TITAN. Digital telefonsvarare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TITAN. Digital telefonsvarare"

Transkript

1 TITAN Digital telefonsvarare

2 DORO Sverige AB

3 DORO TITAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO TITAN Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 FJÄRRSTYRNING Utseende...2 Funktion...12 Uppackning...3 Sekretesskod...12 Batteri...3 Att fjärrstyra...12 Anslutning...3 Fjärrstyrningskommandon...13 Fjärrstyrd påslagning...14 INSTÄLLNINGAR...4 Antal ringsignaler...4 ÖVRIGT Röstmeddelande och endast svar. 4 Om minnet tar slut...15 Knapparnas funktion...5 Batterivarning/strömavbrott...15 Tidsstämpling...6 Skötsel och rengöring...15 Slå av/på svararen...6 Garanti...15 Volymkontroll...6 Felsökning...16 Declaration of conformity...17 HANDHAVANDE...7 Displayen...7 Utgående svar...7 Mottagning av meddelanden...8 Medhörning...9 Uppspelning av meddelanden...9 Personligt meddelande - MEMO 10 Röststyrning...11 Inspelning av telefonsamtal

4 INSTALLATION DORO TITAN UTSEENDE Volymkontroll 8 Display (samtalsräknare) 2 Uttag för telesladden (på baksidan) 9 Repetera och inspelning av svar 3 Uttag för nätadaptern (på baksidan) 10 Spela in telefonsamtal/memo 4 Högtalare 11 Uppspelning/paus 5 Av/på-knapp 12 Radera meddelanden 6 Röstmeddelande, endast svar av/på 13 Ställa klockan/nästa meddelande 7 Antal ringsignaler 2

5 DORO TITAN INSTALLATION UPPACKNING I leveransen ska följande delar medfölja: P Telefonsvarare med telesladd P Nätadapter P Bruksanvisning P Fjärrstyrningskort Tag genast kontakt med inköpsstället om någon del saknas eller är skadad. BATTERI Som skydd vid eventuellt strömavbrott behövs ett 9V batteri (medföljer ej i leveransen). Skulle strömavbrott uppstå (max 16 timmar) och det inte finns batteri monterat (eller om batteriet är slut), raderas alla meddelanden i svararens minnen. Displayen blinkar "Lo" när det inte finns batteri monterat, eller när det är dags att byta batteri. På apparatens undersida finns ett fack för batteriet. För att komma åt batteriet måste skruven som sitter på batteriluckan skruvas bort. För säkerhets skull, drag ut svararens telesladd och adapter när du byter batteri. ANSLUTNING P Placera telefonsvararen på ett plant och hårt underlag i närheten av både ett telejack och ett 230V eluttag. P Anslut telesladden till telejacket i väggen och till telefonsvararen. P Anslut din vanliga telefon utanpå svararens mellanpropp. P Anslut nätadaptern till ett 230V eluttag. När nätadaptern anslutits utför apparaten en självtest som tar ca 30 sekunder. Under denna tiden är först displayen släckt (eller blinkande) och sedan visar displayen Cr. Därefter hörs en serie toner. P Innan svararen är klar att användas måste du spela in ett utgående svar, se sidan 7. Du bör också ställa in Tidsstämplingsfunktionen, se sidan 6. OBSERVERA!! Ställ inte apparaten på en plats där den utsätts för direkt solljus, eller annan stark värme.! I mycket sällsynta fall kan gummifötterna på svararens undersida färga av sig på underlaget den står på. Var därför försiktig med att ställa den på ett bord med känslig yta. 3

6 INSTÄLLNINGAR DORO TITAN ANTAL RINGSIGNALER Med omkopplaren [2 4 TS] på svararens högersida ställer du in hur och när svararen ska besvara inkommande samtal. N 2 = samtal besvaras efter två ringsignaler. N 4 = samtal besvaras efter fyra ringsignaler. Om funktionen endast svar är aktiverad besvaras dock alla samtal efter två ringsignaler. N TS (TOLL SAVER) = detta läge aktiverar den s k Sparsignalfunktionen. Sparsignalfunktionen innebär att samtalen besvaras efter fyra ringsignaler tills något nytt meddelande registrerats. Efter det övergår svararen till att svara efter cirka två signaler. Denna funktion är praktisk vid fjärrstyrning; går det fram tre signaler finns det inte några meddelanden att lyssna av och luren kan läggas på utan att någon samtalsdebitering skett. Svarar den däremot efter två signaler finns det nya meddelanden att lyssna av. RÖSTMEDDELANDE OCH ENDAST SVAR Med omkopplaren VOICE [ON OFF A2] på svararens högersida ställer du in funktionen endast svar och huruvida röstmeddelande samt tidsstämpling skall höras. N ON = alla hjälp-meddelande är aktiverade, inkommande meddelande kan lämnas, max 5 minuter. N OFF = alla hjälp-meddelande är avstängda, inkommande meddelande kan lämnas, max 5 minuter. N A2 = Endast svar. Med omkopplaren i detta läge kan den som ringer inte lämna något meddelande. Samtal besvaras efter två ringsignaler. Efter att ditt utgående svar spelats upp kommer linjen att kopplas ned. Denna funktion är för tillfällen då inga inkommande meddelanden vill- eller behöver tas emot. T ex om man är borta från hemmet över lång tid, eller för olika typer av "informationsmeddelanden". För denna funktionen används ett separat utgående meddelande. 4

7 DORO TITAN INSTÄLLNINGAR KNAPPARNAS FUNKTION Används för att ställa klockan, samt under uppspelning för att hoppa till nästa meddelande. Används för att spela in ett personligt meddelande, s k Memo. Detta kan sedan avlyssnas precis som vanliga inkommande meddelanden. Används också för att spela in telefonsamtal. Samtalen kan sedan spelas upp precis som vanliga inkomna meddelanden. Används för att spela upp inkomna meddelanden. Tryck igen för att avbryta uppspelningen (paus). C Används för att radera enskilda eller alla meddelanden. Används för att spela in- samt kontrollavlyssna ditt utgående svarsmeddelande. Används också under uppspelning för att repetera det senaste meddelandet. Volymkontroll. Med denna kan ljudet i högtalaren justeras. Används för att slå av- respektive på telefonsvararen. I läge PÅ kommer alla inkommande samtal att besvaras av telefonsvararen, och i läge AV kommer inga samtal att besvaras. I läge AV är displayen släckt. Används också för att stoppa uppspelningen av meddelanden. 5

8 INSTÄLLNINGAR DORO TITAN TIDSSTÄMPLING Tidsstämplingsfunktionen är en röst (på engelska) som talar om veckodag och klockslag för varje inspelat meddelande. Tidsstämplingen spelas upp efter varje meddelande vid uppspelning. STÄLLA KLOCKAN P Tryck ned - och håll nedtryckt hela tiden - knappen. P När du hör ett pip, tryck på knappen tills rösten meddelar korrekt veckodag. För varje tryck stegar rösten fram en veckodag. P Tryck på knappen P Tryck på knappen P Släpp knappen tills displayen/rösten meddelar korrekt timme. tills displayen/rösten meddelar korrekt minut.. Rösten meddelar inställd veckodag och klockslag. KONTROLLERA AKTUELL DAG OCH KLOCKSLAG P Tryck på knappen. Rösten meddelar inställd dag och klockslag, t ex: -"Thursday, thirteen fifty." (Torsdag 13:50). SLÅ AV/PÅ SVARAREN Knappen används för att slå av- respektive på telefonsvararen. I läge PÅ kommer alla inkommande samtal att besvaras av telefonsvararen, och i läge AV kommer inga samtal att besvaras. Om displayen är släckt är svararen avstängd och inga samtal kommer att besvaras. VOLYMKONTROLL Med knappen för volymkontroll (märkt ), kan ljudstyrkan i högtalaren regleras. Tryck uppåt [ ] för att höja volymen, och nedåt [ ] för att minska. 6

9 DORO TITAN HANDHAVANDE DISPLAYEN P Om displayen visar "00-99" är svararen påslagen. Inkommande samtal kommer att besvaras. Blinkande siffror anger antalet nya meddelanden, och siffror med fast sken anger det totala antalet.. P Om displayen blinkar "--" saknas antingen ett utgående svar eller datum/tid. P Om displayen blinkar "A2" kan den som ringer inte lämna något meddelande. Denna funktion är avsedd för tillfällen då inga inkommande meddelanden vill- eller behöver tas emot. Ett separat utgående svar kan lagras för denna funktion. P Om displayen är släckt är svararen avstängd och inga samtal kommer att besvaras. UTGÅENDE SVAR Det utgående svaret är ditt meddelande som spelas upp för alla som ringer till svararen. Om du inte spelar in ett eget svar hörs ett förinspelat svar på engelska (om omkopplaren VOICE står i ON eller A2). DORO TITAN har två separata utgående svar, beroende på inställd svarsfunktion. Ett för läge A2 (då inringande inte kan lämna något meddelande) och ett för normal svarsfunktion. Det utgående svaret kan vara 30 sekunder långt. Tala gärna om i svaret att den uppringande kan börja tala efter det korta pipet som hörs efter ditt svarsmeddelande. Exempel på svarsmeddelande: -"Hej och välkommen till familjen Andersson. Vi är inte hemma för tillfället, men lämna ett meddelande efter pipet så ringer vi upp när vi kommer hem. Tack för samtalet." eller -"Välkommen till Perssons Plåt. Vi håller semesterstängt mellan vecka 36 och 38. Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar och välkommen åter. Tack för samtalet." OBSERVERA! Om strömavbrott skulle uppstå och inget batteri finns monterat, är det risk att svaret raderas. Svararen kommer då att använda ett av de förinspelade meddelanden på engelska, om omkopplaren VOICE står i ON eller A2). 7

10 HANDHAVANDE DORO TITAN INSPELNING AV SVAR P Välj vilket av de två utgående svaren du vill tala in, med hjälp av omkopplaren på högersidan. Inställningen ON/OFF har samma svar medan A2 kräver ett separat svar. P Tryck ned - och håll nedtryckt- inspelningsknappen displayen börjar blinka.. Ett kort pip hörs och P Börja tala in det utgående svaret. Tala tydligt och cirka cm från apparatens ovansida. P Släpp inspelningsknappen för att avsluta inspelningen. P Efter några sekunder kontrolluppspelas svaret. Upprepa proceduren om du vill ändra svaret. Det gamla svaret raderas automatiskt när ett nytt spelas in. KONTROLLAVLYSSNING AV SVAR Det utgående svaret kan kontrollavlyssnas när som helst. P Tryck en gång på inspelningsknappen. Svaret spelas upp. MOTTAGNING AV MEDDELANDEN För att svararen skall kunna ta emot samtal måste den vara påslagen. När det ringer kommer samtalen att besvaras efter det antal ringsignaler som är inställt (se sidan 4). När telefonsvararen besvarar ett inkommande samtal hör den uppringande ditt utgående svarsmeddelande. Därefter hörs en kort ton och den uppringande kan lämna ett meddelande som kan vara upp till 5 minuter långt. Om den uppringande talar längre än denna tid kommer linjen att kopplas ned. Totalt rymmer minnet ca 35 minuter meddelanden (inklusive det utgående svaret). Om svarsfunktionen är ställd i läge A2 kan den uppringande inte lämna något meddelande, samtalet kopplas då ned när svaret spelats upp. 8

11 DORO TITAN HANDHAVANDE MEDHÖRNING Medhörningsfunktionen gör att de som ringer och lämnar meddelande hörs i telefonsvararens högtalare. Om det inte hörs något i högtalaren kontrollera att volymen är uppskruvad. Om du vill kan du lyfta luren och tala med den uppringande. Om inte inspelningen avbryts automatiskt, tryck en gång på. UPPSPELNING AV MEDDELANDEN Displayen visar antingen antalet nya meddelande (blinkar) eller det totala antalet meddelanden i minnet. Uppspelningen startar alltid med nya - ännu ej avlyssnade - meddelanden. Om det t ex finns tre gamla meddelanden och två nya, kommer bara de två nya att spelas upp, därefter återgår svararen till viloläge. Tryck en gång till på uppspelningsknappen för att spela upp alla meddelanden, med start från det äldsta meddelandet. P Se till att svararen är påslagen. P Tryck på uppspelningsknappen för att starta uppspelningen. Ljudvolymen i högtalaren kan justeras med volymkontrollen på apparatens ovansida. P Efter varje meddelande hörs tidsstämplingsrösten som talar om veckodag och klockslag när meddelandet togs emot. Mellan varje meddelande hörs ett kort pip. P Efter uppspelning hörs två korta toner och svararen återgår till viloläge. Alla meddelanden sparas (såvida du inte raderat något under uppspelning, se nästa sida) och nya meddelanden kommer att spelas in efter de gamla. P Under uppspelning finns följande funktioner: AVBRYTA UPPSPELNING Om du vill avbryta uppspelningen innan du har lyssnat på alla meddelanden, tryck på igen. Uppspelningen avbryts och svararen återgår till viloläge. Nya meddelanden kommer att spelas in efter de gamla. Om du startar uppspelning igen inom 7 sekunder från du stoppade, kommer uppspelningen att fortsätta där den slutade. Om mer än 7 sekunder har gått hörs två korta pip och om du startar uppspelningen igen kommer den att börja från första meddelandet. 9

12 HANDHAVANDE DORO TITAN REPETERA MEDDELANDE Om du vill repetera det meddelande som du lyssnar på, tryck en gång på knappen. HOPPA FRAMÅT Om du snabbt vill höra ett speciellt meddelande kan du när som helst under uppspelningen hoppa över det meddelande som för tillfället spelas upp. Genom att trycka på knappen fortsätter uppspelningen direkt med nästa meddelande i tur. HOPPA BAKÅT För att hoppa till föregående meddelande under uppspelning, håll knappen nedtryckt ca 1 sekund tills du hör ett kort pip. Släpp knappen, uppspelningen fortsätter från föregående meddelande. RADERA MEDDELANDEN Radera ett enskilt meddelande: Tryck på knappen C när du hör det meddelande som du vill radera. Meddelandet raderas och uppspelningen fortsätter med nästa meddelande. Radera alla meddelanden: Radering av alla meddelanden samtidigt kan bara ske efter uppspelning, tryck och håll C-knappen intryckt tills några korta pip hörs. Alla meddelanden raderas och displayen nollställs. Observera att eventuella nya - ej avlyssnade - kan inte raderas förrän de har spelats upp. PERSONLIGT MEDDELANDE - MEMO Ett personligt meddelande, s k Memo, är ett meddelande som spelas in direkt på svararen, d v s utan att ringa upp. Detta innebär att svararen kan användas som ett elektroniskt noteringsblock där meddelanden, kom-ihåg eller andra noteringar till familjemedlemmar eller kollegor kan spelas in. Memo-meddelanden kan vara upp till 60 sekunder långa. Varje meddelande tidsstämplas precis som vanliga inkommande meddelanden. INSPELNING AV MEMO P Tryck ned - och håll nedtryckt - -knappen. Ett pip hörs och displayen blinkar. P Börja tala in meddelandet. Tala cirka cm från mikrofonen på svararens ovansida. P Släpp knappen för att avsluta inspelningen. Memo-meddelanden spelas upp precis som vanliga inkomna meddelanden. 10

13 DORO TITAN HANDHAVANDE RÖSTSTYRNING Telefonsvararen spelar in ett meddelande så länge den uppringande talar (dock max 5 minuter). När den uppringande slutat tala kommer telefonsvararen att koppla ned linjen efter några sekunder. INSPELNING AV TELEFONSAMTAL Pågående samtal från en telefon kopplad utanpå svararens mellanpropp kan spelas in på telefonsvararen. Inspelningstiden är inte begränsad, utan all ledig minneskapacitet (maximalt cirka 35 minuter) finns tillgängligt. Inspelade samtal hanteras som vanliga inkommande meddelanden av svararen. Inspelningen tidsstämplas med dag och klockslag när inspelningen skedde. P Ett samtal finns uppkopplat i telefonen. P Tryck på knappen att inspelning pågår. P Tryck en gång till på en gång. Displayen börjar blinka "r2" som indikering på för att avsluta inspelningen. 11

14 FJÄRRSTYRNING DORO TITAN FUNKTION TITAN kan fjärrstyras med hjälp av knappsatsen på en vanlig tonvalstelefon (telefon med knapparna R, * och #) eller med hjälp av en separat tonsändare. Fjärrstyrning utförs genom att telefonsvararen rings upp och en sekretesskod trycks när det utgående svaret spelas upp. Om koden är rätt kan ett antal fjärrstyrningskommandon utföras. OBSERVERA! Om svararen inte reagerar på fjärrstyrningstonerna, prova hålla ned knapparna på telefonen eller tonsändaren olika länge. Normalt skall svararen reagera på toner som är cirka sekund långa, men p g a telelinjen m m, kan det krävas längre toner. SEKRETESSKOD För att få tillgång till telefonsvararens fjärrstyrningsfunktioner behövs en tresiffrig sekretesskod. Sekretesskoden står tryckt på apparatens undersida. ATT FJÄRRSTYRA P Ring upp telefonsvararen. P Tryck sekretesskoden när du hör det utgående svaret spelas upp. Om koden var rätt hörs två korta pip. P Välj ett fjärrstyrningskommando (inom 10 sekunder), se listan på nästa sida. P För att avsluta fjärrstyrningen, lägg på luren. Om du inte trycker något fjärrstyrningskommando, kommer svararen att koppla ned linjen efter några sekunder. OBSERVERA! Om avlyssningen pågår mer än 2 minuter och 40 sekunder kommer en ton att höras. Tryck valfri tangent för att fortsätta. 12

15 DORO TITAN FJÄRRSTYRNING FJÄRRSTYRNINGSKOMMANDON Nedanstående lista är en översikt över alla fjärrstyrningskommandon. Kommandona utförs genom att motsvarande tangenter trycks på telefonen som fjärrstyrningen utförs från. Kommando Funktion 1 # Uppspelning av nya meddelanden 2 # Uppspelning av alla meddelanden 5 # Stopp och avsluta. 7 # Stäng av/på svararen. Två toner indikerar AV och en ton PÅ. 8 # Spela in nytt utgående svar. Tala efter pipet, tryck 5 # för att avsluta inspelningen. 9 # Spela in MEMO-meddelande. Tala efter pipet, tryck 5 # för att avsluta inspelningen. 0 # Rumsövervakning. Pågår under 30 sekunder, tryck 0 # för att fortsätta rumsövervakningen i 30 sekunder till. Nedanstående kommandon kan bara användas under uppspelning: 3 # Raderar aktuellt meddelande under uppspelning 4 # Hoppa till föregående meddelande under uppspelning. 5 # Stopp, återgår till viloläge. 6 # Hoppa till nästa meddelande under uppspelning. 13

16 FJÄRRSTYRNING DORO TITAN FJÄRRSTYRD PÅSLAGNING Om man glömmer slå på svararen kan den aktiveras med hjälp av fjärrstyrningsfunktionerna. P Ring upp telefonsvararen. Den svarar efter cirka 10 ringsignaler med en lång ton. P Tryck sekretesskoden. Om koden var rätt hörs två korta pip. P Tryck 7 #. P Lägg på luren. Svararen är nu påslagen och kommer att svara på inkommande samtal. 14

17 DORO TITAN ÖVRIGT OM MINNET TAR SLUT Telefonsvararens totala minneskapacitet är cirka 40 minuter. Minnet delas av det utgående svaret, personliga meddelanden och vanliga inkommande meddelanden. Om minnet tar slut kan inga nya meddelanden tas emot innan de gamla har spelats upp och raderats. Om minnet blir fullt visar displayen "FL". När minnet är fullt svarar telefonsvararen efter cirka 10 ringsignaler för att fjärrstyrd uppspelning och radering skall kunna ske. BATTERIVARNING/STRÖMAVBROTT Om batteriet tar slut, eller inte är monterat, kommer displayen att visa "Lo". Byt batteri snarast, annars kan svararens minne raderas om strömavbrott skulle uppstå, eller om nätadaptern kopplas bort. Om strömavbrott skulle uppstå kan telefonsvararen inte ta emot några samtal så länge strömmen är bruten. Om batteri finns monterat hålls alla meddelanden i minnet tills strömmen kommer tillbaka (dock maximalt 16 timmar). SKÖTSEL OCH RENGÖRING Vid behov kan svararen torkas av med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka eller frätande rengöringsmedel eller kemikalier. GARANTI DORO TITAN har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med det inköpsställe där apparaten inköpts. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning under åskväder. 15

18 ÖVRIGT DORO TITAN FELSÖKNING Om telefonsvararen inte fungerar som den skall, läs först noga igenom denna bruksanvisning. Kontrollera att alla kontakter är ordentligt isatta och att apparatens strömförsörjning och inkoppling till telelinjen är korrekt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om telefonsvararen fungerar då, ligger felet troligen i någon annan utrustning. TELEFONSVARAREN SVARAR EJ P Kontrollera att den är påslagen P Kontrollera att telesladden och nätadaptern är rätt inkopplade TELEFONSVARAREN REAGERAR EJ VID FJÄRRSTYRNING P Kontrollera att telefonen som du försöker fjärrstyra med är av tonvalstyp. P En del telefonväxlar, vissa avancerade telefoner och mobiltelefoner kan ha problem med fjärrstyrningen om de är av den typ som endast lämnar en kort tonstöt vid knapptryckning. Använd en separat tonsändare i dessa fall. P Prova att trycka ned siffrorna olika länge. Normalt skall de hållas nere ca sekund per siffra. DET UTGÅENDE SVARET HÖRS DÅLIGT P Spela in ett nytt utgående svar. P Tala närmare mikrofonen vid inspelning av svaret. LINJEN BRYTS NÄR NÅGON LÄMNAR ETT MEDDELANDE: P Om svarsfunktionen är ställd i läge A2 kan den uppringande inte lämna något meddelande, samtalet kopplas då ned när svaret spelats upp. P Ett inkommande meddelande kan vara upp till 5 minuter långt. Har den inringande inte avslutat sitt meddelande efter denna tid, kommer samtalet att brytas. P Om den uppringande gör ett uppehåll i sitt meddelande på cirka 7 sekunder kan samtalet brytas, eftersom röststyrningsfunktionen då luras att tro att den uppringande lagt på. EN TONSLINGA HÖRS OCH INGET HÄNDER NÄR MAN TRYCKER PÅ UPP- SPELNINGSKNAPPEN: P Det finns inga inkomna meddelanden att lyssna av. Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe där telefonen inköpts för service. 16

19 DECLARATION OF CONFORMITY WE DORO AB Of SKIFFERVÄGEN 80 SE LUND SWEDEN AS THE EU/EES/EC/EEA AUTHORISED REPRESENTATIVE DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT MODEL: DORO TITAN DESCRIPTION: DIGITAL ANSWERING MACHINE IS IN CONFORMITY WITH DIRECTIVE: 1999/5/EC Authorised by: Signed Name (printed): PETER CULLIN Position in company: R&D MANAGER Date of issue: Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production. Supplier: DORO AB, Skiffervägen 80, SE LUND, SWEDEN Product: DORO TITAN This product is intended for connection to analogue PSTN lines within the following countries: Sweden, Norway, Denmark, Finland, France, United Kingdom, Switzerland and Iceland. However, due to differences between the individual PSTN s provided in the different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

20

VOICE. Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare

VOICE. Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare VOICE Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare DORO Sverige AB DORO VOICE INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO VOICE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 Tidsstämpling...14 Utseende...2

Läs mer

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO GALAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

'2520HWUR Bruksanvisning

'2520HWUR Bruksanvisning '2520(752 '2520HWUR Bruksanvisning,11(+c//6)g57(&.1,1* INSTALLATION... 2 Utseende... 2 Uppackning... 3 Anslutning... 3 Knapparna... 4 HANDHAVANDE... 5 Funktion... 5 Utgående svar... 5 Meddelandeindikator...

Läs mer

DORO Prisma Bruksanvisning

DORO Prisma Bruksanvisning PRISMA Väggtelefon DORO Prisma Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Prisma är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Prisma har ställbar ringsignal och lurvolym,

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Svenska. Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon. Dansk. Suomi. 1 Ringindikator 2 Återuppringning. 3 Volymkontroll 4 R-knapp/programmering 5 Snabbval

Svenska. Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon. Dansk. Suomi. 1 Ringindikator 2 Återuppringning. 3 Volymkontroll 4 R-knapp/programmering 5 Snabbval PhoneEasy 331ph 1 5 2 3 4 Svenska 1 Ringindikator 2 Återuppringning Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon Dansk 1 Ringeindikator 2 Genopkald Suomi 1 Soiton merkkivalo 2 Uudelleensoittaminen 3 Äänenvoimakkuuden

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Din manual DORO SENSOR 150

Din manual DORO SENSOR 150 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO SENSOR 150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WALK TALK 955. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08 PLAY MIC SNABBGUIDE Spela in svarsbesked Se till att Telia MinoSvar är på. Sätt annars på genom att trycka på ON/STOP. Tryck RECORD. Tala in ditt svarsbesked. Tryck ON/STOP. Lyssna av inkomna meddelanden

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning Fukthaltsmätare SV Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING FÖR Wile 55...4 1. Leveransens innehåll...4 2. Mätarens användning...4 2.1 Förberedelse för mätningen...4 2.2 Provtagning...4 2.3

Läs mer

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Sid 2 * Teckenfönster visar slaget nummer, aktuell tid, samt samtalstid * Justerbar ringsignal * Lampa blinkar vid ringsignal * Knapp för återuppringning av sista

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Instruktioner och förslag till användning av italk2 Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 e-mail: info@rehabcenter.se Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

BRUKSANVISNING för LITTLE Step-by-Step röd, blå, gul och grön BIG Step-by-Step röd, blå, gul och grön

BRUKSANVISNING för LITTLE Step-by-Step röd, blå, gul och grön BIG Step-by-Step röd, blå, gul och grön BRUKSANVISNING för LITTLE Step-by-Step röd, blå, gul och grön Art.nr.: 462533 BIG Step-by-Step röd, blå, gul och grön Art.nr.: 462541 Version 300709 Innehållsförteckning: Inledning... 2 Batteri /Strömförbrukning...

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Överlägg och idé, www.ablenetinc.com 1 Att ladda och starta På Laddning Lampa för batteristatus Koppla in den medföljande

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

Natt och Dagkalendern

Natt och Dagkalendern Bruksanvisning Natt och Dagkalendern med Bild Art.nr 508350 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup...

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Hastighet: Snabbare / Långsammare (Kort tryck) Blockhopp Framåt / Bakåt (Långt tryck) Lagrad tidning: Nyare / Äldre Hjälp

Hastighet: Snabbare / Långsammare (Kort tryck) Blockhopp Framåt / Bakåt (Långt tryck) Lagrad tidning: Nyare / Äldre Hjälp Användarmanual för Radiotidningsmottagaren 1. Anslutningar och reglage Högtalare Hastighet: Snabbare / Långsammare (Kort tryck) Blockhopp Framåt / Bakåt (Långt tryck) Lagrad tidning: Nyare / Äldre Hjälp

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE) OND-2015NCP (SE) Sid 2 * Liten och smidig tonvalstelefon * Är inte beroende av att placeras på speciellt sätt vid nedkoppling, då någon nedkopplingsknapp inte behöver

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

CARE. Trygghetstelefon

CARE. Trygghetstelefon CARE Trygghetstelefon DORO CARE Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO CARE är en ny trygghetstelefon där extra höga krav har ställts på kvalitet och användarvänlighet. DORO CARE levereras

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon MemoryPlus 309dp 1 2 3 4 5 Svenska 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka English 1 Speed dial keys 2 Keypad 3 Battery cover Norsk 1 Hurtigtaster 2 Tasteblokk 3 Batterideksel 4 Anslutning för

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Doro Comfort 1010. Svenska

Doro Comfort 1010. Svenska Doro Comfort 1010 Svenska 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Upp/Samtalslista 2. Vänster menyknapp/ok 3. Samtalsknapp 4. Ned/Återuppringning 5. Knapplås 6. Högtalare 7. Telefonbok 8. Återupptagningsknapp 9. Ljudlös

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV sv Användarhandbok GSM Gateway Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 4 1.1 Säkerhetsanvisningar för miljö 4 1.2 Enhetsrelaterade säkerhetsinstruktioner

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

Natt och Dagkalender m/bild

Natt och Dagkalender m/bild Bruksanvisning Natt och Dagkalender m/bild Art.nr.: 508 350 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button doro PhoneEasy 311C English 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button 4 Recall button 5 Redial button 6 Earpiece Volume control 7 Visual Ring indicator 8 Handset

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Sound-Shuffle USER GUIDE. www.tts-shopping.com. Sekventiell och slumpmässig uppspelning

Sound-Shuffle USER GUIDE. www.tts-shopping.com. Sekventiell och slumpmässig uppspelning Sound-Shuffle Sekventiell och slumpmässig uppspelning USER GUIDE www.tts-shopping.com www.tts-shopping.com Viktig information Vänligen behåll dessa instruktioner för framtida bruk Låt inte din Sound-Shuffle

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502 BRUKSANVISNING Trådlös telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 002-200502 2 Binatone e800 System Digital trådlös telefon med nummerpresentatör. Denna utrustning är inte avsedd för att ringa

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning REPO. Radiorepeater

Bruksanvisning REPO. Radiorepeater Bruksanvisning REPO Radiorepeater Innehåll Viktig information... 2 Översikt... 3 Installation... 4 Konfiguration... 5 Repetera alla larm eller bara från utvalda larmsändare... 5 Max antal hopp... 6 Fördröjning

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar Gratulerar Till din nya telefon. Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av den. För att rätt kunna använda telefonens funktioner ber vi dig läsa denna manual och spara den så att du kan ta fram

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer