Christoph Schalk. Översatt och bearbetad av Marie Dahl Josefine Pettersson Øyvind Tholvsen. Hur du följer upp Gåvornas 3 färger i ett enskilt samtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christoph Schalk. Översatt och bearbetad av Marie Dahl Josefine Pettersson Øyvind Tholvsen. Hur du följer upp Gåvornas 3 färger i ett enskilt samtal"

Transkript

1 Christoph Schalk Översatt och bearbetad av Marie Dahl Josefine Pettersson Øyvind Tholvsen Hur du följer upp i ett enskilt samtal

2 Christoph Schalk Hur du använder Översatt och bearbetad av Marie Dahl Josefine Pettersson Øyvind Tholvsen Hur du följer upp i ett enskilt samtal Gåvorådgivarens guide till gåvobaserad verksamhet För frågor och kommentarer kan du kontakta Øyvind Tholvsen, Gräftågränd 13, Östersund tel: mobil: e-post: Detta häfte kan hämtas gratis från 2

3 Innehållsförteckning Hur man använder i ett rådgivningssamtal... 4 Översikt över rådgivningssamtalet... 7 Faser i ett samtal... 8 Förarbete... 9 Fas 1 Inledning och bön... 9 Fas 2 Samla bakgrundsinformation Fas 3 Förstå testresultaten Fas 4 Finna möjliga områden för tjänst Fas 5 Avsluta samtalet Efterarbete Bilaga - Få djupare insikt från Det trefärgade gåvotestet

4 Hur man använder i ett rådgivningssamtal Boken finns som en resurs för församlingen att arbeta med processer som gör församlingen mer gåvobaserad. Detta häfte är gjort för att hjälpa dig som är på väg in i en rådgivartjänst i församlingen i arbetet med att den skall bli mer gåvobaserad. Det ingår i en serie av tre stödhäften som vi ger ut gratis i samband med utgivningen av boken. Som gåvorådgivare bör du sätta dig grundligt in i såväl boken som de två andra häftena Hur du använder i en smågrupp och Hur ni använder i er församling. Det är en självklarhet att du genomför båda testen i boken fullt ut, så att du helt och hållet kan identifiera dig med processen som de du skall hjälpa finns mitt inne i. Värdet av din rådgivartjänst Vad du gör som rådgivare har enorm betydelse. Din tjänst hjälper inte bara människor i din församling att hitta en meningsfull funktion att tjäna i, utan är också avgörande för att hjälpa dem göra det på det mest effektiva sättet. Din roll är platsen där det avgörs om din församling kommer att ta det där nästa steget mot ett balanserat, gåvobaserat församlingsliv eller ej. Församlingsledningen kan planera, smågrupper kan studera, men om människor inte faktiskt är kopplade till specifika funktioner i församlingen, har målet för processen omkring att upptäcka och utveckla sina gåvor inte nåtts. Den nås först när människor är i funktion utifrån sin andliga gåva. Detta gör just gåvorådgivare eller mentorer för ledarna i församlingen till en avgörande länk i hela processen. Att försäkra dig om att den länken finns på plats är ditt viktiga bidrag till processen att göra församlingen mer gåvobaserad. Syftet med gåvorådgivning Nya Testamentet beskriver församlingen som en kropp med många unika lemmar med olika funktioner och gåvor. Därför är det viktigt att varje person i församlingen på ett meningsfullt sätt bidrar till församlingens arbete enligt sin gåva. Syftet är att hjälpa människor att tjäna utifrån sina andliga gåvor så att Gud blir ärad och människor byggs upp. Gåvoupptäckandet som det presenteras i, kan vara ett betydande bidrag till målet att bli en gåvobaserad församling. Som gåvorådgivare kan du hjälpa män och kvinnor att upptäcka sina gåvor, att fungera i rätt område av församlingslivet och att skärpa deras skicklighet i att tjäna. Ditt jobb är att förmedla sunda kopplingar mellan gåvoupptäckande och utvecklingen av den funktion man har i församlingen. Du har ett fantastiskt privilegium! Det är möjligheten att vara delaktig i att locka fram den fulla potential som Gud har lagt ned i varje troende för församlingens uppbyggelse. Det är ett tillfälle att uppmuntra en kristen bror eller syster att bli mer involverad i det som Gud har förberett dem för. Du behöver själv ha rätt gåvor Vare sig du fungerar som gåvorådgivare i din församling, eller helt enkelt vill hjälpa någon som du är mentor för, bör din gåvouppsättning innehålla en eller två av följande gåvor: vishet, organisation, själavård, urskiljning eller undervisning. De som har vishetens gåva är speciellt utrustade för att ge råd till andra och omsätta teoretisk kunskap till konkreta situationer. Gåvan att organisera hjälper till att hålla ordning på de många tillfällena att tjäna som finns i hela församlingen och att effektivt genomföra de individuella samtalen. Kristna som har gåvan att vara själavårdare är goda lyssnare, vilket är en viktig egenskap när man ska hjälpa en person att urskilja vart och hur den bäst kan tjäna 4

5 med sin gåva i församlingen. Urskiljningens gåva är användbar för att tyda det man kommit fram till i arbetet med på ett bra sätt. Den är också viktig för att hjälpa den som kanske är på fel spår om vad de tror att deras kallelse eller gåva är. Undervisningens gåva kan vara en fördel i gåvorådgivning när det upptäcks att grundläggande sanningar har missförståtts trots att man gått på seminarier, arbetat i smågruppen eller läst en bok om de andliga gåvorna. En gåvorådgivare behöver förstås inte ha alla dessa gåvor, men en eller två av dem borde ingå i hans eller hennes uppsättning av gåvor. God rådgivning kräver huvud, hjärta och händer Som gåvorådgivare ska du inte bara ha upptäckt eller bekräftat dina gåvor med hjälp av Det trefärgade gåvotestet utan också vara välbekant med innehållet i testet och resten av. Det betyder inte att du behöver kunna alla gåvornas definitioner utantill, men du behöver känna till de grundläggande aspekterna av en gåvobaserad inställning till tjänande. Lägg också vinn om att bekanta dig med Färgkompassen och det trefärgade schema som gåvotestet har infogats i. Dessa framtogs för att ge oss insikt i på vilket sätt vi tenderar att delta i församlingslivet. De föreslår också potentiella tillväxtområden som man med fördel kan utforska i en rådgivande relation. Du bör också ha god kunskap om församlingen och vara med i eller vara beredd att jobba i en nära relation med församlingens ledning eller styrelse. Endast kunskap om andliga gåvor är emellertid inte tillräckligt för en gåvorådgivare. Du bör också ha en djup längtan att se människor i din församling upptäcka och tillämpa sina gåvor och dessutom ha ett hjärta för att din församling ska bli mer gåvobaserad. Om detta stämmer överens med vad ditt hjärta slår för kan det vara den perfekta funktionen för dig. Du bör ha en djup längtan att se människor i din församling upptäcka och tillämpa sina gåvor Men det finns mer. För att framgångsrikt ge råd till någon om deras gåvor kräver det också vissa egenskaper. Förutom att känna till fakta, att ha de rätta gåvorna och att ha det rätta hjärtat för tjänsten, bör du försäkra dig om att du är väl förberedd på att utöva en rådgivartjänst av det här slaget. Det här betyder inte att du behöver en avancerad utbildning i rådgivning. Det betyder helt enkelt att du bör ha några grundläggande rådgivaregenskaper i din verktygslåda. Du bör vara van vid att samtala med människor, eller åtminstone ha en grundläggande förmåga att förstå och kanske också läsa människor. Att kunna hjälpa någon effektivt kräver ditt huvud, ditt hjärta och dina händer. Det är frågan om att utöva din gåva med samma typ av balans som du vill uppmuntra hos andra. Ett uppmuntrande ord innan du börjar Tjänsten du står i begrepp att börja utöva kanske låter som ett enormt ansvar. Det kan till och med kännas för stort för dig. Hur kunde du nånsin låta dem övertala dig?! Även om dina tankar inte varit så pessimistiska, kan det ändå hända att du fortfarande tänker att det inte blir lätt att försöka övertyga människor att engagera sig utifrån sina gåvor. Varför skulle de lyssna på dig? Kanske skulle en av NFU:s favoritmetaforer vara till hjälp i det här läget. Ser du de två männen som puttar på och drar i vagnen? De försöker få församlingen att hålla sig i rörelse framåt. Precis som du vill de se församlingen röra sig framåt, men det är ett väldigt hårt jobb. 5

6 De goda nyheterna är dock att Gud ha försett männen med en lösning i den kampen de har att kämpa. Visst, arbetet i församlingen är ofta svårt, men ibland gör vi det ännu svårare genom att ignorera de helt perfekta runda hjulen som Gud har placerat i sin församling. Din roll som gåvorådgivare är att vara specialist på runda hjul. Med de andliga gåvor som Gud har gett medlemmarna i din församling, har han också gett din församling allt den behöver för att uppnå de syften han har med den. De runda hjulen är redan i vagnen! Gåvorådgivning handlar alltså inte om att tvinga människor att göra saker. Det handlar om att hjälpa dem göra det som de skapades för i Kristus (Efesierbrevet 2:10). Det handlar om att hjälpa dem engagera sig i tillfredsställande, Gudsrikesbyggande tjänst för vilken Gud unikt har utrustat dem. I de flesta fall, när kristna väl kommer för att träffa dig, är de redan motiverade. De vill komma ur vagnen och vidare till axeln. Vi tror att många, särskilt unga, säger ungefär så här: Mer än en någon som försöker övertyga mig om vem jag borde vara, önskar jag ledare som hjälper mig att upptäcka vem jag är. När det här händer i stor skala upplever församlingen vad vi kallar helt av sig själv principen. När vi låter Guds gåvor till sin församling uppfylla Guds syften med sin församling, rör sig församlingen helt av sig själv. Men det finns en annan viktig aspekt av din gåva. Här sammanfattar vi det i begreppet andlig balans. Din tjänst handlar inte bara om att hjälpa hjulen till axeln, utan även om att stanna där på ett balanserat sätt. Det handlar om att hjälpa dem vara precis så runda som de kan vara. Det är där de tre färgernas betydelse kommer in. Genom att använda Färgkompassen kan du hjälpa människor att inte bara komma på axeln, utan också tjäna där på bästa möjliga sätt. 6

7 Översikt över rådgivningssamtalet Din huvudsakliga uppgift som gåvorådgivare är att förbereda, genomföra och följa upp rådgivningssamtal med personer som redan upptäckt eller bekräftat sina gåvor genom att använda sig av Det trefärgade gåvotestet i en smågrupp eller på egen hand. De har normalt arbetat sig igenom Färgkompassen i också. Det kan vara en god idé att låta ditt första rådgivningssamtal vara med en vän eller en person du känner väl. Syfte Rådgivningssamtalen har fyra syften: Ett sådant samtal torde ta ca en timme. Du kommer att behöva hitta en passande tidsrymd i relation till din personliga stil, antalet ämnen du hoppas hinna täcka och det djup du önskar att rådgivningen skall erbjuda. Blir samtalet mycket längre än en timme, bör ni hellre bestämma en ny träff än att dra ut ytterligare på tiden. a) Att hjälpa personen i fråga att förstå resultaten från Det trefärgade gåvotestet.. b) Att hjälpa personen i fråga att avgöra om hans eller hennes Färgkompass visar på något som skulle kunna vara bra att komma ihåg när han eller hon överväger att tjäna i sina gåvor. c) Att bidra till att personen i fråga kan identifiera möjligheter att fungera i församlingen i enlighet med sina gåvor. d) Att tillsammans med andra rådgivare samla information om gåvor, intressen och villighet att tjäna i sin gåva hos varje person i församlingen. Målet är inte att leda en människa in i vilken som helst funktion som passar personens gåvor. Målet med gåvorådgivning är inte att leda personen i fråga till vilken tjänst som helst som behöver hans eller hennes gåvor eller som är av brådskande art. Syftet är absolut inte att tvinga in människor i uppgifter som behöver utföras. Det är heller inte att erbjuda terapi för personliga problem, även om de kan behöva tas i beaktning under samtalet och få betydelse för vilken tjänst man skall ingå i. Målet är att bygga en församling baserad på de gåvor som finns i församlingen. Det innebär att vilken verksamhet som skall finnas i församlingen, och hur den verksamheten skall organiseras blir beroende av vilka människor som finns i församlingen, och inte tvärt om. Det är detta som man i NFU kallar gåvobaserad verksamhet. Det finns en viss spänning mellan en gåvobaserad verksamhet och en behovsorienterad verksamhet. Detta spänningsförhållandet måste församlingen, och särskilt ni som är gåvorådgivare, samtala om. I ett gåvorådgivningssamtal ska helst den som får råd prata mest. Rådgivarens uppgift är att leda samtalet med så få ord som möjligt, huvudsakligen genom att ställa frågor. Genom hela samtalet måste rådgivaren avgöra om den information som personen i fråga har gett är fullständig. Om den inte är det, bör man be han eller henne att ge ytterligare information. 7

8 Faser i ett samtal Även om varje rådgivningssamtal är olika, förblir grundstrukturen densamma. Det finns faser av samtalet som har speciell karaktär och som måste inkluderas för att man ska kunna ha en god dialog och för att uppnå målen för gåvorådgivning. Följande beskrivningar klargör innehållet i varje fas och ger förslag på hur ni kan organisera er tid tillsammans. Förarbete Fas 1 Inledning och bön Fas 2 Samla bakgrundsinformation Fas 3 Förstå testresultaten Fas 4 Finna möjliga områden för tjänst Fas 5 Avsluta samtalet Efterarbete Avtala tid och plats för samtal. Klargöra syftet. Skapa en bra atmosfär för samtalet. Inledande klargörande av ramar för samtalet. Bön. Samtal om viktiga personliga förutsättningar för funktioner i församlingen. Klargöra och samtala om resultaten från Färgkompassen och Det trefärgade gåvotestet. Hjälp att utvärdera det man gör i församlingen, att utveckla detta eller att finna nya funktioner i församlingen. Summera samtalet och klargör vad som sker härefter. Bön. Ta så snart som möjligt itu med de uppgifter du åtog dig under samtalets gång. 8

9 Förarbete Kontakt Ta kontakt med personer som arbetat med så snart som möjligt efter att de är färdiga med testet eller genomgången av boken i sin smågrupp. Inom två veckor bör de fått kontakt med en gåvorådgivare, och inom en månad bör de ha fått ett uppföljningssamtal. Gör ett avtal Kom överens med personen om tid och plats för samtalet. Syfte Klargör syftet med samtalet. Se ovan för förslag till syfte. Det är viktigt att skapa rätt förväntningar inför samtalet. Fas 1 Inledning och bön Atmosfär Arbeta för att göra atmosfären runt samtalet god. Några vill sitta avskärmat i ett rum där de inte störs. Andra tycker det är väl så bra att samtala om detta på en lunchrestaurang eller ett fik. Småprata Om du inte känner personen väl innan, är det alltid bra att småprata lite. Det är bra om ni kan berätta lite kort om varandra. Ta även tillfället i akt att fråga hur personen trivs i församlingen, utan att låta detta ta för lång tid. Ram Efter detta kan du ge lite av ramen för detta samtal. Säg ungefär hur lång tid du beräknar att det kan ta. Vanligtvis bör minuter räcka för ett rådgivningssamtal. Verkar samtalet kunna bli mycket längre än 60 minuter, kanske man bör avbryta och fortsätta någon annan gång. Syfte Berätta också kort hur du tänker lägga upp samtalet och vad syftet är. Syften finns beskrivna sidan 7 ovan. Detta är viktigt för att klargöra förväntningar och undgå missförstånd. Noteringar Du bör vara redo att skriva ner något av det ni kommer fram till under samtalet. Väljer du att skriva under samtalets gång, bör du berätta att du gör det och varför du gör det. Väljer ni att arbeta med ett schema för samtalet, så kom ihåg att detta kan ge en negativ känsla Om ni använder er av scheman som ni fyller i för att samla information om personer i församlingen, bör ni vara uppmärksam på vilka negativa känslor detta kan skapa. av att registreras och av församlingen som en effektiv maskin för gåvoupptäckande och igångsättande i tjänst. Det kan vara väl så bra att bara ha ett tomt papper framför sig, där man gör fria små noteringar av väsentligheter. Det allra bästa kan vara att skriva ner det viktigaste från samtalet strax efter samtalet. Tystnadsplikt Det är av stor vikt att du som rådgivare lär dig skilja på vad som kommer fram i ett samtal som du absolut inte får föra vidare. Du måste vara beredd på att man under ett samtal kan komma in på känsliga områden, som du senare inte skall röja för någon. Berätta om detta i samtalets början. Be också om tillstånd att prata med andra i ledningen om det ni kommer fram till i samtalet vad gäller andliga gåvor och önskemål om funktion i församlingen. Betona att syftet med samtalet är att personen inte bara skall veta mer om vilka gåvor man har, utan att vara i funktion i en uppgift som stämmer med ens gåvor. Bön Innan ni går igång med själva samtalet är det viktigt att ni ber för samtalet. 9

10 Fas 2 Samla bakgrundsinformation Om du känner personen som kommit till dig för ett gåvorådgivningssamtal väl, kan denna fas göras kort. Om inte du gör det, är det viktigt att du får veta lite mer om personen. Men ställ inga frågor som du redan vet svaret på. Bakgrundsinformation kan du få genom att ställa några bra frågor. Konsten är att göra detta på ett naturligt sätt. Motivation för detta samtal Metod du använde för att upptäcka dina gåvor Personlig bakgrund Andlig bakgrund Engagemang i församlingen Uppgifter i församlingen Vad gjorde att du ville ha ett samtal? Vilka förväntningar har du på denna process? Hur har du arbetat med att upptäcka dina gåvor? Har du läst boken? Har du tidigare arbetat med något gåvoupptäckarmaterial, till exempel Som fisken i vattnet? När gjorde du detta? Kan du kort berätta lite om dig själv; vad arbetar du med? Vilka speciella intressen har du? Har du växt upp i en kristen familj? När och hur blev du en kristen? Skulle du vilja dela lite av hur ditt andliga liv har växt fram tills nu? Vad gjorde att du kom med i vår församling? Är du en medlem i församlingen? Är du med i en smågrupp? I så fall vilken? Om nej; skulle du vilja vara med i en? Har du uppgifter i församlingen? Det är viktigt att du inte ställer frågorna på ett sätt som ger en känsla av korsförhör. Du måste ha ett genuint intresse för personen och visa att det är frågor vi ställer för att få bakgrund till vårt fortsatta samtal. Om möjligt bör du undvika att sitta med frågorna framför dig, och hellre ställa dem lite huller om buller och riskera att glömma en och annan fråga. Kommer det fram att personen har viktiga behov som inte mötts i församlingen, är detta en fin möjlighet att hjälpa personen vidare i detta. När ni samtalar om uppgifterna hon eller han har i församlingen, bör ni i detta läge inte utvärdera huruvida detta är rätt uppgifter eller inte. 10

11 Fas 3 Förstå testresultaten Klargör testresultaten Nu går samtalet över till att gälla själva testen som genomförts. Här är det viktigt att du håller dig till just testen och frågan om vilken tendens som finns enligt Färgkompassen och vilka andliga gåvor personen har. Det är frestande att börja prata möjliga områden för tjänst redan i denna fas. Men gör inte det. Testen är på inga sätt fullkomliga, och alla resultaten skall vägas i samtalet. Det är inte säkert att testen ger en rätt bild av personens gåvor eller tendenser. Ett av samtalets allra viktigaste syften är just att klargöra huruvida dessa test tycks stämma med verkligheten. Färgkompassen Påminn om att syftet med detta test är att upptäcka om det kan finnas en viss tendens i hans eller hennes sätt att involvera sig i uppgifter i församlingen. Nyckelorden är vishet, överlåtelse och kraft. Ställ frågor som Kan du identifiera dig med resultatet? Varför eller varför inte? Vad tror du att resultatet kan innebära eller uttrycka? Vad skulle det innebära för dig att röra dig mot centrum för att bli mer balanserad? Vad tänkte du var nästa steg för det? Detta samtal kan leda in till ett samtal om hur man fungerar i den funktion eller uppgift hon eller han har i församlingen nu. Om det inte fungerar så bra, och personen i Färgkompassen Det är viktigt att både kunna ifrågasätta testresultatet och att ställa frågor till personens egna invändningar och bedömningar av testresultatet. verkar sakna överlåtelse, kan detta vara nyckeln till en lösning. Saknas vishet, kan mer träning och uppföljning från en mentor vara viktig för framtiden. Saknas kraft vill du kanske fråga om hon eller han utövar sin funktion i en attityd av bön och beroende av Gud. Detta kan ni komma tillbaka till i en senare fas av samtalet. Manifesterade gåvor Förklara kort att detta är gåvor som redan på något sätt är i funktion hos personen. Be om att få veta vilka manifesterade gåvor personen har upptäckt genom testet och samtalet i smågruppen. Ställ frågor huruvida hon eller han känner igen sig i dessa eller inte. Fråga om personen har egna erfarenheter av dessa gåvor i funktion. Om personen har svårt att känna igen sig i resultatet, kan det bero på olika saker. Kontrollera att ni förstår gåvan på samma sätt. Gåvotestet är gjort med bas i de definitioner som finns i kapitel 5. Vissa gåvor kan man tänka för snävt omkring. Ni har en indikation på att en person har gåvan att undervisa. Han eller hon kan inte känna igen sig i detta därför att man inte alls tycker om att stå inför en folksamling. Men gåvan kan även utövas på andra sätt, som till exempel i mindre grupper eller i andlig vägledning som sker med en person i taget. Resultatet från testet kan vara missvisande. Det kan vara en hjälp att gå till några av de frågor som besvarats i testet för att samtala om varför resultatet blev som det blev. Avsluta gärna samtalet med en uppmaning att studera mer omkring de gåvor ni pratat om. Här kan man särskilt lyfta fram de möjligheter och faror som nämns under varje gåva i kapitel 5 i boken. Latenta gåvor Förklara kort att detta är gåvor man kanske har. De är nycklar till att se möjliga framtida områden för tjänst som man kan uppmuntra personen att experimentera i. 11

12 Gå till väga på samma sätt som för de manifesterade gåvorna ovan. Hur du använder Summera Denna fas av samtalet bör landa i en summering som innebär att du försöker visa vad du har uppfattat som kontentan av det ni samtalat om. Summeringen bör innehålla vilka tendenser ni tycker er se hos honom eller henne, samt vilka manifesterade och latenta gåvor som personen har. Er summering behöver inte vara identisk med testresultaten. 12

13 Fas 4 Finna möjliga områden för tjänst Nu är det dags att dra praktiska slutsatser om möjliga områden för tjänst i församlingen. Detta är den avgörande fasen i samtalet. Här gäller det att vara beredd att ställa bra frågor till personen. Denna fas har tre mål: a) Att ta reda på vilka av de funktioner personen i fråga nu har som stämmer överens med hans eller hennes gåvor och vilka som inte gör det. b) Att se om det finns sätt personen i fråga kan utveckla sin nuvarande funktion i församlingen ytterligare så att hon eller han får en större utmaning i sin tjänst. c) Att peka ut möjliga nya funktioner för personen i fråga som skulle passa hans eller hennes gåvor och personlighet. Utvärdera och bekräfta Samtala om de uppgifter som personen eventuellt redan har i församlingen. Har hon eller han lagom mycket engagemang i förhållande till hur mycket tid man har? Känner han eller hon sig trött? Fungerar samarbetet med andra i samma funktion bra? Fråga vilka andliga gåvor hon eller han tror behövs i denna funktion. Får han eller hon använda sina andliga gåvor i sina uppgifter? I en sund församling är det lätt att sluta i en uppgift om den inte passar ens gåvor. I andra fall handlar det mer om att bekräfta personen i sin funktion. Grad av utmaning Samtala om huruvida personen känner att uppgiften är en stor utmaning för henne eller honom. Utgå från 1 Pet 4:10 och samtala hur hon eller han på bästa sätt kan förvalta Guds nåd genom de gåvor han eller hon fått. Finns det någon som tillsammans med personen i fråga skulle kunna hjälpa honom eller henne vidare i sin funktion i församlingen? Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. 1 Pet 4:10 Ny funktion Detta sista kan leda in i ett samtal där slutsatsen blir att man skall göra något helt annat. Samtala vad som talar för och vad som talar emot att sluta i en uppgift för att börja i en annan. I så fall bör du se till att andra som är involverade i samma funktioner får höra om detta och möjlighet att samtala om detta med dig och eventuellt med personen i fråga. Övergången från ett område för tjänst till ett annat måste få ske på ett ordnat och öppet sätt som inte väcker irritation eller frustration. Detta handlar ofta om att lätta bördor för enskilda människor som inte är på rätt plats i sin tjänst. Men det kan också få effekten att man bara lastar samma bördor över på någon annans axlar. Om personen är ny i församlingen, eller inte har någon uppgift sedan tidigare är denna process enklare och mer tacksam. Då handlar det mer om att förmedla nya kontakter med ledaren inom detta område för tjänst i församlingen. Andra faktorer för tjänst Andliga gåvor är inte enda kriterium för vilken funktion man skall ha i församlingen. Andra metoder för gåvobaserad verksamhet använder flera frågeformulär. Använd er gärna av dessa om ni finner att sådana fyller en funktion. Vår erfarenhet är dock att många sådana ytterligare faktorer inte är så svåra att få fram. En del av detta är sådant som du, om du känner personen lite, kan avgöra själv. Ibland handlar det bara om att ställa bra frågor. 13

14 Viktiga faktorer Motiverande faktorer Avgörande för vad man skall göra är just dessa faktorer. Känslomässiga faktorer Om den tjänst ni pratar om skulle kunna innebära känslomässiga påfrestningar är det viktigt att kunna bedöma följande känslomässiga faktorer. Sociala faktorer Personens sociala kompetens, förmåga att samarbeta med andra och personens värderingar om andra människor bedöms här. Intellektuella faktorer Hur bedömer du personens kreativa och intellektuella förmåga? Andliga faktorer Det är viktigt att den uppgift man får står i relation till den mognad man har. Vissa frågor kan vara känsliga. Var klok i sättet du frågar. Övrig livssituation Möjliga frågor Hur du använder Vad tycker du mest om att göra? Vilka mål skulle du vilja uppnå? Finns det vissa områden du brinner för? Hur skulle du vilja växa genom din tjänst i församlingen? Hur hanterar du motgång? Hur skulle du kort beskriva dig själv känslomässigt? Hur känslomässigt stabil är du? Hur skulle du reagera om uppgiften blev dig övermäktig? Hur bedömer du din egen sociala kompetens? Hur tror du att du är att samarbeta med? Hur tror du att samarbetet med de andra inom denna verksamheten skulle fungera? Hur ser ditt familjeliv ut vilket utrymme ger detta dig att tjäna i församlingen? Här kan du kanske inte ställa frågor, utan måste själv eller med andras hjälp bedöma detta. Hur länge har du varit en kristen? Hur skulle du själv beskriva ditt eget andaktsliv? Tror du att du är andligt mogen för att ta på dig denna uppgift? Hur mycket tid har du för engagemang i församlingen? Hur mycket tid använder du redan i församlingens verksamhet? Du kanske ser andra viktiga faktorer som har betydelse eller bättre frågor att ställa. Allt eftersom tiden går lär du dig också vilka frågor som är viktigast för att få fram det som har betydelse i sammanhanget. Denna fas av samtalet ger dig en unik möjlighet att ge uppmuntran till personen och bekräfta faktorer i deras liv som du ser har växt hos dem. Be Gud om urskiljning och vishet att se det som skall berömmas i personens liv. Här kan man välja två olika strategier: Ta själv initiativ i samtalet Du som rådgivare kan utifrån samtalet så långt och utifrån din tidigare kunskap om personen komma med tre eller fyra förslag på möjliga funktioner för personen att gå in i. Detta gäller att få nya eller vara kvar i befintliga funktioner men kanske på ett nytt sätt. Denna strategi har klara fördelar. Du kan ge personen en utmaning som han eller hon kanske inte själv skulle våga fråga om att få ta på sig. Detta kan bli en viktig uppmuntran för personen oavsett om hon eller han accepterar förslaget eller inte. En annan fördel är att balansen mellan det gåvobaserade och det behovsorienterade fylls på ett bra sätt. Du som gåvorådgivare känner till behoven för personer inom de olika verksamhetsområdena. Nackdelen med detta är att man kan känna att församlingen inte lyssnar på ens egna förslag först. Vissa personer har svårt för detta. 14

15 Ge personen ifråga initiativet Du kan låta personen själv dra slutsatser av det samtal ni haft tills nu genom att låta honom eller henne komma med några förslag till uppgifter hon eller han skulle vilja ha. Var uppmärksam på att detta kan vara svårt för några personer som kanske har lågt självförtroende. Fördelen med denna strategi är att man är helt igenom konsekvent med att vilja lyssna på personen, och kan därmed inte på något sätt riskera att köra över någon. Särskilt inför personer som har en balanserad självkänsla är detta rätt sätt att gå in i samtalet om funktioner i församlingen. Nackdelen är att personen kanske inte riktigt vågar föreslå funktioner som skulle innebära en utmaning för honom eller henne. Men det kan du kompensera genom att efter att ha lyssnat på förslaget, komma med en antydan om att kanske en annan tjänst skulle vara bra. Man bör också vara uppmärksam på att man kan hamna i en knepig situation om personen skulle föreslå en funktion som du inte tror han eller hon är redo för mot bakgrund av samtalet om övriga faktorer för tjänst ovan. Om personen ifråga har en egen idé för möjlig funktion i församlingen kan tre enkla frågor vara till hjälp: Varför tror du att detta skulle vara en uppgift som passar för dig? Vilka av dina andliga gåvor kommer du att få användning för i denna uppgift? Vilka erfarenheter har du haft inom detta område för tjänst? 15

16 Fas 5 Avsluta samtalet I den förra fasen identifierade ni några möjligheter till tjänst i församlingen. Denna avslutande fas består i att välja vilken eller vilka av dessa uppgifter som han eller hon skall gå in i. Ni kanske inte alls har någon möjlighet att komma fram till en slutsats än. Ni kan ha olika åsikter eller känner på vardera håll att ni inte har landat i frågan än. I så fall bör ni avsluta samtalet utan att dra några slutsatser. Som mentor eller rådgivare kan du vilja samtala med pastorn eller någon annan ansvarig i församlingen först. Är ni inte redo för att fatta några beslut tillsammans, gör ni upp om en ny tid lite längre fram. Kontakt med en ansvarig När ni väl dragit slutsatser om en funktion i församlingen, är nästa steg att bestämma hur ni tar kontakt med den som är ansvarig för att hjälpa personen in i sin nya uppgift. Kom ihåg att det inte är så lätt att själv gå fram till en ansvarig för till exempel barnverksamheten och säga att Jag är er nya barnledare. Du bör vara med och introducera personen för den ansvarige. Detta kan göras efter nästa gudstjänst eller genom att du ringer och berättar för den ansvarige om personen som önskar komma med i detta verksamhetsområde. Var också uppmärksam på att det kanske inte alltid är helt enkelt att koppla personen i fråga till en ny verksamhetsgrupp. Man måste ge den ansvarige ledaren inom verksamhetsområdet en möjlighet att reagera på förslaget att personen i fråga skall gå med i verksamheten. Det kan vara så att ledaren gör en annan bedömning av om personen i fråga är lämplig för detta än vad du gör. Då finns en möjlighet för en konflikt som kan bli smärtsam. Det är därför viktigt för dig som gåvorådgivare att ha god kontakt med de som är ansvariga för olika delar i församlingslivet. Sedan är det viktigt att bygga en kultur för hur man hanterar konfliktsituationer i församlingen. Om det mer handlar om att fortsätta i uppgiften man redan har, bör man ändå få till ett samtal med den ansvarige ledaren, för att få berätta vad gåvoupptäckarprocessen har lett till. Detta bör till exempel innebära att man arbetar för att personen i fråga får uppgifter inom verksamhetsområdet som motsvarar sina gåvor. Bön Avsluta med att be för personen och för den vidare processen. 16

17 Efterarbete Direkt efteråt Om du inte antecknat under samtalets gång, vill du kanske göra det nu, direkt efter mötet. Se till att du inte är slarvig med var du lägger dina anteckningar, utan att du förvarar dom på ett ställe där inte vem som helst kommer åt dem. Bön Sett av en tid den kommande veckan där du konkret ber för personen i fråga. Be om kraft från Anden, vishet från Fadern och överlåtelse till Kristus. Be om att han eller hon skall känna en tydlig glädje i uppgiften. Ny kontakt En tid, kanske två till tre veckor efter att ni haft samtalet, bör du kontakta personen igen för att höra hur hon eller han man upplever att utfallet av hela processen blivit. Om samtalet ledde till att man skulle få kontakt eller kontaktas av någon ansvarig inom ett verksamhetsområde bör du fråga om man fått kontakt med dessa. Den avgörande frågan är om det hela har lett till att ens uppgifter och funktion i församlingen har förändrats och nu stämmer bättre överens med ens gåvor? 17

18 Bilaga 1 Få djupare insikt från Det trefärgade gåvotestet Det trefärgade gåvotestet kan ge dig mer information än vad som är uppenbart i Gåvornas 3 färger. Följande information kan hjälpa dig att tolka resultatet mer detaljerat. Testet är upplagt så att medelpoängen på varje gåvoområde är 100. För varje gåva har 70% av alla kristna poäng mellan 90 och 110. Om poängen är över 100 kan man säga att den personen har en speciell förmåga som kan indikera en gåva. Om poängen är över 110 är det en klar indikation på att den här personen har denna gåva. När du samtalar med personer vars manifesterade gåvor fick poäng på över 100 kan du anta att de kan hantera en normal uppgift som passar den gåvan. Om de fick över 110 poäng kan även svårare uppgifter vara lämpliga. När du samtalar med kristna som har en eller fler manifesterade gåvor med under 100 poäng, välj inte gåvorelaterade uppgifter som är över deras förmåga. I det här fallet är det särskilt viktigt att hitta tillfällen att träna dessa gåvor. Var försiktig med manifesterade gåvor som fick under 90 poäng. I några fall kan psykologiska problem som till exempel låg självkänsla eller fysiska funktionshinder leda till dessa låga värden. Eftersom totala poängen baseras på självbeskrivningar i huvudsak, är det möjligt att personen ser sig själv som mindre kapabel än vad som egentligen stämmer. I några situationer kan det vara tillrådigt att hänvisa personen till en professionell själavårdare. När det gäller latenta gåvor är inte själva poängen på gåvorna så viktigt. Det är ordningen på gåvorna som har betydelse. Om en person har mer än fem manifesterade gåvor som fick över 110 poäng är dessa gåvor troligen också med bland de fem starkaste latenta gåvorna. Om de extra manifesterade gåvorna som fick mer än 110 poäng inte finns bland dessa latenta gåvor, borde de föredras framför de latenta gåvorna när det gäller att experimentera med gåvor. Den vetenskapliga bakgrunden till Det trefärgade gåvotestet Det trefärgade gåvotestet utvecklades av ett team av psykologer i enlighet med erkända vetenskapliga kriterier så att dess reliabilitet, validitet och objektivitet möter generellt accepterad standard. Dessutom var de 30 gåvoskalorna standardiserade för olika delar av världen. Skalorna undersöktes för reliabilitet (r är mellan 0,715 och 0,912; medelvärdet för de 30 skalorna är 0,823). Dessutom har sambandet mellan de 30 gåvorna och personlighetsfaktorerna i tyska FPI-R (Freiburg Personality Inventory) studerats. 18

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Ledarskap i klassrummet. Lärarens relationella kompetens

Ledarskap i klassrummet. Lärarens relationella kompetens Ledarskap i klassrummet Lärarens relationella kompetens Elevernas inlärning är låg Elevernas inlärning är hög Ledarskap Bra lärare preludium Den vanliga läraren Hittar förklaringar utanför sig själv. Accepterar

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal?

Rådgivningsbesökets utmaningar. Huvudbudskap: Varför är det värt att prata om samtal? Rådgivningsbesökets utmaningar Uppdatera det personliga mötet nya kanaler för miljörådgivning 9-10 november 2010, Arlanda stad Hanna Ljunggren Bergeå Hanna.Bergea@sol.slu.se Huvudbudskap: Det finns en

Läs mer

kärlekens olika språk

kärlekens olika språk Upptäck kärlekens olika språk Du har läst boken nu är det dags att prata om den! Denna samtalsguide ger dig möjligheten att omsätta idéerna i handling i ditt äktenskap eller någon annan speciell relation

Läs mer

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessen En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessens fem faser Öppna Lyssna Analysera Bedöma Motivation Åtgärd Avsluta Öppningsfasen Genom rösten, god

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Ledarskap Utbildning & bildning Matematik

Ledarskap Utbildning & bildning Matematik Ledarskap Utbildning & bildning Matematik Sju rektorer samtalar under fem dagar Dialogseminarieserien Olika former för kunskap Veta att (teoretisk, vetenskaplig kunskap, veta att-satser) Veta hur (färdighet,

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Lösa konflikter som orsakar skada

Lösa konflikter som orsakar skada Lösa konflikter som orsakar skada Definitionen av konflikt är en meningsskiljaktighet eller dispyter i vilken de inblandade parterna upplever att deras behov eller intressen hotas. Det finns öppna konflikter

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET Juni 2005 Innehåll Syfte 2 Bakgrund 1. Projektgruppen 3 2. Övriga lärare 4 Metod och Resultat 1. Projektgruppen 4 2. Övriga lärare 7 Avslutande diskussion

Läs mer

Arvodering på lokal nivå

Arvodering på lokal nivå Lokalavdelningarnas svar på remiss om lokal arvodering 2008/2009 Arvodering på lokal nivå Med anledning av stämmans beslut har styrelsen frågat alla lokalavdelningar om synen på lokal arvodering kontra

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 SANNING BARMHÄRTIGHET RÄTTVISA FRED Baserat på en text ur boken Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians av John Paul Lederach. Bearbetad till drama av Kat

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Om tröst och att trösta 1

Om tröst och att trösta 1 Åsa Roxberg Om tröst och att trösta 1 Michael 2010; 7: 282-6. Syftet med denna artikel är att undersöka tröstens innebörd, med fokus på vårdande och icke-vårdande tröst såsom den framträder i Jobs bok

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Öga för öga, Tand för tand

Öga för öga, Tand för tand Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln Eye for an Eye. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven.

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven. Att kunna föra en strukturerad diskussion handlar om att på ett fungerande sätt delge andra sina åsikter och tankar i ett ämne. Det handlar om att både kunna tala, lyssna och förstå turtagningens principer.

Läs mer

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser Kapitel 10: Den här övningen (öppna) har så många förtjänster att jag räknar den som alpha och omega bland alla övningar för hästen som syftar till att utveckla fullständig lösgjordhet och perfekt rörlighet

Läs mer

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 4: Bibeltelefonen Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 4 Bibeltelefonen Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

30 aug - 12 sep. Introduktion

30 aug - 12 sep. Introduktion Läsplan aug-nov 2015 Varsågod! Här får du tre olika verktyg för att arbeta med frågan om livets mening hösten 2015: 1. Läs: Leva med mål och mening Det första verktyget är boken Leva med mål och mening.

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008

Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008 Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008 I vår agilityträning jobbar vi utifrån ett par grundläggande principer: Vi strävar

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

Samtal om tobak i skolan

Samtal om tobak i skolan Samtal om tobak i skolan Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Sotis-manualen Metoden i Samtalet om tobak (SOTIS) i skolan togs fram för att stödja, strukturera och effektivisera dialogen kring

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

SPRÅKRÖRET NR 1, 2013. Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt

SPRÅKRÖRET NR 1, 2013. Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt Levnadsvisdom SPRÅKRÖRET NR 1, 2013 Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt För en tid sedan cirkulerade en text på Facebook som även nådde mig. Texten påstods vara

Läs mer

Finns det "besvärliga människor"?

Finns det besvärliga människor? Finns det "besvärliga människor"? I Thomas Jordan artikel tar han upp olika typer av så kallade besvärlig människor. Du vet den typen som många känner obehag inför, någon man undviker eller som bara irriterar

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst

KUNSKAPS. Dra nytta av. VÄLDOFTANDE» livet med häst VÄLDOFTANDE» livet med häst Att övning och erfarenhet ger färdighet är inget nytt, eller hur? Gör ett test; lägg ihop alla år av hästkunskap, stallbestyr och ridlektioner som du och dina stallkamrater

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan. Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan

Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan. Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan 1 1. Presentation av verksamheten Resursskolorna består av Loftebyskolan 1-6 och 6-9, Odenskolan samt Mobila Resursskolan.

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer