SENSOR 55. Nummerpresentatör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SENSOR 55. Nummerpresentatör"

Transkript

1 SENSOR 55 Nummerpresentatör

2 Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma. SENSOR 55 lagrar upp till 180 telefonnummer i minnet och visar tid och datum när påringningen skedde. SENSOR 55 har tid, datum, två VIP-minne samt indikering för Telesvar (kräver separat abonnemang). Nummerpresentatören är typgodkänd för inkoppling till det allmänna telenätet och uppfyller kraven för CE märkning. Information om godkännande Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/ /EG* för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telefonnätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telefonnäten i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje nätanslutningspunkt i telefonnätet. Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen. DORO SENSOR 55 uppfyller godkännandekraven för inkoppling i följande länder: Danmark, Finland, Holland, Island, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien och Sverige. Nummerpresentationen fungerar endast i Sverige. *) EGT L

3 DORO SENSOR 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO SENSOR 55 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inkoppling... 2 Utseende... 2 Anslutning... 3 Väggmontage... 3 Batterier... 4 Display... 4 Inställning av datum och tid / 24 Timmarsvisning... 5 Välj språk... 6 Handhavande... 7 Förklaring av nummerpresentation... 7 Indikering av nytt nummer... 7 Avläsning av telefonnummer... 8 Radera telefonnummer... 9 Om nummerminnet blir fullt... 9 Batterivarning... 9 VIP-funktion Förklaring av VIP-funktion Lagra VIP-nummer Radera VIP-nummer Tillämpningar av VIP-funktionen Övrigt Om nummerpresentatören inte fungerar Garanti

4 INKOPPLING DORO SENSOR 55 UTSEENDE 1 Uttag för telelinjen 2 Uttag för telefon (Används ej i Sverige) 3 Display (se sida 5) 4 Bläddringsknapp UPP 5 Bläddringsknapp NER 6 Raderingsknapp 2

5 DORO SENSOR 55 INKOPPLING ANSLUTNING Börja med att montera batterierna, se nästa sida. DORO SENSOR 55 kan anslutas till vilket telejack som helst och fungerar oberoende av annan utrustning som är inkopplad på din telelinje. Med i leveransen följer en telesladd med en modularkontakt i ena änden och en mellanpropp i andra. Änden med modularkontakten ansluts till uttaget märkt "LINE" på nummerpresentatörens baksida. Ett klickljud hörs när modularkontakten kommit riktigt på plats. Anslut änden med mellanproppen till ett telejack. Om du redan har en telefon ansluten till jacket, kopplar du in telefonens telepropp utanpå nummerpresentatörens mellanpropp, enligt bilden nedan. Uttaget märkt "PHONE" används ej i Sverige. Nummerpresentatörens mellanpropp Telejack Telefonens telepropp VÄGGMONTAGE Nummerpresentatören kan placeras stående på ett bord eller annat plant underlag, eller hängas på väggen med hjälp av den medföljande vägghållaren. Skruva fast vägghållaren i väggen med två skruvar. Hakarna på vägghållaren ska passa in i motsvarande uttag på nummerpresentatörens baksida. Ställ inte apparaten på en plats där den utsätts för direkt solljus, eller annan stark värme. I mycket sällsynta fall kan gummifötterna på apparatens undersida färga av sig på underlaget den står på. Var därför försiktig med att ställa den på underlag med känslig yta. 3

6 INKOPPLING DORO SENSOR 55 BATTERIER För att nummerpresentatören skall fungera behöver apparaten 3 st 1.5V batterier typ AAA. Batterierna räcker cirka ett år vid normal användning. Batterierna håller även nummerpresentatörens minnen samt datum och klockslag. När batterierna är på väg att ta slut tänds batterisymbolen i displayen. Byt batterierna snarast! Använd endast batterier av hög kvalitet. P Drag ut telesladden innan du byter batteri. P För att komma åt batterifacket, som sitter på undersidan, måste skruven som sitter på batteriluckan skruvas bort. P Se till att batterierna vänds åt rätt håll! P Vid byte av batterier, tag ur de gamla batterierna men vänta en stund innan du sätter i de nya. Detta för att nummerpresentatören ska hinna återställa sig. DISPLAYEN När apparaten är i viloläge visar displayen datum och klockslag, samt hur många telefonnummer som finns lagrade i nummerpresentatörens minne. Displayen har 14 segment på andra raden där telefonnummer visas och 12 alfanumeriska tecken på tredje raden där textmeddelande visas. Displayen varnar även för låg batterispänning. Antal / Nya Position Tid Datum Nummerpresentation Blinkar vid Telesvar Presentation av textmeddelande Låg batterispänning 4

7 DORO SENSOR 55 INKOPPLING INSTÄLLNING AV DATUM OCH TID P Håll knapparna och nedtryckta i tre sekunder. Displayen visar "LAGRA VIP 1" P Tryck på knappen upprepade gånger till displayen visar "STÄLL KLOCKA". P Indikeringen för timme blinkar nu i displayen. Tryck på knappen för att ställa in aktuell timme. Tryck därefter på knappen för att lagra den timme du valt. P Indikeringen för minut blinkar nu i displayen. Tryck på knappen för att ställa in aktuell minut. Tryck därefter på knappen för att lagra den minut du valt. P Indikeringen för dag blinkar nu i displayen. Tryck på knappen för att ställa in aktuell dag. Tryck därefter på knappen för att lagra den dag du valt. P Indikeringen för månad blinkar nu i displayen. Tryck på knappen för att ställa in aktuell månad. Tryck därefter på knappen för att lagra den månad du valt och återgå till viloläge. 12 / 24 TIMMARSVISNING Klockan kan ändras mellan 12 och 24 timmarsvisning. När 12 timmarsvisning är valt så anges klockslag med AM för natt/förmiddag och PM för eftermiddag/kväll. P Håll knapparna och nedtryckta i tre sekunder. Displayen visar "LAGRA VIP 1" P Tryck på knappen upprepade gånger till displayen visar "12H / 24H". P Tryck på knappen eller för att ställa in önskad timvisning. P Tryck på knappen viloläge. upprepade gånger för att lagra inställningen och återgå till 5

8 INKOPPLING DORO SENSOR 55 VÄLJ SPRÅK DORO SENSOR 55 kan enkelt ändras till att ge textbesked på olika språk. De språk som finns inlagda är: svenska, norska, spanska, danska, turkiska, engelska och finska. P Håll knapparna och nedtryckta i tre sekunder. P Tryck på knappen upprepade gånger till displayen visar "SVENSKA". P Tryck på knappen eller för att ställa in önskat språk. P Tryck på knappen viloläge. upprepade gånger för att lagra inställningen och återgå till 6

9 DORO SENSOR 55 HANDHAVANDE FÖRKLARING AV NUMMERPRESENTATION Med nummerpresentatören kan du se vem som ringer innan du besvarar samtalet eller se vilka som ringt när du inte varit hemma. Någon sekund innan du hör ringsignalen i din vanliga telefon visar displayen från vilket telefonnummer samtalet kommer. Mottagna telefonnummer lagras i ett minne tillsammans med datum och klockslag, och kan enkelt plockas fram för att läsas av. Minnet har plats för 180 telefonnummer. OBSERVERA! För att nummerpresentatören skall fungera måste du abonnera på tjänsten Nummerpresentation som tillhandahålls av Telia. Denna tjänst kan du enkelt beställa genom att ringa Telias kundtjänst på telefonnummer (privatkunder) eller (företagskunder). INDIKERING AV NYTT NUMMER När en påringning skett lagras den uppringandes telefonnummer i nummerpresentatörens minne. Som indikation på att det finns ett eller flera nya nummer i minnet blinkar indikatorn "NEW" i displayens övre vänstra hörn. I displayen står dessutom i klartext hur många nya samtal som finns samt det totala antalet lagrade samtal. I följande exempel finns fem nya nummer/samtal och åtta totalt i minnet. 7

10 HANDHAVANDE DORO SENSOR 55 AVLÄSNING AV TELEFONNUMMER Tryck på knappen eller för att visa de telefonnummer som finns lagrade i minnet. Telefonnumren visas i tidsordning. Knappen bläddrar från början av minnet, d v s det äldsta numret visas först, knappen bläddrar från slutet av minnet, d v s det nyaste numret först. När man kommer till det sista eller första numret i minnet fås ett textbesked som talar om detta. För varje telefonnummer visas det datum och klockslag då påringningen togs emot, samt telefonnumrets ordningsnummer. Under det att mottagaren tar emot nummer, fungerar ingen avläsning eller bläddring. Exempel på avläsning: Telefonnummer , inkom klockan 14:18 den 16 februari. Ordningsnummer 01. OKÄNT NUMMER Om nummerpresentatören visar "OKÄNT NR" istället för telefonnummer vid påringning, betyder det att ingen information om uppringaren togs emot. Det uppringande numret kan t ex vara utlandssamtal, eller samtal från en telefon som inte är ansluten till en AXE-telestation. SKYDDAT/HEMLIGT NUMMER Om presentatören visar "SKYDDAT NR" betyder det att det uppringande telefonnumret är hemligt eller spärrat mot visning. Kan också vara från mobiltelefon eller företagsväxel. 8

11 DORO SENSOR 55 HANDHAVANDE RADERA TELEFONNUMMER Radering av telefonnummer från nummerpresentatörens minne kan ske på två sätt, antingen individuellt eller alla telefonnummer samtidigt (hela nummerminnet raderas). RADERA INDIVIDUELLT NUMMER P Bläddra fram det telefonnummer du vill radera (se föregående avsnitt). P Tryck två gånger snabbt på knappen i displayen. för att radera det telefonnummer som visas RADERA ALLA NUMMER P Håll knappen intryckt i cirka 3 sekunder. Nummerindikatorn i displayen nollställs och alla telefonnummer är nu raderade från minnet. OM NUMMERMINNET BLIR FULLT Nummerpresentatörens minne rymmer 180 telefonnummer (inklusive eventuella displaytextmeddelande). Om minnet skulle bli fullt kommer varje ny påringning att ersätta det äldsta lagrade telefonnumret, principen "först in först ut" gäller. Det nya numret får det högsta ordningsnumret och alla andra nummer flyttas ned ett steg i minnesordning. BATTERIVARNING När batterierna är på väg att ta slut tänds batterisymbolen i displayen. Byt batterier inom kort, annars kommer nummerpresentatören att sluta fungera tills nya batterier har monterats. För mer information om batterier, se sidan 4. 9

12 VIP-FUNKTION DORO SENSOR 55 FÖRKLARING AV VIP-FUNKTION Med VIP-funktionen lagrar du ett eller två valfria telefonnummer i ett speciellt minne i nummerpresentatören. När detta telefonnummer ringer upp lagras det i nummerpresentatören precis som vanligt. Skillnaden är att displayen växlar mellan att visa "NYA SAMTAL" och "VIP" på den nedersta raden. På detta sätt vet man att VIP-numret har ringt upp. Texten "VIP" visas även om ett eller flera "vanliga" telefonnummer har ringt upp. Ett VIP-nummer kan lagras och funktionen är aktiverad så länge numret finns i VIPminnet. LAGRA VIP-NUMMER P Håll knapparna och nedtryckta i tre sekunder. Displayen visar "LAGRA VIP 1" P Om du vill lagra VIP 2 istället trycker du på en gång. P Tryck på knappen för att programmera den första siffran (inkl riktnummer). Tryck därefter på knappen för att hoppa till nästa siffra i telefonnumret. P Fortsätt på samma sätt tills hela telefonnumret är lagrat. P När alla siffrorna är angivna, tryck på knappen inställningen och återgå till viloläge. upprepade gånger för att avsluta RADERA VIP-NUMMER P Håll knapparna och nedtryckta i tre sekunder. Displayen visar "LAGRA VIP 1" P Om du vill radera VIP 2 istället trycker du på en gång. P Tryck på knappen tills displayen visar endast ett streck i första positionen. Tryck därefter på knappen för att ta bort återstående siffror. P Lagra ett nytt VIP nummer (se ovan) eller tryck på knappen att avsluta och återgå till viloläge. upprepade gånger för 10

13 DORO SENSOR 55 VIP-FUNKTIONEN TILLÄMPNINGAR AV VIP-FUNKTIONEN Förutom att använda VIP-funktionen för att indikera när ett personligt telefonnummer ringt upp finns andra specialfunktioner inbyggda i nummerpresentatören. E-POST INDIKERING Elektronisk post (e-post/ ) blir allt vanligare. För privatpersoner kan en nackdel vara att man måste koppla upp sin dator mot internetleverantören varje gång man vill kontrollera om det kommit någon e-post. Nu erbjuder vissa internetleverantörer hjälp mot detta via nummerpresentationstjänsten. När du har fått post i din e-postlåda kan internetleverantörens server ringa upp ditt telefonnummer. Uppringningen är oftast så kort att det inte hinner gå fram någon ringsignal, och du blir därmed inte störd av den. Dock visas och lagras serverns telefonnummer i nummerpresentatören. Genom att lagra internetserverns telefonnummer i VIP-minnet, kommer nummerpresentatören att visa VIP på displayens nedre rad. Därmed slipper du alltså koppla upp datorn i onödan för att kontrollera om du fått ny e-post. Observera att det endast är vissa internetleverantörer som kan erbjuda denna tjänst, och att det aktuella telefonnumret kan skilja sig från ort till ort. Kontakta din internetleverantör för vidare information. 11

14 VIP-FUNKTION DORO SENSOR 55 TELIA TELESVAR INDIKERING¹ / MEDDELANDE VÄNTAR Om du använder tjänsten med telefonsvarare i nätet, Telia Telesvar, kan du få information till din nummerpresentatör när du har nya meddelanden att avlyssna i telefonsvararen. När nya meddelanden har tagits emot skickar telenätet information till din nummerpresentatör. I din DORO SENSOR 55 kommer en sådan påringning att lagras som "MEDD VÄNTAR". Denna funktion ligger förinställd, och behöver alltså inte läggas in manuellt. När denna informationskod sänds ut kommer displayen att visa "MEDD VÄNTAR" i viloläge. Dessutom blinkar symbolen "MESSAGE" i displayens nedre högra hörn. Du slipper ringa upp och kontrollera telefonsvararen i onödan och sparar dessutom samtalskostnad. ¹ Funktionen måste aktiveras i Telesvars tjänsten. Från huvudmenyn i Telesvar får du instruktioner om hur du gör. Funktionen är ännu inte aktiverad i hela landet. OBSERVERA! Om både TELIA TELESVAR och VIP aktiverats samtidigt, visas endast "MEDD VÄNTAR" i displayen i viloläge. I listan över inkommande telefonnummer går det dock bra att se om något VIP nummer ringt eller ej. 12

15 DORO SENSOR 55 ÖVRIGT OM NUMMERPRESENTATÖREN INTE FUNGERAR Om nummerpresentationen inte fungerar, kontrollera först och främst att tjänsten Nummerpresentation är aktiverad på din telefonlinje. Utan denna tjänst aktiverad skickas ingen information till nummerpresentatören och därmed visas inga telefonnummer i displayen. Läs därefter noga igenom denna bruksanvisning. Kontrollera att telesladden är hel och att teleproppen och modularkontakten är ordentligt isatta. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om telefonen fungerar nu finns felet i någon annan utrustning. Prova telefonen på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar den där är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan, tel Om inget av ovanstående hjälper, följ felsökningsguiden nedan. INGET NUMMER VISAS NÄR DET RINGER: P Kontrollera att tjänsten Nummerpresentation är aktiverad på din telelinje. P Om "OKÄNT NR" eller "SKYDDAT NR" visas i displayen betyder det antingen att det inte skickades någon information om det påringande numret eller att uppringaren har skyddat eller hemligt telefonnummer. P Nummerpresentation kan ej ske om telefonen är inkopplad under en telefonväxel (förutsatt att denna inte är speciellt förberedd för det). Det beror på att telefonen i dessa fall inte är direktkopplad till telelinjen, och därmed inte kan ta emot den information som sänds ut strax innan ringsignal erhålls vid inkommande samtal. DISPLAYEN ÄR HELT BLANK: P Kontrollera/byt batterierna (se sidan 4). GARANTI DORO SENSOR 55 har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med det inköpsställe där telefonen inköpts. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/faktura. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur teleanslutningen under åskväder. 13

16

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB

Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB Opus 2 Bruksanvisning Texttelefon Comterm utveckling AB Innehållsförteckning Opus 2 4 Med Opus 2 följer:.................................................. 4 Tillbehör..........................................................

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

Telia Centrex Röstsvar. Handbok

Telia Centrex Röstsvar. Handbok Telia Centrex Röstsvar Handbok Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

T3 Telefoni med GoCore24 ATA

T3 Telefoni med GoCore24 ATA T3 Telefoni med GoCore24 ATA rev.090917 Välkommen! GoCore24 Mini-ATA är en telefondosa som gör att du kan ringa via internet med dina vanliga telefoner. Följ denna manual för att snabbt och smidigt komma

Läs mer

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48

28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 28-506 Manual T2M3246l 08-08-26 15.35 Sida 48 T2M3246l Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA KUNDSERVICE Öppettider: Se tele2.se Spärra abonnemang: Dygnet runt Tel 0200-23 23 23 Fax 0200-23 00 70 Från Mobil:

Läs mer

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Gigaset

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer