Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 Härmed överlämnas ett underlag för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen Underlaget omfattar de kvalitetsutvärderingar som Universitetskanslersämbetet har fattat beslut om under perioden 1 juli 5 november 2013, dvs. utbildningar inom arkitektur, matematik och teknikvetenskap samt civilingenjörsutbildning och högskoleingenjörsutbildning. I sammanställningen anges omdömet för respektive utbildning samt antalet examina och helårsekvivalenter under 2012 inom de utvärderade utbildningarna. Uppgifter om utfärdade examina har rapporterats från lärosätena till Universitetskanslersämbetet och avser examina enligt 2007 års examensordning. Det är dessa examina som utgör underlag för beräkningen av antalet helårsekvivalenter. Denna beräkning har gjorts genom att varje examen har multiplicerats med det antal år heltidsstudier som krävs för respektive examen. Således har t.ex. kandidatexamina multiplicerats med 3, masterexamina med 2 och civilingenjörsexamina med 5 för att uppnå det slutliga antalet helårsekvivalenter. Vissa av de berörda lärosätena har påtalat att de under 2012 fortfarande utfärdade examina enligt 1993 års examensordning. Av den anledningen redovisas även uppgifter om antalet examina enligt 1993 års examensordning i underlaget. Dessa uppgifter har samlats in från SCB i syfte att ge kompletterande information till regeringen. Underlaget för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen består av fyra delar. I huvuddelen av underlaget (bilaga 1-3) ingår enbart examina enligt 2007 års examensordning. I bilaga 1 redovisas för varje lärosäte antalet examina respektive helårsekvivalenter för de utbildningar som har erhållit omdömet Mycket hög kvalitet. I bilaga 2 finns en sammanställning av samtliga utvärderade utbildningar med uppdelning på utvärderingskategori och lärosäte. För varje utbildning/huvudområde anges det omdöme som har beslutats samt antal examina och helårsekvivalenter. I bilaga 3 finns en sammanställning av det totala antalet utvärderade helårsekvivalenter per utvärderingskategori, uppdelat på omdömen. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 2(2) Datum Reg.nr I bilaga 4 redovisas för varje lärosäte antalet examina under 2012 enligt 1993 års examensordning för de utbildningar som har erhållit omdömet Mycket hög kvalitet. I denna bilaga har ingen omräkning till helårsekvivalenter gjorts. Totalt har examina (enligt 2007 års examensordning) utfärdats under 2012 inom de utbildningar som Universitetskanslersämbetet har fattat beslut om under perioden 1 juli 5 november Dessa examina motsvarar helårsekvivalenter som fördelar sig på följande sätt beträffande beslutat omdöme: Mycket hög kvalitet: (14 procent) Hög kvalitet: (71 procent) Bristande kvalitet: (14 procent) För många av de utvärderade yrkesexamina gäller att också en generell examen har utfärdats (s.k. dubbelexamen). Även dessa generella examina har utvärderats. Antalet dubbelexamina redovisas i en särskild kolumn i bilaga 1 och 2. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande myndighetschef Annika Pontén efter föredragning av utredaren Magdalena Inkinen i närvaro av avdelningschefen Anette Gröjer. I beredningen av ärendet har även utredaren Anna-Karin Malla deltagit. Annika Pontén Magdalena Inkinen

3 Bilaga 1: Antal examina och helårsekvivalenter i utvärderade utbildningar med omdömet Mycket hög kvalitet Tabellen avser examina under 2012 enligt 2007 års examensordning. För varje examen anges den omräkningsfaktor som används vid beräkning av antal helårsekvivalenter. Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräkningsfaktor Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal dubbelexamina Totalt Alla Alla Blekinge tekniska högskola Alla Alla 0 0 Fysisk planering Magister Chalmers tekniska högskola Alla Alla Bioteknik Civilingenjör Elektroteknik Civilingenjör Informationsteknik Civilingenjör Kemiteknik Civilingenjör Maskinteknik Civilingenjör Teknisk design Civilingenjör Ekonomi och produktionsteknik Högskoleingenjör Bioteknik Datateknik Energi- och miljöteknologi Kemiteknik Kemiteknik Kemiteknik med fysik Maskinteknik Teknisk design Teknisk fysik Göteborgs universitet Alla Alla Datavetenskap

4 Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräkningsfaktor Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal dubbelexamina Matematisk statistik Högskolan Dalarna Alla Alla 7 21 Byggteknik Högskoleingenjör Maskinteknik Högskoleingenjör Högskolan i Gävle Alla Alla Energisystem Högskoleingenjör Lantmäteriteknik Högskoleingenjör Lantmäteriteknik Samhällsplanering Högskolan i Skövde Alla Alla Datalogi Datavetenskap Magister Medier, estetik och berättande Karlstads universitet Alla Alla Kemiteknik Civilingenjör Energi- och miljöteknik Högskoleingenjör Maskinteknik Kungl. Tekniska högskolan Alla Alla Industriell ekonomi Civilingenjör Teknisk fysik Linköpings universitet Alla Alla Datateknik Civilingenjör Kemisk biologi Civilingenjör Transportsystem Civilingenjör Tillämpad matematik Linnéuniversitetet Alla Alla Datavetenskap Luleå tekniska universitet Alla Alla Materialteknik Civilingenjör Materialteknik

5 Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräkningsfaktor Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal dubbelexamina Lunds universitet Alla Alla Ekosystemteknik Civilingenjör Industriell ekonomi Civilingenjör Teknisk nanovetenskap Civilingenjör Malmö högskola Alla Alla Data- och informationsvetenskap Datavetenskap Datavetenskap Magister Medieteknik Stockholms universitet Alla Alla Försäkringsmatematik Umeå universitet Alla Alla Interaktionsteknik och design Civilingenjör Teknisk fysik Civilingenjör Uppsala universitet Alla Alla Kemiteknik Civilingenjör Miljö- och vattenteknik Civilingenjör Örebro universitet Alla Alla Datateknik Högskoleingenjör Datateknik

6 Bilaga 2: Sammanställning av antal examina och helårsekvivalenter i utvärderade utbildningar Tabellen avser examina under 2012 enligt 2007 års examensordning. För varje examen anges den omräkningsfaktor som används vid beräkning av antal helårsekvivalenter. SAMTLIGA Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräknings- Beslut Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal faktor Totalt Bristande Hög Mycket hög Totalt Bristande Hög Mycket hög dubbelexamina Summa Procent Arkitektur Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräknings- Beslut Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal faktor Totalt Bristande Hög Mycket hög Totalt Bristande Hög Mycket hög dubbelexamina Blekinge tekniska högskola Fysisk planering 3 Hög kvalitet Fysisk planering Magister 1 Mycket hög kvalitet Fysisk planering 2 Hög kvalitet Chalmers tekniska högskola Arkitektur Arkitekt 5 Hög kvalitet Arkitektur 3 Hög kvalitet Arkitektur 2 Hög kvalitet Kungl. Tekniska högskolan Arkitektur Arkitekt 5 Hög kvalitet Arkitektur 3 Hög kvalitet Arkitektur Magister 1 Hög kvalitet Arkitektur 2 Hög kvalitet Lunds universitet Arkitektur Arkitekt 5 Hög kvalitet Arkitektur 3 Hög kvalitet Hållbar stadsgestaltning 2 Hög kvalitet Malmö högskola Byggd miljö 3 Hög kvalitet Byggd miljö Magister 1 Hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsarkitektur 3 Hög kvalitet Landskapsarkitektur Landskapsarkitekt 5 Hög kvalitet Landskapsarkitektur 2 Hög kvalitet Landskapsingenjör Landskapsingenjör 3 Hög kvalitet Landskapsplanering 3 Hög kvalitet Landskapsplanering Magister 1 Hög kvalitet Landskapsplanering 2 Hög kvalitet Umeå universitet Arkitektur Konstnärlig kandidat 3 Hög kvalitet Arkitektur Konstnärlig master 2 Hög kvalitet Summa Procent Civilingenjörsexamen Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräknings- Beslut Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal faktor Totalt Bristande Hög Mycket hög Totalt Bristande Hög Mycket hög dubbelexamina Chalmers tekniska högskola Automation och mekatronik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Bioteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Datateknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Elektroteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Industriell ekonomi Civilingenjör 5 Hög kvalitet Informationsteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Kemiteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Kemiteknik med fysik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Maskinteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Teknisk design Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Teknisk fysik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Väg- och vattenbyggnad Civilingenjör 5 Hög kvalitet Karlstads universitet Energi- och miljöteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Industriell ekonomi Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Kemiteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet

7 Maskinteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Kungl. Tekniska högskolan Bioteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Datateknik Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Design- och produktframtagning Civilingenjör 5 Hög kvalitet Elektroteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Farkostteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Industriell ekonomi Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Informationsteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Kemivetenskap Civilingenjör 5 Hög kvalitet Maskinteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Materialdesign Civilingenjör 5 Hög kvalitet Medieteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Samhällsbyggnad Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk fysik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Linköpings universitet Datateknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Design- och produktutveckling Civilingenjör 5 Hög kvalitet Elektronikdesign Civilingenjör 5 Hög kvalitet Industriell ekonomi Civilingenjör 5 Hög kvalitet Informationsteknologi Civilingenjör 5 Hög kvalitet Kemisk biologi Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Transportsystem Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Maskinteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Medieteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk biologi Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk fysik och elektroteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Luleå tekniska universitet Arkitektur Civilingenjör 5 Hög kvalitet Datateknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Industriell ekonomi Civilingenjör 5 Hög kvalitet Maskinteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Materialteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Rymdteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk design Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Väg- och vattenbyggnad Civilingenjör 5 Hög kvalitet Lunds universitet Bioteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Datateknik Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Ekosystemteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Elektroteknik Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Industriell ekonomi Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Informations- och kommunikationsteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Kemiteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Lantmäteri Civilingenjör 5 Hög kvalitet Maskinteknik och maskinteknik med tekn design Civilingenjör 5 Hög kvalitet Riskhantering Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk fysik Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Teknisk matematik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk nanovetenskap Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Väg- och vattenbyggnad Civilingenjör 5 Hög kvalitet Mittuniversitetet Datateknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk design Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Mälardalens högskola Produkt- och processutveckling Civilingenjör 5 Hög kvalitet Umeå universitet Bioteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Energiteknik Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Interaktionsteknik och design Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Teknisk datavetenskap Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk fysik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Uppsala universitet Energisystem Civilingenjör 5 Hög kvalitet Informationsteknologi Civilingenjör 5 Bristande kvalitet Kemiteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Miljö- och vattenteknik Civilingenjör 5 Mycket hög kvalitet Molekylär bioteknik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk fysik Civilingenjör 5 Hög kvalitet Teknisk fysik med materialvetenskap Civilingenjör 5 Hög kvalitet System i teknik och samhälle Civilingenjör 5 Hög kvalitet

8 Summa Procent Högskoleingjörsexamen och brandingenjörsexamen Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräknings- Beslut Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal faktor Totalt Bristande Hög Mycket hög Totalt Bristande Hög Mycket hög dubbelexamina Blekinge tekniska högskola Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Chalmers tekniska högskola Byggingenjör Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Dataingenjör Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Designingenjör Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Ekonomi och produktionsteknik Högskoleingenjör 3 Mycket hög kvalitet Elektroingenjör Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Kemingenjör Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskiningenjör Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Mekatronikingenjör Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Byggteknik Högskoleingenjör 3 Mycket hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Mycket hög kvalitet Högskolan i Borås Byggteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Energiteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Industriell ekonomi Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Kemiteknik inriktning tillämpad bioteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik inriktning produktutveckling Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Textilteknologi Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Byggnadsteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Datavetenskap Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Elektronik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Energisystem Högskoleingenjör 3 Mycket hög kvalitet Industriell ekonomi Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Lantmäteriteknik Högskoleingenjör 3 Mycket hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Högskolan i Halmstad Biomekanik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Byggteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Datorsystemteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Elektroteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Energiteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Mekatronik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Produktutveckling och innovationsledning Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Högskolan i Jönköping Byggnadsteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datateknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Industriell organisation och ekonomi Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Högskolan i Skövde Automatiseringsteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Integrerad produktutveckling Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Högskolan Väst Elektroteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Lantmäteriteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Karlstads universitet Byggteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datateknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Elektroteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Energi- och miljöteknik Högskoleingenjör 3 Mycket hög kvalitet GIS geografiska informationssystem Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Innovation och design Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Mekatronik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Kungl. Tekniska högskolan Byggteknik och design Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datateknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Kemiteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Medicinsk teknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Linköpings universitet Byggnadsteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datateknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet

9 Elektronik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Kemisk analysteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Byggteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datateknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Elektroteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Energiteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Skogs- och träteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Luleå tekniska universitet Bilsystemteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Brandingenjör Brandingenjör 3,5 Bristande kvalitet ,5 59,5 Datateknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datorspelsutveckling Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Teknisk design Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Lunds universitet Brandingenjör Brandingenjör 3,5 Hög kvalitet ,5 80,5 Byggteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datateknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Malmö högskola Byggteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datateknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Produktutveckling och design Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Mittuniversitetet Byggnadsteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Mälardalens högskola Byggnadsteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Energiteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Flygteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Nätverksteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Produkt- och processutveckling Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Umeå universitet Byggteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Elektronik och datorteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Energiteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Uppsala universitet Byggteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Elektroteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Kärnkraftsteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Maskinteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Örebro universitet Byggteknik Högskoleingenjör 3 Hög kvalitet Datateknik Högskoleingenjör 3 Mycket hög kvalitet Elektroteknik Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Maskinteknik inkl ind. design och produktutv. Högskoleingenjör 3 Bristande kvalitet Summa , ,5 174 Procent Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräknings- Beslut Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal faktor Totalt Bristande Hög Mycket hög Totalt Bristande Hög Mycket hög dubbelexamina Chalmers tekniska högskola 3 Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Göteborgs universitet 3 Hög kvalitet Mycket hög kvalitet Matematisk statistik 3 Hög kvalitet Matematisk statistik 2 Mycket hög kvalitet Karlstads universitet 3 Hög kvalitet Kungl. Tekniska högskolan 2 Mycket hög kvalitet Linköpings universitet 3 Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Tillämpad matematik 2 Mycket hög kvalitet Linnéuniversitetet 3 Bristande kvalitet Magister 1 Bristande kvalitet Bristande kvalitet Lunds universitet 3 Hög kvalitet Mycket hög kvalitet Matematisk statistik 2 Hög kvalitet Mälardalens högskola 3 Bristande kvalitet

10 2 Hög kvalitet Stockholms universitet Försäkringsmatematik 2 Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Mycket hög kvalitet Matematisk statistik 3 Hög kvalitet Matematisk statistik 2 Hög kvalitet Umeå universitet 3 Mycket hög kvalitet Matematisk statistik 2 Hög kvalitet Uppsala universitet Finansiell matematik 2 Hög kvalitet Hög kvalitet Hög kvalitet Örebro universitet 3 Bristande kvalitet Summa Procent Teknikvetenskap Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Omräknings- Beslut Antal examina Antal helårsekvivalenter Antal faktor Totalt Bristande Hög Mycket hög Totalt Bristande Hög Mycket hög dubbelexamina Blekinge tekniska högskola Datavetenskap 3 Bristande kvalitet Datavetenskap 2 Hög kvalitet Elektroteknik 3 Bristande kvalitet Elektroteknik 2 Hög kvalitet Industriell ekonomi och management 2 Bristande kvalitet Maskinteknik 2 Hög kvalitet Programvaruteknik 3 Hög kvalitet Programvaruteknik 2 Hög kvalitet Chalmers tekniska högskola Arkitektur och teknik 3 Hög kvalitet Automation och mekatronik 3 Hög kvalitet Automation och mekatronik 2 Hög kvalitet Bioteknik 3 Mycket hög kvalitet Bioteknik 2 Hög kvalitet Datateknik 2 Bristande kvalitet Datateknik 3 Mycket hög kvalitet Elektroteknik 3 Hög kvalitet Elektroteknik 2 Hög kvalitet Energi- och miljöteknologi 2 Mycket hög kvalitet Industriell ekonomi 2 Hög kvalitet Industriell ekonomi 3 Hög kvalitet Informationsteknik 3 Hög kvalitet Informationsteknik 2 Bristande kvalitet Kemiteknik 3 Mycket hög kvalitet Kemiteknik 2 Mycket hög kvalitet Kemiteknik med fysik 3 Mycket hög kvalitet Maskinteknik 3 Hög kvalitet Maskinteknik 2 Mycket hög kvalitet Samhällsbyggnadsteknik 3 Hög kvalitet Samhällsbyggnadsteknik 2 Hög kvalitet Teknisk design 2 Mycket hög kvalitet Teknisk design 3 Hög kvalitet Teknisk fysik 3 Mycket hög kvalitet Teknisk fysik 2 Hög kvalitet Göteborgs universitet Datavetenskap 3 Mycket hög kvalitet Datavetenskap 2 Hög kvalitet Software Engineering 2 Hög kvalitet Software Engineering and Management 3 Hög kvalitet Högskolan Dalarna Datateknik 3 Bristande kvalitet Högskolan i Borås Byggteknik 3 Bristande kvalitet Energi- och materialåtervinning 2 Hög kvalitet Energiteknik 3 Bristande kvalitet Industriell ekonomi 3 Bristande kvalitet Industriell ekonomi inriktning logistik Magister 1 Bristande kvalitet Kemiteknik 3 Hög kvalitet Maskinteknik 3 Bristande kvalitet

11 Maskinteknik inriktning textilteknologi Magister 1 Hög kvalitet Textilteknologi 3 Hög kvalitet Högskolan i Gävle Byggnadsteknik 3 Bristande kvalitet Datavetenskap 3 Hög kvalitet Elektronik 3 Hög kvalitet Elektronik 2 Hög kvalitet Energisystem Magister 1 Bristande kvalitet Geomatik 3 Hög kvalitet Geomatik Magister 1 Hög kvalitet Industriell ekonomi 3 Hög kvalitet Industriell ekonomi Magister 1 Bristande kvalitet Lantmäteriteknik 3 Mycket hög kvalitet Maskinteknik 3 Bristande kvalitet Samhällsplanering 3 Mycket hög kvalitet Högskolan i Halmstad Biomekanik 3 Hög kvalitet Byggteknik 3 Bristande kvalitet Datateknik 3 Bristande kvalitet Datateknik 2 Hög kvalitet Datorsystemteknik 3 Bristande kvalitet Datorsystemteknik Magister 1 Bristande kvalitet Elektroteknik Magister 1 Bristande kvalitet Energiteknik 3 Bristande kvalitet Energiteknik Magister 1 Bristande kvalitet Industriell ekonomi och organisation Magister 1 Bristande kvalitet Maskinteknik 3 Bristande kvalitet Produktutveckling och innovationsledning 3 Bristande kvalitet Högskolan i Jönköping Byggnadsteknik 3 Hög kvalitet Datateknik 3 Bristande kvalitet Industriell organisation och ekonomi 3 Hög kvalitet Maskinteknik 3 Hög kvalitet Produktionssystem 2 Bristande kvalitet Produktutveckling 2 Hög kvalitet Teknikens tillämpning 3 Bristande kvalitet Högskolan i Skövde Automatiseringsteknik 3 Hög kvalitet Datalogi 3 Mycket hög kvalitet Datavetenskap 3 Hög kvalitet Datavetenskap Magister 1 Mycket hög kvalitet Integrerad produktutveckling 3 Hög kvalitet Logistik 3 Hög kvalitet Maskinteknik 3 Bristande kvalitet Maskinteknik Magister 1 Bristande kvalitet Medier, estetik och berättande 3 Mycket hög kvalitet Högskolan Kristianstad Datalogi 3 Bristande kvalitet Datalogi Magister 1 Bristande kvalitet Högskolan Väst Automation inriktning mot robotteknik Magister 1 Hög kvalitet Datateknik 3 Bristande kvalitet Elektroteknik 3 Hög kvalitet Maskinteknik 3 Hög kvalitet Karlstads universitet Datavetenskap 3 Hög kvalitet Kemiteknik 2 Hög kvalitet Maskinteknik 2 Mycket hög kvalitet Kungl. Tekniska högskolan Bioteknik 2 Hög kvalitet Elektroteknik 2 Hög kvalitet Industriell ekonomi 2 Bristande kvalitet Industriell ekonomi Magister 1 Bristande kvalitet Informations- och kommunikationsteknik 2 Bristande kvalitet Kemiteknik 2 Hög kvalitet Maskinteknik Magister 1 Hög kvalitet Maskinteknik 2 Hög kvalitet Materialteknik 2 Bristande kvalitet Samhällsbyggnadsteknik 2 Hög kvalitet Teknik 3 Hög kvalitet Teknik och hälsa Magister 1 Hög kvalitet

12 Teknisk fysik 2 Mycket hög kvalitet Linköpings universitet Byggteknik 3 Hög kvalitet Datateknik 3 Bristande kvalitet Datateknik 2 Bristande kvalitet Datavetenskap 2 Bristande kvalitet Elektroteknik 3 Hög kvalitet Elektroteknik 2 Hög kvalitet Industriell ekonomi 2 Hög kvalitet Informationsteknologi 2 Hög kvalitet Kemiteknik 3 Hög kvalitet Logistik 3 Bristande kvalitet Maskinteknik 3 Bristande kvalitet Maskinteknik 2 Hög kvalitet Medicinsk teknik 2 Hög kvalitet Medieteknik 2 Hög kvalitet Produktutveckling 2 Hög kvalitet Programmering 3 Bristande kvalitet Teknisk biologi 2 Hög kvalitet Teknisk fysik 2 Hög kvalitet Transportsystem 2 Hög kvalitet Linnéuniversitetet Byggteknik Magister 1 Hög kvalitet Byggteknik 3 Hög kvalitet Datavetenskap 3 Mycket hög kvalitet Datavetenskap Magister 1 Hög kvalitet Datavetenskap 2 Bristande kvalitet Elektroteknik 2 Hög kvalitet Maskinteknik Magister 1 Hög kvalitet Maskinteknik 3 Bristande kvalitet Medieteknik 3 Hög kvalitet Skogs- och träteknik 3 Bristande kvalitet Systemekonomi 3 Bristande kvalitet Luleå tekniska universitet Industriell ekonomi 3 Hög kvalitet Materialteknik 2 Mycket hög kvalitet Rymdteknik 2 Hög kvalitet Väg- och vattenbyggnad 2 Bristande kvalitet Lunds universitet Bioteknik 2 Bristande kvalitet Elekronikkonstruktion 2 Hög kvalitet Kommunikationssystem 2 Hög kvalitet Livsmedelsteknik och nutrition 2 Bristande kvalitet Malmö högskola Affärssystem 3 Bristande kvalitet Data- och informationsvetenskap 3 Mycket hög kvalitet Datavetenskap 3 Mycket hög kvalitet Datavetenskap Magister 1 Mycket hög kvalitet Fastighetsvetenskap 3 Hög kvalitet Medieteknik 3 Mycket hög kvalitet Mittuniversitetet Byggnadsteknik 3 Bristande kvalitet Datateknik 3 Hög kvalitet Datateknik 2 Bristande kvalitet Elektronik 2 Bristande kvalitet Elektroteknik 3 Bristande kvalitet Industriell organisation och ekonomi 3 Bristande kvalitet Kvalitets- och ledarskapsutveckling Magister 1 Bristande kvalitet Kvalitetsteknik Magister 1 Bristande kvalitet Maskinteknik 2 Bristande kvalitet Maskinteknik 3 Hög kvalitet Mälardalens högskola Datavetenskap 3 Bristande kvalitet Datavetenskap Magister 1 Bristande kvalitet Datavetenskap 2 Bristande kvalitet Energiteknik 3 Bristande kvalitet Innovationsteknik 3 Bristande kvalitet Produkt- och processutveckling 2 Hög kvalitet Södertörns högskola Medieteknik 3 Hög kvalitet Medieteknik Magister 1 Hög kvalitet

13 Umeå universitet Beräkningsteknik 2 Hög kvalitet Datavetenskap 3 Bristande kvalitet Datavetenskap 2 Hög kvalitet Elektronik 2 Bristande kvalitet Uppsala universitet Bioinformatik 2 Hög kvalitet Datavetenskap 3 Bristande kvalitet Datavetenskap 2 Bristande kvalitet Industriell teknik 2 Bristande kvalitet System i teknik och samhälle 3 Hög kvalitet Teknik 3 Hög kvalitet Teknik 2 Hög kvalitet Tillämpad beräkningsvetenskap 2 Hög kvalitet Örebro universitet Byggteknik 3 Bristande kvalitet Datateknik 3 Bristande kvalitet Datateknik 2 Mycket hög kvalitet Elektroteknik 3 Hög kvalitet Maskinteknik Magister 1 Bristande kvalitet Maskinteknik 3 Bristande kvalitet Maskinteknik 2 Bristande kvalitet Summa Procent

14 Bilaga 3: Antal helårsekvivalenter per utvärderingskategori och omdöme Beräkningen av helårsekvivalenter baseras på antal examina under 2012 enligt 2007 års examensordning. Utvärderingskategori Helårsekvivalenter (antal) Helårsekvivalenter (procent) Totalt Bristande Hög Mycket hög Totalt Bristande Hög Mycket hög Arkitektur Civilingenjörsexamen Högskoleingjörsexamen och brandingenjörsexamen Teknikvetenskap Totalt

15 Bilaga 4: Antal examina i utvärderade utbildningar med omdömet Mycket hög kvalitet års examensordning Tabellen avser examina under 2012 enligt 1993 års examensordning. Uppgifterna är hämtade från SCB och utgör ett komplement till uppgifterna i bilaga 1. Observera att ingen omräkning till helårsekvivalenter har gjorts. Lärosäte Utbildning/huvudområde Examen Antal examina Totalt Alla Alla 350 Blekinge tekniska högskola Alla Alla 14 Fysisk planering Magister 14 Chalmers tekniska högskola Alla Alla 17 Bioteknik Civilingenjör Elektroteknik Civilingenjör Informationsteknik Civilingenjör 4 Kemiteknik Civilingenjör 2 Maskinteknik Civilingenjör 10 Teknisk design Civilingenjör 1 Ekonomi och produktionsteknik Högskoleingenjör Bioteknik Datateknik Energi- och miljöteknologi Kemiteknik Kemiteknik Kemiteknik med fysik Maskinteknik Teknisk design Teknisk fysik Göteborgs universitet Alla Alla 1

16 Datavetenskap 1 Matematisk statistik Högskolan Dalarna Alla Alla Byggteknik Högskoleingenjör Maskinteknik Högskoleingenjör Högskolan i Gävle Alla Alla Energisystem Högskoleingenjör Lantmäteriteknik Högskoleingenjör Lantmäteriteknik Samhällsplanering Högskolan i Skövde Alla Alla 1 Datalogi Datavetenskap Magister 1 Medier, estetik och berättande Karlstads universitet Alla Alla Kemiteknik Civilingenjör Energi- och miljöteknik Högskoleingenjör Maskinteknik Kungl. Tekniska högskolan Alla Alla 26 Industriell ekonomi Civilingenjör 26 Teknisk fysik Linköpings universitet Alla Alla 11 Datateknik Civilingenjör 9 Kemisk biologi Civilingenjör 1 Transportsystem Civilingenjör 1 Tillämpad matematik Linnéuniversitetet Alla Alla Datavetenskap Luleå tekniska universitet Alla Alla 6

17 Materialteknik Civilingenjör 6 Materialteknik Lunds universitet Alla Alla 48 Ekosystemteknik Civilingenjör 18 Industriell ekonomi Civilingenjör 21 Teknisk nanovetenskap Civilingenjör 9 Malmö högskola Alla Alla Data- och informationsvetenskap Datavetenskap Datavetenskap Magister Medieteknik Stockholms universitet Alla Alla 1 Försäkringsmatematik 1 Umeå universitet Alla Alla 11 Interaktionsteknik och design Civilingenjör 2 Teknisk fysik Civilingenjör 9 Uppsala universitet Alla Alla 39 Kemiteknik Civilingenjör 12 Miljö- och vattenteknik Civilingenjör 27 Örebro universitet Alla Alla Datateknik Högskoleingenjör Datateknik

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning !JItt... HÖGSKOLEVERKET ~ Swedish National Agency for Higher Educatlon Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13. Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tln/Phone: +46 8 S63 085 00 Fax: +46

Läs mer

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer:

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:23 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Biologi.doc Här

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-06-27 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Första analysen om kvalitetsutvärderingarna: Utfall av resultaten per lärosäte

Första analysen om kvalitetsutvärderingarna: Utfall av resultaten per lärosäte STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpunmmer 2014-05-13 / Nr 6 Analysavdelningen Kontaktperson Staffan Nilsson 08-563 087 56 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand

Antal behöriga sökande 1a hand Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 2 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology. Eva Malmström

KTH Royal Institute of Technology. Eva Malmström KTH Royal Institute of Technology Eva Malmström Antagning ht 12, urval 2 2012-09-12 KTH Royal Institute of Technology www.kth.se 2 Anningar till KTH-utbildningar ht 2012 Nedanstående kan komma att kompletteras

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 1 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 33 LU Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 4 12 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automa 38 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 3 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 53 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2011:6

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden.

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden. 2013-06-04 1(1) UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014 Beslutet presenteras i följande bilagor. 1. En sammanställning över utbildningarna. Kursiverat i rött är nyheter för

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015 BESLUT 1(2) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Datum Reg.nr 2014-10-28 511-319-14 Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Filosofiska fakulteten

Filosofiska fakulteten fakulteten 50017 Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram 180.0 fakultetsnämnden Linköping 50 90 621 50018 50019 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram Franska 180.0 Affärsjuridiska

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya nationella examensordningen

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN

ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 TEKNIK Civilingenjörsutbildning, 300 hp 50100 Datateknik 90 135 129 103 # 15.1 0.9 110 48 # 14.27 0.8 50169 Design- och produktutveckling

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Grundutbildningsprogram HT2011

Grundutbildningsprogram HT2011 fakulteten 50017 Affärsjuridiska programmet 180.0 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, 50018 franska 180.0 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, 50019 tyska 180.0 50009 Civilekonom

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program ÖREBRO Bilaga 3 [1 (17)] Förberedande nivå - Introduktionstermin för ingenjörer - Naturvetenskapligt basår - Nat.vet./tekniskt basår - distans - Tekniskt basår antagna, kvinnor / män Grundnivå - program

Läs mer

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 2 HT2014 grundutbildningsprogram

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 2 HT2014 grundutbildningsprogram Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp" ett flertal gånger (en gång per urvalgrupp). Dessa ska dock enbart räknas en gång per

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 1 grundutbildningsprogram HT2015

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 1 grundutbildningsprogram HT2015 Filosofiska fakulteten AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING - Franska LIU-50018 BI 18.35 7 22 AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING - Franska LIU-50018 BIEX 17.30 8

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Sid 1 (16) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Vid Umeå universitet har totalt 106 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

BILAGA 2. Huvudområden och yrkesexamina som ingått i en utvärdering. Antal utb.

BILAGA 2. Huvudområden och yrkesexamina som ingått i en utvärdering. Antal utb. BILAGA 2 Huvudområden och yrkesexamina som ingått i en utvärdering Antal utb. Företagsekonomi 52 Nationalekonomi 36 Engelska 33 Statsvetenskap 32 Psykologi 32 Sociologi 31 Historia 29 Socialt arbete 28

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2016:2

Läs mer

för en hållbar framtid

för en hållbar framtid för en hållbar framtid Malin Blomqvist, processledare, Chalmers Maria Knutson Wedel, vicerektor grundutbildning Lite siffror Ca 10 000 studenter 3000 anställda 700 lärare, 600 dr, 180 professorer Ca 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Fakta på ficka 201 n 0

Fakta på ficka 201 n 0 Fakta 2010 på fickan Luleå tekniska universitet omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 400 anställda och 14 000 studenter. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Shell, Ericsson,

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Program som studenten är antagen till

Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Program som studenten är antagen till Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 54 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2009, urval 2 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Utbildningsnamn Antal platser Antal platser inkl. överintag Antal antagna Antal behöriga

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Byggteknik Linköpings univiersitet Byggteknik Högskolan i Halmstad Industriell ekonomi Högskolan i Skövde Maskinteknik

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Lönenivå, medel, kr/månad före skatt (sorterat utifrån ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Ingångslön Nuvarande lön 1 Försvarshögskolan Krigsvetenskap Övrigt område Kandidatexamen

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Biblioteks- och informationsvetenskap Umeå universitet A 31% Biblioteks- och informationsvetenskap Högskolan i Borås A 67% Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet 1 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet Utöver grundläggande behörighet krävs följande beroende på vilken utbildning man vill studera: Beteendevetenskap Personal och arbetsliv,

Läs mer

Program på grundläggande nivå

Program på grundläggande nivå ANTAGNING TILL UTBILDNINGSPROGRAM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2008 TEKNIK Civilingenjörsutbildning, 300 hp 50100 Datateknik 90 118 130 13.49 0.5 110 2 * * * 2 Alla beh. antogs 101 5 50169 Design-

Läs mer

Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap

Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap Högskolan i Borås 2013-12-11/TW Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap Bakgrund UKÄ:s utvärdering av utbildningar

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Fakta: Ungdomsbarometern 09/10

Fakta: Ungdomsbarometern 09/10 Specialrapport: SLU 2010-01-13 Fakta: Ungdomsbarometern 09/10 Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online-undersökning 28 september 28 oktober 2009 Ungdomar i Sverige, 15-24 år 9 650

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Sid 1 (18) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Vid Umeå universitet har totalt 131 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer