... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE..."

Transkript

1 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND ÅR... 6 LÄRARFOND ÅR... 9 LÄRARFOND REDOVISNINGSPRINCIPER FONDFÖRVALTNINGEN ANVÄNDA INDEX FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH TER ANVÄNDA VALUTAKURSER LANDSKODSLISTA SKATTEREGLER FONDBOLAG STYRELSE, REVISORER, LEDNING REVISIONSBERÄTTELSE ORDLISTA... 20

2 VD HAR ORDET Januari månad inleddes med stigande börser och en positiv grundton. I mitten av månaden började dock en rad negativa faktorer göra sig gällande, med bland annat landrisker som exempelvis Grekland. Mars blev dock en mycket stark månad för risktillgångar efter att både Grekland och EU accepterat en plan för att stävja Greklands problem. Våren och sommaren blev marknaderna fortsatt slagiga. September blev den första månaden på länge där vi kunde se tecken på att placerare ökade på sina risker och förlängde sin investeringshorisont. Detta ledde också till att september månad uppvisade mycket starka börser. Den mer positiva synen på framtiden fortsatte sedan under hösten och även årets avslutning blev optimistisk. Foto: Jann Lipka Fonderna utvecklades väl i förhållande till index och jämförbara fonder. Vi är därmed väldigt nöjda med de förvaltningsresultat som åstadkommits.. Lärarfonders utveckling Efter avgifter har utvecklingen varit: Lärarfond år 16,72 % Lärarfond år 12,26 % Lärarfond 59+ 7,21 % Inga automatiska fondbyten Det sker inga automatiska fondbyten i Lärarfonder. Du måste själv komma ihåg att byta Lärarfond så att ditt sparande är anpassat till din återstående spartid och risknivå. För att nå god riskspridning fördelar de tre Lärarfonderna aktieplaceringar både i Sverige och globalt. Lärarfond år och Lärarfond 59+ placerar även i räntebärande värdepapper. Det är fullt möjligt att fördela ditt sparande i de tre Lärarfonderna samtidigt. Investeringar i fonder utgör alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. På fondbolagets hemsida, finns informationsbroschyrer med fondbestämmelser samt förenklade faktablad för fonderna. Där kan du också läsa mer om fondsparande och fonderna. Från mars finns fondernas årsrapport tillgänglig på fondbolagets hemsida. Önskar du en tryckt version av rapporten kan du beställa den antingen via eller telefon Med vänliga hälsningar Annelie Söderberg VD Svenska Lärarfonder AB 2

3 Vår globala förvaltningspartner Global förvaltning med lokal närvaro DnB NOR Asset Management (DNAM) är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DNAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DnB NOR-gruppen. DnB NOR är Norges ledande finanskoncern. DNAM har cirka 90 analytiker och förvaltare och har kontor i Stockholm, Luxemburg, Hongkong, Chennai (Indien), Oslo och Bergen. Totalt förvaltar DNAM cirka 550 miljarder kronor, varav drygt 5,3 miljarder kronor för Svenska Lärarfonders räkning. Kunder DNAM förvaltar inhemska och internationella aktier och obligationer åt i huvudsak nordiska kunder. Företagets viktigaste kundgrupper är livförsäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella kunder. Via fondbolagen inom DnB NOR-gruppen har DNAM även en omfattande förvaltning för privatkunder. Investeringsfilosofi och process Grunden i DNAMs investeringsfilosofi är att vara en aktiv förvaltare. Det innebär att genom en grundlig analys av ekonomier, marknader och företag söka uppnå ett förvaltningsresultat som över tiden överstiger marknadens utveckling. Analysen görs både genom traditionell fundamental analys och med kvantitativa metoder. Investeringsprocessen bygger på en hög grad av specialisering. Genom fokusering på olika delområden med dedikerade analytiker och förvaltare skapas möjligheter till specialistkompetens och därmed förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. Kvantitativa förvaltningsmetoder används framför allt inom den globala aktieförvaltningen. DNAM erbjuder förvaltning av globala aktier helt enligt kvantitativa metoder eller i kombination med fundamental förvaltning. Riskkontroll är ett viktigt moment i DNAMs förvaltning. Genom avancerade system kan risken i förvaltningen följas upp och kontrolleras löpande. Grundprincipen är att vi skall ta kontrollerade risker inom områden där organisationen har kompetens och undvika att ta okontrollerade risker eller risker inom områden där vi inte har full kompetens. 3

4 Portföljförvaltare Filip Boman Född: 1968 Utbildning: CFA År i branschen: 16 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för globala aktier för Svenska Lärarfonder Christer Käck Född: 1953 Utbildning: Civilekonom och CEFA År i branschen: 37 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för svenska räntor för Svenska Lärarfonder. Per Colleen Född: 1969 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 14 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för förvaltning av svenska aktier för Svenska Lärarfonder. Fredrik Öberg Född: 1965 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 17 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Svenska Lärarfonder Avkastning och risk Vad är risk? Risk kan upplevas olika av olika personer. För en del är det detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra personer är risk att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att man väljer sparform med utgångspunkt från vem man är. För att få chans till en bra avkastning måste man oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du behöver också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering kan du välja ett bankkonto eller en räntefond. Då behöver du inte vara lika långsiktig i sparandet men får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papperet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket som andelsvärdet svänger upp och ned. Det kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäkerhet om fondens värdestegring. Alltså högre risk. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk eller tracking error. Det visar hur mycket som fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. 4

5 Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning snitt, % Volatilitet % Avkastning/ volatilitet Tracking error, % fonden index fonden index fonden index Lärarfond År , Lärarfond År ,96 1, Lärarfond ,25 2,

6 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 50/50 som normalläge med möjlighet att övervikta endera delen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering i aktier och förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2010 Lärarfond år steg under 2010 med 16,7 % medan dess jämförelseindex steg med 16,4 %. Året karakteriserades av tydliga och med facit i hand logiska distinktioner mellan olika marknader och sektorer samt överlag slagiga finansiella marknader i kölvattnet av en mycket böljande riskaptit. Det slagiga året avslutades starkt och de flesta aktiemarknaderna världen över uppvisar positiva avkastningssiffror för Obligationsräntor steg kraftigt under det sista kvartalet vilket reducerade årets avkastning för dessa placeringar även om de överlag blev positiva. Länder med ordning och reda i statsfinanserna gynnades medan skuldtyngda länder utvecklades sämre. Konjunktur och företagsvinster utvecklades relativt väl under Dock fanns kontrasterande problem som fick riskaptiten att bölja fram och tillbaka; eurokrisens olika skeden där räddningspaket och nya krishärdar avlöste varandra, USA:s svaga återhämtning och deflationsrisk fick den amerikanska centralbanken Federal Reserve att initiera en ny runda av kvantitativ penningpolitik, Kinas penningpolitiska åtstramningar samt risken för ett globalt valuta- och handelskrig. Sett i backspegeln blev 2010 ett mycket bra år för framför allt svenska aktier, men även globala aktier och tillväxtmarknader uppvisar högre avkastning än ränteplaceringar. Investerare förblev relativt skeptiska mot tillgångsslaget aktier under en stor del av året på grund av den höga volatiliteten. Undantaget var tillväxtmarknaderna som fick stora inflöden. Andra tillgångsklasser som fick stora inflöden var de så kallade säkra obligationsmarknaderna världen över samt företagsobligationer. Den utländska aktieportföljen steg med 6,6 % under perioden, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg 6,1 %. Främst var det aktieurvalet inom sektorerna teknologi, olja och kraft som inverkade positivt. Aktieurvalet i de mer defensiva sektorerna samt finans var något sämre. Regionalallokeringen inverkade också något negativt, främst på grund av övervikten i Europa. Den svenska aktieportföljen hade en mycket god utveckling både i relativa och absoluta termer och steg med 29,0 %, mer än jämförelseindex som steg 26,7 %. Skälen bakom den högre avkastningen än index var på aktienivå främst innehaven i Swedbank, Active Biotech och Stora Enso. Portföljen gynnades även av att portföljprofilen ändrades från defensiv till mer cyklisk i samband med den Greklandsrelaterade oron i våras. Framför allt innehavet i Volvo ökades vid detta tillfälle. Bidraget från fördelningen mellan fondernas olika tillgångsslag gav ett negativt bidrag på cirka 0,4 %. Detta berodde främst på den kassa som fonden måste hålla för att hantera in- och utflöden. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden 27.0 % Index 26.5 % Fonden 5.1 % Index 4.6 % Jämförelseindex 50 % SIX Return Index (SIX RX) och 50 % MSCI AC World Net. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,67 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET , UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , , ,27 COURTAGE Courtage har erlagts med 2164 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepappershandel. Courtage för 2010 motsvarar 0,08 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX % Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer. 6

7 Resultat- och balansräkningar Innehav RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter (Not 5) Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader 0-3 Övriga kostnader (Not 4) Summa kostnader Skatt (Not 3) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not 2) Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat ,09% 20 0,00% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 4. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (148 tkr) Not 5. Övriga intäkter Övriga intäkter består i sin helhet av arvodesrabatter AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Avon Products Inc US ,47 0,47 Bunge BM ,55 0,55 Coca Cola Company US ,64 0,64 Nissin Foods Holdings Co Ltd JP ,15 0,15 Procter and Gamble Company US ,32 0,32 Seven & I Holdings Co Ltd JP ,43 0,43 Tesco Plc GB ,70 0,70 Unilever NV NL ,79 0,79 Dagligvaror total ,04 Energi Alliance Oil Company Ltd - SDR BM ,47 0,47 Anadarko Petroleum Corporation US ,77 0,77 Apache Corporation US ,24 0,24 BG Group Plc GB ,52 0,52 Enquest Plc GB ,15 0,15 Exxon Mobil Corporation US ,89 0,89 Hess Corp US ,59 0,59 Key Energy Services Inc US ,21 0,21 Lundin Petroleum SE ,00 1,00 Royal Dutch Shell Plc GB ,46 0,46 Southwestern Energy Co US ,11 0,11 Tenaris SA LU ,24 0,24 Wellstream Holdings PLC GB ,38 0,38 Energi total ,01 Finans och fastighet Allianz SE DE ,21 0,21 Allstate Corporation US ,32 0,32 Axa FR ,26 0,26 Banco Popolare di Milano IT ,20 0,20 Barclays Plc GB ,44 0,44 Citigroup Inc US ,52 0,52 DBS Group Holdings Limited SG ,74 0,74 Deutsche Boerse DE ,32 0,32 East West Bancorp Inc US ,32 0,32 Handelsbanken A SE ,06 1,06 Hong Kong Land BM ,56 0,56 Intercontinetal Exchange Inc. US ,34 0,34 Investor B SE ,09 2,09 JPMorgan Chase & Co US ,29 0,29 MetLife US ,34 0,34 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP ,76 0,76 Nordea Bank SE ,76 3,76 RenaissanceRe Holdings BM ,23 0,23 SEB A SE ,14 1,14 Societe Generale de France FR ,25 0,25 Swedbank A SE ,21 2,21 Toronto-Dominion Bank CA ,33 0,33 UniCredito Italiano SpA IT ,36 0,36 Wells Fargo and Company US ,42 0,42 Finans och fastighet total ,46 Hälsovård Active Biotech SE ,35 1,35 AstraZeneca Plc GB ,51 1,51 Baxter International Inc US ,41 0,41 Boston Scientific Corp US ,43 0,43 Celgene Corp US ,53 0,53 Life Technologies Corp. US ,48 0,48 Medivir B SE ,26 0,26 Pfizer Inc US ,04 1,04 Roche Holding AG CH ,87 0,87 St Jude Medical Inc US ,41 0,41 William Demant Holding DK ,28 0,28 Hälsovård total ,57 Industrivaror och -tjänster 3M Company US ,32 0,32 ABB Ltd CH ,45 ABB Ltd CH ,63 2,08 Addtech B SE ,79 0,79 Alfa Laval SE ,96 0,96 Atlas Copco A SE ,88 2,88 Central Japan Railway Company JP ,50 0,50 Emerson Electric US ,32 0,32 Fanuc Ltd JP ,43 0,43 General Electric Company US ,72 0,72 Hexpol AB SE ,65 0,65 Hino Motors JP ,38 0,38 Intertek Group GB ,63 0,63 Loomis SE ,49 0,49 Peab B SE ,19 0,19 Proffice B SE ,89 0,89 Sandvik SE ,78 0,78 Scania B SE ,15 1,15 Siemens AG DE ,63 0,63 Skanska B SE ,54 0,54 SKF B SE ,51 2,51 Systemair SE ,55 0,55 Volvo B SE ,41 4,41 Industrivaror och -tjänster total ,80 Informationsteknologi Acando AB SE ,72 0,72 Alcatel - Lucent FR ,46 0,46 Apple Inc US ,55 0,55 Arrow Electronics Inc US ,68 0,68 Corning Incorporated US ,22 0,22 Electronic Arts Inc US ,52 0,52 Ericsson B SE ,68 2,68 Google Inc US ,93 0,93 7

8 Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Hewlett Packard Company US ,97 0,97 National Semiconductor Corp US ,38 0,38 Nolato B SE ,37 0,37 Opera Software ASA NO ,55 0,55 Proact It Group SE ,37 0,37 Veeco Instruments. Inc. US ,27 0,27 VistaPrint NV NL ,19 0,19 Yahoo! Inc US ,45 0,45 Informationsteknologi total ,29 I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser och strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i januari Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US ,51 0,51 Etrion Corp CA 239 0,01 0,01 International Power PLC GB ,66 0,66 Kraftförsörjning total ,19 Material Akzo Nobel NV NL ,35 0,35 ArcelorMittal SA LU ,33 0,33 BHP Billiton Plc GB ,54 0,54 Boliden AB SE ,54 0,54 Hitachi Chemical Company Ltd JP ,16 0,16 Inmet Mining Corp CA ,54 0,54 International Flavors and Fragrances US ,41 0,41 International Paper Company US ,33 0,33 Johnson Matthey PLC GB ,37 0,37 Stora Enso Oyj R FI ,92 0,92 Material total ,48 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE ,45 0,45 Aisin Seiki JP ,64 0,64 Autoliv SDR US ,03 1,03 Benesse Holdings Inc JP ,46 0,46 BMW AG DE ,62 0,62 Carnival Corporation PA ,64 0,64 CDON Group AB SE 533 0,02 0,02 Electrolux B SE ,85 1,85 Fast Retailing Co Ltd JP ,35 0,35 Hennes & Mauritz B SE ,77 3,77 KappAhl AB SE ,65 0,65 Mattel US ,35 0,35 Modern Times Group B SE ,34 0,34 MQ Holding AB SE ,56 0,56 Nobia SE ,49 0,49 Pearson Plc GB ,56 0,56 Rezidor Hotel Group AB SE ,39 0,39 Shangri La Asia ltd BM ,44 0,44 Time Warner Cable Inc US ,48 0,48 Time Warner Inc US ,38 0,38 Volkswagen AG PFD DE ,22 0,22 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,68 Telekomoperatörer AT&T Inc US ,90 0,90 TeliaSonera SE ,50 2,50 Vodafone Group Plc GB ,61 0,61 Telekomoperatörer total ,01 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ,32 3,32 ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US ,12 3,12 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,44 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,98 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,98 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,02 FONDFÖRMÖGENHET ,00 upptagna till handel på en reglerad marknad ,54 som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 Övriga finansiella instrument ,44 Summa ,98 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten 8

9 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 70 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 30 procent. Denna 70/30-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringar sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering för blandat sparande. Den förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2010 Lärarfond år steg under 2010 med 12,3 % medan dess jämförelseindex steg med 12,1 %. Året karakteriserades av tydliga och med facit i hand logiska distinktioner mellan olika marknader och sektorer samt överlag slagiga finansiella marknader i kölvattnet av en mycket böljande riskaptit. Det slagiga året avslutades starkt och de flesta aktiemarknaderna världen över uppvisar positiva avkastningssiffror för Obligationsräntor steg kraftigt under det sista kvartalet vilket reducerade årets avkastning för dessa placeringar även om de överlag blev positiva. Länder med ordning och reda i statsfinanserna gynnades medan skuldtyngda länder utvecklades sämre. Konjunktur och företagsvinster utvecklades relativt väl under Dock fanns kontrasterande problem som fick riskaptiten att bölja fram och tillbaka; eurokrisens olika skeden där räddningspaket och nya krishärdar avlöste varandra, USA:s svaga återhämtning och deflationsrisk fick den amerikanska centralbanken Federal Reserve att initiera en ny runda av kvantitativ penningpolitik, Kinas penningpolitiska åtstramningar samt risken för ett globalt valuta- och handelskrig. Sett i backspegeln blev 2010 ett mycket bra år för framför allt svenska aktier, men även globala aktier och tillväxtmarknader uppvisar högre avkastning än ränteplaceringar. Investerare förblev relativt skeptiska mot tillgångsslaget aktier under en stor del av året på grund av den höga volatiliteten. Undantaget var tillväxtmarknaderna som fick stora inflöden. Andra tillgångsklasser som fick stora inflöden var de så kallade säkra obligationsmarknaderna världen över samt företagsobligationer. Den utländska aktieportföljen steg med 6,7 % under perioden, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg 6,1 %. Främst var det aktieurvalet inom sektorerna teknologi, olja och kraft som inverkade positivt. Aktieurvalet i de mer defensiva sektorerna samt finans var något sämre. Den svenska aktieportföljen hade en mycket god utveckling både i relativa och absoluta termer och steg med 28,9 %, mer än jämförelseindex som steg 26,7 %. Skälen bakom den högre avkastningen än index var på aktienivå främst innehaven i Swedbank, Active Biotech och Stora Enso. Portföljen gynnades även av att portföljprofilen ändrades från defensiv till mer cyklisk i samband med den Greklandsrelaterade oron i våras. Obligationsportföljen steg med 2,0 % vilket var i linje med jämförelseindex. Initialt var räntestrategin mer inriktad på stigande långräntor men när Greklandskrisen utlöstes ändrades strategin radikalt och portföljen vreds för att gynnas av sjunkande långräntor. Sett över hela året inverkade bostadsobligationsövervikten positivt medan löptidsexponeringen gav ett negativt bidrag. Bidraget från fördelningen mellan fondernas olika tillgångsslag gav ett marginellt negativt bidrag. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden 19.7 % Index 19.1 % Fonden 5.0 % Index 4.8 % Jämförelseindex 35 % SIX Return Index (SIX RX), 35 % MSCI AC World Net och 30 % OMRX Bond. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,71 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET , , , , , UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 1889 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepappershandel. Courtage för 2010 motsvarar 0,08% av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX % Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer. 9

10 Resultat- och balansräkningar Innehav RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not.1) Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (Not.2) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter (Not 6) Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader -1-2 Övriga kostnader (Not 5) Summa kostnader Skatt (Not 4) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not.3) Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat 438 0,02% 29 0,00% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Värdeförändring ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster obligationer och konvertibler Realisationsförluster obligationer och konvertibler Orealiserade vinster/förluster obligationer och konvertibler Summa värdeförändring obligationer och konvertibler Not 3. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 4. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 5. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (224 tkr) Not 6. Övriga intäkter Övriga intäkter består i sin helhet av arvodesrabatter AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Avon Products Inc US ,34 0,34 Bunge BM ,41 0,41 Coca Cola Company US ,45 0,45 Nissin Foods Holdings Co Ltd JP ,11 0,11 Procter and Gamble Company US ,23 0,23 Seven & I Holdings Co Ltd JP ,33 0,33 Tesco Plc GB ,50 0,50 Unilever NV NL ,54 0,54 Dagligvaror total ,91 Energi Alliance Oil Company Ltd - SDR BM ,34 0,34 Anadarko Petroleum Corporation US ,54 0,54 Apache Corporation US ,17 0,17 BG Group Plc GB ,37 0,37 Enquest Plc GB ,11 0,11 Exxon Mobil Corporation US ,64 0,64 Hess Corp US ,41 0,41 Key Energy Services Inc US ,15 0,15 Lundin Petroleum SE ,73 0,73 Royal Dutch Shell Plc GB ,37 0,37 Southwestern Energy Co US ,08 0,08 Tenaris SA LU ,17 0,17 Wellstream Holdings PLC GB ,27 0,27 Energi total ,33 Finans och fastighet Allianz SE DE ,18 0,18 Allstate Corporation US ,23 0,23 Axa FR ,19 0,19 Banco Popolare di Milano IT ,14 0,14 Barclays Plc GB ,31 0,31 Citigroup Inc US ,37 0,37 DBS Group Holdings Limited SG ,53 0,53 Deutsche Boerse DE ,23 0,23 East West Bancorp Inc US ,25 0,25 Handelsbanken A SE ,78 0,78 Hong Kong Land BM ,42 0,42 Intercontinetal Exchange Inc. US ,25 0,25 Investor B SE ,50 1,50 JPMorgan Chase & Co US ,21 0,21 MetLife US ,26 0,26 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP ,54 0,54 Nordea Bank SE ,73 2,73 RenaissanceRe Holdings BM ,21 0,21 SEB A SE ,83 0,83 Societe Generale de France FR ,18 0,18 Swedbank A SE ,61 1,61 Toronto-Dominion Bank CA ,24 0,24 UniCredito Italiano SpA IT ,26 0,26 Wells Fargo and Company US ,27 0,27 Finans och fastighet total ,72 Hälsovård Active Biotech SE ,98 0,98 AstraZeneca Plc GB ,12 1,12 Baxter International Inc US ,29 0,29 Boston Scientific Corp US ,31 0,31 Celgene Corp US ,39 0,39 Life Technologies Corp. US ,34 0,34 Medivir B SE ,19 0,19 Pfizer Inc US ,74 0,74 Roche Holding AG CH ,62 0,62 St Jude Medical Inc US ,29 0,29 William Demant Holding DK ,20 0,20 Hälsovård total ,48 Industrivaror och -tjänster 3M Company US ,22 0,22 ABB Ltd CH ,32 ABB Ltd CH ,19 1,51 Addtech B SE ,56 0,56 Alfa Laval SE ,70 0,70 Atlas Copco A SE ,10 2,10 Central Japan Railway Company JP ,36 0,36 Emerson Electric US ,23 0,23 Fanuc Ltd JP ,31 0,31 General Electric Company US ,52 0,52 Hexpol AB SE ,47 0,47 Hino Motors JP ,27 0,27 Intertek Group GB ,46 0,46 Loomis SE ,35 0,35 Peab B SE ,14 0,14 Proffice B SE ,63 0,63 Sandvik SE ,57 0,57 Scania B SE ,84 0,84 Siemens AG DE ,48 0,48 Skanska B SE ,40 0,40 SKF B SE ,82 1,82 Systemair SE ,38 0,38 Volvo B SE ,21 3,21 Industrivaror och -tjänster total ,53 Informationsteknologi Acando AB SE ,51 0,51 Alcatel - Lucent FR ,33 0,33 Apple Inc US ,39 0,39 Arrow Electronics Inc US ,49 0,49 Corning Incorporated US ,16 0,16 Electronic Arts Inc US ,37 0,37 Ericsson B SE ,94 1,94 Google Inc US ,67 0,67 Hewlett Packard Company US ,69 0,69 National Semiconductor Corp US ,27 0,27 Nolato B SE ,26 0,26 Opera Software ASA NO ,39 0,39 Proact It Group SE ,27 0,27 10

11 Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Veeco Instruments. Inc. US ,19 0,19 VistaPrint NV NL ,13 0,13 Yahoo! Inc US ,32 0,32 Informationsteknologi total ,40 Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US ,39 0,39 Etrion Corp CA 194 0,01 0,01 International Power PLC GB ,46 0,46 Kraftförsörjning total ,85 Material Akzo Nobel NV NL ,25 0,25 ArcelorMittal SA LU ,26 0,26 BHP Billiton Plc GB ,38 0,38 Boliden AB SE ,38 0,38 Hitachi Chemical Company Ltd JP ,15 0,15 Inmet Mining Corp CA ,39 0,39 International Flavors and Fragrances US ,29 0,29 International Paper Company US ,23 0,23 Johnson Matthey PLC GB ,26 0,26 Stora Enso Oyj R FI ,67 0,67 Material total ,27 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE ,30 0,30 Aisin Seiki JP ,46 0,46 Autoliv SDR US ,75 0,75 Benesse Holdings Inc JP ,32 0,32 BMW AG DE ,45 0,45 Carnival Corporation PA ,44 0,44 CDON Group AB SE 449 0,02 0,02 Electrolux B SE ,35 1,35 Fast Retailing Co Ltd JP ,25 0,25 Hennes & Mauritz B SE ,74 2,74 KappAhl AB SE ,47 0,47 Mattel US ,28 0,28 Modern Times Group B SE ,25 0,25 MQ Holding AB SE ,41 0,41 Nobia SE ,34 0,34 Pearson Plc GB ,39 0,39 Rezidor Hotel Group AB SE ,29 0,29 Shangri La Asia ltd BM ,31 0,31 Time Warner Cable Inc US ,30 0,30 Time Warner Inc US ,27 0,27 Volkswagen AG PFD DE ,16 0,16 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,55 Telekomoperatörer AT&T Inc US ,65 0,65 TeliaSonera SE ,82 1,82 Vodafone Group Plc GB ,47 0,47 Telekomoperatörer total ,93 upptagna till handel på en reglerad marknad ,09 som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 Övriga finansiella instrument ,68 Summa ,76 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser och strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i januari Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ,67 2,67 Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US ,01 2,01 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,68 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,63 RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Kreditinstitut Kommuninvest /12/07 SE ,59 0,59 Nordea Hypotek AB SE ,53 Nordea Hypotek AB SE ,86 4,39 SCBCC 125 4% 2013/04/10 SE ,36 SCBCC 126 4% 2014/04/09 SE ,43 SCBCC 127 4% 2015/04/15 SE ,12 4,91 SEB Bolån SE ,23 SEB Bolån SE ,78 SEB Bolån SE ,67 3,68 Stadshypotek % 2012/19/12 SE ,89 Stadshypotek % 2014/18/06 SE ,41 Stadshypotek % 2015/18/03 SE ,08 6,38 SWEDbank Hypotek % 2015/03/18 SE ,18 0,18 Kreditinstitut total ,13 Stat och kommun European Investment Bank 4,5% 2014/05/05 SNA ,40 0,40 Sv. Staten ,75% 2014/05/05 SE ,37 Sv. Staten ,5% 2012/10/08 SE ,23 Sv. Staten % 2020/12/01 SE ,68 Sv. Staten ,5% 2015/08/12 SE ,32 Sv. Staten % 2017/08/12 SE ,52 Sv. Staten % 2019/03/12 SE ,90 Sv. Staten % 2039/03/30 SE ,58 6,60 Stat och kommun total ,00 SUMMA RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,13 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,76 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,24 FONDFÖRMÖGENHET ,00 11

12 Lärarfond 59+ Fonden investerar brett i svenska och globala aktier till 30 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 70 procent. Denna 30/70-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond 59+ passar som försiktig total- eller basplacering och förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2010 Lärarfond 59+ steg under 2010 med 7,2 % medan dess jämförelseindex steg med 7,3 %. Året karakteriserades av tydliga och med facit i hand logiska distinktioner mellan olika marknader och sektorer samt överlag slagiga finansiella marknader i kölvattnet av en mycket böljande riskaptit. Det slagiga året avslutades starkt och de flesta aktiemarknaderna världen över uppvisar positiva avkastningssiffror för Obligationsräntor steg kraftigt under det sista kvartalet vilket reducerade årets avkastning för dessa placeringar även om de överlag blev positiva. Länder med ordning och reda i statsfinanserna gynnades medan skuldtyngda länder utvecklades sämre. Konjunktur och företagsvinster utvecklades relativt väl under Dock fanns kontrasterande problem som fick riskaptiten att bölja fram och tillbaka; eurokrisens olika skeden där räddningspaket och nya krishärdar avlöste varandra, USA:s svaga återhämtning och deflationsrisk fick den amerikanska centralbanken Federal Reserve att initiera en ny runda av kvantitativ penningpolitik, Kinas penningpolitiska åtstramningar samt risken för ett globalt valuta- och handelskrig. Sett i backspegeln blev 2010 ett mycket bra år för framför allt svenska aktier, men även globala aktier och tillväxtmarknader uppvisar högre avkastning än ränteplaceringar. Investerare förblev relativt skeptiska mot tillgångsslaget aktier under en stor del av året på grund av den höga volatiliteten. Undantaget var tillväxtmarknaderna som fick stora inflöden. Andra tillgångsklasser som fick stora inflöden var de så kallade säkra obligationsmarknaderna världen över samt företagsobligationer. Den utländska aktieportföljen steg med 6,5 % under perioden, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg 6,1 %. Främst var det aktieurvalet inom sektorerna teknologi, olja och kraft som inverkade positivt. Aktieurvalet i de mer defensiva sektorerna samt finans var något sämre. Den svenska aktieportföljen hade en mycket god utveckling både i relativa och absoluta termer och steg med 29,0 %, mer än jämförelseindex som steg 26,7 %. Innehaven i Swedbank, Active Biotech och Stora Enso samt en mer cyklisk profil på portföljprofil under andra halvåret bidrog positivt. Obligationsportföljen steg med 2,0 % vilket var i linje med jämförelseindex. Initialt var räntestrategin mer inriktad på stigande långräntor men när Greklandskrisen utlöstes ändrades strategin radikalt och portföljen vreds för att gynnas av sjunkande långräntor. Sett över hela året inverkade bostadsobligationsövervikten positivt medan löptidsexponeringen gav ett negativt bidrag. Bidraget från fördelningen mellan fondernas olika tillgångsslag gav ett marginellt positivt bidrag. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden 10.8 % Index 10.7 % Fonden 4.6 % Index 5.0 % Jämförelseindex 20 % SIX Return Index (SIXRX), 10 % MSCI AC World Net och 70 % OMRX Bond. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,72 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET , , , , , UTDELNING PER ANDEL ÅR KR COURTAGE Courtage har erlagts med 175 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med SkandiaBankens Värdepappershandel. Courtage för 2010 motsvarar 0,08% av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX % Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer. 12

13 Resultat- och balansräkningar Innehav RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not.1) Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (Not.2) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter (Not 6) Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader 0 0 Övriga kostnader (Not 5) Summa kostnader Skatt (Not.4) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not.3) Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat ,26% 5 0,00% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Värdeförändring ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster obligationer och konvertibler Realisationsförluster obligationer och konvertibler Orealiserade vinster/förluster obligationer och konvertibler Summa värdeförändring obligationer och konvertibler Not 3. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 4. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 5. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (182 tkr) Not 6. Övriga intäkter Övriga intäkter består i sin helhet av arvodesrabatter AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Avon Products Inc US 486 0,10 0,10 Bunge BM 553 0,12 0,12 Coca Cola Company US 635 0,14 0,14 Nissin Foods Holdings Co Ltd JP 193 0,04 0,04 Procter and Gamble Company US 324 0,07 0,07 Seven & I Holdings Co Ltd JP 541 0,12 0,12 Tesco Plc GB 633 0,14 0,14 Unilever NV NL 657 0,14 0,14 Dagligvaror total ,87 Energi Alliance Oil Company Ltd - SDR BM 910 0,20 0,20 Anadarko Petroleum Corporation US 733 0,16 0,16 Apache Corporation US 226 0,05 0,05 BG Group Plc GB 494 0,11 0,11 Enquest Plc GB 321 0,07 0,07 Exxon Mobil Corporation US 858 0,19 0,19 Hess Corp US 569 0,12 0,12 Key Energy Services Inc US 213 0,05 0,05 Lundin Petroleum SE ,43 0,43 Royal Dutch Shell Plc GB 478 0,10 0,10 Southwestern Energy Co US 133 0,03 0,03 Tenaris SA LU 243 0,05 0,05 Wellstream Holdings PLC GB 422 0,09 0,09 Energi total ,63 Finans och fastighet Allianz SE DE 253 0,05 0,05 Allstate Corporation US 243 0,05 0,05 Axa FR 235 0,05 0,05 Banco Popolare di Milano IT 200 0,04 0,04 Barclays Plc GB 418 0,09 0,09 Citigroup Inc US 520 0,11 0,11 DBS Group Holdings Limited SG 827 0,18 0,18 Deutsche Boerse DE 307 0,07 0,07 East West Bancorp Inc US 340 0,07 0,07 Handelsbanken A SE ,43 0,43 Hong Kong Land BM 631 0,14 0,14 Intercontinetal Exchange Inc. US 368 0,08 0,08 Investor B SE ,89 0,89 JPMorgan Chase & Co US 309 0,07 0,07 MetLife US 370 0,08 0,08 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP 844 0,18 0,18 Nordea Bank SE ,63 1,63 RenaissanceRe Holdings BM 289 0,06 0,06 SEB A SE ,49 0,49 Societe Generale de France FR 227 0,05 0,05 Swedbank A SE ,94 0,94 Toronto-Dominion Bank CA 375 0,08 0,08 UniCredito Italiano SpA IT 364 0,08 0,08 Wells Fargo and Company US 416 0,09 0,09 Finans och fastighet total ,01 Hälsovård Active Biotech SE ,56 0,56 AstraZeneca Plc GB ,67 0,67 Baxter International Inc US 379 0,08 0,08 Boston Scientific Corp US 469 0,10 0,10 Celgene Corp US 517 0,11 0,11 Life Technologies Corp. US 483 0,10 0,10 Medivir B SE 503 0,11 0,11 Pfizer Inc US ,22 0,22 Roche Holding AG CH 908 0,20 0,20 St Jude Medical Inc US 493 0,11 0,11 William Demant Holding DK 249 0,05 0,05 Hälsovård total ,32 Industrivaror och -tjänster 3M Company US 335 0,07 0,07 ABB Ltd CH 426 0,09 ABB Ltd CH ,70 0,79 Addtech B SE ,34 0,34 Alfa Laval SE ,40 0,40 Atlas Copco A SE ,23 1,23 Central Japan Railway Company JP 451 0,10 0,10 Emerson Electric US 359 0,08 0,08 Fanuc Ltd JP 413 0,09 0,09 General Electric Company US 755 0,16 0,16 Hexpol AB SE ,27 0,27 Hino Motors JP 365 0,08 0,08 Intertek Group GB 617 0,13 0,13 Loomis SE 945 0,20 0,20 Peab B SE 378 0,08 0,08 Proffice B SE ,36 0,36 Sandvik SE ,33 0,33 Scania B SE ,48 0,48 Siemens AG DE 650 0,14 0,14 Skanska B SE ,22 0,22 SKF B SE ,03 1,03 Systemair SE ,23 0,23 Volvo B SE ,91 1,91 Industrivaror och -tjänster total ,74 Informationsteknologi Acando AB SE ,28 0,28 Alcatel - Lucent FR 448 0,10 0,10 Apple Inc US 557 0,12 0,12 Arrow Electronics Inc US 648 0,14 0,14 Corning Incorporated US 201 0,04 0,04 Electronic Arts Inc US 487 0,11 0,11 Ericsson B SE ,05 1,05 Google Inc US 902 0,19 0,19 Hewlett Packard Company US 885 0,19 0,19 National Semiconductor Corp US 375 0,08 0,08 Nolato B SE 743 0,16 0,16 Opera Software ASA NO 484 0,10 0,10 Proact It Group SE 723 0,16 0,16 13

14 Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Veeco Instruments. Inc. US 279 0,06 0,06 VistaPrint NV NL 187 0,04 0,04 Yahoo! Inc US 418 0,09 0,09 Informationsteknologi total ,92 Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US 523 0,11 0,11 Etrion Corp CA 21 0,00 0,00 International Power PLC GB 485 0,10 0,10 Kraftförsörjning total ,22 Material Akzo Nobel NV NL 354 0,08 0,08 ArcelorMittal SA LU 338 0,07 0,07 BHP Billiton Plc GB 519 0,11 0,11 Boliden AB SE ,24 0,24 Hitachi Chemical Company Ltd JP 237 0,05 0,05 Inmet Mining Corp CA 546 0,12 0,12 International Flavors and Fragrances US 422 0,09 0,09 International Paper Company US 309 0,07 0,07 Johnson Matthey PLC GB 361 0,08 0,08 Stora Enso Oyj R FI ,38 0,38 Material total ,29 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE 450 0,10 0,10 Aisin Seiki JP 643 0,14 0,14 Autoliv SDR US ,43 0,43 Benesse Holdings Inc JP 527 0,11 0,11 BMW AG DE 601 0,13 0,13 Carnival Corporation PA 580 0,13 0,13 CDON Group AB SE 46 0,01 0,01 Electrolux B SE ,79 0,79 Fast Retailing Co Ltd JP 429 0,09 0,09 Hennes & Mauritz B SE ,63 1,63 KappAhl AB SE ,28 0,28 Mattel US 361 0,08 0,08 Modern Times Group B SE 662 0,14 0,14 MQ Holding AB SE ,24 0,24 Nobia SE 952 0,21 0,21 Pearson Plc GB 469 0,10 0,10 Rezidor Hotel Group AB SE 739 0,16 0,16 Shangri La Asia ltd BM 511 0,11 0,11 Time Warner Cable Inc US 419 0,09 0,09 Time Warner Inc US 349 0,08 0,08 Volkswagen AG PFD DE 221 0,05 0,05 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,09 Telekomoperatörer AT&T Inc US 845 0,18 0,18 TeliaSonera SE ,08 1,08 Vodafone Group Plc GB 621 0,13 0,13 Telekomoperatörer total ,40 som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 Övriga finansiella instrument ,41 Summa ,99 Optioner och terminer Innehav av standardiserade 0 0,00 Innehav av icke standardiserade 0 0,00 Utställda standardiserade 0 0,00 Utställda icke standardiserade 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser och strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i januari Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. K Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ,97 0,97 ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US ,44 0,44 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,41 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,90 RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Kreditinstitut Kommuninvest /12/07 SE ,11 1,11 Nordea Hypotek AB SE ,34 Nordea Hypotek AB SE ,89 11,24 SCBCC 125 4% 2013/04/10 SE ,73 SCBCC 126 4% 2014/04/09 SE ,96 SCBCC 127 4% 2015/04/15 SE ,48 12,18 SEB Bolån SE ,14 SEB Bolån SE ,97 5,11 Stadshypotek % 2012/19/12 SE ,03 Stadshypotek % 2014/18/06 SE ,17 Stadshypotek % 2015/18/03 SE ,17 15,37 SWEDbank Hypotek % 2015/03/18 SE ,09 4,09 Kreditinstitut total ,09 Stat och kommun Sv. Staten ,75% 2014/05/05 SE 114 0,02 Sv. Staten ,5% 2012/10/08 SE ,98 Sv. Staten % 2020/12/01 SE ,68 Sv. Staten ,5% 2015/08/12 SE ,59 Sv. Staten % 2017/08/12 SE ,57 Sv. Staten % 2019/03/12 SE ,74 Sv. Staten % 2039/03/30 SE ,40 17,00 Stat och kommun total ,00 SUMMA RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,09 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,99 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,01 FONDFÖRMÖGENHET ,00 upptagna till handel på en reglerad marknad ,58 14

15 Redovisningsprinciper Helårsrapporten för fonderna har upprättats enligt Lagen (2004:46) om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) och ansluter till Fondbolagens Förenings rekommendationer för redovisning av investeringsfonder. Redovisning Tillgångarna har marknadsvärderats i första hand efter periodens sista betalkurs. Såväl orealiserade vinster som förluster redovisas över resultaträkningen. Utdelning I utdelning ingår samtliga utdelningar på aktier. Utdelning på utländska aktier och kupongskatt redovisas netto. Ränta på räntebärande värdepapper Inkluderar dels ränta på obligationer och förlagslån, dels realisationsvinster netto på diskonteringspapper (statsskuldväxlar och certifikat) samt förändring av orealiserad värdeförändring på diskonteringspapper. Värdeförändring på aktier Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring av aktier. Försäljningar vinstavräknas enligt genomsnittsmetoden. Kursredovisning Kurserna som redovisas i innehavsförteckning är i lokal valuta. bokförs anskaffningsvärdet lika med total köpeskilling exklusive upplupen kupongränta. Bankränta Ränta på fondens bankkonto. Courtage Courtage vid förvärv av aktier och aktierelaterade värdepapper redovisas i anskaffningsvärdet på tillgången. Sektorindelning Samtliga innehav är klassificerade enligt Morgan Stanley Capital Internationals sektorindelning. Omsättningshastighet Omsättningshastigheten beräknas enligt Fondbolagens Förenings rekommendation, dvs. det minsta värdet av summa köpta värdepapper eller summa sålda värdepapper under perioden, dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet under perioden. Avkastningssiffror och riskmått Beräkningarna av samtliga avkastningssiffror och riskmått är baserade på stängningskurser per Valutavinster och förluster Avser resultat av "rena" valutatransaktioner dvs. utan hänsyn till valutaförändringar på värdepappersinnehavet. Värdeförändring räntebärande värdepapper Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring på obligationer och förlagslån. Vid köp Fondförvaltningen Fondbestämmelser Fondernas verksamhet regleras av Lagen (2004:46) om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Varje fond har en egen informationsbroschyr, innehållande av Finansinspektionen godkända fondbestämmelser, samt förenklade fondfaktablad. Läs gärna dessa dokument som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, eller kan beställas från Svenska Lärarfonder Aktiebolag, Stockholm. Svensk kod för fondbolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk Kod för fondbolag. Omauktorisation I november 2006 förnyades Svenska Lärarfonder Aktiebolags tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt den nya lagen (2004:46) om investeringsfonder. Detta medför inga förändringar för andelsägarna. I enlighet med den nya lagen finns informationsbroschyrer som innehåller fondbestämmelser, samt förenklade fondfaktablad att ta del av på fondbolagets hemsida, Förvaringsinstitut Enligt lagen om investeringsfonder ska fondernas tillgångar förvaras i ett förvaringsinstitut. Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Stockholm. Register över andelsägare Alla våra fonder är registrerande, vilket innebär att vi för register över alla andelsägare i respektive fond. Enligt lag sänds kontrolluppgift till skattemyndigheten vid årsskiftet. Kontrolluppgiften innehåller uppgifter om reavinster och reaförluster vid inlösen av andelar samt uppgifter om eventuella utdelningar. Bekräftelse av försäljning och inlösen Vid försäljning och inlösen av fondandelar bekräftar vi transaktionerna med brev och transaktionshandlingar inom sju dagar. Detta gäller dock inte vid dragning genom autogiro. Värdering av tillgångar Värdering av våra fonders tillgångar sker dagligen. Innehaven i våra aktiefonder värderas i första hand till senaste betalkurs vid värderingstillfället (kl ). Om något innehav inte har omsatts sker värdering till senast noterade köpkurs. Skulle inte heller något sådant värde finnas tillgängligt sker värdering till det värde som fondbolaget på objektiv grund beslutar. Marknadsnoterade innehav i våra räntefonder värderas enligt säljräntor. Utdelning Utdelning för Svenska Lärarfonder sker i november. Utdelning lämnas normalt i form av nya andelar. Andelsägare som så önskar, kan efter skriftlig anmälan till Svenska Lärarfonder få utdelning betald via bankgiro eller till ett fördefinierat bankkonto. Utbetalning vid inlösen Alla utbetalningar ur våra fonder sker normalt inom fem bankdagar från det att vi har erhållit inlösenuppdrag. Vårt ansvar vid fördröjning regleras i fondbestämmelserna under rubriken "Ansvarsbegränsning". Preliminärskatt Alla fondbolag är skyldiga att dra av 30 procent i preliminärskatt från alla utdelningar till andelsägare som är dödsbon eller fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelningen sker i kontanter eller i form av nya andelar. 15

16 Fondandelens rättsliga ställning Den som har köpt en fondandel äger en andel i den samlade egendomen som ingår i fonden. Alla andelar är lika stora och medför lika rätt till fondegendomen. Varje andel representerar ett värde som är lika med fondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar. Investeringsfonden är en självständig förmögenhetsmassa, vilken är skild från fondbolagets egen förmögenhet. Fondens tillgångar, som omhändertas av ett särskilt förvaringsinstitut, kan inte utmätas för fordringar gentemot fondbolaget. Fonderna omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Fondens överlåtelse och upphörande Fondbolaget kan överlåta förvaltningen av en fond till ett annat fondbolag efter medgivande från Finansinspektionen. Det övertagande fondbolaget tar därvid över samtliga förpliktelser avseende fondförvaltningen enligt bestämmelserna för fonden. Om fondbolaget vill upphöra med förvaltningen av en fond, är förvaringsinstitutet skyldigt att ta över förvaltningen av den. Enligt lagen om investeringsfonder, ska förvaringsinstitutet även ta över förvaltningen om fondbolagets tillstånd att förvalta fonden återkallas, om det träder i likvidation eller om det går i konkurs. Förvaringsinstitutet ska i sin tur, efter medgivande av Finansinspektionen, snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag. Om sådan överlåtelse inte sker, ska fonden upplösas genom försäljning av dess tillgångar, vartefter nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Information om förändringar av det slag som nämnts ovan, ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget får inte överlåta förvaltningen av fonden till annat fondbolag eller till förvaringsinstitutet förrän tidigast tre månader från sådan kungörelse, om inte Finansinspektionen tillåter att förvaltningen övertas tidigare. Derivatinstrument m.m. Ingen av fonderna har under perioden handlat med optioner. Dock har handel i begränsad omfattning skett med teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev. Soft commissions Vid förvaltningen utnyttjades inte möjligheten till så kallade "soft commissions" för förvaltningen av våra fonder. Med "soft commissions" menas ersättning i form av varor och tjänster som tillhandahålls förvaltare i samband med affärstransaktioner och som inte ingår i handelsmotpartens ordinarie tjänsteutbud. Etik och samhällsansvar Svenska Lärarfonder har etablerat en policy för etik- och miljöhänsyn som innebär att förvaltningen av Svenska Lärarfonders tillgångar ska präglas och genomsyras av trygghet, god etik och att hänsyn till miljön tas. Svenska Lärarfonder placerar inte i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer, framförallt FNs konvention om mänskliga rättigheter, FN Barnkonvention, ILO-konventioner, FN Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företagsamt Internationella miljökonventioner. Dessutom utesluts investeringar i bolag som är involverade i produktion, lagring eller handel av de centrala komponenterna av vapen, som, vid normal användning, bryter mot folkrätten eller icke-spridningsavtal. Med detta avses i första hand kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel samt antipersonella landminor och klustervapen. Svenska Lärarfonder har en etablerad process för att kontinuerligt hämta in, bearbeta och värdera information om företag. Om det kommer till Svenska Lärarfonders kännedom att företag som Svenska Lärarfonder investerar i bryter mot tillämpliga lagar eller inte på ett för Svenska Lärarfonder godtagbart sätt följer internationella konventioner och överenskommelser görs en utvärdering av placeringens lämplighet. Baserat på tillgänglig information görs en helhetsbedömning av investeringens lämplighet, varvid bl.a. kan beaktas vilka åtgärder företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt. Aktivt ägande utövas med målet att påverka företaget i önskad riktning. Företag, som inte klarar helhetsbedömningen eller där aktivt ägande inte når resultat, exkluderas som tänkbar placering. Svenska Lärarfonder har undertecknat FNs Principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi integrerar hänsyn till frågor om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i våra investeringar och i vår påverkansdialog med bolagen. Anslutningen till PRI innebär dessutom att vi verkar för större öppenhet kring dessa frågor. Aktualiserade och uteslutna företag 2010 Arton företag anses ha brutit mot de internationella normer som Svenska Lärarfonder policy berör och är därför uteslutna från investeringar per den siste december 2010: *NY* Africa Israel Investments (Isr) - Mänskliga rättigheter, bygge av illegala bosättningar, Israel Alstom (Fra) - Mänskliga rättigheter, tvångsförflyttning vid dammbygge i Sudan Barrick Gold (Kan) Miljöförstörelse vid guldgruva på Papua Nya Guinea. Bridgestone (Jap) Barnarbete vid gummiplantage i Liberia. Chevron Corp (USA) Miljöförstörelse, utsläpp av giftigt avfall vid oljeutvinning i Ecuador. *NY* Danya Cebus (Isr) - Mänskliga rättigheter, bygge av illegala bosättningar, Israel Dongfeng Motor (Kina) - Mänskliga rättigheter, leverans av militärmaterial till regimen i Burma *NY* Elbit Systems (Isr) - Mänskliga rättigheter, upprätthållande av olaglig skyddsbarriär på Västbanken Freeport McMoran (USA) Miljöförstörelse vid gruva på Papua Nya Guinea KBR - Kellog, Brown & Root (USA) Korruption i Nigeria och Irak Norilsk Nickel (Rys) Miljöförstörelse vid aluminiumverk på Kolahalvön. Playboy (USA), Pornografi Private Media Group (USA), Pornografi Rio Tinto (UK/Aus) - Miljöförstörelse vid gruva på Papua Nya Guinea *NY* Samling Global (Mal) - miljöförstörelse genom illegal och systematisk skogsavverkning i Malaysia Sterlite Industries (Indien) - Mänskliga rättigheter tvångsförflyttning vid gruva i Indien Vedanta Resources (UK) Miljöförstörelse vid aluminiumverk i Indien Wal-Mart Stores (USA) Arbetsrätt, diskriminering och brott mot rätten att organisera sig i USA. Fyra företag har tillkommit på denna lista under 2010; Elbit Systems (Israel) har uteslutits från investeringar på grund av det elektroniska övervakningssystem man levererar till den israeliska skyddsbarriären på Västbanken. Barriären är till stor del byggd på ockuperad mark och har av flera instanser bedömts bryta mot internationell lag. Elbits övervakningssystem är en central komponent för barriärens upprätthållande och bedöms medverka till brott mot den mänskliga rättigheten till fri rörlighet. Africa Israel Investments med dotterbolaget Danya Cebus (Israel) har uteslutits från investeringar på grund av att de bygger bosättningar på ockuperat område på Västbanken. Dessa bosättningar bedöms vara illegala av såväl Internationella Brottsdomstolen i Haag som FNs Säkerhetsråd. Permanenta bosättningar anses av Säkerhetsrådet bryta mot Fjärde Genèvekonventionen som förbjuder ockuperande makt att flytta egen 16

17 civilbefolkning in på ockuperat territorium. De uteslutna företagen bedöms vara ansvariga för och aktivt bidra till denna oetiska verksamhet. Samling Global (Malaysia) har uteslutits från investeringar på grund av att de utför illegal och systematisk skogsavverkning i Malaysia och Guyana med omfattande miljöförstörelse som följd. Den illegala skogsavverkningen har bland annat skett på branta backar ner mot floder vilket ökar erosion, jordras och förorening av floderna. Samling Global har funnits systematiskt och medvetet bryta lagar och regler till synes närmast som en del av deras dagliga verksamhet. Svenska Lärarfonder gjorde under 2007 ett tillägg i sin policy för att utesluta investeringar i företag som är involverade i vapen som bryter mot folkrätten eller icke-spridningsavtal, här avses i första hand kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel. Därutöver investerar Svenska Lärarfonder sedan tidigare inte i företag involverade i antipersonella landminor och klustervapen. De bolag som är uteslutna på dessa grunder är: Alliant Techsystems (USA, klustervapen) BAE Systems (UK, kärnvapen) Boeing (USA, kärnvapen) EADS (Frankrike, Tyskland, kärnvapen) Finmeccanica (Italien, kärnvapen) GenCorp (USA, kärnvapen) General Dynamics (USA, landminor/klustervapen) Hanwha Corp (Sydkorea, landminor/klustervapen) Honeywell International (USA, kärnvapen) *NY*Jacobs Engineering (USA, kärnvapen) L-3 Communications (USA, landminor/klustervapen) Lockheed Martin (USA, landminor/klustervapen) *NY* McDermott Intl. (USA, kärnvapen) Northrop Grumman (USA, landminor/klustervapen) Poongsan (Sydkorea, landminor/klustervapen) Raytheon (USA, landminor/klustervapen) Safran (Frankrike, kärnvapen) Serco (UK, kärnvapen) Singapore Technologies (Singapore, landminor) Textron (USA, klustervapen) Thales (Frankrike, kärnvapen) Åter investerbara företag Ett bolag har åter blivit investerbart under 2010 då de har upphört sin involvering i produktion av kärnvapen. Lärarfonder är tillfredsställda med denna positiva utveckling och tillåter nu investeringar i United Technologies (USA) Använda Index Lärarfond år 50 % SIX Return Index (SIXRX) och 50 % MSCI AC World Net Lärarfond år 50 % SIX Return Index (SIXRX) och 50 % MSCI AC World Net. Lärarfond % SIX Return Index (SIXRX), 10 % MSCI AC World Net och 70 % OMRX Bond. Förvaltningskostnad och TER Vi tar ut en avgift, förvaltningskostnaden. Det är en avgift för att vi förvaltar och administrerar ditt fondinnehav. Förvaltningsavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Fondvärde Avgift inom resp skikt 0-4 miljarder kr 0,6 % 4-10 miljarder kr 0,5 % 10 miljarder kr och däröver 0,35 % Avgiften debiteras inte som en engångssumma. Den dras varje dag, sprids alltså ut över 365 dagar. Den beräknas med en procentuell avgift (se ovan) på varje dags fondförmögenhet för respektive fond. Därefter räknas andelsvärden fram. Den kurs du ser i tidningen är således nettokursen det vill säga efter avdrag för ersättning till fondbolaget. Förvaltningskostnaden redovisas på våra hel- och halvårsbesked. Förutom förvaltningsavgiften har fonden ytterligare kostnader i samband med handel, främst courtage. Total Expense Ratio (TER) består av förvaltningskostnad samt eventuella bankavgifter. 17

18 Använda valutakurser Valuta Kurs Kurs antal AUD 6, CAD 6, CHF 7, DKK 1, EUR 9, GBP 10, HKD 0, JPY 0, NOK 1, SGD 5, USD 6, Skatteregler Fondens beskattning Aktiefonder och blandfonder Fonden är inte skatteskyldig för reavinster vid försäljning av aktier och aktierelaterade värdepapper. Följaktligen är inte heller reaförluster på dessa tillgångar avdragsgilla. Som schablonintäkt ska fonden ta upp 1,5 procent av marknadsvärdet vid årets ingång på fondens innehav av aktier och aktierelaterade tillgångar. Reavinster och reaförluster vid försäljning av räntebärande värdepapper, t ex obligationer och förlagslån är skattepliktiga respektive avdragsgilla. Fondens beskattningsbara inkomst består därutöver av utdelningar och ränteintäkter. Avdrag ska ske för förvaltningskostnader och lämnad utdelning till andelsägarna. Fonderna har som målsättning att lämna så stor utdelning att beskattning av fondens medel undviks. Skattesatsen uppgår till 30 procent. Andelsägarens beskattning Aktiefonder Till denna kategori hör Lärarfond år. Andelar i fonden behandlas skattemässigt som marknadsnoterade aktier under förutsättning att fonden har minst 75 procent av fondförmögenheten placerad i aktier eller aktierelaterade tillgångar. Hela reavinsten tas upp till beskattning och hela reaförlusten är avdragsgill mot motsvarande reavinster. Är reaförlusterna större än reavinsterna får 70 procent av underskottet dras av mot övriga kapitalinkomster. De skattemässiga anskaffningsvärdena för beräkning av reavinst/reaförlust beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Utdelning på andelarna är i sin helhet skattepliktig. Skattesatsen för reavinster och utdelningar uppgår till 30 procent och beskattas som inkomst av kapital. Fondbolaget är skyldigt att innehålla 30 procent av utdelningsbeloppet i preliminärskatt för fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelning lämnas i form av nya andelar eller som kontantutdelning. Landskodslista Kod Land AU - Australien BE - Belgien BM - Bermuda DK - Danmark FI - Finland FR - Frankrike IT - Italien JP - Japan CA - Kanada LU - Luxemburg NL - Nederländerna NO - Norge PA - Panama CH - Schweiz SG - Singapore GB - Storbritannien SE - Sverige DE - Tyskland US - USA Blandfonder Till denna kategori hör Lärarfond år och Lärarfond 59+. Andelar i en fond som innehåller mindre än 75 procent av fondförmögenheten placerad i aktier och aktierelaterade tillgångar och inte heller är att betrakta som en räntefond behandlas skattemässigt som andra värdepappersfonder. Hela reavinsten tas upp som beskattning, medan reaförluster endast är avdragsgilla till 70 procent mot alla slag av kapitalinkomster. De skattemässiga anskaffningsvärdena för beräkning av reavinst/reaförlust beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Utdelning på andelarna är i sin helhet skattepliktig. Skattesatsen för reavinster och utdelningar uppgår till 30 procent och beskattas som inkomst av kapital. Fondbolaget är skyldigt att innehålla 30 procent av utdelningsbeloppet i preliminärskatt för fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelning lämnas i form av nya andelar eller som kontantutdelning. Rapportskyldighet Fondbolaget är, för skattskyldiga i Sverige skyldig att rapportera kundernas innehav, försäljningslikvid samt erhållen utdelning till Skatteverket. 18

19 Fondbolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag, organisationsnummer , (tidigare B.Carlson Fondförvaltning AB och Carlson Lärarfonder AB) bildades den 21 juli Svenska Lärarfonder Aktiebolag har ett aktiekapital på 1,5 miljoner kronor. Svenska Lärarfonder Aktiebolag ägs till 51 procent av Skandiabanken Aktiebolag samt till 49 procent av Svenska Lärarförsäkringar AB. Tillstånd att utöva fondverksamhet för Svenska Lärarfonder Aktiebolag meddelades den 13 november Svenska Lärarfonder Aktiebolag har i fondverksamheten ingått samarbetsavtal med andra bolag inom Skandiakoncernen. Väsentliga händelser efter balansdagen Den 1 februari 2011 sålde Skandiabanken AB sin ägarandel till Svenska Lärarförsäkringar AB. Svenska Lärarförsäkringar AB äger därmed 100 procent av bolaget. Svenska Lärarfonder Aktiebolag förvaltar följande fonder Lärarfond år Lärarfond år Lärarfond 59+ Ersättningspolicy Från och med den 1 januari 2010 gäller nya regler för rörliga ersättningar i bland annat fondbolag. Svenska Lärarfonders styrelse har med anledning av detta antagit en ersättningspolicy samt riskanalys som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Styrelse, revisorer, ledning Svenska Lärarfonder Aktiebolag Styrelse Märtha Josefsson, ordförande, investeringskonsult Metta Fjelkner, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Lars-Erik Klason, styrelseordförande Svenska Lärarförsäkringar AB Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet Thomas Theiler, affärsutvecklare Folksam Revisorer Lars Marcusson, KPMG AB Håkan Östebo, KPMG AB (suppleant) Stockholm den 9 mars 2011 Annelie Söderberg Verkställande direktör Svenska Lärarfonder Aktiebolag Revisionsberättelse Revisorerna i Svenska Lärarfonder Aktiebolag har granskat årsberättelserna och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av fonderna. Kopia av underskriven revisionsberättelse för respektive fond kan beställas från Svenska Lärarfonder Aktiebolag. Lärarfond år Lärarfond år Lärarfond

20 Ordlista Aktie En andel i aktiebolag. Aktier kan ha olika röstvärde. A-aktien har högre röstvärde än andra aktieslag. Aktiefond En aktiefond har minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier och andra aktierelaterade instrument. Antal värdepapper måste vara minst 16. Aktiv risk Se Tracking Error. Andel För dina pengar köper du ett visst antal andelar i fonden. Hur många du får beror på andelsvärdet vid inköpstillfället. Andelsvärde Värdet på en andel styrs av det sammanlagda värdet på allt som fonden äger. Andelsvärdet beräknas varje dag. I tidningarna kallas ofta andelsvärdet för NAV-kurs, vilket är en förkortning av den engelska beteckningen Net Asset Value, se NAV. Andelsvärdet beräknas genom att först summera fondens alla tillgångar netto, alltså fondens förmögenhet en viss dag, och sedan dividera med antalet andelar samma dag. Anskaffningsvärde Det belopp som du har satt in plus eventuell utdelning efter skatt. Används vid beräkning av reavinst och reaförlust. Vid försäljning räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde (GAV) fram per andel. Avkastningskurva Visar den effektiva årsräntan för räntebärande värdepapper med olika löptider, från statsskuldväxlar till obligationer. Kurvan ger en samlad bild av ränteläget på marknaden vid en viss tidpunkt. Blandfond En fond som investerar i både räntebärande värdepapper och i aktier. Branschfond Fond som bara köper aktier i en bransch, t ex läkemedel. Bruttoförändringar Summan av förändringen av alla gjorda köp och försäljningar av en aktie under perioden. Courtage Arvode vid aktiehandel. Cykliskt företag Företag vars resultat i stor utsträckning påverkas av konjunkturförändringar. Defensivt företag Bolagets vinster eller försäljning påverkas inte av förändring i det allmänna konjunkturläget. Derivat Riskhanteringsinstrument vars värde kan härledas till ett underliggande värdepapper, exempel på derivat är köp- och säljoptioner i aktier eller ränteterminer. Duration Visar den effektiva löptiden på tillgångarna i en portfölj då hänsyn tagits till kuponger som utfaller under löptiden. Ju högre duration desto större är känsligheten för rörelser i marknadsräntorna. Fondbolag Det bolag som förvaltar fonden. Bolaget måste vara registrerat hos Finansinspektionen. Förvaltningskostnad Den avgift fondbolaget tar ut från andelsägaren för att förvalta och administrera fonden. Kostnaden dras dagligen från andelsvärdet med 1/365-del av den i fondfakta angivna procentsatsen. Index Ett index visar den genomsnittliga utvecklingen för en viss marknad. Genom att jämföra med ett relevant index kan man mäta hur bra en viss fond har utvecklats. Kort ränta Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid under ett år. Lång ränta Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid över ett år. Löptid Den tid för ett räntebärande värdepapper som är kvar till förfall. NAV Net Asset Value (se Andelsvärde). Obligation Räntebärande värdepapper utgivet av stat, kommun eller företag (t ex bostadsinstitut) med löptid längre än ett år. Omsättningshastighet Ett mått som anger antalet gånger som värdepapper har köpts och sålts i förhållande till fondens totala fondförmögenhet. Ju högre omsättningshastighet, desto större har aktiviteten varit i fonden. P/E-tal Relationen mellan ett företags börsvärde och dess förväntade vinst. Realränteobligation Emitterade av staten genom Riksgäldskontoret. Obligationer som dels ger en fast ränta och dels en kompensation för inflationen (konsumentprisindex). Räntebärande värdepapper Ett värdepapper som lämnar en viss bestämd ränta till innehavaren, under förutsättning att värdepapperet innehas till förfall. Räntekänsliga aktier Aktier i t ex banker och finansbolag, vars vinst till stor del är avhängig ränteläget. Ränterisk Talar om hur mycket andelsvärdet svänger upp eller ner vid en förändring av marknadsräntorna. Ju längre löptid fondens räntebärande värdepapper har desto högre risk och därmed också större påverkan på andelsvärdets utveckling. Statsskuldväxel Räntebärande värdepapper med en löptid under ett år, utgivet av Staten. Total Expense Ratio Total Expense Ratio (TER) utgörs av summan av förvaltningskostnader och övriga kostnader, men exklusive courtage, uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten under året. Tracking error Visar hur fondens avkastning avviker från index. Om fondens placeringar avviker kraftigt från index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index, både uppåt och nedåt medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. Benämns också som aktiv risk. Underviktad Aktiens (etc) andel i fonden är lägre än aktiens andel i jämförelseindex. Unit link Pensionssparande i fonder, kopplat med en försäkring. Volatilitet Är ett mått på kurssvängningarna runt dess medelvärde (standardavvikelse). Ett högt volatilitetstal innebär alltså stora svängningar, stor osäkerhet och därmed stor risk. Volatilitetstalet mäter svängningarna både uppåt och nedåt i kursen. Det som är en risk för nedgång är lika mycket en möjlighet till uppgång. Överviktad Aktiens (etc) andel i fonden är större än aktiens andel i jämförelseindex. 20

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 9 SKANDIA SVERIGE 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 18 SKANDIA NORDEN

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

INNEHÅLL. 1 VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 ANVÄNDA INDEX. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR.

INNEHÅLL. 1 VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 ANVÄNDA INDEX. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 ANVÄNDA INDEX... 5 FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH ÅRLIG AVGIFT... 5 LÄRARFOND 21-44

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012

Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012 Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 8 SKANDIA SVERIGE... 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4 INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4 AVKASTNING & RISK...7 RISKMÅTT...8 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 70 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND... 72 SKANDIA

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Förändringar under 2014

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Förändringar under 2014 INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad Öhman Fonder Öhman Sverige Marknad Årsberättelse 2015 Öhman Sverige Marknad (tidigare DNB Sverige Marknad) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling För helåret 2015 slutade OMX Stockholm Benchmark

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Öhman Fonder,ĞůĊƌƐďĞƌćƩĞůƐĞ ϮϬϭϱ ŬƟĞĨŽŶĚĞŶ K&Z

Öhman Fonder,ĞůĊƌƐďĞƌćƩĞůƐĞ ϮϬϭϱ ŬƟĞĨŽŶĚĞŶ K&Z Öhman Fonder Årsberättelse 2015 Aktiefonden OFR FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling Penningpolitiken kom att dominera rubrikerna redan från början av 2015. Europeiska centralbanken annonserade

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

SELECT SVERIGE HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT SVERIGE HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

TurnPoint Global Allocation

TurnPoint Global Allocation Halvårsredogörelse TurnPoint Global Allocation perioden 213-1-1 -- 213-6-3 TurnPoint Asset Management AB Norrtullsgatan 6, 6tr, SE - 113 29 Stockholm, Org. nr: 556797-7383 Tel: +46 8 33 97, E-post: info@turnpoint.se,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sweden Micro Cap

Öhman Fonder. Öhman Sweden Micro Cap Öhman Fonder Öhman Sweden Micro Cap Årsberättelse 2015 Öhman Sweden Micro Cap (tidigare DNB Sweden Micro Cap) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling Stockholmsbörsens utveckling har återigen präglats

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA SVEA AKTIV

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Stockholm 11 maj 211 1 (2) Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. I vårt utbud finns ett antal fonder med

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

COELI MULTISTRATEGI 2XL HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

COELI MULTISTRATEGI 2XL HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 COELI MULTISTRATEGI 2XL PLACERINGSINRIKTNING Coeli Multistrategi 2XL är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i absolutavkastande och okorrelerade fonder, så kallade specialfonder. Utgångspunkten

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för

Understödsfonden. Årsredovisning 846002-5128. Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231. Understödsfonden. för c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 38 Malmö Årsredovisning för 846002-5128 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 1231 Årsredovisningen ar sammanställd av: Tommy Nilsson, FöretagsEkonomerna

Läs mer