Årsmötesprotokoll Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm"

Transkript

1 Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

2 Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: Tid: Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése Albertsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 16: Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Sebastian Olsson. 1.3 Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Sara Karlsson. 1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare tillika justerare väljs Therése Albertsson och Maria Nygård. 1.5 Adjungeringar Ingen adjungerades in. 1.6 Justering av röstlängd Röstlängden justeras. Röstberättigade Therése Albertsson (Ziz) Nina Högberg (Tauriel) Anna Bark Persson (Isblad) Maria Nygård (Vinter) Johan Grindsäter (Stjerne) Linnea Andersson (Neldoreth) Sebastian Olsson (Dhiffucium) Otto Granath (Rogie) Johan Anglemark (Brandoch Daha) Stefan Loå (Tempelhand) Sara Karlsson (Ozeloten) 1.7 Mötets behörighet Mötet fastställs vara behörigt. 1.8 Fastställande av dagordningen Dagordningen godkänns.

3 Sid. 3(19) 2. Berättelser och ansvarsfrihet 2.1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. Bilaga Ekonomisk berättelse Ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna. Bilaga Revisionsberättelse Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. Bilaga Ansvarsfrihet 2011 års styrelse beviljas ansvarsfrihet. 3. Motioner 3.1 Antal styrelsemedlemmar Beslut: Att i stadgans kapitel IV 1, stryks meningen: "Till styrelsen skall även finnas minst tre (3) suppleanter." Se bilaga Medlemsavgiften ger ingenting för den som betalar in (1) Beslut: Att den som betalat in medlemsavgiften får 20% rabatt i Catahyas butik. Se bilaga Medlemsavgiften ger ingenting för den som betalar in (2) Beslut: Mötet avslår motionen. Se bilaga Medlemsavgiften är orättvis Beslut: Mötet avslår motionen Se bilaga Gillaknapp Beslut: Mötet avslår motionen Se bilaga RSS-flöde Beslut: Mötet avslår motionen, men rekommenderar styrelsen att se över möjligheterna att införa ett rss-flöde.

4 Sid. 4(19) 4. Beslut Se bilaga Fastställande av verksamhetsplan Verksamhetsplanen antogs. Se bilaga Fastställande av medlemsavgift Medlemsavgiften sattes till 0 kr, men med en frivillig medlemsavgift på 50 kr för personer födda 1987 eller senare och 100 kr för personer födda före Fastställande av budget Budgeten fastställdes med ändringen: utgifter styrelsen höjdes från 1000 kr till 3000 kr. Se bilaga Val 5.1 Val av ordförande Therése Albertsson (Ziz) väljs till ordförande. 5.2 Val av kassör Arina Pingol (Aiyu Linden) väljs till kassör. 5.3 Val av styrelseledamöter Stefan Loå (Tempelhand) Karolin Nilsson (Jehane) Anna Bark Persson (Isblad) Josefin Stenmark (April) Sara Karlsson (Ozeloten) Otto Granath (Rogie) Johan Grindsäter (Stjerne)... väljs till ledamöter. 5.4 Val av valberedning Johan Jönsson (Julle) Maria Nygård (Vinter) Nina Högberg (Tauriel)... väljs till valberedning. 5.5 Val av revisorer + suppleanter Daniel Albertsson (Glo) väljs till ekonomisk revisor. Fredrik Wollentz (Reborn) väljs till ekonomisk revisorssuppleant. Johan Anglemark (Brandoch Daha) väljs till verksamhetsrevisor.

5 Sid. 5(19) Linnea Andersson (Neldoreth) väljs till verksamhetsrevisorssuppleant. 6. Övriga frågor % under 25. Beslut: Catahya skall inte vidta några åtgärder om andelen medlemmar under 25 år understiger 60 %, vilket är Sveroks nivå för föreningsstöd. Utan skall istället söka finansiering från annat håll. 7. Mötets avslutande 7.1 Mötets avslutande Sebastian Olsson avslutar mötet kl 18:00. Sebastian Olsson Sara Karlsson ordförande sekreterare Therése Albertsson Maria Nygård justerare justerare

6 Sid. 6(19) Bilaga 2.1 Verksamhetsberättelse I Catahyas tjänst Styrelsen Therése Albertsson (Ziz), Ordförande Karolin Nilsson (Jehane), Vice ordförande Stefan Loå (Tempelhand), Kassör Arina Pingol (Aiyu Linden), Vice kassör Anna Bark Persson (Isblad), Sekreterare Josefin Stenmark (April), Vice sekreterare Elinor Wessman (Sandy), Ledamot Oskar Jönsson (Nomad), Suppleant Maggan Norling (Askatt), Suppleant Jesper Svedberg (Vodalus), Suppleant Revisorerna Nina Högberg (Tauriel), Ekonomisk revisor Fredrik Wollentz (Reborn), Ekonomisk revisorsuppleant Johan Anglemark (Brandoch Daha), Verksamhetsrevisor Anders Skal Larsen (Silenius), Verksamhetsrevisorsuppleant Valberedningen Cecilia Jildenhed (Syra) Daniel Andersson (Haldir) Johan Jönsson (Julle) Verksamhet Inaktiviteten fortsätter tyvärr att härska över Catahya. Det skrivs i alla fall lite i forumen och ibland tar det fart, men runt omkring är det dött. De vanliga IRL:erna har som vanligt hållits och stämningen på träffarna är muntra. Catahya lever och medlemmarna håller sig fast i nostalgi och i hopp om bättre tider. Frivillig medlemsavgift Årsmötet 2011 införde en frivillig medlemsavgift för att förbereda föreningen på en eventuellt obligatorisk införning av medlemsavgift. Genom den frivilliga medlemsavgiften får föreningen in en extra slant pengar och catahyaner har möjlighet att stötta sin förening. Först kunde man bara betala IRL eller via bankgiro, men under året infördes också sms-betalning som underlättade och ca 25 personer har betalat den frivilliga medlemsavgiften. IRL-verksamheten Under året hölls de traditionsenliga IRL:erna, Årsmötet och Catahya Summer Camp. Årsmötet hölls på samma ställe som tidigare år, utanför Stockholm. Det blev en lyckad träff, men tyvärr var inte deltagarantalet lika högt som det brukar. CSC hölls på ett nytt ställe i år,

7 Sid. 7(19) denna gång i Stockholm. Det var en lyckad ändring. Det var lättare att ta sig dit och det var fint läge med en sjö där det paddlades för fullt. Mer deltagare hade varit önskvärt, men de som var där hade en trevlig och rolig stund tillsammans. Till båda träffarna var det svårt att hitta arrangörer, men som vanligt så ordnade sig allt i alla fall. Styrelsen höll även en styrelsehelg i Linköping där även andra medlemmar var välkomna att komma. Catahyas framtid diskuterades, samt rutiner och organisation för styrelsen. Det var en givande arbetshelg. Viljan finns att hålla flera småträffar, men kanske inte orken att fixa något. Uppsala håller ställningarna med sina pubkvällar och bokcirklar. Catahya.net Fokus för året var att få en bättre och enklare hemsida. Arbetet med Ca3 påbörjades och har tyvärr inte avslutats som var önskat, men det har kommit en bra bit på vägen. Den nya hemsidan börjar nu seriöst ta form och det är något att vända blicken mot år Aktiviteten är som nämnt låg på sidan, vår kärnpunkt i föreningen. Mot slutet av året uppstod också recensionstorka, vilket var tråkigt att se. Några nya skribenter har i alla fall tillkommit. Forumen rensades upp för att ta bort de som var helt inaktiva. Vissa gjordes om till arkiv och andra fördes ihop för att minska på antalet forum. Nu är det mer lättöverskådligt bland forumen. Dessutom anordnades en omslagstävling med presentkort och en bok i potten, vilket verkades uppskattas eftersom ett flertal var med och tävlade. Produktion Den fjärde antologin trycktes upp. Den fick heta Vansinnesverk och den sålde vansinnigt bra. Första beställningen sålde slut så att en ny order fick beställas. Många exemplar såldes under den stora kongressen Eurocon som hölls under sommaren. Det såldes även begagnade böcker från catahyaner, och Bilbo såldes för ynka 5 kr till en samlare. Vi som var där skyltade även med våra T-shirts och bokmärken delades ut. Ett arbete kring ett fanzine startades förra året och har nu kommit en bit på vägen. I övrigt har det inte varit lika hög produktion som ambitionen var. I startgroparna En femte antologi ligger redan i startgroparna och arbetet med Ca3 fortsätter framåt.

8 Sid. 8(19) Bilaga 2.2 Ekonomisk berättelse Intäkter 2011 Budget (kr) Utfall (kr) Avvikelse (kr) IRL Bidrag Försäljning Reklam Medlemsavgifter ** Övrigt Summa Utgifter 2011 Budget (kr) Utfall (kr) Avvikelse (kr) IRL Styrelse Priser Hemsida Reklam Produktion Övrigt Summa Bruttoresultat Nedskrivning av lagertillgångar * Avskrivning av lagertillgångar * Bokslutsresultat Ett mycket positivt resultat uppnåddes år 2011, med en bruttovinst på uppemot kr. Intäkter Catahyas intäkter överträffade den satta budgeten, undantaget IRL-intäkterna. Försäljningen av Vansinnesverk övergick förväntningarna. Liksom intäkterna från medlemsavgifterna. Utgifter Catahyas kostnader var lägre än den satta budgeten på så gott som samtliga poster! Anmärkningsvärt är kostnaderna för IRL och styrelse, vilka var klart lägre än förväntat. Produktionskostnaderna var även de förvånansvärt låga med tanke på produktionen av hela 80 st. Vansinnesverk.

9 Sid. 9(19) Bruttoresultatet på kr skiljer sig drastiskt från bokslutsresultatet på kr. Anledningen är att nuvarande styrelsen skrev ned lagervärdet med kr (se * Not 1 Lager). * Not 1 Lager Catahyas lager av butiksvaror har varit kraftigt övervärderat tidigare år (främst för att man inte alltid avregistrerat de varor som sålts). Vi har nu korrigerat detta på två sätt: 1. Lagerinventering: Vi inventerade Catahyas lager och kom fram till att det inte fanns så många produkter som tidigare redovisats. Vi korrigerade denna felaktighet genom att skriva ned lagertillgångarna med ,43 kr. 2. Omvärdering av butikens CD-skivor ( Zyclon-E och Broken Dagger ): Dessa värderas nu till 20 kr styck, istället för till 80 och 35 kr styck. Anledningarna är att vi inte lyckats sälja några CD-skivor på åratal samt att CD-skivor starkt minskat i värde de senaste åren. Alltså utförde vi en (förenklad form av) avskrivning på dessa lagertillgångar med kr. Catahyas lagertillgångar värderas nu enligt följande: Inventarielista Catahyas lagertillgångar 31 dec 2011 Produkt Antal Styckvärde (kr) Totalvärde (kr) T-shirts 30 71, ,7 Vansinnesverk 32 52, ,60 Tecken 40 89, ,00 Vinter & Hav 90 72, ,10 Drömskärvor Zyclon-E 70 20, ,00 Broken Dagger , ,00 Bokmärken > Summa ,40 Värderas till 0 kr enligt föregående styrelses beslut. Värderas nu till försäljningsvärdet istället för till inköpsvärdet. ** Not 2 Medlemmar - Antal registrerade medlemmar den 31 dec 2011: Ca 200 st varav drygt 120 st under 26 år. - Antal betalande medlemmar: 25 st - Beräknad inkomst via Sverok-bidrag år 2012: kr - Inkomst från medlemsavgifterna: 1600 kr *

10 Sid. 10(19) * De få medlemmar som betalar via SMS bidrar dock med aningen mindre pengar, eftersom SMS-bolagen tar ut en serviceavgift på ca 30% av inbetalningsbeloppet. Catahya räknar alltså med en 2012 års budget som bygger på drygt kr i bidrag och medlemsavgifter. Balansrapport 2011 TILLGÅNGAR Ingående balans Period Utgående balans Anläggningstillgångar Lager Omsättningstillgångar Bank S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Resultat föregående år Årets resultat Skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT - - -

11 Sid. 11(19) Bilaga 2.3 Revisionsberättelse Som ekonomisk revisor och verksamhetsrevisor har vi granskat Catahyas årsredovisning och bokföring, förda protokoll och styrelsens löpande arbete. Vid granskning av Catahyas räkenskaper för tiden till och med har vi funnit dessa i god ordning utan allvarliga fel. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer och föreningens balansräkning har kontrollerats. Catahyas verksamhet under 2011 har bedrivits i enlighet med årsmötesbeslut och stadgar, och den uppgjorda verksamhetsplanen har följts nöjaktigt. Vi har i vår granskning inte hittat någon anledning till anmärkning. Därför föreslår vi att årsmötet beviljar avgående styrelse och föregående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret Johan Anglemark, Verksamhetsrevisor Nina Högberg, Ekonomisk revisor

12 Sid. 12(19) Bilaga 3.1 Antal styrelsemedlemmar När stadgarna som reglerar styrelsens sammansättning skrevs var läget på Catahya annorlunda än det är idag. Föreningen var större och mer aktiv och det var motiverat att ha en stor styrelse. Nu har vi ett mindre och mer sömnigt Catahya och kravet att vår styrelse ska bestå av minst 10 personer känns inte längre rimligt. Poängen är inte att styrelsen nödvändigtvis _måste_ vara mindre än nu, men att möjligheten till det ska finnas. Därför yrkar jag att stadgarnas kapitel IV 1 Styrelsen består av ordförande, kassör och ett ojämnt antal om minst fem (5) övriga ledamöter, sammanlagt ett ojämnt antal om minst sju (7) ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en vice sekreterare. Till styrelsen skall även finnas minst tre (3) suppleanter. Valbar till styrelse är varje medlem i Catahya. Medlem i styrelsen kan ej besitta plats i valberedning eller som revisor. ändras till Styrelsen består av ordförande, kassör och ett ojämnt antal om minst tre (3) övriga ledamöter, sammanlagt ett ojämnt antal om minst fem (5) ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och en sekreterare. Till styrelsen skall även finnas minst två (2) suppleanter. Valbar till styrelse är varje medlem i Catahya. Medlem i styrelsen kan ej besitta plats i valberedning eller som revisor. Maria Nygård (Vinter) Styrelsens yttrande Styrelsen märker tydligt av behovet att kunna minska ner antalet ledamöter och suppleanter. En hel del som väljs in i styrelsen gör det bara för att fylla upp alla platser, så ska det inte behöva vara. En mindre, mer aktiv styrelse skulle fungera betydligt bättre än en för stor och inaktiv styrelse. Styrelsen bifaller stadgeändringen och föreslår årsmötet att bevilja motionen.

13 Sid. 13(19) Bilaga 3.2 Medlemsavgiften ger ingenting för den som betalar in (1) Motivering: Den som betalar in till föreningen får för lite för besväret. Det är knappast meningsfullt att betala in. Därför yrkar jag på att den som betalat in medlemsavgiften får 20% rabatt i Catahyas butik. Robert Andersson (Jason) Styrelsens yttrande Styrelsen kan inte hålla med om att det inte ger något att betala in, då det leder till att föreningen kan överleva och fortsätta att finnas till. I framtiden kan det bli som så att det man får av att betala avgiften är självaste Catahya. Däremot har styrelsen också diskuterat att man ska få något mer som betalande medlem. Vi har redan infört reducering av priser för IRL:er, men givetvis borde det kanske finnas något för de som inte går på IRL:er. Styrelsen ser fram emot diskussion och förslag från årsmötet.

14 Sid. 14(19) Bilaga 3.3 Medlemsavgiften ger ingenting för den som betalar in (2) Motivering: Den som betalar in till föreningen får för lite för besväret. Det är knappast meningsfullt att betala in. Därför yrkar jag på att den som betalat in får "guldmedlem" som markering i profilen. Robert Andersson (Jason) Styrelsens yttrande Styrelsen kan inte hålla med om att det inte ger något att betala in, då det leder till att föreningen kan överleva och fortsätta att finnas till. I framtiden kan det bli som så att det man får av att betala avgiften är självaste Catahya. Styrelsen har redan fram och tillbaka diskuterat begreppet guldmedlem och kommit fram till att det bara sällar oss i samma grupp som andra Communitys och att det inte följer Catahyas stil. Det blir en tråkig stämpel och ser inte roligt ut för de som inte är betalande medlemmar. Styrelsen kan dock se en mening i att man som betalande medlem ska få märkas ut på något sätt. Styrelsen anser att, t.ex. en bild på en korp på sin profilbild skulle vara mer passande för Catahya. Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

15 Sid. 15(19) Bilaga 3.4 Medlemsavgiften är orättvis Motivering: Det finns ingen som helst anledning att behandla folk olika beroende på vilken ålder de har. Catahya är ingen dansförening som har för många gamla stötar och behöver ha in nytt blod. Då de olika medlemsavgifterna saknar syfte finns det ingen anledning att de skiljer sig åt. Därför yrkar jag på att medlemsavgiften blir 50:- oberoende av ålder, kön eller annat... Robert Andersson (Jason) Styrelsens yttrande Årsmötet beslutade 2011 att skilja på ålder då endast medlemar under 26 år ger Catahya 40 kr i bidrag från Sverok. Därför betalar de som är över 26 år 90 kr ( ), vilket blir samma summa som Catahya får in för de yngre medlemmarna. Detta är också baserat på, så som i många andra sammanhang, att de över 26 oftast har tillgång till bättre inkomst. Tyvärr ska också meddelas att Catahya har för många stötar och behöver få in nytt, ungt blod. Detta eftersom Sverok har ett krav på att minst 60% av föreningens medlemmar ska vara under 26 år. Enligt stadgarna är det årsmötet som beslutar om medlemsavgiften. Därför avstår styrelsen från att uttala sig för eller emot denna motion.

16 Sid. 16(19) Bilaga 3.5 Gillaknapp Motivering: Jag upplever att en gillaknapp vid varje meddelande skulle tillföra en del till själva forumet. Därför yrkar jag på att styrelsen verkar för att en sådan ska komma till stånd Eventuellt kan jag själv ta på mig att genomföra den förbättringen själv om jag får tillgång till koden och databasen, samt någon som kan testa systemet. För det ska inte vara några svårigheter att genomföra det. Robert Andersson (Jason) Styrelsens yttrande Styrelsen anser att det är svårt att sitta och fila på specifika detaljer rörande hemsidan när en ny är på väg att utvecklas. Detta känns som en önskning i mängden. Styrelsen känner också att en gillknapp kan skapa prestationsångest. Styrelsen vill inte verka för att en gillaknapp kommer till stånd för den gamla hemsidan, men åtar sig vad än årsmötet och medlemmarna beslutar i frågan.

17 Sid. 17(19) Bilaga 3.6 RSS-flöde Motivering: Catahyas nyhetssida har blivit lite föråldrad. Ett rss-flöde skulle ge utökad räckvidd och gagna föreningen. Därför yrkar jag på att styrelsen verkar för att nyhetslistan blir tillgänglig som rss-flöde. Eventuellt (verkligen eventuellt) så kan jag ta på mig att fixa det. Men det är verkligen ett "om" beroende på att jag inte exakt vet hur det går till. Robert Andersson (Jason) Styrelsens yttrande Styrelsen anser att det är svårt att sitta och fila på specifika detaljer rörande hemsidan när en ny är på väg att utvecklas. Det har redan diskuterats om att på startsidan kunna se senaste inlägg i forum, vilket tagits upp till utvecklingen av den nya hemsidan. Styrelsen är tacksam för alla som vill hjälpa till med den nya sidan. Att ha nyheter som ett RSS-flöde tycker styrelsens är intressant, men det är upp till årsmötet och medlemmarna att besluta i frågan.

18 Sid. 18(19) Bilaga 4.1 Verksamhetsplan Årets fokus Hemsidan och medlemmarna Fokus för året blir att fortsätta arbetet med att förnya vår hemsida. På detta sätt kan vi förenkla för nya medlemmar och få gamla att hitta tillbaka. För att föreningen ska må bra måste hemsidan må bra, då den har kommit att utgöra navet för föreningen. Under året måste även fler yngre medlemmar lockas till föreningen. Alla de ungdomar som var med sen Catahya startades har nu nått en ansenlig ålder som gör att de tyvärr inte kan räknas som ungdomar. Sverok har en ny gräns som säger att det måste vara minst 60% medlemmar under 26 år. Årets verksamhet Marknadsföring Arbetet med ett fanzine ska fortsätta och bli klart. När väl den nya hemsidan kommer är det värt att börja gå ut med seriös marknadsföring igen. Detta kommer att ske i form av uppsättning av affischer och med andra lämpliga medel. Antologi En femte antologi är i startgroparna och förhoppningen är att arbetet under det här året ska nå så långt att den kan publiceras någon gång under Det här är ett av Catahyas största och mest lyckade projekt genom åren och därför ska det satsas på. Catahya Summer Camp Även om det har blivit allt svårare att hitta arrangörer för större träffar är ambitionen ändå att ännu ett år anordna ett CSC. Det har blivit en trevlig tradition inom föreningen och den största händelsen på året där catahyaner kan träffas, spela spel och umgås. Kontrast Den 5-7 oktober kommer sf-kongressen Kontrast hållas i Uppsala, och flera catahyaner sitter med i kommittén som arrangerar evenemanget. Catahya ska givetvis vara där och synas!

19 Sid. 19(19) Bilaga 4.3 Budget Intäkter (kr) IRL Försäljning Bidrag Reklam 0 Medlemsavgifter Övrigt 0 Summa Utgifter (kr) IRL Styrelse Priser Hemsida Produktion Övrigt Summa Resultat Eftersom bidragsnivån beräknas sjunka från till ca kr krävs brutala budgetåtstramningar och smartare sätt att underhålla Catahyas verksamhet. Minska kostnaderna Styrelsekostnaderna skulle minska om man drog in dess resesubventioner. IRL-kostnaderna skulle minska om vi ordnade billigare lokaler att vistas i. Samt att deltagarna själva står för en del av maten (typ mysiga knytis). Öka intäkterna Kan vi öka intäkterna genom ökad försäljning? Går det att öka IRL-intäkterna? Hur får vi fler att betala medlemsavgiften?

Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014

Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014 Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014 1.1. Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Sara Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2. Val av mötesordförande att välja Fredrik Nilson till mötesordförande.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat. Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04 Org. nummer: 802446-9499 Röstlängd: Tobias Eriksson Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Jonas Pensjö Närvarande utan rösträtt: Viktor Essle Eskil Varenius 1)

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer