VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012"

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

2 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade vi greenerna för säsongen med väldigt få vinterskador. Följaktligen blev det en rivstart med hög beläggning på banan under hela försäsongen. Totalt över hela säsongen har det spelats mer än ronder vilket är en bra siffra, inte minst med tanke på det ostadiga vädret. De senaste årens medlemsundersökning ersattes av en besöksenkät där såväl medlemmar som besökare kunde lämna synpunkter på anläggning, verksamhet och bemötande. Medlemmarna är fortsatt betydligt mer positiva till hemmaklubben än genomsnittet i landet, medan våra besökare är fortsatt mer svårflörtade. Precis som vanligt är det tees, fairways och övningsområden som får mest negativa synpunkter. Arbetet att förbättra tees genom renoveringar, nybyggnationer och trädgallringar kommer därför att fortsätta samtidigt som vi försöker dressa och dränera fairways i ännu större utsträckning. Under hösten började vi dessutom att fylla igen en del av de mest spelpåverkande hålorna. Under året har våra övningsområden förbättrats då puttinggreenen vid första tee har fått växa till sig samtidigt som vi förbättrat Driving Rangen med nya bollmaskiner och fem extra platser under tak. Under augusti månad öppnade nya 15e hålet som tillkommit i samarbete med Partille Kommun. Budgeten för arbetet överskreds med ungefär 2%, främst beroende på att vi på grund av allt regnande la färdigt gräs på större ytor än vad vi ursprungligen tänkt. Detta innebar å andra sidan att vi kunde öppna hålet tidigare än vad som annars hade varit fallet. Som vanligt vid ombyggnationer finns det olika åsikter om hålets storhet, men de flesta verkar överrens om att det nya hålet är vackrare än det gamla och inte lika svårspelat som det ser ut vid den första anblicken. Informationen till medlemmarna har under året i första hand skett via hemsidan och med totalt 15 nyhetsbrev. Information via post har endast getts i samband med andra utskick. Klubbverksamheten har under året varit intensiv, tävlingskalendern har dock möjliggjort en ännu bättre balans mellan tävlingar och sällskapsspel. Vi har under året arrangerat Nationellt seriespel för damer och två speldagar i juniortävlingen Göteborg Golf Cup. Våra juniorer och elitspelare har på ett fint sätt representerat inom och utom landet, då de åkte på ett uppskattat höstläger till Spanien. Miljöarbetet har fortsatt under året, miljöplanen har följts upp och justerats. Vid årsskiftet hade klubben 713 fullbetalande medlemmar (-12 jämfört med 2011), 2 Hedersmedlemmar (+1), 83 vardagsmedlemmar (+8), 6 Non Resident (-3), 21 studerande (+10), 78 passiva (+4) samt 169 juniorer (-8). Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. Styrelse Ordförande Anders Rydberg V. Ordförande Bengt M. Magnusson Ledamöter: HCP/utbildning Axel Högman Spelverksamhet Siv Gunnarsson Sponsorverksamhet Mikael Gruber Klubbverksamhet Ingemar Rönnertz Bana Ulf Byberg Adjungerad Patrik Skoog - 2 -

3 Kommitté-/verksamhetsansvariga Bana Byggnad HCP/utbildning Junior Medlemmar Oldtimers Tävling Damer Sponsorer Rolf Hagbard Bert Johansson Lars Mellbin Ronny Bergman Benny Liljenberg Ingemar Rönnertz Björn Wessman Gunilla Hultman Mikael Gruber Personal under året Klubbchef Patrik Skoog Greenkeeper Thomas Örtblad Pro/Tränare Linda Lindell, Marcus Svensson Banarbetare Thomas TJ Johansson Reception Sara Amborn (säsong) Mekaniker Per Johansson Krögare Frida Martinez Banan Efter en kortare och ur bansynpunkt bättre vinter än de senaste två åren kunde banan öppnas så tidigt som den 5 april, nästan tre veckor tidigare än föregående år och faktiskt tidigast någonsin. Banan var då i gott skick, både fairway och greener hade färre skador än tidigare år. Greenerna stängdes en vecka tidigare än ifjol, den 29 nov och några dagar senare kom första snöflingan. Årets stora händelse, öppningen av hål 15 den 14 aug kl , manifesterades genom att klubbordförande Anders slog ut som förste man på vårt nydesignade, intressanta och vackra hål. Hålets green var tidigt klar för spel och på den nya fairwayn lades färdigt gräs under bland annat två städdagar på våren. Oförtröttliga frivilliginsatser tillsammans med de anställdas arbete möjliggjorde öppningen. De nya utslagsplatserna högt över hålet ger spännande utslagsmöjligheter. Några kompletterande dräneringsinsatser har under hösten genomförts på hålet. Även på andra hål har under vintern och senhösten dräneringsarbeten genomförts. Dessa följer den dräneringsplan med prioriteringar som tagits fram av bankommittén. Vi kan se att insatserna positivt påverkat banans kvalitet särskilt i år då vi återigen har haft en riktigt blöt höst. Renovering av ett antal utslagsplatser har också genomförts, störst insats gjordes på gul tee 4 som helt lades om med färdigt gräs. Övriga arbeten som genomförts har varit gallring av skog kring främst greener och utslagsplatser. Arbetet med att utveckla dress, gödsling och klipprutiner har fortsatt enligt plan. Under året har tre städdagar genomförts där medlemmarna under vårens två dagar i första hand sysslade med gräsläggning på hål 15 och i övrigt har det främst varit slyröjning och lövkrattning som gjorts. Hålvärdarna har kontinuerligt bidragit med motsvarande högt värderade arbete under säsongen. De frivilliga arbetskrafterna i onsdagsklubben har fortsatt sitt för klubben ovärderliga arbete med underhåll och förbättringar på och kring banan. Byggnadsverksamheten Byggnadslov för uppförande av ett nytt bollmaskinhus och tak över fem av rangens utslagsplatser erhölls i maj. Arbetet startade omedelbart och frivilliga krafter i form av onsdagsklubben har genomfört bygget. Bollmaskinhuset stod klart till midsommar då även ny bollmaskin installerades, arbetet med tak över rangen startades under hösten och blev i huvudsak klart före luciadagen. Byggnadslov har även erhållits för uppförande av en studio och ett garage för golfbilarna men detta arbete startar tidigast hösten Hcp- och Utbildningsverksamheten En ny indexering av hålen enl. EGA s rekommendationer har tagits fram att gälla from Utmärkningen av banan har ytterligare förtydligats och uppdaterats, och områdena kring klubbhus och maskinhall har då markerats som utanför banan

4 De Lokala reglerna har uppdaterats och blivit för året godkända av GGF. Klubben har haft en Klubbdomare och en Distriktsdomare som genomfört ett antal domaruppdrag på klubben och i distriktet. Två regelträffar dagtid har genomförts. Klubbens Pro s har under året genomfört nybörjarkurser för ca 105 personer. En medlem har genomgått juniorledarutbildning. Tre medlemmar har deltagit i GGF-utbildningar för tävlingsledare. Handicapfördelningen vid slutet av säsongen 2012: % Hcp Herrar Damer Pojkar Flickor Tot ,3 19, ,3 26, ,5 39, ,2 7, ,6 6, Medlemsverksamheten Kommittén har fortsatt arbetet med olika spännande föreläsningar. I början av mars hölls i klubbhuset en föreläsning om Skadefri golf. Två av klubbens medlemmar, tillika sjukgymnaster, Stina Hedén samt Chris Rundgren talade om hur viktigt det är med uppvärmningen innan man går ut på banan. En del praktiska övningar förekom. Precis innan säsongsstart var det dags för vår eminente pro Marcus Svensson som pratade utrustning och materialets betydelse även för oss amatörer. Efterföljande frågestund gav en massa svar. En mycket intressant och lärorik föreläsning som med all sannolikhet kommer i repris våren Vårresan till Falköpings GK arrangerades den 7e maj, och fullsatt buss med spelsugna golfare fick en trevlig golfdag i det något kyliga men friska vårvädret. Öppen golfdag arrangerades traditionsenligt i mitten av maj och totalt besöktes klubben av ca.70 vuxna och ett 35 tal barn som prövade på golfspelandet. Alla besökare bjöds på korv, dricka, kaffe o glass. Som vanligt ett mycket uppskattat arrangemang som genererade ett antal nybörjare till klubbens verksamhet. Golfveckan avslutade sedvanligt med Krogrundan och mycket trevliga festligheter i samband med prisutdelningen. Snille & Smak serverade som vanligt god mat och ett dignande prisbord. Oldtimersverksamheten Kommittén har under året haft tre protokollförda sammanträden, i februari, september och november. Vårmötet hölls den 21 mars, då det informerades om den kommande säsongen. Torsdagsgolfen började den 12 april och pågick med uppehåll i juli fram till den 11 oktober. Spelformen har varit slagspel singel, greensome och ett par scramble. Det genomsnittliga antalet deltagare har varit knappt 50 personer. Sammanlagt har 106 personer spelat en eller flera rundor under torsdagarna. A och B klasserna har varit jämnt fördelade medan C klassens antal deltagare har varit något mindre. Inom tävlingarnas ram har Eclectic och Årets Snittare genomförts. Under året genomfördes två regelträffar. Vårutflykten gick i år till Lycke GK den21 maj med knappt 40 deltagare. I årets seriespel gick både D 50 och H 55 till finalspel i handicapserien klubbar emellan. I scratchserierna gick H 55 upp en division medan övriga lag hamnade i mitten i sina respektive serier. Under 2013 kommer samma lag att delta i seriesystemet. Matchcuperna St Göran och Omaka Par har spelats med bra intresse. I utbytet med St. Lundby fick bortamatchen ställas in pga. dåligt väder, varför vi vann årets tävling. Även den s.k. Älgjaktsgolfen fick ställas in pga. vädret. KM för åldersklasser har även i år genomförts på en torsdag. Säsongen avslutades med traditionellt Luciakaffe och mycket prisutdelningar i klubbhuset den 15 december i närvaro av Partille luciatrupp

5 Juniorverksamheten 2012 blev återigen ett bra år för junior- och elit verksamheten. Medlemmar och juniorer har ytterligare ett års erfarenhet och verksamheten utvecklas steg för steg. Antalet tävlande i vår egen Juniorpokal har ökat även i år, 27 (23) pojkar och 10 (7) flickor har deltagit. Årets order of merit vinnare blev Madeleine Andersson och Martin Söderberg. Bruttoklasserna vanns av Eleonor Skoog och Jesper Söderberg. Vår nysatsning på Juniorkvällar speciellt riktat till den yngre generationen har fallit väl ut och alla kunde känna glädjen hos stora o små när de umgås över alla åldrar. Grillmästaren serverade hamburgare och Chips! Fys-träning för våra juniorer under vintersäsongen har fortsatt som ett komplement till Svingträningen på World of Golf, alltså tränas det två ggr i veckan även vintertid. När det var bitande kallt och utomhusträningen inte gick att genomföra så tog Patrik hand om alla för regelträning och inte minst en genomgång av tävlingskalender, värdegrunder och annat viktigt att tänka på runt och utanför golfbanan. Den vanliga juniorträningen under säsong har sett en ökning av deltagare, framför allt bland knattarna. Linda, Marcus och Nicklas har som vanligt skött träningen med den äran. För tredjeåret i rad var Partilles juniorer med i Göteborgs Golf Cup. Tävlingen anordnas av Göteborgs Golfdistrikt och spelas på olika klubbar i området. Spelet spelas över 9hålsmatcher bästboll i en serie med slutspel. I år (liksom förra året) hade vi två 8 mannalag. Stolta tävlingsledare var även i år Aneth Söderberg och Stephan Boethius som hyllar våra ungdomars kämpaglöd och fina uppförande. Partille GK spelade i år igen A-final i Tjejserien och våra duktiga tjejer blev 2:a i Göteborgsregionen. Tjejserien är en tävling som anordnas av Göteborgs Golfförbund där unga tjejer med handicap mellan 20 och 36 deltar (viss dispens kan ges). Tävlingen spelas i lagform och den startar på våren och avslutas med finalspel i september. Deltagande under året för Partille GKs del har varit Matilda Frövenholt, Rebecka Skoog, Ellinor Söderberg, Johanna Berglund och Alexandra Söderberg. Vårlägret genomfördes traditionsenligt i mitten på april. Som vanligt åkte vi till Haverdals GK och eftersom det denna gång passade bra med påsklovet så blev det ett förlängt läger över fyra dagar där vi fyllde tiden med träning och spel. Vårlägret är en bra start på säsongen och ger framför allt många av de yngre en riktig kick av intensiv träning och mycket spel. Höstlägret genomfördes sista veckan i oktober i Spanien på fantastiska golfbanor som PGA Catalunya 2 banor, Golf D Aro och Emporda 2 banor, vilka vi rekommenderar varmt. Lång bussresa genom Europa till Lloret De Mar lite norr om Barcelona tillsammans med AKIgolfs Ludvig Ludde Helén fungerade bättre än väntat. Sammanfattningsvis en upplevelse vi alla vill göra om. Ett stort tack till alla medlemmar som gjorde resan möjlig genom att köpa bildekaler och Newbody, tävla om greenträffar på 2an och återvinna sina uttjänta mobiltelefoner. Tävlingsverksamheten På uppdrag av styrelsen planerar och genomför tävlingskommittén tävlingsverksamheten i klubben. Ett trettiotal tävlingsledare har genomfört klubbens olika tävlingar. Tävlingsverksamheten är sedan många år en central och viktig del i klubben och bygger på ett bra samarbete med övriga kommittéer och golfpro/shop och restaurangen. Vi har haft en tävlingsfri helg per månad och en tävlingsfri dag per helg under hela säsongen, förutom under KM-veckan. Golfbanan i allmänhet och greener och greenområden i synnerhet har fått mycket beröm av tävlande. Vi tackar årets tävlingssponsorer: OLKA-Golfresor, Partille Golfshop, Partille Golfrestaurang, Golfhäftet, Bilia Sävedalen, More Golf, Golf Digest & Viasat, Sober resor, Smarteyes och Röhnisch

6 Tävlingssäsongen började 28 april med damernas Gökottegolf och avslutades 13 oktober med Höstgreensome. Golfveckan genomfördes traditionsenligt v28 och med, som vanligt, stort deltagarantal. Sex dagars tävlande som avslutades med krogrundan och fest på lördagen. Martin Söderberg och Eleonor Skoog blev bästa manliga respektive kvinnliga golfare under veckan. Onsdagspoängen spelades under maj september och med Ulf Byberg som segrare i finalen. Damerna spelade sina veckotävlingar på tisdagar och oldtimers på torsdagar. 25 september hade vi för andra året tävlingen Totta Näslund Open. Det var tävling på dagen och med mat och musik i golfrestaurangen på kvällen. Ola Bjurman Band underhöll med musik, ett mycket uppskattat arrangemang med många gäster och som återkommer SGF anordnade i år för första gången en tävling som heter Olympiagolfen. Golf blir en olympisk idrott fr.o.m i Brasilien. Partille GK hade med 17 deltagare, varav flera kvalificerade sig till Sverigefinalen på Barsebäck GK. Partille GK vann ett etappris på kr som gick till förbättringar på driving rangen. Martin Fernheden placerade sig i finalen på prisplats och kvalificerade sig till den stora finalveckan i Dubai. Partille GK har sedan varit med i en referensgrupp tillsammans med Kristianstad GK och Örebro GK och arbetat fram förbättringar till Vi gratulerar våra klubbmästare 2012: Herrar Martin Söderberg Damer Sara Fennvik Flickor - Eleonor Skoog Pojkar - Martin Söderberg Match H - Martin Söderberg Match D Linda Lindell Äkta Make / Sambo Anneli & Patrik Skoog D35 - Annika Ewreskär Lövgren D50 - Lilian Danling D60 - Lilian Danling D70 - Ingrid Holm H35 - Philip Hillard H45 - Patrik Skoog H55 - Göran Svensson H65 - Bertil Rosell H75 - Lennart Huldén Aktuell information om tävlingsverksamheten finns på klubbens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset

7 Damverksamheten Kommittémedlemmarna (4 st.) har under 2012 haft regelbundna möten samt flitigt utbyte. På vårupptakten tisdagen den 17:e april informerades om årets planerade aktiviteter för damerna. Två veckor senare genomförde Patrik Skoog en uppskattad regelvandring på banan. Lördag den 28:e april spelade vi traditionsenligt Gökottegolf. Årets Running Eclectic startade tisdagen 8 maj och avslutades tisdag den 11 september. 32 damer tävlade 18 hål och 65 damer 9 hål, totalt 97 damer. Bortaslaget spelades i år på Gullbringa GK. Triangeldramat är en årlig damtävling mellan Stora Lundby GK, Lerjedalens GK och Partille GK. I år spelades Triangeldramat torsdag den 5 juni på Partille GK, vilket också var tolfte och sista gången denna tävling arrangerades. Säsongen avslutades den 25 september med Running Eclectics prisutdelning i Partille GK:s restaurang. Årets segrare i 18-hålstävlingen blev Gunilla Wigren och i 9-hålstävlingen vann Annika Ewreskär-Lövgren. Sponsorverksamheten Under året har Sponsorkommittén bedrivit verksamhet som dels skall locka nya sponsorer till klubben och dels för att inspirera våra befintliga sponsorer att fortsätta sitt engagemang. Säsongen 2012 inleddes med ett Frukostmöte den 19 april där vi hade handbollstränaren Magnus Bagarn Johansson på besök. Han berättade om många roliga och en del mindre roliga saker som händer när man är handbollstränare. Vi som var där fick höra en del om hur det kan vara att ha hand om både klubblag och landslag. Det var en inspirerande morgon som gav intressanta insikter. Den 22 maj var det dags för den årliga Kick Offen med träning med Marcus och Linda för att komma i form till säsongen. Den traditionella Partille Business Golf spelades den 13 juni och har blivit en värdig ersättare till DIgolfen som försvann för ett par år sedan. Tävlingen är en lagtävling, 3 spelare i varje företagslag, där våra sponsorer har möjligheta att bjuda med kunder och leverantörer. I år vann Sober-resor den prestigefyllda tävlingen. Efter sommarsemester var det dags för ny träning med Marcus och Linda den 21 augusti för att finslipa formen för kommande tävlingar under hösten. Årets Sponsorresa gick den 12 september till PGA National utanför Malmö och var ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang. Två tuffa men otroligt fina banor spelades på två dagar och alla åkte hem med en fantastisk upplevelse i minnet. Under resan erbjöds också utbildning på temat Varumärke med intressanta föreläsningar av Mikael Wahlström, VD på kommunikationsbyrån Circus och Bengt Widstrand, marknadsdirektör på Icopal. Sponsorgolfen spelades den 25 september och har blivit ett årligt, lyckat arrangemang. I själva huvudtävlingen har lagts in deltävlingar som närmast hål, närmast mitten av fairway, längsta drive m.m. En Hidden Hole-tävling ingår också så ingen kan slappna av förrän allt är klart. Tävlingen avslutas med lunch och prisutdelning i restaurangen. Årets individuella vinnare blev Ragnar Sandegård. Den sedvanliga avslutningen på säsongen var i år, som tidigare, After Dark Trophy. Golf i mörkret med lysande bollar är en tuff men roligt utmaning. En bit mat och prisutdelning avslutar året för våra sponsorer som vi hoppas är nöjda och fortsätter stödja oss i framtiden

8 PARTILLE GOLFKLUBB RESULTATRÄKNING INTÄKTER Årsavgifter inkl. inträdesavgift Greenfee inkl. företagsgolf Driving Range Sponsorintäkter Klubbaktiviteter Vinst vid avyttring av maskin Övriga intäkter, Not KOSTNADER Personalkostnader Driftskostn. banan Leasing Maskiner Förlust vid avyttring av maskin 0 0 Arrende Utrangering banan, Not Driving Range Driftskostn. klubbhus Administration Klubbaktiviteter Årsavgifter, SGF, GGF Resultat före avskrivningar AVSKRIVNINGAR Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Resultat efter avskrivningar FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

9 PARTILLE GOLFKLUBB BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar, Not 2 Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Upplupna intäkter Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Insatslån, Not Balanserade vinstmedel Årets resultat Långfristiga skulder Banklån Insatslån, Not Kortfristiga skulder Kortfristig del av långa lån Checkkredit, Not Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter för egna lån Pantbrev i fastighet Företagsinteckning

10 BOKSLUTSNOTER Not 1: Utrangering av banan Under övriga intäkter ingår bidrag från Partille Kommun på kr för ombyggnad av hål 15. Utrangering av banan har skett med motsvarande belopp. Not 2: Anläggningstillgångar Maskiner o inventarier Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Klubbhus Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Maskinhall Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Bananläggning Anskaffningsvärde Ack. Värdeminskning Bokfört värde Not 3: Insatslån Insatslånen löper utan ränta och amortering. Vid medlems utträde ur klubben återbetalas lånet först sedan ny medlem inträtt i klubben. I riskhänseende är således insatslånet jämförbart med eget kapital. Fr.o.m är insatslånet för nya medlemmar 6000kr i stället för 19000kr som tidigare gällt. Därför är 2/3 av insatslånen omförda från eget kapital till långfristig skuld, motsvarande den del av framtida utbetalningar som inte täcks av insatslån från nytillträdande medlemmar. Not 4: Checkkredit Beviljad checkkredit kr Partille Anders Rydberg, ordförande Bengt M. Magnusson Mikael Gruber Ulf Byberg Axel Högman Ingemar Rönnertz Siv Gunnarsson Vår revisionsberättelse har avgivits Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG Lennart Huldén Fullständig årsredovisning finns att hämta i receptionen

11 PARTILLE GOLFKLUBB Budgetförslag verksamhetsåret INTÄKTER Budget Utfall Budget Utfall Årsavgifter inkl. inträdesavgifter Greenfee inkl. företagsgolf Driving Range Sponsorer Klubbaktiviteter Vinst avyttring av maskin Hyror och övriga intäkter Bidrag Partille Kommun Summa intäkter KOSTNADER Banan Löner o soc. kostnader Driftskostnader Leasing maskiner Förlust Avyttring av maskin Arrende Utrangering banan Range Kansli Löner o soc. kostnader Administration Klubbhus Klubbaktiviteter Årsavgifter SGF,GGF Summa kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Maskiner och inventarier Klubbhus Maskinhall Bananläggning Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årsavgifter Avgifter Fullbetalande, senior Städavgift, Senior Studerande år Städavgift, Junior Juniorer Äldre år Insatslån Juniorer Yngre år Inträdesavgift, Senior Knattar 0-10 år Inträdesavgift, Junior Vardagsmedlem, senior Vagnbod dubbel under Non resident Vagnbod trippel under Passiv Vagnbod dubbel över Vagnbod trippel över Medlemsavgift (ingår i årsavgift) Påminnelseavgift Senior Junior Knattar

12 Styrelsens övergripande verksamhetsplan och kommittéernas verksamhetsplaner för 2013 finns på hemsidan under fliken Klubben. PARTILLE GOLFKLUBB Investeringar 2013 Bana Entreprenad Dräneringar Övningsområde Range svingstudio IT Server Totalt Investeringarna finansieras med det likvida överskott som verksamheten genererar. Under 2013 planeras även en investering i greenklippare och greenområdesklippare som finansieras genom leasing. Kommentarer budget 2013 Årsavgifter Budgeten förutsätter 10 nya medlemmar, totalt 725 fullbetalande seniormedlemmar samt 40 provmedlemmar. Fortsatt arbete med rekrytering av nya medlemmar är högsta prioritet. En höjning av årsavgiften med ca.4% föreslås. Personalkostnader På bansidan budgeteras med 3 heltidsanställda, varav 1 med lönebidrag, samt 3 säsongsanställda på 6 månader. Kansli och reception bemannas med 1 heltidsanställd, 1 säsongsanställd på 7 månader samt extrapersonal på helger och sommarlov. Investeringar På banan sker investeringar framför allt i förbättrad dränering. Investering i träningsstudio sker under förutsättning att sökt delfinansiering genom RF beviljas

13 Partille Golfklubb Valberedningen Förslag till styrelsens ordförande och styrelseledamöter Ordförande: Anders Rydberg Ledamöter: Ingemar Rönnertz Mikael Gruber Siv Gunnarsson Val för 2013 (omval) Val för (Omval) Val för (Omval) Val för (Omval) Följande ledamöter är valda av föregående årsmöte t.o.m. 2013: Axel Högman Bengt M Magnusson Ulf Byberg Förslag till revisorer och revisorssuppleanter för 2013: Revisorer: Revisorssuppleanter: Roger Mattsson, auktoriserad revisor, KPMG (omval) Lennart Huldén (omval) Jan Malm, auktoriserad revisor, KPMG (omval) Lars Widell (omval) Partille Thomas Nilsson Per-Olof Gustavsson Kristian Röström Ordförande

14 Förslag till föredragningslista KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Onsdagen den 27 februari 2013 kl Plats: Klubbhuset, Öjersjö 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens årsredovisning för det sist förflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av överskott respektive underskott i balansräkningen, samt fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen. 9. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt avgifter för innevarande år. 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 15 januari Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för mötet. Efter mötet sker utdelning av utmärkelser, avtackningar och prisutdelning för Match KM