Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare Berith Johansson Sundsvalls City Studieorganisatör Harriet Svedlund Ljustorp Ledamöter Ain Liivlaid Torpshammar Erik Larsson Njurunda Gun-Britt Eriksson Timrå Bengt Persson Alnö Ersättare Göran Dahlin Stöde Anita Gradin Torpshammar Rune Forsberg Haverö Bror Pettersson Liden Lisbeth Eklund Hässjö/Tynderö Revisorer Ingemar Åkerdahl Timrå Britta Pettersson Sköns Södra Ersättare revisorer Sven-Erik Johansson Fränsta Bertil Pettersson Timrå PRO: Repr.skap Sigbritt Hedlund Haverö Ersättare PRO:s Sigbritt Hedlund Haverö Repr.skap samt kassör eller sekreterare Konsumentansvarig Alice Larsson Hässjö/Tynderö Ersättare Anita Gradin Torpshammar 1

2 Ombud ABF Västernorrland Harriet Svedlund Ljustorp Maud Henriksson City Sundsvall Christer Broman Njurunda Yvonne Berglund Sköns Södra Distriktet Ersättare Ulf Sandberg Alnö Försäkringsansvarig Bengt Persson Alnö PRO Kontaktansvarig Asta Solander Njurunda Ersättare Inger Andersson Njurunda Trafikansvarig Rolf Wirén Ljungaverk Valberedning Gudrun Åkerdahl Timrå Tonny Nilsson Torpshammar Inge Widén Sköns Södra PRO Medelpad har haft sex protokollförda sammanträden, två AU- möten samt ett planeringsmöte. Årsmöte Distriktets Årsmöte höll den 19 April Södraberget, Sundsvall Inbjuden gäst var Peder Björk, Sundsvalls Kommun som tog upp tre viktiga punkter: 1. Hur få fler att arbeta ideellt och att arbeta i organisationer 2. Bostäder, ställa krav på politiker och byggare 3. Välfärden i framtiden; det blir fler äldre, ekonomin inte så ljus och morgondagens krav på vård och omsorg Han får frågor var bostäder kan byggas, inte bara på centralt belägna ytor, det finns billig mark utanför stadskärnan, LOV och att det behövs fler arbetstillfälllen. 2

3 Höstmötet Distriktets Höstmöte ägde rum den 31 Oktober, Metropol, Sundsvall Tyvärr var inte Riksorganisationen närvarande p. g. a sjukdom. Landstingsstyrelsens ordförande Per Wahlberg var dagens gäst. Han redogjorde för de inriktningsmål som landstingplanen för har fastställt. Det är nöjda medborgare, effektiva verksamheter, nöjda och kompetenta medarbetare och god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att målen är nära att nås utom när det gäller ekonomin. REPRESENTATION En kampanjdag hölls den 14 september, då Landstings- och Kommunpolitiker fick förklara hur man ställer sig till den skatteskillnad som finns mellan pensionärer och löntagare samt hur arbetslösheten skall lösas på bästa sätt i Västernorrland Även i år har samorganisationerna och föreningarna fått besök av ordförande eller kassören. Vår uppgift har ofta varit att sitta som ordförande vid års eller höstmöte samt informera om verksamheten i distriktet men även från riksorganisationen. Försäkringsansvarig har varit till många föreningar och informerat om nya försäkringsvillkor. Riksorganisationen hade ingått ett avtal med Christer Sjögren, om att PRO skulle få värva medlemmar vid Sjögrens julkonserter. Sju personer från PRO Medelpad deltog vid konserten i Sundsvall den 13 december. Vår förhoppning var att värva nya medlemmar, många var intresserad och efter nyår blev det många nya medlemmar. Många av våra PRO- föreningar har haft 60, årsjubleum där distriktet har varit representerade av ordförande och kassören. Sekreterarträff på Cinderella NTF Västernorrland ABF Västernorrlands Års- och Höstmöte Distr. styrelsen Rolf Wirén Harriet Svedlund Berith Johansson Christer Broman 3

4 Konferens Trippelskrapet RO:s Repr.skap i Stockholm Ordförandekonferens Försäkringskonferens Trafikkonferens Konsumentkonferens Gysinge Akademin Gysinge Boende seminarium Föreningsarkivets årsmöte Birgitta Blomkvist Sigbritt Hedlund Sigbritt Hedlund Bengt Persson Rolf Wirén Alice Larsson Bengt Axelsson Bengt Axelsson TRAFIKANSVARIG Kurs för PRO-föreningarnas trafikansvariga ordnades vid två tillfällen i samarbete med NTF- Västernorrland trettionio ombud deltog. PRO Medelpad har varit med och utfört mätningar av hjälmanvändning i Ånge. Skolbarn och vuxna ingick i mätningen. Fyra PRO-medlemmar deltog i uppdraget. Riksorganisationen har anordnat tvådagars utbildning för Trafikansvariga i hela landet. En medverkande från PRO Medelpad. Fyra sammankomster har under året anordnas i NTF:s äldreråds regi där undertecknad har varit med. Rolf Wirén Trafikansvarig 4

5 TRIPPELSKRAPET Av beställda lotter har 918 lotter återsänts till Rikslotteriet. Föreningarna har tillsammans sålt lotter ett mycket bra resultat och nytt rekord. Inkomsten från försäljningen är en viktig intäkt för distriktet och borde även vara så för föreningarna. Distriktets intäkter går ju bl.a. till gemensamma utbildningssatser. Frågan är vilken status Trippelskrapet har ute i föreningarna, eftersom det fortfarande finns någon förening som inte säljer lotterna. Enligt Min mening måste lotteriet ha en mycket hög status i föreningarna, då lotteriet drar in drygt 60 miljoner kronor. Vi ska komma ihåg att om vi inte hade lotteriet så skulle medlemsavgiften till riksorganisationer behöva höjas med kronor. När föreningarna sålt slut på de första utkvitterade lotterna, måste man hämta ut flera lotter för att hålla uppe försäljningen och intäkterna till föreningen och distriktet. Var solidarisk sälj Trippelskrapet. Bengt Axelsson Lotteriansvarig PRO FÖRSÄKRINGAR Under 2013 har inga förändringar skett, när det gäller PRO:s försäkringar. Som distriktets försäkringsansvarig har jag deltagit vid Riksorganisationens försäkringsinformation i Stockholm. Kontakten med försäkringsansvariga i distriktet har under året skett genom många telefonsamtal från föreningar samt enskilda medlemmar. Jag har deltagit med försäkringsinformation på olika PRO- föreningar och samorganisationer även så vid distriktets höstmöte. Informationen gällande kommande ändringar i försäkringarna för Hör av Er under 2014 Bengt Persson Försäkringsansvarig 5

6 KONSUMENT Uppmärksamheten runt prisundersökningen är stor i hela landet. Utbildning av våra prispressare genomförs varje år på Gysinge folkhögskola med många deltagare. Det är många varor som blivit utbytta och ersatta med basvaror som är mer gångbara för så många som möjligt av våra medlemmar. I år var priserna i våra butiker ovanligt jämna vilket var glädjande. Resultatet av detta blev att Medelpad har ett bra prisläge i förhållande till övriga i landet. Kontrollen av våra receptfria läkemedel bör bli bättre ute i våra butiker. Alice Larsson Konsumentansvarig STUDIER Studieverksamheten har varit ringa, sett från distriktets synvinkel. Studieorganisatörerna har tillsamman med ABF träffas. Valberedningsutbildning har ägt rum med många deltagare. Inga förtroendemannautbildningar har ägt rum i distriktet under PRO Konsument har haft träff inför prisundersökningen och även efter dessa dagar. PRO Trafik har varit aktiv se under rubriken Trafikansvarig. Hemsidesansvarig har haft flera utbildningar både före och efter det att nya hemsidan togs i bruk. Till sin hjälp har Inge haft P-G Andersson från Gysinge folkhögskola och Curt Karlsson varit närvarande. Reseledarna har fått information när det gäller Resegarantin för resor mer än en dag. Informatör har varit ekonomichef Roine Hangvar från rikorganisationen. Harriet Svedlund Studieansvarig 6

7 FRIKSVÅRD - BOULE - PRO- VETARNA Distriktsfinalen i Boule genomfördes vid Skönsberg Bouleklubbs banor. Sex lag deltog. Segrade gjorde PRO City Sundsvall, som därmed kvalificerade sig till Riksfinalen i Gysinge. Distriktsfinal i PRO - Vetarna ägde rum vid distriktets årsmöte på Södraberget i Sundsvall. Tre lag deltog och det blev PRO City Sundsvall som gick till Regionfinal i Örnsköldsvik. Där segrade de också och kvalificerade sig till Riksfinalen som gick av stapeln på PRO- båten den oktober. Där blev det riktigt spännande ända till slutet. PRO City Sundsvall föll på målsnöret. Harriet Svedlund Friskvårdsansvarig LANDSTINGETS PENSIONÄRSRÅD LPR= Landstingets pensionärsråd har under året haft många intressanta möten med bl.a. Medborgarpanelen samt HälsoSam Y när det gäller Landstingsfrågor som berör medborgarna. Ett förslag som har diskuteras flitigt i LPR var höjningen av patientavgifterna samt nya tandvårdstödet. Information om Landtingets nya gemensamma Hälso o Sjukvårdsförvaltning som skall kunna erbjuda likvärdig vård i hela länet. Information om projektet för överföring av hemsjukvåren till Kommunerna övertagandet sker den 3 Februari Detta är några av alla olika frågor som genomströmmar LPR. Efter många diskussioner kom ett utskick av telefonguiden och informationsfolder om antibiotikaförskrivning till alla hushåll vilket var glädjande. LPR har också diskutera läkemedelsgenomgångar för äldre. Under 2014 kommer en kampanj riktad till allmänheten om så kallad olämpliga läkemedel. Detta är en kort redogörelse över vårt uppdrag i LPR. Sigbritt Hedlund LPR -Ledamöter 7

8 PERSONAL Distriktsexpedition bemannas av Kontorist Birgitta Blomkvist på 50% sedan september SLUTORD. Riksorganisationen har under året kommit med många tuffa utmaningar vilket har varit en stor utmaning för distriktet men även för föreningarna. Framför allt har medlemsrekrytering varit en av de viktigaste uppgifter under året. PRO-föreningarna i Medelpad har varit duktiga på att värva nya medlemmar. Distriktet ökade med 889 nya medlemmar. Många träffar med politiker och förtroendevalda i Landstinget och kommunerna har varit tuffa men mycket givande och delvis med gott resultat. Nämnas bör att genom tuffa diskussioner om höjning av patientavgifterna så lyssnade Landstinget på PRO:s ledamöter så någon höjning verkställdes inte. TUSEN TACK TILL ALLA MEDLEMMAR, PRO- föreningarna, Samorganisationer/Samråd för gott samarbete under året. Tack även till ABF- Västernorrland, NTF, Kommunerna i Medelpad samt Landstinget Västernorrland. Vår kontorist Birgitta får ett EXTRA STORT TACK FÖR Sundsvall april 2014 Sigbritt Hedlund Bengt Axelsson Berith Johansson Harriet Svedlund Bengt Persson Erik Larsson Gun-Britt Eriksson Ain Liivlaid 8

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Omslagsbild från PRO:s valarrangemang på Stockholms centralstation, augusti 2014 Foto: Rosmarie Sundström PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år 2006 4 Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 4 2012. Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje.

MEDLEMSBLAD 4 2012. Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje. MEDLEMSBLAD 4 2012 Innehåller denna gång bla. Info om Julfesten teaterbesök, rapporter, alla våra aktivitets- och motionsprogram samt lite av varje. Alla våra aktiviteter sker i samverkan med ABF INNEHÅLL

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer