Föräldrar på distans Kunskap till praktik fördjupningskurs Förstärkt föräldraskap i arbetet med människor med missbruk och beroende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrar på distans Kunskap till praktik fördjupningskurs Förstärkt föräldraskap i arbetet med människor med missbruk och beroende"

Transkript

1 Föräldrar på distans Kunskap till praktik fördjupningskurs Förstärkt föräldraskap i arbetet med människor med missbruk och beroende Birgitta Göransson

2 I en omgivning av asfalt och betong Sjöng jag ofta maskrosbarnets sorgsna sång Sången om mamman som drack Och inte slutade förrän levern sprack Som dotter kände jag mig ensammast i världen För nu fick jag vandra ensam här på färden Jag var inte skygg Men väldigt otrygg Jag känner mig: Född till att vandra ensam Född till att vandra ensam Och vem vill vara ensam?

3 Så en dag står jag här som mor En liten flicka som på något vis har blivit stor Vägen hit har känts oändligt lång Och jag känner väl maskrosbarnets sång Så jag säger till mitt barn Du ska inte bli van Fast ditt bagage är så tungt Så är det klart att du har all rätt att få ta det lugnt Att när det knasar runt få vila dig en stund Och jag kan se nu jag har möjlighet Att var den som får dig växa upp här utan svek Ingen är född till att vandra ensam Säg, för vem vill vara ensam Jag känner mig född.

4 En uppväxt med en massa svek Gör ett maskrosbarn en aning vek Det går inte att klandra Att jag inte tror på andra Får ju ensam stå som så många gånger förr Säg vems är skulden Jag känner mig född.

5 Föräldrar på distans Sången är skriven av en förälder som suttit i fängelse, och som deltagit i verksamheten inom föreningen Solrosen (förening som stödjer barn till intagna föräldrar). Min föreläsning innehåller aspekter på föräldraskap på distans, och den samlade erfarenheten från några ideella organisationer som arbetat under många år med att stödja barn och föräldrar i fängelse eller missbruk.

6 FNs barnkonvention (grundprinciper) - Alla barn och unga har samma rättigheter och lika värde - Barn får inte diskrimineras varken i förhållande till varandra eller till vuxna - Barnets bästa skall komma i första rummet - Barnet har rätt att få komma till tals och få sina åsikter beaktade

7 I begynnelsen var relationen Martin Buber

8

9 Anknytningsmönster Trygg anknytning Otrygg / ambivalent Otrygg / undvikande Otrygg / desorienterad Ur boken Förluster. Om sorg och livsomställning av Barbro Lennéer Axelson

10 Trygg anknytning påverkar förmågan till - empati - socialkompetens - mentalisering - konflikthantering

11 En separation skapar sorg och smärta. Barnets reaktioner på separation beror på - hur den gått till - hur länge den varar och - kvalitén på omhändertagandet. Separationer till frihetsberövade föräldrar är ofta dramatiska och traumatiska.

12 Kunskap om föräldrarna vid arbete med föräldraskap på distans Tyngst att bära är skulden och skammen Saknar förebilder behöver hjälp/handledning Behöver kunskap om barn Dålig självkänsla Vill sina barn väl Vill skydda barnen Behöver hjälp att våga blotta sig Behöver vara förälder i vardagen, delaktig och närvarande

13 Jag har försökt beskriva min egen resa, hur man blir präglad av sin barndom. Och hur svårt det är, vilken tid och kraft det tar, att bli vuxen om man har en mamma som dricker. Otryggheten blir till sankmark, det finns inget att ta spjärn emot för att bli en egen människa. Felicia Feldt, dotter till Anna Wahlgren, i intervju i SvD om boken Felicia försvann.

14 Erfarenheter från barnen Varje enskilt barn måste mötas Barn är lojala, tar på sig skuld och ansvar Barnen tror de är ensamma i världen om sin situation Barnen längtar efter att få information om var föräldern är och varför, bäst om föräldern ger informationen Fantasierna är mycket värre än verkligheten Den negativa effekten av en separation kan lindras om barn får möjlighet att hålla kontakt med sina föräldrar Det viktigaste för barnen är regelbunden kontakt Besök ger barnen möjlighet att uttrycka känslor Orealistiska fantasier om framtiden och irrationella känslor kan realitetsanpassas vid besök

15 Jag har fått ett barn som mår bättre. Jag känner mig inte alls lika värdelös som förälder Förälder som deltagit i Bona Vias föräldragrupp och vars barn gått i barngrupp.

16 Kriminalvårdsfakta När en förälder döms påverkar det hela familjen, inte minst barnen. Barnen är brottsoffer och får ta del av straffet, genom förlusten av sin förälder, och genom omgivningens reaktioner. Ca barn har en förälder i fängelse. 70 procent av intagna i anstalt är alkoholeller drogberoende

17 Kvinnoanstalten Sagsjöns policy i barnfrågor Barnets behov är det primära, kvinnans sekundära, dvs. Kriminalvården skall inte driva kvinnans önskemål utan först ta reda på barnet behov Samverka med socialtjänsten. De har huvudansvar för bedömningar kring barnets behov Arbeta för att förhållningssätt, anstaltsmiljö och utsluss ur anstalt är anpassade efter barns behov Arbeta nätverksinriktat och bidra i öppen dialog till samarbete mellan kvinnan, socialtjänsten och anstalten Stöd kvinnan att förklara för sitt barn var hon är och varför

18 Kriminalvårdens insatser för att stärka föräldraskap på distans (1) Särskilda uppdrag som barnombud på varje anstalt, häkte och frivård Informationsskrifter till personal, om barns bästa, rutiner för anmälan och dokumentation Särskilda besöksrum för barn med leksaker, spel, ritmaterial. Besökslägenheter med utrustning för barn Informationsskrifter till barn om hur anstalten ser ut, var man sover, äter, arbetar, motionerar Särskilda aktiviteter med pysselträffar, läxläsning, gemensamt helgfirande för långtidsdömda pappor, gemensam grillning, skattjakt, lek på öppen anstalt Julklappar som pappor kan ge sina barn, en del tillverkade på anstaltens terapiverkstad

19 Kriminalvårdens insatser för att stärka föräldraskap på distans (2) Godnattsagor inifrån projekt ihop med bibliotek. Pappor väljer ut och läser in godnattsagor som spelas in på CD och skickas hem till barnen tillsammans med böckerna. Projekt Gråfäll mellan anstalten Kolmården och Bryggan Norrköping. Aktiviteter utvecklade av intagna pappor på anstalten; barnråd har bildats och en funktion som intagnas barnombud inrättats. Samarbete med Solrosen, Riksbryggan och lokala Bryggor, med information, arbete som följeslagare till barn som skall besöka anstalter, föräldragrupper och barngrupper. Föräldracirklar med särskilt utbildade ledare och strukturerat innehåll.

20 Det är det bästa jag har gjort på mina 7 år i anstalt. Mycket positivt. Stort tack till bibliotekarierna. Att kunna göra något som är bra är den bästa känslan Genom att få höra sin pappas röst varje dag eller kväll har gjort att de kommit närmre varandra. När min son känner sig ledsen och saknar sin pappa kan han sätta på sagan och han blir genast glad. Citat från rapporten Sagor som skapar skillnad av A. Björkhagen Turesson, Malmö Högskola

21 Kontinuerlig kontakt barn-förälder Besök Telefon Brev Mail från skola och daghem Följeslagare vid längre resor Aldrig kontakt med barnet som redskap för förälderns rehabilitering

22 Erfarenheter av samverkan vid arbete med föräldraskap på distans Ovärderligt samarbete mellan ideella organisationer och myndigheter Mycket välfungerande samarbete med enskilda socialsekreterare Många olika tolkningar i olika delar av landet av mammans rättighet att kunna ha inflytande över barnens Sol-placering Socialtjänstens attityd ibland fördömande och förhindrar kontakt Fel råd till barn och okunskap om Kriminalvården

23 Sammanfattning av föräldraskap på distans Barnen har aldrig förverkat sin rätt till sina föräldrar Barnen behöver kontinuerlig kontakt med sina föräldrar Varje barn och familj är unik; var, hur och när möten skall äga rum måste beslutas utifrån barnens bästa Barnet måste tillfrågas om sina behov och vara delaktig i beslut Ansvariga myndigheter måste underlätta kontakten och finansiera möten med barn Ansvariga myndigheter måste samarbeta Ansvariga myndigheter måste komplettera sina insatser med insatser från ideella organisationer som stödjer barn och föräldrar

24 Samarbetsorganisationer för föräldraskap på distans