VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland"

Transkript

1 VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. Distriktets roll är att vara samordnare. Att ordna och genomföra konferenser, kurser och andra aktiviteter. Att arbeta med planering av utbildningsinsatser för föreningarna. Distriktsstyrelsen skall om så önskas representera vid föreningarnas styrelse- och föreningsmöten. Genom våra utbildningar ska få kunniga förtroendevalda. Genom KPR (kommunala pensionärsråd) och LSP (Landstingets samråd för pensionärer) ska äldrepolitiken stärkas. Där ingår den viktiga vård och omsorgs- och pensionsfrågan. Vi ska arbeta för att få inflytande i landstinget, utveckla kulturen för människor inom äldrevården. Människor ska känna sig trygga och känna gemenskap i vår organisation. Föreningsstyrelserna bör vara lyhörda för vad medlemmarna vill ha och så långt det är möjligt bredda sina verksamheter efter nya önskemål från medlemmar. PRO måste även samarbeta över föreningsgränserna. Små föreningar har kanske svårt att bedriva studieverksamhet inom vissa områden. Även inom reseområdet bör regionvis samarbete förekomma då små föreningar har svårt att samla det antal som exempelvis behövs för att fylla en buss. Den stora utmaningen för året blir medlemsvärvning. Hur ska vi exempelvis nå ut till de nya svenskarna? Distriktets förslag på kommundagar i länet kan vara ett första steg. Distriktets målsättning för medlemsvärvningen är att vi ska öka med medlemmar. Styrelsen 1/12

2 Utvecklingsområden Medlemsutveckling/rekrytering Alla måste vara aktiva när det gäller medlemsrekrytering och utveckling. Medlemsaktiviteter mot nya medlemmar i alla kommuner, vår och höst. Distriktsstyrelsen fortsätter med sitt stöd till föreningarna när det gäller medlemsrekrytering och medlemsvård. Nya idéer när det gäller medlemsrekrytering utarbetas av distriktet. Att PRO Västmanland rekryterar 3000 nya medlemmar. Att alla medlemmar ska ha möjlighet att utvecklas genom PRO:s verksamhet. Solidaritet och rättvisa Pensionärernas boendesituation och pensionärer ska aktualiseras under året. Båda frågorna är viktiga för pensionärernas livssituation. Pensionärsråden i kommunerna (KPR) och Landstingets samråd pensionärer (LSP) behövs för att säkerställa pensionärernas inflytande. Distriktet tillsammans med KPR och LSP ska påverka, ta kontakter och möta politiker på alla nivåer och mötesplatser. Distriktet ska stötta KPR och LSP ledamöter och utbilda företrädare. Fortsatt arbete med vård- och omsorg samt läkemedelsfrågor. Länets politiker och allmänhet blir väl medvetna om att PRO:s krav på rättvisa förhållanden för pensionärer ligger fast och är högt prioriterad. PRO ska göra vårdfrågorna rättvisa bland medlemmarna med bl a seminarium och artiklar. Prisundersökning Prisundersökningen är en av PRO:s profilfrågor. Genomförs enligt riksorganisationens direktiv en gång per år i länet utav föreningens ansvariga. Varje förening skall ha en konsumentansvarig. Må bra aktiviteter Alla må bra aktiviteter är friskvård, allt från social samvaro till kost och motion. Distriktet ska hålla i de regionala PRO vetartävlingarna, kultursatsningar och utbildningar för ansvariga i förening. Antalet medlemmar som deltar i våra må bra aktiviteter ska öka jämfört med föregående år. Det skall finnas en friskvårdsansvarig i alla föreningar. 2/12

3 Trippelskrapet Trippelskrapslotter är en viktig ekonomisk del för PRO:s verksamhet. Distriktet informerar om vikten av Trippelskrap vid alla sammankomster, förmedlar lotter till föreningarna och sammanställer lotteriet två gånger per år. Antalet direktsålda lotter ska öka jämfört med föregående år. Försäkringar PRO har egna försäkringar för medlemmar. Distriktet utbildar nya försäkringsansvariga och anordnar årliga kurser för alla ansvariga i förening. Försäkringsansvariga ska finnas i alla föreningar. Webbplatser/utbildning Allt fler använder sig av internet för att hämta information, därför är det viktigt att distriktets och föreningarnas webbplatser ständigt utvecklas. Det påbörjade arbetet med utbildningar och information till föreningarna om den nya webbplatsen ska fortsätta genom att satsa på föreningsutbildning. Alla medlemmar ska känna stöd i att det finns datautbildningar för nybörjare. Medlemmarna ska inte känna sig handikappade i och med att samhället datoriseras mer och mer. Distriktet ska se till att de medlemmar som har behov av datautbildning ska få utbildning och därigenom bli digitalt delaktig. Distriktet ska också medverka till att föreningarna utvecklar sina hemsidor. Distriktets egen webbplats, utvecklas beträffande aktualitet, fullständighet och blir en centralpunkt när det gäller kommunikation. 90 procent av alla föreningar ska ha en webbplats och en e-postadress pro.se under året. Distriktet- motor för utveckling. Är fortsättningsvis en viktig del i PRO:s framtidsarbete. Utveckla distriktets roll i organisationen. Styrelsen kommer att fortsätta med det påbörjade utvecklingsarbetet. Nya arbetsformer för alla specifika arbetsområden. PRO Västmanland ska uppfattas som en modern, stark och aktiv organisation. Studier/utveckling Distriktets studieorganisatör presenterar i samarbete med ABF årets utbildningssatsningar. 3/12

4 Distriktets studieorganisatör ska samarbeta med föreningarnas studieorganisatör, kartlägga studiebehov, starta upp studiekommitté och samarbeta med ABF. Distriktet ska ha en tydlig bild av utbildningsbehovet under året och inför verksamhetsplaneringen 2016, efter kongressen. Distriktets årsmöte 2015 I år genomförs årsmötet den 26 mars i Surahammars Folkets Hus. Utbildningar/konferenser Distriktets kursverksamhet preliminärt enligt följande för år 2015: VÅR: Utbildning för förtroendevalda KPR, LSP Genomförs Ev. utbildning för förtroendevalda medlemsansvariga i förening (i Hjördis). Genomförs Utbildning för förtroendevalda cirkelledare. Genomförs under våren Styrelseutbildningar för föreningar Genomförs under våren, april/maj Utbildning för förtroendevalda försäkringsansvariga i förening. Genomförs i april. Utbildning för valberedare i PRO föreningar. Genomförs Utbildning för kongressombud tillsammans med Värmland och Örebro. Genomförs Webbutbildning för förtroendevalda webbansvariga i förening. Genomförs i april. 4/12

5 HÖST: Utbildning för förtroendevalda studieorganisatörer i förening. Genomförs Styrelseutbildning för förtroendevalda Genomförs under hösten, augusti/september Utbildning för medlemsansvariga i medlemsvärvning och medlemsvård. Genomförs i september. Utbildningsdag för förtroendevalda friskvårdsansvariga i förening. Genomförs i Utbildningsdag för förtroendevalda konsumentansvariga i förening. Genomförs under hösten. Ordförandekonferens Genomförs Utbildning för förtroendevalda försäkringsansvariga i förening. Genomförs under hösten. Webbutbildning för förtroendevalda webbansvariga i förening. Genomförs under hösten. Utbildning för förtroendevalda cirkelledare. Genomförs under hösten. Andra planeringsmöten Studieträffar under våren 2015 med distriktets studieorganisatör och ABF. Verksamhetsplanering 1-2 juni för verksamhetsåret Ingen avgift kommer att debiteras föreningarna för 2015 års utbildningar/konferenser. Respektera anmälningsdagarna för kurser och konferenser. Anmälan är bindande. Deltagare som uteblir kommer att krävas på matkostnaden! Vid färre anmälningar än 20 ställs kursen in. Resor betalas av respektive deltagare/förening. Medlemsvärvning/medlemsaktiviteter Genomförs under vår och höst. PRO-dagar Genomförs vår, sommar och höst 5/12

6 Mässor Genomförs under hösten. Aktionsdag FN-dagen tillsammans med ABF, tema Nysvenskar Genomförs under hösten. PRO Västmanlands jubileumsdag Genomförs under hösten Inför kongressen Gysingekurser Gysinge folkhögskola genomför ett stort antal kurser i skiftande ämnen. För att möjliggöra deltagande till en rimlig kostnad har distriktet beslutat att tilldela stipendier till godkända och tillstyrkta föreningskurser. Ämnena kan omfatta allt från föreningskunskap till cirkelledaruppgift i sång, konsthantverk, språk eller annan aktuell PRO verksamhet. Två från samma förening kan söka stipendium för föreningskurser. Ledarkurserna i flera steg gäller stipendium t o m steg 2. Distriktet står för 200 kr av kostnaden för enkelrum. Distriktets regler kan sammanfattas i nedanstående att-satser. att stipendier till föreningskurser godkänns först när en tillstyrkt blankett sänds till distriktet att stipendiet utgör halva kurskostnaden att för att få stipendium skall föreningen sända in kvitto på betald avgift att stipendiet utgår från Gösta Sjöbergsfonden att inbetalning till fonden har gjort med 300 kr/kurs 6/12

7 PRO vetarna Föreningstävling I december-januari föreningsuttagning av tre deltagare. Distriktet ordnar en tipstolva till alla föreningar. Lagmedlemmar bör utses genom denna tävling. Regiontävling Under vecka 7 till och med vecka 11 ordnas 5 regiontävlingar, tävlingarna skall vara genomförda i god tid innan distriktets årsmöte. Västra arrangör Köping Norra arrangör Norberg Östra arrangör Sala Samorganisation Kolbäcksdalen arrangör Kolbäck Västerås arrangör Haga-Malmaberg Distriktet svarar för frågorna, tävlingsledare, domare och priser. Distriktsfinal På årsmötet den 26 mars blir det stor distriktsfinal i Surahammar. Distriktet svarar för frågor, frågeledare, domare, priser m m. Segrande lag i distriktet kommer under hösten att tävla i en mallansvensk Regiontävling den 19 augusti och förhoppningsvis gå vidare till riksfinalen som genomförs på PRO båten den oktober (Datum efter riksorganisationens verksamhetsplan) 7/12

8 Boule Regiontävling Under juni ordnas 5 regiontävlingar i respektive område. Västra arrangör Kungsör Norra arrangör Skinnskatteberg Östra arrangör Sala Samorganisation Kolbäcksdalen arrangör Virsbo Västerås arrangör Västerås Samorganisation Arrangerande förening ska rapportera in vinnande lag och dess kontaktperson till distriktet genast efter tävling. Uppge kontaktpersons adress och telefon. Distriktsfinal i Boule I augusti genomförs den stora distriktsfinalen på Lövudden i Västerås. Antal lag som går vidare från respektive region är, Västeråsregionen går vidare med 6 lag, Östra och Västra med 2 lag vardera, Kolbäcksdalen och Norra med 3 lag vardera. Segrande lag i distriktet kommer tävla i riksfinalen på Gysinge. På distriktsfinalen svarar distriktet för domare, priser m m. 8/12

9 Övergripande kalendarium över distriktsaktiviteter 2015 Januari Bokslut AU sammanträde med SamC Februari Föreningarnas årsmöten med representation från distriktsstyrelsen Mars Årsmöte i Surahammar den 26 mars Föreningarnas årsmöten med representation från distriktsstyrelsen Regionala veteranvetartävlingar April Utbildningar Maj PRO dagar kommunvis Regiontävlingar i Boule Utbildningar Juni Regiontävlingar i Boule Verksamhetsplanering för distriktsstyrelsen Juli Augusti Budgetmöte med SamC PRO vetare regiontävling mellan distrikten Utbildningar September Boule distriktsfinal i Västerås Utbildningar Oktober Höstmöte Medlemsrekryteringsaktiviteter Föreningarna genomför (kommunvis) en medlemsvärvaraktivitet vardera, under vår och höst. 9/12

10 Styrelsemöten och AU möten för distriktet 2015 AU 12 januari SamC och bokslut 16 februari 16 mars 27 april 25 maj 24 augusti SamC och budget 7 september 16 november Styrelse 26 januari alt. 2 februari 26 februari 30 mars 11 maj 1 juni 2 juni Verksamhetsplanering 28 september 8 oktober Inför höstmötet 3 december Stadgeenliga möten Årsmöte den 26 mars Höstmöte den 29 oktober 10/12

11 PRO föreningar i Västmanland KAK ÖSTRA REGIONEN PRO Arboga PRO Köping PRO Kolsva PRO Köping finska PRO Sala PRO Möklinta PRO Västerfärnebo PRO Ranstaorten KOLBÄCKSDALEN NORRA REGIONEN PRO Kolbäck PRO Hallstahammar PRO Hallstahammar finska PRO Surahammar PRO Surahammar finska PRO Virsbo PRO Virsbo finska PRO Fagersta PRO Fagersta finska PRO Norberg PRO Skinnskatteberg PRO Riddarhyttan PRO Hed-Gunnilbo VÄSTERÅS PRO Bäckby PRO Dingtuna PRO Finska PRO Haga-Malmaberg PRO Kungsåra PRO Råby PRO Rönnby PRO Önsta Gryta PRO Pyramiden PRO Skiljebo PRO Skultuna PRO Tillberga PRO Vallby-Pettersberg PRO Viksäng PRO Kultur PRO Samorganisation Om inte hela laget vinner vinner ingen. Samarbete ger framgång 11/12

12 PRO Västmanland, Budget för år 2015 Konto Benämning Aktiviteter Försäljningsintäkter Landstingsbidrag Medlemsavgifter Utbildning Kultur Ränteintäkter Summa intäkter Medlemsvärvning, mässor Möteskostnader Utbildning Samorganisationer Kostnadesersättning kultur Aktiviteter Övriga kostnader/kongress Lolkalhyror Övriga lokalkostnader Hyra maskiner/inventarier Förbrukningsinventarier Underhåll inventarier Biljetter resor Representation Kontorsmaterial Trycksaker Telefon Datakommunikation Porto Delårs redov. Årsmöte/höstmöte Redovisningstjänster Bankkostnader Expeditionskostnader kontorist Böcker/tidskrifter Avgifter organisationer Diverse övriga kostnader Gåvor, avtackning, lämnade bidrag Arbetande ordförande Arvode förtroendevalda Resor förtroendevalda Summa kostnader Resultat /12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR

JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR HALLAND JUBILEUMS SKRIFT 60- ÅR PRO ombuden samlas för demonstration utanför Falkenbergs Folkets Hus 2010 Jubileumsskrift I vår minnesskrift har vi valt att beskriva vad som hänt i Hallands Distriktet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Studieaktuellt våren 2015

Studieaktuellt våren 2015 STUDIEAKTUELLT 2015 Studieaktuellt våren 2015 1 STUDIEAKTUELLT 2015 PRO:s webbutik. Via www.pro.se/butiken kommer ni till PRO:s webbutik där ni kan beställa PRO:s studiematerial. Det går även bra att beställa

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer