FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI"

Transkript

1 FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation

2 INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA OCH SJUKlIG FETMA FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM ICKE-KIRURGISKA BEHANDLINGAR Det multidisciplinära teamet SÅ HÄR FUNGERAR MAG-TARMKANALEN SÅ HÄR KAN MAGSÄCKSKIRURGI MINSKA ÖVERVIKT Justerbart Gastric band Gastric bypass Biliopankreatisk avledning med Duodenalomkoppling DIn nya livsstil efter OPeRATIOnen PRAKTISK INFORMATION Laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi) jämfört med öppen kirurgi Före och efter operationen Sjukhusvistelsen DeT FÖRSTA STeGeT PÅ en VIKTIG ReSA Frågor till din kirurg Vikten av stöd BIlAGA 1 RISKeR OCH KOMPlIKATIOneR VID MAGSÄCKSKIRURGI.. 49 BIlAGA 2 ORDlISTA ReFeRenSeR FÖRSLAG TILL YTTERLIGARE LÄSNING INLEDNING Om du läser den här broschyren funderar du sannolikt på magsäckskirurgi, eller så känner du någon som gör det. Du har troligen flera gånger försökt gå ner i vikt genom diet, träning, läkemedelsbehandling, psykoterapi eller gruppterapi. Du kanske har gått ner i vikt, men sedan har du gått upp igen. Och nu har du beslutat dig för att besegra fetman och återfå din hälsa. Magsäckskirurgi är en effektiv behandling för svår fetma, med utmärkta långsiktiga resultat. Men när du gör ditt val måste du ta hänsyn till alla tänkbara faktorer. Den här broschyren är den första i serien Ditt nya liv kan börja idag! som är uppdelad i två delar: Fakta om magsäckskirurgi Din framtid nu Den här broschyren, Fakta om magsäckskirurgi, ger dig en helhetsbild av fördelarna, nackdelarna och riskerna i samband med magsäckskirurgi. Kom ihåg att informationen i den här broschyren inte är avsedd att vara en ersättning för en läkares och en dietists råd. Din bästa informationskälla är en kirurg som har erfarenhet av magsäckskirurgi och hans eller hennes team. 2 3

3 lär KÄnnA DIG SJÄlV BÄTTRe BÖRJA MeD DITT BMI (BODY MASS InDeX) Det första du måste göra är att ta reda på om du är överviktig eller inte, och om du är det, med hur mycket. Det finns en beprövad metod för att göra detta: BMI (Body Mass Index), som visar förhållandet mellan en persons kroppsvikt och längd (vikt/längd 2 ). Räkna ut ditt BMI: BMI = (Kg/m 2 ) Klassificering Övervikt Fetma Sjuklig fetma BMI = 25-29,9 = BMI Översikt UNDERVIKT NORMALVIKT ÖVERVIKT FETMA SJUKLIG FETMA VIKT LÄNGD (METER) (KG)

4 VAD ÄR FeTMA? Orsakerna till fetma omfattar: Genetiska faktorer Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada hälsan. Personer med ett BMI som är 30 eller högre betraktas som feta. Fetma är följden när storleken på fettcellerna eller andelen fettceller i kroppen ökar. När en person går upp i vikt ökar dessa fettceller först i storlek och därefter i antal. Fetma är mer än ett kosmetiskt problem. Fetma är en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan. 1 Att vara fet missförstår många som en enkel fråga om självkontroll. Likaledes förväxlas fetma ofta med att vara överviktig. I kliniska termer är skillnaden viktig och ofta livshotande. Flera medicinska organisationer, inklusive WHO (World Health Organization), klassificerar fetma som en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan. 2 Fetma är inte bara en enkel fråga om självkontroll. Det är en komplex sjukdom som omfattar aptitreglering och energimetabolism. Det sker en alarmerande ökning av övervikt och fetma över hela världen. I europa finns idag minst 135 miljoner feta personer och cirka 6 miljoner som är sjukligt feta. Och sjukdomens utbredning tros fördubblas under de närmaste 20 åren. Ökningstakten varierar mellan olika länder i europa. England är det land som har en av de snabbaste ökningarna. Där rapporteras förekomsten av fetma vara över 20%. 3 Fetma tenderar att gå i arv, vilket tyder på att det finns en genetisk orsak. Men familjer delar också kost- och livsstilsvanor som kan bidra till fetma. Att skilja dessa från genetiska faktorer är inte enkelt. Likväl visar forskningen att genetiska faktorer svarar för cirka 80% av en persons anlag för att utveckla fetma 4 vilket direkt kan leda till fetma vid flera sjukdomar. Tyvärr så vet vi inte hur gener gör oss feta eller smala. Vissa gener kan påverka delar av hjärnan som kontrollerar aptit och känslan av att ha ätit tillräckligt. Andra kan bestämma hur kroppen sparar eller förbränner kalorier. Miljöfaktorer Miljön har en kraftig påverkan på fetma. Detta inkluderar livsstilsbeteende såsom vad en person äter och hans eller hennes fysiska aktivitet. Den ökande utbredningen av övervikt och fetma speglar flera förändringar under de senaste 20 till 30 åren när det gäller matvanor, motion etc. 5 Även om du inte kan förändra dina genetiska egenskaper, kan du förändra dina matvanor och din fysiska aktivitet. Psykologiska faktorer Även psykologiska faktorer påverkar matvanorna. Många människor äter som en reaktion på negativa känslor som leda, nedstämdhet eller ilska. Fetma betraktas också ofta som en följd av bristande viljestyrka, svaghet eller ett livsstilsval valet att äta för mycket och motionera för lite. Det är emellertid mer lämpligt att betrakta fetma som en kronisk sjukdom än ett livsstilsval. Fysiska sjukdomar Vissa sjukdomar kan leda till fetma eller viktökning. Dessa är bland annat hypothyreoidism, depression, flera syndrom och vissa neurologiska besvär som kan leda till att man äter för mycket. Även läkemedel som steroider och vissa antidepressiva medel kan leda till viktökning. En läkare kan berätta om det finns underliggande medicinska sjukdomar som orsakar viktökning eller gör det svårt att gå ner i vikt. 6 7

5 VAD ÄR SJUKlIG FeTMA? Sjuklig fetma är en kronisk, livslång och genetiskt relaterad sjukdom. Den defineras som ett BMI på 40 eller högre. När fetman blir sjuklig innebär övervikten en livsfara. Sjuklig fetma associeras med ett stort antal tärande och livshotande sjukdomar som påverkar hälsan och livskvaliteten och samtidigt förkortar medellivslängden. När fetman blir sjuklig innebär övervikten en livsfara. Eftersom fetma är en kronisk sjukdom utvecklas dess symtom successivt. I dess tidiga stadier kan fetma göra det svårt att gå, ge ryggvärk och trötthet, hudsjukdomar och andfåddhet. Men obehandlad fetma har en tendens att försämras. När fetman blir sjuklig kan den leda till livshotande sjukdomar, s.k. komorbiditeter, såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, vissa cancerformer, höga kolesterolvärden och sömnapné. 6 Studier visar att när sjuklig fetma väl fått fäste, har ansträngningar som kostoch motionsprogram liten chans att ge någon betydande viktminskning som kan bibehållas under en längre period. 7 När sjuklig fetma konstaterats är det enda sättet att behandla aktuella symtom, samt förhindra debut av nya symtom, genom att uppnå en långvarig viktminskning. Det enda sättet att förhindra ytterligare utveckling av symtomen är att uppnå en långvarig viktminskning. Faktum är att så snart man gått upp i vikt igen, så kommer komorbiditeten tillbaka. 8

6 FÖlJDeRnA AV FeTMA OCH SJUKlIG FeTMA 1. Hälsorisker Fetma är mer än ett kosmetiskt problem, det är en allvarlig hälsorisk. Fetma är kopplad till en rad kroniska och tärande sjukdomar, även så kallade komorbiditeter såsom typ 2-diabetes, hjärtsjukdom, högt blodtryck, vissa typer av cancer, sömnapné samt rygg- och ledvärk. 7 I takt med att BMI-värdet ökar, ökar även risken att utveckla komorbiditeter. När fetman blir sjuklig (BMI 40) kan de medicinska problemen bli livshotande. 2. Dödlighet Risken att dö i förtid av en rad sjukdomar ökar i takt med att BMI-värdet ökar. 8 Dessutom är risken för tidig död högre ju längre en person varit fet. I europa dör varje år människor av orsaker som är direkt kopplade till fetma. 3 Den ökade dödlighetsfrekvensen är direkt kopplad till viktökning. För personer vars vikt är 50% över genomsnittsvikten är risken för en för tidig död dubbelt så stor jämfört med personer som inte är feta Lägre livskvalitet Hälsorisker vid fetma: Typ 2- diabetes Hypertoni Gallsten FETMA Högt kolesterolvärde Depression En tidig död är inte den enda eventuella följden av fetma och sjuklig fetma. Sociala, psykologiska och ekonomiska effekter är verklighet och kan vara särskilt förödande. 9 Fetma förknippas med en nedsatt livskvalitet. Fysisk, känslomässig och social funktion försämras vid fetma. Många feta personer möter ofta födomar och diskriminering, de blir deprimerade, intar försvarsställning och kan inte leva livet fullt ut. 10 Feta personer måste anpassa sig till dagliga problem, från att hitta kläder som passar och ser bra ut, till att hitta bekväma sätt att resa och bo på. Dessutom blir vardagsaktiviteterna tröttande och svåra att utföra. Feta personer möter också ett socialt stigma när de söker arbete och utbildning. De betraktas vanemässigt som mindre kvalificerade för arbeten, att ha sämre arbetsmoral samt att ha känslomässiga problem i sina relationer till sig själva och andra. 11 Sömnapné Infertilitet Hjärtsvikt Gastroesofageal refluxsjukdom Bearbetad från: IASO Diabetes and obesity: time to act 10 11

7 FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI För sjukligt feta personer är magsäckskirurgi den enda vetenskapligt dokumenterade metoden för att minska i vikt och långsiktigt bevara viktminskningen, när alla andra behandlingar har misslyckats. Studier visar att magsäckskirurgi är det enda sättet för patienter med sjuklig fetma att få en långsiktig viktminskning och att förhindra debut av nya fetmarelaterade sjukdomar. 12 En studie med mer än patienter visade att de gick ner i genomsnitt cirka 61,2% av sin övervikt efter magsäckskirurgi. 13 Ickekirugisk behandling däremot fungerar bara hos 1 av 20 personer med sjuklig fetma. Färre än 5% av deltagarna i ett icke-kirurgiskt viktminskningsprogram uppvisar någon betydande viktminskning och bibehåller den långsiktigt. 7 Magsäckskirurgi vid sjuklig fetma är förenat med långsiktig viktnedgång och minskad risk för dödsfall TRADITIONELL BEHANDLING KIRURGISK BEHANDLING Även om magsäckskirurgi ofta anses vara riskabel, är risken att förbli sjukligt fet mycket högre än risken vid operation för många patienter. Magsäckskirurgi minskar dödlighetsfrekvenserna betydligt och förhindrar utvecklingen av nya fetmarelaterade hälsotillstånd hos patienter med sjuklig fetma. Vetenskaplig forskning visar att magsäckskirurgi minskar risken för dödsfall med 30%. 14 BMI 40 Magsäckskirurgi är en säker behandling. Under det senaste årtiondet har antalet magsäcksoperationer ökat signifikant. Således har dessa ingrepp blivit säkrare och mer effektiva. 15 I nuläget är dödlighetsfrekvenserna vid magsäckskirurgi jämförbara med dödsfallen för ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen borttagande av gallblåsan 13, 16 med titthålsoperation År Viktminskningskurvor för patienter behandlade traditionellt och kirurgiskt (bearbetade från Martin LF et al. Comparison of the costs associated with medical and surgical treatment of obesity. Surgery 1995; 118: )

8 Magsäckskirurgi leder till att fetmarelaterade medicinska problem; komorbiditeter försvinner helt eller förbättras. 13 En studie med fler än patienter visade att magsäckskirurgi ledde till att medicinska problem, däribland typ 2-diabetes, höga kolesterolvärden, högt blodtryck och obstruktiv sömnapné, helt försvann eller förbättrades. 13 En studie som jämförde långvarig effekt av magsäckskirurgi med icke-kirurgisk behandling visade att: 17 Efter 2 år hade den totala kroppsvikten minskat med 23% i kirurgigruppen och ökat med 0,1% i icke-kirurgigruppen. Efter 10 år hade den totala kroppsvikten minskat med 16% i kirurgigruppen och ökat med 1,6% i icke-kirurgigruppen. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 86% 77% 71% 62% Diabetes Hypertoni Sömnapné Högt kolesterolvärde Andel opererade som blir fria från eller förbättras beträffande komorbiditeter. Magsäckskirurgi gör det möjligt att minska i vikt och behålla viktminskningen länge. Efter magsäckskirurgi kan minst två tredjedelar av patienterna bibehålla minst 50% av sin viktminskning i 10 år eller mer. 15 Viktförändring (%) Kontroll Banding Vertical banded gastroplasty Gastric bypass -45 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Uppföljning antal år Antal deltagare Kontroll Gastric banding Vertical banded gastroplasty Gastric bypass Bild 1. Viktförändringar hos deltagare i SOS-studien under en 10-årsperiod. Alla data avser deltagare som fullföljde 10 år av studien. Medelviktförändringen för hela gruppen av deltagare som fick kirurgisk behandling var närmast identisk med den i undergruppen av deltagare som genomgick vertical banded gastroplasty. 17 SOS-studien har visat att viktnedgång efter kirurgi är bestående över en årsperiod. Viktreducerande kirurgi har även lett till minskad dödlighet

9 ÄR JAG en KAnDIDAT FÖR MAGSÄCKSKIRURGI? Endast en kirurg som är specialiserad på magsäckskirurgi kan fastställa om du är en kandidat för magsäckskirurgi. De allmänna kraven är: 18 Ditt BMI är 40 eller högre. Ditt BMI är 35 eller högre och du har ett eller flera fetmarelaterade hälsoproblem (t ex typ 2-diabetes, hjärtbesvär, ledbesvär, sömnapné etc). Du har tidigare försökt gå ner i vikt med medicinsk övervakning t ex med kost, motion, läkemedel men har inte lyckats bibehålla viktminskningen. Du har inga andra sjukdomar som orsakar övervikten (t ex hormonsjukdomar). Du är villig att göra ett livslångt åtagande för uppföljning och att följa omfattande kost- och motionsanvisningar samt medicinska anvisningar. Det finns inga medicinska eller psykologiska hinder för narkos eller operation. Inget alkohol- eller narkotikamissbruk. Rökstopp minst 6 veckor före operationen. HUR STOR VIKTMInSKnInG KAn JAG FÖRVÄnTA MIG? Hur mycket du går ner i vikt efter operationen beror på flera faktorer. Dessa omfattar: Din ålder Din vikt före operationen Din allmänna hälsa Vilken typ av operation du går igenom Din förmåga att motionera Ditt engagemang för att följa kostanvisningar och annan uppföljning Din egen motivation och samverkan från din familj och dina vänner En ny studie fastställde att en magsäcksoperation anses som framgångsrik när den lyckas uppnå och bibehålla minst 50% av viktminskningen utan betydande biverkningar. 19 Patienterna tappar i genomsnitt 61,2% av sin övervikt efter en operation. 13 Hur snabbt du når detta beror på de faktorer som angetts ovan. Detta kommer att klarna vid samtal med din kirurg. Efter magsäckskirurgi kan patienterna långsiktigt bibehålla 50 till 60% av sin viktminskning. En genomförd långsiktig studie under 14 år visade varaktig viktkontroll. 20 Efter operationen minskar de flesta patienterna snabbt i vikt och fortsätter att göra så 18 till 24 månader efter operationen. 7 Patienter med ett högre initialt BMI har benägenhet att tappa mer i vikt. Men patienter med ett lägre initialt BMI kan tappa en större procentandel av sin övervikt och har lättare att närma sig sin idealvikt. Men det som är ännu viktigare är att du efter operationen kommer att återfå din hälsa. Du kommer att kunna röra dig lättare, andas lättare, sitta bekvämt och ta bort många av de läkemedel du kanske måste ta idag. Nu kan du leva livet till fullo igen

10 FAKTA OM ICKe-KIRURGISKA BeHAnDlInGAR KOST Behandlingar mot fetma Icke-kirurgiska behandlingar fungerar bara hos 1 av 20 sjukligt feta personer. 7 De flesta icke-kirurgiska viktminskningsprogram är baserade på en kombination av kost, läkemedel, beteendeförändring och regelbunden motion. Tyvärr så fungerar dessa program bara för 1 av 20 personer med sjuklig fetma. Färre än 5% av deltagarna i icke-kirurgiska viktminskningsprogram visar någon betydande viktminskning och bibehåller den långsiktigt. 7 De flesta som deltar i dessa program återfår sin vikt inom ett år 5 och löper allvarliga hälsorisker i samband med en oavbruten cykel av viktminskning och viktökning. Viktförändring (kg) Lågkalorikost Ändrad kost och beteendeterapi Lågkalorikost och beteendeterapi -20 Intervention Månader efter behandling Källa: Wadden TA. Ann Intern Med 1993; 119: Under de kommande fem åren efter behandling kommer majoriteten av de patienter som kostbehandlats att gå upp ännu mer i vikt än vad de minskat. 21 En viktminskning på 5 till 10% har visat sig vara till fördel för flera fetmarelaterade medicinska problem. Därför är kosthållning tillrådligt vid övervikt och fetma (BMI utan komorbiditet) men inte vid sjuklig fetma (BMI 40)

11 MOTIOn Bland patienter som har gått ner i vikt och inte går upp igen är motion den gemensamma nämnaren för att bibehålla vikten. Nyckelfaktorn för att bibehålla vikten är motion i kombination med rätt kost. Du får kostbehandling allt du behöver göra är att följa den. läkemedelsbehandling Läkemedelsbehandling måste åtföljas av kosthållning, beteendeförändring och fysisk aktivitet. Läkemedelsbehandling kan övervägas för: Patienter med ett BMI > 30 utan komorbiditet. 22 Patienter med ett BMI > 27 med komorbiditet. Läkemedel ger 6 till 10% viktminskning efter ett år, med stor viktökning när behandlingen avslutas. 23 Det multidisciplinära teamet Magsäckskirurgi utförs av kirurger, både på privata och offentliga sjukhus specialiserade på magsäckskirurgi. Eftersom sjuklig fetma är en komplex sjukdom måste den behandlas ur flera perspektiv. De flesta enheter för magsäckskirurgi använder en multidisciplinär metod. Ett team bestående av flera yrkeskategorier som är experter på fetma och som är lyhörda för de specifika behoven hos patienter med sjuklig fetma: Utvärderar patienten före operation, bedömer både kirurgiska alternativ och alternativa behandlingar Ger utbildning och behandling före och efter operation Rådgivning om kost och ätbeteende Postoperativt konditionsprogram Långsiktig uppföljning och stöd som krävs för att bibehålla viktminskningen Läkemedlet Xenical kan ordineras för viktminskning, vilket generellt ger en viktminskning på ca 6-10% av den ursprungliga kroppsvikten efter 1 år, men kan sedan efter att behandlingen är avslutad ge en högre viktökning. Beteendeförändring Kost Patient Magsäckskirurgi Fysisk aktivitet 20 21

12 exempel på multidisciplinärt team (MDT): Nedan följer korta beskrivningar på hur ett MDT arbetar och hur de kan hjälpa dig. Läkare: invärtesmedicinare, endokrinolog/diabetolog, primärvårdsläkare, gastroenterolog eller kardiolog Koordinering av patientvård Kontroll och behandling av fetmarelaterade medicinska problem Noggrann läkarundersökning och sjukdomsspecifik testning Dietist: Bedömning av kostintaget och patientens förutsättning att klara av kostförändringar Preoperativ behandling med lågkaloripulver för att minska leverförfettning 24 Utbildning angående kost- och näringsbehandling efter operationen (konsistens, livsmedelsval, portionsstorlek, måltidsordning, proteintillskott, kosttillskott) samt beteendeförändringar (tugga väl, äta långsamt, inte dricka till måltiderna) Uppföljning av kost- och näringsbehandling samt beteendeförändring efter operationen En narkosläkare med långvarig erfarenhet och intresse av magsäckskirurgi Preoperativ förberedelse: >> noggrann medicinsk bedömning >> uppnå optimal kontroll av alla fetmarelaterade medicinska sjukdomar Operationsdagen: >> >> intervju och undersökning av patienten alla magsäcksoperationer utförs under narkos Det är framför allt din motivation som är nyckeln till framgång. Magsäckskirurgi blir bara framgångsrik när du engagerar dig i den långsiktigt d v s resten av ditt liv genom att ändra ditt beteende. Operationen är bara ett verktyg, inte en magisk kur slutresultatet beror på hur strikt du följer de rekommenderade anvisningarna när det gäller kost, motion och livsstilsförändringar. Du bör betrakta operationen som början på en helt ny fas i livet. Psykolog eller rådgivare: Preoperativ psykologisk utvärdering med bedömning av realistiska förväntningar och inblick i de livslånga beteendeförändringar som krävs Tidig och fortgående postoperativ uppföljning: Stöd och uppmuntran Bedömning av emotionell status Livsstilsförändringar Diskutera reaktion på operationen Kirurg: Preoperativ bedömning av patientens motivation och förväntningar Diskussion av fördelar och risker med de olika typerna av magsäckskirurgi Val av den operation som är bäst för varje individuell patient Postoperativ uppföljning av det utförda ingreppet 22 23

13 SÅ HÄR FUNGERAR MAG-TARMKANALEN Det är viktigt att du vet hur mag-tarmkanalen fungerar för att få en bättre förståelse för magsäckskirurgi. När maten du äter går genom mag-tarmkanalen förs olika matspjälkningssafter och enzymer in vid specifika stadier och möjliggör absorption av näringsämnen. Livsmedel som inte absorberas förbereds därefter för att föras ut ur mag-tarmkanalen Maten blandas i munnen med saliv och mosas sönder när du tuggar Maten går från munnen till magsäcken genom ett långt muskulärt rör (esofagus eller matstrupen). 3. Buken innehåller alla matspjälkningsorgan. 4. Maten passerar till magsäcken genom en klaff som 4 5. förhindrar att maten rinner tillbaka till matstrupen 8. efter att den blandats med syra, vilket skulle kunna leda till skada och smärta Magsäcken är en säck som sitter högst upp i buken och som lagrar och smälter maten. I magsäcken blandas maten med syra, som kroppen producerar 9. för att underlätta nedbrytningen av proteiner, fetter och komplexa kolhydrater till små mer absorberbara enheter. Magsäcken kan normalt rymma upp till 1,5 liter mat och/eller vätska. 6. När maten har smält ordentligt går den in i den första 12. delen av tunntarmen genom en liten rund muskel som kallas pylorus. Matsmältningsvätskor i form av bukspott och galla tillförs tarminnehållet så att ytterligare en nedbrytning åstadkoms. 7. I tunntarmen absorberas de flesta näringsämnena. Tunntarmen består av tre delar: duodenum, jejunum och ileum och är cirka 4,5 till 6 meter lång. 8. Duodenum, eller tolvfingertarmen, är den första delen av tunntarmen. Här blandas maten med galla som produceras av levern och med matsmältningsvätskor från bukspottkörteln. Här absorberas mycket järn och kalcium. 9. Jejunum är tunntarmens mittersta del och den ansvarar för matspjälkning. 10. Den sista delen av tunntarmen är ileum, där de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K samt vitamin B12 absorberas. 11. Ileocekalklaffen skiljer tunntarmen från tjocktarmen (colon) för att förhindra det bakteriefyllda coloninnehållet att rinna tillbaka till tunntarmen. 12. Material som inte spjälkats passerar över till colon, där det förvaras tillfälligt och koncentreras genom återupptag av salter och vatten. Slutligen töms avföringen ut. MÄTTnADSMeKAnISMen Den mat vi äter innehåller näringsämnen som våra kroppar använder som bränsle. För att den mat vi äter ska passa våra energibehov har hjärnan flera roller när det gäller maten. En av dem är mättnad en känsla av att vara mätt efter en måltid. Mättnad är en mage-till-hjärna-reflex som påverkas av receptorer i övre delen av magsäcken. Vi måste därför fylla magsäcken nästan helt innan vi känner att vi har ätit tillräckligt. När vi har ätit så mycket mat att magsäcken tänjs ut, signalerar receptorerna mättnad till hjärnans mättnadscentrum hypothalamus, som reglerar den varaktighet och frekvens med vilken vi känner att vi vill äta. Hos vissa personer är de roller som hjärnan använder för matintag dåligt reglerade. Om man upprepade gånger äter för mycket kan de glatta muskelfibrerna i magsäcken förlora sin elasticitet. Då krävs större och större mängder mat för att ge samma receptorsvar. Detta skulle förklara varför extremt feta personer inte känner sig nöjda med den mat de äter och kan konsumera mycket stora mängder mat under en måltid. Jag är mätt! Förutom detta finns det även andra faktorer som kan påverka

14 SÅ HÄR KAn MAGSÄCKSKIRURGI MInSKA ÖVeRVIKT ÄnDRA energibalansen nyckeln TIll VIKTMInSKnInG Energibalans är förhållandet mellan hur mycket mat som absorberas och hur mycket energi som kroppen förbrukar. ENERGIBALANS = energiintag energiåtgång Överskottsenergi i form av fett lagras i kroppen och sparas som reserv tills den förbränns som energi. När energin som förbrukas under fysisk aktivitet är högre än energin i maten du äter, används fettreserverna och överskottsfett förbränns för att möta kroppens behov. Justerbart Gastric band Så här fungerar det Magsäckskirurgi med justerbart gastric band leder till att den mängd mat du kan äta vid ett tillfälle minskar. Bandet gör att du känner dig mätt tidigare och längre. Följaktligen äter du mindre och går ner i vikt. Vid det här ingreppet placerar kirurgen ett mjukt band med lågt tryck runt den övre delen av magsäcken och formar den till ett timglas. En smal passage mellan den lilla övre fickan (ca 30 ml) och resten av magsäcken gör det möjligt för mat och vätska att passera igenom. När du äter samlas maten snabbt i den lilla övre fickan och passerar sakta ned till den nedre delen av magsäcken. Det behövs bara en liten mängd mat för att fylla den lilla magsäcksfickan. Övre delen av magsäcken signalerar en mättnadskänsla till hjärnan, som om hela magsäcken vore fylld. Därför känner du dig mätt snabbare och under en längre tid, och slutligen äter du mindre. Minskat matintag eller ökad fysisk aktivitet leder således till viktminskning. MAGSÄCKSKIRURGI MInSKAR ÖVeRVIKTen GenOM ATT: Minska matintaget Minska matintaget och göra så att du absorberar mindre av den mat du äter Minska matintaget till viss del och göra så att du bara absorberar en del av den mat och näring du äter 26 27

15 Anatomin förändras inte vid operationen. Operationen är således helt reversibel. Bandet går att avlägsna. Dessutom sker matspjälkning och absorption på helt vanligt sätt i mag-tarmkanalen. Patientsamarbete är mycket viktigt vid restriktiva ingrepp. Efter ingreppet måste du följa de specifika kostanvisningar och beteendeförändringar som ditt multidisciplinära team ordinerar och anpassa dig till nya matvanor. Om du inte följer anvisningarna kan du tänja ut magsäcksfickan och/eller den smala öppningen mellan magsäckens två delar och omintetgöra syftet med operationen. energiintag ENERGIBALANS = energiåtgång Bandet är justerbart Den inre sidan av bandet är uppblåsbar och innehåller en vätska. Det finns en direkt koppling mellan hur trång eller hur vid öppningen mellan magsäckens två delar är och hur mycket vikt du kommer att tappa. Passagens storlek beror på hur mycket vätska som finns i ditt band. Den uppblåsbara ballongen fylls via en liten ingångsport, som placeras under huden vid operationen och är ansluten till bandet med en slang. Bandet är tomt när det placeras runt magsäcken. Efter cirka 4 veckor sker den första justeringen med vätska. Detta är en del av uppföljningen och sker polikliniskt och kräver ingen smärtlindring eller bedövning. Det utförs normalt på kirurgens eller läkarens mottagning eller på röntgenavdelningen om läkaren vill se hur vätskan når bandet med hjälp av en speciell röntgenundersökning. Då ombeds du svälja ett ämne (barium) som visar om maten på ett tillfredsställande sätt kan passera genom passagen. Beroende på hur din viktminskning fortskrider kommer läkaren och hans eller hennes team att ange när det krävs en justering av bandet. 4. Det kan krävas en operation för att ändra eller placera om magbandet och eller injektionsporten. 1. Liten magsäcksficka 2. Mjukt band - Swedish Adjustable Gastric Band (SAGB) 3. Större del av magsäcken 4. Ingångsport Gastric banding Mjukt band med ingångsport/sagb 28 29

16 Fördelar: Bandet kan enkelt tas bort och magsäckens originalform och struktur återställas. Eftersom ingreppet normalt är minimalinvasivt (titthålsoperation) återhämtar sig patienterna snabbt från operationen och behöver bara stanna kvar en kort tid på sjukhuset (normalt 48 timmar). Volymen på bandet är justerbar, vilket innebär att den takt med vilken magsäcksfickan töms kan ökas eller minskas enligt patientens situation och behov. Nackdelar: Operationen kan omintetgöras om patienten hela tiden äter eller dricker vätska med högt kalori- eller fettinnehåll. Viktminskningen är lägre och långsammare än vid andra ingrepp. Men andra typer av magsäckskirurgi förknippas med högre risker och mer komplikationer. Postoperativa komplikationer till följd av magsäckens utvidgning eller rörelse kan inträffa. Resultat: Med gastric banding tappar patienterna i genomsnitt 50 60% av sin övervikt. Patienterna tappar omkring 30% av sin övervikt inom de första 12 till 18 månaderna efter operationen. Europeiska studier har visat att patienterna tappade 49, 55 och 57% av sin övervikt tre, fyra respektive fem år efter operationerna. 25 Efter magsäckskirurgi kan patienterna bibehålla större delen av sin viktminskning under 10 år. 17 Den stora majoriteten av medicinska problem som associeras med fetma (typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, depression och ryggvärk) antingen förbättras eller försvinner efter operation. 13 Gastric Bypass Så här fungerar det Gastric bypass är ett kirurgiskt ingrepp som leder till att du: minskar den mängd mat du äter vid en måltid absorberar något mindre av den mat du äter kan bli intolerant mot livsmedel du ändå bör undvika såsom koncentrerat socker och fett Vid gastric bypass skapar kirurgen en liten magsäcksficka (20-30 ml). Fickan fungerar som en liten kanal mellan matstrupe och tarm. En viss restriktion finns då man är nyopererad eftersom det är relativt trångt i kopplingen mellan den lilla magsäcksfickan och tarmen. Så småningom vidgas denna och det blir lättare att öka portionsstorleken. En av anledningarna till att portionsstorleken efter gastric bypass till en början är liten är att tarmen måste anpassa sig till kaloritillförsel direkt till tarmslemhinnan. Om man äter för fort, för mycket eller alltför energität mat (fett och socker) kommer man att känna av det i form av s k dumping. Dumping är ett fysiologiskt fenomen där vätska dras från blodbanan in i tarmen för att späda ut energitäta livsmedel. Dumping som uppträder hos ca 75% av patienter opererade med gastric bypass tenderar att avta i styrka med tiden. En annan anledning till att man minskar portionsstorleken efter gastric bypass är att signalsystemet för hunger och mättnad ändrar sig. Detta kan yttra sig genom att aptiten kan vara nedsatt och man måste då påminna sig själv om att behöva äta. Även smaken kan förändras på så vis att man får ändrade smakpreferenser, det kan t ex vara så att man blir mindre sugen på fet mat och att man blir känslig för matdoft

17 Något mindre mängd kalorier kan tas upp speciellt om man äter en fet måltid. Detta märks av genom att avföringen blir ljus, är svår att spola ner och luktar illa. Att kroppen absorberar mindre mängd energi (kalorier) är dock inte den största anledningen till viktnedgången. Tarmen har en stor reservkapacitet och huvuddelen av kalorierna kommer att absorberas längre ner i tarmen. Fördelar: En större total viktminskning jämfört med gastric band uppnås. Biliopankreatisk avledning med Duodenalomkoppling (Duodenal switch) Så här fungerar det Duodenal switch innebär att man minskar magsäckens storlek och att matspjälkningsprocessen påtagligt förändras så att du: minskar den mängd mat du äter vid en måltid. absorberar betydligt mindre av den mat du äter. Nackdelar: Eftersom gastric bypass förändrar anatomin och matspjälkningsprocessen är riskerna för komplikationer och biverkningar större. 7 Eftersom det sker en malabsorption av näringsämnen, kan mineral- och vitaminbrister uppkomma. Resultat: 26 Ett år efter operationen har patienterna tappat cirka 77% av sin övervikt. Vetenskaplig forskning visar att efter 10 till 14 år har patienterna kvar 60% av sin viktminskning. 20 Den stora majoriteten av medicinska problem som associeras med fetma (typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, depression och ryggvärk) antingen förbättras eller försvinner efter operation. 13 I de flesta fall rapporterar patienterna en tidig mättnadskänsla, kombinerad med en känsla av tillfredsställelse som minskar önskan att äta. 1. Ingreppet minskar också storleken på magsäcken, men den magsäcksficka som skapas är mycket större än vid andra kirurgiska ingrepp. Anatomin i tunntarmen förändras så att matspjälkningen försenas (galla och pankreassaft avleds så att de möter den intagna maten närmare mitten och slutet av tunntarmen). Absorption av näringsämnen och kalorier minskar således i betydligt större omfattning än vid gastric bypass. Resultatet blir inte bara att du äter mindre, utan även att du absorberar färre kalorier. ENERGIBALANS = energiintag energiåtgång Matstrupe 2. Magsäck 3. Magsäcksficka 4. Jejunum 4. Gastric bypass 32 33

18 Duodenal switch innebär att en del av magsäcken blir kvar, med pylorus och början av tunntarmen (duodenum) vid dess ände. Tunntarmen delas med en ände fäst vid duodenum för att skapa vad som kallas en näringsgren. All mat går igenom, men det är inte mycket som absorberas. Gallan och pankreassafterna som krävs för matspjälkning går genom den biliopankreatiska grenen som är kopplad till den del av tarmen som ligger nära slutet. Denna förser den del av tarmen som nu kallas den gemensamma grenen med matspjälkningssafter. Eftersom maten bara blandas med de biliopankreatiska safter som krävs för matspjälkning i ett senare skede, malabsorberas fetter och kolhydrater permanent. Kirurgen kan variera längden på den gemensamma grenen för att reglera absorptionsmängden av protein, fett och fettlösliga vitaminer. ENERGIBALANS = energiintag energiåtgång Matstrupe 2. Magsäcksficka 3. Näringsgren 4. Gallgång 5. Biliopankreatisk gren 6. Gemensam gren Biliopankreatisk avledning med Duodenalomkoppling (Duodenal switch) 6. 35

19 Fördelar: Duodenal switch leder till större total viktminskning jämfört med rent restriktiva ingrepp. Men ju mer matspjälkningsprocessen rubbas, desto större är risken för komplikationer och biverkningar. 7 Patienterna kan äta något större måltider än vid andra ingrepp. Nackdelar: Mycket stor risk för närings- och vitaminbrister. Livslångt vitamin- och mineraltillskott krävs. Om riktlinjerna för kost- och vitamintillskott inte följs rigoröst kommer minst 25% av patienterna att utveckla mag-tarmproblem eller näringsbrister som kräver behandling. Noggrann livslång kontroll avseende proteinbrist, anemi och benskörhet eller brist på vitamin D. Diarréer är vanliga och ju mer fett Du äter desto större risk för diarréer. Resultat: Patientstudier har visat på en minskning av deras övervikt med 74% efter ett år, 78% efter två år, 81% efter tre år, 84% efter fyra år och 91% efter fem år. 27 Vetenskaplig forskning visar att patienterna bibehåller större delen av sin viktminskning under 5 år. 27 Den stora majoriteten av medicinska problem som associeras med fetma (typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, depression och ryggvärk) antingen förbättras eller försvinner efter operation

20 KOMPlIKATIOneR OCH BIVeRKnInGAR Justerbar gastric banding Gastric bypass Duodenal switch Beskrivning Illamående och kräkningar Förstoppning Dilatation av fickan Bandet glider Obstruktion av utgång Erosion av bandet Att äta för snabbt eller för mycket, eller att inte tugga ordentligt, kan leda till kräkningar. Förstoppning är vanligt med tanke på det låga fiberintaget och narkotiska smärtlindrande medel i den tidiga postoperativa perioden. Tarmreglerande medel som sväller i magsäcksfickan bör inte användas. Lactulos som är ett bulkmedel i flytande form fungerar bra. Magsäcksfickan kan utvidgas. Bandet kan glida bort från avsedd placering. Passagen för mat och vätska kan bli för smal som en följd av att bandet glider eller för att mat fastnar. Bandet kan erodera magsäcksväggen. Läckage vid bandet Infektion eller dislokation av port Problem runt injektionsporten och slangen kan uppkomma. Mineral- och vitaminbrister Diarré Direkt efter operationen sker en period av tarmanpassning med återkommande diarré. Detta tillstånd kan minska med tiden, men kan vara ett permanent och livslångt tillstånd som försämrar livskvaliteten. Uppsvälld buk och illaluktande avföring eller gas Ökad risk för gallstenar Magsår Snabb viktnedgång kan leda till ökad risk för gallstenar och behov av att ta bort gallblåsan. Omdirigering av galla, pankreassafter och andra matspjälkningssafter utanför magsäcken kan leda till tarmirritation och sår. Lungemboli eller andningssvikt Anastomosläckage Tarmvred Ett anastomosläckage kan uppkomma som en följd av delning och sammanfogning av tarmen. Tarmen kan komma i kläm eller knickas med passagehinder som följd. Riskerna i samband med magsäckskirurgi Precis som vid alla kirurgiska ingrepp finns risker vid magsäckskirurgi. Patienterna bör tala med sina kirurger för att diskutera vilken typ av ingrepp som passar bäst. I bilaga 1 (se sid 49) anges några av de risker och komplikationer som kan inträffa efter magsäckskirurgi. Det är viktigt att du diskuterar de risker som är specifika för en person med dina sjukdomar som genomgår ditt specifika ingrepp med din kirurg

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ INNEHÅLL INLEDNING DITT BMI (BODY MASS INDEX) 2 VAD ÄR FETMA? 3 VAD ÄR SJUKLIG FETMA? 5 FÖLJDERNA AV FETMA OCH SJUKLIG FETMA 6 FAKTA OM

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset Verksamhetsområde Kirurgi Fetma Fetma hos en person orsakas av obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Man kan kalla tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes

Läs mer

För vårdgivare Bakgrund Vår verksamhet Vem är aktuell för kirurgi

För vårdgivare Bakgrund Vår verksamhet Vem är aktuell för kirurgi För vårdgivare Bakgrund Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt

Läs mer

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet.

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet. Bakgrund - för vårdgivare Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt

Läs mer

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26 Kirurgkliniken Västerviks sjukhus Överviktskirurgipatientinformation inför läkarbesök Reviderat 2014-02-26 Utfärdat av: Magnus Fröstorp, överläkare Godkänt av: Bengt Arvidsson, verksamhetschef Bakgrund

Läs mer

Information till dig som genomgått en gastric bypass

Information till dig som genomgått en gastric bypass Sida 1 (5) Information till dig som genomgått en gastric bypass Konvalescensen Operationen är första steget i en stor omställning i ditt liv. Under konvalescenstiden skall vävnaderna läka efter operationen

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling

Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling Vad händer efter kirurgisk obesitasbehandling Malin Werling ST-läkare allmänmedicin, Göteborg Forskare, Sahlgrenska/SU malin.werling@vgregion.se Stockholm SFSD symposium 2016-04-08 Disposition Bakgrund/Historik

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele.

Bild 1 OBESITAS KIRURGI. Bild 2. Bild 3. Utveckling obesitaskirugi i Sverige. Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele. 1 OBESITAS KIRURGI Lars Boman Kirurgiska kliniken Lycksele Norrländska läkemedelsdagar 29 Januari 2013 2 Utveckling obesitaskirugi i Sverige Antal op per år 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå Människokroppen Matspjälkningen Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå www.lektion.se Vad ska du äta och varför? Kolhydrater Vår främsta energikälla. Kroppens bränsle, härifrån får vi den energi vi

Läs mer

till dig som ska opereras för Bråck

till dig som ska opereras för Bråck till dig som ska opereras för Bråck Information till dig som ska opereras för bråck Varför bildas bråck? Bråck bildas när en liten säck av bukhinnan glider ut genom ett svagt ställe i bukväggen. Orsaken

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp BIOLOGI Vår fantastiska kropp 6.1 Celler i samarbete Allt liv är uppbyggt av celler. Vissa organismer består av en enda cell, andra av flera miljarder celler. Människokroppen består av tiotusentals miljarder

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är very low calorie diet/low calorie diet? Krymper magsäcken under pulverdieten? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och VLCD/LCD? Spelar det någon

Läs mer

Information efter LGBP 2005-11-13 Lars-Göran Larsson / Göran Ågren Kirurgiska kliniken USÖ

Information efter LGBP 2005-11-13 Lars-Göran Larsson / Göran Ågren Kirurgiska kliniken USÖ Skiss hämtad från Therapy of morbid obesity Laparoscopic Gastric Bypass Lönroth / Miller Ethicon Endo-Surgery 1(11) Inledning Du har opererats för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastrik

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(10) Information till Dig som skall opereras för refluxbesvär med titthålsteknik Allmän information Reflux innebär att

Läs mer

Sjukdomen fetma. Bild: Canadian obesity network

Sjukdomen fetma. Bild: Canadian obesity network Sjukdomen fetma Sjukdomen fetma är när fettvävnaden i kroppen påtagligt försämrar hälsan. Det kan bero på hur fettvävnaden är fördelad i kroppen, fettets funktion och hur stor del av kroppens totala vikt

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt?

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Leg. dietist Sylvia Bianconi Svensson Dietistverksamheten Division Primärvård, Skånevård KrYH 2015-10 KOL och nutritionsstatus Undervikt Ofrivillig

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass INNEHÅLL DITT NYA JAG 2 ÄNDRA DINA MATVANOR 5 > Dina nya matvanor 6 > Inledande mat 7 > Mat efter introduktionsfasen 10 > Kostråd 14 > Ät en varierad

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

DIN FRAMTID NU DIN NyA livsstil efter gastric bypass verksamhetssupport

DIN FRAMTID NU DIN NyA livsstil efter gastric bypass verksamhetssupport DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass Verksamhetssupport INNEHÅLL DITT NYA JAG... 3 ÄNDRA DINA MATVANOR... 6 Dina nya matvanor... 8 Inledande mat... 9 Mat efter introduktionsfasen... 12

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

1 Cancer, smärta och förstoppning

1 Cancer, smärta och förstoppning 1 Cancer, smärta och förstoppning Korta fakta: I den lindrande, palliativa, vården i livets slutskede lider upp till 80 procent av cancerpatienterna av svår smärta. (1) Grunden för smärtlindring inom cancervården

Läs mer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer Mat vid cancer Mat vid cancer Varför ska man äta? Varför går man ner i vikt vid sjukdom? Hur ska man äta vid ofrivillig viktnedgång? Varför det är viktigt att äta Vad gör man vid minskad aptit? Mat vid

Läs mer

Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b

Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b AUTOANAMNES FÖR PATIENTER - 1 (10) 7673-1 Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b Namn Personnummer OBS! Rökning ökar risken för komplikationer och sår i magsäcksfickan efter fetmakirurgi.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Graviditet efter fetmakirurgi

Graviditet efter fetmakirurgi Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Mödravård Giltig fr.o.m: 2017-11-30 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Mödravård Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Faktaägare:

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Del 4_9 sidor_17 poäng

Del 4_9 sidor_17 poäng Peter, 33 år, tidigare frisk kommer till akutmottagningen med buksmärtor som han haft ett par dagar. Han har precis hunnit in på undersökningsrummet när du hämtas av en sjuksköterska då patienten synkoperat

Läs mer

Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus

Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus Obesitas - Behandlingsmodaliteter Livsstilsförändringar Diet regimer Fysisk aktivitet Beteende terapi

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

fraga om Essure När du är säker på att du inte vill ha fler barn permanent preventivmedel essure.se

fraga om Essure När du är säker på att du inte vill ha fler barn permanent preventivmedel essure.se När du är säker på att du inte vill ha fler barn fraga om Essure permanent preventivmedel Inga kirurgiska ingrepp Inga hormoner Att känna trygghet essure.se Vad är Essure? Essure är en permanent preventivmetod

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

förstå din hunds viktkontroll

förstå din hunds viktkontroll förstå din hunds viktkontroll varför är viktkontroll så viktigt? En stor andel människor är nu överviktiga eller feta - och antalet fortsätter att stiga. Samtidigt blir också våra hundar mer överviktiga

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Viktigt med Vikten i Värmdö

Viktigt med Vikten i Värmdö Viktigt med Vikten i Värmdö Sammanfattning Övervikt/fetma är ett ökande folkhälsoproblem. Fetma har kommit att bli en folksjukdom. Övervikt och fetma i unga år ökar risken för fetma som vuxen. Fetma är

Läs mer

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta

Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta Rubrik Förstoppning vid behandling av cancersmärta informationsskrift Ett allvarligt problem som vi måste kunna prata mer om... Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Del 3_9 sidor_12 poäng

Del 3_9 sidor_12 poäng Del 3_9 sidor_12 poäng Karin Orpulént, 37 år söker dig på vårdcentralen för sin övervikt. Hon har bantat med olika kurer hela sitt liv. Tyvärr har det har alltid slutat med att hon väger mer än innan hon

Läs mer

rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi!

rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi! 0FB AUTOANAMNES FÖR PATI ENTER - 1 (8) rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi! Namn Personnummer Du bör/ska använda dig av stegräknare och gå i snitt 10 000 steg/dag. 1PB AUTOANAMNES

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne?

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne? Du har nyligen fått ett vikariat på EV sektionen på Akademiska sjukhuset och denna eftermiddag är det din tur att ha mottagning. Första patienten är en 45 år gammal kvinna som är remitterad till din mottagning

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Fetma. Bakgrund. bakgrundsmaterial skånelistan 2014

Fetma. Bakgrund. bakgrundsmaterial skånelistan 2014 Fetma Bakgrund Prevalens För närvarande är 47% (dvs 3,6 miljoner invånare) av Sveriges befolkning i åldern 16 84 år överviktiga eller feta. Fördelat på kön är 2,1 miljoner män och 1,5 miljoner kvinnor

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik i Viktig information till dig! Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik Levern Tändsticksaskstor magsäcksficka mat Gallblåsan Bortkopplad magsäck Galla Bukspott körteln

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer