VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND ÅR. 6 LÄRARFOND ÅR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR."

Transkript

1 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND ÅR... 6 LÄRARFOND ÅR... 9 LÄRARFOND REDOVISNINGSPRINCIPER FONDFÖRVALTNINGEN ANVÄNDA INDEX FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH TER ANVÄNDA VALUTAKURSER LANDSKODSLISTA SKATTEREGLER FONDBOLAG STYRELSE, REVISORER, LEDNING REVISIONSBERÄTTELSE ORDLISTA... 20

2 foto: Jann Lipka VD HAR ORDET Stark återhämtning 2009 År 2009 inleddes med en uppbromsning i den allmänna försämringen, vilket var ett första steg i rätt riktning sedan den dramatiska nedgången Under mars avbröts aktiemarknadsnedgången och initierade en kraftig uppgång. Under april fortsatte uppgången och aktier steg i samklang med obligationsräntor. Från april uppvisade Lärarfonders samtliga tre fonder för första gången sedan årsskiftet ackumulerat positiv avkastning. Den trenden höll i sig under resten av året. Fonderna utvecklades väl i förhållande till index och jämförbara fonder. Vi är därmed väldigt nöjda med de förvaltningsresultat som åstadkommits. Lärarfonders utveckling Efter avgifter har utvecklingen varit: Lärarfond år 38,10 % Lärarfond år 27,59 % Lärarfond ,53 % Inga automatiska fondbyten Det sker inga automatiska fondbyten i Lärarfonder. Du måste själv komma ihåg att byta Lärarfond så att ditt sparande är anpassat till din återstående spartid och risknivå. För att nå god riskspridning fördelar de tre Lärarfonderna aktieplaceringar både i Sverige och globalt. Lärarfond år och Lärarfond 59+ placerar även i räntebärande värdepapper. Det är fullt möjligt att fördela ditt sparande i de tre Lärarfonderna samtidigt. Investeringar i fonder utgör alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. På fondbolagets hemsida, finns informationsbroschyrer med fondbestämmelser samt förenklade faktablad för fonderna. Där kan du också läsa mer om fondsparande och fonderna. Från mars finns fondernas årsrapport tillgänglig på fondbolagets hemsida. Önskar du en tryckt version av rapporten kan du beställa den antingen via eller telefon Med vänliga hälsningar Annelie Söderberg VD Svenska Lärarfonder AB 2

3 Vår globala förvaltningspartner Global förvaltning med lokal närvaro DnB NOR Asset Management (DNAM) är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DNAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DnB NOR-gruppen. DnB NOR är Norges ledande finanskoncern. DNAM har cirka 90 analytiker och förvaltare och har kontor i Stockholm, Luxemburg, Hongkong, Chennai (Indien), Oslo och Bergen. Totalt förvaltar DNAM cirka 550 miljarder kronor, varav drygt 4,6 miljarder kronor för Svenska Lärarfonders räkning. Kunder DNAM förvaltar inhemska och internationella aktier och obligationer åt i huvudsak nordiska kunder. Företagets viktigaste kundgrupper är livförsäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella kunder. Via fondbolagen inom DnB NOR-gruppen har DNAM även en omfattande förvaltning för privatkunder. Investeringsfilosofi och process Grunden i DNAM:s investeringsfilosofi är att vara en aktiv förvaltare. Det innebär att genom en grundlig analys av ekonomier, marknader och företag söka uppnå ett förvaltningsresultat som över tiden överstiger marknadens utveckling. Analysen görs både genom traditionell fundamental analys och med kvantitativa metoder. Investeringsprocessen bygger på en hög grad av specialisering. Genom fokusering på olika delområden med dedikerade analytiker och förvaltare skapas möjligheter till specialistkompetens och därmed förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. Kvantitativa förvaltningsmetoder används framför allt inom den globala aktieförvaltningen. DNAM erbjuder förvaltning av globala aktier helt enligt kvantitativa metoder eller i kombination med fundamental förvaltning. Riskkontroll är ett viktigt moment i DNAMs förvaltning. Genom avancerade system kan risken i förvaltningen följas upp och kontrolleras löpande. Grundprincipen är att vi skall ta kontrollerade risker inom områden där organisationen har kompetens och undvika att ta okontrollerade risker eller risker inom områden där vi inte har full kompetens. 3

4 Portföljförvaltare Filip Boman Född: 1968 Utbildning: CFA År i branschen: 15 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för globala aktier för Svenska Lärarfonder Christer Käck Född: 1953 Utbildning: Civilekonom och CEFA År i branschen: 36 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för svenska räntor för Svenska Lärarfonder. Per Colleen Född: 1969 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 13 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för förvaltning av svenska aktier för Svenska Lärarfonder. Fredrik Öberg Född: 1965 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 16 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Svenska Lärarfonder Avkastning och risk Vad är risk? Risk kan upplevas olika av olika personer. För en del är det detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra personer är risk att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att man väljer sparform med utgångspunkt från vem man är. För att få chans till en bra avkastning måste man oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du behöver också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering kan du välja ett bankkonto eller en räntefond. Då behöver du inte vara lika långsiktig i sparandet men får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papperet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Det är en hel del fonder att välja på och de har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket som andelsvärdet svänger upp och ned. Det är det som kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäkerhet om fondens värdestegring. Alltså högre risk. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk eller tracking error. Det visar hur mycket som fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. 4

5 Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning snitt, % Volatilitet % Avkastning/ volatilitet Tracking error, % fonden index fonden index fonden index Lärarfond År , Lärarfond År ,03-0, Lärarfond ,56 0,

6 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 50/50 som normalläge med möjlighet att övervikta endera delen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering i aktier och förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2009 Lärarfond år steg under 2009 med 38,1 procent, vilket var bättre än dess jämförelseindex som steg med 37,5 procent. Året började dramatiskt. Den globala recessionen riskerade att slå över i depression och kredit- och likviditetskrisen var inte övervunnen. De globala aktiemarknaderna och riskaptiten vände dock upp tvärt i början av mars. Flera banker uttalade sig positivt om den operativa intjäningen och både realekonomiska och finansiella indikatorer visade signaler om att kraften i försämringen började avta. Kina var en viktig drivkraft i detta, vars finans- och penningpolitiska stimulus slog igenom relativt hastigt. En avgörande faktor var när G-20 länderna förband sig att göra gemensam sak i strävan att stävja de globala problemen. De extrema penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtagits världen över började bära frukt och under våren kunde förbättringar på världens kreditmarknader skönjas. Mönstret fortsatte under sommaren och under slutet av året har en majoritet av världens länder återigen uppvisat positiv tillväxt. En viktig positiv faktor för både finansmarknader och realekonomin var att obligationsräntorna världen över hölls låga med hjälp av så kallade kvantitativa penningpolitiska åtgärder. Företagen har under året överträffat lågt ställda vinstförväntningar genom aggressiva kostnadsminskningar. För att upprätthålla vinsttillväxten under 2010 krävs dock att försäljningen börjar öka. Den ekonomiska återhämtningen är starkare i tillväxtmarknaderna än i västvärlden. Det beror på att dessa länder har sundare ekonomi än exempelvis USA och England som tyngs av hög skuldsättning och stora budgetunderskott. Den ekonomiska återhämtningen stöds ännu av statliga stödprogram och extremt låga styrräntor. Arbetslösheten är mycket hög men visar på sina håll tecken på att stabiliseras och i vissa fall tendenser till att minska något. Att sysselsättningen och därmed den slutliga efterfrågan ökar är en väsentlig pusselbit för att skapa en stabil återhämtning som i sin tur möjliggör nedmontering av åtgärdsprogrammen. Den globala aktieportföljen i fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex medan den svenska aktieportföljen utvecklades något sämre. Inom globala aktier kom bidraget från gott aktieurval inom framför allt teknologi, läkemedel och sällanköpsvaror. I den svenska aktieportföljen har aktieurvalet inom råvaror, konsumentvaror samt finanssektorn givit positivt bidrag. Sektorallokeringen har dock givit en negativ påverkan, framför allt på grund av övervikter i hälsovård och teleoperatörer samt undervikt i råvarusektorn. Allokeringen har haft ett negativt bidrag. Det beror dels på att fonden alltid måste hålla en del av tillgångarna i kassa, vilket inverkar negativt i stigande marknader och dels på att fonden under året har haft en högre andel globala än svenska aktier. Detta har varit negativt då den svenska aktiemarknaden utvecklades bättre än den globala. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer och valutaterminer. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden -3.9 % Index -4.4 % Fonden 8.1 % Index 7.7 % Jämförelseindex 50 % SIX Return Index (SIX RX) och 50 % AC MSCI World Net. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,89 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , ,43 COURTAGE Courtage har erlagts med 2113 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2009 motsvarar 0,07 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX %

7 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not 1) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader -3-8 Övriga kostnader (Not 4) Summa kostnader Skatt (Not 3) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter 38 0 Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (Not 2) Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat 20 0,00% ,66% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 4. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (201 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Dagligvaror Bunge BM ,46 0,46 Coca Cola Company US ,82 0,82 Kirin Holdings Co Ltd JP ,31 0,31 Oriflame LU ,88 0,88 Procter and Gamble Company US ,92 0,92 Seven & I Holdings Co Ltd JP ,28 0,28 Tesco Plc GB ,62 0,62 Unilever NV NL ,70 0,70 Dagligvaror total ,99 Energi Anadarko Petroleum Corporation US ,59 0,59 BG Group Plc GB ,41 0,41 Chesapeake Energy Corp US ,19 0,19 ConocoPhillips US ,54 0,54 Exxon Mobil Corporation US ,95 0,95 Hess Corp US ,30 0,30 Lundin Petroleum SE ,60 0,60 Royal Dutch Shell Plc GB ,01 1,01 Southwestern Energy Co US ,12 0,12 Valero Energy Corp US ,30 0,30 Energi total ,00 Finans och fastighet Allianz SE DE ,28 0,28 Allstate Corporation US ,20 0,20 American International Group Inc US 566 0,03 0,03 Axa FR ,28 0,28 Banco Popolare di Milano IT ,13 0,13 Banco Santander SA ES ,62 0,62 Bank of America Corporation US ,47 Bank of America Corporation Depositary Share US ,15 0,62 Berkley (W.R.) Corp US ,19 0,19 Blackrock Inc US ,18 0,18 Chubb Corporation US ,19 0,19 Credit Agricole SA FR ,25 0,25 DBS Group Holdings Limited SG ,66 0,66 Deutsche Bank AG DE ,31 0,31 East West Bancorp Inc US ,25 0,25 Goldman Sachs Group US ,27 0,27 Handelsbanken A SE ,97 1,97 Hartford Financial Services Group US 907 0,05 0,05 Hong Kong Land BM ,45 0,45 HSBC Holdings Plc GB ,40 0,40 Intercontinetal Exchange Inc. US ,20 0,20 Investor B SE ,11 2,11 JPMorgan Chase & Co US ,34 0,34 Kinnevik Investment B SE ,13 1,13 Man Group PLC GB ,20 0,20 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP ,53 0,53 Nomura Holdings Inc JP ,27 0,27 Nordea Bank SE ,08 4,08 Prudential Plc GB ,34 0,34 RenaissanceRe Holdings BM ,17 0,17 Royal Bank of Scotland Group Plc GB ,14 0,14 SEB A SE ,97 1,97 Swedbank A SE ,89 2,89 Toronto-Dominion Bank CA ,37 0,37 Unione Di Banche Italiane SCPA IT ,15 0,15 Wells Fargo and Company US ,42 0,42 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,29 0,29 Finans och fastighet total ,91 Hälsovård Active Biotech SE ,90 0,90 Amgen Inc US ,53 0,53 AstraZeneca Plc GB ,99 2,99 Baxter International Inc US ,61 0,61 C R Bard US ,14 0,14 Covidien Plc BM ,39 0,39 GlaxoSmithKline Plc GB ,81 0,81 Meda A SE ,98 0,98 Merck & Company US ,57 0,57 Merck Kgaa DE ,31 0,31 Pfizer Inc US ,21 1,21 Sanofi-Aventis SA FR ,58 0,58 Thermo Fisher Scientific US ,32 0,32 Hälsovård total ,33 Industrivaror och -tjänster 3M Company US ,46 0,46 ABB Ltd CH ,24 ABB Ltd CH ,58 0,82 Addtech B SE ,23 0,23 Alfa Laval SE ,42 0,42 AP Møller Maersk AS DK ,15 0,15 Assa Abloy B SE ,00 1,00 Atlas Copco A SE ,42 2,42 Central Japan Railway Company JP ,38 0,38 Emerson Electric US ,44 0,44 Fanuc Ltd JP ,43 0,43 General Electric Company US ,71 0,71 Hexpol AB SE ,06 0,06 Hino Motors JP ,24 0,24 Hutchinson Whampoa Limited HK ,31 0,31 Intertek Group GB ,46 0,46 Loomis SE ,91 0,91 Niscayah Group AB SE ,39 0,39 Proffice B SE ,31 0,31 Sandvik SE ,59 0,59 Scania B SE ,49 0,49 Siemens AG DE ,39 0,39 Skanska B SE ,35 1,35 SKF B SE ,34 2,34 Union Pacific Corporation US ,33 0,33 Volvo B SE ,11 1,11 Industrivaror och -tjänster total ,74 7

8 Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Informationsteknologi Acando AB SE ,25 0,25 Apple Inc US ,59 0,59 Benesse Holdings Inc JP ,25 0,25 Cisco Systems Inc US ,69 0,69 Ericsson B SE ,03 2,03 Google Inc US ,69 0,69 Hewlett Packard Company US ,88 0,88 Hitachi High Technologies JP ,31 0,31 Ingram Micro Inc US ,42 0,42 Konica Minolta Holdings Inc JP ,33 0,33 Micronic Laser System SE 762 0,04 0,04 Nokia Oyj FI ,31 0,31 Nolato B SE ,31 0,31 Opera Software ASA NO ,15 0,15 Polycom Inc US ,28 0,28 Sapient Corp US ,36 0,36 Sigma Designs Inc US ,19 0,19 Take Two Interactive Software US ,35 0,35 VistaPrint NV BM ,32 0,32 Yahoo! Inc US ,78 0,78 Informationsteknologi total ,28 Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US ,59 0,59 International Power PLC GB ,48 0,48 Tokyo Electric Power Co Inc JP ,16 0,16 Kraftförsörjning total ,23 Material Alcoa Inc US ,33 0,33 ArcelorMittal SA LU ,42 0,42 Boliden SDB SE ,40 0,40 EI Du Pont de Nemours & Co US ,29 0,29 Inmet Mining Corp CA ,34 0,34 International Paper Company US ,34 0,34 Johnson Matthey PLC GB ,34 0,34 Shin Etsu Chemical Company Ltd JP ,39 0,39 SSAB AB SE ,26 0,26 Stora Enso Oyj R FI ,56 0,56 Xstrata plc GB ,53 0,53 Material total ,20 Derivatinstrument Innehav av derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Innehav av andra derivatinstrument (OTCderivat) 0 0,00 Utfärdade derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Utfärdade OTC-derivat 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i januari Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE ,42 0,42 Apollo Group Inc US ,21 0,21 Autoliv SDB SE ,36 0,36 Benesse Holdings Inc JP ,25 0,25 Betsson SE ,24 0,24 Comcast Corp US ,81 0,81 Denso Corporation JP ,22 0,22 Electrolux B SE ,55 0,55 Garmin KY ,18 0,18 Hennes & Mauritz B SE ,36 4,36 KappAhl Holding AB SE ,61 0,61 Life Time Fitness US ,19 0,19 Modern Times Group B SE ,33 0,33 Nissan Motor Company JP ,36 0,36 Nobia SE ,32 0,32 Sherwin Williams Co US ,18 0,18 Sony Corporation JP ,28 0,28 Time Warner Cable Inc US ,34 0,34 Time Warner Inc US ,40 0,40 Vivendi SA FR ,34 0,34 Volkswagen AG PFD DE ,37 0,37 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,35 Telekomoperatörer AT&T Inc US ,34 0,34 Koninklijke KPN NV NL ,39 0,39 Millicom Intl. Cellular SDR LU ,95 0,95 Tele2 B SE ,76 0,76 Telenor ASA NO ,60 0,60 TeliaSonera SE ,81 3,81 Telstra Corporation Ltd AU ,54 0,54 Telekomoperatörer total ,39 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ,74 3,74 ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US ,44 Ishares MSCI Japan Index Fund ETF US ,89 2,33 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,07 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,50 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,50 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,50 FONDFÖRMÖGENHET ,00 upptagna till handel på en reglerad marknad ,43 som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 Övriga finansiella instrument ,07 Summa ,50 8

9 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier till 70 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 30 procent. Denna 70/30-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringar sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering för blandat sparande. Den förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2009 Lärarfond år steg under 2009 med 27,6 procent medan dess jämförelseindex steg med 26,6 procent. Året började dramatiskt. Den globala recessionen riskerade att slå över i depression och kredit- och likviditetskrisen var inte övervunnen.de globala aktiemarknaderna och riskaptiten vände dock upp tvärt i början av mars. Flera banker uttalade sig positivt om den operativa intjäningen och både realekonomiska och finansiella indikatorer visade signaler om att kraften i försämringen började avta. Kina var en viktig drivkraft i detta, vars finansoch penningpolitiska stimulus slog igenom relativt hastigt. En avgörande faktor ur ett förtroendeperspektiv var när G-20 länderna förband sig att göra gemensam sak i strävan att stävja de globala problemen. De extrema penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtagits världen över började bära frukt och under våren kunde förbättringar på världens kreditmarknader skönjas. Mönstret fortsatte under sommaren och under slutet av året har en majoritet av världens länder återigen uppvisat positiv tillväxt. En viktig positiv faktor för både finansmarknader och realekonomin var att obligationsräntorna världen över hölls låga med hjälp av så kallade kvantitativa penningpolitiska åtgärder. Företagen har under året överträffat lågt ställda vinstförväntningar genom aggressiva kostnadsminskningar. För att upprätthålla vinsttillväxten under 2010 krävs dock att försäljningen börjar öka. Den ekonomiska återhämtningen är starkare i tillväxtmarknaderna än i västvärlden. Det beror på att dessa länder har sundare ekonomi än exempelvis USA och England som tyngs av hög skuldsättning och stora budgetunderskott. Den ekonomiska återhämtningen stöds ännu av statliga stödprogram och extremt låga styrräntor. Arbetslösheten är mycket hög men visar på sina håll tecken på att stabiliseras och i vissa fall tendenser till att minska något. Att sysselsättningen och därmed den slutliga efterfrågan ökar är en väsentlig pusselbit för skapa en stabil återhämtning, som i sin tur möjliggör nedmontering av åtgärdsprogrammen. Fondens globala aktieportfölj samt fondens obligationsportfölj utvecklades bättre än sina jämförelseindex medan den svenska aktieportföljen utvecklades något sämre. Allokeringen har gett ett positivt bidrag. Inom globala aktier kom bidraget från gott aktieurval inom framför allt teknologi, läkemedel och sällanköpsvaror. I den svenska aktieportföljen har aktieurvalet inom råvaror, konsumentvaror samt finanssektorn gett ett positivt bidrag. Sektorallokeringen har dock gett en negativ påverkan, framför allt på grund av övervikter i hälsovård och teleoperatörer samt undervikt i råvarusektorn. I obligationsportföljen har det främsta bidraget kommit från den höga andelen bostadsobligationer. Allokeringens positiva bidrag kom framför allt från övervikten i aktier från och med april. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer och valutaterminer. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden -0.5 % Index -0.4 % Fonden 7.3 % Index 7.1 % Jämförelseindex 35 % SIX Return Index (SIX RX), 35 % MSCI AC World Net och 30 % OMRX Bond. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,92 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , , ,41 COURTAGE Courtage har erlagts med 2030 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2009 motsvarar 0,07 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX %

10 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not 1) Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (Not 2) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Övriga kostnader (Not 5) Summa kostnader Skatt (Not 4) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder (Not 5) Summa skulder Fondförmögenhet (Not 3) Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat 29 0,00% ,83% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Värdeförändring ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster obligationer och konvertibler Realisationsförluster obligationer och konvertibler Orealiserade vinster/förluster obligationer och konvertibler Summa värdeförändring obligationer och konvertibler Not 3. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 4. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 5. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (311 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Dagligvaror Bunge BM ,33 0,33 Coca Cola Company US ,57 0,57 Kirin Holdings Co Ltd JP ,23 0,23 Oriflame LU ,64 0,64 Procter and Gamble Company US ,67 0,67 Seven & I Holdings Co Ltd JP ,20 0,20 Tesco Plc GB ,42 0,42 Unilever NV NL ,48 0,48 Dagligvaror total ,54 Energi Anadarko Petroleum Corporation US ,41 0,41 BG Group Plc GB ,30 0,30 Chesapeake Energy Corp US ,12 0,12 ConocoPhillips US ,40 0,40 Exxon Mobil Corporation US ,60 0,60 Hess Corp US ,23 0,23 Lundin Petroleum SE ,44 0,44 Royal Dutch Shell Plc GB ,72 0,72 Southwestern Energy Co US ,09 0,09 Valero Energy Corp US ,22 0,22 Energi total ,51 Finans och fastighet Allianz SE DE ,20 0,20 Allstate Corporation US ,16 0,16 American International Group Inc US 559 0,02 0,02 Axa FR ,20 0,20 Banco Popolare di Milano IT ,10 0,10 Banco Santander SA ES ,47 0,47 Bank of America Corporation US ,35 Bank of America Corporation Depositary Share US ,11 0,45 Berkley (W.R.) Corp US ,09 0,09 Blackrock Inc US ,13 0,13 Chubb Corporation US ,14 0,14 Credit Agricole SA FR ,17 0,17 DBS Group Holdings Limited SG ,42 0,42 Deutsche Bank AG DE ,21 0,21 East West Bancorp Inc US ,18 0,18 Goldman Sachs Group US ,17 0,17 Handelsbanken A SE ,45 1,45 Hartford Financial Services Group US ,07 0,07 Hong Kong Land BM ,34 0,34 HSBC Holdings Plc GB ,29 0,29 Intercontinetal Exchange Inc. US ,15 0,15 Investor B SE ,60 1,60 JPMorgan Chase & Co US ,23 0,23 Kinnevik Investment B SE ,83 0,83 Man Group PLC GB ,15 0,15 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP ,38 0,38 Nomura Holdings Inc JP ,21 0,21 Nordea Bank SE ,99 2,99 Prudential Plc GB ,25 0,25 RenaissanceRe Holdings BM ,12 0,12 Royal Bank of Scotland Group Plc GB ,10 0,10 SEB A SE ,45 1,45 Swedbank A SE ,13 2,13 Toronto-Dominion Bank CA ,23 0,23 Unione Di Banche Italiane SCPA IT ,12 0,12 Wells Fargo and Company US ,28 0,28 Wihlborgs Fastigheter AB SE ,21 0,21 Finans och fastighet total ,69 Hälsovård Active Biotech SE ,65 0,65 Amgen Inc US ,39 0,39 AstraZeneca Plc GB ,20 2,20 Baxter International Inc US ,46 0,46 C R Bard US ,10 0,10 Covidien Plc BM ,28 0,28 GlaxoSmithKline Plc GB ,60 0,60 Meda A SE ,72 0,72 Merck & Company US ,43 0,43 Merck Kgaa DE ,24 0,24 Pfizer Inc US ,88 0,88 Sanofi-Aventis SA FR ,44 0,44 St Jude Medical Inc US 1 0,00 0,00 Thermo Fisher Scientific US ,22 0,22 Hälsovård total ,61 Industrivaror och -tjänster 3M Company US ,34 0,34 ABB Ltd CH ,20 ABB Ltd CH ,42 0,62 Addtech B SE ,17 0,17 Alfa Laval SE ,31 0,31 AP Møller Maersk AS DK ,12 0,12 Assa Abloy B SE ,74 0,74 Atlas Copco A SE ,78 1,78 Central Japan Railway Company JP ,27 0,27 Emerson Electric US ,33 0,33 Fanuc Ltd JP ,31 0,31 General Electric Company US ,52 0,52 Hexpol AB SE ,05 0,05 Hino Motors JP ,20 0,20 Hutchinson Whampoa Limited HK ,26 0,26 Intertek Group GB ,31 0,31 Loomis SE ,66 0,66 Niscayah Group AB SE ,30 0,30 Proffice B SE ,23 0,23 Sandvik SE ,43 0,43 Scania B SE ,36 0,36 Siemens AG DE ,28 0,28 Skanska B SE ,00 1,00 SKF B SE ,69 1,69 Union Pacific Corporation US ,23 0,23 Volvo B SE ,81 0,81 Industrivaror och -tjänster total ,31 10

11 Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Informationsteknologi Acando AB SE ,18 0,18 Apple Inc US ,41 0,41 Cisco Systems Inc US ,51 0,51 Ericsson B SE ,50 1,50 Google Inc US ,51 0,51 Hewlett Packard Company US ,65 0,65 Hitachi High Technologies JP ,23 0,23 Ingram Micro Inc US ,31 0,31 Konica Minolta Holdings Inc JP ,25 0,25 Micronic Laser System SE 599 0,03 0,03 Nokia Oyj FI ,23 0,23 Nolato B SE ,23 0,23 Opera Software ASA NO ,11 0,11 Polycom Inc US ,20 0,20 Sapient Corp US ,26 0,26 Sigma Designs Inc US ,14 0,14 Take Two Interactive Software US ,28 0,28 VistaPrint NV BM ,21 0,21 Yahoo! Inc US ,57 0,57 Informationsteknologi total ,80 Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US ,43 0,43 International Power PLC GB ,35 0,35 Tokyo Electric Power Co Inc JP ,12 0,12 Kraftförsörjning total ,90 Material Alcoa Inc US ,24 0,24 ArcelorMittal SA LU ,30 0,30 Boliden SDB SE ,29 0,29 EI Du Pont de Nemours & Co US ,21 0,21 Inmet Mining Corp CA ,25 0,25 International Paper Company US ,25 0,25 Johnson Matthey PLC GB ,25 0,25 Shin Etsu Chemical Company Ltd JP ,29 0,29 SSAB AB SE ,20 0,20 Stora Enso Oyj R FI ,41 0,41 Xstrata plc GB ,39 0,39 Material total ,08 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE ,29 0,29 Apollo Group Inc US ,13 0,13 Autoliv SDB SE ,26 0,26 Benesse Holdings Inc JP ,19 0,19 Betsson SE ,17 0,17 Comcast Corp US ,60 0,60 Denso Corporation JP ,16 0,16 Electrolux B SE ,40 0,40 Garmin KY ,13 0,13 Hennes & Mauritz B SE ,20 3,20 KappAhl Holding AB SE ,45 0,45 Life Time Fitness US ,10 0,10 Modern Times Group B SE ,24 0,24 Nissan Motor Company JP ,27 0,27 Nobia SE ,23 0,23 Sherwin Williams Co US ,12 0,12 Sony Corporation JP ,21 0,21 Time Warner Cable Inc US ,24 0,24 Time Warner Inc US ,26 0,26 Vivendi SA FR ,27 0,27 Volkswagen AG PFD DE ,27 0,27 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,22 Telekomoperatörer AT&T Inc US ,25 0,25 Koninklijke KPN NV NL ,29 0,29 Millicom Intl. Cellular SDR LU ,70 0,70 Tele2 B SE ,56 0,56 Telenor ASA NO ,44 0,44 TeliaSonera SE ,81 2,81 Telstra Corporation Ltd AU ,40 0,40 Telekomoperatörer total ,45 Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ,86 2,86 ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US ,57 Ishares MSCI Japan Index Fund ETF US ,65 2,22 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,08 Stadshypotek % 2015/18/03 SE ,54 5,04 Kreditinstitut total ,31 Stat och kommun European Investment Bank 4,5% 2014/05/05 LU ,47 0,47 Sv. Staten ,75% 2014/05/05 SE ,28 Sv. Staten ,25% 2011/03/15 SE ,42 Sv. Staten ,5% SE ,54 Sv. Staten % 2020/12/01 SE ,20 Sv. Staten ,5% 2015/08/12 SE ,43 Sv. Staten % 2017/08/12 SE ,81 Sv. Staten SE ,00 Sv. Staten % 2039/03/30 SE ,46 6,14 Stat och kommun total ,61 SUMMA RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,92 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,11 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,89 FONDFÖRMÖGENHET ,00 upptagna till handel på en reglerad marknad ,03 som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 Övriga finansiella instrument ,08 Summa ,11 Derivatinstrument Innehav av derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Innehav av andra derivatinstrument (OTCderivat) 0 0,00 Utfärdade derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Utfärdade OTC-derivat 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i januari Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,19 RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Kreditinstitut Kommuninvest /12/07 SE ,67 0,67 Länsförsäkringar Bank 501 4% 2011/06/15 SE ,91 0,91 Nordea Hypotek AB SE ,72 Nordea Hypotek AB SE ,43 Nordea Hypotek AB SE ,11 3,27 SCBCC 125 4% 2013/04/10 SE ,49 SCBCC 126 4% 2014/04/09 SE ,66 SCBCC 127 4% 2015/04/15 SE ,56 5,71 SEBolån 564 4% 2011/06/15 SE ,38 SEBolån SE ,44 SEBolån SE ,91 3,73 Stadshypotek % 2011/06/15 SE ,19 Stadshypotek % 2012/19/12 SE ,83 Stadshypotek % 2014/18/06 SE ,48 11

12 Lärarfond 59+ Fonden investerar brett i svenska och globala aktier till 30 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 70 procent. Denna 30/70-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond 59+ passar som försiktig totalplacering eller basplacering och förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen under 2009 Lärarfond 59+ steg under 2009 med 14,5 procent medan dess jämförelseindex steg med 14,2 procent. Året började dramatiskt. Den globala recessionen riskerade att slå över i depression och kredit- och likviditetskrisen var inte övervunnen. De globala aktiemarknaderna och riskaptiten vände dock upp tvärt i början av mars. Flera banker uttalade sig positivt om den operativa intjäningen och både realekonomiska och finansiella indikatorer visade signaler om att kraften i den generella försämringen började avta. Kina var en viktig drivkraft i detta, vars finans- och penningpolitiska stimulus slog igenom relativt hastigt. G-20 länderna förband sig att göra gemensam sak i strävan att stävja de globala problemen. De extrema penning- och finanspolitiska åtgärder som vidtagits världen över började bära frukt och under våren kunde förbättringar på världens kreditmarknader skönjas. Mönstret fortsatte och under slutet av året har en majoritet av världens länder återigen uppvisat positiv tillväxt. En viktig positiv faktor för både finansmarknader och realekonomin var att obligationsräntorna världen över hölls låga med hjälp av så kallade kvantitativa penningpolitiska åtgärder. Företagen har under året överträffat lågt ställda vinstförväntningar genom aggressiva kostnadsminskningar. För att upprätthålla vinsttillväxten under 2010 krävs dock att försäljningen börjar öka. Den ekonomiska återhämtningen är starkare i tillväxtmarknaderna än i västvärlden. Det beror på att dessa länder har sundare ekonomi än exempelvis USA och England som tyngs av hög skuldsättning och stora budgetunderskott. Den ekonomiska återhämtningen stöds ännu av statliga stödprogram och extremt låga styrräntor. Arbetslösheten är mycket hög men visar på sina håll tecken på att stabiliseras och i vissa fall tendenser till att minska något. Att sysselsättningen och därmed den slutliga efterfrågan ökar är en väsentlig pusselbit för skapa en stabil återhämtning, som i sin tur möjliggör nedmontering av åtgärdsprogrammen. Samtliga portföljer i fonden utvecklades bättre än sina jämförelseindex med undantag av den svenska aktieportföljen. Allokeringen har gett ett positivt bidrag. Inom globala aktier kom bidraget från gott aktieurval inom framför allt teknologi, läkemedel och sällanköpsvaror. I den svenska aktieportföljen har aktieurvalet inom råvaror, konsumentvaror samt finanssektorn gett ett positivt bidrag medan sektorallokeringen gett en negativ påverkan, framför allt på grund av övervikter i hälsovård och teleoperatörer och undervikten i råvarusektorn. I obligationsportföljen har det främsta bidraget kommit från den höga andelen bostadsobligationer men även ränteportföljens längre duration än index har fungerat väl. Speciellt under andra halvåret då obligationsräntor föll tillbaka. Allokeringens positiva bidrag kom framför allt från övervikten i aktier från och med april. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer och valutaterminer. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 januari vid månadsspar om 100 kr/månad med början i januari Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden 3.9 % Index 4.5 % Fonden 5.8 % Index 6.1 % Jämförelseindex 20 % SIX Return Index (SIX RX), 10 % MSCI AC World Net och 70 % OMRX Bond. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) PPM: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,90 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , ,37 COURTAGE Courtage har erlagts med 188 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2009 motsvarar 0,07 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX %

13 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-31/12, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument (Not 1) Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument (Not 2) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter 29 - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader 0-1 Övriga kostnader (Not 5) Summa kostnader Skatt (Not 4) - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 31/12, tkr Tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat 5 0,00% ,62% NOTER Not 1. Värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster aktierelaterade finansiella instrument Realisationsförluster aktierelaterade finansiella instrument Orealiserade vinster/förluster aktierelaterade finansiella instrument Summa värdeförändring aktierelaterade finansiella instrument Not 2. Värdeförändring ränterelaterade finansiella instrument Realisationsvinster obligationer och konvertibler Realisationsförluster obligationer och konvertibler Orealiserade vinster/förluster obligationer och konvertibler Summa värdeförändring obligationer och konvertibler Not 3. Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 4. Utdelning till andelsägarna Beskattningsbar inkomst före utdelning Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna Beskattningsbar inkomst - - Beslutad utdelning Not 5. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (191 tkr) Innehav AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Dagligvaror Bunge BM 474 0,11 0,11 Coca Cola Company US 810 0,19 0,19 Kirin Holdings Co Ltd JP 343 0,08 0,08 Oriflame LU ,37 0,37 Procter and Gamble Company US 933 0,22 0,22 Seven & I Holdings Co Ltd JP 292 0,07 0,07 Tesco Plc GB 576 0,14 0,14 Unilever NV NL 683 0,16 0,16 Dagligvaror total ,35 Energi Anadarko Petroleum Corporation US 641 0,15 0,15 BG Group Plc GB 428 0,10 0,10 Chesapeake Energy Corp US 160 0,04 0,04 ConocoPhillips US 611 0,15 0,15 Exxon Mobil Corporation US 785 0,19 0,19 Hess Corp US 286 0,07 0,07 Lundin Petroleum SE ,26 0,26 Royal Dutch Shell Plc GB ,24 0,24 Southwestern Energy Co US 120 0,03 0,03 Valero Energy Corp US 293 0,07 0,07 Energi total ,29 Finans och fastighet Allianz SE DE 288 0,07 0,07 Allstate Corporation US 238 0,06 0,06 American International Group Inc US 44 0,01 0,01 Axa FR 289 0,07 0,07 Banco Popolare di Milano IT 146 0,03 0,03 Banco Santander SA ES 643 0,15 0,15 Bank of America Corporation US 467 0,11 Bank of America Corporation Depositary Share US 163 0,04 0,15 Berkley (W.R.) Corp US 141 0,03 0,03 Blackrock Inc US 199 0,05 0,05 Chubb Corporation US 192 0,05 0,05 Credit Agricole SA FR 229 0,05 0,05 DBS Group Holdings Limited SG 627 0,15 0,15 Deutsche Bank AG DE 303 0,07 0,07 East West Bancorp Inc US 246 0,06 0,06 Goldman Sachs Group US 251 0,06 0,06 Handelsbanken A SE ,84 0,84 Hartford Financial Services Group US 88 0,02 0,02 Hong Kong Land BM 495 0,12 0,12 HSBC Holdings Plc GB 417 0,10 0,10 Intercontinetal Exchange Inc. US 178 0,04 0,04 Investor B SE ,93 0,93 JPMorgan Chase & Co US 340 0,08 0,08 Kinnevik Investment B SE ,48 0,48 Man Group PLC GB 218 0,05 0,05 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP 537 0,13 0,13 Nomura Holdings Inc JP 303 0,07 0,07 Nordea Bank SE ,74 1,74 Prudential Plc GB 341 0,08 0,08 RenaissanceRe Holdings BM 154 0,04 0,04 Royal Bank of Scotland Group Plc GB 147 0,04 0,04 SEB A SE ,85 0,85 Swedbank A SE ,26 1,26 Toronto-Dominion Bank CA 337 0,08 0,08 Unione Di Banche Italiane SCPA IT 166 0,04 0,04 Wells Fargo and Company US 380 0,09 0,09 Wihlborgs Fastigheter AB SE 521 0,12 0,12 Finans och fastighet total ,26 Hälsovård Active Biotech SE ,38 0,38 Amgen Inc US 535 0,13 0,13 AstraZeneca Plc GB ,27 1,27 Baxter International Inc US 623 0,15 0,15 C R Bard US 140 0,03 0,03 Covidien Plc BM 382 0,09 0,09 GlaxoSmithKline Plc GB 831 0,20 0,20 Meda A SE ,41 0,41 Merck & Company US 586 0,14 0,14 Merck Kgaa DE 323 0,08 0,08 Pfizer Inc US ,29 0,29 Sanofi-Aventis SA FR 596 0,14 0,14 Thermo Fisher Scientific US 320 0,08 0,08 Hälsovård total ,38 Industrivaror och -tjänster 3M Company US 485 0,12 0,12 ABB Ltd CH 281 0,07 ABB Ltd CH 979 0,23 0,30 Addtech B SE 447 0,11 0,11 Alfa Laval SE 742 0,18 0,18 AP Møller Maersk AS DK 151 0,04 0,04 Assa Abloy B SE ,42 0,42 Atlas Copco A SE ,03 1,03 Central Japan Railway Company JP 382 0,09 0,09 Emerson Electric US 454 0,11 0,11 Fanuc Ltd JP 463 0,11 0,11 General Electric Company US 741 0,18 0,18 Hexpol AB SE 120 0,03 0,03 Hino Motors JP 295 0,07 0,07 Hutchinson Whampoa Limited HK 344 0,08 0,08 Intertek Group GB 480 0,11 0,11 Loomis SE ,39 0,39 Niscayah Group AB SE 720 0,17 0,17 Proffice B SE 540 0,13 0,13 Sandvik SE ,25 0,25 Scania B SE 868 0,21 0,21 Siemens AG DE 398 0,10 0,10 Skanska B SE ,57 0,57 SKF B SE ,97 0,97 Union Pacific Corporation US 348 0,08 0,08 Volvo B SE ,46 0,46 Industrivaror och -tjänster total ,31 13

14 Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Informationsteknologi Acando AB SE 447 0,11 0,11 Apple Inc US 584 0,14 0,14 Cisco Systems Inc US 695 0,17 0,17 Ericsson B SE ,89 0,89 Google Inc US 730 0,17 0,17 Hewlett Packard Company US 891 0,21 0,21 Hitachi High Technologies JP 339 0,08 0,08 Ingram Micro Inc US 414 0,10 0,10 Konica Minolta Holdings Inc JP 329 0,08 0,08 Micronic Laser System SE 78 0,02 0,02 Nokia Oyj FI 309 0,07 0,07 Nolato B SE 551 0,13 0,13 Opera Software ASA NO 160 0,04 0,04 Polycom Inc US 168 0,04 0,04 Sapient Corp US 371 0,09 0,09 Sigma Designs Inc US 199 0,05 0,05 Take Two Interactive Software US 349 0,08 0,08 VistaPrint NV BM 276 0,07 0,07 Yahoo! Inc US 764 0,18 0,18 Informationsteknologi total ,73 Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US 581 0,14 0,14 International Power PLC GB 474 0,11 0,11 Tokyo Electric Power Co Inc JP 179 0,04 0,04 Kraftförsörjning total ,30 Material Alcoa Inc US 348 0,08 0,08 ArcelorMittal SA LU 410 0,10 0,10 Boliden SDB SE 691 0,17 0,17 EI Du Pont de Nemours & Co US 311 0,07 0,07 Inmet Mining Corp CA 334 0,08 0,08 International Paper Company US 405 0,10 0,10 Johnson Matthey PLC GB 387 0,09 0,09 Shin Etsu Chemical Company Ltd JP 401 0,10 0,10 SSAB AB SE 459 0,11 0,11 Stora Enso Oyj R FI 989 0,24 0,24 Xstrata plc GB 552 0,13 0,13 Material total ,26 Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE 432 0,10 0,10 Apollo Group Inc US 179 0,04 0,04 Autoliv SDB SE 639 0,15 0,15 Benesse Holdings Inc JP 269 0,06 0,06 Betsson SE 384 0,09 0,09 Comcast Corp US 843 0,20 0,20 Denso Corporation JP 235 0,06 0,06 Electrolux B SE 935 0,22 0,22 Garmin KY 227 0,05 0,05 Hennes & Mauritz B SE ,85 1,85 KappAhl Holding AB SE ,27 0,27 Life Time Fitness US 202 0,05 0,05 Modern Times Group B SE 583 0,14 0,14 Nissan Motor Company JP 379 0,09 0,09 Nobia SE 557 0,13 0,13 Sherwin Williams Co US 193 0,05 0,05 Sony Corporation JP 307 0,07 0,07 Time Warner Cable Inc US 382 0,09 0,09 Time Warner Inc US 368 0,09 0,09 Vivendi SA FR 382 0,09 0,09 Volkswagen AG PFD DE 367 0,09 0,09 Sällanköpsvaror och -tjänster total ,99 Telekomoperatörer AT&T Inc US 340 0,08 0,08 Koninklijke KPN NV NL 393 0,09 0,09 Millicom Intl. Cellular SDR LU ,40 0,40 Tele2 B SE ,32 0,32 Telenor ASA NO 621 0,15 0,15 TeliaSonera SE ,62 1,62 Telstra Corporation Ltd AU 552 0,13 0,13 Telekomoperatörer total ,80 Stat och kommun Sv. Staten ,75% 2014/05/05 SE ,49 Sv. Staten ,25% 2011/03/15 SE ,69 Sv. Staten ,5% SE ,68 Sv. Staten % 2020/12/01 SE ,93 Sv. Staten ,5% 2015/08/12 SE ,23 Sv. Staten % 2017/08/12 SE ,99 Sv. Staten SE ,34 Sv. Staten % 2039/03/30 SE ,30 14,66 Stat och kommun total ,66 SUMMA RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,88 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,22 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,78 FONDFÖRMÖGENHET ,00 upptagna till handel på en reglerad marknad ,55 som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 0 0,00 som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 0 0,00 Övriga finansiella instrument ,67 Summa ,22 Derivatinstrument Innehav av derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Innehav av andra derivatinstrument (OTCderivat) 0 0,00 Utfärdade derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Utfärdade OTC-derivat 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i januari Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ,01 1,01 ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US ,45 Ishares MSCI Japan Index Fund ETF US 873 0,21 0,66 Övriga aktierelaterade finansiella instrument total ,67 SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,34 RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Kreditinstitut Kommuninvest /12/07 SE ,22 1,22 Länsförsäkringar Bank 501 4% 2011/06/15 SE ,48 2,48 Nordea Hypotek AB SE ,74 Nordea Hypotek AB SE ,79 Nordea Hypotek AB SE ,84 11,38 SCBCC 125 4% 2013/04/10 SE ,45 SCBCC 126 4% 2014/04/09 SE ,42 SCBCC 127 4% 2015/04/15 SE ,46 12,33 SEBolån 564 4% 2011/06/15 SE ,61 SEBolån SE ,99 SEBolån SE ,87 9,47 Stadshypotek % 2011/06/15 SE ,02 Stadshypotek % 2012/19/12 SE ,01 Stadshypotek % 2014/18/06 SE ,33 13,35 Kreditinstitut total ,22 14

15 Redovisningsprinciper Helårsrapporten för fonderna har upprättats enligt Lagen (2004:46) om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) och ansluter till Fondbolagens Förenings rekommendationer för redovisning av investeringsfonder. Redovisning Tillgångarna har marknadsvärderats i första hand efter periodens senaste notering (värdering av innehaven skedde med hjälp av stängningskurserna i alla fonder) och såväl orealiserade vinster som förluster redovisas över resultaträkningen. Utdelning I utdelning ingår samtliga utdelningar på aktier. Utdelning på utländska aktier och kupongskatt redovisas netto. Ränta på räntebärande värdepapper Inkluderar dels ränta på obligationer och förlagslån, dels realisationsvinster netto på diskonteringspapper (statsskuldväxlar och certifikat) samt förändring av orealiserad värdeförändring på diskonteringspapper. Värdeförändring på aktier Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring av aktier. Försäljningar vinstavräknas enligt genomsnittsmetoden. Kursredovisning Kurserna som redovisas i innehavsförteckning är i lokal valuta. Värdeförändring räntebärande värdepapper Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring på obligationer och förlagslån. Vid köp bokförs anskaffningsvärdet lika med total köpeskilling exklusive upplupen kupongränta. Bankränta Ränta på fondens bankkonto. Courtage Courtage vid förvärv av aktier och aktierelaterade värdepapper redovisas i anskaffningsvärdet på tillgången. Sektorindelning Samtliga innehav är klassificerade enligt Morgan Stanley Capital Internationals sektorindelning. Omsättningshastighet Omsättningshastigheten beräknas enligt Fondbolagens Förenings rekommendation, dvs. det minsta värdet av summa köpta värdepapper eller summa sålda värdepapper under perioden, dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet under perioden. Avkastningssiffror och riskmått Beräkningarna av samtliga avkastningssiffror och riskmått är baserade på stängningskurser per Större nettoförändringar Vid framtagandet av större nettoförändringar har samtliga in- och utflöden relaterade till värdepappersinnehavet tagits i beaktande. Valutavinster och förluster Avser resultat av "rena" valutatransaktioner dvs. utan hänsyn till valutaförändringar på värdepappersinnehavet. Fondförvaltningen Fondbestämmelser Fondernas verksamhet regleras av Lagen (2004:46) om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Varje fond en egen informationsbroschyr, innehållande av Finansinspektionen godkända fondbestämmelser, samt förenklade fondfaktablad. Läs gärna dessa dokument som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, eller kan beställas från Svenska Lärarfonder Aktiebolag, Stockholm. Svensk kod för fondbolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk Kod för fondbolag. Omauktorisation I november 2006 förnyades Skandia Lärarfonder AB:s tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt den nya lagen (2004:46) om investeringsfonder. Detta medför inga förändringar för andelsägarna. I enlighet med den nya lagen finns informationsbroschyrer som innehåller fondbestämmelser, samt förenklade fondfaktablad att ta del av på fondbolagets hemsida, Förvaringsinstitut Enligt lagen om investeringsfonder ska fondernas tillgångar förvaras i ett förvaringsinstitut. Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Stockholm. Register över andelsägare Alla våra fonder är registrerande, vilket innebär att vi för register över alla andelsägare i respektive fond. Enligt lag sänds kontrolluppgift till skattemyndigheten vid årsskiftet. Kontrolluppgiften innehåller uppgifter om reavinster och reaförluster vid inlösen av andelar samt uppgifter om eventuella utdelningar. Bekräftelse av försäljning och inlösen Vid försäljning och inlösen av fondandelar bekräftar vi transaktionerna med brev och transaktionshandlingar inom sju dagar. Detta gäller dock inte vid dragning genom autogiro. Värdering av tillgångar Värdering av våra fonders tillgångar sker dagligen. Innehaven i våra aktiefonder värderas i första hand till senaste betalkurs vid värderingstillfället (kl ). Om något innehav inte har omsatts sker värdering till senast noterade köpkurs. Skulle inte heller något sådant värde finnas tillgängligt sker värdering till det värde som fondbolaget på objektiv grund beslutar. Marknadsnoterade innehav i våra räntefonder värderas enligt säljräntor. Utdelning Utdelning för Svenska Lärarfonder sker i november. Utdelning lämnas normalt i form av nya andelar. Andelsägare som så önskar, kan efter skriftlig anmälan till Svenska Lärarfonder få utdelning betald via bankgiro eller till ett fördefinierat bankkonto. Utbetalning vid inlösen Alla utbetalningar ur våra fonder sker normalt inom fem bankdagar från det att vi har erhållit inlösenuppdrag. Vårt ansvar vid fördröjning regleras i fondbestämmelserna under rubriken Ansvarsbegränsning. Preliminärskatt Alla fondbolag är skyldiga att dra av 30 procent i preliminärskatt från alla utdelningar till andelsägare som är dödsbon eller fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelningen sker i kontanter eller i form av nya andelar. 15

16 Fondandelens rättsliga ställning Den som har köpt en fondandel äger en andel i den samlade egendomen som ingår i fonden. Alla andelar är lika stora och medför lika rätt till fondegendomen. Varje andel representerar ett värde som är lika med fondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar. Värdepappersfonden är en självständig förmögenhetsmassa, vilken är skild från fondbolagets egen förmögenhet. Fondens tillgångar, som omhändertas av ett särskilt förvaringsinstitut, kan inte utmätas för fordringar gentemot fondbolaget. Fonderna omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Fondens överlåtelse och upphörande Fondbolaget kan överlåta förvaltningen av en fond till ett annat fondbolag efter medgivande från Finansinspektionen. Det övertagande fondbolaget tar därvid över samtliga förpliktelser avseende fondförvaltningen enligt bestämmelserna för fonden. Om fondbolaget vill upphöra med förvaltningen av en fond, är förvaringsinstitutet skyldigt att ta över förvaltningen av den. Enligt lagen om investeringsfonder, ska förvaringsinstitutet även ta över förvaltningen om fondbolagets tillstånd att förvalta fonden återkallas, om det träder i likvidation eller om det går i konkurs. Förvaringsinstitutet ska i sin tur, efter medgivande av Finansinspektionen, snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag. Om sådan överlåtelse inte sker, ska fonden upplösas genom försäljning av dess tillgångar, vartefter nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Information om förändringar av det slag som nämnts ovan, ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget får inte överlåta förvaltningen av fonden till annat fondbolag eller till förvaringsinstitutet förrän tidigast tre månader från sådan kungörelse, om inte Finansinspektionen tillåter att förvaltningen övertas tidigare. Derivatinstrument m.m. Ingen av fonderna har under perioden handlat med optioner. Dock har handel i begränsad omfattning skett med teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev. Soft commissions Vid förvaltningen utnyttjades inte möjligheten till så kallade "soft commissions" för förvaltningen av våra fonder. Med "soft commissions" menas ersättning i form av varor och tjänster som tillhandahålls förvaltare i samband med affärstransaktioner och som inte ingår i handelsmotpartens ordinarie tjänsteutbud. Etik och samhällsansvar Svenska Lärarfonder har etablerat en policy för etik- och miljöhänsyn som innebär att förvaltningen av Svenska Lärarfonders tillgångar ska präglas och genomsyras av trygghet, god etik och att hänsyn till miljön tas. Svenska Lärarfonder placerar inte i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer, framförallt FN s konvention om mänskliga rättigheter, FN Barnkonvention, ILO-konventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företagsamt Internationella miljökonventioner. Dessutom utesluts investeringar i bolag som är involverade i produktion, lagring eller handel av de centrala komponenterna av vapen, som, vid normal användning, bryter mot folkrätten eller icke-spridningsavtal. Med detta avses i första hand kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel samt antipersonella landminor och klustervapen. Svenska Lärarfonder har en etablerad process för att kontinuerligt hämta in, bearbeta och värdera information om företag. Om det kommer till Svenska Lärarfonders kännedom att företag som Svenska Lärarfonder investerar i bryter mot tillämpliga lagar eller inte på ett för Svenska Lärarfonder godtagbart sätt följer internationella konventioner och överenskommelser görs en utvärdering av placeringens lämplighet. Baserat på tillgänglig information görs en helhetsbedömning av investeringens lämplighet, varvid bl.a. kan beaktas vilka åtgärder företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt. Aktivt ägande utövas med målet att påverka företaget i önskad riktning. Företag, som inte klarar helhetsbedömningen eller där aktivt ägande inte når resultat, exkluderas som tänkbar placering. Aktualiserade och uteslutna företag 2009 Elva företag anses ha brutit mot de internationella normer som Svenska Lärarfonders policy berör och är därför uteslutna från investeringar per siste december 2009: Alstrom (Frankrike) Barrick Gold (Kanada) Bridgestone (Japan) Chevron Corp (USA) Dongfeng Motor (Kina) Freeport McMoran (USA) KBR - Kellog, Brown & Root (USA) Norilsk Nickel (Ryssland) Rio Tinto (UK/Australien) Vedanta Resources, inklusive dotterbolag Sterlite Industries (UK/Indien) Wal-Mart Stores (USA) Tre företag har tillkommit på denna lista under 2009; Barrick Gold, Dongfeng Motor och Norilsk Nickel. Barrick Gold (Kan) har exkluderats på grund av miljöförorening vid guldgruvan Porgera i Papua Nya Guinea. Barrick släpper där ut gruvavfall direkt i den närliggande floden och bidrar därigenom till omfattande miljöförstöring av floden och till negativ påverkan på lokalbefolkningens hälsa genom den stora mängd tungmetaller som följer med utsläppen. Den mycket miljöskadliga metod för avfallshantering som Barrick använder i Porgera är förbjuden i övriga världen men används fortfarande i Papua Nya Guinea då det är en billig metod att använda i ofta svårtillgänglig terräng. Detta agerande bryter mot Svenska Lärarfonders policy och bolaget har därför uteslutits från investeringar. Dongfeng Motors (Kina) har exkluderats då de rapporterats sälja militära lastbilar till den burmesiska regimen. Lastbilarna är anpassade för militära syften med entydig militär användning (t ex fästen för kulsprutor) och bedöms därför som militärt materiell. Företaget bekräftar själv rapporterna och även att avtal ingåtts om att i framtiden leverera reservdelar till lastbilarna. Genom att leverera militärt material till en repressiv regim som i stor omfattning bryter mot mänskliga rättigheter, bidrar Dongfeng till att förlänga och upprätthålla förtrycket av det burmesiska folket. Detta agerande bryter mot Svenska Lärarfonders policy och bolaget har därför uteslutits från investeringar. Norilsk Nickel (Rys) har exkluderats då det rapporterats att många års stora utsläpp av svaveldioxid och tungmetaller från Norilsk Nickles gruvor och smältverk på Tajmyrhalvön i Sibirien har gett omfattande och bestående skador på miljön med skogsdöd och förorenade vattendrag som följd. Utsläppen har också förorsakat stora hälsoproblem för lokalbefolkningen som uppvisar högre grad av cancer och andningssvårigheter än i övriga delar av Ryssland, och bidrar till föroreningar i hela det arktiska luftområdet. Bolagets agerande bryter mot Svenska Lärarfonders policy och bolaget har därför uteslutits från investeringar tills man kan uppvisa en trovärdig strategi för att hantera bolagets påverkan på hälsa och miljö, inklusive signifikant minskning av sina utsläpp. 16

17 Åter investerbara företag Ett bolag har åter blivit investerbart under 2009; Group 4 Securicor (UK). G4S är ett världsledande säkerhetsbolag med över anställda runt om i världen och exkluderades tidigare på grund av normbrott, anklagade för diskriminering och brott mot arbetsrätten i flera länder och brotten är verifierade av myndigheter i fem av dessa länder. Företaget skrev i december 2008 under ett globalt avtal med det fackliga närverket UNI (Union Network International) för att driva förbättringar inom det arbetsrättsliga området inom industrin samt lokala avtal med fackföreningar i USA och England. G4S försäkrar därmed att man kommer att följa internationella arbetslagar och garanterar samtidigt sina anställda rätten att organisera sig fackligt och till kollektiva förhandlingar. Lärarfonder är tillfredsställda med denna positiva utveckling och ser inte längre någon anledning att vidare utesluta G4S från investeringar. Svenska Lärarfonder gjorde under 2007 ett tillägg i sin policy för att utesluta investeringar i företag som är involverade i vapen som bryter mot folkrätten eller icke-spridningsavtal, här avses i första hand kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel. Därutöver investerar Svenska Lärarfonder sedan tidigare inte i företag involverade i antipersonella landminor och klustervapen. De bolag som är uteslutna på dessa grunder är: Alliant Techsystems (USA, klustervapen) BAE Systems (UK, kärnvapen) Boeing (USA, kärnvapen) EADS (Frankrike, Tyskland, kärnvapen) Finmeccanica (Italien, kärnvapen) GenCorp (USA, kärnvapen) General Dynamics (USA, landminor/klustervapen) Hanwha Corp (Sydkorea, landminor/klustervapen) Honeywell International (USA, kärnvapen) L-3 Communications (USA, landminor/klustervapen) Lockheed Martin (USA, landminor/klustervapen) Northrop Grumman (USA, landminor/klustervapen) Poongsan (Sydkorea, landminor/klustervapen) Raytheon (USA, landminor/klustervapen) Safran (Frankrike, kärnvapen) Serco (UK, kärnvapen) Singapore Technologies (Singapore, landminor) Textron (USA, klustervapen) Thales (Frankrike, kärnvapen) United Technologies (USA, kärnvapen) Använda Index Lärarfond år 50 % SIX Return Index (SIX RX) och 50 % MSCI AC World Net Lärarfond år 35 % SIX Return Index (SIX RX), 35 % MSCI AC World Net och 30 % OMRX Bond. Lärarfond % SIX Return Index (SIX RX), 10 % MSCI AC World Net och 70 % OMRX Bond. Förvaltningskostnad och TER Vi tar ut en avgift, förvaltningskostnaden. Det är en avgift för att vi förvaltar och administrerar ditt fondinnehav. Förvaltningsavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Fondvärde Avgift inom resp skikt 0-4 miljarder kr 0,6 % 4-10 miljarder kr 0,5 % 10 miljarder kr och däröver 0,35 % Avgiften debiteras inte som en engångssumma. Den dras varje dag, sprids alltså ut över 365 dagar. Den beräknas med en procentuell avgift (se ovan) på varje dags fondförmögenhet för respektive fond. Därefter räknas andelsvärden fram. Den kurs du ser i tidningen är således nettokursen det vill säga efter avdrag för ersättning till fondbolaget. Förvaltningskostnaden redovisas på våra hel- och halvårsbesked. Förutom förvaltningsavgiften har fonden ytterligare kostnader i samband med handel, främst courtage. Total Expense Ratio (TER) består av förvaltningskostnad samt eventuella bankavgifter. 17

18 Använda valutakurser Valuta Kurs Kurs antal AUD 6, CAD 6, CHF 6, DKK 1, EUR 10, GBP 11, HKD 0, JPY 0, NOK 1, SGD 5, USD 7, Landskodslista Kod Land AU - Australien BE - Belgien BM - Bermuda FR - Frankrike IT - Italien JP - Japan CA - Kanada LU - Luxemburg NL - Nederländerna NO - Norge CH - Schweiz SG - Singapore GB - Storbritannien SE - Sverige DE - Tyskland US - USA Skatteregler Fondens beskattning Aktiefonder och blandfonder Fonden är inte skatteskyldig för reavinster vid försäljning av aktier och aktierelaterade värdepapper. Följaktligen är inte heller reaförluster på dessa tillgångar avdragsgilla. Som schablonintäkt ska fonden ta upp 1,5 procent av marknadsvärdet vid årets ingång på fondens innehav av aktier och aktierelaterade tillgångar. Reavinster och reaförluster vid försäljning av räntebärande värdepapper, t ex obligationer och förlagslån är skattepliktiga respektive avdragsgilla. Fondens beskattningsbara inkomst består därutöver av utdelningar och ränteintäkter. Avdrag ska ske för förvaltningskostnader och lämnad utdelning till andelsägarna. Fonderna har som målsättning att lämna så stor utdelning att beskattning av fondens medel undviks. Skattesatsen uppgår till 30 procent. Andelsägarens beskattning Aktiefonder Till denna kategori hör Lärarfond år. Andelar i fonden behandlas skattemässigt som marknadsnoterade aktier under förutsättning att fonden har minst 75 procent av fondförmögenheten placerad i aktier eller aktierelaterade tillgångar. Hela reavinsten tas upp till beskattning och hela reaförlusten är avdragsgill mot motsvarande reavinster. Är reaförlusterna större än reavinsterna får 70 procent av underskottet dras av mot övriga kapitalinkomster. De skattemässiga anskaffningsvärdena för beräkning av reavinst/reaförlust beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Utdelning på andelarna är i sin helhet skattepliktig. Skattesatsen för reavinster och utdelningar uppgår till 30 procent och beskattas som inkomst av kapital. Fondbolaget är skyldigt att innehålla 30 procent av utdelningsbeloppet i preliminärskatt för fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelning lämnas i form av nya andelar eller som kontantutdelning. Blandfonder Till denna kategori hör Lärarfond år och Lärarfond 59+. Andelar i en fond som innehåller mindre än 75 procent av fondförmögenheten placerad i aktier och aktierelaterade tillgångar och inte heller är att betrakta som en räntefond behandlas skattemässigt som andra värdepappersfonder. Hela reavinsten tas upp som beskattning, medan reaförluster endast är avdragsgilla till 70 procent mot alla slag av kapitalinkomster. De skattemässiga anskaffningsvärdena för beräkning av reavinst/reaförlust beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Utdelning på andelarna är i sin helhet skattepliktig. Skattesatsen för reavinster och utdelningar uppgår till 30 procent och beskattas som inkomst av kapital. Fondbolaget är skyldigt att innehålla 30 procent av utdelningsbeloppet i preliminärskatt för fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelning lämnas i form av nya andelar eller som kontantutdelning. Rapportskyldighet Fondbolaget är, för skattskyldiga i Sverige, skyldig att rapportera kundernas innehav, försäljningslikvid samt erhållen utdelning till Skatteverket. 18

19 Fondbolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag, organisationsnummer , (tidigare B.Carlson Fondförvaltning AB och Carlson Lärarfonder AB) bildades den 21 juli Svenska Lärarfonder Aktiebolag har ett aktiekapital på 1,5 miljoner kronor. Svenska Lärarfonder Aktiebolag ägs till 51 procent av SkandiaBanken Aktiebolag samt till 49 procent av Svenska Lärarförsäkringar AB. Tillstånd att utöva fondverksamhet för Svenska Lärarfonder Aktiebolag meddelades den 13 november Svenska Lärarfonder Aktiebolag har i fondverksamheten ingått samarbetsavtal med andra bolag inom Skandiakoncernen. Svenska Lärarfonder Aktiebolag förvaltar följande fonder Lärarfond år Lärarfond år Lärarfond 59+ Styrelse, revisorer, ledning Svenska Lärarfonder Aktiebolag Styrelse Märtha Josefsson, ordförande, investeringskonsult Metta Fjelkner, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Lars-Erik Klason, styrelseordförande Svenska Lärarförsäkringar AB Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet Fredrik Sauter, verkställande direktör Skandiabanken AB Revisorer Lars Marcusson, KPMG AB Håkan Östebo, KPMG AB (suppleant) Stockholm den 9 mars 2010 Annelie Söderberg Verkställande direktör Svenska Lärarfonder Aktiebolag Revisionsberättelse Revisorerna i Svenska Lärarfonder Aktiebolag har granskat årsberättelserna och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av fonderna. Kopia av underskriven revisionsberättelse för respektive fond kan beställas från Svenska Lärarfonder Aktiebolag. Lärarfond år Lärarfond år Lärarfond

20 Ordlista Aktie En andel i aktiebolag. Aktier kan ha olika röstvärde. A-aktien har högre röstvärde än andra aktieslag. Aktiefond En aktiefond har minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier och andra aktierelaterade instrument. Antal värdepapper måste vara minst 16. Aktiv risk Se Tracking Error. Andel För dina pengar köper du ett visst antal andelar i fonden. Hur många du får beror på andelsvärdet vid inköpstillfället. Andelsvärde Värdet på en andel styrs av det sammanlagda värdet på allt som fonden äger. Andelsvärdet beräknas varje dag. I tidningarna kallas ofta andelsvärdet för NAV-kurs, vilket är en förkortning av den engelska beteckningen Net Asset Value, se NAV. Andelsvärdet beräknas genom att först summera fondens alla tillgångar netto, alltså fondens förmögenhet en viss dag, och sedan dividera med antalet andelar samma dag. Anskaffningsvärde Det belopp som du har satt in plus eventuell utdelning efter skatt. Används vid beräkning av reavinst och reaförlust. Vid försäljning räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde (GAV) fram per andel. Avkastningskurva Visar den effektiva årsräntan för räntebärande värdepapper med olika löptider, från statsskuldväxlar till obligationer. Kurvan ger en samlad bild av ränteläget på marknaden vid en viss tidpunkt. Blandfond En fond som investerar i både räntebärande värdepapper och i aktier. Branschfond Fond som bara köper aktier i en bransch, t ex läkemedel. Bruttoförändringar Summan av förändringen av alla gjorda köp och försäljningar av en aktie under perioden. Courtage Arvode vid aktiehandel. Cykliskt företag Företag vars resultat i stor utsträckning påverkas av konjunkturförändringar. Defensivt företag Bolagets vinster eller försäljning påverkas inte av förändring i det allmänna konjunkturläget. Derivat Riskhanteringsinstrument vars värde kan härledas till ett underliggande värdepapper, exempel på derivat är köp- och säljoptioner i aktier eller ränteterminer. Duration Visar den effektiva löptiden på tillgångarna i en portfölj då hänsyn tagits till kuponger som utfaller under löptiden. Ju högre duration desto större är känsligheten för rörelser i marknadsräntorna. Fondbolag Det bolag som förvaltar fonden. Bolaget måste vara registrerat hos Finansinspektionen. Förvaltningskostnad Den avgift fondbolaget tar ut från andelsägaren för att förvalta och administrera fonden. Kostnaden dras dagligen från andelsvärdet med 1/365-del av den i fondfakta angivna procentsatsen. Index Ett index visar den genomsnittliga utvecklingen för en viss marknad. Genom att jämföra med ett relevant index kan man mäta hur bra en viss fond har utvecklats. Kort ränta Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid under ett år. Lång ränta Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid över ett år. Löptid Den tid för ett räntebärande värdepapper som är kvar till förfall. NAV Net Asset Value (se Andelsvärde). Obligation Räntebärande värdepapper utgivet av stat, kommun eller företag (t ex bostadsinstitut) med löptid längre än ett år. Omsättningshastighet Ett mått som anger antalet gånger som värdepapper har köpts och sålts i förhållande till fondens totala fondförmögenhet. Ju högre omsättningshastighet, desto större har aktiviteten varit i fonden. P/E-tal Relationen mellan ett företags börsvärde och dess förväntade vinst. Realränteobligation Emitterade av staten genom Riksgäldskontoret. Obligationer som dels ger en fast ränta och dels en kompensation för inflationen (konsumentprisindex). Räntebärande värdepapper Ett värdepapper som lämnar en viss bestämd ränta till innehavaren, under förutsättning att värdepapperet innehas till förfall. Räntekänsliga aktier Aktier i t ex banker och finansbolag, vars vinst till stor del är avhängig ränteläget. Ränterisk Talar om hur mycket andelsvärdet svänger upp eller ner vid en förändring av marknadsräntorna. Ju längre löptid fondens räntebärande värdepapper har desto högre risk och därmed också större påverkan på andelsvärdets utveckling. Statsskuldväxel Räntebärande värdepapper med en löptid under ett år, utgivet av Staten. Total Expense Ratio Total Expense Ratio (TER) utgörs av summan av förvaltningskostnader och övriga kostnader, men exklusive courtage, uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten under året. Tracking error Visar hur fondens avkastning avviker från index. Om fondens placeringar avviker kraftigt från index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index, både uppåt och nedåt medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. Benämns också som aktiv risk. Underviktad Aktiens (etc) andel i fonden är lägre än aktiens andel i jämförelseindex. Unit link Pensionssparande i fonder, kopplat med en försäkring. Volatilitet Är ett mått på kurssvängningarna runt dess medelvärde (standardavvikelse). Ett högt volatilitetstal innebär alltså stora svängningar, stor osäkerhet och därmed stor risk. Volatilitetstalet mäter svängningarna både uppåt och nedåt i kursen. Det som är en risk för nedgång är lika mycket en möjlighet till uppgång. Överviktad Aktiens (etc) andel i fonden är större än aktiens andel i jämförelseindex. 20

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE...

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 8 SKANDIA SVERIGE... 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

INNEHÅLL. 1 VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 ANVÄNDA INDEX. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR.

INNEHÅLL. 1 VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 ANVÄNDA INDEX. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 ANVÄNDA INDEX... 5 FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH ÅRLIG AVGIFT... 5 LÄRARFOND 21-44

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012

Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012 Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 9 SKANDIA SVERIGE 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 18 SKANDIA NORDEN

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA GLOBAL HEDGE SKANDIA OFFENSIV VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA GLOBAL HEDGE SKANDIA OFFENSIV VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅRA FÖRVALTNINGSPARTNERS... 3 AVKASTNING & RISK... 6 SKANDIA GLOBAL HEDGE... 56 SKANDIA OFFENSIV... 59 SKANDIA PARAPLYFOND... 62 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN... 7 SKANDIA SMÅBOLAG

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT FÖRSIKTIG 44 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT BALANSERAD 47 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 3

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT FÖRSIKTIG 44 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT BALANSERAD 47 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 3 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 3 AVKASTNING & RISK 6 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT FÖRSIKTIG 44 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT BALANSERAD 47 SKANDIABANKEN ALLT-I-ETT OFFENSIV 50 FONDER SKANDIA

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA SVEA AKTIV

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA LIKVIDITETSFOND AVKASTNING & RISK...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA LIKVIDITETSFOND AVKASTNING & RISK... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING & RISK... 6 FONDER: SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 70 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND... 72 SKANDIA

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA SELECTED OFFENSIV...70 VD HAR ORDET...2 SKANDIA SELECTED STRATEGI...72 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3

INNEHÅLL SKANDIA SELECTED OFFENSIV...70 VD HAR ORDET...2 SKANDIA SELECTED STRATEGI...72 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA SELECTED OFFENSIV...70 SKANDIA SELECTED STRATEGI...72 SKANDIA SELECTED UTLAND OFFENSIV...74 RISKMÅTT...7 SKANDIA

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4 INNEHÅLL VD HAR ORDET...3 VÅRA GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNERS...4 AVKASTNING & RISK...7 RISKMÅTT...8 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 68 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 70 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND... 72 SKANDIA

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

FONDER ÖVRIG INFORMATION INNEHÅLL VD HAR ORDET 1 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND 54 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 2 SKANDIA LIKVIDITETSFOND 56

FONDER ÖVRIG INFORMATION INNEHÅLL VD HAR ORDET 1 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND 54 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 2 SKANDIA LIKVIDITETSFOND 56 INNEHÅLL VD HAR ORDET 1 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER 2 AVKASTNING & RISK 5 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE 7 SKANDIA AKTIEFOND SVERIGE 10 SKANDIA CANCERFONDEN 13 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 67 VD HAR ORDET...2 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 69 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...

ÖVRIG INFORMATION FONDER INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 67 VD HAR ORDET...2 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 69 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 VAD ÄR RISK?...7 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND... 67 SKANDIA LIKVIDITETSFOND... 69 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND... 71 SKANDIA

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA SELECTED: GLOBAL FÖRSIKTIG...58 VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 SKANDIA SELECTED: OFFENSIV...

INNEHÅLL SKANDIA SELECTED: GLOBAL FÖRSIKTIG...58 VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 SKANDIA SELECTED: OFFENSIV... INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN...7 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE...10 SKANDIA SVERIGE...13 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...16 SKANDIA

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK...

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... 6 RISKMÅTT... 7 SKANDIA SELECTED GLOBAL BALANSERAD 65 SKANDIA SELECTED

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Förändringar under 2014

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Förändringar under 2014 INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad Öhman Fonder Öhman Sverige Marknad Årsberättelse 2015 Öhman Sverige Marknad (tidigare DNB Sverige Marknad) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling För helåret 2015 slutade OMX Stockholm Benchmark

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 8 SKANDIA SVERIGE... 10 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 13 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder. Det långsiktiga målet med vår förvaltning är att skapa en god avkastning på lång sikt, d.v.s.

Läs mer

Öhman Fonder,ĞůĊƌƐďĞƌćƩĞůƐĞ ϮϬϭϱ PŚŵĂŶ ^ƟŌĞůƐĞĨŽŶĚ ƟĚŝŐĂƌĞ E ^ƟŌĞůƐĞĨŽŶĚͿ

Öhman Fonder,ĞůĊƌƐďĞƌćƩĞůƐĞ ϮϬϭϱ PŚŵĂŶ ^ƟŌĞůƐĞĨŽŶĚ ƟĚŝŐĂƌĞ E ^ƟŌĞůƐĞĨŽŶĚͿ Öhman Fonder Årsberättelse 2015 Öhman Stiftelsefond (tidigare DNB Stiftelsefond) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling Penningpolitiken kom att dominera rubrikerna redan från början av 2015. Europeiska

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer