Utbildning för familjehem. arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning för familjehem. arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006."

Transkript

1 A k t u e l l t o m u t b i l d n i n g / Utbildning för familjehem arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006.

2

3 En mötesplats för familjehem Genom vårt utbildningsprogram vill vi förmedla kunskap inom olika områden som rör familjehemsvård och ge fosterföräldrar och socialtjänstens handläggare tillfälle att mötas under trevliga former. Utbildningarna är förlagda till Stadsbiblioteket i Göteborg, Hotell Scandic Opalen och Dalheimers hus i Göteborg samt på Sunds gård i Örby. Se vidare under respektive rubrik i foldern. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe serveras under de temadagar som omfattar en hel dag. Vid halvdagsföreläsningar serveras kaffe, the och en smörgås. Du är välkommen att vara med på så många utbildningstillfällen som Du önskar. Vi vill ha din anmälan senast 10 dagar före önskad föreläsning. Talong för anmälan finns längst bak i denna folder. Där framgår även e-postadress, faxoch telefonnummer. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är därför bindande. En skriftlig bekräftelse skickas senast ca sju dagar innan aktuell föreläsning. Denna broschyr distribueras till kommunerna i Västra Götaland, som sedan bjuder in sina familjehem. Kommunerna står för kostnaden. Varmt välkomna till våra utbildningar!

4 Trasiga barn behöver kloka vuxna Lördagen den 29 oktober 2005 kl Stora hörsalen på Stadsbiblioteket i Göteborg. Dagens halvdagsutbildning är ett samarrangemang mellan Gryning Vård AB och Familjehemsprojektet i Göteborg och riktar sig till fosterföräldrar i hela Västra Götaland. Kan ett barn växa upp till någorlunda välfungerande vuxen om den ursprungliga miljön varit destruktiv och trasig? Svaret är JA! Om barnet möter kloka vuxna som förstår vad ett litet trasigt barn behöver, så finns goda möjligheter att kompensera för brister och läka sår. Gunilla O Wahlström kommer att ha speciell fokus på de omhändertagna barnen och ungdomarna. Barns situation idag ser helt annorlunda ut jämfört med bara en generation tillbaka och hur påverkar det barnen? Hur hanterar skolan och förskolan barn med avvikande beteenden? Vilken effekt har vuxnas attityder för om barnet ser sig som vinnare eller förlorare? Föreläsare: Gunilla O Wahlström Gunilla O Wahlström är lärare och författare till bl.a. Kirre-böckerna. Hon har en rad olika påbyggnadsutbildningar i USA och England i konflikthantering. Hon är känd som en omtyckt och engagerande föreläsare.

5 Vansinnets makt om påverkan och parallellprocesser Lördagen den 19 november 2005 kl. 09:30 16:00 Hotell Scandic Opalen i Göteborg, i hörnet av Skånegatan/Engelbrektsgatan. När man som fosterförälder och socialarbetare möter människor med svåra psykiska problem sker en stark känslomässig påverkan. Inom psykiatrin benämns detta utbyte av känslor för parallellprocess. Att arbeta engagerat och uthålligt med människor med psykiatriska problem anses med rätta vara krävande. Dagens tema riktar sig till fosterföräldrar och socialtjänstens handläggare. Hur kan vi förstå vad som händer med oss själva i mötet med människor med svåra psykiska problem? Hur kan vi hantera stämningar och konfliktfyllda känslor som har sitt ursprung i klientens problematik? Hur kan hotande utbränning vändas till kreativ utveckling och ett bättre bemötande? Kursledare: Sverker Belin Sverker Belin är legitimerad psykolog och psykoterapeut och författare. Han är känd som en mycket kunnig och inspirerande föreläsare.

6 Konflikthantering om kärlek och fosterföräldraskap Lördagen den 28 januari 2006 kl Hotell Scandic Opalen i Göteborg, i hörnet av Skånegatan/Engelbrektsgatan. Föräldraskap och fosterföräldraskap innebär en påfrestning i parrelationen men innebär också en möjlighet för makarna att komma varandra närmare. De barn som placeras i familjehem kräver många gånger så mycket tid och uppmärksamhet att makarnas egen relation riskerar att komma i skymundan. Hur kan man som fosterförälder värna om den egna relationen? Vilka påfrestningar är specifika för fosterföräldrarollen? Hur kan vi hantera våra konflikter så att de inte blir destruktiva? Hur håller vi kärleken vid liv? Föreläsare: Barbro Lennéer - Axelsson Barbro Lennéer-Axelsson är en mycket välkänd och omtyckt föreläsare och författare till en mängd olika böcker på teman som konflikter, kärlek och grupprocesser. Hon arbetar som lärare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet.

7 Barn och trauma Lördagen den 4 mars 2006 kl Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 i Majorna i Göteborg. Temadagen är ett samarrangemang mellan Gryning Vård AB och Familjehemsprojektet i Göteborg och riktar sig till fosterföräldrar i hela Västra Götaland. Många flyktingbarn i Sverige idag har erfarenheter och minnen av svåra trauman. Kunskaper om dessa barn är i stor utsträckning användbara också i mötet med andra barn som bär på traumatiska upplevelser. Hur mår dessa barn? Hur kan vi känna igen dem? Hur kan vi hjälpa dem? Hur går det för barnen i framtiden? Föreläsare: Henry Ascher Henry Ascher är barnläkare, docent och universitetslektor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, ingår i Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn samt är medicinskt ansvarig för Rosengrenska kliniken i Göteborg, ett frivillignätverk för gömda flyktingar.

8 Vändpunktsprocesser för ungdomar i problematiska livssituationer Lördagen den 25 mars 2006 kl Hotell Scandic Opalen i Göteborg, i hörnet av Skånegatan/Engelbrektsgatan. Dagens tema handlar om ungdomar som lever i riskzonen eller som redan är inne på en farlig väg. Stig-Arne Berglund har i sin forskning följt ungdomar med problematiska livsstilar under längre tidsperioder. Han kommer att berätta om vad ungdomarna själva upplever som mest betydelsefullt och inspirerande när livet går åt rätt håll. Hur kan man som fosterförälder stimulera och förstärka dessa positiva vändpunktsprocesser? Förändras problem och svårigheter med tiden? Hur ser vändpunkterna ut för dem som lyckas? Vad är mest betydelsefullt och hur kan man hjälpa till? Föreläsare: Stig-Arne Berglund Stig-Arne Berglund är universitetslektor i socialt arbete vid Umeå Universitet och undervisar också på Polishögskolan. Han arbetar bland annat med olika projekt om ungdomar med problematiska livsstilar och är känd som en kunnig och engagerande föreläsare.

9 Grilldag för hela familjen Lördagen den 13 maj 2006 kl Sunds Gård, Örby, Marks kommun. Vägbeskrivning skickas efter anmälan. Välkomna till Sunds Gård i Örby, två mil sydost om Skene, för en grill-, lek och friluftsdag för alla familjehem, barn och ungdomar. Dagen kommer att vara fylld av en mängd aktiviteter som tipspromenad, skjuta med luftgevär, blåsrör och pilbåge, yxkast, köra 4-hjuling, krypa i spöktunnel, skogssafari med mera. Ingen kommer att behöva vara hungrig! Det kommer att serveras kaffe med dopp och till lunch helstekt gris, bakpotatis, grönsallad bröd och dryck. För grillningen av grisen står Sune i Sund, kanske den ende i Norden som kan konsten att grilla hela grisar och oxar! Väl mött på en familjedag som vi hoppas blir ett härligt minne! Ansvariga aktivitetsledare: Sune och Monica Larsson med familj Sune och Monica är familjehem sedan många år. De är lantbrukare med nötdjur, får, hästar och skogsbruk. Som specialitet ordnar familjen fester i Sunes lada och olika arrangemang vid Öresjöns strand.

10 Grupphandledning för familjehem Gryning Vård AB arrangerar handledning i grupp för fosterföräldrar på ett flertal platser i västra och södra delen av Västra Götaland. Grupphandledningen erbjuder fosterföräldrar möjligheter att ventilera tankar och känslor som uppdraget väcker tillsammans med andra fosterföräldrar. Ett annat syfte med handledningen är att ge fosterföräldrar en ökad kunskap och förståelse för det placerade barnets särskilda behov och belysa samspelet mellan dem själva, barnet, barnets föräldrar och socialtjänstens handläggare. Grupperna leds av erfarna handledare med bred kunskap om såväl barns utveckling som socialtjänstens och familjehemmens villkor. Grupperna träffas två timmar varannan vecka, 8 till 9 gånger per termin. Är du intresserad av att delta i en handledningsgrupp bör du kontakta den socialsekreterare eller familjehemssekreterare som ansvarar för placeringen. Vill du veta mer om handledning kan du höra av dig till: Familjehem Göteborg Familjehem Vänersborg Ingemar Widman/Annika Strid Karin Sahlin Ringstedt /

11 Vad är Gryning Vård AB? Gryning Vård AB bildades den 1 juli 2001 och ägs av kommunerna i Västra Götalandregionen. Gryning Vård AB driver 27 institutioner för barn, ungdomar och vuxna och fem öppenvårdsverksamheter. Inom företaget finns även tre familjehemsverksamheter: Familjehem Göteborg, Familjehem Vänersborg och Familjehemsresursen Skaraborg. I samarbete med kommunerna i regionen arrangerar vi utbildningar och grupphandledning för familjehem. Utbildningarna har olika innehåll och inriktning för att kunna passa så många som möjligt. Vi rekryterar även familjehem som förmedlas till kommunerna samt driver verksamheter med kontrakterade familjehem. De kontrakterade familjehemmen har lång erfarenhet, personlig trygghet, tid och tålamod för att kunna ta emot vårdkrävande barn och ungdomar. Grynings kontrakterade familjehem erbjuds omfattande utvecklingsinsatser i form av utbildning, handledning i grupp, avlastning och stöd. För att främja erfarenhetsutbytet mellan våra kontrakterade familjehem genomförs också varje år olika gemensamma sociala aktiviteter. Om Du är intresserad av att veta mer, hör av Dig!

12

13 Anmälan till utbildning Datum: Föreläsare: Namn... Antal personer... Adress... Postadress... Telefon... Mobil... Vårt fosterbarn kommer från...kommun Vår socialsekreterare heter...,,,,,,,... Innan du anmäler dig bör du haft kontakt med socialtjänsten som ansvarar för placeringen då det är socialtjänsten som står för kostnaderna. Anmälan kan skickas per brev till Gryning Vård AB, Familjehem Göteborg, Helena Nyman, Box 5154, Göteborg eller via e-post till eller per telefon till: En skriftlig bekräftelse skickas ut c:a en vecka innan temadagen.

14 Kontaktpersoner Ansvariga för familjehemsfrågor i Familjehem Göteborg är familjehemskonsulenterna Ingemar Widman, Helena Nyman och Annika Strid. Vi svarar gärna på era frågor: Ingemar Widman Tel E-post Helena Nyman Tel E-post Annika Strid Tel: E-post: Fax Adress Familjehem Göteborg Gryning Vård AB Box Göteborg Gryning Vård AB, Box 5154, Gårdavägen 2, Göteborg, Tel: , Fax:

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård Hösten 2015 våren 2016 2 Innehåll En mötesplats för familjehem!... sid 4 TEATER: Jag är ett barnhemsbarn... sid 5 Traumamedveten omsorg... sid 6

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 4 december 2010 SKL:s rekommendationer 2011 Att förstöra en barngrupp Alla barn ska ha det bra IFCO, BO, FfF och fler intressanta artiklar Välkommen

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Familjehemmet. Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 4 december 2012 Det är så mycket jag behöver veta SKL:s rekommendationer Jag blev frisk av kärlek och fler intressanta artiklar I detta nummer

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Varför är det alltid familjehemmens fel? Ett litet barn knyter an Gravid 18-åring sattes i arrest och fler intressanta artiklar

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Engagerat. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och boende www.gryning.se Engagerat Gryning vård AB

Engagerat. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och boende www.gryning.se Engagerat Gryning vård AB Engagerat En tidning om vård och behandling juni 2012 Våld mot barn i nära relationer årets Barnrättskonferens i Örebro Barn som upplevt våld hur kan deras delaktighet ökas? Stella Asylboende har startat

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Höstterminen 2006 Umgänge

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. Live Stretmo Charlotte Melander

Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. Live Stretmo Charlotte Melander Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp Live Stretmo Charlotte Melander Rapport 2:2013 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014

Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014 Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014 Konferensen riktar sig till alla er i åldern 18-35 år från en familj berörd av

Läs mer

TAK En översikt av Oasens HVB-lösning

TAK En översikt av Oasens HVB-lösning En tidning från Oasen HVB för dig som arbetar med socialt arbete Utgåva 18 2012 med ALLT under samma TAK En översikt av Oasens HVB-lösning TEMA: FAMILJ & HVB VILJAN ATT TA SIG IGENOM Tonåring i familj

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer