Anbud: projektledning coastal culture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbud: projektledning coastal culture"

Transkript

1 Anbud: projektledning coastal culture 1

2 Bakgrund Nordic Surfers har med bakgrund av Alexandersonsinstitutets anbudsförfrågan angående upphandling av projektledning för Coastal Culture sammanställt detta anbud. Detta dokument är en genomförandeplan som beskriver hur Nordic Surfers ser på processen med att vidareutveckla vision och mål, att etablera och utveckla kontaktnät, att hantera relationer till samarbetspartner, att bidra till samverkan och regional utveckling, att integrera affärsutveckling, att utarbeta varumärkes-, finansierings- och marknadsföringsstrategi samt process för dokumentation i samband med genomförandet och avetableringen av Coastal Culture. Dokumentet visar även på Nordic Surfers och projektledarnas kompetens, förmåga och kapacitet att leda projektet och att fungera som business coacher inom ramen för CRED:s inkubatorverksamhet. Nordic Surfers Nordic Surfers är ett företag som har sitt säte i Varberg. Nordic Surfers har följande tre affärsområden: Koncept- och idéutveckling Nordic Surfers skapar, designar och bygger innovativa varumärkesupplevelser med högt associationsvärde. Våra idéer bygger på att skapa mötesplatser där vi kombinerar ett högt deltagande med spektakulära och publikvänliga inslag. Genom att skapa nya sammanhang och inbjudande miljöer vill vi överbrygga gränsen mellan åskådare och deltagare. Event Nordic Surfers erbjuder tjänster inom eventproduktion. Genom stor erfarenhet av genomförandet av olika former av event kan Nordic Surfers ta hand om allt från tillståndsansökan, val och säkerställning av plats, arenabygge, personalrekrytering samt val av attraktioner och aktiviteter. Nordic Surfers planerar, marknadsför, arrangerar, koordinerar och städar upp efteråt. Vi förvandlar kundens goda idé på pappret till ett exceptionellt event på plats. Konsultering Nordic Surfers breda kompetens innebär att företaget kan erbjuda allt från projekt- och produktionsledning till att designa, konstruera, bygga, programmera, filma, skriva och vidareutveckla idéer. Vi är uppdaterade med den senaste tekniska och sociala utvecklingen och vi brinner för att skapa upplevelser av nya fenomen. 2

3 Projektledare Kompetens, förmåga och kapacitet att åta sig uppdraget. Nordic Surfers anbud omfattar projektledning av Erik Ruth och Kristjan Sigurdarson. Projektledarna har tillsammans stor kompetens inom det område som Alexandersoninstituet efterfrågar. Erik och Kristjan startade under 2010 Nordic Surfers och har bl.a. tidigare varit verksamma som projekt- och produktionsledare inom eventbranschen för kunder som Apple, Telia, Samsung, Aftonbladet. (Se bilaga 1). Genom tidigare projekt och erfarenheter har projektledarna en mycket god förmåga att fånga upp och vidareutveckla idéer vilket skapar goda förutsättningar för att kombinera uppdragsgivarens inkubatorverksamhet i uppdraget. Under den tid som Nordic Surfers varit verksamt har tre större evenemang genomförts. Följande case visar på projektledarnas förmåga att ha ett helhetsgrepp vid genomförandet, rollen som projektledare samt organisationens kapacitet. Urban Cable Tour Urban Cable Tour (www.urbancabletour.com) förändrade förutsättningarna för vattensportsevent då ett elektriskt drivet kabelsystem, liknande de släpliftar som används i skidanläggningar, möjliggjorde en etablering av en central vattensportsarena. Aktiviteten var både lättillgänglig, publikvänlig, driftsäker och miljövänlig. Urban Cable Tour genomfördes genom individuella deltävlingar i tre länder och en superfinal som bjöd publiken på en extraordinär uppvisning av Skandinaviens bästa wakeboard- och wakeskateåkare. Syftet med Urban Cable Tour var att skapa en ny form av vattensportsevenemang där actionfylld vattensport blir en publikvänlig arenasport. Målet med Urban Cable Tour är att skapa en återkommande sponsorfinansierad internationell tour där deltävlingar genomförs centralt inne i större städer i synergi med andra evenemang. Urban Cable Tour har i huvudsak två målgrupper. Den första målgruppen är actionsportsintresserade kvinnor och män i åldrarna 14 till 35 år som har ett behov av att möta och identifiera sig med andra som delar deras kulturella preferenser och livsstil. Den andra målgruppen är en bredare grupp med människor som är intresserade av livesportsunderhållning, festivaler eller spektakulära evenemang. Urban Cable Tour 2010 sponsrades av Oakley och Skanska. Produktionen omfattade: Idé och koncept Projektledning Grafik och webb PR-aktiviteter Eventproduktion 3

4 Costal Culture Nordic Surfers arbetade på uppdrag av CRED (www.cred.nu) med Coastal Culture (www.coastalculture.se). Kundens syfte var att skapa förutsättningar för tillväxt inom kulturella och kreativa näringar. Nordic Surfers utvecklade konceptet Coastal Culture tillsammans med kunden och målsättning med uppdraget var att: Göra Varberg till en självklar mötesplats för surfsporter Öka omsättningen inom surfsporter Stimulera nya innovationer inom surfsporter Uppdraget omfattade att Coastal Culture blir ett återkommande evenemang och Skandinaviens bästa sommarkickoff. Genom att arrangera en mässa med inriktning på vattensporter erbjöds under Coastal Culture 2011 olika aktörer från hela Skandinavien en möjlighet att delta under dessa dagar. Aktiviteter kopplade till kustkultur och vattensport arrangerades i synergi med mässan. Genom ett samarbete med Hallands kulturhistoriska museum blev Varbergs Fästning en kulturarena med inriktning mot vindkultur. Föreläsningar om entreprenörskap, innovation, nyttjande av stränder, miljöfrågor och andra ämnen relaterade till kustkultur arrangerades på Campus Varberg. Coastal Culture 2011 blev därmed ett arrangemang som förenade sport, näringsliv, kultur och akademi. Produktionen omfattade: Idé och koncept Projektledning Grafik och webb PR-aktiviteter Eventproduktion Urban Skim Park Urban Skim Park (www.urbanskimpark.com) utvecklades på förfrågan av Malmö Stad (www.malmo.se). Syftet med Urban Skim Park är att kunna erbjuda en lättillgänglig vattenaktivitet i stadsmiljö. Urban Skim Park kan etableras på en öppen yta och erbjuder besökare att åka skimboard i en nybörjarlinje samtidigt som avancerade utövare kan utföra trick på olika features i en parallell linje. Aktiviteten är lämplig både som prova-på aktivitet för nybörjare, för uppvisningar och för tävlingar. Urban Skim Park Jam Session, den första tävlingen av sitt slag i Norden, arrangeras som en del av Urban Beach 2011 i juli i Västra hamnen i Malmö och genomförs i samarbete med SkimX (www.skimx.se). Produktionen omfattade: Idé och koncept Produktutveckling Projektledning Grafik och webb PR-aktiviteter Eventproduktion 4

5 Referenser på tidigare genomförda evenemang inom actionsport och/eller kulturella och kreativa näringar: Anna Linton Projektkoordinator CRED Alexandersoninstitutet Erland Weerasinghe Projektledare Arrangemangsenheten Malmö kommun el nätverk Det nätverk som Nordic Surfers tillhandahåller skapar starka förutsättningar för att arbeta med Coastal Culture med utgångspunkt i FUNK-modellen. Coastal Culture kommer därmed att kunna vidareutvecklas mot att bli en väletablerad skandinavisk mötesplats för människor som är intresserade av action- och livsstilssporter samt frågor som är anknutna till forskning och kultur. Mot bakgrunden av tidigare genomförda evenemang finns väletablerade kontakter och samarbeten med nyckelpersoner hos de största vattensportsrelaterade butikerna, utbildningsverksamheterna och ideella aktörerna i Skandinavien. Personliga kontakter finns med en stor del av de skandinaviska elitåkarna inom kitesurf, wakeboard, wakeskate, vågsurf, vindsurf, skimboard och andra actionsporter. Goda relationer och samarbeten finns med nischade magasin, tidningar och digitala mediakanaler inom actionsportskulturen som t.ex. Fri flyt, Nordicsurfers mag, Freeride, Transition och Surfzone. Etablerade kontakter finns med flera ideella föreningar i både Halland och övriga Skandinavien som Surfrider Foundation, Surfing the Nations, Jaeren Boardriders (NO), Nasa surfklubb (DK) och Copenhagen Cable Club (DK). Genom tidigare projekt i exempelvis Varberg, Göteborg, Malmö, Sälen, Stockholm och Åre har Nordic Surfers kontakter med alltifrån tjänstemän och politiker till lokala näringsidkare, evenemangsarrangörer och kulturinrättningar. Genom tidigare engagemang som Coastal Culture 2011 har relationer etablerats med berörda tjänstemän inom flera förvaltningar inom Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Halland samt Region Halland. Etablerade kontakter finns även med flera olika aktivitets- och konferensarrangörer som t.ex. Aktiviteter i Europa, Stora Blå, Fjälläventyr, Fjällkonferens och Roslagskonferens. Nordic Surfers har genom sitt arbete goda relationer till olika utbildningsverksamheter och forskningsinstitut inriktade mot eventproduktion, destinationsutveckling, produktutveckling och andra utbildnings- och forskningsområden. Häribland kan nämnas Event Managmentutbildningen (Campus Varberg), Mötes- och eventproducentutbildningen (Åre), Ljud- och 5

6 bildskolan (Varberg), Högskolan i Halmstad, Värdskapsutveckling (Ledningsgrupp för kommande utbildning på Campus Varberg), Textildesign (Högskolan i Borås), Centrum för urbana och regionala studier (Örebro Universitet) och SVID. Nordic Surfers har genom tidigare produktioner väletablerade kontakter med leverantörer som är relevanta för eventproduktion som PR-byråer, designer, leverantörer av grafisk produktion, plast/trä/metal-leverantörer, leverantörer av exponerings- och eventmaterial, artistbokare, matleverantörer etc. Genom Nordic Surfers kontakter kan ett nätverk associerat till Coastal Culture och anbudsgivarens organisation vidareutvecklas inom forskning, utbildning, näringsliv och kultur. Genom ett väl genomarbetat strategiskt arbete kommer långsiktiga relationer att stärkas och ligga till grund för en tydlighet i etablering av nya relationer. 6

7 Projektmetodik Projektmetodik för hur projektledningen av Coastal Culture skall genomföras och kvaliteten säkerställas. Den projektmetodik som är genomgående i Nordic Surfers projekt är baserad på erfarenheter från tidigare genomförda projekt. Genom att analysera förutsättningar, hitta lämpliga lösningar, välja angreppsätt, bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ och löpande följa projektets och arbetets utveckling säkerställer Nordic Surfers en hög kvalitetsnivå. Coastal Culture 2011 genomfördes med utgångspunkt i FUNK-modellen och förarbetet inför evenemanget pågick under en relativt kort tid i relation till projektets omfattning. Detta innebar att områden som i andra former av projekt normalt följer en kronologisk tidslinje utvecklades och vidareutvecklades parallellt, exempelvis målsättning och produktion. Även om detta tillvägagångssätt för med sig utmaningar som exempelvis hur man skapar tydlighet för medarbetare i organisationen innebar det även ett stort utrymme för egna initiativ från medarbetare, samarbetspartner och andra aktörer och gjorde att evenemanget och varumärket Coastal Culture kunde växa sig starkt och etableras redan första året. Nordic Surfers förespråkar med bakgrund av hur projektet har vuxit fram att den fortsatta utvecklingen och genomförandet sker i en dynamisk process där olika områden kan fortsätta att utvecklas parallellt. Då FUNK-modellen genom sin karaktär stimulerar till innovativa lösningar och nya idéer bör projektet genomföras med en så pass hög grad av flexibilitet att olika delar i evenemanget kan användas som verktyg för att uppnå olika mål kopplade till så vitt skilda områden som destinationsutveckling, samverkan mellan intressegrupper, för att uppnå pedagogiska mål, nya innovativa lösningar kopplade till genomförande av evenemang, ta del av och vara en del av ny forskning och sist men inte minst att kunna integrera affärsutveckling för entreprenörer i processen. Även om Nordic Surfers förespråkar en dynamisk process i utvecklingen och genomförande av Coastal Culture bör arbetets karaktär förändras ju närmare ett genomförande kommer i tiden. I början av arbetet bör större utrymme ges för filosofiska diskussioner och strategiskt arbete kring vision, målsättningar, utformning av organisation, varumärkes- och finansieringsstrategi samt etablering av kontakter. Ju närmare genomförandet kommer i tiden desto mer bör arbetet i projektet inritas mot konkret produktionsarbete och marknadsföring. Evenemanget bör efter ett genomförande utvärderas utifrån på förhand uppsatta kriterier. En projektledare har yttersta ansvar för ett projekt. Med hjälp av kompetenta medarbetare har projektet goda förutsättningar att bli lyckat. Därför är det viktigt för projektets framgång att anbudsgivaren säkrar upp nödvändiga och önskvärda resurser i organisationen. Korta kommunikationsvägar är mycket fördelaktiga i projekt med hög grad av komplexitet och Nordic Surfers anser därför att arbetet bör utföras i ett nära samarbete med anbudsgivarens organisation. Detta möjliggör kontinuerlig avstämning av utförda moment samt fysiska möten vilket säkerställer en hög kvalitetsnivå. Genom att utveckla en tydlig kommunikationsstrategi inför Coastal Culture 2012 kommer fördelarna av en dynamisk process kunna behållas samtidigt som problem i den egna projektorganisationen reduceras. 7

8 En central del av all kommunikation i ett projekt handlar om att rapportera status på planerade och genomförda arbetsmoment. För att ha kontroll över situationen behöver Nordic Surfers få information från de som arbetar i projektorganisationen, vad de har gjort och hur många timmar som lagts ner. Denna information behövs för att kunna fatta rätt beslut, men även för att sammanställa rapporter till kunden, som i sitt beslutsfattande också är beroende av aktuell och riktig information. Regelbundna avstämningarna genomförs med hjälp av en lägesrapport som beskriver viktiga händelser som projektstatus, eventuella avvikelser och ändringsförslag samt arbetade timmar och bokförda kostnader. Under varje avstämning jämförs projektets status med tidsplan och milstolpediagram. Senast innan uppdraget påbörjas upprättas en tidsplan som efter överenskommelse skall gälla för uppdraget. Samtliga avstämningsmöten under projektets gång hålls i Varberg. 8

9 Visions- och målarbete Hur arbetet (processen) bör gå till för att fastställa visions- och målarbete för genomförandet av Coastal Culture. Nordic Surfers har identifierat att kundens syfte med Coastal Culture är att skapa tillväxt inom kulturella och kreativa näringar. Coastal Culture 2011 genomfördes med utgångspunkt i FUNKmodellen enligt tanken om att det i mötet mellan dessa sektorer uppstår möten som gynnar just tillväxten inom KKN. Nordic Surfers anser att vision och mål bör utarbetas i en dynamisk process i nära samarbete med kunden. Grundläggande för detta arbete är att identifiera grundvärden i projektet och för varumärket Coastal Culture. Nordic Surfers anser att det finns många intressanta beröringspunkter mellan grundvärden inom den kultur som Coastal Culture är inriktat emot (surf- och actionsportskultur) och grundvärden hos entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar. Flera av de värden som Nordic Surfers har identifierat inom kulturen som kreativitet, individualitet och engagemang kan direkt kopplas till egenskaper som är gynnsamma för entreprenörer som är verksamma inom KKN. Forskning pekar på att entreprenörer inom KKN i högre utsträckning än inom andra områden är sociala entreprenörer. Genom att i arbetet med Coastal Culture vara medveten om och arbeta utifrån identifierade grundvärden anser Nordic Surfers att visions- och målarbete kan skapa ett fundament där entreprenörer söker sig till Coastal Culture och vill ingå i uppdragsgivarens nätverk, inte bara för möjligheten att utveckla sitt företag och öka sin lönsamhet utan även för att vara delaktiga i att nå ett högre mål. Identifierade positiva värden inom kulturen och KKN bör ligga till grund för de värden som visions- och målarbete bygger på. Vidare kan dessa värden genom Coastal Culture förädlas genom en process som karaktäriseras av en positiv människosyn, en altruistisk inställning och en förmåga att se möjligheter istället för problem. Vision och mål kommer därmed i omvänd riktning kunna påverka entreprenörer, människor inom surf- och actionsportskulturen, lokalbefolkning, offentliga organisationer och övriga aktörer på ett positivt sätt. 9

10 Samarbetspartner Villkor och möjligheter för av er identifierade intressenters delaktighet i utvecklingsarbetet och genomförandet av Coastal Culture. Coastal Culture 2011 genomfördes i samarbete med organisationer som Hallands Kulturhistoriska museum, Region Halland, akademiska institutioner, restauranger, boendeanläggningar och lokala företag. En viktig faktor för en samarbetspartner är viljan att associeras med och sträva efter att uppnå den övergripande visionen och målsättningen. Vidare är viljan och förmågan att bidra i utvecklingsarbetet och höja kvaliteten i genomförandet avgörande för en samarbetspartners delaktighet i utvecklingsarbetet och genomförandet. En samarbetspartner behöver inte bidra med ekonomiska resurser utan kan bidra med andra former av resurser som stärker evenemanget som helhet alternativt sänker kostnader för arrangören. Exempel på typer av organisationer som Coastal Culture kan ha ett ömsesidigt gynnsamt utbyte med är utbildningsinstitut, akademiska institutioner, kulturinrätningar, ideella organisationer och lokala företag. Olika partner kan vara involverade i olika hög utsträckning. Beroende på vilken nivå en partner är delaktig i kan det antingen vara lämpligt att ingå i projektgruppen, en referensgrupp eller genom regelbundna kontakter via möten, mail och telefonsamtal. 10

11 Samverkan och regional utveckling Hur lokala styrkeområden, kulturer och eldsjälar kan möjliggöra samverkan och regional utveckling. Nordic Surfers anser att Coastal Culture genom den grund som etablerades 2011 har stor potential att bidra till marknadsföring och utveckling av Varberg som destination och Halland som region. I Varberg i synnerhet och Halland i allmänhet finns ett stort naturligt och kulturellt kapital som är knutet till värden och aktiviteter som inryms i konceptet Coastal Culture. Styrkan i konceptet handlar inte bara om att lyfta fram det som är unikt utan även att kunna påverka olika aktörer, invånare, utövare av vattensporter, tjänstemän och politiker i en positiv riktning. Detta är möjligt till stor del genom den mötesplats och det forum som skapas i samband med Coastal Culture samt de kontakter olika organisationer etablerar genom att vara delaktiga i ett projekt av den här karaktären. Marknadsföring och utveckling av destination och region genom konceptet Coastal Culture har positiva effekter genom de tillväxtsmöjligheter som skapas för lokalbefolkningen, turismindustrin samt lokala företag som hotell, affärer och restauranger. En viktig faktor för samverkan är kommunikation och förståelse för andra parters behov och preferenser. Genom att skapa en mötesplats och processer för möten mellan det offentliga och det privata skapas inte bara förutsättningar för samförstånd, utan evenemanget kommer även som sekundär effekt att bidra till att förstärka demokratiska värden som deltagande och möjlighet till påverkan. 11

12 Affärsutveckling Hur coachning av företag och individer skapar förutsättningar för utveckling av deras företagande och entreprenörskap. Coastal Culture som koncept kan genom den unika miljö som erbjuds genom anbudsgivarens organisation och nätverk användas som verktyg för att utveckla företagsverksamheter och entreprenörers karaktärer. En entreprenörs karaktär är av största betydelse för verksamhetens utveckling. Genom coachning kan man öva upp en förmåga att se möjligheter i utmanande situationer vilket ligger till grund för en förmåga att hitta och skapa nya affärsidéer. Detta förankras genom att skapa en atmosfär där viljan för att utvecklas genomsyrar hela organisationen inklusive alla medlemmar i projektledningsgruppen. Anbudsgivaren bör därför verka för kontinuerlig vidareutbildning av projektorganisationens ledning och medlemmar. Inom forskning diskuteras huruvida KKN är en egen näringsgren eller om företagen tillhör andra skilda näringsgrenar. Nordic Surfers anser att det därför är viktigt att ur ett coachningsperspektiv vara medveten om att olika företag inom KKN skiljer sig till sin karaktär och har annorlunda förutsättningar. För många företagare finns en motsättning mellan struktur och kreativitet. Inom KKN där nyskapande ofta är en stark drivkraft finns det ett behov av att stanna upp och strukturera. Coastal Culture som projekt kan för involverade företag därför bidra till att skapa en balans genom att ge kreativa entreprenörer en struktur att verka i. Genom att integrera företag som kan ingå i kundens inkubatorverksamhet och affärsutvecklingsarbete i projektorganisationen skapas möjligheter för entreprenörer att genomföra uppdrag i projektet Coastal Culture parallellt med coachning av individen och utveckling av dennes företagsverksamhet. Företagare som blir en del av organisationen har möjlighet att få riktiga avlönade uppdrag, vilket bidrar till att skapa den trygghet som är en förutsättning för att kunna jobba med intern utveckling. Många företagare inom KKN arbetar ensamma eller i små organisationer. För att skapa tillväxt för aktörer inom denna näringsgren är ett starkt nätverk därför av stor vikt. Deltagandet i en tillfällig projektorganisation bidrar vidare till att entreprenörer lär känna varandra och kan skapa det förtroende som är nödvändigt för gynnsamma affärsrelationer. Genom dessa möten skapas även förutsättningar för match-making mellan kreatörs- och entreprenörsdrivna kulturföretag, vilket i förlängningen ger goda förutsättningar för kommersialisering av produkter och tjänster. 12

13 Varumärkesstrategi Struktur och genomförande. För ett evenemang som Coastal Culture är varumärket en av de mest värdefulla tillgångarna. Att ta fram en strategi för hur varumärket Coastal Culture ska kommuniceras skapar en tydlighet såväl för medarbetare i organisationen, som för partner, för evenemangets målgrupper och för andra involverade aktörer. Det är därför viktigt att det är tydligt vad varumärket står för. Under 2011 inriktades varumärket Coastal Culture mot surfkultur. Evenemangets innehåll bestod dock av ett brett utbud av aktiviteter, utställningar, föreläsningar och workshops. Nordic Surfers anser att denna inriktning bör ligga till grund för Coastal Culture s varumärkesstrategi. Det finns ett stort behov hos människor av identifikation genom olika former av fysiska aktiviteter. Att erbjuda besökare att ha kul, att prova nya aktiviteter, att umgås med andra, att träffa nya vänner och att kunna utvecklas individuellt är för många ett mått på livskvalitet. Denna inriktning ger samtidigt ett tydligt sammanhang där angränsande idrottsliga, kulturella och akademiska aktiviteter kan ingå. Samtidigt påverkar val av innehåll och förhållandena mellan de olika delarna i evenemanget människors attityder till varumärket. Därför är det i relation till detta arbete viktigt att ta ställning till frågor som rör t.ex. musik, mat, utformning av mässa och val av lokaler. Det tar tid att bygga ett varumärke. Det kräver att man har en tydlig vision och mål att jobba mot och att processen förankras och motiveras. Det är ett långsiktigt arbete som syftar till att påverka människors attityder och uppfattningar. Därför är det mycket viktigt att varumärkesstrategin är förankrad i de grundvärden som har identifierats under visions- och målarbetet. Varumärket får sitt värde först när omvärlden eller mottagaren fyller det med något. Det som varumärket laddas med är värderingar, attityder och känslor som påverkas av vad mottagaren sett, hört och läst samt dennes egna erfarenheter av upplevelsen. Nordic Surfers anser därför att varumärkesstrategi i så stor utsträckning som möjligt bör baseras på positiva grundvärden som människor vill associeras med samt en kommunikation med ett substantiellt innehåll som skapar intresse. En väl genomtänkt varumärkesstrategi kan därmed bli ett kraftigt verktyg för evenemangets utveckling och för att uppnå målsättningar som t.ex. har att göra med att ytterligare stärka positiva attityder till destinationen och regionen, kulturföreteelser, olika former av idrottsutövande samt miljö- och hälsofrågor. Arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi bör behandla frågor som: Vad är Coastal Culture och hur väljer/avgränsar vi innehåll i evenemanget? Hur skapar vi en förståelse för varumärket i den egna organisationen och hur motiverar vi medarbetare att vara delaktiga i att uppnå den övergripande visionen? Vad vill vi att människor ska associera med Coastal Culture och hur kommunicerar vi det? Kan man exportera Coastal Culture till andra destinationer och i så fall på vilka villkor? Hur bör man arbeta mot ev. sponsorer och i så fall hur ska man gå tillväga för att behålla en balans mellan en icke-kommersiell känsla och involverandet av kommersiella företag? 13

14 Marknadsföringsstrategi Struktur och genomförande. Marknadsföringsstrategi bör utgå från en definierad varumärkesstrategi i linje med evenemangets grundvärden. För att utarbeta en marknadsföringsstrategi bör målsättningen med marknadsföringen definieras tillsammans med anbudsgivaren. Evenemangets målgrupp bör definieras och beskrivas innan en strategi för extern kommunikation kan utformas. Nya generationer som växer upp i det digitala samhället lever i ett stort mediabrus. Generellt tenderar människor till att inte vilja ta emot enkelriktad information på samma sätt som tidigare. För att kommunikation ska bli intressant krävs intressant innehåll, möjligheter att själv kunna bidra och aktivt delta. Eftersom ett evenemang kan ha olika målgrupper bör en marknadsföringsstrategi baseras på en kartläggning över olika kommunikationskanaler i relation till identifierade målgrupper. Strategi och tillvägagångssätt måste även ta hänsyn till av kunden definierad marknadsföringsbudget. Resultat av marknadsföringsstrategin bör efter evenemanget följas upp och utvärderas i relation till förutbestämda mål. Coastal Culture som evenemang erbjuder aktörer att vara delaktiga i ett större sammanhang. Genom att skapa en gemensam infrastruktur kan involverade aktörer dra nytta av skalfördelar och medverka till en lägre kostnad. En betydande del av marknadsföring kan därmed ske genom de involverade aktörernas egna medverkan och den virala spridning detta skapar. Följande områden anser Nordic Surfers bör ingå i en marknadsföringsstrategi: Strategisk uppbyggnad av varumärket och evenemanget före, under och efter genomförandet genom information på hemsida och viral spridning i social medier. Nordic Surfers har genom tidigare genomförda analyser god kunskap om vilken typ av kommunikation, vilka inlägg och samt vilka forum som fungerar bäst och har störst genomslag i relation till olika målgrupper. Samarbeta med etablerade grupper, personer och föreningar för att få dessa att genomföra egna aktiviteter i samband med evenemanget. Etablera samarbeten med mediapartner för att sänka kostnaderna för marknadsföringen. Genomföra uppseendeväckande eventmarketing-aktiviteter på strategiska platser för att skapa uppmärksamhet om evenemanget. Sprida informationsmaterial via partners, aktörers och butikers (utställares) egna kanaler. Skapa intressant innehåll som ger redaktionella inslag i lokala tidningar samt ev. annonsering. Skapa intressant innehåll som ger redaktionella inslag i nischade tidningar, magasin digitala mediekanaler samt ev. annonsering. Produktion och distribution av evenemangstidning. 14

15 Finansieringsstrategi Struktur och genomförande (för sponsorstrategi). Nordic Surfers vill istället för att först beskriva struktur och genomförande för en sponsorstrategi betona vikten av en övergripande finansieringsstrategi. En finansieringsstrategi är överordnad en sponsorstrategi och bör utgå från resultatet av visions- och målarbetet samt varumärkesstrategin för att överensstämma med varumärkets och projektets grundvärden. Viktiga frågor att belysa är om och hur man vill arbeta för att behålla en balans mellan en icke-kommersiell känsla och sponsring från företag. Finansieringsstrategin beskriver hur evenemanget ska finansieras och vart intäkterna ska komma ifrån. Diskussioner måste föras om möjliga intäktsmodeller för t.ex. försäljning av mat och dryck under evenemangets genomförande, biljettförsäljning, kick-back från partner och vilka finansiärer som är önskvärda i ett längre perspektiv. Olika intäktsmöjligheter finns från aktörer som EU, region, kommun, andra offentliga organisationer och privata företag. Många kostnadsposter kan genom samarbeten minimeras och därmed sänka den totala kostnaden för genomförandet. För att sponsring ska utvecklas till en långvarig, hållbar och ömsesidigt gynnsam relation mellan evenemangets arrangörer och det sponsrande företaget är det viktigt att se på denna relation som ett partnerskap. I detta partnerskap bör huvudsyftet vara att fungera som ett team och arbeta mot en gemensam övergripande vision. Båda parterna ska ha full kontroll på hur relationen ska vara utformad under projektets gång samt vad varje part ska tillföra för att största möjliga ömsesidiga nytta ska uppnås. Värt att betona är att sponsorerna måste kunna relateras till varumärkets budskap, image och framför allt grundvärden. Vid val av olämpliga sponsorer kan det påverka varumärket negativt och det gäller därför att vara medveten om dessa risker. 15

16 Dokumentation Nordic Surfers anser att en administrativ plattform bör bygga på digitala lösningar som erbjuds för kommunikation och dokumentation. Ett CRM-system eller ett fildelningsverktyg där projektdokument kan delas och underhållas ger medarbetare i projektet tillgång till aktuell och relevant information och minskar risken för att medarbetare jobbar i olika versioner av samma dokument. Verktyget Dropbox har tidigare använts med goda resultat. Med personliga inbjudningar till delade mappar styrs vem som har tillgång till vilken information. Vissa dokument kan vara tillgängliga för alla medarbetare, t.ex. projekt- och tidsplan medan andra dokument som budgetuppföljning endast behöver vara tillgängliga endast för ledningsgruppen. Utrymme för arkivering av dokument och arbetsmaterial bör finnas i anslutning till projektledningens lokaler. En konceptbeskrivning för eller motsvarande dokument om evenemanget bör tas fram för att förmedla information om evenemangets grundvärden till medarbetare, samarbetspartner, eventuella sponsorer och andra aktörer. Nordic Surfers rekommenderar produktion av en tidning kopplad till Coastal Culture. Denna tidning bör täcka alla delar av evenemanget samt innehålla redaktionella inslag som stärker varumärket och syftar till att uppnå övergripande vision och målsättningar. En tidning behöver inte bara vända sig till besökare utan kommer även att kunna användas som verktyg för att kommunicera evenemangets innehåll och grundvärden till medarbetare, samarbetspartner, eventuella sponsorer och övriga aktörer. En tidning kan med fördel ges ut med flera utgivningsnummer per år. Den kan då exempelvis fungera som ett kraftfullt verktyg för opinionsbildning i relation till destinationsutvecklingsfrågor. Att använda sig av en tidning som format i dokumentationsprocessen möjliggör att anbudsgivarens övriga projektresultat, t.ex. inkubatorverksamhet, kan kommuniceras i regionen i ett större sammanhang. En stor del av dokumentationen sker kontinuerligt genom den information som publiceras på hemsida och via sociala medier. Filmer tas fram i dokumentations- och återrapporteringssyfte där evenemangets olika delar ingår. Detta material kan även användas i varumärkesbyggande ändamål och för marknadsföring av kommande evenemang. Protokoll sammanställs i samband med avstämningsmöten. Efter genomfört evenemang ansvarar Nordic Surfers för att en återrapport sammanställs till uppdragsgivaren. 16

17 Pris En uppskattning av totalt antal nerlagda timmar för genomförandet av uppdraget är beroende av faktorer som är svåra för Nordic Surfers att uppskatta med utgångspunkt i aktuellt anbud. Faktorer som spelar in är uppdragets omfattning och avgränsning, medarbetare i organisationen och övriga frågor som måste behandlas i en dialog med anbudsgivaren. Projektets karaktär gör även att uppdragets omfattning kan påverkas över tid. Nordic Surfers anser att berörda konsulter bör arbeta i snitt timmar per vecka under projektperioden. Kostnadsposter Projektledning Förvaring och hantering av material Hyra av personbil inkl. drivmedel Representation på uppdrag av kund Resekostnader Hyra av material Pris 425:-/timme 1500:-/mån 37:-/mil Faktiska kostnader Faktiska kostnader Enligt överenskommelse Övriga tjänster debiteras enligt överenskommelse. Alla priser är angivna exkl. moms. Bilagor Bilaga 1: Tidigare genomförda uppdrag. Bilaga 2: SKV 4820 utgåva 17. Bilaga 3: CV Erik Ruth. Bilaga 4: CV Kristjan Sigurdarson. Kontaktpersoner Erik Ruth Kristjan Sigurdarson

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Sponsringspolicy UPPRÄTTAD AV KOMMUNIKATIONSENHETEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-11 Sidan 2 av 5 Sponsringspolicy för Lidköpings kommun 1. Vem vänder sig policyn till? Denna policy vänder sig till

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Kultur och företagande Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Trender Kultur och media är en tillväxtbransch. I hela samhället kan vi urskilja en rörelse från stora organisationer mot projekt

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Strategi för Region Skånes medverkan i evenemang

Strategi för Region Skånes medverkan i evenemang Datum 2013-08-28 1 (9) Strategi för s medverkan i evenemang Postadress: 291 85 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: J A Hedlunds väg Telefon (växel): 044-309 30 00 Internet: www.skane.se

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer