VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND ÅR. 6 LÄRARFOND ÅR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR."

Transkript

1 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND ÅR... 6 LÄRARFOND ÅR... 9 LÄRARFOND REDOVISNINGSPRINCIPER FONDFÖRVALTNINGEN ANVÄNDA INDEX FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH TER ANVÄNDA VALUTAKURSER LANDSKODSLISTA SKATTEREGLER FONDBOLAG STYRELSE, REVISORER, LEDNING ORDLISTA... 20

2 VD HAR ORDET Positiv avkastning första halvåret 2010 Lärarfonders samtliga tre fonder uppvisade ackumulerat positiv avkastning första halvåret 2010, men svängningarna var stora under perioden. Under mars steg aktiekurserna kraftigt medan maj resulterade i stora nedgångar på världens aktiemarknader, som en effekt av kraftigt ökande statsskulder i många länder. Fonderna utvecklades bra i förhållande till index och jämförbara fonder och vi är nöjda med förvaltningsresultatet. Lärarfonders utveckling till och med 30 juni Efter avgifter har utvecklingen varit: Lärarfond år 2,06 % Lärarfond år 2,64 % Lärarfond 59+ 3,29 % Inga automatiska fondbyten Det sker inga automatiska fondbyten i Lärarfonder. Du måste själv komma ihåg att byta Lärarfond så att ditt sparande är anpassat till din återstående spartid och risknivå. För att nå god riskspridning fördelar de tre Lärarfonderna aktieplaceringar både i Sverige och globalt. Lärarfond år och Lärarfond 59+ placerar även i räntebärande värdepapper. Det är fullt möjligt att fördela ditt sparande i de tre Lärarfonderna samtidigt. Investeringar i fonder utgör alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan således både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. På fondbolagets hemsida, finns informationsbroschyrer med fondbestämmelser samt förenklade faktablad för fonderna. Där kan du också läsa mer om fondsparande och fonderna. Från slutet av augusti finns fondernas halvårsberättelser tillgänglig på fondbolagets hemsida. Önskar du en tryckt version av rapporten kan du beställa den antingen via eller telefon Med vänliga hälsningar Annelie Söderberg VD Svenska Lärarfonder Aktiebolag 2

3 Vår globala förvaltningspartner Global förvaltning med lokal närvaro DnB NOR Asset Management (DNAM) är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är viktig för förvaltningen av internationella tillgångar, samtidigt som medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och ett kundarbete av högsta kvalité. DNAM är en fristående förvaltningsorganisation inom DnB NOR-gruppen. DnB NOR är Norges ledande finanskoncern. DNAM har cirka 90 analytiker och förvaltare och har kontor i Stockholm, Luxemburg, Hongkong, Chennai (Indien), Oslo och Bergen. Totalt förvaltar DNAM cirka 530 miljarder kronor, varav drygt 4,9 miljarder kronor för Svenska Lärarfonders räkning. Kunder DNAM förvaltar inhemska och internationella aktier och obligationer åt i huvudsak nordiska kunder. Företagets viktigaste kundgrupper är livförsäkringsbolag, fondbolag och andra institutionella kunder. Via fondbolagen inom DnB NOR-gruppen har DNAM även en omfattande förvaltning för privatkunder. Investeringsfilosofi och process Grunden i DNAMs investeringsfilosofi är att vara en aktiv förvaltare. Det innebär att genom en grundlig analys av ekonomier, marknader och företag söka uppnå ett förvaltningsresultat som över tiden överstiger marknadens utveckling. Analysen görs både genom traditionell fundamental analys och med kvantitativa metoder. Investeringsprocessen bygger på en hög grad av specialisering. Genom fokusering på olika delområden med dedikerade analytiker och förvaltare skapas möjligheter till specialistkompetens och därmed förutsättningar för ett bra förvaltningsresultat. Kvantitativa förvaltningsmetoder används framför allt inom den globala aktieförvaltningen. DNAM erbjuder förvaltning av globala aktier helt enligt kvantitativa metoder eller i kombination med fundamental förvaltning. Riskkontroll är ett viktigt moment i DNAMs förvaltning. Genom avancerade system kan risken i förvaltningen följas upp och kontrolleras löpande. Grundprincipen är att vi skall ta kontrollerade risker inom områden där organisationen har kompetens och undvika att ta okontrollerade risker eller risker inom områden där vi inte har full kompetens. 3

4 Portföljförvaltare Filip Boman Född: 1968 Utbildning: CFA År i branschen: 15 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för globala aktier för Svenska Lärarfonder Christer Käck Född: 1953 Utbildning: Civilekonom och CEFA År i branschen: 36 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för svenska räntor för Svenska Lärarfonder. Per Colleen Född: 1969 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 13 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig för förvaltning av svenska aktier för Svenska Lärarfonder. Fredrik Öberg Född: 1965 Utbildning: Civilekonom År i branschen: 16 Ansvarsområde: Portföljförvaltare på DnB NOR Asset Management. Ansvarig förvaltare för Svenska Lärarfonder Avkastning och risk Vad är risk? Risk kan upplevas olika av olika personer. För en del är det detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra personer är risk att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att man väljer sparform med utgångspunkt från vem man är. För att få chans till en bra avkastning måste man oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du behöver också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering kan du välja ett bankkonto eller en räntefond. Då behöver du inte vara lika långsiktig i sparandet men får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papperet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket som andelsvärdet svänger upp och ned. Det kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäkerhet om fondens värdestegring. Alltså högre risk. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk eller tracking error. Det visar hur mycket som fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. 4

5 Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. 2 år, månadsdata Fond Årsavkastning snitt, % Volatilitet % Avkastning/ volatilitet Tracking error, % fonden index fonden index fonden index Lärarfond År , Lärarfond År ,59 0, Lärarfond

6 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier med 50/50 som normalläge med möjlighet att övervikta endera delen. Investeringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering i aktier och förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen första halvåret 2010 Lärarfond år steg under det första halvåret 2010 med 2,1 procent medan dess jämförelseindex steg med 3,2 procent. Under det första halvåret 2010 fortsatte den globala ekonomiska återhämtningen, liksom de extraordinära insatserna som fortlöpande behövdes för att stötta en alltjämnt bräcklig situation. Det som började som en bankkris som följden av en mycket lång period med alltför mycket skulduppbyggnad i det globala ekonomiska systemet har utvecklats till en situation där skuldsättningen successivt skall reduceras och där staterna fått ta över en stor del av ansvaret för både stabiliteten och likviditeten i systemet. Genom denna förflyttning av skuld och ansvar från den privata sidan till den statliga sidan har ekonomierna och riskviljan återhämtat sig. Utöver detta fortsatte riksbanker, centralbanker och regeringar att stimulera och stötta med extremt låga styrräntor m.m. Flera av dessa stödåtgärder leder till en mycket snabb ökning av statskulderna världen över och därmed uppstår ett nytt problem. Denna typ av stora förändringar leder nästan alltid till nya potentiella risker och därmed osäkerhet. Under våren fick denna investerare att "fly" länder med hög skuldsättning samt små möjligheter att finansiera skulden inom det egna landet. Denna profil stämmer väl in på flera europeiska länder såsom Grekland, Spanien, Portugal med flera. Resultatet blev kraftigt fallande börser, en rejäl försvagning av euron samt mycket stora statsobligationsränteskillnader och till slut en ny likviditetskris men denna gång inom den europeiska statsobligationsmarknaden. I detta kritiska läge presenterades ännu ett massivt krispaket. Det som stod i fokus vid utgången av juni månad var om alla dessa åtgärder som genomförts räcker till för att skapa en dräglig tillväxt framöver och därmed en positiv syn på framtiden eller om den nödvändiga processen med statsskuldsreduktion kommer att resultera i en period med extremt svag tillväxt och deflationistiska krafter. Marknaden ser än så länge positivt på framtida tillväxtmöjligheter, men detta är dock en betydligt beskedligare syn än den som rådde under föregående år när återhämtningen var som starkast och förklarar varför det varit så skakigt under det andra kvartalet och med riskreduktion som följd. Den utländska aktieportföljen minskade med 1 procent under perioden, vilket var i linje med dess jämförelseindex. Aktieurvalet var mycket bra inom teknologi och industrisektorerna medan ett svagare urval gjordes inom råvaror och defensiva sektorer. Ur ett svenskt perspektiv är detta en fördelaktig utveckling då dollarn och de asiatiska valutorna stärkts i förhållande till kronan. Den svenska aktieportföljen hade en klart bättre utveckling och steg med närmare 6 procent. Det gjorde Sverige till en av de bästa aktiemarknaderna i världen under perioden. I relativa termer var detta drygt 1 procentenhet lägre än jämförelseindex. Orsaken var främst en något för defensiv portfölj som inte bar frukt i Sverige då just den marknaden utvecklades så pass mycket bättre än övriga aktiemarknader i världen. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 juli vid månadsspar om 100 kr/månad med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 juli vid månadsspar om 100 kr/månad med början i juli Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden 6.9 % Index 6.4 % Fonden 5.4 % Index 5.2 % Jämförelseindex 50 % SIX Return Index (SIX RX) och 50 % AC MSCI World Net. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,81 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , ,43 COURTAGE Courtage har erlagts med 1328 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2010 motsvarar 0,08 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX %

7 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-30/6, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter 8 68 Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader -2 Övriga kostnader (Not 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 30/6, tkr Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat ,10% ,74% NOTER Not 1. Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (107 tkr) Innehav Finansiella instrument AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Dagligvaror Bunge BM Coca Cola Company US Procter and Gamble Company US Seven & I Holdings Co Ltd JP Tesco Plc GB Unilever NV NL Dagligvaror total Energi Adhance O4 Company Ltd - SDR BM Anadarko Petroleum Corporation US Apache Corporation US BG Group Plc GB Enquist Plc GB Exxon Mobil Corporation US Hess Corp US Lundin Petroleum SE Royal Dutch Shell Plc GB Southwestern Energy Co US Wellstream Holdings Plc GB Energi total Finans och fastighet Allianz SE DE Allstate Corporation US , Axa FR , Banco Popolare di Milano IT Banco Santander SA ES Bank of America Corporation US Barclays Plc GB Blackrock Inc US Citygroup Inc US DBS Group Holdings Limited SG Deutsche Bank AG DE East West Bancorp Inc US Handelsbanken A SE Hong Kong Land BM Intercontinental Exchange Inc. US Investor B SE Kinnevik Investment B SE Metlife US Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP Nomura Holdings Inc JP Nordea Bank SE RenaissanceRe Holdings BM SEB A SE Society General de France FR Swedbank A SE Toronto-Dominion Bank CA Wells Fargo and Company US Wihlborgs Fastigheter AB SE Finans och fastighet total Hälsovård Active Biotech SE Amgen Inc US AstraZeneca Plc GB Baxter International Inc US Boston Scientific Corp US Meda A SE Pfizer Inc US Roche Holding AG CH St Jude Medical Inc US Teva Pharmaceuticals Industries ADR IL United Helth Group Incorporated US Hälsovård total Industrivaror och -tjänster 3M Company US ABB Ltd CH ABB Ltd CH Addtech B SE Alfa Laval SE Atlas Copco A SE Central Japan Railway Company JP Emerson Electric US Fanuc Ltd JP General Electric Company US Hexpol AB SE Hino Motors JP Intertek Group GB Loomis SE Niscayah Group AB SE Proffice B SE Sandvik SE Scania B SE Siemens AG DE Skanska B SE SKF B SE Systenair SE Volvo B SE Industrivaror och -tjänster total Informationsteknologi Acando AB SE Accenture Plc IE Alcatel Lucent FR Apple Inc US Arrow Electronics Inc US Cisco Systems Inc US Ericsson B SE Google Inc US Hewlett Packard Company US , Konica Minolta Holdings Inc JP MEMC Electronic Materials Inc US Nolato B SE Opera Software ASA NO Texas Instruments Incorporation US

8 Finansiella instrument Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % VistaPrint NV BM Yahoo! Inc US Zoran Corp US Informationsteknologi total Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US International Power PLC GB Kraftförsörjning total ,08 I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Material ArcelorMittal SA LU Boliden AB SE Inmet Mining Corp CA Internationals Flavors and Fragrances US International Paper Company US Johnson Matthey PLC GB Lundin Mining Corp SDR CA Shin Etsu Chemical Company Ltd JP SCA AB SE SSAB AB SE Stora Enso Oyj R FI Xstrata plc GB Material total Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE Aisin Seiki JP Autoliv SDB SE Benesse Holdings Inc JP Carneval Corporation PA Comcast Corp US Electrolux B SE Fast Retailing Co Ltd JP Hennes & Mauritz B SE JM Bygg SE KappAhl AB SE Mattel US McGraw Hill Companies US Modern Times Group B SE MQ Holding AB SE Nissan Motor Company JP Nobia SE Pearson Plc GB Residor Hotel Group AB SE Shangri La Asia Ltd BM Sony Corporation JP Time Warner Cable Inc US Time Warner Inc US Volkswagen AG PFD DE Sällanköpsvaror och -tjänster total Telekomoperatörer TeliaSonera SE Vodafone Group Plc GB Telekomoperatörer total Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US Övriga aktierelaterade finansiella instrument total SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT ,22 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,22 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO ,70 FONDFÖRMÖGENHET Fondpapper Fondpapper som handlas på en reglerad marknad eller motsvarande Fondpapper som avses att upptas till handel på en reglerad marknad eller motsvarande inom ett år. 0 0,00 Onoterade fondpapper 0 0,00 Fondandelar Summa ,22 Derivatinstrument Innehav av derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Innehav av andra derivatinstrument (OTCderivat) 0 0,00 Utfärdade derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Utfärdade OTC-derivat 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten 8

9 Lärarfond År Fonden investerar brett i svenska och globala aktier till 70 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 30 procent. Denna 70/30-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringar sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond år passar som total- eller basplacering för blandat sparande. Den förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen första halvåret 2010 Lärarfond år steg under det första halvåret 2010 med 2,7 procent medan dess jämförelseindex steg med 3,3 procent. Under det första halvåret 2010 fortsatte den globala ekonomiska återhämtningen, liksom de extraordinära insatserna som fortlöpande behövdes för att stötta en alltjämnt bräcklig situation. Flera av dessa stödåtgärder leder till en mycket snabb ökning av statskulderna världen över och därmed uppstår ett nytt problem. Denna typ av stora förändringar leder nästan alltid till nya potentiella risker och därmed osäkerhet. Under våren fick denna investerare att "fly" länder med hög skuldsättning samt små möjligheter att finansiera skulden inom det egna landet. Denna profil stämmer väl in på flera europeiska länder såsom Grekland, Spanien, Portugal med flera. Resultatet blev kraftigt fallande börser, en rejäl försvagning av euron samt mycket stora statsobligationsränteskillnader och till slut en ny likviditetskris men denna gång inom den europeiska statsobligationsmarknaden. I detta kritiska läge presenterades ännu ett massivt krispaket. Det som stod i fokus vid utgången av juni månad var om alla dessa åtgärder som genomförts räcker till för att skapa en dräglig tillväxt framöver och därmed en positiv syn på framtiden eller om den nödvändiga processen med statsskuldsreduktion kommer att resultera i en period med extremt svag tillväxt och deflationistiska krafter. Marknaden ser än så länge positivt på framtida tillväxtmöjligheter, men detta är dock en betydligt beskedligare syn än den som rådde under föregående år när återhämtningen var som starkast och förklarar varför det varit så skakigt under det andra kvartalet och med riskreduktion som följd. Den utländska aktieportföljen minskade med 1 procent under perioden, vilket var i linje med dess jämförelseindex. Aktieurvalet var mycket bra inom teknologi och industrisektorerna medan ett svagare urval gjordes inom råvaror och defensiva sektorer. Ur ett svenskt perspektiv är detta en fördelaktig utveckling då dollarn och de asiatiska valutorna stärkts i förhållande till kronan. Den svenska aktieportföljen hade en klart bättre utveckling och steg cirka 6 procent. Det gjorde Sverige till en av de bästa aktiemarknaderna i världen under perioden. I relativa termer var detta en dryg procentenhet lägre än jämförelseindex. Orsaken var främst en något för defensiv portfölj som inte bar frukt i Sverige då den marknaden utvecklades så pass mycket bättre än övriga aktiemarknader i världen. Portföljen med obligationer steg med drygt 3 procent vilket var i linje med jämförelseindex. Bostadsobligationsövervikten gav ett bra positivt bidrag medan löptidsexponeringen gav ett marginellt negativt bidrag. Detta var under en period där marknadens fokus svängde från en tydlig inflationsoro till att slutligen fokusera på deflationsrisker. Detta medförde mycket stora ränterörelser. Bidraget från fördelningen mellan fondernas olika tillgångsslag gav ett positivt bidrag på cirka 0,1 procent. Det var främst de upp- och nedjusteringarna av aktieexponeringen som skapade denna överavkastning. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 juli vid månadsspar om 100 kr/månad med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 juli vid månadsspar om 100 kr/månad med början i juli Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden 7.8 % Index 7.8 % Fonden 5.3 % Index 5.2 % Jämförelseindex 35 % SIX Return Index (SIX RX), 35 % MSCI AC World Net och 30 % OMRX Bond. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,89 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , , ,41 COURTAGE Courtage har erlagts med 1202 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2010 motsvarar 0,08 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX %

10 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-30/6, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader - -3 Övriga kostnader (Not 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 30/6, tkr Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat % ,45% NOTER Not 1 Övriga kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (177 tkr) Innehav Finansiella instrument Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Dagligvaror Bunge BM Coca Cola Company US Procter and Gamble Company US Seven & I Holdings Co Ltd JP Tesco Plc GB Unilever NV NL Dagligvaror total Energi Alliance oil Copany Ltd SDR BM Anadarko Petroleum Corporation US Apache Corporation US BG Group Plc GB Enquest Lpc GB Exxon Mobil Corporation US Hess Corp US Lundin Petroleum SE Royal Dutch Shell Plc GB Southwestern Energy Co US Wellstream Holdings PLC GB Energi total Finans och fastighet Allianz SE DE Allstate Corporation US Axa FR Banco Popolare di Milano IT ,14 Banco Santander SA ES Bank of America Corporation US Barclays GB Blackrock Inc US Citigroup Inc US DBS Group Holdings Limited SG Deutsche Boerse AG DE East West Bancorp Inc US Handelsbanken A SE Hong Kong Land BM Intercontinental Exchange Inc. US Investor B SE Kinnevik Investment B SE MetLife US Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP Nomura Holdings Inc JP Nordea Bank SE RenaissanceRe Holdings BM SEB A SE Societe Generale de France FR Swedbank A SE Toronto-Dominion Bank CA Wells Fargo and Company US ,28 0,28 Wihlborgs Fastigheter AB SE Finans och fastighet total Hälsovård Active Biotech SE Amgen Inc US AstraZeneca Plc GB Baxter International Inc US Boston Scientific Corp US Meda A SE Pfizer Inc US Roche Holding AG CH St Jude Medical Inc US Teva Pharmaceutical Industries ADR IL UnitedHealth Group Incorporated US Hälsovård total Industrivaror och -tjänster 3M Company US ABB Ltd CH ABB Ltd CH Addtech B SE Alfa Laval SE Atlas Copco A SE Central Japan Railway Company JP Emerson Electric US Fanuc Ltd JP General Electric Company US Hexpol AB SE Hino Motors JP Intertek Group GB Loomis SE Niscayah Group AB SE Proffice B SE Sandvik SE Scania B SE Siemens AG DE Skanska B SE SKF B SE Systemair SE Volvo B SE Industrivaror och -tjänster total Informationsteknologi Acando AB SE Accenture Plc IE Alcatel Lucent FR Apple Inc US Arrow Electronic Inc US Cisco Systems Inc US Ericsson B SE Google Inc US Hewlett Packard Company US Konica Minolta Holdings Inc JP MEMC Electronic Materials Inc US Nolato B SE Opera Software ASA NO Texas Instruments Incorporated US VistaPrint NV BM Yahoo! Inc US

11 Finansiella instrument Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Finansiella instrument Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Zoran Corp US Informationsteknologi total Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US International Power PLC GB Kraftförsörjning total Material ArcelorMittal SA LU Boliden AB SE Inmet Mining Corp CA International Flavors and Fragrances US International Paper Company US Johnson Matthey PLC GB Lundin Mining Corp-Sdr CA SCA B SE Shin Etsu Chemical Company Ltd JP SSAB AB SE Stora Enso Oyj R FI Xstrata plc GB Material total Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE Aisin Seiki JP Autoliv SDB SE Benesse Holdings Inc JP Carnival Corporation PA Comcast Corp US Electrolux B SE Fast Retailing Co Ltd JP Hennes & Mauritz B SE JM Bygg SE KappAhl AB SE Mattel US McGraw Hill Companies US Modern Times Group B SE MQ Holding AB SE Nissan Motor Company JP Nobia SE Pearson Plc GB Rezidor Hotel Group AB SE Shangri La Asia Ltd BM Sony Corporation JP Time Warner Cable Inc US Time Warner Inc US Volkswagen AG PFD DE Sällanköpsvaror och -tjänster total ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO FONDFÖRMÖGENHET ,00 Finansiella instrument Fondpapper som handlas på en reglerad marknad eller motsvarande Fondpapper som avses att upptas till handel på en reglerad marknad eller motsvarande inom ett år. 0 0,00 Onoterade fondpapper. 0 0,00 Fondandelar Summa Derivatinstrument Innehav av derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Innehav av andra derivatinstrument (OTCderivat) 0 0,00 Utfärdade derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Utfärdade OTC-derivat 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Telekomoperatörer TeliaSonera SE Vodafone Group Plc GB Telekomoperatörer total Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US OMX 530??????????? SE Övriga aktierelaterade finansiella instrument total SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Kreditinstitut Kommuninvest /12/07 SE Nordea Hypotek AB SE Nordea Hypotek AB SE SCBCC 125 4% 2013/04/10 SE SCBCC 126 4% 2014/04/09 SE SCBCC 127 4% 2015/04/15 SE SEBolån SE SEBolån SE SEBolån SE Spintab % 2015/03/18 SE Stadshypotek % 2012/19/12 SE Stadshypotek % 2014/18/06 SE Stadshypotek % 2015/18/03 SE Kreditinstitut total Stat och kommun European Investment Bank 4,5% 2014/05/05 LU Sv. Staten ,75% 2014/05/05 SE Sv. Staten ,5% 2012/10/08 SE Sv. Staten % 2020/12/01 SE Sv. Staten ,5% 2015/08/12 SE Sv. Staten % 2017/08/12 SE Sv. Staten /03/12 SE Sv. Staten % 2039/03/30 SE Stat 3102 Realränteobl 4% SE Stat och kommun total SUMMA RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT

12 Lärarfond 59+ Fonden investerar brett i svenska och globala aktier till 30 procent och i svenska räntebärande värdepapper till 70 procent. Denna 30/70-fördelning är ett normalläge med möjlighet att aktivt variera andelarna. Aktieinvesteringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden placerar främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument samt räntebärande finansiella instrument emitterade av stat och andra emittenter med hög kreditvärdighet. Fonden får i begränsad omfattning utnyttja optioner och terminer för att effektivisera förvaltningen. Lärarfond 59+ passar som försiktig totalplacering eller basplacering och förvaltas i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förvaltningen första halvåret 2010 Lärarfond 59+ steg under det första halvåret 2010 med 3,3 procent medan dess jämförelseindex steg med 3,7 procent. Under det första halvåret 2010 fortsatte den globala ekonomiska återhämtningen, liksom de extraordinära insatserna som fortlöpande behövdes för att stötta en alltjämnt bräcklig situation. Flera av dessa stödåtgärder leder till en mycket snabb ökning av statskulderna världen över och därmed uppstår ett nytt problem. Denna typ av stora förändringar leder nästan alltid till nya potentiella risker och därmed osäkerhet. Under våren fick denna investerare att "fly" länder med hög skuldsättning samt små möjligheter att finansiera skulden inom det egna landet. Denna profil stämmer väl in på flera europeiska länder såsom Grekland, Spanien, Portugal med flera. Resultatet blev kraftigt fallande börser, en rejäl försvagning av euron samt mycket stora statsobligationsränteskillnader och till slut en ny likviditetskris men denna gång inom den europeiska statsobligationsmarknaden. I detta kritiska läge presenterades ännu ett massivt krispaket. Det som stod i fokus vid utgången av juni månad var om alla dessa åtgärder som genomförts räcker till för att skapa en dräglig tillväxt framöver och därmed en positiv syn på framtiden eller om den nödvändiga processen med statsskuldsreduktion kommer att resultera i en period med extremt svag tillväxt och deflationistiska krafter. Marknaden ser än så länge positivt på framtida tillväxtmöjligheter, men detta är dock en betydligt beskedligare syn än den som rådde under föregående år när återhämtningen var som starkts och förklarar varför det varit så skakigt under det andra kvartalet och med riskreduktion som följd. Den utländska aktieportföljen minskade med 1 procent under perioden, vilket var i linje med dess jämförelseindex. Aktieurvalet var mycket bra inom teknologi och industrisektorerna medan ett svagare urval gjordes inom råvaror och defensiva sektorer. Ur ett svenskt perspektiv är detta en fördelaktig utveckling då dollarn och de asiatiska valutorna stärkts i förhållande till kronan. Den svenska aktieportföljen hade en klart bättre utveckling och steg med cirka 6 procent. Det gjorde Sverige till en av de bästa aktiemarknaderna i världen under perioden. I relativa termer var detta drygt 1 procentenhet lägre än jämförelseindex. Orsaken var främst en något för defensiv portfölj som inte bar frukt i Sverige då just den marknaden utvecklades så pass mycket bättre än övriga aktiemarknader i världen. Portföljen med obligationer steg med cirka 3 procent vilket var i linje med jämförelseindex. Bostadsobligationsövervikten gav ett bra positivt bidrag medan löptidsexponeringen gav ett marginellt negativt bidrag. Detta var under en period där marknadens fokus svängde från en tydlig inflationsoro till att slutligen fokusera på deflationsrisker. Detta medförde mycket stora ränterörelser. Bidraget från fördelningen mellan fondernas olika tillgångsslag gav ett positivt bidrag på cirka 0,1 procent. Det var främst de upp- och nedjusteringarna av aktieexponeringen som skapade denna överavkastning. Fondfakta Förvaltningsarvode: 0,60 % per år. Exempel förvaltningskostnad: vid engångsinsättning om kr den 1 juli vid månadsspar om 100 kr/månad med början i juli Exempel nettovärde efter avgifter: vid engångsinsättning om kr den 1 juli vid månadsspar om 100 kr/månad med början i juli Total expense ratio: 0,60 % Genomsnittlig avkastning Fonden 8.7 % Index 9.2 % Fonden 4.8 % Index 5.1 % Jämförelseindex 20 % SIX Return Index (SIX RX), 10 % MSCI AC World Net och 70 % OMRX Bond. Ansvarig förvaltare Fredrik Öberg (DnB NOR) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. OMSÄTTNINGSHASTIGHET PERIOD GGR/ÅR ,89 FONDFÖRMÖGENHET OCH ANDELSVÄRDE (TKR) DATUM ANDELSVÄRDE FONDFÖRMÖGENHET UTDELNING PER ANDEL ÅR KR , ,37 COURTAGE Courtage har erlagts med 111 tkr, varav 0,00 tkr avser handel med Skandiabankens Värdepappershandel. Courtage för 2010 motsvarar 0,08 % av värdet på omsatta värdepapper. ÅRLIGT RESULTAT ÅR FONDEN % INDEX % Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet under året via aktieindexterminer. 12

13 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNING för tiden 1/1-30/6, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga intäkter 28 - Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader - - Övriga kostnader (Not 1) Summa kostnader Skatt - - Resultat efter skatt BALANSRÄKNING per 30/6, tkr Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Upplupna ränteintäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupen förvaltningskostnad Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat ,52% ,50% NOTER Not 1. Övriga Kostnader Övriga kostnader består av transaktionskostnader (121 tkr) Innehav Finansiella instrument AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Dagligvaror Bunge BM 479 0,11 0,11 Coca Cola Company US Procter and Gamble Company US Seven & I Holdings Co Ltd JP Tesco Plc GB Unilever NV NL Dagligvaror total Energi Alliance Oil Company - SDR BM Anadarko Petroleum Corporation US Apache Corporation US BG Group Plc GB Enquest Plc GB Exxon Mobil Corporation US Hess Corp US Lundin Petroleum SE Royal Dutch Shell Plc GB Southwestern Energy Co US Wellstream Holdings Plc US Energi total Finans och fastighet Allianz SE DE Allstate Corporation US Axa FR Banco Popolare di Milano IT Banco Santander SA ES Bank of America Corporation US Barclays Plc GB Blackrock Inc US 213 0,05 0,05 Citigroup Inc US DBS Group Holdings Limited SG Deutsche Boerse DE East West Bancorp Inc US 266 0,06 0,06 Handelsbanken A SE Hong Kong Land BM Intercontinetal Exchange Inc. US Investor B SE Kinnevik Investment B SE MetLife US Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP Nomura Holdings Inc JP Nordea Bank SE RenaissanceRe Holdings BM SEB A SE Societe Generale de France FR Swedbank A SE Toronto-Dominion Bank CA Wells Fargo and Company US 385 0,09 0,09 Wihlborgs Fastigheter AB SE Finans och fastighet total Hälsovård Active Biotech SE Amgen Inc US AstraZeneca Plc GB Baxter International Inc US Boston Scientific Corp US Meda A SE Pfizer Inc US Roche Holding AG CH St Jude Medical Inc US Teva Pharmaceutical Industries IL UnitedHealth Group Incorporated US Hälsovård total Industrivaror och -tjänster 3M Company US ,07 ABB Ltd CH ABB Ltd CH Addtech B SE Alfa Laval SE Atlas Copco A SE Central Japan Railway Company JP Emerson Electric US Fanuc Ltd JP General Electric Company US ,13 Hexpol AB SE Hino Motors JP Intertek Group GB Loomis SE Niscayah Group AB SE Proffice B SE Sandvik SE Scania B SE Siemens AG DE Skanska B SE SKF B SE Systemair SE Volvo B SE Industrivaror och -tjänster total Informationsteknologi Acando AB SE Accenture plc ER Alcatel - Lucent FR Apple Inc US Arrow Electronics Inc US Cisco Systems Inc US Ericsson B SE Google Inc US ,15 Hewlett Packard Company US Konica Minolta Holdings Inc JP MEMC Electronic Materials Inc US Nolato B SE Opera Software ASA NO Texas Instruments Incorporated US VistaPrint NV BM

14 Finansiella instrument Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Finansiella instrument Land* Marknadsvärde,tkr Del av fondförmögenhet, % Del av fondförmögenhet per emittent, % Yahoo! Inc US Zoran Corp US Informationsteknologi total Kraftförsörjning Dominion Resources Inc US International Power PLC GB Kraftförsörjning total ,24 Material ArcelorMittal SA LU Boliden SDB SE Inmet Mining Corp CA International Flavors and Fragrances US International Paper Company US Johnson Matthey PLC GB Lundin Mining Corp-SDR CA SCA B SE Shin Etsu Chemical Company Ltd JP Stora Enso Oyj R FI Xstrata plc GB Material total Sällanköpsvaror och -tjänster Adidas AG DE Aisin Seiki JP Autoliv SDB SE Benesse Holdings Inc JP Carnival Corporation PA Comcast Corp US Electrolux B SE Fast Retailing Co Ltd JP Hennes & Mauritz B SE JM Bygg SE KappAhl Holding AB SE Mattel US McGraw Hill Companies US Modern Times Group B SE MQ Holding AB SE Nissan Motor Company JP Nobia SE Pearson Plc GB Rezidor Hotel Group B SE Shangri La Asia Ltd BM Sony Corporation JP Time Warner Cable Inc US Time Warner Inc US Volkswagen AG PFD DE Sällanköpsvaror och -tjänster total Finansiella instrument Fondpapper som handlas å en reglerad marknad eller motsvarande ,54 Fondpapper som avses att upptas till handel på en reglerad marknad eller motsvarande inom ett år. 0 0,00 Onoterade fondpapper. 0 0,00 Fondandelar ,34 Summa Derivatinstrument Innehav av derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande. 0 0,00 Innehav av andra derivatinstrument (OTCderivat) 0 0,00 Utfärdade derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad eller motsvarande 0 0,00 Utfärdade OTC-derivat 0 0,00 Summa 0 0,00 Värdepapperslån Inlånade värdepapper 0 0,00 Utlånade värdepapper 0 0,00 * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juli Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras. Telekomoperatörer TeliaSonera SE Vodafone Group Plc GB Telekomoperatörer total Övriga aktierelaterade finansiella instrument Carlson Global Emerging Markets LU ishares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF US OMXS30 Index Future Jul 10/ SE Övriga aktierelaterade finansiella instrument total SUMMA AKTIERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT Kreditinstitut Kommuninvest /12/07 SE Nordea Hypotek AB SE Nordea Hypotek AB SE SCBCC 125 4% 2013/04/10 SE SCBCC 126 4% 2014/04/09 SE SCBCC 127 4% 2015/04/15 SE SEBolån SE SEBolån SE Spintab % 2015/03/18 SE Stadshypotek % 2012/19/12 SE Stadshypotek % 2014/18/06 SE Stadshypotek % 2015/18/03 SE Kreditinstitut total ,40 Stat och kommun Sv. Staten ,75% 2014/05/05 SE Sv. Staten ,5% 2012/10/08 SE Sv. Staten % 2020/12/01 SE Sv. Staten ,5% 2015/08/12 SE Sv. Staten % 2017/08/12 SE Sv. Staten % 2019/03/12 SE Sv. Staten % 2039/03/30 SE Stat 3102 Realränteobl 4% SE Stat och kommun total SUMMA RÄNTERELATERADE FINANSIELLA INSTRUMENT SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER NETTO FONDFÖRMÖGENHET ,00 14

15 Redovisningsprinciper Halvårsrapporten för fonderna har upprättats enligt Lagen (2004:46) om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) och ansluter till Fondbolagens Förenings rekommendationer för redovisning av investeringsfonder. Redovisning Tillgångarna har marknadsvärderats i första hand efter periodens sista betalkurs. Såväl orealiserade vinster som förluster redovisas över resultaträkningen. Utdelning I utdelning ingår samtliga utdelningar på aktier. Utdelning på utländska aktier och kupongskatt redovisas netto. Ränta på räntebärande värdepapper Inkluderar dels ränta på obligationer och förlagslån, dels realisationsvinster netto på diskonteringspapper (statsskuldväxlar och certifikat) samt förändring av orealiserad värdeförändring på diskonteringspapper. Värdeförändring på aktier Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring av aktier. Försäljningar vinstavräknas enligt genomsnittsmetoden. Kursredovisning Kurserna som redovisas i innehavsförteckning är i lokal valuta. Värdeförändring räntebärande värdepapper Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring på obligationer och förlagslån. Vid köp bokförs anskaffningsvärdet lika med total köpeskilling exklusive upplupen kupongränta. Bankränta Ränta på fondens bankkonto. Courtage Courtage vid förvärv av aktier och aktierelaterade värdepapper redovisas i anskaffningsvärdet på tillgången. Sektorindelning Samtliga innehav är klassificerade enligt Morgan Stanley Capital Internationals sektorindelning. Omsättningshastighet Omsättningshastigheten beräknas enligt Fondbolagens Förenings rekommendation, dvs. det minsta värdet av summa köpta värdepapper eller summa sålda värdepapper under perioden, dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet under perioden. Avkastningssiffror och riskmått Beräkningarna av samtliga avkastningssiffror och riskmått är baserade på stängningskurser per Valutavinster och förluster Avser resultat av "rena" valutatransaktioner dvs. utan hänsyn till valutaförändringar på värdepappersinnehavet. Fondförvaltningen Fondbestämmelser Fondernas verksamhet regleras av Lagen (2004:46) om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11). Varje fond har en egen informationsbroschyr, innehållande av Finansinspektionen godkända fondbestämmelser, samt förenklade fondfaktablad. Läs gärna dessa dokument som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, eller kan beställas från Svenska Lärarfonder Aktiebolag, Stockholm. Svensk kod för fondbolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag följer, den av Fondbolagens Förening antagna, Svensk Kod för fondbolag. Omauktorisation I november 2006 förnyades Svenska Lärarfonder Aktiebolags tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt den nya lagen (2004:46) om investeringsfonder. Detta medför inga förändringar för andelsägarna. I enlighet med den nya lagen finns informationsbroschyrer som innehåller fondbestämmelser, samt förenklade fondfaktablad att ta del av på fondbolagets hemsida, Förvaringsinstitut Enligt lagen om investeringsfonder ska fondernas tillgångar förvaras i ett förvaringsinstitut. Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Stockholm. Register över andelsägare Alla våra fonder är registrerande, vilket innebär att vi för register över alla andelsägare i respektive fond. Enligt lag sänds kontrolluppgift till skattemyndigheten vid årsskiftet. Kontrolluppgiften innehåller uppgifter om reavinster och reaförluster vid inlösen av andelar samt uppgifter om eventuella utdelningar. Bekräftelse av försäljning och inlösen Vid försäljning och inlösen av fondandelar bekräftar vi transaktionerna med brev och transaktionshandlingar inom sju dagar. Detta gäller dock inte vid dragning genom autogiro. Värdering av tillgångar Värdering av våra fonders tillgångar sker dagligen. Innehaven i våra aktiefonder värderas i första hand till senaste betalkurs vid värderingstillfället (kl ). Om något innehav inte har omsatts sker värdering till senast noterade köpkurs. Skulle inte heller något sådant värde finnas tillgängligt sker värdering till det värde som fondbolaget på objektiv grund beslutar. Marknadsnoterade innehav i våra räntefonder värderas enligt säljräntor. Utdelning Utdelning för Svenska Lärarfonder sker i november. Utdelning lämnas normalt i form av nya andelar. Andelsägare som så önskar, kan efter skriftlig anmälan till Svenska Lärarfonder få utdelning betald via bankgiro eller till ett fördefinierat bankkonto. Utbetalning vid inlösen Alla utbetalningar ur våra fonder sker normalt inom fem bankdagar från det att vi har erhållit inlösenuppdrag. Vårt ansvar vid fördröjning regleras i fondbestämmelserna under rubriken "Ansvarsbegränsning". Preliminärskatt Alla fondbolag är skyldiga att dra av 30 procent i preliminärskatt från alla utdelningar till andelsägare som är dödsbon eller fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelningen sker i kontanter eller i form av nya andelar. 15

16 Fondandelens rättsliga ställning Den som har köpt en fondandel äger en andel i den samlade egendomen som ingår i fonden. Alla andelar är lika stora och medför lika rätt till fondegendomen. Varje andel representerar ett värde som är lika med fondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar. Investeringsfonden är en självständig förmögenhetsmassa, vilken är skild från fondbolagets egen förmögenhet. Fondens tillgångar, som omhändertas av ett särskilt förvaringsinstitut, kan inte utmätas för fordringar gentemot fondbolaget. Fonderna omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Fondens överlåtelse och upphörande Fondbolaget kan överlåta förvaltningen av en fond till ett annat fondbolag efter medgivande från Finansinspektionen. Det övertagande fondbolaget tar därvid över samtliga förpliktelser avseende fondförvaltningen enligt bestämmelserna för fonden. Om fondbolaget vill upphöra med förvaltningen av en fond, är förvaringsinstitutet skyldigt att ta över förvaltningen av den. Enligt lagen om investeringsfonder, ska förvaringsinstitutet även ta över förvaltningen om fondbolagets tillstånd att förvalta fonden återkallas, om det träder i likvidation eller om det går i konkurs. Förvaringsinstitutet ska i sin tur, efter medgivande av Finansinspektionen, snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag. Om sådan överlåtelse inte sker, ska fonden upplösas genom försäljning av dess tillgångar, vartefter nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Information om förändringar av det slag som nämnts ovan, ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget får inte överlåta förvaltningen av fonden till annat fondbolag eller till förvaringsinstitutet förrän tidigast tre månader från sådan kungörelse, om inte Finansinspektionen tillåter att förvaltningen övertas tidigare. Derivatinstrument m.m. Ingen av fonderna har under perioden handlat med optioner. Dock har handel i begränsad omfattning skett med teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev. Soft commissions Vid förvaltningen utnyttjades inte möjligheten till så kallade "soft commissions" för förvaltningen av våra fonder. Med "soft commissions" menas ersättning i form av varor och tjänster som tillhandahålls förvaltare i samband med affärstransaktioner och som inte ingår i handelsmotpartens ordinarie tjänsteutbud. Ersättningspolicy Från och med den 1 januari 2010 gäller nya regler för rörliga ersättningar i bland annat fondbolag. Svenska Lärarfonders styrelse har med anledning av detta antagit en ersättningspolicy samt riskanalys som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Etik och samhällsansvar Svenska Lärarfonder har etablerat en policy för etik- och miljöhänsyn som innebär att förvaltningen av Svenska Lärarfonders tillgångar ska präglas och genomsyras av trygghet, god etik och att hänsyn till miljön tas. Svenska Lärarfonder placerar inte i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer, framförallt FNs konvention om mänskliga rättigheter, FN Barnkonvention, ILO-konventioner, FN Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag samt Internationella miljökonventioner. Dessutom utesluts investeringar i bolag som är involverade i produktion, lagring eller handel av de centrala komponenterna av vapen som, vid normal användning, bryter mot folkrätten eller icke-spridningsavtal. Med detta avses i första hand kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel samt antipersonella landminor och klustervapen. Svenska Lärarfonder har en etablerad process för att kontinuerligt hämta in, bearbeta och värdera information om företag. Om det kommer till Svenska Lärarfonders kännedom att företag som Svenska Lärarfonder investerar i bryter mot tillämpliga lagar eller inte på ett för Svenska Lärarfonder godtagbart sätt följer internationella konventioner och överenskommelser görs en utvärdering av placeringens lämplighet. Baserat på tillgänglig information görs en helhetsbedömning av investeringens lämplighet, varvid bland annat kan beaktas vilka åtgärder företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt. Aktivt ägande utövas med målet att påverka företaget i önskad riktning. Företag som inte klarar helhetsbedömningen eller där aktivt ägande inte når resultat, exkluderas som tänkbar placering. Aktualiserade och uteslutna företag 2010 Femton företag anses ha brutit mot de internationella normer som Svenska Lärarfonders policy berör och är därför uteslutna från investeringar per sista juni 2010: Alstrom (Frankrike) - Mänskliga rättigheter, tvångsförflyttning vid dammbygge i Sudan. Barrick Gold (Kanada) - Miljöförstörelse vid guldgruva på Papua Nya Guinea. Bridgestone (Japan) - Barnarbete vid gummiplantage i Liberia. Chevron Corp (USA) - Miljöförstörelse, utsläpp av giftigt avfall vid oljeutvinning i Ecuador. Dongfeng Motor (Kina) - Mänskliga rättigheter, leverans av militärmaterial till regimen i Burma. *NY* Elbit Systems (Israel) - Mänskliga rättigheter, upprätthållande av olaglig skyddsbarriär på Västbanken. Freeport McMoran (USA) - Miljöförstörelse vid gruva på Papua Nya Guinea KBR - Kellog, Brown & Root (USA) - Korruption i Nigeria och Irak. Norilsk Nickel (Ryssland) - Miljöförstörelse vid aluminiumverk på Kolahalvön Playboy (USA) - Pornografi Private Media Group (USA) - Pornografi Rio Tinto (UK/Australien) - Miljöförstörelse vid gruva på Papua Nya Guinea Sterlite Industries (Indien) - Mänskliga rättigheter tvångsförflyttning vid gruva i Indien. Vedanta Resources, inklusive dotterbolag Sterlite Industries (UK/Indien) - Miljöförstörelse vid aluminiumverk i.indien Wal-Mart Stores (USA) - Arbetsrätt, diskriminering och brott mot rätten att organisera sig i USA. Ett företag har tillkommit på denna lista under första halvåret 2010; Elbite Systems (Israel). Elbit Systems Elbite Systems har uteslutits från investeringar på grund av det elektroniska övervakningssystem man levererar till den israeliska skyddsbarriären på Västbanken. Barriären är till stor del byggd på ockuperad mark och har av flera instanser bedömts bryta mot internationell lag. Elbits övervakningssystem är en central komponent för barriärens upprätthållande och bedöms medverka till brott mot den mänskliga rättigheten till fri rörlighet. 16

17 Svenska Lärarfonder gjorde under 2007 ett tillägg i sin policy för att utesluta investeringar i företag som är involverade i vapen som bryter mot folkrätten eller icke-spridningsavtal, här avses i första hand kärnvapen, kemiska och biologiska stridsmedel. Därutöver investerar Svenska Lärarfonder sedan tidigare inte i företag involverade i antipersonella landminor och klustervapen. De bolag som är uteslutna på dessa grunder är: Alliant Techsystems (USA, klustervapen) BAE Systems (UK, kärnvapen) Boeing (USA, kärnvapen) EADS (Frankrike, Tyskland, kärnvapen) Finmeccanica (Italien, kärnvapen) GenCorp (USA, kärnvapen) General Dynamics (USA, landminor/klustervapen) Hanwha Corp (Sydkorea, landminor/klustervapen) Honeywell International (USA, kärnvapen) Jacobs Engineering (USA, kärnvapen) *NY* L-3 Communications (USA, landminor/klustervapen) Lockheed Martin (USA, landminor/klustervapen) McDermott Intl. *NY* Northrop Grumman (USA, landminor/klustervapen) Poongsan (Sydkorea, landminor/klustervapen) Raytheon (USA, landminor/klustervapen) Safran (Frankrike, kärnvapen) Serco (UK, kärnvapen) Singapore Technologies (Singapore, landminor) Textron (USA, klustervapen) Thales (Frankrike, kärnvapen) Åter investerbara företag Ett företag har blivit investerbart under 2010 då de har upphört med sin involvering i produktion av kärnvapen. Lärarfonder är tillfredsställda med denna positiva utveckling och tillåter nu investeringar i United Technologies (USA) Använda Index Lärarfond år 50 % SIX Return Index (SIX RX) och 50 % MSCI AC World Net Lärarfond år 35 % SIX Return Index (SIX RX), 35 % MSCI AC World Net och 30 % OMRX Bond. Lärarfond % SIX Return Index (SIX RX), 10 % MSCI AC World Net och 70 % OMRX Bond. Förvaltningskostnad och TER Vi tar ut en avgift, förvaltningskostnaden. Det är en avgift för att vi förvaltar och administrerar ditt fondinnehav. Förvaltningsavgiften beräknas enligt nedanstående tabell. Fondvärde Avgift inom resp skikt 0-4 miljarder kr 0,6 % 4-10 miljarder kr 0,5 % 10 miljarder kr och däröver 0,35 % Avgiften debiteras inte som en engångssumma. Den dras varje dag, sprids alltså ut över 365 dagar. Den beräknas med en procentuell avgift (se ovan) på varje dags fondförmögenhet för respektive fond. Därefter räknas andelsvärden fram. Den kurs du ser i tidningen är således nettokursen det vill säga efter avdrag för ersättning till fondbolaget. Förvaltningskostnaden redovisas på våra hel- och halvårsbesked. Förutom förvaltningsavgiften har fonden ytterligare kostnader i samband med handel, främst courtage. Total Expense Ratio (TER) består av förvaltningskostnad samt eventuella bankavgifter. 17

18 Använda valutakurser Valuta Kurs Kurs antal AUD 6, BRL 4, CAD 7, CHF 7, DKK 1, EUR 9, GBP 11, HKD 0, IDR 0, ILS 2, INR 0, JPY 0, KRW 0, MYR 2, NOK 1, NZD 5, PHP 0, RUB 0, SGD 5, THB 0, TWD 0, USD 7, ZAR 1, Skatteregler Fondens beskattning Aktiefonder och blandfonder Fonden är inte skatteskyldig för reavinster vid försäljning av aktier och aktierelaterade värdepapper. Följaktligen är inte heller reaförluster på dessa tillgångar avdragsgilla. Som schablonintäkt ska fonden ta upp 1,5 procent av marknadsvärdet vid årets ingång på fondens innehav av aktier och aktierelaterade tillgångar. Reavinster och reaförluster vid försäljning av räntebärande värdepapper, t ex obligationer och förlagslån är skattepliktiga respektive avdragsgilla. Fondens beskattningsbara inkomst består därutöver av utdelningar och ränteintäkter. Avdrag ska ske för förvaltningskostnader och lämnad utdelning till andelsägarna. Fonderna har som målsättning att lämna så stor utdelning att beskattning av fondens medel undviks. Skattesatsen uppgår till 30 procent. Andelsägarens beskattning Aktiefonder Till denna kategori hör Lärarfond år. Andelar i fonden behandlas skattemässigt som marknadsnoterade aktier under förutsättning att fonden har minst 75 procent av fondförmögenheten placerad i aktier eller aktierelaterade tillgångar. Hela reavinsten tas upp till beskattning och hela reaförlusten är avdragsgill mot motsvarande reavinster. Är reaförlusterna större än reavinsterna får 70 procent av underskottet dras av mot övriga kapitalinkomster. De skattemässiga anskaffningsvärdena för beräkning av reavinst/reaförlust beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Utdelning på andelarna är i sin helhet Landskodslista Kod Land AU - Australien BE - Belgien BM - Bermuda FR - Frankrike IT - Italien JP - Japan CA - Kanada LU - Luxemburg NL - Nederländerna NO - Norge CH - Schweiz SG - Singapore GB - Storbritannien SE - Sverige DE - Tyskland US - USA skattepliktig. Skattesatsen för reavinster och utdelningar uppgår till 30 procent och beskattas som inkomst av kapital. Fondbolaget är skyldigt att innehålla 30 procent av utdelningsbeloppet i preliminärskatt för fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelning lämnas i form av nya andelar eller som kontantutdelning. Blandfonder Till denna kategori hör Lärarfond år och Lärarfond 59+. Andelar i en fond som innehåller mindre än 75 procent av fondförmögenheten placerad i aktier och aktierelaterade tillgångar och inte heller är att betrakta som en räntefond behandlas skattemässigt som andra värdepappersfonder. Hela reavinsten tas upp som beskattning, medan reaförluster endast är avdragsgilla till 70 procent mot alla slag av kapitalinkomster. De skattemässiga anskaffningsvärdena för beräkning av reavinst/reaförlust beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Utdelning på andelarna är i sin helhet skattepliktig. Skattesatsen för reavinster och utdelningar uppgår till 30 procent och beskattas som inkomst av kapital. Fondbolaget är skyldigt att innehålla 30 procent av utdelningsbeloppet i preliminärskatt för fysiska personer bosatta i Sverige, oavsett om utdelning lämnas i form av nya andelar eller som kontantutdelning. 18

19 Fondbolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag Svenska Lärarfonder Aktiebolag, organisationsnummer , (tidigare B.Carlson Fondförvaltning AB och Carlson Lärarfonder AB) bildades den 21 juli Svenska Lärarfonder Aktiebolag har ett aktiekapital på 1,5 miljoner kronor. Svenska Lärarfonder Aktiebolag ägs till 51 procent av SkandiaBanken Aktiebolag samt till 49 procent av Svenska Lärarförsäkringar AB. Tillstånd att utöva fondverksamhet för Svenska Lärarfonder Aktiebolag meddelades den 13 november Svenska Lärarfonder Aktiebolag har i fondverksamheten ingått samarbetsavtal med andra bolag inom Skandiakoncernen. Svenska Lärarfonder Aktiebolag förvaltar följande fonder Lärarfond år Lärarfond år Lärarfond 59+ Styrelse, revisorer, ledning Svenska Lärarfonder Aktiebolag Styrelse Märtha Josefsson, ordförande, investeringskonsult Metta Fjelkner, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Lars-Erik Klason, styrelseordförande Svenska Lärarförsäkringar AB Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet Fredrik Sauter, verkställande direktör Skandiabanken AB Revisorer Lars Marcusson, KPMG AB Håkan Östebo, KPMG AB (suppleant) Stockholm den 10 augusti 2010 Annelie Söderberg Verkställande direktör Svenska Lärarfonder Aktiebolag 19

20 Ordlista Aktie En andel i aktiebolag. Aktier kan ha olika röstvärde. A-aktien har högre röstvärde än andra aktieslag. Aktiefond En aktiefond har minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier och andra aktierelaterade instrument. Antal värdepapper måste vara minst 16. Aktiv risk Se Tracking Error. Andel För dina pengar köper du ett visst antal andelar i fonden. Hur många du får beror på andelsvärdet vid inköpstillfället. Andelsvärde Värdet på en andel styrs av det sammanlagda värdet på allt som fonden äger. Andelsvärdet beräknas varje dag. I tidningarna kallas ofta andelsvärdet för NAV-kurs, vilket är en förkortning av den engelska beteckningen Net Asset Value, se NAV. Andelsvärdet beräknas genom att först summera fondens alla tillgångar netto, alltså fondens förmögenhet en viss dag, och sedan dividera med antalet andelar samma dag. Anskaffningsvärde Det belopp som du har satt in plus eventuell utdelning efter skatt. Används vid beräkning av reavinst och reaförlust. Vid försäljning räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde (GAV) fram per andel. Avkastningskurva Visar den effektiva årsräntan för räntebärande värdepapper med olika löptider, från statsskuldväxlar till obligationer. Kurvan ger en samlad bild av ränteläget på marknaden vid en viss tidpunkt. Blandfond En fond som investerar i både räntebärande värdepapper och i aktier. Branschfond Fond som bara köper aktier i en bransch, t ex läkemedel. Bruttoförändringar Summan av förändringen av alla gjorda köp och försäljningar av en aktie under perioden. Courtage Arvode vid aktiehandel. Cykliskt företag Företag vars resultat i stor utsträckning påverkas av konjunkturförändringar. Defensivt företag Bolagets vinster eller försäljning påverkas inte av förändring i det allmänna konjunkturläget. Derivat Riskhanteringsinstrument vars värde kan härledas till ett underliggande värdepapper, exempel på derivat är köp- och säljoptioner i aktier eller ränteterminer. Duration Visar den effektiva löptiden på tillgångarna i en portfölj då hänsyn tagits till kuponger som utfaller under löptiden. Ju högre duration desto större är känsligheten för rörelser i marknadsräntorna. Fondbolag Det bolag som förvaltar fonden. Bolaget måste vara registrerat hos Finansinspektionen. Förvaltningskostnad Den avgift fondbolaget tar ut från andelsägaren för att förvalta och administrera fonden. Kostnaden dras dagligen från andelsvärdet med 1/365-del av den i fondfakta angivna procentsatsen. Index Ett index visar den genomsnittliga utvecklingen för en viss marknad. Genom att jämföra med ett relevant index kan man mäta hur bra en viss fond har utvecklats. Kort ränta Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid under ett år. Lång ränta Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid över ett år. Löptid Den tid för ett räntebärande värdepapper som är kvar till förfall. NAV Net Asset Value (se Andelsvärde). Obligation Räntebärande värdepapper utgivet av stat, kommun eller företag (t ex bostadsinstitut) med löptid längre än ett år. Omsättningshastighet Ett mått som anger antalet gånger som värdepapper har köpts och sålts i förhållande till fondens totala fondförmögenhet. Ju högre omsättningshastighet, desto större har aktiviteten varit i fonden. P/E-tal Relationen mellan ett företags börsvärde och dess förväntade vinst. Realränteobligation Emitterade av staten genom Riksgäldskontoret. Obligationer som dels ger en fast ränta och dels en kompensation för inflationen (konsumentprisindex). Räntebärande värdepapper Ett värdepapper som lämnar en viss bestämd ränta till innehavaren, under förutsättning att värdepapperet innehas till förfall. Räntekänsliga aktier Aktier i t ex banker och finansbolag, vars vinst till stor del är avhängig ränteläget. Ränterisk Talar om hur mycket andelsvärdet svänger upp eller ner vid en förändring av marknadsräntorna. Ju längre löptid fondens räntebärande värdepapper har desto högre risk och därmed också större påverkan på andelsvärdets utveckling. Statsskuldväxel Räntebärande värdepapper med en löptid under ett år, utgivet av Staten. Total Expense Ratio Total Expense Ratio (TER) utgörs av summan av förvaltningskostnader och övriga kostnader, men exklusive courtage, uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten under året. Tracking error Visar hur fondens avkastning avviker från index. Om fondens placeringar avviker kraftigt från index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index, både uppåt och nedåt medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index. Benämns också som aktiv risk. Underviktad Aktiens (etc) andel i fonden är lägre än aktiens andel i jämförelseindex. Unit link Pensionssparande i fonder, kopplat med en försäkring. Volatilitet Är ett mått på kurssvängningarna runt dess medelvärde (standardavvikelse). Ett högt volatilitetstal innebär alltså stora svängningar, stor osäkerhet och därmed stor risk. Volatilitetstalet mäter svängningarna både uppåt och nedåt i kursen. Det som är en risk för nedgång är lika mycket en möjlighet till uppgång. Överviktad Aktiens (etc) andel i fonden är större än aktiens andel i jämförelseindex. 20

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE...

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 FONDER SKANDIA CANCERFONDEN 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 8 SKANDIA SVERIGE 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 17 SKANDIA

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012

Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012 Svenska Lärarfonder Årsrapport 2012 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

INNEHÅLL. 1 VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 ANVÄNDA INDEX. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR.

INNEHÅLL. 1 VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 ANVÄNDA INDEX. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 ANVÄNDA INDEX... 5 FÖRVALTNINGSKOSTNAD OCH ÅRLIG AVGIFT... 5 LÄRARFOND 21-44

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2012 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 AVKASTNING

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82

INNEHÅLL SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...76 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...78 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...80 SKANDIA REALRÄNTEFOND...82 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 5 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 8 SKANDIA SVERIGE... 11 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 14 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2 VÅR FÖRVALTNING 3 AVKASTNING & RISK 4 SKANDIA CANCERFONDEN 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE 9 SKANDIA SVERIGE 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET 18 SKANDIA NORDEN

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad per den 29 november 2016. Företag som systematiskt eller omfattande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer