Verksamhetsberättelse Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson Sköns Södra Sekreterare Berith Johansson City Sundsvall Studieorganisatör Yvonne Berglund Sköns Södra Ledamöter Gun-Britt Eriksson Timrå Anita Gradin Torpshammar Göran Dahlin Stöde Försäkringsansv. Bengt Persson Alnö Ersättare Rune Forsberg Haverö Bror Pettersson Liden Alice Berg Ljustorp Ann-Christine Hjertström Sköns Norra Lisbeth Eklund Hässjö/Tynderö Revisorer Ersättare Ain Liivlaid Christer Forsgren Torpshammar Selånger Ulla Östlund Alnö Jan Jennerhag Timrå PRO:s Representant skap Sigbritt Hedlund Haverö Ersättare Kassör Sekreterare Olika ansvarsområden: Konsumentansvarig Alice Larsson Hässjö/Tynderö Ersättare Anita Gradin Torpshammar Trafikansvarig Rolf Wirén Ljungaverk Ersättare Sixten Hulinder Sköns Södra

2 Ombud till ABF Västernorrland Harriet Svedlund Ljustorp Maud Henriksson City Sundsvall Christer Broman Njurunda Yvonne Berglund Sköns Södra Eda Anderson Sköns Södra Ersättare Ulf Sandberg Alnö Valberedare Tonny Nilsson Torpshammar Sköns Södra Timrå PRO Medelpad har haft sju protokollförda sammanträden samt två AU-möten och ett planeringsmöte. ÅRSMÖTET Distriktets årsmöte hölls den 24 april på Folkets Hus, Ånge. Bengt Danielsson gitarr och Nils-Erik Persson med dragspel under tiden deltagarna samlades för mötet. Ain Liivlaid, ordförande för Samorganisationen i Ånge hälsade alla deltagare välkommen till Ånge. Sigbritt Hedlund, vice ordförande i PRO Medelpad hälsade närvarande välkomna till PRO Medelpads distrikts årsmöte 2014 och vände sig särskilt till Guy Lööv, PRO:s ombudsman i äldreomsorgsfrågor, samt förklarade mötet för öppnat. Guy Lööv, belyste fyra frågor som är viktiga för oss äldre och som PRO skall debattera och diskutera i alla lägen. 1. Pensioner ska man kunna leva på. Pensionssystemet skall vara hållbart. PRO centralt har lagt fram olika förslag till förändring av pensionssystemet. 2. Skatterna är orättvisa! Varför ska vi ha lägre standard. Unga och äldre är diskriminerade. 3. Boendet. De flesta vill bo kvar hemma, men man behöver kanske flytta till något mer ändamålsenligt. Byggandet har inte varit bra och det är för höga kostnader för nybyggande. PRO skall lägga förslag till boende för äldre och kommer ut med ett boendepolitiskt program. 4. Äldreomsorgen. Med detta jobbas aktivt i PRO. Äldrevårdteam Guy Lööv avslutade med att besvara några frågor, om samarbete mellan de olika pensionärsorganisationerna samt många andra frågor. Sigbritt Hedlund tackade Guy Lööv för hans medverkan. HÖSTMÖTET Distriktets höstmöte ägde rum den 6 november, Forum Ljungaverk. Ordförande hälsade samtliga ombud välkomna till Höstmötet. Verksamhetsplan 2015 godkändes så även budgeten. Kassören föreslog oförändrad distriktsavgift för Omorganisation i distriktsstyrelsen presenterades och godkändes av höstmötet. Fyra motioner har lämnas till kongressen i juni. Mötet ställdes sig bakom samtliga motionssvar.

3 REPRESENTATION Under året har olika kampanjer ägt rum i samband med valet. Utfrågning av politiker i kommuner och landsting samt våra riksdagsledamöter med olika resultat. Vi har också varit aktiva vid bl.a. Selånger marknad mycket givande dagar. Förtroendevalda i distriktsstyrelsen har vid olika tillfällen varit ute i PRO-föreningarna och samorganisationerna och informera om vår verksamhet när det gäller bl.a. PRO försäkringar och Trippelskrapet men även nyheter från Riksorganisationen. Några av våra PRO- föreningar har haft sin årsjubileum där distriktet har varit representerade. Planeringsträff på Cinderella ABF Västernorrlands År- och Höstmöte NTF Västernorrland Trippelskrapet RO:s Repr.skap i Stockholm Försäkringskonferens Trafikkonferens Konsumentkonferens Boende seminarium IT och PROsIT konferens Hela distriktsstyrelsen Harriet Svedlund Yvonne Berglund Christer Broman Eda Anderson Maud Henriksson Rolf Wirén Birgitta Blomkvist Sigbritt Hedlund Eda Anderson Bengt Persson Rolf Wirén Alice Larsson Anita Gradin FRISKVÅRD-BOULE-PRO-VETARNA Boule finalen i distriktet genomfördes vid Skönsberg Bouleklubbs banor. Segrade gjorde PRO Sköns Norra, som därmed kvalificerade sig till Riksfinalen i Gysinge. Distriktsfinalen i PRO - Vetarna avgjordes vid distriktets årsmöte i Ånge. Tre lag deltog och segrande lag blev PRO Timrå, som även vann regionfinalen, och slutligen gick vidare till riksfinal, men där gick det inte så bra. Våra medlemmar som tävlar i PRO- Vetarna har under året varit väldigt duktiga. Vilket vi skall vara mycket glada över.

4 HEMSIDAN Distriktets hemsida har tillhandahållit aktuell information gällande distrikt Medelpad om vad som skall hända inom distriktet vad gäller sammanträden konferenser, studier och övriga aktiviteter som bedrivs inom distriktet Medelpad samt presentation av förtroendevalda. Referat och fotomontage har inlagts från olika aktiviteter. Efterlyser material från vissa ansvarsområden i distriktet för inläggning i webben för att bli fulländad. Hemsidans internetadress är: Webbredaktör IT ANSVARIG IT ansvarig i Distriktet Medelpad har bedrivit två dagars utbildningar inom uppbyggnader av hemsidor hos föreningarna i distriktet. Mycket återstå i det området som prioriteras 2015 eftersom det i dag är tio föreningar som inte har en aktiv hemsida samt sex föreningar som har låg aktivitet inom distriktet. Det har bedrivits två stycken tvådagars utbildning i internatform på Hola Folkhögskola i det nya medlemsystemet Hjördis och det återstå en tvådagars som ska till i februari Därefter har alla föreningar fått utbildningar i systemet och kan lägga in personer med inträde och utträde samt skriva aktivitetsrapporter, m.m. IT ansvarige har varit behjälplig med en del support vad gäller E-post klienten som alla föreningar fått med hemsidor och Melos och Hjördis medlemssystemfrågor. Deltagit i konferenser som Riksorganisationen anordnat under IT ansvarig KONSUMENT Det är många varor som blivit utbytta och ersatta med ekologiska varor som är mer gångbara för många av våra medlemmar. I år var priserna i våra butiker ovanligt jämna vilket var glädjande. Tyvärr var det några butiker som inte ville att vi skulle göra undersökningen i just deras butik vilket är tråkigt. Även läkemedel var med i undersökningen för första gången. Utbildning och information till vara prispressare har genomförts under året. Alice Larsson Konsumentansvarig

5 LANDSTINGETS PENSIONÄRSRÅD (LPR) LPR har haft fem möten samt två gemensamma med HälsoSam Y när det gäller gemensamma frågor som berör medborgarna. Sjustegsprogrammet för miljövänliga, trafiksäkra och kostnadseffektiva sjukresor har genomgåts. Västernorrland och Uppsala har de lägsta egenavgifterna i landet. Fler sjukresor lika som Ånge har diskuterats. Övertagandet av hemsjukvården i februari har tagit tid men nu verkar det fungera. Företrädare för Timrå, Örnsköldsvik samt Sundsvalls Kommuner har redogjort för bland annat vårdplanering för färdigbehandlade patienter. Sundsvalls Kommun planerar byggande av fler bostäder för äldre: Nationell information från pensionärsförbund genom inbjudan till förbundsföreträdare om läkemedel. Folder för Smarta Råd för äldre är framtagen genom samarbete mellan LPR- Eda Gunnarsson ( Anderson) och SPF. Sigbritt Hedlund LPR Ledamöter. Eda Gunnarsson ( Anderson) PRO FÖRSÄKRINGAR Första januari 2014 blev det en del förändringar i PRO försäkringarna, till ex. i olycksfallsförsäkringen blev det ersättning om man genom olycka hamnar på sjukhus mer än sju dagar, högre försäkringsbelopp för merkostnader samt ersättning för ärr. En ny medlemsförmån var att en hund och kattförsäkring infördes. Som distriktets försäkringsansvarig har jag deltagit vid riksorganisationens försäkringsinformation i Stockholm. Information om försäkringar har under året skett vid en gemensam träff för föreningarnas försäkringsansvariga och ordföranden. Jag har under året deltagit på flera föreningar och informerat om PRO försäkringar. Jag har även bistått medlemmar med råd när det gäller försäkringsfrågor. Bengt Persson Försäkringsansvarig STUDIER Utbildningen för kassörer och sekreterare på Gysinge Folkhögskola som var planerad till 1-5 sept. blev tyvärr inställd. Nytt försök under jan Studieorganisatörsträff den 25 september, där vi diskuterade behovet av olika utbildningar för funktionärer inom PRO Medelpad. Medverkade gjorde Gitte Funk från ABF Västernorrland. Den sept. var det planeringskonferens där det planerades olika utbildningar för förtroendevalda inom distriktet. Den 5-7 nov. var undertecknad och Anita Forsberg till Gysinge Folkhögskola för att lära oss nya medlemsystemet Hjördis.

6 Den nov. samt 3-4 dec Var det utbildning av nämnda system på Hola Folkhögskola. Jag tackar för det stora intresset för Hjördis och hoppas på lika stort intresse vid andra utbildningar som vi anordnar inom distriktet. Det är ju alltid något som är nytt och bra att kunna, samt utbytet från andra föreningar hur de gör. Tack för i år. Yvonne Berglund Studieansvarig TRAFIK PRO Medelpads trafikansvarig ingår i NTF:s äldreråd för Västernorrland. Det har varit fyra sammankomster under året. 2 juni genomfördes mätningar av hjälmanvändning i Ånge, även enkätundersökning bland medlemmarna om fallolyckor, vilket skall redovisas under första kvartalet Utbildning i ämnet har genomförts på Härnösands Folkhögskola den 2 oktober. PRO ordnade två dagars utbildning i trafiksäkerhet - samt säkerhet i vardagen den 6-7 oktober. Utbildning av trafikombud har ägt rum vid två tillfällen i distriktet. Rolf Wirén Trafikansvarig TRIPPELSKRAPET Av beställda lotter har lotter återsänts till Rikslotteriet. Föreningarna har tillsammans sålt lotter ett bra resultat, men vi hade kunnat sälja ytterligare lotter. Inkomsten från försäljningen är en viktig intäkt för distriktet och borde även vara så för föreningarna. Sorgligt nog har antalet föreningar som inte säljer Trippelskrapet ökat från en förening till fem föreningar. Vi ska komma ihåg att om vi inte hade lotteriet så skulle medlemsavgiften behöva höjas med 20 kronor till Riksorganisationen. Det kan klart konstateras att det finns inget köpmotstånd men det finns ett klart säljmotstånd som vi måste komma över. En uppmaning! var solidarisk! sälj Trippelskrapet! Lotteriansvarig PERSONAL Distriktsexpeditionen bemannas av Kontorist Birgitta Blomkvist på 50 % sedan september 2010.

7 SLUTORD 2014 har varit ett tufft år ur olika synpunkter, nya datasystem och förändringar i posthanteringen har inte varit lätt alla gånger. Mycket av vårt arbete på distriktsexpeditionen har övergått till datahantering. Vilket i sin tur resulterat till utbildningar vid olika tillfällen, detta gäller inte enbart distriktet utan framförallt i föreningarna. Ett stort tack till samtliga PRO föreningar, distriktsledamöter, ansvariga för olika ansvarsområden samt Kommunerna, Landstinget, ABF Västernorrland, ABF Ånge. Sist men inte minst till vår kontorist Birgitta Blomkvist, HJÄRTLIGT TACK för Sundsvall mars 2015 Eda Gunnarsson Sigbritt Hedlund Britta Pettersson Berith Johansson Bengt Persson Gun-Britt Eriksson Yvonne Berglund Anita Gradin Göran Dahlin