Landstingskatalogen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingskatalogen 2014"

Transkript

1 Landstingskatalogen 2014 Din guide till hälso- och sjukvården TELEFONKTLOG TIENTINFORTION

2 Om du blir sjuk 112 Vid livshotande akuta sjukdomar eller skador Ring 112 och begär ambulans vid olycksfall eller allvarlig akut sjukdom som hjärtinfarkt, stora blödningar, akuta andningssvårigheter, benbrott, trafikskador med mera. Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring Du kan också besöka för att få råd om din hälsa och vård. Sjukvårdsrådgivning ring 1177 Dygnet runt Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177 Vårdguiden på nummer 1177 för att få råd av en erfaren sjuksköterska. Det går att ringa dygnet runt. Ring gärna på dagtid om det inte är brådskande är ett nummer för hela Sverige, men ringer du inom länet blir du automatiskt kopplad till Sjukvårdsrådgivningen i Örebro län. Texttelefon till Sjukvårdsrådgivningen är: T å 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa om olika sjukdomar och behandlingar eller hitta och jämföra vård. esök Vårdcentral Dagtid vardagar Om du blir sjuk eller har frågor på vardagar kan du kontakta din vårdcentral. Jourmottagning vårdcentral Kvällar och helger Kontakta vårdcentralernas jourmottagningar om du blir sjuk under kvällar eller helger. Jourmottagningar finns i Örebro, Karlskoga, Kumla och Lindesberg. Svåra skador eller allvarligt akut sjuk ring 112 Dygnet runt Vid olycksfall eller allvarlig akut sjukdom som hjärtinfarkt, akuta andningssvårigheter, stor blödning, trafikolyckor med mera ring 112 och tillkalla ambulans. Sjukhusens akutmottagningar Dygnet runt Sjukhusens akutmottagningar har öppet dygnet runt för svåra skador och allvarliga akuta sjukdomsfall. sykiatri Dagtid vardagar Du som behöver psykiatrisk vård på vardagar kontaktar någon av landstingets vårdcentraler eller psykiatriska verksamheter. sykiatrins jourmottagning Kvällar, nätter och helger Om du råkar ut för akut psykisk sjukdom eller kris finns psykiatrins jourmottagning på Universitetssjukhuset Örebro. kut tandvård Vardagar kl , helger kl Vid akuta tandproblem kontakta i första hand din vanliga tandläkare. Folktandvårdens jourklinik har öppet vardagar kl , helger kl Ring 1177 Vårdguiden på nummer 1177 för sjukvårdsrådgivning, när jourkliniken är stängd. Giftinformation Dygnet runt Giftinformationscentralen svarar på frågor om förgiftningar. Ring 112 om det är bråttom. nnars kan du ringa eller besöka 2

3 Landstingskatalogen 2014 Varsågod! Här är din Landstingskatalog för I Landstingskatalogen hittar du praktisk information om hälso- och sjukvården i länet. Här får du veta hur landstinget styrs och hur du själv kan vara med och påverka. Hälso- och sjukvården i Örebro län ska främja hälsa, förebygga sjukdom och ge god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Landstingskatalogen på cd Du som har svårt att läsa Landstingskatalogen kan beställa den inläst på cd. Ring eller e-posta orebroll.se. eställ fler kataloger Vill du ha fler kataloger kan du beställa på telefon eller e-posta orebroll.se. Landstingskatalogen kan också beställas på landstingets webbplats Spara gärna katalogen! Om landstinget Inom landstinget är det ständigt full aktivitet. arn föds och operationer utförs. atienter får behandling och stöd på vårdcentraler och på sjukhus. Länsbussar och tåg tar resenärer över hela länet till jobbet, skolan eller hem igen. Varje dag är landstinget en del av människors vardag. nsvar Landstingets huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vi skapar förutsättningar för tillväxt och bidrar till att skapa ett rikt kulturliv i länet. Resurser satsas också på forskning och utbildning och på att förebygga hälsoproblem. Styrning Örebro läns landsting är en demokratiskt styrd organisation och politikerna som väljs i allmänna val vart fjärde år representerar invånarna i Örebro län. Landstingsfullmäktige har 71 ledamöter fördelat över de politiska partierna. Det är politikerna som bestämmer landstingets budget, mål, inriktning och organisation. Till sin hjälp har politikerna ett antal förvaltningar med specialister och tjänstemän. 3

4 När du vill kontakta vården ICE kan rädda liv Lägg in dina anhöriga i din mobiltelefon under namnet ICE, In Case of Emergency. Då kan de snabbt kontaktas om du skulle hittas akut sjuk. ICE är känt av sjukvårdspersonal världen över. Lägg till en ny kontakt i telefonen. Skriv in ICE, därefter namn och relation till personen. Lägg in numret med +46 först och ta bort den första nollan i riktnumret (exempelvis +4619). Då fungerar numret även när du är utomlands. Sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden Du kan dygnet runt ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. Du som är döv, hörselskadad eller talskadad kan ringa till 1177 Vårdguiden via texttelefon T å finns också mycket fakta om olika sjukdomar och råd om din hälsa och vård. Vi ringer upp dig ånga av våra vårdcentraler och en del mottagningar på sjukhusen har en automatisk telefonsvarare. De mottagningar är markerade med den här symbolen:. Följ telefonsvararens instruktioner. Skulle något bli fel är det bara att ringa igen. Det är alltid det senaste samtalet som gäller. Om du inte har en knapptelefon kan du istället tala in ett meddelande. Texttelefon Texttelefonen finns för dig som är döv, hörselskadad, dövblind eller talskadad. Genom texttelefonen kan du nå de flesta av landstingets rådgivningar, receptioner och tidsbeställningar. I Landstingskatalogen markeras texttelefonnumret med ett T före numret. E-tjänsten ina vårdkontakter vården via internet ed e-tjänsten ina vårdkontakter kan du via internet nå vården när det passar dig. ed tjänsten kan du bland annat av- och omboka tid, lämna önskemål om förnyat recept och välja vårdcentral. Gå in på och läs mer om e-tjänsten ina vårdkontakter och logga in för att se vad just din mottagning erbjuder. 4

5 1177 Vårdguiden öppet dygnet runt 1177 Vårdguiden erbjuder råd om vård dygnet runt på webb och telefon. Via 1177 Vårdguiden kan du få sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och använda e-tjänster Vårdguiden ägs gemensamt av alla Sveriges landsting och regioner Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben är hela Sveriges samlingsplats för råd och information om hälsa och vård. å 1177.se kan du läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. llt innehåll på 1177 Vårdguiden kvalitetssäkras tillsammans med experter från hälsooch sjukvården i hela Sverige. Från 1177.se kan du också logga in på e-tjänsten ina vårdkontakter när du vill kontakta vården Vårdguiden på telefon Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt. För texttelefon, ring: T esök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. Information, inspiration och tjänster för din hälsa och vård: Läs om sjukdomar och hälsa eller ställ en anonym fråga Hitta och jämför vård Logga in på våra e-tjänster för att kontakta vården Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning 5

6 Tolkning för hörsel- och talskadade Du som är teckenspråkig eller har en talskada har rätt till teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk eller talstöd vid ditt besök i vården. Tolken bokas av vårdpersonalen och är kostnadsfri för dig som patient. Vardagstolkning och talstöd Landstinget ansvarar för att ge tolkstöd i vardagslivet. Tolkcentralen i Örebro kan hjälpa dig i kontakter med olika myndigheter, vid arbetsplatsträffar och andra tillfällen när du behöver en tolk. ersonalen har tystnadsplikt och är opartisk i alla tolksituationer. Tolkcentralen försöker så långt som möjligt att möta dina behov. Vid akuta situationer kan du få tolk dygnet runt, årets alla dagar. er information finns på tolkcentralen. Teckenspråkstolkning via bildtelefoni.net ildtelefoni.net är en tjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer till tjänsten via din dator, bildtelefon eller 3G-telefon. Du som använder tal ringer oss via taltelefon. Telefonnummer och mer information hur du använder tjänsten hittar du på eställ vardagstolk För beställning av tolk, kontakta Tolkcentralen, Nikolaigatan 3, Örebro. Telefon , texttelefon T E-post Vid akut behov av tolk efter kontorstid, ring växeln, telefon , texttelefon T Tolkning för dig med annat modersmål än svenska Du som har ett annat modersmål än svenska och som behöver språkstöd för att förstå eller göra dig förstådd, kan få tolk vid ditt besök i vården. Tolken är kostnadsfri för dig som patient. Tolk bokas av vårdpersonal erätta att du vill ha tolk när du bokar tid så ordnar personalen att en tolk finns på plats vid ditt besök. 6

7 Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt. Ring: Texttelefon: T Webb-rådgivning å webbplatsen hittar du råd och information om bland annat egenvård, sjukdomar, skador och behandlingar. Vårdcentralernas jourmottagningar Är du mycket sjuk och det är kväll eller helg? Ring till din närmaste jourmottagning. Örebro, Lekeberg Vårdcentralernas jourmottagning i Örebro, Ring: 1177 Texttelefon: T skersund, Hallsberg och Kumla Kumla vårdcentral, Fylstamottagningen i Kumla, Ring: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Vårdcentralernas jourmottagning vid Lindesbergs lasarett. Ring: 1177 Texttelefon: T Karlskoga, Degerfors och Laxå Vårdcentralernas jourmottagning vid aggängens vårdcentral i Karlskoga. Ring: Svåra skador eller akut sjuk då ska du ringa 112 Vid en olycka eller allvarlig sjukdom till exempel stroke eller hjärtinfarkt. Om du har svårt att andas eller blöder väldigt mycket. Då ska du ringa 112 och be om en ambulans. Sjukhusens akutmottagningar Öppet dygnet runt för svåra skador och allvarlig sjukdom. Universitets-sjukhuset Örebro, Ring: växel. Texttelefon: T Karlskoga lasarett, växel. Texttelefon: T Lindesbergs lasarett, växel. Texttelefon: T sykiatrins jourmottagning sykiatrins jourmottagning vid Universitetssjukhuset Örebro. Öppet kvällar, nätter, helger, för hela länet. Ring: Texttelefon: T Vi ringer till dig ånga vårdcentraler och sjukhus har en automatisk telefonsvarare. Den ber dig att säga ditt telefonnummer eller knappa in det på din telefon. Sedan säger telefonrösten en tid då de kan ringa dig. Om den tiden är bra för dig ringer någon upp dig på den bestämda tiden. 7

8 1177 Vårdguiden å 1177 Vårdguiden kan du få råd om vård alla tider både på dagen och natten. Du kan både ringa telefonnumret 1177 och gå in på webbplatsen Här finns råd och information om vård för hela Sverige. lla landsting och regioner hjälps åt med webbplatsen. å webbplatsen kan du läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. Du kan ställa frågor och få svar. Telefon Om du behöver prata med någon om vård kan du ringa telefonnumret Då får du prata med en sjuksköterska. Du kan få svar på dina frågor, få råd och få hjälp om vart du ska vända dig för vård. Texttelefon: T ina vårdkontakter ina vårdkontakter är en tjänst på internet. Du hittar den på ed ina vårdkontakter kan du ta kontakt, förnya recept avboka tid och byta tid. Du kan också välja vilken vårdcentral du vill ska vara din vårdcentral. Dina ärenden tas om hand av samma personal som du möter på mottagningen. Du måste ha ett användarkonto. Om du har en e-legitimation kan du logga in direkt. nnars kan du beställa ett lösenord. Lösenordet skickas till dig på posten. Gå in på webbplatsen för att logga in eller skaffa lösenord. Sidan är inte på lättläst svenska. e någon om hjälp om du tycker det är svårt. Res gratis med buss till sjukvården Tar du bussen till sjukvården, så kan du använda kallelsen som biljett. Kvittot på besöket är biljett på vägen hem. Reser du på annat sätt kan du få ersättning för en del av resan. Fråga där du fått din vård. 8

9 Stöd till dig med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning ska få hjälpmedel, träning eller särskilt stöd så att du kan leva ett bra liv. Du får hjälp av din kommun och av landstinget. Habilitering Habiliteringen hjälper personer med funktionsnedsättning att leva ett så bra liv som möjligt. Hjälpmedel ehöver du hjälpmedel? Vänd dig till arbetsterapeuten i din kommun distriktssköterska eller sjukgymnast på din vårdcentral din sjukhusklinik som du har kontakt med. Läs mer på Har du frågor om hjälpmedel? Kontakta Centrum för hjälpmedel Ring: Texttelefon: T ehöver du synhjälpmedel? Kontakta Syncentralen. Ring: Texttelefon: T Du måste ha en remiss. Det kan du få på din vårdcentral. ehöver du hörselhjälpmedel? Kontakta udiologiska kliniken Ring: växel. Texttelefon: T ehöver du teckenspråkstolk? Kontakta Tolkcentralen för döva, vuxendöva, hörselskadade, dövblinda och talskadade. Ring: Texttelefon: T kuttolk, ring: växel. kuttolk texttelefon: T

10 Vårdgaranti och valfrihet Vårdgaranti Det finns en regel om vårdgaranti som alla landsting måste följa. Om du ringer till vårdcentralen ska du får kontakt med eller komma till en sjuksköterska eller distrikssköterska samma dag. Du ska få komma till läkare inom sju dagar om du behöver det. Du ska få komma till specialistläkare inom nittio dagar. Du ska få behandling inom nittio dagar efter beslut vilken behandling du behöver. Kan du inte få vård inom den tiden i vårt eget landsting, ska du få vård i ett annat landsting. Du kan själv välja om du vill vänta ändå eller få vård i ett annat landsting. Du får välja vårdgivare själv Du som bor i Örebro län får välja vårdgivare själv, både i länet och i hela landet. Om du väljer en privat läkare, så måste läkaren ha avtal med landstinget för den vård som du söker. Om en läkare i ett annat landsting tycker att du ska ha sjukhusvård, måste det godkännas av Örebro läns landsting. Du måste betala den patientavgift som gäller i det landsting där du får vård. Du får bara ersättning för sjukresa till den läkare som finns närmast dig i Örebro län och som kan ge dig samma vård. Du får inte välja vårdgivare själv om du måste ha högspecialiserad vård, till exempel hjärtoperation eller transplantationer eller vård som inte ges i Örebro län. Det finns särskilda regler för psykoterapi. Vill du veta mer kan du fråga där du får din vård. Landstingets Vårdsluss hjälper till när du väljer vård någon annanstans. Ring: E-post: Tystnadsplikt lla som arbetar i landstinget har tystnadsplikt. Det betyder att de som jobbar i landstinget inte får berätta sådant som de vet om en patient för någon. De får bara prata om patienter och deras hälsa med arbetskamrater som jobbar med samma patient. lla har tystnadsplikt. Läkare, sjuksköterskor, sekreterare, städare, praktikanter alla. Tystnadsplikten gäller hela livet, även om man slutar arbeta i landstinget. När du ligger på sjukhus måste vårdpersonalen få veta om du vill att de ska svara på hur du mår om någon ringer och frågar. Om din familj eller vänner ringer, får vårdpersonalen inte svara på frågor om du inte har talat om att du vill det. 10

11 När du är patient lla som bor i Sverige har rätt till en bra sjukvård. De som jobbar i sjukvården ska visa respekt för alla patienter och för patientens rätt att bestämma själv. De sjukaste patienterna ska få vård först. Läkaren och patienten ska bestämma vård och behandling tillsammans. Du ska få veta resultatet av en undersökning och hur bra en behandling har gått. Du ska få veta vad du kan göra för att hålla dig frisk. Din rehabilitering ska planeras tillsammans med dig. Läkaren måste förklara så att du förstår. Fråga tills du får ett svar som du förstår. Du har rätt till tolk om du behöver det. Det kostar ingenting. Läkaren kan föreslå dig olika behandlingar. Vill du inte ha viss vård, kan du tacka nej. Vill du inte bli inlagd på sjukhus, kan du tacka nej. Du får läsa din journal om du vill. en om du ska ha en egen kopia på papper, måste du betala för den. Om du inte är nöjd När du vill fråga eller klaga på något i vården, så ska du först prata med personalen där du har fått din vård. å Karlskoga lasarett finns ett patientombud som kan hjälpa dig. å Universitetssjukhuset Örebro finns atientforum som kan hjälpa dig. Om du inte tycker att det hjälper kan du kontakta atientnämnden. Du kan ringa, skicka e-post eller skriva brev. atientnämnden Örebro läns landsting ox Örebro. Telefon: Texttelefon: T E-post: Webbplats: Du kan också använda ina vårdkontakter. atientnämnden lyssnar på dig och hjälper dig att få svar på dina frågor. Du kan få hjälp om det har blivit missförstånd. Det du tycker och berättar kan hjälpa andra. Du kan ta upp frågor om både sjukvård och tandvård. Du får veta vilka andra ställen du kan ringa eller skriva till. atientnämnden hjälper också till att välja en stödperson till den som har tvingats till psykiatrisk vård. 11

12 Fel vård? Tycker du att du har fått fel vård eller fel behandling och vill anmäla någon för det? Vill du att experter som kan mycket om vård tar reda på vad som har hänt och om någon har gjort fel? Du kan göra en anmälan till IVO, vdelning öst ox 6202, Stockholm Telefon: växel E-post: Webbplats: Du får inte vänta för länge. Helst ska det inte gått mer än två år. Har du blivit skadad i vården? Har du blivit skadad av en behandling i sjukvården eller tandvården? Om du anmäler det till patientförsäkringen kan du få pengar som ersättning. Har du blivit skadad av en medicin? Är du skadad av ett läkemedel som du köpt i Sverige? Det finns en försäkring. Om du anmäler det kan du få pengar som ersättning. nmäl skadan till Svenska Läkemedelsförsäkringen ox Stockholm Telefon: E-post: Webbplats: Det får inte ha gått mer än tre år sedan du fick veta att skadan kom av läkemedlet. Ring eller skriv till atientförsäkringen LÖF ox Stockholm Telefon: E-post: Webbplats: Det får inte ha gått mer än tre år sedan du märkte av skadan. 12

13 Innehåll Telefonkatalog TELEFON- KTLOG sidan 15 skersund...17 Degerfors...18 Hallsberg...19 Hällefors...20 Karlskoga...21 Kumla...22 Laxå...23 Lekeberg...24 Lindesberg...25 Ljusnarsberg...27 Nora...28 Örebro...29 Länsgemensam hälso- och sjukvård...34 Universitetssjukhuset Örebro...37 Karlskoga lasarett...40 Lindesbergs lasarett...41 Forskning...42 Ledning hälso- och sjukvård...43 Ledning Folktandvården...44 Ledning service och stöd...44 Länstrafiken...45 Landstingsledning...45 Folkhögskolor...46 olag...46 atientföreningar...46 Kartor Universitetssjukhuset Örebro...48 Karlskoga lasarett...50 Lindesbergs lasarett...51 Vårdcentralernas jourmottagningar...52 atientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 tt resa till vården...60 Lev ett sundare liv...62 För dig som är ung...63 För dig som är kvinna...64 För dig som är man...64 För dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson...65 Sex och samlevnad...65 tt vänta barn...66 För dig som är förälder...66 För dig med funktionsnedsättning...67 För dig som är äldre...68 Vård i livets slutskede...70 När någon dör...70 Sjukhuskyrkan...70 När det krisar i livet...71 Tandvård...72 Folktandvården...74 ra att veta om läkemedel...75 atientavgifter...76 Om du har synpunkter på vården...78 Så styrs ditt landsting du är med och påverkar...79 Landstingets politiska organisation...81 Landstingets 71 ledamöter...82 TIENT- INFORTION sidan 53 13

14 ina vårdkontakter kontakta vården via webben Via e-tjänsten ina vårdkontakter kan du nå vården när det passar dig. Du kan: kontakta oss av- och omboka tid lämna önskemål om förnyat recept välja vårdcentral se dina recept och läkemedel (om du loggat in med e-legitimation). ina vårdkontakter finns på de flesta mottagningar i Örebro läns landsting. Gå in på och klicka på e-tjänster så får du tillgång till ina vårdkontakter. Du kan använda ditt vanliga ankid/elegitimation eller skaffa ett personligt användarkonto. Ärenden som skickas via ina vårdkontakter hanteras av samma personal som du möter på mottagningen. ersonuppgifter och information om dig är skyddad från obehöriga. E-tjänsten ina vårdkontakter enkelt, säkert och alltid öppet! 14

15 skersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länsgemensam hälso- och sjukvård Universitetssjukhuset Örebro Karlskoga lasarett Telefonkatalog Lindesbergs lasarett Forskning Ledning hälso- och sjukvård Ledning Folktandvården Ledning service och stöd Länstrafiken Landstingsledning Folkhögskolor olag atientföreningar Kartor Universitetssjukhuset Örebro...48 Karlskoga lasarett...50 Lindesbergs lasarett...51 Vårdcentralernas jourmottagningar

16 Telefonnummer till vården Under varje kommun hittar du telefonnummer till vårdcentraler, psykiatri, habilitering och hjälpmedel, folktandvård och privata vårdgivare. Hällefors kommun sid 20 Ljusnarsbergs kommun sid 27 Nora kommun sid 28 Lindesbergs kommun sid 25 Karlskoga kommun sid 21 Örebro kommun sid 29 Degerfors kommun sid 18 Kumla kommun sid 22 Lekebergs kommun sid 24 Hallsbergs kommun sid 19 Laxå kommun sid 23 skersunds kommun sid 17 16

17 skersund Vårdguiden å 1177.se kan du med e-tjänsten ina vårdkontakter kontakta vården när det passar dig. Öppet dygnet runt. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Vårdcentralernas jourmottagning Kumla Kumla vårdcentral, Fylstamottagningen, Sörbyvägen 8, Kumla Tidbokning efter kontakt och bedömning Öppet: vardagar 18 21, lör-, sön- och helgdagar Folktandvårdens jourklinik Gamla gatan 21, Örebro Texttelefon T Öppet: vardagar , lör-, sön- och helgdagar Övrig tid ring 1177 SYKITRI FÖR RN OCH UNG VUXN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRISK KUT- OCH HELDYGNSVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 SYKITRISK REHILITERING OCH RÄTTSSYKITRI, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 Habilitering och hjälpmedel RN- OCH UNGDOSHILITERINGEN SÖDR LÄNSDELEN or du i skersunds kommun och behöver hjälp, se Hallsbergs kommun sid 19 CENTRU FÖR HJÄLEDEL, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 FILJERÅDGIVNINGEN or du i skersunds kommun och behöver hjälp, se Hallsbergs kommun sid 19 TELEFONKTLOG sykiatrins jourmottagning För akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger Universitetssjukhuset Örebro, entré R Texttelefon T Vardagar dagtid, kontakta vårdcentral eller allmänpsykiatrisk öppenvård. Telefonsvarare Vi ringer upp dig. Vårdcentral SKERSUNDS VÅRDCENTRL Torebergsvägen 15, skersund Webbplats: Öppet: mån , tis fre Rådgivning och tidsbeställning, mån fre Texttelefon T kuttelefon (endast akuta fall) Verksamhetschef Reception och administrativa ärenden Diabetesmottagning , stmamottagning Hjärtsviktsmottagning Inkontinensmottagning/stödstrumpor arnavårdscentral Teltid vardagar , , arnmorskemottagning och preventivmedelsrådgivning Teltid vardagar , Drop-in-mottagning för ungdomar under 20 år, mån Dietist Cytologmottagning rovtagning Kurator Sjukgymnastik, teltid vardagar , , , , Hemrehabilitering Neurosjukgymnast Ungdomsmottagningen i Örebro län Se Länsgemensam hälso- och sjukvård, rimärvård sid 34 sykiatri LLÄNSYKITRI HLLSERG or du i skersunds kommun och behöver hjälp, se Hallsbergs kommun sid 19 EROENDECENTRU, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 HÖRSELVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 ORTOEDTEKNIK, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 SYNCENTRLEN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 TOLKCENTRL FÖR DÖV, VUXENDÖV, HÖRSELSKDDE, DÖVLIND OCH TLSKDDE, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 VUXENHILITERINGEN SÖDR LÄNSDELEN or du i skersunds kommun och behöver hjälp, se Hallsbergs kommun sid 20 Folktandvård FOLKTNDVÅRDEN SKERSUND Torebergsvägen 15, skersund Webbplats: Texttelefon T rivata vårdgivare med ersättning från landstinget LÄKRE agnussons Läkarpraktik, Jan agnusson, llmänmedicin, Stora ergsgatan 3, skersund SJUKGYNSTER Vätter Rehab, er-nders Ryberg, Torebergsvägen 13, skersund E-post: ÖVRIG VÅRDGIVRE Rygghälsan i skersund H, nders Nordlander, Leg naprapat, Helena Nordlander, Leg naprapat, Stora ergsgatan 8, skersund , TNDLÄKRE Gladys hlund, Torgparken 3, skersund odil aecklund, Stora ergsgatan 17, skersund Erik aecklund, Stora ergsgatan 17, skersund Eva Fernberg, Torgparken 3, skersund Ulf Hjerpe, Trädgårdsgatan 9, skersund Zoran Simic, Torgparken 3, skersund

18 Degerfors Vårdguiden å 1177.se kan du med e-tjänsten ina vårdkontakter kontakta vården när det passar dig. Öppet dygnet runt. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Vårdcentralernas jourmottagning Karlskoga aggängens vårdcentral, aggängsvägen 59, Karlskoga Tidbokning efter kontakt och bedömning Öppet: vardagar 17 21, lör-, sön- och helgdagar Teltid vardagar , lör-, sön- och helgdagar Folktandvårdens jourklinik Gamla gatan 21, Örebro Texttelefon T Öppet: vardagar , lör-, sön- och helgdagar Övrig tid ring 1177 sykiatrins jourmottagning För akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger Universitetssjukhuset Örebro, entré R Texttelefon T Vardagar dagtid, kontakta vårdcentral eller allmänpsykiatrisk öppenvård. Telefonsvarare Vi ringer upp dig. Vårdcentral ILGÅRDENS VÅRDCENTRL ilgatan 2, Degerfors Webbplats: Öppet: mån , tis, tors, fre 8 17, ons 8 18 Rådgivning och tidsbeställning, vardagar Texttelefon T kuttelefon (endast akuta fall) Verksamhetschef Reception och administrativa ärenden Diabetessköterska, teltid efter överenskommelse arnavårdscentral, tidsbest och rådgivning, mån, ons, fre , tors , arnmorskemottagning och preventivmedelsrådgivning Tidsbest vardagar Dietist, teltid mån , tors Laboratoriet Öppet för provtagning mån , tis 8 10, ons 8 10, 14 16, tors fre 8 10 eroendemottagning ottagning tors , teltid tors , Kurator, meddelande kan lämnas på telsvarare Sjukgymnastik, tidsbest Neurologsjukgymnast för västra länsdelen SYKITRI FÖR RN OCH UNG VUXN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRISK KUT- OCH HELDYGNSVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 SYKITRISK REHILITERING OCH RÄTTSSYKITRI, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 Habilitering och hjälmedel RN- OCH UNGDOSHILITERINGEN VÄSTR LÄNSDELEN or du i Degerfors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 22 CENTRU FÖR HJÄLEDEL, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 FILJERÅDGIVNINGEN or du i Degerfors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 22 HÖRSELVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 ORTOEDTEKNIK, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 SYNCENTRLEN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 TOLKCENTRL FÖR DÖV, VUXENDÖV, HÖRSELSKDDE, DÖVLIND OCH TLSKDDE, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 VUXENHILITERINGEN VÄSTR LÄNSDELEN or du i Degerfors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 22 Folktandvård FOLKTNDVÅRDEN DEGERFORS ilgatan 2, Degerfors Webbplats: Texttelefon T rivata vårdgivare med ersättning från landstinget LÄKRE Tommy Staaf Läkarpraktik, Tommy Staaf, llmänmedicin, Herrgårdsgatan 3, Degerfors TNDLÄKRE Hossein Darabi, edborgargatan 17, Degerfors Hans olander, edborgargatan 17, Degerfors Ungdomsmottagningen i Örebro län Se Länsgemensam hälso- och sjukvård, rimärvård sid 34 sykiatri LLÄNSYKITRI KRLSKOG or du i Degerfors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 21 EROENDECENTRU, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 18

19 Hallsberg Vårdguiden å 1177.se kan du med e-tjänsten ina vårdkontakter kontakta vården när det passar dig. Öppet dygnet runt. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Distriktssköterskemottagning/arnavårdscentral ålsboda, teltid tis och tors Drop in , barnvägning Sköllersta, teltid fre ottagning tis 13 14, fre 9 10, barnvägning tis , fre Laboratoriet Sjukgymnastik, teltid tis tors TELEFONKTLOG Vårdcentralernas jourmottagning Kumla Kumla vårdcentral, Fylstamottagningen, Sörbyvägen 8, Kumla Tidbokning efter kontakt och bedömning Öppet: vardagar 18 21, lör-, sön- och helgdagar Folktandvårdens jourklinik Gamla gatan 21, Örebro Texttelefon T Öppet: vardagar , lör-, sön- och helgdagar Övrig tid ring 1177 sykiatrins jourmottagning För akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger Universitetssjukhuset Örebro, entré R Texttelefon T Vardagar dagtid, kontakta vårdcentral eller allmänpsykiatrisk öppenvård. Telefonsvarare Vi ringer upp dig. Vårdcentraler HLLSERGS VÅRDCENTRL Långängsvägen 11, Hallsberg Webbplats: Öppet: mån, ons fre 8 17, tis 8 19 Rådgivning och tidsbeställning, vardagar 7 17 Vårdteam Vårdteam Vårdteam Texttelefon T kuttelefon (endast akuta fall) Verksamhetschef Reception dministrativa ärenden Diabetesmottagning, teltid mån 11 12, ons, tors arnavårdscentral Tidsbest och rådgivning, mån tors , arnmorskemottagning och preventivmedelsrådgivning Tidsbest vardagar , Dietist Laboratoriet, provtagning med remiss, mån fre , mån tors K-provtagning, mån tors Kurator Sjukgymnastik Teltid vardagar , , , , Neurosjukgymnast Hemrehabsjukgymnast ÅLSOD VÅRDCENTRL (entreprenad) Norra romenaden 5, ålsboda E-post: Webbplats: Öppet: vardagar 8 17 Rådgivning och tidsbeställning, vardagar Texttelefon T Verksamhetschef Ungdomsmottagningen i Örebro län Se Länsgemensam hälso- och sjukvård, rimärvård sid 34 sykiatri LLÄNSYKITRI HLLSERG ostadress: Hallsberg E-post: Webbplats: ottagning, Hallsbergs vårdcentral Enhetschef Telefonrådgivning vardagar 8 12, övrig tid telsvarare Reception, öppettider vardagar 8 12, Verksamhetschef Chefsöverläkare EROENDECENTRU, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRI FÖR RN OCH UNG VUXN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRISK KUT- OCH HELDYGNSVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 SYKITRISK REHILITERING OCH RÄTTSSYKITRI, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 Habilitering och hjälpmedel RN- OCH UNGDOSHILITERINGEN SÖDR LÄNSDELEN esöksadress: Hasselvägen 1, Hallsberg ostadress: Halltorpsvägen 5 7, Örebro Webbplats: Reception Reception Örebro Texttelefon T Enhetschef Verksamhetschef CENTRU FÖR HJÄLEDEL, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 FILJERÅDGIVNINGEN esöksadress: Hasselvägen 1, Hallsberg ostadress: ox 1613, Örebro E-post: Webbplats: Tidsbest mån 15 17, tis fre , vx Texttelefon T Intraprenadchef HÖRSELVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 ORTOEDTEKNIK, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 SYNCENTRLEN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 TOLKCENTRL FÖR DÖV, VUXENDÖV, HÖRSELSKDDE, DÖVLIND OCH TLSKDDE, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 19

20 VUXENHILITERINGEN SÖDR LÄNSDELEN esöksadress: Hasselvägen 1, Hallsberg ostadress: ox 1241, Örebro E-post: Webbplats: Reception Reception Örebro Texttelefon T Verksamhetschef Folktandvård FOLKTNDVÅRDEN HLLSERG, Långängsvägen, Hallsberg Webbplats: Texttelefon T FOLKTNDVÅRDEN ÅLSOD, mobil tandvårdsklinik, Kyrkogatan 5, ålsboda Webbplats: Texttelefon T rivata vårdgivare med ersättning från landstinget SJUKGYNSTER irgitta Rehnström, Leg sjukgymnast, Vingavägen 6, Hallsberg ÖVRIG VÅRDGIVRE er engtson, Leg naprapat, Esplanaden 35, Hallsberg TNDLÄKRE Samir edros, Ö Storgatan 4, Hallsberg Stefan Strineholm, Ö Storgatan 16, Hallsberg Hällefors Vårdguiden å 1177.se kan du med e-tjänsten ina vårdkontakter kontakta vården när det passar dig. Öppet dygnet runt. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Vårdcentralernas jourmottagning Lindesberg Lindesbergs lasarett, Stentäppsgatan, Lindesberg, telefon 1177 Texttelefon T Tidsbokning efter kontakt och bedömning Öppet: vardagar , lör-, sön- och helg Folktandvårdens jourklinik Gamla gatan 21, Örebro Texttelefon T Öppet: vardagar , lör-, sön- och helgdagar Övrig tid ring 1177 sykiatrins jourmottagning För akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger Universitetssjukhuset Örebro, entré R Texttelefon T Vardagar dagtid, kontakta vårdcentral eller allmänpsykiatrisk öppenvård. Telefonsvarare Vi ringer upp dig. Vårdcentral HÄLLEFORS VÅRDCENTRL Gillersvägen 20, Hällefors Webbplats: Öppet: mån tis, tors fre 8 17, ons 8 19 Rådgivning och tidsbeställning, vardagar Texttelefon T kuttelefon (endast akuta fall) Verksamhetschef Reception och administrativa ärenden arnavårdscentral ottagning efter överenskommelse, teltid mån fre arnmorskemottagning och preventivmedelsrådgivning ottagning enligt överenskommelse, teltid Dietist, teltid vardagar Sjukgymnastik, teltid vardagar , , Hemrehab Laboratoriet Tidsbest, teltid mån ons, fre , mån fre Ungdomsmottagningen i Örebro län Se Länsgemensam hälso- och sjukvård, rimärvård sid 34 sykiatri LLÄNSYKITRI LINDESERG or du i Hällefors kommun och behöver hjälp, se Lindesbergs kommun sid 20 EROENDECENTRU, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRI FÖR RN OCH UNG VUXN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRISK KUT- OCH HELDYGNSVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 SYKITRISK REHILITERING OCH RÄTTSSYKITRI, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 Habilitering och hjälpmedel RN- OCH UNGDOSHILITERINGEN NORR LÄNSDELEN or du i Hällefors kommun och behöver hjälp, se Nora kommun sid 28 CENTRU FÖR HJÄLEDEL, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 FILJERÅDGIVNINGEN or du i Hällefors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 22 eller Lindesbergs kommun sid 26 HÖRSELVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 ORTOEDTEKNIK, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 SYNCENTRLEN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 TOLKCENTRL FÖR DÖV, VUXENDÖV, HÖRSELSKDDE, DÖVLIND OCH TLSKDDE, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 VUXENHILITERINGEN NORR LÄNSDELEN or du i Hällefors kommun och behöver hjälp, se Nora kommun sid 28 20

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdskatalogen

Hälso- och sjukvårdskatalogen 2015 Hälso- och sjukvårdskatalogen Om du blir sjuk 112 Vid livshotande akuta sjukdomar eller skador Ring 112 och begär ambulans vid olycksfall eller allvarlig akut sjukdom som hjärtinfarkt, stora blödningar,

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Vården på webben. Projektinformation

Vården på webben. Projektinformation Vården på webben Projektinformation Skola Rektor Lärare Assistent Skoltaxi Skolvärdinna Förs. kassa Vårdbidrag LASS Bilstöd Bilanpassn. företag Hjälpcentral Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelsleverantör

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient.

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Katalogen 2010 Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept (FaR). Det kan både förebygga och behandla

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård Samtal Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Syftet med den här guiden är att öka dina möjligheter att medverka till en trygg och säker vård. Den

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen från vision till verklighet Visionen Inom några år kan alla i Sverige ringa samma nummer 1177 och nå sjukvårdsrådgivningen när som helst på dygnet, året runt. En orolig

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel Hälsa på lika villor? 2006 - Vård och läkemedel Hälso- och sjukvården har en bred kontaktyta med invånarna - många personer har kontakter med hälso- och sjukvården. Under en tre - månaders period har hälften

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se

Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se Ett år med nya 1177.se Emma Lennestål Inera AB / 1177.se Sida 1 Ett av Sveriges viktigaste nummer Sida 2 Målet och visionen: 1177 det självklara numret för råd om vård på samma sätt som 112 är numret för

Läs mer

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö Texten uppdaterades av Maria Nyström Agback hösten 2012 Advokatjouren Genom Advokatjouren kan du få råd av en advokat i några minuter, utan att det kostar något. Ring Advokatsamfundet

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Universitetssjukhuset Örebro Kirklin2_038 Bra att veta raktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Innehåll Apotek 10 Avgifter 4 Besök 7 Bibliotek 10 Buss 10 Frisör 10 Förfrågningar om hälsotillstånd

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Din guide till vården 2014

Din guide till vården 2014 Din guide till vården 2014 Spara! Innehåller kontaktuppgifter till vården. Kontaktuppgifter finns också på 1177.se/kronoberg 1 Ett gott liv i ett livskraftigt län Så lyder landstinget kronobergs vision.

Läs mer

Bra att veta för dig som är äldre

Bra att veta för dig som är äldre Bra att veta för dig som är äldre Innehåll Servicetorget... 3 Servicetjänster... 3 Servicetjänster med behovsprövning... 3 Hemsjukvård... 4 Omsorg... 4 Anhörigcentrum... 5 Rehabilitering, hjälpmedel och

Läs mer

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Att tänka på när du fyller i nedanstående uppgifter: Målgrupp du skriver i första hand för

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Patientinformation. Din rätt som patient...53. Vårdgaranti och valfrihet...54. Hälsoval du väljer din vårdcentral...55. Om patientjournaler...

Patientinformation. Din rätt som patient...53. Vårdgaranti och valfrihet...54. Hälsoval du väljer din vårdcentral...55. Om patientjournaler... Patientinformation Din rätt som patient...53 Vårdgaranti och valfrihet...54 Hälsoval du väljer din vårdcentral...55 Om patientjournaler...56 När du lämnar prov...57 Att resa till vården...58 Lev ett sundare

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Patientguide 2015 2013 1

Patientguide 2015 2013 1 Patientguide 2015 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden via växeln på telefon 0455-73

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Styrning av psykiatrisk jourmottagning

Styrning av psykiatrisk jourmottagning www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Styrning av psykiatrisk jourmottagning Örebro läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument En enkel väg till Vårdguiden https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument Så här gör du e-legitimation eller sms Så använder du tjänsten För att använda Mina vårdkontakter

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2015. riv ur och spara. ökar delaktighet. två huvuduppdrag många verksamheter

EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2015. riv ur och spara. ökar delaktighet. två huvuduppdrag många verksamheter EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2015 Vårdguide 2015 riv ur och spara journal via nätet ökar delaktighet region jönköpings län två huvuduppdrag många verksamheter Det här För ett bra liv i en

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer