AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE"

Transkript

1 Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens förslag till reviderad budget från höstmötet. 7. Fastställande av budget från höstmötet 8 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 9. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 11. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 12. Fyllnadsval av styrelseledamot och suppleant 13. Övriga frågor. (information och diskussion)

2 Verksamhetsberättelse 2013 Upsala Golfklubb UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Allmänt Vintern var ovanligt snörik, kall och besvärlig och vi kunde öppna banorna först i slutet av april. April och maj var också kalla och regniga. Gräset på 18-håls- och Mellanbanans greener hade tagit stryk och kompletteringssådd blev nödvändig. Lagom till säsongstart kunde vi inleda spelet på 18-hålsbanan med det nya hektometersystemet och utökningen från 4 till 5 tees. Klubben blev under året en av sex svenska klubbar som miljöcertifierades enlig en internationell kravlista. Under året har övningsområdet byggts ut med nya utslagsplatser, både med tak och utan tak. Nya målområden har färdigställts. Belysning ner till rangen har byggts ut. En ny putting-green har påbörjats för att färdigställas under Nya toaletter har byggts på hål 5, hål 8 och vid hål 10. Nya kiosken färdigställdes. En tomt såldes under året för kr. Projektet med stora området, 12 ha, går sakta vidare. Under våren har ett prospekt på området tagits fram. Kommunen har informerat om att de planerar att dra vatten & avlopp ut till Ramsta och passerar då vårt område. Något exakt år är inte meddelat men det bör ske runt år Vi försökte lämna upp vår plan till kommun men fick till svar att ärende för år 2014 var fullt och vi kan sända in vår ansöka år Projektet kommer att ta längre tid än styrelsen förväntat samt det är heller inte helt säker att vår plan godkänns. En upphandling av ny krögare gjordes under hösten. Nya krögare till 2014 blir krögarna som driver restaurang Smultron, Orange och festvåningen på Hotell Linné. Jukka Saario och Sonnie Karlsson. Juniorrummet har rustats upp med 8 st. sängplatser samt ett trivselrum. Moderniserat tele och installerat en mobil jobbväxel. Styrelse Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten. Adjungerad vid samtliga möten har Christer Schenholm och Lars Carlsson varit. Årsmöte-Vårmöte Vid vårmötet i mars omvaldes Bo Lundquist som ordförande. Nya Styrelsens sammansättning efter det att styrelsen konstituerat sig: Namn Bo Lundquist Ove Hedberg Roger Ohlsson Bengt Simonsson Ulf Cigén Anna Engström Petra Forsberg Funktion Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant

3 Verksamhetsberättelse 2013 Upsala Golfklubb Efter förslag från styrelsen beslutade årsmötet att samtliga val av funktionärer ska ske på höstmötet i framtiden, vilket innebär att styrelsen sitter fram till höstmötet Under året avgick Bengt Simonsson på egen begäran ur styrelsen och Petra Forsberg blev ordinarie ledamot. Till revisorer omvaldes Lars Kylberg, Öhrlings PWC. Ola Lindberg, nyval. Suppleanter Ola Nordström och Peter Finnström. Till valberedning valdes Jan Östman, Carola Johansson, Claes Håkan Jansson och Carina Hillerström. Kommittéer Bankommittén Damkommittén Idrottskommittén Miljökommittén Regel & Hcp kommittén Seniorkommittén Tävlingskommittén Vardagsgolfen Bo Malmborg Ann-Sofie Liljekvist Henrik Nilsson Mats Grinell Einar Brekkan K-G Hellström Gunilla Ramsell May Eriksson Funktionärer med specialuppgifter Webbmaster för hemsidan Jakob Lindquist Business Club Det goda samarbetet med våra sponsorer fortsatte även under Golfgymnasiet UGK har tillsammans med Söderby varit delaktiga i golfutbildningen. Årsmöte-Höstmöte Vid höstmötet valdes Mikael Palm, Grant Thornton, till revisor för ett år. Styrelsens förslag om avyttring av två st. tomter avslogs av årsmötet. Det innebar att styrelsens förslag till budget måste omarbetas och fattas beslut om vid vårmötet 2014.

4 Verksamhetsberättelse 2013 Upsala Golfklubb Medlemmar 2013 Kategori Män Män Kvinnor Kvinnor Totalt 0-21 år år 0-21 år år 0-99 år 5-dagars medlem dagars medlem Årsmedlem 7 dag Lilla & mellanbanan Anställd Golfskoj Greenfeemedlem Hedersmedlem Komordf/ funktionär Passiv medlem Styrelse Företagsmedlem Familjemedl. 9 hål Totalt: För att få en så verklig bild som möjlig på hur många medlemmar vi haft under året så är denna statistik tagen Ekonomi Greenfeeintäkterna fördelas så att 63 % är på gamla banan, 15 % på mellanbanan och 22 % på lilla banan. Investeringar: rangen, toaletter och övningsområde, totalt kr. Bidrag från kommunen kr. Totalt har vi sålt 267 st. spelrätter. Styrelsen bedömer at vi följer den ekonomiska planen från 2011 och som syftar till att klubben ska ha en ekonomi i balans Avgifter 2013 Avgifter dagarsmedlem 5-dagarsmedlem Mellanbanan, lilla banan Hyra av spelrätt Yngre juniorer >12år Juniorer 13-21år Äldre juniorer 22-24år Greenfeemedlem Lilla och mellanbanan Medlemmar med spelrätt Årsavgift anmärkning 6 200kr 4 500kr 2400 kr 7700kr 700kr 1 500kr 3 500kr 1500kr 3500 kr Ut Utan spelrätt Passiva medlemmar 500kr

5 Verksamhetsberättelse 2013 Upsala Golfklubb UGK: VISION UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ Upsala Golfklubb erbjuder golfare en välskött anläggning som tillfredsställer: De som söker och uppskattar socialt umgänge De som har golfbanan som sin gröna oas De som ser golf som en utmaning De som i sin business club träffar sitt nätverk DEFINITION AV VÅRA KUNDER Våra kunder är: Medlemmarna, greenfeegäster och sponsorer STRATEGI FÖR VERKSAMHETEN Utveckla verksamheten Skapa Upplevelser Skapa förutsättningar för att Umgås MÅL 2015 Långsiktig stabil ekonomisk plattform fullbetalande medlemmar 75 % av medlemmarna anser att UGK lever upp till strategierna Anläggningen rankas topp 50 i Sverige

6 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Verksamhetsberättelse 2013 för Bankommittén Bankommittén har under året bestått av Bo Malmborg, ordf., Ann Cavallin, Carl-Magnus Strömberg och Aldo Mihel. Dessutom har Leif Paulsson, Christer Schenholm och Lars Carlsson deltagit i de flesta mötena som särskilt inbjudna. Kommittén har haft 4 protokollförda möten. Vintern var ovanligt snörik, kall och besvärlig och vi kunde öppna banorna först i slutet av april. April och maj var också kalla och regniga. Gräset på 18-håls- och Mellanbanans greener hade tagit stryk och kompletteringssådd blev nödvändig. Lagom till säsongstart kunde vi inleda spelet på 18-hålsbanan med det nya hektometersystemet och utökningen från 4 till 5 tees. Nya avståndsplattor och teemarkeringar var på plats. Scorekort och banguide m.m. var uppdaterade. Dessa nyheter har tagits emot mycket väl av medlemmar och gäster. Söndag 28 april genomfördes en städ- och arbetsdag med deltagande av ett sextiotal medlemmar. Främst handlade det om att samla upp grenar, ris och kottar från ruffarna och vass från dammarna samt kratta bunkrarna. Under våren påbörjades utökningen av Driving Range till 26 platser, varav 8 under tak. Nya målområden med avståndsflaggor har tillkommit. Det mesta var klart att tas i bruk till midsommar. Hela sommaren och hösten har varit ovanligt torr och solig vilket gjort att våra tre banor har varit i utomordentligt skick efter midsommar, och kunnat hållas öppna fram till början av november. I Golf Digests sammanställning över Sveriges bästa banor har vi nu avancerat till plats 27. Det innebär att vår 18-hålsbana anses vara den bästa i Uppland. Kommittén uppdaterar regelbundet listan med Utvecklings- och förbättringsförslag. Listan finns också utlagd på UGK: s hemsida. Bo Malmborg Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Upptaktsträff I början av maj arrangerade vi tillsammans med Golfakademin på Upsala GK en upptaktsträff för damerna på klubben. Alla hälsades välkomna och en liten matbit serverades. Vi i damkommittén presenterade oss och de aktiviteter och tävlingar som planerats för säsongen. Därefter följde modevisningen för att visa årets kollektion från shopen. Smyckeboden kompletterade visningen med smycken. Hemliga resan

7 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Årets hemliga resa samlade många förväntansfulla damer. Bussen åkte från klubben och den stora frågan var: Vart är vi på väg? Det visade sig att slutmålet var Sala GK. Efter avslutad tävling och lunch blev det återfärd till Upsala GK och prisutdelning. Även i år får vi rikta ett stort tack till Magnus från Smyckeboden som skänkte fina smycken till vinnaren och tvåan i tävlingen. Vi tackar alla sponsorer och arrangörerna som var Gunilla Ramsell, Ing-Britt Östman och Yvonne Borgström. Golftävlingar Deltagandet på tävlingarna under säsongen har minskat något jämfört med förra året. Under 2013 hade vi 195 startande på de tävlingar som Damkommittén arrangerat. Enligt traditionen så har vi fördelat tävlingarna och haft singeltävlingar, partävlingar, lagtävlingar och scrambles. Vi vill tacka våra sponsorer som ställt upp för oss under 2013: Smyckeboden, Parfymeri L, Upplands Motor, Pure Hudvård, Golfakademin på Upsala GK och Bamå. Klubbens största damtävling under golfveckan sponsrades av Trolltyg. Upplandsmatchen Årets upplaga av Upplandsmatchen vanns av Söderby GK. I år hade vi en lite svårt att få till det i våra matcher men vi kämpade tappert och slutade i mitten av tabellen. Matchspel mot Grönlund GK Matchspelet mot Grönlund speldes i år på Upsala GK. Det blev en bekväm seger för Upsala GK så nu har vi återtagit vandringspriset. Segermarginalen blev Nästa gång spelar vi på Grönlunds GK. Verksamhetsberättelse för miljökommittén år Kommittén har haft följande medlemmar: Mats Grinell, Bo Lundgren, Leif Paulsson och Lars Carlsson. Under året har Thomas Andersson lämnat kommittén på grund av nytt arbete. Det har under året hållits 7 protokollförda möten. Dokumentationen för miljöcertifiering enligt GEO har slutförts och certifieringsrevison utfördes i juni. Efter viss komplettering godkändes klubben av GEO som sjunde golfklubben i Sverige som miljöcerifierade. Om tre år ska uppföljande revision genomföras om vi vill behålla certifikatet.. En inköpspolicy för klubben har utarbetats. Information om vårt upplägg av miljöarbetet har genomförts med alla anställda och entreprenörer. En inventering av amfibier i våra dammar genomfördes under våren. Stor och liten Salamander hittades i alla dammar där det inte finns fisk. Rapport finns på kommitténs hemsida. Informationen om vår avfallshantering har förbättrats till greenfeespelare och medlemmar, och systemet fungerar lite bättre för varje år.

8 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Ytvattenprover från vårt dammsystem har tagits och analyserats på växtnäringsämnen och växtskyddskemikalier. Klubbens verksamhet visar mycket liten påverkan på de undersökta ämnena. Utförlig sammanställning finns på kommitténs hemsida. Miljökontoret och Länsstyrelsen har delgivits analysresultaten och påverkan av hittade kemikalier har diskuterats. Gräsröjning har under augusti genomförts på de torrbackar där vi har den mest intressanta floran. Klubben övergick under året till att köpa grön el utan prishöjning av kwh-priset. Arbetet med att ta fram förslag till informationstavlor för flora, fauna och fastighetens historik fortsätter. Några beräknas kunna sättas upp under Miljökontoret har under året haft synpunkter på hur reningsverket från klubbhuset fungerar. Bland annat har ställts krav på fosforrening. Samtal pågår hur vi kan lösa detta problem på bästa sätt. Seniorkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Seniorkommittén har under året utgjorts av Karl-Gunnar Hellström ordförande, Christina Gelin, Ola Hartmann, Bo Lundgren, Bo Malmborg, Lennart Nyberg och Kristian Sundström. Kommittén har haft 7 protokollförda sammanträden och hållit Upptaktsmöte den 17 april med 60 deltagare och Senioravslutning 2 oktober med 60 deltagare. Arrangemang Kommittén har under året ansvarat för och arrangerat följande tävlingar. 21 maj UGF Seriespel D70 med 36 deltagare 4 juli UGF Seriespel D60 med 81 deltagare 20 sep UGF Avslutning och konferens med 105 deltagare 11 juli Stora Senior Slaget, ett 3-klubbsarrangemang tillsammans med Vassunda GK och Sigtuna GK Seniorgolf i Uppland, Upsala GK bästa klubb 2013 Annarita och Bosse Eriksson har med sina framgångar bidragit till att UGK försvarat utmärkelsen Bästa klubb inom UGF:s tävlingsverksamhet. Seriespelet

9 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Upsala GK har deltagit med 11 lag, där H75 lag1 och H55 lag1 segrade och är därmed DM mästare i lag. Framskjutna placeringar nådde även D60 lag1 och H65 lag1 med sina 2:a platser. Övriga lag försvarade väl sina positioner och H75 lag2 avancerade till div2. Old Members tävlingar Annarita och Bosse Eriksson har deltagit i samtliga fem tävlingar med många bra placeringar. En seger kom i Bäst boll på Vassunda där Ingbritt och S-O Pettersson tog en säker 2:a plats, endast en poäng efter. DM Annarita och Bosse Eriksson toppade året med var sin DM titel, på Burvik vann Annarita D60 med 9 slags marginal. Bosse hade tuffare motstånd på Friibergh, segern i H65 först i ett särspel mellan tre spelare. UGK tog också två fina silverplaketter genom Christina Gelin i D70 och Björn Forsman i H55. Belöningen Årets upplaga spelades på Bro Bålsta, deltagare från UGK var Ingbritt Östman och Kristian Sundström Onsdagstävlingar Den stora ökningen av antalet deltagare har medfört att vi tidigarelagt starten till 7.30 och fått utökad starttid med 30 min. Seniorslaget har genom flytten för två år sedan, från helg till onsdag, passerat Seniorpoängen avseende deltagarantalet. Deltagarantalet har ökat från ca 85/ tävling till 116 respektive 105 under året och totalt har ca 125 (100) spelare deltagit. Antalet starter har totalt sett ökat med 35 %, Seniorslaget från 435 till 615 och Seniorpoängen från 470 till 600. Störst antal deltagare i en enskild tävling var 72 (59) och kom vid två av deltävlingarna i Seniorslaget. Antalet starter bland damerna har ökat med ca 30 % (45) och därmed utgör damerna 20 % (18) av alla tävlande. Glädjande ökning är antalet startande damer i Seniorslaget, från 80 till 120 att jämföra med Seniorpoängens ökning från 85 till 95. En positiv trend är också att några av de bättre seniorspelarna ställt upp i tävlingarna. Matti Säyrä från H55 lag1 var också en av 17 som segrade i någon av deltävlingarna. Endast två spelare tog mer än en seger, Allan Karlsson 3 och Sture Carlsson 2. Bland damerna tog Gunilla Marklund och Berit Eriksson var sin seger. Årets mest lyckosamma spelare är två, Allan Karlsson som segrade i Seniorslaget och blev tvåa i Seniorpoängen som vanns av Leif Ekerot.

10 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Tävlingsledare: Seniorslaget/ Bo Lundgren och Christina Gelin Seniorpoängen / Kristian Sundström och Ola Hartmann Matchtävlingen Gustafs Skål Leif Ekerot har visat stabil form under hela året och speciellt i avslutningen av Gustafs Skål. Finalmotståndaren K-G Hellström kunde inte matcha Leifs inledning och segern skrevs till 4/3. Dessförinnan hade Leif besegrat Peder Haraldsson med 5/4. 32 spelare deltog i årets tävling. Tävlingsledare: Bo Malmborg Klubbmatcher Klubbmatcherna har på försök utökats med spel mot Avesta, där vardera laget ställde upp med 6 damer och 6 herrar. Matchen spelades på Håmö där Upsala GK vann med 7-5. De etablerade matcherna spelades på respektive bortabanor. Herrar H75+ Upsala GK - Västerås GK 4-8 Lagledare: Gösta Andersson Herrar H50+ Upsala GK Djursholms GK 6-6 Lagledare: Peder Haraldsson Hemsidan Hemsidan är viktig för information och kommunikation bland seniorerna, under året har ca besök registrerats. Ansvarig: Lennart Nyberg Uppsala i februari 2014 K-G Hellström, seniorkommittén Verksamhetsberättelse Upsala GK tävlingskommitté Tävlingskommittén har under året utgjorts av Ann- Sofie Liljekvist, Carola Johansson och Gunilla Ramsell. På klubben har under året arrangerats 21 tävlingar som TK ansvarat för. Här ingår då också arrangemanget av KM match och KM scratch och åldersklasser. Klubbmästerskap arrangerades i år i 11 klasser. Till denna säsong infördes de nya hektometertees som Bankommittén arbetat fram de senaste åren. Eftersom det var första året som vi använde de nya utslagsplatserna så har många synpunkter förts fram. TK tar till sig synpunkterna och kommer att arbeta fram en bra lösning. Klubbmästare 2013 blev: Herrar Christian Borgström

11 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Damer Match herrar Två generationer Äkta makar D 50 H 21 H 35 H 45 H 55 H 65 Hanna Roos Carl-Magnus Strömberg Bosse Eriksson/Lotta Gåfvels Karin och Karl-Åke Carlström Anna Palmquist Jakob Remon Carl-Magnus Strömberg Carl-Magnus Strömberg Matti Säyrä Roland Westergren Tävlingssäsongen startade med en fyramanna scramble och trots att våren kom sent så blev startfältet lika stort som föregående säsong. Tävlingsdagen avslutades med en mycket trivsam middag och dans för deltagarna. Håmö Masters, en populär tävling, med fortsatt stora startfält. Finaltävlingen avgjordes en höstdag i september. Det är glädjande att se att flera spelare från angränsande klubbar väljer att spela flera deltävlingar och kvalificera sig till finalen. Segrare blev i A klassen Jonny Vestberg, B klassen Birger Antonsson och C klassen vanns av Christina Gelin. Stort tack till Hedins som är huvudsponsor av tävlingen. Bergmans Cup är den i särklass populäraste singeltävlingen i vårt tävlingsprogram. I år deltog 113 spelare vilket lär vara rekordstort startfält. Segrare i A-klassen blev i år Olov Nordgren och scratchpriset vanns av Johan Hedberger. I B-klassen segrade Barbro Eriksson och C-klassen vanns av Hans Nordin. Skaldjursscramblen har verkligen etablerat sig som en av våra populäraste tävlingar. Det blev mer än fullbokat även i år och 45 lag deltog i årets tävling. Liksom på Premiärtävlingen avslutades kvällen med middag och dans till husbandet The Vintage s härliga sväng. Årets golfvecka flyttades till sista veckan i juni för att undvika dubbelbokningar mot andra klubbar. I år bestod golfveckan av tre tävlingar K-Rauta, Greensometävling och Trolltygs Damdag. De två förstnämnda tävlingarna hade ganska blygsamt startfält men på Trolltygs Damdag var startfältet nästan fullbokat. Utöver alla tävlingar för våra medlemmar och gäster arrangerade vi i år också avslutningen av SGF Senior Tour H55s avslutningstävling. Seniorkommittén tog hand om tävlingen med hjälp av bland andra Ing-Britt och Janne i receptionen. Tack för ett bra genomfört arrangemang! Samarbetet med reception och kansli har fungerat utmärkt under året. Ing-Britts och Jannes vakande ögon över allt som händer kring tävlingarna och Christers arbete med sponsorer och priser till tävlingarna är ovärderligt. Till sist ett stort tack till alla tävlingsledare med sina gruppledare i spetsen som år efter år gör det möjligt att genomföra det stora tävlingsprogram som vi har på klubben. Tävlingskommittén

12 Verksamhetsberättelser Kommittéer 2013 Vardagsgolfens verksamhetsberättelse 2013 Ledamöter Aldo Mihel, Elsy Johnsen, Marianne Stålberg, Nils Larsson, Robert Johnsen, Uno Haglund och ordf May Eriksson. Allmänt: Vi spelar golf på olika banor tisdagar och fredagar. Vissa tävlar andra spelar enbart sällskapsspel. Det mest populära är spel på 18-hålsbanan. Många har extrahandikapp pga diverse krämpor så golfbilsparken är ofta upptagen de dagar vi spelar. Därför har vi med glädje sett att det har tillkommit bilar men fortfarande behövs fler. Totalt har ca 70 stycken deltagit i våra aktiviteter. Lägsta antalet deltagare har de gånger då vi har partävlingar som greensome och liknande. Vid våra andra aktiviteter har deltagarantalet ökar med ca 10% men totalen är ca 20 /aktivitet. En lyckad nyhet har spelet på Vassunda GK varit. Vi har även haft utflykter till Burvik, Bro Bålsta och Åda GK vid Trosa. Vinteraktivitet med samling på golfklubben med adventskaffe. Vår vision är att aktivera så många vardagslediga som möjligt genom att ge möjlighet till sällskapsspel och genom flitig träning förbättra eller bibehålla spelstandarden. Dessutom vill vi föra vidare till andra kommittéer och styrelsen åsikter som vi uppfattar bland medlemmarna för att ge en återkoppling för klubbens bästa. För vardagsgolfen May Eriksson

13 UPSALA GK/HÅMÖ GOLF AB UTFALL UTFALL BUDGET DIFFERENS EKONOMISK RAPPORT BUDGET 2014 BUDGET 2014 UTFALL 2013 Medlemsavgifter Spelrätter Greenfeeintäkter Sponsorintäkter Tomtförsäljning Övriga intäkter Summa Driftkostnader Avskrivningar Räntor netto Summa RESULTAT MED SPELRÄTTER Avgår till Eget Kapital RESULTAT DRIFTSRESULTAT MED SPELRÄTTER DRIFTSRESULTAT EXKLUSIVE AVSKRIVNING BANA

14 KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT Spelrätter redovisas inte som intäkter utan redovisas mot Eget Kapital enligt god redovisningssed Tomtförsäljningen vid 5:an Lilla Banan nödvändig för att skapa ekonomisk balans Försäljningen kommer inte att hindra träning av långa slag. Alternativa övningsområden finns Stora tomtområdet beräknas tidigast vara klart försäljning 2020 om kommunala planer medger Medlemsintäkter ökar stadigt samtidigt som kostnaderna minskar Driftsresultatet har kraftigt förbättrats Likviditet i balans 2014 Renovering av duschar, entréhallen, ny putting green vid rangen

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier.

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier. UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Allmänt Golfen fortsätter att utvecklas positivt i hela Sverige. Under året så gjorde vi en enkät till medlemmarna som fick svara på hur banan, restaurangen,

Läs mer

Erbjuda medlemmar och gäster på Upsala GK tre banor som ger variation och maximal njutning av golfspelet.

Erbjuda medlemmar och gäster på Upsala GK tre banor som ger variation och maximal njutning av golfspelet. VERKSAMHETSPLAN FÖR UGK: S BANKOMMITTÉ 2014 Ledamöter Bo Malmborg, Ann Cavallin, Carl-Magnus Strömberg, Aldo Mihel Allmänt Vara styrelsens och medlemmarnas granskande kommitté för golfupplevelsen på Upsala

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 23 mars 2015 kl. 19:00 Plats: Klubbhuset Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UGK: S BANKOMMITTÉ 2017

VERKSAMHETSPLAN FÖR UGK: S BANKOMMITTÉ 2017 VERKSAMHETSPLAN FÖR UGK: S BANKOMMITTÉ 2017 Ledamöter Bo Malmborg, Carl-Magnus Strömberg, Annarita Eriksson, Leif Paulsson, Lars Carlsson, Christer Schenholm Allmänt Vara styrelsens och medlemmarnas granskande

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenbergs Sparbank, ingång från Borgmästaregården Tid: 2016-11-28 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl 13.00-16.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

AGENDA ÅRSMÖTE-VÅRMÖTE

AGENDA ÅRSMÖTE-VÅRMÖTE Agenda årsmöte Upsala Golfklubb 2011-03-30 AGENDA ÅRSMÖTE-VÅRMÖTE Tid: 30 mars kl. 19:00 Plats: Brantingsskolan Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013

UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013 UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013 Seniorverksamheten växer. Antalet tävlande blir alltfler. Antalet serielag har under året varit 161 (2012 159). Under året har minst 850 spelare deltagit

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2015-02-18 0.1 Styrelsemöte 15:03 Datum 2015-02-18 18.00-19.00 Plats Office, Kyrkogatan Närvarande Bengt Keisu Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Conny Fredriksson

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Protokoll nr 1 Upsala Golfklubb Styrelsemöte Sidan 1 av 5

Protokoll nr 1 Upsala Golfklubb Styrelsemöte Sidan 1 av 5 Närvarande: Lars Skarke, LS Ordförande Göran Hedman, GH Britt Marie Norelius, BMN Gunilla Ramsell, GR Urban Sand, US Kent Wiberg, KW Ann-Sofie Liljekvist, ASL Suppleant Mats Hagberg, MH Anläggningschef

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 9 januari 2017 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Lars Sundberg, LS Ove

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

PROTOKOLL Mötets öppnande Ordföranden Olle Stenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL Mötets öppnande Ordföranden Olle Stenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Stenungsunds Seniorkommitten Golfklubb PROTOKOLL 2016-10-03 SENIORERNAS HÖSTMÖTE den 3 oktober 2016 1. Mötets öppnande Ordföranden Olle Stenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK

Verksamhetsplan Seniorkommittén Vreta Kloster GK Verksamhetsplan 2016-2017 Seniorkommittén Vreta Kloster GK Vision 3 Ledord 3 Värderingar 3 Organisation 3 Verksamhet 4 Klubbtävlingar 4 Regiontävlingar 4 Resor 5 Resursgrupp 5 Målsättning 5 2 (5) Vision

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Allmänt om verksamheten Kalix Golfklubbs syfte och ändamål är att bedriva och utveckla den idrottsliga golfverksamheten i Kalix Kommun fysiskt, mentalt, och

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer