Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trappan - Ungas väg till ett innanförskap"

Transkript

1 Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har vi låtit ungdomarnas egna röster komma fram. Ungefär tre fjärdedelar av dem vi talat med är födda utanför Sveriges gränser och en fjärdedel är svenska ungdomar med utlandsfödda föräldrar. I texten nedan har låtit deras egna tankar stå som de en gång formulerats (vi har bara tagit bort lite slanguttryck som till exempel brorsan och mannen ). Vi har grupperat materialet efter de områden ungdomarna har kommit in på när de har beskrivit sin situation. Varje område innehåller ungdomarnas beskrivning av vad de ser som ett problem och ett hinder för dem att komma vidare och slutligen deras förslag på lösningar. INNANFÖRSKAP Ungdomars syn på utanförskap och vägen Ungdomarnas tankar om ämnet Jag kommer från ett land där alla måste kämpa. Kämpa är svårt det hör man på ordet. För att kunna kämpa måste man förstå varför, och vad det leder till. Man kämpar och arbetar hårt i en fabrik och man får pengar till hyra och mat. Men hur kämpar men här? Jag vill förstå detta samhälle bättre. Jag är glad att vi har fått träffa och prata med svenska ungdomar. Jag har lärt mig mycket om hur man gör här. Jag tror också att de har lärt sig en del om oss. Men allra viktigast är att vi har lärt oss att förstå och prata med varandra. Det gör att man känner sig mer innanför i samhället, säger en av ungdomarna (se sid. 12 vilka som medverkat i samtalen). Ungdomarna skulle vilja träffa andra ungdomar, som har lyckats att skaffa arbete. De tycker, att det känns väldigt mörkt och att ett arbete känns långt bort. De känner sig osäkra på hela processen, vilka jobb som är bäst för dem att söka, att skriva jobbansökan och att genomföra anställningsintervjuer. Ungdomarna menar att de saknar kontakter. Flera av dem har föräldrar som är arbetslösa. De kontakter som deras föräldrar har, har inte kopplingar inom de områden där ungdomarna skulle vilja hitta arbete. 1 Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa ungdomar m.fl. (se

2 Flera av ungdomarna berättar, att de är vana att hamna i konflikter med andra ungdomar och med auktoritetspersoner som lärare, skolledning etc. De skulle gärna lära sig andra sätt att reagera. De tror att det skulle gå bättre för dem då. Man kan inte fortsätta att bråka, som man gjorde i skolan, säger en av killarna vi pratat med. Ungdomarna har lite olika syn på hur vägen till ser ut. Killarna tycker att arbete är viktigaste steget mot ett, även om det råder en viss frustration över att inte kunna hitta något jobb. Tjejerna däremot tycker att utbildning och karriär är den vägen som leder till. Ungdomarna skulle gärna träna på att genomföra intervjuer och få råd om, hur de kan svara och bemöta olika frågor i en intervjusituation. Få förklarat, hur man kämpar här. Man behöver kämpa på ett annat sätt. Jag förstår, att vill man komma dit man vill måste man kämpa. Eftersom vi inte förstår, hur man ska kämpa, får vi inte det som svenskarna får och då känner vi oss utanför och att det inte är någon ide. Att våga skuldsätta sig och ta studielån är ett sätt att våga och kämpa, som inte är självklart för oss. Jag skulle vilja veta hur man som anställd på ett företag i Sverige ska bete sig mot sin chef eller mot sina medarbetare etc. Jag märker att hemma är jag för självständig. Jämfört med de svenska tjejer jag träffat känner jag mig för osjälvständig. Jag märker att jag vill ha tydliga instruktioner. Jag oroar mig inför framtiden då jag får ett jobb. Vissa verkar veta, när de ska fråga och när de kan ta egna initiativ, säger en av ungdomarna. Flera av ungdomarna skulle vilja ha mer kunskap om svensk företagskultur. Företag har ofta skrivna regler om vad som gäller, när man arbetar hos dem, men hur ser de oskrivna reglerna ut. Det är något ungdomarna skulle vilja lära sig. Ungdomarna tycker att de har lärt sig mycket om sig själva, då vi pratat om och beskrivit våra normer och värderingar i olika frågor och hur det påverkar oss i mötet med andra. De tror att dessa insikter kommer att hjälpa dem när de får arbete och kommer ut i arbetsmarknaden. De tycker, att dessa kunskaper både borde vara obligatoriska i skolan eller t.ex. i kurser på arbetsförmedlingen, eftersom samhället man möter ute på arbetsmarknaden är mångkulturellt. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa ungdomar 2m.fl. (se

3 Ungdomarna tycker att nu, när de är arbetslösa skulle de kunna lära sig andra sätt att reagera och samtala med andra. Vi har berättat för ungdomarna om ett annat av delprojekten i detta projekt, där elever i åk 4 tränar kommunikation och konflikthantering med hjälp av rollspel. Flera av ungdomarna tycker att det är precis vad de skulle behöva träna och önskade att de fått möjligheten när de var yngre. En av killarna säger att, i skolan är det nästan normalt att man som invandrarkille är stökig och gapig, lärarna anpassar sig till mig. I skolan kan de inte välja bort mig för att jag inte sköter mig, som de kan göra när man söker jobb. Då är det bara att välja en annan kille som de tror mer på. Ungdomarna skulle vilja träffa andra ungdomar som har lyckats att skaffa arbete och speciellt inom de områden våra ungdomar är intresserade av. De vill gärna träffa ungdomar som de själva, med utländsk bakgrund. Eftersom de tror att det är extra svårt att få arbete då man har en annan etnisk bakgrund än svensk. Därför är de extra intresserade av att få reda på, hur dessa ungdomar kommit över denna tröskel. BEMÖTANDE Hur lärare, myndighetspersoner etc. bemöter ungdomar påverkar deras möjigheter. Ungdomarnas tankar om ämnet. Flera av ungdomarna vi pratat med nämner att de tycker att det är svårt att möta myndighetspersoner. Antingen känns mötet väldigt opersonligt eller så blir det personligt men på fel sätt. Det känns som om de tycker synd om mig. Det är inget man behöver. Det känns ändå så deprimerande. Man skulle kunna göra någon vettigt som leder framåt, just nu är allt bara en lång väntan, säger en kille vi pratat med. Ungdomarna upplever att de måste försvenska sig för att anpassa sig till det svenska samhället. De har en känsla av att de människor som de mött (och som för ungdomarna representerar det svenska samhället: skola, myndigheter etc.) inte kan ta till vara på det som ungdomarna är. Det är en sak om någon kallar mig för blatte eller något, säger en kille. Men det är värre med det där som inte sägs rakt ut, men man känner ändå att de inte tycker att man är okej, det var mycket så i skolan. Allt det där under ytan, det knäcker en. En av ungdomarna berättar att hon kom till Södertälje som 15-åring och från att ha varit som alla andra, i sitt hemland, är hon nu en av de annorlunda. Det är lätt att tycka att det annorlunda bara är konstigt och att man inte tänker på att det annorlunda kan vara det vanliga i ett annat land. Om man kan tänka så, kanske man inte känner sig lika hotad och kan låta den människan vara, som hon eller han är. Det skulle vara skönt, säger hon och ler. Men tillägger att hon själv också har fördomar om andra. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa 3ungdomar m.fl. (se

4 När vi diskuterar bemötande med ungdomar berättar de hur de skulle vilja att mötet med myndighetspersoner var. Om de på arbetsförmedlingen eller socialen vill hjälpa oss ungdomar behöver de själva prata mer om hur man bemöter andra människor, menar ungdomarna. De berättar vidare att ofta blir mötet antingen väldigt opersonligt eller så blir det personligt men på fel sätt, det känns som om man är ingenting och att de tycker synd om en. Men ungdomarna tycker ändå att det är bättre än det distanserade och opersonliga mötet. De som tycker synd om oss, bryr sig i alla fall -men på fel sätt. De kanske också har gett upp lite precis som vi. De känner engagemang för oss men orkar inte pusha och stötta oss på ett positivt sätt. De kanske inte heller vet hur man gör och behöver utbildning, säger en av ungdomarna. Vi behöver inte bara bli pushade, fortsätter en annan av ungdomarna, när man tycker synd om någon är det svårt att sätta gränser. Nu känns det som om vi behöver ännu mer gränser, när man är arbetslös och allt är så där flummigt säger hon och ser uppgiven ut. Ungdomarna tror, att det är brist på kunskap som gör att människor behandlar dem nedlåtande. De känner nog inga invandrare på riktigt, som vänner alltså säger en tjej. INFORMATION Tillgängligheten på relevant samhällsinformation för ungdomar Ungdomarnas tankar om ämnet. Ungdomarna känner sig stressade och utlämnade åt arbetsförmedling och socialtjänst. De är inte säkra på vad de kan förvänta sig av dem, vad deras roll är. Flera tror att det är arbetsförmedlingens uppgift att hittar jobb år dem. Ungdomarna tycker att de söker massor av jobb men får inga svar. De får bara höra att det är lågkonjunktur och att det inte finns några jobb. Att det är ännu tuffare för dem som inte har så mycket arbetslivserfarenhet. De tror också att de har ytterligare en nackdel av att ha utländsk bakgrund. Men det är inget man pratar om, säger en av ungdomarna. Man är i ett konstigt underläge när man träffar folk på arbetsförmedlingen. Man känner sig dålig för att man inte har jobb och inte kan försörja sig själv. När man ställer frågor, får man olika svar från olika människor. Det gör att man känner sig frustrerad. Jag kan inte ställa några krav på dem. Då kanske de inte hjälper mig lika bra och ser till att jag inte får samma stöd eller sänker min ersättning, säger en annan av ungdomarna. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa ungdomar 4m.fl. (se

5 Ungdomarna vill ha tydligare information från arbetsförmedlingen och kommunen. De vill veta hur vägen arbete ser ut, när man inte har så mycket eller ingen arbetslivserfarenhet. Hur ser knepen ut för att komma över denna tröskel? De menar att många får ju ett första jobb och de kommer vidare. Ungdomarna skulle vilja ha tydligare information om hur arbetsmarknaden funkar. Ungdomarna vill att deras handläggare/coach är tydligare med vilka rättigheter de har både som arbetssökande och arbetare. De känner att de direkt hamnar i ett underläge jämfört med de unga som har föräldrar som är väl etablerade på arbetsmarknaden och vet hur allt fungerar. Det är viktigt att rollerna tydliggörs. Vad är ungdomarnas roll som arbetssökande, vad ska de göra och vad kan de förvänta sig av arbetsförmedlingen och kommunen. Flera av de unga berättar att de har träffat andra unga som fått hjälp i form av kurser och annat, som de själva inte fått information om. Detta gör att de känner sig frustrerade och osäkra. De skulle vilja mötas i grupp med andra ungdomar och diskutera. Man behöver prata både med ungdomar som har lyckats få jobb och få tips av dem och med andra ungdomar i samma situation, säger en av ungdomarna. FÖRDOMAR Att ofta drabbas av andra människors fördomar Ungdomarnas tankar om ämnet Kvinnorna menar att alla människor har fördomar och att det är viktigt att bli medveten om de fördomar man själv har. De tycker att de blivit mer uppmärksamma på sig själva och hur de bemöter andra efter våra samtal. Alla berättar, att de har blivit drabbade av andras fördomar mot dem själva, oftast pga. deras utländska bakgrund, men också pga. kön, menar en av tjejerna. Jag vill både bli respekterad för den jag är och få vara vanlig och smälta in i mängden, säger en av kvinnorna (se sid. 12 vilka som medverkat i samtalen). Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa 5ungdomar m.fl. (se

6 Flera av ungdomarna känner sig oroliga över att de inte lyckas få arbete. De vågar heller inte börja studera och ta lån. De tror inte att de kommer att få arbete inom de områden som kräver högskoleutbildning. De menar att arbetsmarknaden är väldigt uppdelad och även med svenskt medborgarskap och utbildning skulle de ändå tvingas söka sig de till branscherna där invandrare får jobb. Att leva på en städlön eller liknande blir ännu tuffare när man också måste betala tillbaka studieskulder säger en av ungdomarna. Under våra samtal när vi diskuterar ungdomarnas framtid på arbetsmarknaden och hur de ska ta sig in på den, kommer de ofta in på, att de känner att det bara är en del av dem som räknas, den svenska delen av dem. De skulle önska, att de skulle vara okej som de är och att hela deras kompetens och all deras erfarenhet av att både kunna hantera den svenska kulturen och andra kulturer skulle kunna räknas dem tillgodo. Ungdomarna berättar, att de har upplevt att människor är fördomsfulla mot dem på grund av deras utländska bakgrund. De tror, att alla skulle behöva få kunskap om hur de fördomar vi har påverkar andra människor vi möter. De tycker, att både skola och arbetsplatser skulle ha kurser i detta för elever och anställda för att förhindra att människor blir diskriminerade och kränkta. Ungdomarna tror, att kunskap är nycken till att minska att människor blir diskriminerade i största allmänhet. De tror också, att det skulle leda till en mer rättvis arbetsmarknad. Det är stor skillnad om min chef ser en människa, när han eller hon ser mig och inte ett eventuellt hot, som kommer att vara stökig och ha konstiga idéer. Så kändes det att många av mina lärare upplevde mig, säger en av ungdomarna. Kvinnorna har tidigare mer sett sin utländska bakgrund som en nackdel pga. fördomar de mött. Men nu ser de också att det är en fördel. Det är något de kommer att lyfta fram då de söker arbete. De tycker, att det är viktigt att alla som arbetar med arbetssökande med utländsk bakgrund, har kunskap om, hur deras dubbla kulturkompetens är en fördel inom det området de söker jobb. Så att de arbetssökande kan sälja sin dubbla kulturkompetens till sina kommande arbetsgivare i jobbansökningar och arbetsintervjuer. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa ungdomar 6m.fl. (se

7 ARBETSLÖSHET När man blev arbetslös tog det stopp - hur gör man för att inte tappa fart Ungdomarnas tankar om ämnet Ungdomarna menar, att det är viktigt att aktiviteter är obligatoriska för arbetslösa ungdomar. Det är så stor skillnad när man går i skolan, då är allt schemalagd och obligatoriskt. På gymnasiet frågar lärare efter dig, om du inte är där. När man har jobb måste man komma annars får man ingen lön och till slut får man sparken. När man är utan jobb har man väldigt få möten som man måste gå på. Det blir en konstig tid, plötsligt tar livet bra stopp. När man blev arbetslös, var det som om någon tryckte på paus. Plötsligt kändes det, som om man inte var på väg någonstans längre. Hur gör man för att inte tappar fart, undrar en av ungdomarna? När man gick i skolan, var det stor skillnad på de lärare, som kunde pusha en och som ställde krav på ett sätt som gjorde att man kom vidare och på de lärare som inte kunde det. Det är ännu viktigare nu, när man är ung och arbetslös. Ungdomarna pratar om hur viktigt det är att ha en bra relation med den vuxne, som ska lära dem nya saker. Många vuxna tror, att de bara kan säga åt en. Så var det kanske på deras tid. Men ska man lära sig något, som t.ex. att skriva ett CV, måste man kunna fråga när man inte förstår, annars lär man sig ju inte. Det är lätt att tappa sugen och tycka att man är värdelös. Därför är det extra viktigt att möta respektfulla vuxna nu, som bryr sig, menar en av ungdomarna. Ungdomarna menar, att aktiviteter behöver vara obligatoriska och att de behöver bli kollade. Men att det är viktigt att det görs på ett respektfullt och bra sätt, så det känns som om de är intresserade och gör det för att de bryr sig, säger en av ungdomarna. När man inte kommer vidare i livet, som man skulle önska, är det lätt så, att man tycker att allt är fel och dåligt men det är det ju egentligen inte. Jag tyckte om övningen vi prövade som gick ut på att beskriva, både det som är bra i ens liv, som man vill fortsätta med och det som är dåligt, som man behöver ändra på för att öka sina chanser att få arbete. Att förändra saker i ens liv är inte så enkelt att göra själv. Men att få hjälp att skriva en handlingsplan med deadlines var bra; det är svårt att göra själv, säger en av kvinnorna. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa 7ungdomar m.fl. (se

8 Ungdomarna önskar, att de blivit bättre förberedda på arbetslivet i skolan. De tycker, att det finns mycket de behöver lära sig för att öka sina chanser på arbetsmarknaden. Jag skulle vilja ha en kurs nu (ungefär som när man gick i skolan) så att man fick en tydligare överblick över vad man behöver lära sig. Det skulle också göra att denna tid som arbetslös inte kändes så meningslös och frustrerande, säger en av ungdomarna. Ungdomarna vill alltså ha en tydlig plan för hur vägen arbete ser ut, vad de behöver lära sig och vilka steg de behöver ta, med tydliga deadlines. Ungdomarna vill få hjälp med att sätta ord på sin kompetens, som t.ex. deras dubbla kulturkompetens. Något de tidigare inte tänkt på som en resurs utan bara som en nackdel för dem. De tycker att de myndighetspersoner de träffat skulle behöva utbildas i, hur man pushar och utmana ungdomar på ett bra sätt. De tycker också att personalen behöver lite generell kunskap i, hur man gör saker i olika delar av världen, så att de inte tycker, att vi är så annorlunda. De kanske inte tycker att vi är konstiga som personer. Men om arbetsmarknaden är ett pussel, är vi bitar som inte riktigt passar in i deras värld. Om deras kunskap om hur vår dubbla kulturkompetens passar in i olika branscher blev bättre, skulle de kunna handleda oss bättre, säger en av ungdomarna. SJÄLVKÄNSLA Att känna sig underlägsen sliter på självkänslan Ungdomarnas tankar om ämnet Ungdomarna har samtalat om den känsla av underlägsenhet de upplever, som för flera av dem blivit starkare när de blev arbetslösa. När vi söker jobb finns det alltid svenskar som söker jobben som är bättre menar en av ungdomarna. Hon berättar vidare, att många unga, som hon känner, redan har definierat sig själva som sämre. De känner sig underlägsna ungdomarna med etnisk svensk bakgrund, men uttrycker samtidigt, att den svenska kulturen på många sätt är sämre än andra kulturer. Det finns mycket man skulle behöva lära sig, mina föräldrar är arbetslösa. En av killarna berättar att min mamma arbetar men min pappa är arbetslös. Jag tror, att det är svårt att förstå, hur jobbigt det är att jobba om båda föräldrarna är arbetslösa. Jag är glad att min mamma har jobb, det gör mig lite bättre förberedd. Jag har sett henne gå iväg tidigt på morgonen och komma hem trött. Jag har kompisar, som trott att de blivit utnyttjade på jobbet och inte kommit tillbaka, för att de inte vet hur det är att jobba. Skolan är rätt mycket softare. Men det beror också på, att man känner sig underlägsen av att det inte går bra, då är det kanske lättare att känna sig utnyttjad. Förebilder är viktigt, menar ungdomarna. Det är bra att få verkliga bevis på att det går att lyckas. Ungdomarna återkommer hela tiden till att de skulle vilja träffa ungdomar som har lyckats få jobb, ungdomar som har vågat börja studera och fått jobb efter studierna. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa ungdomar 8m.fl. (se

9 Ungdomarna har samtalat om den känsla av underlägsenhet de upplever. De känner sig också underlägsna ungdomarna med etnisk svensk bakgrund. Vi har samtalat om var dessa tankar kommer ifrån och hur de själva kan motverka dem. Ungdomarna tycker att samtalen vi haft om vad självbild är har fått dem att börja se sig själva utifrån lite andra aspekter. När man känner sig svag och värdelös är det extra lätt att vända sin frustration mot andra, säger en av ungdomarna. De berättar att det har varit viktigt för dem att få träffa andra unga och diskutera dessa frågor; hur vi ser på oss själva och hur vi bedömer andra. De menar, att när de möts över kulturgränser och får lära känna varandra försvinner många av fördomarna man har om andra grupper. Man får både en större förståelse för de områden där våra liv ser olika ut, men framförallt inser man hur lika vi är, att det är ungefär samma saker vi unga funderar över och oroar oss över, berättar de. Även om man har en bra självkänsla, så tar den stryk när det går dåligt i livet, menar ungdomarna. Jag frågar ungdomarna om det har hjälpt dem att tänka sig deras självbild som bestående av både självkänsla och självförtroende. Där självkänslan representerar hur bra de är på att tycka att de är okej för den de är och självförtroendet representerar hur bra de är på att tycka att de är okej för vad de kan prestera. De tycker att det är mycket viktigt att förstå skillnaden, eftersom det inte är bra att förväxla dem när man inte presterar så bra. Då är det extra viktigt att komma ihåg att man är okej som människa. Ungdomarna tycker att det ska vara obligatoriskt att ha en kurs där man lär sig om vad självkänsla och självförtroende är och hur man kan träna upp dem. JOBB Att sälja sin kompetens på dagens arbetsmarknad Ungdomarnas tankar om ämnet Ungdomarna tycker att det är svårt att beskriva vad de kan och vad de vill. De skulle vilja få hjälp med att sätta ord på sin kompetens. När jag sökte mitt första jobb, tänkte jag att jag kan ju inget och varför ska de välja mig. Men det är väl det handlar om, att kunna svara på den frågan, säger en av ungdomarna. Om jag kom på en intervju vet jag faktiskt inte vad jag skulle säga. Det går ju inte att presentera sig så att de förstår vem man är på en timme, eller hur lång tid det nu tar, säger en av ungdomarna. Flera av ungdomarna tror att cheferna hellre väljer någon de känner framför en främling som de. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa 9ungdomar m.fl. (se

10 Om man hade en utbildning och var kanske lärare eller något, då vet man vilka jobb man kan söka. Men jag har bara gått gymnasiet och har dåliga betyg, vilka jobb ska jag söka? frågar en tjej vi pratat med. Flera av ungdomarna tycker att det är svårt att fundera över framtiden och vad de skulle vilja arbeta med. Man vågar liksom inte drömma, det kommer ändå inte bli så. Mina betyg är för dåliga för att komma in på högskola. Jag tror inte heller att jag skulle orka plugga i flera år till, berättar tjejen vidare. Flera av ungdomarna berättar att de känner sig väldigt ensamma. De tycker att det skulle vara bra att träffa andra ungdomar och få prata om sina framtidsdrömmar när det gäller arbete och stötta varandra. Det känns meningslöst att skriva jobbansökningar. De får säkert hundratals svar på varje jobb som finns ute. Varför skulle de välja mig? De kanske skulle välja mig om de fick träffa mig men inte bara genom ett brev jag skriver. Det måste finnas fler sätt att söka jobb än att skriva brev. Man kanske skulle spela in en film som ansökan, funderar en av ungdomarna? En av ungdomarna berättar att han redan skrivit och skickat in flera ansökningar. Men att han tycker att det känns svårt att hålla modet uppe. Man kanske ska se det som när man börjar med en ny sport. Man måste ha en plan. Man måste lära sig de lätta sakerna innan man lär sig det som är svårare. Det skulle vara bra om någon berättade vad man ska börja med när man söker jobb och hur man blir bättre. De säger att det är bara att försöka. Så skulle en fotbollstränare aldrig säga. Han skulle kunna säga vad man tränar först och hur man går vidare för att bli bra. Där finns det steg, det måste det finnas här också. Ungdomarna vill få hjälp med att förstå vad deras kompetens är, vad de har gjort, som är meriterande och hur de kan beskriva det i ett CV och personligt brev. Kvinnorna menar att det är viktigt att lära sig att analysera marknaden. Man utgår från personen, vad han/hon har för resurser, vilka branscher är aktuella för honom/ henne. Nästa steg är att fundera över, inom dessa branscher, vilka organisationer, företag etc. skulle behöva mina tjänster. När man är nyanlända som vi är och flera av oss har ingen eller mycket lite arbetslivserfarenhet både i våra hemländer och här i Sverige, då är det extra viktigt att inte bara söka de jobb som annonseras ut. Det kan vara stor konkurrens om de utannonserade jobben. Det blir också extra viktigt när man är ung eller som jag inte har så mycket arbetslivserfarenhet och då klarar man inte så mycket konkurrens från andra sökande, berättar en av kvinnorna. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa 10 ungdomar m.fl. (se

11 Något som jag tänker på som hjälper mig är att man får inte ett jobb det handlar om vad jag kan göra som det är värt att betala för. Jag tror att det gör att man tänker på och säger rätt saker när man går på intervju, säger en av kvinnorna och ler. Det är också en bra ide att förbereda sig inför en intervju i grupp och träna på att vara sökande. En annan i gruppen kan spela arbetsgivare och så byts man om. Hon avslöjar att hon inte varit på någon intervju i Sverige ännu, men hon tror att det kommer snart. Ungdomarna vill lära sig hur man knyter kontakter och bygger nätverk. De har inte tänkt på att de t.ex. genom sina fritidsaktiviteter kan träffa och knyta människor till sig, som kan leda till arbete. Ungdomarna tycker att iden är spännande att använda sig av sina fritidsaktiviteter på detta sätt. När man är arbetslös känner man sig så utanför allting och man blir lätt väldigt passiv. Att få hjälp med hur man kan tänka och använda sig av det man gör på fritiden som ett sätt att både bli mer aktiv och öka sina jobbmöjligheter känns väldigt positivt i allt det mörka, säger en av killarna vi pratat med. En av ungdomarna föreslår att man skulle kunna besöka företag och få träna på att vara med om en så verklig intervju som möjligt och efteråt få diskutera och utvärdera i grupp med andra ungdomar. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av 11 arbetslösa ungdomar m.fl. (se

12 SAMMANFATTNING Arbetslös ungdom med utländskbakgrund befinner sig i en mycket svår situation på arbetsmarknaden. De känner sig utanför samhället och det påverkar deras självkänsla negativt. De efterlyser kunskap om de olika stegen arbete, men tror också att personalen skulle behöva vidareutbildas för att bättre och effektivare kunna möta deras behov. De önskar träffa ungdomar med utländsk bakgrund, som lyckats skaffa ett jobb. De önskar kurser om hur man analyserar arbetsmarknaden, hur man knyter kontakter och bygger nätverk. De önskar kurser om de oskrivna lagar, vädringar och normer, som styr arbetslivet som de inte behärskar. De önskar kurser för arbetslösa ungdomar med utländsk bakgrund om arbetssökandes rättigheter på arbetsmarknaden. De önskar få träffa svenska ungdomar. De menar att, när de möts över kulturgränser och får lära känna varandra försvinner många av fördomarna man har om andra grupper. MEDVERKANDE I Södertälje kommun har vi under hösten 2009 och våren 2010 drivit projektet Interkulturell dialog för en hållbar utveckling i Södertälje, med EU-medel från Europeiska Integrationsfonden. Detta materials röster består av: Intervjuer med arbetslösa ungdomar (både svenskar med utländsk bakgrund och utlandsfödda ungdomar) mellan år, nyanlända kvinnor inskrivna vid Arbetsförmedlingen som gick en kurs i jobbcoaching genom detta projekt och en grupp nyanlända ungdomar år som läste på IVIK med förhoppningar om att komma in på gymnasiet. Innehållet i detta dokument har diskuterats fram av arbetslösa 12 ungdomar m.fl. (se

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter

Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Diskussionsunderlag till Försäkringskassans webbutbildning i mänskliga rättigheter Barn Funktionsnedsättning Integration Jämställdhet Nationella minoriteter Sexuell läggning Ålder Underlag för diskussioner

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport från McDonald s Kortfakta om undersökningen 4 7 procent av de cirka 1000 unga personer som tillfrågats i undersökningen är oroliga för att

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Värderingsövning. Vad är ett personnummer värt?

Värderingsövning. Vad är ett personnummer värt? Värderingsövning Vad är ett personnummer värt? I den här övningen får deltagarna lära sig mer om arbetet som Diakonias partnerorganisation Social Life Project i Thailand utför. De får också fundera kring

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Mångfald i vardagen krock eller möte?

Mångfald i vardagen krock eller möte? Mångfald i vardagen krock eller möte? med Seroj Ghazarian, tisdag 10 april 2012, EU-projekt MEDEL MINNESANTECKNINGAR Inledning Ingen ser mig, ingen hör mig Detta var känslan som Seroj fick när han åkte

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Förslag på arbetsgång

Förslag på arbetsgång Denna lektion är hämtad ur Jobb i sikte av Lena Sundberg Holmberg och Katarina Stolpe för sfi kurs C D, grundläggande sas eller arbetsmarknadsutbildningar. Jobb i sikte har övningar inför arbetslivet eller

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige I mitten av maj samlades cirka 45 ensamkommande flyktingungdomar från Stockholm för att delta i en heldagskonferens som Rädda Barnen och Stadsmuseet bjudit

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 ! En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 Metod Undersökningen har genomförts under perioden 5-23 november 2013

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Samlade systrar 70 Inblick

Samlade systrar 70 Inblick 70 Inblick Samlade systrar Text: Sara Brinkberg Foto: Maria Macri xx Det händer att tjejer tar hissen upp till åttonde våningen i Fryshuset i Stockholm för att knacka på. Eller att föräldrar och skolkuratorer

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Vuxna med Asperger Syndrom - och arbetsliv

Vuxna med Asperger Syndrom - och arbetsliv Vuxna med Asperger Syndrom - och arbetsliv Det normativa arbetstagarskapet inom en välfärdsstat i förändring Faten Nouf, Doktorand, institutionen för socialt arbete Umeå Universitet Faten.nouf@umu.se AS

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer