Eddie the Worldsaver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eddie the Worldsaver"

Transkript

1 Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som är exklusiv för ett fåtal människor. Eddie kan inte ägas av någon, men kommunicerar genom olika organisatörer, producenter och politiska organ. Tanken är att Eddie som koncept startar i köket på olika mejeriprodukter. Begreppet spara energi kommer som små råd från denna symbol som är mycket enkel i sitt grafiska uttryck. Tanken är också att Eddie kommunicerar med barn, men möter vuxna via länkar, tips och råd om att vara energismart. Eddie är positiv och varm. Hans resa startar i Sverige. I förlängningen är Eddie en av de symboler som ska hjälpa olika länder att hitta ett hållbart samhälle.

2 Designprocessen Utgångspunkter Tävlingsuppgift: Välj ett rum i bostaden och skapa en tjänst, produkt eller ett koncept som får oss att använda så lite energi som möjligt i vår vardag. Tävlingsbidraget får max vara 15 sidor, 15 MB stort och ska vara inlämnat senast den 17 december. Ovan ser ni tävlingsuppgiften från Design Open Det är en tävling som har varit rikstäckande i två år och som har nya tävlingsuppgifter varje år. Vår skola har deltagit sedan start Då det var en regional tävling. Namnet var då Forma. Varför deltar vi i tävlingen? Man kan vinna både ära, rykte och namn men även pengar till skolan om man lyckas i denna tävling. Men vi deltar huvudsakligen för att kunna arbeta med designprocessen mera på riktigt än om det skulle vara en uppgift som var lokal utan beställare. Årets uppgift har varit en stor utmaning beroende på att uppgiften är så bred i sin definition. Vi har prövat alla kategorier av tävlingsbidraget, från produkt över till tjänst för att slutligen hamna i ett koncept. Då vi var på introduktion i Sundsvall fick vi information om tävlingen samt föreläsningar kring energi från olika företag (Vattenfall, Skanska, People People, PieP ). Där fick vi Staffan Strand från företaget Oxyma Innovation AB som vår egen coach, hans uppgift var att komma med synpunkter och tips kring våra idéer. Vi är 20 elever från Parkskolan som har arbetat med denna tävlingsuppgift. Det var en ny erfarenhet att jobba så många i grupp och vi har haft fem arbetstimmar i veckan på oss. Vi började med att inrikta oss på energiförbrukningen i olika rum och delade sedan in oss i mindre grupper. Grupperna fördjupade sig i olika rum i hemmet för att ta reda på var man kunde spara energi och vad som förbrukade mest energi. Vi kom fram till många olika idéer, t.ex.: Tvättmaskinen- Vi kom fram till en tvättkorg som rymmer lika mycket som tvättmaskinen. Man tvättar när den är full vilket medför en full maskin. Med andra ord behöver man inte tvätta lika ofta och på det viset sparas energi. Kök- Vi tänkte oss en energisnål användning av produkt vid spisen. Duschen- Minska duschtiden och byt till ett mer vattensnålt munstycke. TV- En rörelsedetektor i rummet, om det inte är någon i rummet går TV i stand-by läge. Dator- Ett data-spel om källsortering/pant som gör barn mer miljömedvetna.

3 Fönster- En markis utrustad med solceller - Omvandla solenergi till belysning - Transportera optiskt ljus utifrån och in till huset Mobil/Internet- En applikation som man kan styra elektriciteten i hemmet med. Man kan stänga av och släcka om man glömt något då man for hemifrån. Man kan göra det på mobilen eller logga in på en hemsida på Internet. Efter ett tag bestämde vi att vi skulle inrikta oss på färre idéer och utveckla dem mer. Vi samlades hela klassen för att berätta om alla idéerna och sen röstade vi fram de idéer vi tyckte var bäst och som vi trodde kunde utvecklas. Vi valde bort idéerna som redan fanns eller som vi kände att vi inte kom längre med. Efter det delade vi in klassen i tre grupper och utvecklade idéerna dataspel, duschen och fönster. Användarstudier Varje grupp gjorde en undersökning om respektive idé. Dom handlade om energiförbrukning i duschen, tvättmaskin och energiförbrukning generellt. Vi gjorde flera olika undersökningar om energiförbrukning och kostnadsberäkningar. Genom dessa studier kom vi fram till att de flesta ungdomar och även vissa vuxna inte kände till faktiska kostnader för energiförbrukningen i hemmet. Vi konstaterade att många gjorde dåliga val angående energiförbrukning. Det fanns många tips som skulle kunnat spara energi och samtidigt spara pengar. Koncept och visualisering Vi hade nu tre koncept som vi jobbade vidare med: Duschen- Gruppen utvecklade ett duschmunstycke med tillhörande display, medan man duschar kan man se vattenflöde, temperatur och tid. Tanken är att öka medvetenheten, se hur lång tid man duschar och se hur mycket vatten som försvinner. På denna idé gjordes många undersökningar och tester. T.ex. att det går 5 liter vatten på 20 sekunder, tänk då en hel dusch! En annan undersökning visade att om man duschar 20 minuter fyra gånger i veckan så gör man av med 73 kronor per person. Dataspel- Ett spel som är mer inriktad till yngre och som ska få dem att redan vid ung ålder tänka på miljö och energibesparningar. Fönster- Gruppen kände att idéerna kring fönster och solenergi till viss grad redan fanns eller att det inte gick att utveckla dem mer, så då började de tänka på nya idéer och kom fram till ett klistermärke eller ljudsignal som ska påminna oss att släcka lampor, stänga spisen osv.

4 Medan vi fortsatte att utveckla idéerna så var det en grupp som kom på att det inte är en produkt vi behöver utan ett koncept som går ut på att förändra folks beteende. Det var då idén om påminnelselapparna utvecklades till Eddie the Worldsaver. Gruppen hade skrivit en historia om Eddie, vem han var, var han kommer ifrån och vad han stod för. När den idén presenterades för klassen kände alla att det var den idén som var starkast och som klassen kunde utveckla. T.ex. kände vi att det kunde bli svårt att få med energin i dataspelet och med duschkonceptet kändes det som vi hade fastnat och inte kom så mycket längre. Eddie tyckte vi kunde bli något stort och som också förändrar människans syn på energiförbrukning. Justering och genomförande När vi hade beslutat vilket koncept vi skulle tävla med så samlandes vi hela klassen och diskuterade vad vi skulle arbeta vidare med. Vad vi skulle ha med i tävlingsbidraget, historia, utseende, publicitet av Eddies budskap och ett utseende att minnas. Klassen började med att dela in sig i fem olika grupper, varje grupp inriktade sig på olika saker. De fem olika grupperna var: slogan, skulpturer, historia, skisser/loggan och var Eddie ska synas. Gruppen som jobbade med Eddies slogan kom med en mängd olika förslag, vissa bättre än andra. När gruppen hade flera bra förslag så samlades klassen och gemensamt tog vi beslutet om vilken slogan vi ville att Eddie skulle ha. Vi gjorde flera olika 3D-modeller av Eddie, både i lera och gips. Dessa modeller använde vi till bilder och filmen om Eddie. I historien om Eddie kan ni läsa vem Eddie är, var han kommer ifrån och varför han vill informera om energiförbrukningar och energibesparingar men även hur vi ska tänka kring ett hållbart samhälle. Hela klassen arbetade mycket med att ta fram en logga till Eddie. Förslaget som togs fram se : EDDIE THE WORLDSAVER (framsida). Gruppen som hade ansvar att bestämma var Eddie skulle synas kom med olika förslag som: mjölkpaket, Spotify, busshållsplats, Facebook och serier. Eftersom vi skulle utgå från ett rum i hemmet så bestämde vi tillsammans i klassen att vi skulle utgå från köket. Mjölkpaket finns i nästan alla hem och de flesta brukar läsa på baksidan. Därför tyckte vi att det skulle vara ett perfekt ställe för Eddie att börja sin resa dels med smarta tips och råd, men även med länkar till olika sociala medier för att möta olika människors intressen och behov.

5 Efter vi arbetat i grupperna och kände att vi kommit fram till något bra, så redovisade respektive grupp idéer, resultat och tankar inför hela klassen som kom med kommentarer, frågor och förslag till förbättringar. När vi kommit en bra bit insåg vi att det behövdes en speciell grupp som var bra på digitala medier så som film, foto, applikationer och bildredigering så att vi kunde få ett verklighetstroget resultat. Allt eftersom vår idé utvecklades såg vi att det fanns en hel del problem med Eddie, eftersom vi nu bestämt att han inte kunde ägas av någon. Men också att Eddie hade nästan obegränsade möjligheter att påverka genom att dyka upp på sociala medier som påverkar i hemmet, politiken och andra organisationer. Det lades ner mycket tid på att fundera över alla olika möjligheter att ge Eddie stark genomslagskraft. Torsdag den 9 december kom vår coach Staffan Strand upp från Stockholm för att hjälpa oss med tävlingen. Under hela besökstiden jobbade hela gänget för fullt. Staffan såg till att projektet fick mer struktur. Vi radade upp allt material vi hade producerat på ett långbord och gick igenom arbetet för att lättare kunna se vad vi hade gjort för att därmed se vad vi hade kvar att göra. Därefter delade vi upp oss i olika grupper. Vi jobbade bland annat med finjustering av Eddies bakgrund, Eddies facebook-sida samt hur han skulle kunna finansieras. Det togs fram några scenarier och tips kring Eddie och hur konceptet startar, sprids och vad det går ut på. Staffan gick runt i grupperna för att ge kommentarer och feedback medan vi sammanställde och försökte få de sista delarna klara. I slutet av dagen samlades vi igen för att få en helhetsbild över hur allt arbete hade gått och vad som saknades. Sista veckan ägnade vi oss åt att finjustera de olika delarna och valde ut vilka bilder som skulle med i presentationen. Det var svårt att begränsa antalet bilder. Lösningen på det blev att vi valde att göra några med kollageteknik för att lyckas beskriva vår designprocess.

6 Historien om Eddie Vi vill att Eddie ska vara personlig och har därför gjort en historia om Eddies bakgrund. Det ska förhoppningsvis leda till att fler börjar involvera sig i energi och ändrar sig på ett positivt sätt för att minska miljöförstöringen i världen. Detta leder till ett förtroende där människan kan känna igen sig och relaterar till verkligheten för att förändra energiförbrukningen. Eddie berättar Ingen visste att jag fanns från början, men nu är jag här för att hjälpa så många människor jag kan på jorden. Jag heter Eddie och föddes i Sverige som en idé av en grupp entusiastiska ungdomar. Deras idé väckte mig till liv. För mig är det här en oerhört spännande resa som precis har börjat och jag har blivit lovad ett lång och rikt liv. Grekerna visste att elektriciteten fanns och funderade över energins ursprung. Världen influerades av tankar som filosoferna hade förmedlat i århundraden. Redan på 1800-talet började man nyttja elektricitet och det skapades snart en revolution i industrivärlden. Under 1900-talet utmynnade en ny teknik som gjorde oss beroende av strömmen. Vi kunde inte förstå att elektriciteten var begränsad. I brist på elektricitet förstod människan att vi behövde en ny avancerad lösning på problemet eftersom energin förbrukades på ett felaktigt sätt. Jorden börjar må dåligt för människan använder mer energi än vad jorden orkar producera. Jag har fått veta av mina unga nya vänner att människans gamla tekniker och sätt att använda energi t.o.m. kan förgöra vår värld. Så jag har inte bara fått ett liv, utan ett uppdrag av mina kamrater, människorna och det är att hjälpa dem att tänka rätt. Tillsammans kan vi sprida kunskaper om vad som är bra för vår planet. En man som hette Thomas Alva Edison involverade sig i utvecklingen. Han var en företagare och hjälpte andra att förstå att industrin var viktig. Edison fick en idé om att skapa ljus beroende av elektricitet. Så där var jag en dag, som den första glödlampan i världen. Glödlamporna blev snabbt populära runt om i världen och det var bara början på all den energi som idag är ett problem för miljön. Energin var livsviktig för människan, men jag blev ledsen när jag insåg att energin användes på fel sätt. Det behövdes en förändring. Jag började med att förbättra mitt eget beteende genom att bli en lågenergilampa, så idag kan jag stolt lysa upp människornas värld. Jag förstod att jag inte kunde förändra världen själv. Just därför vill jag göra Er alla medvetna om problemen så vi tillsammans kan förbättra våras beteenden. Jag vill uppmuntra alla, att gå i mina fotspår. Jag kan inte göra allt, men alla kan göra något!

7 Hur konceptet startar och växer Idag är energiförbrukningen väldigt stor. Just därför vill Eddie uppmana alla att tänka energismart för att minska förbrukningen. Vårt koncept bygger på en idé om att förändra människors beteende. Det är vi som formar vår vardag och en liten förändring kan göra mycket. Till en början finns Eddie på mjölkpaketet och sprider glädje och kunskap om energi. Han berättar om hur han tog steget för att bli en lågenergilampa. Så småningom uppmärksammas hans smarta tips och dyker snart upp på din dator och runt om i staden där du bor. Han anordnar tävlingar på riksnivå, hälsar på i din skolmiljö, på ditt jobb, på stadsbussarna, i affärerna, ja - Eddie finns överallt! Eddie reser runt i världen och blir mer känd som Eddie the Worldsaver. Han får massor av energivänner och tillsammans skapar vi en ny värld där energin används på ett bättre sätt. Eddie vill att du också ska vara med och forma vår framtid. Han uppmanar dig att förändra dina elaka beteenden. Det är ditt val att bestämma om du vill vara med och rädda vår jord! Tanken är att Eddie ska vara en symbol som kännetecknar en vilja att minska energiförbrukningen. Det ska vara roligt för människor i alla åldrar att tänka miljövänligt och spara energi. Eddies smarta tips ska vara lätta att förstå och kunna anpassas i vardagen. Eddies symbolvärde är för stort för att stanna i den egna bostaden, men på ett tidigt stadium kommer människor att via länkar och webbsidor kunna få tips. Exempelvis om hur man bygger om och sänker faktiska kostnader för uppvärmning av våra bostäder. Eddie är också i början lekfull och utmanar den yngre generationen med naturorienterade frågor samt fakta om energi. Spontana initiativ tas av webbanvändare runt om i landet. Successivt växer Eddie som begrepp och symbol. Naturligvis kommer olika föreningar och myndigheter att kontaktas för att bygga upp webbplatser. Eddie kommer att bearbetas i ett motionsförslag inom riksdagen för att få stöd och på sikt bli så stark att Eddie till slut har statusen att vara kontrollsäkrare på idéer om samhällsbyggnaden och smarta produkter. Eddie är oberoende av politiska mandatsperioder eller speciella partier. Han är inte negativ eller kritiserade utan tar bara upp det som är positivt och innehåller rätt tänk. Han tillhör inte regeringar oavsett land eller politisk orientering, han har inte heller några speciella åsikter om religion eller etniskt ursprung. Han framstår som en samhällsbyggare och hjälper oss på ett positivt sätt. Han är med och formar nya möjligheter för vår jords resurser.

8 Facebook Facebook har passerat användare och det har spridit sig över hela världen. Det är ett stort forum som skulle kunna få många användare att ändra sitt beteende med hjälp av Eddies facebook-sida. På sidan kommer du att kunna hitta tips och idéer om hur du skulle kunna spara energi och därmed också spara pengar.

9 Scenarion Det här är några exempel på scenarion när Eddie dyker upp i din vardag. Kalle sitter vid köksbordet och dricker sitt morgonkaffe, framför står mjölkpaketet. På baksidan hittar han en ny figur. Det visar sig vara Eddie som delar med sig av sina smarta tips. Kalle blir väldigt intresserad av detta och beslutar sig för att kolla upp Eddies facebook-sida. Där går han sedan med och bjuder också in alla sina vänner. Kompisarna Klara och Klas sitter i biosalongen och väntar på att filmen ska börja. Lamporna släcks och reklamen börjar att rulla. Det första som dyker upp på duken är Eddie, han kommer med många bra synpunkter och detta är något som följer med dem båda efter filmen. Emma står vid busshållplatsen och väntar på bussen. Hon har tråkigt och vill hem. Plötsligt ser hon en affisch på Eddie the Worldsaver. När hon sedan sätter sig på bussen började hon själv fundera på Eddies smarta idéer och hur hon med hjälp av dessa kan spara energi och pengar i sitt hem. Pernilla är ett stort hockeyfan och har därför bestämt sig för att åka till ishallen för att följa kvällens match. Det första hon lägger märke till är jumbotronen. På den står det Eddie the Worldsaver, hon lägger snabbt namnet på minnet och direkt när hon kommer hem googlar hon på Eddie the Worldsaver. Pernilla hittar mycket information och vid middagen berättar hon om Eddie för sin familj. De inser att deras energiförbrukning är alldeles för stor och bestämmer tillsammans att göra en förändring genom att följa några av Eddies råd. Martin är på en affärsresa i USA, han har bråttom till ett möte men måste först in på affären för att köpa lunch. Han orienterar sig fram mellan hyllorna och hittar en kycklingsallad, på förpackningen ser han en glödlampa. Det är Eddie. Martin blir förvånad eftersom han är bekant med honom sedan tidigare i Svenska sammanhang. Den gamla bekantskapen gjorde att han kände sig både trygg och varm. Vad ville Eddie? Jo, denna sallad var både kravmärkt och producerad av ett företag som arbetade med en hållbar samhällsbyggnad i Afrika.

10

11 Ingen äger Eddie Konceptet Eddie har sin grund i att Eddie ska kunna kommunicera med hela världen för att bygga ett hållbart samhälle. Han är en symbol för den goda tanken där man börjar med en bättre förståelse för energi och hur man bäst använder den. Skulle en firma äga Eddie skulle hans genomslagskraft vara mycket begränsad. Om alla kan äga ett bra tänkande som Eddie också står för finns det obegränsade möjligheter att på ett neutralt sätt nå människor i olika åldrar och nationaliteter. Det svåra är att hitta finansiärer i början av Eddies liv, men när Eddie får sin status som en sann räddare kommer organisationer och politiker i olika länder att se det som ett privilegium att tillsammans med andra hjälpa världen. Den första viktiga plattformen för Eddie är webben med dess olika sociala medier. Där kommer hans spridningskraft att börja. Alla kan vara med att bestämma vad som är bra och dåligt i ett socialt forum. De som styr domäner kan lätt plocka bort eller argumentera mot dåliga råd eller ogrundad fakta. Eddie blir en debattör att räkna med. I förlängningen kommer han att ha en röst i miljökonvent och länders miljöpolitik, men han kommer även att öppna dörrar för olika biståndsaktioner. Återigen för att bygga ett hållbart samhälle. Genom att bistå Eddie med finansiering så visar man att man bryr sig om miljön. Det kan alla göra så länge det bygger på positivt energitänkande.

12 Eddie räddar världen Eddie började som en idé i hemmet, men hans framtidsplaner är att nå ut i hela världen för att kunna påverka på ett positivt sätt! Facebook är en bra ingång, ett forum. Där information sprids snabbt mellan personer. Han startar en egen sida, där folk kan gå in och upptäcka alla hans smarta tips. Personer i olika åldrar kan också diskutera mellan varandra och kanske har man egna idéer man vill sprida, som man då lägger upp för att tipsa andra. Eddie blir snabbt ett begrepp och kan ta nästa steg. Eddie ägs inte av någon, därför kan alla ta till sig Eddies råd och tips. Det skulle inte vara möjligt om Eddie hade partipolitiska eller religiösa ståndpunkter. Det skulle inte fungera om ett land kunde äga Eddie. Så i den andra vågen etablerar Eddie kontakt med regeringar där han finner finansiering som är förankrad i organisationer och en politisk vilja att rädda världen genom att tänka energismart. I den tredje vågen är Eddie redan etablerad som en positiv kraft som inte kritiserar människor eller söker fel i olika val. Han är inte känd för att döma eller användas som slagträ i olika organisationer eller företag. På så sätt kan hans råd och tips vara både vägledande. Vi tror inte i vår tävlingsgrupp att man kommer särskilt långt med pekpinnar men däremot om man lyfter fram positiva synpunkter med möjlighet för människor att göra aktiva val med hjälp av Eddies rörelse. Eddies resa i köket skall utmana människors nyfikenhet och kreativa tänkande. Han börjar med att utmana barn, med kluriga frågeställningar och naturorienterande fakta. Det är också här som Eddie länkar upp sig mot världen. Det är i början som Eddie söker sina finansiärer. För att Eddie ska lyckas så måste det finnas en ledning i landet som också uppmuntrar producenter, organisationer och folkrörelser att möta upp varandra i att bygga ett hållbart samhälle. Där är Eddie den neutrala vägvisaren utan pekpinnar. Exempel på sociala forum: Facebook, länkade hemsidor om till exempel byggtips, tävlingar, faktasidor, länkar till hjälporganisationer och miljörörelser. Exempel på ställen där Eddie dyker upp initialt: produkter som mjölkpaket i köket, firmabilen osv. Tjänster utförda av till exempel: Energibolag, återvinningsstationer, små och medelstora företag som sysslar med smarta produktionsled och miljömedvetenhet, kampanjer med landsövergripande information i syfte att spara på miljön och den egna börsen.

13 Avslutningsvis Vi har diskuterat, stött och blött många idéer som har handlat om produktutveckling och tjänster. Det har varit en mödosam process. I våra analyser kring våra idéer så insåg vi att vi inte kunde nå så många människor som vi önskade. Hur bra vi än jobbade så var vi inte nöjda med utfallet. Vi tyckte helt enkelt att idéerna inte räckte till för oss. En annan sak som vi slog fast var att ju bättre produktidéen lät desto färre förmodade vi skulle köpa den. Vi vill påstå att det är en stark medvetenhet i våran tävlingsgrupp om att vi måste bygga ett hållbart samhälle. Oerhört mycket tid har lagts ner på att försöka nå så många som möjligt med våra förslag till produktidéer och tjänster. En slående insikt ledde oss fram till att det är själva konceptet om hur människor ändrar sina vanor och beteenden som styr vilka val som varje person gör. Det var först efter den insikten som vi på allvar började tänka i större banor. Eddie kom som en befrielse faktiskt. Klassens kreativitet fullkomligt exploderade, alla kände att Eddie sydde ihop hela vårt tidigare tänkande. Det känns nu lite pirrigt att lämna in vårt förslag för vi har lagt ett mycket stort förtroendekapital i Eddie. Han har blivit ett med oss. Vi tror faktiskt att det är neutrala och goda krafter som kan locka människor att göra goda val. Det finns produkter som hela världen är beroende av, som ljuset eller t.ex. GPS-systemet som var så viktigt att det inte ens kunde patenteras. Ingen har patent på Eddie. Vi ger Eddie till hela världen.

14 Information om bidraget och filmlänk Bidragets namn Skola Utbildningens namn Årskurs Ort Namn på lärare Telefonnummer Elevkontakt Eddie the Worldsaver Parkskolan Teknikprogrammet, inriktning design 3 Örnsköldsvik Björn Sohlin Björn Sohlin Veronica Norberg OBS! Vi har även gjort en film om Eddie. Ni hittar den på: www2.park.se/~te11-58 Klicka er in på hemsidan och vidare på fliken Eddie. Detta inlägg är lösenordsskyddat, ange då lösenordet: divs321. Ladda ner filen och dra sedan ut den på skrivbordet, ni måste då igen ange samma lösenord som tidigare. Om ni inte ser filmen i Windows Media Player utan bara hör ljud, så prova ladda ner och spela upp filmen i VLC (friprogram).