- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring barn i en familj där någon missbrukar alkohol eller droger. Det är vart femte barn; eller 3-4 elever i varje klass. INNEHÅLL 1. BARN TILL MISSBRUKARE 2. I SKUGGAN AV FLASKAN 3. MEDLEMSFÖRETAGEN 4. SYNLIGHET 5. KUNSKAP OCH KÄNSLA 6. PERSONLIGHET 7. PIXXI.SE 8. VERKTYGSLÅDAN 3 9. FRAMTIDEN 10. RESULTAT Barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion löper större risk att själva få alkoholproblem än andra. De löper också ökad risk att få psykiska problem. Föräldrars höga alkohol/drog konsumtion kombinerad med andra problem i familjen kan förstärka varandra och öka problem för barnen. Därför behöver de få hjälp och stöd i sin situation. Idag har de flesta kommuner stödgrupper för dessa barn, men trots detta kvarstår problemet att få barnen att komma till grupperna. Orsaken beror till stor del på att det är svårt att upptäcka dem. De spelar sina roller för att skydda sig och för att orka med. En del blir hjältar, som torkar andras tårar för att slippa se sina egna, några blir syndabockar, för att dra uppmärksamhet från mammas eller pappas, eller bådas drickande, en del förvandlar allt allvar till skämt, för att allvar gör för ont, och blir alla klassers clowner. Så finns också de som väljer den osynlighet som inte drar till sig någons uppmärksamhet och därmed går fria som tapetblommor, eller mänskliga kameleonter. Alla barn går i skolan, även de med missbrukande föräldrar. Skolan är ofta en trygghet, men kunskapsinlärningen kan vara svår. Kunskaper och stöd till lärare och annan personal är därför oerhört viktig. Eleverna behöver möta trygga vuxna, som vågar fråga och bry sig. Men för att vara en sådan vuxen måste man veta hur missbruk och beroende påverkar en familj och inte minst barnen. 2. RINGAR PÅ VATTNET VBP har under 2013 besökt ett trettiotal orter, från norr till söder, och hållit utbildningen RINGAR PÅ VATTNET. Utbildningen har varit två timmar lång och kostnadsfri, deltagarna har fått ett utbildningsmaterial med sig innehållande uppgifter att arbeta med barn i barngrupp. Under 2013 har föreläsningen utökats till tre timmar. Utbildningen har innehållit baskunskaper om hur det är att växa upp i familjer med så kallade dysfunktionella samspelsmönster. Det som tagits upp är bland annat: Vad kännetecknar en missbruksfamilj? Hur påverkas barnen? Barns överlevnadsstrategier i familjer med missbruk Vilka konsekvenser kan uppstå när det gäller lärandet och det sociala samspelet? Hur kan man upptäcka dessa barn? Varför finns en anmälningsskyldighet? Vikten av att anmäla i tid Hur bemöter man ett barn till en missbrukande förälder? Vilken hjälp finns att få? 3. MEDLEMSFÖRETAGEN- DEN FRIA KUNSKAPSFÖRMEDLINGENS FÖRUTSÄTTNING Varje år skickas en inbjudan till föreläsningen ut till alla låg- och mellanstadieskolor. Tanken är att så många pedagoger som möjligt ska få chansen att öka kunskapen om barn till missbrukare för att lättare kunna upptäcka och hjälpa dem. Deltagare har även varit förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, skolsköterskor och kuratorer. Ibland kommer också andra aktörer som arbetar med barn, till exempel barngruppsledare inom kyrkan, socialtjänsten och stödgruppsledare till barn till missbrukare.

3 7. PIXXI.SE Hemsidan pixxi.se vänder sig till barn och innehåller framförallt en chatt som under 2013 varit öppen i stort sett alla dagar hela året. Chatten är öppen för alla barn, men syftet är att barn till missbrukare ska kunna få någon att prata med om det som de funderar kring sin situation. Det har varit ett varierat antal besökare på chatten. Under 2014 kommer hemsidan och chatten att omarbetas och få ett nytt utseende vilket vi tror kommer göra att ytterligare fler barn besöker sidan. 8. VERKTYGSLÅDAN 3 I augusti utkom Verktygslådan 3 med fler uppgifter som man kan arbeta med barn i barngrupp. Det finns även ett avsnitt för pedagoger med information om familjer med missbruk och hur man kan upptäcka och hjälpa barn i dessa familjer. Uppgifterna bygger på samarbete, gemenskap och att våga prata om känslor. Den innehåller också fyra berättelser om fyra barn som alla har en mamma eller pappa som missbrukar. Tanken är att man tillsammans med barnen ska läsa och diskutera berättelserna. Syftet med Verktygslådan är att stärka barns självkänsla och att komma i kontakt med sina känslor vilket är viktigt för framförallt barn i dysfunktionella familjer. 9. FRAMTIDEN Under 2014 kommer vi att fortsätta vårt arbete med att etablera oss och göra oss efterfrågade som informationsföretag om barn till missbrukare. Ju fler vuxna det är som får kunskap om hur man kan upptäcka och hjälpa barn till missbrukare, ju större chans är det att fler barn får hjälp i tid. Genom nätverkande; att delta vid konferenser om barn som anhöriga, möta myndighetspersoner samt träffa andra aktörer som arbetar med barn till missbrukare synliggör vi vår verksamhet. Vi kommer också att erbjuda ett visst antal föreläsningar som arrangeras efter önskemål på olika orter. Det kan vara skolor som tillsammans med Elevhälsan, kommunen socialtjänster anordnar så att föreläsningen når ut till så många som möjligt inom området Under 2013 utkom även sex nummer av en e-tidning som skickats till alla skolor och medlemsföretag. Den finns också att läsa på hemsidan. 4. SYNLIGHET Att göra verksamheten mer synlig och känd är ett av våra högst prioriterade mål. Genom att föreläsningarna hålls på olika orter runtom i landet når vi ut till pedagoger över hela Sverige. Under 2013 har vi även utökat våra erbjudanden om extra seminarier, utanför ordinarie turnéplan och bland annat föreläst för föreningen Trygga Barn, personalen på Sputnik, som arbetar med barn till missbrukare i Örebro och deltagit på skolsköterskornas rikskonferens. Detta för att utöka vårt nätverk inom området. 5. KUNSKAP Vi strävar efter att VBP ska vara ett kunskapsbaserat företag. Detta gör vi genom att följa det arbete som pågår i Sverige om barn till missbrukare, hålla oss uppdaterade vad gäller forskning och utvecklingsarbete, samt noggrant följa det som sägs och skrivs i media. Petra har även genomgått en stödgruppsledarutbildning för Eleonoragruppen i Linköping för att öka sin kunskap i ämnet. 6. PERSONLIGHET OCH KÄNSLA Föreläsningarna ska i första hand leda till ökad kunskap om barn till missbrukare, men för att få en större inlevelse och förståelse om hur en familj med missbruk fungerar innehåller föreläsningarna också Petras egen berättelse där hon skildrar sin erfarenhet av att vara anhörig till en missbrukare, både som barn och vuxen. Efter föreläsningarna har deltagarna möjlighet att skriva en utvärdering. Sammanställningen visar på att föreläsningarna varit mycket uppskattade, just på grund av kombinationen fakta och personlighet.

4 10. RESULTATRÄKNING Not 2013 Rörelsens intäkter m m Summa nettoomsättning Rörelsens kostnader 1 köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 164 Räntekostnader och liknande resultatposter -167 Summa resultat från finansiella investeringar -3 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat 178 Resultatrapporten är för perioden Not 1: Rörelsens kostnader - Projektkostnader såsom Frakt/porto, föreläsningslokaler, data, licenskostnader, redovisningstjänster Inhyrd säljpersonal, löner till tjänstemän(verksamhetsansvarig), sociala avgifter, utbildningsmaterial, rådgivning m.m.

5 Projektet Våga börja prata, har som målsättning att förmedla kunskap om, synliggöra och hjälpa barn till missbrukare att få kontakt med ansvarsfulla vuxna. - Tel Fax

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Nyhetsbrev september 2015. För många barn har Bris varit en livlina under sommarlovet

Nyhetsbrev september 2015. För många barn har Bris varit en livlina under sommarlovet Nyhetsbrev september 2015 För många barn har Bris varit en livlina under sommarlovet arbete, vårt behov av bidrag och för att nå ut till ännu fler barn och unga, har vi därför även ägnat sommaren åt uppsökande

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer