KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE"

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 23 mars 2015 kl. 19:00 Plats: Klubbhuset Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens förslag om Förslag 1. Omsättning av lån i Handelsbanken Förslag 2 Försäljning av Klappet 7 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Övriga frågor. information om energibesparingsprojekt

2 Förslag om omsättning av lån i Handelsbanken Förslag att uppta kredit i Handelsbanken om kr för lösen av tidigare tagna krediter samt pantsätta pantbrev i fastigheten Uppsala Håmö 1:1 med inomläge kr inom kr såsom säkerhet för den nya krediten i Handelsbanken.

3 Förslag om försäljning av Uppsala Läby-Västerby 1:2 (Klappet) Klappet är den gård som ligger vid infarten till golfklubben. Det är ett stort förråd och bilverkstad där i dag. (se karta) Fredrik Rosén som äger och bor på grannfastigheten Uppsala Läby-Västerby 1:3 önskar förvärva Klappet. Fredrik kommer att använda ladan och skapa en snyggare miljö runt sin bostad. Fredrik är medveten om att fastigheten är i stort behov av renovering bl a behöver taket, som är av asbests lagas. UGK har fått en prel. offert på kr för att laga taket. Fredrik accepterar att det i framtiden landar bollar på Klappet. Vid en ev. framtida försäljning av Klappet förbinder sig Fredrik att sätta upp ett relevant nät som skydd för bollar. Styrelsen är enig om att lägga fram förslag om försäljning av Klappet till ett pris på kr. Pengarna kommer att återinvesteras i bergvärme/solceller som monteras upp på lämpliga tak. Bilaga karta

4

5 UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Allmänt En historisk säsong med en öppning av banorna redan i början på april med finfina greener Den goda medlemsutvecklingen har fortsatt under Barn- och ungdomssatsningen fortsätter. Herrlaget avancerade under året till högsta serien. Damlaget föll på mållinjen men var nära att gå upp i högsta serien. Den nya putting-green färdigställdes under Ny bevattning på greenerna på Mellanbanan En ny krögare Smultron restaurang & Bar tillträdde under året. Ytterligare kontakter har tagits med kommunen angående den stora tomten. Styrelse Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten. Adjungerad vid samtliga möten har Christer Schenholm och Lars Carlsson varit. Årsmöte Vid höstmötet i mars omvaldes Bo Lundquist som ordförande. Nya styrelsens sammansättning efter det att styrelsen konstituerat sig: Namn Funktion Bo Lundquist Carin Isaksson Roger Ohlsson Carl-Magnus Strömberg Petra Forsberg Ann Cavallin Jacob Remon Ordförande Vice ordförande Ledamot/Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Till revisorer omvaldes Michael Palm. Till valberedning omvaldes Jan Östman, Carola Johansson, Claes Håkan Jansson och Carina Hillerström. Kommittéer Bankommittén Damkommittén Idrottskommittén Miljökommittén Regel & Hcp kommittén Seniorkommittén Tävlingskommittén Vardagsgolfen Bo Malmborg Ann-Sofie Liljekvist Henrik Nilsson Mats Grinell Einar Brekkan K-G Hellström Roger Ohlsson, Jan Östman, Christer Schenholm May Eriksson

6 Funktionärer med specialuppgifter Webbmaster för hemsidan Jakob Lindquist Business Club Det goda samarbetet med våra sponsorer fortsatte även under 2014 Medlemmar Kategori dagars medlem dagars medlem Årsmedlem 7 dag 8 30 Lilla & mellanbanan Anställd Golfskoj Greenfeemedlem Hedersmedlem 3 3 Komordf/ 8 10 funktionär Passiv medlem Styrelse 6 5 Företagsmedlem Familjemedl. 9 hål Totalt: Av dessa är 1535 män, 661 är kvinnor och juniorerna är 336 st. Av juniorerna är 75 st. tjejer och 261 st. är killar För att få en så verklig bild som möjlig på hur många medlemmar vi haft under året så är denna statistik tagen Ekonomi Under året har en tomt sålts till tkr. Omklädningsrummen har målats och entrén har fräschats upp. Mellanbanan har fått ny bevattning och stenbro har satts upp på hål 4 gamla banan. Under hösten fick vi besök av vildsvin vid hål 7, gamla banan och stängsel är nu uppsatt. Klubben har under året sålt 45 spelrätter. Greenfeeintäkterna fördelas så att 63 % är på gamla banan, 15 % på Mellanbanan och 22 % på lilla banan. Styrelsen bedömer at vi följer den ekonomiska planen från 2011 och som syftar till att klubben ska ha en ekonomi i balans Årets resultat blev kr inklusive spelrätter blev resultatet kr.

7 Avgifter 2014 Avgifter 2014 Medlemmar med spelrätt Årsavgift anmärkning 7-dagarsmedlem 5-dagarsmedlem 6 200kr 4 500kr Mellanbanan, lilla banan 2400 kr Hyra av spelrätt 7700kr Yngre juniorer >12år Juniorer 13-21år Äldre juniorer 22-24år 700kr 1 500kr 3 500kr Greenfeemedlem Lilla och mellanbanan Passiva medlemmar 500kr 1500kr 3500 kr Ut Utan spelrätt UGK: VISION UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning som tillfredsställer: De som söker och uppskattar socialt umgänge De som har golfbanan som sin gröna oas De som ser golf som en utmaning De som i sin business club träffar sitt nätverk DEFINITION AV VÅRA KUNDER Våra kunder är: Medlemmarna, greenfeegäster och sponsorer STRATEGI FÖR VERKSAMHETEN Utveckla verksamheten Skapa Upplevelser Skapa förutsättningar för att Umgås MÅL 2015 Långsiktig stabil ekonomisk plattform fullbetalande medlemmar 75 % av medlemmarna anser att UGK lever upp till strategierna Anläggningen rankas topp 50 i Sverige

8 Verksamhetsberättelser kommittéer Verksamhetsberättelse 2014 för Bankommittén Bankommittén har under året bestått av Bo Malmborg, ordf., Ann Cavallin, Carl-Magnus Strömberg och Aldo Mihel. Dessutom har Leif Paulsson, Christer Schenholm och Lars Carlsson deltagit i de flesta mötena som särskilt inbjudna. Kommittén har haft 4 protokollförda möten. Till skillnad från föregående år övervintrade våra banor mycket bra och vi kunde öppna både mellanbanan och 18-hålsbanan under första halvan av april. Som tidigare hade vi Lilla banan öppen hela året. Söndag 6 april genomfördes en städ- och arbetsdag med deltagande av ett sextiotal medlemmar. Traditionellt handlade det om att samla upp grenar, ris och löv från ruffarna och vass från dammarna samt att kratta bunkrarna. Under hösten/vintern påbörjades arbetet med den nya övningsgreenen vid Driving Range. Omkring midsommar kunde greenen tas i bruk av entusiastiska medlemmar och gäster. Intresset från medlemmarna för att införa ett främre tee på 18-hålsbanan verkar begränsat. Därför beslutade vi att inte göra denna investering under året. För de som anser att 18-hålsbanan är för lång har vi ju två, något kortare, 9-hålsbanor av god kvalitet. Hela säsongen fram till inledningen av hösten var ovanligt torr och solig vilket gjort att våra tre banor har varit i utomordentligt skick. Hösten har varit lite regnigare men banorna har varit i mycket gott skick trots det. 18-hålsbanan hölls öppen till 26 oktober. I Golf Digests ranking över de bästa banorna i Sverige behåller vi vår 27: e plats som vi fick föregående år. Det innebär att vi rankas som Upplands bästa bana. Vildsvin har visat sig på och i närheten av banorna under hösten. Därför beslutades att bygga ett drygt 2 km långt stängsel för att hålla dem utanför vår mark. Kommittén uppdaterar regelbundet listan med Utvecklings- och förbättringsförslag. Listan finns också utlagd på UGK: s hemsida. Bo Malmborg

9 Verksamhetsberättelser kommittéer Damkommitténs verksamhetsberättelse 2014 Modevisning och upptaktsträff I början av maj arrangerade vi enligt traditionen tillsammans med Golfakademin på Upsala GK en modevisning för damerna på klubben. Årets deltagarantal var rekordstort och 70 damer var på plats. Alla hälsades välkomna och en liten matbit serverades. Vi i damkommittén presenterade oss och de aktiviteter och tävlingar som planerats för säsongen. Därefter följde modevisningen för att visa årets kollektion från shopen. Hemliga resan Årets hemliga resa samlade som vanligt många förväntansfulla damer. Bussen åkte från klubben och den här gången svängde vi höger på 55:an och många försvann från gissningsleken om vart vi skulle ta vägen. Vi landade efter en stund på Orresta GK utanför Västerås. Vi spred ut oss runt banan i en kanonstart och efter avslutad tävling och lunch blev det återfärd till Upsala GK och prisutdelning. Även i år får vi rikta ett stort tack till Magnus från Smyckeboden som skänkte fina smycken till vinnaren och tvåan i tävlingen. Vi tackar alla sponsorer och arrangörerna som var Solvig Forsberg, Margareta W Swenson och Ewa Lundberg. Golftävlingar I år har vi arrangerat nio tävlingar inklusive avslutningsscramblen och i år har vi majoriteten av tävlingarna varit par eller lagtävlingar. Endast två av tävlingarna har varit singeltävlingar. Deltagandet på tävlingarna under säsongen ökade med ca 15 % jämfört med förra året. Under 2014 hade vi 228 startande på de tävlingar som Damkommittén arrangerat. Vi vill tacka våra sponsorer som ställt upp för oss under 2014: Smyckeboden, Trolltyg, Parfymeri L, Upplands Motor, Golfakademin på Upsala GK. Upplandsmatchen Årets upplaga av Upplandsmatchen fick en spännande upplösning. Fem lag i vår grupp hade samma poäng när samtliga omgångar avslutades och särspel arrangerades på Grönlund GK mellan de olika lagen. Upsala GK föll på det berömda målsnöret och blev snuvad på finalplatsen på sista hålet av Edenhof. Finalen vanns även den av Edenhof GK. Matchspel mot Grönlund GK Årets matchspelet mot Grönlund blev en snöplig historia. Matchen skulle gå av stapeln samma dag som särspelet i Upplandsmatchen och dessvärre fick varken vi eller Grönlund ihop tillräckligt många spelare för att kunna genomföra matcherna. Vi beslutade att ställa in och spela nästa match 2015 på Grönlund istället. Avslutning En säsong går fort och i slutet av september var det dags att avsluta med den traditionella scramblen med

10 Verksamhetsberättelser kommittéer efterföljande middag. Glädjande såg vi även här flera anmälningar än tidigare och 36 damer deltog i avslutningen. Priser delades även ut för säsongens Eclecticserie och lotter drogs ibland birdie-bollarna i birdieträdets fågelholk. Roligt var att alla som vann priser fanns också med på avslutningen. Nästa säsong är det samma gäng som ingår i Damkommittén, d v ssolweig Backlund, Christina Gelin, Carola Johansson, Marianne Larsson, Gunn-Britt Burvall och Ann-Sofie Liljekvist.

11 Verksamhetsberättelser kommittéer Verksamhetsberättelse för miljökommittén år Kommittén har haft följande medlemmar: Mats Grinell, Bo Lundgren, Leif Paulsson, Lars Carlsson och under första halvåret Birgitta Nordenman. Kommittén har under året haft 8 protokollförda möten. Birgitta har hjälpt till med att samla in och sammanställa information om flora, fauna och gammal historik. Tre skyltar blev klara under hösten och har anslagits på tavlan vid 1:a tee, gamla banan. En lite utförligare skrift håller på att sammanställas och kommer att publiceras under våren. Klubben har från kommunens miljökontor fått ett nytt föreläggande om driften av klubbhusets avloppsreningsverk. De kräver en betydligt bättre fosforrening än tidigare. Efter diskussioner har vi enats om en lösning där vi planterar gröna växter i avloppsdammen vid 11:e tee, som sedan skördas och komposteras varje sensommar. Ett jordprov ska också tas ut på bottenslammet i dammen och analyseras på fosfor. Översättning av certifieringsrapporten från engelska till svenska har utförts av Ingrid Krager och finns nu upplagd på hemsidan. En kontakt har upprättats med Stockholms Universitet där de tror sej kunna genomföra en uppföljande naturinventering under våren Vi har tillverkat och satt upp en del nya fågelholkar. Slåtter på skyddsvärda gamla betesmarker har utförts. Försiktig röjning av slånsnåren mellan kiosken och hål 9 har utförts. En student från universitetet har som examensarbete gjort en energideklaration för klubbhuset. Med utgångspunkt från denna har han presenterat ett förslag till nytt uppvärmningssystem och övriga möjligheter till energibesparing. E n kostnadsberäkning som underlag till investeringsbeslut kommer att presenteras för årsmötet. För svampbekämpning på greengräset använder vi i största möjliga utsträckning det biologiska preparatet Werdera. Vi fortsätter att vid vissa tidpunkter använda ett stråförkortningsmedel på greenerna och undersöka om det ger mindre klippbehov. Vintertid plogas promenadvägar och vid tillräcklig snötillgång dras skidspår upp med snöskoter

12 Verksamhetsberättelser kommittéer UGK Seniorkommitté, verksamhetsberättelse 2014 Seniorkommittén har under året utgjorts av Karl-Gunnar Hellström ordförande, Christina Gelin, Ola Hartmann, Bo Lundgren, Bo Malmborg, Lennart Nyberg och Kristian Sundström. Kommittén har haft 5 protokollförda sammanträden och hållit Upptaktsmöte den 9 april med 80 deltagare och Senioravslutning 1 oktober med 87 deltagare. Arrangemang Kommittén har under året ansvarat för och arrangerat följande tävlingar. 14 juni UGF Seriespel H55 med 19 lag och 72 deltagare 26 aug UGF Seriespel H75 med 27 lag och 78 deltagare 16 sep UGF Avslutning och konferens med 113 deltagare 18 juli Stora Senior Slaget, ett 3-klubbsarrangemang tillsammans med Vassunda GK och Sigtuna GK I år spelades finalen på Upsala GK, ett uppskattat arrangemang i strålande väder. Kanonstart med ett startfältet på 132 spelare klarades av på 5 timmar. Seniorgolf i Uppland, Upsala GK 2:a i Bästa klubb Roslagens GK segrade med 341 poäng före UGK med 332. Resultaten omvandlas till poäng, H65 laget delade resultatet, 1057 slag med Roslagen. Klyschan En put från vinst, passar väl in i sammanhanget. Seriespelet Seriespelet har utökats med H70 och har nu 7 klasser. Upsala GK har deltagit med 13 lag där D60 och H75 segrade och är därmed DM mästare i lag. I övriga 5 klasser kom UGK på 2:a plats. Susanne Barr Carling D60 var också bäst individuellt i sin klass. Old Members tävlingar Uppslutningen med 17 par till den avslutande greensome på Enköpings GK är mycket bra, Kristian Sundström/Lennart Nyberg tog en hedrande 5:e plats. (jfr Johannesberg med 3 startande från UGK) DM Annarita och Bosse Eriksson försvarade sina DM titlar, Annarita i D60 och Bosse i H65. Rolf Magnertoft prickade in formtoppen på Öregrund GK och tog hem DM titeln i H75. Belöningen Årets upplaga spelades på Sala-Heby GK, deltagare från UGK var Ola Hartmann och Allan Karlsson. Onsdagstävlingar Antalet deltagare har ökat med ca 40 % från 120 till170 och antalet starter med ca 35 % från 1200 till Fördelningen är lika mellan Seniorpoängen och Seniorslaget, damernas deltagande ligger på ca 20 %.

13 Verksamhetsberättelser kommittéer Störst antal deltagare i en enskild tävling var 100 (72) och kom vid två av deltävlingarna. Med det stora deltagandet har kravet på kortare starttider kommit. Vi har tillämpat kanonstart och start från två teen, båda alternativen har fallit väl ut. Stig Ekstedt står för årets prestation genom att vinna Seniorslaget och bli tvåa i Seniorpoängen som vanns av Rolf Magnertoft. Båda slutsegrarna har vunnit med stabilt spel, dock utan seger i någon av deltävlingarna. I de 20 deltävlingarna har vi 17 olika segrare vilket gör att vi har tre spelare med två segrar vardera, Bo Lundgren, Kjell Jansson och Tony Sundqvist. Bland vinnarna har vi också två damer, Karin Carlström och Kersti Grönlund. Tävlingsledare: Seniorslaget/ Bo Lundgren och Christina Gelin Seniorpoängen / Kristian Sundström och Ola Hartmann Matchtävlingen Gustafs Skål Björn Kumlin kom, sågs och segrade där Peder Haraldsson besegrades på 19:e hålet efter lång segerputt. Semifinalmotståndarna, Stig Ekstedt och Tony Sundqvist kunde aldrig hota finalisterna. Tävlingsledare: Bo Malmborg Klubbmatcher Matchen mot Djursholm spelades för 25 året, jubileumsmatchen vanns klart av Upsala. Djursholm har dock den totala ledningen med 13 segrar mot 12. Herrarnas matcher spelades på Upsala GK med följade resultat Herrar H50+ Upsala GK Djursholms GK 8,5-3,5 Herrar H75+ Upsala GK - Västerås GK 4,5-1,5 Lagledare: PederHaraldsson Mixade matchen mot Avesta spelades också på Avesta GK. Deltagarna, 8 damer och 8 herrar från varje klubb delade också matchpoängen 8 8. Försvarande lag behåller det nyuppsatta vandringspriset i form av en dalahäst och finns nu i prisskåpet på Håmö. Hemsidan Hemsidan är viktig för information och kommunikation bland seniorerna, under året har ca (13000) besök registrerats. Ansvarig: Lennart Nyberg Seniorkommittén K-G Hellström

14 Verksamhetsberättelser kommittéer Verksamhetsberättelse Upsala GK tävlingskommitté Tävlingskommittén har under året utgjorts av Christer Schenholm, Jan Östman, Lennart Nyberg och Roger Ohlsson På klubben har under året arrangerats 23 tävlingar som TK ansvarat för. Här ingår då också arrangemanget av KM match och KM scratch och åldersklasser. Klubbmästerskap arrangerades i år i 11 klasser. Klubbmästare 2014 blev: Herrar Anton Karlsson Damer Hanna Roos Match herrar Anton Karlsson Två generationer Susanne Jonsson/Robin Jonsson Äkta makar Bosse Eriksson/Annarita Eriksson Foursome Anton Karlsson/Johan Cavallin D 50 Inget KM D 60 Ingrid Krager H 21 Anton Karlsson H 35 Inget KM H 45 Kenneth Söder H 55 Martin Söderberg H 65 Karl-Åke Carlström H 75 Peder Haraldsson Tävlingssäsongen startade med en fyramanna scramble. Tävlingsdagen avslutades med lunch och prisutdelning. Håmö Masters, en populär tävling, med fortsatt stora startfält. Finaltävlingen avgjordes en höstdag i september. Segrare blev i A klassen Ylva Bellbring, B klassen Bertil Jansson och C klassen vanns av Erik Ulväng Bergman Cup är den i särklass populäraste singeltävlingen i vårt tävlingsprogram. I år deltog 107 spelare. Segrare i A-klassen blev i år Stefan Borg som också vann scratchpriset. I B-klassen segrade Burhan Balikci och C-klassen vanns av Karin Carlström Skaldjursscramblen har verkligen etablerat sig som en av våra populäraste tävlingar. Det blev mer än fullbokat även i år och 45 lag deltog i årets tävling. Liksom på Premiärtävlingen avslutades kvällen med middag och dans till husbandet The Vintage s härliga sväng. Den största damtävlingen är en partävling sponsrad av Trolltyg Samarbetet med reception och kansli har fungerat utmärkt under året. Ing-Britts och Jannes vakande ögon över allt som händer kring tävlingarna och Christers arbete med sponsorer och priser till tävlingarna är ovärderligt. Till sist ett stort tack till alla tävlingsledare med sina gruppledare i spetsen som år efter år gör det möjligt att genomföra det stora tävlingsprogram som vi har på klubben. Tävlingskommittén

15 Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 - kassaflödesanalys 6 - tilläggsupplysningar 7 - underskrifter 10

16 Org.nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Ett avtal finns mellan och Håmö Golf AB, ett av klubben helägt aktiebolag, för disposition och nyttjande av golfbana och övriga anläggningar. Det åligger bolaget att fullgöra skötsel och underhåll av all den egendom som omfattas av klubbens upplåtelse enligt de riktlinjer som lämnas av klubben. Flerårsjämförelse moderförening (Tkr)* Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 38,26 38,55 38,90 34,5 6,4 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Koncernförhållanden Klubben äger samtliga aktier i Håmö Golf AB. Klubben har utfäst en kapitaltäckningsgaranti där den förbinder sig att svara för att det egna kapitalet i dotterbolaget vid varje tillfälle under räkenskapsåret 2015 uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Klubben har sålt 1 tomt under verksamhetsåret. Totalt har klubben sålt 14 tomter. Som framgår av koncernens resultaträkning har rörelsen genererat överskott på 47 tkr under Resultatet har förstärkts genom försäljning av en tomt vilket genererat 1,3 mkr i intäkter. Försäljning av spelrätter har förstärkt det egna kapitalet med 315 tkr. Budgeten för 2015 visar på nollresultat. Som framgår ovan har klubben totalt sålt 14 tomter. Bedömningen är att försäljning av totalt 14 tomter är skattefri och att skatteplikt därmed inträder från och med försäljningen av den 15:e tomten. Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad vinst årets erhållna medlemstillskott årets förlust Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 2 av 10

17 Org.nr RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 3 av 10

18 Org.nr BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 4 av 10

19 Org.nr BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets erhållna medlemstillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 8 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Se not 6 Se not 6 Sida 5 av 10

20 Org.nr KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna medlemstillskott Amortering långfristiga lån Utbetald kapitalinsats Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 6 av 10

21 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkterna från försäljningen av fastigheter redovisas vid kontraktstidpunkten. Då bedömningen är att det är från den tidpunkten då de väsentliga riskerna och förmånerna anses ha övergått till köparen. Koncernförhållanden Uppsala Golfklubb äger samtliga aktier i Håmö Golf AB, orgnr med säte i Uppsala. Föreningen har utfäst en kapitaltäckningsgaranti där de förbinder sig att svara för att det egna kapitalet i dotterbolaget vid varje tillfälle uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden innebärande att det egna kapitalet i dotterbolaget vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna och det vid förvärvsanalysen beräknade värdet av eget kapital redovisas som koncernmässig goodwill. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Koncernen Moderföreningen Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Idrottsverksamhet Arrende och övrigt Arrende Håmö Golf AB Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderföreningen Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Lönebidrag Markavyttring Övrigt Sida 7 av 10

22 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Personal Koncernen Moderföreningen Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 12,00 13,00 3,00 4,00 varav kvinnor 1,00 0,00 1,00 0,00 Löner, ersättningar m.m. Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa Not 4 Byggnader och mark Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 50 år. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: varav byggnader: Sida 8 av 10

23 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Maskiner och inventarier Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan på maskiner beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Avskrivningar enligt plan på inventarier beräknas på en nyttjandeperiod på 5 år. Not 6 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat Organisationsnummer Säte andel % värde värde Aktiekapital i Håmö Golf AB Uppsala 100,00% Moderföreningen har utfäst en kapitaltäckningsgaranti där de förbinder sig att svara för att det egna kapitalet i Håmö Golf AB vid varje tillfälle under 2015 uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Moderföreningen har lämnat villkorat aktieägartillskott till Håmö Golf AB om totalt kronor. Not 7 Eget kapital Koncernen Belopp vid årets ingång Resultatdispostion enligt beslut av stämman: Medlemstillskott Årets vinst Belopp vid årets utgång Moderföreningen Belopp vid årets ingång Resultatdispostion enligt beslut av stämman: Erhållna medlemstillskott Årets förlust Belopp vid årets utgång Not 8 Långfristiga skulder Koncernen Moderföreningen Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år Sida 9 av 10

24 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Uppsala Bo Lundquist Ordförande Ann Cavallin Carin Isaksson Petra Forsberg Roger Ohlsson Carl Magnus Strömberg Min revisionsberättelse har lämnats den Michael Palm Auktoriserad revisor Sida 10 av 10

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4

Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4 Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4 SVENSKA MÄSTARE 2004 Innehåll 4 Ordföranden 5 Klubbdirektören 6 Ekonomichefen 7 Marknadschefen 8 Sportchefen 10 HV71 Ungdom 11 Arena Service 12 HV71 Fastighets AB

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007

Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Resultaträkning... 7 3. Balansräkning... 8 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer