Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis Datum Reg.nr Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015 Härmed överlämnas ett underlag för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen Underlaget omfattar de kvalitetsutvärderingar som Universitetskanslersämbetet fattat beslut om under perioden 15 november oktober I sammanställningen anges omdömet för respektive utbildning samt antalet examina och helårsekvivalenter under 2013 inom de utvärderade utbildningarna. Uppgifter om utfärdade examina har rapporterats från lärosätena till Universitetskanslersämbetet och avser examina enligt 2007 års examensordning. Det är dessa examina som utgör underlag för beräkningen av antalet helårsekvivalenter. Denna beräkning har gjorts genom att varje examen har multiplicerats med det antal års heltidsstudier som krävs för respektive examen. Således har kandidatexamina multiplicerats med 3, magisterexamina med 1 och masterexamina med 2. Utvärderade yrkesexamina har på motsvarande sätt multiplicerats med det antal års heltidsstudier som examen omfattar. Eftersom det fortfarande förekommer att examina enligt 1993 års examensordning utfärdas redovisas även uppgifter om antalet sådana examina. Dessa uppgifter har samlats in från Statistiska centralbyrån. Underlaget för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen består av fyra delar: I bilaga 1 redovisas för varje lärosäte antalet examina respektive helårsekvivalenter för de utbildningar som har erhållit omdömet Mycket hög kvalitet. I bilaga 2 finns en sammanställning av samtliga utvärderade utbildningar med uppdelning på utvärderingsprojekt och lärosäte. För varje utbildning/huvudområde anges omdömet i utvärderingen samt antal examina och helårsekvivalenter. I bilaga 3 finns en sammanställning av antalet utvärderade helårsekvivalenter, uppdelat på omdömen. I bilaga 4 redovisas för varje lärosäte antalet examina under 2013 enligt 1993 års examensordning för de utbildningar som har erhållit omdömet Mycket hög kvalitet. I denna bilaga har ingen omräkning till helårsekvivalenter gjorts. Totalt har examina (enligt 2007 års examensordning) utfärdats under 2013 inom de utbildningar som Universitetskanslersämbetet har fattat beslut om under den aktuella perioden. Dessa examina motsvarar helårsekvivalenter som fördelar sig på följande sätt beträffande beslutat omdöme: POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(2) Datum Reg.nr Mycket hög kvalitet: (4 procent) Hög kvalitet: (74 procent) Bristande kvalitet: (23 procent) För många av de utvärderade yrkesexamina gäller att också en generell examen har utfärdats (s.k. dubbelexamen). Antalet dubbelexamina redovisas i en särskild kolumn i bilaga 1 och 2. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Aija Sadurskis, i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson och avdelningschefen Annika Pontén. I beredningen av ärendet har även utredaren Anna-Karin Malla deltagit. Harriet Wallberg Aija Sadurskis

3 Bilaga 1: Sammanställning av antal examina och helårsekvivalenter i utvärderade utbildningar med omdömet Mycket hög kvalitet Tabellen avser examina under 2013 enligt 2007 års examensordning. För varje examen anges den omräkningsfaktor som används vid beräkning av antal helårsekvivalenter. Omdömet Mycket hög kvalitet avser utvärderingsbeslut fattade under perioden 15 november oktober SAMTLIGA Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräknings- faktor Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal dubbelexamina Totalt Alla Alla Beckmans designhögskola Alla Alla Produktdesign Konstn kandidat 3, Chalmers tekn högskola Alla Alla Sjöfartsteknik 2, Dans- och cirkushögskolan Alla Alla 1 3 Cirkus Konstn kandidat 3, Ersta Sköndal högskola Alla Alla Omvårdnadsvetenskap Magister 1, Göteborgs universitet Alla Alla Antikens kultur och samhällsliv Magister 1, Kulturvård 2, Idé- och lärdomshistoria Kandidat 3, Konst och bildvetenskap Kandidat 3, Religionsvetenskap och teologi 2, Film Konstn kandidat 3, Specialistsjuksköterskeexamen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1, Pedagogik Magister 1, Högskolan Dalarna Alla Alla 2 6 Religionsvetenskap Kandidat 3, Högskolan i Borås Alla Alla Modedesign Konstn kandidat 3, Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1, Pedagogiskt arbete Magister 1, Högskolan i Halmstad Alla Alla 3 3 Handikappvetenskap Magister 1,00 3 3

4 SAMTLIGA Högskolan i Jönköping Alla Alla Specialistsjuksköterskeexamen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1, Högskolan i Skövde Alla Alla Specialistsjuksköterskeexamen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1, Högskolan Kristianstad Alla Alla Oral hälsa Kandidat 3, Mat- och måltidskunskap Kandidat 3, Karolinska institutet Alla Alla Biomedicin 2, Psykoterapeutexamen Yrkesexamen 1, Konstfack Alla Alla Konsthantverk Konstn kandidat 3, Konsthantverk Konstn master 2, Kungl. Musikhögskolan Alla Alla Musik Konstn master 2, Linköpings universitet Alla Alla Medicinsk biologi 2, Möbeldesign Kandidat 3, Möbelkonservering Kandidat 3, Möbelsnickeri Kandidat 3, Linnéuniversitetet Alla Alla Vårdvetenskap Kandidat 3, Religionsvetenskap Kandidat 3, Luleå tekniska universitet Alla Alla 5 10 Musikalisk gestaltning Konstn master 2, Lunds universitet Alla Alla Antikens kultur och samhällsliv Kandidat 3, Arkeologi och antikens historia 2, Biomedicin Magister 1, Biomedicin 2, Praktisk filosofi Kandidat 3, Praktisk filosofi Magister 1, Teoretisk filosofi Kandidat 3, Teoretisk filosofi Magister 1, Historia 2, Filmvetenskap Kandidat 3,

5 SAMTLIGA Filmvetenskap Magister 1, Visual culture 2, Religionsvetenskap och teologi Kandidat 3, Religionsvetenskap och teologi Magister 1, Fri konst Konstn kandidat 3, Fri konst Konstn master 2, Service Management 2, Malmö högskola Alla Alla Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3, Interaktionsdesign 2, Mälardalens högskola Alla Alla Specialistsjuksköterskeexamen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1, Pedagogik Kandidat 3, Stockholms universitet Alla Alla Socialantropologi 2, Filosofi Kandidat 3, Filosofi Magister 1, Barnkultur Kandidat 3, Filmvetenskap 2, Sveriges lantbruksuniversitet Alla Alla Hippologexamen Yrkesexamen 2, Södertörns högskola Alla Alla 9 27 Konstvetenskap Kandidat 3, Religionsvetenskap Magister 1, Umeå universitet Alla Alla Biomedicin Kandidat 3, Biomedicin Magister 1, Biomedicin 2, Kulturanalys Kandidat 3, Teologi Kandidat 3, Industridesign Konstn kandidat 3, Uppsala universitet Alla Alla Antikens kultur och samhällsliv Kandidat 3, Forensisk vetenskap 2, Molekylär medicin 2, Teoretisk filosofi Magister 1,00 1 1

6 SAMTLIGA Historia Magister 1, Idé- och lärdomshistoria 2, Konstvetenskap 2, Medicinsk nuklidteknik 2, Kyrko- och missionsstudier Magister 1, Kyrko- och missionsstudier 2, Mänskliga rättigheter Magister 1, Mänskliga rättigheter 2, Tros- och livsåskådningsvetenskap 2, Didaktik 2, Pedagogiskt ledarskap Magister 1, Psykoterapeutexamen Yrkesexamen 1, Örebro universitet Alla Alla 7 13 Omvårdnadsvetenskap 2, Idrott Magister 1, Idrott 2, Dans- och cirkushögskolan hade periodiserad antagning med start vartannat år. Ingen kull avslutade sin utbildning under Högskolan anser att det är mer korrekt att ta upp de 15 konstnärliga kandidatexamina inom huvudområdet Cirkus som avlades under 2012.

7 1 Bilaga 2: Sammanställning av antal examina och helårsekvivalenter i utvärderade utbildningar, per projekt Tabellen avser examina under 2013 enligt 2007 års examensordning. För varje examen anges den omräkningsfaktor som används vid beräkning av antal helårsekvivalenter. Omdömena Bristande, Hög respektive Mycket hög kvalitet avser utvärderingsbeslut fattade under perioden 15 november oktober SAMTLIGA Summa Summa Procent Procent Antropologi och etnologi Göteborgs universitet Socialantropologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Socialantropologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Socialantropologi Magister 1,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Etnologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Socialantropologi Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Socialantropologi 2,00 Hög kvalitet Malmö högskola Internationell Migration och Etniska Relationer Kandidat 3,00 Hög kvalitet Malmö högskola Internationell Migration och Etniska Relationer Magister 1,00 Hög kvalitet Malmö högskola Internationell Migration och Etniska Relationer 2,00 Bristande kvalitet Stockholms universitet Etnologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Etnologi 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Socialantropologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Socialantropologi 2,00 Mycket hög kvalitet Södertörns högskola Etnologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Etnologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Etnologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Kulturantropologi Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Kulturantropologi 2,00 Hög kvalitet Summa Procent Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård Göteborgs universitet Antikens kultur och samhällsliv Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Antikens kultur och samhällsliv Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Göteborgs universitet Arkeologi Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Arkeologi 2,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Kulturvård Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Kulturvård 2,00 Mycket hög kvalitet Linnéuniversitetet Arkeologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Antikens kultur och samhällsliv Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Arkeologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Arkeologi och antikens historia 2,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Historisk arkeologi Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Historisk osteologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Arkeologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Arkeologi 2,00 Bristande kvalitet Södertörns högskola Arkeologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Arkeologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Arkeologi Magister 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Miljöarkeologi Magister 1,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Antikens kultur och samhällsliv Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Arkeologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet

8 2 Uppsala universitet Arkeologi 2,00 Hög kvalitet Summa Procent Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap Högskolan i Borås Biblioteks- och informationsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Borås Biblioteks- och informationsvetenskap 2,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Biblioteks- och informationsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet ABM: kommunikation av information och kultur i 2,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Arkiv- och informationsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Arkiv- och informationsvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Umeå universitet Biblioteks- och informationsvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Biblioteks- och informationsvetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Museologi Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Museologi Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet ABM (arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap och musei- & kulturarvsvetenskap) 2,00 Hög kvalitet Summa Procent Barnmorskeexamen Göteborgs universitet Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Göteborgs universitet Reproduktiv och perinatal hälsa Magister 1,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Reproduktiv och perinatal hälsa 2,00 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Bristande kvalitet Högskolan i Borås Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Högskolan i Skövde Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Högskolan i Skövde Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Magister 1,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Karolinska institutet Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Magister 1,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Lunds universitet Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Mälardalens högskola Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Bristande kvalitet Umeå universitet Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Uppsala universitet Barnmorskeexamen Yrkesexamen 1,50 Hög kvalitet Uppsala universitet Internationell hälsa Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Internationell hälsa 2,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Reproduktiv hälsa Magister 1,00 Hög kvalitet Summa Procent Biomedicin Högskolan i Halmstad Biomedicin Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Högskolan i Skövde Biomedicin Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Högskolan i Skövde Biomedicin Magister 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Biomedicin Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Biomedicin 2,00 Mycket hög kvalitet Karolinska institutet Toxikologi 2,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Medicinsk biologi Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Medicinsk biologi 2,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Biomedicin Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Biomedicin Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Biomedicin 2,00 Mycket hög kvalitet Malmö högskola Biomedicinsk metodik och teknologi 2,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Biomedicin Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet

9 3 Umeå universitet Biomedicin Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Umeå universitet Biomedicin 2,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Biomedicin Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Biomedicin Magister 1,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Biomedicin 2,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Forensisk vetenskap 2,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Infektionsbiologi 2,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Molekylär medicin 2,00 Mycket hög kvalitet Summa Procent Filosofi Göteborgs universitet Praktisk filosofi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Teoretisk filosofi Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Praktisk filosofi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Praktisk filosofi Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Praktisk filosofi Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Teoretisk filosofi Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Teoretisk filosofi Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Stockholms universitet Filosofi Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Stockholms universitet Filosofi Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Södertörns högskola Estetik Kandidat 3,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Estetik Magister 1,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Filosofi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Filosofi Magister 1,00 Hög kvalitet Umeå universitet Filosofi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Estetik Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Praktisk filosofi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Teoretisk filosofi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Teoretisk filosofi Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Summa Procent Historia Försvarshögskolan Historia med inriktning mot militärhistoria Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Historia Magister 1,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Historia 2,00 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan Kristianstad Historia Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Karlstads universitet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Historia Magister 1,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Historia Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Historia Magister 2,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Historia Magister 1,00 Hög kvalitet Lunds universitet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Historia Magister 1,00 Hög kvalitet Lunds universitet Historia 2,00 Mycket hög kvalitet Malmö högskola Historia Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Historia Magister 1,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Historia 2,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Historia Magister 1,00 Hög kvalitet Umeå universitet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet

10 4 Umeå universitet Historia Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Historia Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Historia 2,00 Hög kvalitet Örebro universitet Historia Kandidat 3,00 Hög kvalitet Summa Procent Idé- och lärdomshistoria Göteborgs universitet Idé- och lärdomshistoria Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Idé- och lärdomshistoria Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Idé- och lärdomshistoria Magister 1,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Idéhistoria Kandidat 3,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Idéhistoria Kandidat 3,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Idéhistoria Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Idé- och lärdomshistoria Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Idé- och lärdomshistoria 2,00 Mycket hög kvalitet Summa Procent Kulturvetenskapliga utbildningar Linköpings universitet Barn 2,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Samhälls- och kulturanalys Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Samhälls- och kulturanalys Magister 1,00 Hög kvalitet Lunds universitet Kulturvetenskaper Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Tillämpad kulturanalys 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Barnkultur Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Stockholms universitet Barnkultur Magister 1,00 Hög kvalitet Umeå universitet Kulturanalys Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Umeå universitet Kulturanalys Magister 1,00 Hög kvalitet Summa Procent Medicinutbildningar Göteborgs universitet Läkarexamen Yrkesexamen 5,50 Bristande kvalitet Karolinska institutet Läkarexamen Yrkesexamen 5,50 Hög kvalitet Linköpings universitet Läkarexamen Yrkesexamen 5,50 Hög kvalitet Lunds universitet Läkarexamen Yrkesexamen 5,50 Hög kvalitet Lunds universitet Medicin Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Medicin 2,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Idrottsmedicin Magister 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Läkarexamen Yrkesexamen 5,50 Bristande kvalitet Uppsala universitet Läkarexamen Yrkesexamen 5,50 Bristande kvalitet Örebro universitet Medicin Kandidat 3,00 Hög kvalitet Örebro universitet Medicin Magister 1,00 Hög kvalitet Örebro universitet Medicin 2,00 Hög kvalitet Summa Procent Länderstudier Göteborgs universitet European studies 2,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet International administration and global governance 2,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Globala studier Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Asienstudier 2,00 Bristande kvalitet

11 5 Lunds universitet Europastudier 2,00 Hög kvalitet Lunds universitet Mellanösternstudier 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Latinamerikastudier Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet International humanitarian action 2,00 Hög kvalitet Summa Procent Film, mode, konst, musik, teatervetenskap Göteborgs universitet Filmvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Konst och bildvetenskap Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Göteborgs universitet Konst och bildvetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Musikvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Teaterstudier Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Filmvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Filmvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Konstvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Filmvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Konstvetenskap och visuell kommunikation Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Konstvetenskap och visuell kommunikation Magister 1,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Filmvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Konst- och bildvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Linnéuniversitetet Musikvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Filmvetenskap Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Filmvetenskap Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Konsthistoria och visuella studier Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Teaterns teori och praktik Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Visual culture 2,00 Mycket hög kvalitet Stockholms universitet Curating 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Filmvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Filmvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Filmvetenskap 2,00 Mycket hög kvalitet Stockholms universitet Konstvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Konstvetenskap 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Kulturarvsstudier Magister 1,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Kulturarvsstudier 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Modevetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Modevetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Stockholms universitet Modevetenskap 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Musikvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Teatervetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Teatervetenskap 2,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Konstvetenskap Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Södertörns högskola Konstvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Umeå universitet Konstvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Konstvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Konstvetenskap 2,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Musikvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Textilvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Textilvetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Summa Procent Radiografiutbildningar Göteborgs universitet Radiografi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Röntgensjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Röntgensjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Radiografi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Radiografi Magister 1,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Röntgensjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet

12 6 Luleå tekniska universitet Radiografi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Röntgensjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Röntgensjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Radiografi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Röntgensjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Medicinsk nuklidteknik Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Medicinsk nuklidteknik 2,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Röntgensjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Örebro universitet Röntgensjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Bristande kvalitet Summa Procent Sjuksköterskeexamen Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Ersta Sköndal högskola Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Borås Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Högskolan Väst Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Bristande kvalitet Karlstads universitet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Malmö högskola Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Mycket hög kvalitet Mittuniversitetet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Bristande kvalitet Mälardalens högskola Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Röda korsets högskola Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Sophiahemmet högskola Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Örebro universitet Sjuksköterskeexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Summa Procent Kandidatexamen omvårdnad-vårdvetenskap Blekinge tekniska högskola Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Ersta Sköndal högskola Vårdvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Borås Vårdvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Omvårdnadsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Skövde Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan Kristianstad Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan Väst Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Vårdvetenskap Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Luleå tekniska universitet Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Omvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Malmö högskola Omvårdnad Kandidat 3,00 Bristande kvalitet

13 7 Mittuniversitetet Omvårdnad Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Mälardalens högskola Vårdvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Röda korsets högskola Omvårdnadsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Sophiahemmet högskola Omvårdnadsvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Omvårdnad Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Vårdvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Örebro universitet Omvårdnadsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Summa Procent Odontologi Göteborgs universitet Odontologi 2,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Oral hälsa Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Tandhygienistexamen Yrkesexamen 2,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Tandläkarexamen Yrkesexamen 5,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Tandteknik Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Tandteknikerexamen Yrkesexamen 3,00 Bristande kvalitet Högskolan i Jönköping Oral hälsovetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Tandhygienistexamen Yrkesexamen 2,00 Hög kvalitet Högskolan Kristianstad Oral hälsa Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Högskolan Kristianstad Tandhygienistexamen Yrkesexamen 2,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Oral hälsa Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Tandhygienistexamen Yrkesexamen 2,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Odontologisk profylaktik Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Tandhygienistexamen Yrkesexamen 2,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Tandläkarexamen Yrkesexamen 5,00 Bristande kvalitet Malmö högskola Odontologi Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Malmö högskola Odontologi Magister 1,00 Bristande kvalitet Malmö högskola Odontologi 2,00 Bristande kvalitet Malmö högskola Tandhygienistexamen Yrkesexamen 2,00 Hög kvalitet Malmö högskola Tandläkarexamen Yrkesexamen 5,00 Bristande kvalitet Malmö högskola Tandteknikerexamen Yrkesexamen 3,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Oral hälsa Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Tandhygienistexamen Yrkesexamen 2,00 Hög kvalitet Umeå universitet Tandläkarexamen Yrkesexamen 5,00 Hög kvalitet Umeå universitet Tandteknik Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Tandteknikerexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Summa Procent Religionsvetenskap och teologi Göteborgs universitet Religionsvetenskap och teologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Religionsvetenskap och teologi Magister 1,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Religionsvetenskap och teologi 2,00 Mycket hög kvalitet Högskolan Dalarna Religionsvetenskap Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Högskolan Dalarna Religionsvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Religionsvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Högskolan i Gävle Religionsvetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Religionsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Religionsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Johannelunds teologiska högskolateologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Religionsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Religionsvetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Linnéuniversitetet Religionsvetenskap Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Religionsvetenskap och teologi Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Religionsvetenskap och teologi Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Religionsvetenskap och teologi 2,00 Bristande kvalitet Stockholms universitet Religionshistoria Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Södertörns högskola Religionsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet

14 8 Södertörns högskola Religionsvetenskap Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Teologiska högskolan i StockholmMänskliga rättigheter Kandidat 3,00 Hög kvalitet Teologiska högskolan i StockholmTeologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Religionsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Teologi Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Umeå universitet Teologi Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Bibelvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Bibelvetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Kyrko- och missionsstudier Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Kyrko- och missionsstudier Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Kyrko- och missionsstudier 2,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Mänskliga rättigheter Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Mänskliga rättigheter 2,00 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 2,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Tros- och livsåskådningsvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Tros- och livsåskådningsvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Tros- och livsåskådningsvetenskap 2,00 Mycket hög kvalitet Örebro teologiska högskola Teologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Summa Procent Arbetsliv och hälsa Högskolan i Jönköping Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Magister 1,00 Bristande kvalitet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och Högskolan i Jönköping välfärd 2,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Klinisk medicinsk vetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Klinisk medicinsk vetenskap 2,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Medical management Magister 1,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Rehabiliteringsvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Arbetsliv och hälsa Magister 1,00 Bristande kvalitet Summa Procent Apotekarexamen Göteborgs universitet Apotekarexamen Yrkesexamen 5,00 Hög kvalitet Umeå universitet Apotekarexamen Yrkesexamen 5,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Apotekarexamen Yrkesexamen 5,00 Hög kvalitet Summa Procent Lantbruk och djur Sveriges lantbruksuniversitet Djuromvårdnad Kandidat 3,00 Hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Hippologexamen Yrkesexamen 2,00 Mycket hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Hippologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Lantbruksvetenskap 2,00 Hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Lantmästarexamen Yrkesexamen 2,00 Hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Veterinärexamen Yrkesexamen 5,50 Hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Veterinärmedicin Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Summa Procent

15 9 Fri konst Göteborgs universitet Fotografi Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Fotografi Konstn master 2,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Fri konst Konstn kandidat 3,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Fri konst Konstn master 2,00 Hög kvalitet Konstfack Konst Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Konstfack Konst Konstn master 2,00 Hög kvalitet Kungl. Konsthögskolan Fri konst Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Kungl. Konsthögskolan Fri konst Konstn master 2,00 Hög kvalitet Lunds universitet Fri konst Konstn kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Fri konst Konstn master 2,00 Mycket hög kvalitet Umeå universitet Fri konst Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Fri konst Konstn master 2,00 Hög kvalitet Summa Procent Konsthantverk och design Beckmans designhögskola Modedesign Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Beckmans designhögskola Produktdesign Konstn kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Beckmans designhögskola Visuell kommunikation Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Design Konstn kandidat 3,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Design Konstn master 2,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Konsthantverk Konstn kandidat 3,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Konsthantverk Konstn master 2,00 Hög kvalitet Högskolan i Borås Modedesign Konstn kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Högskolan i Borås Textil- och modedesign Konstn master 2,00 Hög kvalitet Högskolan i Borås Textildesign Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Konstfack Design Konstn kandidat 3,00 Bristande kvalitet Konstfack Design Konstn master 2,00 Hög kvalitet Konstfack Konsthantverk Konstn kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Konstfack Konsthantverk Konstn master 2,00 Mycket hög kvalitet Linnéuniversitetet Design Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Design Konstn master 2,00 Bristande kvalitet Luleå tekniska universitet Mediedesign Konstn kandidat 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Industridesign Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Industridesign Konstn master 2,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Industridesign Konstn kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Umeå universitet Industridesign Konstn master 2,00 Hög kvalitet Summa Procent Media och design Blekinge tekniska högskola Medieteknik Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Högskolan Dalarna Bildproduktion Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Grafisk teknologi Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Ljud- och musikproduktion Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Formgivning och gestaltning / Kultur och kommunikationsvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Grafisk design och kommunikation Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Kultur- och mediegestaltning Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Kultur- och mediegestaltning Magister 1,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Kultur- och mediegestaltning 2,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Möbeldesign Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Linköpings universitet Möbelkonservering Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Linköpings universitet Möbelsnickeri Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Linköpings universitet Möbeltapetsering Kandidat 3,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Ljudteknik Kandidat 3,00 Hög kvalitet

16 10 Lunds universitet Film- och medieproduktion 2,00 Bristande kvalitet Malmö högskola Grafisk design Kandidat 3,00 Hög kvalitet Malmö högskola Interaktionsdesign Kandidat 3,00 Hög kvalitet Malmö högskola Interaktionsdesign Magister 1,00 Hög kvalitet Malmö högskola Interaktionsdesign 2,00 Mycket hög kvalitet Malmö högskola Material och produktutveckling Kandidat 3,00 Hög kvalitet Malmö högskola Scenproduktion Kandidat 3,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Grafisk design Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Grafisk design 2,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Industridesign Kandidat 3,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Industridesign 2,00 Hög kvalitet Mälardalens högskola Informationsdesign Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Reklam och PR Kandidat 3,00 Hög kvalitet Summa Procent Musik Göteborgs universitet Musik Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Musik Konstn master 2,00 Hög kvalitet Kungl. Musikhögskolan Musik Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Kungl. Musikhögskolan Musik Konstn master 2,00 Mycket hög kvalitet Luleå tekniska universitet Musik Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Musikalisk gestaltning Konstn master 2,00 Mycket hög kvalitet Lunds universitet Musik Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Musik Konstn master 2,00 Hög kvalitet Summa Procent Scenisk gestaltning Dans- och cirkushögskolan Cirkus Konstn kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Dans- och cirkushögskolan Dans Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Dans- och cirkushögskolan Koreografi Konstn master 2,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Film Konstn kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Göteborgs universitet Film Konstn magister 1,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Film Konstn master 2,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Scenkonst Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Scenisk framställning Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Teater Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Lunds universitet Teater Konstn master 2,00 Hög kvalitet Operahögskolan Opera Konstn kandidat 3,00 Bristande kvalitet Operahögskolan Opera Konstn master 2,00 Bristande kvalitet Stockholms dramatiska högskola Scen och medier Konstn magister 1,00 Hög kvalitet Umeå universitet Manusförfattande för film, TV och nya medier Konstn kandidat 3,00 Hög kvalitet Summa Procent Sjöfart och närliggande huvudområden Chalmers tekn högskola Sjöfartsteknik Kandidat 3,00 Hög kvalitet Chalmers tekn högskola Sjöfartsteknik 2,00 Mycket hög kvalitet Chalmers tekn högskola Sjöingenjörsexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Chalmers tekn högskola Sjökaptensexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Sjöingenjörsexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Sjökaptensexamen Yrkesexamen 3,00 Hög kvalitet Summa Procent

17 11 Socialt arbete och socionomexamen Ersta Sköndal högskola Socialt arbete Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Ersta Sköndal högskola Socialt arbete Magister 1,00 Hög kvalitet Ersta Sköndal högskola Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Göteborgs universitet Social Work and Human Rights Magister 1,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Social Work and Human Rights 2,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Socialt arbete Magister 1,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Socialt arbete 2,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Handikappvetenskap Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Högskolan i Halmstad Socialt arbete Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Högskolan i Jönköping Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Socialt arbete Magister 1,00 Hög kvalitet Högskolan i Jönköping Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Högskolan Väst Socialt arbete och socialpedagogik Kandidat 3,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Bristande kvalitet Linköpings universitet Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Socialt arbete 2,00 Bristande kvalitet Linnéuniversitetet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Lunds universitet Socialt arbete Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Socialt arbete Magister 1,00 Hög kvalitet Lunds universitet Socialt arbete 2,00 Hög kvalitet Lunds universitet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Malmö högskola Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Malmö högskola Socialt arbete Magister 1,00 Bristande kvalitet Malmö högskola Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Mittuniversitetet Socialt arbete Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Socialt arbete Magister 1,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Mälardalens högskola Socialt arbete Magister 1,00 Bristande kvalitet Stockholms universitet Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Socialt arbete 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Södertörns högskola Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Umeå universitet Socialt arbete Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Socialt arbete Magister 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Socialt arbete 2,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Uppsala universitet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Bristande kvalitet Örebro universitet Socialt arbete Kandidat 3,00 Hög kvalitet Örebro universitet Socialt arbete Magister 1,00 Hög kvalitet Örebro universitet Socionomexamen Yrkesexamen 3,50 Hög kvalitet Summa Procent Turismvetenskap och närliggande huvudområden Högskolan Dalarna Turismvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Högskolan Kristianstad Mat- och måltidskunskap Kandidat 3,00 Mycket hög kvalitet Karlstads universitet Turismvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Turism Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Linnéuniversitetet Turismvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Upplevelseproduktion Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Service Management Kandidat 3,00 Hög kvalitet

18 12 Lunds universitet Service Management 2,00 Mycket hög kvalitet Mittuniversitetet Turismvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Turismvetenskap 2,00 Hög kvalitet Stockholms universitet Samhällsplanering Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Stockholms universitet Samhällsplanering 2,00 Bristande kvalitet Södertörns högskola Turismvetenskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Södertörns högskola Turismvetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Måltids- och restaurangvetenskap Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Örebro universitet Måltidskunskap och värdskap Kandidat 3,00 Hög kvalitet Summa Procent Specialistsjuksköterskeexamen - AMB, AN, INT, OP Göteborgs universitet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Mycket hög kvalitet Göteborgs universitet Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Högskolan i Borås Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Högskolan i Borås Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Borås Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karlstads universitet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karlstads universitet Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Linnéuniversitetet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Luleå tekniska universitet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Lunds universitet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Mälardalens högskola Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Mälardalens högskola Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Röda korsets högskola Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Röda korsets högskola Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Röda korsets högskola Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Sophiahemmet högskola Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Umeå universitet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Spec ssk examen - Intensivsjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Spec ssk examen - Operationssjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Örebro universitet Spec ssk examen - Ambulanssjukvård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Örebro universitet Spec ssk examen - Anestesisjukvård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet

19 13 Summa Procent Specialistsjuksköterskeexamen - PSYK, ÄLD, KIR, ONK Ersta Sköndal högskola Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Spec ssk examen - Kirurgisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Spec ssk examen - Onkologisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Spec ssk examen - Vård av äldre Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Gävle Spec ssk examen - Vård av äldre Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Jönköping Spec ssk examen - Vård av äldre Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan Väst Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Onkologisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Vård av äldre Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Linnéuniversitetet Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Spec ssk examen - Vård av äldre Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Spec ssk examen - Onkologisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Malmö högskola Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Spec ssk examen - Vård av äldre Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Mälardalens högskola Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Mycket hög kvalitet Sophiahemmet högskola Spec ssk examen - Vård av äldre Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Spec ssk examen - Onkologisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Umeå universitet Spec ssk examen - Vård av äldre Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Spec ssk examen - Onkologisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Spec ssk examen - Psykiatrisk vård Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Summa Procent Specialistsjuksköterskeexamen - UNG, DSK Blekinge tekniska högskola Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Högskolan i Borås Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Mycket hög kvalitet Högskolan i Gävle Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Högskolan i Jönköping Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Mycket hög kvalitet Högskolan i Jönköping Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Högskolan i Skövde Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Mycket hög kvalitet Högskolan Kristianstad Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Hög kvalitet Högskolan Väst Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Karlstads universitet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Hög kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Karolinska institutet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Linköpings universitet Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Linköpings universitet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Luleå tekniska universitet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Lunds universitet Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Malmö högskola Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Mälardalens högskola Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Umeå universitet Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet

20 14 Umeå universitet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Uppsala universitet Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Uppsala universitet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Bristande kvalitet Örebro universitet Spec ssk examen - Barn och ungdom Yrkesexamen 1,00 Bristande kvalitet Örebro universitet Spec ssk examen - Distriktssköterska Yrkesexamen 1,25 Hög kvalitet Summa Procent Omvårdnad/vårdvetenskap - avancerad nivå Blekinge tekniska högskola Vårdvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Ersta Sköndal högskola Omvårdnadsvetenskap Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Göteborgs universitet Omvårdnad Magister 1,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Omvårdnad 2,00 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Omvårdnad Magister 1,00 Bristande kvalitet Högskolan Dalarna Vårdvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Högskolan i Borås Vårdvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Vårdvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Omvårdnad Magister 1,00 Bristande kvalitet Högskolan i Jönköping Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Högskolan i Skövde Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Högskolan Kristianstad Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Högskolan Väst Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Karlstads universitet Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Karolinska institutet Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Linköpings universitet Omvårdnadsvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Vårdvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Omvårdnad Magister 1,00 Bristande kvalitet Lunds universitet Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Lunds universitet Omvårdnad 2,00 Hög kvalitet Malmö högskola Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Mittuniversitetet Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Mälardalens högskola Vårdvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Röda korsets högskola Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Sophiahemmet högskola Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Umeå universitet Omvårdnad Magister 1,00 Hög kvalitet Uppsala universitet Vårdvetenskap Magister 1,00 Bristande kvalitet Örebro universitet Omvårdnadsvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Örebro universitet Omvårdnadsvetenskap 2,00 Mycket hög kvalitet Summa Procent Militärvetenskapliga utbildningar Försvarshögskolan Krigsvetenskap Magister 1,00 Hög kvalitet Försvarshögskolan Militärteknik Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Försvarshögskolan Officersexamen Yrkesexamen 3,00 Bristande kvalitet Summa Procent Pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap Dans- och cirkushögskolan Danspedagogik Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Pedagogik och didaktik Kandidat 3,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Utbildningsledarskap 2,00 Hög kvalitet Göteborgs universitet Ämnesdidaktik 2,00 Bristande kvalitet Göteborgs universitet Pedagogik Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Högskolan i Borås Pedagogiskt arbete Magister 1,00 Mycket hög kvalitet Högskolan i Gävle Pedagogik Kandidat 3,00 Bristande kvalitet Högskolan i Gävle Pedagogik Magister 1,00 Hög kvalitet

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Biblioteks- och informationsvetenskap Umeå universitet A 31% Biblioteks- och informationsvetenskap Högskolan i Borås A 67% Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Första analysen om kvalitetsutvärderingarna: Utfall av resultaten per lärosäte

Första analysen om kvalitetsutvärderingarna: Utfall av resultaten per lärosäte STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpunmmer 2014-05-13 / Nr 6 Analysavdelningen Kontaktperson Staffan Nilsson 08-563 087 56 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning.

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning. Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Styrelsen BESLUT (reviderat 2009-03-09) Dnr HT 2007/302 Huvudområden och ingående ämnen på grundnivå I och med Bolognaanpassningen och införandet av begreppet

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1...

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1... Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1 Utbildningsorganisationer som deltar i antagningsomgången: Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Stockholm Gymnastik-

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 UF 20 SM 1002 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2008/09 I korta

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Sid 1 (18) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Vid Umeå universitet har totalt 131 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning !JItt... HÖGSKOLEVERKET ~ Swedish National Agency for Higher Educatlon Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13. Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tln/Phone: +46 8 S63 085 00 Fax: +46

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Lönenivå, medel, kr/månad före skatt (sorterat utifrån ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Ingångslön Nuvarande lön 1 Försvarshögskolan Krigsvetenskap Övrigt område Kandidatexamen

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

BILAGA 2. Huvudområden och yrkesexamina som ingått i en utvärdering. Antal utb.

BILAGA 2. Huvudområden och yrkesexamina som ingått i en utvärdering. Antal utb. BILAGA 2 Huvudområden och yrkesexamina som ingått i en utvärdering Antal utb. Företagsekonomi 52 Nationalekonomi 36 Engelska 33 Statsvetenskap 32 Psykologi 32 Sociologi 31 Historia 29 Socialt arbete 28

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

UK-ämbetets insamling av ekonomiska uppgifter

UK-ämbetets insamling av ekonomiska uppgifter 1(4) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitet och högskolor samt UK-ämbetets kontaktpersoner enligt sändlista UK-ämbetets insamling

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-06-27 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

EXAMENSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

EXAMENSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Dnr: Mahr 59-2007/207 EXAMENSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Fastställd av rektor 2007-05-31 1 Innehållsförteckning Inledning och övergripande regelverk... 3 Examina... 3 GENERELLA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ... 3

Läs mer

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Beslutad: Utbildnings- och forskningsnämnden och Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet 2007-05-24 Reviderad: 2009-04-02, 2009-09-03,

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Byggteknik Linköpings univiersitet Byggteknik Högskolan i Halmstad Industriell ekonomi Högskolan i Skövde Maskinteknik

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Campus. Obligatoriskt för blivande präster är att läsa minst 30 hp Tros- och livsåskådningsvetenskap och minst 60 hp Bibelvetenskap.

Campus. Obligatoriskt för blivande präster är att läsa minst 30 hp Tros- och livsåskådningsvetenskap och minst 60 hp Bibelvetenskap. Rekommenderad studiegång för blivande präster Campus För att bli präst i Svenska kyrkan krävs enligt 2013 års studieordning en universitetsutbildning bestående av: - Teologie kandidat- och magisterexamen

Läs mer

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 1 / 10 Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 2 / 10 Examensregler för grundläggande. Godkända

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Sid 1 (16) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Vid Umeå universitet har totalt 106 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och distriktssköterska

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och distriktssköterska BESLUT 1(27) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 lena.pettersson@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso-

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen

www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen , www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen Rapport 2015:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Tomas Egeltoft (projektledare), Camilla

Läs mer

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Beslutad av Rektor: 2013-06-03 Reviderad: 2013-08-12, 2013-10-07, 2013-12-16, 2014-03-24, 2014-05-19,

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

Lokala examensbestämmelser för utbildning vid Högskolan Dalarna

Lokala examensbestämmelser för utbildning vid Högskolan Dalarna Lokala examensbestämmelser för utbildning vid Högskolan Dalarna Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden samt Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet 2007-05-24 Lokala examensbestämmelser

Läs mer

Anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde. Dnr /

Anvisningar för klassificering av kurser vad avser utbildningsområde. Dnr / Anvisningar för klassificering av kurser vad avser Dnr 3-3355/2015 2016-04-14 Bilaga till Riktlinjer för klassificering av kurser vad avser (dnr 3-3354/2015) INNEHÅLL Inledning... 1 Förteckning över generell

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

Rapport 2008:41 R. Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. Bilaga 3. Nationell bild

Rapport 2008:41 R. Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. Bilaga 3. Nationell bild Rapport 8:41 R Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi Bilaga 3 Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 13 99 Stockholm tfn 8-563 85 fax 8-563 85 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Tabeller. Universitetskanslersämbetet och SCB 49 UF 20 SM Teckenförklaring Explanation of symbols

Tabeller. Universitetskanslersämbetet och SCB 49 UF 20 SM Teckenförklaring Explanation of symbols Universitetskanslersämbetet och SCB 49 UF 20 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 1. Registrerade studenter läsåren 2008/09 2012/13

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Dnr Mah 15-2000/278 Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Innehåll sid. 1. Förord 2 2. Högskoleexamen 2 3. Kandidatexamen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2006:990 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver att 3 kap. 4, 9

Läs mer

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Datum Beteckning 1(3) 2010-03-02 SCB Dnr 2010/0407 HSV 63-6649-10 Universitet och högskolor Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Bakgrund I den nya examensordningen från

Läs mer

Tabeller. Universitetskanslersämbetet och SCB 48 UF 20 SM Teckenförklaring Explanation of symbols

Tabeller. Universitetskanslersämbetet och SCB 48 UF 20 SM Teckenförklaring Explanation of symbols Universitetskanslersämbetet och SCB 48 UF 20 SM 1301 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 1. Registrerade studenter läsåren 2007/08 2011/12

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap BESLUT 1(29) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena

Läs mer

Högskolekvalitet 2010

Högskolekvalitet 2010 Högskolekvalitet 2010 Högskolekvalitet 2010 Svenskt Näringsliv tar tempen på samverkan vid svenska universitet och högskolor - och hur det går för examinerade studenter på arbetsmarknaden Utbildning måste

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Inspirationsdagarna 3-4 NOVEMBER 2015 LUNDS UNIVERSITET

Inspirationsdagarna 3-4 NOVEMBER 2015 LUNDS UNIVERSITET Inspirationsdagarna 34 NOVEBER 2015 LUNDS UNIVERSITET 2 INSPIRATIONSDAGARNA 34 NOVEBER 2015 8 5 6 7 Lund LTH 9 3 4 Infotält Fysiologen 10 2 Sölvegatan Warholms väg Lund C/Clemenstorget Buss 1, 6, 20, 166

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

RAPPORT EXAMENSTILLSTÅND OCH EXAMENSVOLYMER. En sammanställning av uppgifter över Göteborgs universitet och konkurrerande lärosäten

RAPPORT EXAMENSTILLSTÅND OCH EXAMENSVOLYMER. En sammanställning av uppgifter över Göteborgs universitet och konkurrerande lärosäten EAMENSTILLSTÅND OCH EAMENSVOLYMER En sammanställning av uppgifter över Göteborgs universitet och konkurrerande lärosäten Katarina Borne/Avdelningen för analys och utvärdering RAPPORT: 2011:01 Diarienummer

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

OBS! Vid fritextsökning är huvudord och synonymer lika värda, men huvudordet är det som visas upp i ett ämnesträd.

OBS! Vid fritextsökning är huvudord och synonymer lika värda, men huvudordet är det som visas upp i ett ämnesträd. id = ämnesordets id (samma för alla tre begrepp) treenode = visar ämnesordets plats i hierarkin. OBS! siffrorna för detta är frikopplade från ämnesordens id:n. 170. = Hälsa- och sjukvård (id 399). 170.60.

Läs mer

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Rapport 2006:21 R Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer