SEKO Bring Citymail Tillsammans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKO Bring Citymail Tillsammans"

Transkript

1 Januari 2012 Information från sektionerna SEKO Bring Citymail Tillsammans Jobba rätt Här kommer material som våra vänner på SEKO Posten skrivit i samband med att de hade Jobba rätt -vecka i september. Tanken är att det inte skall gälla bara den veckan utan alla veckor i arbete. Och det gäller oss på Bring Citymail i lika storomfattning. Vi tillbringar mycket tid på vår arbetsplats och då gäller det att jobba rätt för att orka med. Varför just Du ska jobba rätt Du som enskild postanställd tjänar på att jobba rätt. Även om det hittills fungerat för dig att jobba som du alltid gjort finns ett moment av osäkerhet. För det du egentligen menar när du säger att du inte behöver jobba rätt är att du aldrig kommer att drabbas av någon problematik, fysisk eller mental, som på något sätt orsakats, eller förvärrats av, ditt sätt att arbeta. Visst, det finns säkerligen exempel på kollegor som klarat sig alldeles utmärkt trots att de sprungit i trapporna dag ut och dag in, men frågan är inte huruvida det går att klara ett arbetsliv utan krämpor trots att man jobbar fel. Frågan vi måste ställa oss är snarare om vi vågar räkna med att just vi kommer att tillhöra denna lilla skara av lyckligt lottade människor. Dina närmaste arbetskamrater tjänar på att du jobbar rätt. Om man driver upp tempot på arbetsplatsen, exempelvis genom att springa i trapporna, möjliggör man ett klimat där människors prestation bedöms efter hur snabba de är. Det blir svårare för vikarier att reda ut dina arbetsuppgifter, vilket även drabbar dina ordinarie arbetskamrater då de, utöver sina vanliga göromål, måste hjälpa vikarien med de arbetsmoment hon eller han inte hinner med. Slutligen tjänar vi som kollektiv, samtliga postanställda, på att du jobbar rätt. Det är svårt att hävda att vi är underbemannade om vi ständigt ökar vårt arbetstempo för att hinna med. Det finns ett dolt problem med underbemanning på många av våra arbetsplatser. Om vi jobbar som vi ska, på ett sätt som är mer skonsamt för våra kroppar och dessutom stämmer överrens med hur Posten anser att vi ska jobba, kan vi tydliggöra detta problem. Om vi alla i stället skruvar upp tempot i takt med nedskärningarna låter vi tvärtom våra egna och våra arbetskamraters kroppar stå för risktagandet. Vi behöver börja diskutera dessa frågor på våra arbetsplatser. Hur skapar vi möjligheter för oss själva att orka inte bara till pensionen utan gärna även några år efter densamma? En macho-brevbärare från värmländska Forshaga ansåg brevbärarväst endast var för dom svaga västen är för mesiga kärringar karlar behöver inga bär-ringar en åsikt hans nu värkande kropp djupt beklaga Jobba rätt i splitten! Lyft inte för tungt. Använd pallyftare enligt gällande instruktioner. Använd rätt arbetsteknik vid bunthantering. Respektera varandras olika förutsättningar. Stressa inte. Arbetsvariera så mycket som möjligt. Jobba rätt 1 Tjänstledig vid studier 3 Rast enligt arbetstidslagen 3 Vikten av att INTE arbeta gratis 3 Fordonsgrupp 3 Kompetensförsäkring 3 Kollektivavtalet - din garanti på jobbet 4 Ny hemsida nu är den klar 4 Kollektivavtal 4 Företagets IT-policy 5 Information från sektionerna 5 SEKO förbjöds att kicka ut information om valet 6

2

3 Kompetensförsäkring CityMail har en alldeles utomordentligt bra kompetensförsäkring som tyvärr många inte känner till. Genom att sätta undan minst 304:- och högst 1000:-/månad i en kompetensförsäkring ägd av arbetsgivaren kan du få ut stora pengar när du vill plugga vidare. Varje månad som du bidrar med pengar bidrar CityMail med en lika stor summa. Inget ont ligger bakom, det kan bara bli bättre. Det värsta som kan hända är att du får tillbaka pengarna du har lagt undan utan att få företagets del. Så vad har du att förlora jämfört med vad du har att vinna? Värt att tänka på och satsa på. Vill du veta mer om vad som gäller så hör av dig till oss eller kolla in det på My Citymail. Tjänstledig vid studier Läs också om kompetensförsäkring här bredvid. Ska du söka en utbildning? Tänk då på att du inte behöver säga upp dig! Enligt studieledighetslagen har du som anställd rätt att söka tjänstledighet för dina studier. Det som är viktigt i sammanhanget är att du måste söka i god tid. Lagen säger nämligen att företaget kan senarelägga starten upp till sex månader. Tanken är att företag i och med denna regel ska ha tid på sig att hitta en vikarie och hinna med eventuell upplärning som krävs. Det kan ju även vara just mot dina arbetskamrater att företaget får en chans till planering då speciellt augusti kan vara problematisk, många slutar och det är mycket att göra. Ofta är företaget hårda med att man måste söka sex månader i förväg. Söker du bara sex månade i förväg(skriftligt) så är du garanterad din tjänstledighet. Du kan söka hel eller deltid. Du kan även välja om du vill söka per termin och jobba under exempelvis sommaren eller om du vill vara tjänstledig hela perioden. Visar det sig att du inte kommer in på kursen meddelar du arbetsgivaren att du kvarstår i tjänsten. Gör det fortast möjligt då du har fått besked. Rast enligt arbetstidslagen Rast är ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden t ex en lunchrast. Under rasten får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsstället. Arbetstagaren ska ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Utöver rasterna ska arbetstagaren kunna göra kortare avbrott från arbetet, pauser. Arbetsgivaren skall ordna så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna, t.ex. kaffepausen. Under en paus får arbetstagaren inte lämna arbetsstället. (Anm: Du får självklart ta frisk luft utanför lokalen!) Pauser räknas in i arbetstiden. Arbetstidslagen säger inte hur många eller långa pauserna ska vara. Det är i alla arbeten tillåtet att koppla av från arbetet då och då under arbetsdagen. Vikten av att INTE arbeta gratis! Är du en av de som jobbar innan kl för att bli klar lite tidigare? Eller stämplar ut och fortsätter att jobba? Eller kanske kommer du in på helgen och förbereder lite? GLÖMMER DU ATT TA DINA RASTER? Då ska du tänka på att det kan drabba hela kontoret. Både när det gäller hur man ska bemanna och hur mycket kontoret ska klara hantera innan man sätter in extra folk! Fordonsgrupp En fordonsgrupp har startats i företaget och från SEKO sitter Fredrik Fristedt, Morris Logongo och Fredrik Alzén med. Gruppen skall jobba med frågor som för motorfordonen ur flera perspektiv. Vi kommer från SEKOs sida att jobba för att våra fordon inte ska skada oss i vårt jobb. Det är ett svårt jobb och det kommer att ta tid. Men vis av erfarenhet så kommer detta nog att bli bra då uniformsgruppen har kommit långt på sin väg och cykelgruppen också kommit med förbättringar. Så nog skall det väl även bli bättre på fordonssidan. Har du något som du vill att motorfordonsgruppen skall ta tag i så mejla till Vi ser fram emot synpunkter, både det som idag fungerar mindre bra men även det som man gör bra på kontoren. Gruppen ska inte mecka med fordonen utan mer analyser dem och utveckla. Sthlm Södra: Coach Traffic:

4 Kollektivavtalet din garanti på jobbet Vårt nuvarande avtal går ut juni Det innebär att vi under hösten har börjat arbetat med att ta fram vilka krav vi ska ställa på arbetsgivaren. Dels vilka krav som ska ställas endast till Bring Citymail för att sedan bli till lokala avtal. Men även krav som ska in centralt som exempelvis kan beröra vilken ersättning du får när du jobbar övertid. Nedan en liten beskrivning om vad ett kollektivavtal är. Kollektivavtal står för någonting mycket viktigt i vårt arbetsliv, nämligen hur vi tillsammans ordnar vår tillvaro på jobbet. Kollektivavtalet reglerar det mesta på arbetsmarknaden. Kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförening. Det gäller lokalt för ett företag eller för en hel bransch, lokala avtal respektive centrala avtal. Kollektivavtalet kan endast träffas mellan organisationer som företräder löntagarnas respektive arbetsgivarnas intressen. På arbetsgivarsidan kan en enskild arbetsgivare vara part i ett kollektivavtal. För dig som är anställd är kollektivavtalet en garanti för att du får: rätt lön rätt semesterersättning rätt övertidsersättning rätt sjuklön rätt försäkringsskydd rätt avtalspension Där ingår också att du tex kan ta rast och ha förtroendeuppdrag inom facket, politik och rättssystemet, inom ramen för gällande överenskommelser. I tider då hög arbetslöshet råder garanterar kollektivavtalet att vi inte bjuder under varandra när det gäller lön. Ingen ska om kollektivavtalet finns behöva erbjuda sina tjänster till lägre lön än vad avtalet anger. Snart är det dags att skriva ett nytt avtal. Det kommer att bli många duster mellan de två parter som representerar arbetsgivaren och arbetstagarna. Men kraven vi ställer i ett nytt kollektivavtal är baserade på medlemmarnas åsikter. Ju fler åsikter desto bättre grund. Fler medlemmar desto enklare att driva igenom kraven. Tillsammans kan vi förbättra vår arbetsplats! Vi kommer konstant ut med information. Din åsikt som medlem räknas! Men för att vi ska kunna genomföra den måste vi få reda på den. Har du åsikter eller idéer skicka då gärna in dom till mig, Ny hemsida nu är den äntligen klar Kollektivavtal Lagen om kollektivavtal instiftades 1928, samma år inrättades också arbetsdomstolen (AD) som en neutral instans för att lösa konflikter på arbetsmarknaden. Dessförinnan hade arbetsmarknaden i princip varit oreglerad. Bakgrunden till lagstiftningen var en mycket orolig arbetsmarknad med många konflikter. Den nya lagen innebar att arbetsfred skulle råda när ett avtal var undertecknat och att tvister om avtalets tolkning inte fick lösas med konflikt under avtalsperioden, utan skulle lösas i förhandlingar mellan parterna. I sista hand skulle en rättstvist avgöras i arbetsdomstolen. De lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet både mellan arbetsgivare och arbetstagare och förhållandet mellan arbetsgivare och fackföreningar kallas med ett gemensamt namn för arbetsrätt. Arbetsrätten utgörs dels av ett antal lagar som kommit till för att skydda den enskilde arbetstagaren på arbetsmarknaden. Exempel på detta är: arbetsmiljö-, jämställdhets-, arbetstids-, semester- och studieledighetslagen. Dels av kollektivavtalen som ofta innehåller detaljerade reglerar för lön, arbetstid, dess förläggning, möjlighet till ledighet mm. Huvuddelen av de lagar som reglerar arbetslivet i dag stiftades på 1970-talet. Då fick vi bland annat medbestämmandelagen (MBL) som med sin utformning ersatte lagen om kollektivavtal från AD prövar arbetsrättsliga frågor. De tvister som avgörs i arbetsdomstolen kan inte överprövas av någon annan instans. Det finns mycket information på hemsidan. Kolla in den nu! På hemsidan/nyheter Avtal 2012, Julhälsningar från ordförande

5 Information från sektionerna Väst Efter flera arbetsmiljörelaterade incidenter och samtal från medlemmarna beslutade vi oss för att göra en arbetsplatskoll på CMC 417. Underlaget skall användas för att utreda om en 6.6a behövs. Annars hoppas vi att vårt besök och våra enskilda samtal med samtliga på kontoret kan bli en väckarklocka för cheferna. Företagets IT-policy För ett litet tag sedan fanns det en nyhet i företagets veckobrev om en uppdaterad ITpolicy hos Bring Citymail. Liten notis enbart och inte så värst full av innehåll men av texten att döma ser IT-policyn ut ungefär såhär: Du får inte skriva negativt om Bring Citymail på alla de sociala medier som vi erbjuds. Därför tänkte jag skriva ihop en liten guide till hur man kommer runt problemet om det nu är så att man skulle vilja lyfta fram de mindre positiva bitarna med att jobba som brevbärare. Här följer lite exempel på vad du kan säga utan att uttala dig negativt om företaget. Vi fortsätter att driva på för förhandling angående en 4 månaders sen arbetsskadeanmälan. Vi delar inte företagets uppfattning av att detta är något som man kan släppa på då chefen har visat tydliga förbättringar av arbetsmiljöarbetet senaste halvåret. I sektion väst har vi medlemsstöd för en kompromisslös linje gällande liknande övertramp. I januari är första förhandlingsträffen angående ett brott mot MBL då man på CMC 442 nedbemannat utan att genomföra en MBLförhandling. Vi står fast vid vår uppfattning av att det skall vara skriftligt överenskommet innan man går vidare och bemannar ner. Stockholm Norra Vi från Bring Citymailklubben Norra vill meddela att vi sedan senaste medlemsmötet är en fulltalig styrelse igen. Patrik Huuska sitter kvar som ordförande. Nya styrelseledamöter är Joakim Berglund 114, Peter Heinemar-Erikson 114, Maria Rostampour 163, Fanny Vega 163, Simon Lilja 175 och Nicklas Svensson 113. Alla vi nya ledamöter hoppas att vi skall kunna ta över lite av bördan från Patrik och att vi kan hjälpa till att svara på alla frågor och liknande som finns. Och att ni på norra sidan av Stockholm ska få lite fler arbetsplatsbesök i framtiden. /MVH Styrelsen, Stockholm Norra Stockholm Norra Coach Traffic Vi har förhandlat om en coach på traffic som ska sitta i Eriksberg. Fyra sökte tjänsten och den som vi kom överens om skulle bli coach är Christoffer Quist. Vi önskar honom lycka till i sin nya roll. Åh va underbart att träffa nya arbetskamrater varje dag. Jag älskar att träffa nya människor. Trots att vi sett en minskning av personalomsättningen på företaget är det fortfarande en galen ruljans på våra arbetskamrater och då speciellt på de timavlönade. Att otrygga anställningar skulle vara något positivt? Knappast.. Att arbetskamrater man jobbat sida vid sida med slutar för att de inte orkar med jobbet skulle vara något positivt? Knappast.. På Bring Citymail lär man sig värdet av varenda krona. Jag har aldrig blivit så bra som jag är nu på att laga mat med endast lågprisvarorna och matvaror med kort datum. Att leva på kr före skatt om man har turen att gå in på en tillsvidareanställning eller vikariat kan vara svårt om man har en dyr hyra och andra levnadskostnader som tillkommer. Är man dessutom timvikarie med en väldigt varierande lön och kanske får ihop några tusen per månad kan det vara ännu svårare att äta sig mätt varje dag. Låga löner? Inte positivt! Jag springer och springer och sliter och sliter och jag behöver inte träna på min fritid när jag jobbar på Bring Citymail. Att träna överhuvudtaget skall vara en frivillig syssla. Att få det tvångsinbakat i sitt lönearbete är vansinne. Vill man träna föreslår vi att ni använder er av friskvårdsbidraget vi förhandlat oss till och tar det lugnt på jobbet och tränar på sin fritid istället. Ett jobb kan vara fysiskt men låt aldrig någon tala om för dig att du ska träna på jobbet. Knäslitage och att somna på soffan direkt efter middagen är ingen livskvalité. Jag älskar de varierande arbetstiderna vi har på Bring Citymail. Det ger mig möjlighet att utveckla en oerhört stor flexibilitet som gör mig till en sann jonglör av mina fritidssysslor. Att arbetstiden ska variera utöver den schemalagda arbetstid vi har är inget som är självklart på andra arbeten så varför skulle våra vilda västern-arbetstider vara ett undantag? Vem av oss som jobbar på Bring Citymail kan säga att vi inte någon gång gjort en vän/partner/bror/syster besviken pga vi varit tvungna att jobba över. Jag är en oerhört otillgänglig människa på min fritid för jag vet aldrig när den fritiden inträffar. Trots att jag två veckor i förväg känner till min schemalagda arbetstid vågar man inte direkt chansa på att boka in en kaffe på stan med en kompis en halvtimma efter schemats slut. Vi vet ju hur det där kan sluta. Göra vänner och familj besvikna? Inte positivt! /Daniel Tano

6 3 mars 2012 SEKO förbjöds att skicka ut information om valet I samband med valet förra året förbjöds vi skicka ut information om valet. Problematiken finns på två nivåer, dels den företagsmässiga nivån. Företaget gynnas av en valseger för Alliansen, allt annat kan man glömma. Massiva skatteavdrag för att anställa unga människor, löften om att luckra upp LAS med mera. Hela samhällsklimatet påverkas när högerliberaler sätter den politiska dagordningen. Det politiska språket förändras och media som ägs av samma människor som finansierar Alliansens valkampanj driver en hårdare ton i sin samhällsdebatt. Vi ska hylla otrygga anställningar och vi ska vara vår egen lyckas smed. Vill man tillräckligt mycket så kan man ta sig ur en urusel livssituation. Man lyfter fram exempel på människor som gör s.k klassresor. Dvs lyckas, kommer upp sig och lämnar slitet bakom sig för ett liv fyllt av överdådigt lyx och konsumtion. Trots att vi lever i ett samhälle där det blir allt svårare att göra den klassresan. Med små små politiska förändringar bygger man ett system som enbart gynnar de rika och på kuppen lurar man i de som sliter mest att de är försatta i sin hopplösa situation på grund av sitt egna personliga misslyckande. Att detta är ironiskt är bara toppen av isberget. Vårt andra problem är folk på arbetsplatserna som vägrar se den röda politiska tråden som löper igenom hela vår vardag. Man ska inte prata om politik, det är fult att engagera sig eller ens ifrågasätta den rådande normen. Trivs man inte på jobbet eller om man inte trivs i den anställningsformen man besitter så ska man helt enkelt säga upp sig och göra något annat. Helt övertygade om att alla människor har samma förutsättningar för att hoppa till ett bättre jobb eller utbilda sig. När verkligheten är att det inte finns så många andra sätt att hantera problem på arbetsplatsen än att gå dit dagen efter och dagen efter det eftersom gräset inte är grönare på andra sidan. Jag tvivlar emellanåt på om det ens finns en annan gräsmatta. När klimatet på våra arbetsplatser hårdnar är det viktigt att vi inser att vi påverkas av politiska beslut och vi påverkas enormt av ett tankesätt som går ut på att inte ifrågasätta något utan helt enkelt lita blint på den världsbild de serverar oss i sina tidningar och sina tv-kanaler. För vi äger inte media och då kan man inte heller förvänta sig att media formas efter våra önskemål. När vi unga på arbetsmarknaden förväntas älska otrygga anställningsformer och vi förväntas göra exakt vad vi blir tillsagda, trots att det strider mot våra fysiska förutsättningar eller mot all rim & reson. Hur länge kan man pracka på oss förändringar och försämringar förrän vi ifrågasätter varför vi ska tjäna så (ursäkta min franska) jävla lite på allt slit vi utför. Vi förväntas vara supermänniskor på vårt arbete. Pallar vi inte trycket är vi svaga och kanske borde söka oss till andra arbeten. Jag vet ju själv hur förvånad ens kompisar kan se ut när man berättar hur vi jobbar frivillig övertid och har en sån jävla hög arbetsmoral hela tiden. Trots att vår ingångslön är branschens lägsta. Trots att vi anställs från dag till dag och lever i en enorm otrygghet. Kanske är dags att vi börjar ställa krav på våra arbetsplatser och ställer krav på ökade löner i avtalsrörelsen. Men vi får inte glömma av våra arbetskamrater som är anställda på tremånadersvikariat och flämtar jämte oss vid vattenytan. /Daniel Tano De säger i tv-reklamen att det tagit nästan ett århundrade för det mineralvatten du dricker idag att bli till. Lager för lager har vattendropparna letat sig ner genom berggrunden, ner till djupet. Ständigt har vattnet förfinats för att slutligen få den klarhet och den smak du känner när du dricker det idag. Likadant är det med din lön. I generation efter generation har facket kämpat för att du ska kunna få den lön, ob-ersättning, övertidsersättning och arbetstidsförkortning som du har idag. Svett och tårar har runnit. Ja, till och med blod har runnit. Ständigt har arbetsvillkoren förfinats. Det är bara de som tänker kortsiktigt som väljer att ställa sig vid sidan av det arbete vi medlemmar gör tillsammans idag. För vi vet att det vi gör idag är grunden för vad våra barn och barnbarn kommer att tjäna när de kommer ut i arbetslivet. Så tänk på det nästa gång du dricker mineralvatten - ett medlemskap i facket är lika naturligt, långsiktigt och sunt som flaskans innehåll. ÅRSMÖTE Ur Dagens Arbete SEKTION SYD Årsmötet kommer att hållas den 3 mars på Tysklandsfärjan (Trelleborg Sassnitz) efter önskemål. Skriv redan nu ner datumet. Separat kallelse kommer när det närmar sig.

7 Välkommen till SEKO Bring Citymail Mälardalens årsmöte! Lördagen den 11/2 kl är det dags för årsmöte. Mötet kommer att äga rum på Rademachergatan 7 i Eskilstuna. Efter mötet kommer vi att bjuda på lunch och bowling. På mötet kommer vi att blicka tillbaka på året som har gått (2011) men mest försöka fokusera på framtiden. Vilka som sitter med i styrelsen 2012 kommer även att presenteras. För att vi ska kunna ha ett val måste vi ha nomineringar. Tänk efter och anmäl personer du tycker passar till den nya styrelsen. Kom ihåg att personen måste vara medlem i SEKO. De poster som finns tillgängliga är ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättande ledamot. Vem vill du nominera? Nominering skall in senast 25/1. Anmälan och nomineringar till Ida Olsson på Kallelse till SEKO Bring Citymail Stockholm Södras årsmöte! Härmed kallas du som medlem till årsmöte fredagen den 3:e februari Årsmötet kommer att hållas på cmc 116, Åsögatan 116 (T-bana Medborgarplatsen) med början klockan 16:00. På medlemsmötet kommer bland annat följande frågor att behandlas: Val av styrelseledamöter och ersättare Val av representantskapsledamöter Aktivitetsplan 2012 Aktivitetsberättelse 2011 Val av ledamot i valberedningen Information om kollektivavtalsprocessen Alla som deltar på mötet och anmäler det i förväg kommer att få betalt två timmar. Hur exakt det kommer lösas är i dagsläget inte klart men troligen kommer ni att få förlängt schema en arbetsdag under detta kvartal utan att arbeta den tiden ut. Efter mötet kommer vi att bjuda på middag på restaurang Tre Indier. För att vara med och äta vill vi ha din anmälan till mötet senast 26 januari. Anmäl till om du vill närvara. SEKO Bring Citymail Tillsammans Detta SEKO Bring Citymails Tillsammans skribenter var Daniel Tano, Daniel Dellenmark, Joakim Berglund och Fredrik Möller. Ansvarig utgivare Anna-Carin Lindberg. Deadline för inkommande av artiklar, insändare etc för nästa nummer är 31 januari SEKO Bring Citymail c/o Bring Citymail Sweden AB Box STOCKHOLM E-post Webb Sektioner Stockholm Norra /08 Stockholm Södra /08 Syd Väst Mälardalen SEKO Bring Citymail Tillsammans ges ut av SEKO Bring Citymail till fackligt anslutna arbetstagare inom Bring Citymail Sweden AB.

8 BRING CITYMAIL Adress SEKO Bring Citymail c/o Bring Citymail Sweden AB Box Stockholm