Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar"

Transkript

1 Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1

2 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar. Det sker bland annat tack vare det arbete som görs av dig som är förtroendevald, vilket vi är väldigt glada för. Du får den här broschyren som ett stöd i ditt arbete att marknadsföra Akademiker föreningens verksamhet och för att få fler medlemmar. Vi hoppas att du ska hitta inspiration och få tips på hur du kan arbeta med rekrytering. För fortfarande finns en relativt stor grupp som inte är med i något förbund. Ännu. Akademikerföreningens arbete är viktigt för medlemmarnas anställningsvillkor, arbetsmiljö och kompetensutveckling, för att nämna några områden. I marknadsföringen av Akademikerföreningen ges både möjlighet att informera om det arbete som bedrivs och tillfälle att rekrytera fler medlemmar. Får Akademikerföreningen fler medlemmar så får ni en starkare position på företaget i de lokala förhandlingarna. Det ger dessutom större möjligheter att hitta nya intresserade till förtroendeuppdrag. För Sacoförbunden inom privat sektor Richard Malmborg Förbundsdirektör Sveriges Ingenjörer 2

3 Planera och sätta mål Att synas är ofta A och O. Här är några konkreta tips på hur du lokalt kan göra för att rekrytera fler medlemmar och få din Akademikerförening att synas mer. Planera med utgångspunkt i era lokala frågor Planera utifrån schemalagda möten med arbetsgivaren, budget/löneprocessen i ett helårsperspektiv, med utvecklingssamtal, initiering av lönerevision, lönesamtal, förhandling och utvärdering av lönerevisionen. Fundera också över hur det ser ut med arbetsmiljöarbetet eller om det är någon organisationsförändring på gång. Utse en ansvarig Utse en person i föreningen till att ha ett särskilt ansvar för marknadsföring och rekrytering. Då är det lättare för de andra i föreningen att veta vem de kan vända sig till och det blir en tydligare uppdragsfördelning. Analysera Gå igenom hur många anställda som finns, hur många som är presumtiva medlemmar och hur många som nyanställs per år. Hur sker medlemsrekrytering idag och vad kan förbättras? Varför har medlemmar lämnat förbundet/förbunden? Gör sökningar i medlemsregistret Se till att göra sökningar i medlemsregistret minst två gånger per år. För en dialog med arbets givaren för att få en lista med namn och personnummer över alla anställda. Skicka den sedan till Där kan de se vilka som är medlemmar i något Sacoförbund. Att synas är ofta A och O vid rekrytering av nya medlemmar Sätt mål Det kan vara lättare att få igång rekryteringsarbetet om det finns en tydlig målsättning som är anpassad efter era lokala förutsättningar. Förslag på mål kan till exempel vara att varje förtroende vald ska knyta x kontakter för direkt eller framtida rekrytering, att Akademikerföreningen inom tre månader ska ha rekryterat x procent nya medlemmar, att varje nyanställd ska bli kontaktad av Akademikerföreningen och/eller att varje förtroendevald ska se till att medlemmarna upplever ett personligt möte. När och var? Fundera igenom i vilka sammanhang och på vilka platser det är enklast att nå anställda på din arbetsplats. Är det i samband med lunchen, vid kaffet eller är det bäst att ordna ett möte? Personliga möten är alltid att föredra men komplettera kommunikationen med e-post, anslag, Facebook, Twitter med mera. Engagera medlemmarna Bjud in intresserade medlemmar till föreningens styrelse (adjungering). De har närvaro- och yttranderätt, men får inte rösta i frågor som styrelsen röstar om. Adjungering är en utmärkt prova-på-metod för att få in nytt folk i styrelsen både på kort och på lång sikt. Kom bara ihåg att registrera den adjungerade hos ert kontaktförbund precis som ni måste göra med samtliga styrelseledamöter. Namn, personnummer, organisationsnummer, post i styrelsen, hemadress, e-post, mobil samt förbundstillhörighet ska registreras. Glöm inte heller att anmäla fackliga förtroendemän till arbetsgivaren. 3

4 Verktygslåda tips för lokal marknadsföring och rekrytering Kontakta varje nyanställd och presentera Akademikerföreningen och er verksamhet. Om du är på ett större företag är det bra att engagera fler medlemmar som kontaktar nyanställda. Delta i arbetsplatsintroduktioner för nyanställda. Förbered en kort presentation med ett bildspel som visar fördelarna med ett medlemskap och vad Akademikerföreningen gör på er arbetsplats. (Bildspel finns att ladda ner från Sveriges Ingenjörers hemsida.) Upprätta en bra kontakt på HR-avdelningen eller med personalansvarig. De kan ge dig värdefull information inför nyanställningar etcetera. Se till att Akademikerföreningens representant finns med i platsannonserna. Kontakta personalansvarig. Be att få en informationsplats på intranätet. Använd anslagstavlan, sätt upp information om kommande möten eller allmän information om Akademikerföreningen. Visa bilder på de förtroendevalda och kontaktuppgifter till dessa. Du kan också beställa material till Akademikerföreningen. Skicka medlemsmejl med information om aktuella frågor och uppmuntra samtidigt till engagemang. Starta en Facebookgrupp och bjud in medarbetarna på arbetsplatsen. Ordna möten om aktuella frågor. Bjud in vd, verksamhetsledare, en ombudsman eller annan gäst. Inhämta medlemmarnas synpunkter, till exempel inför lönesamtalet eller utvecklingssamtalet. Du får både chans att ta reda på vad medlemmarna vill/tycker och tillfälle att återrapportera resultatet. Skylta var Akademikerföreningen finns. Sätt upp ett informationsbord, till exempel i anslutning till personalmatsalen eller fikarummet. Det behöver inte vara något märkvärdigt arrangemang, kanske en kvart ibland då du har med dig informations-/rekryteringsmaterial. Skriv medlemmarnas mejladress som hemlig kopia på grund av den personliga integriteten och för att uppfylla reglerna i Personuppgiftslagen. 4

5 Rekrytering och medlemsvård är viktigt Undersökningar visar att personer blir medlemmar i ett fackförbund främst när de börjar arbeta, upplever risk för arbetslöshet eller byter arbetsgivare. När det gäller förmåner är inkomstförsäkringen ett starkt dragplåster. Många har blivit rekommenderade medlemskapet av en person som redan är medlem medan en mindre del rekryterats via Akademikerföreningen. Över hälften av dem som går ur stannar kvar i a-kassan. Informera därför medlemmen om vikten av att kvarstå i förbundet för att få ersättning från inkomstförsäkringen, vilken för många medlemmar är viktigare än ersättningen från a-kassan. Detta visar att det finns starka skäl att försöka fånga upp nyanställda och informera om vad Akademikerföreningen arbetar med. Även om nyrekrytering är viktigt är det också angeläget att behålla de medlemmar vi redan har samt att hantera eventuella utträden på ett så bra sätt som möjligt. Varför ett akademikerförbund? Akademisk utbildning ska löna sig både i form av kvalificerade arbetsuppgifter och hög lön. Individuell prestation ska belönas. Sacoförbunden förordar individuella lösningar. Samarbete ger fördelar, därför samarbetar de olika Sacoförbunden lokalt i Akademikerföreningen. Vi företräder dina intressen, oavsett vilken bransch eller sektor du arbetar i. 6

6 Byta förbund Det är enkelt att byta förbund, så här går det till. 1 Ansök om inträde i det nya förbundet och i Akademikernas a-kassa (AEA). 2 gamla Begär utträde ur det förbundet. 3 a-kassan Kontakta den gamla och begär utträde. För att hitta det förbund som passar dig bäst gå in på på OBS! Uppmana den blivande medlemmen att stämma av vad som gäller med eventuell inkomstförsäkring i förbundet som lämnas och det nya. Det är viktigare att ingen förlorar bytet, oavsett om vi får en ny medlem. Utbildning Varje år arrangeras utbildningar i medlemsrekrytering och marknadsföring för förtroendevalda. Inbjudan skickas ut från Sveriges Ingenjörer eller från ditt förbund och arrangeras gemensamt av Sacoförbunden. 7

7 Argument för fackligt medlemskap Vad motiverar en person att varje månad betala för ett fackligt medlemskap? Här nedan finner du några goda argument, men du kan säkert också fylla på med egna argument som kanske är mer relaterat till just er lokala verksamhet. Det är fackförbunden som tecknar kollektivavtal om lön, anställningsvillkor, pension och försäkringar. Ett medlemskap ger dig en grundtrygghet. Genom Akademikerföreningen kan du tillsammans med medlemmar i andra Sacoförbund driva gemensamma frågor. Ju fler medlemmar desto större styrka och legitimitet. Verktyg för en bättre lön Som medlem i ett akademikerförbund får du kvalificerade verktyg i form av lönestatistik, rådgivning och de bästa argumenten inför din löneförhandling. Trygghet med inkomstförsäkringen De flesta Sacoförbund har en inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan med 80 procent av den a-kassegrundande lönen upp till kronor/månad under längst sex månader. Att teckna en privat inkomst försäkring kostar ofta lika mycket som hela medlemsavgiften. Att vara medlem i ett akademiker förbund lönar sig alltså. Billig a-kassa Sacoförbundens gemensamma a-kassa AEA (Akademikernas a-kassa) är en av marknaden s billigaste. Detta ger en låg totalavgift (förbundsavgift + a-kassa). Förhandlings- och specialisthjälp Alla förbund har ombudsmän som kan sina medlemmars arbetsvillkor och som kan ge kvalificerade råd och förhandlingshjälp. Förbunden har även jurister som har stor erfarenhet av arbetsrättsliga problem. En timmes rådgivning med en arbetsrättsjurist kostar ofta mer än en hel årsavgift till fackförbundet. Karriär och utveckling I vissa skeden av livet är det dags att ta karriären ett steg framåt. Hur karriärstödet ser ut varierar mellan förbunden men det är vanligt med mentorprogram, karriärcoachning, seminarier och nätverk. Som medlem får du tillgång till detta. Chefsstöd Många akademiker har en ledande befattning i sitt arbete och ofta blir man chef. Då många chefer inte omfattas av lagen om anställningsskydd är det en utsatt grupp på arbetsmarknaden. Då kan ett medlemskap i ett Sacoförbund ge stor nytta. 8

8 Pension och försäkringar Som medlem får du möjlighet att teckna försäkringar med extra förmånliga villkor. Det finns också särskilda pensionsexperter på många förbund. Stöd vid utlandsarbete Sacoförbunden ger råd om arbetsmarknadsvillkor i andra länder, eller erbjuder sina medlemmar del i utlandsnätverk. Medlemserbjudanden och förmåner Som medlem får du bland annat tillgång till förbundstidning, olika rabatter och andra förmåner som är kopplade till ditt medlemskap. Se mer på respektive förbunds webbplats. Det är fackförbunden som tecknar kollektivavtal om lön, anställningsvillkor, pension och försäkringar. Ett medlemskap ger dig en grundtrygghet. Genom Akademikerföreningen kan du tillsammans med medlemmar i andra Sacoförbund driva gemensamma frågor. 9

9 Våga prata om medlemskap Det absolut bästa sättet att rekrytera medlemmar är vid ett personligt möte. För att få bästa resultat av samtalet kan det vara bra att i förväg fundera igenom vem det är du ska träffa, vilka frågor som kan tänkas komma och vilket material du kan behöva ha med dig. Här är ett par tips på hur du kan föra ett rekryterande samtal. Våga tro på att personen vill bli medlem. En självklar fråga att ställa är Vill du bli medlem?. Faktum är att många av de som inte är medlemmar i ett fackförbund aldrig har fått frågan. Det är också viktigt att vara konkret: Jag har en ansökan här, vill du skriva på?. Vissa vill ta med information hem och fundera först, och då är det väldigt viktigt med en aktiv uppföljning, helst redan dagen därpå. 10

10 Öppna frågor Ta en första kontakt och väck intresse genom att använda dig av öppna frågor som kräver mer än ett ja eller ett nej som svar. Du kan till exempel inleda med Hej, jag förstod av xx att du är n yanställd. Jag heter xx och sitter i styrelsen för Akademikerföreningen, har du tid några minuter? Sen kan du fortsätta ställa frågor om anställning, arbetsmiljön, löneutvecklingen, vad föreningen gör etcetera. Öppna frågorna gör att du får mer information om vad den andre är intresserad av. Förbered dig genom att ha med rekryteringsbroschyren. Lyssna aktivt och ge positiv feedback Lyssna aktivt och visa att du är med. Samla information om personens arbetssituation, drivkrafter och behov. Det som är viktigt är att inte du blir fångad av dina egna frågor och börjar prata på. Aktivt lyssnande är grunden i ett rekryterande samtal. Frågor som väcker intresse Inkomstförsäkringen är ett av våra starkaste rekryteringsargument men många känner inte till villkoren. Vet du om att du bara får högst kronor i månaden från a-kassan? kan vara en öppning för fortsatt samtal. Andra frågor att ställa kan vara Vad behöver förbättras på arbetsplatsen? eller Vilka frågor tycker du är viktiga för Akademikerföreningen att driva? Argumentation När du fått en uppfattning om vad som är viktigt för den du pratar med är det lättare att välja ut vilka argument som passar bäst. Dra inte alla på en gång, utan fråga istället om du ska berätta mer. Om personen säger ja så har du fått OK att prata i några minuter. Samtalet kan exempelvis gå vidare genom att du ställer frågor: Det låter som om du funderar över löneprocessen, vet du hur den går till? Jag förstår att du har småbarn, vad vet du om reglerna om föräldralön? Du nämnde Unionen förut, vet du vad som skiljer Sacoförbunden och Unionen åt? Det låter som om du är intresserad av arbetsmiljö, vill du veta hur vi driver de frågorna här på arbetsplatsen? Om du inte vet vad personen framför dig attraheras av är det bra att använda argument som riktar sig till både hjärta och plånbok. Förbunden jobbar såväl med diskrimineringsfrågor som med att få upp din lön eller Som medlem ingår du i nätverk och får tillgång billiga försäkringar. Skapa en dialog, i argumentationsfasen är det kvalitet och inte kvantitet som leder till framgång. Ställ frågan! Innan ni skiljs åt är det bra att stämma av om personen fått svar på sina frågor eller om det är något han eller hon undrar över. Det är kanske något du behöver ta reda på och återkomma med. 11

11 Sacoförbunden Akademikerförbundet SSR Organiserar akademiker inom beteendevetenskap, ekonomi, personalvetenskap, samhällsvetenskap och socialt arbete. Civilekonomerna Organiserar civilekonomer och ekonomer. DIK Akademikerfacket för kultur och kommunikation. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Organiserar arbetsterapeuter. Jusek Organiserar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA Organiserar präster, diakoner, församlings pedagoger och alla akademiker som har tjänst inom kyrkan. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR Organiserar av Socialstyrelsen legitimerade sjukgymnaster och sjukgymnaststudenter. Saco-förbundet Trafik & Järnväg Sacoförbundet Trafik och Järnväg, TJ Organiserar tjänstemän vid företag inom trafik och transportbranschen; främst de som arbetar med spårtrafik, dess infrastruktur och stödfunktioner samt busstrafik. SRAT Organiserar akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Sveriges Arkitekter Organiserar arkitekter. Sveriges Farmaceuter Organiserar apotekare och receptarier samt farmacie magistrar och farmacie kandidater. Sveriges Ingenjörer Organiserar civil- och högskoleingenjörer inom alla yrkesinriktningar. Sveriges Läkarförbund Organiserar läkare. Sveriges Psykologförbund Organiserar leg psykologer, de med psykologexamen och fil doktorsexamen i psykologi eller pedagogik. Lärarnas Riksförbund, LR Organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Naturvetarna Organiserar naturvetare. Agronomer, biologer, biomedicinare, BMA, data vetare, dietister, kemister, fysiker, matematiker, miljövetare och skogsakademiker är några av yrkesgrupperna. Officersförbundet Organiserar militär personal med en anställning i Försvarsmakten. Reservofficerarna Organiserar reservofficerare. Sveriges Skolledarförbund Organiserar skolchefer och skolledare. Sveriges Tandläkarförbund Organiserar tandläkare. Sveriges universitetslärarförbund, SULF Universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Sveriges Veterinärförbund Organiserar veterinärer. Fotoskrift AB ex Tryck: Billes Tryckeri

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer