PRIORITERA MATEN - PRIOMAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRIORITERA MATEN - PRIOMAT"

Transkript

1 PRIORITERA MATEN - PRIOMAT Sigrid Odencrants, Med Dr, leg ssk, universitetslektor Karin Blomberg, Anne-Marie Wallin, Jenny Windahl Vetenskaplig titel i ansökningar NUTRITIONSPROCESSEN OCH VÅRDINFORMATIK SOM VERKTYG FÖR ATT FÖREBYGGA ETT FÖRSÄMRAT NÄRINGSTILLSTÅND HOS ÄLDRE I KOMMUNAL OMSORG - EN INTERVENTIONSSTUDIE SOs % av äldre >70 år i risk för undernäring Närings/nutritions behandling = medicinsk behandling Tidig bedömning av näringstillstånd med uppföljning Differentierat kostbudskap stabilskör Bedömning av munstatus & ätsvårigheter - funktion Personalens kunskap/attityd Anpassat till verksamheten inte till individen Ett bra näringstillstånd beskrivs som en förutsättning för att bevara optimal hälsa och möjliggöra beslutet att kunna bo hemma för många äldre Vad vet vi sedan tidigare? Förutsättning? SOs SOs

2 Det saknas evidensbaserad forskning med syfte att beskriva hur vi praktiskt kan förebygga ett försämrat näringstillstånd hos de äldre Det saknas kunskap om äldre som bor hemma och är inskrivna i hemtjänst Det saknas studier som visar om och hur kunskapen kan implementeras Adekvat nutrition är fundamentalt för att förbättra hälsa och återhämtning efter sjukdom Lösningar behöver inte alltid vara high tech, att prioritera måltiden kan vara en av de enklaste och mest effektiva lösningarna Men vad behövs? SOs Motiv till projektet SOs Maten och måltidsordningen Social samvaro Den fysiska miljön vid måltiden samt Individuella behov och valmöjligheter Datainsamling base line Olika metoder kroppsmätningar, enkät, bedömningar, intervjuer, journalgranskning, observationer Utbildningsinsats - intervention Ny enkät Fokus på - MÅLTIDSSITUATION SOs Planering - hur når vi dit? SOs

3 Näringstillstånd, munstatus och upplevd hälsa för 64 äldre; år, (m 83) 42 kvinnor resp 22 män, 16 särskilt boende, 13 seniorboende, 35 eget boende - tyvärr låg svarsfrekvens Journalgranskning ovanstående 64personer Enkät om attityder till nutrition (SANNskalan) hos personal 90 st Fokusgruppsintervjuer med personal från hemtjänst och särskilda boenden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kostpersonal - om vad måltiden har för betydelse för de äldre, vad beskrivs som en lyckad alt misslyckad måltid för äldre Enskilda intervjuer med 18 äldre Enskilda intervjuer 11 chefer Enskilda intervjuer X anhöriga Data i form av intervjuer har lågt bevisvärde kvalitativa metoder - där innebär syftet förståelse för det enskilda och unika Bedömt och kartlagt SOs Intervjuer SOs Svar som på olika sätt kompletterar och bekräftar varandra! Observation av 20 måltider på fem olika boenden huvudmål och kvällsmål Strukturerad observation med stöd av FAMM - Five Aspects Mealtime Model Rummet, mötet, atmosfären, produkten, styrsystemet Inte bara mätbara mått ex kan en stabil vikt kan vara ett bra resultat Svårigheter att utvärdera flera har avlidit, blir äldre och svårt att se ev viktökning Vikt medelvärde 73 BMI medelvärde 27 Midjemått cm medelvärde 100 (indikerar fetma) MNA medelpoäng 20 risk för undernäring Observationer Vad har vi sett? Kvantitativa data SOs SOs

4 Otillräckligt i journaler brister sparsamt beskrivet vikt saknades Uppföljning Senior Alert - saknades Saknas kommunikation mellan yrkesgrupper önskar kontakt Kunskap finns men svårigheter att träffas Arbetsterapeuter kommer först när problem uppstått Ansvarsfördelning? Kosthantering? Äta inget speciellt tugga, svälja - mycket speciella situationer ibland Måltid fylla på, sällskap, tillsammans, ingen speciell mat men lugn och ro Näringstillstånd vikt, innehåll i maten, kraftfull mat Måltiden styrs ofta av personalen upplägg, placering, presentation, tid för att äta Råvaror, tillagning, potatis, få möjligheter att önska, att välja Journaler & intervju personal SOs Intervjuer äldre SOs Traditioner, vanor, uppväxt Måltiden får inte ta den tid den behöver Resultatet visar att måltiden för de äldre har ett värde ur flera perspektiv, inte bara som energigivare utan också som social mötesplats, aktivitet och för identitet. Resultatet visar också att flera av de önskemål som de äldre har inte behöver innebära merkostnader, utan baseras på sunt förnuft, respekt och omprioritering. Bordsplacering Störande ljud Plate style Saknas gemenskap Personal gör olika saker diskar och plockar En börjar mata en annan fortsätter Plockar undan innan alla är färdiga Family style Gemenskap Får ta tid Erbjuds att ta om Samtal de äldre emellan Intervju äldre Observationer SOs SOs

5 Chef Anhörig Olika chefsroller individnära alt administrativ Svårt att se lösningar ekonomi hindrar Har inte kunskap om vad som sker Oro otrygghet Litar/litar inte på personal Svårt att ha någonstans att äta vid besök Utbildning baseras också på projektets resultat Obligatorisk utbildning i blandade grupper 245 personal ca 80/gång Varje utbildning ges vid 3 tillfällen under 3 olika veckor. Kursintyg Del 1. Ätande och nutrition. Orsak, konsekvenser, riskidentifiering, ansvar, den äldres särskilda behov. Att fundera över Bikupor Del 2. Olika koster och nutritionsstöd fallösningar, presentation av kosttillägg, provsmakning. Bikupor Del 3. Ätstödjande åtgärder, måltidsassistans, miljö, uppföljning av nattfasta, etik. Bikupor Intervju chefer - anhöriga SOs Intervention - utbildning SOs Individanpassade åtgärder Samordnade rutiner dokumentation informationsöverföring Ny datainsamling! Personal enkät! Senior Alert Se över kommunens policy! Informationsträffar Undervisning IT-stöd Massmedia Regelbunden återrapportering till Socialnämnden Pensionärsorganisat ioner Hur når vi dit? Hur når vi ut? - Vad har vi gjort? SOs SOs

6 Gemensam måltid inte pedagogisk måltid öka intaget och minska matsvinnet Personalgrupper listar 5-10 svårigheter/problem med anledning av måltidssituationen Kartläggning uppföljning från projektgruppen på APT Struktur på nya förbättringsområden! Nytt tillagningskök! Nya idéer! Matlag! Se över miljön! Fortsatt planering framtid utmaningar? SOs Äldremat vad är det? SOs Tack för mig! SOs

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program 2015-05-26 Referens: Beslut Kf 2015-05-19 151 Kostpolitiskt program Maten i Skellefteå kommun Unga och gamla äter dagligen måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Maten berör och engagerar. Den

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program för Katrineholms kommun Antaget i Katrineholms Kommunfullmäktige 2009-03-16 38 Text: Kostchef Camilla Wiström, Kostservice, i samarbete med Kommundietist Karin Engvall, Äldreomsorgen,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vernissage Bättre liv för sjuka äldre i Stockholms län

Vernissage Bättre liv för sjuka äldre i Stockholms län -team Stockholms län- Vernissage i Stockholms län 18 december 212, kl. 13. 16. Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm -team Stockholms län- Famnas är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer