Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 Kallelse Kallelsen godkändes. 3 Dagordning Dagordningen godkändes. 4 Parentation Förbundets hedersmedlem Dietmar Plainer har lämnat oss i oktober Peter Sporron visade en fin bildpresentation över Dietmar Plainers yrkesliv med musiken I did it my way i bakgrunden. Årsmötet tände sedan ett ljus och höll en tyst minut för Dietmar. 5 Hälsningar till årsmötet Britt-Louise Borg hälsade till årsmötet från Nanny Vide. Carina Ladow läste hälsningar från Birgitta Eriksson, Margot Lidholm, Helene Plainer, Göran Nyström, Norska Frisörlärarförbundet och Finska frisörlärarförbundet 6 Nya medlemmar Gunnar Eriksson hälsade våra 19 nya medlemmar välkomna och de 4 närvarande kom fram till podiet och fick en medlemsnål. De nya medlemmarna är följande: Irina Larsson Norrköping. Tina Rydén Växjö. Annika Johansson Värnamo. Camilla Gentz Linköping Maria Lindholm Malmö. Petra Schmid Karlstad. Sevina Buyubaklik Södertälje. Nina Hultenheim-Ingemarsson Växjö. Chahida Benslimane Södertälje. Britt-Inger Näsström Lycksele. Susanne Törnblom Huddinge. Lena Janlöv Växjö. Ann-Christine Krämmer Huddinge. 1

2 Annica Karlsson Ann-Louise Jörgensen Maria Lennvik Jessica Aronsson Kicki Palmqvist Anna Lundgren Linköping. Malmö. Kungsbacka. Göteborg. Kungsbacka. Ängelholm 7 Mötesordförande Till mötesordförande för årsmötet valdes Gunilla Randberg. 8 Mötessekreterare Till sekreterare för årsmötet valdes Anette Levin. 9 Justerare Till justerare för årsmötesprotokollet och tillika rösträknare vid årsmötet valdes Gunilla Andersson-Gustafsson och Vilgot Gustafsson. Årsmötet beslutade även att årsmötets ordförande Gunilla Randberg skall justera årsmötesprotokollet. 10 Medlemsansvarig Till medlemsansvarig valdes Gunnar Eriksson. Gunnar påpekade att det är viktigt att meddela via mail när det sker förändringar av namn och adress eller när medlemmar byter arbetsplats. Förbundet vill ha ett aktuellt medlemsregister 11 Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokoll för år 2007 godkändes och lades till handlingarna. 12 Verksamhetsberättelse Ola Kläfverud sammanfattade verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen för år 2007 godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1 13 Ekonomisk redovisning Sören Samuelsson gjorde en ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisningen för 2007 med balans och resultatrapport godkändes och lades till handlingarna. Bilaga Revision Bert Broman läste revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen för år 2007 godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4 15 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år Budget 2008 Sören Samuelsson redogjorde för budgetförslaget. Budgetförslaget för år 2008 godkändes. Bilaga 5 2

3 17 Medel till kontaktskapande nätverk Sören Samuelsson redogjorde för styrelsens förslag ang. medel för styrelsen till kontaktskapande nätverk år Pengar skall samlas på ett konto där styrelsen skall använda medlen till att knyta nationella och internationella kontakter. Totalt vill styrelsen avsätta kr. Årsmötet godkände styrelsens förslag och beslutade enligt förslaget. 18 Rapporter Hemsidan Ola Kläfverud rapporterade om 2007 års arbete på hemsidan. Utbildning Annelie Krantz-Svantesson rapporterade om utbildningarna som förbundet arrangerat sedan föregående årsmöte. Nytt är Level C utbildningen som genomförts i två grupper (Göteborg och Stockholm). Förbundets utbildningar presenteras på hemsidan. IAHS Carina Ladow rapporterade om IAHS. Det är en internationell frisörskolförening. IAHS hemsida är Nästa IAHS möte är på Island den mars FUF och remissvar till regeringen Carina Ladow rapporterade om arbetet inom FUF (Frisörernas Utbildnings Framtid). På mötena har bl.a. regeringens betänkande kring ny gymnasieskola diskuterats. Mötet med representanter från Sveriges Frisörföretagare, Handelsanställdas förbund och Svenska frisörlärarförbundet har skrivit ett remissvar till regeringen kring den nya gymnasieskolan. Staffan Westman från Sveriges Frisörföretagare skall berätta mer om arbetet efter årsmötet för intresserade medlemmar. Europeisk Frisörlärarkonferens Den 17 november 2008 skall Carina Ladow medverka vid ett första möte kring en europeisk frisörlärarkonferens. 19 Motioner Inga inkomna motioner 3

4 20 Val Kjell Holmkvist presenterade valberedningens förslag. Årsmötet röstade enligt följande. Ordförande 1 år Carina Ladow Styrelseledamot 2 år Ola Kläfverud Sören Samuelsson Jeanette Janson Styrelsesuppleant 1 år Yvonne Palmqvist Susanne Lindgren Revisor 1år Bert Broman Monica Käll Revisorsuppleant 1 år Camilla Delton Kristina Brink Valberedning 1 år Kjell Holmkvist sammankallande Ulf Hansfäldt Anna Westergren 21 Övriga frågor Hemsidan Ola Kläfverud förklarade att utvecklingen och uppdateringen av hemsidan sker ideellt och utifrån befintlig kunskap. Han redogjorde också för hemsidans upplägg med bl.a. På G i SFLF. Det är viktigt att alla medlemmar läser där för att inte missa erbjudande från förbundet. Årsmötet sa JA till att publicera årsmötesprotokoll, inbjudan till utbildningar och möten samt kallelse till årsmötet endast på hemsidan och via maillistan på hemsidan. Styrelsen kommer framöver inte skicka några brev till medlemmarna. Skol-SM Carina Ladow informerade om att Skol-SM preliminärt är bokat den 7-8 mars 2009 i Jönköping Elmia. Det blir då ett samarrangemang med Sveriges Frisörföretagare. Regionstävlingar skall preliminärt vara klara den 15 februari SFLF vision Carina Ladow presenterade styrelsens förslag på visionen med justeringar utifrån medlemmarnas önskemål. Se bilaga 6. Årsmötet beslutade att styrelsen skall arbeta utifrån detta förslag. Jubilarer Närvarande jubilarer fick presenter av förbundet via Karin Magnusson. Ingegerd Ottosjö 50 år, Ann Atterkrantz 60 år, Gunilla Andersson Gustafsson 60 år, Kjell Holmkvist 60 år, Karin Sjöberg 60 år, Bernt Johansson 60 år, Gunilla Randberg 70 år. 4

5 22 Årsmöte 2009 Årsmötet beslutade att årsmötet 2009 skall vara på hösten. Årsmötet beslutade även att riksutbildningsdagar med årsmöte 2009 blir i Örnsköldsvik. Datum planeras av styrelse och värdskola. Datum publiceras snarast på hemsidan. 24 Årsmötet avslutas Årsmötesordförande Gunilla Randberg överlämnade ordförande klubban till förbundets nyvalda ordförande Carina Ladow som tackade för förtroendet att leda förbundet ytterligare ett år. Carina Ladow tackade på förbundets vägnar sedan avgående sekreterare Anette Levin med blommor och present. Ordförande Carina Ladow avslutade årsmötet. Sekreterare Årsmötesordförande Anette Levin Gunilla Randberg Justerare Justerare Gunilla Andersson-Gustafsson Vilgot Gustafsson 5