd genom hög tillgänglighet av familjehemskonsulenterna. För att främja erfarenhetsutbytet mellan de konsulentstödda familjehemmen genomförs också varje år gemensamma möten och sociala aktiviteter. Vi har tillgång till specialpedagogisk och psykologisk kompetens i verksamheten. KONSULTUPPDRAG Vi erbjuder konsulttjänster inom familjehemsvårdens område till exempel vid tillfälliga arbetstoppar i kommunen eller vid särskilda tillfällen: Göteborg och Vänersborg erbjuder tolkning (fördjupning) av Kälvestensintervjuer Utredning av blivande jour- och familjehem exempelvis nätverkshem Tillfälligt konsulentstöd till kommunens egna jour- och familjehem som behöver särskilt stöd under en begränsad period eller vid ett särskilt tillfälle Specialpedagogisk kompetens för familjehems- eller jourhemsplacerade barn inom Gryning Vård Familjehem Rekrytering av traditionella familjehem som förmedlas till kommunerna Kostnad: 748 kr per timma exklusive moms ÖVRIGT Inom Gryning kan vi även erbjuda: Konsultation/rådgivning Umgängeslokaler och umgängesstöd Skräddarsy sam-insatser vid stora behov inom familjehemsvården 14

15 Kontaktpersoner FAMILJEHEM GÖTEBORG Anders Personsgatan 14, Göteborg Jourhem Åsa Andersson, , Ulrika Bronsman, , Anette Blomqvist, , Familjehem Ingemar Widman, , Stefan Larsson, , Eva Bernetoft, , FAMILJEHEM SKARABORG Villagatan 7, Skövde Jourhem Susanne Bödker, , Familjehem Sivert Jonsson, , Pernilla Ekström, , Susanne Bödker, , Annika Ehrngren, , FAMILJEHEM VÄNERSBORG Box 306, Vänersborg Jourhem Susanne Kleby Eriksson, , Familjehem Susanne Kleby Eriksson, , Karin Sahlin Ringstedt, , Ann Marie Wadenbo, , Ylva Spetz, , 15

16 BESÖK: Kålltorpsgatan 2, Göteborg POST: Box 5154, Göteborg TEL: FAX:

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Engagerat. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och boende www.gryning.se Engagerat Gryning vård AB

Engagerat. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och boende www.gryning.se Engagerat Gryning vård AB Engagerat En tidning om vård och behandling juni 2012 Våld mot barn i nära relationer årets Barnrättskonferens i Örebro Barn som upplevt våld hur kan deras delaktighet ökas? Stella Asylboende har startat

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Höstterminen 2006 Umgänge

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Varför är det alltid familjehemmens fel? Ett litet barn knyter an Gravid 18-åring sattes i arrest och fler intressanta artiklar

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. Live Stretmo Charlotte Melander

Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. Live Stretmo Charlotte Melander Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp Live Stretmo Charlotte Melander Rapport 2:2013 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer