»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som möjligt ska vara deltagande i och bidragande till det svenska samhällslivet: Vi vill inkludera flera!«

3 VD har ordet Inkludera investerar i inkludering. Det gör vi genom att samarbeta med utvalda sociala entreprenörer som utvecklat innovativa metoder för att motverka utanförskap i Sverige. Med vårt arbete vill vi stärka och sprida lösningar. Lösningar på sociala problem som innebär stora förluster för såväl individer som samhälle. Och vad är då viktigare än att försäkra sig om att lösningarna faktiskt ger resultat? För oss på Inkludera betyder avkastningen allt. Namnet Inkludera Invest syftar just på det. Vi vill att så många människor som möjligt ska få vara deltagande i och bidragande till samhällslivet. Vi vill inkludera flera. Det är vår avkastning. Hur mäter vi då social avkastning? För oss räcker det inte med att räkna antalet individer som omfattats av entreprenörernas arbete eller antal aktiviteter som verksamheterna utfört. Nej, vi fokuserar på den förändring våra entreprenörer skapar. Vi vill veta i vilken mån verksamheterna givit utsatta individer motivation, kraft och verktyg att själva motverka ett eventuellt utanförskap. Och som ni nu får läsa i vårt första bokslut över förändringsarbetet står det tydligt att våra verksamheter förändrar människors liv. Under våra första verksamhetsår har vi utvecklat vår egen metodik för att mäta resultat. Eftersom vi arbetar så nära våra verksamheter har vi haft möjlighet att anpassa metodiken till respektive verksamhet. Genom resultatmätningen arbetar verksamheterna mer målstyrt och kan skapa större effekt hos målgruppen, samtidigt som vi skapar starka säljargument. Vi är stolta över att redovisa våra verksamheters sociala resultat för år Och som Henrik Larsson säger om sitt stöd till Gatans Lag Om jag kan bidra till att EN människa finner motivation till att förändra sin livssituation så är det värt det. Golnaz Hashemzadeh, Grundare och VD 1

4 Vi vill inkludera flera Räckvidd Antal kunder Under 2013 har Inkludera Invest arbetat med sex verksamheter. Samarbetet med Process Kedjan tillkom under året. Våra sex entreprenörer har gemensamt nått 7897 personer som lever i eller riskerar utanförskap var motsvarande siffra cirka I arbetet med att stärka den finansiella hållbarheten i verksamheterna har vi utvecklat och paketerat tjänster samt stöttat entreprenörerna i säljarbetet gentemot offentlig sektor. Tillsammans har de sålt tjänster till nio kommuner. Vi har också bistått i införsäljning till näringsliv och stiftelser. Under året har vi även rustat verksamheterna för expansion. En viktig förutsättning för expansion är att ha en tydlig organisationsstruktur där roller och ansvar definierats. Vi har också tagit fram metodmanualer för att säkerställa kvalitet i arbetet när antalet anställda ökar och verksamheten expanderar geografiskt. En viktig fråga är att välja rätt expansionsmodell för respektive verksamhet, som möjliggör att så många som möjligt nås av insatserna, med bibehållen kvalitet och till låg kostnad. Detta är en fortsatt utmaning, och vi tittar ständigt på best practice från länder som USA och Storbritannien där socialt entreprenörskap är mer etablerat. 2

5 Inkludera har under 2013 aktivt arbetat för att nå ut till offentlig sektor. Under våren gjorde vi ett stort utskick till beslutsfattare i offentlig sektor, näringsliv och media med en inbjudan till samtal om hur offentlig och privat sektor kan samverka för att minska utanförskapet i Sverige. Frågan diskuterades vidare under Inkluderas seminarium i Almedalen, där bl.a. integrationsminister Erik Ullenhag deltog i en paneldebatt. Detta har resulterat i ett mediegenomslag. Till exempel nominerades Golnaz Hashemzadeh till Årets Samhällskapitalist i Veckans Affärers Social Capitalist Award Under 2013 har vi dessutom implementerat resultatmätningsprocesser hos samtliga entreprenörer. På följande sidor redovisas för första gången resultaten som våra entreprenörer åstadkommit under året. 3

6 4 Meningsfull fritid IUG introducerar, i samarbete med lokala föreningar, fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. Barnen får prova på olika idrotter och lockas till att fortsätta med aktiviteterna på fritiden. Med ökad tro på sin förmåga ser de fler möjligheter för framtiden.

7 Idrott utan gränser Får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter Räckvidd Antal kunder Norrköpings kommun Södertälje kommun Under 2013 har IUG expanderat sin verksamhet inom befintliga kommuner. Ytterligare 2306 barn och unga har fått ta del av IUG, på fem nya skolor i Norrköping och åtta nya skolor i Södertälje. Genom samverkan med totalt 17 idrottsföreningar introducerades elever på totalt 27 skolor till fritidsaktiviteter såsom capoeira, boxning, judo, streetdance, amerikansk fotboll, golf och ridning. I början av året anställdes två ungdomsledare i verksamheten. Ledarna är de första som anställs inom projektet Inkludera Flera. Projektet verkar för inkludering från två håll. Ledarna får ett heltidsjobb som ökar deras framtida anställningsbarhet. Samtidigt får barnen ledare som blir goda förebilder och som arbetar aktivt med att stärka barnens självförtroende och självkänsla. Utöver verksamheten under idrottslektionerna lärde IUG-ledare 47 barn att simma. Man anordnade dessutom turneringar, en äventyrsdag med scouterna och gav 70 elever från Ronnaskolan i Södertälje möjlighet att ta del av TomTits Bodyworks. När skolorna stängde för sommaren anordnades sommaraktiviteter i både Norrköping och Södertälje där totalt cirka 170 barn och ungdomar deltog under sex veckor. 5

8 Ökat självförtroende och självkänsla IUG:s målsättning är att stärka barns självtroende och självkänsla. Med ökad tro på sin förmåga ser de fler möjligheter för framtiden. Vi mäter barnens utveckling genom att följa nedanstående indikatorer. 1. Barnet vågar delta aktivt (gå från passiv till delaktig) 2. Barnet vågar synas/kunna skapa sociala relationer (gå från tillbakadragen till social) 3. Barnet vågar misslyckas, vågar prova på (gå från otrygg till trygg) 4. Barnet vågar säga nej, bryta mobbningsmönster (gå från rädd till orädd) Idrottslärarna bedömer barnen utifrån dessa indikatorer vid en nollmätning då IUG precis påbörjat sitt arbete samt efter varje därefter avslutat läsår. Not: Resultaten är baserade på enkätundersökningar där lärarna observerat barnen vid en nollmätning (HT) då IUG varit nytt och vid en uppföljningsmätning (VT). Enkätundersökningen omfattar totalt 163 svar, 86 från nollmätningen och 77 från uppföljningsmätningen. Intervjuer har genomförts med fyra ungdomar i årskurs 8 och 9 under januari

9 1. Våga delta aktivt 100% 50% 0% 63% 77% HT 2012 VT 2013 När vi hade balett var jag och många andra inte så intresserade, jag hade aldrig dansat förut. Men ledaren tjatade så vi testade och det var skitkul! Elev, 15 år Eleverna har fått upp ögonen för olika idrotter och är mer positiva och mer delaktiga överlag. Utifrån det vi har sett så märker vi att resultaten har blivit mycket bättre. Idrottslärare, Norrköping 2. Sociala relationer 100% Förut vågade jag inte så mycket och sa inte vad jag tyckte. Nu vågar jag mer och säger vad jag vill för jag har träffat nya kompisar och jag 75% känner mig självsäker med idrotten. Elev, 14 år 50% 52% Vi har nått ut till barn i skolorna på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Våra ledare har kunnat skapa ett personligt band till individen och på det sättet kunnat påverka 0% positivt på ett effektivt sätt. HT 2012 VT 2013 Ungdomsansvarig, Södertälje basketklubb 7

10 3. Våga prova på och våga misslyckas 100% 50% 0% 66% 82% HT 2012 VT 2013 Jag tycker aldrig det är läskigt att prova nya grejer. Jag tänker så här, om jag aldrig testar kommer jag bli rädd för att testa. Elev, 14 år Jag testar alltid, även de svåraste sakerna och sporter jag aldrig provat förut. Misslyckas jag så misslyckas jag. Någon gång kommer jag att lyckas. Elev, 15 år 4. Våga säga nej 100% 50% 54% 76% Om jag märker att några är ovänner brukar jag alltid fråga vad som hänt. Om det handlar om att någon blir mobbad tar jag alltid in en lärare. Elev, 14 år 0% HT 2012 VT 2013 I vår skola är det inte så många som retas. I min klass säger vi alltid till i så fall. Elev, 14 år 8

11 9

12 Stöd och trygghet Genom kontinuerligt och långsiktigt stöd i form av bland annat coachprogram, lägerverksamhet och stödgrupper skapar Maskrosbarn andrum för barn till föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Barnen får kunskap och verktyg så att de kan bryta det sociala arvet och ta makten över sina liv. 10

13 Maskrosbarn Stödjer barn till föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt Räckvidd Antal kunder 707* 4 Värmdö kommun Tyresö kommun Sandvikens kommun Umeå kommun Maskrosbarn har under 2013 lanserat två nya tjänster. Under våren startade Maskrosbarn ett mål- och resultatstyrt coachprogram som sålts till Socialtjänsten i Tyresö och Värmdö. Hittills har åtta ungdomar påbörjat programmet som ger kontinuerligt stöd av specialutbildade coacher varje vecka under ett år. I Almedalen lanserade Maskrosbarn Pimp My Soc, en kampanj med tio konkreta förslag på hur Socialtjänsten kan förbättras utifrån barn och ungdomars behov. Detta gestaltades i ett uppmärksammat skådespel med Suzanne Reuter i rollen som socialsekreterare. Kampanjen uppmärksammades också med inslag och intervju i TV4:s Nyhetsmorgon. De tio förslagen utgör en del av den rådgivande tjänsten Pimp My Soc som erbjuds kommuner och består av workshops, föreläsningar och praktiskt arbete som förbättrar Socialtjänsten utifrån ungas behov. Maskrosbarns Barnombud har under året hjälpt 36 ungdomar genom hela processen i kontakt med myndigheter. I sommarlägren på Maskrosbarns lägergård i Sörfjärden i Hälsingland deltog 79 ungdomar. Maskrosbarn har även fortsatt arbetet med stödgrupperna där 34 ungdomar deltagit i övningar och roliga aktiviteter. Dessutom har 50 ungdomar deltagit i fredagsmys och i chatten har Maskrosbarn haft kontakt med 500 ungdomar från hela landet. * varav cirka 550 unika individer 11

14 Hjälper ungdomarna bryta det sociala arvet Maskrosbarns mål är att ungdomarna i målgruppen ska: 1. Få kunskap om sin situation och sina rättigheter 2. Skapa sig en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen 3. Skapa meningsfulla relationer 4. Forma sin egen framtid Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som årligen fylls i av ungdomarna. Under 2013 genomfördes en nollmätning varpå en första uppföljningsmätning och därmed resultatredovisning görs Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda ungdomar, delar av dessa redovisas nedan. Not: Resultaten baseras på intervjuer med fem ungdomar under december

15 1. Få kunskap om sin situation och sina rättigheter Ungdomarna beskriver att Maskrosbarn lärt dem att de inte bär skulden för föräldrarnas ohälsa. Många nämner även att de lärt sig hur de ska hantera jobbiga känslor. Innan Maskrosbarn visste jag inte att pappa var sjuk. Nu har jag börjat förstå både att pappa är sjuk och att det inte är mitt fel. Maskrosbarn, 18 år Jag har lärt mig vad olika känslor kan betyda och varför man reagerar på olika sätt. Nu förstår jag varför jag mår dåligt. Maskrosbarn, 17 år 2. Skapa sig en identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen Ungdomarna beskriver att deras självkänsla stärks av att delta hos Maskrosbarn. De flesta blir också bättre på att ta mindre ansvar för föräldern och göra aktiva val med fokus på sig själva. Pappa är nedtryckande och säger ofta att jag är dålig. Hos Maskrosbarn finns det så mycket kärlek och de får en att känna att man betyder något. Jag har ett helt annat värde nu! Maskrosbarn, 18 år Jag har velat flytta hemifrån sen jag var 10 år och nu har jag äntligen vågat! Maskrosbarn har hjälpt mig få en jourhemsplacering. Maskrosbarn, 17 år 13

16 3. Skapa meningsfulla relationer Maskrosbarn bidrar med en gemenskap som de flesta av ungdomarna saknar. Många ungdomar har svårt att lita på vuxna, men får förtroende för ledarna och på sikt även för andra vuxna. De andra ungdomarna hos Maskrosbarn betyder jättemycket, jag har liksom fått nya syskon. Jag vågar släppa ut mina känslor inför de andra hos Maskrosbarn och då mår jag mycket bättre. Maskrosbarn, 17 år Jag har svårt att lita på vuxna eftersom pappa gjort dumma grejer. Men jag litar på Maskrosbarns ledare och jag tror det kommer bli bättre med andra vuxna. Maskrosbarn, 14 år 4. Forma sin egen framtid Ungdomarna har ofta begränsade framtidsdrömmar. Med Maskrosbarns stöd fokuserar de mer på sig själva och kan över tid sätta ambitiösa mål och en plan för att realisera dessa. Just nu vill jag först och främst klara skolan och få godkänt i alla ämnen. Maskrosbarn, 14 år Jag är mer kreativ i mitt framtidstänk nu. Jag tänker mer på mig själv och ser alla möjligheter istället för att begränsa mig. Min dröm om 20 år? Att vara fotograf för National Geographic. Maskrosbarn, 19 år 14

17 15

18 Tidiga insatser ger arbete Jobbassistenten arbetar förebyggande för att minska ungdomsarbetslöshet. Den arbetslivsförberedande utbildningen Framtidsakademin ökar ungas anställningsbarhet och bemanningsverksamheten ger ungdomar extrajobb och arbetslivserfarenhet. 16

19 Jobbassistenten Ökar ungdomars chanser att komma in på arbetsmarknaden Räckvidd Antal kunder 51* 1 Helsingborgs stad Syftet med Framtidsakademin är att ungdomar som av olika anledningar riskerar framtida arbetslöshet ska få ökad kunskap om arbetsmarknaden, arbetslivserfarenhet och starkare tro på sig själva. På så sätt ökar chansen till arbete i framtiden. Under året har två Framtidsakademier med totalt 15 deltagande ungdomar genomförts i Helsingborg. Ytterligare en tredje Framtidsakademi såldes under 2013 med start i januari I CV-skolan har totalt 100 gymnasieungdomar i Helsingborg under fem tillfällen fått möjlighet att lära sig skriva CV, personliga brev och hur man bygger sitt personliga varumärke. 39 ungdomar, varav flera deltagare från Framtidsakademin, har under året arbetat inom bemanningsverksamheten. Tillsammans har de arbetat timmar på extrajobb som kan öppna dörrar in i arbetslivet. * exklusive CV-skolan 17

20 Ökar ungdomars anställningsbarhet Framtidsakademin, Jobbassistentens arbetsförberedande utbildning, strävar mot tre tydliga mål för deltagarnas utveckling: 1. Att de får kunskap om och tillgång till verktyg för att ta sig in på arbetsmarknaden 2. Att de får arbetslivserfarenhet 3. Att de får tilltro till sig själva och sin förmåga Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som fylls i av deltagarna innan och efter det tio veckor långa utbildningsprogrammet. Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda ungdomar. 1. Kunskap och verktyg 100% 83% Innan Framtidsakademin hade jag ingen koll på arbetsmarknaden. Nu har jag ett proffsigt CV och jag vet vad man ska tänka på när man söker jobb. Elev, 17 år 50% 0% 42% FÖRE EFTER Jag har framförallt lärt mig hur man skriver ett bra CV och nu vet jag att man behöver ett personligt brev också, det hade jag aldrig hört talas om! Jag vet också hur man förbereder sig för och genomför en arbetsintervju. Elev, 19 år Not: Resultaten baseras på en enkätundersökning som de totalt 15 deltagarna fyller i innan och efter Framtidsakademin samt intervjuer med 2 ungdomar i januari

21 2. Arbetslivserfarenhet 100% 50% 99% Jag hade aldrig jobbat innan jag gick Framtidsakademin. Under förra året jobbade jag gånger för Jobbassistenten och med den erfarenheten och med kunskapen från Framtidsakademin i ryggen har jag nu fått ett heltidsjobb. Elev, 19 år 0% 37% FÖRE EFTER Jag har jobbat ett par gånger för Jobbassistenten. Det är mitt första riktiga jobb där jag har eget ansvar. Elev, 17 år 3. Tro på sig själva och sin förmåga 100% 95% Framtidsakademin har fått mig att inse att det enda möjliga hindret för mig är min inställning. Om jag bara är positiv och vill något klarar jag av det. Elev, 19 år 50% 58% Jag kan bidra på en arbetsplats genom att jag är positiv och glad person. Utöver genom att bidra med att göra arbetsuppgifter såklart. Elev, 17 år 0% FÖRE EFTER 19

22 Personlig coach Genom personlig coach till unga kriminella ger Process Kedjan stöd och vägledning genom processen från arrest till frigivning. Ungdomarna får framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet. 20

23 Process Kedjan Ger unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet Räckvidd Antal kunder 32 2 Skärholmens stadsdelsförvaltning Järfälla kommun Under 2013 har Process Kedjan börjat sälja sitt coachprogram som vänder sig till unga kriminella. Totalt har 32 ungdomar coachats (jämfört med 17 ungdomar 2012), varav sex har finansierats av Socialtjänsten i Skärholmen och Järfälla. För tre av dessa har Socialtjänsten betalat för coachning under tiden som ungdomen är inlåst på institution. För övriga tre har det handlat om coachning i frihet: i väntan på överklagan, under pågående ungdomstjänst eller efter avtjänat straff. Process Kedjans målsättning är att coachning i samtliga steg från gripande till frigivning, genom arrest, häkte och institution ska finansieras av offentliga medel. Process Kedjan har under året lagt kraft på att sälja in sitt coachprogram till potentiella finansiärer. I Almedalen hölls ett informationsseminarium. Möten har hållits med barn- och äldreministern samt justitieministerns statssekreterare. Dessutom har dialog inletts med Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse angående en eventuell upphandling av Process Kedjans tjänst. Utöver coachprogrammet har Process Kedjan erbjudit samtalsgrupper och föreläsningar för anhöriga till unga kriminella. Ungefär 40 personer har deltagit i dessa aktiviteter under året. 21

24 Skapar ett liv utan kriminalitet Process Kedjans mål är att de kriminella ungdomar som coachas från arrest till frigivning genom Process Kedjan ska: 1. Se alternativ till ett liv i kriminalitet 2. Få hopp och framtidstro 3. Fatta sunda beslut i låsta miljöer 4. Skapa sunda, varaktiga relationer 5. Leva ett liv fritt från kriminalitet och droger Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som fylls i av ungdomarna. Under 2013 påbörjades nollmätningar varpå uppföljningsmätningar och en första resultatredovisning görs Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda ungdomar, delar av dessa redovisas nedan. 1. Se alternativ till ett liv i kriminalitet Gemensamt för ungdomarna som Process Kedjan arbetar med är att kriminaliteten tagit över deras liv och att de inte ser alternativ till ett liv i kriminalitet. Coacherna från Process Kedjan blir viktiga förebilder som visar att det är möjligt att få ett normalt liv. Alla i min släkt är kriminella, så jag har inte känt till något annat sätt att leva. Men nu vet jag att man inte behöver kriminaliteten. Min coach är en bra förebild eftersom han hållit på själv men visar att det går att göra annat. Ungdom, 19 år Not: Resultaten baseras på intervjuer med tre ungdomar under januari

25 Innan jag torskade hade jag lärt mig leva med kriminalitet och kunde inte se något annat sätt. Jag hade halkat efter i skolan och gett upp och såg ingen chans att jag nånsin skulle kunna få ett jobb. Men coacherna från Process Kedjan har visat att man kan. De har ju suttit inne fyra gånger längre än jag men har jobb, bil och hus idag. Ungdom, 21 år 2. Få hopp och framtidstro När Process Kedjan kommer i kontakt med ungdomarna i arrest/häkte saknar de ofta hopp och framtidstro. Coacherna hjälper dem att sätta upp mål och motiverar dem till ett normalt liv, vilket skapar hopp och framtidsdrömmar. Tidigare hade jag inga framtidsdrömmar, mitt liv var total katastrof och jag hade ingen livslust. Nu drömmer jag om att ha en egen lägenhet, som inte socialen betalar för. Och ett fast jobb. Ungdom, 19 år Min coach sa alltid grejer som gav mig hopp. Han förklarade sin egen situation och jag kände igen mig. Det är lätt för socialen att säga att de förstår, men man vill höra det från någon som gått igenom samma sak. Process Kedjan förstår mig och har inspirerat mig till att inte ge upp. Ungdom, 17 år 23

26 3. Fatta sunda beslut i låsta miljöer Ungdomarna beskriver att relationen med coachen från Process Kedjan hjälper dem att fatta sunda beslut, till exempel att avstå från att delta i bråk. Coachen bidrar också till sunda samtal och att ungdomarna avstår från att delta i diskussioner kring kriminalitet. När jag satt inne ringde jag min coach ibland när personalen eller socialen var jobbiga. Istället för att ta ut det på dem snackade jag med min coach i minuter tills jag lugnat ner mig. Ungdom, 19 år Oavsett hur bestämd man är att byta liv så är det en väldigt utsatt situation när man sitter inne. De som sitter där pratar exempelvis om hur man begår det perfekta rånet, och därför är det skönt att Process Kedjan berättar att man kan göra saker annorlunda och få ett normalt liv. Ungdom, 21 år Man har massa tankar och känslor: frustration, ångest, ilska. Det finns inget sätt att hantera dem så tillslut tar man ut dem på plitarna eller någon annan. Att träffa min coach och få prata ut var ett sätt att få ut de där känslorna. Ungdom, 17 år 4. Skapa sunda, varaktiga relationer Flera av ungdomarna har flyttat från sina gamla områden och brutit kontakten med destruktivt umgänge. De har skapat nya, sunda relationer till sin coach, anhöriga och andra i sin omgivning. 24

27 Jag har flyttat till en annan kommun och umgås inte med mina gamla vänner. När jag ser på dem nu när jag är nykter och ren är det bara tragiskt. Jag har en flickvän nu och gör vanliga saker på fritiden som att gå bio, kolla på serier och gymma. Ungdom, 19 år Jag har flyttat till en ny stad och har nya, vanliga vänner. Jag har ingen kontakt med mina kriminella släktingar längre. Min mamma och jag har dock en bra relation och det är nog roligare för henne att ringa mig nu. Ungdom, 21 år 5. Leva ett liv fritt från kriminalitet och droger Ungdomarna är fast beslutna om att inte återgå till ett liv i kriminalitet. Process Kedjans coacher stöttar och motiverar ungdomarna efter frigivning för att de ska nå sina mål. Nu bor jag i en egen lägenhet som socialen har fixat i en ny kommun där jag inte har mina gamla vänner. Jag har precis fått en praktikplats genom ett jobbcoachningsprogram och min coach från Process Kedjan pushar för att jag ska få en anställning. Ungdom, 19 år Jag går en utbildning och har startat ett företag där jag ska börja jobba så fort jag blir klar. Jag har startat upp en lokal X-CONS förening där jag vill hjälpa andra. Om fem år hoppas jag ha en schysst lägenhet, ett jobb och ha blivit av med mina skulder hos Kronofogden. Jag har kommit långt och skulle aldrig göra något för att sumpa det jag har nu. Ungdom, 21 år 25

28 Fotbollsgemenskap som förändrar Genom regelbundna träningar och fotbollsgemenskap visar Gatans Lag vägen ut ur missbruk, hemlöshet och kriminalitet. Tränarna utgår från respektive individs förutsättningar och bygger upp spelarnas förtroende både för sig själva och för samhället. 26

29 Gatans Lag Besegrar hemlöshet och missbruk genom fotboll Räckvidd Antal orter Göteborg Stockholm Västerås Lund Helsingborg Gatans Lag har under 2013 expanderat sin verksamhet till Helsingborg och Lund. Därmed omfattar fotbollsföreningen 200 spelare i fem städer (Göteborg, Stockholm och Västerås sedan innan). De spelare som visat störst engagemang fick representera Gatans Lag och Sverige i Fotbolls-VM för hemlösa, som gick av stapeln i Polen. För första gången bestod den svenska truppen av både dam- och herrlag. Under året har två större event genomförts för att samla in pengar och möjliggöra Gatans Lags VM-deltagande. En fotbollsfest på Heden anordnades i samarbete med Ingvar Oldsberg där Gatans Lag med ambassadören Henrik Larsson i spetsen besegrade idrottsprofilernas stjärnlag. På Gatans Dag samlades spelare, sponsorer och samarbetspartners i Stockholm för att ta del av gripande spelarberättelser och inspirerande föreläsare. Dagen avslutades med att se landskampen mellan Sverige och Färöarna på Friends Arena. Innan matchen uppmärksammades Gatans Lag genom en intervju av tränare Jeff Tössberg som sändes i jumbotronen på arenan. I oktober fick Gatans Lag ytterligare förstärkning genom att fotbollsprofilen Pia Sundhage gick in som ambassadör. 27

30 Motivation och kraft till förändring Gatans Lag har som mål att hos varje spelare skapa motivation och kraft att själv förändra sin levnadssituation. Gatans Lag ser motivation som viljan att förändra och kraft som orken att genomföra förändringen. Gatans Lag vill bidra till att spelarna: 1. Hittar ork att ta tag i sin boendesituation 2. Vill hålla sig nyktra och drogfria 3. Avstår kriminella handlingar Uppföljning av målen görs genom självskattningsenkäter som årligen fylls i av spelarna. Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda spelare. 1. Boendesituation 67% Anser att Gatans Lag bidrar till att de orkar ta tag i sin boendesituation Jag började dricka när jag var 20 år och efter fem års missbruk hamnade jag på gatan. Nu bor jag i ett träningsboende hos Stadsmissionen och går på behandling i öppenvården. Spelare, 25 år Gatans Lag är ett tryggt första steg efter behandling. Gemenskapen gör att man undviker återfall. Spelare, 33 år Not: Resultaten baseras på en enkätundersökning med 49 spelare samt intervjuer med fem spelare i januari

31 2. Nykterhet och drogfrihet Gemenskapen är det absolut viktigaste med Gatans Lag. Att ha vänner och någonting att göra är avgörande för att hålla sig drogfri. Spelare, 50 år Jag hade en del återfall i början. Men på träningsdagarna knarkade jag aldrig för då kunde jag inte vara med och spela. Spelare, 25 år 84% Anser att Gatans Lag bidrar till att de vill hålla sig nyktra och drogfria 3. Avstånd från kriminalitet När jag var 16 år hamnade jag i ett narkotikamissbruk och kriminell blir man ju per automatik när man sysslar med droger. Nu har jag flyttat tillbaka till mina föräldrar och går ett 12-stegsprogram. Spelare, 31 år 81% Anser att Gatans Lag bidrar till att de avstår från kriminella handlingar Tidigare umgicks jag bara med destruktiva vänner. Hos Gatans Lag finns en positiv gemenskap och man får stöd av personalen, tränarna och spelare. Spelare, 25 år 29

32 Inkluderande lek Barn till ensamma mammor motverkar utsatta barns känsla av utanförskap genom aktiviteter och stöd. 30

33 Barn till ensamma mammor Stärker utsatta barns självkänsla genom upplevelser Räckvidd Antal orter Göteborg Stockholm Malmö Barn till ensamma mammor (BEM) har under 2013 bedrivit verksamhet på tre orter: Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans når de ut till ca 1000 barn och deras mammor. I samtliga städer har Barn till ensamma mammor arrangerat aktiviteter och utflykter, såsom besök på Liseberg, Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmården samt besök på badhus och bio. Även boomerangträffar, där mammorna får chansen att träffa och ställa frågor till bland annat jurister, polisen, Arbetsförmedlingen, psykologer och träningsexperter, har anordnats. 31

34 Positiv utveckling hos barnen Barn till ensamma mammors målsättning är att stärka barns självtroende, självkänsla, kunskapstörst och förmåga att skapa sociala relationer. För att mäta barnens utveckling har tre indikatorer på att dessa mål uppfylls identifierats: 1. Barnet visar stolthet över sig själv och saker han/hon gjort 2. Barnet skrattar och är delaktig i träffarna 3. Barnet förväntar sig att bli sett och kan knyta an Utveckling mot uppsatta mål följs genom enkätundersökningar där utvalda barn observeras av volontärer vid träffar under ett års tid. Som komplement till enkäten görs även djupintervjuer med utvalda mammor. 1. Visa stolthet 75% 69% Barnen är inte rädda, de vill prova. Jag tror det är för att de känner sig trygga och inte oroar sig för något. Hos BEM har de bara roligt. Mamma 61% 50% 0% första mättillfället sista mättillfället Jag tycker min dotter har vuxit jättemycket hos BEM. Nu kan hon till och med vara med och styra upp aktiviteter. Mamma 32 Not: Resultaten baseras på enkätundersökningar där 46 barn i Göteborg och Malmö observerats. Utvecklingen mäts mellan den första och senaste träffen under perioden oktober november 2013 i Göteborg respektive september - november 2013 i Malmö. Barnen som utvärderats har deltagit minst tre gånger under året. Intervjuerna har genomförts med sex mammor till barn i Stockholmsverksamheten under november 2013.

35 2. Vara delaktig och visa glädje 75% 63% 72% Min son är alltid jätteglad och skaffar sig nya kompisar bland de andra barnen. Mamma 50% 0% första mättillfället sista mättillfället Min dotter gillar inte riktigt att umgås med folk i större grupper eftersom hon är blyg, men hos BEM är det inga problem. Mamma 3. Vilja synas och kunna knyta an 75% 62% 69% I början var det svårt för mig att lämna barnen på träffarna. De var väl rädda för att jag skulle försvinna, precis som deras pappa gjort. Barnen var oroliga och ville inte vara ensamma. Idag är det helt annorlunda, barnen vill inte gå hem. Mamma 50% 0% första mättillfället sista mättillfället Även om min son inte är så social känner han sig nog väldigt trygg hos BEM och volontärerna. Mamma 33

36 Mammorna ser även andra värden i BEM Minskad isolering och ensamhet Vi träffar inte så mycket folk och BEM blir därför som en surrogatfamilj. Mamma När jag kom till BEM lärde jag för första gången känna folk och kom in i samhället. Mamma Positiva barndomsminnen ger barnen chans att komma iväg till Kolmården eller Grönan. Sånt som vi kanske annars inte skulle kunna göra. Mamma Barnen får göra saker som andra barn får. Mamma 34

37 Gemenskap och förståelse Det är värdefullt för mig att träffa andra mammor som är i samma situation och förstår mig. Mamma För barnen är det också jätteviktigt att förstå att det finns andra som är i samma situation som dem. Mamma Nya förebilder för barnen Hos BEM träffar barnen både manliga och kvinnliga volontärer som blir nya förebilder. Mamma Jag tror det är viktigt att min son får andra förebilder, framförallt män. Mamma 35

Verksamhetsberättelse 2013. Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden!

Verksamhetsberättelse 2013. Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden! Verksamhetsberättelse 2013 Vi har haft ungdomsläger 1924 timmar. Ungdomarna har åkt 8015 mil med tåg för att träffas - två varv runt jorden! Här har vi haft aktiviteter under 2013 INNEHÅLL Ordförande har

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

MED HUNDEN SOM REDSKAP

MED HUNDEN SOM REDSKAP Fick sparken: Missbrukade fel drog ProcessKedjan: Ger unga en chans till 1/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Ny serie av Janne Karlsson

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid...

Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid... W ORKING- PAPER SERIEN Sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också och det är man ju inte van vid... - Bostad först ur de boendes perspektiv ARNE KRISTIANSEN & ANNA ESPMARKER Nr 4 2012 ISSN

Läs mer