Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Hoting Huvudr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 13 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hoting 2015-05-20. Huvudr"

Transkript

1 Hoting Huvudr 1

2 Innehåll 1.Inledning Avgränsning Befolkningsutveckling Könsfördelning Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Hotings släckområde Statistik över utryckningar och larm Alternativa släckningsmetoder för släckning från utsidan Bemanning Åldersfördelning Strömsund och Dorotea Kartbild Detta dokument är sammanställt av Eveline Berg Bring Maria Lilliehöök 2

3 1. Inledning Syftet med detta dokument är att presentera en mall som ska underlätta arbetet med att utreda Räddningstjänstens förmåga i olika områden. Räddningstjänsten Jämtland har det till ytan största området i Sverige att verka inom. Detta område är glesbefolkat och därför är antalet invånare lågt i förhållande till sin storlek. Detta kan i flera situationer bli svårt för Räddningstjänsten då de ska kunna erbjuda samma hjälp till samtliga invånare trots att spridningen av dem är stor. Vår glesbygd tunnas också allt mer ut och detta bör vi också ta hänsyn till när vi ser över bemanningen. Det är viktigt att se till om det finns samma behov idag som för ett antal år sedan Avgränsning Dokumentet är avgränsat till att behandla Hotings släckområde en karta över området finns på dokumentets sista sida. När det står Hoting i dokumentet är det underförstått att det syftar på släckområdet. Den information som presenteras speglar hur bemanningsbehovet ser ut och detta bör ligga till grund för den aktuella bemanningen. Befolkningsutvecklingen mellan åren presenteras, samt könsfördelningen och åldersstrukturen. Statistik över utryckningar och larm redovisas och denna avser också åren 2010 till Samtliga tillsynsobjekt finns beskrivna samt alternativa släckningsmetoder för rökdykning är presenterade. 3

4 2. Befolkningsutveckling En sammanställning över befolkningens utveckling i Hoting, åren , presenteras i diagrammen nedan. Först visas Hotings totala befolkningsutveckling och därefter redovisas samma utveckling men uppdelat i kön samt åldersfördelning Antal invånare Figur 1. Stapeldiagram över Hotings befolkningsutveckling under perioden Källa: Metria 2.1. Könsfördelning Män Kvinnor Figur 2. Stapeldiagram över Hotings befolkningsutveckling under perioden , uppdelat i kön. Källa: Metria 4

5 2.2. Åldersfördelning Figur 3, som tagits fram med hjälp av Metria, visar att den större delen av befolkningen befinner sig i åldersspannet mellan år gamla. Figur 3. Cirkeldiagram över befolkningens åldersfördelning i Hoting. Källa: Metria 5

6 3. Tillsynsobjekt i Hotings släckområde Vid en inventering av ett område görs en riskanalys för att identifiera potentiella risker. Även en utredning om vilka byggnader/anläggningar som är extra skyddsvärda görs. De risker som identifieras kategoriseras som riskobjekt och avser här de byggnader och anläggningar som innehåller någon typ av inneboende fara, både för den egna verksamheten och eventuellt även för omgivande objekt och människor. Det kan t. ex handla om bensinmackar eller kemiska fabriker som innehåller brandfariga eller explosiva ämnen. De skyddsvärda anläggningarna kategoriseras som skyddsobjekt och avser de byggnader och anläggningar som inte innehåller någon inneboende fara, utan istället innehåller något som kan ses som extra skyddsvärt ur samhällsperspektiv. Det kan t. ex handla om äldreboenden eller restauranger där många människor vistas. Risk- och skyddsobjekt kan läggas samman i en gemensam kategori då en byggnad både kan vara ett riskobjekt och ett skyddsobjekt. Dessa samlas då under namnet tillsynsobjekt. I Hotings släckområde finns ett antal tillsynsobjekt som är extra viktiga för räddningstjänsten att ha koll på. Tillsynsobjekten baseras på risk- och sårbarhetsanalys som har gjorts av Jämtlands Räddningstjänstförbund. En del av byggnaderna är indelade i brandtekniska byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. Br0 Byggnader med mycket stort skyddsbehov Br1 Byggnader med stort skyddsbehov Br2 Byggnader med måttligt skyddsbehov Br3 Byggnader med litet skyddsbehov Hänsyn ska tas till troliga brandförlopp och konsekvenser vid brand samt byggnadens komplexitet (BFS 2011:26). 6

7 Tabell 1: Räddningstjänstens tillsynsobjekt i Hotings släckområde Objekt Objektstyp Tillsynsgrupp Byggnadsklass Betz B & B Hotell, pensionat Hotell eller dyl. max 9 gäster eller 5 gästrum Björnhallen Idrottsanläggning Samlingslokal, fler än 150 Brismarksgården Åldringsvård Vård eller omsorg, fler än 3 med hjälpbehov Byggtjänst i Hoting Butik, affär Tillståndspliktig explosiv vara Bävercampen Hotell, pensionat Hotell eller dyl. max 9 gäster eller 5 gästrum; samlingslokal, färre än 150 Centralskolan Skola Tillståndspliktig Hoting och Trolltuvans förskola/fritidshem brandfarlig vara; skola eller dyl. ej markplan, fler än 15 barn Emcab Kontor, förvaltning Tillståndspliktig explosiv vara F d Samhall Övrigt i annan byggnad Industri, över 7

8 industriområde 2500 m2 Hoting Folkets hus Hoting Samlingslokaler Samlingslokal, fler än 150 Folkets hus Lövvik Samlingslokaler Samlingslokal, färre än 150 Folkets hus Samlingslokaler Samlingslokal, Skansnäset färre än 150 Hotell Raivi Hoting Hotell, pensionat Hotell eller dyl. minst 9 gäster eller 5 gästrum Hoting camping Hotell, pensionat Hotell eller dyl. minst 9 gäster eller 5 gästrum Hoting Unlimited Hotell, motell, vandrarhem Hotell eller dyl. minst 9 gäster eller 5 gästrum Hotings Kyrka, församlingshem Samlingslokal, församlingsgård färre än 150 Hotings gamla skola Hotell, pensionat Hotell eller dyl. - bärplockarboende minst 9 gäster eller 5 gästrum ICA Nära Träffen Butik, affär Tillståndspliktig Kyrktåsjö brandfarlig vara Industrihotell Hoting Industrihotell Industri, över Fastigheter 2500 m2 Br3 8

9 Inlandsbanan Hoting Brandfarlig vara Tillståndspliktig brandfarlig vara Ivars Bil Hoting Bilhandel Samlingslokal, färre än 150 Jämtlandsvärme Fjärrvärme, panncenter Tillståndspliktig Hoting brandfarlig vara; industri, tillstånd enligt LBE Karbäckens Samlingslokaler Samlingslokal, bygdegård färre än 150 Kilvamma Hotell, pensionat Hotell eller dyl. naturcamping max 9 gäster eller 5 gästrum Kyrktåsjö skola och Skola Skola eller dyl. Barnlyans förskola ej markplan, fler än 15 barn Logen Brattbäcken Samlingslokaler Samlingslokal, fler än 150 Norrskenets Förskola, daghem Skola eller dyl. förskola, Norråker markplan, mindre än 90 barn Norråkers gamla Hotell, pensionat Hotell eller dyl. skola - bärplockarboende minst 9 gäster eller 5 gästrum Norråkers handel Butik, affär Samlingslokal, 9

10 färre än 150 Ovanfjäll Mek, verkstad, plåtar Tillståndspliktig brandfarlig vara; industri, tillstånd enligt LBE Preem Hoting Bensinstation, bilvård Tillståndspliktig brandfarlig vara Rödluvans förskola Förskola, daghem Skola eller dyl. markplan, mindre än 90 barn SH Servicecenter Bil, gummiverkstad Tillståndspliktig brandfarlig vara Solgården Samlingslokaler Samlingslokal, färre än 150 Statoil Hoting Bensinstation, bilvård Tillståndspliktig brandfarlig vara STF Vandrarhem Hotell, motell, vandrarhem Hotell eller dyl. Kyrktåsjö minst 9 gäster eller 5 gästrum Travbanan Hoting Idrottsanläggning Samlingslokal, färre än 150 Tåsjö kyrka och Kyrka, församlingshem Samlingslokal, begravningskapell fler än

11 ; byggnadsminne eller kyrkligt kulturminne Tåsjöberget Idrottsanläggning Restaurang eller dyl. alkohol, fler än 50 gäster Tåsjögården Åldringsvård Vård eller omsorg, fler än 3 med hjälpbehov Vision HVB Övrig vårdanläggning Vård eller Kyrktåsjö omsorg, fler än 3 med hjälpbehov Vision HVB Viken Övrig vårdanläggning Vård eller omsorg, fler än 3 med hjälpbehov Br2 11

12 Antal Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Statistik över utryckningar och larm Statistik har tagits fram över olika typer av utryckningar i Hotings släckområde under åren 2010 till Brand i byggnad, drunkning och trafikolycka faller under kategorin livräddande insatser och är högt prioriterat av räddningstjänsten. Åren 2011 och 2012 utfördes inga insatser vid IVPA-larm Brand i byggnad Drunkning IVPA Trafikolycka Utsläpp farligt ämne Figur 4: Diagram över olika typer av larm i Hotings släckområde under perioden I Hoting är det IVPA-larmen som varit den vanligaste av de ovan redovisade larmen, sedan Detta ser vi ofta förekomma i glesbygden, där inte någon ambulans är stationerad. Brandmanspersonal blir då särskilt utbildade för att kunna ge första hjälpen i väntan på ambulans. 12

13 5. Alternativa släckningsmetoder för släckning från utsidan För att få genomföra en rökdykning krävs det att man är minst man. Räddningsledaren som är på plats vid insatsen avgör om en rökdykning är aktuell eller inte. Det är en riskfylld insats för brandmännen att rökdyka, då de utsätts för värmestrålning och cancerogena ämnen samt fallande föremål och dylikt. Rökdykning är den farligaste arbetsuppgift vi tillåter i Sverige och också en av de mest fysiskt krävande. Paragrafen om rökoch kemdykning (AFS 2007:7) bör tolkas så att rökdykning primärt är en livräddande insats. Invändig släckning genom rökdykning bör därför undvikas så långt detta är möjligt. Utvändig brandbekämpning bör övervägas som första alternativ. En del alternativa släckningsmetoder för att slippa rökdyka eller åtminstone göra rökdykningen mer säker finns att tillgå. Nedan listas dessa: Skärsläckare Ett redskap med vilken man kan skära igenom byggnads- och konstruktionsmaterial. Vatten och skärmedel blandas och pressas i en stråle ur ett specialmunstycke under mycket högt tryck (>250 bar). Strålen skär igenom och fortsätter därefter att spruta vatten in i byggnaden. Ger bra åtkomst och effektiv kylning. Man vinner även tid för att kunna planera den fortsatta insatsen. Skum Skum används ofta som ett komplement till släckning med vatten, exempel vid vätskebränder eller när opåverkade ytor ska skyddas mot strålningsvärme. Skum kan få olika karaktär och egenskaper beroende på typ av skumvätska och i vilka proportioner man blandar de ingå ende komponenterna vatten, skumvätska och gas. CAFS (Compressed Air Foam System) Skum, vatten och tryckluft blandas och sprutas ur en lätt slang. Skumblandningen verkar brandhämmande och kan släcka bränder och skydda obrända områden från att antändas. Verkar kylande och kvävande. 13

14 Fire express En skumstråle som kan nå en kastlängd på 15 meter med stor träffyta sprutas ut under lågt tryck. Vätskan har lågt expansionstal och tillför därmed inte nytt syre till elden. Släckgranat En mobil laddning med aerosol kastas i det brinnande utrymmet, där sedan aerosolen sprider sig och dämpar eller släcker flammorna. Väntar man på mer hjälp från annat håll kan användning av någon alternativ släckningsmetod fördröja brandförloppet så att hjälpen hinner fram i någorlunda tid. Man kan även lyckas få bort så mycket av brand och rök att det inte längre klassas som rökdykning om man vill ta sig in i byggnaden utan ett fullt rökdykningsteam. Därmed kan mannar gå in och hjälpa eventuella kvarvarande människor genom att personalen är rustad för självskydd, inte rökdykning. 14

15 6. Bemanning I Hoting finns en räddningsstyrka med en styrkeledare och tre brandmän (1 + 3) som har beredskap dygnet runt, året om. Totalt 12 anställda. I nuläget har 7 av brandmännen C-körkort. Anställningen är på deltid så man har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men man måste inställa sig på fem minuter när man larmats. Stationen åker även på IVPA larm (I Väntan På Ambulans) Åldersfördelning De 12 brandmän som jobbar på deltidsstationen i Hoting har här delats in i olika ålderskategorier för att få en överblick över personalens åldersstruktur. Figur 5. Cirkeldiagram över åldersfördelningen på Hotings brandstation 15

16 6.2. Strömsund och Dorotea Närmsta orter med räddningstjänst är Strömsund och Dorotea. Vid behov bör mannar från någon av dessa komma till Hoting och hjälpa till. I Strömsund har man 1 styrkeledare + 4 brandmän. Totalt 18 anställda. Bemanningssituationen i Dorotea är i nuläget oklart. Mellan Dorotea och Hoting är det 22,2 kilometer körsträcka. Det är svårt att bedöma exakt körtid beroende på väglag, trafik, tid på dygnet m.m. men enligt tidigare bedömning av räddningstjänsten beräknas förstärkning från Dorotea inom 26 minuter. 16

17 7. Kartbild I detta avsnitt presenteras en övergripande kartbild över Hotings släckområde samt vilka insatstider som gäller för området. 17

18 Räddningstjänsten Jämtland , fax Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund Postadress: Box 71, Östersund

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 2 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bispgården 2015-05-22. Bispgården 2015-05-22 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Bispgårdens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 17 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lit 2015-05-26. Huvudr Lit 2015-05-26 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Lits släckområde.......

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr Hotagen 2015-05-29 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning............4 2.2.Åldersfördelning......5 3.Tillsynsobjekt i Hotagens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 3 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Brunflo 2015-06-09. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 3 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Brunflo 2015-06-09. Huvudr Brunflo 2015-06-09 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning....... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning........4 2.2.Åldersfördelning...5 3.Tillsynsobjekt i Brunflos släckområde.......6

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 23 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Strömsund 2015-06-10.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 23 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Strömsund 2015-06-10. 2015-06-10 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning....... 3 1.1. Avgränsning........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning...5 3.Tillsynsobjekt i s släckområde... 6 4.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 27 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Trångsviken 2015-05-20.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 27 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Trångsviken 2015-05-20. Trångsviken 2015-05-20 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.. 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Trångsvikens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 19 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lofsdalen 2015-05-20.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 19 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Lofsdalen 2015-05-20. Lofsdalen 2015-05-20 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Lofsdalens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 22 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Rätan 2015-06-10. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 22 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Rätan 2015-06-10. Huvudr Rätan 2015-06-10 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Rätans släckområde.....

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Lillhärdal

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Lillhärdal Lillhärdal 2015-05-29 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning........4 2.2.Åldersfördelning....5 3.Tillsynsobjekt i Lillhärdals

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 24 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Stugun 2015-05-20. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 24 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Stugun 2015-05-20. Huvudr Stugun 2015-05-20 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.. 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Stuguns släckområde....

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Ljungdalen

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Ljungdalen Ljungdalen 2015-06-09 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Ljungdalens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 30 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Åsarna 2015-05-22. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 30 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Åsarna 2015-05-22. Huvudr Åsarna 2015-05-22 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Åsarnas släckområde......

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 8 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Gällö 2015-04-24. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 8 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Gällö 2015-04-24. Huvudr Gällö 2015-04-24 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.. 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt..... 6 4. Statistik

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 7 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Gäddede 2015-06-10. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 7 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Gäddede 2015-06-10. Huvudr Gäddede 2015-06-10 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Gäddedes släckområde....

Läs mer

Ytterhogdal Huvudr

Ytterhogdal Huvudr Ytterhogdal 215-4-22 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning.... 3 1.1. Avgränsning......3 2. Befolkningsutveckling 4 2.1. Könsfördelning.....4 2.2. Åldersfördelning.5 3. Tillsynsobjekt..... 6 4. Statistik över

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 28 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Vemdalen 2015-06-09. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 28 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Vemdalen 2015-06-09. Huvudr Vemdalen 2015-06-09 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Vemdalens släckområde...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 6 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Föllinge 2015-04-24. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 6 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Föllinge 2015-04-24. Huvudr Föllinge 2015-04-24 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning............4 2.2.Åldersfördelning......5 3.Tillsynsobjekt.....

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 25 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Sveg 2015-06-10. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 25 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Sveg 2015-06-10. Huvudr Sveg 2015-06-10 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Svegs släckområde......

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Kälarne Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Kälarne Huvudr Kälarne 2015-06-09 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Kälarnes släckområde......

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Oviken Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Oviken Huvudr Oviken 2015-06-09 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Ovikens släckområde......

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Hede Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Hede Huvudr Hede 2015-05-25 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Hedes släckområde......

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Krokom Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Krokom Huvudr Krokom 2015-06-10 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning....... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning.........4 2.2.Åldersfördelning...5 3.Tillsynsobjekt i Krokoms släckområde........

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 5 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Funäsdalen 2015-06-10.

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 5 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Funäsdalen 2015-06-10. Funäsdalen 2015-06-10 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Funäsdalens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Svenstavik

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: Svenstavik Svenstavik 2015-06-10 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning...... 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning..5 3.Tillsynsobjekt i Svenstaviks

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 1 Tillhör område: Utfärdat av: Utfärdat/rev dat: Dnr: Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 Filnamn: Godkänt av: Sidor: Giltighet: Tillsynsplan LSO LBE Direktionen 16 11

Läs mer

Chef förebyggandeavdelningen

Chef förebyggandeavdelningen TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-148020 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Risk- och sårbarhetsanalys Förslag till beslut Förbundets

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 4 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bräcke 2015-06-10. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 4 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Bräcke 2015-06-10. Huvudr Bräcke 2015-06-10 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning.........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning..........4 2.2.Åldersfördelning....5 3.Tillsynsobjekt i Bräckes släckområde.....

Läs mer

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress Skriftlig redogörelse för brandskyddet Fylls i av fastighetsägare/representant för fastighetsägare. 1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer 1.3 Utdelningsadress 1.4 Postnummer 1.5

Läs mer

Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn

Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn FÖRFATTNING 4.5.1 Antagen av kommunstyrelsen 114/07 och 113/07 Gemensam plan för brandsyn för Lomma och Staffanstorps räddningstjänst / frist för brandsyn Risknivå, frist och avgift. De byggnader eller

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6)

Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6) Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6) Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Läs mer

Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning

Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning ATEX och Brand 2014 P-O Nilsson, Inspecta Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning 1 ATEX och Brand 2014 - Boverkets byggregler Boverkets byggregler Byggprocessen ATEX och Brand 2014 - Boverkets

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 4. Räddningstjänstens riskanalyser Under 2006 genomfördes riskinventeringar i kommunernas

Läs mer

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera de risker som kan föranleda räddningsinsats med akut skadeverkan på människor, egendom och miljö

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Tillsynsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden är boende, skola, trafik

Läs mer

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 14(50) Ks 52 Dnr 2014-000094 Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund Kommunstyrelsens förslag till beslut

Läs mer

Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014

Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014 Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-11-26 161 1(39) Innehåll INNEHÅLL... 2 1 INLEDNING... 4 1.1 HANDLINGSPROGRAMMETS GILTIGHETSTID... 4 2 HANDLINGSPROGRAMMETS

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet SID 1(5) Anmälan avser: Ny redogörelse Förändring/uppdatering av befintlig redogörelse (daterad: DEL 1 - Fastighetsägaren DEL 2 - Nyttjanderättshavaren ) som omfattar: Denna blankett kan användas som skriftlig

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara INFORMATION 2010-10-26 Tekniska nämnden Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden rörande brandfarlig vara. Ansökan om: Här kan sökanden kryssa

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 98/KS84 171 KFS 1998:4 Regler för brandsyne- och tillsynsfrister för Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 27 april 1998) (Gäller från och

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kapitel 3 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1: Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Byggnad/anläggning

Läs mer

Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19)

Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19) Svedala Kommuns 2:25 Författningssamling 1(19) Taxa för regelbunden brandsyn och tillsyn antagen av kommunfullmäktige 1992-12-01, 91 Gäller från 1993-01-01 1. Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erlägges

Läs mer

Olycksundersökning Dödsbrand

Olycksundersökning Dödsbrand Olycksundersökning Dödsbrand Lindome 28 december 2012 Ref insatsrapport: 2012008212 Göteborg 2013-02-14 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen 2 031-335 26 00 Hemsida:

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 )

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen,

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Olycksundersökning. Brand i byggnad, villa. Plats. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Olycksundersökning. Brand i byggnad, villa. Plats. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Olycksundersökning Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Händelse Brand i byggnad, villa Plats 2 (20) Dokumentinformation Diarienummer SOS ärendeummer: 11-2752285-2 Insatsrapportnummer 2012A00549

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo

Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Ramböll Sverige AB Borås Stad Förstudie väg 42 förbifart Sjöbo Göteborg 2008 03 11, rev 2008 08 11 Borås Stad Datum 2008 03 11, rev 2008 08 11 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Peter Johansson Staffan

Läs mer

Taxor enligt LSO och LBE Tierps kommun

Taxor enligt LSO och LBE Tierps kommun Tierps kommun Bilaga 1 1 Mindre Industri, kontor m.m (VK1mindre+ VK3) 4 714 kr 2 Gemensamhetsboenden VK3B 5 999 kr 3 Samlingslokal VK2A+B 5 142 kr 4 Större Industri, kontor m.m VK2C+ VK1 större 5 571 kr

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1

~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1 ~S~l~ Bilaga KS 2013/3/1 ~KOMMUN Ink 2013 -lll O 9 130102 Kommunstyrelsen Information om utredning ang. alternativa driftformer för räddningstjänst Kommunstyrelsen har under hösten 2012 beslutat att utreda

Läs mer

Dagens Agenda (max 90 min)

Dagens Agenda (max 90 min) Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen

Läs mer

statistik, erfarenheter (och spekulationer)

statistik, erfarenheter (och spekulationer) Kommunernas tillsyn och övrigt förebyggande arbete statistik, erfarenheter (och spekulationer) Björn Johansson, Tillsynsenheten 5 % av kommuner har genomfört den planerade Små kommuner med viss tonvikt

Läs mer

STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON

STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON STÅLBYGGNADSDAGARNA 11-13 NOVEMBER 2015 GÖTEBORG HANS JOHANSSON Bild: Jörgen Thor Olika typer av provningsmetoder NT Fire Jet-Fire När behövs det brandskyddas i en byggnad? Utrymmen i byggnader ska utifrån

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser

Räddningstjänsten Väst. ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Syftet med förbundet Tryggheten ska öka genom att främja kunskap och insikt, förebygga oönskade händelser samt hantera och begränsa

Läs mer

Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse

Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse ALLMÄNT Fastighetsägare Organisanisationsnummer Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress ÄGARENS KONTAKTPERSON MOT TILLSYNINGSMYNDIGHET (Räddningstjänst)

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

i Lysekil Kommun Onsdagen den 11 april kl. 23:57:01 Får SOS in ett larm om brand i

i Lysekil Kommun Onsdagen den 11 april kl. 23:57:01 Får SOS in ett larm om brand i Lysekil 2012-03-07 Brandutredning 2012-04-11. i Lysekil Kommun Onsdagen den 11 april kl. 23:57:01 Får SOS in ett larm om brand i byggnad på adressen. Räddningstjänsten i Lysekil larmas till branden. Larm

Läs mer

Övningsverksamhet. Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Fygplatser: Skumandvändning Tung Mellan Lätt. Fokus. Miljötänk. Reglering.

Övningsverksamhet. Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Fygplatser: Skumandvändning Tung Mellan Lätt. Fokus. Miljötänk. Reglering. Övningsverksamhet Då Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Fygplatser: Skumandvändning Tung Mellan Lätt Fokus Miljötänk Reglering Styrning 1 Uppdragsbeskrivning gällande studier 2014 Risker för människa

Läs mer

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens föreskrifter

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Skriftlig redogörelse av brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Blanketten skickas till Räddningstjänsten Eksjö Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare

Läs mer

Riskinventering i Östra Göinge

Riskinventering i Östra Göinge Riskinventering i Östra Göinge Inventering av risker för olyckor som kan enligt LSO (2003:778). Riskinventeringen är genomförd av Räddningstjänsten. Uppdatering 2015 av tidigare inventering genomförd 2011

Läs mer

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara

Bensinstationshandboken i praktiken. 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Bensinstationshandboken i praktiken 2009-04-23 BJÖRN HERLIN Enheten för brandskydd och brandfarliga vara Till vem riktar sig handboken Ackrediterade kontrollorgan Verksamhetsutövaren Föreståndaren Byggnadsnämnden

Läs mer

Grundläggande definitioner:

Grundläggande definitioner: Övnings underlag BRANDVENTILATION Från boken brandventilation Förkunskaper : Innehåll: För att brand skall uppstå och kunna fortsätta Brandförlopp: För att kunna ventiler: Först ventilation i allmänhet:

Läs mer

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Räddningstjänsten Karlstadsregionen Fördjupad Datum Dnr olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Anledning till undersökningen: På tisdagen den 30 november kolliderar ett av räddningstjänstens fordon

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Bensinstationshandboken mars 2015. Några nyheter: Stationsbyggnad Containerstationer Sjömackar

Bensinstationshandboken mars 2015. Några nyheter: Stationsbyggnad Containerstationer Sjömackar Bensinstationshandboken mars 2015 Några nyheter: Stationsbyggnad Containerstationer Sjömackar Revisionsorsaker Ny LBE/FBE 2010 Föreskriftsändringar Ändrad terminologi Samhällsutveckling Ändrade organisatoriska

Läs mer

MSB har tagit fram råd om insats vid solelanläggning.

MSB har tagit fram råd om insats vid solelanläggning. 1 MSB har tagit fram råd om insats vid solelanläggning. Grunden är att det ska vara enkelt att utbilda i dem utan att medföra stora kostnader eller stora utbildningsinsatser för räddningstjänsten. Det

Läs mer

Bedömning av risker avseende brand

Bedömning av risker avseende brand UPPDRAG ÅVC Boo UPPDRAGSNUMMER 2511255000 UPPDRAGSLEDARE Eva Tilfors UPPRÄTTAD AV Annika Ekstrand och Hans Lundborg DATUM 7 Bedömning av risker avseende brand Syfte Denna bedömning av risker genomförs

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 (9) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Insändes till: Kommunalförbundet södra Hälsingland, 821 80 Bollnäs Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Sida 1(7) Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Brandfarlig gas I skolan är det vanligast att det förekommer gasol. Vanligast är att gasolbehållarnas volym varierar från under litern upp till ett tiotals

Läs mer

PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT

PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT PLANBESKRIVNING LAGAKRAFT Detaljplan för Korpen 9 m fl, i Höganäs Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen

Läs mer

datum 2013-03-22 Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö.

datum 2013-03-22 Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö. datum 2013-03-22 diarienummer 2011-01214 Dp 5241 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av kvarteret VÄTET i Rosengård i Malmö. Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

Skriftlig brandskyddsredogörelse

Skriftlig brandskyddsredogörelse Skriftlig brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer