Landstingskatalogen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingskatalogen 2014"

Transkript

1 Landstingskatalogen 2014 Din guide till hälso- och sjukvården TELEFONKTLOG TIENTINFORTION

2 Om du blir sjuk 112 Vid livshotande akuta sjukdomar eller skador Ring 112 och begär ambulans vid olycksfall eller allvarlig akut sjukdom som hjärtinfarkt, stora blödningar, akuta andningssvårigheter, benbrott, trafikskador med mera. Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring Du kan också besöka för att få råd om din hälsa och vård. Sjukvårdsrådgivning ring 1177 Dygnet runt Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177 Vårdguiden på nummer 1177 för att få råd av en erfaren sjuksköterska. Det går att ringa dygnet runt. Ring gärna på dagtid om det inte är brådskande är ett nummer för hela Sverige, men ringer du inom länet blir du automatiskt kopplad till Sjukvårdsrådgivningen i Örebro län. Texttelefon till Sjukvårdsrådgivningen är: T å 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa om olika sjukdomar och behandlingar eller hitta och jämföra vård. esök Vårdcentral Dagtid vardagar Om du blir sjuk eller har frågor på vardagar kan du kontakta din vårdcentral. Jourmottagning vårdcentral Kvällar och helger Kontakta vårdcentralernas jourmottagningar om du blir sjuk under kvällar eller helger. Jourmottagningar finns i Örebro, Karlskoga, Kumla och Lindesberg. Svåra skador eller allvarligt akut sjuk ring 112 Dygnet runt Vid olycksfall eller allvarlig akut sjukdom som hjärtinfarkt, akuta andningssvårigheter, stor blödning, trafikolyckor med mera ring 112 och tillkalla ambulans. Sjukhusens akutmottagningar Dygnet runt Sjukhusens akutmottagningar har öppet dygnet runt för svåra skador och allvarliga akuta sjukdomsfall. sykiatri Dagtid vardagar Du som behöver psykiatrisk vård på vardagar kontaktar någon av landstingets vårdcentraler eller psykiatriska verksamheter. sykiatrins jourmottagning Kvällar, nätter och helger Om du råkar ut för akut psykisk sjukdom eller kris finns psykiatrins jourmottagning på Universitetssjukhuset Örebro. kut tandvård Vardagar kl , helger kl Vid akuta tandproblem kontakta i första hand din vanliga tandläkare. Folktandvårdens jourklinik har öppet vardagar kl , helger kl Ring 1177 Vårdguiden på nummer 1177 för sjukvårdsrådgivning, när jourkliniken är stängd. Giftinformation Dygnet runt Giftinformationscentralen svarar på frågor om förgiftningar. Ring 112 om det är bråttom. nnars kan du ringa eller besöka 2

3 Landstingskatalogen 2014 Varsågod! Här är din Landstingskatalog för I Landstingskatalogen hittar du praktisk information om hälso- och sjukvården i länet. Här får du veta hur landstinget styrs och hur du själv kan vara med och påverka. Hälso- och sjukvården i Örebro län ska främja hälsa, förebygga sjukdom och ge god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Landstingskatalogen på cd Du som har svårt att läsa Landstingskatalogen kan beställa den inläst på cd. Ring eller e-posta orebroll.se. eställ fler kataloger Vill du ha fler kataloger kan du beställa på telefon eller e-posta orebroll.se. Landstingskatalogen kan också beställas på landstingets webbplats Spara gärna katalogen! Om landstinget Inom landstinget är det ständigt full aktivitet. arn föds och operationer utförs. atienter får behandling och stöd på vårdcentraler och på sjukhus. Länsbussar och tåg tar resenärer över hela länet till jobbet, skolan eller hem igen. Varje dag är landstinget en del av människors vardag. nsvar Landstingets huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vi skapar förutsättningar för tillväxt och bidrar till att skapa ett rikt kulturliv i länet. Resurser satsas också på forskning och utbildning och på att förebygga hälsoproblem. Styrning Örebro läns landsting är en demokratiskt styrd organisation och politikerna som väljs i allmänna val vart fjärde år representerar invånarna i Örebro län. Landstingsfullmäktige har 71 ledamöter fördelat över de politiska partierna. Det är politikerna som bestämmer landstingets budget, mål, inriktning och organisation. Till sin hjälp har politikerna ett antal förvaltningar med specialister och tjänstemän. 3

4 När du vill kontakta vården ICE kan rädda liv Lägg in dina anhöriga i din mobiltelefon under namnet ICE, In Case of Emergency. Då kan de snabbt kontaktas om du skulle hittas akut sjuk. ICE är känt av sjukvårdspersonal världen över. Lägg till en ny kontakt i telefonen. Skriv in ICE, därefter namn och relation till personen. Lägg in numret med +46 först och ta bort den första nollan i riktnumret (exempelvis +4619). Då fungerar numret även när du är utomlands. Sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden Du kan dygnet runt ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. Du som är döv, hörselskadad eller talskadad kan ringa till 1177 Vårdguiden via texttelefon T å finns också mycket fakta om olika sjukdomar och råd om din hälsa och vård. Vi ringer upp dig ånga av våra vårdcentraler och en del mottagningar på sjukhusen har en automatisk telefonsvarare. De mottagningar är markerade med den här symbolen:. Följ telefonsvararens instruktioner. Skulle något bli fel är det bara att ringa igen. Det är alltid det senaste samtalet som gäller. Om du inte har en knapptelefon kan du istället tala in ett meddelande. Texttelefon Texttelefonen finns för dig som är döv, hörselskadad, dövblind eller talskadad. Genom texttelefonen kan du nå de flesta av landstingets rådgivningar, receptioner och tidsbeställningar. I Landstingskatalogen markeras texttelefonnumret med ett T före numret. E-tjänsten ina vårdkontakter vården via internet ed e-tjänsten ina vårdkontakter kan du via internet nå vården när det passar dig. ed tjänsten kan du bland annat av- och omboka tid, lämna önskemål om förnyat recept och välja vårdcentral. Gå in på och läs mer om e-tjänsten ina vårdkontakter och logga in för att se vad just din mottagning erbjuder. 4

5 1177 Vårdguiden öppet dygnet runt 1177 Vårdguiden erbjuder råd om vård dygnet runt på webb och telefon. Via 1177 Vårdguiden kan du få sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och använda e-tjänster Vårdguiden ägs gemensamt av alla Sveriges landsting och regioner Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben är hela Sveriges samlingsplats för råd och information om hälsa och vård. å 1177.se kan du läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. llt innehåll på 1177 Vårdguiden kvalitetssäkras tillsammans med experter från hälsooch sjukvården i hela Sverige. Från 1177.se kan du också logga in på e-tjänsten ina vårdkontakter när du vill kontakta vården Vårdguiden på telefon Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt. För texttelefon, ring: T esök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt. Information, inspiration och tjänster för din hälsa och vård: Läs om sjukdomar och hälsa eller ställ en anonym fråga Hitta och jämför vård Logga in på våra e-tjänster för att kontakta vården Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning 5

6 Tolkning för hörsel- och talskadade Du som är teckenspråkig eller har en talskada har rätt till teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk eller talstöd vid ditt besök i vården. Tolken bokas av vårdpersonalen och är kostnadsfri för dig som patient. Vardagstolkning och talstöd Landstinget ansvarar för att ge tolkstöd i vardagslivet. Tolkcentralen i Örebro kan hjälpa dig i kontakter med olika myndigheter, vid arbetsplatsträffar och andra tillfällen när du behöver en tolk. ersonalen har tystnadsplikt och är opartisk i alla tolksituationer. Tolkcentralen försöker så långt som möjligt att möta dina behov. Vid akuta situationer kan du få tolk dygnet runt, årets alla dagar. er information finns på tolkcentralen. Teckenspråkstolkning via bildtelefoni.net ildtelefoni.net är en tjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer till tjänsten via din dator, bildtelefon eller 3G-telefon. Du som använder tal ringer oss via taltelefon. Telefonnummer och mer information hur du använder tjänsten hittar du på eställ vardagstolk För beställning av tolk, kontakta Tolkcentralen, Nikolaigatan 3, Örebro. Telefon , texttelefon T E-post Vid akut behov av tolk efter kontorstid, ring växeln, telefon , texttelefon T Tolkning för dig med annat modersmål än svenska Du som har ett annat modersmål än svenska och som behöver språkstöd för att förstå eller göra dig förstådd, kan få tolk vid ditt besök i vården. Tolken är kostnadsfri för dig som patient. Tolk bokas av vårdpersonal erätta att du vill ha tolk när du bokar tid så ordnar personalen att en tolk finns på plats vid ditt besök. 6

7 Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt. Ring: Texttelefon: T Webb-rådgivning å webbplatsen hittar du råd och information om bland annat egenvård, sjukdomar, skador och behandlingar. Vårdcentralernas jourmottagningar Är du mycket sjuk och det är kväll eller helg? Ring till din närmaste jourmottagning. Örebro, Lekeberg Vårdcentralernas jourmottagning i Örebro, Ring: 1177 Texttelefon: T skersund, Hallsberg och Kumla Kumla vårdcentral, Fylstamottagningen i Kumla, Ring: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Vårdcentralernas jourmottagning vid Lindesbergs lasarett. Ring: 1177 Texttelefon: T Karlskoga, Degerfors och Laxå Vårdcentralernas jourmottagning vid aggängens vårdcentral i Karlskoga. Ring: Svåra skador eller akut sjuk då ska du ringa 112 Vid en olycka eller allvarlig sjukdom till exempel stroke eller hjärtinfarkt. Om du har svårt att andas eller blöder väldigt mycket. Då ska du ringa 112 och be om en ambulans. Sjukhusens akutmottagningar Öppet dygnet runt för svåra skador och allvarlig sjukdom. Universitets-sjukhuset Örebro, Ring: växel. Texttelefon: T Karlskoga lasarett, växel. Texttelefon: T Lindesbergs lasarett, växel. Texttelefon: T sykiatrins jourmottagning sykiatrins jourmottagning vid Universitetssjukhuset Örebro. Öppet kvällar, nätter, helger, för hela länet. Ring: Texttelefon: T Vi ringer till dig ånga vårdcentraler och sjukhus har en automatisk telefonsvarare. Den ber dig att säga ditt telefonnummer eller knappa in det på din telefon. Sedan säger telefonrösten en tid då de kan ringa dig. Om den tiden är bra för dig ringer någon upp dig på den bestämda tiden. 7

8 1177 Vårdguiden å 1177 Vårdguiden kan du få råd om vård alla tider både på dagen och natten. Du kan både ringa telefonnumret 1177 och gå in på webbplatsen Här finns råd och information om vård för hela Sverige. lla landsting och regioner hjälps åt med webbplatsen. å webbplatsen kan du läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. Du kan ställa frågor och få svar. Telefon Om du behöver prata med någon om vård kan du ringa telefonnumret Då får du prata med en sjuksköterska. Du kan få svar på dina frågor, få råd och få hjälp om vart du ska vända dig för vård. Texttelefon: T ina vårdkontakter ina vårdkontakter är en tjänst på internet. Du hittar den på ed ina vårdkontakter kan du ta kontakt, förnya recept avboka tid och byta tid. Du kan också välja vilken vårdcentral du vill ska vara din vårdcentral. Dina ärenden tas om hand av samma personal som du möter på mottagningen. Du måste ha ett användarkonto. Om du har en e-legitimation kan du logga in direkt. nnars kan du beställa ett lösenord. Lösenordet skickas till dig på posten. Gå in på webbplatsen för att logga in eller skaffa lösenord. Sidan är inte på lättläst svenska. e någon om hjälp om du tycker det är svårt. Res gratis med buss till sjukvården Tar du bussen till sjukvården, så kan du använda kallelsen som biljett. Kvittot på besöket är biljett på vägen hem. Reser du på annat sätt kan du få ersättning för en del av resan. Fråga där du fått din vård. 8

9 Stöd till dig med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning ska få hjälpmedel, träning eller särskilt stöd så att du kan leva ett bra liv. Du får hjälp av din kommun och av landstinget. Habilitering Habiliteringen hjälper personer med funktionsnedsättning att leva ett så bra liv som möjligt. Hjälpmedel ehöver du hjälpmedel? Vänd dig till arbetsterapeuten i din kommun distriktssköterska eller sjukgymnast på din vårdcentral din sjukhusklinik som du har kontakt med. Läs mer på Har du frågor om hjälpmedel? Kontakta Centrum för hjälpmedel Ring: Texttelefon: T ehöver du synhjälpmedel? Kontakta Syncentralen. Ring: Texttelefon: T Du måste ha en remiss. Det kan du få på din vårdcentral. ehöver du hörselhjälpmedel? Kontakta udiologiska kliniken Ring: växel. Texttelefon: T ehöver du teckenspråkstolk? Kontakta Tolkcentralen för döva, vuxendöva, hörselskadade, dövblinda och talskadade. Ring: Texttelefon: T kuttolk, ring: växel. kuttolk texttelefon: T

10 Vårdgaranti och valfrihet Vårdgaranti Det finns en regel om vårdgaranti som alla landsting måste följa. Om du ringer till vårdcentralen ska du får kontakt med eller komma till en sjuksköterska eller distrikssköterska samma dag. Du ska få komma till läkare inom sju dagar om du behöver det. Du ska få komma till specialistläkare inom nittio dagar. Du ska få behandling inom nittio dagar efter beslut vilken behandling du behöver. Kan du inte få vård inom den tiden i vårt eget landsting, ska du få vård i ett annat landsting. Du kan själv välja om du vill vänta ändå eller få vård i ett annat landsting. Du får välja vårdgivare själv Du som bor i Örebro län får välja vårdgivare själv, både i länet och i hela landet. Om du väljer en privat läkare, så måste läkaren ha avtal med landstinget för den vård som du söker. Om en läkare i ett annat landsting tycker att du ska ha sjukhusvård, måste det godkännas av Örebro läns landsting. Du måste betala den patientavgift som gäller i det landsting där du får vård. Du får bara ersättning för sjukresa till den läkare som finns närmast dig i Örebro län och som kan ge dig samma vård. Du får inte välja vårdgivare själv om du måste ha högspecialiserad vård, till exempel hjärtoperation eller transplantationer eller vård som inte ges i Örebro län. Det finns särskilda regler för psykoterapi. Vill du veta mer kan du fråga där du får din vård. Landstingets Vårdsluss hjälper till när du väljer vård någon annanstans. Ring: E-post: Tystnadsplikt lla som arbetar i landstinget har tystnadsplikt. Det betyder att de som jobbar i landstinget inte får berätta sådant som de vet om en patient för någon. De får bara prata om patienter och deras hälsa med arbetskamrater som jobbar med samma patient. lla har tystnadsplikt. Läkare, sjuksköterskor, sekreterare, städare, praktikanter alla. Tystnadsplikten gäller hela livet, även om man slutar arbeta i landstinget. När du ligger på sjukhus måste vårdpersonalen få veta om du vill att de ska svara på hur du mår om någon ringer och frågar. Om din familj eller vänner ringer, får vårdpersonalen inte svara på frågor om du inte har talat om att du vill det. 10

11 När du är patient lla som bor i Sverige har rätt till en bra sjukvård. De som jobbar i sjukvården ska visa respekt för alla patienter och för patientens rätt att bestämma själv. De sjukaste patienterna ska få vård först. Läkaren och patienten ska bestämma vård och behandling tillsammans. Du ska få veta resultatet av en undersökning och hur bra en behandling har gått. Du ska få veta vad du kan göra för att hålla dig frisk. Din rehabilitering ska planeras tillsammans med dig. Läkaren måste förklara så att du förstår. Fråga tills du får ett svar som du förstår. Du har rätt till tolk om du behöver det. Det kostar ingenting. Läkaren kan föreslå dig olika behandlingar. Vill du inte ha viss vård, kan du tacka nej. Vill du inte bli inlagd på sjukhus, kan du tacka nej. Du får läsa din journal om du vill. en om du ska ha en egen kopia på papper, måste du betala för den. Om du inte är nöjd När du vill fråga eller klaga på något i vården, så ska du först prata med personalen där du har fått din vård. å Karlskoga lasarett finns ett patientombud som kan hjälpa dig. å Universitetssjukhuset Örebro finns atientforum som kan hjälpa dig. Om du inte tycker att det hjälper kan du kontakta atientnämnden. Du kan ringa, skicka e-post eller skriva brev. atientnämnden Örebro läns landsting ox Örebro. Telefon: Texttelefon: T E-post: Webbplats: Du kan också använda ina vårdkontakter. atientnämnden lyssnar på dig och hjälper dig att få svar på dina frågor. Du kan få hjälp om det har blivit missförstånd. Det du tycker och berättar kan hjälpa andra. Du kan ta upp frågor om både sjukvård och tandvård. Du får veta vilka andra ställen du kan ringa eller skriva till. atientnämnden hjälper också till att välja en stödperson till den som har tvingats till psykiatrisk vård. 11

12 Fel vård? Tycker du att du har fått fel vård eller fel behandling och vill anmäla någon för det? Vill du att experter som kan mycket om vård tar reda på vad som har hänt och om någon har gjort fel? Du kan göra en anmälan till IVO, vdelning öst ox 6202, Stockholm Telefon: växel E-post: Webbplats: Du får inte vänta för länge. Helst ska det inte gått mer än två år. Har du blivit skadad i vården? Har du blivit skadad av en behandling i sjukvården eller tandvården? Om du anmäler det till patientförsäkringen kan du få pengar som ersättning. Har du blivit skadad av en medicin? Är du skadad av ett läkemedel som du köpt i Sverige? Det finns en försäkring. Om du anmäler det kan du få pengar som ersättning. nmäl skadan till Svenska Läkemedelsförsäkringen ox Stockholm Telefon: E-post: Webbplats: Det får inte ha gått mer än tre år sedan du fick veta att skadan kom av läkemedlet. Ring eller skriv till atientförsäkringen LÖF ox Stockholm Telefon: E-post: Webbplats: Det får inte ha gått mer än tre år sedan du märkte av skadan. 12

13 Innehåll Telefonkatalog TELEFON- KTLOG sidan 15 skersund...17 Degerfors...18 Hallsberg...19 Hällefors...20 Karlskoga...21 Kumla...22 Laxå...23 Lekeberg...24 Lindesberg...25 Ljusnarsberg...27 Nora...28 Örebro...29 Länsgemensam hälso- och sjukvård...34 Universitetssjukhuset Örebro...37 Karlskoga lasarett...40 Lindesbergs lasarett...41 Forskning...42 Ledning hälso- och sjukvård...43 Ledning Folktandvården...44 Ledning service och stöd...44 Länstrafiken...45 Landstingsledning...45 Folkhögskolor...46 olag...46 atientföreningar...46 Kartor Universitetssjukhuset Örebro...48 Karlskoga lasarett...50 Lindesbergs lasarett...51 Vårdcentralernas jourmottagningar...52 atientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 tt resa till vården...60 Lev ett sundare liv...62 För dig som är ung...63 För dig som är kvinna...64 För dig som är man...64 För dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson...65 Sex och samlevnad...65 tt vänta barn...66 För dig som är förälder...66 För dig med funktionsnedsättning...67 För dig som är äldre...68 Vård i livets slutskede...70 När någon dör...70 Sjukhuskyrkan...70 När det krisar i livet...71 Tandvård...72 Folktandvården...74 ra att veta om läkemedel...75 atientavgifter...76 Om du har synpunkter på vården...78 Så styrs ditt landsting du är med och påverkar...79 Landstingets politiska organisation...81 Landstingets 71 ledamöter...82 TIENT- INFORTION sidan 53 13

14 ina vårdkontakter kontakta vården via webben Via e-tjänsten ina vårdkontakter kan du nå vården när det passar dig. Du kan: kontakta oss av- och omboka tid lämna önskemål om förnyat recept välja vårdcentral se dina recept och läkemedel (om du loggat in med e-legitimation). ina vårdkontakter finns på de flesta mottagningar i Örebro läns landsting. Gå in på och klicka på e-tjänster så får du tillgång till ina vårdkontakter. Du kan använda ditt vanliga ankid/elegitimation eller skaffa ett personligt användarkonto. Ärenden som skickas via ina vårdkontakter hanteras av samma personal som du möter på mottagningen. ersonuppgifter och information om dig är skyddad från obehöriga. E-tjänsten ina vårdkontakter enkelt, säkert och alltid öppet! 14

15 skersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Länsgemensam hälso- och sjukvård Universitetssjukhuset Örebro Karlskoga lasarett Telefonkatalog Lindesbergs lasarett Forskning Ledning hälso- och sjukvård Ledning Folktandvården Ledning service och stöd Länstrafiken Landstingsledning Folkhögskolor olag atientföreningar Kartor Universitetssjukhuset Örebro...48 Karlskoga lasarett...50 Lindesbergs lasarett...51 Vårdcentralernas jourmottagningar

16 Telefonnummer till vården Under varje kommun hittar du telefonnummer till vårdcentraler, psykiatri, habilitering och hjälpmedel, folktandvård och privata vårdgivare. Hällefors kommun sid 20 Ljusnarsbergs kommun sid 27 Nora kommun sid 28 Lindesbergs kommun sid 25 Karlskoga kommun sid 21 Örebro kommun sid 29 Degerfors kommun sid 18 Kumla kommun sid 22 Lekebergs kommun sid 24 Hallsbergs kommun sid 19 Laxå kommun sid 23 skersunds kommun sid 17 16

17 skersund Vårdguiden å 1177.se kan du med e-tjänsten ina vårdkontakter kontakta vården när det passar dig. Öppet dygnet runt. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Vårdcentralernas jourmottagning Kumla Kumla vårdcentral, Fylstamottagningen, Sörbyvägen 8, Kumla Tidbokning efter kontakt och bedömning Öppet: vardagar 18 21, lör-, sön- och helgdagar Folktandvårdens jourklinik Gamla gatan 21, Örebro Texttelefon T Öppet: vardagar , lör-, sön- och helgdagar Övrig tid ring 1177 SYKITRI FÖR RN OCH UNG VUXN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRISK KUT- OCH HELDYGNSVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 SYKITRISK REHILITERING OCH RÄTTSSYKITRI, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 Habilitering och hjälpmedel RN- OCH UNGDOSHILITERINGEN SÖDR LÄNSDELEN or du i skersunds kommun och behöver hjälp, se Hallsbergs kommun sid 19 CENTRU FÖR HJÄLEDEL, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 FILJERÅDGIVNINGEN or du i skersunds kommun och behöver hjälp, se Hallsbergs kommun sid 19 TELEFONKTLOG sykiatrins jourmottagning För akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger Universitetssjukhuset Örebro, entré R Texttelefon T Vardagar dagtid, kontakta vårdcentral eller allmänpsykiatrisk öppenvård. Telefonsvarare Vi ringer upp dig. Vårdcentral SKERSUNDS VÅRDCENTRL Torebergsvägen 15, skersund Webbplats: Öppet: mån , tis fre Rådgivning och tidsbeställning, mån fre Texttelefon T kuttelefon (endast akuta fall) Verksamhetschef Reception och administrativa ärenden Diabetesmottagning , stmamottagning Hjärtsviktsmottagning Inkontinensmottagning/stödstrumpor arnavårdscentral Teltid vardagar , , arnmorskemottagning och preventivmedelsrådgivning Teltid vardagar , Drop-in-mottagning för ungdomar under 20 år, mån Dietist Cytologmottagning rovtagning Kurator Sjukgymnastik, teltid vardagar , , , , Hemrehabilitering Neurosjukgymnast Ungdomsmottagningen i Örebro län Se Länsgemensam hälso- och sjukvård, rimärvård sid 34 sykiatri LLÄNSYKITRI HLLSERG or du i skersunds kommun och behöver hjälp, se Hallsbergs kommun sid 19 EROENDECENTRU, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 HÖRSELVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 ORTOEDTEKNIK, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 SYNCENTRLEN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 TOLKCENTRL FÖR DÖV, VUXENDÖV, HÖRSELSKDDE, DÖVLIND OCH TLSKDDE, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 VUXENHILITERINGEN SÖDR LÄNSDELEN or du i skersunds kommun och behöver hjälp, se Hallsbergs kommun sid 20 Folktandvård FOLKTNDVÅRDEN SKERSUND Torebergsvägen 15, skersund Webbplats: Texttelefon T rivata vårdgivare med ersättning från landstinget LÄKRE agnussons Läkarpraktik, Jan agnusson, llmänmedicin, Stora ergsgatan 3, skersund SJUKGYNSTER Vätter Rehab, er-nders Ryberg, Torebergsvägen 13, skersund E-post: ÖVRIG VÅRDGIVRE Rygghälsan i skersund H, nders Nordlander, Leg naprapat, Helena Nordlander, Leg naprapat, Stora ergsgatan 8, skersund , TNDLÄKRE Gladys hlund, Torgparken 3, skersund odil aecklund, Stora ergsgatan 17, skersund Erik aecklund, Stora ergsgatan 17, skersund Eva Fernberg, Torgparken 3, skersund Ulf Hjerpe, Trädgårdsgatan 9, skersund Zoran Simic, Torgparken 3, skersund

18 Degerfors Vårdguiden å 1177.se kan du med e-tjänsten ina vårdkontakter kontakta vården när det passar dig. Öppet dygnet runt. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Vårdcentralernas jourmottagning Karlskoga aggängens vårdcentral, aggängsvägen 59, Karlskoga Tidbokning efter kontakt och bedömning Öppet: vardagar 17 21, lör-, sön- och helgdagar Teltid vardagar , lör-, sön- och helgdagar Folktandvårdens jourklinik Gamla gatan 21, Örebro Texttelefon T Öppet: vardagar , lör-, sön- och helgdagar Övrig tid ring 1177 sykiatrins jourmottagning För akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger Universitetssjukhuset Örebro, entré R Texttelefon T Vardagar dagtid, kontakta vårdcentral eller allmänpsykiatrisk öppenvård. Telefonsvarare Vi ringer upp dig. Vårdcentral ILGÅRDENS VÅRDCENTRL ilgatan 2, Degerfors Webbplats: Öppet: mån , tis, tors, fre 8 17, ons 8 18 Rådgivning och tidsbeställning, vardagar Texttelefon T kuttelefon (endast akuta fall) Verksamhetschef Reception och administrativa ärenden Diabetessköterska, teltid efter överenskommelse arnavårdscentral, tidsbest och rådgivning, mån, ons, fre , tors , arnmorskemottagning och preventivmedelsrådgivning Tidsbest vardagar Dietist, teltid mån , tors Laboratoriet Öppet för provtagning mån , tis 8 10, ons 8 10, 14 16, tors fre 8 10 eroendemottagning ottagning tors , teltid tors , Kurator, meddelande kan lämnas på telsvarare Sjukgymnastik, tidsbest Neurologsjukgymnast för västra länsdelen SYKITRI FÖR RN OCH UNG VUXN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRISK KUT- OCH HELDYGNSVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 SYKITRISK REHILITERING OCH RÄTTSSYKITRI, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 Habilitering och hjälmedel RN- OCH UNGDOSHILITERINGEN VÄSTR LÄNSDELEN or du i Degerfors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 22 CENTRU FÖR HJÄLEDEL, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 FILJERÅDGIVNINGEN or du i Degerfors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 22 HÖRSELVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 ORTOEDTEKNIK, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 SYNCENTRLEN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 TOLKCENTRL FÖR DÖV, VUXENDÖV, HÖRSELSKDDE, DÖVLIND OCH TLSKDDE, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 VUXENHILITERINGEN VÄSTR LÄNSDELEN or du i Degerfors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 22 Folktandvård FOLKTNDVÅRDEN DEGERFORS ilgatan 2, Degerfors Webbplats: Texttelefon T rivata vårdgivare med ersättning från landstinget LÄKRE Tommy Staaf Läkarpraktik, Tommy Staaf, llmänmedicin, Herrgårdsgatan 3, Degerfors TNDLÄKRE Hossein Darabi, edborgargatan 17, Degerfors Hans olander, edborgargatan 17, Degerfors Ungdomsmottagningen i Örebro län Se Länsgemensam hälso- och sjukvård, rimärvård sid 34 sykiatri LLÄNSYKITRI KRLSKOG or du i Degerfors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 21 EROENDECENTRU, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 18

19 Hallsberg Vårdguiden å 1177.se kan du med e-tjänsten ina vårdkontakter kontakta vården när det passar dig. Öppet dygnet runt. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Distriktssköterskemottagning/arnavårdscentral ålsboda, teltid tis och tors Drop in , barnvägning Sköllersta, teltid fre ottagning tis 13 14, fre 9 10, barnvägning tis , fre Laboratoriet Sjukgymnastik, teltid tis tors TELEFONKTLOG Vårdcentralernas jourmottagning Kumla Kumla vårdcentral, Fylstamottagningen, Sörbyvägen 8, Kumla Tidbokning efter kontakt och bedömning Öppet: vardagar 18 21, lör-, sön- och helgdagar Folktandvårdens jourklinik Gamla gatan 21, Örebro Texttelefon T Öppet: vardagar , lör-, sön- och helgdagar Övrig tid ring 1177 sykiatrins jourmottagning För akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger Universitetssjukhuset Örebro, entré R Texttelefon T Vardagar dagtid, kontakta vårdcentral eller allmänpsykiatrisk öppenvård. Telefonsvarare Vi ringer upp dig. Vårdcentraler HLLSERGS VÅRDCENTRL Långängsvägen 11, Hallsberg Webbplats: Öppet: mån, ons fre 8 17, tis 8 19 Rådgivning och tidsbeställning, vardagar 7 17 Vårdteam Vårdteam Vårdteam Texttelefon T kuttelefon (endast akuta fall) Verksamhetschef Reception dministrativa ärenden Diabetesmottagning, teltid mån 11 12, ons, tors arnavårdscentral Tidsbest och rådgivning, mån tors , arnmorskemottagning och preventivmedelsrådgivning Tidsbest vardagar , Dietist Laboratoriet, provtagning med remiss, mån fre , mån tors K-provtagning, mån tors Kurator Sjukgymnastik Teltid vardagar , , , , Neurosjukgymnast Hemrehabsjukgymnast ÅLSOD VÅRDCENTRL (entreprenad) Norra romenaden 5, ålsboda E-post: Webbplats: Öppet: vardagar 8 17 Rådgivning och tidsbeställning, vardagar Texttelefon T Verksamhetschef Ungdomsmottagningen i Örebro län Se Länsgemensam hälso- och sjukvård, rimärvård sid 34 sykiatri LLÄNSYKITRI HLLSERG ostadress: Hallsberg E-post: Webbplats: ottagning, Hallsbergs vårdcentral Enhetschef Telefonrådgivning vardagar 8 12, övrig tid telsvarare Reception, öppettider vardagar 8 12, Verksamhetschef Chefsöverläkare EROENDECENTRU, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRI FÖR RN OCH UNG VUXN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRISK KUT- OCH HELDYGNSVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 SYKITRISK REHILITERING OCH RÄTTSSYKITRI, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 Habilitering och hjälpmedel RN- OCH UNGDOSHILITERINGEN SÖDR LÄNSDELEN esöksadress: Hasselvägen 1, Hallsberg ostadress: Halltorpsvägen 5 7, Örebro Webbplats: Reception Reception Örebro Texttelefon T Enhetschef Verksamhetschef CENTRU FÖR HJÄLEDEL, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 FILJERÅDGIVNINGEN esöksadress: Hasselvägen 1, Hallsberg ostadress: ox 1613, Örebro E-post: Webbplats: Tidsbest mån 15 17, tis fre , vx Texttelefon T Intraprenadchef HÖRSELVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 ORTOEDTEKNIK, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 SYNCENTRLEN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 TOLKCENTRL FÖR DÖV, VUXENDÖV, HÖRSELSKDDE, DÖVLIND OCH TLSKDDE, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 19

20 VUXENHILITERINGEN SÖDR LÄNSDELEN esöksadress: Hasselvägen 1, Hallsberg ostadress: ox 1241, Örebro E-post: Webbplats: Reception Reception Örebro Texttelefon T Verksamhetschef Folktandvård FOLKTNDVÅRDEN HLLSERG, Långängsvägen, Hallsberg Webbplats: Texttelefon T FOLKTNDVÅRDEN ÅLSOD, mobil tandvårdsklinik, Kyrkogatan 5, ålsboda Webbplats: Texttelefon T rivata vårdgivare med ersättning från landstinget SJUKGYNSTER irgitta Rehnström, Leg sjukgymnast, Vingavägen 6, Hallsberg ÖVRIG VÅRDGIVRE er engtson, Leg naprapat, Esplanaden 35, Hallsberg TNDLÄKRE Samir edros, Ö Storgatan 4, Hallsberg Stefan Strineholm, Ö Storgatan 16, Hallsberg Hällefors Vårdguiden å 1177.se kan du med e-tjänsten ina vårdkontakter kontakta vården när det passar dig. Öppet dygnet runt. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Vårdcentralernas jourmottagning Lindesberg Lindesbergs lasarett, Stentäppsgatan, Lindesberg, telefon 1177 Texttelefon T Tidsbokning efter kontakt och bedömning Öppet: vardagar , lör-, sön- och helg Folktandvårdens jourklinik Gamla gatan 21, Örebro Texttelefon T Öppet: vardagar , lör-, sön- och helgdagar Övrig tid ring 1177 sykiatrins jourmottagning För akut psykiatrisk vård kvällar, nätter och helger Universitetssjukhuset Örebro, entré R Texttelefon T Vardagar dagtid, kontakta vårdcentral eller allmänpsykiatrisk öppenvård. Telefonsvarare Vi ringer upp dig. Vårdcentral HÄLLEFORS VÅRDCENTRL Gillersvägen 20, Hällefors Webbplats: Öppet: mån tis, tors fre 8 17, ons 8 19 Rådgivning och tidsbeställning, vardagar Texttelefon T kuttelefon (endast akuta fall) Verksamhetschef Reception och administrativa ärenden arnavårdscentral ottagning efter överenskommelse, teltid mån fre arnmorskemottagning och preventivmedelsrådgivning ottagning enligt överenskommelse, teltid Dietist, teltid vardagar Sjukgymnastik, teltid vardagar , , Hemrehab Laboratoriet Tidsbest, teltid mån ons, fre , mån fre Ungdomsmottagningen i Örebro län Se Länsgemensam hälso- och sjukvård, rimärvård sid 34 sykiatri LLÄNSYKITRI LINDESERG or du i Hällefors kommun och behöver hjälp, se Lindesbergs kommun sid 20 EROENDECENTRU, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRI FÖR RN OCH UNG VUXN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 34 SYKITRISK KUT- OCH HELDYGNSVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 SYKITRISK REHILITERING OCH RÄTTSSYKITRI, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, sykiatri sid 35 Habilitering och hjälpmedel RN- OCH UNGDOSHILITERINGEN NORR LÄNSDELEN or du i Hällefors kommun och behöver hjälp, se Nora kommun sid 28 CENTRU FÖR HJÄLEDEL, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 FILJERÅDGIVNINGEN or du i Hällefors kommun och behöver hjälp, se Karlskoga kommun sid 22 eller Lindesbergs kommun sid 26 HÖRSELVÅRD, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 35 ORTOEDTEKNIK, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 SYNCENTRLEN, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 TOLKCENTRL FÖR DÖV, VUXENDÖV, HÖRSELSKDDE, DÖVLIND OCH TLSKDDE, se Länsgemensam hälso- och sjukvård, Habilitering och hjälpmedel sid 36 VUXENHILITERINGEN NORR LÄNSDELEN or du i Hällefors kommun och behöver hjälp, se Nora kommun sid 28 20

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård

Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård Råd om vård på webben Innehåller blankett om val av hälsocentral Resa inget hinder för snabb operation www.lg.se 1 2 Innehåll

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen

Din hälsa. Livsstilsförändring. Sömnskolan. Dricka lagom. Ta gärna med tidningen hem! gav lägre vikt. förbättrade sömnen Din hälsa ett livsstilsmagasin från din vårdcentral Livsstilsförändring gav lägre vikt Sömnskolan förbättrade sömnen Dricka lagom Ta gärna med tidningen hem! din hälsa primärvården, örebro läns landsting

Läs mer

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun

Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landsting och kommun. I den här broschyren får du veta vart du kan vända dig i olika frågor. Broschyren vänder

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Universitetssjukhuset Örebro Kirklin2_038 Bra att veta raktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Innehåll Apotek 10 Avgifter 4 Besök 7 Bibliotek 10 Buss 10 Frisör 10 Förfrågningar om hälsotillstånd

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer