SEKO Bring Citymail Tillsammans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKO Bring Citymail Tillsammans"

Transkript

1 Januari 2012 Information från sektionerna SEKO Bring Citymail Tillsammans Jobba rätt Här kommer material som våra vänner på SEKO Posten skrivit i samband med att de hade Jobba rätt -vecka i september. Tanken är att det inte skall gälla bara den veckan utan alla veckor i arbete. Och det gäller oss på Bring Citymail i lika storomfattning. Vi tillbringar mycket tid på vår arbetsplats och då gäller det att jobba rätt för att orka med. Varför just Du ska jobba rätt Du som enskild postanställd tjänar på att jobba rätt. Även om det hittills fungerat för dig att jobba som du alltid gjort finns ett moment av osäkerhet. För det du egentligen menar när du säger att du inte behöver jobba rätt är att du aldrig kommer att drabbas av någon problematik, fysisk eller mental, som på något sätt orsakats, eller förvärrats av, ditt sätt att arbeta. Visst, det finns säkerligen exempel på kollegor som klarat sig alldeles utmärkt trots att de sprungit i trapporna dag ut och dag in, men frågan är inte huruvida det går att klara ett arbetsliv utan krämpor trots att man jobbar fel. Frågan vi måste ställa oss är snarare om vi vågar räkna med att just vi kommer att tillhöra denna lilla skara av lyckligt lottade människor. Dina närmaste arbetskamrater tjänar på att du jobbar rätt. Om man driver upp tempot på arbetsplatsen, exempelvis genom att springa i trapporna, möjliggör man ett klimat där människors prestation bedöms efter hur snabba de är. Det blir svårare för vikarier att reda ut dina arbetsuppgifter, vilket även drabbar dina ordinarie arbetskamrater då de, utöver sina vanliga göromål, måste hjälpa vikarien med de arbetsmoment hon eller han inte hinner med. Slutligen tjänar vi som kollektiv, samtliga postanställda, på att du jobbar rätt. Det är svårt att hävda att vi är underbemannade om vi ständigt ökar vårt arbetstempo för att hinna med. Det finns ett dolt problem med underbemanning på många av våra arbetsplatser. Om vi jobbar som vi ska, på ett sätt som är mer skonsamt för våra kroppar och dessutom stämmer överrens med hur Posten anser att vi ska jobba, kan vi tydliggöra detta problem. Om vi alla i stället skruvar upp tempot i takt med nedskärningarna låter vi tvärtom våra egna och våra arbetskamraters kroppar stå för risktagandet. Vi behöver börja diskutera dessa frågor på våra arbetsplatser. Hur skapar vi möjligheter för oss själva att orka inte bara till pensionen utan gärna även några år efter densamma? En macho-brevbärare från värmländska Forshaga ansåg brevbärarväst endast var för dom svaga västen är för mesiga kärringar karlar behöver inga bär-ringar en åsikt hans nu värkande kropp djupt beklaga Jobba rätt i splitten! Lyft inte för tungt. Använd pallyftare enligt gällande instruktioner. Använd rätt arbetsteknik vid bunthantering. Respektera varandras olika förutsättningar. Stressa inte. Arbetsvariera så mycket som möjligt. Jobba rätt 1 Tjänstledig vid studier 3 Rast enligt arbetstidslagen 3 Vikten av att INTE arbeta gratis 3 Fordonsgrupp 3 Kompetensförsäkring 3 Kollektivavtalet - din garanti på jobbet 4 Ny hemsida nu är den klar 4 Kollektivavtal 4 Företagets IT-policy 5 Information från sektionerna 5 SEKO förbjöds att kicka ut information om valet 6

2

3 Kompetensförsäkring CityMail har en alldeles utomordentligt bra kompetensförsäkring som tyvärr många inte känner till. Genom att sätta undan minst 304:- och högst 1000:-/månad i en kompetensförsäkring ägd av arbetsgivaren kan du få ut stora pengar när du vill plugga vidare. Varje månad som du bidrar med pengar bidrar CityMail med en lika stor summa. Inget ont ligger bakom, det kan bara bli bättre. Det värsta som kan hända är att du får tillbaka pengarna du har lagt undan utan att få företagets del. Så vad har du att förlora jämfört med vad du har att vinna? Värt att tänka på och satsa på. Vill du veta mer om vad som gäller så hör av dig till oss eller kolla in det på My Citymail. Tjänstledig vid studier Läs också om kompetensförsäkring här bredvid. Ska du söka en utbildning? Tänk då på att du inte behöver säga upp dig! Enligt studieledighetslagen har du som anställd rätt att söka tjänstledighet för dina studier. Det som är viktigt i sammanhanget är att du måste söka i god tid. Lagen säger nämligen att företaget kan senarelägga starten upp till sex månader. Tanken är att företag i och med denna regel ska ha tid på sig att hitta en vikarie och hinna med eventuell upplärning som krävs. Det kan ju även vara just mot dina arbetskamrater att företaget får en chans till planering då speciellt augusti kan vara problematisk, många slutar och det är mycket att göra. Ofta är företaget hårda med att man måste söka sex månader i förväg. Söker du bara sex månade i förväg(skriftligt) så är du garanterad din tjänstledighet. Du kan söka hel eller deltid. Du kan även välja om du vill söka per termin och jobba under exempelvis sommaren eller om du vill vara tjänstledig hela perioden. Visar det sig att du inte kommer in på kursen meddelar du arbetsgivaren att du kvarstår i tjänsten. Gör det fortast möjligt då du har fått besked. Rast enligt arbetstidslagen Rast är ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden t ex en lunchrast. Under rasten får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsstället. Arbetstagaren ska ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Utöver rasterna ska arbetstagaren kunna göra kortare avbrott från arbetet, pauser. Arbetsgivaren skall ordna så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna, t.ex. kaffepausen. Under en paus får arbetstagaren inte lämna arbetsstället. (Anm: Du får självklart ta frisk luft utanför lokalen!) Pauser räknas in i arbetstiden. Arbetstidslagen säger inte hur många eller långa pauserna ska vara. Det är i alla arbeten tillåtet att koppla av från arbetet då och då under arbetsdagen. Vikten av att INTE arbeta gratis! Är du en av de som jobbar innan kl för att bli klar lite tidigare? Eller stämplar ut och fortsätter att jobba? Eller kanske kommer du in på helgen och förbereder lite? GLÖMMER DU ATT TA DINA RASTER? Då ska du tänka på att det kan drabba hela kontoret. Både när det gäller hur man ska bemanna och hur mycket kontoret ska klara hantera innan man sätter in extra folk! Fordonsgrupp En fordonsgrupp har startats i företaget och från SEKO sitter Fredrik Fristedt, Morris Logongo och Fredrik Alzén med. Gruppen skall jobba med frågor som för motorfordonen ur flera perspektiv. Vi kommer från SEKOs sida att jobba för att våra fordon inte ska skada oss i vårt jobb. Det är ett svårt jobb och det kommer att ta tid. Men vis av erfarenhet så kommer detta nog att bli bra då uniformsgruppen har kommit långt på sin väg och cykelgruppen också kommit med förbättringar. Så nog skall det väl även bli bättre på fordonssidan. Har du något som du vill att motorfordonsgruppen skall ta tag i så mejla till Vi ser fram emot synpunkter, både det som idag fungerar mindre bra men även det som man gör bra på kontoren. Gruppen ska inte mecka med fordonen utan mer analyser dem och utveckla. Sthlm Södra: Coach Traffic:

4 Kollektivavtalet din garanti på jobbet Vårt nuvarande avtal går ut juni Det innebär att vi under hösten har börjat arbetat med att ta fram vilka krav vi ska ställa på arbetsgivaren. Dels vilka krav som ska ställas endast till Bring Citymail för att sedan bli till lokala avtal. Men även krav som ska in centralt som exempelvis kan beröra vilken ersättning du får när du jobbar övertid. Nedan en liten beskrivning om vad ett kollektivavtal är. Kollektivavtal står för någonting mycket viktigt i vårt arbetsliv, nämligen hur vi tillsammans ordnar vår tillvaro på jobbet. Kollektivavtalet reglerar det mesta på arbetsmarknaden. Kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförening. Det gäller lokalt för ett företag eller för en hel bransch, lokala avtal respektive centrala avtal. Kollektivavtalet kan endast träffas mellan organisationer som företräder löntagarnas respektive arbetsgivarnas intressen. På arbetsgivarsidan kan en enskild arbetsgivare vara part i ett kollektivavtal. För dig som är anställd är kollektivavtalet en garanti för att du får: rätt lön rätt semesterersättning rätt övertidsersättning rätt sjuklön rätt försäkringsskydd rätt avtalspension Där ingår också att du tex kan ta rast och ha förtroendeuppdrag inom facket, politik och rättssystemet, inom ramen för gällande överenskommelser. I tider då hög arbetslöshet råder garanterar kollektivavtalet att vi inte bjuder under varandra när det gäller lön. Ingen ska om kollektivavtalet finns behöva erbjuda sina tjänster till lägre lön än vad avtalet anger. Snart är det dags att skriva ett nytt avtal. Det kommer att bli många duster mellan de två parter som representerar arbetsgivaren och arbetstagarna. Men kraven vi ställer i ett nytt kollektivavtal är baserade på medlemmarnas åsikter. Ju fler åsikter desto bättre grund. Fler medlemmar desto enklare att driva igenom kraven. Tillsammans kan vi förbättra vår arbetsplats! Vi kommer konstant ut med information. Din åsikt som medlem räknas! Men för att vi ska kunna genomföra den måste vi få reda på den. Har du åsikter eller idéer skicka då gärna in dom till mig, Ny hemsida nu är den äntligen klar Kollektivavtal Lagen om kollektivavtal instiftades 1928, samma år inrättades också arbetsdomstolen (AD) som en neutral instans för att lösa konflikter på arbetsmarknaden. Dessförinnan hade arbetsmarknaden i princip varit oreglerad. Bakgrunden till lagstiftningen var en mycket orolig arbetsmarknad med många konflikter. Den nya lagen innebar att arbetsfred skulle råda när ett avtal var undertecknat och att tvister om avtalets tolkning inte fick lösas med konflikt under avtalsperioden, utan skulle lösas i förhandlingar mellan parterna. I sista hand skulle en rättstvist avgöras i arbetsdomstolen. De lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet både mellan arbetsgivare och arbetstagare och förhållandet mellan arbetsgivare och fackföreningar kallas med ett gemensamt namn för arbetsrätt. Arbetsrätten utgörs dels av ett antal lagar som kommit till för att skydda den enskilde arbetstagaren på arbetsmarknaden. Exempel på detta är: arbetsmiljö-, jämställdhets-, arbetstids-, semester- och studieledighetslagen. Dels av kollektivavtalen som ofta innehåller detaljerade reglerar för lön, arbetstid, dess förläggning, möjlighet till ledighet mm. Huvuddelen av de lagar som reglerar arbetslivet i dag stiftades på 1970-talet. Då fick vi bland annat medbestämmandelagen (MBL) som med sin utformning ersatte lagen om kollektivavtal från AD prövar arbetsrättsliga frågor. De tvister som avgörs i arbetsdomstolen kan inte överprövas av någon annan instans. Det finns mycket information på hemsidan. Kolla in den nu! På hemsidan/nyheter Avtal 2012, Julhälsningar från ordförande

5 Information från sektionerna Väst Efter flera arbetsmiljörelaterade incidenter och samtal från medlemmarna beslutade vi oss för att göra en arbetsplatskoll på CMC 417. Underlaget skall användas för att utreda om en 6.6a behövs. Annars hoppas vi att vårt besök och våra enskilda samtal med samtliga på kontoret kan bli en väckarklocka för cheferna. Företagets IT-policy För ett litet tag sedan fanns det en nyhet i företagets veckobrev om en uppdaterad ITpolicy hos Bring Citymail. Liten notis enbart och inte så värst full av innehåll men av texten att döma ser IT-policyn ut ungefär såhär: Du får inte skriva negativt om Bring Citymail på alla de sociala medier som vi erbjuds. Därför tänkte jag skriva ihop en liten guide till hur man kommer runt problemet om det nu är så att man skulle vilja lyfta fram de mindre positiva bitarna med att jobba som brevbärare. Här följer lite exempel på vad du kan säga utan att uttala dig negativt om företaget. Vi fortsätter att driva på för förhandling angående en 4 månaders sen arbetsskadeanmälan. Vi delar inte företagets uppfattning av att detta är något som man kan släppa på då chefen har visat tydliga förbättringar av arbetsmiljöarbetet senaste halvåret. I sektion väst har vi medlemsstöd för en kompromisslös linje gällande liknande övertramp. I januari är första förhandlingsträffen angående ett brott mot MBL då man på CMC 442 nedbemannat utan att genomföra en MBLförhandling. Vi står fast vid vår uppfattning av att det skall vara skriftligt överenskommet innan man går vidare och bemannar ner. Stockholm Norra Vi från Bring Citymailklubben Norra vill meddela att vi sedan senaste medlemsmötet är en fulltalig styrelse igen. Patrik Huuska sitter kvar som ordförande. Nya styrelseledamöter är Joakim Berglund 114, Peter Heinemar-Erikson 114, Maria Rostampour 163, Fanny Vega 163, Simon Lilja 175 och Nicklas Svensson 113. Alla vi nya ledamöter hoppas att vi skall kunna ta över lite av bördan från Patrik och att vi kan hjälpa till att svara på alla frågor och liknande som finns. Och att ni på norra sidan av Stockholm ska få lite fler arbetsplatsbesök i framtiden. /MVH Styrelsen, Stockholm Norra Stockholm Norra Coach Traffic Vi har förhandlat om en coach på traffic som ska sitta i Eriksberg. Fyra sökte tjänsten och den som vi kom överens om skulle bli coach är Christoffer Quist. Vi önskar honom lycka till i sin nya roll. Åh va underbart att träffa nya arbetskamrater varje dag. Jag älskar att träffa nya människor. Trots att vi sett en minskning av personalomsättningen på företaget är det fortfarande en galen ruljans på våra arbetskamrater och då speciellt på de timavlönade. Att otrygga anställningar skulle vara något positivt? Knappast.. Att arbetskamrater man jobbat sida vid sida med slutar för att de inte orkar med jobbet skulle vara något positivt? Knappast.. På Bring Citymail lär man sig värdet av varenda krona. Jag har aldrig blivit så bra som jag är nu på att laga mat med endast lågprisvarorna och matvaror med kort datum. Att leva på kr före skatt om man har turen att gå in på en tillsvidareanställning eller vikariat kan vara svårt om man har en dyr hyra och andra levnadskostnader som tillkommer. Är man dessutom timvikarie med en väldigt varierande lön och kanske får ihop några tusen per månad kan det vara ännu svårare att äta sig mätt varje dag. Låga löner? Inte positivt! Jag springer och springer och sliter och sliter och jag behöver inte träna på min fritid när jag jobbar på Bring Citymail. Att träna överhuvudtaget skall vara en frivillig syssla. Att få det tvångsinbakat i sitt lönearbete är vansinne. Vill man träna föreslår vi att ni använder er av friskvårdsbidraget vi förhandlat oss till och tar det lugnt på jobbet och tränar på sin fritid istället. Ett jobb kan vara fysiskt men låt aldrig någon tala om för dig att du ska träna på jobbet. Knäslitage och att somna på soffan direkt efter middagen är ingen livskvalité. Jag älskar de varierande arbetstiderna vi har på Bring Citymail. Det ger mig möjlighet att utveckla en oerhört stor flexibilitet som gör mig till en sann jonglör av mina fritidssysslor. Att arbetstiden ska variera utöver den schemalagda arbetstid vi har är inget som är självklart på andra arbeten så varför skulle våra vilda västern-arbetstider vara ett undantag? Vem av oss som jobbar på Bring Citymail kan säga att vi inte någon gång gjort en vän/partner/bror/syster besviken pga vi varit tvungna att jobba över. Jag är en oerhört otillgänglig människa på min fritid för jag vet aldrig när den fritiden inträffar. Trots att jag två veckor i förväg känner till min schemalagda arbetstid vågar man inte direkt chansa på att boka in en kaffe på stan med en kompis en halvtimma efter schemats slut. Vi vet ju hur det där kan sluta. Göra vänner och familj besvikna? Inte positivt! /Daniel Tano

6 3 mars 2012 SEKO förbjöds att skicka ut information om valet I samband med valet förra året förbjöds vi skicka ut information om valet. Problematiken finns på två nivåer, dels den företagsmässiga nivån. Företaget gynnas av en valseger för Alliansen, allt annat kan man glömma. Massiva skatteavdrag för att anställa unga människor, löften om att luckra upp LAS med mera. Hela samhällsklimatet påverkas när högerliberaler sätter den politiska dagordningen. Det politiska språket förändras och media som ägs av samma människor som finansierar Alliansens valkampanj driver en hårdare ton i sin samhällsdebatt. Vi ska hylla otrygga anställningar och vi ska vara vår egen lyckas smed. Vill man tillräckligt mycket så kan man ta sig ur en urusel livssituation. Man lyfter fram exempel på människor som gör s.k klassresor. Dvs lyckas, kommer upp sig och lämnar slitet bakom sig för ett liv fyllt av överdådigt lyx och konsumtion. Trots att vi lever i ett samhälle där det blir allt svårare att göra den klassresan. Med små små politiska förändringar bygger man ett system som enbart gynnar de rika och på kuppen lurar man i de som sliter mest att de är försatta i sin hopplösa situation på grund av sitt egna personliga misslyckande. Att detta är ironiskt är bara toppen av isberget. Vårt andra problem är folk på arbetsplatserna som vägrar se den röda politiska tråden som löper igenom hela vår vardag. Man ska inte prata om politik, det är fult att engagera sig eller ens ifrågasätta den rådande normen. Trivs man inte på jobbet eller om man inte trivs i den anställningsformen man besitter så ska man helt enkelt säga upp sig och göra något annat. Helt övertygade om att alla människor har samma förutsättningar för att hoppa till ett bättre jobb eller utbilda sig. När verkligheten är att det inte finns så många andra sätt att hantera problem på arbetsplatsen än att gå dit dagen efter och dagen efter det eftersom gräset inte är grönare på andra sidan. Jag tvivlar emellanåt på om det ens finns en annan gräsmatta. När klimatet på våra arbetsplatser hårdnar är det viktigt att vi inser att vi påverkas av politiska beslut och vi påverkas enormt av ett tankesätt som går ut på att inte ifrågasätta något utan helt enkelt lita blint på den världsbild de serverar oss i sina tidningar och sina tv-kanaler. För vi äger inte media och då kan man inte heller förvänta sig att media formas efter våra önskemål. När vi unga på arbetsmarknaden förväntas älska otrygga anställningsformer och vi förväntas göra exakt vad vi blir tillsagda, trots att det strider mot våra fysiska förutsättningar eller mot all rim & reson. Hur länge kan man pracka på oss förändringar och försämringar förrän vi ifrågasätter varför vi ska tjäna så (ursäkta min franska) jävla lite på allt slit vi utför. Vi förväntas vara supermänniskor på vårt arbete. Pallar vi inte trycket är vi svaga och kanske borde söka oss till andra arbeten. Jag vet ju själv hur förvånad ens kompisar kan se ut när man berättar hur vi jobbar frivillig övertid och har en sån jävla hög arbetsmoral hela tiden. Trots att vår ingångslön är branschens lägsta. Trots att vi anställs från dag till dag och lever i en enorm otrygghet. Kanske är dags att vi börjar ställa krav på våra arbetsplatser och ställer krav på ökade löner i avtalsrörelsen. Men vi får inte glömma av våra arbetskamrater som är anställda på tremånadersvikariat och flämtar jämte oss vid vattenytan. /Daniel Tano De säger i tv-reklamen att det tagit nästan ett århundrade för det mineralvatten du dricker idag att bli till. Lager för lager har vattendropparna letat sig ner genom berggrunden, ner till djupet. Ständigt har vattnet förfinats för att slutligen få den klarhet och den smak du känner när du dricker det idag. Likadant är det med din lön. I generation efter generation har facket kämpat för att du ska kunna få den lön, ob-ersättning, övertidsersättning och arbetstidsförkortning som du har idag. Svett och tårar har runnit. Ja, till och med blod har runnit. Ständigt har arbetsvillkoren förfinats. Det är bara de som tänker kortsiktigt som väljer att ställa sig vid sidan av det arbete vi medlemmar gör tillsammans idag. För vi vet att det vi gör idag är grunden för vad våra barn och barnbarn kommer att tjäna när de kommer ut i arbetslivet. Så tänk på det nästa gång du dricker mineralvatten - ett medlemskap i facket är lika naturligt, långsiktigt och sunt som flaskans innehåll. ÅRSMÖTE Ur Dagens Arbete SEKTION SYD Årsmötet kommer att hållas den 3 mars på Tysklandsfärjan (Trelleborg Sassnitz) efter önskemål. Skriv redan nu ner datumet. Separat kallelse kommer när det närmar sig.

7 Välkommen till SEKO Bring Citymail Mälardalens årsmöte! Lördagen den 11/2 kl är det dags för årsmöte. Mötet kommer att äga rum på Rademachergatan 7 i Eskilstuna. Efter mötet kommer vi att bjuda på lunch och bowling. På mötet kommer vi att blicka tillbaka på året som har gått (2011) men mest försöka fokusera på framtiden. Vilka som sitter med i styrelsen 2012 kommer även att presenteras. För att vi ska kunna ha ett val måste vi ha nomineringar. Tänk efter och anmäl personer du tycker passar till den nya styrelsen. Kom ihåg att personen måste vara medlem i SEKO. De poster som finns tillgängliga är ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättande ledamot. Vem vill du nominera? Nominering skall in senast 25/1. Anmälan och nomineringar till Ida Olsson på Kallelse till SEKO Bring Citymail Stockholm Södras årsmöte! Härmed kallas du som medlem till årsmöte fredagen den 3:e februari Årsmötet kommer att hållas på cmc 116, Åsögatan 116 (T-bana Medborgarplatsen) med början klockan 16:00. På medlemsmötet kommer bland annat följande frågor att behandlas: Val av styrelseledamöter och ersättare Val av representantskapsledamöter Aktivitetsplan 2012 Aktivitetsberättelse 2011 Val av ledamot i valberedningen Information om kollektivavtalsprocessen Alla som deltar på mötet och anmäler det i förväg kommer att få betalt två timmar. Hur exakt det kommer lösas är i dagsläget inte klart men troligen kommer ni att få förlängt schema en arbetsdag under detta kvartal utan att arbeta den tiden ut. Efter mötet kommer vi att bjuda på middag på restaurang Tre Indier. För att vara med och äta vill vi ha din anmälan till mötet senast 26 januari. Anmäl till om du vill närvara. SEKO Bring Citymail Tillsammans Detta SEKO Bring Citymails Tillsammans skribenter var Daniel Tano, Daniel Dellenmark, Joakim Berglund och Fredrik Möller. Ansvarig utgivare Anna-Carin Lindberg. Deadline för inkommande av artiklar, insändare etc för nästa nummer är 31 januari SEKO Bring Citymail c/o Bring Citymail Sweden AB Box STOCKHOLM E-post Webb Sektioner Stockholm Norra /08 Stockholm Södra /08 Syd Väst Mälardalen SEKO Bring Citymail Tillsammans ges ut av SEKO Bring Citymail till fackligt anslutna arbetstagare inom Bring Citymail Sweden AB.

8 BRING CITYMAIL Adress SEKO Bring Citymail c/o Bring Citymail Sweden AB Box Stockholm

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

GÅ MED I SEKO NU DÅ! Argument när du värvar medlemmar

GÅ MED I SEKO NU DÅ! Argument när du värvar medlemmar GÅ MED I SEKO NU DÅ! Argument när du värvar medlemmar Argument Argument nummer ett En enda sak hindrar arbetsgivaren från att ta in någon annan istället för dig, någon som är beredd att göra jobbet för

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du?

Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? Fråga 1: Du ligger bra till för ett nytt jobb och har uppmanats att lämna löneanspråk. Vad gör du? 1. Tar del av Unionens marknadslönestatistik för att få koll på löneläget för mitt yrke och min bransch.

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt.

Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt. 1 Svenska golfförbundet, Examensarbete HGU 2013-2015 Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt. Jonny Karlsson 2 Headgreenkeeper Innehållsförteckning Lagans GK 1. Inledning 3 1.1 Syfte

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA Uppgift 1 Presentationsövning Du ska inför gruppen göra en presentation av ett valfritt ämne i 3-5 minuter. Ämnet kan vara ditt smultronställe, en hobby, en bok du läst, en spännande resa, en film du sett,

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN FLEXTIDSFÄLLAN NU HAR HON SLUTAT Tidsjakt. Anna Halmerius registrerade flex när hon egentligen jobbade övertid, men hann aldrig ta ledigt. Och det var hon inte ensam om som distriktssköterska i Västra

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer