Norrbotniabanan. Fakta om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbotniabanan. Fakta om"

Transkript

1 Fakta om Norrbotniabanan Ungefär 60% av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Stambanan genom övre Norrland byggdes på 1800-talet. Den har stora lutningar, tvära kurvor, är anpassad för låga hastigheter och är sårbar för störningar eftersom den är enkelspårig. Norrbotniabanan är lösningen.

2 Tillväxt stavas Norrbotniabanan

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Europa Norrbotniabanan ur ett europeiskt perspektiv... 4 Råvarorna och industrin i norr ger jobb i EU... 4 Norrbotniabanan knyter ihop flera järnvägsnät...5 Europeisk hotspot... 6 Botniska korridoren Sveriges godspulsåder... 6 Europa prioriterar och finansierar... 6 Konkurrenskraft Förädlingsvärde i gruvnäringen... 8 Malm och skog är grunden för ekonomin... 8 Allt mer transporteras på järnväg... 9 En region som är rik på naturresurser... 9 En av de mest lönsamma satsningarna... 9 Modernt järnvägssystem ger ökad konkurrenskraft år gammal, enkelspårig järnväg...11 Het zon i norr ger hela landet tillväxt...12 Kompetensförsörjning Befolkningskoncentration lämplig för pendling...14 Stor potential för regionförstoring...14 Miljö Miljöaspekten viktig i sammanhanget...15 Sammodalitet är långsiktigt hållbart...15 FAKTAUNDERLAG: Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, april 2008 Nationella transportplaner samt länstransportplaner för Norr- och Västerbotten Länstransportplan för Norrbottens län Länstransportplan Region Västerbotten Underlag åtgärdsplanering Jämförelse prognos och verklighet. Banverket Hållbara transporter för framtiden. Green Cargo 2008 februari. Råvaror och transporter i norra europa Botniska korridoren, 2010 Supply of Raw materials, Transport Needs and Economic Potential in Northern Europe. Näringsdepartementet, Trafikverket 2012 Botniska korridoren - en investering i hela Sverige, Kapacitetsåtgärd - Norrbotniabanan, Ramböll FAKTA OM NORRBOTNIABANAN 3

4 EUROPA Så sent som 2010 var riksgenomsnittet för BRP* per sysselsatt kronor. Högst låg Norrbottens län med kronor, närmast följt av Stockholms län med kronor låg Norrbottens län på andra plats efter Stockholm I november 2008 publicerade EU-kommissionen meddelandet KOM (2008) 699, Råvaruinitiativet - att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa. Det finns en oro för att ökad efterfrågan på råvaror globalt dels leder till minskad tillgång för den europeiska industrin dels att resurserna utarmas fattade EU det slutgiltiga beslutet om att prioritera ett utbyggt strategiskt europeiskt stomnät. I detta nät, som ska vara klart 2030, ingår Norrbotniabanan som en viktig delsträcka i den Botniska korridoren. Norrbotniabanan ur ett europeiskt perspektiv Skogen och malmen har stor betydelse för Sveriges tillväxt. Norr- och Västerbotten svarar för drygt 17 procent av Sveriges skogsproduktion. Massa-, pappers- och trävaruindustrin i Norrbotten och Västerbotten sysselsatte år 2010 ca personer och omsatte 24 miljarder kronor. Hela 92 procent av den järnmalm som utvinns i EU kommer från Norrbotten. Detta innebär att mångfaldigt större värden än de som produceras inom regionen står på spel om godstransporterna från/till norra Sverige inte kan hålla erforderlig standard. Råvarorna och industrin i norr ger jobb i EU Att våra råvaror inom malm och skog är viktiga för Europa råder det ingen tvekan om. De skapar jobb inte bara i norra Sverige utan även i många industriföretag i Europa, som köper stora delar av den produktion som sker i Norr- och Västerbotten. Malm i tio gruvor Vi kan ta våra enorma malmfyndigheter som ett exempel. Malm och metall förädlas årligen till ca 550 miljarder kronor i Sverige och minst lika mycket omsätts inom övriga EU. Nästan hela EU:s produktion av järnmalm (92 procent) sker i Norrbotten. Med tio av landets femton aktiva gruvor bidrar Norrbotten och Västerbotten starkt till att Sverige även ligger på första plats när det gäller guldproduktion, och på andra plats inom produktion av bly, zink, silver och koppar. Nya fyndigheter Nu har nya betydande malmfyndigheter hittats och i Norrbotten och Västerbotten finns investeringsbeslut på flera miljarder kronor varav Boliden och LKAB svarar för merparten av dessa. För konkurrenskraften i malmens alla förädlingssteg är det avgörande att transportinfrastrukturen håller en tillfredsställande standard, som möjliggör trygga och snabba leveranser till kunder i Sverige och på de viktiga exportmarknaderna inom EU. Skog för hela EU Vår andra viktiga råvara i norr är skogen. Norrlandslänen svarar för ca 40 procent av landets skogsproduktion. Råvaran från norra Sverige ger ett väsentligt ekonomiskt utbyte i andra delar av landet och EU. Men för att behålla och öka konkurrenskraften nu och i framtiden krävs fungerande transporter från skog till sågverk och i den fortsatta förädlingskedjan. Produktionen av sågade trävaror täcker exempelvis 16 procent av förbrukningen i EU-länderna. Och vår massa- och pappersindustri täcker drygt en tiondel av EU-ländernas pappersbehov. Norra Sverige har med andra ord stor betydelse för att EU ska kunna säkra en egen produktion av malm och skogsråvara. 4 FAKTA OM NORRBOTNIABANAN * BRP (Bruttoregionprodukt), är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. Nyckeltalet (anses) visa den ekonomiska utvecklingen inom regionen. Summan av alla regioners bruttoregionprodukt är lika med bruttonationalprodukten.

5 EUROPA Botniska korridoren binder samman den Nordiska triangeln och Northern axis. Botniska korridoren Europas godspulsåder som sträcker sig längs kusten av Bottniska viken på både svenska och finska sidan är en del av det Europeiska stomnätet, Core Network. Norrbotniabanan knyter ihop flera järnvägsnät Norrbotniabanan knyter ihop den Botniska korridoren som är en del i det Europeiska stomnätet för järnväg - Core Network. I Botniska korridoren ingår från söder godsstråket genom Bergsslagen, Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan, Norrbotniabanan, Haparandabanan. Därefter fortsätter Botniska korridoren in i Finland och fortsätter via huvudbanan ner till Helsingfors. Norrbotniabanan möjliggör transporter till och från kusten via stambanan genom övre Norrland, Malmbanan, Inlandsbanan och Mittbanan. FAKTA OM NORRBOTNIABANAN 5

6 EUROPA Barents Sea Harstad Norwegian Sea Western Europe Trondheim Bodö Mo i Rana Östersund Narvik Sundsvall Gällivare Umeå Gulf of Bothnia Vasa Kiruna Pajala Kolari Rovaniemi Boden Torneå Kemi Luleå Raahe Oulu Kokkola (Karleby) Longer term Salla Kajaani Murmansk Ledmozero Ala- Kurtti Kostamus Kola Peninsula Kirovsk White Sea Archangelsk Belomorsk Severdovinsk Onega Kotskoma Gävle Sortavala Petrozavodsk Kargopol Onega Kotka Ladoga Gothenburg Stockholm Helsinki St Petersburg Existing volumes Baltic Sea Potential volumes from increased production in northern Sweden, Finland and Russia Europeisk hotspot Enorma investeringar aviseras i norra Sverige, Finland och Norge under de närmaste tio åren. En utvärdering som Företagarna har gjort indikerar investeringsplaner på 450 miljarder kronor fram till Europa prioriterar och finansierar Den 27 mil långa Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå är en viktig delsträcka i det av EU prioriterade Europeiska transportnätet TEN-T. EU har därför beslutat att stå för upp till 50 % av planeringen och upp till 30 procent av kostnaderna för bygget. EU har därför beslutat att stå för upp till 50 % av planeringen och upp till 30 procent av kostnaderna för bygget. Bakgrunden till detta är att det är viktigt att förbinda de råvarurika norra delarna av Skandinavien med de mer tätbefolkade delarna i Centraleuropa. Det europeiska stomnätet ska stå klart senast 2030 och byggtiden för Norrbotniabanan är uppskattad till tio år, vilket innebär att byggstart borde ske i god tid före EU Core Network Det europeiska strategiska stomnätet, core network, för järnväg säkrar inte bara råvarorna utan knyter också samman Europa. Core Network (EU proposal) Trans-National Axis 6 FAKTA OM NORRBOTNIABANAN

7 Luleå 14:02. Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn från norra Sverige. Vi vill frakta två. byggnorrbotniabanan.nu

8 KONKURRENSKRAFT Förädlingsvärde i gruvnäringen Av brytningsvärdet på 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr vidareförädlas detta till 55 miljarder euro i Sverige och minst tio gånger mer ute i Europa. 55 mdr euro 2,5 mdr euro 1,6 mdr euro 38 mdr euro Utvi tvinning och gruvbrytning Ti Tillverkning av av metaller Tillverkning av maskiner och ll utrustning rk ing k Förä örädlingsste l ngssteg Produktionsvärde, Euro Malm och skog är grunden för ekonomin Basindustrin, som baseras på malm och skog, är grunden för det svenska välståndet. Södra Sverige tjänar miljarder på råvarorna från norr. Varje år bryts järnmalm till ett värde av 2,5 miljarder euro i gruvorna i norr. Malmen vidareförädlas i företag i mellersta och södra Sverige till ett värde av 55 miljarder euro och ytterligare 10 ggr mer ute i Europa. Skogen är på samma sätt en stark motor i den svenska tillväxten. Basindustrin är grunden för den svenska tjänstesektorn där konsulting, IT och andra serviceyrken i hög grad har en direkt koppling till basindustrins utveckling. Malmen första steget i accelererande värdekedja Malmen är grunden för produktionen i en värdekedja som innehåller många industrier, på många platser i Sverige och ute i Europa, och där varuvärdet växer för varje steg i kedjan. Lite mer än hälften av malmen används för tillverkning av metaller och metallvaror, resten för tillverkning av maskiner och utrustning. Skogen växer i värde Skogen som avverkas i norr har också ett högt förädlingsvärde, och involverar ett stort antal företag, i hela landet, som tillverkar massa, papper och trävaror. Den svenska exporten av massa är avgörande för tillverkningen av papper i länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike och Sverige står för en femtedel av EU:s konsumtion av sågade trävaror. Förädlingen ger jobb och tillväxt i hela landet Stålindustrin sysselsätter cirka personer och skogsindustrin cirka personer. En gruvarbetare sätter ytterligare 1 3 andra människor i arbete, inte minst i södra Sverige och nere i Europa. Det handlar om jobb i förädlingsindustrin (verkstäder etc), byggoch anläggning, transport men inte minst inom tjänstesektorn. Ett annat exempel är den forskning som vuxit fram i nära anknytning till de norrländska universiteten. Sveriges och Finlands gruvproduktion år 2011 i förhållande till EU Sverige Finland Övriga EU Järn Koppar Zink Bly Silver Guld 8% 10% % 6% % 18% 26% 31% 32% 3% 33% 4% 12% 36% 8 FAKTA OM NORRBOTNIABANAN

9 KONKURRENSKRAFT Allt mer transporteras på järnväg Det transporteras mer gods än någonsin tidigare på järnväg, och efterfrågan bara ökar. Det förklaras framför allt av ökad efterfrågan på svensk export. Järnvägens marknadsandel av de långväga transporterna är cirka 24 procent. (Trafikverket 2012) Trafikverket har undersökt hur de olika trafikslagen har utvecklats jämfört med prognosen för Redan 2007 hade resande och gods på järnväg ökat betydligt mer än prognosen för Personbil, lastbil och inrikesflyg låg däremot lägre än prognosen. En region som är rik på naturresurser Norrbotten och Västerbotten har en tredjedel av Sveriges skogsareal. Sverige är världens andra största exportör av pappersmassa, papper och sågade trävaror. Norrbotniabanan är viktig för dessa näringar, men också för framtida utveckling. Barentsregionen har stora förekomster av mineraler, skog, gas och olja samt fisk och turistiska potentialer. Regionen är en viktig naturresurs- och råvarukälla för hela Europa med goda möjligheter till europeisk vidareförädling. Sveriges enda landförbindelse med Finland och Ryssland finns längst i norr. Att Norrbotniabanan finns på plats är en förutsättning för att vi ska kunna ta till vara de möjligheter som våra naturresurser ger. Norrbotniabanan en viktig länk till Europa: 92 procent av järnmalmen i EU produceras i norra Sverige och nya fyndigheter tas i bruk. 25 miljarder kronor i malm blir 550 miljarder SEK förädlad råvara i Sverige för att ytterligare vidareförädlas till 550 miljarder SEK ute i EU. Många industrier på kontinenten är beroende av snabba och pålitliga transporter från Norra Sverige. En av de mest lönsamma satsningarna Kostnaden för Norrbotniabanan är miljarder kronor (prisnivå 2009).Det motsvarar veckors industriellt produktionsvärde i de två nordligaste länen. Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl visar att satsningen är samhällsekonomiskt lönsam. Norrbotniabanan är en av de mest lönsamma järnvägssatsningarna bland det stora projekten i Sverige Det tillkommer dessutom effekter utöver samhällsnyttorna i Trafikverkets kalkyl. En följd av Norrbotniabanan blir även bättre nyttjande av befintliga samhällsinvesteringar samt tillväxtmöjligheter i besöksnäringen. Dessutom ger den stärkt och långsiktigt hållbar konkurrenskraft för företagen, arbetsmarknadseffekter och kompetensförsörjning. Transporterna är en kritisk faktor för basindustrin, som verkar på en global marknad. Hela Sverige tjänar pengar när företagen är konkurrenskraftiga. Ju tidigare Norrbotniabanan byggs desto tidigare uppnås samhällsvinsterna från stärkt export och ökad lönsamhet. Dessutom lämnar vi över ett långsiktigt hållbart transportsystem till kommande generationer. Regionen agerar För det fortsatta arbetet med att förverkliga Norrbotniabanan bildades 2008 ett särskilt bolag - Norrbotniabanan AB. Syftet är främst att ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform och att tydligt markera allvaret i länens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet. Bolaget ägs av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda samt Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten. I början av 2010 träffades en överenskommelse om en medfinansiering från bolaget till dåvarande Banverket på 5 miljoner kronor i syfte att säkra att det pågående arbe tet med järnvägsutredningarna för en ny bana mellan Umeå och Luleå skulle kunna fullföljas. I ett regeringsuppdrag som presenterades i bör jan av 2012 erbjuder sig regionen att gå in och medfinansiera bygget. FAKTA OM NORRBOTNIABANAN 9

10 KONKURRENSKRAFT Modernt järnvägssystem ger ökad konkurrenskraft Bara i Norrbotten investeras över 200 miljarder mellan Det skapar en enorm framtidstro. Ungefär 60 procent av det svenska godstransportarbetet på järnväg sker i Norrland, främst på Malmbanan och på Stambanan genom övre Norrland/Norra Stambanan. Merparten av de drygt 30 godstågen per dygn är systemtåg som transporterar stålämnen, kopparämnen, papper och pappersmassa, timmer, sågade trävaror, samt färskvaror. Stambanan klarar inte efterfrågan Stambanan genom övre Norrland är hårt belastad och fullbelagd under de tider som godskunderna efterfrågar. Den har också tvärare kurvor och brantare lutningar än landets övriga stambanor, vilket innebär att tågen bara kan lastas till två tredjedelar om de inte förses med två lok. Det ger merkostnader och sämre konkurrenskraft konstaterade en utredning att det endast finns sju tåglägen kvar räknat i båda riktningarna, dvs när ett tåg kan passera utan att behöva stanna för möte. Vidare framkom att en trafikinfarkt närmar sig om inte ett nytt dubbelspår börjar byggas före år Det enkelspåriga systemet medför dessutom extra sårbarhet vid störningar, vilket ökar risken för driftstopp och stora förluster i industrin. Norrbotniabanan ger kapacitet För godstrafiken innebär Norrbotniabanan kraftigt ökad kapacitet. Transporttiderna minskar med två till tre timmar. Varje lok kan dra tyngre tåg, vilket ger lägre transportkostnader. Leveranstryggheten ökar eftersom Norrbotniabanan bildar ett dubbelspår tillsammans med Stambanan. Systemtågen kan fördelas mellan banorna, för att öka både säkerhet och kapacitet. Det innebär att industrins konkurrenskraft kommer att öka, vilket i slutänden är betydelsefullt för Sveriges ekonomi. Med effektivare järnvägstransportlösningar skapas förutsättningar för att större godsmängder kan flyttas över från vägtrafik och sjöfart. Transportarbete delas in i persontransportarbete och godstransportarbete. Persontransportarbetet mäts i personkilometer - antal personer som färdas i till exempel ett fordon, multiplicerat med antalet resta kilometer för var och en. Godstransportarbetet mäts i tonkilometer - varje godsenhets massa i ton multiplicerat med transportsträckan i kilometer för var och en. Transportarbete förväxlas ofta med trafikarbete. 10 FAKTA OM NORRBOTNIABANAN

11 KONKURRENSKRAFT 100 år gammal, enkelspårig järnväg Logistik- och produktionskedjorna har korta tidsramar och är beroende av kontinuerliga och effektiva flöden. Bastuträsk låter långt borta men när störningar uppstår där, på ett enkelspår utan möjlighet till omledning, så drabbas enormt många transporter ner mot fabrikerna i söder. Det handlar om stålet på väg mot Borlänge, om kopparn på väg till Helsingborg. Effekten av ett stopp är stor och större avbrott skapar betydande effekter i alla led. En dubbelspårig järnväg minskar risken för störningar, vilket leder till ökad leveranssäkerhet och färre driftstörningar för industrin. Järnvägsnätet är 100 år gammalt och extremt sårbart. Det ser likadant ut i dag som när det byggdes, kurvigt och backigt. Rolf Sten Svajiga transportkostnader För vissa företag utgör transportkostnaderna 20 procent av den totala produktionskostnaden. Företagens transportkostnader är en avgörande faktor för hur ett företag kan klara sig i den internationella konkurrensen. Avstånden i sig är ett grundproblem men också andra faktorer spelar in som planerna på att fyrdubbla banavgifterna, effekterna av svaveldirektivet etc. skärps mer här än i farvatten som svenska företag konkurrerar med. De ökade kostnader som direktivet medför kan innebära att transporter flyttas från sjöfart till väg och järnväg. Men järnvägen har idag inte kapacitet att ta emot den ökade trafiken. Det begränsar expansionsmöjligheterna och gör företagen mer utsatta för konkurrens från företag i andra länder. Störningar kostar pengar Tillförlitligheten till trafiksystemet anger företagen själva annars som det största problemet. Banor som har stängts på grund av urspårningar, förseningar på grund av andra störningar är situationer som kan skapa mångmiljonförluster för företag som ska leverera i tid till förädling och marknad. Godset är ofta värdefullt och stora delar av företagens lager och kapital finns i transportsystemet, inte minst förädling av malmbaserade produkter är förknippat med stor kapitalbindning och därmed kostnader. Svaveldirektivet ökar trycket på järnvägen Med skärpta miljö- och klimatkrav ökar efterfrågan på järnvägstransporter ytterligare. Från 1 januari 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och Nordsjön. Kraven FAKTA OM NORRBOTNIABANAN 11

12 KONKURRENSKRAFT Fakta Het zon i norr ger hela landet tillväxt Norrland är så långt ifrån tärande som man kan komma. Trots att beskattning av råvaror inte sker regionalt så klarar sig Norrland utan tillskott och bidrag. Det som behövs är ett nationellt ansvarstagande för en fungerande transportinfrastruktur. Investeringar i norra Sverige är åtta gånger större än i Stockholm. I Norrbottens län planeras investeringar i industri, samhällsinfrastruktur och energi för drygt 200 miljarder fram till år I Jämtland sker stora satsningar på turismen. Norrbotten är det län som investerar mest inom industrin, med ca kr per invånare och år. Motsvarande siffra för Gävleborgs län är kr per invånare. Siffrorna för riket är drygt kr och för Stockholm kr. Exporten av skogs- och mineralvaror gav 125 miljarder kr netto till statskassan år Norrland hade över 8,1 miljoner gästnätter Facebooks första och största serverhall utanför USA har etablerats i Luleå. Starkare tillväxt i norr och högst BRP i landet Norrland har starkare tillväxt än södra Sverige och en stor del av Sveriges totala varuexport utgörs av malm- och skogsprodukter härifrån. Norrbotten har Sveriges i särklass största nettoexport av varor per anställd med kronor. Norrbotten ligger i topp med Stockholm om att ha landets högsta bruttoregionalprodukt BRP per sysselsatt. Fortsatt expansion skapar framtidstro Näringslivet i norra Sverige består till stor del av gruvor, metallurgi, mekanisk industri, skogsbaserad industri och vattenkraft. Regionens största företag tillhör Sveriges viktigaste och mest lönsamma LKAB, Boliden, SCA etc. Nya basnäringar växer fram. Turismen omsätter nationellt närmare 100 miljarder per år och växer kraftigt, inte minst i de norra länen. Den digitala industrin är på stark frammarsch. IT-kluster finns i flera städer. Störningar och brister får konsekvenser Kapacitetsbristen i norr hämmar konkurrenskraften. Enkelspårig järnväg ger stora störningar och avbrott i trafiken leder till mångmiljonkostnader Dessutom påverkas köparnas förtroende för pålitligheten av leveranser om avbrottet leder till förseningar. Restiderna för resenärer har förlängts kraftigt på vissa sträckor under de senaste åren. 12 FAKTA OM NORRBOTNIABANAN

13 KONKURRENSKRAFT Industrins investeringar i genomsnitt Kr per invånare år Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Värsternorrlands län Gävleborgs län Dalarnas län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Hallands län Skåne län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Stockholms län Nettoexport per sysselsatt i länet 2011 (varor) Norrbottens län Hallands län Skåne län Stockholms län Västerbottens län Jämtlands län Värsternorrlands län Gävleborgs län Dalarnas län Västmanlands län Örebro län Värmlands län Västra Götalands län Blekinge län Gotlands län Kalmar län Kronobergs län Jönköpings län Östergötlands län Södermanlands län Uppsala län Kort fakta om Norrbotniabanan 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå Minskar transportkostnaderna med upp till 30% Halverar restiderna Minskar koldioxidutsläppen med ca ton/år Norrbotniabanan Använder endast förnyelsebar el Ger dubbelspår tillsammans med Norra Stambanan Byggs för både gods- och persontrafik Beräknad byggkostnad: 23 miljarder kronor (prisnivå 2009) Stambanan Botniabanan

14 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Befolkningskoncentration lämplig för pendling Bättre pendlingsmöjligheter mellan kuststäderna ger näringslivet bra lokaliserings- och expansionsförutsättningar. Möjligheten att rekrytera rätt kompetens är central för alla arbetsgivare. För individen innebär pendlingsmöjlighet fler valmöjligheter och en ökad möjlighet att bo kvar även vid nedläggningar och strukturomvandlingar. Kuststråket har betydande pendlingsflöden mellan orter med restider under 45 minuter. Men restiderna mellan flera av städerna är för långa. Med en kustjärnväg kommer hela kuststråket att knytas samman i ett antal stora, inbördes överlappande pendlingsregioner. Stor potential för regionförstoring Norrlandskusten är faktiskt det område i landet som har störst potential för regionförstoring. En regionförstoring skapar stora och överlappande regioner som är lämpliga för dagpendling. Längs Norrlands kust ligger städerna som ett pärlband med idealiskt tågavstånd. Det handlar om relativt stora orter, som med Norrbotniabanan kan få gemensamma arbetsmarknader. Regionförstoring kommer bland annat att bidra till att orter med varierande inriktning kommer att kunna komplettera varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Halverade restider Arbetsmarknaderna blir större och mer varierande och kompetensförsörjningen förbättras. Med snabbtåg blir pendling till jobb och universiteten i Umeå eller Luleå möjligt eftersom restiderna halveras. Den ger oanade möjligheter för exempelvis familjer att bo på en ort och studera eller arbeta på en annan. Ett exempel: Idag är restiden mellan Luleå och Umeå tre timmar, med Norrbotniabanan blir den en och en halv timme. Invånarantal Umeå med kranskommuner: Luleå-Piteå-Boden: Skellefteå: Kiruna-Gällivare: Kalix-Haparanda-Torneå-Kemi-Rovaniemi: Uleåborgsregionen: Tillväxt kräver Enligt branschorganisationen Svemin kan svensk gruvindustri komma att behöva upp till personer fram till 2025 varav mer än hälften i norra Sverige. Umeå är en av Sveriges ledande tillväxtkommuner, men norra Norrland måste de närmaste tio åren växa tre gånger snabbare än Umeå för att tillgodose behovet av arbetskraft....kompetensförsörjning Dagpendlingsmöjligheter inom Norrbotniabanans sträckning, men även söderut mot Botniabanans sträckning, kommer att innebära att arbetsmarknader som idag lider av obalanser kommer att kunna uppnå en betydligt bättre balans i framtiden. Lägg till detta att även längre veckopendlingsresor kommer att underlättas, då förstår man vilken viktig roll Norrbotniabanan kommer att spela även när det gäller kompetensförsörjning. Regionförstoring medför att: Orterna kompletterar varandra. Arbetsmarknaderna blir större och mer varierade. Kompetensförsörjningen förbättras. Storstadens fördelar uppnås samtidigt som den mindre stadens kvalitet bibehålls. Miljö- och klimatkraven hanteras bättre. Besöksnäringen kan fortsätta växa. 14 FAKTA OM NORRBOTNIABANAN

15 MILJÖ Miljöaspekten viktig i sammanhanget EU styr medvetet trafik till järnväg med hjälp av investeringsmedel. För att klimatsmarta godsfrakter med tåg ska motsvara dagens krav på effektivitet och punktlighet krävs det investeringar i moderna banor och effektiva transportstråk. Den parlamentariska klimatberedningen var överens om de stora frågorna i sitt betänkande i februari Att transportera med fossila bränslen är inte långsiktigt hållbart. För att nå målen föreslog beredningen bland annat att järnvägen i Sverige behöver byggas ut. Investeringarna behöver därför öka på området. Kapaciteten på järnväg för gods- och persontransporter ska öka med minst 50% till 2020, förutsatt att investeringarna är samhällsekonomiskt lönsamma. Det går inte att komma i närheten av den kapacitetsökningen i Norrbotten och Västerbotten med befintlig standard eller ens med en upprustad stambana. Redan vid en försiktig ökning är det nödvändigt med sådan kapacitet och standard som bara kan åstadkommas med en ny kustjärnväg Norrbotniabanan. Men miljövinsterna finns inte enbart inom godstrafiken utan även inom persontrafiken. Trafiken både persontrafiken och godstrafiken på vägarna kommer att minska med Norrbotniabanan. Minskade utsläpp av miljöfarliga ämnen och minskade risker för olyckor är några av de positiva effekterna som kommer att uppnås. Samtidigt är de viktiga faktorer i ett långsiktigt hållbart samhälle, och i det gemensamma arv vi vill lämna över till kommande generationer. Järnvägstrafiken svarar för mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid, svavel- och kväveoxider. Enligt Trafikverket medför Norrbotniabanan minskade koldioxidutsläpp med ton/år. Sammodalitet är långsiktigt hållbart Inom EU pratar man om vikten av sammodalitet. Enligt EU-kommissionen definieras det som: en effektiv användning av transportsätt som fungerar vart och ett för sig eller i kombination i det europeiska transportsystemet för att uppnå ett optimalt och hållbart utnyttjande av resurserna. Rödmarkerade järnvägssträckningar klarar inte ens fem procents ökning av godstrafiken utan åtgärder, enligt Green Cargo. Med åtgärder kan Stambanan genom övre Norrland klara en viss ökning, men redan vid 20 procents ökning är det endast med en ny kustjärnväg som trafiken kan klaras. Mellan 2000 och 2005 ökade godstrafiken Vännäs-Boden med 30 procent. Kapacitetsbristen är redan ett faktum. En långsiktigt hållbar lösning handlar i detta fall om sammodalitet mellan järnväg och sjöfart. Det är viktigt för norra Sveriges exportintensiva näringsliv, och för samhällets omställning till mer miljövänliga transportsystem. En betydande del av Sveriges export av malm, stål och skogsprodukter skeppas idag via regionens hamnar. Norrbottens och Västerbottens fyra hamnar hanterar tillsammans cirka 13 miljoner ton per år. FAKTA OM NORRBOTNIABANAN 15

16 helikopter.nu Telefon Mobil

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2009 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan

Kunskap om. Norrbotniabanan. Kunskap om Norrbotniabanan Kunskap om Norrbotniabanan 2008 Kunskap om Norrbotniabanan Faktaunderlag Analys av Norrbottniska och Västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,

Läs mer

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen

Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Yttrande över Kapacitetsutredningen Företrädare för offentlig sektor i de fem nordliga länen Kapacitetsutredningen är ett bra initiativ som i flera avseenden kommer rätt, men på avgörande punkter underskattar

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan

4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Förstudie Norrbotniabanan Förslagshandling Norrbotniabanan är ett järnvägs projekt med stor regional, nationell och inter nation ell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt fi nns att hämta för godstrafi

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Yttrande 2012-03-27. Dnr: 341-1301-12

Yttrande 2012-03-27. Dnr: 341-1301-12 Yttrande över Trafikverkets rapport Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Med anledning av erhållna remisshandlingar lämnar

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:T527 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c, m, fp, vpk) Inlandsbanan och tvärbanor

Motion till riksdagen 1988/89:T527 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c, m, fp, vpk) Inlandsbanan och tvärbanor Motion till riksdagen 1988/89:T527 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c, m, fp, vpk) Inlandsbanan och tvärbanor Trafiken får en alltmer central roll i diskussionen om den framtida miljön. Det är viktigt eftersom

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Järnvägens transportproblem År 2006 mdr tonkm År 2050 Tillgänglig kapacitet 22,3

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Bilaga 3 persontrafik

Bilaga 3 persontrafik Bilaga 3 persontrafik 1.1. Minnesanteckningar från Affärsplan Norrbotniabanan, Workshop Persontrafik den 1 april 2009 Tid: Tisdag 1 april kl 12:15-14:30 Plats: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Deltagare:

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

Nordic Triangle EN SAKNAD LÄNK I DET EUROPEISKA TRANSPORT- SYSTEMET. North Bothnia. Line. Main Line. Bothnia Line. Ådalsbanan Line.

Nordic Triangle EN SAKNAD LÄNK I DET EUROPEISKA TRANSPORT- SYSTEMET. North Bothnia. Line. Main Line. Bothnia Line. Ådalsbanan Line. THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund Narvik EN SAKNAD LÄNK I DET EUROPEISKA TRANSPORT- SYSTEMET Botniska korridoren är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Länken

Läs mer

NYA OFOTEN-/MALMBANAN

NYA OFOTEN-/MALMBANAN UTKAST 23 OKTOBER 2015 NYA OFOTEN-/MALMBANAN Utveckling, organisation och finansiering av Ofoten-/Malmbanan Oktober 2015 Advokaterna Mats Waering och Lennart Iwar SW187911/1 2 NYA OFOTEN-/MALMBANAN 1.

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Datum: 2016-02-29 Ref: Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportsinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Vår kontakt: Lena Herrmann Vår beteckning: SJCM-2015-0689-005 Er

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake

Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake TMALL 0141 Presentation v 1.0 Järnvägsforum 2015-02-19 Sundsvall Catherine Kotake 2 Hur ser bilden av Norrland ut? 3 Trafikslagsövergripande stråk För ett sammanhängande transportsystem Missing links Möjligheter

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål SIKA Rapport 25:3 Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål Maj 25 SIKA är en myndighet som arbetar inom transport- och kommunikationsområdet. Våra huvudsakliga uppgifter är att göra

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030

SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030 2014-02-24 Er referens dnr M2014/390/Kl Miljödepartementet SveMins yttrande kring EU:s Vitbok om Energi och Klimat till 2030 SveMin är bekymrade över en utveckling på energimarknaden som hotar att minska

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Konjunkturrapport Q3-2014

Konjunkturrapport Q3-2014 Konjunkturrapport Q3-2014 Fakta och prognos Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Period 28 augusti - 7 september 2014 1 5 november 2014 Sundsvall Jonas Frycklund Ekonom Anna Hedensjö Johansson

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.0 Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö Kommunförbundet Skåne 2016-05-18 SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304

Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304 Handläggare Kent Söderlund 023-777065 kent.soderlund@regiondalarna.se Förslag/Underlag Datum 2012-03-22 Direktion 2012-03-29 Diarienummer RD 2011/52 Sida 1(13) Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304

Läs mer

Merkostnader för industrin vid trafikavbrott och förseningar

Merkostnader för industrin vid trafikavbrott och förseningar KTH Järnvägsgrupp 2013 06 30 Bo Lennart Nelldal Merkostnader för industrin vid trafikavbrott och förseningar 1. Bakgrund Stora delar av svensk industri, kanske särskilt exportindustrin, är beroende av

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

3 Förutsättningar Umeå-Luleå

3 Förutsättningar Umeå-Luleå Norrbotniabanan Järnvägsutredning 140 Utställningshandling 3 Förutsättningar - Det övergripande ändamålet med Norrbotniabanan är att bidra till långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målet har ekonomiska,

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-04-22 Christer Lundin Strategisk trafikplanering Tel.: 508 263 71 christer.lundin@gfk.stockholm.se 2003-04-01+ Dnr 02-335-2246:1 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden

Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden Positionspapper från kommunikationspolitiska rådet i Norrbottens län infrastrukturplaneringen, perioden 2010-2019. Infrastrukturplanering 2010-2019 För att skapa en hållbar utveckling med en tryggad välfärd

Läs mer

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 -En sammanställning ur Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning Denna presentation är också uppdaterad med 2014 års banavgiftshöjningar. Förändring infraavgifter från

Läs mer

Nyckelstråket. Almedalen 5 Juli 2011

Nyckelstråket. Almedalen 5 Juli 2011 Nyckelstråket Almedalen 5 Juli 2011 Nyckelstråket en nationell angelägenhet Viktiga iakttagelser ur rapporten: Stambanor med allt större kapacitetsproblem för både persontrafik och gods. Regionförstoring

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen Kapacitetsutredningen Inspel från planupprättarna i Västerbotten och Norrbotten Hearing 22 mars 2012 Skellefteå Bo-Erik Ekblom, Länsstyrelsen Norrbotten Mårten Edberg, Region Västerbotten Gruvnäringen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GRUVNÄRINGEN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014-12-09 Oförändrad

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

Nina Rovala DATUM 2014-06-04 TID 12-16. Seminarium om gränsöverskridande godstrafik Haparanda-Torneå

Nina Rovala DATUM 2014-06-04 TID 12-16. Seminarium om gränsöverskridande godstrafik Haparanda-Torneå 14 UPPDRAG ÅVS Haparanda UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV Nina Rovala DATUM 4 PLATS Haparanda, Sverigefinska folkhögskolan (Svefi) DATUM 4 TID 12-16 NÄRVARANDE Göran Wigren Jan Elgström Tuula

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Sverigeförhandlingen, utveckling av järnvägssystemet i norra Sverige 1 april 2015

Sverigeförhandlingen, utveckling av järnvägssystemet i norra Sverige 1 april 2015 Sverigeförhandlingen, utveckling av järnvägssystemet i norra Sverige 1 april 2015 Nils Alm Stefan Karlsson Agenda Inledning och presentation Sverigeförhandlingen redovisar sitt uppdrag Regionen och regionens

Läs mer

Anförande vid Näringslivsseminarium i Kiruna inför invigningen av Kiruna nya järnväg: Mikael Janson, North Sweden European Office / 2012-08-30

Anförande vid Näringslivsseminarium i Kiruna inför invigningen av Kiruna nya järnväg: Mikael Janson, North Sweden European Office / 2012-08-30 Anförande vid Näringslivsseminarium i Kiruna inför invigningen av Kiruna nya järnväg: Mikael Janson, North Sweden European Office / 2012-08-30 ------------------------ Tack för inbjudan! North Sweden är

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik 1 Bakgrund och syfte 1.1 Historik Runt år 1940 hade såväl hamnarna i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby som i Karlskrona direkta järnvägförbindelser inåt landet. Från Olofström fanns två järnvägar söderut

Läs mer

En ny internationell testindustri för ökad tillgänglighet och säkerhet i tågtrafiken Casebeskrivning

En ny internationell testindustri för ökad tillgänglighet och säkerhet i tågtrafiken Casebeskrivning En ny internationell testindustri för ökad tillgänglighet och säkerhet i tågtrafiken Casebeskrivning Målet Vad är målet i dagsläget? Att en begäran om offentligt stöd beviljas så att industrialiseringen

Läs mer

Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen

Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen Program för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende näringslivsorganisation som arbetar för att göra Värmland till en ännu bättre

Läs mer