Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI"

Transkript

1 Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI GRUNDAT /2006 maj Tack Mats! Christina Sjögren avtackar på FTI:s vårmöte Mats Linder för hans fyra år i styrelsen det sista som ordförande. Du kan läsa mer om vad som hände på vårmötet på sidorna 4 5 och I samband med vårmötet höll föreningen sitt årsmöte och en ny styrelse utsågs. På sidorna 6 7 presenterar de nya styrelsemedlemmarna sig, och du kan läsa hur den nye ordföranden Ralph Dreilich ser på FTI och dess framtid. I detta nummer: Fem år med en tidning under förändring 2 Föreningsverksamhet vad ska det vara bra för? 3 Stort deltagande på vårmötet 4 FTI:s nya styrelse utsedd 6 Är bruksanvisningens struktur ett problem? 8 Dokumentnummer dokumentationens DNA 10 FTI:s nygamla webbplats 11 Johan Näsström hedersmedlem 12 Öppet brev till en översättninsansvarig 13 Teknikinformatör i mer än 50 år 14 Samarbete är nyckeln 15 Nya medlemmar Certifierade

2 Fem år med en tidning under förändring I början av 2001stod FTI-nytt, som denna tidning då hette, utan redaktör. Motvilligt lät jag mig övertalas av dåvarande FTI-ordföranden Pia Rydh att se till att nummer 2/2001 med ett referat av vårmötet på Electrum i Kista kom ut. Inte trodde jag då, att jag fem år senare fortfarande skulle vara tidningens redaktör. Men jag har funnit det både intressant och lärorikt att göra tidning. Till detta kommer kontakten med er läsare, som oftast är mycket givande. Under dessa fem år har tidningen gått igenom en del förändringar. En ny layout gör att tidningsidorna utnyttjas mera ekonomiskt en sida innehåller ca 30 % mer text än tidigare. På så sätt har sidantalet kunnat minskas och därmed tryckkostnaderna. Tidningens utgivningstakt minskades till att börja med från 10 (ibland 11) till 6 nummer/år. 2004, samma år som tidningen bytte namn till Teknikinformatören, beslöts att utgivningstakten skulle minskas ytterligare nu till fyra nummer/år. Medlemsmatrikeln, som tidigare publicerades en gång om året, flyttades till föreningens hemsida. Samma år beslöts också att tidningen Populär Kommunikation (6 nummer/år) från och med 2005 skulle ingå i FTI-medlemskapet. Detta kostar en del, och för att spara pengar bestämdes det att endast två nummer av Teknikinformatören nummer 1 och 3 med kallelserna till vår- och höstmötena skulle distribueras som papperstidning med Posten. Nummer 2 och 4 skulle endast vara tillgängliga på hemsidan. Läsarna skulle varskos per e-post när ett nytt nummer kommit ut. Så vitt jag har förstått, har läsarna ställt sig positiva till denna förändring. Vad kommer att hända med tidningen i framtiden? Alla medlemmar har idag tillgång till e-post och internet. Kanske kommer papperstidningen att helt försvinna och ersättas med ett elektroniskt nyhetsblad i HTML-format som når läsarna med e-post. Det ska bli spännande att se vad som händer under de kommande fem åren. Tommy Persson Teknikinformatören är främst ett forum där medlemmarna i Föreningen Teknisk Information (FTI) kan utbyta erfarenheter genom att diskutera yrket, språk, illustrationer och andra angelägna ämnen. Teknikinformatören är också en kanal där föreningens styrelse och certifieringskommitté kan informera om t.ex. möten, evenemang och certifieringsfrågor. Innehållet i Teknikinformatören är, förutom material från styrelsen och certifieringskommittén, helt beroende av det som medlemmarna själva bidrar med. Redaktionen välkomnar därför bidrag från medlemmarna. Ansvarig utgivare Ralph Dreilich Trillans Väg 41, NACKA e-post: Redaktör Tommy Persson Steglitsvägen 3 B, LUND e-post: Utgivning 4 nummer per år: feb/mar, maj/jun, sept/okt, dec. 2 Redaktionellt material sänds till tekninfo[a]fti.org.se Redaktionen ansvarar inte för insänt icke beställt material. Åsikter framförda i signerade artiklar behöver inte delas av Föreningen Teknisk Information (FTI). Innehållet i Teknikinformatören lagras elektroniskt och kan komma att bli åtkomligt via Internet eller på annat sätt. Skribenter och bildskapare måste uttryckligen meddela förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. Eventuellt utbetalt arvode inkluderar dock Teknikinformatörens rätt till elektronisk publicering. Copyright 2006 respektive skribent/ bildskapare och Teknikinformatören. För tillstånd om återgivning av artikel eller dylikt, kontakta respektive skribent/bildskapare eller redaktionen. Information såsom medlems namn, adress m.m. behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Föreningen Teknisk Information (FTI) som äger Teknikinformatören. Annonser i Teknikinformatören tas emot under antagandet att de överensstämmer med svensk norm beträffande annonspraxis. Det faktum att en annons accepteras för publicering i Teknikinformatören innebär inte att produkten/tjänsten godkänns av FTI. Pris för helsida (180 x 254 mm): kr Pris för halvsida (180 x 125 mm) eller helspalt (88 x 254 mm: kr Pris för kvartssida (180 x 60 mm) eller halvspalt (88 x 125 mm): 750 kr Pris för kvartsspalt (88 x 60 mm): 475 kr Moms tillkommer på dessa priser. Kontakta redaktionen, e-post: Det går också att annonsera på FTI:s hemsida, Kontakta FTI, e-post: Detta nummer av Teknikinformatören publiceras elektroniskt på FTI:s hemsida. Typsnitt: Adobe Garamond, Gill Sans och Myriad. är tryckt på miljövänligt papper av Elanders Berglings, Malmö.

3 Föreningsverksamhet vad ska det vara bra för? DEBATT FTI är visserligen en yrkesorganisation. Men det här skulle kunna handla om vilken förening som helst en idrottsförening eller kanske en fackligt eller politiskt inriktad sammanslutning. FTI är en typisk förening i så motto att den i mångt och mycket drivs på frivillig basis, med individer som bidrar med sin tid och sina kunskaper för att verksamheten ska fungera och även utvecklas. Information ska spridas, antingen i form av nyhetsbrev eller som tidning, eller som för vår brittiska systerorganisation, the Institute of Scientific and Technical Communicators (ISTC) båda delarna. Möten ska anordnas och beslut fattas, oftast av en vald styrelse. Verksamheten ska utvecklas och människors förmågor tas tillvara. Detta innebär framför allt en uppsjö av möjligheter för hugade medlemmar. Om du har lust, vill lära dig eller redan behärskar något så finns det uppgifter som behöver utföras. Egen kreativitet och framåtanda välkomnas och behövs. Det finns alltid utrymme för nya idéer. Är du osäker på din förmåga eller direkt säker på din oförmåga finns alltid möjlighet att lära sig, fråga andra om hjälp och prova på något nytt. Föreningsliv bjuder inte bara på möjligheter för dem som kan utan även dem som är noviser i något avseende. Till syvende och sist gagnar den enskildes insats föreningen som helhet. Och kanske kan man lära sig något nytt och vidga sina egna vyer på vägen. Ska man tydliggöra det hela, kan man finna åtminstone tre olika möjligheter för den enskilda medlemmen med ett aktivt föreningsliv: 1. Skaffa dig nya erfarenheter och kunskaper genom att delta aktivt! Visserligen är föreningsarbete många gånger oavlönat och kan därför ses som meningslöst för den enskilda individen. Men arbetserfarenhet är arbetserfarenhet, och även oavlönade insatser hör med rätta hemma i en meritförteckning. Har du layoutat en tidning så är det ju värt lika mycket även om arbetet gjorts utan betalning, tidningen kan ju alltid räknas som ett arbetsprov. Här kan dessutom skönjas en fördel med föreningsarbete; har du layoutat en tidning inom ramen för ett avlönat arbete, kan arbetsgivaren hävda att tidningen inte får spridas utanför arbetsplatsen hur som helst, inte ens som arbetsprov. Föreningar har oftast inte sådana förbud, tvärtom kan de uppskatta att en väl framarbetad publikation når så många ögon som möjligt, som en form av marknadsföring av deras väl fungerande verksamhet. 2. Få utlopp för dina talanger! Känner du att ditt jobb inte ger dig möjlighet att praktisera alla dina färdigheter och kunskaper? Då är föreningslivet en möjlighet att ta vara på det du inte får utlopp för inom arbetslivet. Kanske kan föreningslivet vara en språngbräda till något annat, en möjlighet att utveckla din karriär eller hitta ditt drömjobb. 3. Påverka föreningen i den riktning du önskar! Det är de aktiva medlemmarna som driver föreningen framåt. Många gånger kan det kännas bekvämt att beklaga sig över att föreningen man tillhör inte verkar ge något, men tyvärr blir en förening aldrig bättre än samtliga medlemmars samlade insatser. Har en fackförening inga duktiga förhandlare så kan det bli svårt att slåss för medlemmarnas rättigheter, om ingen är villig att sitta i styrelsen och delta i regelbundna möten så avstannar oftast vidareutvecklingen av föreningens verksamhet. Vad händer då om få eller inga medlemmar känner sig hugade? Jo, det finns två alternativ: 1. Historien om hönan och vetekornet för att summera den gamla folksagan om hönan som hittar ett vetekorn och ber sina vänner om hjälp med att baka ett bröd. Ingen vill hjälpa till att baka brödet, men många vill vara med och äta upp det... Så kan det sluta med att verksamheten helt enkelt avstannar, och föreningen somnar stilla in i historien som före detta förening. 2. Den nationella föreningen försvinner till fördel för en internationell eller utländsk förening. För FTI:s del skulle det kunna innebära att den amerikanska motsvarigheten, Society of Technical Communicators (STC) tar över. STC håller på att etablera olika lokala avdelningar runt om i världen. Visserligen är ett anglosaxiskt inflytande inte i sig något negativt. Men det är sannolikast att all fortsatt föreningskommunikation då sker på engelska. Något som språkmedvetna teknikinformatörer inte borde godta utan att först ta sig en ordentlig funderare. Med en större internationell organisation finns också en risk; det som är den mindre, nationella föreningens främsta fördel, nämligen möjligheten för den enskilda medlemmen att bidra med kunskaper, intresse och inflytande, minskar drastiskt. Emma Bayne 3

4 VÅRMÖTET 2006 Mötesdeltagndet var stort. Här ser vi en del av deltagarna. Årsmötesordföranden Mats Linder kan konstatera att ärsmötet givit styrelsen full ansvarsfrihet för Stort deltagande på vårmötet Mötet hölls den 17 mars, också denna gång på Kungssvanen i centrala Stockholm. Ca 70 personer deltog kanske lockade av det digra och intressanta programmet. Efter det att Mats Linder hälsat deltagarna välkomna, hölls en tyst minut för att hedra FTI-veteranen och hedersmedlemmen Lasse Forsslund som avled den 15 februari. Du kan läsa Ulf-L Anderssons minnesord på sidan 14. Om föredragen På programmet stod fem föredrag. Först ut var Urban Sikeborg från Intentia R&D som talade om vad källtextens kvalitet betyder för översättningen och inte minst för översättningskostnaden. Göran Nordlund från MAQUET Critical Care hade fått förhinder, och med kort varsel hoppade Mats Insulander in. Utan hjälp av något åskådningsmaterial lyckades han ändå ge lysnarna en god inblick i hur företaget hade genomfört övergången från traditionell publicering av trycksaker till databaspublicering. Anne Andréasson från Adobe Systems Nordic berättade hur PDF-formatet och programmet Acrobat, som skapar formatet, används för att skicka dokument mellan datorer. Åke Rullgård uppehöll sig vid en av sina käpphästar, nämligen betydelsen av att korrekta dokumentnummer används konsekvent. Han gav också exempel på såväl goda som varnande exempel han stött på. Det femte och sista föredraget utgjordes av en presentation av FUGS, FrameMaker User Group Sweden, och hölls av dess ordförande Åke von Schantz. Från idémarknaden Det fanns sju stationer på idémarknaden. Lena Ericsson och Katarini Petrin från Protang tog upp ämnet on-line hjälpsystem och hur man konstruerar användarvänliga sådana. Ska bruksanvisningen fungera som en lärobok eller uppslagsbok, eller bådadera? Detta ämne togs upp till diskussion av Ulf-L Andersson, ULA. Vad ställs det för krav på bilder vid grafisk produktion? Vilka är programmen och formaten 4

5 VÅRMÖTET 2006 Från idémarknaden: Nicholas Hill från finska STD i berättartagen Karl-Eric Backmann lyssnar inresserat. Från idémarknaden: ULA leder diskussionen ämnet är Bruksanvisningen: Lärobok eller uppslagsbok? man använder? Om detta talade Katarina Åberg från db Grafiska. Åke Rullgård följde upp och utvecklade sitt föredrag om vikten av korrekta dokumentnummer. Mats Linder knöt (som representant för Sveriges Facköversättarförening, SFÖ) an till Urban Sikeborgs föredrag om vad som är kvalitet i översättning och hur denna beror av källtextens kvalitet. Leif Dahl berättade om vad som gjorts, och kan göras, med FTI:s hemsida. Mats Insulander ledde en diskussion om hur vi ska bli fler i FTI. Dokumentation Ulf-L Andersson, ULA, utvecklar ämnet Bruksanvisningen på sidan 8. Åke Rullgård skriver mer om Dokumentnummer på sidan 10. Leif Dahl berättar om FTI:s hemsida på sidan 11. På medlemsarean på hemsidan kan du läsa om innehållet i det föredrag som Urban Sikeborg höll om Källtextens kvalitet. Du kan också läsa om Konsten att göra hjälpsystem från idémarknaden. Från årsmötet Mats Linder öppnade mötet och kunde konstatera att detta var behörigen kallat. Efter det att 2005 års verksamhetsberättelse, ekonomiska rapport och revisionsberättelse hade föredragits och godkänts, beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för Till FTI-ordförande efter Mats Linder valdes Ralph Dreilich, Databokförlaget Grade. Han valdes för ett år. Till styrelseledamöter för två år valdes Leif Dahl, Infotiv, och Staffan Westbeck, Excosoft. Emma Bayne, Lars Biärsjö, Mats Insulander och Lars-Göran Nilsson sitter kvar i styrelsen ett år till, medan Thomas Härdelin och Anna Yngman avgår. I Annas ställe invaldes Christina Sjögren för ett år. Till valberedning utsågs Mats Linder, Mats Insulander och Jerker Thorell. Till revisorer för två år utsågs Ivona Kobiela och Michael Pargman. I certifieringskommittén invaldes Karin Gärdegård för ett år. Roland Kristiansson omvaldes för ett år. Göran Goldring stannar kvar ytterligare ett år. Johan Näsström utnämndes till hedersmedlem. Se separat artikel på sidan 12. Beslut togs att årsavgiften för 2007 ska vara oförändrad, 485 kr. Du kan läsa det fullständiga protokollet från årsmötet, liksom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten för 2005, på medlemsarean på hemsidan. Tommy Persson 5

6 NYA STYRELSEN FTI:s nya styrelse utsedd Nya i styrelsen är Ralph Dreilich, ordförande, Leif Dahl och Staffan Westbeck, ledamöter. Den nya styrelsens konstituering Direkt efter vårmötet samlades den nya styrelsen för att konstituera sig. Resultatet blev som följer: Ordförande: Ralph Dreilich Vice ordförande: Christina Sjögren Kassör: Lars-Göran Nilsson Sekreterare: Mats Insulander Styrelseledamöter: Emma Bayne, Lars Biärsjö, Leif Dahl och Staffan Westbeck. *** De nya styrelsemedlemmarna presenterar sig Ralph Dreilich, Grade AB, Stockholm, ordförande I FTI-sammanhang är jag ny, medlem sedan 2005, men i teknikdokumentationskretsar var jag med och bildade FrameMaker User Group Sweden (FUGS) 1998 och var styrelsemedlem i två år. Jag började skriva manualer och utbildningsmaterial 1991 och sedan 1995 har jag arbetat som skribent, redaktör och förlagsansvarig. Jag bor i Nacka där jag rör mig flitigt ute i naturen skidor och långfärdsskridskor på vintern och löpning på sommaren. Min personliga målsättning som ordförande för FTI är att förvalta och vidareutveckla befintliga föreningskontakter och försöka bredda FTI:s intressegrupp. Tel: E-post: Leif Dahl, Infotiv AB, Göteborg, styrelseledamot Sedan en tid arbetar jag som teknikinformatör på Infotiv, med uppdrag på Scania i Södertälje. Genom åren har jag hunnit med några olika anställningar och uppdrag. Förpackningsmaskiner, personbilar och lastbilar är produkter jag beskrivit. Mestadels har det blivit information till tekniker samt serviceinstruktioner och utbildningsmaterial. Men även en del marknadsinformation. Jag har ett förflutet som servicetekniker i 10 år och sedan nästan lika länge som egen företagare i grafiska branschen. Därefter var jag redo att beskriva tekniken. Det har blivit dryga 25 år och ett antal kurser för att möta kraven på marknaden. Den senaste tiden har jag mer och mer intresserat mig för gränssnitt mellan människa och maskin. Ett spännande område. Tel: E-post: Staffan Westbeck, Excosoft AB, Stockholm, styrelseledamot Mina första kontakter med dokumentationsprojekt var på dataföretaget Digital Equipment när företaget introducerade kontorsinformations-systemet ALL-IN-1 i början på 80-talet och all dokumentation skulle finnas på lokala språk. Sedan 1999 är jag verksam på Excosoft AB som utvecklar produkter och systemlösningar för hantering av teknisk information med konfigurationsstyrning, single sourcing och översättning till många språk som specialitet. På senare tid har mina uppdrag fokuserat på konverteringsproblematik i olika former, t.ex. från MS Word och PDF till olika former av XML-baserad information. Jag bor i Spånga och är en friluftsmänniska med fokus på skärgård (segling och långfärdsskridsko) och fjäll (telemark). Tel: E-post: 6

7 NYA STYRELSEN Förändringen är konstant Ralph Dreilich, FTI:s nye ordförande, har ordet. Som medlem sedan lite drygt ett år tillbaka och nytillträdd ordförande i FTI, kände jag att mina kunskaper om föreningen var tunnsådda. Med stor nyfikenhet och mängder av frågor, började jag att gå igenom nästan allt arkiverat material samt FTI-nytt och Teknikinformatören på vår webb. En fantastisk tidsresa på 40 år, wow! Nu känner jag mig trygg i min kunskap och är insatt i aktuella ärenden och förstår bakgrunden till olika styrelsebeslut. Jag måste i detta sammanhang passa på att tacka Mats Linder för det förnämliga städjobbet i arkivet samt sammanställningen av alla rutiner som en FTI-styrelse behöver känna till. Tack så mycket! Det är en omfattande kunskapskälla vi har i föreningens webbarkiv, alla rapporter från intressanta föredrag och artiklar. Det är förvånansvärt att det mesta fortfarande är aktuellt och matnyttigt. Det är verkligen ett mervärde att ha tillgång till, och en guldgruva av bra idéer och uppslag. När jag tittar på de frågor och problem som styrelsen och föreningen arbetat med genom åren, återkommer ett flertal år efter år, och de är fortfarande aktuella idag. Medlemsvärvning Medlemsengagemang Intressegrupper Certifiering Tävlingar och utmärkelser Samarbete med andra organisationer Ambitionen att utvecklas och förbättras är nödvändig i en livaktig förening, och den finns där hela tiden. Att intensiteten varierar, är naturligt med tanke på tillgänglig tid och drivkraft hos medlemmarna. Styrelsen har ambitionen att upprätta en genomgripande långsiktig handlingsplan. Att samla alla goda idéer på ett ställe, så att vi kan planera och orka med att genomföra dem. Se planen som ett ramverk för styrelsen och föreningen att arbeta utifrån och inte som en färdig lösning förändringen är ju konstant. Det vi prioriterat att börja med, kan sammanfattas i följande punkter. FTI:s kommunikationsstrategi Medlemsrekrytering Hur skapar vi mervärde för våra medlemmar? Med detta vill jag förmedla att styrelsen är redo att ta sig an det nya verksamhetsåret. Ha en skön sommar! Ralph Dreilich Aktuell information från styrelsen Styrelsen håller på att sammanställa en pool av föredragshållare till våra sammankomster. Tanken är att även kunna vidarebefordra förfrågningar från andra organisationer och att utbyta kontakter internationellt. Hör av er med namn på bra föreläsare och intressanta ämnen. Skicka till När vi ändå är inne på föreläsningar, så finns det många önskemål om att bjuda in JoAnn Hackos. Vi håller på att sondera möjligheterna för ett sådant arrangemang och letar även efter medarrangörer. Höstmöte Det känns lite konstigt att flagga för höstmötet nu när våren fått ordentlig fart och sommaren står för dörren. Datumet är spikat till torsdagen den 26 oktober. Boka i kalendern redan nu! Plats och program återkommer vi med. INTECOM För er som inte är bekanta med INTECOM (The International Council for Technical Communication) så bildades denna paraplyorganisation 1970 bland annat med FTI som pådrivare. Föreningens främsta fokus är att bistå vid startandet av organisationer för teknikinformatörer, framförallt i de nya EU-medlemsländerna. Varje år hålls ett årsmöte och var fjärde år anordnas en internationell konferens. INTECOM har initierat flera dokument och riktlinjer, bland annat Code of Good practice som kommer att publiceras i nyöversättning till svenska på FTI:s hemsida inom kort. Rekrytering till INTECOM Vi efterlyser en delegat som kan representera FTI inom INTECOM. Det finns även två lediga platser i styrelsen, PR-ansvarig och vice ordförande. Som delegat för FTI fungerar du som en länk mellan styrelsen i INTECOM och FTI. Främst ska du kommunicera nyheter mellan föreningarna och kunna närvara vid årsmötet, som i år hålls den 22 juni på Guernsey. Som PR-ansvarig i INTECOM-styrelsen ansvarar du för sammanställning och framtagning av material och spridning av information som gäller INTECOM. Du bör vara uppdaterad på de senaste trenderna inom yrkesgruppen och förstå och bidra till visionen för INTECOM. Som vice ordförande i INTECOM-styrelsen ska du avlasta och kunna ersätta ordföranden om så behövs och även agera som föreningens talesman. Du bör vara uppdaterad på de senaste trenderna inom yrkesgruppen och förstå och bidra till visionen för INTECOM. Intresserad? Hör av dig till senast fredagen den 2 juni. TCeurope TCeurope bildades 2002 som en paraplyorganisation för europeiska teknikinformationsorganisationer och består idag av organisationer från sju länder, däribland FTI sedan Forts. på sista sidan 7

8 FRÅN VÅRMÖTET Text och bild: Ulf-L Andersson, ULA Är bruksanvisningens struktur ett problem? Tydligen tyckte arrangörerna för FTI:s vårmöte så, eftersom de bad mig att ta upp och diskutera frågan på idémarknaden. Det jag först tänkte på var problemet att bruksanvisningar oftast används som uppslagsböcker men snarast är utformade som läroböcker med ganska primitiva sökmöjligheter. För enkla bruksanvisningar spelar detta kanske inte så stor roll, men för komplexa produkter kan det ge användaren problem. Både detta och andra struktur- och presentationsproblem i bruksanvisningar kan dock vara avgörande för hur väl själva produkten fungerar ute hos användarna. Den struktur man oftast tänker på när det gäller bruksanvisningar och instruktioner är steg-för-steg-strukturen. Man sätter upp de nödvändiga operationerna i tur och ordning. För mycket enkla produkter kan detta räcka. Men mer komplexa produkter kan kräva andra kompletterande strukturer. Bruksanvisningar till sådana produkter behöver inte bara mikrostrukturer (steg-för-steg) utan också makrostrukturer som ska underlätta för användarna att finna de instruktioner som behövs i en viss situation. Ett arbetsredskap När man väljer strukturer för en bruksanvisning, bör man ta hänsyn till att denna är ett arbetsredskap. Ett sådant bör anpassas till användarna och de situationer där de ska användas. Bruksanvisningen ska inte bara vara begriplig utan också lätt att hantera när den används. En sak är klar: det finns ingen struktur och inget medium som fungerar till allt. Att välja struktur kräver en noggrann analys av förutsättningarna. Mikro- och makrostrukturer Den mest använda strukturen i en bruksanvisning är den kronologiska, dvs. arbetsstegen presenteras i den ordning de ska utföras. Denna struktur ska man naturligtvis utnyttja. Men den räcker inte som den enda strukturen. För mer komplexa produkter finns oftast ett antal olika saker användaren kan behöva göra, sällan i en viss bestämd ordning. Den kronologiska strukturen kan användas på mikroplanet, men andra kan vara mer lämpliga på makroplanet. Nivåstruktur kan vara till god hjälp när den kronologiska strukturen inte är tillräcklig. Användaren kan med dess hjälp komma in i materialet i olika nivåer (ram, block, detaljer). Ram- och blockleden kan göra det lättare att finna vad som kan göras och att hitta detaljinstruktionerna. En annan användbar struktur kan kallas viljestruktur, där man strukturerar materialet efter vad användaren vill göra. Detta kan verka vara det samma som vad man kan göra med produkten. Men ser man det hela från användarens synpunkt, blir strukturen ofta helt annorlunda. En närliggande strukturtyp är prioritetsstrukturen där materialet är anpassat efter t.ex. hur snabbt man behöver det (sekund-, minut- eller timinformation). Sekundinformationen ska kanske dyka upp på bildskärmen, minutinformationen kan finnas i en manual och timinformationen ligger kanske på en CD i form animerade övningar. Valstruktur (t.ex. flödesplan) kan vara bra när användaren inte ens på makroplanet vet vad som ska göras. Användaren kan ledas fram till lämpliga åtgärder med frågor. Ofta används denna struktur för felsökning, men den kan också fungera bra i andra sammanhang. Att leta sig fram till funktioner i komplexa dataprogram skulle kunna underlättas med flödesplaner på olika nivåer. I en sekvensstruktur har man instruktioner för sekvenser av funktioner i stället för separata instruktioner för varje funktion i sig. Då kan visserligen samma instruktion förekomma på många ställen, men användaren får den i ett större och kanske begripligare sammanhang. Att materialet härigenom blir mer omfattande, gör kanske inte så mycket om det ligger i elektronisk form. Anpassa till sökmetoder Både erfarenhet och undersökningar visar att bruksanvisningar ofta, eller kanske till och med oftast, används som uppslagsböcker. De sökmetoder som därvid används skulle kunna sammanfattas som: temasök, ordsök och igenkänningssök. Vid temasök kan användaren leta i t.ex. innehållsförteckningen. Vid ordsök utnyttjar användaren index (sakregister). En klar fördel är om detta då innehåller användarens ord och inte bara de ord skribenten råkat använda. För att göra ett bra sakregister krävs fantasi, så att man verkligen får med de ord användarna kan söka efter. Igenkänningssök är en vanlig metod bland användare av bruksanvisningar (används vanligen så att man bläddrar igenom materialet till dess man finner något som verkar beröra det problem man försöker lösa). Däremot verkar 8

9 FRÅN VÅRMÖTET Användningsfrekvens Omfattning på arbetsuppgiften (liten stor) Användarens erfarenhet (nybörjare expert) Användningsfrekvens Omfattning på arbetsuppgiften (liten stor) Användarens erfarenhet (nybörjare expert) Abstraktionsnivå Arbetsuppgiftens komplexitet Krav på precision Krav på snabbhet Hanteringssituation (enkel komplex) Typ av hantering (konkreta handgrepp tankeoperationer) Multidimensionellt diagram med nio faktorer som är viktiga när man väljer strukturer till bruksanvisningar (lägsta värde på axlarna i origo). Dessa faktorer påverkar naturligtvis också mycket annat i bruksanvisningar än strukturerna (t.ex. hur mycket det kan vara värt att satsa på en viss bruksanvisning). medvetenheten om metoden inte så utbredd bland informatörer som arbetar med bruksanvisningar. Om man utformar bruksanvisningar så att användarna kan känna igen sin egen problemsituation, t.ex. med hjälp av skärmbilder eller exempel, ökar chansen att de finner rätt. Även om exemplen eller skärmbilderna inte exakt stämmer överens med användarens situation, kan de hjälpa på vägen fram till en lösning. Information för igenkänningssök är fortfarande starkt underutvecklad, men den skulle kunna vara användbar i många sammanhang. Hjälp-information för dataprogram är t.ex. oftast utformade för ordsök och ställer stora krav på att användaren vet vilka begrepp som ska sökas. I extremfall måste man veta hur man ska lösa sitt problem för att finna motsvarande information. Kanske skulle någon form av visualiserat igenkänningssök fungera bättre. Maskinstyrd struktur I många moderna produkter går det att lägga in instruktioner eller annan information till användaren. Dessa instruktioner kan också struktureras av produkten. Här är ett par metoder: Maskinen eller programmet tillåter endast att användaren kommer åt den information som är relevant i det aktuella läget. Om möjligt tas därvid också hänsyn till vilka steg man passerat fram till detta läge. Maskinen ger löpande information till användaren (inte nödvändigtvis i text på teckenruta). Bruksanvisning i form av expertsystem som kan föra en dialog med användaren. Nio viktiga faktorer Det finns många faktorer som påverkar vilka strukturer som kan vara lämpliga för en bruksanvisning. Här är en genomgång av de viktigaste: Abstraktionsnivå Arbetsuppgiftens komplexitet Krav på precision Krav på snabbhet Hanteringssituation (enkel komplex) medicinteknisk utrustning i operationsrum hemmabiosystem navigator bilradio Typ av hantering (konkreta handgrepp tankeoperationer) Typdiagram för fyra olika produkter. Observera att olika produkter inom samma produktgrupp kan ge delvis skilda mönster på grund av att de är olika utformade. Diagrammet är användbart både för att det tvingar informatören att tänka igenom förutsättningarna för bruksanvisningen och för att det kan konkretisera dem när man diskuterar utformning med andra (t.ex. beställare). 1. Omfattning på arbetsuppgiften. En större arbetsuppgift kräver en tydligare struktur med bättre översikt och sökmöjlighet. 2. Typ av hantering. Konkreta handgrepp kan kräva en annan struktur än om arbetsuppgiften också innefattar tankeoperationer. Den senare ställer t.ex. ofta krav på tydligt presenterade alternativ. 3. Hanteringssituation. En komplex hanteringssituation ställer större krav på en tydlig struktur. 4. Arbetsuppgiftens komplexitet. Själva arbetsuppgiften kan vara komplex även om den omgivande hanteringssituationen inte är komplex. Detta ställer krav på en tydlig och uppdelad struktur. Än viktigare om både arbetsuppgiften och hanteringssituationen är komplexa. 5. Krav på snabbhet. När något snabbt måste åtgärdas, t.ex. på grund av fara eller stora kostnader, ställs stora krav på en lättillgänglig struktur. Kanske behöver bruksanvisningen vara integrerad i produkten. Har man bättre tid på sig, blir det inte lika allvarligt om man behöver slösa tid på att leta efter information. 6. Krav på precision. Beroende på hur precisionen ska uppnås för produkten i fråga, kan det vara viktigt hur strukturen i bruksanvisningen underlättar precisionsarbete. (Ett mycket enkelt exempel: användaren ska inte behöva vända blad i bruksanvisningen mitt i en viktig arbetssekvens.) Forts. på sid. 12 9

10 FRÅN VÅRMÖTET Dokumentnummer dokumentationens DNA Åke Rullgård sammanfattar här sitt föredrag vid FTI:s vårmöte den 15 mars Nödvändiga metadata för dokument 1. Varje grundelement i dokumentationen såsom textsidor, ritningar, CD-skivor ska märkas med följande dokument-dna (=Dokumentationens Nödvändiga Attribut): a) Globalt unikt dokumentnummer b) Revisionsindex c) Uppgift om ursprung, t.ex. företag, författare d) Sidnummer enligt formatet sidnr/totalt antal sidor. e) Språkversion i tillämpliga fall CD-skivor märks på motsvarande sätt och så att det av varje CD framgår hur många CD som ingår. 2. Dokument, ritningar m.m. sparas under filnamn som lämpligen består av dokumentnummer enligt 1a) följt av dokumentets titel. Det är lämpligt att bygga upp filnamnet så att det även innehåller uppgifterna 1b) 1e). Exempel på filnamn: ård61051rev1sammanf Dokumentnummer - Dokumentationens DNA vid FTIs möte ASX Rev2Skötselanvisning för hydraulaggregat, eng Filnamnet ska finnas på varje sida, även den första, av varje dokument eller ritningssats, lämpligen som sidfot. Varje CD-skiva som ingår i dokumentationen ska märkas på motsvarande sätt. 3. Uppgift, helst på varje sida/ritning/cd, om vilket sammanhang varje dokument, CD-skiva e.d. hör hemma i, t.ex. projektnummer/projektnamn/produkt. Teknikinformatörens ansvar a) Teknikinformatören ansvarar för att den dokumentation han/hon producerar förses med fullständig dokument-dna. Kräv system för dokumentnummer och filnamn från uppdragsgivarna! b) Dokument-DNA, Dokumentationens Nödvändiga Attribut, är en viktig del av informationsdesign. c) Bristfälliga metadata för dokument förekommer alltför ofta och det leder till att dokumentationen blir osäker, svårhanterlig och nästan värdelös. Teknikinformatören kan hjälpa till att förbättra situationen. Utfärdaren ansvarar för märkning av varje dokument med unik identitet och specifikation av vilken dokumentation som gäller. Användaren ansvarar för kontroll av att erhållna dokument stämmer mot utfärdarens specifikation av gällande dokument. Mera om dokumentnummer Dokument-DNA är nyckeln till det papperslösa kontoret. Den 17 mars 2006 hade jag nöjet att få delta i STD:s vårmöte i Tammerfors. STD är FTI:s systerförening i Finland. STD har sitt stora möte på hösten så det var inte så många mötesdeltagare i detta vårmöte. Programmet bestod av en genomgång av EU:s maskindirektiv (MD), presenterat av Peter Hadwiger en konsult från Tyskland, och min presentation om dokumentnummer, samma som vid FTI:s vårmöte den 15 mars Det finns många beröringspunkter mellan maskindirektivet och dokumentidentiteter, bl.a. och inte minst kravet från MD om spårbarhet av dokument och därmed de produkter och varor som dokumenten avser. Jag rekommenderar att FTI vid t.ex. höstmötet 2006 inbjuder *** någon MD-expert för genomgång av maskindirektivet, som varje teknikinformatör måste ha god kännedom om. Direktivet är under omarbetning och den nya varianten torde bli klar före FTI:s höstmöte. Åter till min käpphäst, dokumentnummer och andra metadata. Jag har under ett par veckor i mitten av mars 2006 fått tillfälle att predika om detta ämne på tre ställen,: vid FTI:s vårmöte, vid Mälardalens högskola i Eskilstuna och nu senast vid STD:s vårmöte Vid alla dessa tillfällen har jag upplevt det som om ämnet tycks förvåna många åhörare. Ämnet är tämligen trivialt men trots det mycket viktigt. Jag har under de senaste två åren erfarenhet av ett par dokumentationsprojekt inom området industriella anläggningar, där avsaknaden av god standard när det gäller dokumentnummer försvårat och fördyrat 10

11 FRÅN VÅRMÖTET dokumentationsarbetet avsevärt. I ett av fallen var det nära att en certifiering av en anläggning och tillhörande CE-märkning inte kunde genomföras på grund av att dokumenten inte kunde spåras på ett tillfredsställande sätt. Efter mycken möda med övertalning av underleverantörerna att dessa måste förbättra sin dokumenthantering, blev det möjligt få fram nödvändiga och tillförlitliga dokument för certifieringen. Bristerna i dokumentnummer finns hos många, och alltför många, komponent- och apparatleverantörer vilket gör att arbetet med att sammanställa anläggningsdokumentationen försvåras och fördyras. Kraven från slutkunderna har också ökat kraftigt under senare år när det gäller kvaliteten på dokumentation. Ett mycket färskt exempel fick jag i slutet av mars 2006, dvs. efter min missionsvecka om dokumentnummer. Det gäller dokumentation för en anläggning för stålframställning, där kraven på dokumenthanteringen inklusive id-nummer har ökat ytterligare. Jag har undersökt vissa underleverantörers dokumentation på Internet och funnit att vissa inte kan komma ifråga just därför att deras apparatdokumentation inte fyller kraven som ställs på dokumentnummer och märkning av alla handlingar. De rekommendationer som jag framfört i mina föredrag visar sig stämma helt med kundens krav och detta känns rätt bra alldenstund kundkraven och mina rekommendationer är tillkomna helt oberoende av varandra. Någon kanske anser att mina krav på metadata som dokumentnummer är betingade av att mina uppdrag oftast avser dokumentation av stora industriella anläggningar. Sådan dokumentation består dock till stora delar av dokumentation om ingående komponenter av olika slag alltifrån enskilda ventiler, pumpar, el-motorer till delsystem såsom hydraulikaggregat, kylutrustningar, frekvensomvandlare o.d. Alla dessa delar måste ha en dokumentation som uppfyller samma höga krav på identifiering för att den totala dokumentationen ska bli tillförlitlig och därmed få en hög kvalitet. Som jag framförde vid FTI:s vårmöte den 15 mars 2006 har varje teknikinformatör ett ansvar i att se till att den dokumentation som produceras förses med fullgoda id-uppgifter, som möjliggör säker spårning av dokumenten och enskilda delar av dessa. Åke Rullgård FTI:s nygamla webbplats Sedan sist I samband med höstmötet i Eskilstuna (november 2005) hade vi en station på idémarknaden, där medlemmarna kunde tycka till och önska sig information som är lämplig att ha med på FTI:s webbplats. Det blev en hel del, och det har presenterats i Teknikinformatören 4/2005. Läs där och kom med dina funderingar för en fortsatt förbättring. Styrelsen har funderat och prioriterat bland förslagen. Dessutom är många av förslagen av sådan art, att du som medlem behöver aktivera dig och komma med bidrag för att förgylla vår webbplats. Information om vad en teknikinformatör kan göra bör vara ett måste, eftersom vi ska vara en allmän annons för medlemmarna. Ett arbete pågår på TCEurope för att kartlägga området. Yrket har förändrats ganska mycket de senaste åren. Dessutom har vi fått två förslag på översättning av Code of Good Practise översatt till svenska. Tack! Vad vill vi nu? Efter vårmötet i Stockholm har vi kompletterat önskelistan med ett dussin nya punkter. 1. Kurstips 2. Automatisk uppdatering av ändringsdatum 3. Uppdaterade länksamlingar 4. Litterturtips 5. Medlemstips 6. Nyheter 7. Programuppdateringar 8. Blogg 9. Sökmotoroptimering 10.Klotterplank 11.Länkar till medlemmarnas webbplatser 12.Kuriosa, dålig/bra teknikinformation En del kan gå in i de tidigare, medan andra är helt nya. Man kan märka en liten dragning åt teknikorientering som till exempel sökmotoroptimering och uppdatering av ändringsdatum. Även detta är viktiga bitar i webbygget. Det är också några saker som visar på ett behov/önskemål om medlemsaktivering. Blogg och klotterplank är sådana. Kring bloggen var resonemanget sådant, att någon medlem med extra skrivklåda kan åta sig att knappa ner funderingar under en tid för att sedan lämna stafetten till någon annan och så vidare. Alltså: Vem vill börja? Sedan förra gången har Mats Linder förtjänstfullt städat upp bland gammalt skräp och fått en bättre funktionalitet. Men än finns det mycket att göra. Styrelsen har påbörjat arbetet med att förbättra informationen i allmänhet och webbplatsen i synnerhet. För att detta arbete ska gå framåt, vill vi ha dina synpunkter så att du och dina kollegor får ut det mesta möjliga av FTI. Leif Dahl 11

12 FRÅN VÅRMÖTET Forts. från sidan 9 7. Användarens erfarenhet. Den som är van vid en arbetsuppgift kan ändå behöva information, om än i en annan form och omfattning än den ovane (t.ex. checklista, datablad eller spridbild i stället för en fullständig bruksanvisning). Användaren kan också vara van vid en viss struktur på instruktionerna och kan få problem att finna material med en annan struktur, även om denna skulle vara teoretiskt bättre. 8. Abstraktionsnivå. Ju mer abstrakt produkt (t.ex. programvara), dess viktigare med en tydlig och konkretiserad struktur. 9. Användningsfrekvens. Framför allt är det viktigt att se upp med produkter eller funktioner som används sällan. Då är behovet av bruksanvisning större liksom behovet av en lättsökt struktur. En snabb analys av dessa nio faktorer kan ge en indikation på hur viktig strukturen för en viss bruksanvisning är och vilka problem strukturen bör försöka lösa. Naturligtvis måste man också ta hänsyn till hur viktig och dyrbar hanteringen av produkten är. Ju viktigare och dyrbarare, dess mer kan man tjäna på att ha ett väl fungerande och lätthanterligt arbetsredskap: en väl strukturerad bruksanvisning (på papper, i elektronisk form eller inbyggd i produkten). Det finns mycket utvecklingsarbete kvar att göra för att finna hanterbara strukturer, inte minst för att förbättra sökbarheten i elektroniska medier, t.ex. att bättre utnyttja visuella strukturer. Sänd gärna kommentarer på artikeln till: Ulf-L Andersson, ComEd ab Johan Näsström hedersmedlem Johan Näsström utsågs till hedersmedlem i FTI på årsmötet. Johan tog journalisthögskoleexamen Han var då redan utbildad ingenjör och blev därmed först med denna typ av kombinerad utbildning. Han blev medlem i FTI redan 1965 och ingick i styrelsen under sammanlagt nio år mellan 1970 och 1997, varav två år som ordförande ( ) startade och ledde han en lokal FTI-grupp i Skåne som hade en omfattande verksamhet, tills han flyttade från Skåne i slutet av nittiotalet. Mest känd är Johan kanske för sitt internationella engagemang invaldes han i INTECOM:s styrelse, där han var FTI:s representant till och med Han hedrades samma år med TCeurope Technical Communication Award. World Usability Day Why doesn t this work better? Why can t they make this easier? World Usability Day is for all the people who ve ever asked questions like these. This annual worldwide series of events, organized by the Usability Professionals Association, promotes awareness of the benefits of usability engineering and user-centered design, Earth Day style. The next World Usability Day will be held on Tuesday, 14 November 2006 World Usability Day 2005 The 36 hours of World Usability Day 2005 started with a breakfast in New Zealand and ended at DUX 2005 conference on the west coast of the United States. In between, over 115 events took place in 35 countries. Nu är det OK att skriva chip Enligt den nyligen utkomna upplagan av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) är det tillåtet att skriva chip, chippet, chippen, precis som de flesta säger när de avser ett datorchip. Den tidigare rekommenderade stavningen chips, chipset, chipsen kan dock fortfarande användas. När det gäller tunna, saltade, flottyrkokta potatisskivor heter det fortfarande chips och inget annat. Dansk läsövning Hved du hvad Bill Gates gør når bilen går i stycker???? Han lukker alle vinduer og prøver at starte igen. 12

13 ÖVERSÄTTNINGAR Öppet brev till en översättningsansvarig Hej! I slutet av förra året kunde man på Lidl köpa en fjärrkontroll med beteckningen URC20-F15DL. Dessa rader riktas till dig som ansvarat för den svenska översättningen av den medföljande bruksanvisningen. 1) Eftersom URC20-F15DL marknadsförs som en universalfjärrkontroll är det litet vilseledande att den i bruksanvisningen konsekevent benämns allmän avlägsen kontroll. När jag väl packat upp den så känns den inte så speciellt avlägsen. 2) Ni skriver att den nästan täcken all brändjärn av Television, Satelliten ta emot CBL, Kabeltelgram låda CBL, Video Domare med mera. Jag vill bara påpeka att på god svenska heter det oftast brännjärn. 3) Jag ser att det finns en knapp som enligt beskrivningen Vänder apparaten på eller bort. Den verkar inte fungera. Ingen apparat, vare sig i min närhet eller mer avlägset, vänder åt något håll när jag trycker på den knappen. 4) I avsnittet där jag tror att ni beskriver hur man sätter in batterier använder ni ibland det litet ålderdomliga ordet ackumulator. Därför finns det risk att yngre läsare inte förstår instruktionen Glida ackumulatorn täcke rygg in i ställe. 5) I ett avsnitt skriver ni Gammal anordningen tillhörde inte inne om hembiträde neka! Den meningen bör nog justeras med tanke på att hembiträden inte längre är så vanligt förekommande i Sverige. Så kallade hushållsnära tjänster är en känslig politisk fråga här. 6) Under Lära sig en Befalla kunde jag hitta formuleringen Pressa och hålla få vad man förtjänar nyckel om mer än 3 sekunden, och då frige den. Det kunde kanske uttryckas en aning tydligare? På många andra ställen talas det också om att pressa olika nycklar, vilket upplevs som litet förvirrande. 7) Under Anmärka står Du Maj pressa någon anordning nyckel för exempel TV-nyckel till slut den lära sig operation. Jag tycker mycket om det här greppet att anpassa handledningen till kunden, men jag heter faktiskt Henrik. Har jag fått fel bruksanvisning? Sammanfattningsvis vill jag tacka för en mycket underhållande skrift. Jag har noga läst igenom handledningens alla 19 sidor och inte någonstans hittat en enda mening som ger mig någon som helst hjälp att hantera fjärrkontrollen den handlar om. Jag föreslår att ni nästa gång anlitar en annan översättare. Har ni möjligen funderat på att fråga någon som har kommit i åtminstone ytlig kontakt med det svenska språket? Med vänliga hälsningar Henrik Lundström Illustration: Nils Peterson 13

14 MINNESORD Teknikinformatör i mer än 50 år En ung Lasse Forsslund håller föredrag något av FTI:s första år på 60-talet. Lasse Forsslund var yrkesverksam långt efter normal pensionsålder. Här diskuterar han på sin 79-årsdag utformning av bilder med deltagare på en ComEd-kurs. Som tidigare meddelats i Teknikinformatören avled Lasse Forsslund den 15 februari i år, 83 år gammal. Lasse var en av FTI:s grundare och hedersmedlem i föreningen. De som varit med i föreningen länge, känner Lasse nya medlemmar kan möjligen bara ha träffat på honom på föreningens 40-årsjubileum 2004 där han deltog för sista gången. Kanske kan det därför vara värt att med några ord beröra Lasses verksamhet i föreningen. Lasse var föreningens sekreterare de första åren ( ) och med i styrelsen i ytterligare tre perioder mellan 1969 och 1988, därav som ordförande Det senare året blev han president i INTECOM, den internationella paraplyorganisationen för föreningar med teknikinformation på programmet. En del av Lasses verksamhet som kanske inte är så känd, är det internationella arbete som gjorde FTI (och Sverige) känt bland teknikinformatörer i andra länder. Han var aktiv i arbetet med att starta INTECOM från mitten av 60-talet och var med i styrelsen från starten 1971 och till Dessutom bidrog han till att de tre engelska föreningarna slogs samman till en, och att föreningar startades i nya länder som Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. Från enbart fyra medlemsländer i INTECOM i en början, har antalet nu vuxit till ett dussintal. Lasse var svenskt effektiv och ville ha ordning och reda. Jag minns ett möte i Haag 1970 där vi skulle utforma INTECOM:s organisation, och de kontinentala och transatlantiska deltagarna rörde till diskussionen. Lasse bad att få in en tavla att rita på (någon sådan fanns inte i möteslokalen, men en svart tavla baxades så småningom in). Med tavlan väl på plats, ritade han upp ett schema över hur han såg en lämplig organisation. Alla instämde att så borde det vara, och skissen finns fortfarande (färglagd) på INTECOM:s hemsida. Utöver att vara lärare på mängder av kurser, hann Lasse under sin långa yrkesverksamma tid med informationsarbete inom fordonsteknik, flygteknik (flygvapnet), byggforskning, teknisk forskning, livsmedelsteknik och medicinteknik. Han skrev böckerna Att skriva tekniska rapporter och Söka teknisk information utöver de böcker av andra skribenter han redigerade och producerade. På internationella konferenser i USA och Europa deltog han ofta med föredrag. Lasse hade privatflygcertifikat vilket bl.a. gjorde det möjligt för en del av FTI:s styrelse att i stil landa på Saabs flygplats i Linköping vid föreningens första studiebesök på företaget Vi som har jobbat länge med teknikinformation, blir inte alltid så imponerade av det som numera produceras. Lasse kunde ibland inte dölja sin besvikelse över kvaliteten på modern teknikinformation. Det hände att han noterade: Om jag hade gjort så dålig teknikinformation när jag började 1950, så hade jag fått sparken direkt. Han samlade gärna också exempel på information som inte fungerade. Ibland kunde han effektivt konkretisera funktionaliteten, t.ex. när han visade upp ett stort ärr på handleden som han skaffat sig genom att missförstå en inte helt tydlig text i en bruksanvisning för en motorsåg. Lasse var en underhållande föredragshållare och föreläsare, alltid med glimten i ögat, kanske ett återsken av spexskrivandet på Chalmers i ungdomen. ULA 14

15 DEBATT Samarbete är nyckeln Vi har, med all rätt, varit rädda för outsourcing eftersom den försvårar samarbete mellan olika grupper. Men det intressanta är att vi lyckas bygga upp så höga murar mellan de olika grupperna också på den tiden när företagen var vertikalintegrerade och innehöll alla funktioner inom samma väggar. Produktionsfolket kommunicerade inte med konstruktörerna, konstruktörerna kommunicerade inte med testingenjörerna, programmerarna kommunicerade inte med hårdvaruutvecklarna och systemkonstruktörerna kommunicerade inte med någon. Rubrik och citat från Göte Fagerfjäll på Elektronik i Norden Göte sätter fingret på en lång rad utmaningar som uppstår när vi ska samarbeta mellan vanliga företag, virtuella företag, partners, konsulter, projektledare, kunder, leverantörer över såväl företagsgränser som landsgränser och tidszoner. För att kunna hantera situationen är jag övertygad om att vi bland annat behöver samarbetsportaler eller som det i bland kallas gruppwebbplatser. De viktigaste funktionerna på en samarbetsportal är: Dela alla typer av dokument check in/check ut, versionshantera och registrera metadata. Fördelen med att ha dokument på portalen är att man aldrig flyttar dokumentet utan bara länken, man riskerar inte att ha flera versioner av samma dokument. Bildbibliotek man behöver inte skapa bilder som redan finns. Listhantering alla kan ta del av informationen och även hålla den uppdaterad. Blankett/formulärbibliotek alla kan använda uppdaterade och korrekta formulär. Meddelanden anslagstavlan blir global. Uppgiftslistor man vet vem som är ansvarig vad som ska utföras och när. Händelselistor alla blir informerade. Diskussionstavlor man kan se andras frågor och svar, ställa egna frågor och få svar. Undersökningar man vet om något är bra eller mindre bra. Mötes- och dokumentarbetsytor det går att ha en hel portal för ett enskilt möte eller dokument. Aviseringar man kan hållas informerad om någon uppdaterar information. Textsökning har man glömt vad dokumentet heter eller finns så kan man söka. Det ska givetvis vara enkelt att sätta upp och administrera webbplatser för avdelningar, projekt, enskilda dokument eller möten. Med rätt tekniska förutsättningar ökar sannolikheten att kommunicera, samarbeta, överbrygga klyftor, att lyckas Om du vill ha mer information eller prova själv så är du välkommen att höra av dig. Ulf Andersson, DTP-tjänst AB Nya medlemmar 2005 Olle Blomberg, Stockholm Per Mäenpää, Nykvarn, Scania CV AB Erik Dillner, Stockholm, Ericsson AB Jerker Thorell, Uppsala, Columna Förlags AB Carolin Schwalbe Persson, Hästveda, Condesign Infocom AB Kerstin Hallenrud, Linköping, Klara Språket AB Esbjörn Eriksson, Enebyberg, Carillion Rail Sverige AB Ralph Dreilich, Stockholm, Databokförlaget Grade Claes-Göran Andersson, Hackås, CGA Information Åsa Beckman, Ystad, Multicom AB Oscar Holmberg, Huskvarna, Husqvarna AB Fredrik Karlberg, Huskvarna, Husqvarna AB Ulf Thorin, Sollentuna, Munters Europe AB Lars Oscarson, Lund, Tetra Pak Carton Ambient AB Anna Kajsa Voigt, Stockholm, OMX Technology AB Åke Pettersson, Haninge, Sörman Information & Mdia AB Elisabeth Walla, Borlänge, Dala Information AB Eva-Lotta Kalman, Rimforsa, Kalman Lab Johannes Andersson, Malmö, Protang AB Kenneth Straschko, Lund, ProTang Teknikinformation AB Pontus Dahlman, Höganäs, Foss Analytical AB Elisabeth Åkerlund, Lund, Axis Communications AB Bo Dahlborg, Arlington, USA Ulf Idesten, Åkersberga, Interaktiv Kommunikation Mats Fagerström, Karlskrona Kari Blomgren, Uppsala, ProTang Teknikinformation AB Gunvor Latva, Solna, AB Lorentzen & Wettre Helen Ashton, Stenungsund, Hogia Public Transport Systems AB Lonny Nilsson, Lund, Baldwin Jimek AB Peter Holm, Mölndal, Eriksson AB Ida Hansson Brusewitz, Stockholm Elisabeth Andersson, Malmö, Appium AB Certifierade 2005 Rune Block Mario Salutskij Mats Edvardsson Jörgen Åström Jerker Thorell 8 har förnyat sina certifieringar 15

16 RETUR TILL: Föreningen Teknisk Information Box STOCKHOLM PORTO BETALT Forts. från sidan 7 TCeurope vill öka informationsutbyte och kunskapsöverföring, förbättra utbildningar samt verka för en gemensam marknad för jobb och tjänster för teknikinformatörer. I år hölls årsmötet i Nice i slutet av mars, men ingen FTI-delegat kunde närvara. Vid mötet startade man ett projekt som går ut på att kartlägga vad den europeiska teknikinformatören egentligen gör. Det första steget är att sammanställa en enkät, och där bidrar FTI med förslag på frågor. Resultatet kommer att presenteras på Colloquium 2007 Shaping and positioning the profession. Nästa stora evenemang tcworld 2006 anordnas i samarbete med tekom, vår tyska systerorganisation, 8 9 november i Wiesbaden. Se för mer information. Ralph Dreilich Björns Blandning Som medlem i FTI får du varje år sex nummer av Björn Karlssons tidning Populär Kommunikation. Men visste du att kan få hans elektroniska månadsblad Björns Blandning gratis med e-post. Det innehåller artiklar, tips och nyheter om att arbeta med ord, bild och layout. Och så småningom också glimtar ur papperstidningen Populär Kommunikation. Gå till och beställ din gratis prenumeration. Vi är inte ensamma om att heta FTI längre Initialförkortningen FTI används också av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som vid årsskiftet 2005 ersatte bolaget Förpackningsinsamlingen. Läs mer på viktiga är inte att vara överens utan att kunna hantera oenigheten.«kg Hammar FTI Föreningen Teknisk Information The Swedish Society on Technical Communication Postadress: Box 5710, Stockholm Telefon(svarare): Fax: E-post: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Org.nummer: Medlemskap FTI är en ideell förening för alla som i olika former arbetar som teknikinformatörer och för alla andra som är intresserade av teknikinformation. Medlemskapet inkluderar bl.a: Föreningens medlemstidning Teknikinformatören, som utkommer 4 6 ggr/år, varav två nummer i tryckt form och övriga i pdf-format. Tidskriften Populär Kommunikation, som utkommer 6 ggr/år. Gratis deltagande i medlemsmötena (vår och höst), som är hel- eller halvdagsmöten med föredrag, seminarier och s.k. idémarknad. Tillträde till de lösenordsskyddade delarna av FTI:s hemsida. Indirekt medlemskap i de internationella organisationerna INTECOM (www.intecom.org) och TCeurope (www.tceurope.org), vilket bl.a. innebär rabatt på de nationella medlemsorganisationernas evenemang och tidskrifter samt gratis åtkomst till publikationer såsom handledningen SecureDoc (Användbara och säkra bruksanvisningar för konsumentvaror; beställs från FTI) och rapporten TecDoc-Net (Professional education and training of Technical Communicators in Europe). Enklast blir du medlem genom att fylla i den anmälningsblankett som finns på FTI:s hemsida. Du kan också anmäla dig per e-post, post eller fax. Adresser, se ovan. FTI:s styrelse* Ralph Dreilich (ordförande) Christina Sjögren (vice ordförande) Mats Insulander (sekreterare) Lars-Göran Nilsson (kassör) Emma Bayne, Lars Biärsjö, Leif Dahl, Staffan Westbeck (ledamöter) Revisorer* Ivona Kobiela, Michael Pargman Valberedning* Mats Linder (sammankallande), Mats Insulander, Jerker Thorell Certifieringskommitté* Göran Goldring, Karin Gärdegård, Roland Kristiansson FTI:s och Sveriges representant i INTECOM Ej utsedd f.n. Ansvarig för FTI:s hemsida Ej utsedd f.n. Redaktör för Teknikinformatören Tommy Persson Närmare presentation av styrelsemedlemmar och andra funktionärer med e-postadresser finns på FTI:s hemsida Medlemsärenden E-post: Medlemsavgifter 2006 Fullbetalande: 485 kr/kalenderår (medlemsavgift 100 kr, serviceavgift inklusive moms 385 kr) Studerande och pensionärer: 100 kr/kalenderår Företag och instutioner som vill stödja FTI:s verksamhet ekonomiskt kan bli medlemmar. V.g. kontakta styrelsen, e-post: Certifieringsavgift: 300 kr/3 år * Personuppgifter gäller fr.o.m. årsmötet 2006

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Besviken på din nya apparat?

Besviken på din nya apparat? Tips för konsumenter Besviken på din nya apparat? Är felet kanske bruksanvisningens? Har du hittat den? Har du läst den? Har du förstått den? Föreningen Teknisk Information FTI Allt fler produkter, från

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff.

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff. Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års. 1. Mötets öppnande - Mötet öppnades av vice ordföranden Lars Sjöberg som även hälsade

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari Ärade medlemmar, Välkomna till ett nytt spännande SAST-år! Nu kör vi igång med vårt första Q-möte för i år och inbjuder alla medlemmar till Årsmötet. Kom och lyssna till berättelsen över året som gått

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Rapport om ITiS projektet Världsdelarna Karlshamns Montessoriskola 2001 Marie Andersson Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Handledare: Ulf Ivarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning..

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

CAMINO. magasinet FÖR hållbar livsstil

CAMINO. magasinet FÖR hållbar livsstil CAMINO magasinet FÖR hållbar livsstil Prislista & utgivningsplan 2010 Caminoredationen: Johanna Stål, Caroline Petersson, Tobias Jansson & Ingemar Gustafsson Vilken väg väljer du för att synas? Vad händer

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Curriculum Vitae Jenni Wallin

Curriculum Vitae Jenni Wallin Curriculum Vitae Jenni Wallin Jag är en erfaren teknisk skribent som arbetar främst inom data- och telekomområdet, men jag arbetar även med material för andra tekniska produkter som mätinstrument, dataspel,

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.1 2011 Vintern går mot sitt slut och solen börjar värma gott. Ett nytt orienterings år har börjat. I lördags var jag på vårens första orienterings aktivitet i Uppsala. Skogsflickorna hade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02 Fördelning: Handläggare Jan Kovacs 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Erika Weddfelt Svenåke Ericson Sune Pettersson

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer