AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE"

Transkript

1 Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens förslag till reviderad budget från höstmötet. 7. Fastställande av budget från höstmötet 8 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 9. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 11. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 12. Fyllnadsval av styrelseledamot och suppleant 13. Övriga frågor. (information och diskussion)

2 Verksamhetsberättelse 2013 Upsala Golfklubb UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Allmänt Vintern var ovanligt snörik, kall och besvärlig och vi kunde öppna banorna först i slutet av april. April och maj var också kalla och regniga. Gräset på 18-håls- och Mellanbanans greener hade tagit stryk och kompletteringssådd blev nödvändig. Lagom till säsongstart kunde vi inleda spelet på 18-hålsbanan med det nya hektometersystemet och utökningen från 4 till 5 tees. Klubben blev under året en av sex svenska klubbar som miljöcertifierades enlig en internationell kravlista. Under året har övningsområdet byggts ut med nya utslagsplatser, både med tak och utan tak. Nya målområden har färdigställts. Belysning ner till rangen har byggts ut. En ny putting-green har påbörjats för att färdigställas under Nya toaletter har byggts på hål 5, hål 8 och vid hål 10. Nya kiosken färdigställdes. En tomt såldes under året för kr. Projektet med stora området, 12 ha, går sakta vidare. Under våren har ett prospekt på området tagits fram. Kommunen har informerat om att de planerar att dra vatten & avlopp ut till Ramsta och passerar då vårt område. Något exakt år är inte meddelat men det bör ske runt år Vi försökte lämna upp vår plan till kommun men fick till svar att ärende för år 2014 var fullt och vi kan sända in vår ansöka år Projektet kommer att ta längre tid än styrelsen förväntat samt det är heller inte helt säker att vår plan godkänns. En upphandling av ny krögare gjordes under hösten. Nya krögare till 2014 blir krögarna som driver restaurang Smultron, Orange och festvåningen på Hotell Linné. Jukka Saario och Sonnie Karlsson. Juniorrummet har rustats upp med 8 st. sängplatser samt ett trivselrum. Moderniserat tele och installerat en mobil jobbväxel. Styrelse Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten. Adjungerad vid samtliga möten har Christer Schenholm och Lars Carlsson varit. Årsmöte-Vårmöte Vid vårmötet i mars omvaldes Bo Lundquist som ordförande. Nya Styrelsens sammansättning efter det att styrelsen konstituerat sig: Namn Bo Lundquist Ove Hedberg Roger Ohlsson Bengt Simonsson Ulf Cigén Anna Engström Petra Forsberg Funktion Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant

3 Verksamhetsberättelse 2013 Upsala Golfklubb Efter förslag från styrelsen beslutade årsmötet att samtliga val av funktionärer ska ske på höstmötet i framtiden, vilket innebär att styrelsen sitter fram till höstmötet Under året avgick Bengt Simonsson på egen begäran ur styrelsen och Petra Forsberg blev ordinarie ledamot. Till revisorer omvaldes Lars Kylberg, Öhrlings PWC. Ola Lindberg, nyval. Suppleanter Ola Nordström och Peter Finnström. Till valberedning valdes Jan Östman, Carola Johansson, Claes Håkan Jansson och Carina Hillerström. Kommittéer Bankommittén Damkommittén Idrottskommittén Miljökommittén Regel & Hcp kommittén Seniorkommittén Tävlingskommittén Vardagsgolfen Bo Malmborg Ann-Sofie Liljekvist Henrik Nilsson Mats Grinell Einar Brekkan K-G Hellström Gunilla Ramsell May Eriksson Funktionärer med specialuppgifter Webbmaster för hemsidan Jakob Lindquist Business Club Det goda samarbetet med våra sponsorer fortsatte även under Golfgymnasiet UGK har tillsammans med Söderby varit delaktiga i golfutbildningen. Årsmöte-Höstmöte Vid höstmötet valdes Mikael Palm, Grant Thornton, till revisor för ett år. Styrelsens förslag om avyttring av två st. tomter avslogs av årsmötet. Det innebar att styrelsens förslag till budget måste omarbetas och fattas beslut om vid vårmötet 2014.

4 Verksamhetsberättelse 2013 Upsala Golfklubb Medlemmar 2013 Kategori Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt 0-21 år år 0-21 år år 0-99 år 5-dagars medlem dagars medlem Årsmedlem 7 dag Lilla & mellanbanan Anställd Golfskoj Greenfeemedlem Hedersmedlem Komordf/ funktionär Passiv medlem Styrelse Företagsmedlem Familjemedl. 9 hål Totalt: För att få en så verklig bild som möjlig på hur många medlemmar vi haft under året så är denna statistik tagen Ekonomi Greenfeeintäkterna fördelas så att 63 % är på gamla banan, 15 % på mellanbanan och 22 % på lilla banan. Investeringar: rangen, toaletter och övningsområde, totalt kr. Bidrag från kommunen kr. Totalt har vi sålt 267 st. spelrätter. Styrelsen bedömer at vi följer den ekonomiska planen från 2011 och som syftar till att klubben ska ha en ekonomi i balans Avgifter 2013 Avgifter dagarsmedlem 5-dagarsmedlem Mellanbanan, lilla banan Hyra av spelrätt Yngre juniorer >12år Juniorer 13-21år Äldre juniorer 22-24år Greenfeemedlem Lilla och mellanbanan Medlemmar med spelrätt Årsavgift anmärkning 6 200kr 4 500kr 2400 kr 7700kr 700kr 1 500kr 3 500kr 1500kr 3500 kr Ut Utan spelrätt Passiva medlemmar 500kr

5 Verksamhetsberättelse 2013 Upsala Golfklubb UGK: VISION UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ Upsala Golfklubb erbjuder golfare en välskött anläggning som tillfredsställer: De som söker och uppskattar socialt umgänge De som har golfbanan som sin gröna oas De som ser golf som en utmaning De som i sin business club träffar sitt nätverk DEFINITION AV VÅRA KUNDER Våra kunder är: Medlemmarna, greenfeegäster och sponsorer STRATEGI FÖR VERKSAMHETEN Utveckla verksamheten Skapa Upplevelser Skapa förutsättningar för att Umgås MÅL 2015 Långsiktig stabil ekonomisk plattform fullbetalande medlemmar 75 % av medlemmarna anser att UGK lever upp till strategierna Anläggningen rankas topp 50 i Sverige

6 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Verksamhetsberättelse 2013 för Bankommittén Bankommittén har under året bestått av Bo Malmborg, ordf., Ann Cavallin, Carl-Magnus Strömberg och Aldo Mihel. Dessutom har Leif Paulsson, Christer Schenholm och Lars Carlsson deltagit i de flesta mötena som särskilt inbjudna. Kommittén har haft 4 protokollförda möten. Vintern var ovanligt snörik, kall och besvärlig och vi kunde öppna banorna först i slutet av april. April och maj var också kalla och regniga. Gräset på 18-håls- och Mellanbanans greener hade tagit stryk och kompletteringssådd blev nödvändig. Lagom till säsongstart kunde vi inleda spelet på 18-hålsbanan med det nya hektometersystemet och utökningen från 4 till 5 tees. Nya avståndsplattor och teemarkeringar var på plats. Scorekort och banguide m.m. var uppdaterade. Dessa nyheter har tagits emot mycket väl av medlemmar och gäster. Söndag 28 april genomfördes en städ- och arbetsdag med deltagande av ett sextiotal medlemmar. Främst handlade det om att samla upp grenar, ris och kottar från ruffarna och vass från dammarna samt kratta bunkrarna. Under våren påbörjades utökningen av Driving Range till 26 platser, varav 8 under tak. Nya målområden med avståndsflaggor har tillkommit. Det mesta var klart att tas i bruk till midsommar. Hela sommaren och hösten har varit ovanligt torr och solig vilket gjort att våra tre banor har varit i utomordentligt skick efter midsommar, och kunnat hållas öppna fram till början av november. I Golf Digests sammanställning över Sveriges bästa banor har vi nu avancerat till plats 27. Det innebär att vår 18-hålsbana anses vara den bästa i Uppland. Kommittén uppdaterar regelbundet listan med Utvecklings- och förbättringsförslag. Listan finns också utlagd på UGK: s hemsida. Bo Malmborg Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Upptaktsträff I början av maj arrangerade vi tillsammans med Golfakademin på Upsala GK en upptaktsträff för damerna på klubben. Alla hälsades välkomna och en liten matbit serverades. Vi i damkommittén presenterade oss och de aktiviteter och tävlingar som planerats för säsongen. Därefter följde modevisningen för att visa årets kollektion från shopen. Smyckeboden kompletterade visningen med smycken. Hemliga resan

7 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Årets hemliga resa samlade många förväntansfulla damer. Bussen åkte från klubben och den stora frågan var: Vart är vi på väg? Det visade sig att slutmålet var Sala GK. Efter avslutad tävling och lunch blev det återfärd till Upsala GK och prisutdelning. Även i år får vi rikta ett stort tack till Magnus från Smyckeboden som skänkte fina smycken till vinnaren och tvåan i tävlingen. Vi tackar alla sponsorer och arrangörerna som var Gunilla Ramsell, Ing-Britt Östman och Yvonne Borgström. Golftävlingar Deltagandet på tävlingarna under säsongen har minskat något jämfört med förra året. Under 2013 hade vi 195 startande på de tävlingar som Damkommittén arrangerat. Enligt traditionen så har vi fördelat tävlingarna och haft singeltävlingar, partävlingar, lagtävlingar och scrambles. Vi vill tacka våra sponsorer som ställt upp för oss under 2013: Smyckeboden, Parfymeri L, Upplands Motor, Pure Hudvård, Golfakademin på Upsala GK och Bamå. Klubbens största damtävling under golfveckan sponsrades av Trolltyg. Upplandsmatchen Årets upplaga av Upplandsmatchen vanns av Söderby GK. I år hade vi en lite svårt att få till det i våra matcher men vi kämpade tappert och slutade i mitten av tabellen. Matchspel mot Grönlund GK Matchspelet mot Grönlund speldes i år på Upsala GK. Det blev en bekväm seger för Upsala GK så nu har vi återtagit vandringspriset. Segermarginalen blev Nästa gång spelar vi på Grönlunds GK. Verksamhetsberättelse för miljökommittén år Kommittén har haft följande medlemmar: Mats Grinell, Bo Lundgren, Leif Paulsson och Lars Carlsson. Under året har Thomas Andersson lämnat kommittén på grund av nytt arbete. Det har under året hållits 7 protokollförda möten. Dokumentationen för miljöcertifiering enligt GEO har slutförts och certifieringsrevison utfördes i juni. Efter viss komplettering godkändes klubben av GEO som sjunde golfklubben i Sverige som miljöcerifierade. Om tre år ska uppföljande revision genomföras om vi vill behålla certifikatet.. En inköpspolicy för klubben har utarbetats. Information om vårt upplägg av miljöarbetet har genomförts med alla anställda och entreprenörer. En inventering av amfibier i våra dammar genomfördes under våren. Stor och liten Salamander hittades i alla dammar där det inte finns fisk. Rapport finns på kommitténs hemsida. Informationen om vår avfallshantering har förbättrats till greenfeespelare och medlemmar, och systemet fungerar lite bättre för varje år.

8 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Ytvattenprover från vårt dammsystem har tagits och analyserats på växtnäringsämnen och växtskyddskemikalier. Klubbens verksamhet visar mycket liten påverkan på de undersökta ämnena. Utförlig sammanställning finns på kommitténs hemsida. Miljökontoret och Länsstyrelsen har delgivits analysresultaten och påverkan av hittade kemikalier har diskuterats. Gräsröjning har under augusti genomförts på de torrbackar där vi har den mest intressanta floran. Klubben övergick under året till att köpa grön el utan prishöjning av kwh-priset. Arbetet med att ta fram förslag till informationstavlor för flora, fauna och fastighetens historik fortsätter. Några beräknas kunna sättas upp under Miljökontoret har under året haft synpunkter på hur reningsverket från klubbhuset fungerar. Bland annat har ställts krav på fosforrening. Samtal pågår hur vi kan lösa detta problem på bästa sätt. Seniorkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Seniorkommittén har under året utgjorts av Karl-Gunnar Hellström ordförande, Christina Gelin, Ola Hartmann, Bo Lundgren, Bo Malmborg, Lennart Nyberg och Kristian Sundström. Kommittén har haft 7 protokollförda sammanträden och hållit Upptaktsmöte den 17 april med 60 deltagare och Senioravslutning 2 oktober med 60 deltagare. Arrangemang Kommittén har under året ansvarat för och arrangerat följande tävlingar. 21 maj UGF Seriespel D70 med 36 deltagare 4 juli UGF Seriespel D60 med 81 deltagare 20 sep UGF Avslutning och konferens med 105 deltagare 11 juli Stora Senior Slaget, ett 3-klubbsarrangemang tillsammans med Vassunda GK och Sigtuna GK Seniorgolf i Uppland, Upsala GK bästa klubb 2013 Annarita och Bosse Eriksson har med sina framgångar bidragit till att UGK försvarat utmärkelsen Bästa klubb inom UGF:s tävlingsverksamhet. Seriespelet

9 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Upsala GK har deltagit med 11 lag, där H75 lag1 och H55 lag1 segrade och är därmed DM mästare i lag. Framskjutna placeringar nådde även D60 lag1 och H65 lag1 med sina 2:a platser. Övriga lag försvarade väl sina positioner och H75 lag2 avancerade till div2. Old Members tävlingar Annarita och Bosse Eriksson har deltagit i samtliga fem tävlingar med många bra placeringar. En seger kom i Bäst boll på Vassunda där Ingbritt och S-O Pettersson tog en säker 2:a plats, endast en poäng efter. DM Annarita och Bosse Eriksson toppade året med var sin DM titel, på Burvik vann Annarita D60 med 9 slags marginal. Bosse hade tuffare motstånd på Friibergh, segern i H65 först i ett särspel mellan tre spelare. UGK tog också två fina silverplaketter genom Christina Gelin i D70 och Björn Forsman i H55. Belöningen Årets upplaga spelades på Bro Bålsta, deltagare från UGK var Ingbritt Östman och Kristian Sundström Onsdagstävlingar Den stora ökningen av antalet deltagare har medfört att vi tidigarelagt starten till 7.30 och fått utökad starttid med 30 min. Seniorslaget har genom flytten för två år sedan, från helg till onsdag, passerat Seniorpoängen avseende deltagarantalet. Deltagarantalet har ökat från ca 85/ tävling till 116 respektive 105 under året och totalt har ca 125 (100) spelare deltagit. Antalet starter har totalt sett ökat med 35 %, Seniorslaget från 435 till 615 och Seniorpoängen från 470 till 600. Störst antal deltagare i en enskild tävling var 72 (59) och kom vid två av deltävlingarna i Seniorslaget. Antalet starter bland damerna har ökat med ca 30 % (45) och därmed utgör damerna 20 % (18) av alla tävlande. Glädjande ökning är antalet startande damer i Seniorslaget, från 80 till 120 att jämföra med Seniorpoängens ökning från 85 till 95. En positiv trend är också att några av de bättre seniorspelarna ställt upp i tävlingarna. Matti Säyrä från H55 lag1 var också en av 17 som segrade i någon av deltävlingarna. Endast två spelare tog mer än en seger, Allan Karlsson 3 och Sture Carlsson 2. Bland damerna tog Gunilla Marklund och Berit Eriksson var sin seger. Årets mest lyckosamma spelare är två, Allan Karlsson som segrade i Seniorslaget och blev tvåa i Seniorpoängen som vanns av Leif Ekerot.

10 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Tävlingsledare: Seniorslaget/ Bo Lundgren och Christina Gelin Seniorpoängen / Kristian Sundström och Ola Hartmann Matchtävlingen Gustafs Skål Leif Ekerot har visat stabil form under hela året och speciellt i avslutningen av Gustafs Skål. Finalmotståndaren K-G Hellström kunde inte matcha Leifs inledning och segern skrevs till 4/3. Dessförinnan hade Leif besegrat Peder Haraldsson med 5/4. 32 spelare deltog i årets tävling. Tävlingsledare: Bo Malmborg Klubbmatcher Klubbmatcherna har på försök utökats med spel mot Avesta, där vardera laget ställde upp med 6 damer och 6 herrar. Matchen spelades på Håmö där Upsala GK vann med 7-5. De etablerade matcherna spelades på respektive bortabanor. Herrar H75+ Upsala GK - Västerås GK 4-8 Lagledare: Gösta Andersson Herrar H50+ Upsala GK Djursholms GK 6-6 Lagledare: Peder Haraldsson Hemsidan Hemsidan är viktig för information och kommunikation bland seniorerna, under året har ca besök registrerats. Ansvarig: Lennart Nyberg Uppsala i februari 2014 K-G Hellström, seniorkommittén Verksamhetsberättelse Upsala GK tävlingskommitté Tävlingskommittén har under året utgjorts av Ann- Sofie Liljekvist, Carola Johansson och Gunilla Ramsell. På klubben har under året arrangerats 21 tävlingar som TK ansvarat för. Här ingår då också arrangemanget av KM match och KM scratch och åldersklasser. Klubbmästerskap arrangerades i år i 11 klasser. Till denna säsong infördes de nya hektometertees som Bankommittén arbetat fram de senaste åren. Eftersom det var första året som vi använde de nya utslagsplatserna så har många synpunkter förts fram. TK tar till sig synpunkterna och kommer att arbeta fram en bra lösning. Klubbmästare 2013 blev: Herrar Christian Borgström

11 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Damer Match herrar Två generationer Äkta makar D 50 H 21 H 35 H 45 H 55 H 65 Hanna Roos Carl-Magnus Strömberg Bosse Eriksson/Lotta Gåfvels Karin och Karl-Åke Carlström Anna Palmquist Jakob Remon Carl-Magnus Strömberg Carl-Magnus Strömberg Matti Säyrä Roland Westergren Tävlingssäsongen startade med en fyramanna scramble och trots att våren kom sent så blev startfältet lika stort som föregående säsong. Tävlingsdagen avslutades med en mycket trivsam middag och dans för deltagarna. Håmö Masters, en populär tävling, med fortsatt stora startfält. Finaltävlingen avgjordes en höstdag i september. Det är glädjande att se att flera spelare från angränsande klubbar väljer att spela flera deltävlingar och kvalificera sig till finalen. Segrare blev i A klassen Jonny Vestberg, B klassen Birger Antonsson och C klassen vanns av Christina Gelin. Stort tack till Hedins som är huvudsponsor av tävlingen. Bergmans Cup är den i särklass populäraste singeltävlingen i vårt tävlingsprogram. I år deltog 113 spelare vilket lär vara rekordstort startfält. Segrare i A-klassen blev i år Olov Nordgren och scratchpriset vanns av Johan Hedberger. I B-klassen segrade Barbro Eriksson och C-klassen vanns av Hans Nordin. Skaldjursscramblen har verkligen etablerat sig som en av våra populäraste tävlingar. Det blev mer än fullbokat även i år och 45 lag deltog i årets tävling. Liksom på Premiärtävlingen avslutades kvällen med middag och dans till husbandet The Vintage s härliga sväng. Årets golfvecka flyttades till sista veckan i juni för att undvika dubbelbokningar mot andra klubbar. I år bestod golfveckan av tre tävlingar K-Rauta, Greensometävling och Trolltygs Damdag. De två förstnämnda tävlingarna hade ganska blygsamt startfält men på Trolltygs Damdag var startfältet nästan fullbokat. Utöver alla tävlingar för våra medlemmar och gäster arrangerade vi i år också avslutningen av SGF Senior Tour H55s avslutningstävling. Seniorkommittén tog hand om tävlingen med hjälp av bland andra Ing-Britt och Janne i receptionen. Tack för ett bra genomfört arrangemang! Samarbetet med reception och kansli har fungerat utmärkt under året. Ing-Britts och Jannes vakande ögon över allt som händer kring tävlingarna och Christers arbete med sponsorer och priser till tävlingarna är ovärderligt. Till sist ett stort tack till alla tävlingsledare med sina gruppledare i spetsen som år efter år gör det möjligt att genomföra det stora tävlingsprogram som vi har på klubben. Tävlingskommittén

12 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Vardagsgolfens verksamhetsberättelse 2013 Ledamöter Aldo Mihel, Elsy Johnsen, Marianne Stålberg, Nils Larsson, Robert Johnsen, Uno Haglund och ordf May Eriksson. Allmänt: Vi spelar golf på olika banor tisdagar och fredagar. Vissa tävlar andra spelar enbart sällskapsspel. Det mest populära är spel på 18-hålsbanan. Många har extrahandikapp pga diverse krämpor så golfbilsparken är ofta upptagen de dagar vi spelar. Därför har vi med glädje sett att det har tillkommit bilar men fortfarande behövs fler. Totalt har ca 70 stycken deltagit i våra aktiviteter. Lägsta antalet deltagare har de gånger då vi har partävlingar som greensome och liknande. Vid våra andra aktiviteter har deltagarantalet ökar med ca 10% men totalen är ca 20 /aktivitet. En lyckad nyhet har spelet på Vassunda GK varit. Vi har även haft utflykter till Burvik, Bro Bålsta och Åda GK vid Trosa. Vinteraktivitet med samling på golfklubben med adventskaffe. Vår vision är att aktivera så många vardagslediga som möjligt genom att ge möjlighet till sällskapsspel och genom flitig träning förbättra eller bibehålla spelstandarden. Dessutom vill vi föra vidare till andra kommittéer och styrelsen åsikter som vi uppfattar bland medlemmarna för att ge en återkoppling för klubbens bästa. För vardagsgolfen May Eriksson

13 UPSALA GK/HÅMÖ GOLF AB UTFALL UTFALL BUDGET DIFFERENS EKONOMISK RAPPORT BUDGET 2014 BUDGET 2014 UTFALL 2013 Medlemsavgifter Spelrätter Greenfeeintäkter Sponsorintäkter Tomtförsäljning Övriga intäkter Summa Driftkostnader Avskrivningar Räntor netto Summa RESULTAT MED SPELRÄTTER Avgår till Eget Kapital RESULTAT DRIFTSRESULTAT MED SPELRÄTTER DRIFTSRESULTAT EXKLUSIVE AVSKRIVNING BANA

14 KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT Spelrätter redovisas inte som intäkter utan redovisas mot Eget Kapital enligt god redovisningssed Tomtförsäljningen vid 5:an Lilla Banan nödvändig för att skapa ekonomisk balans Försäljningen kommer inte att hindra träning av långa slag. Alternativa övningsområden finns Stora tomtområdet beräknas tidigast vara klart försäljning 2020 om kommunala planer medger Medlemsintäkter ökar stadigt samtidigt som kostnaderna minskar Driftsresultatet har kraftigt förbättrats Likviditet i balans 2014 Renovering av duschar, entréhallen, ny putting green vid rangen

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27