Välkommen till Örebro läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Örebro läns landsting"

Transkript

1 Välkommen till Örebro läns landsting 1

2 Här finns vi Norge Finland Danmark Sverige Örebro län ligger mitt i Sverige. Från Örebro är det är ca 20 mil till Stockholm och ca 30 mil till Göteborg. Fakta om Örebro län: Yta: kvadratkilometer Folkmängd: invånare Antal kommuner: 12 Största kommun: Örebro, ca invånare Minsta kommun: Ljusnarsberg, ca invånare Största sjöar: Vättern och Hjälmaren Högsta berg: Kindlahöjden, 425 meter över havet Antal naturreservat: ca 50 Nationalparker: Tiveden, Garphyttan Kulturminnen: Riseberga kloster, Örebro slott, ett flertal hyttor Flygplats: Örebro flygplats Landskap: Närke, delar av Värmland, Västmanland och Västergötland Örebro län är uppdelat i tolv kommuner. Örebro läns landsting finns och arbetar i alla de tolv kommunerna. 2

3 Vision för Örebro läns landsting Örebro läns landsting står för hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Landstinget arbetar för länsinvånarna Örebro läns landsting arbetar för att utveckla länet och bidra till livskvalitet för alla invånare i Örebro län. Detta görs inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, forskning, regional utveckling, kultur och utbildning. Landstingets främsta ansvar är att organisera och erbjuda hälsooch sjukvård. Utan en bra hälso- och sjukvård fungerar inte samhället. Samtidigt är ett livskraftigt näringsliv en förutsättning för att kunna erbjuda god vård och annan samhällsservice. Därför engagerar sig landstinget i flera frågor som är viktiga för länet. Det gäller exempelvis tillväxtfrågor, kommunikationer, näringspolitik, europafrågor, miljöfrågor, turism och kultur. 3

4 Landstingets främsta uppgift är hälso- och sjukvård Alla har rätt till trygg vård Alla länsinvånare har rätt att få vård efter vars och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Det innebär att vi inom landstinget ska erbjuda god vård och annan service oavsett var människor bor eller befinner sig i länet. Ökad tillgänglighet Landstinget arbetar intensivt med att öka vårdens tillgänglighet för att möta patienternas berättigade krav på kortare väntetider. Rent praktiskt handlar det om särskilda satsningar inom olika vårdverksamheter, rekrytering av läkare och annan vårdpersonal samt samarbete med andra vårdgivare. Vårdgaranti Akuta sjukdomar behandlas alltid direkt. För planerade operationer eller behandlingar finns en vårdgaranti, som gäller i hela landet. Vårdgarantin anger inom vilket antal dagar patienten ska erbjudas den planerade vården. Ingen ska behöva vänta längre än tre månader på beslutad operation eller behandling. Om landstinget inte klarar detta, erbjuds patienten plats hos annan vårdgivare. Valfrihet Den som bor i Örebro län har rätt att fritt välja vårdgivare i Örebro län och i hela landet. Valmöjligheterna gäller inte högspecialiserad vård, t.ex. hjärtoperationer och transplantationer. Medicinska framsteg Medicinska framsteg förbättrar behandlingsresultat, ökar livskvalitet och gör att allt äldre patienter kan behandlas. Genom utvecklad teknik är många ingrepp idag mer skonsamma än tidigare och medför att patienten inte behöver ligga kvar lika länge på sjukhus. Mer effektiva mediciner gör att människor kan behandlas hemma i stället för att vårdas på vårdavdelningar. Högkostnadsskydd och gratis vård för barn och ungdomar I Örebro läns landsting får alla barn och ungdomar upp till 20 år fri hälso- och sjukvård. Övriga betalar en patientavgift. För att ingen ska drabbas av för höga sjukvårdskostnader finns tre olika högkostnadsskydd: för vårdbesök, för sjukresor och för läkemedel. Samarbete Att stärka det friska, bota sjukdomar eller att höja människors livskvalitet handlar ofta om en kedja av händelser, där fler än landstinget har ansvar. För att länsinvånarna inte ska märka av gränserna, samarbetar vi på landstinget med kommuner, försäkringskassan och andra så att helheten ska fungera så effektivt som möjligt. Vem gör vad i det svenska samhället? Riksdag och regering styr på nationell nivå Sveriges Riksdag är svenska folkets främsta företrädare och har 349 ledamöter som väljs i riksdagsval vart fjärde år. De partier som får majoritet i riksdagen utser regering. Riksdagen fattar beslut om de grundläggande principerna för vår hälso- och sjukvård. Ett övergripande mål i Hälso- och sjukvårdslagen är att åstadkomma god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Landsting och länsstyrelse finns på regional nivå I Sverige finns 21 landsting. Landstingen styrs av direktvalda politiker som väljs i landstingsval vart fjärde år. Landstingen ansvarar för planering av all vård i länen, driver sjukvård och finansierar vård i privat regi. Länsstyrelsen är statens förlängda arm på regional nivå. Länsstyrelsens styrelse består av landshövdingen och representanter som utses av landstinget. Kommunerna arbetar på lokal nivå Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna styrs av direktvalda politiker som väljs i kommunalval vart fjärde år. Kommunerna ansvarar för invånarnas behov av daghem, skolor, omsorg och service till äldre och funktionshindrade, bostäder, vatten och avlopp, gatuunderhåll, avfallshantering med mera. 4

5 Landstingets främsta uppgift är att erbjuda länets invånare hälso- och sjukvård. Varje dag söker ca personer läkare någonstans i Örebro län. Varje dygn vårdas ca patienter på något sjukhus i länet. I landstinget arbetar ca medarbetare för att människor ska må bra och känna sig trygga. 5

6 Nivå ett: Primärvårdens vårdcentraler Vårdcentralerna är basen i svensk hälso- och sjukvård. Vårdcentralerna tillhör primärvården, och här tar man hand om och behandlar 90 procent av alla sjukdomar och skador. Om det behövs, remitterar distriktsläkaren patienter vidare till specialistläkare. Varje dag görs ca läkarbesök i Örebro län. Hälften av patienterna går till vårdcentralen och träffar en distriktsläkare som är specialist i allmänmedicin och van att hantera de flesta åkommor. På vårdcentralerna finns distriktsläkare, distriktsköterskor, barnhälsovård, barnmorskemottagning och sjukgymnaster. Möjlighet finns också att träffa kurator och psykolog. På vårdcentralen finns särskilda ungdomsmottagningar, dit ungdomar kan vända sig för att få råd och hjälp. I Örebro län finns 29 vårdcentraler, varav fyra drivs på entreprenad. Det finns minst en vårdcentral i varje kommun. Om någon blir sjuk på kvällen eller under helgen har vårdcentralerna både jourmottagning och telefonrådgivning. Sjukvårdsrådgivning dygnet runt Sjukvårdsrådgivningen är ett komplement till vårdcentralen och servar hela länet. Hit kan du ringa dygnet runt alla dagar i veckan. Erfarna distriktssköterskor tar emot samtalen och ger medicinsk information och råd om egenvård. De bedömer också om du ska kontakta läkare. 6

7 Nivå två: Länssjukvården på våra sjukhus Sjukhusen svarar för den specialistvård som behövs vid till exempel en operation eller en behandling. Att ge stöd och hjälp till psykiskt sjuka ingår också i länssjukvården. I Örebro län finns tre sjukhus. Det största är Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) med 37 kliniker, 590 vårdplatser och anställda. Karlskoga lasarett i västra länsdelen har sex kliniker, 150 vårdplatser och 900 anställda. Lindesbergs lasarett i norra länsdelen har fem kliniker, 100 vårdplatser och 700 anställda. Alla sjukhusen har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. Lasaretten i Karlskoga och Lindesberg ger framförallt länssjukvård till invånarna i sina närområden, men båda samverkar på olika sätt med USÖ. Karlskoga lasarett samverkar med sjukvården i Värmland och tar emot patienter därifrån. När det är bråttom Ambulanssjukvården är en viktig del i vårdkedjan. Kunnig ambulanspersonal kan sätta in behandling redan på plats och därmed rädda liv. Sedan lång tid tillbaka satsar Örebro läns landsting på välutbildad ambulanspersonal. På taket till USÖ:s operationshus finns en helikopterplatta för akuta transporter. 7

8 Nivå tre: Högspecialiserad vård på USÖ Patienter med komplicerade eller sällsynta sjukdomar eller skador behöver så kallad högspecialiserad vård. På högspecialiserade sjukhus bedrivs också forskning och läkarutbildning. Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är vårt läns högspecialiserade vårdgivare och dessutom ett av landets åtta universitetssjukhus. USÖ är särskilt framgångsrikt inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. De flesta av USÖ:s kliniker arbetar med högspecialiserad vård, men sjukhuset erbjuder också länssjukvård till länets invånare. Den högspecialiserade vården ges förutom till patienter från Örebro län också till patienter från stora delar av Mellansverige och övriga landet. USÖ utbildar läkare i samarbete med den medicinska fakulteten i Linköping. Varje år gör ett sextiotal läkarstuderande en del av sin utbildning på USÖ. Landstinget samverkar också med Örebro universitet inom det medicinska vetenskapsområdet och arbetar tillsammans med universitetet på att etablera en komplett läkarutbildning i Örebro. Forskning i Örebro läns landsting Örebro läns landsting bedriver tillsammans med Örebro universitet en målmedveten uppbyggnad av det medicinska vetenskapsområdet. Tillsammans satsar man på en vetenskaplig kompetens där huvudinriktningen är klinisk patientnära forskning. Flera forskargrupper arbetar kring olika former av ohälsa som sträcker sig från utbrändhet och stress till modern genetik och folksjukdomar som diabetes och cancer. Kliniskt forskningscentrum på USÖ är en mötesplats för utbildning, forskning och utvärdering av vård. Örebro läns landsting lägger ca 100 miljoner kronor årligen på forskning, varav en del finansieras via olika fondmedel. 8

9 Mer som ingår i hälso- och sjukvården Livsstil och hälsofrämjande arbete Livsstil, dvs. våra vanor när det gäller mat, motion, stress, sömn, tobak och alkohol har en stor betydelse för hur vi människor mår. Med rätt stöd kan vi göra klokare val och få vara friska en större del av livet. Därför satsar landstinget på mödrahälsovård, barnhälsovård, rökslutargrupper, viktminsknings- och motionsgrupper. Landstinget ger också ekonomiskt stöd till idrotts- och motionsverksamheter som bidrar till ett friskare län. Hälsofrämjande arbete handlar om att ge människor förutsättningar att göra goda val. Landstinget arbetar också för att utjämna skillnader i hälsa mellan kön, samhällsklasser och etnisk bakgrund. Allra mest satsas på barn, ungdomar, äldre samt människor med psykiatriska behov. Med regelbundna hälsokontroller vill landstinget ge människor chansen att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium. Mammografi och gynekologiska cellprov bidrar till att många fall av cancer upptäcks tidigt och kan botas. Äldrevården, viktigt med samarbete mellan landsting och kommun En allt äldre befolkning behöver mer vård och utökad omsorg. Länets kommuner och landstinget delar ansvaret för att ge äldre människor god hälso- och sjukvård. Kommunernas sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt landstingets läkare och sjukgymnaster på vårdcentralerna svarar för olika insatser. Landstinget ger vård på vårdcentraler och sjukhus. Vid vart och ett av länets tre sjukhus finns geriatrisk verksamhet för vård och rehabilitering. Hemsjukvården gör det möjligt för den som är långvarigt sjuk att vårdas i det egna hemmet. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal från kommunen samt läkare och sjukgymnast från landstinget. Vård i livets slutskede sker i samverkan med vårdcentralens läkare, kommunens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. 9

10 Psykiatri Psykiatrin är en del av landstingets specialistsjukvård. Uppdraget är att utreda och behandla personer med psykisk ohälsa. Primärvården svarar för det första omhändertagandet av patienter med psykiska problem. Landstingets psykiatri tar över ansvaret om problemen blir alltför svåra. Den mesta psykiatrin bedrivs som öppenvård, men landstingets psykiatriverksamhet har också ca 150 slutenvårdsplatser. Inom Örebro läns landsting finns förutom allmänpsykiatri också enheter för barn- och ungdomspsykiatri, beroendeproblem, rättspsykiatri och psykosvård. Det finns också team som arbetar med speciella problemområden, t.ex. kris- och traumamottagning samt team för döva och hörselskadade. Insatser för funktionshindrade Den som har en hjärnskada, är utvecklingsstörd eller av något annat skäl har svårt att klara vardagen själv, ska ändå kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Insatser till människor med funktionshinder ges av både kommun och landsting. Kommunen ger råd och stöd för en fungerande vardag, och landstinget ger vård och behandling. Landstingets förvaltning för psykiatri och habilitering ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Landstinget ansvarar för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Landstingets habiliteringsverksamhet har som viktigaste uppgift att underlätta tillvaron för personer med funktionshinder. Det sker i form av medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala insatser. Stöd ges också till de funktionshindrades familjer. Hjälpmedel för funktionshindrade Landstinget tillhandahåller hjälpmedel för personer med rörelsehinder, begåvningshandikapp och olika kommunikationshandikapp. Centrum för hjälpmedel, syncentralen och den ortopediska mottagningen erbjuder hjälpmedel för funktionsnedsättningar av olika slag. Landstinget driver också en tolkcentral för döva, vuxendöva och dövblinda. 10

11 Tandvård för alla i länet Landstinget har ansvar för befolkningens tandhälsa och för att erbjuda god behovsanpassad tandvård. Länets invånare kan själva välja landstingets folktandvård eller privata tandläkare. Ca 95 procent av barn och ungdomar upp till 19 år och ca 40 procent av den vuxna befolkningen väljer att få sin tandvård i landstingets egen tandvårdsorganisation, Folktandvården. Folktandvården är samlingsnamnet för landstingets tandvårdskliniker. Den största delen av verksamheten är allmäntandvård, dvs. vanlig tandvård för barn, ungdomar och vuxna. I Örebro län finns 23 kliniker. Specialisttandvård Folktandvården bedriver också specialisttandvård, sjukhustandvård. Inom dessa verksamheter utförs mer komplicerade behandlingar. På Folktandvårdens centrum för specialisttandvård finns samtliga tandvårdens specialiteter representerade. Hit remitteras patienter med t.ex. svåra tandlossningssjukdomar, för tandersättning med implantat, tandreglering eller barn som behöver specialiserad tandvård. Här finns också en av landets största utbildningskliniker inom tandvård. I samma lokaler har Folktandvården även ett tandtekniskt laboratorium. Gratis tandvård för barn och ungdomar Tandvården är avgiftsfri för alla barn och ungdomar till och med det år som de fyller 19 år. Landstinget betalar all tandvård, även specialisttandvård, oavsett om barnet/ målsman väljer privat tandläkare eller Folktandvården. Inom vuxentandvården, dvs. från det år man fyller 20 år, får patienten själv betala en stor del av sin tandvård. En statlig tandvårdsförsäkring finns, som innebär att försäkringskassan betalar en viss del av tandvårdskostnaden. Uppsökande tandvård Landstinget ansvarar också för uppsökande verksamhet hos vissa omsorgskrävande grupper som äldre och funktionshindrade. Den uppsökande verksamheten sker i patientens eget boende. Flertalet av dessa patienter får s.k. nödvändig tandvård enligt samma avgiftssystem som landstingets sjukvårdande verksamhet. Landstinget finansierar på samma sätt tandvård till vissa andra patientgrupper med särskilda behov. 11

12 Landstinget är demokratiskt styrt Landstingets högsta beslutande organ är landstingsfullmäktige, som också är det enda folkvalda parlamentet på länsnivå. Vart fjärde år väljer länets invånare 71 ledamöter från olika politiska partier till landstingsfullmäktige. Politikerna kommer från hela Örebro län och har till uppdrag att företräda länsinvånarna. Länsinvånarnas behov ska styra Örebro läns landsting är till för länsinvånarna, och när verksamheterna planeras, ska länsinvånarnas behov styra. Politikerna ska också se till att landstingets verksamheter drivs så effektivt att skattepengarna används på rätt sätt. Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige beslutar varje år om hur mycket landstingsskatt som länsinvånarna ska betala. Fullmäktige anger ekonomiska ramar och riktlinjer för landstingets verksamheter och fastställer budgeten. Sex gånger om året samlas fullmäktige till möten, som är öppna för allmänheten. De allra flesta som väljs till landstingsfullmäktige är fritidspolitiker. Ett fåtal är anställda som politiker på hel- eller deltid. Landstingsstyrelsen leder Landstingsstyrelsen leder och samordnar landstingets verksamhet. Alla frågor som tas upp av landstingsfullmäktige har först behandlats av landstingsstyrelsen. Här sitter 15 ledamöter som är valda av landstingsfullmäktige. Ledamöterna kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen. Beredningar fångar upp behoven Basen i den politiska organisationen utgörs av beredningar som kartlägger människors behov och önskningar och föreslår förändringar utifrån ett medborgarperspektiv. Beredningar finns i olika delar av länet för att det ska vara lätt för invånarna att ha kontakt med politikerna. Nämnder väger samman Beredningarnas frågor förs vidare till två olika nämnder för beslut. Hälso- och sjukvårdsfrågor behandlas av Hälso- och sjukvårdsnämnden, medan forskningsfrågor behandlas av Forskningsnämnden. Förberedelsearbete och medborgarkontakt Mellan landstingsfullmäktiges möten träffas många av politikerna i olika arbetsgrupper. Där förbereds alla ärenden som man sedan ska fatta beslut om. Som demokratisk organisation omfattas landstinget av offentlighetsprincipen. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingar som är offentliga och att hålla sig informerade om landstingets verksamhet. Alla invånare i Örebro län har också möjlighet att lämna medborgarförslag till landstingsfullmäktige. Medborgarförslagen bereds och behandlas på samma sätt som förslag från politikerna. 12

13 Örebro läns landstings politiska organisation från 2007 Landstingsfullmäktige i Örebro län har 71 platser. För åren fördelar sig platserna så här: Socialdemokraterna (s), 31 platser Moderata samlingspartiet (m), 13 platser Kristdemokraterna (kd), 6 platser Centerpartiet (c), 5 platser Folkpartiet (fp), 5 platser Vänsterpartiet (v), 5 platser Miljöpartiet (mp), 3 platser Sverigedemokraterna (sd), 3 platser 13

14 Tjänstemännens uppdrag Politikerna bestämmer vilka mål landstinget ska arbeta efter och hur pengarna ska fördelas på olika områden. Men mycket av verksamheten styrs av lagar, t.ex. Hälsooch sjukvårdslagen. Det praktiska arbetet med att leda landstingets verksamheter och följa lagar och beslut är en uppgift för tjänstemannaorganisationen och landstingets verksamhetschefer. Landstingsdirektören leder tjänstemannaorganisationen med dess medarbetare och är högste verkställande tjänsteman i landstinget. Hälsokansliet Samhällsmedicin Örebro läns landstings tjänstemannaorganisation Läkemedelskommitté LANDSTINGSDIREKTÖR Ledningskansliet Folkhögskolor CAMTÖ Patientnämndens kansli Biträdande landstingsdirektör Universitetssjukhuset Örebro Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Primärvård, psykiatri och habilitering Folktandvården Forskningskansliet Medicinsk teknik LandstingsIT Landstingsservice Landstingshälsan 14

15 Det kostar sex miljarder kronor att driva landstinget Att driva Örebro läns landstings verksamheter under ett år kostar ca sex miljarder kronor. Huvudsakligen betalas detta genom skatter från länsinvånarna. En genomsnittlig löntagare betalar drygt kronor i månaden i skatt till landstinget. Tack vare de pengarna kan landstinget erbjuda god sjukvård, kostnadsfri vård och tandvård till barn och ungdomar, habilitering för människor med funktionshinder, utbildning, stöd till kulturen samt övergripande bevaka länsinvånarnas intressen. 86 procent går till hälso- och sjukvård Den största av landstingets verksamheter är hälso- och sjukvården. Den svarar för drygt 86 procent av landstingets kostnader. Mer än hälften av landstingets kostnader går till löner. Landstinget har ca anställda och är en av länets största arbetsgivare. 15

16 En vanlig dag i Örebro län: Sju barn föds och nio människor avlider. Det utförs 64 ambulansuppdrag. 70 patienter opereras på länets sjukhus patienter vårdas på något av de tre sjukhusen i länet. Cirka människor besöker läkare någonstans i länet. Sjukvården kostar 12,8 miljoner kronor. Omkring personer jobbar inom landstingets hälso- och sjukvård. Box 1613, Örebro Telefon växel: E-post: Produktion: Tammerman/Koubek. Foto: Magnus Wahman, Magnus Westerborn och Weine Ahlstrand. Tryckning: Tetab Tryckeri AB

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Fokusberedningen för närsjukvård - rapportering av uppdrag Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för närsjukvård 2015-10-14 Innehåll 1. Uppdrag till fokusberedningen för närsjukvård...4 2. Beredningens

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Äldreomsorg med omsorg.

Äldreomsorg med omsorg. Äldreomsorg med omsorg. Välkommen till Aleris och framtidens äldreomsorg. På Aleris har vi en gemensam syn på äldreomsorg; vi ger våra kunder samma trygghet, respekt och omtanke som vi själva vill ha när

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 7 September 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Valspecial 2010 - Varför röstar vi? - Intervjuer

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa www.umea.se/psykiskohalsa Innehåll Jourtelefon...4 Stöd från kommunen...6 Vård

Läs mer

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag

Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-08-30 p 14 Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om öka användningen av hälsoekonomiska

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 3 April 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det nya numret av Speciellt kan du läsa om: Remissfri bröstmottagning Bättre cancervård i länet

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

Lokalt påverkansarbete

Lokalt påverkansarbete Lokalt påverkansarbete Bakgrund Privattandläkarnas påverkansarbete syftar till att verka för goda villkor för den privata tandvården. Privattandläkarnas styrka är att vi har stor kunskap om hur det är

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N SEPTEMBER 2003 SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N Varför behövs en kommun... Kommunen sköter mycket av allt det som behövs för att ett samhället ska fungera. Skola, snöröjning, äldreomsorg, bibliotek, brandkår,

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07 1 Folkhälsorapporten 2011 2011-12-07 2 Invånarna i länet mår bättre men utmaningar finns kvar Folkhälsan blir allt bättre i länet dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge 555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge -Sverigedemokraterna Blekinge, budgetförslag 2015-2017 Skattesatsen för år 2015 får förbli oförändrad. Skatteväxlingen vi tidigare föreslagit får komma

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa

Kort introduktion till. Psykisk ohälsa Kort introduktion till Psykisk ohälsa Sekretariatet/KS, jan 2002 Inledning Programberedningen ska tillsammans med verksamheten ta fram underlag till programöverenskommelse över psykisk ohälsa. Detta arbete

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Gert Raiml (V) Susanna Göransdotter (V) Eva Hallonsten Wikström (FP) Oscar Karlsson (SIV)

Gert Raiml (V) Susanna Göransdotter (V) Eva Hallonsten Wikström (FP) Oscar Karlsson (SIV) Minnesanteckningar 1 (8) Hälso- och sjukvårdsberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-04-27 LK/150040 Plats Lokal Rigel, landstingshuset, Karlstad, kl. 9-15 Närvarande

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61

Kommittédirektiv. Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61 Kommittédirektiv Översyn av avgiftsstrukturen för hälsooch sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Dir. 2011:61 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningeredning

Hälso- och sjukvårdsberedningeredning Hälso- och sjukvårdsberedningeredning öst Verksamhetsområde: Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå Lennart Holm, S Överkalix Britt-Marie Vikström, S Kalix-Nyborg Kurt-Åke Andersson, S Kalix Siv-Britt Harila,

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Baserad på 2017 års siffror

Baserad på 2017 års siffror Baserad på 2017 års siffror Skattekronans fördelning 2018 (10,77 kr) Primärvårdsnämnd Nämnden för kultur-, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse Demokratiberedning

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

Årsredovisning 2007 -en kortversion

Årsredovisning 2007 -en kortversion Årsredovisning 2007 -en kortversion Du håller i din hand kortversionen av landstingets årsredovisning för 2007. Årsredovisningen redovisar verksamheternas resultat utifrån landstingsplanens mål och budget.

Läs mer

Vi kan förebygga cancer

Vi kan förebygga cancer Vi kan förebygga cancer BÖCKER, FÖRELÄSNING, WORKSHOP med hälsovetare Henrik Beyer Välj hälsosamma vanor för att öka chansen till ett långt liv utan cancer! 2 Våg av ohälsa/ I Sverige har våra levnadsvanor

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 35-44 PROTOKOLL 1(7) Plats: Konferensrum Fallet, Huskvarna vårdcentrum Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) 35-41 Eva Lundemo (C) ordf 42-44 Annika Nordin (S) Kjell Ekelund ersätter Magnus

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 23-32

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 23-32 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Länssjukhuset Ryhov, konferensrum Lutan Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S) Inga Jonasson (V) Ia Andersson

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, september 2010 1 Stärk elevhälsan i Skellefteå! Barn och ungdomar mår sämre i vår tid än tidigare,

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut

ABCDE. Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Östermalms stadsdelsnämnd Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse. Förslag till beslut K ungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (11) 2002-11-07 Dnr 003-587-02(Kungsholmen) Dnr 003-861-02(Norrmalm) Dnr 501-1439-02(Östermalm)

Läs mer

privatvård när du behöver den

privatvård när du behöver den TRYGGHET SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD PENSION BANKTJÄNSTER privatvård när du behöver den innehåll inlednin 5 Skandia Privatvård tre försäkrin ar Skandia Privatvård 6 fakta och tjänster Skandia Privatvård

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:105 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist

Läs mer

Första linjens hälso- och sjukvård för barn och ungas psykiska hälsa. Anna Jonsson Regional samordnare för Första linjen och En väg in

Första linjens hälso- och sjukvård för barn och ungas psykiska hälsa. Anna Jonsson Regional samordnare för Första linjen och En väg in Första linjens hälso- och sjukvård för barn och ungas psykiska hälsa Anna Jonsson Regional samordnare för Första linjen och En väg in Var kan jag få hjälp som passar bäst för mig? Första linjen eller Barn-

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Januari 2010 www.finspang.se Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Innehåll 1. Målsättning för äldreomsorgen i Finspångs kommun s.5 1.1 Nationella

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-13 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-06-08

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-06-08 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Ingrid Cassel Bengt Torstensson Bo Andersson Kristina Svensson Lotta Husberg Bengt Johansson

Läs mer

Vårdcentralen Kolmården

Vårdcentralen Kolmården Vårdcentralen Kolmården Välkommen till Vårdcentralen Kolmården Öppettider: 07.45-17.00 Alla besök till läkare och distriktssköterska förbokas genom telefonsamtal med sjuksköterska. Sjuksköterskorna tar

Läs mer

Handlingar. till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten. den 29 januari 2009 ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN "..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Handlingar. till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten. den 29 januari 2009 ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN ..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Handlingar till mötet i Skövde med Styrelsen för handikappverksamheten den 29 januari 2009 "..-,...VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN ~ HANDIKAPPFORVALTNINGEN Arende 3 och 4 ~"VÄSTRA y GÖTALANDSREGIONEN HANDIKAPPFÖRVALTNINCEN

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Universitetssjukhuset Örebro. -Vård och vetenskap i samverkan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Universitetssjukhuset Örebro. -Vård och vetenskap i samverkan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro -Vård och vetenskap i samverkan Välkommen till USÖ Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett hälso- och sjukvårdscentrum i stark utveckling. Som universitetssjukhus

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 7 september 2012 I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Kolla när vi har öppet! Antibiotika är bra

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården MOTIONSSVAR Dnr 15/4289 15/4297 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Marie Källman Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården Beslut Styrelsen

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:67 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:63 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral Hälsa för helsingforsbor Helsingfors hälsovårdscentral 2012 Finlands största hälsovårdscentral Hälsovårdscentralen har över 9 000 anställda och över 90 verksamhetsställen på olika håll i Helsingfors. Hälsovårdscentralen

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Lomma kommun Socialförvaltningen Kommunhuset Hamngatan 3 234 81 Lomma Tel: 040-641 10 00 www.lomma.se 2007-03-30 INNEHÅLL Sida 1. Förord 3 2. Vad är

Läs mer

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning samt hälso- och sjukvårdsdirektören hade inbjudit samtliga länsföreningar till

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anders Olsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-14 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-02-12, P 20 1 (4) HSN 1210-1271 Yttrande över motion 201:14 av Lars Dahlberg m.fl.

Läs mer