»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som möjligt ska vara deltagande i och bidragande till det svenska samhällslivet: Vi vill inkludera flera!«

3 VD har ordet Inkludera investerar i inkludering. Det gör vi genom att samarbeta med utvalda sociala entreprenörer som utvecklat innovativa metoder för att motverka utanförskap i Sverige. Med vårt arbete vill vi stärka och sprida lösningar. Lösningar på sociala problem som innebär stora förluster för såväl individer som samhälle. Och vad är då viktigare än att försäkra sig om att lösningarna faktiskt ger resultat? För oss på Inkludera betyder avkastningen allt. Namnet Inkludera Invest syftar just på det. Vi vill att så många människor som möjligt ska få vara deltagande i och bidragande till samhällslivet. Vi vill inkludera flera. Det är vår avkastning. Hur mäter vi då social avkastning? För oss räcker det inte med att räkna antalet individer som omfattats av entreprenörernas arbete eller antal aktiviteter som verksamheterna utfört. Nej, vi fokuserar på den förändring våra entreprenörer skapar. Vi vill veta i vilken mån verksamheterna givit utsatta individer motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett eventuellt utanförskap. Och som ni nu får läsa i vårt första bokslut över förändringsarbetet står det tydligt att våra verksamheter förändrar människors liv. Under våra första verksamhetsår har vi utvecklat vår egen metodik för att mäta resultat. Eftersom vi arbetar så nära våra verksamheter har vi haft möjlighet att anpassa metodiken till respektive verksamhet. Genom resultatmätningen arbetar verksamheterna mer målstyrt och kan skapa större effekt hos målgruppen, samtidigt som vi skapar starka säljargument. Vi är stolta över att redovisa våra verksamheters sociala resultat för år Och som Henrik Larsson säger om sitt stöd till Gatans Lag Om jag kan bidra till att EN människa finner motivation till att förändra sin livssituation så är det värt det. Golnaz Hashemzadeh, Grundare och VD 1

4 Vi vill inkludera flera Räckvidd Antal kunder Under 2013 har Inkludera Invest arbetat med sex verksamheter. Samarbetet med Process Kedjan tillkom under året. Våra sex entreprenörer har gemensamt nått 7897 personer som lever i eller riskerar utanförskap var motsvarande siffra cirka I arbetet med att stärka den finansiella hållbarheten i verksamheterna har vi utvecklat och paketerat tjänster samt stöttat entreprenörerna i säljarbetet gentemot offentlig sektor. Tillsammans har de sålt tjänster till nio kommuner. Vi har också bistått i införsäljning till näringsliv och stiftelser. Under året har vi även rustat verksamheterna för expansion. En viktig förutsättning för expansion är att ha en tydlig organisationsstruktur där roller och ansvar definierats. Vi har också tagit fram metodmanualer för att säkerställa kvalitet i arbetet när antalet anställda ökar och verksamheten expanderar geografiskt. En viktig fråga är att välja rätt expansionsmodell för respektive verksamhet, som möjliggör att så många som möjligt nås av insatserna, med bibehållen kvalitet och till låg kostnad. Detta är en fortsatt utmaning, och vi tittar ständigt på best practice från länder som USA och Storbritannien där socialt entreprenörskap är mer etablerat. 2

5 Inkludera har under 2013 aktivt arbetat för att nå ut till offentlig sektor. Under våren gjorde vi ett stort utskick till beslutsfattare i offentlig sektor, näringsliv och media med en inbjudan till samtal om hur offentlig och privat sektor kan samverka för att minska utanförskapet i Sverige. Frågan diskuterades vidare under Inkluderas seminarium i Almedalen, där bl.a. integrationsminister Erik Ullenhag deltog i en paneldebatt. Detta har resulterat i ett mediegenomslag. Till exempel nominerades Golnaz Hashemzadeh till Årets Samhällskapitalist i Veckans Affärers Social Capitalist Award Under 2013 har vi dessutom implementerat resultatmätningsprocesser hos samtliga entreprenörer. På följande sidor redovisas för första gången resultaten som våra entreprenörer åstadkommit under året. 3

6 4 Meningsfull fritid IUG introducerar, i samarbete med lokala föreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. Barnen får prova på olika idrotter och lockas till att fortsätta med aktiviteterna på fritiden. Med ökad tro på sin förmåga ser de fler möjligheter för framtiden.

7 Idrott utan gränser Får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter Räckvidd Antal kunder Norrköpings kommun Södertälje kommun Under 2013 har IUG expanderat sin verksamhet inom befintliga kommuner. Ytterligare 2306 barn och unga har fått ta del av IUG, på fem nya skolor i Norrköping och åtta nya skolor i Södertälje. Genom samverkan med totalt 17 idrottsföreningar introducerades elever på totalt 27 skolor till fritidsaktiviteter såsom capoeira, boxning, judo, streetdance, amerikansk fotboll, golf och ridning. I början av året anställdes två ungdomsledare i verksamheten. Ledarna är de första som anställs inom projektet Inkludera Flera. Projektet verkar för inkludering från två håll. Ledarna får ett heltidsjobb som ökar deras framtida anställningsbarhet. Samtidigt får barnen ledare som blir goda förebilder och som arbetar aktivt med att stärka barnens självförtroende och självkänsla. Utöver verksamheten under idrottslektionerna lärde IUG-ledare 47 barn att simma. Man anordnade dessutom turneringar, en äventyrsdag med scouterna och gav 70 elever från Ronnaskolan i Södertälje möjlighet att ta del av TomTits Bodyworks. När skolorna stängde för sommaren anordnades sommaraktiviteter i både Norrköping och Södertälje där totalt cirka 170 barn och ungdomar deltog under sex veckor. 5

8 Ökat självförtroende och självkänsla IUG:s målsättning är att stärka barns självtroende och självkänsla. Med ökad tro på sin förmåga ser de fler möjligheter för framtiden. Vi mäter barnens utveckling genom att följa nedanstående indikatorer. 1. Barnet vågar delta aktivt (gå från passiv till delaktig) 2. Barnet vågar synas/kunna skapa sociala relationer (gå från tillbakadragen till social) 3. Barnet vågar misslyckas, vågar prova på (gå från otrygg till trygg) 4. Barnet vågar säga nej, bryta mobbningsmönster (gå från rädd till orädd) Idrottslärarna bedömer barnen utifrån dessa indikatorer vid en nollmätning då IUG precis påbörjat sitt arbete samt efter varje därefter avslutat läsår. Not: Resultaten är baserade på enkätundersökningar där lärarna observerat barnen vid en nollmätning (HT) då IUG varit nytt och vid en uppföljningsmätning (VT). Enkätundersökningen omfattar totalt 163 svar, 86 från nollmätningen och 77 från uppföljningsmätningen. Intervjuer har genomförts med fyra ungdomar i årskurs 8 och 9 under januari

9 1. Våga delta aktivt 100% 50% 0% 63% 77% HT 2012 VT 2013 När vi hade balett var jag och många andra inte så intresserade, jag hade aldrig dansat förut. Men ledaren tjatade så vi testade och det var skitkul! Elev, 15 år Eleverna har fått upp ögonen för olika idrotter och är mer positiva och mer delaktiga överlag. Utifrån det vi har sett så märker vi att resultaten har blivit mycket bättre. Idrottslärare, Norrköping 2. Sociala relationer 100% Förut vågade jag inte så mycket och sa inte vad jag tyckte. Nu vågar jag mer och säger vad jag vill för jag har träffat nya kompisar och jag 75% känner mig självsäker med idrotten. Elev, 14 år 50% 52% Vi har nått ut till barn i skolorna på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Våra ledare har kunnat skapa ett personligt band till individen och på det sättet kunnat påverka 0% positivt på ett effektivt sätt. HT 2012 VT 2013 Ungdomsansvarig, Södertälje basketklubb 7

10 3. Våga prova på och våga misslyckas 100% 50% 0% 66% 82% HT 2012 VT 2013 Jag tycker aldrig det är läskigt att prova nya grejer. Jag tänker så här, om jag aldrig testar kommer jag bli rädd för att testa. Elev, 14 år Jag testar alltid, även de svåraste sakerna och sporter jag aldrig provat förut. Misslyckas jag så misslyckas jag. Någon gång kommer jag att lyckas. Elev, 15 år 4. Våga säga nej 100% 50% 54% 76% Om jag märker att några är ovänner brukar jag alltid fråga vad som hänt. Om det handlar om att någon blir mobbad tar jag alltid in en lärare. Elev, 14 år 0% HT 2012 VT 2013 I vår skola är det inte så många som retas. I min klass säger vi alltid till i så fall. Elev, 14 år 8

11 9

12 Stöd och trygghet Genom kontinuerligt och långsiktigt stöd i form av bland annat coachprogram, lägerverksamhet och stödgrupper skapar Maskrosbarn andrum för barn till föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Barnen får kunskap och verktyg så att de kan bryta det sociala arvet och ta makten över sina liv. 10

13 Maskrosbarn Stödjer barn till föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt Räckvidd Antal kunder 707* 4 Värmdö kommun Tyresö kommun Sandvikens kommun Umeå kommun Maskrosbarn har under 2013 lanserat två nya tjänster. Under våren startade Maskrosbarn ett mål- och resultatstyrt coachprogram som sålts till Socialtjänsten i Tyresö och Värmdö. Hittills har åtta ungdomar påbörjat programmet som ger kontinuerligt stöd av specialutbildade coacher varje vecka under ett år. I Almedalen lanserade Maskrosbarn Pimp My Soc, en kampanj med tio konkreta förslag på hur Socialtjänsten kan förbättras utifrån barn och ungdomars behov. Detta gestaltades i ett uppmärksammat skådespel med Suzanne Reuter i rollen som socialsekreterare. Kampanjen uppmärksammades också med inslag och intervju i TV4:s Nyhetsmorgon. De tio förslagen utgör en del av den rådgivande tjänsten Pimp My Soc som erbjuds kommuner och består av workshops, föreläsningar och praktiskt arbete som förbättrar Socialtjänsten utifrån ungas behov. Maskrosbarns Barnombud har under året hjälpt 36 ungdomar genom hela processen i kontakt med myndigheter. I sommarlägren på Maskrosbarns lägergård i Sörfjärden i Hälsingland deltog 79 ungdomar. Maskrosbarn har även fortsatt arbetet med stödgrupperna där 34 ungdomar deltagit i övningar och roliga aktiviteter. Dessutom har 50 ungdomar deltagit i fredagsmys och i chatten har Maskrosbarn haft kontakt med 500 ungdomar från hela landet. * varav cirka 550 unika individer 11

14 Hjälper ungdomarna bryta det sociala arvet Maskrosbarns mål är att ungdomarna i målgruppen ska: 1. Få kunskap om sin situation och sina rättigheter 2. Skapa sig en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen 3. Skapa meningsfulla relationer 4. Forma sin egen framtid Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som årligen fylls i av ungdomarna. Under 2013 genomfördes en nollmätning varpå en första uppföljningsmätning och därmed resultatredovisning görs Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda ungdomar, delar av dessa redovisas nedan. Not: Resultaten baseras på intervjuer med fem ungdomar under december

15 1. Få kunskap om sin situation och sina rättigheter Ungdomarna beskriver att Maskrosbarn lärt dem att de inte bär skulden för föräldrarnas ohälsa. Många nämner även att de lärt sig hur de ska hantera jobbiga känslor. Innan Maskrosbarn visste jag inte att pappa var sjuk. Nu har jag börjat förstå både att pappa är sjuk och att det inte är mitt fel. Maskrosbarn, 18 år Jag har lärt mig vad olika känslor kan betyda och varför man reagerar på olika sätt. Nu förstår jag varför jag mår dåligt. Maskrosbarn, 17 år 2. Skapa sig en identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen Ungdomarna beskriver att deras självkänsla stärks av att delta hos Maskrosbarn. De flesta blir också bättre på att ta mindre ansvar för föräldern och göra aktiva val med fokus på sig själva. Pappa är nedtryckande och säger ofta att jag är dålig. Hos Maskrosbarn finns det så mycket kärlek och de får en att känna att man betyder något. Jag har ett helt annat värde nu! Maskrosbarn, 18 år Jag har velat flytta hemifrån sen jag var 10 år och nu har jag äntligen vågat! Maskrosbarn har hjälpt mig få en jourhemsplacering. Maskrosbarn, 17 år 13

16 3. Skapa meningsfulla relationer Maskrosbarn bidrar med en gemenskap som de flesta av ungdomarna saknar. Många ungdomar har svårt att lita på vuxna, men får förtroende för ledarna och på sikt även för andra vuxna. De andra ungdomarna hos Maskrosbarn betyder jättemycket, jag har liksom fått nya syskon. Jag vågar släppa ut mina känslor inför de andra hos Maskrosbarn och då mår jag mycket bättre. Maskrosbarn, 17 år Jag har svårt att lita på vuxna eftersom pappa gjort dumma grejer. Men jag litar på Maskrosbarns ledare och jag tror det kommer bli bättre med andra vuxna. Maskrosbarn, 14 år 4. Forma sin egen framtid Ungdomarna har ofta begränsade framtidsdrömmar. Med Maskrosbarns stöd fokuserar de mer på sig själva och kan över tid sätta ambitiösa mål och en plan för att realisera dessa. Just nu vill jag först och främst klara skolan och få godkänt i alla ämnen. Maskrosbarn, 14 år Jag är mer kreativ i mitt framtidstänk nu. Jag tänker mer på mig själv och ser alla möjligheter istället för att begränsa mig. Min dröm om 20 år? Att vara fotograf för National Geographic. Maskrosbarn, 19 år 14

17 15

18 Tidiga insatser ger arbete Jobbassistenten arbetar förebyggande för att minska ungdomsarbetslöshet. Den arbetslivsförberedande utbildningen Framtidsakademin ökar ungas anställningsbarhet och bemanningsverksamheten ger ungdomar extrajobb och arbetslivserfarenhet. 16

19 Jobbassistenten Ökar ungdomars chanser att komma in på arbetsmarknaden Räckvidd Antal kunder 51* 1 Helsingborgs stad Syftet med Framtidsakademin är att ungdomar som av olika anledningar riskerar framtida arbetslöshet ska få ökad kunskap om arbetsmarknaden, arbetslivserfarenhet och starkare tro på sig själva. På så sätt ökar chansen till arbete i framtiden. Under året har två Framtidsakademier med totalt 15 deltagande ungdomar genomförts i Helsingborg. Ytterligare en tredje Framtidsakademi såldes under 2013 med start i januari I CV-skolan har totalt 100 gymnasieungdomar i Helsingborg under fem tillfällen fått möjlighet att lära sig skriva CV, personliga brev och hur man bygger sitt personliga varumärke. 39 ungdomar, varav flera deltagare från Framtidsakademin, har under året arbetat inom bemanningsverksamheten. Tillsammans har de arbetat timmar på extrajobb som kan öppna dörrar in i arbetslivet. * exklusive CV-skolan 17

20 Ökar ungdomars anställningsbarhet Framtidsakademin, Jobbassistentens arbetsförberedande utbildning, strävar mot tre tydliga mål för deltagarnas utveckling: 1. Att de får kunskap om och tillgång till verktyg för att ta sig in på arbetsmarknaden 2. Att de får arbetslivserfarenhet 3. Att de får tilltro till sig själva och sin förmåga Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som fylls i av deltagarna innan och efter det tio veckor långa utbildningsprogrammet. Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda ungdomar. 1. Kunskap och verktyg 100% 83% Innan Framtidsakademin hade jag ingen koll på arbetsmarknaden. Nu har jag ett proffsigt CV och jag vet vad man ska tänka på när man söker jobb. Elev, 17 år 50% 0% 42% FÖRE EFTER Jag har framförallt lärt mig hur man skriver ett bra CV och nu vet jag att man behöver ett personligt brev också, det hade jag aldrig hört talas om! Jag vet också hur man förbereder sig för och genomför en arbetsintervju. Elev, 19 år Not: Resultaten baseras på en enkätundersökning som de totalt 15 deltagarna fyller i innan och efter Framtidsakademin samt intervjuer med 2 ungdomar i januari

21 2. Arbetslivserfarenhet 100% 50% 99% Jag hade aldrig jobbat innan jag gick Framtidsakademin. Under förra året jobbade jag gånger för Jobbassistenten och med den erfarenheten och med kunskapen från Framtidsakademin i ryggen har jag nu fått ett heltidsjobb. Elev, 19 år 0% 37% FÖRE EFTER Jag har jobbat ett par gånger för Jobbassistenten. Det är mitt första riktiga jobb där jag har eget ansvar. Elev, 17 år 3. Tro på sig själva och sin förmåga 100% 95% Framtidsakademin har fått mig att inse att det enda möjliga hindret för mig är min inställning. Om jag bara är positiv och vill något klarar jag av det. Elev, 19 år 50% 58% Jag kan bidra på en arbetsplats genom att jag är positiv och glad person. Utöver genom att bidra med att göra arbetsuppgifter såklart. Elev, 17 år 0% FÖRE EFTER 19

22 Personlig coach Genom personlig coach till unga kriminella ger Process Kedjan stöd och vägledning genom processen från arrest till frigivning. Ungdomarna får framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet. 20

23 Process Kedjan Ger unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet Räckvidd Antal kunder 32 2 Skärholmens stadsdelsförvaltning Järfälla kommun Under 2013 har Process Kedjan börjat sälja sitt coachprogram som vänder sig till unga kriminella. Totalt har 32 ungdomar coachats (jämfört med 17 ungdomar 2012), varav sex har finansierats av Socialtjänsten i Skärholmen och Järfälla. För tre av dessa har Socialtjänsten betalat för coachning under tiden som ungdomen är inlåst på institution. För övriga tre har det handlat om coachning i frihet: i väntan på överklagan, under pågående ungdomstjänst eller efter avtjänat straff. Process Kedjans målsättning är att coachning i samtliga steg från gripande till frigivning, genom arrest, häkte och institution ska finansieras av offentliga medel. Process Kedjan har under året lagt kraft på att sälja in sitt coachprogram till potentiella finansiärer. I Almedalen hölls ett informationsseminarium. Möten har hållits med barn- och äldreministern samt justitieministerns statssekreterare. Dessutom har dialog inletts med Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse angående en eventuell upphandling av Process Kedjans tjänst. Utöver coachprogrammet har Process Kedjan erbjudit samtalsgrupper och föreläsningar för anhöriga till unga kriminella. Ungefär 40 personer har deltagit i dessa aktiviteter under året. 21

24 Skapar ett liv utan kriminalitet Process Kedjans mål är att de kriminella ungdomar som coachas från arrest till frigivning genom Process Kedjan ska: 1. Se alternativ till ett liv i kriminalitet 2. Få hopp och framtidstro 3. Fatta sunda beslut i låsta miljöer 4. Skapa sunda, varaktiga relationer 5. Leva ett liv fritt från kriminalitet och droger Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som fylls i av ungdomarna. Under 2013 påbörjades nollmätningar varpå uppföljningsmätningar och en första resultatredovisning görs Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda ungdomar, delar av dessa redovisas nedan. 1. Se alternativ till ett liv i kriminalitet Gemensamt för ungdomarna som Process Kedjan arbetar med är att kriminaliteten tagit över deras liv och att de inte ser alternativ till ett liv i kriminalitet. Coacherna från Process Kedjan blir viktiga förebilder som visar att det är möjligt att få ett normalt liv. Alla i min släkt är kriminella, så jag har inte känt till något annat sätt att leva. Men nu vet jag att man inte behöver kriminaliteten. Min coach är en bra förebild eftersom han hållit på själv men visar att det går att göra annat. Ungdom, 19 år Not: Resultaten baseras på intervjuer med tre ungdomar under januari

25 Innan jag torskade hade jag lärt mig leva med kriminalitet och kunde inte se något annat sätt. Jag hade halkat efter i skolan och gett upp och såg ingen chans att jag nånsin skulle kunna få ett jobb. Men coacherna från Process Kedjan har visat att man kan. De har ju suttit inne fyra gånger längre än jag men har jobb, bil och hus idag. Ungdom, 21 år 2. Få hopp och framtidstro När Process Kedjan kommer i kontakt med ungdomarna i arrest/häkte saknar de ofta hopp och framtidstro. Coacherna hjälper dem att sätta upp mål och motiverar dem till ett normalt liv, vilket skapar hopp och framtidsdrömmar. Tidigare hade jag inga framtidsdrömmar, mitt liv var total katastrof och jag hade ingen livslust. Nu drömmer jag om att ha en egen lägenhet, som inte socialen betalar för. Och ett fast jobb. Ungdom, 19 år Min coach sa alltid grejer som gav mig hopp. Han förklarade sin egen situation och jag kände igen mig. Det är lätt för socialen att säga att de förstår, men man vill höra det från någon som gått igenom samma sak. Process Kedjan förstår mig och har inspirerat mig till att inte ge upp. Ungdom, 17 år 23

26 3. Fatta sunda beslut i låsta miljöer Ungdomarna beskriver att relationen med coachen från Process Kedjan hjälper dem att fatta sunda beslut, till exempel att avstå från att delta i bråk. Coachen bidrar också till sunda samtal och att ungdomarna avstår från att delta i diskussioner kring kriminalitet. När jag satt inne ringde jag min coach ibland när personalen eller socialen var jobbiga. Istället för att ta ut det på dem snackade jag med min coach i minuter tills jag lugnat ner mig. Ungdom, 19 år Oavsett hur bestämd man är att byta liv så är det en väldigt utsatt situation när man sitter inne. De som sitter där pratar exempelvis om hur man begår det perfekta rånet, och därför är det skönt att Process Kedjan berättar att man kan göra saker annorlunda och få ett normalt liv. Ungdom, 21 år Man har massa tankar och känslor: frustration, ångest, ilska. Det finns inget sätt att hantera dem så tillslut tar man ut dem på plitarna eller någon annan. Att träffa min coach och få prata ut var ett sätt att få ut de där känslorna. Ungdom, 17 år 4. Skapa sunda, varaktiga relationer Flera av ungdomarna har flyttat från sina gamla områden och brutit kontakten med destruktivt umgänge. De har skapat nya, sunda relationer till sin coach, anhöriga och andra i sin omgivning. 24

27 Jag har flyttat till en annan kommun och umgås inte med mina gamla vänner. När jag ser på dem nu när jag är nykter och ren är det bara tragiskt. Jag har en flickvän nu och gör vanliga saker på fritiden som att gå bio, kolla på serier och gymma. Ungdom, 19 år Jag har flyttat till en ny stad och har nya, vanliga vänner. Jag har ingen kontakt med mina kriminella släktingar längre. Min mamma och jag har dock en bra relation och det är nog roligare för henne att ringa mig nu. Ungdom, 21 år 5. Leva ett liv fritt från kriminalitet och droger Ungdomarna är fast beslutna om att inte återgå till ett liv i kriminalitet. Process Kedjans coacher stöttar och motiverar ungdomarna efter frigivning för att de ska nå sina mål. Nu bor jag i en egen lägenhet som socialen har fixat i en ny kommun där jag inte har mina gamla vänner. Jag har precis fått en praktikplats genom ett jobbcoachningsprogram och min coach från Process Kedjan pushar för att jag ska få en anställning. Ungdom, 19 år Jag går en utbildning och har startat ett företag där jag ska börja jobba så fort jag blir klar. Jag har startat upp en lokal X-CONS förening där jag vill hjälpa andra. Om fem år hoppas jag ha en schysst lägenhet, ett jobb och ha blivit av med mina skulder hos Kronofogden. Jag har kommit långt och skulle aldrig göra något för att sumpa det jag har nu. Ungdom, 21 år 25

28 Fotbollsgemenskap som förändrar Genom regelbundna träningar och fotbollsgemenskap visar Gatans Lag vägen ut ur missbruk, hemlöshet och kriminalitet. Tränarna utgår från respektive individs förutsättningar och bygger upp spelarnas förtroende både för sig själva och för samhället. 26

29 Gatans Lag Besegrar hemlöshet och missbruk genom fotboll Räckvidd Antal orter Göteborg Stockholm Västerås Lund Helsingborg Gatans Lag har under 2013 expanderat sin verksamhet till Helsingborg och Lund. Därmed omfattar fotbollsföreningen 200 spelare i fem städer (Göteborg, Stockholm och Västerås sedan innan). De spelare som visat störst engagemang fick representera Gatans Lag och Sverige i Fotbolls-VM för hemlösa, som gick av stapeln i Polen. För första gången bestod den svenska truppen av både dam- och herrlag. Under året har två större event genomförts för att samla in pengar och möjliggöra Gatans Lags VM-deltagande. En fotbollsfest på Heden anordnades i samarbete med Ingvar Oldsberg där Gatans Lag med ambassadören Henrik Larsson i spetsen besegrade idrottsprofilernas stjärnlag. På Gatans Dag samlades spelare, sponsorer och samarbetspartners i Stockholm för att ta del av gripande spelarberättelser och inspirerande föreläsare. Dagen avslutades med att se landskampen mellan Sverige och Färöarna på Friends Arena. Innan matchen uppmärksammades Gatans Lag genom en intervju av tränare Jeff Tössberg som sändes i jumbotronen på arenan. I oktober fick Gatans Lag ytterligare förstärkning genom att fotbollsprofilen Pia Sundhage gick in som ambassadör. 27

30 Motivation och kraft till förändring Gatans Lag har som mål att hos varje spelare skapa motivation och kraft att själv förändra sin levnadssituation. Gatans Lag ser motivation som viljan att förändra och kraft som orken att genomföra förändringen. Gatans Lag vill bidra till att spelarna: 1. Hittar ork att ta tag i sin boendesituation 2. Vill hålla sig nyktra och drogfria 3. Avstår kriminella handlingar Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som årligen fylls i av spelarna. Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda spelare. 1. Boendesituation 67% Anser att Gatans Lag bidrar till att de orkar ta tag i sin boendesituation Jag började dricka när jag var 20 år och efter fem års missbruk hamnade jag på gatan. Nu bor jag i ett träningsboende hos Stadsmissionen och går på behandling i öppenvården. Spelare, 25 år Gatans Lag är ett tryggt första steg efter behandling. Gemenskapen gör att man undviker återfall. Spelare, 33 år Not: Resultaten baseras på en enkätundersökning med 49 spelare samt intervjuer med fem spelare i januari

31 2. Nykterhet och drogfrihet Gemenskapen är det absolut viktigaste med Gatans Lag. Att ha vänner och någonting att göra är avgörande för att hålla sig drogfri. Spelare, 50 år Jag hade en del återfall i början. Men på träningsdagarna knarkade jag aldrig för då kunde jag inte vara med och spela. Spelare, 25 år 84% Anser att Gatans Lag bidrar till att de vill hålla sig nyktra och drogfria 3. Avstånd från kriminalitet När jag var 16 år hamnade jag i ett narkotikamissbruk och kriminell blir man ju per automatik när man sysslar med droger. Nu har jag flyttat tillbaka till mina föräldrar och går ett 12-stegsprogram. Spelare, 31 år 81% Anser att Gatans Lag bidrar till att de avstår från kriminella handlingar Tidigare umgicks jag bara med destruktiva vänner. Hos Gatans Lag finns en positiv gemenskap och man får stöd av personalen, tränarna och spelare. Spelare, 25 år 29

32 Inkluderande lek Barn till ensamma mammor motverkar utsatta barns känsla av utanförskap genom aktiviteter och stöd. 30

33 Barn till ensamma mammor Stärker utsatta barns självkänsla genom upplevelser Räckvidd Antal orter Göteborg Stockholm Malmö Barn till ensamma mammor (BEM) har under 2013 bedrivit verksamhet på tre orter: Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans når de ut till ca 1000 barn och deras mammor. I samtliga städer har Barn till ensamma mammor arrangerat aktiviteter och utflykter, såsom besök på Liseberg, Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmården samt besök på badhus och bio. Även boomerangträffar, där mammorna får chansen att träffa och ställa frågor till bland annat jurister, polisen, Arbetsförmedlingen, psykologer och träningsexperter, har anordnats. 31

34 Positiv utveckling hos barnen Barn till ensamma mammors målsättning är att stärka barns självtroende, självkänsla, kunskapstörst och förmåga att skapa sociala relationer. För att mäta barnens utveckling har tre indikatorer på att dessa mål uppfylls identifierats: 1. Barnet visar stolthet över sig själv och saker han/hon gjort 2. Barnet skrattar och är delaktig i träffarna 3. Barnet förväntar sig att bli sett och kan knyta an Utveckling mot uppsatta mål följs genom enkätundersökningar där utvalda barn observeras av volontärer vid träffar under ett års tid. Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda mammor. 1. Visa stolthet 75% 69% Barnen är inte rädda, de vill prova. Jag tror det är för att de känner sig trygga och inte oroar sig för något. Hos BEM har de bara roligt. Mamma 61% 50% 0% första mättillfället sista mättillfället Jag tycker min dotter har vuxit jättemycket hos BEM. Nu kan hon till och med vara med och styra upp aktiviteter. Mamma 32 Not: Resultaten baseras på enkätundersökningar där 46 barn i Göteborg och Malmö observerats. Utvecklingen mäts mellan den första och senaste träffen under perioden oktober november 2013 i Göteborg respektive september - november 2013 i Malmö. Barnen som utvärderats har deltagit minst tre gånger under året. Intervjuerna har genomförts med sex mammor till barn i Stockholmsverksamheten under november 2013.

35 2. Vara delaktig och visa glädje 75% 63% 72% Min son är alltid jätteglad och skaffar sig nya kompisar bland de andra barnen. Mamma 50% 0% första mättillfället sista mättillfället Min dotter gillar inte riktigt att umgås med folk i större grupper eftersom hon är blyg, men hos BEM är det inga problem. Mamma 3. Vilja synas och kunna knyta an 75% 62% 69% I början var det svårt för mig att lämna barnen på träffarna. De var väl rädda för att jag skulle försvinna, precis som deras pappa gjort. Barnen var oroliga och ville inte vara ensamma. Idag är det helt annorlunda, barnen vill inte gå hem. Mamma 50% 0% första mättillfället sista mättillfället Även om min son inte är så social känner han sig nog väldigt trygg hos BEM och volontärerna. Mamma 33

36 Mammorna ser även andra värden i BEM Minskad isolering och ensamhet Vi träffar inte så mycket folk och BEM blir därför som en surrogatfamilj. Mamma När jag kom till BEM lärde jag för första gången känna folk och kom in i samhället. Mamma Positiva barndomsminnen ger barnen chans att komma iväg till Kolmården eller Grönan. Sånt som vi kanske annars inte skulle kunna göra. Mamma Barnen får göra saker som andra barn får. Mamma 34

37 Gemenskap och förståelse Det är värdefullt för mig att träffa andra mammor som är i samma situation och förstår mig. Mamma För barnen är det också jätteviktigt att förstå att det finns andra som är i samma situation som dem. Mamma Nya förebilder för barnen Hos BEM träffar barnen både manliga och kvinnliga volontärer som blir nya förebilder. Mamma Jag tror det är viktigt att min son får andra förebilder, framförallt män. Mamma 35

Maskrosbarn & socialtjänsten. Therése Eriksson Grundare utvecklingschef Maskrosbarn

Maskrosbarn & socialtjänsten. Therése Eriksson Grundare utvecklingschef Maskrosbarn Maskrosbarn & socialtjänsten Therése Eriksson Grundare utvecklingschef Maskrosbarn 2 Linda 16 år Bidragsfinansierad verksamhet Lägerverksamhet Lokal verksamhet i Stockholm Opinionsbildande arbete Internetstöd

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden!

Verksamhetsberättelse 2013. Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden! Verksamhetsberättelse 2013 Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden! Här har vi haft aktiviteter under 2013 INNEHÅLL Ordförande har

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig?

S.O.C. Hör du mig. 25 mars S.O.C. Hör du mig? ? S.O.C. Hör du mig 25 mars 2017 En workshop med socialsekreterare och ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten och vill utveckla socialtjänsten. Socialtjänsten i Helsingborg har under ett antal år

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar

Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar 2008-2010 Vårsols Familjecenter Jönköping 2011-02-08 Föräldrautvärdering (I) 2008-2010 Utvärderingen innefattar de barn och ungdomar som varit inskrivna och blivit

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Verksamhetshetsberättelse

Verksamhetshetsberättelse Verksamhetshetsberättelse Maskrosbarn 802434-6846 1 januari - 31 december 2012 Innehåll 1. Fakta om året 2012 3 2. Beskrivning av genomförd verksamhet 4 3. Verksamhetsplan för 2013 8 4. Ekonomisk berättelse

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Inkludera Invest är en ideell. förening som vill att alla som. lever i Sverige ska vara. deltagande i och bidragande

Inkludera Invest är en ideell. förening som vill att alla som. lever i Sverige ska vara. deltagande i och bidragande Årsredovisning 2015 Inkludera Invest är en ideell förening som vill att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i och bidragande till samhälls livet. Därför arbetar vi med att stärka och sprida lösningar

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 2 innehåll 1. barn till missbrukare 2. i skuggan av flaskan 3. Medlemsföretag 4. synlighet 5. kunskap 6. personlighet 7. pixxi.se 8. Verktygslådan

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Handledningsmaterial för skolpersonal

Handledningsmaterial för skolpersonal Handledningsmaterial för skolpersonal Du är en sådan där viktig vuxen, som kan finnas för barn runt omkring dig. Vi på Maskrosbarn möter dagligen barn som lever i mycket utsatta hemsituationer. Genom detta

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av vårdnadshavare till barn som åkte ut på Tuskulums helgkollo och lovläger, vår/sommar 2016. Syftet med enkäterna är

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Föräldrar på distans Kunskap till praktik fördjupningskurs Förstärkt föräldraskap i arbetet med människor med missbruk och beroende

Föräldrar på distans Kunskap till praktik fördjupningskurs Förstärkt föräldraskap i arbetet med människor med missbruk och beroende Föräldrar på distans Kunskap till praktik fördjupningskurs Förstärkt föräldraskap i arbetet med människor med missbruk och beroende 2012-01-11 Birgitta Göransson I en omgivning av asfalt och betong Sjöng

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

Stöd för barn och familjen

Stöd för barn och familjen Stöd för barn och familjen Kuling.nu Beardslees familjeintervention Gruppverksamhet Barnombud Samverkan Ensamhet Min mamma är psykiskt sjuk, ingen av mina kompisar vet om det de märker väl att min familj

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fritidshemmen Drakskeppet och Hajen Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys För

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

En enkät om att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Namn Datum Före

En enkät om att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Namn Datum Före PSYK-E-bas En enkät om att hjälpa personer med psykisk ohälsa Namn Datum Före Efter Följande påståenden rör din inställning till och erfarenhet av att hjälpa personer med psykiska problem. Markera efter

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Föräldrar. Att stärka barnet, syskon och hela familjen. Föräldrafrågor. Funktionsnedsättning sårbarhet och motståndskraft.

Föräldrar. Att stärka barnet, syskon och hela familjen. Föräldrafrågor. Funktionsnedsättning sårbarhet och motståndskraft. Att stärka barnet, syskon och hela familjen Christina Renlund Leg psykolog och psykoterapeut Föräldrar Föräldrafrågor Att hjälpa barn att uttrycka sig handlar också om att hjälpa föräldrar Hur pratar man

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Framgångsrik Rehabilitering

Framgångsrik Rehabilitering Framgångsrik Rehabilitering vad säger brukaren och de professionella? Helene Hillborg, med dr i Handikappvetenskap Varför fokusera på lönearbete? Ofta ett tydligt önskemål högt värderad roll Att vara produktiv

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv FÖR BARNENS SKULL Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv Maria.Bangura_Arvidsson@soch.lu.se, id hl Socialhögskolan, l Lunds universitet it t Föreläsningen Familjerätts-

Läs mer