Rebecca Åblad U T B I L D N I N G. Högs kolan i Ka l mar Norra Bergvägen 11B Skövde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rebecca Åblad U T B I L D N I N G. Högs kolan i Ka l mar 2012-07-14. Norra Bergvägen 11B 541 32 Skövde. 076-573 44 01 rebecca.ablad@hotmail."

Transkript

1 Norra Bergvägen 11B Skövde U T B I L D N I N G Å llebergsgymnasiet, Falköping Samhällsvetenskapliga Programmet med Humanistisk inriktning Engelska, tyska, franska, latin, Cambridge Advanced English Diploma, psykologi, filosofi, drama, massage, byggkunskap mm. A xe va lla Folkhögskola Europalinjen Spanska, Europeisk historia och nutid, socialpsykologi, engelska mm. Högs kolan i Skövde Internationell Projektledning med språk samt fristående kurser Gruppsykologi, ledarskap, organisation, projektledning, socialpsykologi, engelska, tyska, franska, interkulturella & interspråkliga relationer, industriell ekonomi, jämställdhet, kreativitet & kunskapsgestaltning, kris- och katastrofpsykologi, social mångfald, presentation & argumentation, social påverkan, affärsplanering, organisation & personalarbete, fd. Brittiska kolonier, svensk filmhistoria, kommunikation för ledare samt marknadsföring. Högs kolan i Ka l mar 2006 Turismvetenskap på distans Ö r ebro Un iversitet 2006 Utveckling, globalisering och tredje världen R es ta u ranghög skola n i Gry thytta n, Örebro Unive rs itet Högre Hotellmanagementprogrammet Hotel management, hotellkunskap, besökaren i upplevelseindustrin, marknadsföring, ekonomistyrning, resande & turism, kreativ hotellmiljö, värdskap, informations- och kommunikationssystem för hotell, ledarskap, måltidskunskap, säkerhet & möte samt

2 praktisk juridik i hotell- och restaurangbranschen. Karlstads Unive rs itet Turismkunskap, interkultur Högs kolan i Kri stia ns tad Human Resource Management, Strategic HRM, att möta människor Högs kolan i Borå s 2008 Hållbar utveckling A R B E T S L I V S E R F A R E N H E T Studentombud samt Arbetsmarknadsordförande Stude ntkåre n i S kövde, S kövde September 2010-Januari 2013 Mina ansvarsområden har varit arbetsmarknad, näringslivskontakter, uppsökande av externa resurser, personalhantering, rekrytering, samarbeten mellan studentföreningar, marknadsföring, sponsring, medlemsrabatter och studentrabatter, årsplanering och Framtid. Jag har också varit utbildningsbevakare för studenterna vid Institutionen för Teknik och Samhälle och som sådan suttit som studentrepresentant i Kursplanekommittéerna för Ingenjörsvetenskap samt Samhällsvetenskap, Disciplinnämnden och Nämnden för Lärande, Hälsa och Samhälle. Jag har också varit Studentkårens representant i Drivhusets styrelse. Arbetsuppgifterna innefattade att leda arbetsmarknadsutskottet, Framtidsgruppen, ordförandenätverket och till en början det studiesociala utskottet. I mina arbetsuppgifter ingick även anställningsförfaranden, möten med sponsorer för att uppdatera sponsorkontrakt, möten med lokala företag för att utöka sponsring och antalet medlemsrabatter, studiebesök och att upprätta andra samarbeten som gagnar studenterna, att vara projektledare för den årliga arbetsmarknadsdagen Framtid och andra arbetsfokusdagar samt att organisera och genomföra mindre träffar för studenter och medlemmar, samt anordnat filmvisningar och valborgsfirande för studenterna. Jag har löst studenters problem gällande utbildning och studiemiljö och regelbundet uppdaterat relevant info för studenterna på hemsidan. Jag har under fyra år organiserat Studentkåren i Skövdes deltagande i det nationella fullmäktigemötet för Sveriges Förenade Studentkårer och har under perioden haft god kontakt med våra samarbetskårer. Jag har även organiserat en nationell träff för den studentpolitiska gruppering min studentkår tillhör i Skövde. Jag har organiserat gemensamma utbildningsdagar och teambuilding-aktiviteter för de engagerade studenterna som arbetar ideellt inom organisationen. Jag har under perioden också arbetat med utarbetandet av samt genomförandet av organisationens verksamhetsplan och vision samt övergripande frågor för Studentkåren i Skövdes utveckling. Sida 2

3 Hotellreceptionist Tanums Ges tgifv eri, Tanums he de April-september 2010 Arbetade med receptionsarbete, bokningar, hjälpte till att organisera hotellet från nystarten, arbetsfördelning och ledning, uppdaterade informationsbroschyrer såväl som arbete i servering & bar, frukostvärdinna samt även upplärning av ny personal. Jag fungerade som spindeln i nätet och genomförde ett stort antal förbättringsförslag. Cafébiträde Ma ng o Cara me ll, Falköping Arbetade i kombinerad salladsbar, baguettebar och café. Ansvarade för inköp. Områdesrepresentant S TS, Ö re bro o ch Ka r lstad Ansvarade för att i Örebro och Värmlands län intervjua och utvärdera lämpliga tonåringar som ville åka utomlands samt potentiella lokala värdfamiljer. Var företagets ansvariga kontaktperson för utbytesstudenter som kom till mitt område. Intervjuare/marknadsundersökare G r owth F ro m Knowledg e S we de n Extrajobb Kontaktade och intervjuade personer för olika undersökningar. Orderhanterare/kundtjänst DHL, Örebro Sommaren 2006 Orderläggning och leveransbokningar till kunder i Sverige och Norge. Inköpsansvarig/Materialplanerare S ca n, Skara Somrarna 2005 och 2007 Ansvarade för allt förpackningsmaterial till samtliga Scans fabriker i Sverige och utomlands. Daglig kontakt med leverantörer, materialplanering och problemlösning ansvarade jag även för att bytet till ny förpackningslayout skedde effektivt och smidigt med minimal överlappning. Reseplanerare S kövde Dö vas förening, Skövde Vår och sommar 2005 Planerade och organiserade en resa till Paris för de Dövas förening. Housemistress B uckswood Sch ool, Hasting s, Engla n d Ansvarade för alla flickor på den internationella skolan, såg till att de skötte sig, vaknade, gjorde läxor, städade och stöttade dem psykiskt. Jag arbetade som gympalärare aktivitetsansvarig, skolsköterska/kurator, tvätterska, städerska, hemkunskapslärare och dramalärare mm. Delade även ut bestraffningar och satte betyg. Jag anställde min egen understående personal. Barnaktivitetsansvarig E kehagens Forn tids by, Åsarp Sommaren 1998 Guidade tyska turister och ansvarade för alla barnaktiviteter. Sida 3

4 Scoutledare Svens ka Kyrkans Ung a, Åsarp Gick en gruppledarutbildning och planerade verksamheten. Jag har arbetslivserfarenhet från flera olika arbetsplatser, alla är dock inte relevanta för det här jobbet. Fullständigt CV med referenser kan dock fås på begäran. E N G A G E M A N G Studentombud ITS samt Arbetsmarknadsordförande S tude n tkåre n i S kövde September 2010 Januari 2013 Jag har varit heltidsarvoderad förtroendevald och arbetat för Studentkåren i Skövde under två valperioder, på sammanlagt 2,5 år. Se arbetslivserfarenhet. Ledamot 1 S tude ntkåre n i Skövde Jag hade ansvar för nationellt studentpolitiskt påverkansarbete, något som jag påbörjat på ideell basis 2008, då jag började vara en av SiS representanter i samverkan med de andra studentkårerna i det nationella samarbetet Studentkårer i Samverkan/Samverkande Studenter. Sekreterare Studentkåren i Skövdes Fullmäktige 2009 Fullmäktigedelegat Studentkåren i Skövdes Fullmä ktige Under de år jag var vald till delegat i Fullmäktige vid Studentkåren i Skövde debatterade jag aktivt kring olika studentpolitiska frågor. Studentrepresentant S tudieve rks ta n, Högs kola n i Skövde Jag satt med i gruppen som bildade Studieverkstan, en träffpunkt för samlat studentstöd där studenten står i fokus. Frilansande journalist KårKa tt Jag hade bl.a. en egen återkommande spalt i kårtidningen och rapporterade om studentlivet i Skövde. Ledamot Svenska FN - fö r bunde ts styrelse, Stock holm Jag har två gånger valts in i Svenska FN-förbundets nationella styrelse. Ordförande Ö re b ro FN-Förening Under första året återuppväckte jag den halvdöda föreningen till att bli en av Sveriges mest aktiva lokalföreningar. Jag var drivande i arbetet med ett utökat Sida 4

5 samarbete med flera andra frivilligorganisationer i trakten och genomförde många gemensamma och egna aktiviteter under åren, såsom en musikfestival. Fadder Stude ntkåre n i Skövde Jag har under min studietid ställt upp som fadder för både svenska och utländska studenter som börjat studera på Högskolan i Skövde. Som fadder krävs det att man har koll på allting som rör studierna och vem man ska skicka studenterna till för att få ytterligare information och hjälp. Som fadde visar man de nya studenterna runt i staden och på skolan, tar med dem på aktiviteter och får dem att trivas, i synnerhet i början av sin studietid. För utbytesstudenterna krävs också att man hjälper dem att förbereda sig för det svenska klimatet, kulturen och studievärlden. Jag har också ofta hjälpt mina utbytesstudenter att ordna sina resor till Skövde. Ungdomsrepresentant S ve nska FN - Förbundet Jag satt med i en referensgrupp av ungdomar och arbetade med marknadsföring till ungdomar. Sexmästerist Skövde Sexmästeri Skövde Sexmästeri är studentfestföreningen under Studentkåren i Skövde som på ideell basis driver studenternas uteställe i Skövde, Kårhuset Bolougner. Jag har varit fadder åt ny personal och då även utbildat denna under mina år som sexare. Barpersonal, kassaarbete, servering på större middagar, garderob, insläpp, plock, disk, vakt, städ och alla andra förekommande arbetsuppgifter på en nattklubb. Jag har genomgått brandutbildning, HLR-utbildning, vaktutbildning och alkoholutbildning. Producent ATLAS 2, Skövde Jag har varit mycket engagerad inom teaterföreningen ATLAS 2 och satt som Producent, supportansvarig och kassör i dess styrelse. Mitt ansvarsområde handlade mestadels om att se till att de sju olika arbetsgrupperna håller tidsplanen inför föreställningarna och att ingenting överstiger budgeten. Ordförande Kulturfö r eningen, Axva ll Organiserade olika kulturprojekt för folkhögskolans elever, såsom en temadag. Sekreterare Skara borgs FN -distrikt Grundare och ordförande S C RA T C H, F alköping Jag grundade och ledde en teaterförening på min gymnasieskola. Ungdomsrepresentant Västra Götalands re gionens FN - sama r be te Sida 5

6 Organiserade och var projektledare för ett årligt internationellt ungdomsläger. Ledamot och sedermera ordförande M ållgans Vä n ne r, Falköping En kamratstödjarförening på gymnasieskolan som arbetade med trygghetsskapande miljöer och event kring högtider. Styrelseledamot Falköpings FN-Förening Jag var ungdomsansvarig för min lokalförening och även vice ordförande Om mitt FN-engagemang: Under lång tid har jag engagerat mig synnerligen aktivt i den svenska FNrörelsen på lokal, läns-, regional, nationell och internationell nivå. Jag har för FN bl.a. anordnat kurser, föreläsningsserier, konserter och årliga internationella ungdomslägerläger och jag trivs mycket bra med organisatoriska uppgifter. Jag tycker om att lära mig nya saker och har gått flera kurser i FN-förbundets regi, bl.a. en informatörsutbildning och jag arrangeras också flitigt som FNinformatör i skolor. Jag har i mitt engagemang inom olika föreningar oftast haft en drivande position och engagerat mig i organiserandet av olika aktiviteter, såsom kurser, FN-rollspel, läger och engagerat föreläsare. Jag har också vidareutbildat mig inom flera intresseområden, såsom kvinnors rättigheter, Mänskliga Rättigheter, främlingsfientlighet och FN-kunskap. Sida 6

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09

Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 1 Handlingar till LinTeks fullmäktige 2011-04-09 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Ordförande Namn: Therese Björklund Jag läser just nu min femte termin på ekonomprogrammet, är 25 år och ursprungligen från Stockholm. Jag blir lätt otålig när jag inte har

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 1 NYMBLE, 2006-10-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: 2006-11-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 20 april, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Ordförande (1 post) Namn: Daniel Gustavsson Det här är jag: Här har ni ett 23 år gammalt energiknippe med rötter

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer