KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE"

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 23 mars 2015 kl. 19:00 Plats: Klubbhuset Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens förslag om Förslag 1. Omsättning av lån i Handelsbanken Förslag 2 Försäljning av Klappet 7 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Övriga frågor. information om energibesparingsprojekt

2 Förslag om omsättning av lån i Handelsbanken Förslag att uppta kredit i Handelsbanken om kr för lösen av tidigare tagna krediter samt pantsätta pantbrev i fastigheten Uppsala Håmö 1:1 med inomläge kr inom kr såsom säkerhet för den nya krediten i Handelsbanken.

3 Förslag om försäljning av Uppsala Läby-Västerby 1:2 (Klappet) Klappet är den gård som ligger vid infarten till golfklubben. Det är ett stort förråd och bilverkstad där i dag. (se karta) Fredrik Rosén som äger och bor på grannfastigheten Uppsala Läby-Västerby 1:3 önskar förvärva Klappet. Fredrik kommer att använda ladan och skapa en snyggare miljö runt sin bostad. Fredrik är medveten om att fastigheten är i stort behov av renovering bl a behöver taket, som är av asbests lagas. UGK har fått en prel. offert på kr för att laga taket. Fredrik accepterar att det i framtiden landar bollar på Klappet. Vid en ev. framtida försäljning av Klappet förbinder sig Fredrik att sätta upp ett relevant nät som skydd för bollar. Styrelsen är enig om att lägga fram förslag om försäljning av Klappet till ett pris på kr. Pengarna kommer att återinvesteras i bergvärme/solceller som monteras upp på lämpliga tak. Bilaga karta

4

5 UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Allmänt En historisk säsong med en öppning av banorna redan i början på april med finfina greener Den goda medlemsutvecklingen har fortsatt under Barn- och ungdomssatsningen fortsätter. Herrlaget avancerade under året till högsta serien. Damlaget föll på mållinjen men var nära att gå upp i högsta serien. Den nya putting-green färdigställdes under Ny bevattning på greenerna på Mellanbanan En ny krögare Smultron restaurang & Bar tillträdde under året. Ytterligare kontakter har tagits med kommunen angående den stora tomten. Styrelse Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten. Adjungerad vid samtliga möten har Christer Schenholm och Lars Carlsson varit. Årsmöte Vid höstmötet i mars omvaldes Bo Lundquist som ordförande. Nya styrelsens sammansättning efter det att styrelsen konstituerat sig: Namn Funktion Bo Lundquist Carin Isaksson Roger Ohlsson Carl-Magnus Strömberg Petra Forsberg Ann Cavallin Jacob Remon Ordförande Vice ordförande Ledamot/Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Till revisorer omvaldes Michael Palm. Till valberedning omvaldes Jan Östman, Carola Johansson, Claes Håkan Jansson och Carina Hillerström. Kommittéer Bankommittén Damkommittén Idrottskommittén Miljökommittén Regel & Hcp kommittén Seniorkommittén Tävlingskommittén Vardagsgolfen Bo Malmborg Ann-Sofie Liljekvist Henrik Nilsson Mats Grinell Einar Brekkan K-G Hellström Roger Ohlsson, Jan Östman, Christer Schenholm May Eriksson

6 Funktionärer med specialuppgifter Webbmaster för hemsidan Jakob Lindquist Business Club Det goda samarbetet med våra sponsorer fortsatte även under 2014 Medlemmar Kategori dagars medlem dagars medlem Årsmedlem 7 dag 8 30 Lilla & mellanbanan Anställd Golfskoj Greenfeemedlem Hedersmedlem 3 3 Komordf/ 8 10 funktionär Passiv medlem Styrelse 6 5 Företagsmedlem Familjemedl. 9 hål Totalt: Av dessa är 1535 män, 661 är kvinnor och juniorerna är 336 st. Av juniorerna är 75 st. tjejer och 261 st. är killar För att få en så verklig bild som möjlig på hur många medlemmar vi haft under året så är denna statistik tagen Ekonomi Under året har en tomt sålts till tkr. Omklädningsrummen har målats och entrén har fräschats upp. Mellanbanan har fått ny bevattning och stenbro har satts upp på hål 4 gamla banan. Under hösten fick vi besök av vildsvin vid hål 7, gamla banan och stängsel är nu uppsatt. Klubben har under året sålt 45 spelrätter. Greenfeeintäkterna fördelas så att 63 % är på gamla banan, 15 % på Mellanbanan och 22 % på lilla banan. Styrelsen bedömer at vi följer den ekonomiska planen från 2011 och som syftar till att klubben ska ha en ekonomi i balans Årets resultat blev kr inklusive spelrätter blev resultatet kr.

7 Avgifter 2014 Avgifter 2014 Medlemmar med spelrätt Årsavgift anmärkning 7-dagarsmedlem 5-dagarsmedlem 6 200kr 4 500kr Mellanbanan, lilla banan 2400 kr Hyra av spelrätt 7700kr Yngre juniorer >12år Juniorer 13-21år Äldre juniorer 22-24år 700kr 1 500kr 3 500kr Greenfeemedlem Lilla och mellanbanan Passiva medlemmar 500kr 1500kr 3500 kr Ut Utan spelrätt UGK: VISION UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning som tillfredsställer: De som söker och uppskattar socialt umgänge De som har golfbanan som sin gröna oas De som ser golf som en utmaning De som i sin business club träffar sitt nätverk DEFINITION AV VÅRA KUNDER Våra kunder är: Medlemmarna, greenfeegäster och sponsorer STRATEGI FÖR VERKSAMHETEN Utveckla verksamheten Skapa Upplevelser Skapa förutsättningar för att Umgås MÅL 2015 Långsiktig stabil ekonomisk plattform fullbetalande medlemmar 75 % av medlemmarna anser att UGK lever upp till strategierna Anläggningen rankas topp 50 i Sverige

8 Verksamhetsberättelser kommittéer Verksamhetsberättelse 2014 för Bankommittén Bankommittén har under året bestått av Bo Malmborg, ordf., Ann Cavallin, Carl-Magnus Strömberg och Aldo Mihel. Dessutom har Leif Paulsson, Christer Schenholm och Lars Carlsson deltagit i de flesta mötena som särskilt inbjudna. Kommittén har haft 4 protokollförda möten. Till skillnad från föregående år övervintrade våra banor mycket bra och vi kunde öppna både mellanbanan och 18-hålsbanan under första halvan av april. Som tidigare hade vi Lilla banan öppen hela året. Söndag 6 april genomfördes en städ- och arbetsdag med deltagande av ett sextiotal medlemmar. Traditionellt handlade det om att samla upp grenar, ris och löv från ruffarna och vass från dammarna samt att kratta bunkrarna. Under hösten/vintern påbörjades arbetet med den nya övningsgreenen vid Driving Range. Omkring midsommar kunde greenen tas i bruk av entusiastiska medlemmar och gäster. Intresset från medlemmarna för att införa ett främre tee på 18-hålsbanan verkar begränsat. Därför beslutade vi att inte göra denna investering under året. För de som anser att 18-hålsbanan är för lång har vi ju två, något kortare, 9-hålsbanor av god kvalitet. Hela säsongen fram till inledningen av hösten var ovanligt torr och solig vilket gjort att våra tre banor har varit i utomordentligt skick. Hösten har varit lite regnigare men banorna har varit i mycket gott skick trots det. 18-hålsbanan hölls öppen till 26 oktober. I Golf Digests ranking över de bästa banorna i Sverige behåller vi vår 27: e plats som vi fick föregående år. Det innebär att vi rankas som Upplands bästa bana. Vildsvin har visat sig på och i närheten av banorna under hösten. Därför beslutades att bygga ett drygt 2 km långt stängsel för att hålla dem utanför vår mark. Kommittén uppdaterar regelbundet listan med Utvecklings- och förbättringsförslag. Listan finns också utlagd på UGK: s hemsida. Bo Malmborg

9 Verksamhetsberättelser kommittéer Damkommitténs verksamhetsberättelse 2014 Modevisning och upptaktsträff I början av maj arrangerade vi enligt traditionen tillsammans med Golfakademin på Upsala GK en modevisning för damerna på klubben. Årets deltagarantal var rekordstort och 70 damer var på plats. Alla hälsades välkomna och en liten matbit serverades. Vi i damkommittén presenterade oss och de aktiviteter och tävlingar som planerats för säsongen. Därefter följde modevisningen för att visa årets kollektion från shopen. Hemliga resan Årets hemliga resa samlade som vanligt många förväntansfulla damer. Bussen åkte från klubben och den här gången svängde vi höger på 55:an och många försvann från gissningsleken om vart vi skulle ta vägen. Vi landade efter en stund på Orresta GK utanför Västerås. Vi spred ut oss runt banan i en kanonstart och efter avslutad tävling och lunch blev det återfärd till Upsala GK och prisutdelning. Även i år får vi rikta ett stort tack till Magnus från Smyckeboden som skänkte fina smycken till vinnaren och tvåan i tävlingen. Vi tackar alla sponsorer och arrangörerna som var Solvig Forsberg, Margareta W Swenson och Ewa Lundberg. Golftävlingar I år har vi arrangerat nio tävlingar inklusive avslutningsscramblen och i år har vi majoriteten av tävlingarna varit par eller lagtävlingar. Endast två av tävlingarna har varit singeltävlingar. Deltagandet på tävlingarna under säsongen ökade med ca 15 % jämfört med förra året. Under 2014 hade vi 228 startande på de tävlingar som Damkommittén arrangerat. Vi vill tacka våra sponsorer som ställt upp för oss under 2014: Smyckeboden, Trolltyg, Parfymeri L, Upplands Motor, Golfakademin på Upsala GK. Upplandsmatchen Årets upplaga av Upplandsmatchen fick en spännande upplösning. Fem lag i vår grupp hade samma poäng när samtliga omgångar avslutades och särspel arrangerades på Grönlund GK mellan de olika lagen. Upsala GK föll på det berömda målsnöret och blev snuvad på finalplatsen på sista hålet av Edenhof. Finalen vanns även den av Edenhof GK. Matchspel mot Grönlund GK Årets matchspelet mot Grönlund blev en snöplig historia. Matchen skulle gå av stapeln samma dag som särspelet i Upplandsmatchen och dessvärre fick varken vi eller Grönlund ihop tillräckligt många spelare för att kunna genomföra matcherna. Vi beslutade att ställa in och spela nästa match 2015 på Grönlund istället. Avslutning En säsong går fort och i slutet av september var det dags att avsluta med den traditionella scramblen med

10 Verksamhetsberättelser kommittéer efterföljande middag. Glädjande såg vi även här flera anmälningar än tidigare och 36 damer deltog i avslutningen. Priser delades även ut för säsongens Eclecticserie och lotter drogs ibland birdie-bollarna i birdieträdets fågelholk. Roligt var att alla som vann priser fanns också med på avslutningen. Nästa säsong är det samma gäng som ingår i Damkommittén, d v ssolweig Backlund, Christina Gelin, Carola Johansson, Marianne Larsson, Gunn-Britt Burvall och Ann-Sofie Liljekvist.

11 Verksamhetsberättelser kommittéer Verksamhetsberättelse för miljökommittén år Kommittén har haft följande medlemmar: Mats Grinell, Bo Lundgren, Leif Paulsson, Lars Carlsson och under första halvåret Birgitta Nordenman. Kommittén har under året haft 8 protokollförda möten. Birgitta har hjälpt till med att samla in och sammanställa information om flora, fauna och gammal historik. Tre skyltar blev klara under hösten och har anslagits på tavlan vid 1:a tee, gamla banan. En lite utförligare skrift håller på att sammanställas och kommer att publiceras under våren. Klubben har från kommunens miljökontor fått ett nytt föreläggande om driften av klubbhusets avloppsreningsverk. De kräver en betydligt bättre fosforrening än tidigare. Efter diskussioner har vi enats om en lösning där vi planterar gröna växter i avloppsdammen vid 11:e tee, som sedan skördas och komposteras varje sensommar. Ett jordprov ska också tas ut på bottenslammet i dammen och analyseras på fosfor. Översättning av certifieringsrapporten från engelska till svenska har utförts av Ingrid Krager och finns nu upplagd på hemsidan. En kontakt har upprättats med Stockholms Universitet där de tror sej kunna genomföra en uppföljande naturinventering under våren Vi har tillverkat och satt upp en del nya fågelholkar. Slåtter på skyddsvärda gamla betesmarker har utförts. Försiktig röjning av slånsnåren mellan kiosken och hål 9 har utförts. En student från universitetet har som examensarbete gjort en energideklaration för klubbhuset. Med utgångspunkt från denna har han presenterat ett förslag till nytt uppvärmningssystem och övriga möjligheter till energibesparing. E n kostnadsberäkning som underlag till investeringsbeslut kommer att presenteras för årsmötet. För svampbekämpning på greengräset använder vi i största möjliga utsträckning det biologiska preparatet Werdera. Vi fortsätter att vid vissa tidpunkter använda ett stråförkortningsmedel på greenerna och undersöka om det ger mindre klippbehov. Vintertid plogas promenadvägar och vid tillräcklig snötillgång dras skidspår upp med snöskoter

12 Verksamhetsberättelser kommittéer UGK Seniorkommitté, verksamhetsberättelse 2014 Seniorkommittén har under året utgjorts av Karl-Gunnar Hellström ordförande, Christina Gelin, Ola Hartmann, Bo Lundgren, Bo Malmborg, Lennart Nyberg och Kristian Sundström. Kommittén har haft 5 protokollförda sammanträden och hållit Upptaktsmöte den 9 april med 80 deltagare och Senioravslutning 1 oktober med 87 deltagare. Arrangemang Kommittén har under året ansvarat för och arrangerat följande tävlingar. 14 juni UGF Seriespel H55 med 19 lag och 72 deltagare 26 aug UGF Seriespel H75 med 27 lag och 78 deltagare 16 sep UGF Avslutning och konferens med 113 deltagare 18 juli Stora Senior Slaget, ett 3-klubbsarrangemang tillsammans med Vassunda GK och Sigtuna GK I år spelades finalen på Upsala GK, ett uppskattat arrangemang i strålande väder. Kanonstart med ett startfältet på 132 spelare klarades av på 5 timmar. Seniorgolf i Uppland, Upsala GK 2:a i Bästa klubb Roslagens GK segrade med 341 poäng före UGK med 332. Resultaten omvandlas till poäng, H65 laget delade resultatet, 1057 slag med Roslagen. Klyschan En put från vinst, passar väl in i sammanhanget. Seriespelet Seriespelet har utökats med H70 och har nu 7 klasser. Upsala GK har deltagit med 13 lag där D60 och H75 segrade och är därmed DM mästare i lag. I övriga 5 klasser kom UGK på 2:a plats. Susanne Barr Carling D60 var också bäst individuellt i sin klass. Old Members tävlingar Uppslutningen med 17 par till den avslutande greensome på Enköpings GK är mycket bra, Kristian Sundström/Lennart Nyberg tog en hedrande 5:e plats. (jfr Johannesberg med 3 startande från UGK) DM Annarita och Bosse Eriksson försvarade sina DM titlar, Annarita i D60 och Bosse i H65. Rolf Magnertoft prickade in formtoppen på Öregrund GK och tog hem DM titeln i H75. Belöningen Årets upplaga spelades på Sala-Heby GK, deltagare från UGK var Ola Hartmann och Allan Karlsson. Onsdagstävlingar Antalet deltagare har ökat med ca 40 % från 120 till170 och antalet starter med ca 35 % från 1200 till Fördelningen är lika mellan Seniorpoängen och Seniorslaget, damernas deltagande ligger på ca 20 %.

13 Verksamhetsberättelser kommittéer Störst antal deltagare i en enskild tävling var 100 (72) och kom vid två av deltävlingarna. Med det stora deltagandet har kravet på kortare starttider kommit. Vi har tillämpat kanonstart och start från två teen, båda alternativen har fallit väl ut. Stig Ekstedt står för årets prestation genom att vinna Seniorslaget och bli tvåa i Seniorpoängen som vanns av Rolf Magnertoft. Båda slutsegrarna har vunnit med stabilt spel, dock utan seger i någon av deltävlingarna. I de 20 deltävlingarna har vi 17 olika segrare vilket gör att vi har tre spelare med två segrar vardera, Bo Lundgren, Kjell Jansson och Tony Sundqvist. Bland vinnarna har vi också två damer, Karin Carlström och Kersti Grönlund. Tävlingsledare: Seniorslaget/ Bo Lundgren och Christina Gelin Seniorpoängen / Kristian Sundström och Ola Hartmann Matchtävlingen Gustafs Skål Björn Kumlin kom, sågs och segrade där Peder Haraldsson besegrades på 19:e hålet efter lång segerputt. Semifinalmotståndarna, Stig Ekstedt och Tony Sundqvist kunde aldrig hota finalisterna. Tävlingsledare: Bo Malmborg Klubbmatcher Matchen mot Djursholm spelades för 25 året, jubileumsmatchen vanns klart av Upsala. Djursholm har dock den totala ledningen med 13 segrar mot 12. Herrarnas matcher spelades på Upsala GK med följade resultat Herrar H50+ Upsala GK Djursholms GK 8,5-3,5 Herrar H75+ Upsala GK - Västerås GK 4,5-1,5 Lagledare: PederHaraldsson Mixade matchen mot Avesta spelades också på Avesta GK. Deltagarna, 8 damer och 8 herrar från varje klubb delade också matchpoängen 8 8. Försvarande lag behåller det nyuppsatta vandringspriset i form av en dalahäst och finns nu i prisskåpet på Håmö. Hemsidan Hemsidan är viktig för information och kommunikation bland seniorerna, under året har ca (13000) besök registrerats. Ansvarig: Lennart Nyberg Seniorkommittén K-G Hellström

14 Verksamhetsberättelser kommittéer Verksamhetsberättelse Upsala GK tävlingskommitté Tävlingskommittén har under året utgjorts av Christer Schenholm, Jan Östman, Lennart Nyberg och Roger Ohlsson På klubben har under året arrangerats 23 tävlingar som TK ansvarat för. Här ingår då också arrangemanget av KM match och KM scratch och åldersklasser. Klubbmästerskap arrangerades i år i 11 klasser. Klubbmästare 2014 blev: Herrar Anton Karlsson Damer Hanna Roos Match herrar Anton Karlsson Två generationer Susanne Jonsson/Robin Jonsson Äkta makar Bosse Eriksson/Annarita Eriksson Foursome Anton Karlsson/Johan Cavallin D 50 Inget KM D 60 Ingrid Krager H 21 Anton Karlsson H 35 Inget KM H 45 Kenneth Söder H 55 Martin Söderberg H 65 Karl-Åke Carlström H 75 Peder Haraldsson Tävlingssäsongen startade med en fyramanna scramble. Tävlingsdagen avslutades med lunch och prisutdelning. Håmö Masters, en populär tävling, med fortsatt stora startfält. Finaltävlingen avgjordes en höstdag i september. Segrare blev i A klassen Ylva Bellbring, B klassen Bertil Jansson och C klassen vanns av Erik Ulväng Bergman Cup är den i särklass populäraste singeltävlingen i vårt tävlingsprogram. I år deltog 107 spelare. Segrare i A-klassen blev i år Stefan Borg som också vann scratchpriset. I B-klassen segrade Burhan Balikci och C-klassen vanns av Karin Carlström Skaldjursscramblen har verkligen etablerat sig som en av våra populäraste tävlingar. Det blev mer än fullbokat även i år och 45 lag deltog i årets tävling. Liksom på Premiärtävlingen avslutades kvällen med middag och dans till husbandet The Vintage s härliga sväng. Den största damtävlingen är en partävling sponsrad av Trolltyg Samarbetet med reception och kansli har fungerat utmärkt under året. Ing-Britts och Jannes vakande ögon över allt som händer kring tävlingarna och Christers arbete med sponsorer och priser till tävlingarna är ovärderligt. Till sist ett stort tack till alla tävlingsledare med sina gruppledare i spetsen som år efter år gör det möjligt att genomföra det stora tävlingsprogram som vi har på klubben. Tävlingskommittén

15 Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 - kassaflödesanalys 6 - tilläggsupplysningar 7 - underskrifter 10

16 Org.nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Ett avtal finns mellan och Håmö Golf AB, ett av klubben helägt aktiebolag, för disposition och nyttjande av golfbana och övriga anläggningar. Det åligger bolaget att fullgöra skötsel och underhåll av all den egendom som omfattas av klubbens upplåtelse enligt de riktlinjer som lämnas av klubben. Flerårsjämförelse moderförening (Tkr)* Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 38,26 38,55 38,90 34,5 6,4 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Koncernförhållanden Klubben äger samtliga aktier i Håmö Golf AB. Klubben har utfäst en kapitaltäckningsgaranti där den förbinder sig att svara för att det egna kapitalet i dotterbolaget vid varje tillfälle under räkenskapsåret 2015 uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Klubben har sålt 1 tomt under verksamhetsåret. Totalt har klubben sålt 14 tomter. Som framgår av koncernens resultaträkning har rörelsen genererat överskott på 47 tkr under Resultatet har förstärkts genom försäljning av en tomt vilket genererat 1,3 mkr i intäkter. Försäljning av spelrätter har förstärkt det egna kapitalet med 315 tkr. Budgeten för 2015 visar på nollresultat. Som framgår ovan har klubben totalt sålt 14 tomter. Bedömningen är att försäljning av totalt 14 tomter är skattefri och att skatteplikt därmed inträder från och med försäljningen av den 15:e tomten. Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad vinst årets erhållna medlemstillskott årets förlust Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 2 av 10

17 Org.nr RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 3 av 10

18 Org.nr BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 4 av 10

19 Org.nr BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets erhållna medlemstillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 8 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Se not 6 Se not 6 Sida 5 av 10

20 Org.nr KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna medlemstillskott Amortering långfristiga lån Utbetald kapitalinsats Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 6 av 10

21 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkterna från försäljningen av fastigheter redovisas vid kontraktstidpunkten. Då bedömningen är att det är från den tidpunkten då de väsentliga riskerna och förmånerna anses ha övergått till köparen. Koncernförhållanden Uppsala Golfklubb äger samtliga aktier i Håmö Golf AB, orgnr med säte i Uppsala. Föreningen har utfäst en kapitaltäckningsgaranti där de förbinder sig att svara för att det egna kapitalet i dotterbolaget vid varje tillfälle uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden innebärande att det egna kapitalet i dotterbolaget vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna och det vid förvärvsanalysen beräknade värdet av eget kapital redovisas som koncernmässig goodwill. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Koncernen Moderföreningen Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Idrottsverksamhet Arrende och övrigt Arrende Håmö Golf AB Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderföreningen Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Lönebidrag Markavyttring Övrigt Sida 7 av 10

22 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Personal Koncernen Moderföreningen Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 12,00 13,00 3,00 4,00 varav kvinnor 1,00 0,00 1,00 0,00 Löner, ersättningar m.m. Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa Not 4 Byggnader och mark Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 50 år. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: varav byggnader: Sida 8 av 10

23 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Maskiner och inventarier Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan på maskiner beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Avskrivningar enligt plan på inventarier beräknas på en nyttjandeperiod på 5 år. Not 6 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat Organisationsnummer Säte andel % värde värde Aktiekapital i Håmö Golf AB Uppsala 100,00% Moderföreningen har utfäst en kapitaltäckningsgaranti där de förbinder sig att svara för att det egna kapitalet i Håmö Golf AB vid varje tillfälle under 2015 uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Moderföreningen har lämnat villkorat aktieägartillskott till Håmö Golf AB om totalt kronor. Not 7 Eget kapital Koncernen Belopp vid årets ingång Resultatdispostion enligt beslut av stämman: Medlemstillskott Årets vinst Belopp vid årets utgång Moderföreningen Belopp vid årets ingång Resultatdispostion enligt beslut av stämman: Erhållna medlemstillskott Årets förlust Belopp vid årets utgång Not 8 Långfristiga skulder Koncernen Moderföreningen Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år Sida 9 av 10

24 Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Uppsala Bo Lundquist Ordförande Ann Cavallin Carin Isaksson Petra Forsberg Roger Ohlsson Carl Magnus Strömberg Min revisionsberättelse har lämnats den Michael Palm Auktoriserad revisor Sida 10 av 10

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF Fjällvattnet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hammarby Bandy AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-05-01 -- 2009-04-30. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer